transzę kredytu

Ukraina na rozdrożu. Czy przetrwa bez kolejnej transzy kredytu MFW?

Ukraina, walcząc z Rosją, wprowadza jednocześnie bolesne reformy gospodarcze. Ale zbyt wolno - uważa MFW, ograniczając kredyty dla Kijowa.

Białoruś dostała drugą transzę kredytu MFW

wicepremier Władimir Siemaszko ogłosił np., że Białoruś chce w ciągu trzech-czterech lat stworzyć strefę wolnego handlu z UE. Obecnie Unia ogranicza import części białoruskich towarów cłami i kontyngentami. We wtorek zaczęły się także rozmowy MFW w Kijowie o wydzieleniu trzeciej transzy kredytu dla Ukrainy

Ukraina czeka na dalsze wsparcie od MFW

Jak informują ukraińskie media, występując w Pradze przed uczestnikami forum biznesu, Wiktor Juszczenko wyraził nadzieję, że w ciągu 2-3 tygodni kwestia kolejnej części kredytu powinna zostać ostatecznie wyjaśniona. Ogółem Międzynarodowy Fundusz Walutowy ma przekazać Ukrainie 16,5 miliarda dolarów

Grecja będzie miała drugą szansę, ale musi mocniej zacisnąć pasa

jest mniej radykalne od rozważanego wcześniej pomysłu na fundusz powierniczy kierowanym przez euroland i MFW. Papandreu przedstawi parlamentowi konkrety podwyżek podatków i cięć socjalnych w 2011 r. już w najbliższy poniedziałek, bo bez ich zatwierdzenia nie będzie nowej transzy kredytów. Sęk w tym, że

Pomoc MFW dla Łotwy pod znakiem zapytania

kolejne 20 proc. Nauczyciele i inne grupy zawodowe mówią, że jeśli sytuacja się nie poprawi, ogłoszą strajk. Nieco lepsze wieści z MFW dotarły za to na Ukrainę. W przyszłym tygodniu misja Funduszu wróci do Kijowa, aby przyjrzeć się sytuacji i być może wznowić rozmowy o przyznaniu drugiej transzy kredytu

Grecja na progu bankructwa

Grecja na progu niewypłacalności Czy Grecja ma jeszcze szanse wywinąć się od bankructwa? - Jeśli UE i MFW nie wypłacą nam następnej transzy kredytu, staniemy się niewypłacalni. Spuścimy zasłony i koniec. Nie będzie emerytur, nie będzie wypłat - straszył wczoraj minister finansów Jeorjos

Polbank nie nadąża z wypłatą kredytów

Według dziennika "Polska" część klientów Polbanku nie dostała w terminie kolejnych transz kredytu hipotecznego. Niektórzy kredytobiorcy mają problemy z deweloperami, którzy naliczają im odsetki karne za nieterminowe wpłaty rat. Są też klienci, którzy zmuszeni są wstrzymywać własne

Spółka Marvipolu pozyskała kredyt na projekt magazynowy pod Warszawą

udzielił kredytobiorcy kredytu obejmującego: 1) transzę budowlaną w łącznej kwocie do 11 900 000 euro; 2) transzę inwestycyjną w łącznej kwocie do 13 350 000 euro; 3) transzę VAT w łącznej kwocie do 11 374 000 zł" - czytamy w komunikacie. Transza budowlana zostanie przeznaczona przez

Spółka Marvipolu zawarła umowę kredytu na potrzeby proj. magazynowego k/Warszawy

Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - PDC Industrial Center 94, wspólne przedsiębiorstwo Marvipol Logistics i PG Dutch Holding I B.V., zawarła umowę kredytu z Bankiem Millenium w ramach projektu magazynowego Warsaw South, podał Marvipol Development. Kredyt obejmuje transzę budowlaną w kwocie do 19,33

Ukraina dostała kredyt od MFW

Pomoc od MFW była dla Ukrainy ostatnią deską ratunku przed kryzysem finansowym - krajowi groziła skokowa dewaluacja hrywny, której kurs przez ostatnie kilka tygodni spadł o ponad 20 proc. Kredyt został przyznany na dwa lata, oprocentowanie wynosi 4 proc. Podpisując umowę, Ukraina zobowiązała się do

Grupa WP zaciągnęła do 978 mln zł kredytów m.in. na finansowanie akwizycji

akwizycji i wydatków inwestycyjnych określonych w nowej umowie kredytów w łącznej w wysokości do 602 mln zł (transza kredytu capex); - refinansowanie bieżącego zadłużenia z umowy kredytów zawartej w dniu 12 grudnia 2017 r. konsorcjum bankowym złożonym z banków mBank - jako kredytodawcą i agentem kredytu

MFW i UE: Grecja robi postępy w reformach. Kolejna transza bliżej

- Jestem pewien, że idziemy naprzód z wypłatą pieniędzy - powiedział Poul Thomsen, szef misji MFW w Grecji. Grecja w maju tego roku oficjalnie otrzymała od MFW i krajów strefy euro pożyczkę wartą 110 mld euro na ratowanie swojej gospodarki pogrążonej w spirali zadłużenia. Pierwsza wypłacona transza

Będzie zgoda na pożyczkę dla Łotwy?

Decyzja o przekazaniu Łotwie pieniędzy zapadła w piątek na szczycie UE w Brukseli. - Rada Europejska popiera intencje Komisji Europejskiej, żeby zaproponować szybką wypłatę kolejnej transzy pożyczki - stwierdzili unijni liderzy w dokumencie kończącym szczyt. Nowa wypłata dla Łotwy nie wzbudziła

Echo otrzymało 87 mln euro kredytu z Pekao na biurowce w Browarach Warszawskich

także tak renomowany partner finansowy, jakim jest Bank Pekao" - dodał prezes Echo Nicklas Lindberg. Środki pozyskane na podstawie umowy kredytowej stanowią: kwota kredytu inwestycyjnego transza 1: maks. 54 810 237 euro; kwota kredytu inwestycyjnego transza 2: maks. 32 576 093 euro; kredyt VAT

CI Games wydłużył finansowanie kredytowe z mBanku o wartości 15 mln zł

Warszawa, 30.06.2020 (ISBnews) - CI Games podpisał aneks do umowy kredytu odnawialnego z mBankiem dotyczący zwiększenia wysokości kredytu odnawialnego o 15 mln zł. Pozyskane finansowanie może zostać wykorzystane przy realizacji trzech projektów, w tym "Sniper Ghost Warrior Contracts 2"

Kernel Holding zwiększył kredyt eksportowy z bankami i EBOR-em do 300 mln USD

Warszawa, 26.09.2019 (ISBnews) - Kernel Holding podpisał aneks do umowy z lutego 2018 roku na kredyt eksportowy z syndykatem europejskich banków i Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR), podnosząc jego wysokość do 300 mln USD ze 100 mln USD, podała spółka. "Limit kredytowy

PKP Cargo ma zgodę rady nadzorczej na zaciągnięcie do 200 mln zł kredytu w EBI

procentowej. W przypadku wyboru oprocentowania zmiennego, stopą mającą zastosowanie będzie WIBOR lub EURIBOR (rodzaj stopy referencyjnej ustalany w zależności od waluty wypłaty transzy kredytu) powiększony o marżę" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z treścią umowy kredyt będzie dostępny w okresie 36

Alior Bank zaoferował kredyty dla prosumentów OZE na panele fotowoltaiczne

słonecznej. Kredyt uruchamiany jest jednorazowo lub w transzach na okres do 10 lat, a przyznane pieniądze należy wykorzystać w ciągu 12 miesięcy od uruchomienia finansowania - w tym czasie klient spłaca tylko raty odsetkowe. Kredytobiorca zobowiązany jest do posiadania wkładu własnego na poziomie minimum 10

PKO Bank Hipoteczny wyemitował listy zastawne wartości 100 mln euro 

Warszawa, 07.03.2019 (ISBnews) - PKO Banku Hipoteczny uplasował listy zastawne wartości 100 mln euro serii 1 transzy 2 w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych na rynek europejski. Cena po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane to 99,489% wartości nominalnej, podał bank. Listy

PKO Bank Hipoteczny wyemitował listy zastawne wartości 100 mln euro 

Warszawa, 28.02.2019 (ISBnews) - PKO Bank Hipoteczny uplasował listy zastawne wartości 100 mln euro serii 7 transzy 2 w ramach międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych. Cena, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane wynosi 100,145% wartości nominalnej, podał bank

Kernel Holding przedłużyl termin spłaty kredytu przedeksportowego do poł. 2021

Warszawa, 16.01.2019 (ISBnews) - Kernel Holding zawarł umowę zmieniającą warunki do kredytu przedeksportowego w wysokości do 100 mln USD z 2 lutego 2018 r., podała spółka. Okres obowiązywania instrumentu przedłużono do 30 czerwca 2021 r., a oprocentowanie transz spadło. Kredyt został udzielony

Grupa Azoty ma umowę z bankami ws. podwyższenia kredytu o 1,5 mld zł

podwyższenia łącznej kwoty kredytu z 1,5 mld zł do 3 mld zł, obejmującego refinansowanie istniejącej transzy A kredytu odnawialnego w kwocie 1,5 mld zł oraz udzielenie nowej transzy B kredytu terminowego w kwocie 1,5 mld zł oraz ustalenie okresu spłat obu transz kredytu na okres do 7 lat od daty zawarcia umowy

AmRest ma kredyt na 430 mln euro m.in. na spłatę wcześniejszych zobowiązań

oraz zarządzanie kapitałem obrotowym. "Kwota kredytu obejmuje 4 transze: transza A w maksymalnej kwocie do 250 mln euro, transza B w maksymalnej kwocie do 300 mln zł, transza C w maksymalnej kwocie do 300 mln CZK oraz transza D udzielona w formie kredytu rewolwingowego, w kwocie do 450 mln zł

CI Games wypracowało 13,1 mln zł przychodów w II kw. 2020 r.

Warszawa, 01.07.2020 (ISBnews) - Grupa CI Games wypracowała 13,1 mln zł przychodów w II kwartale, a w całym I półroczu 25,4 mln zł, podała spółka. Na koniec czerwca grupa miała 12,8 mln zł środków pieniężnych, co przy wykorzystaniu kredytu w wysokości 12,5 mln zł oznacza pozycję gotówkową netto

Spółka Marvipolu ma umowę kredytu na finansowanie proj. magazynowego k/Warszawy

Development. "Na mocy zawartej umowy bank udzielił kredytobiorcy finansowania obejmującego następujące, udostępniane w trzech transzach kredyty: 1) kredyt budowlany w łącznej kwocie do 8 410 000 euro; 2) kredyt inwestycyjny w łącznej kwocie do 9 000 000 euro; 3) kredyt VAT w łącznej kwocie do 7 000

Cyfrowy Polsat podjął działania związane z pozyskaniem finansowania do 1 mld zł

kwartału 2020 r. "Zamiarem spółki jest dokonanie oceny w zakresie możliwości pozyskania finansowania w postaci dodatkowej transzy kredytu w ramach Drugiej Umowy Zmieniającej i Konsolidującej [...] denominowanej w PLN, o wartości do 1 mld zł lub emisji obligacji denominowanych w PLN o wartości

Polwax nie dotrzymał poziomu EBITDA wymaganego w umowie z ING BSK

składania dyspozycji udostępnienia kredytu inwestycyjnego w zakresie drugiej transzy i trzeciej transzy oraz w ramach pierwszej transzy z przeznaczeniem innym niż rozliczenie akredytywy otwartej w ramach tej transzy do chwili zawarcia odrębnego porozumienia pomiędzy stronami" – czytamy dalej

Polwax uzgodnił z ING BSK finansowanie projektu instalacji odolejania

uzgodnił z ING Bank Śląskim porozumienie dotyczące warunków uruchomienia drugiej transzy kredytu inwestycyjnego w ramach którego bank zgodził się na finansowanie lub refinansowanie kosztów Inwestycji Future na następujących warunkach: 1. Bank zgodził się na wyłączenie zobowiązania Kredytobiorcy do

PCC Rokita ma umowę z EBI na 45 mln euro kredytu na inwestycje

infrastruktury do zwiększonej skali działania" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z umową, środki z kredytu mogą zostać wypłacone w maksymalnie 4 transzach, w euro bądź w złotym, i mogą zostać uruchomione w ciągu 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Okres finansowania będzie określany odrębnie przy każdej

JSW ma umowę kredytu terminowego z EBI w wysokości 58,5 mln euro

transzach, w okresie 2 lat od dnia podpisania umowy. Kwota każdej transzy będzie wynosić co najmniej 10 000 000 euro. W zakresie wypłaty każdej z transz kredytu, kredytobiorcy mają możliwość wypłaty w euro lub, z zastrzeżeniem dostępności, w USD lub PLN. Okres spłaty kredytu wynosi 8 lat od jego

Spółka Marvipolu ma umowę kredytu na finansowanie proj. magazynowego k/Warszawy

udzielił kredytobiorcy finansowania obejmującego następujące, udostępniane w trzech transzach kredyty: 1) kredyt budowlany w łącznej kwocie do 6 840 000 euro; 2) kredyt inwestycyjny w łącznej kwocie do 7 190 000 euro; 3) kredyt VAT w łącznej kwocie do 5 000 000 zł. Kredyt budowlany zostanie

BGK wypowiedział InPost Canada 36,7 mln USD kredytów na kontrakt eksportowy

przyczynę skorzystania przez BGK z prawa do wypowiedzenia umów kredytu, BGK wskazało podstawy określone w umowach kredytu, w tym niewykonanie obowiązków raportowych w stosunku do kredytodawcy. Ponadto, BGK wskazało, iż emitent nie skorzystał z prawa pociągnięcia pierwszej transzy kredytu w terminie 6

Wielton ma umowę o kredyty z konsorcjum banków

finansowaniu wynosi 1/3 kwoty finansowania. Kredyty oprocentowane są w zależności od transzy według oprocentowania zmiennego opartego na stawce WIBOR/EURIBOR lub oprocentowania stałego powiększonych o marżę. Odsetki od kredytów płatne są w ratach kwartalnych, a spłata pierwszej raty kapitałowej nastąpi z

AmRest ma aneks zwiększający kwotę kredytów o 50 mln euro i 100 mln zł

mln euro i 100 mln zł, podała spółka. "Na podstawie zmodyfikowanej umowy, kredytodawcy udzielają kredytobiorcom dodatkowej transzy kredytu (transza E) w kwocie 50 mln euro oraz podwyższają maksymalną kwotę transzy D udzielonej w formie kredytu rewolwingowego o 100 mln zł" - czytamy w

PCM ma umowy kredytowe z PKO BP łącznie na 1,8 mld zł

kredytów:  Kredytu nieodnawialnego w łącznej kwocie 1 590 000 000 zł w następujących transzach: 1) w kwocie 1 340 000 000 zł 2) w kwocie 250 000 000 zł […] Kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 300 000 000 zł. Kredyt 2 przeznaczony zostanie na finansowanie i refinansowanie bieżącej działalności

Mabion uzgodnił z EBI warunki finansowania do 30 mln euro

Warszawa, 22.10.2019 (ISBnews) - Mabion uzgodnił z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) warunki udzielenia niezabezpieczonego kredytu wypłacanego w trzech transzach do łącznej kwoty 30 mln euro, podała spółka. Środki pozyskane w ramach udzielonego kredytu zostaną przeznaczone na

Grupa EBI ma umowę z Santander BP na finansowanie MŚP wartą łącznie ok. 2 mld zł

epidemią COVID-19. W ramach sekurytyzacji syntetycznej, Grupa EBI udzieli gwarancji dla transzy mezzanine w wys. 284 mln zł (ok. 64 mln euro) oraz transzy senior w wys. 1,7 mld zł (ok. 380 mln euro). Sekurytyzowany portfel to portfel zróżnicowanych należności leasingowych Santander Leasing - spółki

BGK: Wnioski o kredyt studencki można składać do 20 października 

należy podpisać najpóźniej do 31 grudnia, podał BGK.  "Studenci mogą ubiegać się o kredyt na cały okres studiów, nie dłuższy jednak niż 6 lat, zaś doktoranci na okres nie dłuższy niż 4 lata. Kredyt wypłacany jest w transzach, które wpływają na konto przez 10 miesięcy w roku – do wyboru

GNB rozszerzył program z EBI o wspólnoty mieszkaniowe z woj. mazowieckiego

kredytów w ramach transz wypłaconych do końca 2022 r." - czytamy dalej. Zakres inwestycji objętych finansowaniem obejmuje: izolację cieplną budynku, wymianę okien i drzwi zewnętrznych w częściach wspólnych, montaż oświetlenia energooszczędnego i systemów sterowania oświetleniem, remont i przebudowę

Polwax ma umowę z ING BSK o czasowym wstrzymaniu egzekwowania zobowiązań

okresie obowiązywania powstrzymać się od składania dyspozycji udostępnienia kredytu inwestycyjnego w zakresie drugiej oraz trzeciej transzy, (ii) do przedstawienia bankowi, w określonych w umowie terminach, planu podejmowanych działań wraz z harmonogramem zakończenia realizacji projektu future wraz z

BBI Dev.: Centrum Marszałkowska z kredytem na dokończenie i refinansowanie

kredytu bankowego oraz zadłużenia z tytułu wyemitowanych przez Zarządzanie Sezam obligacji, z wyłączeniem należności z tytułu podatku VAT. Kredyt inwestycyjny został udzielony w celu spłaty transzy budowlanej, wyjaśniono. Termin ostatecznej spłaty kredytu budowlanego oraz kredytu VAT został określony na

Enea ma 946 mln zł kredytu z EBI na program modernizacji infrastruktury

komunikacie. Okres spłaty kredytu wynosi do 15 lat od planowanej daty wypłaty środków. Okres dostępności kredytu wynosi 22 miesiące od daty zawarcia umowy. Kredyt zostanie wykorzystany w maksymalnie 10 transzach. Wysokość każdej transzy stanowić będzie równowartość kwoty nie niższej niż 100 mln zł za

BBI Development ma kredyt i umowę na realizację części Konesera w Warszawie

transze: a) transzę budowlaną do maksymalnej wysokości 89,6 mln euro; b) transzę inwestycyjną do maksymalnej wysokości 98 mln euro; c) transzę VAT w maksymalnej wysokości 18,5 mln zł" - czytamy w komunikacie. Termin ostatecznej spłaty transzy budowlanej kredytu został określony na wcześniejszą z

Atlas Estates miało 1,75 mln euro straty netto, 0,36 mln euro zysku EBIT w I kw.

okresie poprzedniego roku. Zmiana na tej pozycji nastąpiła głównie w wyniku zwiększenia straty na instrumencie pochodnym na stopę procentową, związanym z kredytem bankowym hotelu Hilton (transza w PLN), a także w wyniku ograniczenia działalności hotelu Hilton w marcu 2020 r." - napisał przewodniczący

Krótki poradnik dla kredytobiorców w czasach pandemii. Co mogą zrobić przedsiębiorcy w trudnej sytuacji?

kontrahentami w sprawie restrukturyzacji zobowiązań lub wstrzymania płatności dla kontrahentów. 2. Wystąpienie przypadku naruszenia może powodować wzrost kosztów finansowania (podwyższone odsetki), brak możliwości wypłat do wspólników/akcjonariuszy, utratę możliwości wypłaty kredytu lub kolejnych transz kredytu

ZCh Police mają ugodę dot. senegalskiej spółki, odzyskają 28,85 mln USD

28,85 mln USD uiszczonych na poczet ceny zakupu tych akcji, podała spółka. "W związku ze zgłoszonymi przez spółkę roszczeniami o zwrot nienależnych transz ceny zakupu pakietu 55% akcji African Investment Group S.A. z siedzibą w Dakarze (AFRIG) w dniu 20 grudnia 2017 r. spółka zawarła z DGG ECO Sp

NWZ Mabionu zdecyduje 29 XI m.in. o emisji warrantów, które obejmie EBI

.  Kilka dni temu Mabion poinformował, że uzgodnił z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) warunki udzielenia niezabezpieczonego kredytu wypłacanego w trzech transzach do łącznej kwoty 30 mln euro. Warunkiem udostępnienia (wypłaty) finansowania przez EBI jest m.in. emisja przez spółkę warrantów

NBP: Banki przewidują zaostrzenie polityki kredytowej dla firm w II kw.

banków z poprzedniej edycji ankiety. "W opinii ankietowanych banków do wzrostu popytu przyczyniły się głównie czynniki nieuwzględnione w ankiecie, tj. udostępnienie ostatniej transzy na dofinansowanie kredytów mieszkaniowych w ramach programu "Mieszkanie dla Młodych". Ponadto do wzrostu

Spółka Cyfrowego Polsatu umorzy obligacje warte 532,5 mln euro i 500 mln USD

wartości nominalnej 542,5 mln euro oraz 500 mln USD z terminem zapadalności w 2020 roku i oprocentowaniu, odpowiednio, 11¾% dla transzy euro oraz 11?% dla transzy USD" - czytamy w komunikacie. Umorzenie obligacji będzie możliwe po spełnieniu (bądź uchyleniu przez Eileme 2, według własnego

Introl rekomenduje wypłatę 45 gr na akcję dywidendy za 2014 rok

Warszawa, 18.05.2015 (ISBnews) - Introl rekomenduje wypłatę ok. 11,99 mln zł na dywidendę, co daje wypłatę w wysokości łącznej 45 gr na akcję (płatne w dróch ratach), podała spółka. "Jednocześnie zarząd zarekomendował wypłatę dywidendy w dwóch transzach. Pierwsza transza obejmowałaby

Mabion miał 16,73 mln zł straty netto, 14,4 mln zł straty EBIT w III kw. 2019 r.

koszty ogólnego zarządu nad spółką; - różnice kursowe wynikające ze zmian kursów walut obcych; » ryzyko rynkowe – otoczenie konkurencyjne oraz zmiany cen leków referencyjnych i biopodobnych; - wpływy ze środków, uzyskanych w przypadku spełnienia warunków uruchomienia poszczególnych transz

Alior Bank zawarł transakcję sekurytyzacji syntetycznej do 1,5 mld zł z EFI, EBI

Warszawa, 10.12.2018 (ISBnews) - Alior Bank zawarł umowę umożliwiającą przeprowadzenie sekurytyzacji syntetycznej portfela kredytów biznesowych do wartości 1,5 mld zł z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) jako kontrgwarantem, podał bank

Koronawirus zamyka firmy i zabiera pracę. Jak sobie radzić, gdy zaczyna nam brakować pieniędzy na regulowanie zobowiązań?

najmniej trzy miesiące spłat rat kredytowych oraz rezygnacją z pobierania opłat za zmianę harmonogramu. Banki zaczęły wdrażać konkretne rozwiązania. ING Bank Śląski przygotował ofertę dla klientów, którzy uruchomili pierwszą transzę lub całość kredytu do 31 grudnia 2019 r. Mają do wyboru dwie opcje

Mabion podpisał umowę na do 30 mln euro kredytu z EBI, powstanie 96 miejsc pracy

podlegały spłacie w terminie 5 lat od dnia wypłaty danej transzy. Okres dostępności kredytu wynosić będzie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy finansowania. Kredyt będzie oprocentowany według stałej stopy procentowej, nie wyższej niż 2,7% rocznie. Mabion S.A. to polska firma biotechnologiczna, która

Grupy WP: Spółka zal. nabędzie 10% udziałów w Nocowanie.pl, będzie miała ok. 85%

jako dodatkowy przychód z tytułu aktualizacji wyceny zobowiązania do wykupu udziałów niedających kontroli w II kwartale 2020 roku" - czytamy dalej. Nabycie udziałów zostanie sfinansowane z środków pochodzących z transzy kredytu capex w ramach umowy kredytów z 25 lutego 2020 roku. Grupa

GTC ma umowę restrukturyzacji kredytu z EBOR dla bułgarskiej spółki zależnej

związana z kredytem zostanie zwolniona, a GTC zostanie współkredytobiorcą solidarnie z dotychczasowym kredytobiorcą. Restrukturyzowany kredyt będzie spłacany w transzach płatnych kwartalnie w terminie do 31 grudnia 2017 r. Obecnie do spłaty przez Galleria Stara Zagora AD z tytułu kredytu z EBOR

Grupa Redan otrzymała wsparcie na wynagrodzenia i subwencję z PFR

Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Spółki Redan i Top Secret wystąpiły o dofinansowanie wynagrodzeń w związku z koronawirusem i uzyskały pozytywne decyzje o wsparciu w wysokości 1 mln zł, a także wystąpiły o subwencję finansową z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) w ramach transzy dla małych i

Orbis ma kredyt do kwoty 480 mln zł na przejęcie portfela 46 hoteli od Accor

zostanie wypłacony w dwóch transzach: - transza A: w wysokości 180 000 000 zł, z terminem spłaty 1 rok od daty podpisania umowy kredytu, z opcją przedłużenia o 5 lat. - transza B: w wysokości 300 000 000 zł, z terminem spłaty nie dłuższym niż 6 lat od daty podpisania umowy kredytu. Oprocentowanie

Banki zapchały się programem MdM. Wysypu promocji hipotecznych nie będzie

pierwsza transza środków z puli MdM na 2017 r. (w ubiegłym roku program zamrożono w lipcu). Czy banki wykorzystają ten okres, by zachęcać do kredytów hipotecznych osoby, które z różnych powodów nie łapią się na rządową dopłatę w ramach programu „Mieszkanie dla młodych”? Raiffeisen Polbank z

Idea Leasing ma 50 mln euro kredytu z EBI na finansowanie leasingu dla MŚP

Warszawa, 16.06.2016 (ISBnews) - Idea Leasing (IL), spółka zależna Idea Banku, zawarła z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę kredytu o wartości 50 mln euro na finansowanie leasingu w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP), podał bank. "Przedmiotem umowy pożyczki jest

Atlas Estates ma 53,5 mln euro kredytu na refinansowanie Hiltona w Warszawie

wszystkie zobowiązania pożyczkobiorcy i w związku z tym jest związane postanowieniami umowy jako dodatkowy pożyczkobiorca, podano również. Kredyt składa się z transzy A w kwocie 16,5 mln euro i transzy B stanowiącej równowartość w złotych kwoty 37 mln euro. Atlas Estates Limited jest zarejestrowaną na

GNB ma umowę z EBI dot. finansowania inwestycji wspólnot mieszkaniowych

kredytu inwestycyjnego z EBI. Zgodnie z umową, Europejski Bank Inwestycyjny będzie przekazywał środki w transzach, każda w wysokości maksymalnie 25% alokacji. Środki należy wykorzystać do końca 2021 r. z możliwością przedłużenia. "Zawarcie umowy z EBI to potwierdzenie, że Getin Noble Bank jest

Jednak bez euro w 2025 roku. PKO dla frankowiczów

opłacać to rozważą możliwość. Banki szykują programy dla frankowiczów PKO BP zapowiedział na przełomie 2 i 3 kwartału tego roku rozwiązanie dobrowolnego przewalutowania kredytu z CHF na PLN. Co ciekawe projekt ma zakładać, że rata kredytu ma pozostać taka sama. Skoro rata będzie taka sama to są dwie

Ursus ma 65 mln zł kredytu w Pekao na finansowanie umowy w Tanzanii

. "Emitent dokona spłaty pierwszej transzy kredytu w kwocie 8 800 000 USD ze środków pochodzących z zaliczki przewidzianej postanowieniami ww. kontraktu. Spłata pozostałych transz kredytu będzie następować wraz z otrzymaniem kolejnych wpływów z SUMA JKT. Spłaty te będą stanowić 24% wartości każdej

Moody's obniżył rating Pfleiderera do B1, perspektywa stabilna

jest spowodowane potencjalnymi zmianami w odniesieniu do nadrzędnego zabezpieczonego kredytu Pfleiderer poprzez podwyższenie kwoty finansowania o 130 mln euro w ramach zabezpieczonej transzy nadrzędnej typu term loan B z obecnego poziomu 350 mln euro (z zapadalnością w 2024 r.) i planowanym

Ghelamco ma kredyt do 32,47 mln euro i do 8,5 mln zł na budowę biurowca w Łodzi

, podało Ghlemaco Invest. Terminy spłaty przypadają odpowiednio na 28 września 2018 roku i 30 miesięcy od dnia uruchomienia pierwszej transzy kredytu, nie później jednak niż 30 czerwca 2018 roku, czytamy w komunikacie. Część kredytu na sfinansowanie lub refinansowanie kosztów budowy może ulec

Penta ma ponad 31 mln euro kredytu z BZ WBK na finansowanie biurowca D48

roku 2023, podano także. "Wartość udzielonego kredytu wynosi 31,25 mln euro, z kolei wartość transzy VAT wynosi 18 mln złotych. Łączna wartość inwestycji biurowej D48 wyniesie około 48 mln euro" - czytamy w komunikacie. D48 to budynek biurowy klasy A, zlokalizowany przy skrzyżowaniu

APS Energia rusza 25 sierpnia z ofertą publiczną, chce pozyskać ok. 7,15 mln zł

Warszawa, 06.08.2015 (ISBnews) - Przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy detalicznej  w ofercie APS Energia rozpocznie się 25 sierpnia, zaś w transzy inwestorów instytucjonalnych deklaracje w procesie budowania księgi popytu będą przyjmowane od 27 sierpnia. Wpływy z emisji do 1.730.000

Fortuna przejmie Hattrick Sports Group za maksymalnie 135 mln euro

zapłaci pierwszą transzę ceny w wysokości 85 mln euro, która zostanie sfinansowana głównie przez kredyty bankowe. W odniesieniu do kolejnych transz uzgodniono mechanizm spłaty z zysków w oparciu o przyszłe wyniki finansowe Hattrick Sports Group, co może oznaczać zapłatę dodatkowej kwoty nieprzekraczającej

Griffin przejął 28 nieruchomości za 1 mld euro, odsprzedał ich część dla EPP

nieruchomości składający się z dziewięciu centrów handlowych M1, czterech tzw. Power Parków, dwunastu hipermarketów oraz trzech marketów budowlanych. Całkowita powierzchnia najmu wszystkich nieruchomości (GLA) to około 704 000 m2. Transakcja, przeprowadzona przez Chariot, została częściowo sfinansowana kredytem

Spółki Griffin Premium RE.. mają umowę przejęcia stołecznej Warta Tower

w oparciu o bilans na zamknięcie spółki przejmowanej. "Zakup jest finansowany środkami pochodzącymi z drugiej transzy kapitału udostępnionego spółce przez podmiot powiązany z jej głównym akcjonariuszem - Globalworth Asset Managers S.R.L., tj. przez spółkę Globalworth Finance Guernsey Limited

Bumech ma 4,6 mln euro kredytu z BGK na wydobywanie boksytu w Czarnogórze

Warszawa, 29.08.2016 (ISBnews) - Bumech podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę kredytu terminowego o wartości 4,6 mln euro przeznaczonego na rozpoczęcie działalności wydobycia boksytu w Czarnogórze, podała spółka. Kredyt wypłacany będzie w dwóch transzach: 2,36 mln euro i 2,24

EBOR objął listy zastawne PKO BH o wartości 100 mln zł

trzecia transza emisji listów zastawnych denominowanych w złotych przez PKO BH, odkąd weszła w życie nowa regulacja 1 stycznia 2016 r." - czytamy w komunikacie. "Jest to trzecia emisji transza benchmarkowych listów zastawnych, denominowanych w złotych przez PKO BH i sukces tego programu jest

BGK uplasował emisję euroobligacji na rzecz KFD o wartości 1 mld euro

miała po raz pierwszy formułę dual-tranche, a zapadalność ustalono na 7 i 12 lat. Każda z wyemitowanych transz była emisją benchmarkową o wartości 500 mln euro" - czytamy w komunikacie. Terminy zapadalności obligacji nowych emisji przypadają odpowiednio na czerwiec 2025 r. I czerwiec 2030 r. Cena

Cena maksymalna w ofercie i2 Development ustalona na 29 zł

Warszawa, 12.04.2016 (ISBnews) - Cena maksymalna w ofercie i2 Development została ustalona na 29 zł, podała spółka. Firma chce pozyskać do 58 mln zł. Dziś rozpoczyna się budowa księgi popytu w transzy inwestorów instytucjonalnych. "Na 29 zł została ustalona cena maksymalna akcji i2

PHN rozpoczyna wybór wykonawcy dla biurowca przy Świętokrzyskiej w Warszawie

stanie nas finansować w 70% wartości tej inwestycji. Projekt będzie etapowany. W naszych zamierzeniach etap budowlany chcemy w założeniu sfinansować z emisji obligacji, natomiast w etapie po skomercjalizowaniu obligacje zamienić na kredyt inwestycyjny. Oczywiście nie jesteśmy do tego twardo przywiązani

Przegląd informacji ze spółek

uruchomieniu nowej platformy e-commerce Giftbay.pl w kwietniu br. podjął decyzję o przetłumaczeniu całego serwisu na język angielski i rumuński, poinformował ISBnews prezes Wiktor Pyrzyk. Do końca roku spółka planuje także premierę nowej marki.  Grow Uperion rozpoczął zapisy na akcje w pierwszej transzy

PBKM zakończył bez powodzenia negocjacje w sprawie inwestycji w podmiot branżowy

zainteresowany był PBKM nie wyraziły zgody na przeprowadzenie inwestycji, w związku z czym 12 czerwca br. odstąpiono od prowadzonych negocjacji bez zawierania jakiejkolwiek umowy finalizującej transakcje, podano także. Spółka zawarła także 2 czerwca br. z mBankiem umowy o kredyt obrotowy do wysokości 20 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

zł mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2019 r. według wstępnych danych wobec 12,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zarząd IMS podjął uchwałę o rozpoczęciu realizacji programu skupu do 890 tys. akcji własnych w celu umorzenia i zamierza w I transzy skupić nie więcej niż 325 tys

Przegląd prasy

koniec czerwca Polacy mieli do spłaty niecałe 441 tys. mieszkaniowych kredytów we frankach szwajcarskich   Parkiet  --Rada Giełdy postanowiła o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu giełdy ds. finansów bez rozstrzygnięcia --Główny ekonomista MF

PHN może zaoferować pierwszą transzę obligacji w I połowie tego roku

Warszawa, 17.03.2015 (ISBnews) - Polski Holding Nieruchomości (PHN) nie wyklucza przeprowadzenia emisji pierwszej transzy obligacji w I połowie tego roku, poinformował członek zarządu ds. finansowych Włodzimierz Stasiak. "Nadal przyglądamy się ewentualnemu postawieniu programu obligacji

Cyfrowy Polsat: Polkomtel spłaci przedterminowo 200 mln zł kredytu

agenta umowy kredytowej dyspozycję uruchomienia procedury przedterminowej przedpłaty części kredytu terminowego (ang. Senior Facilities Agreement) w wysokości 200 mln zł. Przedpłata wraz z alokacją do poszczególnych transz planowana jest na dzień 29 grudnia 2014 r." - czytamy w komunikacie. Umowa

Arctic Paper zainwestuje ok. 42 mln zł w Kostrzynie w zwiększenie mocy prod.

285 tys. ton obecnie (czyli o ponad 10%). Wartość inwestycji jest szacowana na około 10 mln euro (ok. 42 mln zł), podała spółka. "Wartość inwestycji jest szacowana na około 10 mln euro (ok. 42 mln zł) i zostanie sfinansowana ze środków transzy B kredytu inwestycyjnego udostępnionego przez

Griffin przejmie portfel 28 nieruchomości za 1 mld euro, część odsprzeda EPP

hipermarketów oraz trzech marketów budowlanych. Całkowita powierzchnia najmu wszystkich nieruchomości (GLA) to około 704 000 m2. Transakcja, przeprowadzona przez Chariot, będzie częściowo sfinansowana kredytem bankowym w wysokości blisko 635 mln euro" - czytamy w komunikacie. Transakcja z EPP została

Polkomtel spłaca przedterminowo część kredytu w wysokości 600 mln zł

poszczególnych transz planowana jest na dzień 13 kwietnia br. Umowa kredytu terminowego (ang. Senior Facilities Agreement) w łącznej kwocie 7,95 mld zł została podpisana 17 czerwca 2013 r. pomiędzy Grupą Eileme 2 AB (publ), w skład której wchodzi spółka Polkomtel, a konsorcjum polskich i zagranicznych banków

PHN wyemituje obligacje warte ok. 100 mln zł w najbliższych miesiącach

pierwszą transzę, to przymierzamy się do około 100 mln zł" - dodał członek zarządu ds. finansowych Włodzimierz Stasiak. Dodał, że wiele wskazuje na przeprowadzenie pierwszej emisji jeszcze w tym roku. Wiceprezes wskazał, że środki pozyskane z emisji w ramach programu zostaną wykorzystane jako

Bank Pocztowy planuje emisję obligacji o wartości 50 mln zł we wrześniu

Warszawa, 11.09.2017 (ISBnews) - Bank Pocztowy chce jeszcze w tym miesiącu wyemitować pierwszą transzę obligacji o wartości 50 mln zł z programu emisji obligacji podporządkowanych o łącznej wartości 500 mln zł, poinformował ISBnews prezes Sławomir Zawadzki.  "Lada moment

Zapisy na obligacje serii E Echo Investment ruszają w czwartek

Warszawa, 07.06.2017 (ISBnews) - Zapisy w publicznej emisji obligacji serii E Echo Investment ruszają w czwartek, 8 czerwca, i potrwają maksymalnie do 22 czerwca br, wynika z ostatecznych warunków emisji. Wartość oferty wynosi 100 mln zł i jest I transzą zatwierdzonego programu emisji obligacji o

Przegląd informacji ze spółek

Gospodarstwa Krajowego (BGK), Bankiem Zachodnim WBK (BZ WBK) i ING Bankiem Śląskim (ING BSK) umowę zmieniającą i modyfikującą do umowy kredytu odnawialnego z 23 kwietnia 2015 roku, w celu podwyższenia łącznej kwoty kredytu z 1,5 mld zł do 3 mld zł, obejmującego refinansowanie istniejącej transzy A kredytu

GTC zakończyło restrukturyzację kredytów EBOR-u dla spółek zależnych w Rumunii

OTP, dwoma węgierskimi kredytodawcami, które pierwotnie finansowały budowę Galerii Varna. Kredyt, wynoszący ok. 13,5 mln euro, będzie amortyzowany w równych kwartalnych transzach do końca 2018 r. Jednocześnie spółka podpisała wstępną umowę sprzedaży Galerii Varna oraz w pełni spłaciła kredyty

Zysk netto mBanku Hipotecznego wzrósł r/r do 23,42 mln zł w 2016 r.

ramach którego bank przejmuje udzielone przez mBank kredyty hipoteczne mogące stanowić podstawę emisji listów zastawnych (529,4 mln zł w czterech transzach)" - czytamy dalej Bank podał, że  wolumen kredytów uruchomionych w 2016 roku wyniósł 1,6 mld zł. Średnia kwota kredytu wyniosła 314 tys

Przegląd informacji ze spółek

zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 563,7 tys. zł, tj. 0,02 zł na akcję  z zysku osiągniętego w 2015 roku, wynika z uchwał walnego. Orion Investment wznawia ofertę publiczną akcji serii G. Przyjmowanie zapisów na akcje oferowane w transzy otwartej oraz w transzy inwestorów instytucjonalnych

Przegląd prasy

nie oczekują wzrostu inflacji PPI w III kw. 2020 r. --NBP: Wzrost finansowania firm kredytem nie będzie duży w III kw. --NBP: Nowe inwestycje w III kw. planuje 16,6% firm - o 4,8 pkt proc. mniej kw/kw --NBP: Odsetek firm planujących podwyżki płac w III kw. 2020 r. spadł do 19% --NBP

Przegląd informacji ze spółek

Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zalecenie utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych, na poziomie 0,52 pkt proc. ponad wartość łącznego

Moskwie brakuje dolarów dla Łukaszenki

Do końca lutego Białoruś miała dostać drugą transzę 1 mld dol. kredytu stabilizacyjnego, który pod koniec zeszłego roku dostała od rządu Rosji. Ale w ustalonym terminie Mińsk nie dostanie całości tych pieniędzy. - Ministerstwo finansów Rosji zwróciło się do nas z prośbą, aby podzielić drugą transzę

Przegląd informacji ze spółek

pomniejszyć aktywo z tytułu podatku odroczonego o 12,49 mln zł. Mabion uzgodnił z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) warunki udzielenia niezabezpieczonego kredytu wypłacanego w trzech transzach do łącznej kwoty 30 mln euro, podała spółka. Środki pozyskane w ramach udzielonego kredytu zostaną

Lotos Asfalt ma umowę kredytową o wartości 1,93 mld zł na projekt EFRA

obrotowego Lotos Asfalt. Kredyt obrotowy składa się z dwóch transz w wysokości do 200 mln zł i do 100 mln zł, dla których terminy spłaty przypadają odpowiednio na 21 grudnia 2024 r. oraz 30 czerwca 2020 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte o stawkę referencyjną WIBOR. Zabezpieczenie kredytu

Oferta publiczna Master Pharm rusza dziś, spółka chce pozyskać 32,5-54,5 mln zł

akcjonariuszy sprzedających jest przydzielenie ok. 90% akcji oferowanych inwestorom w transzy instytucjonalnej i ok. 10% akcji oferowanych inwestorom w transzy detalicznej. Od 25 listopada do 4 grudnia potrwają zapisy w transzy detalicznej, na 3-7 grudnia zaplanowano budowanie księgi popytu. 7 grudnia spółka