tworzenia funduszu

Andrzej Kublik

Państwa BRICS tworzą własny bank i fundusz walutowy

Państwa BRICS tworzą własny bank i fundusz walutowy

Na szczycie w brazylijskim mieście Fortaleza państwa BRICS postanowiły stworzyć bank i fundusz walutowy, które będą konkurować z Bankiem Światowym i Międzynarodowym Funduszem Walutowym.

Spada bezrobocie, ale miejsc pracy nie przybywa [Newseria]

Spada bezrobocie, ale miejsc pracy nie przybywa [Newseria]

Kolejna spółka Skarbu Państwa tworzy Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

powszechne wśród przedsiębiorców i firm na rynku kapitałowym. Jak dowiedział się "Parkiet" w biurze prasowym Agencji, ARP ma wkładać do Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (tworzonego w ramach TFI) udziały i akcje spółek ze swojego portfela. Z nieoficjalnych informacji wynika

Fundusze unijne nie tworzą miejsc pracy. To mit

Fundusze unijne nie tworzą miejsc pracy. To mit

, przychodniach, nowych wodociągach, kanalizacji, dworcach. Czyli o szeroko rozumianej infrastrukturze. Właśnie na takie rzeczy przez ostatnie siedem lat wydali większość z 68 mld euro funduszy unijnych. I chcą wydawać kolejne miliardy przez następne siedem lat. - Gdy będzie infrastruktura, wtedy przyjdzie do nas

Prezydent podpisał ustawę dot. zakupu mieszkań zakładowych przez gminy ze wsparciem BGK

Funduszu musieli tworzyć pewien nowy zasób mieszkań socjalnych. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

BZ WBK TFI tworzy fundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich

Warszawa, 24.05.2011 (ISB) – BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (BZ WBK TFI) utworzy subfundusz akcyjny dedykowany rynkowi tureckiemu, poinformowało TFI.  „Towarzystwo chce umożliwić klientom ekspozycję na jeden z najbardziej perspektywicznych krajów pod względem

Eksperci: pomysł funduszy inwestycyjnych przy spółkach skarbu interesujący

Eksperci: pomysł funduszy inwestycyjnych przy spółkach skarbu interesujący

W swoim programie PiS zawarł pomysł tworzenia towarzystw funduszy inwestycyjnych przy spółkach z częściowym lub pełnym udziałem skarbu państwa. "Fundusze takie dają możliwość aktywnego wykorzystania znaczących środków, które pojawiają się i będą coraz bardziej się pojawiać w dyspozycji dużych

Eksperci: pomysł funduszy inwestycyjnych przy spółkach skarbu - interesujący

W swoim programie PiS zawarł pomysł tworzenia towarzystw funduszy inwestycyjnych przy spółkach z częściowym lub pełnym udziałem Skarbu Państwa. "Fundusze takie dają możliwość aktywnego wykorzystania znaczących środków, które pojawiają się i będą coraz bardziej się pojawiać w dyspozycji dużych

KGHM tworzy Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych KGHM

Cezary Iwański, były wiceprezes Pioneer Pekao Investment Management, będzie odpowiedzialny za stworzenie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych KGHM - podał KGHM w komunikacie. Wcześniej KGHM informował, że do TFI miałyby trafić akcje i udziały spółek zależnych, niezwiązanych z podstawową

Cisco tworzy fundusz venture capital

W których krajach będzie działał nowy fundusz Cisco?K.T.: 3TS-Cisco Growth Fund III będzie inwestował w Europie Wschodniej, a dokładnie w takich krajach, jak: Austria, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Serbia, Turcja, Ukraina i

KNF cofa funduszowi inwestycyjnemu Inventum TFI zgodę na działalność

W komunikacie KNF napisano, że komisja jednogłośnie cofnęła Inventum Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych (poprzednie nazwy: Idea TFI, Górnośląskie TFI) "zezwolenie na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych i zarządzaniu nimi, w tym pośrednictwie w zbywaniu i

France Télécom i Publicis tworzą fundusz inwestycyjny

Francuskie firmy France Télécom-Orange oraz Publicis Groupe połączyły siły w celu stworzenia nowego funduszu inwestycyjnego. Ma on wspierać technologiczne startupy z Francji i innych krajów Unii Europejskiej. Korporacje porozumiały się w

Warmińsko-mazurskie. Lepsza sytuacja na rynku pracy - więcej ofert z wolnego rynku

wzrasta liczba osób zakładających działalność gospodarczą - zaznaczył dyr. Szczepkowski. O dobrych tendencjach świadczy także fakt, że zmieniła się struktura ofert pracy. "Jeszcze do ubiegłego roku to nie rynek tworzył miejsca pracy, ale pieniądze z funduszu pracy, z których korzystali pracodawcy

Praca w Irlandii: rząd ma ambitne plany. Chce w ciągu 3 lat osiągnąć stan pełnego zatrudnienia

Praca w Irlandii: rząd ma ambitne plany. Chce w ciągu 3 lat osiągnąć stan pełnego zatrudnienia

- Tworzenie miejsc pracy to najważniejszy z priorytetów irlandzkiego rządu. Chcemy umożliwić ludziom powrót do pracy utraconej m.in. na skutek kryzysu gospodarczego. Rząd Irlandii już w 2012 r. wprowadził w życie ambitny program dotyczący zatrudnienia, którego celem jest osiągnięcie pełnego

Pomorskie.Informacje nt. funduszy unijnych w sześciu stałych punktach

W poniedziałek w Gdańsku zainaugurowano działalność sieci lokalnych punktów informacyjnych. Główny punkt informacyjny funduszy europejskich uruchomiono w gmachu urzędu marszałkowskiego przy ul. Augustyńskiego 2. Marszałek województwa Mieczysław Struk podczas inauguracji zaznaczył, że "sukces

NFOŚiGW: 45 mln zł dla gmin na plany gospodarki niskoemisyjnej

W środę w siedzibie Funduszu podpisano pierwszych pięć umów z miastami Łódź, Bydgoszcz, Ełk i Puławy oraz z gminą Wyry z powiatu mikołowskiego na dofinansowanie takich programów. W sumie wnioski o dofinansowanie złożyło blisko tysiąc gmin, na łączną wartość dofinansowania z Narodowego Funduszu

UE tworzy fundusz ratunkowy na wypadek nowych kryzysów w strefie euro

. - Będziemy bronić euro za każdą cenę - powiedział szef Komisji Europejskiej Jose Barroso po zakończeniu szczytu w Brukseli. Dodał jednak, że nie będzie zmuszał Europejskiego Banku Centralnego do kupowania obligacji skarbowych poszczególnych krajów. Unijni urzędnicy nie ujawnili wielkości funduszu

Leśnicy przygotowali projekt przywracania tradycji bartniczych

nadleśniczego nadleśnictwa Augustów Adam Sieńko poinformował w czwartek PAP, że jest potwierdzenie przyznania dofinansowania tego przedsięwzięcia. Jego wartość, to blisko 1,3 mln zł brutto, z czego dofinansowanie z tzw. funduszy norweskich sięga 1,1 mln zł. Projekt ma potrwać dwa lata. Kluczowa będzie

Banki muszą zebrać 2 mld zł dla klientów SK Banku

Banki muszą zebrać 2 mld zł dla klientów SK Banku

utworzenia aktywa banku spółdzielczego nie wystarczają na pokrycie jego zobowiązań, co oznacza, że (...) SBRzR posiada głęboko ujemne fundusze własne i jest niewypłacalny" - czytamy w komunikacie KNF. Wniosek o upadłość pozwala Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu uruchomić procedurę zwrotu depozytów

Rząd chce uprościć działalność zamkniętych funduszy inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne zamknięte emitują wyłącznie certyfikaty inwestycyjne, które nie będą przedmiotem oferty publicznej i nie będą dopuszczone do obrotu. Dzięki nowelizacji tworzenie takich funduszy ma być prostsze. Zdaniem rządu powinno to przyciągnąć do Polski dodatkowy kapitał lokowany za

"Gazeta Wyborcza": Mit o unijnym dopalaczu

2007-11 wzrosło odpowiednio o: ok. 10 i ponad 30 proc. Fundusze też nie mają wpływu na powstawanie nowych miejsc pracy w powiatach czy wzrost dochodów gmin - relacjonuje "GW".

Coraz więcej funduszy zarządzanych przez komputery

Coraz więcej funduszy zarządzanych przez komputery

Choć aktywa funduszy inwestycyjnych w Polsce przekraczają już 130 mld zł i niewiele im brakuje do historycznego szczytu osiągniętego pięć lat temu, przed wybuchem kryzysu finansowego, to w ostatnich miesiącach klientom powierników nie brakowało rozczarowań. Dostarczały ich zwłaszcza relatywnie

Prezydent podpisał ustawę ws. wydawania funduszy UE

. Przygotowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ustawa określa, w jaki sposób i przez kogo mają być realizowane krajowe i regionalne programy operacyjne. Chodzi m.in. o zasady wyboru projektów czy procedur odwoływania, a także o kwestie rozliczeń funduszy z KE i monitorowania efektów inwestowania

Banki niech ratują bankierzy. Kraje UE tną budżety

Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego Michel Barnier ogłosi dziś zarys nowych przepisów, które miałyby nakazać wszystkim krajom Unii tworzenie "funduszy ratunkowych" na wypadek powtórki z zapaści na rynku bankowym. Projekt, do którego dotarła "Gazeta", podkreśla, że fundusze nie

Pieniądze na start, czyli fundusze zalążkowe

Fundusze zalążkowe, czyli tzw. seed capital, są rozwiązaniem kierowanym do młodych przedsiębiorców, którzy nie dysponują wystarczającym kapitałem, potrzebnym do rozpoczęcia samodzielnej działalności biznesowej. Aby otrzymać dofinansowanie, trzeba mieć przemyślany i szczegółowo opracowany pomysł

Rozpoczęła się debata PAP Biznes nt. perspektyw rozwoju rynku finansowego

oszczędzania, w tym rozwój nowych instytucji i produktów w sektorze funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. Wśród proponowanych działań jest m.in. poprawa funkcjonalności listów zastawnych. Debata "Perspektywy rozwoju polskiego rynku finansowego" trwa w godzinach 11.00-13.00. Debata ma charakter

Prezydent podpisał nowelę ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju

"Ustawa zawiera wyłącznie regulacje dotyczące rodzajów oraz sposobu przygotowania przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego dokumentów niezbędnych do zaprogramowania nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej w latach 2014-2020. Oznacza to, że kwestie wdrożeniowe, czyli wykorz

Debata PAP Biznes: Perspektywy rozwoju polskiego rynku finansowego

funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. Wśród proponowanych działań jest m.in. poprawa funkcjonalności listów zastawnych. Debata "Perspektywy rozwoju polskiego rynku finansowego" odbędzie się we wtorek, 4 marca 2014 roku, w godzinach 11.00-13.00. Debata będzie miała charakter zamknięty, ale

Sejm znowelizował ustawę o prowadzeniu polityki rozwoju

Za nowelizacją głosowało 232 posłów, 178 było przeciwnych, a 37 wstrzymało się od głosu. Ustawa obejmuje wyłącznie przepisy dotyczące przygotowania dokumentów niezbędnych do zaplanowania wydatków z nowego budżetu UE. Nie dotyczy natomiast samego wydawania pieniędzy z unijnego budżetu na lata 2014-20

Koło zamachowe czy kij w szprychy? Komu chce pomóc BGK

, oddając potem w leasing tym, których nie stać na ich zakup? Chcemy m.in. utworzyć fundusz municypalny, który będzie współfinansował różne potrzeby inwestycyjne lokalnych społeczności. Będziemy razem z gminami zakładali spółki celowe, w których będziemy inwestorem finansowym, czyli pasywnym. Spółki celowe

Obowiązek badania sprawozdania finansowego i utworzenia ZFŚS w nowo powstałej spółce z o.o.

Spółka nie ma obowiązku badania sprawozdania finansowego za 2009 r. Obowiązek utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych powstał w spółce, jeżeli w dniu 1 stycznia 2009 r. zatrudniała co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. W przypadku spółki z o.o. obowiązek badania

Wielka awaria systemu eWUŚ. Nie działa w całej Polsce. Gigantyczne kolejki

- Od wczoraj nie działa system EWUŚ. NFZ wprowadzał nową wersję, dzisiaj jest to samo. Przychodnie nie mogą weryfikować pacjentów - napisał nam na Alert24 Tomek. Informację potwierdził NFZ oraz pracownicy przychodni. - Trwają prace nad usunięciem awarii i przywróceniem pełnej funkcjonalności systemu

"DGP": W funduszu nieruchomości Bumaru znajdują się perełki

Do spółek z grupy Bumar należą setki hektarów gruntów, z których wiele jest bardzo łakomym kąskiem dla inwestorów. Zamiast obciążać bilans holdingu, mogą dla niego pracować- uznał zarząd i postanowił wnieść je do funduszu. Inwestorzy będą kupować jednostki uczestnictwa lub certyfikaty, a do firmy

Rosyjski "poradziecki" Fundusz Antykryzysowy

Prezydent Miedwiediew zapowiedział, że Fundusz udzieli kredytów stabilizacyjnych lub opartych o gwarancje państwowe. Środki będą wydawane nie na komercyjne projekty, ale na potrzeby państw. Ostatnio, rosyjskie władze obiecały kredyty dla Kuby, Białorusi, Kirgizji i środki na Fundusz Antykryzysowy

90 mln zł na odbudowę zakładów pracy z Funduszu Pracy

Środki pochodzą z rezerwy Funduszu Pracy, są uruchamiane z inicjatywy ministra i przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Jeżeli dodatkowa suma 90 mln zł okaże się niedostateczna, minister wystąpi z wnioskiem o dokonanie zmian w planie wydatków tak, aby pomóc przedsiębiorcom w odbudowie

Aktywa Forum TFI wzrosły o 26,3% r/r do 13,9 mld zł na koniec grudnia

Warszawa, 19.01.2016 (ISBnews) - Na koniec 2015 roku wartość aktywów netto funduszy zarządzanych przez Forum TFI sięgnęła 13,9 mld zł wobec 11 mld zł rok wcześniej, poinformowała spółka. "Każdy z funduszy Forum TFI tworzony jest w oparciu o konkretne aktywa naszych inwestorów oraz ich

KNF odmówiła udzielenia zezwolenia dla Inovo TFI

Warszawa, 03.11.2015 (ISBnews) – Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) odmówiła udzielenia zezwolenia na tworzenie funduszy i zarządzanie nimi przez Inovo Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, podała Komisja. "Komisja jednogłośnie odmówiła udzielenia zezwolenia na wykonywanie

Corum TFI ma zgodę KNF na prowadzenie działalności

Warszawa, 20.10.2015 (ISBnews)- Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)  udzieliła zgody na prowadzenie działalności przez Corum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych , podała Komisja.  "Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu

Altus TFI złożyło wniosek do UOKiK ws. przejęcia kontroli nad funduszami Forum

. Fundusze obecnie zarządzane są przez Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie. Altus TFI jest towarzystwem funduszy inwestycyjnych prowadzącym działalność w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi oraz ich reprezentowania wobec osób trzecich. Podstawowym

Niemiecki minister finansów popiera Europejski Fundusz Walutowy

pomoc. W piątek szef polskiego banku centralnego Sławomir Skrzypek odniósł się pozytywnie do planu. - Europejski Fundusz Walutowy to pomysł niemiecki (...) wydaje mi się, że jeżeli to będzie decyzja europejska powinniśmy (w jakimś stopniu) w tym partycypować - powiedział Sławomir Skrzypek podczas

KNF wydała zezwolenie na działalność Templeton Asset Management TFI

Warszawa, 03.11.2015 (ISBnews) – Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) udzieliła zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych i zarządzaniu nimi przez Templeton Asset Management (Poland) TFI SA , podała Komisja

Aktywa Forum TFI przekroczyły 12 mld zł na koniec września

. Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest towarzystwem funduszy inwestycyjnych specjalizującym się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi. Podmiotem dominującym w grupie kapitałowej, do której należy Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest Forum

Senat za nowelą dot. zakupu mieszkań zakładowych przez gminy ze wsparciem BGK

Funduszu Dopłat wsparcia związanego z nabyciem mieszkań zakładowych. Do tej pory beneficjenci Funduszu musieli tworzyć pewien nowy zasób mieszkań socjalnych. Nowelę ustawy Senat poparł jednogłośnie. Nowelizacja trafi teraz do prezydenta.

Forum TFI złożyło do UOKiK wniosek ws. przejęcia kontroli nad Penton I FIZ

; - czytamy w komunikacie. Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest towarzystwem funduszy inwestycyjnych specjalizującym się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi. Podmiotem dominującym w grupie kapitałowej, do której należy Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A

Udzielanie pożyczek z ZFŚS a VAT

mieszkaniowe na warunkach określonych umową. Zatem podstawowym celem Funduszu jest pomoc, co zostało zapisane w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz

TFI BGŻ BNP Paribas złożyło wniosek do UOKiK ws. przejęcia BGŻ SFIO

Paribas S.A. jest towarzystwem funduszy inwestycyjnych specjalizującym się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi oraz zarządzaniu indywidualnymi portfelami papierów wartościowych na zlecenie. TFI BGŻ BNP Paribas S.A. należy do grupy kapitałowej BNP Paribas. BGŻ SFIO jest specjalistycznym

FinCrea TFI złożył wniosek do UOKiK o zgodę na przejęcie Sezam II FIZ

na stronie internetowej UOKiK. FinCrea TFI jest towarzystwem funduszy inwestycyjnych, specjalizującym się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi. Podmiotem dominującym w grupie kapitałowej, do której należy FinCrea TFI jest UCFS Sp. z o.o. prowadząca działalność w zakresie

Śląski Fundusz Pożyczkowy wznowił udzielanie preferencyjnych pożyczek

powołany w 1995 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla Woj. Katowickiego, który podpisali z rządem przedstawiciele samorządów lokalnych, związków zawodowych i przedsiębiorców. Głównym zadaniem Funduszu jest działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy w regionie.

Kruk TFI złożyło wniosek do UOKiK ws. przejęcia Presco Investment I NS FIZ

Funduszy Inwestycyjnych. Działa w segmencie rynku związanego z inwestowaniem w portfele konsumenckich wierzytelności nieregularnych, w szczególności z sektora bankowego i branży telekomunikacyjnej. Kruk TFI jest towarzystwem funduszy inwestycyjnych prowadzącym działalność w zakresie tworzenia i

Ipopema TFI złożyło w UOKiK wniosek o przejęcie kontroli nad CC35 FIZAN

specjalizującym się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi oraz funduszami inwestycyjnymi otwartymi. Podmiotem dominującym w grupie kapitałowej, do której należy Ipopema TFI jest Ipopema  Securities, która prowadzi działalność na rynku kapitałowym, w tym działalność maklerską

BFG ustalił dla banków stawkę opłaty rocznej na 0,167% ostrożnościowej na 0,079%

gwarantowania, podał BFG. Banki zobowiązane są wnieść te opłaty do 31 marca 2016 r. Stawkę funduszy ochrony środków gwarantowanych tworzonych przez podmioty objęte obowiązkowym systemem gwarantowania Rada BFG ustaliła na 0,55% sumy środków pieniężnych zgromadzonych w banku na wszystkich rachunkach

Alior Bank nie jest zainteresowany przejęciami TFI

rozpoczęło działalność w 2010 roku jako dom maklerski. Od maja 2014 r. zarządza otwartym funduszem inwestycyjnym Alior SFIO. W czerwcu 2015 roku Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła Money Makers zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych lub funduszy

Fundusz BGK, IQ Partners i MM Prime TFI zainwestuje do 40 mln zł w firmy

unijne pieniądze pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego). Umowa pomiędzy MM Prime TFI, BGK oraz IQ Pomerania, która reguluje zasady tworzenia i funkcjonowania funduszu, została podpisana na czas określony, czyli do dnia jego likwidacji (30 czerwca 2020 roku) lub do chwili przejęcia funduszu

Sejm uchwalił nowelę dot. zakupu mieszkań zakładowych przez gminy ze wsparciem BGK

zmiana "zakłada rezygnację z obowiązku wydzielania ekwiwalentnego lokali socjalnych w przypadku uzyskania z Funduszu Dopłat wsparcia związanego z nabyciem mieszkań zakładowych". Do tej pory beneficjenci Funduszu musieli tworzyć pewien nowy zasób mieszkań socjalnych. Za przyjęciem nowelizacji

KNF: Veit Stutz ma zgodę na stanowisko prezesa TUiR Allianz i TU Allianz Życie

Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska SA oraz Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska SA" - głosi komunikat. Allianz jest obecny na polskim rynku od 1997 roku. Markę Allianz w Polsce tworzą cztery spółki: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oferujące

CEE Equity Partners oczekuje zamknięcia II funduszu na inwestycje w regionie

jeszcze informacji, nowy fundusz tworzony przez China Exim Bank może mieć wartość do 1,5 mld USD. Z założenia ma przyciągnąć większą liczbę inwestorów niż pierwszy. Będzie on zarządzany przez CEE Equity Partners i przeznaczony na inwestycje w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W pierwszym funduszu

Fundusze PEM-u sprzedały udziały w eBrokerze właścicielowi Interii.pl

Warszawa, 12.08.2015 (ISBnews) -  Helix Ventures Partners FIZ (HVP) oraz MCI.TechVentures, fundusze zarządzane przez Grupę Private Equity Managers (PEM, PEManagers), wsparte środkami publicznymi administrowanymi przez Krajowy Fundusz Kapitałowy, sprzedały udziały w Grupie eBroker na rzecz

Szczurek: Zaangażowanie BGK i PIR w unijny fundusz EFIS wyniesie do 8 mld euro

Warszawa, 21.04.2015 (ISBnews) - Zaangażowanie Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Polskich Inwestycji Rozwojowych (PIR) w tworzony obecnie Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych (EFIS) wyniesie do 8 mld euro, poinformował minister finansów Mateusz Szczurek. "Przewidujemy, że BGK

Ukraina powoła fundusz energetyczny o wartości 1 mld dolarów

tym, że Naftohaz będzie tworzył fundusz na mocy umów podpisanych z kredytodawcami zewnętrznymi na podstawie gwarancji państwowych. O zakupie gazu ze środków z funduszu rząd będzie decydował odrębnie. Jak przypomina Reuters, Ukraina sprowadziła w 2014 roku około 19,5 mld metrów sześciennych gazu z

KNF zgodziła się na nabycie przez Aviva Investors Holdings akcji Aviva Investors

liczbie zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podał Urząd. Spółka posiada zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na tworzenie i zarządzanie dwoma funduszami inwestycyjnymi: Aviva Investors FIO (fundusz parasolowy w skład którego wchodzą subfundusze: Aviva Investors Depozyt

PIR zainwestuje w przedsiębiorstwa przemysłowe i spółki samorządowe

Umowa przewiduje utworzenie czterech funduszy: Funduszu Inwestycji Samorządowych, dwóch Funduszy Inwestycji Infrastrukturalnych (kapitałowy i dłużny) oraz Funduszu Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw. Umowa jest elementem programu "Inwestycje polskie". Docelowa kapitalizacja funduszy ma

Altus TFI przejął zarządzanie portfelami inwestycyjnymi TFI SKOK

Warszawa, 02.03.2015 (ISBnews) - Altus TFI podpisało umowę z TFI Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych (TFI SKOK) na mocy której przejął zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy i subfunduszy TFI SKOK, podała spółka w komunikacie.  "Altus Towarzystwo Funduszy

Experior Venture Fund zainwestuje w br. w kolejne innowacyjne spółki (aktual.)

W dzisiejszej depeszy pt.  "Fundusz Experior Venture Fund zainwestuje 80 mln zł w tym roku" podaliśmy, że kwota ta jest przeznaczona na inwestycje funduszu w tym roku, podczas, gdy część tych środków posłużyła już inwestycjom zrealizowanym w ub.roku. Poniżej poprawiona wersja

Altus TFI ma zgodę UOKiK na przejęcie TFI SKOK

Warszawa, 09.03.2015 (ISBnews) – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na połączeniu Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych oraz Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, podał Altus

MSP oczekuje szczegółów dot. wsparcia kopalń w ciągu max. 2 tygodni

minister skarbu Andrzej Czerwiński. "Chcemy stworzyć fundusz finansujący zmiany. Bez niego trudno będzie uporządkować sprawy na Śląsku. Fundusz tworzyłyby tylko te podmioty, które w perspektywie czasu osiągną z tego korzyść. Do takich podmiotów może zaliczać się energetyka. Elektrownie używają

Polska przekaże 1 mln euro na fundusz powierniczy dla Afryki

Dziś w Valletcie podpisano dokument powołujący europejski fundusz powierniczy na rzecz stabilizacji i przeciwdziałania nielegalnej migracji ludności w Afryce. W szczycie, poświęconym przeciwdziałaniu nielegalnej migracji, biorą udział 63 państwa UE i Afryki. Polskę reprezentuje wiceminister spraw

Miliard złotych dla firm na tworzenie nowych technologii środowiskowych

Prezes Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej dodała, że program "Sokół" jest obecnie konsultowany z przedsiębiorcami, a pod koniec października ma być zatwierdzony przez radę nadzorczą funduszu. Przede wszystkim tworzenie "Chcemy, aby po raz pierwszy w historii

Podkarpackie. 40 mln zł m.in. na tworzenie nowych przedszkoli

Jak poinformował PAP dyrektor WUP Tomasz Czop, pieniądze mogą być przeznaczone nie tylko na tworzenie nowych przedszkoli, ale również na m.in. wydłużanie godzin pracy czy rozszerzanie oferty zajęć w placówkach już istniejących. "Zamierzamy tworzyć nowe przedszkola i zwiększać atrakcyjność już

Fundusze inwestycyjne puchną. Mamy ich już 636

niepublicznych. Wartość posiadanych przez nie tytułów uczestnictwa zwiększyła się blisko o połowę i na koniec grudnia wyniosła 49,5 mld zł. "Podobnie jak zamożne gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa wykorzystywały fundusze aktywów niepublicznych do tworzenia struktur kapitałowych, służących do optymalizacji

Fundusz z grupy MCI obejmie mniejszościowe udziały w startupie 4screens

Warszawa, 10.03.2015 (ISBnews) - Internet Ventures FIZ, fundusz z grupy MCI Management, podpisał umowę inwestycyjną z Nopattern, właścicielem 4screens, platformy do tworzenia interaktywnych aplikacji. Inwestycja w kwocie kilku mln zł umożliwia MCI objęcie mniejszościowych udziałów w spółce

MŚ: 5,2 mld zł na gospodarkę wodno-ściekową czy zagospodarowanie odpadów

regionalne dyrekcje środowiska, parki narodowe i urzędy morskie będą mogły sięgnąć po 10 mln zł na tworzenie planów ochrony dla obszarów Natura 2000. Ministerstwo informuje, że wnioski we wszystkich tych działaniach można składać do 29 stycznia 2016 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Fundusz należący do Enterprise Investors nabył 76% akcji 3S za 86 mln zł

% akcji w 3S S.A., jednej z wiodących firm telekomunikacyjnych działającej w południowej Polsce, która wraz z podmiotami zależnymi tworzy Grupę 3S. Wartość transakcji to 86 mln zł. Fundusz zapewni także dodatkowy kapitał na finansowanie rozwoju spółki" - głosi komunikat. Grupę 3S tworzą 3 spółki

Zmiany w ustawie o innowacyjności - pobudzenie venture capital

wyspecjalizowane fundusze przekazują środki bezpośrednio firmom prywatnym, celem wypracowania długoterminowego zysku, który osiągają poprzez wzrost wartości udziałów spółki. Do tej pory stan prawny uniemożliwiał tworzenie funduszy VC. Potencjalni inwestorzy emigrowali za granicę, promując inwestycje w branże

Białoruś dostanie od Rosji 760 mln dol. kredytu

Kredyt zostanie przekazany w 2015 r. w celu sfinansowania przez Białoruś obsługi i spłaty kredytów zaciągniętych wcześniej przez Mińsk w Eurazjatyckim Funduszu Stabilizacji i Rozwoju (dawniej Funduszu Antykryzysowym Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej tworzonej przez Rosję, Białoruś, Kazachstan

Altus TFI złożył wniosek do UOKiK w sprawie przejęcia TFI SKOK

zarządzanych aktywów netto wynosiła 965,37 mln zł. Aktualnie firma ma w ofercie 8 funduszy. Niezależne Altus TFI działa na rynku sześć lat - 2 grudnia 2008 r. firma otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, w tym na tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi

Creston złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia SMT Software Services oraz Nilaya

;Obszar działalności spółek portfelowych należących do grupy kapitałowej funduszu jest zróżnicowany, a realizowane inwestycje nie są ukierunkowane na żadną konkretną gałąź handlu lub przemysłu" - czytamy także. Nabywane spółki świadczą usługi IT polegające na tworzeniu oprogramowania w ramach

Fundusz Highlander Partners kupił 60% udziałów firmy spożywczej QFG

Warszawa, 07.01.2016 (ISBnews) –   Fundusz private equity Highlander Partners nabył 60% udziałów firmy spożywczej QFG w ramach transakcji wykupu i podwyższenia kapitału, podał fundusz. Po przejęciu udziałów QFG przez Highlander Partners, założyciele firmy pozostali

UOKiK: Fundusz z grupy PEM i partnerzy chcą utworzyć wspólnego przedsiębiorcę

Warszawa, 16.04.2015 (ISBnews) - Internet Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (należący do grupy Private Equity Managers, PEM), Layline Polska oraz Rafał Kapler Business Consulting złożyli do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na utworzenie wspólnego

Investors TFI celuje w 3 mld zł w funduszach detalicznych, myśli o GPW

2,3 mld w funduszach detalicznych, a pozostałe to produkty tworzone pod potrzeby konkretnych klientów. Mamy kompetencje, by zarządzać o wiele wyższymi aktywami. Póki co, chcemy zwiększyć wartość aktywów w funduszach detalicznych do 3 mld zł. Od początku tego roku do końca maja pozyskaliśmy netto 350

Fundusze private equity/venture capital zainwestowały w 78 firm z Polski w ub.r.

Warszawa, 11.09.2015 (ISBnews) - Fundusze private equity/venture capital(PE/VC) udzieliły finansowania 290 firmom z Europy Środkowej w ub. roku wobec 242 rok wcześniej. Wartość nowych inwestycji w regionie wzrosła o 66% r/r do 1,3 mld euro. Fundusze PE/VC najczęściej finansowały spółki polskie

Radosław Piotrowski został nowym zarządzającym w Union Investment TFI

rozwiązania finansowe inwestorom indywidualnym (w zakresie funduszy inwestycyjnych, portfeli asset management, a także produktów systematycznego oszczędzania) oraz instytucjom (w zakresie zarządzania płynnością firmy, asset management, tworzenia dedykowanych produktów). (ISBnews)  

Powstanie państwowe TFI. Zainwestuje w 20 tys. mieszkań na wynajem

- Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych i zarządzaniu nimi, w tym na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu

Aktywa Union Investment TFI wzrosły do 11,1 mld zł na koniec kwietnia

Warszawa, 08.05.2015 (ISBnews) - Wartość aktywów zarządzanych przez Union Investment TFI wzrosła do 11,08 mld zł na koniec kwietnia. Sprzedaż funduszy netto wyniosła 64,3 mln zł, a największym zainteresowaniem cieszyły się fundusze akcji i pieniężne, podała spółka. "W segmencie funduszy

Kwieciński: będziemy rozmawiać z KE o wydłużeniu wydawania pieniędzy UE

niż dostępna w przekazanym nam budżecie - PAP)" - mówił. Chodzi o zwiększenie nadkontraktacji z obecnych 101,4 proc. do 105 proc. kwoty przeznaczonej na lata 2007-2013. "Chcielibyśmy mieć możliwość tworzenia funduszy tzw. parasolowych, które funkcjonowałyby na zbliżonych zasadach, jak w

Lubuskie. W tym roku z RPO ponad 261 mln zł na rozwój gospodarki i innowacje

" - podkreśliła marszałek. "W poprzednim okresie programowania stawialiśmy przede wszystkim na poprawę dostępności transportowej, natomiast w nowej perspektywie tworzymy regiony konkurencyjne i innowacyjne, w oparciu o inteligentne specjalizacje regiony, które wybraliśmy w oparciu o szerokie

ING planuje współpracę z kolejnymi TFI przy ofercie konta funduszowego

2014 r. pozyskano 60 tys. klientów, spośród których 30% inwestowało po raz pierwszy w życiu. ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych z grupy ING w Polsce obecne jest od 1997 roku. Tworzy fundusze i portfele inwestycyjne i zarządza nimi. ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 2004 r. Jego głównym

BGK proponuje przekazać 355,3 mln zł do budżetu państwa

długoterminowych i rentownych projektów infrastrukturalnych. Mają one przyczynić się do wzrostu PKB oraz tworzenia nowych miejsc pracy. W Fundusz Mieszkań na Wynajem BGK chce zainwestować w tym roku 1 mld zł. W ramach funduszu BGK finansuje program budowy mieszkań na wynajem w dużych miastach. Jego celem jest

Spółka Enterprise Investors złożyła wniosek do UOKiK ws. przejęcia spółek od SMT

/udziałów spółek. Obszar działalności spółek portfelowych należących do grupy kapitałowej funduszu jest zróżnicowany, a realizowane inwestycje nie są ukierunkowane na żadną konkretną gałąź handlu lub przemysłu. Nabywane spółki świadczą usługi IT polegające na tworzeniu oprogramowania w ramach

PIR wraz z zagranicznym funduszem zainwestują w elektrociepłownie

Elektrociepłownie kogeneracyjne to takie, które jednocześnie wytwarzają ciepło i energię elektryczną. Chodzi o fundusz E3F, zarządzany przez firmę EnerCap. Będzie to pierwszy taki fundusz skoncentrowany na rozwoju elektrociepłowni kogeneracyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jak powiedział na

Białoruś chce zaciągnąć nowy kredyt w MFW

O możliwości podjęcia negocjacji w sprawie nowego kredytu dla Białorusi MFW poinformował w zeszłym miesiącu. Mińsk liczy na 2 do 3 mld dol. od Funduszu. - Kwota 3 mld dol. to maksimum, które zakłada pewne nadzwyczajne finansowanie. Dobrze by było tworzyć relacje z MFW, nie uciekając się do tak

MF: umowa z deweloperem w ramach Funduszu Mieszkań na Wynajem - 21 maja

. "Zgodnie z dopracowywaną w BGK koncepcją, działający w ramach BGK fundusz inwestowałby wspólnie z samorządami w mieszkania komunalne. Fundusz miałby dostarczać kapitał spółkom tworzonym przez samorządy w celu budowania nowych zasobów mieszkaniowych gmin" - wyjaśnił BGK. Według banku

Fundusz PEManagers zainwestował w Mobiltek - właściciela Dotpay

przyszłość. W naszej strategii mamy ambitne plany rozwoju nowych produktów i usług. Wierzymy, że tworzone w grupie innowacyjne rozwiązania e-commerce'owe czy w obszarze mobilnych płatności przyniosą korzyści zarówno merchantom, jak i klientom indywidualnym i liczymy na silne wsparcie ze strony funduszu w

Rząd za przepisami o alternatywnych funduszach inwestycyjnych

krajowego rynku funduszy inwestycyjnych, bo tworzą jednolite zasady prowadzenia działalności polegającej na zbieraniu kapitału w celu jego wspólnego inwestowania, a jednocześnie istotnie nie ingerują w wypracowane w tym zakresie rozwiązania krajowe" - poinformowało CIR. W założeniach przyjęto, że

TFI BGK tworzy FIZAN o kapitalizacji 1,5 mld zł współinwestujący za granicą

zł. Na dziś fundusz jest na etapie tworzenia, ale jednocześnie trwają wstępne rozmowy z potencjalnymi partnerami. Zarząd liczy, że fundusz mógłby zostać zarejestrowany nawet na początku lipca. Tuż po rejestracji powinny pojawić się konkretne umowy. "Udział w każdym projekt wyniesie od kilku

MR: mamy prawie rok opóźnienia w wydawaniu pieniędzy UE na lata 2014-2020

wydatków beneficjentów, podlegających refundacji z funduszy unijnych, wynikająca ze złożonych wniosków o płatność to 2,2 mld zł, w tym dofinansowanie UE - 1,9 mld zł. Kwieciński podkreślił, że kolejnym problemem związanym z prawie rocznym opóźnieniem w wydawaniu pieniędzy UE z nowej perspektywy finansowej

Eksperci: prezydencki pomysł funduszu pomagającego kredytobiorcom oznacza koszty

takie koszty" - dodaje. Dyskusyjne jego zdaniem jest też tworzenie nowej instytucji. Jej powstanie oznacza bowiem dodatkowe koszty. Zgadza się z prof. Mączyńską, że lepiej wyposażyć w nowe kompetencje Bankowy Fundusz Gwarancyjny. "Tam już jest zarząd, nie ma potrzeby ponosić kosztów na

ARP powołała pierwszy fundusz venture z kapitałem Skarbu Państwa

Warszawa, 22.04.2015 (ISBnews) - Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) powołała pierwszy fundusz venture z kapitałem Skarbu Państwa, poinformował prezes ARP Venture, spółki z grupy ARP Piotr Krzyżewski. „Aby zmniejszyć obawy przed ryzykiem, przedsiębiorcy muszą mieć możliwość otrzymania

Rusza program "Śląsk 2.0". "Koło zamachowe całego regionu"

opartych na węglu. Ważne, że na program "Śląsk 2.0" są już pieniądze i ustawowe źródła finansowania - powiedział Czerwiński. Minister spotkał się w Częstochowie z zarządem Regionalnego Funduszu Gospodarczego, który jest spółką ze 100-proc. udziałem Skarbu Państwa. Fundusz został powołany do

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Zdjęcia - tworzenia funduszu

Bestsellery