transzy dywidendy

Akcjonariusze Wieltonu zgodzili się na 0,16 zł dywidendy na akcję w 2 transzach

Warszawa, 07.06.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Wieltonu zdecydowali o przeznaczeniu 9,66 mln zł z zysku netto za 2015 r., wynoszącego 11,7 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,16 zł na akcję, podała spółka. Dywidenda płatna będzie w dwóch transzach. Kwota 2,04 mln zł została

Akcjonariusze Gekoplastu zdecydowali o 0,5 zł dywidendy na akcję w 2 transzach

lipca 2016 roku, a termin wypłaty dywidendy ustalone zostały w następujący sposób: - I transza w kwocie 1 488 443, 50 zł (tj. 0,25 zł/1 akcję), do wypłaty w dniu 22 lipca 2016 r. - II transza w kwocie 1 488 443, 50 zł (tj. 0,25 zł/1 akcję), do wypłaty w dniu 23 września 2016 r." - czytamy w

Akcjonariusze Cyfrowego Polsatu zdecydowali o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 24.07.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Cyfrowego Polsatu zdecydowali o wypłacie dywidendy z zysku za 2019 rok oraz z części zysków wypracowanych w latach ubiegłych w łącznej kwocie 639 546 016,0 zł tj. 1 zł na akcję, podała spółka. "Zgodnie z postanowieniami uchwały: 1

Cyfrowy Polsat rekomenduje wypłatę 1 zł dywidendy na akcję

dywidendy nastąpiła w dwóch następujących transzach: - wypłata pierwszej transzy w kwocie 223 841 105,6 zł tj. 0,35 zł na jedną akcję - w dniu 22 października 2020 roku oraz - wypłata drugiej transzy w kwocie 415 704 910,4 zł tj. 0,65 zł na jedną akcję - w dniu 11 stycznia 2021 r., podano także. W

Akcjonariusze Cyfrowego Polsatu zdecydują 25 VI o 0,93 zł dywidendy na akcję

projekcie. Dzień dywidendy ustalony został na 1 lipca 2019 r., a wypłata dywidendy nastąpi w dwóch transzach: pierwsza transza w kwocie 287 795 707,20 zł, tj. 0,45 zł na jedną akcję - w dniu 3 lipca 2019 roku; druga transza w kwocie 306  982 087,68 zł, tj. 0,48 zł na 1 akcję - w dniu 1

BAH rekomenduje przeznaczenie 14,54 mln zł z zysku za 2018 r. na dywidendę

zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2018 pomiędzy akcjonariuszy w kwocie 0,26 zł na 1 akcję spółki, wypłaconej przez spółkę w dwóch transzach na podstawie uchwały zarządu nr 1 z 20 listopada 2018 roku w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy

Cyfrowy Polsat rekomenduje wypłatę 0,93 zł dywidendy na akcję

; czytamy w komunikacie. Łączna kwota rekomendowanej dywidendy dla akcjonariuszy spółki wynosi 594 777 794,88 zł, tj. 0,93 zł na jedną akcję. Zarząd spółki rekomenduje, aby dzień dywidendy został ustalony na dzień 1 lipca 2019 roku a wypłata dywidendy nastąpiła w dwóch następujących transzach

Akcjonariusze BAH zdecydowali o wypłacie 14,54 mln zł dywidendy z zysku za 2018

przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2018, przy czym: I transza zaliczki w kwocie 5 401 740,76 zł, tj. w kwocie 0,13 zł na jedną akcję spółki została wypłacona w dniu 28 grudnia 2018 r., II transza zaliczki na poczet dywidendy w kwocie 5 401 740,76 zł, tj. w kwocie 0,13 zł na jedną akcję została wypłacona w

Grupa Kęty rekomenduje wypłatę 30,73 zł dywidendy na akcję

r. - kwota 197 550 693,23 zł, tj. 20,59 zł na akcję. "Rekomendując zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w dwóch transzach we wskazanych terminach, zarząd spółki uwzględnił możliwe zwiększone zapotrzebowanie na płynność finansową na przełomie trzeciego i czwartego kwartału

Akcjonariusze Simple zdecydują 22 maja o wypłacie 0,22 zł dywidendy na akcję

zapasowy spółki. Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję spółki wynosi 0,22 zł" - czytamy w projekcie uchwały. Dzień dywidendy ustalono na 1 czerwca 2018 r. Wypłata dywidendy nastąpi w 2 transzach: - 1. transza w kwocie 0,14 zł na 1 akcję - 17 sierpnia 2018 roku; - 2. transza w kwocie

Wielton rekomenduje 0,16 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 31.05.2016 (ISBnews) - Zarząd Wieltona zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia 9,66 mln zł z zysku netto na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,16 zł na akcję, w dwóch transzach, podała spółka.. Kwotę 2,04 mln zł zarząd proponuje przeznaczyć na kapitał

Akcjonariusze Simple zdecydowali o wypłacie 0,22 zł dywidendy na akcję

przypadającej na jedną akcję spółki wynosi 0,22 zł, podano również. „Dzień dywidendy ustala na dzień 1 sierpnia 2018 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień: - pierwsza transza w kwocie 0,14 zł na jedną akcję spółki - 17 sierpnia 2018 roku, - druga transza w kwocie 0,08 zł na jedną

Akcjonariusze ZE PAK zdecydowali o 1,2 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego spółki" - czytamy w komunikacie. Dzień dywidendy ustalono na 1 sierpnia 2018 roku. Terminy wypłaty dywidendy to: - 16 sierpnia 2018 r. - I transza w kwocie 30 494 128,2 zł (0,6 zł na akcję), - 30 października 2018 r. - II transza w kwocie 30 494 128,2 zł

Wielton rekomenduje 0,24 zł dywidendy na akcję za 2014 rok

Warszawa, 26.06.2015 (ISBnews) - Wielton rekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy w kwocie 14,49 mln zł, czyli 0,24 zł na akcję, podała spółka.  „Zarząd zaproponował wypłatę dywidendy w dwóch transzach: 1. Pierwsza transza na dzień 21 sierpnia w kwocie 6 037 500,00 zł

Akcjonariusze Atal zdecydowali o wypłacie 4,7 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

%. Dzień dywidendy ustalono na 26 czerwca, a termin wypłaty w dwóch transzach na 3 i 10 lipca br., podano w komunikacie. "Od początku naszej obecności na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dzielimy się wypracowanym wynikiem z naszymi akcjonariuszami. Rynek kapitałowy docenia

Akcjonariusze Simple zdecydują 20 VI o wypłacie dywidendy 0,05 zł na akcje

oraz terminu wypłaty dywidendy w dwóch transach przypadających na: pierwsza transza – 31 sierpnia 2017 r., II transza – 30 listopada 2017 r., podano także.   Simple jest producentem własnego oprogramowania i działa na rynku wdrożeń systemów ERP i projektów IT dla rynku publicznego. Z

Akcjonariusze Gekoplastu zdecydowali o wypłacie 0,55 zł dywidendy na akcję

rok przypadającej na jedną akcję wynosi 0,55 zł; liczba akcji objętych dywidendą wynosi 6 049 399 szt." - czytamy w komunikacie. Jako dzień dywidendy ustalony został 4 lipca 2017 roku, a termin wypłaty dywidendy ustalone zostały w następujący sposób: * I transza w kwocie 1 693 831,72 zł (tj

Akcjonariusze Atalu zdecydują 6 VI o wypłacie 3,54 zł dywidendy na akcję

dywidendy na poziomie 80% skonsolidowanego zysku netto za 2017 r. przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Daje to łączną kwotę 137 mln zł – 3,54 zł na akcję. Oznacza to stopę dywidendy powyżej 8%. Dzień dywidendy planowany jest na 25 czerwca, a termin wypłaty w dwóch transzach na 2 i 9

Grupa Kęty rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 22,5 zł na akcję

954 428,50 zł tj. 15,50 zł na akcję" - czytamy także. Jak podaje spółka, rekomendując zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w dwóch transzach we wskazanych terminach, zarząd spółki uwzględnił aktualny plan operacyjny i wynikającą z niego koncentrację sprzedaży przypadającą na

Introl rekomenduje wypłatę 45 gr na akcję dywidendy za 2014 rok

Warszawa, 18.05.2015 (ISBnews) - Introl rekomenduje wypłatę ok. 11,99 mln zł na dywidendę, co daje wypłatę w wysokości łącznej 45 gr na akcję (płatne w dróch ratach), podała spółka. "Jednocześnie zarząd zarekomendował wypłatę dywidendy w dwóch transzach. Pierwsza transza obejmowałaby

BAH wypłaci warunkowo 0,26 zł na akcję zaliczki dywidendowej za 2018 r.

Warszawa, 20.11.2018 (ISBnews) - British Automotive Holding (BAH) warunkowo wypłaci akcjonariuszom 0,26 zł na akcję zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za 2018 r., podała spółka. "Zarząd British Automotive Holding S.A. [...] mając na uwadze przyjętą przez zarząd spółki politykę

WZ Echo zdecydowało o przeznaczeniu łącznie 557,13 mln zł na dywidendę

zdecydowało zaliczyć na poczet dywidendy kwotę 350 786.994,70 zł, wypłaconą przez spółkę w dwóch ratach: (i) 284 756 501,58 zł w dniu 29 grudnia 2016 r. tytułem pierwszej transzy zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016 na oraz (ii) 66 030.493,12 zł w dniu 26 czerwca 2017 r. tytułem drugiej

PCC Rokita ma umowę z EBI na 45 mln euro kredytu na inwestycje

infrastruktury do zwiększonej skali działania" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z umową, środki z kredytu mogą zostać wypłacone w maksymalnie 4 transzach, w euro bądź w złotym, i mogą zostać uruchomione w ciągu 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Okres finansowania będzie określany odrębnie przy każdej

Akcjonariusze Echo zdecydują 29 VI o dywidendzie równej zaliczkom

projektów uchwał. Jednocześnie walne zgromadzenie zdecyduje o powiększeniu zysku przeznaczonego do podziału o 80,42 mln zł, czyli do 350,79 mln zł, i zaliczeniu na poczet dywidendy takiej samej kwoty, która wcześniej została przewidziana do wypłacenia w dwóch transzach zaliczki na poczet dywidendy

Akcjonariusze Wieltona zdecydowali o wypłacie 0,24 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 30.06.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Wieltona zdecydowali o przeznaczeniu 14,49 mln zł na dywidendę za 2014 r., co da wypłatę w wysokości łącznie 0,24 zł na akcję w dwóch transzach, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie (...) postanowiło zysk netto w kwocie 30 356

Akcjonariusze Gekoplastu zdecydują 28 VI o 0,55 zł dywidendy na akcję

zapasowy spółki" – czytamy w projekcie uchwały. Łączna liczba akcji uprawnionych do dywidendy wynosi 6 049 399 szt. Na dzień ustalenia prawa do dywidendy zaproponowano 4 lipca. Wypłata dywidendy ma nastąpić w dwóch transzach: I transza w kwocie 1 693 831,72 zł (tj. 0,28 zł na akcję) 21

Akcjonariusze Introlu zdecydowali o wypłacie 0,23 zł dywidendy na akcję

10.652.753,65 zł przekazać na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach" – czytamy w uchwale. ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 22 czerwca, a dzień wypłaty dywidendy na 7 lipca br. Zarząd Introlu rekomendował wypłatę dywidendy w dwóch transzach. Pierwsza

Introl rekomenduje wypłatę 0,4 zł dywidendy na akcję

sierpnia 2017 r." - czytamy dalej. Obecnie zapotrzebowanie emitenta i grupy kapitałowej na środki pieniężne jest zabezpieczone, a ewentualne plany inwestycyjne będą realizowane ze środków zewnętrznych. Nie ma zatem przeszkód, by wypłacić w roku 2017 kolejną transzę dywidendy, podano również

BAH rekomenduje wypłatę 0,92 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

Marvipol Development S.A. części majątku spółki stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa" - czytamy w komunikacie. Zarząd rekomenduje również, aby kwota 38 227 703,84 zł została wypłacona wszystkim akcjonariuszom apółki jako dywidenda w kwocie 0,92 zł na jedną akcję w dwóch transzach po

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Santander Bank Polska zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok, wynika z podjętych uchwał.  Rada nadzorcza Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) powołała Henryka Sobierajskiego na prezesa, podała spółka. CI Games planuje premierę gry "Sniper

Akcjonariusze BAH zdecydowali o wypłacie 0,92 zł dywidendy na akcję

skonsolidowanego wyniku netto. Na wypłatę dla inwestorów przeznaczy więc 38,2 mln zł. Kwota dywidendy na akcję wyniesie tym samym 0,92 zł, a jej stopa, przy obecnym kursie, wyniesie ponad 10%, podano także. Dzień ustalenia praw do dywidendy za 2017 r. to 17 maja br. Wypłata nastąpi w dwóch równych transzach

Przegląd informacji ze spółek

jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 2,3 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zwyczajne walne zgromadzenie Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za 2019 rok w wysokości 2,6 zł na akcję, tj. w łącznej kwocie do 32,81 mln zł, podała spółka

BAH chce rekomendować przeznaczanie ok. 80% zysku netto grupy na dywidendy

samej liczby korekt kursu o wartości odcięć. W 2018 r. inwestorzy otrzymaliby dywidendę za miniony rok w dwóch transzach, z kolei w grudniu 2018 roku zostałaby wypłacona dywidenda zaliczkowa z zysku 2018 r. "Nadrzędnym celem zarządu spółki jest pozyskanie stabilnego, długoterminowego akcjonariatu

Akcjonariusze Vindexusa zdecydują 29 czerwca o 0,1 zł dywidendy na akcję

przewidują także ustalenie dnia dywidendy na 7 lipca br. Wypłata dywidendy ma nastąpić w dwóch transzach. W ramach pierwszej transzy, 15 lipca br., ma zostać wypłacone 579 696,9 zł, tj. 0,05 zł na akcje. Taka sama kwota przewidziana jest do wypłaty w ramach drugiej transzy, 16 listopada br. W ubiegłym

Przegląd informacji ze spółek

utraty wartości posiadanych certyfikatów inwestycyjnych, podał bank. Wpływ odpisu aktualizującego na jednostkowy wynik netto BGK wyniesie ok. 102 mln zł. Zarząd Rawlplug zdecydował o zmianie rekomendacji w sprawie podziału zysku netto za 2019 r. i proponuje akcjonariuszom niewypłacanie dywidendy

BAH ma zgodę na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy za 2018 r.

; poinformował, że warunkowo wypłaci akcjonariuszom 0,26 zł na akcję zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za 2018 r. pod warunkiem uzyskania zgody rady nadzorczej i zgód instytucji finansujących w terminie do daty wypłaty i transzy zaliczki dywidendowej British Automotive Holding to generalny importer

Spełnił się warunek formalny umożliwiający BAH wypłatę dywidendy

zyskiem z akcjonariuszami co kwartał" - powiedział prezes BAH Mariusz Książek, cytowany w komunikacie.  Proponowany dzień ustalenia praw do dywidendy za 2017 r. to 17 maja br. Wypłata nastąpi w dwóch równych transzach. Według uchwały zarządu, miałoby to nastąpić odpowiednio: 29 maja oraz

Przegląd informacji ze spółek

Cyfrowy Polsat rekomenduje przeznaczenie na dywidendę łącznie 639,546 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka. Zarząd ING Banku Śląskiego szacuje, że decyzje Rady Polityki Pieniężnej (RPP) związane ze zmianą stóp procentowych (w szczególności obniżenie stopy

Przegląd informacji ze spółek

dywidendę, tj. o wypłacie w wysokości 2 zł na akcję, podał Stalprodukt. ML System bierze pod uwagę kolejną emisję akcji w zależności od zapotrzebowania na innowacyjne produkty, takie jak szyby z kropkami kwantowymi, poinformował prezes Dawid Cycoń. Movie Games zawiązał spółkę Road Studio, w której objął

Przegląd prasy

grunty pod serwerownie ISBnews --Novaturas miał 1,89 mln euro straty netto, 0,71 mln euro straty EBIT w II kw. --ML System rozpoczął budowę księgi popytu na akcje serii E --Akcjonariusze Eurocash zdecydują 25 sierpnia o niewypłacaniu dywidendy --Indeks WIG20 wzrósł o 0,06% na zamknięciu we

Echo wypłaci warunkowo 0,85 zł na akcję zaliczki na poczet dywidendy

Warszawa, 23.11.2016 (ISBnews) - Echo Investment postanowiło warunkowo wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2016 w wysokości 350,78 mln zł, co daje 0,85 zł na akcję, podała spółka. "Łączna kwota przeznaczona na wypłatę zaliczki dywidendowej

Przegląd informacji ze spółek

Polska Grupa Energetyczna (PGE) zidentyfikowała przesłanki do przeprowadzenia testów na utratę wartości aktywów zgodnie z MSR 36, podała spółka. Akcjonariusze Medicalgorithmics zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku wypracowanego w 2019 roku, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie

Przegląd prasy

Feerum zdecydowali o wypłacie 0,5 zł dywidendy na akcję za 2019 --United Label pozyskał 3 mln zł w pierwszej transzy emisji akcji --BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane rynku pracy USA i CPI Polski --ZBP ogłosi za kilkanaście dni swój program przeciwdziałania 'credit crunch' 

Reino Dywidenda Plus wznawia ofertę publiczną 9 września

Warszawa, 29.08.2016 (ISBnews) - Wznowiona oferta publiczna Reino Dywidenda Plus rozpocznie się 9 września od przekazania do publicznej wiadomości przedziału cenowego lub ceny maksymalnej i budowy księgi popytu dla inwestorów w transzy inwestorów instytucjonalnych, podała spółka. Harmonogram

Przegląd prasy

netto, 83,79 mln zł EBITDA w I kw. 2020 --PFR: 240,3 tys. firm otrzymało 45,3 mld zł subwencji w ramach tarczy finansowej --URE zatwierdziło taryfy dwóm spółkom przesyłu - Gaz-System oraz EuRoPol Gaz --Akcjonariusze Solar Company zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy --BM Reflex: Ceny paliw na

Mo-Bruk miał 40,09 mln zł zysku netto, 50,19 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

inwestycjami są gwarantem zapewniającym stabilność działalności grupy" - powiedział prezes Józef Mokrzycki, cytowany w komunikacie. Dobra sytuacja ekonomiczna grupy zaowocowała wypłatą, kolejnej transzy dywidendy z zysku lat ubiegłych (3,51 zł na akcję). Dzień jej wypłaty przypada 19 marca

Alior Bank zawarł transakcję sekurytyzacji syntetycznej do 1,5 mld zł z EFI, EBI

kredytowego do EFI, Alior Bank będzie mógł z jeszcze większą skutecznością realizować swoje cele strategiczne. Uwolnione środki zwiększą bezpieczeństwo kapitałowe banku oraz przybliżą nas do osiągnięcia zdolności do wypłacenia dywidendy w roku 2020 (z zysku roku 2019)" - powiedział wiceprezes kierujący

Przegląd prasy

odpis na 126 mln zł z tytułu utraty wartości certyfikatów inwest. --Indeks WIG20 spadł o 0,8% na zamknięciu w środę --Rawlplug zmienił rekomendację na niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r. -Ryvu Therapeutics pozyskało ponad 143 mln zł z emisji akcji serii I --MFPR zbiera propozycje

IMS podniósł rekomendację dywidendy za 2014 r. do 8 gr na akcję

. "Nowa rekomendacja wynosi 8 gr/akcję, tj. ok. 2,7 mln zł (dokładna wartościowo kwota dywidendy wyliczona zostanie po zakończeniu transz skupu akcji własnych przypadających przed dniem dywidendy), przy poprzedniej rekomendacji 6 gr/akcję, tj. ok. 2 mln zł. Podwyższenie rekomendacji wynika z bardzo

Przegląd prasy

i PIT na poziomie 100,1% r/r po maju br. --PGNiG odebrało setną dostawę LNG w terminalu w Śwnoujściu --Analizy.pl: Aktywa OFE wzrosły o 2,9% m/m do 131,73 mld zł na koniec czerwca --Akcjonariusze Enei zdecydują 30 lipca o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r. --Przychody Wittchena spadły o 41

Cena maksymalna w ofercie Reino Dywidenda Plus ustalona na 100 zł

Warszawa, 09.09.2016 (ISBnews) - Cena maksymalna w ofercie Reino Dywidenda Plus została ustalona na 100 zł za walor, podała spółka. Dziś, zgodnie z opublikowanym wcześniej harmonogramem, rozpoczyna się budowa księgi popytu na akcje. "Liczba i intensywność spotkań z inwestorami wskazują na

IMS oczekuje bardzo dobrych wyników grupy w 2014, proponuje 6 gr dywidendy

spółka. „Dokładna wartościowo kwota dywidendy wyliczona zostanie po zakończeniu transz skupu akcji własnych przypadających przed dniem dywidendy. Oznacza to 50% wzrost dywidendy na jedną akcję w porównaniu do dywidendy wypłaconej za rok 2013" – czytamy w komunikacie. Rekomendacja

Grupa Kęty prognozuje ok. 49 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r.

przepływom gotówki z działalności operacyjnej, które w większości pokryły wydatki wynikające z realizowanego programu inwestycyjnego oraz wypłaty w listopadzie drugiej transzy dywidendy z zysku za 2018 rok. W efekcie prognozowany wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec 2019 roku wyniesie 1,4" - czytamy

Griffin Premium RE.. przydzielił w ofercie publicznej wszystkie akcje

po cenie równej 5,7 zł, akcje nowo emitowane były obejmowane po cenie równej również 5,7 zł za jedną akcję. Przedmiotem oferty było łącznie 89 167 223 akcji, w tym: - 66 965 956 akcji istniejących sprzedawanych przez akcjonariuszy sprzedających: 5 233 019 akcji w transzy inwestorów indywidualnych

Oferta publiczna Celon Pharma o szac. wartości 235 mln zł netto rusza dziś

15 000 000 akcji serii B. Zarząd oczekuje, że wpływy netto z emisji wyniosą około 235 mln zł (245 mln zł brutto). Akcje serii B oferowane są inwestorom w dwóch transzach: transzy detalicznej obejmującej 2 000 000 akcji serii B oraz transzy instytucjonalnej obejmującej 13 000 000 akcji

Alumetal rekomenduje wypłatę 1,95 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

kwoty wolnych środków finansowych, będącej efektem zaplanowania wypłaty relatywnie wysokiej dywidendy za rok 2014 w jednej transzy" - napisano także. Alumetal odnotował 58,90 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 35,79 mln zł zysku

Przegląd prasy

NewConnect w tym roku --Akcjonariusze Open Finance zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2015 r. --Akcjonariusze Gekoplastu zdecydowali o 0,5 zł dywidendy na akcję w 2 transzach --Akcjonariusze Śnieżki zdecydowali o 3,15 zł dywidendy na akcję za 2015 r. --GDDKiA zwiększyła kwotę dofinansowania z

Przegląd informacji ze spółek

zawierającego przeciwciała anty-SARS-CoV-2 na warunkach ustalonych z Narodowym Centrum Krwi, podała spółka. Ferro zamierza zintensyfikować działania akwizycyjne w II półroczu 2020 r. oraz zarekomendować wypłatę co najmniej 20% zysku w formie dywidendy w wyniku dokonanego przeglądu realizacji strategii, podała

NanoGroup: Możliwość wypłaty dywidendy pojawi się po pierwszej komercjalizacji

Warszawa, 16.10.2017 (ISBnews) - Wypłata przez NanoGroup dywidendy będzie możliwa po pierwszej komercjalizacji wyników badań i osiągnięciu pierwszych "większych wpływów", poinformował prezes Marek Borzestowski. "Sądzimy, że w momencie pierwszej komercjalizacji i pierwszych

EPP zwiększył przychody netto do 102,2 mln euro w III kw. 2018 r.

Warszawa, 07.12.2018 (ISBnews) - EPP osiągnął wzrost przychodów netto o 37% r/r do poziomu 102,2 mln euro na koniec III kw. br., podała spółka. Zysk na akcję wyniósł 8,75 eurocentów i notowana na giełdzie w Johannesburgu spółka jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu w postaci wypłaty dywidendy

Spółki Griffin Premium RE.. mają umowę przejęcia stołecznej Warta Tower

w oparciu o bilans na zamknięcie spółki przejmowanej. "Zakup jest finansowany środkami pochodzącymi z drugiej transzy kapitału udostępnionego spółce przez podmiot powiązany z jej głównym akcjonariuszem - Globalworth Asset Managers S.R.L., tj. przez spółkę Globalworth Finance Guernsey Limited

APS Energia rusza 25 sierpnia z ofertą publiczną, chce pozyskać ok. 7,15 mln zł

Warszawa, 06.08.2015 (ISBnews) - Przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy detalicznej  w ofercie APS Energia rozpocznie się 25 sierpnia, zaś w transzy inwestorów instytucjonalnych deklaracje w procesie budowania księgi popytu będą przyjmowane od 27 sierpnia. Wpływy z emisji do 1.730.000

Przegląd informacji ze spółek

przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Akcjonariusze OEX zdecydują o wypłacie dywidendy wysokości 17,5 mln zł, tj. 2,32 zł na akcję z części zysku za 2019 rok, wynika z projektów uchwał na walne, zaplanowane na 25

Banco Santander: Akcjonariusze wybiorą dywidendę zaliczkową lub nowe akcje

Warszawa, 27.07.2016 (ISBnews) - Banco Santander przeprowadzi podwyższenie kapitału, które umożliwi akcjonariuszom wybór pomiędzy nowymi akcjami banku a drugą transzą dywidendy zaliczkowej, podała instytucja. Ostatni dzień prawa do uczestnictwa to 17 października. W ramach tzw. planu Santander

KE zatwierdziła ostatnią część polskiej pomocy dla dużych przedsiębiorstw

. Gwarantuje, że państwo otrzyma wystarczające wynagrodzenie z tytułu ryzyka ponoszonego przez podatników […] oraz że wsparcie wiąże się z zabezpieczeniami, m.in. zakazem wypłacania dywidend i premii, a także środkami mającymi na celu ograniczenie zakłóceń konkurencji" – powiedziała  

Przegląd informacji ze spółek

British Automotive Holding (BAH) rekomenduje przeznaczenie 14,54 mln zł z zysku za 2018 r. na wypłatę dywidendy, podała spółka. Akcjonariusze zdecydują o wypłacie na walnym zgromadzeniu zwołanym na 20 maja br. Do tej pory spółka wypłaciła w formie zaliczek 0,26 zł na akcję, do wypłaty w dwóch

Przegląd informacji ze spółek

stalowych dla zadań towarzyszących gazociągowi Baltic Pipe Lot C, podała spółka. Akcjonariusze Apatora zdecydują podczas walnego zgromadzenia, zwołanego na 2 lipca br., o przeznaczeniu z zysku netto za 2019 rok na dywidendę 36 086 960,80 zł, co oznacza wypłatę w łącznej wysokości 1,1 zł na akcję (tj. 0,65

Mimo 5 mld zł straty KGHM wypłaci dywidendę? Prawdopodobnie 300 mln zł

ustępującą PO i zapowiedział, że zajmie się przeglądem podatków sektorowych na następne lata w lutym. Pomimo licznych zapowiedzi obniżki podatku brak jakichkolwiek konkretów w tej sprawie. Proponowany dzień prawa do dywidendy to 15 lipca, a jej wypłata miałaby nastąpić w dwóch transzach: 18 sierpnia (150 mln

Przegląd informacji ze spółek

indywidualnych oraz inwestorów, podała spółka. Akcjonariusze Protektora zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 rok, w kwocie 0,55 mln zł, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) objął transzę 10-letnich obligacji KGHM Polska Miedź o wartości

Przegląd informacji ze spółek

łącznie 6,52 mln zł (spadek o 23% m/m). Akcjonariusze Polimeksu-Mostostalu zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 r., wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 3 czerwca. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) udzieli Eurocashowi 50 mln euro na przejęcie Frisco.pl i

Przegląd informacji ze spółek

podpisał umowę inwestycyjną dotyczącą finansowania produkcji gry na motywach książek z serii "Cykl Inkwizytorski" autorstwa Jacka Piekary, podała spółka. Dzięki umowie spółka pozyska finansowanie o wartości 3 mln zł w formule project finance, wypłacane w transzach od lipca 2019 r. do

Przeglad informacji ze spółek

raporcie. Akcjonariusze Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) zdecydują o pozostawieniu zysku netto, wypracowanego w 2019 roku w spółce i niewypłacaniu dywidendy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zaplanowane na 26 maja. Zarząd spółki Tarczyński rekomenduje radzie nadzorczej oraz

Przegląd prasy

zł --Pekao ma przedwstępną umowę przejęcia kontroli nad Domem Inwestycyjnym Xelion --Backlog Selvity wzrósł o 101% r/r do 85,02 mln zł (aktual.) --Akcjonariusze Ipopemy zdecydują 27 VI o 1,05 mln zł dywidendy za 2016 r. --Echo zdecydowało o 0,16 zł II transzy zaliczki na dywidendę za 2016 r

Reino Dywidenda Plus zdecyduje o ostatecznym terminie IPO w najbliższych dniach

Warszawa, 24.06.2016 (ISBnews) - Reino Dywidenda Plus, w związku z sytuacją rynkową, podejmie decyzję dotyczącą ostatecznego terminu przeprowadzenia pierwotnej oferty publicznej w ciągu najbliższych dni, podała spółka. "Od wczoraj sytuacja i nastroje z oczywistych względów się diametralnie

PBKM zakończył bez powodzenia negocjacje w sprawie inwestycji w podmiot branżowy

, w celu sfinalizowania planowanej inwestycji. "Z uwagi na wyraźnie oznaczony cel finansowania, w przypadku niezrealizowania inwestycji, bank odmówi udzielenia dalszego finansowania a wypłacona transza zostanie zwrócona. Ponadto w takiej sytuacji bank ma prawo wypowiedzieć umowę" - czytamy

Przegląd informacji ze spółek

koncentracji, polegającej na przejęciu kontroli nad Work Service przez spółkę Gi International, której całościowym właścicielem jest Gi Group SpA, podał Work Service.  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zarekomendowała wypłatę dywidendy w wysokości 100,73 mln zł, tj. 2,4 zł na akcję z zysku

Przegląd informacji ze spółek

przeznaczyć na kapitał zapasowy i odstąpić od wypłaty dywidendy, podała spółka. Wszyscy członkowie zarządu Polwaksu - prezes Leszek Stokłosa oraz wiceprezesi Tomasz Nadolski i Piotr Kosiński - złożyli rezygnację z członkostwa w zarządzie spółki ze skutkiem na 31 lipca 2020 r., podała spółka. Akcjonariusze

Przegląd informacji ze spółek

wypłatę dywidendy warunkowej w wysokości 1 zł na akcję oraz o przeznaczeniu pozostałej części zysku w kwocie 25,42 mln zł na kapitał zapasowy, podała spółka. Orange Polska będzie kontynuował negocjacje z T-Mobile Polska w kwestii dostępu do sieci światłowodowej Orange Polska po 30 czerwca, podał

Przegląd informacji ze spółek

Wojska Polskiego, Szpitalna, Szarych Szeregów, Bełzy", podała spółka. Akcjonariusze Benefit Systems zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2017 r. oraz przeznaczeniu 51 mln zł na skup akcji własnych, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. Bank Zachodni WBK otrzymał zgodę

Przegląd prasy

045,12 mld zł na koniec 2019 r. --ING Bank Śląski przekazał 4 mln zł na ochronę zdrowia --MF będzie prezentować podaż SPW w cyklu miesięcznym w II kw. --Ulma Construccion rekomenduje wypłatę 2,6 zł brutto dywidendy na akcję  --MF zaoferuje bony łącznie za 9-21 mld zł na 4 przetargach w

Celon Pharma planuje przeznaczać na dywidendę ok. 20% rocznego zysku

Warszawa, 12.09.2016 (ISBnews) - Celon Pharma, który dziś rozpoczął ofertę publiczną 15 mln nowych akcji, planuje wypłacać ok. 20% rocznego zysku w formie dywidendy przez najbliższych kilka lat, poinformował prezes Maciej Wieczorek. Spółka podała w prospekcie emisyjnym, że "kierując się

Budowa księgi popytu w ofercie Reino Dywidenda Plus rozpocznie się 1 lipca

Warszawa, 24.06.2016 (ISBnews) - Oferta publiczna Reino Dywidenda Plus, w której spółka chce pozyskać od 50 do 300 mln zł rozpoczęła się wraz z publikacją prospektu. Zgodnie z nim spółka zamierza przekazać do publicznej wiadomości przedział cenowy lub cenę maksymalną 1 lipca i w tym samym dniu

Przegląd informacji ze spółek

Dywidenda Plus, w której spółka chce pozyskać od 50 do 300 mln zł rozpoczęła się wraz z publikacją prospektu. Zgodnie z nim spółka zamierza przekazać do publicznej wiadomości przedział cenowy lub cenę maksymalną 1 lipca i w tym samym dniu rozpocząć budowę księgi popytu dla inwestorów w transzy inwestorów

Przegląd informacji ze spółek

dywidendy wysokości 217,91 mln zł, tj. 5,15 zł na akcję z zysku za 2017 rok oraz przeznaczeniu niepodzielonego zysku z lat ubiegłych wysokości 1,2 mld zł na kapitał zapasowy, wynika z podjętych dziś uchwał. Impexmetal zaakceptował decyzję koncernu Rusal – dostawcy surowca dla Aluminium Konin

Przegląd informacji ze spółek

. Akcjonariusze Vigo System zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2017 r., wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. Cena maksymalna w ofercie publicznej akcji  Silvair, Inc. została ustalona na 25 zł za walor, podała spółka. W ramach oferty spółka planuje wyemitować do 2,4 mln akcji

Przegląd prasy

Niemiec wzrósł do 50 pkt w VII wg wst. danych --SoftBlue kupiło prawie 30% akcji InventionMed --GPW: TGE wprowadziła handel żytem na Rynku Towarów Rolno-Spożywczych --Polkon pozyskał 0,8 mln zł w II transzy emisji akcji, łącznie 2 mln zł --PARP ogłosiła konkurs 'Wdrażanie innowacji przez MŚP' dla

Przegląd informacji ze spółek

) możliwość handlu wystandaryzowanym ziarnem żyta klasy B i C, podała Giełda. Polkon zakończył kampanię crowdinvestingową przeprowadzoną na platformie CrowdConnect.pl. Inwestorzy zapisali się na wszystkie akcje dostępne w ramach II transzy o wartości 0,8 mln zł, podała spółka. W ramach całej oferty

IMS nie zmienia polityki dywidendowej w zw. ze skupem akcji

Warszawa, 10.12.2015 (ISBnews) - Po zakończeniu skupu 2 mln akcji własnych IMS będzie kontynuował program buy-backu, zakładający skup za maksymalną kwotę 6 mln zł. Spółka podtrzymuje plan wypłaty dywidendy na poziomie ponad 50% rocznego zysku, poinformował ISBnews wiceprezes Piotr Bielawski

Przegląd informacji ze spółek

na rynku usług finansowych, ze względu na m.in. ogromną popularność mediów społecznościowych. Akcjonariusze Dom Development zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 30 maja o wypłacie dywidendy w wysokości 9,05 zł na akcję z zysku za 2018 r. oraz części kapitału zapasowego pochodzącej z zysku z

Przegląd prasy

I kw. 2019 r. --Ronson Development rekomenduje 0,06 zł dywidendy na akcję za 2018 r. --BSC Drukarnia Opakowań miała wstępnie 13,76 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r. --Mercor chce pozyskać inwestora finansowego w zamian za nowe akcje --Indeks WIG20 spadł o 0,86% na zamknięciu w poniedziałek

Przegląd informacji ze spółek

grupy sprzedało się za ponad 450 tys. zł za sztukę. Infoscan wyemitował pierwszą transzę obligacji zamiennych na akcje w ramach umowy inwestycyjnej z funduszem European High Growth Opportunities Securitization Fund, podała spółka. W ramach transakcji spółka przydzieliła Inwestorowi obligacje o

Amica pracuje nad akwizycjami, liczy, że nie obniżoną one dywidendy

Warszawa, 10.03.2016 (ISBnews) - Amica Wronki pracuje obecnie nad akwizycjami zarówno dystrybutorów sprzętu AGD, jak i podmiotów produkcyjnych, poinformował wiceprezes ds. strategii Piotr Skubel. Rozstrzygnięcia w kwestii akwizycji mogą wpłynąć na dywidendę, jednakże intencją spółki jest wypłata

Esotiq nie planuje wypłaty dywidendy, chce kontynuować inwestycje

Warszawa, 05.04.2018 (ISBnews) - Esotiq & Henderson nie zamierza wypłacić dywidendy z zysku za 2017 r., gdyż planuje dalsze inwestycje, wynika z wypowiedzi prezesa Adama Skrzypka. Spółka celuje także w dwucyfrowy wzrost przychodów.  "Widzimy siebie jako spółkę dywidendową, ale też

Echo wypłaci 0,69 zł na akcję zaliczki dywidendowej w dniu 29 grudnia

Warszawa, 20.12.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Echo Investment otrzymają 29 grudnia pierwszą transzę zaliczki dywidendowej na poczet zysku za 2016 rok. Spółka wypłaci 285 mln zł, czyli 0,69 zł na każdą akcję. Pozostała część zaplanowanej zaliczki – 0,16 zł na akcję - trafi do akcjonariuszy

EPP miało 48,3 mln euro zysku netto, 66,2 mln euro przychody netto w I poł. 2018

Warszawa, 07.09.2018 (ISBnews) - EPP odnotował wzrost zysku przypadającego na akcjonariuszy o 32% do 48,3 mln euro. Przychód netto wzrósł z kolei o 45% do 66,2 mln euro, podała spółka. Przejęcie przez EPP pierwszej transzy portfolio M1 powiększyło portfel nieruchomości komercyjnych spółki o

Przegląd informacji ze spółek

Zwyczajne walne zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica, zwołane na 25 czerwca, zdecyduje o podziale zysku za 2018 rok w kwocie 89 752 356 zł w następujący sposób: kwotę 67 357 420 zł przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 4,88 zł na jedną akcję, kwotę 22 394 936 zł przeznaczyć na

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Atende: Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu 7,99 mln zł z zysku netto za 2019 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,22 zł na akcję, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. Źródło: ISBnews Kool2Play: W ramach pierwszej oferty publicznej akcji rozpoczęło zapisy na 180 tys