transportem węgla

Transport węgla: kolej na podwyżki

W budżecie zabrakło 400 mln złotych na remonty torowisk. Na wniosek Ministerstwa Transportu, PKP PLK podnoszą więc ceny dostępu do infrastruktury kolejowej. Prywatni przewoźnicy są zgodni - to zły pomysł, który podniesie ceny węgla nawet o 10 proc.

Marina w Gliwicach i rejsy na Śląsku

Kanał Gliwicki przed laty tętnił życiem dzięki barkom wiozącym węgiel i stal z górnośląskich kopalń i hut. I choć w ostatnim czasie skala transportu znacznie tam zmalała, kanał nadal przyciąga statki. Od kilku lat na liczącej ponad 40 kilometrów drodze wodnej kwitnie żegluga turystyczna.

MAP: Powstanie magazyn rezerw węgla w centralnej Polsce

węgla zgromadzonego przy kopalniach. Ich efektem będzie m.in. stworzenie magazynu rezerw węgla energetycznego, do którego w najbliższym czasie trafi około 1 mln ton surowca. Magazyn ma zostać zlokalizowany w centrum kraju, co stworzy w razie potrzeby optymalne warunki transportu do różnych części

UTK: Największe wzrosty w przewozach węgla i gazu ziemnego w III kw. 2019

Warszawa, 16.12.2019 (ISBnews) - W transporcie kolejowym nadal dominuje przewóz ładunków, takich jak węgiel czy kruszywa, jednak dane za III kwartał br. wskazują na rosnące znaczenie pozostałych grup towarów. Największy wzrost masy przewiezionych ładunków w porównaniu z poprzednim kwartałem miał

Gryglas z MAP: Jestem sceptyczny co do neutralności klimatycznej Polski w 2050r.

Warszawa, 02.07.2020 (ISBnews) - Polska nie osiągnie neutralności klimatycznej do 2050 r., m.in. ze względu na rozpoczęcie niedawno pracy przez nowoczesne bloki energetyczne opalane węglem, uważa wiceminister aktywów państwowych Zbigniew Gryglas. "Jestem sceptyczny co do osiągnięcia w 2050

ZA Puławy zwiększyły produkcję technicznego dwutlenku węgla nakładem 35,3 mln zł

/dobę, do 370 ton/dobę, podała spółka. "Grupa Azoty Puławy jest nie tylko wieloletnim producentem dwutlenku węgla, ale też jego cenionym dostawcą. Mamy m.in. własny transport w postaci taboru specjalistycznych cystern oraz bazę magazynową o łącznej pojemności prawie 3 tys. ton. Cieszymy

PKP Cargo ma umowę z Enea Wytwarzanie na ok. 143,5 mln zł brutto

Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, PKP Cargo podpisało z Enea Wytwarzanie umowę na przewozy węgla energetycznego transportem kolejowym na lata 2019/2020 na ok. 143,5 mln zł brutto, podała spółka. Transport będzie realizowany z Lubelskiego Węgla

PKP Cargo liczy na poprawę dynamiki przewozów w najbliższych tygodniach

Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - PKP Cargo liczy na poprawę dynamiki przewozów w najbliższych tygodniach, poinformował prezes Czesław Warsewicz. "Dynamika przewozów powinna w najbliższych tygodniach wzrastać w zależności od różnych grup towarów. Będzie większa w transporcie intermodalnym

UAB SUEK Baltic ma zgodę UOKiK na przejęcie spółki Barter Coal

przez Firstline Trust (Grupa SUEK). Grupa SUEK jest wytwórcą węgla kamiennego i pionowo zintegrowanym przedsiębiorstwem. Grupa SUEK prowadzi działalność w zakresie wydobycia, mycia, przetwarzania i transportu, oraz sprzedaży i dystrybucji węgla kamiennego na świecie. Posiada też odkrywkowe i podziemne

Tauron uruchomi pierwszą ścianę na poziomie 800 m w ZG Janina w I kwartale

. 2020 r., podał Tauron Polska Energia. "Tauron Wydobycie realizuje inwestycje, które umożliwią kopalniom spółki dostęp do nowych zasobów dobrej jakości węgla kamiennego, przez co otworzą drogę do rentownego wydobycia tego surowca. Ukończenie budowy wieży szybowej i górniczego wyciągu szybowego w

JSW wdrożyła plan awaryjny obejmujący działania zapewniające ciągłość operacyjną

na różnych zmianach" - czytamy w komunikacie. Zmiana organizacji pracy, jak również duży poziom absencji sięgający powyżej 30% miały wpływ na poziom produkcji węgla, który w ujęciu tydzień do tygodnia spadł o około 40%. W ocenie zarządu, spadek produkcji nie ma jednak wpływu na gotowość JSW do

OT Logistics chce zwiększyć przewozy węgla Odrą do Wrocławia do 0,25 mln t w br.

. ton węgla. "Po bardzo udanym programie pilotażowym i wznowieniu w drugiej połowie ubiegłego roku rzecznego transportu węgla ze Śląska do wrocławskiej Kogeneracji, planujemy zwiększenie skali przewozów w tym roku. Na trasie Gliwice-Wrocław chcemy przetransportować nawet ćwierć miliona ton węgla

Ile kosztuje tona węgla ze śląskiej kopalni?

Ile kosztuje tona węgla ze śląskiej kopalni?

tego, że kopalnie węgla są zlokalizowane blisko, bo w kraju. Obecnie linia opłacalności transportu i sprzedaży węgla z polskich kopalń przebiega w okolicach Łodzi. Na północ od Łodzi polski węgiel stopniowo przestaje być konkurencyjny w porównaniu z węglem importowanym, nawet jeśli trzeba go przywieźć

PSR: 18% Polaków rozważa zakup roweru w najbliższym czasie

. "Jazda na rowerze to jeden z najbardziej ekologicznych środków transportu - nie wiąże się z jakimikolwiek zanieczyszczeniami powietrza, nie generuje dwutlenku węgla. Dzięki dobrze przygotowanej i wciąż rozwijanej infrastrukturze, rower jest także szybki, bezpieczny i pozwala uniknąć zakorkowanych

UTK: Przewozy kruszyw, węgla, rudy i wyrobów met. spadły w I półroczu 2019

Warszawa, 12.09.2019 (ISBnews) - Największy spadek pod względem wartości bezwzględnych w kolejowych przewozach towarowych w I półroczu 2019 r. odnotowano w przypadku przewozów węgla kamiennego - o ponad 4 mln ton wg masy i blisko 0,6 mld tonokilometrów r/r, podał Urząd Transportu Kolejowego (UTK

PKP Cargo ma umowy z Eneą na przewóz węgla do Połańca warte ok. 223 mln zł

ciągu 19 miesięcy 3,35 mln ton węgla. Szacunkowa wartość tej umowy to prawie 122,8 mln zł brutto. Przewozy realizowane będą z LW Bogdanka. Transport węgla w ramach drugiej umowy realizowany będzie z kopalń śląskich do końca 2019 r., a planowana do przewozu w tym okresie masa węgla wyniesie 3 mln

Tauron: Budowa nowego bloku w Jaworznie zaawansowana w 87%

Warszawa, 05.03.2019 (ISBnews) - Na teren realizowanej przez Tauron Polska Energia budowy nowego bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie przyjechał pierwszy transport węgla. Zaawansowanie budowy bloku przekroczyło już 87%, podała spółka. "Przyjazd i rozładunek pierwszego transportu węgla

BOŚ Bank udzielił Laude Smart Intermodal 80 mln zł kredytu ekologicznego

szt.) oraz dźwigów do rozładunku (5 szt.), podał bank. "Dzięki inwestycji w transport kolejowy spółka wpłynie na ograniczenie emisji CO2 w granicach 116 650 ton/rok. Tyle bowiem dwutlenku węgla zostałoby wyemitowanych do atmosfery w przypadku zastosowania przez nią transportu samochodowego do

Energa ma umowę na dostawy węgla z PGG do Elektrowni Ostrołęka B do 2030 r.

Warszawa, 27.12.2016 (ISBnews) - Energa Elektrownie Ostrołęka, spółka zależna Energi, zawarła umowę na dostawy węgla do elektrowni Ostrołęka B z Polską Grupą Górniczą (PGG), podała Energa. Szacunkowa wartość umowy, która uwzględnia cenę węgla wraz z transportem, wynosi 1,26 mld zł. "Umowa

Torpol zakończył budowę układu torowego dla elektrowni Jaworzno III

efektywności dostawy surowców do produkcji energii oraz wywozu ubocznych produktów spalania transportem kolejowym - nowy tor łączący blok elektrowni Jaworzno III z Zakładem Górniczym "Sobieski" powinien skrócić długość transportu węgla potrzebnego dla zasilania bloku, który według szacunków

JSW zdecydowała o wydzieleniu nowej kopalni Bzie-Dębina

, kilkaset kilometrów wyrobisk górniczych, skomplikowana sieć wentylacyjna, układy transportu i odstawy. Dodatkowo Ruch Zofiówka zarządzał procesem udostępnienia i zagospodarowania zasobów węgla koksowego w złożu Bzie-Dębina. "Zarządzanie tak skomplikowaną organizacją napotykało na różnego rodzaju

ME: Średnia cena węgla kamiennego wydobywanego w Polsce wynosi 317,02 zł/t

, wynoszącej 324,92 zł za tonę – dane za grudzień 2016 r." - napisał Tobiszowski w odpowiedzi na interpelację poselską. Wyjaśnił, że na tę różnicę cen wpływają m.in. koszty transportu oraz fakt, iż większość węgla kamiennego w Federacji Rosyjskiej eksploatowana jest metodą odkrywkową, co w

SUEK Baltic złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia Barter Coal

kontrolowaną przez Firstline Trust (Grupa SUEK). Grupa SUEK jest wytwórcą węgla kamiennego i pionowo zintegrowanym przedsiębiorstwem. Prowadzi działalność w zakresie wydobycia, mycia, przetwarzania i transportu, oraz sprzedaży i dystrybucji węgla kamiennego na świecie. Posiada też odkrywkowe i podziemne

OT Logistics dokonał próbnego transportu na Odrze 250 t nawozów dla Grupy Azoty

planowane przez MGMiŻŚ. Transport wodny to najbardziej przyjazna środowisku forma przewozów, która pozwala odciążyć transport drogowy i kolejowy. Szczególną rolę żegluga śródlądowa może odgrywać w dostawach towarów do portów w Szczecinie/Świnoujściu, Gdańsku oraz Gdyni, ale także np. w transporcie węgla z

NIK: Restrukturyzacja PGG nie doprowadziła do rentowności działania

Najwyższej Izby Kontroli (NIK). "Sprzyjające okoliczności - znaczące dokapitalizowanie PGG przez inwestorów, a także wzrost cen węgla, wynikający z dobrej koniunktury gospodarczej w latach 2016-2018 - dawały szanse na dokonanie głębokiej restrukturyzacji, przygotowującej spółkę na powtarzające się

UTK: W przewozach kolei mniej kruszyw, więcej elektroniki i samochodów w I kw.

Warszawa, 19.06.2019 (ISBnews) - Kruszywa, węgiel kamienny oraz ropa naftowa i produkty jej rafinacji dominowały w przewozach towarów koleją w Polsce w I kw. 2019 r., osiągając 77,5% masy wszystkich przewiezionych towarów, podał Urząd Transportu Kolejowego (UTK). Jednak w porównaniu z rokiem 2018

Polfrost: Ustawa o monitorowaniu jakości paliw uderza w terminale przygraniczne

siedmioma firmami jest właścicielem terminali przygranicznych po polskiej stronie W projekcie zmian czytamy, że węgiel, który trafia do Polski nie może zawierać więcej niż 10% tzw. podziarna. W czasie transportu węgiel w sposób naturalny kruszy się i zgodnie z nowymi wymogami, zanim znajdzie się na rynku

GUS: Udział węgla kamiennego w wytwarzaniu energii el. wyniósł 46,4% w 2017 r.

82,8% do poziomu 187 tys. ton. Udział transportu w zużyciu wyniósł 82%, rolnictwa 12%, a przemysłu 5%. "Zużycie bezpośrednie nośników energii pierwotnej wzrosło w 2017 r. o 2,7%. Największe zużycie zostało zaobserwowane w przypadku gazu ziemnego wysokometanowego (501,8 PJ oraz węgla kamiennego

Enea miała 444,6 mln zł zysku netto, 913 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

wzrost kosztów węgla z transportem i kosztów CO2, częściowo pokrytych wyższą ceną energii)" - czytamy w raporcie. W obszarze Wydobycia osiągnięta została EBITDA na poziomie 129 mln zł (spadek r/r o 90 mln zł). Na wynik segmentu wpływ miał głównie spadek przychodów ze sprzedaży węgla (mniejsza

Enea miała wstępnie 99 mln zł straty netto,1,82 mld zł zysku EBITDA w I poł. br.

sytuacją nadpodaży surowca na rynku. - W obszarze wytwarzanie pozytywnie na wynik segmentu wpłynął wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej (wyższa cena energii) oraz praw majątkowych, mimo negatywnego odchylenia kosztów węgla z transportem i praw do emisji CO2. - W obszarze dystrybucja

MFiPR: Wybrane projekty otrzymają ok. 61,5 mln euro z funduszy norweskich

, który skupia się wokół wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, wybrano 6 spośród 17 wniosków, a suma dofinansowania to ponad 11 ,7 mln euro. Kilka wniosków znalazło się na liście rezerwowej. Oznacza to, że w przypadku pojawienia się wolnych środków finansowych również te projekty będą mogły

McKinsey: Dekarbonizacja do 2050 r. wymaga 380 mld euro dodatkowych nakładów

wychwytywania, wykorzystywania i składowania dwutlenku węgla CCUS (carbon capture, usage and storage). W 2017 r. transport odpowiadał za emisję 63 MtCO2, tj. 15% całkowitych emisji w Polsce. 98% emisji pochodziło z transportu drogowego, zaś pozostałe 2% z transportu kolejowego i lotniczego w obrębie kraju. Z

PKP Cargo ma umowę na przewóz węgla dla Taurona Wydobycie za 227 mln zł brutto

Warszawa, 19.12.2017 (ISBnews) - PKP Cargo podpisało umowę z Tauron Wydobycie na wykonanie usługi transportu kolejowego ok. 10,99 mln ton węgla na potrzeby Tauron Wydobycie, podała spółka. Szacunkowa wartość umowy wynosi 227 mln zł brutto. "Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi

Scania Polska przekazała Sachs Trans Int. 10 ciągników siodłowych na LNG

wykorzystywane przez firmę do transportu na trasie Polska - Niemcy. "Coraz więcej klientów sięga po wyspecjalizowane rozwiązania, które są związane ze zrównoważonym transportem. Alternatywne układy napędowe, w tym produkty i usługi dopasowane do potrzeb klientów mogą zapewnić im długotrwały i stabilny

Tauron: Zaawansowanie budowy poziomu 800 m w ZG Janina przekroczyło 67%

transportowe oraz zwiększy ich bezpieczeństwo. Dzięki inwestycji skrócone zostaną drogi dla transportów i dojścia pracowników do przodków, przez co uzyska się wydłużenie efektywnego czasu pracy załogi w rejonach robót górniczych. ZG Janina posiada na swoim obszarze złoża węgla energetycznego szacowane na 2,1

UTK: Największe wzrosty w przewozach kruszyw, rud i w intermodalu w III kwartale

, węgiel, ładunki sklasyfikowane jako sprzęt transportowy, puste opakowania (np. kontenery) oraz towary nieidentyfikowalne, które obejmują przewozy w kontenerach. To właśnie przewozy intermodalne oraz transport kruszyw w największym stopniu wpłynęły na wyniki przewozów w III kwartale" - czytamy dalej

PKN Orlen wybuduje hub wodorowy we Włocławku do końca 2021 roku

transportowego, infrastruktura logistyczna, a także stacje tankowania. Paliwo, na pierwszym etapie dystrybucji, będzie przeznaczone przede wszystkim dla transportu publicznego i towarowego. Koncern podpisał już kilka porozumień z samorządami, będącymi potencjalnymi odbiorcami wodoru, podkreślono. "

Prezes PKP Cargo: Pierwsze transporty LNG w połowie roku, na razie pilotaż

Warszawa, 30.01.2020 (ISBnews/ISBnews.TV) - PKP Cargo zakłada, że w czerwcu podpisze umowę z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem PGNiG) na przewóz skroplonego gazu ziemnego (LNG). W I kwartale ruszą pilotażowe przewozy LNG ze Świnoujścia do Oświęcimia, a pierwsze transporty w

PG Silesia spodziewa się wzrostu cen węgla, zwiększy wydobycie

Katowice, 12.05.2017 (ISBnews) - Ceny węgla mogą wzrosnąć do 13-14 zł/GJ w 2018 r., uważa prezes Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia Michal Heřman. Spółka zakłada wzrost wydobycia z 1,9 mln ton w 2017 r. do ok. 2,1 mln ton w 2018 r. "Ciekawe, jakie będą ceny na 2018. Jeśli popatrzymy na

Ostra podwyżka cen prądu na Ukrainie

To już druga w tym roku podwyżka cen prądu dla gospodarstw domowych na Ukrainie. W marcu wzrosły one o niemal 20 proc. po zmianie zasad obliczania taryf na prąd dla ludności. Obecnie ich wysokość zależy od ceny węgla na giełdzie w Rotterdamie, powiększonej o koszty jego transportu z Rotterdamu na

FPS dołączyła do JSW i PKP Cargo w projekcie wykorzystania wodoru w kolejnictwie

Warszawa, 16.11.2018 (ISBnews) - Fabryka Pojazdów Szynowych H. Cegielski z Poznania (FPS) zawarła porozumienie z Jastrzębską Spółką Węglową (JSW) i PKP Cargo w sprawie komercyjnego wykorzystania wodoru w transporcie kolejowym, podała JSW. "List intencyjny w tej sprawie Jastrzębska Spółka

Forum Energii: Integracja energetyki, ciepłown. i transportu obniży emisje CO2

Warszawa, 19.06.2020 (ISBnews) - Elektryfikacja i integracja sektorów ciepłownictwa i transportu może spowodować, że emisje trzech sektorów - energetyki i ciepłownictwa, ogrzewania indywidualnego oraz transportu - spadną o 85% do 2050 r., wynika z analizy Forum Energii "Polska neutralna

PG Silesia chce zwiększyć wydobycie o 10-15% dzięki 200 mln zł inwestycji

spodziewać kontynuacji tego trendu. "Rozsądna cena w portach to jest obecnie ok.80-90 USD/t plus 15 euro kosztów transportu" - ocenił Heřman. Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia jest spółką zajmującą się wydobyciem węgla kamiennego, działającą w południowej Polsce. Od 2012 r. produkuje węgiel

PG Silesia: Funkcjonowanie bez czeskiej kadry może sparaliżować kopalnię

kontrolą, ale już teraz widzimy pewne komplikacje w zarządzaniu firmą. Nie da się kierować takim przedsiębiorstwem zdalnie. Mówimy tu o niemal dwóch tysiącach miejsc pracy. Regulacje wprowadzone przez rząd dziwią o tyle, że nie są konsekwentne. Słusznie uwzględniają wyjątki od zakazu, jak m.in. transport

Grupa JSW: Produkcja węgla ogółem wyniosła ok. 3,78 mln ton w II kw.

ograniczyły podaż węgla z Australii. Prowadzone negocjacje pomiędzy producentami stali a producentami węgla dotyczące ustalenia benchmarku na II kw. 2017 r. zostały wstrzymane w związku z nadejściem cyklonu Debbie, który spowodował przerwanie pracy kopalń i transportu kolejowego w rejonie Queensland w

MAP przekazało do KE 'Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030'

przeznaczonych na sprawiedliwą transformację), uwzględniając: 14% udziału OZE w transporcie, roczny wzrost udziału OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie o 1,1 pkt. proc. średniorocznie, wzrost efektywności energetycznej o 23% w porównaniu z prognozami PRIMES2007; redukcję do 56-60% udziału węgla w produkcji

Bando z URE: Wzrost kosztów w ciepłownictwie jest fundamentalnie uzasadniony

znaczące koszty zaopatrzenia w paliwo. "Tu trzeba powiedzieć o dwóch przyczynach: jedną jest koszt węgla jako takiego, ale jest też znaczący wzrost kosztu transportu. Wielokrotnie słyszymy, ze firmy ratują się importem" - dodał prezes. Skomentował też ustawę ograniczającą wzrost cen energii

Prezes Grupy Azoty: Pandemia przyspieszy rozwiązania UE korzystne dla przemysłu

europejskiego przemysłu, ocenił prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki. "Wyprowadzka europejskich producentów do innych krajów wiązała się w znacznej mierze z polityką dekarbonizacji prowadzoną w UE. Koszty ograniczania emisji dwutlenku węgla pogarszały pozycję konkurencyjną europejskich fabryk, a przy tym

PGE: Stojan generatora dotarł do Elektrowni Turów

Warszawa, 14.07.2017 (ISBnews) - Do Elektrowni Turów dotarł stojan - jeden z kluczowych elementów nowobudowanego bloku energetycznego o mocy 450 MW netto, poinformowała PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK). Transport z zakładów Hitachi w Japonii do Europy odbył się drogą morską, a

Rząd PiS obiecał ograniczyć import węgla. A ten wzrósł

Górnictwo jest oczkiem w głowie nowego rządu. Prawo i Sprawiedliwość w kampanii wyborczej obiecywało górnikom, że znajdzie sposób na ograniczenie importu węgla. Dzięki takiej blokadzie surowiec wydobywany przez polskie kopalnie, pozbawiony zagranicznej konkurencji, miałby łatwiej znaleźć klientów

PGE zakłada wzrost EBITDA w segmentach OZE i dystrybucji w 2019 r.

; remonty BAT/BREF, - ceny węgla w kontrakcie na 2019 roku wyższe ok. 10%. Wyższe koszty transportu węgla, - wzrost ogólnego kosztu uprawnień do emisji z powodu dynamicznego wzrostu notowań. Alokacja darmowych uprawnień CO2 na poziomie ok. 10 mln ton w porównaniu do ok. 12 mln ton w 2018 r., - niższy

Tauron: Wszystkie ładowarki aut elektrycznych zasilane OZE od początku roku

w 100% bezpieczna dla środowiska, oferowana na naszych stacjach ładowania w połączeniu z systemem carsharingu daje alternatywę dla klasycznego transportu. Przyczyniamy się do poprawy jakości powietrza i redukcji smogu" - powiedział dyrektor projektów z obszaru elektromobilności w Tauron

Zaktualizowana PEP 2040: 56-60% udziału węgla w wytwarzaniu, 21-23% OZE w 2030

Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Zaktualizowany i rozszerzony projekt dokumentu "Polityka energetyczna Polski do 2040 r. - strategia rozwoju sektora paliwowo-energetycznego" (PEP 2040) przewiduje m.in. 56-60% udziału węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej i 21-23% udziału źródeł

Tauron: Zaawansowanie inwestycji w ZG Brzeszcze przekroczyło 50%

inwestycyjnych, a także modernizację stacji odmetanowania i zakładu przeróbki węgla. Program inwestycyjny w ZG Brzeszcze realizowany jest w latach 2016-2025 i obejmuje całokształt działalności inwestycyjnej zakładu górniczego. Realizacja inwestycji pozwoli na wydobywanie węgla o parametrach stanowiących

UTK: W przewozach towarów najbardziej widoczny wzrost transportu kruszyw w 2018

;Ubiegły rok zakończył się wzrostami w zakresie przewozów towarów koleją. Przewieziono 250 mln ton ładunków - o ponad 4% więcej niż w 2017 r. Najwięcej towarów przewieziono w grupach węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny. Największy wpływ na wzrost przewozów miał transport kruszyw, których w 2018 r

JSW udostępniła stację ładowania samochodów elektrycznych przy swojej siedzibie

darmo, podano także. W ramach propagowania ekologicznego transportu JSW w czerwcu kupiła dwa samochody elektryczne, którymi pracownicy przemieszczają się pomiędzy kopalniami oraz urzędami. Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w

EBI: 3/4 Polaków za limitem przestrzeni dla aut w miastach przez zmianę klimatu

pogląd wyraża jedynie 55% respondentów, podano również. 76% polskich respondentów opowiada się za ograniczeniem przestrzeni dla samochodów w centrach miast, podczas gdy średnia w UE wynosi 67%. Polacy popierają również bezpłatny transport publiczny, za którym opowiada się aż 94% badanych, czyli nieco

Fitch: 6 polskich spółek energetycznych może pozyskać 33 mld zł długu do 2020 r.

& Transport w Fitch Ratings. "Spodziewamy się, że do 2020 r. tych sześć spółek pozyska dług o łącznej wartości 33 mld zł" - powiedział Galbarczyk podczas konferencji "Credit Outlook 2018: European Energy, Oil & Gas and Utilities". Zdaniem agencji, około połowa tej wartości przypadać

PKP Intercity opracowuje z Tauronem program modernizacyjny wykorzystujący OZE

wprowadzenie rozważa PKP Intercity. Przewoźnik we współpracy z Tauron Ekonergia pracuje nad studium wykorzystania odnawialnych źródeł energii na warszawskiej bocznicy, poinformowano. "Kolej jest jednym z najbardziej ekologicznych środków transportu publicznego. To możliwe dzięki wykorzystaniu

Wszystkie kanty na węglu, czyli dlaczego polskie kopalnie mają problem

, ale subsydiowany jest państwowy transport - mówi Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki. Jak podkreślają eksperci z branży górniczej, gdyby nie nieuczciwe chwyty importerów, węgiel z polskich kopalń spokojnie obroniłby się przed konkurentem ze wschodu. Zaczyna się już na granicy. - Przyjeżdża

PKP Cargo ma umowę na przewóz węgla dla Taurona za 142,3 mln zł brutto

dla Taurona w zwartych składach, natomiast do pozostałych odbiorców dowozi węgiel także w grupach wagonowych i pojedynczych wagonach. Obsługa Grupy Tauron oznacza dla PKP Cargo średnie przewozy blisko 355 tys. ton węgla w miesiącu. Przewozy dla PGNiG Termika to comiesięczny średni transport prawie 150

PKP Cargo przewiezie ponad 2 mln ton węgla dla ENGIE Energia Polska w 2016 r.

; powiedział członek zarządu PKP Cargo ds. handlowych Jacek Neska. To kolejne duże "węglowe" zlecenie PKP Cargo po podpisanych ostatnio umowach na transport 8,5 mln ton węgla dla Tauron Wydobycie w latach 2016-2017 i ponad 1,7 mln ton węgla dla PGNiG Termika w 2016 roku, wskazano w

Uber wprowadza w Krakowie usługę przewozu elektrycznymi samochodami Uber Green

do grona kilku miast w Europie, w których Uber umożliwia korzystanie z elektromobilności. Green działa już w Paryżu, Londynie, Amsterdamie, Lizbonie, Porto, Bukareszcie, Kijowie czy Monachium. "Wierzymy, że przyszłość transportu to współdzielenie przejazdów, najlepiej samochodami

PKP Cargo ma umowę na przewóz 5,3 mln t węgla dla Enei Wytwarzanie

. Przewozy węgla w ramach wygranego przez PKP Cargo kontraktu będą się odbywały nową, dłuższą trasą po linii nr 30. Transporty będą realizowane w zwartych składach o masie min. 2 300 ton netto, w wagonach węglarkach budowy normalnej. W trakcie realizacji są jeszcze dwa

UTK: Przewozy kolejowe węgla, ropy i gazu wzrosły wg masy o 6,9% r/r w I kw.

Warszawa, 07.06.2018 (ISBnews) - Przewozy kolejowe węgla kamiennego, brunatnego, ropy naftowej i gazu ziemnego wzrosły w ujęciu masy o 6,9% r/r do 25,38 mln ton w I kw. 2018 r., podał Urząd Transportu Kolejowego (UTK), prezentując dane o przewozach wg grup towarów. W I kw. przewozy rudy metali

PKP Cargo ma kontrakt na przewóz 1,25 mln ton węgla dla Enei za blisko 37 mln zł

Warszawa, 14.06.2016 (ISBnews) - PKP Cargo podpisało z Eneą umowę na transport 1,25 mln ton węgla ze śląskich kopalń do Elektrowni Kozienice w ciągu 12 miesięcy, podała spółka. Wartość kontraktu to blisko 37 mln zł. "Wygrana w toczącym się postępowaniu przetargowym to dla nas podwójna

Przewozy PKP Cargo w Polsce wzrosły o 1,3% m/m wg masy w czerwcu

przewozy węgla kamiennego wynikały m.in. ze wzrostu przewozów dla przedsiębiorstw sektora energetycznego. Transport węgla kamiennego w czerwcu w ujęciu masy był o 3% wyższy niż w ubiegłym roku i o 1% w porównaniu z rokiem 2016. Pierwsze półrocze w tym segmencie to wynik zbliżony do ubiegłorocznego i o 7

Tauron: Na budowie Szybu Grzegorz rozpoczęto drążenie szybu głębinowego

. Jednocześnie na powierzchni prowadzone są nieprzerwanie prace związane z pozostałą infrastrukturą powierzchniową. Realizacja inwestycji, która pełną funkcjonalność osiągnie w 2023 roku, ma pozwolić na skrócenie dróg transportu ludzi, powietrza i materiałów do miejsc pracy górników, a także podniesie

GUS: Zużycie energii w latach 2006-2016 wzrosło o 0,8% średniorocznie

sektorów transportu i usług w finalnym zużyciu energii, a spadł przemysłu, gospodarstw domowych i rolnictwa. Udział transportu wzrósł z 23 do 29%, co było największą zmianą w omawianym okresie, a przyczyną była rosnąca rola drogowych przewozów towarowych, a także przewozów osobowych dokonywanych

FPP: Efektem opóźnień w kontraktach infrastrukt. 2,1 mld zł strat w transporcie

Warszawa, 25.02.2020 (ISBnews) - Koszty społeczne i środowiskowe opóźnień i utrudnień w realizacji kontraktów infrastrukturalnych to m.in. wyemitowanie dodatkowych ponad 510 tys. ton dwutlenku węgla do atmosfery oraz strata z powodu opóźnień w transporcie osób i towarów o ekwiwalentnej wartości

Rafako traktuje Indie jako jeden z priorytetowych rynków

rozbudować linie kolejowe służące do transportu węgla między kopalniami a elektrowniami. Wiąże się to z długofalowymi planami Indii - węgiel ma pozostawać dominującym źródłem energii elektrycznej przez najbliższe 30 lat, podano także. "Indie to niezwykły kraj, pełen inspirujących perspektyw ale i

Dlaczego taniej jest latać samolotem, niż jeździć autobusem? FlixBus: Polityka klimatyczna zmieni rynek

Gabriela Łazarczyk: Dlaczego taniej wyszło mi kupić bilet na samolot z Krakowa do Wiednia, niż jechać autobusem? André Schwämmlein, współzałożyciel spółki FlixMobility: Polska, podobnie jak Niemcy, jest rynkiem, na którym rywalizacja transportu autobusowego, kolejowego i lotniczego jest

Shell uruchomił drugą stację LNG dla ciężarówek w Niemczech

ekspansji tego paliwa. Przewoźnicy potrzebują stabilnych warunków dla swoich inwestycji, a dostawcy będą mogli zaspokajać rosnący popyt dzięki rozwojowi infrastruktury. Wspólnie możemy szybko się przyczynić do redukcji emisji dwutlenku węgla w ciężkim transporcie drogowym. O naszym zaangażowaniu

PGNiG OD planuje z samorządami ponad 70 stacji ładowania gazem CNG w 1,5 roku

to sprężony gaz ziemny o wysokich walorach ekologicznych, dlatego stanowi jedno z najlepszych paliw do napędzania transportu publicznego. Według ekspertów wymiana taboru zasilanego olejem napędowym na rzecz CNG, pozwala na znaczną redukcję emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu do 50%, dwutlenku węgla

Energetyka może zapewnić ponad 50% przychodów Siemensa w Polsce w najbl. latach

gospodarce powoli przejść od węgla w kierunku gazu, a także w kierunku odnawialnych źródeł energii. To, w czym grupa ma doświadczenie, jeśli chodzi o energetykę tradycyjną, to kogeneracja. "Także energetyka odnawialna to od wielu lat tradycyjna gałąź Siemensa. Teraz myślimy przede wszystkim o

UTK: Kolejowe przewozy towarowe wzrosły wg masy o 7,9% r/r w 2017 r.

Warszawa, 31.01.2018 (ISBnews) - Kolejowe przewozy towarowe w Polsce wzrosły w ujęciu masy przewiezionych ładunków o 7,9% r/r do 239,9 mln ton w 2017 r., przełamując tendencję spadkową występującą od 2014 r., podał Urząd Transportu Kolejowego (UTK). W ujęciu pracy przewozowej również odnotowano

Tauron uruchomił instalację przetwarzającą CO2 w syntetyczny gaz ziemny

coś, co obecnie jest niemal w każdym pomieszczeniu - gips. Teraz stoimy przed podobnym problemem: co zrobić z dwutlenkiem węgla" - powiedział prezes Tauron Wytwarzanie Kazimierz Szynol, cytowany w komunikacie. Tauron Wytwarzanie jest liderem konsorcjum CO2-SNG, grupującym polskie oraz

PGNiG przeznaczy 31 mln zł na program wodorowy w ciągu 5 lat

. "Kolejny projekt dotyczy gazomobilności, w ramach polskiego programu związanego z transformacją transportu w kierunku niskoemisyjnym. Jesteśmy przekonani, że wodór może stać się tak atrakcyjnym paliwem w transporcie, jak CNG i LNG. Dlatego będziemy aktywnie działać w obszarze gazomobilności z

Parlament Europejski zatwierdził ograniczenia emisji CO2 dla sam. ciężarowych

Warszawa, 18.04.2019 (ISBnews) - Parlament Europejski zatwierdził pierwsze w historii UE rozporządzenie w sprawie emisji CO2 dla ciężarówek, którego celem jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla z transportu drogowego o 30% dla nowych pojazdów ciężarowych o dużej ładowności do 2030 r., podała

Przewozy PKP Cargo w Polsce spadły wg masy o 2% r/r w lutym 2019 r.

Warszawa, 27.03.2019 (ISBnews) - Przewozy Grupy PKP Cargo były równe 8,3 mln ton w lutym br., co oznacza spadek o 2% r/r, podała spółka. Ogółem transportem szynowym przewieziono ogółem 18,8 mln ton towarów (spadek o 2,8% r/r). Był to najniższy miesięczny wolumen przewozów od lutego 2017 roku

Heiztechnik złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia kilku przedsiębiorstw

, m.in. doradztwie inwestycyjnym, produkcji materiałów i nowoczesnych rozwiązań dla przemysłu i budownictwa, usług wiązanych z transportem towarów, badań diagnostyki obrazowej, produkcji i serwisowania automatów biletowych. W ramach nabywanego przedsiębiorstwa Heiztechnik prowadzona jest produkcja i

Tauron: Szyb Grzegorz jako pierwszy w Polsce będzie głębiony z wieży szybowej

głębienia szybu, jak i po oddaniu go do użytkowania. Budowany w Jaworznie w Zakładzie Górniczym Sobieski Szyb Grzegorz osiągnie pełną funkcjonalność w 2023 roku. Aktualne zaawansowanie realizacji inwestycji wynosi 29%. "Realizacja  inwestycji pozwoli na skrócenie dróg transportu ludzi, powietrza

Rząd przyjmie nowelę zwiększającą wydatki budżetowe w IV kw. 2018 r.

transportu 2018 r. - dotyczą przekazania środków z budżetu państwa dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. - umożliwią efektywniejsze wykorzystanie zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2018 wydatków poprzez przekazanie dodatkowych środków na restrukturyzację sektora górnictwa węgla

JSW ma porozumienie z GIG i Joy Global ws. zastosowania obudowy kotwiowej

), mechanicznym urabianiu, załadunku i transporcie urobku, kruszeniu i innych wynikających z technologii prowadzonych robót górniczych. Celem wdrożenia tej technologii jest obniżenie koszów wydobycia węgla. "Obecnie koszty robót przygotowawczych w kopalniach JSW stanowią poważną część kosztów wydobycia

"Solidarność" do samorządów: nie odchodźcie od węgla

tysiące miejsc pracy w firmach okołogórniczych, transporcie, handlu i usługach - czytamy na stronie Śląsko-Dąbrowskiej "Solidarności". Dlatego zdaniem związkowców "samorządowcy, którzy podejmują działania eliminujące węgiel kamienny z ogrzewnictwa indywidualnego, działają na szkodę własnych

Tauron uruchomił pilotażową instalacje do przekształcania CO2 w synt. gaz ziemny

Warszawa, 19.09.2018 (ISBnews) - Tauron Polska Energia uruchomiła pilotażową instalację w elektrowni w Łaziskach, której celem jest przekształcenie dwutlenku węgla, wychwyconego z bloków energetycznych, w syntetyczny gaz ziemny do napędzania samochodów (SNG), podała spółka.  "

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 4,1% r/r, import wzrósł o 2,2% w I

telewizyjnych, komputerów, miedzi oraz wyrobów czekoladowych. Wartość importu towarów w porównaniu do stycznia 2018 r. zwiększyła się o 4 mld zł, tj. o 5,4% i osiągnęła poziom 78,2 mld zł. Wzrost ten wynikał przede wszystkim ze wzrostu wartości dostaw paliw (gazu ziemnego i węgla), nowych samochodów osobowych

PFR złożył do UOKiK wniosek w sprawie przejęcia Polskich Kolei Linowych

ma rolę inwestora kapitałowego w celu długoterminowego finansowania dla rentownych projektów, realizowanych w sektorach energetyki, węglowodorów, transportu, infrastruktury samorządowej, infrastruktury przemysłowej oraz infrastruktury telekomunikacyjnej. Głównym przedmiotem działalności PFR jest

Przewozy PKP Cargo w Polsce spadły wg masy o 5,1% r/r w styczniu 2019 r.

miesiącu pociągami PKP Cargo przetransportowano 686 tys. ton ładunków intermodalnych. W porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku przewozy te wzrosły o 16,4% i były wyższe o 26,5% w stosunku do stycznia 2017 roku. Wzrosty w tym sektorze wynikają m.in. ze zwiększonych transportów w tranzycie. Grupa

Grupa PGNiG planuje ponad 70 stacji ładowania gazem CNG w 1,5 roku (aktual.)

paliw do napędzania transportu publicznego. Według ekspertów wymiana taboru zasilanego olejem napędowym na rzecz CNG, pozwala na znaczną redukcję emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu do 50%, dwutlenku węgla do ok. 15% oraz przyczyniających się do powstawania smogu pyłów PM do 99%. Ponadto silniki

Grupa PGNiG planuje ponad 70 stacji ładowania gazem CNG w 1,5 roku (aktual.)

stanowi jedno z najlepszych paliw do napędzania transportu publicznego. Według ekspertów wymiana taboru zasilanego olejem napędowym na rzecz CNG, pozwala na znaczną redukcję emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu do 50%, dwutlenku węgla do ok. 15% oraz przyczyniających się do powstawania smogu pyłów PM do

PKP Cargo ma kontrakt za 28 mln zł z PGNiG Termika na przemów węgla

Warszawa, 21.09.2016 (ISBnews) - PKP Cargo podpisało z PGNiG Termika umowę na transport 1,1 mln ton węgla kamiennego ze Śląska do dwóch elektrociepłowni i jednej ciepłowni Termiki w Warszawie, poinformowała spółka. Kontrakt będzie realizowany od stycznia do grudnia 2017 roku, a jego szacowana

Projekt Taurona Operator II chce mieć ponad 150 stacji ładowania aut elektr.

ładowania prądem zmiennym (AC) oraz 21 stacji ładowania prądem stałym (DC).  "Branża energetyczna jest w fazie intensywnych zmian. Jednym z kluczowych procesów jest wykorzystanie energii elektrycznej do zasilania transportu. W Tauronie korzystamy z usług specjalistów, którzy pracują nad tym, by

Tauron przekazał teren pod budowę Szybu Grzegorz w ZG Sobieski

Tauron sukcesywnie inwestuje w aktywa górnicze, tak aby zapewnić stabilne i efektywne wydobycie węgla kamiennego z myślą o długofalowym zaopatrzeniu Grupy Tauron. Dzięki budowie nowego szybu efektywne wydobycie w ZG Sobieski wydłuży się co najmniej o 50 lat" - powiedział prezes Taurona Filip

Nespresso: za dwa lata osiągniemy neutralność klimatyczną

pakowania jedzenia. To neutralna substancja, często występująca na Ziemi, nadającą się do recyklingu.  Co oznacza komunikat, że Nespresso będzie neutralne klimatycznie? Przecież nie to, że nie będziecie w ogóle emitować dwutlenku węgla.  - Nie

PKP Cargo oczekuje poprawy w przewozach towarowych w ostatnich miesiącach br.

miesiące 2019 roku będą pokazywać poprawę sytuacji w sektorze kolejowych przewozów towarowych. Grupa PKP Cargo zwiększa przewozy i chcemy tę tendencję utrzymać w kolejnych miesiącach. Jesteśmy zadowoleni z tego, że rosną zarówno transporty towarów masowych, jak i sektora intermodalnego" - powiedział

Elemental Holding złożył wniosek o pomoc publiczną dla projektu badawczego

publicznej mającym na celu realizację istotnych założeń europejskich. Projekt jest prowadzony w ramach strategii obejmującej redukcję emisji CO2, obejmującej e-mobility (rozwój transportu elektrycznego), zmianę mixu energetycznego i zmniejszenie zużycia węgla oraz rozwój rynku baterii - jako kluczowego

UTK: Przewozy produktów górnictwa i kopalnictwa wzrosły o ponad 15% r/r w 2017r.

Warszawa, 23.02.2018 (ISBnews) - Przewozy kolejowe rudy metali i pozostałych produktów górnictwa i kopalnictwa zwiększyły się o ponad 15% r/r w 2017 roku, podał Urząd Transportu Kolejowego (UTK). Łączna masa przewiezionych towarów wzrosła o 7,9% r/r. "O ponad 15 % zwiększyły się przewozy

UTK: Przewóz węgla, ropy i gazu wg masy wzrósł o ponad 10% r/r w I kw. 2017 r.

Warszawa, 07.06.2017 (ISBnews) - Przewoźnicy przewieźli ponad 10% więcej r/r towarów z grupy węgla kamiennego, brunatnego, ropy naftowej i gazu ziemnego oraz prawie 9% r/r więcej z grupy rudy metali, produkty górnictwa i kopalnictwa w I kw. 2017 r., podał Urząd Transportu Kolejowego. Ponad trzy