transport kolejowy w unii europejskiej

Senat przyjął nowelizację dotyczącą otwarcia rynku kolejowego bez poprawek

Warszawa, 28.02.2020 (ISBnews) - Dostosowanie przepisów w zakresie przewozów kolejowych do regulacji unijnych, w tym otwarcie polskiego rynku usług kolejowych dla przewoźników z innych państw Unii Europejskiej zakłada nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym, którą przyjął Senat. Nie wprowadził

PKP Cargo i partnerzy poprowadzili pilotażowy przewóz naczep z Niemiec na Litwę

. Oprócz tego, że jest to projekt biznesowy, to efektem naszego działania jest również ochrona środowiska. Kolej jest bardziej ekologiczna od transportu samochodowego, gdyż emituje o wiele mniej szkodliwych gazów do atmosfery i Unia Europejska oczekuje, iż państwa członkowskie dołożą starań, żeby stopniowo

Prezydent podpisał nowelizację związaną z funkcjonowaniem PKBWK

podpisu ustawy jest wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie C-530/16 - Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że Polska naruszyła prawo unijne przez nieprzyjęcie środków koniecznych

A. Adamczyk apeluje o zawieszenie regularnych lotów pasażerskich w UE

Warszawa, 18.03.2020 (ISBnews) - Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wystąpił do unijnej komisarz ds. transportu Adiny Vălean z prośbą o rozważenie czasowego zawieszenia startów i lądowań samolotów pasażerskich realizujących regularne loty na lotniskach Unii Europejskiej, podał resort

MFiPR zatwierdziło 16 wniosków o dofinansowanie w ramach naboru do CEF

czego wnioskowany wkład instrumentu "Łącząc Europę" (ang. Connecting Europe Facility - CEF) wynosi prawie 800 milionów euro. "Łączna wartość dofinansowania z CEF, o którą ubiegają się w tym naborze wszystkie kraje Unii Europejskiej, to 4,53 mld euro. Wnioski z Polski stanowią 18% tej

MFiPR: Do tej pory zakontraktowano 92% dofinansowania na kolej z POIiŚ

Polska Wschodnia (PO PW). Na modernizację kolei w Polsce Unia Europejska przeznaczyła ponad 10 mld euro, przypomina resort. W ramach rządowego Krajowego Programu Kolejowego do 2023 na inwestycje kolejowe przeznaczono blisko 75,7 mld zł. Z tych środków ponad 40,3 mld zł to środki UE pochodzące z POIiŚ

EBI udzielił PKP Intercity 1 mld zł kredytu na nowy tabor i modernizację

instytucja. "Projekt ten stanowi kolejny element wsparcia banku dla modernizacji sektora transportu w Polsce, a transportu kolejowego w szczególności. Pomoże on spółce PKP Intercity dogonić zachodnioeuropejskie standardy. Polska ma już nowoczesną sieć dróg i zamierza zbudować równie nowoczesną sieć

BOŚ Bank udzielił Laude Smart Intermodal 80 mln zł kredytu ekologicznego

kierunkach, aby uniknąć 'pustych' przebiegów wagonów. Dowodem zapotrzebowania na w/w sprzęt jest otrzymane przez spółkę wsparcie ze strony Unii Europejskiej, która zachęca do zmian w branży transportowej i logistycznej mających na celu optymalizację i ekologizację transportu. Powyższe nakłady pozwolą Laude

Prezes PKP PLK: Dokumentacje projektowe na prace za 36-40 mld zł w 2021 roku

Warszawa, 03.08.2020 (ISBnews) - PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) zakładają, że w 2021 roku gotowe będą dokumentacje projektowe dla prac o wartości 36-40 mld zł w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, poinformował prezes Ireneusz Merchel. "W 2021 roku zakładamy gotowe

BGK ma do rozdysponowania 200 mln euro w ramach promocji paliw alternatywnych

, LNG, energia elektryczna) lub z rozbudową i unowocześnieniem Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS). Pula konkursu na projekty w całej Unii Europejskiej to 198 mln euro" - czytamy w komunikacie. Formuła konkursu grantowego zakłada ścisłą współpracę Unii Europejskiej z

PKP Cargo uruchamia transporty żywności koleją z Polski do Chin przez Rosję

Cargo. Ładunki będą przewożone do Małaszewicz - najważniejszej europejskiej bramy kolejowej na Nowym Jedwabnym Szlaku. Stamtąd bezpośrednimi pociągami żywność trafi do miasta Xi'an w środkowych Chinach, jednego z najważniejszych punktów na NJS. Ładunki powinny dotrzeć do Xi'an po 14 dniach, podano także

CPK otrzymało dofinansowanie UE na projekt linii kolejowej do czeskiej granicy

największych miast w Unii Europejskiej, które nie ma dostępu do kolei pasażerskiej. Międzynarodowy, bo odcinek ten będzie częścią europejskiej trasy kolejowej dużych prędkości łączącej Katowice i Ostrawę. Gdzie w tym wszystkim CPK? Trasa ma być fragmentem jednej z dziesięciu szprych CPK, czyli linii kolejowych

KE zatwierdziła program wsparcia dla transportu intermodalnego w Polsce

, że jest zgodny z regułami pomocy publicznej w Unii Europejskiej. "Pomoc zostanie udostępniona operatorom transportu intermodalnego i firmom wynajmującym tabor kolejowy. Polski rząd zapewni wsparcie w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych dzięki środkom z Funduszu Spójności UE"

Adamczyk i Zielińska: Przyszła perspektywa należy do kolei, będziemy gotowi

Warszawa, 23.01.2019 (ISBnews) - Transport kolejowy będzie jednym z priorytetów w przyznawaniu wsparcia na inwestycje w przyszłej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, oceniła wiceminister inwestycji i rozwoju Małgorzata Zielińska. Według niej i ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

PKP Cargo i PGNiG OD rozważą kolejowe przewozy paliwa gazowego LNG

wyraz woli PKP Cargo oraz PGNiG OD podjęcia działań zmierzających do nawiązania długoterminowej współpracy nakierowanej na przygotowanie kompleksowej usługi transportu kolejowego skroplonego gazu ziemnego LNG w kraju i za granicą. Obie spółki deklarują również wzajemną współpracę przy przygotowaniu

MIB ma projekt rozporządzenia dot. zwiększenia prędkości na kolei do 250 km/h

) przyjętymi w aktach prawa Unii Europejskiej przy uwzględnieniu systemów zarządzania bezpieczeństwem stosowanych przez zarządców infrastruktury" - czytamy w uzasadnieniu do projektu. Według resortu, nowelizacja ma na celu dostosowanie stanu prawnego do aktualnego stanu wiedzy technicznej w budownictwie

PKP Cargo i partnerzy uruchomią przewozy naczep z Poznania do Duisburga od 1 IV

Warszawa, 27.03.2020 (ISBnews) - PKP Cargo, Clip Group i Duisport Agency uruchomią od 1 kwietnia regularne połączenia kolejowe z Poznania do Duisburga służące do przewozu naczep samochodowych, podało PKP Cargo. To odpowiedź na ograniczenia w międzynarodowym transporcie samochodowym w czasie

PKP Cargo ma umowę z Enea Wytwarzanie na ok. 143,5 mln zł brutto

Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, PKP Cargo podpisało z Enea Wytwarzanie umowę na przewozy węgla energetycznego transportem kolejowym na lata 2019/2020 na ok. 143,5 mln zł brutto, podała spółka. Transport będzie realizowany z Lubelskiego Węgla

Przewozy PKP Cargo spadły o 27,1% r/r do 6,1 mln ton w kwietniu

: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2019 r. miała 4,78 mld zł skonsolidowanych przychodów. (ISBnews)  

UTK nie zatwierdził projektu stawek dostępu do infrastruktury PKP PLK na 2017/18

administracji rządowej. Zadania Prezesa UTK wyznacza ustawa o transporcie kolejowym. Jest on krajową władzą bezpieczeństwa i krajowym regulatorem transportu kolejowego w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej z zakresu bezpieczeństwa, interoperacyjności i regulacji transportu kolejowego. (ISBnews)

MFiPR: Pięciu projektom transportowym przyznano 1,9 mld zł dofinansowania z CEF

powietrznej. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest aktywnym uczestnikiem projektu. W całej Unii Europejskiej w ramach zakończonego konkursu dofinansowanie na łączną kwotę 2,1 mld euro uzyskało 130 projektów. Wartość tych inwestycji to 4,5 mld euro, podano także. Środki w konkursie pochodziły z

KE zaleca, by wewnętrzne przejścia w UE były 'zielonymi korytarzami'

24.03.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska zwróciła się o niezwłoczne oznaczenie wszystkich właściwych wewnętrznych przejść granicznych w ramach transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) jako przejść granicznych dla "zielonych korytarzy", aby zapewnić funkcjonowanie ogólnounijnych

EBI ma umowy na 300 mln euro kredytu na A1 i 400 mln euro na linię kolej. E59

Linii Kolejowych na modernizację odcinka Poznań-Szczecin linii kolejowej E59 (195 km), podał EBI. Oba Projekty są częścią strategicznych sieci transportowych, których celem jest poprawa połączeń na osi Bałtyk-Adriatyk. "Korytarze transportu drogowego i kolejowego w Europie są dobrze rozwinięte na

PKP Cargo uruchomiło pociągi operatorskie Gdańsk/Małaszewicze - Gliwice - Włochy

, a Małaszewicze to główne miejsce przeładunku pociągów podążających Nowym Jedwabnym Szlakiem między Chinami a Unią Europejską. Dostęp do pociągów operatorskich mają wszyscy klienci, a zlecenia przewozu ładunków są realizowane w praktyce z dnia na dzień. W ramach usługi zapewniony jest także transport

Rząd przyjął program dla infrastruktury kolejowej do 2023 r. warty 23,8 mld zł

, ponoszonych przez jej zarządców, którzy udostępniają ją oraz pobierają opłaty za korzystanie z niej, w sposób zgodny z dyrektywą Unii Europejskiej 2012/34/UE w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego, podało CIR. "Głównym beneficjentem programu będą PKP Polskie Linie

PKP Cargo liczy na poprawę dynamiki przewozów w najbliższych tygodniach

okresie 2019 roku, dając ok. 42,5% udziałów w krajowym rynku wobec 46% przed rokiem. W tym okresie utrzymywała się wysoka wrażliwość w transporcie najważniejszych grup towarów na ogólne trendy w gospodarce. Na sytuację rynku kolejowych przewozów towarowych istotnie już w tym czasie wpływała epidemia

PGNiG OD: Transport LNG koleją to szansa na zwiększenie skali dostaw

kolejowego paliwa LNG pozwoliłoby na przewożenie znacznie większych ilości gazu w krótkim czasie i tym samym otworzyło nowe, bardzo interesujące, wg spółek, perspektywy biznesowe. Pierwszym etapem współpracy PGNiG Obrót Detaliczny i PKP Cargo ma być przygotowanie pilotażowego transportu skroplonego gazu

FPS dołączyła do JSW i PKP Cargo w projekcie wykorzystania wodoru w kolejnictwie

Warszawa, 16.11.2018 (ISBnews) - Fabryka Pojazdów Szynowych H. Cegielski z Poznania (FPS) zawarła porozumienie z Jastrzębską Spółką Węglową (JSW) i PKP Cargo w sprawie komercyjnego wykorzystania wodoru w transporcie kolejowym, podała JSW. "List intencyjny w tej sprawie Jastrzębska Spółka

PKP Cargo zwiększyło przewozy wg masy o 8,5% m/m w październiku

całego sektora kolejowego" - skomentował prezes Czesław Warsewicz, cytowany w materiale. W październiku 2019 r. rynek transportu kolejowego w Polsce ponownie skurczył się r/r, o 7% według masy towarowej i o 10,7% według pracy przewozowej. Jednocześnie październik 2019 roku był drugim z kolei

H. Cegielski - FPS ma portfel zamówień o wartości ok. 1 mld zł

procedurę dopuszczenia do ruchu zgodnie z nowymi przepisami, czyli poprzez Europejską Agencję Kolejową (ERA), a nie krajowy Urząd Transportu Kolejowego (UTK). "Nie mamy dziś wiedzy, jak ten proces będzie wyglądał i ile czasu będzie to trwało. Trzeba brać pod uwagę opóźnienia. Planujemy, że najpierw

Majewski z ProKolej: System opłat za dostęp do infrastruktury wymaga zmian

. "Unia Europejska naciska na wzmacnianie ekologicznych form transportu i ten trend będzie się wyłącznie nasilał. Równoważenie transportu to jest pomysł, którego nasi politycy jeszcze nie 'złapali', ale nie mają wyjścia" - wskazał. Środkiem na zwiększanie udziału kolei w przewozach pasażerów i

PKP: UTK potwierdził prawo do pobierania opłaty dworcowej

pobierane od przewoźników kolejowych przez zarządców dworców stosowane są w innych krajach Unii Europejskiej, m.in. we Francji oraz Niemczech. Wprowadzenie tego rodzaju opłat wynika wprost z przepisów unijnych (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z 21 listopada 2012 r. ws. utworzenia

Prezes UOKiK chce w II połowie lipca wydać nowe wytyczne dot. analiz przejęć

wodę, zaopatrzenie w gotówkę, płatności kartą, szpitale, sprzedaż leków na receptę, transport drogą powietrzną, kolejową, morską lub żeglugą śródlądową, transport drogowy i publiczny oraz zaopatrywanie w żywność; *· działalności gospodarcze związane z: energią elektryczną, gazem, paliwami

JSW wdrożyła plan awaryjny obejmujący działania zapewniające ciągłość operacyjną

w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r. (ISBnews)  

Bittel z MI: Po 2023 r. środków dostępnych dla kolei nie powinno być mniej

będzie, że będziemy mieli szereg linii spełniających standardy europejskie" - rozpoczął panel p.o. dyrektora CUPT Przemysław Gorgol. Z jego słów wynika, że jest za wcześnie, by mówić, w jakim stopniu przyszłe inwestycje kolejowe wesprze budżet Unii Europejskiej, jednak spodziewać się można, że

PKP LHS z partnerem organizuje testowy przewóz do Chin trasą transkaspijską

przetestowanie nowej trasy kolejowej pomiędzy krajami Europy i Azji. "Uruchamiamy trasę, która jest krótsza od szlaku morskiego i znacznie tańsza od transportu lotniczego. Wpisuje się w potrzeby spedytorów i gestorów ładunków, którzy chcą uniknąć długotrwałego transportu morskiego, ominąć kolejki do

Poczta Polska ma wstępne porozumienie z China Post Group

jest porozumienie, dotyczyły m.in. przewozu kontenerów z przesyłkami drogą kolejową z Chin do Międzynarodowego Urzędu Wymiany (IOE) w Małaszewiczach i ich dalszego transportu przez Pocztę Polską do operatorów europejskich, a także aspektów technicznych współpracy (m.in. ilości przesyłek, sposobu

Lotos Kolej kupił 216 wagonów platform od Kolowagu i lokomotywę od Newagu

ruchu drogowego, podano w komunikacie. "Dynamiczny rozwój polskich portów oraz wzrost transportu z Chin i innych krajów azjatyckich do Europy przyczynia się do wzrostu kolejowych przewozów intermodalnych. Lotos Kolej jako wicelider krajowych przewozów widzi szansę na zwiększenie pracy przewozowej

PKP Cargo i LG Cargo mają list intencyjny ws. przewozów intermodalnych na Litwę

2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2019 r. miała

KE zatwierdziła 253 mln euro dofinansowania do projektów realizowanych w Polsce

środków unijnych w łącznej wysokości ponad 253 mln euro. Komisja Europejska zatwierdziła pakiet inwestycyjny dla 14 projektów, realizowanych w 7 krajach Unii, w tym w Polsce, poinformowała Komisja. Łączna wartość unijnego wsparcia inwestycji, realizowanych oprócz Polski także w Chorwacji, Czechach, na

PKP Cargo Connect uruchomi pociągi operatorskie na 3 trasach od przełomu V/VI

strukturze kolejowego transportu towarowego rośnie i dlatego PKP Cargo chce rozwijać ofertę dla klientów, podkreślono. "Epidemia koronawirusa, co prawda, zachwiała światową gospodarką, zerwała globalne łańcuchy dostaw i spowodowała przez to zmniejszenie przewozów kontenerów do europejskich i polskich

PKP Cargo oczekuje poprawy w przewozach towarowych w ostatnich miesiącach br.

miesiące 2019 roku będą pokazywać poprawę sytuacji w sektorze kolejowych przewozów towarowych. Grupa PKP Cargo zwiększa przewozy i chcemy tę tendencję utrzymać w kolejnych miesiącach. Jesteśmy zadowoleni z tego, że rosną zarówno transporty towarów masowych, jak i sektora intermodalnego" - powiedział

mPay udostępnia weryfikację biometryczną z wykorzystaniem selfie

funkcjonalności – dostępnych obecnie, jak również takich, które pojawią się w niedługim czasie jako pionierskie. Do potwierdzenia tożsamości w aplikacji mPay, dzięki współpracy z renomowanym międzynarodowym partnerem, potrzebny jest dziś jedynie dowód lub paszport (a w przypadku cudzoziemców spoza Unii

PKP Cargo: Usprawnimy przewozy międzynarodowe dzięki wielosystemowym lokomotywom

Czesław Warsewicz, cytowany w komunikacie. W Europie funkcjonują cztery systemy zasilania pojazdów kolejowych i kilkadziesiąt systemów zabezpieczenia ruchu kolejowego, w tym system ETCS. Polaryzuje to ruch kolejowy pomiędzy krajami europejskimi, ograniczając skalę przewozów pasażerskich, jak i

EKG: Przewozy kolejowe na kierunku wschodnim mogą wzrosnąć do 500-600 tys. TEU

, które mają podnieść przepustowość wschodnich przejść granicznych do 50 pociągów na dobę" - dodał. Jak wylicza prezes PKP Cargo Czesław Warsewicz, w 2018 roku na szlaku między Chinami i Unią Europejską przejechało 6,3 tys. pociągów, o 70% więcej niż w roku 2017 i wielokrotnie więcej niż jeszcze

UTK: Kolejowe przewozy intermodalne wzrosły o 25% pod względem masy w 2016 r.

ulgi" – powiedział prezes UTK Ignacy Góra, cytowany w komunikacie.  Zgodnie z polityką Unii Europejskiej transport intermodalny stanowi ważną gałąź w przewozach towarowych i jest realną alternatywą dla mniej bezpiecznego środka transportu jakim są przewozy drogowe, podano także. 

Orlen Paliwa i PKP Cargo podpisały list intencyjny o współpracy

Warszawa, 04.04.2019 (ISBnews) - PKP Cargo i Orlen Paliwa podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie wykorzystania potencjału obu firm w obszarze transportu, infrastruktury kolejowej i logistyki paliw, poinformowały spółki. "To kolejny etap rozwoju naszej

KE: Ponad 2/3 Polaków widzi poprawę w transporcie drogowym w ostatnich 5 latach

Warszawa, 09.12.2014 (ISBnews) - Ponad dwie-trzecie (68%) Polaków uważa, że ogólna jakość transportu drogowego poprawiła się w ciągu ostatnich 5 lat. To 4. najwyższy odsetek zadowolonych w Unii Europejskiej, po Cyprze, Chorwacji i Irlandii, wynika z raportu "Special Eurobarometer 422a

Adamczyk: Powinniśmy być optymistami w kwestii finansowania inwestycji na kolei

kolejowych. Ja nie spotkałem się z opiniami, że grozi nam zapaść. Wręcz przeciwnie, z Brukseli i źródeł 'okołobrukselskich' dociera informacja, że finansowanie powinno być na tym samym poziomie. Są też optymiści, którzy twierdzą, że Unia Europejska szczególnie stawia na transport kolejowy i należy się

KE apeluje o przedłużenie ograniczeń w podróży do połowy maja

towarowe i repatriacyjne. Podobną tendencję w zakresie ruchu pasażerskiego daje się zauważyć również w innych rodzajach transportu, takich jak transport promowy, autokarowy i kolejowy. Komisja będzie nadal wspierać państwa członkowskie we wdrażaniu ograniczenia innych niż niezbędne podróży do UE, w tym

KE przyjęła pakiet finansujący duże projekty infrastrukturalne, także w Polsce

Warszawa, 02.04.2019 (ISBnews) - Wysokość funduszy Unii Europejskich inwestowanych obecnie w ramach unijnej polityki spójności wynosi 4 mld euro. Środki te finansują 25 dużych projektów infrastrukturalnych w 10 państwach członkowskich, podała Komisja Europejska.  Pakiet inwestycyjny

Kończysz w tym roku 18 lat? Możesz dostać darmowy bilet na podróże po Unii Europejskiej. Koleją, ale i promami po Morzu Śródziemnym

To będzie pierwsza edycja programu DiscoverEU . Nastolatki, które najpóźniej 1 lipca ukończą 18 lat i są obywatelkami/obywatelami (lub mają status rezydenta) Unii Europejskiej, będą mogły otrzymać darmowy bilet Interrail uprawniający do podróży kolejowych po europejskich krajach przez miesiąc. 18

GUS: Przewozy towarów wzrosły wg masy o 1,8% r/r, wg pracy przew. o 6,9% w 2016r

% mniej niż w 2015 r.), a praca przewozowa zwiększyła się o 3,1%, podał także GUS. "Osiągnięta wielkość przewozów ładunków transportem samochodowym wyrażona w tonokilometrach stanowiła 14,7% w ogólnych przewozach Unii Europejskiej, co lokuje Polskę wśród 28 krajów Unii Europejskiej na drugiej

PKP Cargo wykształci inżynierów razem z Politechniką Śląską

Warszawa, 21.10.2015 (ISBnews) - PKP Cargo wraz z Politechniką Śląską utworzą Centrum Naukowo-Dydaktyczne Transportu Kolejowego w Sosnowcu Maczkach, które zajmie się kształceniem młodych inżynierów-specjalistów branży kolejowej, poinformowała firma. Współpraca ma uzupełnić lukę pokoleniową w

PKP PLK ogłosiły przetarg na modernizację linii nr 146 za szacunkowo 250 mln zł

istniejących przejazdów kolejowo – drogowych oraz podwyższenie ich kategorii wpłynie na większy poziom bezpieczeństwa, podano również. "Znacząca poprawa warunków dla transportu towarów jest jednym z głównych celów PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w obecnej perspektywie finansowej. To m.in

PKP Cargo ma umowę na przewóz węgla dla Taurona Wydobycie za 227 mln zł brutto

transportu kolejowego węgla na potrzeby Tauron Wydobycie w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. Planowana do przewozu masa węgla z kopalń Tauron Wydobycie w okresie obowiązywania umowy wyniesie ok. 10,99 mln ton" - czytamy w komunikacie. "Zawarcie przedmiotowej umowy stanowi element

MIR: Ok. 249 mln zł z POiŚ trafi na inwestycje w portach Gdańsk i Gdynia

roku. Prace przygotowawcze już się zaczęły" - czytamy dalej. Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 jest największym programem infrastrukturalnym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. To ponad 118 mld zł (liczone po czerwcowym kursie EUR/PLN) na najważniejsze w kraju inwestycje

Przewozy PKP Cargo w Polsce spadły wg masy o 5,1% r/r w styczniu 2019 r.

jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. (ISBnews)  

Krynica 2016. Unijna kasa na inwestycje kolejowe może przepaść

Unia Europejska stawia na transport kolejowy, głównie ze względu na ekologię. Do 2030 r. 30 proc. towarów w UE ma być wożonych koleją, obecnie to zaledwie 15-16 proc. Dlatego w nowej perspektywie unijnej przeznaczono na inwestycje kolejowe ogromne środki. Do 2020 r. Polska ma na ten cel do 67 mld

PKP Cargo i PESA mają list ws. budowy lokomotyw: dwunapędowej i autonomicznej

, zastrzeżono dalej. "Podpisanie przedmiotowego listu intencyjnego dowodzi, iż PKP Cargo zainteresowana jest projektami innowacyjnymi oraz nadaje innowacyjnym rozwiązaniom dla transportu kolejowego znaczące miejsce w swoich planach i swojej strategii. Posiadanie lokomotywy dwunapędowej pozwoliłoby PKP

Bruksela analizuje pomysł bezpłatnego biletu kolejowego na 18. urodziny

Pomysł bezpłatnego biletu kolejowego dla 18-latków w UE niespodziewanie przedstawił niemiecki eurodeputowany podczas wrześniowej sesji plenarnej w Strasburgu w trakcie debaty o stanie Unii Europejskiej. - Co byłoby, gdybyśmy każdemu młodemu Europejczykowi sprezentowali na 18. urodziny taki bilet

Prezes BGK: Pierwsze potencjalne inwestycje Funduszu Trójmorza ogłosimy w 2020r.

międzynarodowa inicjatywa skupiająca państwa Unii Europejskiej regionu Trójmorza (Europa Środkowo-Wschodnia pomiędzy Bałtykiem, Morzem Czarnym i Adriatykiem). Została zawiązana w celu wzmocnienia tej części UE i wyrównaniu różnić w rozwoju infrastrukturalnym i jakości życia mieszkańców regionu Trójmorza z

Przewozy PKP Cargo wzrosły według masy o 10,9% m/m w marcu

kolejności przewozy intermodalne, ale także transporty kruszyw. Widać pewne symptomy na rynku wskazujące na to, że w kolejnych miesiącach towarowe przewozy kolejowe w Polsce powinny zacząć rosnąć" - powiedział prezes Czesław Warsewicz, cytowany w komunikacie. W marcu 2019 r. całym transportem

Na nowe inwestycje transportowe możemy dostać od KE 1,9 mld euro

proc. kwoty zarezerwowanej w CEF na rozwój transportu w Polsce, jak w piątek wskazało Ministerstwo Rozwoju. W obu przetargach lwią część wsparcia z CEF otrzymały planowane w Polsce inwestycje kolejowe.

UTK: GSM-R będzie podstawowym systemem łączności na kolei od początku 2025 r.

cyfrowej. Pozostałe pojazdy muszą do dnia zero zostać wyposażone w urządzenia GSM-R. Nie dotyczy to jednak pojazdów, które mają być eksploatowane wyłącznie tam, gdzie system GSM-R nie będzie wdrażany, czytamy dalej. "Prezes Urzędu Transportu Kolejowego będzie współpracował z Ministerstwem

ZPL: Branża leasingowa sfinansowała 77,8 mld zł aktywów inwestycyjnych w 2019 r.

klientów. Badania Komisji Europejskiej pokazują, że leasing pozostaje najbardziej istotnym źródłem finansowania dla 63% małych i średnich firm działających w Polsce. I co równie ważne w ciągu ostatnich sześciu lat odsetek tak deklarujących firm zwiększył się o 9 punktów procentowych. Dla porównania w

UTK przyznał czeskiemu LEO Express otwarty dostęp na trasie Praga - Kraków

połączenia – czyli przewozu osób między państwami. Dlatego Prezes UTK mógł wydać decyzję o otwartym dostępie bez obowiązku wszczynania dodatkowych procedur. Taki tryb wydawania pozwoleń określa znowelizowana w ubiegłym roku ustawa o transporcie kolejowym, wyjaśnia Urząd. Zgodnie ze swoim wnioskiem

KE: UE kończy przygotowania na wypadek 'twardego Brexitu', możliwego 12 IV

kwietnia 2019 r. W przypadku realizacji tego scenariusza oczekuje się, że Wielka Brytania przedstawi dalszy plan działania przed tą datą, podano także. "Chociaż Unia Europejska w dalszym ciągu ma nadzieję, że do tego nie dojdzie, oznacza to, że jeżeli umowa o wystąpieniu nie zostanie

CUPT chce rozdysponować ok. 63% środków na transport z POIŚ do końca br.

Warszawa, 14.12.2017 (ISBnews) - Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) chce do końca roku podpisać z beneficjentami umowy dofinansowania odpowiadające za ok. 63% dostępnych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) środków na transport, poinformował dyrektor Przemysław

CUPT: 93% dofinansowania na transport z POIiŚ będzie rozdysponowane do końca br.

na projekty kolejowe z puli Programu Polska Wschodnia i instrumentu "Łącząc Europę" (CEF). "2019 to rok, w którym będziemy się powoli zbliżali do zamknięcia perspektywy 2014-2020. Na pewno będzie rokiem, w którym będziemy dalej stabilnie realizowali tę perspektywę finansową"

KE: Polska przedostatnia w UE w tabeli wyników w dziedzinie transportu

Warszawa, 20.11.2015 (ISBnews) - Komisja Europejska opublikowała dziś drugie wydanie tzw. tabeli wyników UE w dziedzinie transportu, która porównuje postępy państw członkowskich w 29 kategoriach transportowych. Polska znalazła się na 27. pozycji na 28 państw członkowskich Unii Europejskiej

JSW i PKP Cargo mają list intencyjny ws. wykorzystania paliwa wodorowego

innowacyjności w transporcie kolejowym, gdyż lokomotywy o napędzie wodorowym wprowadziłyby nas na zdecydowanie wyższy poziom rozwoju" - wskazał prezes PKP Cargo Czesław Warsewicz. Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii

PKP Cargo złożyło do UOKiK wniosek ws. przejęcia przewoźników kolejowych Orlenu

kapitałowej kontrolowanej przez Polskie Koleje Państwowe S.A." - czytamy w komunikacie. Orlen KolTrans prowadzi działalność w zakresie transportu kolejowego, operacji bocznicowych, wynajmu taboru kolejowego oraz naprawy i utrzymania taboru kolejowego. Euronaft Trzebinia prowadzi działalność w zakresie

Unijny rynek przewozów pasażerskich nie do uwolnienia

szansę. Uważa, że podzielony między krajami członkowskimi rynek kolejowy jest w sprzeczności z misją Unii Europejskiej i zasadą otwartych granic dla transportu i handlu. - Spróbujmy sobie wyobrazić, że rynek jest zamknięty dla transportu drogowego i nasze ciężarówki czy autobusy mogą jeździć tylko do

PKP Cargo: Klepacki odwołany ze stanowiska prezesa zarządu AWT a.s.

właścicielem Grupy AWT. "W imieniu rady nadzorczej Advanced World Transport a.s. dziękuję panu Zbigniewowi Klepackiemu za wysiłek włożony w kierowanie AWT, drugim pod względem wielkości towarowym przewoźnikiem kolejowym w Czechach" - powiedział Maciej Libiszewski, prezes PKP Cargo, przewodniczący

PKP Cargo wstępnie ocenia IV kw. 2017 r. jako 'bardzo dobry' w przewozach

" - podsumował p.o. prezesa. W grudniu PKP Cargo podpisało umowę z Tauron Wydobycie na wykonanie usługi transportu kolejowego ok. 10,99 mln ton węgla. Szacunkowa wartość umowy wynosi 227 mln zł brutto.  PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach

ETO: Niemal 40% sieci drogowej w Polsce wymaga napraw

specjalnym "Drogowa sieć bazowa UE - czas podróży się skrócił, ale sieć nie jest jeszcze w pełni funkcjonalna". W Unii Europejskiej na drogi przypada największa część ruchu, zarówno pasażerskiego, jak i towarowego. Celem Komisji Europejskiej jest ukończenie do 2030 r. budowy niemal 50 000 km

PKP Cargo nadal planuje akwizycje w segmencie przewozów petrochemicznych

Cargotabor Usługi podjęły decyzje o wykonaniu prawa odstąpienia od warunkowej zobowiązującej umowy nabycia Orlen KolTrans i zorganizowanej części przedsiębiorstwa Euronaft Trzebinia, w ramach której świadczy usługi transportu kolejowego, usługi obsługi bocznic kolejowych oraz usługi robót torowych i usługi

EBI chce wspierać w br. w Polsce m.in. projekty z zakresu innowacji i energetyki

finansowa Unii Europejskiej stanowiąca własność państw członkowskich. Udziela długoterminowych kredytów finansujących oparte na zdrowych podstawach inwestycje w celu przyczyniania się do realizacji celów polityki UE. (ISBnews)  

Przewozy PKP Cargo w Polsce wzrosły o 2,2% m/m wg masy w maju

; Natomiast w ujęciu r/r grupa zwiększyła przewozy m.in. kamienia i transportów intermodalnych. Większe przewozy kamienia wynikają m.in. z rosnącego zapotrzebowaniu odbiorców na kruszywa w związku z budową nowych odcinków dróg i modernizacją linii kolejowych. Transporty PKP Cargo w segmencie kruszyw

PIR wspomoże PCC Intermodal w rozbudowie terminali kwotą 85 mln zł

Przeznaczenia (SPV). Całkowita wartość inwestycji szacowana jest na 235 mln zł, z czego udział PIR wyniesie ok. 85 mln zł" – czytamy w komunikacie. Transport intermodalny to przyjazny dla środowiska i preferowany przez Unię Europejską model spedycji towarów w oparciu m. in. o kolejowe przewozy

Przewozy PKP Cargo w Polsce spadły wg masy o 2% r/r w lutym 2019 r.

jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2018 r. miało 5 183 mln zł skonsolidowanych przychodów. (ISBnews)  

Spółka z Grupy AWT zawarła umowę na przewóz 60 tys. ton drewna rocznie

. Od lat jest aktywnym przewoźnikiem międzynarodowym oraz jednym z największych spedytorów w Czechach. We współpracy z PKP Cargo zapewnia ona kompleksową ofertę transportu towarów na liniach kolejowych, wykorzystując również transport morski i drogowy oraz oferując przeładunek i składowanie

Czy rzeczywiście przepłacamy za dostęp do torów?

W Polsce przewoźnicy kolejowi, zarówno pasażerscy, jak i towarowi, płacą za dostęp do infrastruktury kolejowej. Stawki ustala zarządca infrastruktury, czyli PKP Polskie Linie Kolejowe, a zatwierdza prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Jak mówił nam w zeszłym roku Janusz Malinowski z zarządu

PKP Cargo przewiezie ponad 2 mln ton węgla dla ENGIE Energia Polska w 2016 r.

, podano również. PKP Cargo jest największym towarowym przewoźnikiem kolejowym w Polsce, z 56% udziałem w rynku w ujęciu pracy przewozowej, i jednocześnie drugim w Unii Europejskiej. Oprócz przewozów towarów koleją, Grupa PKP Cargo jest również spedytorem oraz operatorem terminali i

PKP Cargo: Przewozy wzrosły wg masy o 1,8% r/r do ok. 9,4 mln ton we wrześniu

modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (44,8% udziału w rynku według masy i 51,6% według pracy przewozowej w 2017 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. (ISBnews)

NIK: Obecny plan modernizacji kolei nie powinien powtarzać błędów z poprzedniego

majątku PKP PLK S.A., ale towarzyszy temu zwiększający się poziom zadłużenia. Łączna skumulowana strata na koniec 2015 r. wyniosła ponad 6,1 mld zł. W celu zmniejszenia kosztów finansowych związanych z realizacja infrastruktury kolejowej, w ocenie NIK minister właściwy ds. transportu, powinien rozważyć

Debata na Welconomy Forum: Sfinansowanie budowy CPK nie będzie problemem

) Krzysztof Kwiatkowski podczas panelu. Członek zarządu ds. operacyjnych w PKP Cargo Connect Witold Strobel zwrócił uwagę, że w projekcie CPK przewidziano 8-9 mld zł na infrastrukturę komunikacyjną i w dużej części środki na te projekty można pozyskać z funduszy Unii Europejskiej. "Do tego musimy

PKP Cargo odstąpiło od przejęcia KolTrans i części Euronaft Trzebinia

przewoźnikiem nr 1 w Polsce (ok. 48% udziału w rynku według masy i ok. 57% według pracy przewozowej w 2014 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. (ISBnews)

PKP Cargo: Rynek przewozów kolejowych skurczy się wg masy w całym 2015 r.

mniejszy. I choć w tej chwili są dobre miesiące, to nie sądzę, żeby to zrekompensowało stratę z pierwszego półrocza" - powiedział Neska podczas konferencji prasowej w Katowicach. Według danych Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), przewozy towarowe ogółem według masy w okresie styczeń-sierpień br

PKP Cargo chce rozliczyć opcję sprzedaży 20% udziałów AWT realizując projekt JV

zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (44,1% udziału w rynku według masy i 51,6% według pracy przewozowej w 2016 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. (ISBnews)

PKP Cargo jest zainteresowane obsługą Litwy po otwarciu Rail Baltica (aktual.)

, gdyż planowana trasa Rail Baltica połączy torem europejskim Państwa Bałtyckie z Warszawą i Berlinem. Wykorzystamy w tym celu nasz potencjał taborowy" - powiedział ISBnews Derda. Według wcześniejszych informacji litewskiego rządu, normalnotorowa linia kolejowa Rail Baltica miała jesienią tego

PKP Cargo jest zainteresowane obsługą Litwy po otwarciu Rail Baltica

, gdyż planowana trasa Rail Baltica połączy torem europejskim Państwa Bałtyckie z Warszawą i Berlinem. Wykorzystamy w tym celu nasz potencjał taborowy" - powiedział ISBnews Derda. Według wcześniejszych informacji litewskiego rządu, normalnotorowa linia kolejowa Rail Baltica miała jesienią tego

PKP Cargo i chińska ZIH utworzą spółkę joint venture do transportu kontenerów

przewożonych koleją pomiędzy Chinami a Europą. Transport chińskich towarów do Europy jest obecnie zdominowany przez statki. Zaledwie 3,5% eksportu z Państwa Środka do Unii Europejskiej trafia drogą lądową, pomimo zalet tego rozwiązania – znacznie niższych kosztów w porównaniu z transportem lotniczym

Rząd przyjął zrównoważony budżet 2020, zakładający m.in. 7,1 mld zł wpłat z NBP

programu "Senior+", - zwiększenie wydatków na obronę narodową, tj. zaplanowano o ok. 5 mld zł środków więcej w stosunku do 2019 r., - wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, - zadania dotyczące transportu lądowego: infrastruktury kolejowej oraz drogowej, w tym

PKP porozumiały się z władzami miasta ws. Zakopiańskiego Centrum Komunikacyjego

Warszawa, 15.02.2016 (ISBnews) - PKP S.A. zadeklarowały współpracę z miastem Zakopane przy stworzeniu w rejonie obecnej stacji kolejowej wielofunkcyjnego dworca - Zakopiańskiego Centrum Komunikacyjnego, podały PKP. W ramach projektu powstanie obiekt łączący transport kolejowy, autobusowy

AWT otrzymało 5,9 mln euro dotacji z CEF na rozbudowę terminalu w Paskowie

Polsce (47,8% udziału w rynku według masy i 55,9%% według pracy przewozowej w 2015 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.  (ISBnews)