transport wynagrodzenia

Waldemar Paś, Piotr Winnicki

Czy urząd skarbowy miał prawo zająć mi moje wynagrodzenie? Prawnicy czytelnikom, odc. 87.

Czy urząd skarbowy miał prawo zająć mi moje wynagrodzenie? Prawnicy czytelnikom, odc. 87.

Pracuję na umowę o pracę, dodatkowo prowadzę działalność gospodarczą, w czerwcu urząd skarbowy wysłał zajęcie wynagrodzenia do mojego zakładu pracy w związku z karą Inspekcji Transportu Drogowego. Czy US miał prawo zająć mi moje wynagrodzenie?

GUS: Przychody transportu wzrosły o 8,6% r/r do 250 mld zł w 2018 r.

podstawie stosunku pracy w całym sektorze transportu w 2018 r. wyniosło 622,9 tys. osób i było o 4,1% większe w porównaniu z 2017 r. (w sektorze publicznym wzrosło o 0,5%, a w sektorze prywatnym - o 5,4%). Natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku

GUS: Liczba osób z minimalną płacą brutto spadła o 3,7% r/r do 1,5 mln w 2018 r.

Warszawa, 30.12.2019 (ISBnews) - Liczba osób zatrudnionych w gospodarce narodowej otrzymujących wynagrodzenie brutto nieprzekraczające obowiązującego minimalnego wynagrodzenia zmniejszyła się o 3,7% r/r w grudniu 2018 roku (wobec wzrostu o 3,8% w grudniu 2017 w odniesieniu do roku

Ursus Bus ma uzyskać 56,14-69,46% zysku ze sprzedaży bezemisyjnych autobusów

Warszawa, 04.04.2019 (ISBnews) - Ursus Bus będzie posiadał 56,14-69,46% udziału w zysku z wynagrodzenia od nabywców pojazdów bezemisyjnych w fazie wdrożeniowej, wynika z komunikatu Ursus w restrukturyzacji. "Odbyło się w siedzibie NCBiR spotkanie przygotowawcze przed zawarciem umowy w

GUS: Liczba zatrudnionych w gosp. narod. wzrosła o 2% do 16 mln osób w 2018

Urząd Statystyczny (GUS). "Najwyższy wzrost liczby osób pracujących zanotowano w sekcjach 'Transport i gospodarka magazynowa' (5,2%), 'Informacja i komunikacja' (4,8%) i 'Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna' (4,5%), natomiast spadek zaobserwowano w sekcjach 'Rolnictwo, leśnictwo

NIK: Rozwój zrównoważ. transportu publ. na Dolnym Śląsku nie zawsze prawidłowy

utrzymanie i rozwój usług publicznego transportu zbiorowego o odpowiednio wysokiej jakości. Nie zapewniała również skutecznego systemu zarządzania i stabilności finansowej ich realizacji. Umowa miasta z MPK umożliwiła m.in. wypłatę przewoźnikowi wynagrodzenia za wykonane w kolejnych latach usługi w kwocie

Prowadzę firmę jednoosobową. O jaką pomoc mogę się starać? Prawnicy czytelnikom, odc. 89.

Prowadzę firmę jednoosobową. O jaką pomoc mogę się starać? Prawnicy czytelnikom, odc. 89.

. turystyka, osoby prowadzące działalność twórczą lub artystyczną, operatorzy transportu). Na podstawie przekazanych informacji, w tym odnośnie do wcześniej wykorzystywanych świadczeń (rozumiemy, że przez zawieszenie składek ZUS czytelnik miał na myśli zwolnienie z obowiązku zapłaty tej składki na okres 3

GUS: Przychody transportu wzrosły o 9,5% r/r do 250,2 mld zł w 2017 r.

transportu w 2017 r. wyniosło 591,8 tys. osób i było o 6,1% większe w porównaniu z 2016 r. (w sektorze publicznym wzrosło o 2,7%, a w sektorze prywatnym - o 7,3%). Natomiast przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w całym sektorze transportu w 2017 r

GUS: Przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 5,4%, zatrudnienie o 2,8% r/r w 2017 r.

Warszawa, 15.06.2018 (ISBnews) - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrosło o 5,4% r/r i wyniosło w ub.r. 4271,51 zł, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) publikując wstępne szacunki. Liczba osób pracujących w gospodarce narodowej wzrosła o 2,8% r/r do 15,7 mln osób w

BIEC: Wskaźnik Dobrobytu spadł o 1 pkt m/m w maju

był szybszy niż dotychczas wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wynagrodzenia w kwietniu br. wzrosły co prawda nominalnie o ponad 7% w skali roku, jednak po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych oraz wpływu zmian cen, wzrost wynagrodzeń w kwietniu 2019 r. wyniósł około 4,4%" - czytamy

Ardanowski: Nie ma żadnych powodów do znaczącego wzrostu cen żywności

Warszawa, 16.06.2020 (ISBnews/ ISBnews.TV) - Nie ma żadnych powodów do znaczącego wzrostu cen żywności w Polsce, ponieważ tegoroczne zbiory nie będą tak niskie, jak rok czy dwa lata temu, a ponadto niskie są koszty pracy oraz transportu, ocenia w rozmowie z ISBnews.TV minister rolnictwa i rozwoju

BIEC: Wskaźnik Dobrobytu nie zmienił się m/m w kwietniu

utrzymuje się on na zbliżonym poziomie, nieznacznie niższym niż w latach 2017-18. Związane jest to z wyhamowaniem tempa wzrostu wynagrodzeń i zatrudnienia i odwróceniem tendencji inflacyjnych w stosunku do sytuacji sprzed roku" - czytamy w raporcie. Tempo wzrostu zatrudnienia utrzymuje się w

Seco/Warwick obniżył czas pracy i wynagrodzenia o 20% na czas trwania epidemii

kapitałowej, podała spółka. W związku z tym zarząd podpisał porozumienie ze związkami zawodowymi, na mocy którego obniżeniu uległo o 20% wynagrodzenie wszystkich pracowników spółki. "Mając na uwadze zaistniałą sytuację, spowodowaną epidemią, ryzyka wystąpienia w przyszłości negatywnych skutków tej

Oferta z udziałem spółki Polimeksu na 107 mln zł netto wybrana w przetargu PERN

; - czytamy w komunikacie. Wynagrodzenie za realizację obu zadań wynosi 107 mln zł netto, z czego na Naftoremont-Naftobudowę przypada wynagrodzenie w wysokości 55,82 mln zł netto, podano także. Polimex-Mostostal S.A. jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami

Sejm za dodatkowym postojowym i zwolnieniem z ZUS dla niektórych branż

Warszawa, 17.08.2020 (ISBnews) - Prawo do dodatkowego świadczenia postojowego dla przedsiębiorców zajmujących się lądowym transportem pasażerskim, działalnością rozrywkową i rekreacyjną, a także dla pilotowaniem wycieczek zakłada nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z

NBP: Odsetek firm planujących podwyżki płac w III kw. 2020 r. spadł do 19%

Warszawa, 24.07.2020 (ISBnews) - Ponad 19% firm przewiduje wzrost przeciętnego wynagrodzenia w III kw. 2020 r , poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). Jest to najniższa notowana wartość od początku 2016 r. "Głęboki szok popytowy spowodował, obok innych przyczyn, w tym o regularnym

Rząd rozpatrzy we wtorek m.in. wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2020 r.

Warszawa, 09.09.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów na wtorkowym posiedzeniu zajmie się m.in. projektem rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r., podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Zgodnie z porządkiem obrad

MPiT oczekuje inflacji na poziomie 2,6% r/r w lipcu

Warszawa, 15.07.2019 (ISBnews) -  Inflacja będzie kształtować się na poziomie 2,6% r/r w lipcu, prognozują analitycy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT). "W lipcu 2019 r. oczekujemy dalszego sezonowego spadku cen odzieży i obuwia, a także spadku cen w transporcie

Manpower: Co piąta firma z branży transportu i logistyki zwiększy zatrudnienie

wynagrodzeniach w sektorze transportu i logistyki zależą od specyfiki regionu czy poziomu wiedzy i zaawansowanych umiejętności pracownika. Wynagrodzenia zasadnicze dla najbardziej pożądanych zawodów, czyli pracownik magazynowy, pakowacz, operator wózka widłowego, wahają się od minimalnej godzinowej stawki

BIG Info Monitor: 9,1% firm transportowych czeka na zaległe płatności

miesięcznego wynagrodzenia kierowców, do pensji podstawowej. To znacznie podniesie koszty działalności, podkreślono. Oprócz zmian prawnych istotne są również te gospodarcze. Jednym z sektorów, który jako pierwszy odczuje prognozowane spowolnienie wzrostu PKB w Polsce może być transport. Presję na branży

NBP: Firmy oczekują kontynuacji trendu wzrostu zatrudnienia i płac w II kw. 2018

Warszawa, 07.05.2018 (ISBnews) - Prognozy przedsiębiorstw wskazują na kontynuację wzrostu popytu na pracę oraz wzrostu wynagrodzeń w II kw. 2018 r., choć rosną coraz bardziej problemy ze znalezieniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). "

PIE: Tylko 1/5 firm dostrzegała poprawę dostępności pracowników w 2019 r.

; - czytamy w raporcie PIE.  We wszystkich branżach objętych badaniem więcej przedsiębiorstw wskazało na spadek dostępności pracowników niż na jej wzrost. Zdecydowanie największy odsetek wskazań spadku dotyczył przetwórstwa przemysłowego (33%), a najmniejszy transportu (24%) i usług

Kalendarium ISBnews

nt. wyników --11:00: Konferencja CDRL dot. wyników --13:30: Spotkanie prasowe IBM Polska w ramach IBM Think Summit 2019   ŚRODA, 18 września --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w VIII 2019 roku

PERN może przejść po pandemii na 12-godzinny system pracy w bazach naftowych

zobowiązania podjęte w ramach porozumienia z pracownikami, zawartego przy okazji połączenia PERN z OLPP. "Uważam, że to uczciwe postawienie sprawy, mimo że związki zawodowe nie zaakceptowały pomysłu wartościowania stanowisk pracy, które miało doprowadzić do zrównania średniego poziomu wynagrodzeń byłych

Dynamika zatrudnienia r/r do końca roku pozostanie ujemna wg analityków

), przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) w czerwcu 2020 r. wzrosło o 3,6% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach spadło o 3,3% r/r. W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 3,2% i wyniosło 5 286 zł. Natomiast zatrudnienie w

Herkules dostarczy żurawie wieżowe Warbudowi na budowę wieżowca w Warszawie

Warszawa, 06.12.2017 (ISBnews) - Herkules został wybrany przez Warbud na dostawcę żurawi wieżowych na potrzeby budowy wieżowca Skyliner w Warszawie, podała spółka. Wartość wynagrodzenia szacowana jest na 3,4 mln zł. "Na potrzeby obsługi budowy Skyliner, Herkules S.A. udostępni 2 żurawie

Prezydent podpisał nowelizację ustaw tworzących tarczę antykryzysową 3.0

samozatrudnionych oraz szereg rozwiązań wspierających transport. Rozszerza zwolnienia z ZUS-u dla samozatrudnionych za kwiecień i maj br. Będą mogły z niego skorzystać osoby, których przychód był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2020 r., ale ich dochód z tej działalności w

PwC: Niedobór kierowców w branży transportowej może sięgnąć 200 tys.osób w 2022

digitalizacja i industrializacja, wynika z opracowania pn. "Transport przyszłości. Raport o perspektywach rozwoju transportu drogowego w latach 2020-2030", przygotowanego przez firmę doradczą PwC we współpracy ze Związkiem Pracodawców "Transport i Logistyka Polska".  "W ostatnich

Sejm przyjął część poprawek Senatu do tarczy antykryzysowej 3.0

listę dziedzictwa światowego, u których odnotowano spadek obrotów, zyskują prawo do ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych przez nich pracowników. Sejm nie zgodził się natomiast na podwyższenie kwoty zasiłku dla bezrobotnych do kwoty 1,8 tys. zł i przyznanie go także tym, którzy

Senat przyjął nowelizację tarczy antykryzysowej 3.0 z poprawkami

rolnikom na takich samych zasadach. Zgodnie z jedną z przyjętych poprawek, dofinansowaniem do wynagrodzeń będą mogli zostać objęci także pracownicy instytucji wpisanych do rejestru zabytków. Senat przyjął też poprawkę zakładającą zwolnienie z podatku VAT darowizn i zakupów sprzętu dla placówek służby

Sejm przyjął nową tarczę, która m.in. rozszerza zwolnienia z ZUS

Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - Rozszerzenie zwolnienia z ZUS dla samozatrudnionych, wydłużenie pobierania zasiłku opiekuńczego z powodu zamknięcia szkół i przedszkoli oraz szereg rozwiązań wspierających transport zakłada nowelizacja ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z

Senacka komisja zarekomendowała przyjęcie tarczy 3.0 z poprawkami

rozwiązań wspierających transport. Planowane jest rozszerzenie zwolnienia z ZUS-u dla samozatrudnionych za kwiecień i maj br. Będą mogły z niego skorzystać osoby, których przychód był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2020 r., ale ich dochód z tej działalności w

Tempo wzrostu wynagrodzeń utrzyma się na poziomie sprzed roku wg analityków

jednorazowe determinowane relatywnie wysoką bazą sprzed roku (m.in. w górnictwie, transporcie) oraz niekorzystnym układem kalendarza (-2 dni robocze). Naszym scenariuszem bazowym na najbliższe miesiące pozostaje utrzymanie tempa wzrostu wynagrodzeń w okolicach 7% r/r (przy wciąż silnych ryzykach w górę

Kalendarium ISBnews

; ŚRODA, 18 września --Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2019, dzień II --10:00: Briefing PERN z udziałem Piotra Naimskiego i prezesa Igora Wasilewskiego --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w VIII 2019 roku

Kalendarium ISBnews

--10:00: Briefing PERN z udziałem Piotra Naimskiego i prezesa Igora Wasilewskiego --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w VIII 2019 roku, koniunkturę konsumencką - IX 2019 roku --10:00: Konferencja

Nowa tarcza antykryzysowa obciąży finanse publ. na ok. 2,62 mld zł w 2020 r.

Prezesa Rady Ministrów (KPRM). Źródłem finansowania nowych rozwiązań ma być: budżet państwa (900 mln zł z części: sprawy wewnętrzne, obrona narodowa i transport), Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (900 mln zł) Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (822,1 mln zł) oraz Fundusz Pracy i Fundusz Alimentacyjny

Na ratunek mikroprzedsiębiorcom. Z jakiej pomocy będą mogły skorzystać najmniejsze firmy

Redukcja kosztów wynagrodzeń Firma, żeby przetrwać, musi mieć pieniądze, czyli płynność finansową. Teraz wiele firm (jaki procent, tego nie wiemy) nie zarabia, bo potraciły zamówienia lub zostały decyzją władz zamknięte, np. bary i małe restauracyjki. Każdy dzień zbliża je do plajty. Żeby do tego nie

Grupa Recykl miała wstępnie 1,26 mln zł zysku netto w 2019 r.

skonsolidowany wynosi 350 tys. zł, d) wzrostu amortyzacji o prawie 14% r/r, który wynika z istotnego wzrostu ilości środków transportowych posiadanych przez grupę, e) wzrostu cen energii elektrycznej o prawie 20% r/r, f) wzrostu kosztów usług obcych o ok. 7% r/r, związanych przede wszystkim z transportem

Gospodarka musi działać! Konfederacja Lewiatan apeluje o rozsądną walkę z pandemią

. Maksymalnie zabezpieczyć łańcuchy dostaw. Trzeba utrzymać istniejące ustalenia dotyczące ruchu granicznego, w tym zwłaszcza ruchu na przejściach granicznych dla pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy, oraz utrzymać „zielone korytarze” dla transportu leków, substancji czynnych, materiałów

Nextbike Polska ma umowę na system rowerów publicznych w woj. łódzkim

Warszawa, 24.07.2018 (ISBnews) - Spółka zależna Nextbike Polska podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego na dostawę, uruchomienie, zarządzanie oraz kompleksową eksploatację systemu rowerów publicznych, tzw. "Rowerowe Łódzkie", podała spółka. Wynagrodzenie Nextbike

Dynamika płac może spowolnić do poziomów ujemnych w br. wg analityków

branżach dotkniętych kryzysem epidemicznym (m.in. zakwaterowanie i gastronomia, transport, przetwórstwo), gdzie często wypłacano tzw. wynagrodzenia postojowe. Również wiele innych firm w kontekście pogarszającej się gwałtownie sytuacji gospodarczej najpewniej zamraża planowane podwyżki płac (czy też

Manpower: 21% firm transportowych chce zatrudniać w najbliższym kwartale

drugiej strony rosnące wynagrodzenia w Polsce sprawiają, że siła nabywcza polskich gospodarstw domowych również wrasta, przez co wydają więcej między innymi w sieci, co wprost przyczynia się do wzrostów w transporcie i logistyce, bo właśnie tą drogą odbywa się dystrybucja produktów. Rozwój handlu

Emilewicz: Inflacja może przyspieszyć do 2,9% r/r we wrześniu

ceny żywności (o -0,3%). Dane sugerują spadek cen odzieży i obuwia (-1,6%) głównie wskutek czynników sezonowych, a także spadek cen w transporcie (-0,5%)" - skomentowała minister.  Dodała, że w ujęciu rocznym ceny żywności i napojów alkoholowych pozostawały na wysokim poziomie powyżej 7,2

Zwrot kosztów za dojazd do pracy. Nie każdemu przysługuje

. Inną formą dofinansowania może być organizowanie wewnątrzzakładowego transportu np. w formie busa czy samochodu, który dowiezie pracowników do miejsca zatrudnienia. Pracodawca może także pokrywać wydatki na bilety komunikacji miejskiej lub kolejowe.  Zwrot kosztów z Funduszu Pracy O zwrot kosztów

NBP: Firmy oczekują kontynuacji trendu wzrostu zatrudnienia i płac w I kw. 2018

zmieniającym się otoczeniem prawnym, do najważniejszych barier rozwoju zgłaszanych przez przedsiębiorstwa, szczególnie w przetwórstwie, transporcie i budownictwie. Firmy planują podwyżki wynagrodzeń w I kw. 2018 roku. "Wzrósł odsetek firm planujących podnosić płace (obecnie jest to 29,3% badanych firm

PwC: W branży transportowej będzie brakowało 200 tys. kierowców w 2022 r.

Warszawa, 24.10.2019 (ISBnews) - Niedobór wykwalifikowanych kierowców w polskiej branży transportowej zwiększy się do 200 tys. osób, sięgając 1/4 całego zapotrzebowania w branży do 2022 roku, wynika z raportu "Transport przyszłości. Raport o perspektywach rozwoju transportu drogowego w

Kalendarium ISBnews

, Simteract, Play2Chill, Unisin Studio, Incuvo, Vixa Games oraz Nano Games/Simpro --11:00: Podpisanie umowy między PGNiG Obrót Detaliczny i Arriva Bus Transport Polska --14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje stan oficjalnych aktywów rezerwowych w lipcu 2019 roku   CZWARTEK, 8 sierpnia --10:00

Kalendarium ISBnews

  --11:00: Podpisanie umowy między PGNiG Obrót Detaliczny i Arriva Bus Transport Polska --14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje stan oficjalnych aktywów rezerwowych w lipcu 2019 roku   CZWARTEK, 8 sierpnia --10:00: Spotkanie z zarządem ASBISc Enterprises prezentujące wyniki

Kalendarium ISBnews

: Podpisanie umowy między PGNiG Obrót Detaliczny i Arriva Bus Transport Polska --14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje stan oficjalnych aktywów rezerwowych w lipcu 2019 roku   CZWARTEK, 8 sierpnia --10:00: Spotkanie z zarządem ASBISc Enterprises prezentujące wyniki finansowe grupy za I

PIE: Większość przedsiębiorców pozytywnie ocenia 'Mały ZUS'

z sondażu, przeprowadzonego przez Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). "Mały ZUS" skierowany był osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, których roczny dochód nie przekroczył 30-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2018 r. Z udogodnienia skorzystało około w

NBP: Odsetek firm zwiększających płace wzrośnie w IV kwartale

Warszawa, 16.10.2017 (ISBnews) - Odsetek firm zwiększających płace oraz udział zatrudnionych, których obejmą podwyżki wynagrodzeń wzrośnie w IV kwartale br., zwiększy się także wysokość podwyżek wynagrodzeń, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). "W IV kw. można oczekiwać dalszego

Amazon otworzy nowe centrum logistyczne w Okmiana k. Bolesławca

możliwości rozwoju kariery. "Nasza szybko rozwijająca się organizacja oferuje pracownikom bardzo atrakcyjny pakiet wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych, takich jak darmowy transport do pracy i z powrotem na kilkudziesięciu trasach, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie oraz innowacyjny

Nextbike ma umowę na system rowerów publicznych w Poznaniu za 14,29 mln zł

Warszawa, 08.11.2018 (ISBnews) - NB Poznań - spółka zależna Nextbike Polska zawarła z Miastem Poznań - w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu - umowę, której przedmiotem jest "uruchomienie Poznańskiego Roweru Miejskiego (PRM) oraz zarządzanie i

Amazon podwyższy wynagrodzenia w Polsce od 1 września br.

informacje dotyczące wynagrodzeń na podobnych stanowiskach we wszystkich lokalizacjach, w których działamy. Następnie ogłaszamy wyniki tych badań w trzecim kwartale i wprowadzamy odpowiednie zmiany w naszym systemie wynagrodzeń. Nieustannie rozwijamy naszą sieć logistyczną w Polsce i poszukujemy

GUS: Przychody transportu wzrosły o 8,4% r/r do 206,6 mld zł w 2016 r.

2016 r. wyniosło 559,0 tys. osób i było o 6,3% większe w porównaniu z 2015 r. (w sektorze publicznym wzrosło o 13,7%, a w sektorze prywatnym o 3,8%). Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w całym sektorze transportu w 2016 r. wyniosło 3 554,6

Miraculum miało 0,98 mln zł straty netto, 0,81 mln zł straty EBIT w I kw. 2020

finansowe drugiego kwartału. Równocześnie zarząd emitenta odnotowuje znacząco niższą aktywność konsumentów również w tej części sieci sklepów, która nie została dotknięta restrykcjami i pozostała otwarta (okoliczność pozostawania w domu oraz ograniczenia w transporcie i możliwościach przemieszczania się

Prawnicy czytelnikom, odc. 11. Co będzie, gdy nie zapłacę czesnego w prywatnym przedszkolu?

pracowników? Pod tym linkiem znajduje się DRUGI odcinek: Czy mając umowy-zlecenia, mogę wystąpić do ZUS o postojowe? Pod tym linkiem znajduje się TRZECI odcinek: Czy pracownik, który jest w kwarantannie, ma prawo do wynagrodzenia za pracę? I kto płaci? Pod tym linkiem znajduje się CZWARTY odcinek: Czy

Amazon planuje stworzyć ponad 9 tys. miejsc pracy na okres przedświąteczny

sezonowych miejsc pracy w Polsce. Oprócz konkurencyjnego wynagrodzenia i atrakcyjnego pakietu benefitów, przygotowaliśmy także wiele świątecznych atrakcji i bonusów. Nie możemy się już doczekać, aby powitać nowych członków naszego zespołu, a także tych pracowników, którzy dołączają do nas na sezon

Kalendarium ISBnews

ŚRODA, 18 września --Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2019, dzień II --10:00: Briefing PERN z udziałem Piotra Naimskiego i prezesa Igora Wasilewskiego --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w VIII 

Randstad: Zwiększenie zatrudnienia planuje 35% firm wobec 32% kwartał temu

. "Z badania Randstad widzimy, że ze wynagrodzenia rosną. Z punktu widzenia makroekonomicznego, ten wzrost wynagrodzeń i presja na wzrost wynagrodzeń jest bardzo pożądana z uwagi na politykę makroekonomiczną rządu - produktywność rosła w ostatnich latach, ale dynamika wynagrodzeń nie rosła"

FPP: Środki na walkę z COVID-19 powinny trafiać też do podwykonawców szpitali

bieliznę szpitalną, przygotowujące posiłki są równie narażone na zakażenie, jednak codziennie ofiarnie wypełniają swoje obowiązki. Koszty firm świadczących te usługi - ze względu na ryzyko zakażenia SARS-COV-2 - wzrosły kilkukrotnie. Dotyczy to zarówno zabezpieczeń i wynagrodzeń pracowników, absencji z

CCC zakłada otwarcie sklepów w maju 2020 r. ze sprzedażą na niskim poziomie

uelastycznienie poziomu kosztów w przyszłości (po otwarciu sklepów sklepów), - Wynagrodzenia - dostosowanie etatyzacji do poziomu sprzedaży, wykorzystanie publicznych programów pomocowych, wykorzystanie zaległych/bieżących urlopów z celem osiągnięcia łącznej redukcji kosztów w okresie zamkniętych sklepów na

Nextbike Polska ma umowę na Koszaliński Rower Miejski

Warszawa, 05.12.2017 (ISBnews) - Nextbike Polska podpisał kontrakt na świadczenie kompleksowej usługi użyteczności publicznej pasażerskiego transportu rowerowego, polegającej na umożliwieniu wypożyczenia (pobrania i zwrotu) roweru w dowolnej stacji publicznego systemu Koszaliński Rower Miejski

Bibby MSP Index: Już 70% MŚP odczuło spadek wpływów w zw. z pandemią

wymagają płatności za towar od razu lub wręcz z góry. "W sumie 74% MŚP już aktywnie podjęło działania, zaledwie jedna firma na cztery jeszcze czeka. Działania, o których wspominają przedsiębiorcy, dotyczą głównie cięcia kosztów: 18% zmniejsza wynagrodzenia i wymiar pracy, 16% występuje o pomoc do

Mediacje gospodarcze zamiast sprawy sądowej

, które spowodowały obniżkę wynagrodzeń i prowizji dla doradców. Panowie A i B byli niezadowoleni ze zmian. Podjęli decyzję o odejściu i założeniu własnego przedsiębiorstwa, świadczącego podobne usługi, choć w innym mieście. Część klientów „podążyła” za nimi. Firma X na tym straciła, więc

Sejm przyjął tzw. tarczę 4.0, m.in. chroniącą przed wrogimi przejęciami spółek

, paliwa, zaopatrzenie w wodę, zaopatrzenie w gotówkę, płatności kartą, szpitale, sprzedaż leków na receptę, transport drogą powietrzną, kolejową, morską lub żeglugą śródlądową, transport drogowy i publiczny oraz zaopatrywanie w żywność; *· działalności gospodarcze związane z: energią elektryczną

Emilewicz: Rozszerzenie gwarancji de minimis sprawi, że na rynek trafi 50 mld zł

 kredytów. "To także dodatkowy instrument wsparcia, który w wysokości 500 mln zł będzie mógł zasilić sektor przedsiębiorstw" – powiedziała. Wśród branż szczególnie narażonych na skutki koronawirusa wymieniła m.in. turystykę i transport. "Mamy pewne szczególne rozwiązania

Lewiatan proponuje działania osłonowe dla przedsiębiorców w związku z COViD

sektora agencji pracy tymczasowej w działaniach osłonowych (zasady wypłaty wynagrodzenia i dofinansowań w przypadku ograniczenia działalności pracodawcy użytkownika), - wprowadzenie kont czasu pracy i ustalanie pracy w taki sposób, by pracownik pracował więcej niż tygodniowy wymiar czasu pracy, gdy jest

Randstad: 26% pracodawców zwiększy wynagrodzenia w najbliższym czasie

; przeprowadzonego przez Instytut Badawczy Randstad. Nieco ponad 1/4 pracodawców zwiększy w najbliższym czasie wynagrodzenia. Liczba takich deklaracji utrzymuje się na stabilnym poziomie (spadła z 27% przed rokiem do 26% obecnie). "Analizując deklaracje pracodawców dotyczące zwiększenia w najbliższym czasie

Dynamika zatrudnienia nadal będzie spadać, ale płace będą rosły wg analityków

Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2018 r. wzrosło o 7,2% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 3,5 r/r. W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie spadło o 0,5% i wyniosło 4 825,02 zł. Natomiast zatrudnienie w

Coface: Szczyt wzrostu PKB w regionie CEE może przesunąć się na I poł. 2018 r.

regionie CEE. Gospodarstwa domowe nadal korzystają z dobrego klimatu na rynku pracy, a wynagrodzenia rosną coraz szybciej. Dzięki efektywnemu wykorzystywaniu współfinansowania ze środków UE tegoroczny wzrost inwestycji w środki trwałe będzie wysoki. W rezultacie szczytowe tempo wzrostu może przesunąć się z

Sielewicz z Coface: Liczba upadłości, restrukturyzacji wzrośnie o 13-14% w I kw.

ISBnews w kuluarach konferencji Coface Country Risk. Agencja ISBnews była patronem medialnym tego wydarzenia. "Oprócz sytuacji makroekonomicznej dla przedsiębiorstw ważna jest presja na wzrost wynagrodzeń. Kolejny rok z rzędu mamy trudności w zapełnieniu wakatów, ponadto presja na marże, duża

Newag ma umowę na modernizację lokomotyw za 96,3 mln zł dla PKP LHS

uzgodnionym przez strony harmonogramem, a całość przedmiotu umowy zostanie wykonana do dnia 31 grudnia 2018 r. Szacunkowa łączna wartość umowy wynosi 96 267 900 zł netto, na co składa się 95 280 000 zł netto tytułem wynagrodzenia za modernizację 10 Lokomotyw w zakresie podstawowym wraz z transportem oraz 987

Kalendarium ISBnews

finansowym za I kwartał 2019 roku --11:00: Konferencja PIE i Banku Światowego "Rola transportu lokalnego w rozwoju regionalnym" --11:30: Debiut CDA na NewConnect --12:00: Konferencja prasowa InventionMed nt. Nowe technologie na rynku symulacji VR --17:30: Debata ekspercka pt. Brand

Amazon uruchomi centrum logistyki e-commerce w Gliwicach o pow. 210 tys. m2

wynagrodzenie oraz bogaty pakiet benefitów, w tym prywatną opiekę medyczną, darmowy transport do i z pracy na wybranych trasach, obiad za 1 zł czy ubezpieczenie na życie. Dodatkowo, Amazon prowadzi program "Postaw na Swój Rozwój", w ramach którego osoby z ponad rocznym stażem pracy będą

PSG przeznaczy 150 mln zł na wzrost płac i świadczeń w l. 2016-2018

Warszawa, 17.06.2016 (ISBnews) - Polska Spółka Gazownictwa (PSG) przeznaczy 150 mln zł na podwyżki wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych w latach 2016-18, poinformował prezes Jarosław Wróbel. Oznacza to m.in. proponowany wzrost wynagrodzenia minimalnego do 3 100 zł z 2 480 zł obecnie i kwotę 14

ML System miał 3,84 mln zł zysku netto, 4,85 mln zł zysku EBIT w I-III kw. 2019

wybieramy te, które gwarantują wyższe marże, np. z obszaru smart city i BIPV. Konsekwentnie, dzięki pracom badawczo-rozwojowym, rozbudowujemy ofertę produktową, którą, dzięki homologacjom i ochronie patentowej, możemy relatywnie szybko wprowadzać na rynki, mowa np. o transporcie, stolarce okiennej czy

Randstad: Podwyżki wynagrodzeń planuje 24% firm wobec 36% kwartał temu

, gdy 44% firm planowało zwiększyć wynagrodzenia, obecnie poziom ten spadł do 24% respondentów. Od pierwszej edycji badania, o tej porze roku nigdy w badaniu nie został zanotowany wyższy wynik. Największe podwyżki zapowiadają przedsiębiorcy z branży budowlanej - 31%, z sektora transportu, gospodarki

Revolut ma w Polsce 750 tys. klientów indywidualnych i 5 tys. biznesowych

house'y, ale pojawia się coraz więcej klientów z branż tradycyjnych, jak logistyka i transport. "Liczymy, że wielu przedsiębiorców, którzy korzystają już z Revolut prywatnie, do testowania kont firmowych zachęci zniesiona opłata za podstawowe konto dla firm. W przypadku udanych testów, można w

Konsorcjum z ZUE ma umowę na 179 mln zł dot. krakowskiego odcinka DK79

Warszawa, 06.04.2017 (ISBnews) -  Konsorcjum firm ZUE, Przedsiębiorstwo Inżynieryjne "IMB-Podbeskidzie" oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Energopol podpisało umowę z Zarządem infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (ZIKiT) na wykonanie robót dla

Coface: PKN Orlen oraz właściciel Biedronki w top-5 największych firm CEE

%. Nawet największe przedsiębiorstwa musiały mierzyć się z istotnymi wyzwaniami dla biznesu, do których zaliczyć można rosnące koszty produkcji, presję na dalszy wzrost wynagrodzeń czy braki kadrowe wpływające na ograniczenie bieżącej działalności i potencjalnego rozwoju. W wielu branżach wysoki poziom

NBP: Firmy planują dalszy wzrost zatrudnienia i podwyżki płac w I kwartale

Warszawa, 26.01.2017 (ISBnews) - Plany wzrostu zatrudnienia deklaruje wyraźnie więcej firm niż przedsiębiorstw planujących ograniczyć liczbę pracowników w I kw. 2017 r. Jednocześnie rośnie odsetek firm, które planują podwyżki wynagrodzeń, a skala wzrostu płac powinna nieco wzrosnąć w porównaniu z

Oferta konsorcjum ZUE najkorzystniejsza w przetargu w Krakowie

Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Pełna nazwa zadania inwestycyjnego w Krakowie brzmi "Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła

Pompuj opony, pij kranówkę i cztery inne sprawdzone sposoby na oszczędzanie

Koronawirus nie pozostaje bez wpływu na finanse Polaków. Firmy tną wynagrodzenia lub wręczają wypowiedzenia, pozbawiając pracowników dochodów i stawiając gospodarstwa domowe przed nie lada wyzwaniem. Wielu Polaków nie dysponuje żadnymi oszczędnościami, a nawet więcej - w kryzys spowodowany pandemią

BIG InfoMonitor/BIK: Zaległości firm przekroczyły 34 mld zł po II kw.

sektorów opóźniających płatności wobec dostawców i banków otwierają: handel - 7,98 mld zł (23% łącznej kwoty opóźnionych zobowiązań), przemysł - 5,86 mld zł (17%), budownictwo - 5,2 mld zł (15%) i transport - 2,16 mld zł (6,3%). Udział firm niepłacących na czas faktur i kredytów wynosi 5,9%, czyli tyle

Bezrobocie w Polsce niższe, niż oczekiwano - w czerwcu tylko 7,1 proc.

.), kujawsko-pomorskie (10,5 proc.) i warmińsko-mazurskie (12,1 proc.), gdzie w niektórych powiatach bez pracy jest aż co czwarta osoba. Najkorzystniejsza sytuacja dla pracowników panuje niezmiennie w Wielkopolsce (4,2 proc.). Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym półroczu 2017 r.: 4434 zł brutto Rośnie też

FPP: Efektem opóźnień w kontraktach infrastrukt. 2,1 mld zł strat w transporcie

Warszawa, 25.02.2020 (ISBnews) - Koszty społeczne i środowiskowe opóźnień i utrudnień w realizacji kontraktów infrastrukturalnych to m.in. wyemitowanie dodatkowych ponad 510 tys. ton dwutlenku węgla do atmosfery oraz strata z powodu opóźnień w transporcie osób i towarów o ekwiwalentnej wartości

Torpol miał 4,05 mln zł straty netto, 3,7 mln zł straty EBIT w I kw. 2018

ponoszeniu kosztów stałych przez tą spółkę, co jest spowodowane bardzo niską aktywnością Bane NOR (Norweskie Koleje Państwowe). Pozostałymi czynnikami, które w znacznie mniejszym stopniu miały wpływ na rentowność realizowanego portfela była presja na wynagrodzenia kadry inżynierskiej i pracowników

Work Service: Sezonowa płaca wzroście do 11-22 zł/godz. w br. z 8-15 zł w ub.r.

zestawienia przygotowanego przez Work Service dla ISBnews. "Pod kątem wysokości pensji, w 2016 roku najwięcej może uzyskać opiekunka do dzieci - wynagrodzenie, które są skłonni zapłacić rodzice waha się od 19 do nawet 25 zł za godzinę. Co ciekawe, w zeszłym roku to samo stanowisko znajdowało się na 6

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji wyniosła 467 w I poł. 2019 r.

odzwierciedlają sytuację obserwowaną na rynku. Skok o 71% zanotował transport (w ciągu dwóch lat o 177%) oraz o 16% handel (w ciągu dwóch lat o blisko 40%). Więcej o 10% było postanowień w rolnictwie. Poprawę zanotowała produkcja (- 11%), budownictwo (- 16%) oraz pozostałe branże, głównie usługi (- 30

KE przyjęła strategię dla transportu, regulującą płace pracowników w delegacji

zapewnią bardziej sprawiedliwy i efektywny system dla transportu drogowego" - czytamy w informacji Komisji. Nowe zasady zagwarantują wyższe wynagrodzenie, jeśli kierowca przepracuje co najmniej trzy dni w miesiącu w państwie członkowskim o wyższych stawkach wynagrodzenia, podano także

Sejm skierował projekt tzw. tarczy 4.0 do Komisji Finansów Publicznych

gotówkę, płatności kartą, szpitale, sprzedaż leków na receptę, transport drogą powietrzną, kolejową, morską lub żeglugą śródlądową, transport drogowy i publiczny oraz zaopatrywanie w żywność; *· działalności gospodarcze związane z: energią elektryczną, gazem, paliwami, telekomunikacją

ZUE jest zdeterminowane negocjować wynagrodzenia w 'starych' kontraktach

Warszawa, 02.04.2019 (ISBnews) - ZUE jest zdeterminowane prowadzić z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PKP PLK) negocjacje w sprawie zwiększenia wynagrodzeń na kontraktach zawartych w latach 2016-2017, poinformowali członkowie zarządu. Jednocześnie spółka chce pozostać aktywnym uczestnikiem rynku

Nextbike uruchomił system rowerów miejskich IV generacji w fińskim mieście Oulu

lidera" - powiedział prezes Paweł Orłowski, cytowany w komunikacie. Dzięki integracji systemów IT pomiędzy Nextbike i fińskim operatorem komunikacji miejskiej - firmą Waltti, mieszkańcy Oulu mogą korzystać z wszystkich środków transportu publicznego, w tym rowerów miejskich, poprzez jedno konto i

NBP: Przedsiębiorstwa planują wzrost zatrudnienia i większy wzrost płac

usługowych odsetek ten zwiększył się przede wszystkim w transporcie, ale też w pozostałych usługach oraz - w mniejszym stopniu - w handlu. "Wzrost wynagrodzeń nie przewyższał wzrostu wydajności w ok. 79% przedsiębiorstw, w których wynagrodzenia rosły. Odsetek przedsiębiorstw, w których wzrost płac

Nextbike ma umowę na 2. część zamówienia systemu rowerów w Poznaniu

Warszawa, 16.11.2018 (ISBnews) - NB Poznań, spółka zależna Nextbike, zawarła z Miastem Poznań - w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu - umowę, której przedmiotem jest "Uruchomienie systemu rowerów publicznych w Poznaniu (PRM) oraz zarządzanie i

Zarabia najniższą pensję krajową. Ma niespłaconą chwilówkę, ale komornik nie ma prawa zabrać mu ani grosza

tego wynagrodzenia ochroną przed potrąceniami). Uwaga! Jeżeli dłużnik pracuje na niepełnym etacie, kwota wolna od zajęcia będzie proporcjonalnie mniejsza (np. 816,5 zł na pół etatu). Dla pensji wyższych od minimalnej obowiązują górne limity – dla długów alimentacyjnych maksymalnie 60 proc., a dla

ZUE i Unibep mają umowę na węzeł przesiadkowy w Katowicach za 66,4 mln zł

. Jego portfel zamówień wzrósł jednocześnie do ok. 2 166 mln zł plus ok. 55 mln zł w złożonych najlepszych ofertach. "Wartość netto umowy wynosi ok. 54 mln zł, przy czym oczekiwana wartość wynagrodzenia przypadająca na spółkę to ok. 27,6 mln zł netto Wartość brutto umowy wynosi ok. 66,4 mln zł