transport w budownictwie

Urząd Transportu Kolejowego potwierdza awaryjność dartów Pesy

Urząd Transportu Kolejowego potwierdził w piśmie do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, że pociągi Dart bydgoskiej Pesy są awaryjne. Chce wiedzieć, co w tej sprawie robi PKP Intercity.

Rodzina na swoim tylko z notariuszem?

stycznia Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), z tej możliwości skorzystało w czwartym kwartale 2012 r. aż 15,8 tys. kredytobiorców, co było rekordem w historii programu. A dodajmy, że banki nie zdążyły rozpatrzyć wszystkich wniosków kredytowych. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Kwestie mieszkaniowe odstawione przez rząd na boczny tor?

Przypomnijmy, że Piotr Styczeń jest jednym z czterech wiceministrów odwołanych w czwartek po utworzeniu nowego resortu infrastruktury i rozwoju. Min. Bieńkowska uzasadnia swoją decyzję tym, że nie potrzebuje aż tylu zastępców. W obu połączonych resortach (rozwoju regionalnego oraz transportu

Rosjanie szykują Turkom listę sankcji. Ale sami mogą na tym stracić dużo więcej

Rosjanie szykują Turkom listę sankcji. Ale sami mogą na tym stracić dużo więcej

Wprowadzając listę sankcji, Rosjanie chcą "ukarać" Turcję za zestrzelenie na początku tygodnia wojskowego myśliwca Su-24, który uczestniczył w nalotach na Syrię. Bezpośrednio po zdarzeniu prezydent Rosji Władimir Putin zapowiedział, że sprawy nie pozostawi bez reakcji władz. Jednocześnie

Budownictwo stacza się w szarą strefę

same kontrole nie rozwiążą problemu szarej strefy w budownictwie. "Wyborcza" od dawna zwraca uwagę, że jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy jest dyktat najniższej ceny na rynku zamówień publicznych. Chodzi o to, że oczekiwania cenowe zamawiających roboty budowlane są takie, iż

BIG InfoMonitor: Wartość zaległości firm to 32,25 mld zł na koniec 2019 r.

zobowiązań), przemysł z 5,57 mld zł (17%) oraz budownictwo z niemal 5,13 mld zł (16%) niespłaconych zobowiązań" - czytamy w komunikacie. Na czwarte miejsce z kwotą ponad 1,92 mld zł wszedł transport, który przed rokiem był szósty pod względem sumy przeterminowanych płatności. Transport wyprzedził

Młodym potrzeba czynszówek, nie kredytu

promować budownictwo czynszowe za pomocą ulgi podatkowej. Mogą z niej skorzystać ci, którzy wynajmą mieszkanie osobom o niskich dochodach. Czynsz musi być bowiem o 20 proc. mniejszy od średniej rynkowej. Liczyłem, że nasz rząd myśli podobnie. Taką nadzieję dawała przyjęta przez Sejm w 2010 r. strategia

GUS: Liczba rejestr. firm spadła o 31,8% r/r, upadłości wzrosła o 19,8% w II kw.

wszystkich analizowanych rodzajach działalności, w tym w budownictwie nastąpił spadek o 35%, w usługach o 34,3%, w informacji i komunikacji o 32,5%, w zakwaterowaniu i gastronomii o 31,8%, w sekcji transport i gospodarka magazynowa o 31%, w przemyśle o 30,4% i w handlu; naprawie pojazdów samochodowych o 17,9

Firmom wciąż ciężko o kredyt, ale bankowcy zapowiadają poprawę

rygorystyczne warunki - żądają dodatkowych zabezpieczeń, narzucają wysokie marże. Przedsiębiorcy często są stawiani pod ścianą, ale przynajmniej liczba odmownych decyzji w sprawie kredytów jest mniejsza - dodaje. Cierpi zwłaszcza branża hotelarska - firmy przygotowują się do Euro 2012, ale o kredytach

Perzyna z GUS: Spadek w przemyśle większy niż spadek dynamiki PKB ogółem w II kw

Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) Anita Perzyna. "Na podstawie analizy dostępnych informacji, że w głównych sektorach gospodarki narodowej - w przemyśle, budownictwie, handlu, transporcie nastąpił spadek. Oceniamy, że spadek w przemyśle będzie większy niż ogólny spadek dynamiki PKB. Notujemy

THC SPV16 wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia spółki Suret

inwestycyjnym, produkcji materiałów i nowoczesnych rozwiązań dla przemysłu i budownictwa, usług wiązanych z transportem towarów, badań diagnostyki obrazowej, produkcji i serwisowania automatów biletowych. Suret prowadzi działalność głównie w zakresie outsourcingu logistyki transportu wewnętrznego

Mostostal Zabrze ma kolejną umowę z Alstom Transport, wartą 2,4 mln euro netto

Warszawa, 23.07.2020 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Konstrukcje Przemysłowe, spółka zależna Mostostalu Zabrze, przyjęła kolejne zamówienie od Alstom Transport na dostawę konstrukcji stalowych wózków do metra w ramach projektu "Barcelona Linia nr 1" złożone w ramach umowy ramowej, o

Barometr koniunktury IRG SGH to 2,7 pkt II kw., najwyższy - w budownictwie

koniunktury dla budownictwa, najniższą wartość wskaźnika, - 5,8 pkt, odnotowano dla transportu samochodowego, poinformował Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH). "Wzrost wartości barometru w drugim kwartale wynosi 3,1 pkt. Jest to zmiana typowa dla tej pory roku. Odnotowany

GUS: Liczba rejestracji firm spadła o 11,8% r/r, upadłości spadła o 8,4% w I kw.

rejestracji podmiotów gospodarczych w I kwartale 2020 r. wyniosła 84 099 wobec 95 300 w analogicznym okresie roku poprzedniego. W I kwartale 2020 r. zaobserwowano mniejszą liczbę rejestracji niż rok wcześniej we wszystkich analizowanych rodzajach działalności, w tym w sekcji transport i gospodarka magazynowa

BIG InfoMonitor: Zaległości firm wyniosły 33,2 mld zł w marcu

. Pierwsze trzy pozycje, pod względem wartości zaległości, zajmują: handel, przemysł oraz budownictwo. Razem mają 56% łącznej kwoty przeterminowanych zobowiązań. W handlu jest to obecnie 7,75 mld zł, w przemyśle 5,74 mld zł, a w budownictwie 5,06 mld zł. Czwarty jest transport z sumą 2,06 mld zł. "Na

BIG InfoMonitor: 35% MŚP nie mogło ściągnąć należności w II kw. vs 50% rok temu

handel trudno porównać z sytuacją w innych sektorach. W przemyśle, usługach i budownictwie niesolidnych płatników jest o jedną trzecią, a w budownictwie nawet o połowę mniej. Transport, który ma najwięcej kłopotów ze ściąganiem należności, ma też najbardziej rozpowszechniony problem z terminową obsługą

GUS: Liczba rejestracji firm spadła o 7,7% r/r do 78 308 w IV kw. 2019 r.

usługach (26 wobec 22) oraz transporcie i gospodarce magazynowej (15 wobec 10). Spadek liczby upadłości odnotowano w budownictwie (19 wobec 35) i przemyśle (36 wobec 39) oraz w zakwaterowaniu i gastronomii (4 wobec 5). Według form prawnych wśród podmiotów, dla których ogłoszono upadłość 51,6% stanowiły

ML System ma pozwolenie na użytkowanie hali Quantum Glass

także nad rozwojem technologii powłok pasywnych w ramach projektu 2DGlass. Zakłada on poprawę parametrów szyb zespolonych powszechnie stosowanych w budownictwie i transporcie. Spółka otrzymała 16,8 mln zł dofinansowania od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na wdrożenie tego produktu. Planowana

Mostostal Zabrze ma kolejne zamówienie w ramach umowy z Alstom - na 6 mln euro

. umowy ramowej emitent informował w raporcie bieżącym [...] z dnia 14 kwietnia 2020 r. W związku z przyjęciem do realizacji powyższego zamówienia, w MZKP zostanie uruchomiana druga linia produkcyjna konstrukcji stalowych, dedykowana wyłącznie do realizacji projektów dla Alstom Transport S.A. Pozyskane

UTK: Kolejowe przewozy towarowe spadły wg masy o 4,7% r/r we wrześniu

Warszawa, 31.10.2019 (ISBnews) - Kolejowe przewozy towarowe w Polsce spadły w ujęciu masy przewiezionych towarów o 4,7% r/r do 19,6 mln ton we wrześniu br. W ujęciu wykonanej pracy przewozowej spadły o 8,5% do 4,6 mld tonokilometrów, wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego (UTK). Od

EFL: 40% firm MŚP spodziewa się powrotu koniunktury za 2-3 lata

kolei 45% zapytanych firm. Niecałe 9% przedsiębiorców liczy, że optymistyczny scenariusz ziści się jeszcze w tym roku. "Powrotu koniunktury w przyszłym roku spodziewa się najwięcej przedstawicieli budownictwa (52%), handlu (51%), transportu (48%) i produkcji (45%). Za mniej optymistycznym

GUS: Nakłady inwest. przedsiębiorstw niefinans. spadły o 6,1% r/r w I półr.

%). Odnotowano spadek nakładów zarówno na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia (o 5,4%) jak i na środki transportu (o 24,6%). Udział zakupów w nakładach ogółem zmniejszył się do 59,4% z 63%" - czytamy w komunikacie. Spadek nakładów (w cenach bieżących) notowano m.in. w administrowaniu i działalności

BIG InfoMonitor: Zaległości firm to 32,6 mld zł w lutym; poprawa w budownictwie

, cytowany w komunikacie. "W bardzo trudnym położeniu znalazł się transport, który już w minionym roku notował znaczące przyrosty zaległości wobec swoich kontrahentów. Nie jest dobrze w obsłudze rynku nieruchomości, której sparaliżowany handel czy firmy mogą nie uregulować czynszu. Jeszcze gorzej

GUS: Liczba rejestracji firm wzrosła o 4,3% r/r do 95,3 tys. w I kw. 2019 r.

rejestracji nastąpił m.in. w budownictwie (o 20,7%), zakwaterowaniu i gastronomii (o 13,5%), informacji i komunikacji (o 3,4%) oraz transporcie i gospodarce magazynowej (o 2,0%). W I kwartale 2019 r. zaobserwowano mniejszą liczbę rejestracji niż rok wcześniej w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 2,7

GUS: Liczba rejestracji firm spadła o 5,6% r/r do 94 385 w II kw. 2019 r.

okresie roku poprzedniego. Wzrost liczby upadłości zanotowano w usługach (21 wobec 17) oraz w zakwaterowaniu i gastronomii (4 wobec 2). Największy spadek liczby upadłości nastąpił w przemyśle (26 wobec 41), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (44 wobec 51), budownictwie (19 wobec 24), transporcie i

Barometr koniunktury IRG SGH spadł o 1,9 pkt kw/kw do 0,7 pkt w I kw. br.

koniunktury w I kw. br. odnotowano w przemyśle (-0,8 pkt), transporcie (-9,6 pkt) oraz w gospodarstwach domowych (-6,1 pkt). Z kolei pozytywne wartości wskaźnika odnotowano w przypadku budownictwa (+2,8 pkt), handlu (+5,4 pkt) i banków (+21,4 pkt). W przypadku rolnictwa wskaźnik wyniósł 0 pkt, podano w

Emilewicz: Dane GUS utwierdzają oczekiwania wzrostu PKB o min. 4% r/r w 2019 r.

przemysł, jak i budownictwo, notują dalszy rozwój. Wzrost wartości dodanej w sektorze przemysłowym (o 5,9%), a także w budownictwie (o 8,5%) umacniają mnie w przekonaniu, że na koniec roku czeka nas wzrost PKB co najmniej na 4%" - napisała Emilewicz w komentarzu do danych GUS. Główny Urząd

Rząd planuje zasilenie PLK i Funduszu Dróg Samorządowych dodatk. środkami

; - przyspieszenie przekazywania środków budżetowych na inwestycje związane z infrastrukturą transportu lądowego" - napisano w uzasadnieniu Zaznaczono, że "sytuacja gospodarcza spowodowana stanem epidemii COVID-19 wymaga zwiększonej aktywności państwa w obszarze inwestycji, gdyż inwestycje sektora

Barometr koniunktury IRG SGH wzrósł o 3,1 pkt kw/kw do 3 pkt w IV kw. br.

przemysłu przetwórczego (2,1 pkt). Ujemne wartości wskaźniki koniunktury przyjęły dla handlu (-3,3 pkt), gospodarstw domowych (-2,4 pkt) i transportu[1] (-2 pkt). Jednak we wszystkich branżach, poza budownictwem, wartości wskaźników zwiększyły się w ciągu kwartału" - czytamy w komunikacie. 

Gryglas z MAP: Jestem sceptyczny co do neutralności klimatycznej Polski w 2050r.

. Przypomniał, że transformacja to nie tylko zmiany w sektorze energetycznym. "Jeśli chodzi o sektor transportowy, to kierunek zeroemisyjny oznaczałby właściwie zatrzymanie rozwoju transportu. Jeśli chodzi o budownictwo, to dziś modernizujemy ok. 1% budynków. Trzeba by modernizować 3%, więc zakres zadań

Farmvest ma zgodę UOKiK na przejęcie spółek Takt24

. doradztwie inwestycyjnym, produkcji materiałów i nowoczesnych rozwiązań dla przemysłu i budownictwa, usług związanych z transportem towarów, badań diagnostyki obrazowej, handlu i produkcji i serwisowania automatów biletowych. Spółki Takt sp. z o.o. oraz Takt24 sp. z o.o. sp.k. prowadzą działalność w

Polenergia ma umowę na prace przy budowie Farmy Wiatrowej Dębsk o mocy 121 MW

Warszawa, 04.06.2020 (ISBnews) - Polenergia Farma Wiatrowa 3 sp. z o.o. - spółka zależna Polenergii - zawarła z konsorcjum, w skład którego wchodzą Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego (PBDI) - spółka zależna Erbudu - oraz Erbud, umowę dotyczącą budowy Farmy

Kalendarium ISBnews

: Główny Urząd Statystyczny opublikuje dynamikę sprzedaży detalicznej w VIII 2019 roku, koniunkturę w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach we wrześniu 2019 roku   PONIEDZIAŁEK, 23 września --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje dynamikę

Sielewicz z Coface: Liczba upadłości, restrukturyzacji wzrośnie o 13-14% w I kw.

. o 7% więcej niż w 2017 roku. Największy wzrost postępowań mamy w transporcie - o 40%. Budownictwo pozostaje na podobnym poziomie do tego z roku poprzedniego. "Ogólnie w naszej gospodarce budownictwo i transport to są te branże, które najbardziej negatywnie oceniamy. W budownictwie nadal

GUS: Wartość nowych umów leasingu spadła do 61,5 mld zł w 2019 r.

mln zł (7,8%) a leasingobiorcy z administracji publicznej na kwotę 69 mln zł (0,1%), wskazano także. "Branżami najczęściej korzystającymi z usług leasingu w 2019 r. były sekcje PKD: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel hurtowy i detaliczny, transport i gospodarka magazynowa oraz

ML System wprowadził do sprzedaży szklaną przegrodę chroniącą przed wirusami

zarówno w przychodniach medycznych czy aptekach, jak i transporcie publicznym (autobusy, trolejbusy). W wariancie aktywnym proponujemy szybę, która impulsowo, cyklicznie, będzie się nagrzewać do temperatury ok. 75 stopni Celsjusza likwidując zarazki. Warto podkreślić, że dostępne na rynku szkło

Mostostal Zabrze ma kolejne zamówienie w ramach umowy z Alstom - na 4,4 mln euro

Warszawa, 14.04.2020 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Konstrukcje Przemysłowe, spółka zależna Mostostalu Zabrze, przyjęła zamówienie od Alstom Transport na dostawę konstrukcji stalowych wózków do metra w ramach projektu Grand Paris Express (GPE), złożone w ramach umowy ramowej zawartej w 2015 r

Kalendarium ISBnews

: Wideokonferencja Moonlit Games nt. wyników i nowej gry  --12:30: Wideokonferencja NanoGroup nt. wyników badań zw. z przechowywaniem i transportem organów do przeszczepów    --14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje podaż pieniądza M3 w II 2020 r.   WTOREK, 24 marca --10:00

BIG InfoMonitor: Wartość zaległości polskich firm to 31,26 mld zł po II kw. 2019

się zaległych zobowiązań. Tuż za nim jest handel ze wzrostem o prawie 202 mln zł (3%) oraz transport i gospodarka magazynowa - o ponad 108 mln zł w górę (6,5%). Warto też zaznaczyć, że wśród sektorów o jednym z najmniejszych przyrostów zaległości znalazło się budownictwo – o niespełna 19 mln zł

BIG InfoMonitor/BIK: Zaległości firm przekroczyły 34 mld zł po II kw.

na czas w transporcie, podkreślono. Przyrost zaległości wyhamował w maju i czerwcu w kulturze i rekreacji, działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej, handlu oraz budownictwie. Z kolei w transporcie rósł równomiernie przez cały kwartał, a w przemyśle w maju i czerwcu

Herkules miał 30,95 mln zł straty netto, 21,32 mln zł straty EBIT w III kw. 2019

roku niemal całkowicie sprzedaż w likwidowanym dziale transportu ponadgabarytowego, co działa niekorzystnie na ogólny trend łącznej wartości przychodów. Zmiany w segmentach produkcji i budownictwa odzwierciedlają realizację kontraktu kolejowego, gdyż znacząca część aktywności produkcyjnej Gastel

PFR: 345,5 tys. firm otrzymało 60,5 mld zł subwencji w ramach tarczy finansowej

, przetwórstwa przemysłowego, budownictwa, transportu i gastronomii. Tarcza finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm została uruchomiona 29 kwietnia 2020 r. W celu sfinansowania programu Polski Fundusz Rozwoju wyemitował obligacje o łącznej wartości nominalnej 62 mld zł. Przyjmowanie nowych wniosków

MPiT oczekuje wzrostu PKB na poziomie ok. 4% w całym 2019 r.

kwartale to prawdopodobnie - według resortu - efekt głównie nakładów na budownictwo niemieszkaniowe oraz nakładów na maszyny i urządzenia niezwiązane z transportem. Wpływ zapasów był neutralny, a wolniejsze tempo wzrostu popytu krajowego (4,2%), wspierał popyt zewnętrzny. Kontrybucja eksportu netto

Kalendarium ISBnews

PIĄTEK, 13 września --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w VIII 2019 roku, budownictwo w II kw. 2019 roku --10:00:  Prezentacja JSW nt. efektów projektu "Samodzielna Obudowa Kotwowa" --11:00: Spotkanie

GUS: Wskaźnik klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysł. spadł do -1,1 w III

Statystyczny (GUS), prezentując dane sygnalne. "Największe spadki dotyczą: transportu i gospodarki magazynowej, handlu hurtowego oraz zakwaterowania i gastronomii. Jedynie prowadzący działalność w zakresie finansów i ubezpieczeń formułują oceny zbliżone do zgłaszanych w lutym br. W porównaniu z

Coface: Opóźnienia płatności za towary sięgają średnio ponad 57 dni

-spożywcza, gdzie zaległości płatnicze wynoszą 36 dni. "Największe skrócenie opóźnień w płatnościach odnotowała branża transportowa (18 dni krócej niż w 2018 r.). Pomimo tego, transport i budownictwo doświadczają najdłuższych opóźnień odpowiednio o 122 i 104 dni. Największy wzrost opóźnień płatności

Erbud miał 20,38 mln zł straty netto w 2018; backlog: 2,5 mld zł na koniec ub.r.

otoczenia rynkowego w Polsce i w krajach Europy Zachodniej. Grupa Erbud nie uniknęła konsekwencji rosnących kosztów pracy, usług podwykonawczych, transportu i materiałów budowlanych. Na koniec pierwszego półrocza zaksięgowaliśmy stratę. W kolejnych sześciu miesiącach odnotowaliśmy 8,8 mln zł zysku

GUS: Liczba osób z minimalną płacą brutto spadła o 3,7% r/r do 1,5 mln w 2018 r.

wcześniejszych - w sekcjach PKD: handel; naprawa pojazdów samochodowych 404 tys., przetwórstwo przemysłowe 302 tys., budownictwo 220 tys., transport i gospodarka magazynowa 107 tys. oraz administrowanie i działalność wspierająca 100 tys" - czytamy w komunikacie. Szacunkowa liczba osób fizycznych

GUS: Nakłady inwest. przedsiębiorstw niefinans. wzrosły o 16% r/r w I-III kw.

o 12,4%) oraz na środki transportu (wzrost o 24,4%). Udział zakupów w nakładach ogółem zmniejszył się do 62,1% z 63,7% przed rokiem" - czytamy w komunikacie. Wzrost nakładów (w cenach bieżących) notowano m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę

Herkules miał 1,45 mln zł zysku netto z dz. kontyn. w I kw. 2020 r.

o 9% niższe niż analogicznym kwartale poprzedniego roku. Jest to efekt spadku sprzedaży w segmencie żurawi wieżowych oraz w budownictwie telekomunikacyjnym łagodzony wzrostami w segmencie żurawi gąsienicowych i produkcji prefabrykatów żelbetowych. Malejący wolumen przychodów miał swoje

Bibby MSP Index: Już 70% MŚP odczuło spadek wpływów w zw. z pandemią

respondentów z sektora MŚP deklaruje, że w ich firmach praca zdalna jest możliwa i została skutecznie wdrożona. Blisko połowa twierdzi, że w ogóle nie ma takiej możliwości. W branżach takich jak transport, budownictwo i produkcja, odsetek firm, które nie mogą pracować zdalnie znacznie przekracza 50

Ignacy Góra został powołany na prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

Warszawa, 25.11.2016 (ISBnews) - Premier Beata Szydło powołała z dniem 24 listopada br. Ignacego Górę, dotychczasowego pełniącego obowiązki prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), na stanowisko prezesa UTK, podało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. "Ignacy Góra ukończył

Kalendarium ISBnews

prasowa BFF Banking Group    PIĄTEK, 20 września --09:00: Konferencja prasowa Śnieżki nt. wyników --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje dynamikę sprzedaży detalicznej w VIII 2019 roku, koniunkturę w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i

Kalendarium ISBnews

: Konferencja prasowa Śnieżki nt. wyników --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje dynamikę sprzedaży detalicznej w VIII 2019 roku, koniunkturę w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach we wrześniu 2019 roku (ISBnews)

MFiPR: Wybrane projekty otrzymają ok. 61,5 mln euro z funduszy norweskich

przeznaczone na przykład do silników odrzutowych. Ognio- i wodoodporny materiał na bazie celulozy może z kolei stać się hitem w budownictwie, transporcie lub przemyśle opakowań. Wsparcie w ramach Programu "Badania Stosowane" otrzyma także projekt, który ma na celu poprawę opieki nad pacjentami ze

GUS: Nakłady inwest. przedsiębiorstw niefinans. wzrosły o 19% r/r w I półr.

maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia (wzrost o 12,3%) oraz na środki transportu (wzrost o 32,3%). Udział zakupów w nakładach ogółem zmniejszył się do 63,0% z 65,2% przed rokiem" - czytamy w komunikacie. Wzrost nakładów (w cenach bieżących) odnotowano m.in. w transporcie i gospodarce

MIB ma projekt rozporządzenia dot. zwiększenia prędkości na kolei do 250 km/h

Warszawa, 28.12.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (MIB) skierowało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. Potrzeba zmiany przedmiotowego

ML System miał 3,84 mln zł zysku netto, 4,85 mln zł zysku EBIT w I-III kw. 2019

budownictwie. Dzieje się to także dzięki grantom, czego przykładem jest otrzymane kilka dni temu dofinansowanie od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w kwocie 16,9 mln zł" - powiedział prezes Dawid Cycoń, cytowany w komunikacie. W ocenie spółki, nieznaczny spadek zysku netto w pierwszych

EFL: 58% MŚP liczy na rekonwalescencję branży po epidemii w ciągu roku

powrót koniunktury spodziewany jest raczej w przyszłym roku - uważa tak 81% przedstawicieli budownictwa (poprzednio 52%), 67% sektora HoReCa (poprzednio 33%), 62% branży produkcyjnej (poprzednio 45%), 61% - transportowej (poprzednio 48%) i 47% - handlowej (poprzednio 51%). Także w branży usług to

NBP: Firmy nie oczekują wzrostu inflacji PPI w III kw. 2020 r.

przetwórstwie i w budownictwie (po 50% firm) oraz w transporcie (44%) i pozostałych usługach (46%). Wyraźna przewaga odsetka podmiotów zamierzających obniżyć ceny (o 19 pkt proc.) - nad planującymi ich podniesienie - występuje w górnictwie, gdzie firmy mogą być zmuszone do dostosowania cen w rezultacie

MIB: Rozmowy ws. transportu do Rosji będą kontynuowane w udziałem ministrów

Warszawa, 02.02.2016 (ISBnews) - Wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit i rosyjski wiceminister transportu Nikołaj Assauł wezmą udział w kontynuacji rozmów na temat zasad wykonywania przewozów drogowych do Federacji Rosyjskiej w środę, 3 lutego, podało Ministerstwo Infrastruktury

GUS: Wskaźnik klimatu koniunktury w przetwórstwie przem. wzrósł do -6,6 w VIII

oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa jest on dodatni. Obserwuje się poprawę ocen bieżących ('diagnoza'), natomiast negatywne oczekiwania ('prognozy') w większości przypadków się utrzymują lub pogłębiają" - czytamy dalej. W budownictwie w bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu

Spectis: Rynek wyrobów betonowych wzrośnie do 10 mld zł do 2022 r.

elementów z betonu zbrojonego, sprężonego, wirowanego oraz wibroprasowanego - powiększa swój udział w budownictwie. W związku z tym, po oczekiwanej w latach 2020-2021 niższej dynamice, w 2022 r. rynek wyrobów z betonu powinien powrócić do wyższej dynamiki, a jego wartość może sięgnąć 10 mld zł, czyli dwa

BIG InfoMonitor: 49% MŚP uważa 2019 rok za udany pod względem finansowym

Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, najlepiej postrzega budownictwo, a najgorzej właśnie handel i transport, podkreślono. "Przedstawiciele wielu branż mogą zazdrościć budownictwu. W tym sektorze 7 na 10 badanych przedsiębiorstw uznało miniony rok za lepszy od poprzedniego. W tej branży jest też

GUS: Nakłady inwest. przedsiębiorstw niefinans. wzrosły o 11,8% r/r w 2018 r.

% oraz na środki transportu - o 4,6%. Udział zakupów1 w nakładach ogółem wyniósł 62,2% (w 2017 roku - 64,0%)" - czytamy w komunikacie. "Inwestowały głównie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie: przemysłu - 37% ogółu inwestujących podmiotów, handlu; naprawy pojazdów samochodowych

Walne zgromadzenie PKP powołało Bogusława Kowalskiego na prezesa

; - czytamy w komunikacie.  "Nowy zarząd PKP S.A. przystępuje od dzisiaj do pracy, jest wiele spraw które wymagają pilnego rozwiązania" - skomentował wybór minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, cytowany w komunikacie.  Jedynym akcjonariuszem spółki PKP S.A. jest

MFiPR: Nabór wniosków w konkursie 'Centrum wiedzy o dostępności' od 24 VIII

: architektura i budownictwo; cyfryzacja i komunikacja; transport i mobilność; design i przedmioty codziennego użytku; zdrowie. Nabór wniosków w konkursie "Centrum wiedzy o dostępności" rozpocznie się 24 sierpnia i potrwa do 20 października br. Budżet przedsięwzięcia to 30 mln zł z POWER, przy

EFL: 93% mikrofirm uważa, że koronawirus wpłynie negatywnie na ich działalność

sytuacji przewidują czasowy problem z terminowym regulowaniem należności. W szczególności dotyczy to gastronomii, turystyki, transportu i usług. Przewidywany na początku tego roku wzrost branży na poziomie 6% r/r na pewno będzie musiał zostać zweryfikowany" - wskazał prezes. "Pragnę zaznaczyć

BIG InfoMonitor: Wartość długów polskich firm to 29,57 mld zł na koniec 2018 r.

Warszawa, 12.02.2019 (ISBnews) - Łączna wartość przeterminowanych zobowiązań polskich przedsiębiorstw wyniosła 29,57 mld zł na koniec 2018 r., wynika z danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i w bazie BIK. Sektory z największymi zaległościami to handel, przemysł i budownictwo

ML System miał 3,47 mln zł zysku netto, 14,04 mln zł EBITDA w 2019 r.

" - dodał Cycoń. ML System w istniejących halach produkcyjnych pracuje także nad rozwojem technologii powłok pasywnych w ramach projektu 2DGlass. Zakłada on poprawę parametrów szyb zespolonych powszechnie stosowanych w budownictwie i transporcie. Spółka otrzymała 16,8 mln zł dofinansowania od

BIG InfoMonitor: Wartość zaległości firm to 31,5 mld zł po III kw. (aktual.)

stopniu wzrosły zaległości budownictwa (4,2%) i handlu (2,9%). W pierwszym przypadku o 209 mln zł, a w drugim o 211 mln zł. Zmiana, do jakiej doszło w budownictwie w III kwartale, przewyższyła przyrosty zaległości odnotowane przez ten sektor w całym pierwszym

BIG InfoMonitor: Wartość zaległości polskich firm to 31,5 mld zł po II kw. 2019

firm przybyło ponad 225 mln zł (0,7%) płatności przeterminowanych powyżej 30 dni, na min. 500 zł. Od lipca do końca września w największym stopniu wzrosły zaległości budownictwa (4,2%) i handlu (2,9%). W pierwszym przypadku o 209 mln zł, a w drugim o 211 mln zł

BIG InfoMonitor: Split payment pogarsza płynność co szóstej firmy

50,4% respondentów tego sektora przyznało, że zostali włączeni w mechanizm podzielonej płatności. Na kolejnej pozycji sektorów, w których split payment został najbardziej rozpowszechniony, znalazł się przemysł (46,8%) oraz transport (43,4%). Dalej są budownictwo - 37,2% i usługi - 32,5%, wynika z

Kalendarium ISBnews

WTOREK, 20 grudnia --10:00: Podpisanie umów o dofinansowanie czterech projektów w sektorze transportu z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020   ŚRODA, 21 grudnia --10:00-15:00: Konferencja "Business Energy Mixer" Ministerstwa Energii --11:00: Konferencja prasowa

PZU Zdrowie złożyło wniosek do UOKiK ws. przejęcia kontroli nad spółką Tomma

, która działa w wielu branżach, m.in. doradztwie inwestycyjnym, produkcji materiałów i nowoczesnych rozwiązań dla przemysłu i budownictwa, usług wiązanych z transportem towarów, badań diagnostyki obrazowej, produkcji i serwisowania automatów biletowych" - czytamy dalej. (ISBnews)  

MiB pracuje nad strategią dla dworców kolejowych

Warszawa, 11.05.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (MIB) rozpoczęło prace nad określeniem kierunków zagospodarowania obiektów dworcowych położnych na liniach kolejowych oraz opracowaniem w tym zakresie dokumentu strategicznego, podał resort. Jest to inicjatywa Piotra

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji wyniosła 467 w I poł. 2019 r.

odzwierciedlają sytuację obserwowaną na rynku. Skok o 71% zanotował transport (w ciągu dwóch lat o 177%) oraz o 16% handel (w ciągu dwóch lat o blisko 40%). Więcej o 10% było postanowień w rolnictwie. Poprawę zanotowała produkcja (- 11%), budownictwo (- 16%) oraz pozostałe branże, głównie usługi (- 30

Konsorcjum Trakcji ma umowę na inwestycje tramwajowe w Gorzowie za 45,32 mln zł

Warszawa, 23.01.2018 (ISBnews) - Konsorcjum Trakcja PRKiI i AB Kauno Tiltai podpisało z władzami Gorzowa Wielkopolskiego i Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w tym mieście umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie transportu miejskiego w tym: przebudowę torowisk tramwajowych, budowę

GUS: Wynik netto przedsięb. niefinans. spadł o 28,6% r/r do 18,56 mld zł w I kw.

%), informacji i komunikacji (z 5,9% do 4,3%), administrowaniu i działalności wspierającej (z 2,7% do 1,8%) oraz w budownictwie (z 2,7% do 1,9%)" - podał Urząd. "Poprawę wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (z

MIB: Uzgodniono 230 tys. zezwoleń na przewozy drogowe do Rosji w 2018 r.

przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Transportu FR, Inspekcji Transportu Drogowego, organizacji zrzeszających przewoźników i pracodawców transportu drogowego Na rok 2018 uzgodniono kontyngent w wysokości 230 tys. zezwoleń dla każdej ze stron, w ramach którego polscy

GUS: Nakłady inwest. przedsiębiorstw niefinans. wzrosły o 17,9% r/r w I półr.

poniesionych przez badane podmioty o liczbie pracujących 10 i więcej osób" - czytamy dalej. "Inwestowały głównie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie: przemysłu - 39,1% ogółu inwestujących podmiotów, handlu; naprawy pojazdów samochodowych - 25,7%, budownictwa - 7,7%, transportu i

MIB: Inspekcja Transportu Drogowego zajmie się poborem opłat od XI 2018 r.

Transportu Drogowego (GITD), poinformowało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (MIB). Nowelizacja ustawy ma wejść w życie 3 listopada 2018 r. MIB poinformowało także, że do GITD przeniesiono także wszystkie kompetencje związane z systemem poboru opłaty elektronicznej oraz opłaty za przejazd

Przegląd informacji ze spółek

rynki giełd w Warszawie i Pradze w ciągu najbliższych tygodni, poinformował prezes Georg Hotar. Budownictwo należy do nielicznych sektorów, które wykazują relatywnie dużą odporność na utrudnienia w funkcjonowaniu gospodarki wywołane epidemią COVID-19. Wszystkie duże firmy wykonawcze kontynuują prace

Konsorcjum Trakcji ma umowę na przebudowę w Krakowie za 76,6 mln zł netto

składzie: Trakcja PRKiI S.A. - lider konsorcjum, COMSA S.A.U. - partner konsorcjum podpisała z Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, umowę na wykonanie robót budowlanych: 'Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej na

Heiztechnik złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia kilku przedsiębiorstw

, m.in. doradztwie inwestycyjnym, produkcji materiałów i nowoczesnych rozwiązań dla przemysłu i budownictwa, usług wiązanych z transportem towarów, badań diagnostyki obrazowej, produkcji i serwisowania automatów biletowych. W ramach nabywanego przedsiębiorstwa Heiztechnik prowadzona jest produkcja i

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi dane z gospodarki realnej Chin i USA

detalicznej i produkcji przemysłowej. Pod koniec tygodnia opublikowana zostanie z kolei seria marcowych danych ze sfery realnej Chin. W przypadku gospodarki polskiej, publikacje marcowych danych z rynku pracy, przemysłu, budownictwa i sprzedaży detalicznej rozpoczną się jeszcze w kolejnym tygodniu"

UTK nie zatwierdził projektu stawek dostępu do infrastruktury PKP PLK na 2017/18

, podał UTK. Urząd uznał, że projekt jest niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa. "Metodologia przedstawiona przez zarządcę infrastruktury nie spełnia przesłanek określonych w ustawie o transporcie kolejowym oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7

BIG Info Monitor/BIK: Długi firm budowlanych przekroczyły 4,7 mld zł po I półr.

odsetek zadłużonych firm sięga 6,1%. Sytuacja budownictwa jest lepsza niż transportu, górnictwa czy gospodarki odpadami oraz hotelarstwa i gastronomii, ale też gorsza od wielu innych. Znacząca rola budownictwa w gospodarce i, co za tym idzie, duża liczba firm zajmujących się tą działalnością powodują, że

GUS: Wynik netto przedsięb. niefinans. wzrósł o 7,5% r/r do 121,2 mld zł w 2019

%), administrowaniu i działalności wspierającej (z 3,2% do 4,1%), dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (z 4,4% do 5,3%), budownictwie (z 3,7% do 4,0%), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (z 2,1% do 2,3%), w pozostałej działalności usługowej (z 6,5% do 6,6%) oraz w transporcie i

Farmvest złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia spółek Takt24

ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów)" - czytamy w komunikacie. Farmvest sp. z o.o. należy do grupy THC, która działa w wielu branżach, m.in. doradztwie inwestycyjnym, produkcji materiałów i nowoczesnych rozwiązań dla przemysłu i budownictwa, usług związanych z transportem towarów, badań

Trakcja: Rozprzestrzenianie się SARS CoV-2 może mieć wpływ na wyniki w 2020 r.

przekazania niniejszego raportu, zarząd przewiduje, że trwające zagrożenie epidemiczne wirusa SARS CoV-2, skutkujące m.in. potencjalnym ograniczeniem transportu oraz zachwianiem ciągłości dostaw komponentów i surowców, może doprowadzić do opóźnień w realizacji przez grupę zamówień na podstawie kontraktów w

BIG InfoMonitor: Co 16. firma mogła upaść z powodu długów kontrahentów w 2018 r.

restrukturyzacji, przy niemal 50-proc. wzroście, przypadła na handel - 70 firm. Z kolei w największym stopniu, bo z 7 do 12, przybyło firm z problemami w transporcie. W budownictwie odnotowano liczbę upadłości zbliżoną do tej sprzed roku - 36 firm, wobec 35 w pierwszych trzech miesiącach 2018 r. Całkiem nieźle

KUKE: Liczba upadłości firm spadła o 9,5% r/r do 38 w VI

jest najlepszy od czterech lat" - czytamy dalej. Negatywny trend utrzymuje się w budownictwie, który w czerwcu br. wyniósł 1,88% i widać jego wzrost. W czerwcu 2017 r. indeks wynosił 1,29%. W transporcie i logistyce indeks upadłości w czerwcu spadł do 0,65% w ujęciu miesięcznym z 0,72%, ale w

MIB: Zawarto porozumienie z Rosją ws. międzynarodowych przewozów drogowych

Warszawa, 01.04.2016 (ISBnews) - Wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit i wiceminister transportu Federacji Rosyjskiej Nikołaj Asauł podpisali porozumienie w sprawie międzynarodowych przewozów drogowych, podało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (MIB). Polska otrzyma na

Kalendarium ISBnews

PIĄTEK, 15 września  --10:00: Konferencja prasowa Mercator Medical nt. wyników --10:35: Konferencja Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa na temat Wspólnego Biletu --11:00: Spotkanie prasowe P.A. Nova nt. wyników --11:00: Eurostat opublikuje bilans handlu zagranicznego w strefie

GUS: Wskaźnik klimatu koniunktury w przetw. przem. spadł do +1,6 w II

podobnie jak w styczniu br. W większości badanych obszarów, w porównaniu z ubiegłym miesiącem, składowa 'diagnostyczna' pogarsza się, natomiast 'prognostyczna' poprawia się" - czytamy w komunikacie. W budownictwie w bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na

Barometr koniunktury IRG SGH - BARIRG spadł o 6,3 pkt w IV kw.

kondycji gospodarstw domowych. W porównaniu z poprzednim kwartałem największe spadki wartości wskaźnika odnotowano dla budownictwa i transportu samochodowego, a najmniejszy w przypadku wskaźnika kondycji gospodarstw domowych" - czytamy w komunikacie. Według badania, zarówno producenci, jak i

KUKE: Liczba upadłości firm wzrosła o 3,8% r/r do 55 w marcu

Ślagórski. Kolejne publikowane wskaźniki makroekonomiczne pokazują pogłębiające się spowolnienie w polskiej gospodarce. Bez precedensu były odczyty kwietniowych wskaźników koniunktury GUS. W przemyśle nastąpił spadek do -44,2 pkt wobec -1,1 pkt w marcu, w budownictwa z -1,9 pkt do -47,1 pkt, a w handlu