transport rurociągowy

GUS: Przewozy ładunków wzrosły o 11,8% r/r wg masy w 2017 r.

transportu (z wyjątkiem transportu rurociągowego i transportu wodnego śródlądowego) w porównaniu z rokiem poprzednim osiągnęła poziom nienotowany co najmniej od dekady. Praca przewozowa była większa niemal we wszystkich rodzajach transportu (tylko w transporcie rurociągowym była mniejsza)" - czytamy w

PERN przekazał 5 aut dla Wojskowego Instytutu Medycznego

dla potrzebujących instytucji i wolontariuszy. Z przekazanego materiału zostanie wykonanych ok. 3700 maseczek, podsumowano. PERN to krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw

PERN: Prace nad rewersem z Płocka do Adamowa zakończą się w 2020 roku

podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. Przychody spółki wyniosły 1,38 mld zł w 2018 roku. (ISBnews)  

Naftoserwis z Grupy PERN wykonał diagnostykę rurociągu Grupy Lotos

transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 29,49

PERN: Dostawy ropy do Adamowa odbywają się trzema nitkami rurociągu 'Przyjaźń'

: Total w Leunie oraz PCK w Schwedt. PERN to krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. (ISBnews)  

W systemie PERN wciąż pozostaje około 90 tys. ton zanieczyszczonej ropy

dostawy ropy rurociągiem "Przyjaźń", do Polski wpłynęło łącznie ponad 1 mln ton zanieczyszczonego surowca. PERN to krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. Przychody spółki

Prezes PERN: Dostawy ropy na Białoruś to możliwości rozwoju dla spółki

sprowadzania małych ilości surowca, stopniowo zwiększając zapotrzebowanie, gdyby takie rozwiązanie się sprawdziło" - podsumował prezes. PERN to krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw

PERN pracuje nad usunięciem skutków kradzieży paliwa z rurociągu pod Łodzią

podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. Przychody spółki wyniosły 1,35 mld zł w 2019 roku. (ISBnews)  

PERN będzie wykorzystywał drony w monitoringu sieci przesyłowej

dronem zarówno w zasięgu wzroku, jak i poza nim, podano również. PERN to krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. Przychody spółki wyniosły 1,38 mld zł w 2018 roku. (ISBnews)  

PERN miał 669 mln zł zysku EBITDA, 468 mln zł zysku netto w 2019 roku

netto o 32% (z 365 mln zł), podała także spółka. PERN to krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. Przychody spółki wyniosły 1,35 mld zł w 2019 roku. (ISBnews)  

PERN: Wykorzystanie rurociągów i baz paliw wraca do stanu sprzed pandemii

magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. Przychody spółki wyniosły 1,38 mld zł w 2018 roku. (ISBnews)  

PERN miał 679 mln zł zysku EBITDA, 423 mln zł zysku netto w 2018 roku

logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. (ISBnews)    

PERN wdraża pakiet antykryzysowy na rzecz wykonawców robót budowlanych

krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. Przychody spółki wyniosły 1,38 mld zł w 2018 roku. (ISBnews)

PERN: Zakończyły się rozmowy operatorów rurociągu Przyjaźń

potrzeby zostaną uruchomione zapasy obowiązkowe, które uwalnia Ministerstwo Energii na wniosek rafinerii. PERN to krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. (ISBnews)

PERN przekazał dodatkowe 250 tys. zł na walkę z koronawirusem

sytuacją epidemiologiczną wszystkim wykonawcom realizującym inwestycje na terenie obiektów spółki, podsumowano. PERN to krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. Przychody spółki wyniosły

PERN wybrał inżyniera budowy II nitki Rurociągu Pomorskiego

rurociągu w 2021 roku.  Inwestycja o szacunkowej wartości ok. 1 mld zł miałaby powstać do końca 2023 roku. PERN to krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. Przychody spółki

GUS: Przychody transportu wzrosły o 8,6% r/r do 250 mld zł w 2018 r.

przed rokiem. Zanotowano wzrost przewozów ładunków w transporcie samochodowym, kolejowym, lotniczym, żegludze morskiej i rurociągowym, przy spadku - w żegludze śródlądowej. Praca przewozowa zwiększyła się niemal we wszystkich rodzajach transportu, z wyjątkiem transportu rurociągowego i żeglugi

PERN podpisał umowę na dwa zbiorniki paliwowe po 32 tys. m3 w bazie w Dębogórzu

roku. II etap rozbudowy pojemności zwiększy pojemność baz paliwowych PERN łącznie o 222 tys. m3, czyli o około 12%. PERN to krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. Przychody

PERN zlokalizował i usunął nielegalny odwiert z rurociągu Przyjaźń

ropociągu. W czasie zdarzenia PERN na bieżąco dostarczał surowiec do rafinerii, podkreślono także. PERN to krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. (ISBnews)  

PERN ogłosił przetarg na dostawę rur na potrzeby rurociągu Boronów-Trzebinia

magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. Przychody spółki wyniosły 1,38 mld zł w 2018 roku. (ISBnews)  

PERN może przejść po pandemii na 12-godzinny system pracy w bazach naftowych

pracowników OLPP i PERN" - podsumował Wasilewski. PERN to krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. Przychody spółki wyniosły 1,35 mld zł w 2019 roku. Piotr Apanowicz (ISBnews

Prezes PERN: Szczyt kryzysu w obrocie paliwami był w kwietniu, trwa odbudowa

Naftoporcie i tak byłyby znacząco wyższe niż w tym roku" - podsumował prezes. PERN to krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. Przychody spółki wyniosły 1,35 mld zł w 2019 roku

PERN zakończył montaż dachu na zbiorniku budowanym w Boronowie

naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. Przychody spółki wyniosły 1,35 mld zł w 2019 roku. (ISBnews)  

Naftoserwis z Grupy PERN będzie diagnozować rurociąg PKN Orlen

% zależna od PERN. PERN to krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność

PERN podpisał umowę z ILF na projekt II nitki rurociągu pomorskiego Płock-Gdańsk

rurociągu pomorskiego relacji Płock-Gdańsk nastąpi najprawdopodobniej w 2021 roku. PERN to krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. (ISBnews)  

Prezes PERN: Wybór wykonawcy II nitki rurociągu pomorskiego w 2021 roku

magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. (ISBnews)  

W systemie PERN wciąż pozostaje ponad 200 tys. ton zanieczyszczonej ropy

przychody z tytułu magazynowania zanieczyszczonej ropy, to korzystniejsze dla spółki byłoby, gdyby te zbiorniki nie były wyłączone z normalnej eksploatacji. PERN to krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy

GUS: Przychody transportu wzrosły o 9,5% r/r do 250,2 mld zł w 2017 r.

wzrost przewozów ładunków w transporcie samochodowym, kolejowym lotniczym i w żegludze morskiej, przy spadku - w żegludze śródlądowej i transporcie rurociągowym. Praca przewozowa zwiększyła się we wszystkich rodzajach transportu, z wyjątkiem transportu rurociągowego" - podał także GUS. (ISBnews

Oferta z udziałem spółki Polimeksu na 107 mln zł netto wybrana w przetargu PERN

oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. (ISBnews)  

PERN zmodernizuje linie nalewcze w czterech bazach paliw

magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. Przychody spółki wyniosły 1,38 mld zł w 2018 roku. (ISBnews)

PERN z nowoczesnym systemem pomiaru ropy płynącej ze wschodu

podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. Przychody spółki wyniosły 1,38 mld zł w 2018 roku. (ISBnews)

GUS: Przewozy ładunków wzrosły o 1,8% r/r wg masy w 2016 r.

ton ładunków, tj. o 1,8% więcej niż przed rokiem. Wzrost przewozów ładunków zanotowano w transporcie samochodowym, morskim i lotniczym, natomiast spadek w transporcie kolejowym, rurociągowym i wodnym śródlądowym. Wykonana praca przewozowa wyniosła 385,7 mld tonokilometrów i była większa o 6,9% niż w

Oczyszczenie systemu PERN z zanieczyszczonej ropy potrwa dłużej niż zakładano

, natomiast znajduje się ona w naszych zbiornikach" - powiedział. PERN to krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. (ISBnews)  

PERN może wystąpić do Trensnieftu z roszczeniami dot. wstrzymania dostaw ropy

logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. Piotr Apanowicz (ISBnews)  

PERN zbuduje 2 zbiorniki i infrastrukturę w bazie paliw w Dębogórzu

zwiększy możliwości PERN o 222 tys. m3.  PERN to krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. Skonsolidowane przychody spółki wyniosły prawie 1,4 mld zł w 2018 roku.  (ISBnews)

Naftoserwis zbudował inteligentny tłok do wykrywania pęknięć rurociągów

naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. (ISBnews)  

PERN odda 128 tys. m3 pojemności magazynowych w I połowie br.

pojemności magazynowych na paliwa o 320 tys. m3 . PERN to krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. (ISBnews)  

PERN szuka wykonawców budowy sześciu zbiorników na paliwa w czterech bazach

magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. (ISBnews)

PERN: Plan przeznaczenia 1 mld zł na inwestycje i remonty w 2020 r. niezagrożony

pomysł jest taki, żeby w razie potrzeby podzielić budowę rurociągów na kilka mniejszych odcinków" - dodał. PERN to krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. Przychody spółki

PERN spodziewa się obrotu paliwami na poziomie ponad 13 mln m3 w 2020 r.

magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. Przychody spółki wyniosły 1,35 mld zł w 2019 roku. Piotr Apanowicz (ISBnews)  

PKN Orlen 'w pewnym', bezpiecznym zakresie korzysta już z zanieczyszczonej ropy

klientów, dla których świadczy usługę transportu rurociągowego zakupionej przez nich ropy. (ISBnews)  

PERN: Nakłady inwestycyjne wzrosną ponad dwukrotnie r/r w 2019 roku

zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. Piotr Apanowicz (ISBnews)  

PERN jest w kontakcie z klientami w sprawie jakości ropy naftowej

zanieczyszczenie, które może spowodować fizyczne uszkodzenia instalacji rafineryjnych. PERN to krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. (ISBnews)  

PERN: Trwają przygotowania do wykonania fundamentów zbiorników TNG w Gdańsku

miesięcy od dnia podpisania umowy, czyli 16 października 2020 r. PERN to krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. (ISBnews)  

PERN zakończył budowę zbiornika o poj. 32 tys. m3 w bazie paliw w Koluszkach

PERN, jak i firm wykonawczych" - podsumował prezes Wasilewski. PERN to krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. Przychody spółki wyniosły 1,38 mld zł w 2018 roku. (ISBnews

PERN: Dzięki specustawe II nitka rurociągu pomorskiego powstanie do końca 2023r.

pozyskania terenów pod lokalizację inwestycji jest dla nas bardzo istotne" - podkreślił wiceprezes. PERN to krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. Kamila Wajszczuk

PERN: Rozpoczęły się próby techniczne nowych zbiorników w Nowej Wsi Wielkiej

płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. (ISBnews)  

PERN uruchomił trzy przetargi na zbiorniki paliwowe za 650 mln zł

krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. (ISBnews)  

GUS: Przewozy ładunków spadły o 2% r/r wg masy w 2015 r.

ładunków, tj. o 2% mniej niż przed rokiem. Spadek przewozów ładunków zanotowano w transporcie kolejowym i samochodowym, natomiast wzrost w transporcie rurociągowym, morskim, wodnym śródlądowym i lotniczym. Wykonana praca przewozowa wyniosła 360,6 mld tonokilometrów i była większa o 3,6% niż w 2014 r. Praca

PERN rozstrzygnął przetarg na budowę 6 zbiorników w czterech bazach paliw

paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. (ISBnews)  

PERN: Rozpoczęły się próby szczelności zbiorników Terminalu Naftowego w Gdańsku

naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. Przychody spółki wyniosły 1,38 mld zł w 2018 roku. (ISBnews)

PERN: Polska osiągnie niezależność energetyczną w obszarze ropy i paliw w 2023r.

transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. (ISBnews)  

PERN: budowa II nitki Rurociągu Pomorskiego powinna ruszyć w 2021 roku

byłaby realizowana po roku 2020, ale formalna decyzja w tej sprawie powinna zapaść najpóźniej w przyszłym roku" - zastrzegł. PERN to krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i

Prezes PERN: Wznowienie dostaw ropy to musi być decyzja czterech rafinerii

ochrony polskiego systemu przesyłowego i instalacji rafineryjnych, 24 kwietnia wstrzymał odbiór dostaw zanieczyszczonej ropy dostarczanej dla klientów PERN z białoruskiego sytemu przesyłowego do bazy w Adamowie. Spółka podjęła taką decyzję na prośbę klientów, dla których świadczy usługę transportu

Grupa Lotos nie wyklucza kolejnych dostaw rosyjskiej ropy drogą morską

usługę transportu rurociągowego zakupionej przez nich ropy. Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze

Przeładunki w Naftoporcie w trakcie kryzysu naftowego wzrosły o 100%

; Naftoport przyjął o 13 zbiornikowców więcej niż w tym samym czasie rok wcześniej. W sumie było ich 51. PERN to krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. (ISBnews)  

PERN: Kolejne wstrzymania dostaw ropy; tym razem na kilkanaście godzin

czystego surowca poprzez wszystkie trzy nitki. PERN to krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. (ISBnews)

PERN: 1 lipca trzy nitki rurociągu Przyjaźń będą włączone do eksploatacji

PCK w Schwedt. PERN to krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. (ISBnews)  

PERN: Wznowienie dostaw ropy z Rosji możliwe 9 czerwca 

zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. (ISBnews)

ME wnioskuje do resortu energetyki Rosji ws. przywrócenia dostaw czystej ropy

dostaw zanieczyszczonej ropy dostarczanej dla klientów PERN z białoruskiego sytemu przesyłowego do bazy w Adamowie. Spółka podjęła taką decyzję na prośbę klientów, dla których świadczy usługę transportu rurociągowego zakupionej przez nich ropy. (ISBnews)  

Wiceprezes PERN: Spółka pozostaje w bezpiecznej sytuacji finansowej

transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. Piotr Apanowicz (ISBnews)  

Grupa Lotos zdecydowała o zakupie ropy z Rosji drogą morską z portu w Primorsku

ochrony polskiego systemu przesyłowego i instalacji rafineryjnych, wstrzymał odbiór dostaw zanieczyszczonej ropy dostarczanej dla klientów PERN z białoruskiego sytemu przesyłowego do bazy w Adamowie. Spółka podjęła taką decyzję na prośbę klientów, dla których świadczy usługę transportu rurociągowego

PERN: Rusza budowa zbiorników w bazach w Emilianowie, Małaszewiczach i Boronowie

krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. Przychody spółki wyniosły 1,38 mld zł w 2018 roku. (ISBnews)  

PERN finalizuje montaż dachu na zbiorniku 32 tys. m3 w bazie paliw w Koluszkach

; - powiedział prezes PERN Igor Wasilewski, cytowany w komunikacie. PERN to krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. (ISBnews)  

PERN przeznaczy ponad 1 mld zł na inwestycje i remonty w 2020 roku

w tym obszarze, podsumowano. PERN to krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. (ISBnews)  

PERN: Specustawa przyspieszy budowę strategicznej infrastruktury naftowej

. PERN to krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. (ISBnews)

PERN: Ruszają prace przy rozbudowie terminalu naftowego w Gdańsku

 w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. Naftoremont-Naftobudowa Sp. z o.o., to spółka należąca do grupy kapitałowej Polimex Mostostal świadcząca usługi remontowe, modernizacyjne i inwestycyjne dla przemysłu rafineryjno

PERN zainwestuje w bezpieczeństwo energetyczne 250 mln zł w 2018 r.

zajmował się nie tylko przeładunkiem morskim ropy oraz jej transportem rurociągowym i magazynowaniem, ale także transportem rurociągowym paliw i ich magazynowaniem. Skala działania, jaką uzyska PERN, postawi go na równorzędnym miejscu z europejskimi graczami. To pozwoli zaoferować dodatkową wartość dla

PERN: Przetargi na budowę 190 tys. m3 poj. magazynowych paliwa do końca III kw.

oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. Kamila Wajszczuk (ISBnews)

PERN planuje w tym roku dwukrotnie wyższe nakłady na inwestycje niż w 2018 r.

podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. Skonsolidowane przychody spółki wyniosły prawie 1,4 mld zł w 2018 roku. (ISBnews)  

Prezes PERN: Do Polski trafiło w kwietniu 690 tys. ton zanieczyszczonej ropy

kryzysu naftowego będzie można oszacować dopiero po usunięciu całości zanieczyszczonej ropy z krajowego systemu. PERN to krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. (ISBnews)  

Wznowiono dostawy ropy rurociągiem 'Przyjaźń' do PKN Orlen i Grupy Lotos

podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. (ISBnews)  

Rząd przyjął politykę dla infrastruktury logistycznej sektora naftowego

, jeśli chodzi o transport rurociągowy oraz magazynowanie ropy i paliw będzie PERN S.A.; 3. podmiotem odpowiedzialnym za skoordynowanie działań dotyczących gospodarki solankowej, poprzez zakup akcji Inowrocławskie Kopalnie Soli 'Solino' S.A. oraz udziałów Kopalnia Soli Lubień Sp. z o.o., będzie OGP Gaz

Polska była na progu kryzysu paliwowego. Zagrożone dostawy ropy z Rosji

technologicznych ropy naftowej i zarzucił Transnieftowi, że oblicza te straty wbrew przepisom. Rurociągowy koncern odrzucił roszczenia naftowego giganta. Przy transporcie ropy naftowej rurociągami zużywa się część surowca i dlatego kompanie korzystające z usług Transnieftu zawsze musiały doliczać pewną ilość ropy

GUS: Przewozy towarów wzrosły wg masy o 1,8% r/r, wg pracy przew. o 6,9% w 2016r

transporcie kolejowym, rurociągowym i żegludze śródlądowej. Praca przewozowa zwiększyła się we wszystkich rodzajach transportu, z wyjątkiem żeglugi morskiej i żeglugi śródlądowej" - czytamy w raporcie. W 2016 r. transportem kolejowym przewieziono ogółem 222,5 mln ton ładunków, tj. o 0,8% mniej niż w

PKN Orlen i PERN mają list intencyjny ws. budowy rurociągu z Płocka pod Warszawę

produktowego z Płocka do podwarszawskich baz paliwowych. "Strony porozumienia zidentyfikowały kilka wariantów umożliwiających poprawę efektywności zaopatrzenia aglomeracji warszawskiej transportem rurociągowym. Oprócz zwiększenia stabilności dostaw oraz optymalizacji kosztów, celem projektu jest również

POPiHN: Konsumpcja paliw w Polsce wzrosła o 11% r/r w 2017 r. do 32,5 mln m3

przed rokiem. Około 77% przerabianej ropy stanowiła ropa typu REBCO, dostarczana z kierunku wschodniego, głównie transportem rurociągowym. Wzrosła skala dywersyfikacji dostaw ropy do krajowych rafinerii, w których pojawiły się takie gatunki ropy, jak amerykańska czy kanadyjska, podano również. "

PKN Orlen i PERN porozumiały się w zakresie infrastruktury w sektorze naftowym

podnosi bezpieczeństwo energetyczne kraju i gwarantuje stabilność dostaw na rynki o największej konsumpcji, do aglomeracji śląskiej i warszawskiej" - powiedział członek zarządu PKN Orlen Zbigniew Leszczyński, cytowany w komunikacie.  "System przesyłu rurociągowego to najbezpieczniejszy

POPiHN: Konsumpcja paliw ciekłych w Polsce wzrosła o 12% w 2016 r.

rokiem. Około 81% przetwarzanej ropy stanowiła ropa typu REBCO, dostarczana z kierunku wschodniego głównie transportem rurociągowym. Skala dywersyfikacji dostaw ropy do krajowych rafinerii wzrosła o 8 pkt proc., podano także. "W ubiegłym roku popyt na paliwa w Polsce przekroczył znacznie poziom

Roszkowski: Terminal LNG daje perspektywę dywersyfikacji i elastyczności

. "W sytuacji kiedy rozbudujemy gazoport, kiedy będzie powstawał kolejny, i nasza sieć rurociągowa umożliwi w pełni wykorzystywanie rewersu, będziemy mogli być lokalnym hubem i za kilka-kilkanaście lat przez nasze połączenia będziemy mogli dostarczać surowiec do krajów, które nie mają dostępu do

Niemiecka płaca minimalna niebezpieczna dla małych firm

wszystkim swoim kierowcom, którzy poruszają się po terytorium RFN. Chodzi zarówno o kabotaż (transport na terenie Niemiec, ale zarejestrowanymi w Polsce ciężarówkami należącymi do polskiej firmy), jak i o tranzyt, czyli przejazd przez RFN np. do Hiszpanii. Tak długo, jak długo kierowca przebywa w Niemczech

transport rurociągowy

Transport rurociągowy - transport dóbr poprzez rurociągi. Najczęściej przesyłane są ciecze i gazy, ale istniały także pneumatyczne rury mogące transportować ciała stałe z wykorzystaniem powietrza pod ciśnieniem.W przypadku gazów i cieczy każda chemicznie stabilna substancja może być przesyłana przez rurociąg. Istnieją więc rurociągi transportujące ścieki, wodę lub nawet piwo.Najważniejsze z

więcej o transport rurociągowy na pl.wikipedia.org