transzę obligacji

Moody's przyznał rating (P)A3 dla transzy obligacji PKO BP o wart. 750 mln euro

Warszawa, 20.07.2017 (ISBnews) - Moody's Investors Service przyznał rating (P)A3 dla transzy obligacji w wysokości 750 mln euro PKO Banku Polskiego, podał bank. "Agencja ratingowa Moody's Investors Service przyznała rating na poziomie A3 z perspektywą stabilną dla transzy obligacji w

HB Reavis pozyskał 220 mln zł w II transzy programu emisji obligacji

Warszawa, 14.07.2017 (ISBnews) - HB Reavis pozyskał 220 mln zł w II transzy obligacji w ramach programu o wartości 500 mln zł, podała spółka. To największa pod względem wartości emisja w historii Grupy i największa wśród wszystkich deweloperów w Polsce w tym roku, podkreślono. "HB Reavis

HB Reavis może przeprowadzić emisję II transzy obligacji w Polsce w I kw. 2017r.

Warszawa, 27.10.2016 (ISBnews) - HB Reavis może przeprowadzić emisję II transzy obligacji w ramach wartego 500 mln zł programu w I kw. 2017 r., w zależności od popytu, poinformował CFO spółki Marian Herman. Obligacje z I transzy, wartej 110 mln zł, wkrótce zadebiutują na Catalyst. "

Getin Noble Bank wyemitował transzę obligacji serii PP6-II wartości 40 mln zł 

Warszawa, 01.12.2016 (ISBnews) - Dom Maklerski Noble Securities uplasował kolejną transzę obligacji Getin Noble Banku serii PP6 -II o wartości nominalnej 40 mln zł, podał bank.  "W ramach oferty publicznej uplasowano 40 000 obligacji na okaziciela serii PP6-II o wartości nominalnej 1

GPW planuje zapisy w transzy detalicznej obligacji na pierwsze dni stycznia

Krynica-Zdrój, 09.09.2016 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zakłada, że zapisy w transzy indywidualnej oferty obligacji odbędą się w pierwszych dniach stycznia 2017 r., poinformowała ISBnews prezes prof. Małgorzata Zaleska. "Zapisy w transzy indywidualnej

Zapisy na II transzę obligacji Ghelamco o wartości 30 mln zł ruszają dzisiaj

Warszawa, 11.03.2016 (ISBnews) - Zapisy na drugą transzę w ramach programu emisji obligacji Ghelamco Invest rozpoczynają się dziś i potrwają do 29 marca 2016 r. Wartość nominalna papierów w obecnej transzy wynosi 30 mln zł, poinformowała spółka. "Papiery serii PPF oferują oprocentowanie

PHN może zaoferować pierwszą transzę obligacji w I połowie tego roku

Warszawa, 17.03.2015 (ISBnews) - Polski Holding Nieruchomości (PHN) nie wyklucza przeprowadzenia emisji pierwszej transzy obligacji w I połowie tego roku, poinformował członek zarządu ds. finansowych Włodzimierz Stasiak. "Nadal przyglądamy się ewentualnemu postawieniu programu obligacji

Raiffeisen Polbank przeprowadzi emisję kolejnej transzy obligacji po IPO na GPW

obligacji na kwotę 500 mln zł na Catalyst. Prezes podkreślił, że wejście na GPW jest dużym wyzwaniem, dlatego druga transza emisji obligacji z programu o w maksymalnej wartości 2 mld zł pojawi się już po uplasowaniu akcji banku w trakcie IPO. "Bierzemy po uwagę, że część drugiej transzy obligacji

Praktiker Polska planuje emisję obligacji wartych 150 mln zł w kilku transzach

Warszawa, 16.03.2016 (ISBnews) - Praktiker Polska chce wyemitować obligacje o wartości 150 mln zł i wprowadzić je na rynek Catalyst. Program będzie podzielony na transze, z których pierwsza będzie miała wartość 50 mln zł, poinformowała spółka. Doradcą emisji jest Dom Maklerski Banku BPS

BNP Paribas BP kupił koronaobligacje PFR o wartości 1 mld zł

Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - BNP Paribas Bank Polska zakupił 4-letnie papiery wyemitowane przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) o wartości nominalnej 1 mld zł. Środki ze sprzedaży przez PFR pierwszej transzy obligacji pozwolą na sprawne uruchomienie programu tarczy finansowej PFR, kierowanej do

Victoria Dom złożyła do KNF prospekt dot. emisji obligacji o wart. do 200 mln zł

Warszawa, 31.07.2020 (ISBnews) - Victoria Dom złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt emisyjny dotyczący publicznej emisji obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł, podała spółka. Victoria Dom zakłada, że ze sprzedażą pierwszej transzy papierów korporacyjnych wystartuje

Kruk ustanowił VII program emisji obligacji o wartości do 700 mln zł

Warszawa, 21.04.2020 (ISBnews) - Zarząd Kruka podjął uchwałę w sprawie ustalenia VII programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 700 mln zł, w ramach którego spółka może emitować obligacje publiczne, podał Kruk. Środki pozyskane w ramach programu zostaną przeznaczone

Echo Investment: Kolejna emisja obligacji możliwa w marcu 2020 r.

końcówka. Można się spodziewać, że marzec" - powiedział Drozd dziennikarzom. Pytany o wartość obligacji, wskazał, że dla inwestorów instytucjonalnych transze miały typowo wartość 100-200 mln zł. Dodał, że możliwy jest scenariusz, w którym spółka zaoferuje jedną transzę wiosną i jedną jesienią. W

Infoscan wyemitował dwie transze obligacji zamiennych na akcje

zamierzamy regularnie wdrażać nowe wersje językowe autorskiego oprogramowania. Środki pozyskane z emisji nowych transz obligacji pozwolą nam na realizację założonych celów. Trwająca obecnie pandemia spowodowała dynamiczny rozwój rynku telemedycznego, dlatego zamierzamy zintensyfikować wspomniane prace

Ronson przygotowuje emisję obligacji na 30-50 mln zł w I kw. 2019 r.

wyemitować kolejną transzę obligacji w I kw. przyszłego roku" - powiedział Geris podczas konferencji prasowej. Podkreślił, że obecna struktura zapadalności obligacji jest dla spółki komfortowa i obejmuje wykup po ok. 50 mln zł rocznie w latach 2019-2022. Zadłużenie obligacyjne Ronsona wynosiło na

Poranny komentarz rynkowy – nastroje na rynkach pozostają słabe

Fundusz Walutowy (MFW) może nie wypłacić Grecji piątej transzy pomocy finansowej. Jednocześnie dał do zrozumienia, że kraje europejskie nie pokryją z własnych środków brakującej puli pieniędzy, których ewentualnie nie wypłaci MFW. Wypowiedź ta skutkowała wyprzedażą euro. Później próbował ją prostować

Famur ponownie przedłużył czas trwania programu obligacji - do końca 2019 r.

Programu Emisji Obligacji, podała spółka. Pozostałe zasady Programu pozostają bez zmian. "Wydłużenie czasu trwania Programu Emisji Obligacji pozwoli zarządowi spółki elastycznie decydować o ewentualnej emisji kolejnych transz obligacji w zależności od potrzeb finansowych związanych ze zwiększaniem

Dekpol wyemituje obligacje serii F do maks. 70 mln zł na finansowanie inwestycji

pierwszeństwa w sześciu transzach, oprocentowane według stopy procentowej równej WIBOR 3M plus marża. Emisja obligacji dokonywana będzie w związku z planami realizacji inwestycji - budowa, wykończenie oraz wyposażenie budynków, budowli lub lokali w ramach obiektu mieszkalno-usługowego na działkach przy ul

mBank wyemitował obligacje o wartości 125 mln CHF

Ratings i Fitch Ratings przyznały dla wyemitowanej transzy obligacji ratingi na poziomie odpowiednio "BBB+" i "BBB". Powyższe ratingi są zgodne z ocenami Programu EMTN i ratingami długoterminowymi Banku przyznanymi przez S&P i Fitch" - czytamy także.  Zarząd mBanku 11

Orbis rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r

2020 roku, Orbis S.A. będzie zobowiązana dokonać spłaty pierwszej transzy obligacji wyemitowanych w 2015 roku, co wymagało będzie przeznaczenia na ten cel kwoty 300 000 000 zł" - czytamy w uzasadnienie rekomendacji przeznaczenia zysku netto za 2019 rok.  Dodatkowo, zarząd wskazuje, iż w

Fitch potwierdził ratingi BBB i AA-(pol) Gdańskich Autobusów i Tramwajów

długoterminowy rating w walucie krajowej na poziomie BBB+ i długoterminowy rating krajowy na poziomie AA+(pol) dla nowych obligacji przychodowych w wysokości 64,5 mln zł, które zostały wyemitowane w maju 2019 r. jako transza E w ramach ocenianego programu obligacji przychodowych. Termin wykupu tych obligacji

Vivid Games przydzielił obligacje o łącznej wartości nominalnej 10,5 mln zł

wystąpieniem nadsubskrypcji w ramach transzy otwartej, zarząd spółki postanowił o przesunięciu liczby oferowanych obligacji pomiędzy transzami w ten sposób, że 3 480 obligacji przesunięto z transzy inwestorów instytucjonalnych do transzy otwartej, podano również. "Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu

Akcjonariusze Komputronika 19 września zdecydują o emisji obligacji zamiennych

elastycznie i skutecznie prowadzić negocjacje z przyszłymi inwestorami co do ilości obejmowanych obligacji. Obniży to koszty pozyskania kapitału oraz zapewni łatwość pozyskania kolejnych transz kapitału i optymalny zakres finansowania spółki. Opcjonalne pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy spółki w

Echo Investment uplasowało wszystkie obligacje serii F na 125 mln zł

Warszawa, 25.09.2017 (ISBnews) - Inwestorzy złożyli zapisy na wszystkie obligacje serii F spółki Echo Investment o łącznej wartości 125 mln zł, podała spółka. Oferta była II transzą zatwierdzonego programu emisji obligacji o wartości 300 mln zł. Średnia stopa redukcji dla zapisów złożonych 21-22

mBank wyemitował na obligacje o wartości 500 mln euro

Warszawa, 30.08.2018 (ISBnews) - mBank zakończył subskrypcje na obligacje o wartości 500 000 000 euro, podał bank. Subskrypcją objęto 500 tys. obligacji. Obligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 24,32%, podano w komunikacie. mBank podał także informacje

PHN: Kolejne emisje obligacji nie wcześniej niż w przyszłym roku

Warszawa, 12.09.2019 (ISBnews) - Polski Holding Nieruchomości (PHN) planuje emisję kolejnej transzy obligacji w ramach 7-letniego programu o wartości nominalnej do 1 mld zł nie wcześniej niż w przyszłym roku, poinformował prezes Marcin Mazurek. "Przewidujemy kolejne emisje, jednak nie

Cyfrowy Polsat podjął działania związane z pozyskaniem finansowania do 1 mld zł

kwartału 2020 r. "Zamiarem spółki jest dokonanie oceny w zakresie możliwości pozyskania finansowania w postaci dodatkowej transzy kredytu w ramach Drugiej Umowy Zmieniającej i Konsolidującej [...] denominowanej w PLN, o wartości do 1 mld zł lub emisji obligacji denominowanych w PLN o wartości

Braster chce przesunąć termin wykupu obligacji serii A na 9 listopada 2020 r.

i umożliwienie ich okresowej amortyzacji przy jednoczesnym zaangażowaniu kapitałowym European High Growth Opportunities Securitization Fund w emitenta w postaci obejmowania kolejnych transz obligacji emitenta zamiennych na akcje, powinno pozwolić na całkowite zrealizowanie zobowiązań wobec

CEZ uplasował obligacje o łącznej wartości 86 mln euro w prywatnej subskrypcji

Warszawa, 05.02.2016 (ISBnews) – CEZ uplasował w ramach prywatnej subskrypcji dwie transze dwuletnich obligacji ze zmiennym kuponem o łącznej wartości nominalnej 86 mln euro, podała spółka. "Emisja podzielona była na dwie transze o wartości 50 mln euro (transza 1) i 36 mln euro

Echo przydzieliło wszystkie obligacje serii G o wartości 75 mln zł

kolejną transzę obligacji publicznych Echo Investment, inwestorzy zadeklarowali chęć objęcia wszystkich oferowanych papierów o łącznej wartości 75 mln zł. Tym samym spółka wykorzystała cały II Program Emisji Obligacji Publicznych, o łącznej wartości 300 mln zł. Oferowane w całym programie obligacje były

GTC oferuje obligacje na ok. 20 mln euro i planuje kolejne transze

;Wartość obligacji, która jest oferowana teraz to 20 mln euro, może nieco więcej. Mamy nadzieję, że w ciągu najbliższych dni poinformujemy o transakcji. Będziemy to [emisje obligacji] robić w transzach, możliwe, że [kolejne] będą większe i niekoniecznie w Polsce" - powiedział Boniel podczas

Bank Pocztowy wyemituje obligacje o łącznej wartości do 50 mln zł

września Bank Pocztowy poinformował ISBnews, że chce jeszcze w tym miesiącu wyemitować pierwszą transzę obligacji o wartości 50 mln zł z programu emisji obligacji podporządkowanych o łącznej wartości 500 mln zł.  Bank Pocztowy świadczy usługi finansowe w urzędach pocztowych i własnych

Echo rozpocznie jutro ofertę publ. obligacji do 125 mln zł w ramach programu

wykupu wyznaczono na 11 października 2022 r. Zarząd Echo Investment 11 września  informował, że najprawdopodobniej będzie chciał wyemitować obligacje w pozostałej wysokości 200 mln zł w ramach przyjętego programu obligacji jeszcze w tym roku, a emisja kolejnej transzy nastąpi wkrótce. W czerwcu

ČEZ przeprowadził emisję prywatną obligacji o wart. nomin. 99 mln euro

Warszawa, 14.03.2016 (ISBnews) - ČEZ, a. s., przeprowadził private placement obligacji na kwotę nominalną 99 mln euro z kuponem EURIBOR 3-mies. plus 0,55%, podał koncern. „Obligacje zostały wyemitowane w ramach Programu Euro Medium Term Note i zostały dodane jako czwarta transza do

EBOR objął 10-letnie obligacje KGHM o wartości 400 mln zł

Warszawa, 27.06.2019 (ISBnews) - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) objął transzę 10-letnich obligacji KGHM Polska Miedź o wartości 400 mln zł, w ramach pierwszej emisji obligacji spółki o łącznej maksymalnej wartości nominalnej 2 mld zł, podał bank. Środki z

PGG wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 1,22 mld zł

Warszawa, 12.06.2017 (ISBnews) - Polska Grupa Górnicza (PGG) wyemitowała obligacje w trzech transzach o łącznej wartości nominalnej 1,22 mld zł, które zostały objęte przez gwarantów programu emisji Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW), podała spółka. "Emisja obejmuje obligacje trzech

Famur wydłużył program emisji obligacji do końca 2018 r.

. "Wydłużenie czasu trwania programu pozwoli zarządowi emitenta elastycznie decydować o ewentualnej emisji kolejnych transz obligacji, w zależności od potrzeb finansowych związanych ze zwiększaniem aktywności rynkowej oraz rozwojem organizacji, a także z uwzględnieniem sytuacji gospodarczej"

ČEZ wyemituje 14 marca obligacje o łącznej wartości 99 mln euro

, o wartości nominalnej 99 mln euro i kuponie bazującym na 3-miesięcznym EURIBOR plus 0,55%. Planowana data emisji to 14 marca 2016" – czytamy w komunikacie. Obligacje zostaną wyemitowane w ramach średniookresowego programu emisji obligacji, jako czwarta transza. Wcześniej spółka

Echo Investment skróciło termin zapisów na obligacje serii G do dziś

r. Pod koniec września inwestorzy złożyli zapisy na wszystkie obligacje serii F spółki Echo Investment o łącznej wartości 125 mln zł. Oferta była II transzą zatwierdzonego programu emisji obligacji o wartości 300 mln zł. Średnia stopa redukcji dla zapisów złożonych 21-22 września 2017 r.69,55% W

LW Bogdanka wykupiła obligacje na łącznie 300 mln zł i zakończyła program emisji

Warszawa, 31.03.2017 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka wykupiła obligacje imiennych serii LWB01C300617, wyemitowane w ramach transzy 1 programu emisji obligacji z dnia 30 czerwca 2014 r., o łącznej wartości nominalnej 300 mln zł. Tym samym obowiązywanie umowy programowej uległo zakończeniu

Santander Bank Polska wyemitował obligacje o wartości 500 mln euro

Wartościowych (Euronext Dublin) oraz Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, podano także. Bank podkreślił, że agencje ratingowe Fitch Ratings oraz Moody's Investor Service przyznały dla wyemitowanej transzy obligacji ratingi na poziomie odpowiednio BBB+ i Baa1.  Santander Bank Polska (d. Bank

Zapisy na obligacje serii G Echo Investments do 75 mln zł rozpoczną się w środę

złożyli zapisy na wszystkie obligacje serii F spółki Echo Investment o łącznej wartości 125 mln zł. Oferta była II transzą zatwierdzonego programu emisji obligacji o wartości 300 mln zł. Średnia stopa redukcji dla zapisów złożonych 21-22 września 2017 r.69,55% W czerwcu br. inwestorzy złożyli zapisy na

Spółka Cyfrowego Polsatu umorzy obligacje warte 532,5 mln euro i 500 mln USD

wartości nominalnej 542,5 mln euro oraz 500 mln USD z terminem zapadalności w 2020 roku i oprocentowaniu, odpowiednio, 11¾% dla transzy euro oraz 11?% dla transzy USD" - czytamy w komunikacie. Umorzenie obligacji będzie możliwe po spełnieniu (bądź uchyleniu przez Eileme 2, według własnego

Murapol nabył wszystkie objęte żądaniami obligacje serii T, U, W i Z

zostały nabyte przez Murapol w dwóch transzach.  "Wyprzedzając istotnie wynikający z warunków emisji harmonogram realizacji żądań, w dniu 9 sierpnia 2018 r. Murapol S.A. dokonał nabycia części obligacji serii T, U, W i Z na łączną kwotę 28,5 mln zł, objętych żądaniami, które wpłynęły do spółki

Infoscan wybierze doradcę w celu wznowienia procesu certyfikacji FDA

przez nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki we wrześniu ub. roku. Wówczas podano, że środki pozyskane w ramach emisji zostaną przeznaczone na rozwój działalności, głównie na rynku polskim. Na początku listopada Infoscan wyemitował pierwszą transzę obligacji zamiennych na akcje w ramach umowy

Echo zrealizuje program obligacji w całości raczej w br., kolejna emisja wkrótce

Warszawa, 11.09.2017 (ISBnews) - Echo Investment najprawdopodobniej będzie chciało wyemitować obligacje w pozostałej wysokości 200 mln zł w ramach przyjętego programu obligacji jeszcze w tym roku, a emisja kolejnej transzy nastąpi wkrótce, poinformował wiceprezes ds. finansowych Maciej Drozd

mBank wyemitował obligacje o wartości 180 mln CHF

;Agencje ratingowe S&P Global Ratings (S&P) i Fitch Ratings (Fitch) przyznały dla wyemitowanej transzy obligacji ratingi na poziomie odpowiednio „BBB+" i „BBB". Powyższe ratingi są zgodne z ocenami Programu Emisji Euroobligacji i ratingami długoterminowymi mBanku przyznanymi przez S&P

Bank Pocztowy wyemitował obligacje serii C3 o wartości nominalnej 50 mln zł

poinformował ISBnews, że chce jeszcze w tym miesiącu wyemitować pierwszą transzę obligacji o wartości 50 mln zł z programu emisji obligacji podporządkowanych o łącznej wartości 500 mln zł. Bank Pocztowy świadczy usługi finansowe w urzędach pocztowych i własnych oddziałach w całym kraju. Powstał w 1990 roku w

GetBack wyczerpał pulę 40 mln zł obligacji serii PP3 w trzecim dniu zapisów

w Polsce. "Seria PP3 jest kolejną po serii PP1 transzą obligacji skierowaną do inwestorów indywidualnych zakończoną sukcesem. Po zebraniu 60 mln zł w ramach pierwszej transzy (PP1), zdecydowaliśmy się na kolejną emisję, w ramach której pozyskaliśmy 40  mln zł również przed planowym

LW Bogdanka wykupiła obligacje na 100 mln zł i zrolowała kolejne na 300 mln zł

Warszawa, 30.06.2016 (ISBnews) - W celu refinansowania emisji obligacji serii LWB01B300616, LW Bogdanka wyemitowała łącznie 300 obligacji imiennych serii LWB01C300617 w ramach transzy 1 o wartości nominalnej 1 mln zł każda, poinformowała spółka. Ponadto,spółka dokonała wykupu obligacji

Braster ma warunkową umowę umożliwiającą pozyskanie kapitału wys. do 44 mln zł

wypłacone na rzecz spółki poszczególne transze środków pieniężnych (zaangażowanie inwestora będzie wynosiło łącznie do 44 mln zł) zaoferowane zostaną obligacje o wartości nominalnej 100 tys. zł zamienne na akcje. "Obligacje będą oferowane w 17 transzach, przy czym warunkiem uruchomienia kolejnych

Famur wyemituje obligacje serii A o łącznej wartości nominalnej do 108 mln zł

Warszawa, 22.12.2015 (ISBnews) - Famur postanowił o emisji 108 tys. obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej do 108 mln zł, podała spółka. "Zgodnie z intencją zarządu, emitowana seria A obligacji jest pierwszą transzą uruchomionego programu emisji obligacji, którego czas trwania

LW Bogdanka zrefinansowała obligacje o wartości 400 mln zl

Bankiem Gospodarstwa Krajowego" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z zapisami programu emisji obligacji, Bogdanka ma możliwość emitowania kolejnych serii obligacji w ramach danej transzy na refinansowanie poprzedniej emisji w ramach tego programu. "W związku z tym, w celu refinansowania

Getin Noble Bank wyemitował obligacje podporządkowane serii PP6-IX

Warszawa, 26.07.2017 (ISBnews) - Getin Noble Bank, w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych, uplasował kolejną transzę oferowanych 7 – letnich instrumentów dłużnych. Sprzedane zostały wszystkie obligacje serii PP6-IX. Ostateczna wartość zapisów wyniosła 33,57 mln zł

Dekpol wyemituje obligacje serii E o wartości nominalnej do 40 mln zł

stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę ustaloną z funduszami, a termin wykupu każdej transzy obligacji będzie przypadał w dniu, w którym upłynie nie więcej niż 48 miesięcy od dnia przydziału obligacji pierwszej transzy, podano także. Obligacje będą wyemitowane w celu realizacji inwestycji budowy budynku

Onico przydzieliło obligacje serii L o wartości nominalnej 4,46 mln zł

złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach i którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: obligacje serii L przydzielono czterem inwestorom" - czytamy w komunikacie. Spółka zakładała wcześniej, że terminem wykupu obligacji będzie 30 września

Infoscan pozyskuje finansowanie i pracuje nad aktualizacją strategii rozwoju 

GPW, podał Infoscan. W związku z podpisaniem umowy inwestycyjnej spółka zamierza opracować aktualizację strategii rozwoju.  "Transakcja zakłada emisję obligacji zamiennych na akcje o wartości 50 000 zł każda. Obligacje będą oferowane w 6 transzach o wartości nominalnej 750 tys. zł każda

mBank: S&P i Fitch nadadzą obligacjom mFinance France rating 'BBB'

Warszawa, 22.09.2016 (ISBnews) - Transza obligacji mFinance France, spółki zależnej mBanku, o wartości 500 mln euro, otrzyma rating agencji Standard and Poor's (S&P) i Fitch Ratings na poziomie "BBB", podał mBank.  "Zarząd mBanku S.A. informuje, że według

Fitch nadał rating BB+ planowanej emisji obligacji Energi wartych 250 mln euro

Warszawa, 01.09.2017 (ISBnews) - Fitch Ratings nadał wstępny rating na poziomie BB+ (EXP) dla planowanej przez Energę emisji obligacji hybrydowych w kwocie 250 mln euro, podała spółka. Energa planuje wyemitować obligacje w dwóch transzach. "Nadanie ratingu ma związek ze skonkretyzowaniem

Vivid Games skrócił termin przyjmowania zapisów na obligacje

Warszawa, 28.04.2017 (ISBnews) - Vivid Games skrócił termin przyjmowania zapisów na obligacje ze względu na przekroczenie maksymalnej łącznej wartości nominalnej obligacji oferowanych w obu transzach, tj. 10 500 000 zł, podała spółka.  "Zarząd emitenta postanawia o skróceniu terminu

Dekpol przyjął program emisji obligacji o wartości do 50 mln zł

Warszawa, 29.05.2015 (ISBnews) - Dekpol zdecydował o przyjęciu programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł w celu finansowania inwestycji mieszkaniowej w Gdańsku, podała spółka. Emisja odbędzie się w 5 transzach, proponowanych wyłącznie funduszom, z którymi spółka

Echo uplasowało wszystkie obligacje serii E na 100 mln zł w 1. dniu zapisów

zredukowane, podała spółka. Oferta była I transzą zatwierdzonego programu emisji obligacji o wartości 300 mln zł. Wyemitowane papiery mają cztery lata zapadalności, rentowność sześciomiesięcznego WIBOR powiększonego o marżę 2,9% oraz półroczne okresy wypłaty odsetek. W lipcu zostaną wprowadzone do obrotu

Agencja S&P przyznała rating na poziomie BBB dla emisji obligacji mBanku

Warszawa, 16.03.2017 (ISBnews) - Agencja ratingowa S&P Global Ratings przyznała rating długoterminowy na poziomie BBB dla emisji obligacji mBanku o wartości 200 mln CHF, podał bank.  "Zarząd mBanku informuje, że agencja ratingowa S&P Global Ratings przyznała dla transzy

Fitch przyznał rating na poziomie BBB dla emisji obligacji mBanku

Warszawa, 16.03.2017 (ISBnews) - Fitch Ratings przyznał rating długoterminowy na poziomie BBB dla emisji obligacji mBanku o wartości 200 mln CHF, podał bank. "Zarząd mBanku informuje, że agencja ratingowa Fitch Ratings przyznała dla transzy obligacji o wartości nominalnej

Publiczna emisja obligacji GPW dla inwestorów indywidualnych rozpoczęła się dziś

Warszawa, 02.01.2017 (ISBnews) - Publiczna emisja obligacji serii E Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) o wartości do 60 mln zł skierowana w pierwszej kolejności do inwestorów indywidualnych rozpoczęła się dziś, podała giełda. "Zdecydowaliśmy o przeznaczeniu drugiej transzy

Zapisy na obligacje serii E Echo Investment ruszają w czwartek

Warszawa, 07.06.2017 (ISBnews) - Zapisy w publicznej emisji obligacji serii E Echo Investment ruszają w czwartek, 8 czerwca, i potrwają maksymalnie do 22 czerwca br, wynika z ostatecznych warunków emisji. Wartość oferty wynosi 100 mln zł i jest I transzą zatwierdzonego programu emisji obligacji o

Getin Noble Bank uplasował obligacje serii PP5-V o wartości nominalnej 60 mln zl

kolejną transzę instrumentów dłużnych banku. Sprzedane zostały wszystkie spośród oferowanych 7-letnich obligacji korporacyjnych serii PP5-V. Ponadto, pomimo podjęcia przez emitenta w trakcie subskrypcji decyzji o zwiększeniu liczby oferowanych obligacji do 60 000, popyt przekroczył podaż" - 

AmRest ma kredyt na 430 mln euro m.in. na spłatę wcześniejszych zobowiązań

. Dodatkowo umowa kredytowa obejmuje 2 transze kredytu, które mogą być przyznane przez kredytodawcę w okresie jej obowiązywania: transza E - 280 mln zł, która może być przeznaczona na spłatę polskich obligacji oraz transza F w wysokości 350 mln zł, która będzie mogła być wykorzystana na ogólne cele

Moody's nadał rating A3 z perspektywą stabilną obligacjom PKO BP na 400 mln CHF

Warszawa, 24.10.2017 (ISBnews) - Moody's Investors Service przyznał rating na poziomie A3 z perspektywą stabilną dla transzy obligacji PKO Banku Polskiego w wysokości 400 mln CHF, podał bank. "24 października 2017 r. agencja ratingowa Moody's Investors Service przyznała rating na poziomie

Obligacje HB Reavis Finance PL 2 serii A zadebiutują dziś na Catalyst

każda, podała giełda. W październiku 2016 r. spółka przeprowadziła emisję pierwszej transzy na 100 mln zł w polskim programie emisji obligacji. Zgodnie z zapowiedziami, papiery te miały być wprowadzone na Catalyst. HB Reavis to międzynarodowa grupa deweloperska założona w 1993 roku w Bratysławie i

Energa ma umowy z EBI na finansowanie hybrydowe o wartości 250 mln euro

Strategicznych, uruchomionego przez EBI wspólnie z Komisją Europejską w celu realizacji tzw. planu Junckera. Data emisji obligacji została ustalona na dzień 12 września 2017 r., podano także. "Zgodnie z umową subskrypcyjną obligacje będą emitowane w dwóch transzach o łącznej wartości nominalnej wynoszącej

Best spłacił w terminie obligacje serii K1 o wartości 45 mln zł

Warszawa, 11.05.2018 (ISBnews) - Grupa Best spłaciła w terminie kolejną transzę obligacji - serii K1 o wartości 45 mln zł, podała spółka. Seria K1 była pierwszą emisją na podstawie prospektu w ramach programu o wartości 300 mln zł, a oprocentowanie wynosiło WIBOR 3M+3,8%.  "

Akcjonariusze Infoscanu zatwierdzili umowę ws. pozyskania finansowania

zamiennych na akcje o wartości 50 000 zł każda. Obligacje będą oferowane w 6 transzach o wartości nominalnej 750 tys. zł każda oraz 33 transzach o wartości nominalnej 500 tys. zł każda, w związku z czym Infoscan może pozyskać od Inwestora nawet 21 mln zł. Spółka zaznacza jednocześnie, że jest to wartość

Abadon RE przydzielił obligacje serii 011 o wartości 15 mln zł

; - powiedział prezes Michał Sapota, cytowany w komunikacie. Obligacje nie są zabezpieczone i mają 3-letni okres zapadalności, podano także. Przydzielone obligacje serii 011 są drugą transzą instrumentów dłużnych wyemitowanych przez Abadon RE. W maju bieżącego roku spółka pozyskała 50 mln zł w drodze

Fitch przyznał rating A- dla 2 emisji obligacji BGK na rzecz KFD

do 2025 r.). Terminy zapadalności obligacji nowych emisji przypadają odpowiednio na czerwiec 2025 r. I czerwiec 2030 r. Cena krótszej transzy została określona na poziomie 75 punktów bazowych powyżej średniej stawki swap (MS+75 bps) z kuponem oprocentowania w wysokości 1,375 %. Dla obligacji 12

Echo podzieli program obligacji na transze do 100 mln zł, pierwsza może być w VI

Warszawa, 30.05.2017 (ISBnews) - Echo Investment zamierza podzielić swój warty 300 mln zł program publicznej emisji obligacji na transze o wartości do 100 mln zł, a pierwszą zaoferować jeszcze przed wakacjami, poinformował wiceprezes i dyrektor finansowy Maciej Drozd. "Wydaje się, że

Getin Noble Bank pozyskał 62 mln zł z emisji obligacji serii PP6-VI

Warszawa, 27.04.2017 (ISBnews) - W ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych Getin Noble Banku S.A., Noble Securities S.A. uplasował kolejną transzę podporządkowanych instrumentów dłużnych banku, o wartości nominalnej 62 mln zł, podał broker. Uplasowane zostały wszystkie

Miraculum wyemituje obligacje serii AD1 o wartości do 2 mln zł

zł. Według spółki znaki towarowe zostały poddane wycenie biegłego. Grupa znaków towarowych składających się na markę "Być może" została wyceniona na kwotę 6,15 mln zł, podała spółka. Wykup obligacji ma nastąpić w trzech transzach: - I transza w kwocie 400 zł (40% wartości nominalnej

Przegląd informacji ze spółek

-Biała. Odcinek III Dankowice - węzeł 'Suchy Potok' (z węzłem)", podał Mirbud. United Label - spółka zależna CI Games - rozpoczął zapisy na akcje w ramach pierwszej transzy dla dużych inwestorów, zaś 1 lipca rozpocznie się druga transza otwarta dla wszystkich na platformie CrowdConnect.pl, podała

BGK uplasował emisję euroobligacji na rzecz KFD o wartości 1 mld euro

miała po raz pierwszy formułę dual-tranche, a zapadalność ustalono na 7 i 12 lat. Każda z wyemitowanych transz była emisją benchmarkową o wartości 500 mln euro" - czytamy w komunikacie. Terminy zapadalności obligacji nowych emisji przypadają odpowiednio na czerwiec 2025 r. I czerwiec 2030 r. Cena

Grupa Redan otrzymała wsparcie na wynagrodzenia i subwencję z PFR

Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Spółki Redan i Top Secret wystąpiły o dofinansowanie wynagrodzeń w związku z koronawirusem i uzyskały pozytywne decyzje o wsparciu w wysokości 1 mln zł, a także wystąpiły o subwencję finansową z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) w ramach transzy dla małych i

Getin Noble Bank pozyskał 40 mln zł z emisji obligacji serii PP5-VI

Warszawa, 01.09.2016 (ISBnews) - W ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych Getin Noble Banku pozyskał 40 mln zł w ramach kolejnej transzy instrumentów dłużnych banku, poinformował oferujący Noble Securities, Sprzedane zostały wszystkie spośród oferowanych 7-letnich

Bank Pocztowy planuje emisję obligacji o wartości 50 mln zł we wrześniu

Warszawa, 11.09.2017 (ISBnews) - Bank Pocztowy chce jeszcze w tym miesiącu wyemitować pierwszą transzę obligacji o wartości 50 mln zł z programu emisji obligacji podporządkowanych o łącznej wartości 500 mln zł, poinformował ISBnews prezes Sławomir Zawadzki.  "Lada moment

PHN rozpoczyna wybór wykonawcy dla biurowca przy Świętokrzyskiej w Warszawie

. Decydować będzie koszt kapitału" - wyjaśnił członek zarządu Piotr Staroń. Z jego słów wynika, że o terminie ewentualnej emisji obligacji decydować będzie tempo rozpoczynania tego i innych projektów spółki. Podtrzymał, że I transza emisji opiewałaby na ok. 200 mln zł. Polski Holding Nieruchomości

Tobiszowski z ME: Zadłużenie PGG wyniosło 5 mld zł na koniec 2017 r.

. zadłużenie finansowe z tytułu obligacji wyemitowanych celem zapłaty ceny zakupu za aktywa nabyte od Kompanii Węglowej S.A. oraz Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. wyniosło 2,25 mld zł" - napisał Tobiszowski w odpowiedzi na interpelację poselską. Obligacje wyemitowane zostały w sześciu transzach

Miraculum ustanowiło program emisji obligacji do 4,5 mln zł

spółka ma wyemitować nie więcej niż 4.500 obligacji zwykłych na okaziciela w formie zdematerializowanej, o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1 000 zł każda, to jest na łączną kwotę nie większą niż 4 500 000 zł" - czytamy w komunikacie. Emisja obligacji ma nastąpić w jednej lub dwóch transzach

Velto Cars przydzieliło obligacje serii B o łacznej wartości 4,22 mln zł

. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: 39 osób i podmiotów" - czytamy w komunikacie. Subskrypcja obligacji serii B prowadzona była na podstawie uchwały zarządu spółki z 15 grudnia 2015 roku w sprawie

Kopex przydzielił obligacje o łącznej wartości nominalnej 185 mln zł

nabytych obligacji w drodze potrącenia przysługujących im odpowiednich części Transzy A wierzytelności (zdefiniowanych w ww. umowie restrukturyzacyjnej) z wierzytelnością emitenta o zapłatę zobowiązania wynikającego z objęcia obligacji" - czytamy w komunikacie.  Jednocześnie spółka podała, że

Przegląd informacji ze spółek

monitorowania jakości powietrza w szkołach. Łączne przychody Grupy BoomBit wyniosły 8,5 mln zł (wzrost o 55% m/m) w styczniu 2020 r., podała spółka.  Wszystkie postępowania wyjaśniające dotyczące reklamacji związanych ze sprzedażą przez Idea Bank obligacji GetBacku były do tej pory prowadzone za

Capital Park ostatecznie wykupi w styczniu obligacje serii A o wart. 55 mln zł

Warszawa, 23.12.2014 (ISBnews) - Capital Park wykupi ostatecznie 9 stycznia obligacje serii A o wartości nominalnej 55 mln zł, poinformował agencję ISBnews członek zarządu ds. finansowych grupy Michał Koślacz. Emisję drugiej transzy obligacji o wartości 35 mln zł planuje na II kw. 2015

Przegląd informacji ze spółek

- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na: "Kontrakt 1C.2 Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czarny Kanał i Racza Struga", podała spółka. Incuvo rozpoczyna dziś drugą transzę emisji akcji, z której chce pozyskać od

Victoria Dom chce pozyskać 50 mln zł z emisji obligacji, złożyła prospekt do KNF

także. "Zakładamy, że publiczną emisję obligacji przeprowadzimy w co najmniej dwóch etapach. Będziemy w tym zakresie bardzo elastyczni poprzez dostosowywanie wielkość poszczególnych transz oraz terminu pozyskania środków do bieżących potrzeb finansowych. Celem emisji jest wzmocnienie kapitału

ME: KHW podpisze jutro porozumienie z obligatariuszami

; - powiedział Tobiszowski, cytowany na profilu Ministerstwa Energii w serwisie Twitter. W sierpniu 2012 r. KHW podpisał z konsorcjum banków (Bank Zachodni WBK, BNP Paribas Bank Polska, DZ Bank Polska, Nordea Bank Polska i PKO Bank Polski) umowę w sprawie emisji trzech transz obligacji w ramach programu

Tauron zrefinansował obligacje o łącznej wartości 2,25 mld zł

będą wykupywane po cenie emisyjnej w dniu wykupu, a odsetki będą płatne z dołu, na zakończenie każdego okresu odsetkowego, podano także. "Spółka nabyła w celu umorzenia 22 500 sztuk obligacji spośród 30 000 sztuk obligacji transzy C wyemitowanych w dniu 12 grudnia 2011 r. w ramach programu

Selena FM obejmie obligacje inwestora większościowego warte maks. 60 mln zł

, skierowane wyłącznie i w całości do jednego nabywcy jakim będzie Selena FM S.A. Obligacje mogą być emitowane w kilku transzach, cena emisyjna 1 obligacji wynosi 500 tys. zł. Wartość nominalna obligacji odpowiada ich cenie emisyjnej. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na 6,7% w skali roku. Wykup

Tauron ma umowy z bankami ws. programu emisji obligacji o wartości 6,27 mld zł

obligacji transzy B (o watości 300 mln zł) wyemitowanych w ramach istniejącego programu emisji obligacji zawartego w grudniu 2010 r. oraz dostarczenia każdemu z gwarantów standardowych dokumentów związanych z programem. Jednocześnie PKO Bank Polski podał, że zawarł "z jednym z klientów" umowę

IPF wyemitował obligacje o wartości 200 mln zł

wartości 90,6 mln zł, których termin wykupu przypadał na 30 czerwca br. Pozostałe obligacje z tej transzy, o wartości 109,4 mln zł, zostaną spłacone w dacie ich wymagalności. Pozostałe środki z emisji zostaną wykorzystane na inwestycje. Prowadzącymi Księgę Popytu były: Bank Polska Kasa Opieki S.A oraz