transport morski

Artur Kiełbasiński

Podbieranie kontenerów z Hamburga do Gdańska?

Podbieranie kontenerów z Hamburga do Gdańska?

Spadają koszty transportu morskiego z Dalekiego Wschodu do Gdańska. To oznacza, że Polska może odebrać znaczne przeładunki portowi w Hamburgu.

Nowy Jedwabny Szlak, czyli wyścig do Chin koleją i statkami. Co zyska Polska?

15 dni trwa podróż pociągu towarowego z Polski do Chin. Statek płynie od 32 do 38 dni, ale wysyłka towarów drogą morską jest tańsza niż koleją. Jak na projekcie Nowy Jedwabny Szlak zyska polski transport?

Rodzina na swoim tylko z notariuszem?

Tysiące rodzin, które w końcówce ubiegłego roku zdecydowały się na kupno nowego mieszkania, aby załapać się na budżetową dopłatę do kredytu, najpewniej jej nie dostaną - alarmują deweloperzy. Nieprawda - odpowiada Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Kwestie mieszkaniowe odstawione przez rząd na boczny tor?

Przypomnijmy, że Piotr Styczeń jest jednym z czterech wiceministrów odwołanych w czwartek po utworzeniu nowego resortu infrastruktury i rozwoju. Min. Bieńkowska uzasadnia swoją decyzję tym, że nie potrzebuje aż tylu zastępców. W obu połączonych resortach (rozwoju regionalnego oraz transportu

GUS: Przeładunki w terminalach intermodalnych wzrosły r/r do 67,3 mln t w 2018 r

skonteneryzowanych, w tym przewiezionych transportem morskim – 27,6 mln ton (co stanowiło 41,0% ogółu ładunków przeładowanych w terminalach morskich i lądowych), transportem samochodowym – 22,4 mln ton (33,3%), a transportem kolejowym – 17,3 mln ton (25,7%)" - czytamy w raporcie. W ogólnej

KE: Wkład źródeł morskich w produkcję energii może wynieść 35% do 2050 r.

jak rybołówstwo czy transport, jednak obecnie funkcjonuje w nim coraz więcej nowych, innowacyjnych sektorów, np. sektor energii z morskich źródeł odnawialnych. UE, będąca światowym liderem w dziedzinie technologii wykorzystujących energię mórz i oceanów, ma szansę, aby do 2050 r. wkład źródeł morskich

GUS: Przeładunki w terminalach intermod. wzrosły o 26% r/r do 60,8 mln t w 2017

skonteneryzowanych, w tym przewiezionych transportem morskim - 37,8 mln ton (co stanowiło 38,0% ogółu ładunków przeładowanych w terminalach morskich i lądowych), transportem samochodowym - 11,9 mln ton (34,0%), a transportem kolejowym - 11,0 mln ton (28,0%). W ogólnej liczbie przeładowanych kontenerów w terminalach

GUS: Przewozy pasażerskie spadły o 5,1% do 660,4 mln pasażerów w 2018

. wszystkimi rodzajami transportu przewieziono mniej pasażerów niż w roku poprzednim. Wzrost przewozów odnotowano w transporcie kolejowym (o 2,2%), morskim (o 5,3%) i wodnym śródlądowym (o 10,5%). Średnia odległość przewozu pasażera we wszystkich rodzajach transportu pozostawała na poziomie podobnym jak rok

Poczta Polska po przerwie związanej z COVID-19 przywróciła przesyłki do Chin

Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - Poczta Polska po trzymiesięcznej przerwie związanej z COVID-19 przywróciła możliwość wysyłania przesyłek do Chin, podała Poczta. Przesyłki do Chin będą ponownie docierały transportem lotniczym, nie liniami przewożącymi pasażerów, z których zazwyczaj korzystają

Gaz-System ma umowę z Germanischer Lloyd Industrial Services na usługi nadzoru

jej uczestników (polisa typu WELCAR). Głównymi obszarami zainteresowania inspektorów będą m.in. akceptacja i dopuszczanie jednostek pływających, transport morski, operacje przeładunkowe, układanie gazociągu na dnie morskim oraz budowa tuneli w rejonie linii brzegowej w Polsce i Danii, wskazano również

PŻM złożyła wniosek do UOKiK ws. przejęcia Funduszu Rozwoju Spółek

dotyczy przejęcia kontroli poprzez ustanowienie zarządcy komisarycznego PŻM tj. Pawła Stanisława Brzezickiego członkiem zarządu FRS w jednoosobowym zarządzie FRS" - czytamy w komunikacie. Podmioty z grupy PŻM zajmują się morskim transportem ładunków masowych w trampingu światowym. Podmioty z Grupy

Grupa MOL zakończyła transport rzeczny 65 modułów do Projektu Poliole

;Instalacje i moduły kompleksu polioli zostały wyprodukowane w różnych częściach świata. Ze względu na rozmiary i masę większości elementów, transport drogowy był niemożliwy, dlatego moduły zostały dostarczone drogą morską. Podczas planowania transportu, konieczne było wzięcie pod uwagę faktu, że - jak

PKP Cargo uruchamia transporty żywności koleją z Polski do Chin przez Rosję

lotniczą. Oba te środki transportu mają swoje wady i zalety - transport morski jest relatywnie tani, ale czas przewozu wynosi często 1,5 - 2 miesiące, natomiast transport lotniczy jest szybki, lecz bardzo drogi i przez to nieopłacalny dla producentów masowych produktów spożywczych. "Teraz ta

Spółka Anwimu sprowadziła do Polski pierwszy tankowiec z olejem napędowym

Warszawa, 17.04.2020 (ISBnews) - Esppol Trade - spółka zależna Anwimu - sprowadził do Polski pierwszy ładunek 10 tys. ton oleju napędowego drogą morską od momentu pozyskania koncesji na obrót paliwami z zagranicą, podał Anwim. 15 kwietnia br. do portu w Gdyni zawitał tankowiec Rystraum o

Prezes PERN: Szczyt kryzysu w obrocie paliwami był w kwietniu, trwa odbudowa

zmniejszyły poboru surowca z rurociągu, natomiast zmniejszyły zakupy realizowane drogą morską" - wyjaśnił. "Relatywnie najtrudniejsza sytuacja panowała na rynku importu gotowych paliw drogą morską. Jednakże po znaczącym, kwietniowym zmniejszeniu dostaw tą drogą, już w czerwcu zanotowaliśmy duże

GUS: Przewozy ładunków wzrosły o 6,8% r/r wg masy w 2018 roku

rodzajach transportu odnotowano wzrost przewozów ładunków oraz wykonanej pracy przewozowej. Wyjątkiem był transport wodny śródlądowy, w którym zmniejszyła się zarówno wielkość przewozów, jak i praca przewozowa oraz transport morski, gdzie przy wzroście przewozów ładunków wykonano mniejszą pracę przewozową

PKP PLK i Morski Port Police mają umowę ws. prac projektowych torów do portu

Liniami Kolejowymi a zarządem Morskiego Portu Police umożliwia wykonanie prac projektowych na budowę nowych torów, zapewniających bezpośredni dojazd do portu Police. To pierwszy etap objętej porozumieniem inwestycji, która zwiększy konkurencyjność transportu morskiego i kolejowego. Wartość przedsięwzięcia

Budimex ma umowę na prace w terminalu promowym w Świnoujściu za 185,2 mln zł

Warszawa, 19.09.2019 (ISBnews) - Budimex podpisał umowę z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście w postępowaniu przetargowym na "Przystosowanie infrastruktury terminalu promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego", podała spółka. Wartość kontraktu to 185,2

GUS: Przychody transportu wzrosły o 8,6% r/r do 250 mld zł w 2018 r.

przed rokiem. Zanotowano wzrost przewozów ładunków w transporcie samochodowym, kolejowym, lotniczym, żegludze morskiej i rurociągowym, przy spadku - w żegludze śródlądowej. Praca przewozowa zwiększyła się niemal we wszystkich rodzajach transportu, z wyjątkiem transportu rurociągowego i żeglugi

Oferta Budimeksu oceniona najwyżej w przetargu dot. terminalu prom. Świnoujście

Warszawa, 09.07.2019 (ISBnews) - Oferta Budimeksu warta 185,22 mln zł netto została oceniona najwyżej w przetargu Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście na "Przystosowanie infrastruktury terminalu promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego", podała spółka

GUS: Przewozy pasażerskie wzrosły o 0,3% do 696,18 mln pasażerów w 2017 r.

. wszystkimi środkami transportu publicznego przewieziono więcej pasażerów niż przed rokiem, z wyjątkiem transportu samochodowego. Pasażerowie podróżowali na dalsze odległości niż przed rokiem (z wyjątkiem transportu morskiego), co znalazło odzwierciedlenie w dynamice pracy przewozowej przy przewozach

PORR i TGE Gas Engineering rozbudują Terminal LNG za ok. 1,9 mld zł

. wykorzystywany jako napęd w transporcie, także morskim. Zdecydowaliśmy się na o 13% większą pojemność trzeciego zbiornika i drugie nabrzeże do cumowania statków, dające możliwość przeładowywania LNG na mniejsze jednostki, czyli bunkrowania statków" - powiedział prezes spółek Polskie LNG i Gaz-System Tomasz

MFiPR zatwierdziło 16 wniosków o dofinansowanie w ramach naboru do CEF

, E59, E20 to 753 mln euro. Wnioskodawcy pozostałych 12 zgłoszonych przedsięwzięć ubiegają się około 30 mln euro. Są to inwestycje w rozwój sektorów kolejowego, morskiego, transportu miejskiego, a także dotyczą budowy systemu SESAR. Zgłoszone propozycje dotyczą zarówno projektów dokumentacyjnych, jak i

MSWiA: Obywatele UE i EOG uprawnieni do przejazdu przez terytorium Polski

rozporządzenia rozszerza katalog osób uprawnionych do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o: kierowców wykonujących transport międzynarodowy, podróżujących tranzytem przez terytorium RP innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy (w celu odbioru odpoczynku lub po

Grupa Lotos: Zakończono studium wykonalności terminalu LNG małej skali w Gdańsku

transporcie morskim i lądowym oraz tym samym wzmocni pozycję koncernu jako lidera w dziedzinie paliw alternatywnych" - czytamy w komunikacie. Projekt budowy terminalu LNG małej skali w Gdańsku Grupa Lotos analizuje w konsorcjum z Operatorem Gazociągów Przemysłowych Gaz-System. Będzie on stanowił bazę

UTK: Kolejowe przewozy towarowe spadły wg masy o 5,5% r/r w 2019 r.

rozwijać.Dzięki transportowi intermodalnemu optymalnie można wykorzystać transport samochodowy, kolejowy i morski" - skomentował prezes UTK Ignacy Góra, cytowany w komunikacie. (ISBnews)

GUS: W terminalach intermodalnych przeładowano łącznie 48,2 mln ton w 2016 r.

r. w terminalach intermodalnych przeładowano łącznie 48,2 mln ton ładunków skonteneryzowanych, w tym przewiezionych transportem morskim - 21,5 mln ton (co stanowiło 44,6% ogółu ładunków przeładowanych w terminalach morskich i lądowych), transportem samochodowym - 12,9 mln ton (26,7%), a transportem

Oferta Budimeksu wybrana w przetargu na prace w terminalu promowym Świnoujście

Warszawa, 25.07.2019 (ISBnews) - Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście wybrał ofertę Budimeksu jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na "Przystosowanie infrastruktury terminalu promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego", podała spółka

Grupa Lotos zdecydowała o zakupie ropy z Rosji drogą morską z portu w Primorsku

Warszawa, 10.05.2019 (ISBnews) - W związku z zamknięciem rurociągu "Przyjaźń" Grupa Lotos podjęła decyzję o zakupie surowca z Rosji drogą morską z portu w Primorsku, podała spółka. "Dzięki dostawom surowca drogą morską oraz uwolnionym zapasom obowiązkowym Grupa Lotos ma

PKP Cargo: Wpływ pandemii na działalność jest niewielki, wracają przewozy z Chin

taki, że przewozy nie rosną tak dynamicznie, jak byśmy chcieli. W ostatnich tygodniach nie obserwujemy zmniejszenia przewozów w stosunku do tego, co było w poprzednich tygodniach" - dodał. Warsewicz wskazał, że kolej ma wielką przewagę nad innymi środkami transportu - zwłaszcza morskim - i po

Grupa Lotos nie wyklucza kolejnych dostaw rosyjskiej ropy drogą morską

Katowice, 13.05.2019 (ISBnews) - Po zamknięciu rurociągu "Przyjaźń", Grupa Lotos będzie pozyskiwać kolejne ładunki ropy drogą morską, także z kierunku wschodniego, zapowiedział prezes Mateusz Bonca. "Od czasu zamknięcia rurociągu Przyjaźń bardziej dynamicznie korzystamy z

PERN wybrał inżyniera budowy II nitki Rurociągu Pomorskiego

- rewersyjnego rurociągu ropy naftowej na odcinku Płock-Gdańsk to kluczowe przedsięwzięcie z punktu widzenia bezpieczeństwa kraju. Celem jest stworzenie dodatkowej infrastruktury, która zwiększy bezpieczeństwo tłoczeń i stanie się zabezpieczeniem dla transportu ropy naftowej. Planowana trasa rurociągu

Grupa Lotos: Rozpoczęto holowanie Morskiego Centrum Produkcyjnego w stronę złoża

Warszawa, 20.09.2019 (ISBnews) - Rozpoczęło się holowanie należącej do Lotos Petrobaltic platformy przebudowanej na Morskie Centrum Produkcyjne na kotwicowisko, z którego trafi ona na złoże B8, podała Grupa Lotos. "Platforma Petrobaltic przebudowana na Morskie Centrum Produkcyjne opuściła

PKP PLK wspólnie z Grupą Azoty chcą doprowadzić kolej do portu w Policach

kontrakty związane z poprawą dostępności do portów w Trójmieście, Szczecinie, Świnoujściu i Policach. Wspólna inwestycja z Zarządem Morskiego Portu Police zwiększy możliwości przeładunku towarów między transportem morskim a kolejowym w zachodniej części kraju" - powiedział prezes PKP PLK Ireneusz

Stelmet chce częściej przysyłać drogą morską produkty do Wielkiej Brytanii

600-tny kontener z naszymi wyrobami. Zważywszy, że tradycyjny transport kołowy, przy obecnych stawkach, jest o około 26% droższy niż transport kontenerowy drogą morską, od około dwóch miesięcy w Grudziądzu wszystkie produkty przeznaczone na rynek brytyjski ładujemy wyłącznie w kontenery. W szczycie

GUS: Przewozy pasażerskie spadły o 1,4% r/r w 2016 r.

. środkami transportu publicznego1 przewieziono 693,9 mln pasażerów, tj. o 1,4% mniej niż przed rokiem. Mniejsze były przewozy jedynie w transporcie samochodowym, wzrosły natomiast w transporcie kolejowym, morskim, wodnym śródlądowym i lotniczym. Praca przewozowa wykonana przy przewozie pasażerów wyniosła

EBI udzielił do 163,5 mln zł kredytu dla zespołu portów Szczecin-Świnoujście

, przyczyni się do rozwoju zrównoważonego transportu. "Współfinansując ten projekt z funduszy unijnych, EBI pomaga Polsce lepiej je absorbować i wykorzystywać do realizacji strategicznych projektów infrastrukturalnych" - wskazał wiceprezes. Prezes zarządu morskich portów Szczecin- Świnoujście

Shell: LNG w transporcie może obniżyć emisję CO2 o 142 mln ton do 2040 r.

480 tys. samochodów ciężarowych na LNG, możnaby zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych w transporcie morskim o 132 mln ton, a w transporcie drogowym o dużej pojemności - do 4,5 mln ton w zależności od technologii silnika. 30-procentowy udział bioLNG w paliwach samochodów

MIR: Ok. 249 mln zł z POiŚ trafi na inwestycje w portach Gdańsk i Gdynia

autobusy i trolejbusy dla Gdyni, nowe i zmodernizowane linie tramwajowe w Gdańsku oraz nowe tramwaje. Na transport morski, czyli między innymi inwestycje, dla których podpisano dziś umowy, przeznaczono w programie ponad 3,7 mld zł. Z tej kwoty wykorzystano już prawie 2 mld zł na 7 inwestycji

GUS: Przewozy towarów wzrosły wg masy o 1,8% r/r, wg pracy przew. o 6,9% w 2016r

rodzajami transportu przewieziono 1 836,7 mln ton ładunków, tj. o 1,8% więcej niż przed rokiem i wykonano pracę przewozową w wysokości 385,7 mld tonokilometrów, tj. o 6,9% większą niż przed rokiem. Zanotowano wzrost przewozów ładunków w transporcie samochodowym, lotniczym i żegludze morskiej, przy spadku w

GUS: Przychody transportu wzrosły o 9,5% r/r do 250,2 mld zł w 2017 r.

wzrost przewozów ładunków w transporcie samochodowym, kolejowym lotniczym i w żegludze morskiej, przy spadku - w żegludze śródlądowej i transporcie rurociągowym. Praca przewozowa zwiększyła się we wszystkich rodzajach transportu, z wyjątkiem transportu rurociągowego" - podał także GUS. (ISBnews

Poczta Polska wdrożyła rozwiązania ograniczające ryzyko koronawirusa

uwagi na podwyższoną absencję pracowników Poczta skróciła godziny pracy placówek pocztowych. Zmianie uległy także możliwości nadawania przesyłek zagranicznych. Wobec braku możliwości transportu lotniczego Poczta organizuje transport lądowy i morski, przywracając możliwość wysłania przesyłek do państw

UTK: Kolejowe przewozy towarowe wzrosły wg masy o ok. 4,3% r/r w 2018 r.

Warszawa, 31.01.2019 (ISBnews) - Kolejowe przewozy towarowe wzrosły wg masy o ok. 4,3% r/r do 250,2 mln ton w 2018 r., podał Urząd Transportu Kolejowego (UTK). Praca przewozowa w 2018 r. wyniosła 59,6 mld tonokilometrów i była wyższa niż w 2017 r. o 4,8 mld tonokilometrów (o 8,8%). W ub.r

Zwierzęta - czyste złoto. Pseudohodowle, przemyt i polowania - kto i ile na tym zarabia?

jednym kursie. Viva dąży do likwidacji transportu konnego na Morskim Oku, przewoźnicy zaś do utrzymania status quo. Bo każdy turysta, który skorzysta z przewozu, to realny zarobek. Kurs w górę to 50 zł za osobę, a w dół 30 zł. To oznacza 1050 zł tylko za jeden kurs. Dziennie jedna para koni może wykonać

Przepisy dot. nakazu zakrywania ust i nosa mają obowiązywać do odwołania

Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews) - Obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub maski w środkach transportu publicznego oraz w miejscach publicznych, m.in. sklepach, restauracjach, urzędach pocztowych, a także kościołach i szkołach zakładają obowiązujące od dzisiaj przepisy nowelizacji

GUS: Przewozy ładunków wzrosły o 1,8% r/r wg masy w 2016 r.

ton ładunków, tj. o 1,8% więcej niż przed rokiem. Wzrost przewozów ładunków zanotowano w transporcie samochodowym, morskim i lotniczym, natomiast spadek w transporcie kolejowym, rurociągowym i wodnym śródlądowym. Wykonana praca przewozowa wyniosła 385,7 mld tonokilometrów i była większa o 6,9% niż w

Lotos i PGNiG zrealizowały pierwsze komercyjne bunkrowanie statków gazem LNG

z Kataru, Norwegii i USA za pośrednictwem Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. Jesteśmy przekonani, że paliwo to, m.in. ze względu na swoje ekologiczne walory, stanowi przyszłość transportu morskiego na Bałtyku" - powiedział wiceprezes PGNiG ds. handlowych Maciej

Polish LNG Conference odbędzie się 14-15 listopada

transportem i magazynowaniem LNG małej skali, a także intermodalne koncepcje w transporcie gazu. Szerzej na temat innowacji, a zwłaszcza korzyści płynących z synergii wynikającej z równoległego rozwoju technologii LNG dla potrzeb przemysłu lądowego i morskiego, wypowiedzą się przedstawiciele firmy Wä

Rząd zdecydował o zwiększeniu środków Krajowego Programu Kolejowego o 3,2 mld zł

Programu Kolejowego do 2023 roku (KPK 2023) dotyczy zwiększenia o 3,2 mld zł środków na realizację przedsięwzięć konkursowych współfinansowanych w ramach instrumentu finansowego "Łącząc Europę" (Connecting Europe Facility - CEF), który wspiera rozwój trzech obszarów: transportu

MIiR: KE wydała pozytywną decyzję ws. toru wodnego Świnoujście-Szczecin

zapewnia dostęp do portu w Szczecinie. Prace, które zostaną wykonane dzięki funduszom z POIiŚ, poprawią konkurencyjność portu, obniżą koszty przewozu ładunków transportem morskim, a także pozwolą na przewożenie tą drogą większej ilości ładunków, podano również. To 80. pozytywna decyzja KE dla projektów

PGE: Stojan generatora dotarł do Elektrowni Turów

Warszawa, 14.07.2017 (ISBnews) - Do Elektrowni Turów dotarł stojan - jeden z kluczowych elementów nowobudowanego bloku energetycznego o mocy 450 MW netto, poinformowała PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK). Transport z zakładów Hitachi w Japonii do Europy odbył się drogą morską, a

Prezes UOKiK chce w II połowie lipca wydać nowe wytyczne dot. analiz przejęć

wodę, zaopatrzenie w gotówkę, płatności kartą, szpitale, sprzedaż leków na receptę, transport drogą powietrzną, kolejową, morską lub żeglugą śródlądową, transport drogowy i publiczny oraz zaopatrywanie w żywność; *· działalności gospodarcze związane z: energią elektryczną, gazem, paliwami

C.H. Robinson zatrudni w Warszawie ponad stu specjalistów IT do końca 2020 r.

komunikacie. W Polsce C.H. Robinson oferuje dostęp do międzynarodowego i krajowego transportu drogowego, globalnej spedycji, transportu luzem i w specjalistycznych cysternach oraz usług frachtu morskiego i lotniczego. (ISBnews)  

GUS: Przewozy ładunków spadły o 2% r/r wg masy w 2015 r.

ładunków, tj. o 2% mniej niż przed rokiem. Spadek przewozów ładunków zanotowano w transporcie kolejowym i samochodowym, natomiast wzrost w transporcie rurociągowym, morskim, wodnym śródlądowym i lotniczym. Wykonana praca przewozowa wyniosła 360,6 mld tonokilometrów i była większa o 3,6% niż w 2014 r. Praca

Duda: Dostęp do kolei jest czasem ważniejszy niż rachunek czysto ekonomiczny

Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Transport zbiorowy, w tym kolej, mają ogromne znaczenie w walce z wykluczeniem komunikacyjnym mieszkańców wielu rejonów Polski, dlatego utrzymanie połączeń jest czasami ważniejsze niż rachunek ekonomiczny, ocenił prezydent Andrzej Duda. Koszty te mogą jednak

MFiPR: Wybrane projekty otrzymają ok. 61,5 mln euro z funduszy norweskich

naukowców, którzy przekonująco uzasadnili potrzebę znaczących udoskonaleń i całkiem nowych wynalazków w takich obszarach jak: zdrowie, opieka społeczna, przemysł i technologie informacyjne, transport, klimat, żywność i zasoby naturalne, rozwój społeczny i gospodarczy, pojazdy bezzałogowe oraz wychwytywanie

PERN: 1 lipca trzy nitki rurociągu Przyjaźń będą włączone do eksploatacji

. Blendowanie w odpowiednich proporcjach powoduje, że rafinerie mogą prowadzić swoją działalność w sposób nieprzerwany i niezakłócony. Ponadto klienci PERN wykorzystują ropę pochodzącą z zapasów oraz dostaw realizowanych drogą morską. PERN od 19 kwietnia 2019 r., kiedy uzyskał informację o zwiększonym

Lotos planuje otworzyć pierwszą stację tankowania LNG w poł. 2021 r.

koronawirusem, ale równolegle też cały czas pracujemy nad kolejnymi projektami. Inwestycja realizowana z Remontową LNG Systems umożliwi uzupełnienie oferty Lotos Paliwa o LNG i CNG, nowoczesne paliwa alternatywne, bardziej ekonomiczne i niskoemisyjne, przeznaczone przede wszystkim dla ciężkiego transportu

McKinsey: Dekarbonizacja do 2050 r. wymaga 380 mld euro dodatkowych nakładów

-usual) wydatki Polski na niezbędną wymianę infrastruktury i budowę nowych jej elementów w pięciu przeanalizowanych obszarach (energetyka, budynki, transport, przemysł i rolnictwo) wyniosą 1,2-1,3 bln euro. Pełna dekarbonizacja będzie wymagała większych nakładów inwestycyjnych, np. w nowe rozwiązania

JSW wdrożyła plan awaryjny obejmujący działania zapewniające ciągłość operacyjną

. W ostatnim okresie do spółki napływają informacje dotyczące ograniczeń realizacji zobowiązań kontraktowych przez odbiorców, w tym w wyniku ogłoszenia przez nich siły wyższej. Dużym czynnikiem ryzyka, który może zakłócić lub też uniemożliwić działalność Grupy JSW, może być ograniczenie transportu

ATC Cargo spodziewa się wpływu pandemii na wyniki, w tym za I kw. 2020 r.

" transportem morskim, lotniczym, drogowym bądź z zastosowaniem rozwiązań intermodalnych. Zajmuje się również obsługą celną, wykonywaniem wymaganych badań, uzyskiwaniem stosownych certyfikatów, magazynowaniem, obsługą portową itp. Spółka jest notowana na rynku NewConnect. (ISBnews)  

KE zatwierdziła 253 mln euro dofinansowania do projektów realizowanych w Polsce

realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), które podkreślają, że inwestycja ta jest niezbędnym elementem transformacji energetycznej Polski. Dzięki nowej infrastrukturze przesyłowej możliwe będzie wyprowadzenie mocy z planowanych lądowych i morskich farm wiatrowych. "W ramach projektu

Morawiecki w expose: Polska ma stać się centrum logistycznym Europy

Warszawa, 12.12.2017 (ISBnews) - Premier Mateusz Morawiecki zadeklarował podczas swojego expose w Sejmie, że jego rząd będzie dążył do utworzenia z Polski centrum logistycznego Europy. Cele szczegółowe to m.in. budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), odbudowa portów morskich, dokończenie

PKP podpisały z 10 firmami logistycznymi porozumienie ws. współpracy

transportu kolejowego w łańcuchach logistycznych, dlatego też aktywnie włącza się w nowe projekty dotyczące budowy infrastruktury wsparcia logistycznego. Dla rozwoju logistyki i zwiększenia udziału w niej ekologicznych form transportu, takich jak transport morski czy kolejowy, a w przyszłości

PKP zaczęły prace nad powołaniem narodowego operatora transportu intermodalnego

Warszawa, 10.05.2018 (ISBnews) - PKP S.A. rozpoczęły prace nad stworzeniem narodowego operatora transportu intermodalnego, którego zadaniem byłaby integracja usług logistycznych w oparciu o terminale intermodalne, poinformował członek zarządu Mirosław Antonowicz. "W tej chwili kończmy

MGM liczy na podpis ustawy o czasie pracy na statkach żeglugi śródl. w kwietniu

Warszawa, 10.03.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej liczy, że Prezydent podpisze ustawę o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej w kwietniu br. "Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przyjęła projekt ustawy o czasie pracy na statkach

Forum Energii i Lewiatan: 'Impuls energii dla Polski' da 580 mld zł inwestycji

Polakom stanąć na nogi, ale będzie procentował w przyszłości. Zależy nam, że Polska zrobiła wreszcie krok w przyszłość, jeżeli chodzi o czyste ciepło, prąd i transport. Chcemy, żeby czysta energia stała się silnikiem gospodarki po kryzysie" - czytamy w komunikacie. "Koronawirus nas zaskoczył

PKP LHS z partnerem organizuje testowy przewóz do Chin trasą transkaspijską

przetestowanie nowej trasy kolejowej pomiędzy krajami Europy i Azji. "Uruchamiamy trasę, która jest krótsza od szlaku morskiego i znacznie tańsza od transportu lotniczego. Wpisuje się w potrzeby spedytorów i gestorów ładunków, którzy chcą uniknąć długotrwałego transportu morskiego, ominąć kolejki do

Hines Global nabył centrum logistyczne w Łodzi

2019 r. i jest w pełni skomercjalizowany. Wśród najemców magazynu są firmy: Damco Poland - spółka z grupy MAERSK dostarczająca rozwiązania w obszarze logistyki kontraktowej, transportu, spedycji, frachtu morskiego i lotniczego oraz Deles Polska - firma działająca głównie w obszarze produkcji

Rząd przyjął nowelę dot. zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

dotyczących: recyklingu statków, monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego. W projekcie zaproponowano m.in. - Kontrolę emisji tlenków siarki. Statki pływające pod obcą banderą, które mają już dokument świadczący o testowaniu metod

PKP Cargo odebrało kolejnych 21 platform kontenerowych

;, który otrzymał dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych, Oś priorytetowa III Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość podpisanej umowy to ponad 368 mln zł, a

PERN: Naftoport zwiększy w tym roku inwestycje o 67% do 20 mln zł

przerabiają surowiec nie tylko z Rosji, ale także Arabii Saudyjskiej i innych państw Bliskiego Wschodu, USA i Kanady, Nigerii, Angoli, Kazachstanu oraz podmorskich złóż Morza Północnego i złóż rodzimych - Morza Bałtyckiego. Dla PERN oznacza to jedno - konieczność zapewnienia elastycznego transportu ropy do

GUS: Przewozy pasażerskie spadły o 0,9% r/r w 2015 r.

. środkami transportu publicznego przewieziono 703,6 mln pasażerów, tj. o 0,9% mniej niż przed rokiem. Mniejsze były przewozy w transporcie samochodowym, morskim i lotniczym, wzrosły natomiast w transporcie kolejowym i wodnym śródlądowym. Praca przewozowa wykonana przy przewozie pasażerów wyniosła 52,7 mld

ATC Cargo będzie odpowiedzialne za rozwój grupy WWL w krajach europejskich

lotniczy, transport kolejowy, logistykę kontraktową, w tym organizację transportu ładunków chemicznych, magazynowanie czy usługi e-commerce obejmujące swym zasięgiem 160 krajów. ATC Cargo jest operatorem logistycznym obsługującym ładunki "door to door" transportem morskim, lotniczym, drogowym

PKN Orlen sfinalizował sprzedaż Orlen Transport na rzecz TP za 84,5 mln zł

usług Spółka współpracuje z czołowymi krajowymi i międzynarodowymi producentami chemikaliów, kooperując z ponad 100 podmiotami z całej Europy. Grupa zajmuje się budowaniem łańcucha dostaw przy wykorzystaniu transportu drogowego, kolejowego i morskiego a także intermodalnego. Flota Trans Polonii składa

PERN: Trwają przygotowania do wykonania fundamentów zbiorników TNG w Gdańsku

więcej ropy sprowadzają do Polski drogą morską. PERN na początku lutego tego roku przekazał plac budowy wykonawcy prowadzącemu ten projekt. Budowę realizuje konsorcjum Naftoremont - Naftobudowa jako lider oraz firma Agat - partner konsorcjum. Planowany termin wykonania inwestycji wynosi 21

KE przyjęła strategię, dotyczącą integracji systemów energetycznych i wodoru

pewnym stopniu zastosowań w transporcie morskim. Wodór będzie nadal produkowany głównie w pobliżu użytkownika lub odnawialnych źródeł energii, w lokalnych ekosystemach. W trzeciej fazie, od 2030 do 2050 r., technologie produkcji odnawialnego wodoru powinny osiągnąć dojrzałość, co umożliwi wdrożenie ich

PKP LHS: Próbny przewóz kontenera na szlaku Płd-Zach zakończony powodzeniem

zajęła 13 dni. "Udany transport kontenera dowodzi, że szlak spełnia wszystkie wymogi techniczne i proceduralne. Niewątpliwym ułatwieniem jest to, że kontener pokonuje trasę czarnomorską na promie kolejowym, co pozwala uniknąć czasochłonnego przeładunku. Test pokazał nam też, gdzie są obszary do

PKN Orlen: Na budynku Orlen Projekt zamontowano instalację fotowoltaiczną

25% w skali roku opłat za zużycie energii elektrycznej oraz istotne ograniczenie emisji CO2 do atmosfery, podano w komunikacie. "Zgodnie ze strategią, zwiększamy zaangażowanie w energetykę niskoemisyjną. Jako PKN Orlen poprzez swoje działania, jak choćby budowę morskiej farmy wiatrowej Baltic

Grupa Lotos i Remontowa LNG Systems chcą współpracować przy dystrybucji LNG

dystrybucję LNG przy wykorzystaniu wszystkich możliwych środków transportu, włączając nieeksploatowany do tej pory w tych celach transport kolejowy, śródlądowy i morski. Dodatkową funkcjonalnością stacji będzie możliwość tankowania L-CNG, podsumowano. Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem

Energetyka może zapewnić ponad 50% przychodów Siemensa w Polsce w najbl. latach

farmach morskich, o tak zwanym offshore wind. Polski rząd deklaruje ten kierunek jako właściwy dla polskiej energetyki odnawialnej i bardzo liczę, że te projekty już wkrótce ruszą" - powiedziała.  "Myślę, że udział energetyki będzie rosnący i może przekroczyć 50% wolumenu naszych obrotów

Producenci jabłek liczą na umowę ws. eksportu do Chin

będzie miała na to wpływ" - dodał prezes. Zwrócił uwagę, że stawki importowe i eksportowe w Polsce po raz pierwszy w historii się wyrównały. Eksporterzy oddychają z ulgą korzystając z ofert transportu morskiego czy lotniczego na długich dystansach. "Na rynku obecne są coraz większe

PERN: Rozpoczęły się próby szczelności zbiorników Terminalu Naftowego w Gdańsku

; oraz dwóch o pojemności 45 tys. m3. Dzięki temu zostanie zwiększona zdolność magazynowania, a także możliwości separacji różnych gatunków ropy naftowej dostarczanej drogą morską do Naftoportu. Zbiorniki nr 170, 175, 180 i 190 zostaną przekazane do eksploatacji w październiku tego roku. Zbiornik nr

BGK: Szczyt zapotrzebowania na ropę i gaz w okolicy 2030 roku (aktual.)

perspektywie możemy oczekiwać zmian w popycie na paliwa. Wprowadzone przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO) regulacje dot. emisji siarki przez transport morski ograniczą światowy popyt na paliwa najniższej jakości i zwiększą zapotrzebowanie na diesel i LPG, podano także. "Wpływ na rynek będzie

OT Logistics zostanie zaproszone do negocjacji ws. nabycia AD Montecargo

pakietu 30% udziałów w spółce Luka Bar AD BAR. To operator portu morskiego w Barze, który stwarza szerokie możliwości wykorzystania transportu intermodalnego na Bałkanach i umożliwia dogodny transport drogą morską m.in. produktów rolnych do Afryki i na Bliski Wschód. Grupa OT Logistics świadczy usługi

KE: Dzięki modernizacji tramwajów w Szczecinie zwiększy się liczba pasażerów

projektu było zwiększenie liczby pasażerów korzystających z przyjaznych środowisku środków miejskiego transportu publicznego w położonym nieopodal Bałtyku Szczecinie. Miasto jest jednym z głównych portów morskich w Polsce i siódmym co do wielkości miastem, o populacji przekraczającej 400 tys. mieszkańców

Prezes PERN: Wznowienie dostaw ropy to musi być decyzja czterech rafinerii

;To musi być wspólna decyzja czterech rafinerii, dwóch polskich i dwóch niemieckich, a każda z nich ma inne warunki i inną lokalizację, chociażby dwie z nich mają bezpośredni dostęp do dostaw morskich, a dwie pozostałe nie" - powiedział Wasilewski w trakcie panelu na XI Europejskim Kongresie

PKP LHS liczy na pierwsze przewozy w korytarzu 'Południe-Zachód' w maju

państw oraz transportu morskiego przez Morze Czarne. Na terenie Polski główną rolę będą miały przewozy po Linii Hutniczej-Szerokotorowej. (ISBnews)  

Rząd zdecydował o budowie kanału przez Mierzeję Wiślaną za ok. 880 mln zł

oszczędności finansowe i będzie korzystne dla środowiska. Oceniono też, że zostanie wzmocniony potencjał gospodarczy regionu oraz zwiększy się liczba miejsc pracy w sektorach transportu morskiego, logistyki i turystyki. Program będzie aktualizowany. Jego realizację ma nadzorować minister gospodarki

KE przyjęła pakiet finansujący duże projekty infrastrukturalne, także w Polsce

i rehabilitacji, podała KE. "Projekty w dziedzinie transportu morskiego obejmują zwiększenie bezpieczeństwa operacji w Porcie Gdańsk (województwo pomorskie) przez modernizację układu falochronów (155 mln euro) oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu w Porcie Gdynia przez rozbudowę i

OT Logistics liczy na wzrost r/r przeładunków w swoich portach w 2019 r.

Warszawa, 29.01.2019 (ISBnews) - OT Logistics spodziewa się, że masa towarów przeładowywanych w terminalach morskich grupy ponownie wzrośnie w ujęciu r/r w 2019 r., dzięki dobrej koniunkturze na przeładunki portowe, poinformował członek zarządu Daniel Ryczek. "Utrzymująca się dobra

OT Logistics chce wznowić transport węgla na Odrze

intermodalnego i powinna stać się silną trzecią gałęzią transportu obok dróg i kolei" - powiedział wiceprezes i dyrektor Dywizji Żeglugi Śródlądowej OT Logistics Andrzej Klimek, cytowany w materiale. Inwestycje planowane przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej określone w "

Pekaes nawiązał współpracę z Ningbo Westrail Supply Chain Management z Chin

atrakcyjne dla wschodnich rynków. Partnerstwo z Ningbo Westrail Supply Chain Management Ltd zapewni naszym klientom kompleksową usługę, która łączy w sobie spedycję kolejową, logistykę, transport drogowy krajowy i międzynarodowy, stając się znakomitą alternatywą dla transportu morskiego i lotniczego. Ten

Rohlig Suus Logistics miał ponad 910 mln zł przychodów w 2018 r.

;globalnymi łańcuchami dostaw. Realizuje procesy spedycyjne w oparciu o transport drogowy, morski, lotniczy i kolejowy. Firma zatrudnia obecnie ponad 1 400 osób w 24 oddziałach w kraju i zagranicą oraz zarządza ponad 200 tys. m2 powierzchni magazynowej. (ISBnews)  

Lotos Kolej ma 74 mln zł dofinansowania do projektu zakupu taboru intermodalnego

uzyskał najwyższą ocenę w rankingu konkursu Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) "Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych" (w ramach programu "Infrastruktura i Środowisko 2013-2020"), podano w komunikacie. "Cieszymy się z

Podróże w czasie pandemii - gdzie karta EKUZ to za mało, przewodnik po restrykcjach w krajach UE

tylko w niektórych krajach, nie obejmuje także kosztów związanych np. z transportem do Polski. Dlatego warto wykupić ubezpieczenie. Jedną z ważniejszych kwestii przy wyborze ubezpieczenia turystycznego jest to, czy obejmuje sytuacje związane z epidemią COVID-19, zwłaszcza gwarancję organizacji i

OT Logistics ukończyła elewator zbożowy w Świnoujściu, zbudowany za 47 mln zł

, współfinansowanej przez Zarząd Morskich Portów Szczecin Świnoujście, wyniósł blisko 47 mln zł. "Ukończenie budowy nowego elewatora zbożowego jest bardzo ważnym etapem w rozwoju OT Port Świnoujście oraz całej grupy kapitałowej OT Logistics. Chcemy zwiększyć nasz udział w przeładunku produktów agro w polskich

ZDG TOR: Połączenie PKN Orlen i Grupy Lotos będzie korzystne dla obu firm

i Grupy Lotos i to zarówno w skali pojedynczych spółek, jak też w obszarze całej logistyki, co ma duże znaczenie dla tego skomplikowanego przedsięwzięcia. W najbliższych latach ma nastąpić dalszy rozwój transportu kolejowego, śródlądowego wodnego, morskiego i intermodalnego kosztem drogowego. W

Maseczki nadal obowiązkowe w sklepach, ale poluzowano obostrzenia w transporcie

zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, - w handlu, gastronomii, usług, na poczcie, w bankach, - w obiektach telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym. - w obiektach handlowych lub usługowych oraz na targowiskach

PERN: Wznowienie dostaw ropy z Rosji możliwe 9 czerwca 

stałym kontakcie z klientami i jako dostawca usług logistycznych, realizuje ich wytyczne. 24 kwietnia na podstawie uzgodnień z rafineriami nastąpiło wstrzymanie dostaw ropy do polskiego systemu przesyłowego. W tym momencie rafinerie są obsługiwane z dostaw morskich poprzez Naftoport, a dodatkowo dla

transport morski

Masowiec Baltic Prestige
Żegluga - jedna z form komunikacji, transport wodny. Oznacza w szczególności przewóz statkami, w celach zarobkowych, pasażerów i ładunków, przez wody morskie lub śródlądowe.Do przewozu towarów używa się wielu wyspecjalizowanych statków: masowców, drobnicowców, kontenerowców, tankowców, chemikaliowców i in.Przewozy pasażerskie stanowią znikomy odsetek ogólnego transportu

więcej o transport morski na pl.wikipedia.org