transport samochodowy

Regionalny przewoźnik jedzie na oparach. Ograniczą kursy

Mieszkańcy województwa korzystający z usług należącego do marszałka Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego będą mieli od września dużo kłopotów. Z powodów ekonomicznych firma znacznie ograniczy liczbę wykonywanych kursów.

Transport drogowy: szybka jazda

Przewozy w transporcie samochodowym rosną trzy razy szybciej niż kolejowe. Transport drogowy korzysta ze słabości kolejowego. Jednocześnie sam boryka się z podwyżką kosztów, wynikających z wysokich cen paliwa, z odpływem pracowników oraz ograniczeniami prawnymi, m.in. dotyczącymi czasu pracy kierowców.

GUS: Przewozy ładunków wzrosły o 1,3% r/r wg masy w 2019 roku

przewozów ładunków oraz wzrost wykonanej pracy przewozowej w transporcie samochodowym oraz lotniczym, natomiast w pozostałych rodzajach transportu - spadek tych wielkości. W 2019 r. w porównaniu z rokiem poprzednim największy wzrost przewozów ładunków odnotowano w transporcie lotniczym - czytamy w

PKP Cargo i partnerzy poprowadzili pilotażowy przewóz naczep z Niemiec na Litwę

ładunków z Litwy przez Polskę do Europy Zachodniej i w kierunku odwrotnym. Ta relacja jest zdominowana w tej chwili przez transport samochodowy, a my chcemy tę niekorzystną dla kolei strukturę zmienić. Dlatego wspólnie z naszymi partnerami pracujemy nad przygotowaniem konkurencyjnej oferty przewozowej

Ekoautobusy najlepsze dla Krakowa

Michał Pyclik z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu - ekologiczna. - PTS będzie woził pasażerów autobusami napędzanymi gazem sprężonym LNG. Na pewno zyskamy na czystości powietrza w mieście - wyjaśnia. Technologia zasilania autobusów miejskich takim typem paliwa to nowość. - Zdajemy sobie

PKP Cargo i partnerzy uruchomią przewozy naczep z Poznania do Duisburga od 1 IV

Warszawa, 27.03.2020 (ISBnews) - PKP Cargo, Clip Group i Duisport Agency uruchomią od 1 kwietnia regularne połączenia kolejowe z Poznania do Duisburga służące do przewozu naczep samochodowych, podało PKP Cargo. To odpowiedź na ograniczenia w międzynarodowym transporcie samochodowym w czasie

GUS: Przeładunki w terminalach intermodalnych wzrosły r/r do 67,3 mln t w 2018 r

skonteneryzowanych, w tym przewiezionych transportem morskim – 27,6 mln ton (co stanowiło 41,0% ogółu ładunków przeładowanych w terminalach morskich i lądowych), transportem samochodowym – 22,4 mln ton (33,3%), a transportem kolejowym – 17,3 mln ton (25,7%)" - czytamy w raporcie. W ogólnej

GUS: Liczba rejestr. firm spadła o 31,8% r/r, upadłości wzrosła o 19,8% w II kw.

wszystkich analizowanych rodzajach działalności, w tym w budownictwie nastąpił spadek o 35%, w usługach o 34,3%, w informacji i komunikacji o 32,5%, w zakwaterowaniu i gastronomii o 31,8%, w sekcji transport i gospodarka magazynowa o 31%, w przemyśle o 30,4% i w handlu; naprawie pojazdów samochodowych o 17,9

MI: Polska zaproponowała zmiany w Pakiecie Mobilności I

Adamczyk, cytowany w komunikacie. "Konieczne jest wyeliminowanie złych przepisów przed ich wejściem w życie" - zaznaczył. Z analizy, przeprowadzonej przez Polski Instytut Transportu Samochodowego, a cytowanej w komunikacie, wynika, że rozwiązania dotyczące obowiązkowego powrotu pojazdu do

GUS: Przewozy ładunków wzrosły o 6,8% r/r wg masy w 2018 roku

rodzajach transportu odnotowano wzrost przewozów ładunków oraz wykonanej pracy przewozowej. Wyjątkiem był transport wodny śródlądowy, w którym zmniejszyła się zarówno wielkość przewozów, jak i praca przewozowa oraz transport morski, gdzie przy wzroście przewozów ładunków wykonano mniejszą pracę przewozową

GUS: Przewozy pasażerskie spadły o 5,1% do 660,4 mln pasażerów w 2018

wcześniej" - czytamy w komunikacie. Transport kolejowy miał w ubiegłym roku 309,72 mln pasażerów (+2,2% r/r), samochodowy (bez przewozów taborem komunikacji miejskiej oraz dokonywanych przez podmioty o liczbie pracujących do 9 osób) miał 336,51 mln pasażerów (-11,1% r/r), morski - 1,54 mln (+5,2% r/r

GUS: Przychody transportu wzrosły o 8,6% r/r do 250 mld zł w 2018 r.

przed rokiem. Zanotowano wzrost przewozów ładunków w transporcie samochodowym, kolejowym, lotniczym, żegludze morskiej i rurociągowym, przy spadku - w żegludze śródlądowej. Praca przewozowa zwiększyła się niemal we wszystkich rodzajach transportu, z wyjątkiem transportu rurociągowego i żeglugi

GUS: Przewozy ładunków wzrosły o 11,8% r/r wg masy w 2017 r.

transportu (z wyjątkiem transportu rurociągowego i transportu wodnego śródlądowego) w porównaniu z rokiem poprzednim osiągnęła poziom nienotowany co najmniej od dekady. Praca przewozowa była większa niemal we wszystkich rodzajach transportu (tylko w transporcie rurociągowym była mniejsza)" - czytamy w

GUS: Liczba rejestracji firm spadła o 11,8% r/r, upadłości spadła o 8,4% w I kw.

rejestracji podmiotów gospodarczych w I kwartale 2020 r. wyniosła 84 099 wobec 95 300 w analogicznym okresie roku poprzedniego. W I kwartale 2020 r. zaobserwowano mniejszą liczbę rejestracji niż rok wcześniej we wszystkich analizowanych rodzajach działalności, w tym w sekcji transport i gospodarka magazynowa

Aures Holdings otworzy w Polsce 10 oddziałów AAA Auto w ciągu dwóch lat

Warszawa, 14.07.2020 (ISBnews) - Aures Holdings, operator sieci centrów samochodowych AAA Aauto, planuje dalszą ekspansję terytorialną w Polsce po okresie pandemii koronawirusa, podała spółka. W ciągu dwóch lat otworzy dziesięć oddziałów, które wcześniej zostaną poprzedzone mniejszymi biurami

GUS: Przewozy pasażerskie wzrosły o 0,3% do 696,18 mln pasażerów w 2017 r.

. wszystkimi środkami transportu publicznego przewieziono więcej pasażerów niż przed rokiem, z wyjątkiem transportu samochodowego. Pasażerowie podróżowali na dalsze odległości niż przed rokiem (z wyjątkiem transportu morskiego), co znalazło odzwierciedlenie w dynamice pracy przewozowej przy przewozach

BOŚ Bank udzielił Laude Smart Intermodal 80 mln zł kredytu ekologicznego

szt.) oraz dźwigów do rozładunku (5 szt.), podał bank. "Dzięki inwestycji w transport kolejowy spółka wpłynie na ograniczenie emisji CO2 w granicach 116 650 ton/rok. Tyle bowiem dwutlenku węgla zostałoby wyemitowanych do atmosfery w przypadku zastosowania przez nią transportu samochodowego do

MI: Powołano Polską Sieć Instytutów Badawczych Transportu POLTRIN

Warszawa, 18.07.2018 (ISBnews) - Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Instytut Kolejnictwa oraz Instytut Transportu Samochodowego, podległe ministrowi infrastruktury instytuty badawcze działające w obszarze transportu, zawarły porozumienie w sprawie utworzenia Polskiej Sieci Instytutów Badawczych

GUS: Przeładunki w terminalach intermod. wzrosły o 26% r/r do 60,8 mln t w 2017

skonteneryzowanych, w tym przewiezionych transportem morskim - 37,8 mln ton (co stanowiło 38,0% ogółu ładunków przeładowanych w terminalach morskich i lądowych), transportem samochodowym - 11,9 mln ton (34,0%), a transportem kolejowym - 11,0 mln ton (28,0%). W ogólnej liczbie przeładowanych kontenerów w terminalach

Adamczyk: Przyjęty przez PE Pakiet Mobilności szkodliwy dla klimatu i transportu

niezgodne z założeniami europejskiego Zielonego Ładu. Z analizy przygotowanej przez naukowców z polskiego Instytutu Transportu Samochodowego wynika, że zgoda na obowiązek powrotu pojazdu do państwa siedziby co najmniej co 8 tygodni i restrykcje nałożone na kabotaż będą oznaczały emisję dodatkowych 3 mln

UTK: Kolejowe przewozy towarowe spadły wg masy o 5,5% r/r w 2019 r.

rozwijać.Dzięki transportowi intermodalnemu optymalnie można wykorzystać transport samochodowy, kolejowy i morski" - skomentował prezes UTK Ignacy Góra, cytowany w komunikacie. (ISBnews)

GUS: Liczba rejestracji firm spadła o 7,7% r/r do 78 308 w IV kw. 2019 r.

gospodarczych w IV kwartale 2019 r. wyniosła 78 308 wobec 84 871 w analogicznym okresie roku poprzedniego. W IV kwartale 2019 r. zaobserwowano mniejszą liczbę rejestracji niż rok wcześniej we wszystkich analizowanych rodzajach działalności, w tym w sekcji transport i gospodarka magazynowa o 16,6%, informacji i

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o transporcie drogowym ws. przewozu osób

wymogi wobec osób ubiegających się o licencję na wykonywanie przewozu osób samochodem osobowym oraz pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, znosząc obowiązki posiadania przez osobę zarządzającą transportem drogowym

GUS: Nakłady inwest. przedsiębiorstw niefinans. spadły o 6,1% r/r w I półr.

%). Odnotowano spadek nakładów zarówno na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia (o 5,4%) jak i na środki transportu (o 24,6%). Udział zakupów w nakładach ogółem zmniejszył się do 59,4% z 63%" - czytamy w komunikacie. Spadek nakładów (w cenach bieżących) notowano m.in. w administrowaniu i działalności

GUS: Liczba rejestracji firm wzrosła o 4,3% r/r do 95,3 tys. w I kw. 2019 r.

rejestracji nastąpił m.in. w budownictwie (o 20,7%), zakwaterowaniu i gastronomii (o 13,5%), informacji i komunikacji (o 3,4%) oraz transporcie i gospodarce magazynowej (o 2,0%). W I kwartale 2019 r. zaobserwowano mniejszą liczbę rejestracji niż rok wcześniej w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 2,7

GUS: Liczba rejestracji firm spadła o 5,6% r/r do 94 385 w II kw. 2019 r.

. zaobserwowano mniejszą liczbę rejestracji niż rok wcześniej w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 12,1%), informacji i komunikacji (o 8,4%), transporcie i gospodarce magazynowej (o 7,5%), usługach (o 7,4%), zakwaterowaniu i gastronomii (o 5,8%), oraz przemyśle (o 5,8%). Wzrost liczby rejestracji

GUS: Przewozy ładunków wzrosły o 1,8% r/r wg masy w 2016 r.

ton ładunków, tj. o 1,8% więcej niż przed rokiem. Wzrost przewozów ładunków zanotowano w transporcie samochodowym, morskim i lotniczym, natomiast spadek w transporcie kolejowym, rurociągowym i wodnym śródlądowym. Wykonana praca przewozowa wyniosła 385,7 mld tonokilometrów i była większa o 6,9% niż w

GUS: Nakłady inwest. przedsiębiorstw niefinans. wzrosły o 4,3% r/r w I kw. 2020

transportu nieco spadły (o 0,3% wobec wzrostu przed rokiem o 18,3%)" - czytamy w komunikacie. Największy wzrost nakładów inwestycyjnych (w cenach bieżących) wystąpił m.in. w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 22,8% wobec wzrostu przed rokiem o 14,3%), przetwórstwie

GUS: Przewozy ładunków spadły o 2% r/r wg masy w 2015 r.

ładunków, tj. o 2% mniej niż przed rokiem. Spadek przewozów ładunków zanotowano w transporcie kolejowym i samochodowym, natomiast wzrost w transporcie rurociągowym, morskim, wodnym śródlądowym i lotniczym. Wykonana praca przewozowa wyniosła 360,6 mld tonokilometrów i była większa o 3,6% niż w 2014 r. Praca

GUS: Przewozy pasażerskie spadły o 1,4% r/r w 2016 r.

. środkami transportu publicznego1 przewieziono 693,9 mln pasażerów, tj. o 1,4% mniej niż przed rokiem. Mniejsze były przewozy jedynie w transporcie samochodowym, wzrosły natomiast w transporcie kolejowym, morskim, wodnym śródlądowym i lotniczym. Praca przewozowa wykonana przy przewozie pasażerów wyniosła

KPMG i PZPM: Produkcja samochodów ogółem spadła o 6,7% r/r w I poł. 2018 r.

Warszawa, 02.08.2018 (ISBnews) - Liczba pojazdów samochodowych wyprodukowanych w Polsce w I poł. 2018 r. wyniosła ogółem 362,1 tys., tj. o 6,7% mniej niż rok wcześniej, wynika z raportu kwartalnego KPMG w Polsce i PZPM. Produkcja sprzedana wyniosła 79,3 mld zł i była większa o 2,5% r/r. "W

GUS: Przychody transportu wzrosły o 9,5% r/r do 250,2 mld zł w 2017 r.

wzrost przewozów ładunków w transporcie samochodowym, kolejowym lotniczym i w żegludze morskiej, przy spadku - w żegludze śródlądowej i transporcie rurociągowym. Praca przewozowa zwiększyła się we wszystkich rodzajach transportu, z wyjątkiem transportu rurociągowego" - podał także GUS. (ISBnews

PGNiG OD ma list intencyjny ws. budowy dwóch stacji LCNG w Suwałkach i Szumowie

Rupińscy, które zakładają zakup co najmniej 50 pojazdów ciężkich do transportu kruszyw, napędzanych gazem LNG. "Projekt uwspółcześnia dotychczasowy model tradycyjnego transportu samochodowego na przyjazny dla środowiska model oparty na ekologicznych paliwach i wykorzystaniu niskoemisyjnego

NIK: Rozwój zrównoważ. transportu publ. na Dolnym Śląsku nie zawsze prawidłowy

. Wyniki kompleksowych badań ruchu we Wrocławiu wykazały, że w 2018 r. 41% mieszkańców Wrocławia najczęściej podróżowało samochodem, a pozostałe 59% komunikacją zbiorową, rowerem lub pieszo. Nieznacznie, bo o 1% w porównaniu z 2011 r., wzrósł udział podróży transportem niesamochodowym w ogólnej liczbie

Polwax zaoferował 8 tys. m3 pojemności magazynowych w Czechowicach

substancji chemicznych za wyjątkiem paliw i oleju opałowego, a własna infrastruktura przeładunkowa pozwala na obsługę transportów zarówno samochodowych, jak i kolejowych, poinformowano. "Nasza infrastruktura pozwala na realizację usług przechowywania oraz blendingu różnych produktów chemicznych na

Barometr koniunktury IRG SGH to 2,7 pkt II kw., najwyższy - w budownictwie

koniunktury dla budownictwa, najniższą wartość wskaźnika, - 5,8 pkt, odnotowano dla transportu samochodowego, poinformował Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH). "Wzrost wartości barometru w drugim kwartale wynosi 3,1 pkt. Jest to zmiana typowa dla tej pory roku. Odnotowany

GUS: Nakłady inwest. przedsiębiorstw niefinans. wzrosły o 11,8% r/r w 2018 r.

% oraz na środki transportu - o 4,6%. Udział zakupów1 w nakładach ogółem wyniósł 62,2% (w 2017 roku - 64,0%)" - czytamy w komunikacie. "Inwestowały głównie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie: przemysłu - 37% ogółu inwestujących podmiotów, handlu; naprawy pojazdów samochodowych

Prezydent podpisał nowelizację, wprowadzającą nowy system poboru opłat drogowych

. "Celem ustawy jest zmiana dotychczasowego systemu poboru opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych. Szef Krajowej Administracji Skarbowej przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego kompetencję do poboru opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych oraz opłaty za

Rząd przyjął projekt ustawy o systemach homologacji typu UE

przeznaczonych dla maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach (zaliczamy do nich np. lokomotywy, statki żeglugi śródlądowej, koparki czy walce) udzielał będzie dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego. Wcześniej homologacji takiej udzielał Instytut Transportu Samochodowego" - czytamy w komunikacie

GUS: Nakłady inwest. przedsiębiorstw niefinans. wzrosły o 21,7% r/r w I kw. 2019

o 13,3%) oraz na środki transportu (wzrost o 27,6%)" - czytamy w komunikacie. Największy wzrost nakładów inwestycyjnych (w cenach bieżących) wystąpił m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 45,8% wobec spadku przed rokiem o 28,3

ARP udzieliła łącznie ok. 10 mln zł pożyczek dwóm PKS-om na restrukturyzację

Warszawa, 17.05.2019 (ISBnews) - Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) podpisała dwie umowy pożyczki na łączną kwotę prawie 10 mln zł z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Zielona Góra oraz Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim, podała Agencja. Środki zostaną

GUS: Nakłady inwest. przedsiębiorstw niefinans. wzrosły o 17,9% r/r w I półr.

poniesionych przez badane podmioty o liczbie pracujących 10 i więcej osób" - czytamy dalej. "Inwestowały głównie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie: przemysłu - 39,1% ogółu inwestujących podmiotów, handlu; naprawy pojazdów samochodowych - 25,7%, budownictwa - 7,7%, transportu i

Inter Cars miał 227,1 mln zł zysku netto, 462,14 mln zł EBITDA w 2019 r.

lat i tym samym mogłoby to mieć negatywne konsekwencje dla dotychczasowej sprzedaży części. Wręcz przeciwnie, w najbliższych latach spodziewamy się dalszego wzrostu udziału sprzedaży produktów oferowanych przez Inter Cars do grupy niezależnych serwisów samochodowych" - czytamy dalej. W jego

GUS: Liczba osób z minimalną płacą brutto spadła o 3,7% r/r do 1,5 mln w 2018 r.

wcześniejszych - w sekcjach PKD: handel; naprawa pojazdów samochodowych 404 tys., przetwórstwo przemysłowe 302 tys., budownictwo 220 tys., transport i gospodarka magazynowa 107 tys. oraz administrowanie i działalność wspierająca 100 tys" - czytamy w komunikacie. Szacunkowa liczba osób fizycznych

PKP Cargo i LG Cargo mają list intencyjny ws. przewozów intermodalnych na Litwę

przedsiębiorstwa samochodowe i chcemy, aby kolej część tych ładunków przejęła" - powiedział Warsewicz, cytowany w komunikacie. Prezes wskazuje, że działania PKP Cargo i LG Cargo mogłyby służyć także realizacji unijnej polityki transportowej i środowiskowej. Co roku granicę polsko-litewską przekracza bowiem

Czy obowiązkowe jest zakładanie maseczki w czasie podróży busem? Prawnicy czytelnikom, odc. 90.

patrzą na mnie jak na ufoludka, słyszę też docinki, abym zdjęła z twarzy szmatkę, bo koronawirus dotyka tylko złych ludzi. Czasem to już nie wiem, kto ma rację. Czego powinnam oczekiwać od kierowcy busa? Zgodnie z obowiązującym przepisami zakrywanie ust i nosa podczas podróży środkami transportu

Prezydent podpisał nowelizację ustaw tworzących tarczę antykryzysową 3.0

rozwój i inwestycje. Szereg rozwiązań dotyczy transportu: samochodowego i kolejowego. Wprowadza dodatkowe mechanizmy wsparcia pasażerskich przewozów kolejowych ze względu na straty spowodowane epidemią koronawirusa o wartości 900 mln zł. Zakłada też podniesienie do 3 zł z 1 zł maksymalnej dopłaty z

PKN Orlen i Pesa chcą wspólnie opracować pojazdy szynowe zasilane wodorem

; - powiedział członek zarządu PKN Orlen Józef Węgrecki. Ocenił, że w przyszłości transport szynowy będzie miał znacznie większe zapotrzebowanie na wodór niż samochodowy, a koncern dzięki podpisanemu listowi intencyjnemu rozszerzy działalność o ten rynek. Dokument zakłada wymianę informacji oraz badania

Sejm przyjął nową tarczę, która m.in. rozszerza zwolnienia z ZUS

zaoszczędzenie około 20 mln zł). W związku z kryzysem spowodowanym epidemią koronawirusa planowane jest dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) kwotą 900 mln zł na rozwój inwestycje. Szereg rozwiązań dotyczy transportu: samochodowego i kolejowego. Planowane jest wprowadzenie dodatkowego mechanizmu

Trwa drugie czytanie kolejnego projektu nowelizacji tzw. tarczy antykryzysowej

transportu: samochodowego i kolejowego. Planowane jest wprowadzenie dodatkowego mechanizmu wsparcia pasażerskich przewozów kolejowych ze względu na straty spowodowane epidemią koronawirusa o wartości 900 mln zł. Założono też podniesienie do 3 zł z 1 zł maksymalnej dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów

KPMG i PZPM: Produkcja samochodów ogółem spadła o 5,9% r/r w I-III kw. 2018 r.

Warszawa, 30.10.2018 (ISBnews) - Liczba pojazdów samochodowych wyprodukowanych w Polsce w pierwszych III kwartałach 2018 r. wyniosła 496,6 tys., tj. o 5,9% mniej niż rok wcześniej, wynika z raportu KPMG w Polsce i PZPM "Branża motoryzacyjna. Edycja Q4/2018". Po III kw. produkcja

GUS: Przewozy towarów wzrosły wg masy o 1,8% r/r, wg pracy przew. o 6,9% w 2016r

rodzajami transportu przewieziono 1 836,7 mln ton ładunków, tj. o 1,8% więcej niż przed rokiem i wykonano pracę przewozową w wysokości 385,7 mld tonokilometrów, tj. o 6,9% większą niż przed rokiem. Zanotowano wzrost przewozów ładunków w transporcie samochodowym, lotniczym i żegludze morskiej, przy spadku w

Lotos planuje otworzyć pierwszą stację tankowania LNG w poł. 2021 r.

koronawirusem, ale równolegle też cały czas pracujemy nad kolejnymi projektami. Inwestycja realizowana z Remontową LNG Systems umożliwi uzupełnienie oferty Lotos Paliwa o LNG i CNG, nowoczesne paliwa alternatywne, bardziej ekonomiczne i niskoemisyjne, przeznaczone przede wszystkim dla ciężkiego transportu

Gospodarka musi działać! Konfederacja Lewiatan apeluje o rozsądną walkę z pandemią

. Maksymalnie zabezpieczyć łańcuchy dostaw. Trzeba utrzymać istniejące ustalenia dotyczące ruchu granicznego, w tym zwłaszcza ruchu na przejściach granicznych dla pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy, oraz utrzymać „zielone korytarze” dla transportu leków, substancji czynnych, materiałów

Rząd chce, by prezes URE corocznie określał wskaźnik emisji gazów cieplarnianych

w kolejnych latach (wzrost udziału energii z odnawialnych źródeł energii) celowe jest coroczne aktualizowanie tego wskaźnika. Efektem zmiany będzie coraz korzystniejsza pozycja energii elektrycznej zużytej w transporcie samochodowym w realizacji Narodowego Celu Redukcyjnego (NCR)" - podano w

Zamawiasz zakupy do domu przez internet? Tak samo możesz kupić auto

jakiś czas zamknięte. Do tego doszedł strach przed korzystaniem z transportu publicznego i niechęć do wychodzenia z domu. Zaczęliśmy więc potrzebować samochodu, ale nie chcemy ryzykować wizyty w salonie samochodowym. Oferta dla firm i osób prywatnych Cyfryzacja i rozwój usług online to jeden z

POPiHN: Spadki sprzedaży paliw z powodu koronawirusa są mniejsze od zakładanych

Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - Na skutek wprowadzonych ograniczeń w poruszaniu się mieszkańców Polski, ruch samochodowy uległ znacznemu obniżeniu, choć spadki sprzedaży paliw są mniejsze niż zakładano. Szczególnie dotyczy to ruchu pasażerskiego i pojazdów osobowych. Ruch pojazdów ciężarowych

Sąd zarejestrował zmianę nazwy ABC Data na Vicis New Investments

77.11.Z, 12) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 77.12.Z, 13) wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego - PKD 77.29.Z, 14) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych - PKD 77.31.Z, 15) wynajem i dzierżawa maszyn i

GUS: Nakłady inwest. przedsiębiorstw niefinans. wzrosły o 12,4% r/r w I-III kw.

%) nakładów na środki transportu. Udział zakupów w nakładach ogółem zmniejszył się do 63,4% z 65,9% przed rokiem" - czytamy w komunikacie. Wzrost nakładów (w cenach bieżących) notowano m.in. w transporcie i gospodarce magazynowej (o 40,7% wobec wzrostu o 18,6%), w górnictwie i wydobywaniu (o 32% wobec

PKP Cargo Connect uruchomi pociągi operatorskie na 3 trasach od przełomu V/VI

transportem samochodowym pod wskazany przez klienta adres. Pociągami Connect Operator będzie można przewozić różnej wielkości kontenery. Produkt przygotowany przez PKP Cargo Connect to element szerszej strategii Grupy PKP Cargo nastawionej na rozwijanie przewozów intermodalnych. Udział tego segmentu w

PSPA: Liczba rejestracji elektrycznych aut osobowych wzrosła o 98% r/r w I-XI

Centralną Ewidencją Pojazdów, 216 szt. W dalszym ciągu rośnie też flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec listopada osiągnęła 6 204 szt., podano w komunikacie. "Pojazdy elektryczne wciąż stanowią niewielki ułamek parku samochodowego w Polsce. Liczby są znacznie niższe niż w

FPS dołączyła do JSW i PKP Cargo w projekcie wykorzystania wodoru w kolejnictwie

urzędów, ale też może okazać się niezwykle cenny jako ekologiczne paliwo w transporcie publicznym. Ogniwa wodorowe znajdują coraz częściej zastosowanie nie tylko w transporcie samochodowym, ale także w kolejowym. Pierwszy na świecie pociąg zasilany paliwem wodorowym pojawił się we wrześniu w 

Rząd przyjął nowelę dot. przewozu osób samochodami i taksówkami

Warszawa, 02.04.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw tworzących jednakowe wymogi i warunki do równej konkurencji dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą związaną z pośrednictwem przy

Rząd ujawnił projekt "narodowej kwarantanny". Zakaz przemieszczania się, obostrzenia dla Polaków wracających zza granicy

odwiedzin miejsca kultu, szkoły czy uczelni. Rozporządzenie przewiduje też "wstrzymanie przemieszczania się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej". Polacy wracający do kraju zza granicy będą musieli poddać się dziesięciodniowej

EKG: Kolej z inwestycjami płynnie przejdzie w nową unijną perspektywę

transport pasażerski wygrywa z transportem samochodowym tam gdzie jest realizowany, a dokończenie inwestycji w infrastrukturę, tabor czy dworce sprawi, że będziemy jeździć jeszcze szybciej, bardziej komfortowo i punktualnie" - powiedział prezes PKP Krzysztof Mamiński w trakcie panelu. Zapewnił, że

Poczta Polska testuje ciągnik siodłowy Scania LNG

Warszawa, 18.06.2019 (ISBnews) - Ciągnik siodłowy Scania, zasilany gazem LNG jest testowany przez pracowników Poczty Polskiej na trasie Lublin - Warszawa. To kolejny etap wdrażania programu stopniowej wymiany floty samochodowej narodowego operatora wyznaczonego na niskoemisyjną, podała Scania

GUS: Przewozy pasażerskie spadły o 0,9% r/r w 2015 r.

. środkami transportu publicznego przewieziono 703,6 mln pasażerów, tj. o 0,9% mniej niż przed rokiem. Mniejsze były przewozy w transporcie samochodowym, morskim i lotniczym, wzrosły natomiast w transporcie kolejowym i wodnym śródlądowym. Praca przewozowa wykonana przy przewozie pasażerów wyniosła 52,7 mld

Elemental Holding sfinalizował akwizycję spółki Recat w Niemczech

Warszawa, 01.03.2018 (ISBnews) - Elemental Holding sfinalizował zakup 85% udziałów niemieckiej spółki Recat z branży przetwarzania zużytych katalizatorów samochodowych i przemysłowych, podał Elemental. "Recat jest na rynku niemieckim oraz zachodnio-europejskim wiodącym

Grupa Lotos ma list intenc. z Toyota Motor Poland ws. stacji tankowania wodoru

Warszawa, 02.12.2019 (ISBnews) -Grupa Lotos podpisała list intencyjny z Toyota Motor Poland w zakresie współpracy intensyfikującej prace nad rozwojem technologii wykorzystania wodoru w transporcie samochodowym, podała spółka. Chodzi m.in. o wybudowanie pod patronatem Toyoty stacji tankowania

mLeasing wprowadził finansowanie paneli fotowoltaicznych dla przedsiębiorców MŚP

, transportu ciężkiego, maszyn i urządzeń (w tym medycznych) oraz usługi z zakresu najmu i zarządzania flotą samochodową (CFM). Finansuje także obiekty handlowe, biurowe, hotele oraz magazyny. mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem

GUS: Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw niefinans. wzrosły o 6,6% r/r w I kw.

13,3%)" - czytamy w komunikacie. Największy wzrost nakładów inwestycyjnych (w cenach bieżących) wystąpił transporcie i gospodarce magazynowej (o 86,8% wobec spadku przed rokiem o 13,8%), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 31,9% wobec wzrostu przed rokiem o 14,5%), górnictwie i

Bird uruchomił w Warszawie usługi wynajmu hulajnóg elektrycznych

przyjazne dla środowiska rozwiązanie dla transportu miejskiego, działając jednocześnie na rzecz zmniejszenia ruchu samochodowego. Od dzisiaj, codziennie w godzinach 7:00-21:00 Warszawiacy będą mogli zlokalizować i uruchomić hulajnogę elektryczną z wykorzystaniem aplikacji Bird" - czytamy w komunikacie

GUS: Wynik netto przedsięb. niefinans. spadł o 28,6% r/r do 18,56 mld zł w I kw.

gastronomii (z 1,8% przed rokiem do minus 7,9%), pozostałej działalności usługowej (z 5,8% do minus 2,1%), górnictwie i wydobywaniu (z 5,7% do minus 2%), transporcie i gospodarce magazynowej (z 3,2% do minus 0,2%), przetwórstwie przemysłowym (z 4,8% do 2,2%), obsłudze rynku nieruchomości (z 6,6% do 4,3

Rząd przyjął projekt nowelizacji ws. poboru opłat drogowych

Informacyjne Rządu. 3 listopada 2018 r. Główny Inspektor Transportu Drogowego (GITD) przejął obecny system poboru opłaty elektronicznej pobieranej za przejazd pojazdów samochodowych po drogach krajowych. Obecnie funkcjonujący system poboru opłaty elektronicznej zawiera nieadekwatne rozwiązania technologiczne

Polska Grupa Motoryzacyjna i jej członkowie wspierają walkę z koronawirusem

Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - Członkowie Polskiej Grupy Motoryzacyjnej (PGM), która zrzesza rodzimych producentów części samochodowych, podejmują szereg działań w ramach ogólnopolskiej walki z koronawirusem COVID-19, podała organizacja. Najszybciej zareagowały firmy, które miały możliwość

GUS: W terminalach intermodalnych przeładowano łącznie 48,2 mln ton w 2016 r.

r. w terminalach intermodalnych przeładowano łącznie 48,2 mln ton ładunków skonteneryzowanych, w tym przewiezionych transportem morskim - 21,5 mln ton (co stanowiło 44,6% ogółu ładunków przeładowanych w terminalach morskich i lądowych), transportem samochodowym - 12,9 mln ton (26,7%), a transportem

Sejm przyjął część poprawek Senatu do tarczy antykryzysowej 3.0

Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) kwotą 900 mln zł na rozwój inwestycje. Szereg rozwiązań dotyczy transportu: samochodowego i kolejowego. Wprowadza dodatkowe mechanizmy wsparcia pasażerskich przewozów kolejowych ze względu na straty spowodowane epidemią koronawirusa o wartości 900 mln zł. Zakłada też

KE zatwierdziła 253 mln euro dofinansowania do projektów realizowanych w Polsce

elektroenergetycznych wchodzących w skład przedsięwzięcia, inwestycja ta znajduje się na Liście Projektów Strategicznych. Kolejne projekty dotyczą transportu. Kwota blisko 85 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ma przyczynić się do poprawy transportu publicznego w Olsztynie poprzez rozbudowę

Senat przyjął nowelizację tarczy antykryzysowej 3.0 z poprawkami

koronawirusa planowane jest dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) kwotą 900 mln zł na rozwój inwestycje. Szereg rozwiązań dotyczy transportu: samochodowego i kolejowego. Planowane jest wprowadzenie dodatkowego mechanizmu wsparcia pasażerskich przewozów kolejowych ze względu na straty spowodowane

Senacka komisja zarekomendowała przyjęcie tarczy 3.0 z poprawkami

inwestycje. Szereg rozwiązań dotyczy transportu: samochodowego i kolejowego. Planowane jest wprowadzenie dodatkowego mechanizmu wsparcia pasażerskich przewozów kolejowych ze względu na straty spowodowane epidemią koronawirusa o wartości 900 mln zł. Założono też podniesienie do 3 zł z 1 zł maksymalnej dopłaty

GUS: Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw niefinansowych wzrosły o 3,4% w 2017r.

techniczne i narzędzia (wzrost o 1,6%) oraz na środki transportu (wzrost o 15,6%)" - czytamy w komunikacie. Największy wzrost nakładów inwestycyjnych (w cenach bieżących) wystąpił transporcie i gospodarce magazynowej (o 37,4% wobec spadku przed rokiem o 48,3%), handlu; naprawie pojazdów samochodowych

Waimea Holding planuje wybudować terminal cargo na lotnisku we Lwowie

Terminal Lwów ma zapewnić zdolność obsługi pełnego asortymentu towarów, nie wyłączając przesyłek specjalnych, niebezpiecznych, wartościowych, a także asortymentów rolno-spożywczych w formie dedykowanych rejsów towarowych, jak i lotniczego transportu samochodowego, podano także. Spółka wskazuje, że Port

Seco/Warwick obniżył czas pracy i wynagrodzenia o 20% na czas trwania epidemii

na działalność spółki i wyniki finansowe w perspektywie kolejnych okresów wskazuje: zmniejszenie zamówień, ograniczenia wprowadzone przez rządy krajów objętych epidemią, kryzys w branży samochodowej, utrudnienia we współpracy z kluczowymi dostawcami surowców dla spółki łącznie z przerwaniem łańcucha

GUS: Wynik netto przedsięb. niefinans. wzrósł o 7,5% r/r do 121,2 mld zł w 2019

%), administrowaniu i działalności wspierającej (z 3,2% do 4,1%), dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (z 4,4% do 5,3%), budownictwie (z 3,7% do 4,0%), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (z 2,1% do 2,3%), w pozostałej działalności usługowej (z 6,5% do 6,6%) oraz w transporcie i

Morawiecki: Wprowadzamy stan zagrożenia epidemicznego, zamykamy granice

połączenia lotnicze i kolejowe. Samochodowy ruch dla Polaków wracających do Polski będzie utrzymany, ale na granicach będą bardzo rygorystyczne zasady wjazdu i kontroli sanitarnej. Rząd podjął także decyzje o ograniczeniu działalności galerii handlowych oraz punktów gastronomicznych. "Z piątku na

Carsmile udostępni dealerom sklep internetowy do sprzedaży samochodów

. "Dealer online" integruje wszystkie procesy związane z zakupem samochodu: wybór auta, konfigurację, wybór formy finansowania, scoring kredytowy, umówienie na jazdę testową oraz wygenerowanie i podpisanie umowy, wyjaśniono w komunikacie. "Dealerzy samochodowi znaleźli się w bardzo

Umicore oficjalnie zainaugurował budowę fabryki materiałów katodowych pod Nysą

mobilności. Jesteśmy wiodącym dostawcą materiałów katodowych w transporcie elektrycznym i dlatego tak ważna jest dla nas możliwość docierania do klientów w różnych regionach świata. Budowa nowego zakładu produkcyjnego w Nysie świetne wpisuje się w tę strategię"  - powiedział CEO Umicore Marc

Prezydent podpisał ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Warszawa, 06.02.2018 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych, podało Ministerstwo Energii. "Przyjęcie przepisów ustawy stwarza warunki do upowszechnienia transportu elektrycznego w Polsce, a tym samym otwiera nowe perspektywy rozwoju

Poczta Polska, Grupa Enea i KZŁ mają list intencyjny dot. elektromobilności

samochodowego. "Poczta Polska współpracuje z firmami i instytucjami, które działają na rzecz elektromobilności. Chcemy dzielić się doświadczeniami i wspólnie wypracowywać rozwiązania, które pomogą we wdrażaniu i eksploatacji w naszej flocie aut nisko- i zeroemisyjnych. Zależy nam, aby transport przesyłek

Barometr koniunktury IRG SGH - BARIRG spadł o 6,3 pkt w IV kw.

kondycji gospodarstw domowych. W porównaniu z poprzednim kwartałem największe spadki wartości wskaźnika odnotowano dla budownictwa i transportu samochodowego, a najmniejszy w przypadku wskaźnika kondycji gospodarstw domowych" - czytamy w komunikacie. Według badania, zarówno producenci, jak i

Akcjonariusze Trans Polonia zdecydują 23 VI o niewypłacaniu dywidendy

CEE, oferującym transport drogowy paliw samochodowych (olej napędowy, benzyna), LNG i paliw lotniczych (JET). Spółka jest obecna w kilkunastu krajach Europy, posiada swoje przedstawicielstwa we Francji, Holandii i Hiszpanii. Firma kooperuje z wiodącymi krajowymi i międzynarodowymi producentami

GUS: Inwestycje przedsiębiorstw niefinans. spadły o 1% r/r do 80,2 mld zł w I-IX

%), czytamy dalej. "Nakłady inwestycyjne wzrosły m.in. w transporcie i gospodarce magazynowej (o 18,6% wobec spadku przed rokiem o 40,2%), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 15,4% wobec wzrostu przed rokiem o 2,8%), w informacji i komunikacji (o 10,7% wobec spadku przed rokiem o 1

Rząd przyjął projekt dot. elektromobilności, m.in. tańsze będą auta elektryczne

czystego transportu użytkownicy pojazdów samochodowych spalinowych będą ponosić opłaty. Opłaty te będą dochodem gminy. Obszar takiej strefy zostanie oznaczony znakami drogowymi. Opłata za wjazd do strefy czystego transportu (bez względu na czas jaki pojazd będzie w niej przebywał) nie będzie

Barometr koniunktury IRG SGH wzrósł o 3,1 pkt kw/kw do 3 pkt w IV kw. br.

; Według Instytutu, największe przyrosty wartości wskaźnika w skali kwartału odnotowano w przemyśle przetwórczym (o 6,6 pkt), gospodarstwach domowych (o 5,3 pkt) i transporcie samochodowym (o 7,1 pkt). Jest to także zjawisko nietypowe dla tej pory roku. Mimo spadku wartości wskaźnika koniunktury w

PGNiG szacuje, że w 2019 r. przeładuje 40 tys. ton LNG, o 27% więcej r/r.

potencjał, by częściowo zastąpić olej napędowy w transporcie drogowym, o czym świadczą podpisywane przez Grupę PGNiG kontrakty na dostawy LNG do autobusów miejskich czy flot ciężarówek. Szacujemy, że w całym 2019 roku przeładujemy 40 tys. ton LNG. To oznacza wzrost o 27% r/r. Jesteśmy przekonani, że dzięki

Przegląd informacji ze spółek

regularne połączenia kolejowe z Poznania do Duisburga służące do przewozu naczep samochodowych, podało PKP Cargo. To odpowiedź na ograniczenia w międzynarodowym transporcie samochodowym w czasie epidemii koronawirusa. W sprzedaży hurtowej paliw realizowanej przez Grupę Unimot najbardziej ucierpiał gaz

PCC Intermodal uruchomi nowy produkt na relacji Kutno-Duisburg od stycznia

spółka notowana na GPW od 2009 roku. Jej działalność obejmuje organizację transportu ładunków w kontenerach w oparciu o rozkład regularnych połączeń kolejowych pomiędzy terminalami intermodalnymi oraz zsynchronizowanych z nimi przewozami samochodowymi. Wiodącym akcjonariuszem spółki jest działająca w

Obostrzenia. Domki, kwatery i apartamenty też zamknięte. Jest jednak pewne "ale"

samochodowych”. Nie ma więc wątpliwości, na wycieczkę z noclegiem nad morze czy w góry nie pojedziemy.   Praca zdalna albo podróż służbowa. Wystarczy oświadczenie gościa Od tych twardych reguł są jednak wyjątki. Obostrzenia ws. noclegów w obiektach hotelarskich nie dotyczą podróży służbowych, w

PKP podpisały z Rybnikiem list ws. projektu logistycznego na gruntach kolei

mieście, ale w całym regionie. Firmy zyskałyby nową możliwość obsługi logistycznej, co z pewnością wpłynęłoby na podniesienie ich konkurencyjności. Wdrożenie projektu pozwoliłoby też na nadanie priorytetu transportowi szynowemu, poprzez przeniesienie strumienia ładunków z transportu samochodowego na rzecz

transport samochodowy

transport drogowy
Transport samochodowy (zwany też drogowym) - jedna z gałęzi transportu, w której ładunki i pasażerowie przemieszczają się po drogach lądowych przy pomocy kołowych środków transportu (np. pojazdów samochodowych). Usługi transportowe odbywające się z wykorzystaniem tej gałęzi transportu świadczone są przez przewoźników drogowych.Do zalet transportu drogowego zalicza się m.in.

więcej o transport samochodowy na pl.wikipedia.org