transport a pkb polski

PKO BP: Pakiet PiS to stymulacja, po uwzględnieniu podatków, na 0,9-1,6% PKB

Warszawa, 07.03.2019 (ISBnews) - Stymulacja fiskalna będzie oparta w dużej mierze o zaproponowany przez rząd pakiet fiskalny, a jej wielkość można szacować na ok. 1-2% PKB brutto, a po uwzględnieniu większych wpływów z podatków - na 0,9-1,6% PKB, podali analitycy PKO Banku Polskiego. "W

DNB, PwC: 60% firm spodziewa się niewielkiego wpływu Brexitu na ich działalność

Warszawa, 13.02.2019 (ISBnews) - Twardy Brexit zdaniem 60% polskich przedsiębiorców będzie miał niewielki wpływ na ich działalność, wynika z raportu DNB Bank Polska i PwC "Kierunki 2019. Nowe nadzieje, nowe zagrożenia w dobie rosnącego egoizmu gospodarczego. Skutki dla polskiej

APK: PKB spadnie o 3,4%, spożycie prywatne - o 3% w 2020 roku

Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Spadek PKB Polski w tym roku wyniesie 3,4% w tym roku, zaś w całym 2021 r. tempo wzrostu PKB powinno przekroczyć tempo spadku z tego roku, podano w "Programie konwergencji. Aktualizacja 2020" (APK) przyjętym dziś przez Radę Ministrów. Spadek zanotuje

MPiT oczekuje wzrostu PKB na poziomie ok. 4% w całym 2019 r.

poziomie ok. 4% w całym 2019 r., podał resort. "Produkt Krajowy Brutto w IV kw. 2018 r. wzrósł o 4,9%, zgodnie z szybkim szacunkiem GUS (z 14.02). To niewątpliwie dobry wynik, który plasuje Polskę w czołówce krajów UE pod względem wzrostu gospodarczego. Polska w IV kw. 2018 r. wg szacunków Eurostat

MR: Skala spadku polskiego eksportu może być niższa niż w innych krajach

kontroli granicznych, transportu i związanych z tym zakłóceń logistycznych. Resort zaznacza, że "z punktu widzenia perspektyw polskiego eksportu szczególnie istotne są nastroje w niemieckim przetwórstwie przemysłowym". Zwraca jednak uwagę na wzrost wskaźnika PMI w przetwórstwie przemysłowym

Sprzedaż detal. będzie poprawiać się, ale prognozy PKB bez zmian wg analityków

epidemicznej w kraju oczekują dalszej poprawy wyników sprzedaży detalicznej w lipcu. Wsparciem sprzedaży detalicznej będzie również wzrost konsumpcji wraz z większym wyborem Polski jako docelowy kraj do spędzenia wakacji. Analitycy są jednak ostrożni i wciąż prognozują dwucyfrowy spadek PKB w II kw

Euler Hermes obniżył rating krótkoterminowy Polski na średni (2) z niskiego (1)

; - czytamy w komunikacie. Ekonomiści Euler Hermes spodziewają się słabego pierwszego kwartału i znacznego spadku w drugim kwartale, a następnie umiarkowanego ożywienia w drugim półroczu. Prognozuje się, że wzrost PKB Polski w całym roku 2020 wyniesie w najlepszym razie +1% (po korekcie w dół z +3,1% w

FII - KFIZAN złożył wniosek do UOKiK w sprawie przejęcia PGB

Państwa, której celem jest przyczynianie się do wzrostu PKB, tworzenie nowych miejsc pracy na terytorium kraju, a także zwiększanie konkurencyjności Polski na arenie europejskiej. PFR pełnić ma rolę inwestora kapitałowego w celu długoterminowego finansowania dla rentownych projektów, realizowanych w

PIE: Wzrost PKB spowolni do ok. 2% w 2020 r. w scenariuszu pesymistycznym

obniża wzrost PKB Polski w 2020 r. o 0,4 pkt proc. "W scenariuszu pesymistycznym epidemia koronawirusa obniża wzrost PKB Polski w 2020 r. o 1,3 pkt proc. W tym scenariuszu znacznie większe znaczenie mają problemy na rynku wewnętrznym - spadek popytu krajowego obniża wzrost PKB o 0,57 pkt proc

Ebury: Złoty powinien umacniać się stopniowo, bardziej wobec USD niż EUR

pozostanie w domach oraz ograniczenie do minimum aktywności, które nie są niezbędne do funkcjonowania. Polska uruchomiła środki prewencyjne stosunkowo wcześnie, a ograniczenia wprowadzone w życie były relatywnie restrykcyjne w porównaniu z wieloma innymi krajami w Europie. Tym samym aktywność gospodarcza w

McKinsey: Dekarbonizacja do 2050 r. wymaga 380 mld euro dodatkowych nakładów

-usual) wydatki Polski na niezbędną wymianę infrastruktury i budowę nowych jej elementów w pięciu przeanalizowanych obszarach (energetyka, budynki, transport, przemysł i rolnictwo) wyniosą 1,2-1,3 bln euro. Pełna dekarbonizacja będzie wymagała większych nakładów inwestycyjnych, np. w nowe rozwiązania

PIE: Z powodu koronawirusa PKB Polski może zmniejszyć się o 0,02 pkt proc w 2020

%), wartość dodana (PKB) i liczba pracujących w Polsce mogą zmniejszyć się o około 0,02 % (…) A zatem, z powodu koronawirusa można oczekiwać zmniejszenia tempa wzrostu gospodarczego Polski w 2020 r. o około 0,02 pkt proc." - czytamy w "Tygodniku Gospodarczym PIE". Najbardziej może to

Organizacje przedsiębiorców, pracodawców reaktywują Radę Przedsiębiorczości

polskiej gospodarki, przewidując spadek PKB między 3,6 % a 5,6 % w zależności od tego, jaki będzie ostateczny kształt rządowego pakietu antykryzysowego i przebieg samej pandemii. Branże, które potrzebują natychmiast pomocy to usługi, hotelarstwo, gastronomia i turystyka, transport i logistyka, przemysł

Forum Rozwoju Przemysłu rozpoczęło działalność, proponuje nowe wsparcie dla firm

zagrożeniem wywołanym przez koronawirusa w Polsce oraz w pozostałych państwach Unii Europejskiej nie sprzyja gospodarce, w tym przemysłowi - a więc sektorowi zajmującemu pierwsze miejsce w budowaniu polskiego PKB, z blisko 22-proc. udziałem. "W wielu miejscach pracy ograniczono lub zawieszono produkcję

IPAG: PKB spadnie o 8,5% w II kw., w całym 2020 r. zmniejszy się o 2,9%

Warszawa, 05.05.2020 (ISBnews) - PKB Polski spadnie o 2,9% w całym 2020 roku, przy czym szczyt spadku spodziewany jest w II kw. - wyniesie on 8,9%, wynika z raportu oceniającego stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2020r.) Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych (IPAG). W 2021 roku

PwC: Potencjał inwestycyjny Warszawy trzykrotnie przewyższa inne duże miasta

kraju, wytwarzając 32% całkowitego PKB. Biorąc pod uwagę obszary metropolitalne ukształtowane wokół tych miast, mieszka w nich 16,1 mln osób, czyli 42% całej ludności, wytwarzając aż 55% całkowitego PKB Polski. W analizowanych obszarach metropolitalnych zlokalizowane jest 76% wszystkich polskich firm

Gabinet Cieni BCC: Rząd nie powinien zwiększać wydatków sztywnych w budżecie

brutto. BCC rekomenduje rządowi działania skierowane na  zwiększenia efektywności wydatków budżetowych, wzrost aktywności zawodowej oraz usprawnienia procedur legalizacji pobytu i zatrudnienie cudzoziemców w Polsce, a także podniesienie poziomu innowacyjności polskiej gospodarki. "Polski

Wzrost PKB spowolnił do 2,8-3,1% w IV kwartale 2019 r. wg analityków

wzrost PKB w Q4'19 był – według szacunków – ujemny i wyniósł 0.5pp. Wstępny szacunek dotyczący PKB w Q4'19 opublikowany zostanie przez GUS 14 lutego br., a pełna struktura PKB 28 lutego br. Wnioski: Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w 2019 r. wyhamowało w porównaniu do 2018 r., kształtując

Po danych za II kw. analitycy podtrzymują prognozy 4,4-4,6% wzrostu PKB w 2019r.

widać było w drugim kwartale br. zarówno w przypadku dużych firm, jak i samorządów. Neutralny okazał się wkład eksportu netto we wzrost PKB, co przy wyraźnym wyhamowaniu dynamiki eksportu możliwe było dzięki wyhamowaniu także dynamiki importu. Mniejsze zapotrzebowanie zagranicy na polskie towary i

BIG Info Monitor: 9,1% firm transportowych czeka na zaległe płatności

geograficzne Polski, a co się z tym wiąże, centra logistyczne, rozwój infrastruktury, a także wzrost branży e-commerce napędzały polską branżę transportową, która wiedzie prym w Unii Europejskiej. Opowiadamy dziś za 16,4% europejskiego rynku, ustępując jedynie Niemcom. Tak dobra pozycja jest możliwa m.in

Przegląd prasy

. --Bank Światowy: PKB Polski spadnie o 4,2% w 2020, po czym wzrośnie o 2,8% w 2021 --KI pozywa byłych menedżerów i spółkę KI Servcollect na 21,39 mln zł z odsetkami --Sprzedaż spółek dystryb. Inter Cars spadła o 4,1% r/r do 711,2 mln zł w maju --PFR: Firmy otrzymały łącznie 46,5 mld zł subwencji z

WEI: Polska zmniejsza dystans wobec najbogatszych państw UE, ale zbyt wolno

wszystkie państwa Unii Europejskiej. Polska przesunęła się bliżej Niemiec o 1,5 pkt proc. PKB PPP per capita, ale w ogólnoeuropejskim rankingu zajmujemy odległe 21. miejsce. Tak jak w poprzednich edycjach raportu, także i tym razem badaliśmy trzy parametry – trzy największe wyzwania, przed którymi

GUS skorygował wzrost PKB za 2017 r. do 4,8% z wcześniejszych 4,6%

Warszawa, 03.10.2018 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy w Polsce (niewyrównany sezonowo) wyniósł 4,8% w 2017 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wcześniej Urząd szacował ubiegłoroczny wzrost w tym ujęciu na 4,6%. GUS zrewidował też wzrost za 2016 r. - do 3,1% z 3%, natomiast dynamika za 2015

PwC: W branży transportowej będzie brakowało 200 tys. kierowców w 2022 r.

latach 2020-2030", opracowanego przez PwC na zlecenie Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska, w partnerstwie z Santander Bank Polska, DAF i Uber. Na razie realną strategią zapełniania tej luki będzie zatrudnianie kierowców z zagranicy, w tym także z innych kontynentów

BOŚ Bank: Wzrost PKB wyniesie 4,2% w 2019 r. i 3,5% w 2020 r.

Warszawa, 20.12.2019 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) prognozuje, że w tym roku dynamika wzrostu PKB wyniesie 4,2%, a w kolejnym roku obniży się do 3,5%.    "Na przełomie 2019 i 2020 oczekujemy utrzymania wzrostu PKB w przedziale 3,7-3,9% r/r, przy spowolnieniu poniżej

Bank Pekao oczekuje odbicia gospodarczego w Polsce w kształcie litery U w 2021

bardzo duże rozdrobnienie w transporcie drogowym - ryzyko upadłości małych i średnich przewoźników (utrata płynności). "Polski przemysł maszynowy jest dość silnie narażony na spadek popytu zagranicznego (udział eksportu w sprzedaży wynosi ponad 50%, głównym odbiorcą są Niemcy odpowiadające za 26

MFW: Luka w VAT w Polsce spadła do 21% w 2016 wobec 27% w 2013 r.

sumie, odpowiadało to 2% PKB, wzrosło do 2,6% i spadło ponownie do 1,8%" - czytamy w raporcie Funduszu. "Compliance gap" miało miejsce w szczególności w sektorach handlu i transportu, a także w sektorze usług profesjonalnych, podano także. MFW zwrócił też uwagę, że choć w latach 2008

Przegląd prasy

dużych firm --PGNiG przeznaczy do 4 mld zł na plan działań w zakresie OZE --Konsorcjum eService, PKO Bank Polski oraz TECS obsłuży płatności dla viaTOLL --Fitch potwierdził rating Bydgoszczy na poziomie A-, perspektywa stabilna --Fitch potwierdził rating Szczecina na poziomie A-, perspektywa

Dynamika PKB w IV kw. poniżej 5%, w tym roku spadnie poniżej 4% wg analityków

% wobec 5,1% w 2018 r. Publikacja dzisiejszych, lepszych od oczekiwań rynkowych, danych o PKB w 2018 r. jest w naszej ocenie neutralna dla kursu złotego i rentowności obligacji" - główny ekonomista Credit Agricole Bank Polska, Jakub Borowski. "Wzrost PKB w naszej ocenie spowolni w 2019 do 3,7

MR: Polska branża ICT może urosnąć jeszcze o ok. 12 mld USD

Warszawa, 07.02.2017 (ISBnews) - Polska branża teleinformatyczna (ICT) może urosnąć jeszcze o około 12 mld USD w przypadku dorównania państwom o najwyższym udziale tego sektora w PKB, wynika z raportu dotyczącego rozwoju i perspektyw tej branży do 2025 r., zaprezentowanego przez Ministerstwo

Dane za IV kw. 2018 dają szansę na 4% wzrostu PKB w całym 2019 r. wg analityków

4.5%. Wcześniej szacunek wskazywał na wzrost PKB rzędu 4.0%. Opublikowana dziś struktura wzrostu gospodarczego w Polsce w ostatnim kwartale 2018 r. raczej nie daje powodów do zmartwień RPP, a już na pewno nie skłoni Rady do zmiany dotychczasowego nastawienia. Najnowsze prognozy NBP, z którymi w marcu

PKB za III kw. sugeruje wzrost na poziomie 4,1-4,3% w całym 2019 wg analityków

spowolnienia w Niemczech Polska osiąga dodatni wkład eksportu netto do PKB, bo polskie tanie produkty dobrze się sprzedają. Dodatkowo w tym cyklu na wojnach handlowych ucierpiał niemiecki przemysł a mniej popyt wewnętrzny, co pomaga Polsce i regionowi. Za wysokim wkładem eksportu netto stoi także nieco słabszy

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji wzrosła o 4% r/r do 232 w I kw. 2020

przedsiębiorstwa w Polsce. Oczywiście w pierwszych miesiącach tego roku firmy musiały już mierzyć się ze słabnącym popytem oraz postępującym spowolnieniem gospodarczym zarówno w Polsce, jak również na głównych rynkach eksportowych, a trudności przełożyły się na potwierdzony w liczbach wzrost postępowań o

Rząd przyjął zrównoważony budżet 2020, zakładający m.in. 7,1 mld zł wpłat z NBP

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła dziś ostateczną wersję projektu ustawy budżetowej na 2020 r., zakładającą m.in. brak deficytu budżetowego i wzrost PKB w wysokości 3,7% a także strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2020-2023, która

PFR złożył do UOKiK wniosek w sprawie przejęcia Polskich Kolei Linowych

, podał Urząd. Wniosek wpłynął 10 października, sprawa jest w toku. Polski Fundusz Rozwoju jest spółką Skarbu Państwa, której celem jest przyczynianie się do wzrostu PKB, tworzenie nowych miejsc pracy na terytorium państwa, a także zwiększanie konkurencyjności Polski na arenie europejskiej. PFR pełnić

Europa czeka na święta Bożego Narodzenia. W wielu krajach to najbliższy termin poluzowania restrykcji

5,8 procenta, przewidywany jest wzrost PKB o 4,7 procent. Oznacza to spadek o 1,3 procenta w 2020 do 2019 tej pierwszej gospodarki Europy. Podobnie jak Polska, Niemcy muszą pogodzić się ze sporym deficytem budżetowym (183 mld euro), który ma stanowić 5,5 procent PKB. Niemcy co prawda nie wprowadziły w

FPP i Lewiatan: Gospodarka straciła 79,3 mld zł przez restrykcje zw. z epidemią

gospodarczej i społecznej" - czytamy w komunikacie. Aż 23,8 mld zł strat przypada na przemysł, 20,4 mld zł na handel, 5,5 mld zł na budownictwo, zaś 29,7 mld zł na pozostałe branże usługowe. Tylko do tej pory polska gospodarka straciła 3,2% PKB. Licznik jest na bieżąco aktualizowany w celu uwzględnienia

Produkcja przemysłowa może spaść o ok. 10% r/r w kwietniu wg analityków

Warszawa, 21.04.2020 (ISBnews) - Produkcja sprzedana przemysłu zanotowała spadek głębszy od oczekiwań rynkowych w marcu i jest pierwszym odczytem wykazującym częściowo wpływ pandemii COVID-19 na polską gospodarkę. Ekonomiści oczekują, że aktywność polskiego sektora przemysłowego będzie malała w

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji wzrosła o 4,5% r/r do 1019 w 2019 r.

Warszawa, 02.01.2020 (ISBnews) - Liczba upadłości i restrukturyzacji polskich firm wyniosła 1 019 w roku 2019 r., czyli o 4,5% więcej niż w roku 2018 (wg danych na koniec grudnia 2019), wynika z raportu Coface. Prognoza Coface zakłada, że wzrost gospodarczy Polski sięgnie 3,3%, a upadłości i

Przegląd prasy

współpracę z CD Projekt Red Store --Deutsche Bank Polska: Wzrost PKB Polski spowolni do 3,6% w 2020 z 4,2% w 2019 --Grupa Lotos uruchomiła 500. stację paliw - przy trasie S7 --Bowim zadowolony z rozstrzygnięcia spraw dot. VAT, nie ma dalszych postępowań --Grupa Azoty uruchomiła w Tarnowie wytwórnię

Propozycje fiskalne PiS nie powinny zwiększyć deficytu pow. 3% PKB wg analityków

. Agencje ratingowe zwracały uwagę na potencjalne pogorszenie sytuacji w finansach publicznych jako czynnik ryzyka w dół dla oceny wiarygodności kredytowej Polski. Zgodnie z treścią komunikatów uważamy, że tak długo jak granica 3% PKB dla deficytu nie zostanie przekroczona, nie należy spodziewać się

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji wyniosła 467 w I poł. 2019 r.

Coface zakłada 5-proc. wzrost łącznej liczby postępowań w tym roku. Jak dotychczas Polska jest relatywnie odporna na spowolnienie gospodarcze w strefie euro, a zwłaszcza niskie wyniki przemysłu w Niemczech. Konkurencyjność cenowa i jakościowa polskiego eksportu stanowi istotne wsparcie, jednak niższy

Przegląd prasy

górnictwa węgla tworzony jest pod presją, a storpedować mogą go nie tylko górnicze związki zawodowe, ale też banki finansujące największą z węglowych firm --Dybuła z BNP Paribas BP: Scenariusza V-kształtnego ożywienia gospodarczego w Polsce nie można skreślać --Rynekpierwotny.pl: W maju ceny nowych

PAIH:Przemodelowanie łańcuchów dostaw do Niemiec szansą dla polskich eksporterów

polskich przedsiębiorców budziły sygnały o kurczeniu się niemieckiej gospodarki. "Na początku epidemii przedsiębiorcy pytali nas najczęściej o sytuację na granicy i transport towarów. Szybko okazało się, że przepływ towarów między Polską a Niemcami odbywał się bez zakłóceń, a z czasem udało się

FIPP Fizan ma zgodę UOKiK na przejęcie Pesa Holding

przyczynianie się do wzrostu PKB, tworzenie nowych miejsc pracy na terytorium kraju, a także zwiększanie konkurencyjności Polski na arenie europejskiej. PFR pełnić ma rolę inwestora kapitałowego w celu długoterminowego finansowania dla rentownych projektów, realizowanych w sektorach energetyki, węglowodorów

Branża lotnicza apeluje o szybkie przywrócenie międzynarodowych lotów

, że polskie lotniska regionalne są istotnymi katalizatorami rozwoju całej gospodarki Polski, które zatrudniają bezpośrednio ok. 30 tys., a pośrednio ok. 80 tys. osób. Ich wpływ na gospodarkę jest szacowany na poziomie ok. 4% PKB. "W Polsce od połowy marca 2020 roku, czyli ponad kwartał

PKB w I poł. może być pod negatywnym wpływem epidemii koronawirusa wg analityków

względu na spowolnienie polskiej gospodarki, a raczej na niespodziewany szok, który dynamikę PKB obniży znacznie poniżej tempa wynikającego z trendu. Jeszcze przed tygodniem zakładano, że dominującym kanałem wpływu koronawirusa na polską gospodarkę będą przestoje w dostawach surowców i półproduktów dla

Znamy plan rządu na narodową kwarantannę. Jakie sektory miałyby uniknąć zamknięcia?

, a także branża spożywcza oraz transport i logistyka. Co prawda: zarówno premier, jak i jego doradcy bazują głównie na krzywej zachorowań i dziennej liczbie zgonów przy rozważaniu kolejnych restrykcji, ale wicepremier Gowin będzie próbował przekonywać ich twardymi danymi statystycznymi. Te pokazują

ZBP: 64% bankowców oczekuje max. 3% średniorocznego wzrostu PKB w ciągu 4 lat

spoglądać na perspektywę kolejnych pięciu lat rozwoju gospodarczego w Europie i Polsce. Pomimo, że widoczne jest ochłodzenie nastrojów analityków, a średnia dla UE jest nieco niższa i wynosi 2,2%, to prognozy we wszystkich krajach wskazują na dalszy nieprzerwany wzrost PKB. Polska w dalszym ciągu znajdować

Przegląd prasy

: Deficyt general government Polski wyniesie 9,5% PKB w 2020, 3,8% PKB w 2021 --KE: PKB Polski spadnie o 4,3% w 2020 r. i wzrośnie o 4,1% w 2021 r. --Eurostat: Emisja CO2 ze spalania paliw w Polsce spadła o 5,7% r/r w 2019 r. --Akcjonariusze Asbisu zdecydowali o wypłacie 0,075 USD dywidendy na akcję

ZUT NOT: Wydatki na B+R w Polsce to 1% PKB, średnia unijna to ponad 2%

część swojego PKB na badania i rozwój. Polska w tym zestawieniu znajduje się na dole stawki przeznaczając 1% PKB. Wyprzedzają nas m.in. Czechy (1,95%) czy Słowenia (2,21%). średnia dla całej UE wynosi 2,03%. "Ten 1% w mojej ocenie wynika przede wszystkim z absorpcji funduszy unijnych. A co będzie

Przegląd prasy

do 80 mln zł w 2020 r. --MFW podtrzymał prognozę spadku PKB Polski o 4,6% w 2020 i wzrostu o 4,2% w 2021 --Zarząd KUKE Finance z prezesem Konradem Klimkiem powołany na kolejną kadencję --PFR: 288,4 tys. firm otrzymało 53 mld zł subwencji w ramach tarczy finansowej --NBP skupił obligacje za

Przegląd prasy

--Samar: Liczba rejestracji nowych autobusów spadła o 44,08% r/r do 118 w czerwcu --MZ: 257 nowych przypadków COVID-19, liczba zarażonych sięgnęła 36 412 --KE: PKB strefy euro spadnie o 8,7% w 2020 i wzrośnie o 6,1% w 2021 r. --KE: PKB Polski spadnie o 4,6% w 2020 r. i wzrośnie o 4,3% w 2021 r

WEI: Polskie championy mają trudniejszą sytuację niż ich odpowiedniki w UE

Projekt pokazuje, że to się zaczyna już zmieniać. Ponadto mamy też trochę firm średniej wielkości" - wskazał prezes PFR Paweł Borys. Dodał, że Polska ma kilku liderów w różnych branżach, którzy "ciągną" za sobą pozostałe firmy na rynku globalnym, a państwo powinno wspierać również

Przegląd prasy

wzrósł o 3,95% na zamknięciu we wtorek --Fitch prognozuje spadek globalnego PKB o 4,6% w 2020 r. --Fitch: PKB Polski spadnie o 3,2% w 2020 r. i wzrośnie o 4,5% w 2021 r. --Victoria Dom pozyskała ponad 10,5 mln zł z emisji obligacji serii N --Senacka Komisja za dostosowaniem ustaw podatkowych do

Coface: PKN Orlen oraz właściciel Biedronki w top-5 największych firm CEE

Warszawa, 05.09.2019 (ISBnews) - PKN Orlen utrzymał się na czele rankingu największych firm z Europy Środkowo-Wschodniej przygotowanego przez Coface, podał ubezpieczyciel. W top-5 znalazło się jeszcze Jeronimo Martins Polska - właściciel sieci Biedronka - na 4. miejscu (bez zmian r/r). Polska

MF: Wprowadzenie opłaty emisyjnej spowoduje wzrost presji inflacyjnej w Polsce

oznaczać będzie uruchomienie wobec Polski nowej unijnej procedury znaczącego odchylenia. Rozpoczęcie procedury znaczącego odchylenia oznaczałoby, że Polska w krótkim okresie powinni wdrożyć działania zmniejszające deficyt strukturalny o 0,5% PKB. W Polsce odpowiadałoby to konieczności redukcji deficytu

Deloitte: 62% CFO prognozuje, że wzrost PKB w 2018 r. nie przekroczy 3,5%

2017 roku było to 44%. Wciąż jednak uważają, że polska gospodarka będzie kontynuowała stabilny wzrost. 62% dyrektorów prognozuje, że wzrost PKB nie przekroczy 3,5%, z czego jedna trzecia uważa, że będzie to przedział pomiędzy 2,5-3,5%. Istnieje nadal szereg czynników, które stanowią istotne obszary

GUS: Zużycie energii w latach 2006-2016 wzrosło o 0,8% średniorocznie

sektorów transportu i usług w finalnym zużyciu energii, a spadł przemysłu, gospodarstw domowych i rolnictwa. Udział transportu wzrósł z 23 do 29%, co było największą zmianą w omawianym okresie, a przyczyną była rosnąca rola drogowych przewozów towarowych, a także przewozów osobowych dokonywanych

Dane za 2017 pozwalają liczyć na ponad 4% wzrostu PKB w 2018 r. wg analityków

gospodarki za styczeń (nastroje konsumentów i przedsiębiorstw) potwierdza, że gospodarka Polski weszła w 2018 r. z dużym impetem. Spodziewamy się, że ten rok może być równie udany pod względem dynamiki PKB co ubiegły (podtrzymujemy naszą prognozę wzrostu PKB w 2018 r.: 4,6%). Konsumpcja, będąca do tej pory

ZPL: Branża leasingowa sfinansowała 56,9 mld zł aktywów inwest. w I-III kw.

;po trzech kwartałach br. wyniosła +0,5% (r/r). Finansowanie ciągników siodłowych w omawianym okresie wzrosło o +4,7% r/r, pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 tony o +1,6% r/r, samolotów, statków i środków transportu kolejowego o +4,5% r/r, a pozostałych pojazdów o +23,8% r/r. Ujemne dynamiki

BCG: Strategię transformacji energetycznej można i warto opracować bardzo szybko

magazynowanie energii. Musimy mieć uporządkowany i spójny plan, w jaki sposób, a przede wszystkim w stronę jakich celów chcemy rozwijać nasz kraj. Raport jest punktem wyjścia do wypracowania długoterminowej strategii transformacji energetycznej Polski" - dodał. Według prognoz zawartych w raporcie

Przegląd prasy

kw. 2019 r. --W tym tygodniu w centrum uwagi na rynku ropy - spotkanie OPEC --W wezwaniu na ES-System złożono zapisy na 42,1 mln akcji --Rynek walutowy czeka dziś na unijne dane o PKB --URE: Ruszają tegoroczne aukcje OZE dla nowych instalacji --Poczta Polska obsłużyła 5 mln paczek w II

Grupa EBI udzieliła Polsce 4,8 mld euro finansowania w 2018 roku

Warszawa, 28.02.2019 (ISBnews) - Grupa EBI udzieliła Polsce finansowania w wysokości 4,8 mld euro w 2018 r., co uplasowało Polskę na piątym miejscu wśród państw UE pod względem otrzymywanych środków, podał Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Polska zajmuje także piąte miejsce pod względem

Przegląd prasy

koncentratu na cynk --Pod względem cen nieruchomości premium Warszawa relatywnie szybko może dorównać światowym metropoliom -- Neckermann odwołał wczorajsze wycieczki na Zakynthos i Majorkę, dziś jego klienci nie wylecą z Polski do żadnego miejsca   ISBnews --Solutions 30 wchodzi do Polski

MR: Tempo wzrostu PKB powinno nieznacznie przyśpieszyć w IV kw. 2016 r.

komunikacie resortu. W komentarzu do danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny odnośnie Produktu Krajowego Brutto (PKB) za III kw. resort podkreślił, że struktura wzrostu gospodarczego pozostaje korzystna i wskazuje na zrównoważony rozwój polskiej gospodarki. "Dwa spośród trzech

Wzrost PKB będzie wyhamowywać w II półr., w całym 2018 r. - ok. 5% wg analityków

. Wciąż głównym motorem wzrostu jest popyt krajowy z dominującym wkładem konsumpcji (2,9pp z 5,1% wzrostu PKB). Poprawił się wkład eksportu netto (+0,5pp z 5,1% wzrostu PKB) a to dzięki odbiciu w niemieckim i polskim przemyśle w 2kw18 po słabym 1kw18.Najważniejszym elementem w strukturze danych jest duże

EBI zapowiada finansowanie dla Polski w 2019 r. na poziomie bliskim 2018 r.

Warszawa, 28.02.2019 (ISBnews) - Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) planuje finansowanie projektów w Polsce w tym roku na poziomie zbliżonym do osiągniętego w 2018 r., zapowiedział wiceprezes EBI Vazil Hudak. Grupa EBI udzieliła Polsce finansowania w wysokości 4,8 mld euro w 2018 r., a pożyczki

Tempo wzrostu PKB może wynieść 4,3-4,5% w całym 2017 r. wg analityków

napawa bardzo dobra sytuacja za granicą (ożywienie w strefie euro), co powinno nadal mocno wspierać polski eksport; krajowa konsumpcja również utrzyma zapewne solidne tempo wzrostu. W efekcie, w kolejnych kwartałach tempo wzrostu PKB powinno utrzymać się na solidnym poziomie, a wynik za IV kw. br. może

FIPP FIZAN złożył do UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie PESA Holding

, tworzenie nowych miejsc pracy na terytorium kraju, a także zwiększanie konkurencyjności Polski na arenie europejskiej. PFR pełnić ma rolę inwestora kapitałowego w celu długoterminowego finansowania dla rentownych projektów, realizowanych w sektorach energetyki, węglowodorów, transportu, infrastruktury

Coface obniżył ocenę polskiego sektora motoryzacyjnego do 'ryzyko średnie'

wiodący producent części i akcesoriów dla produkcji motoryzacyjnej, Polska jest uzależniona od popytu z Europy Zachodniej, dokąd trafia większość produkcji. Dlatego zwiększony poziom ryzyka zachodnioeuropejskiego sektora motoryzacyjnego ma konsekwencje dla Polski. W większości krajów Europy Zachodniej

'Minutes' RPP: Ceny energii czynnikiem niepewności dla inflacji w 2019 r.

Bank Polski (NBP).  "Dyskutując na temat krótkoterminowych perspektyw inflacji zaznaczano, że występuje znacząca niepewność dotycząca kształtowania się wskaźnika CPI w przyszłym roku. Niepewność ta jest głównie związana z kształtowaniem się cen energii dla gospodarstw domowych"

Przegląd prasy

budżetu UE o 3,57 mld euro na 2020 r. --Carrefour Polska wprowadził dodatkowe usługi w związku z COVID-19 --Vivid Games wyemituje nowe akcje dla dwóch swoich pożyczkodawców --MFW obniżył prognozy globalnego PKB do 3% spadku w 2020 roku --Mercator Medical rozważa wypłatę dywidendy za 2019 r. 

Dmochowska z GUS: Gospodarka rozwija się w sposób stabilny

Warszawa, 15.05.2015 (ISBnews) - Utrzymuje się pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy ze strony trzech kluczowych komponentów, a to oznacza, że wzrost polskiej gospodarki jest wciąż zrównoważony, stabilny, uważa wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) Halina Dmochowska. "

Polscy kierowcy ciężarówek przeszkadzają Zachodowi - na weekendy i święta mają wracać do Polski

Budownictwa. Dla Polski takie ograniczenia są wyjątkowo dotkliwe, bo nasi przewoźnicy pod względem wielkości przewozów zajmują teraz czwarte miejsce w UE po Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii. A transport drogowy towarów zapewnia aż 5,1 proc. polskiego PKB – ponad dwa razy więcej od średniej dla

Przegląd prasy

Wyborcza --Pierwszy polski test genetyczny do wykrywania koronawirusa stworzyli naukowcy z Poznania, a wyprodukują go trzy rodzinne firmy; rząd zapłaci za sztukę 8 razy mniej niż za testy kupowane dotąd za granicą ISBnews --PGNiG przekazało 1,6 mln zł Centrum Medycznemu w Łańcucie --Indeks WIG20

Przegląd prasy

, opakowaniach i Industrial Solutions --Glapiński: Wzrost PKB ok. 4,5%, inflacja blisko dolnej granicy pasma celu w 2019 --GTC wynajęło w całości biurowiec White House w Budapeszcie --Glapiński: RPP może nie będzie musiała zmieniać poziomu stóp do końca kadencji --Yareal Polska sprzedał część kompleksu

PIE: Bariery dla mikrofirm to podatki, koszty pracy i konkurencja z szarą strefą

i 20 mld zł oszczędności w perspektywie 10 lat. A to jeszcze nie koniec. Już niebawem rząd przyjmie projekt ustawy, który ma chronić mały biznes przed zatorami płatniczymi ze strony większych kontrahentów" - powiedział Niedużak, cytowany w komunikacie. Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) to

PwC: Polskie lotniska mogą obsłużyć w tym roku ponad 50 mln pasażerów

raportu, polska branża lotnicza nadal wykazuje jeden z najsilniejszych potencjałów wzrostu w całej Europie. "W poprzednim roku liczba pasażerów w polskich portach lotniczych wzrosła aż o 15% i przekroczyła 45 mln. Ze względu na prognozowane spowolnienie gospodarcze ten rok będzie

FPP: Ustawa o transporcie drogowym powinna uwzględniać nowe technologie

Warszawa, 26.04.2017 (ISBnews) - W trwających pracach nad nowelizacją Ustawy o transporcie drogowym należy uwzględnić wdrożenie nowych technologii, co może przynieść poprawę jakości korzystania z infrastruktury transportowej w miastach, a także obniżenie cen przy wzroście jakości usług, uważa

Kwieciński: Rynek kapitałowy powinien wspierać państwowe inwestycje

Bukowina Tatrzańska 09.03.2018 (ISBnews) - Tylko na inwestycje związane z szeroko pojętym transportem Polska planuje do 2030 r. wydać ok. 600 mld zł, a kolejne 200 mld zł to program Mieszkanie Plus, poinformował minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. "Podliczyliśmy wstępnie plany

PMR Restrukturyzacje: Transport, turystyka, meble najszybciej stracą płynność

spadnie" - dodała Anisimowicz. Równie znaczące straty może ponieść rodzima turystyka. Według cytowanych w materiale danych Polskiej Organizacji Turystycznej (POT), branża w 2019 roku generowała około 700 tys. miejsc pracy, a udział tego sektora w PKB w ostatnich latach przekraczał 6%. O sile

Przegląd prasy

Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego ocenia, że pasażerskie linie lotnicze mogą przez koronawirusa ponieść 63-113 mld USD straty --Polska Grupa Lotnicza rozważa

Polska na 27. miejscu w Huawei 2017 Global Connectivity Index

informatycznym w porównaniu do ubiegłego roku" - czytamy w raporcie. Polska jest na czołowej pozycji pod względem usług elektronicznej administracji np. w zakresie deklaracji podatkowych. Jest to m.in. efektem elektronicznego rozliczania podatku od transportu. Ponadto ponad połowa polskich przedsiębiorców

Sprzedaż detaliczna może zanotować spadek o ok. 20% r/r w kwietniu wg analityków

polski przemysł i PKB w 2kw20" - główny ekonomista ING Banku Śląskiego Rafał Benecki "Biorąc pod uwagę obowiązujący przez cały miesiąc (a nie połowę jak w marcu) restrykcje administracyjne, w kwietniu oczekujemy głębszego spadku sprzedaży w kierunku -20% r/r. Być może w kolejnych

Przegląd prasy

nieco ponad 90% udziałów w bytomskiej kopalni węgla Eko-Plus, która jest jednym z trzech prywatnych zakładów górniczych w Polsce --PAIH zamknęła 16 projektów w I półr. br. wobec 30 rok wcześniej, ale wartość prowadzonych projektów jest taka sama, jak przed rokiem Gazeta Wyborcza --Polska chce

Przegląd prasy

Virgin Mobile Polska --Incuvo rozpoczęło zapisy na akcje dla dużych inwestorów, crowdfunding od 23 VI --Unimot spodziewa się dodatniej EBITDA na biznesie solarnym w ciągu 12 miesięcy --Ryvu: Najważniejszy element strategii to badania klin. SEL120 w guzach litych --MK i NFOŚiGW przeznaczą ok. 150

IS: Polskie IT musi rosnąć 3 razy szybciej by Polska została cyfrowym liderem UE

Warszawa, 10.07.2019 (ISBnews) - Polska branża IT musi rosnąć 3 razy szybciej, jeśli Polska ma stać się liderem cyfryzacji w skali europejskiej, a nawet światowej, poinformował członek zarządu Instytutu Sobieskiego (IS) i jeden z autorów raportu "Polska (prawdziwie) cyfrowa. 12

Tempo wzrostu PKB może oscylować w granicach 4,3-4,6% w 2018 r. wg analityków

, a jednocześnie oczekujemy obniżenia tempa eksportu w związku z osłabieniem koniunktury gospodarczej w Niemczech. Dzisiejsze dane wspierają naszą prognozę zakładająca, że w całym 2018 r. polska gospodarka urośnie o 4,5%. Biorąc pod uwagę relatywnie niską inflację i wysokie tempo wzrostu wydajności

Deloitte: 49% CFO w Polsce deklaruje wysoki poziom niepewności w firmach

Europie Środkowej opinie są bardziej wypośrodkowane - 35% spodziewa się wzrostu PKB na poziomie 1,6-2,5%, a jedynie 8% oczekuje podwyżki ponad 3,5%, podano. "Rok 2019 prawdopodobnie przyniesie spowolnienie rozwoju gospodarczego w Polsce. Wskazują na to pogorszenie światowej koniunktury i 

Budżet 2016: Wkład eksportu netto wyniesie -0,3 pkt w 2015 i 2016 r.

transportu. Wraz ze wzrostem popytu na pracę i spadkiem stopy bezrobocia stopniowo poprawia się też sytuacja na rynku pracy. W efekcie w tendencji wzrostowej znajduje się konsumpcja prywatna. Coraz większą rolę we wzroście PKB odgrywa popyt krajowy, który od IV kw. 2013 r. stał się głównym czynnikiem wzrostu

Przegląd prasy

biznesu dotyczące walki z koronawirusem objęte stawką 0% VAT --BFG zaktualizuje MREL, co zmniejszy niedobory o ponad 25 mld zł w skali sektora --Santander Bank Polska przekazał 2 mln zł na zakup sprzętu do 8 szpitali --PKN Orlen zwiększy produkcję płynu do dezynfekcji do ok. 5 mln litrów w kwietniu

Przegląd prasy

Warszawa, 31.01.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Poczta Polska przedstawi w środę znowelizowaną strategię na l. 2020-2024; wg gazety, w ciągu 5 lat PP chce zwiększyć przychody z usług kurierskich i logistyki e-commerce do ponad

Przegląd prasy

Ukraińcy mogą od tego tygodnia legalnie pracować w Niemczech, to najprawdopodobniej niewielu wyjedzie tam z Polski; lawinowo rośnie za to emigracja do Czech, gdzie pensje są wyższe ISBnews --Zapisy na akcje Milton Essex rozpoczną się 23 marca --Indeks WIG20 wzrósł o 2,19% na zamknięciu w poniedziałek

Przegląd prasy

Silva LS w  konkursie CUPT wygrała prawie 39 mln zł dofinansowania na projekt "dywersyfikacji działalności organizacji Kronospan w Polsce poprzez zakup taboru kolejowego i urządzeń przeładunkowych w celu świadczenia usług transportu intermodalnego" Gazeta Wyborcza --Jedyną kandydatką

Przegląd prasy

fala związana z przyspieszeniem urodzeń wywołana m.in. wprowadzeniem świadczeń wygasa Puls Biznesu --Były prezes Neckermann Polska i jego zespół stworzyli spółkę Nekera, w którą zainwestowała platforma triverna.pl Gazeta Wyborcza --PFR rozmawia z bankami nt. wydłużenia do 2025 r

Deloitte: 86% CFO prognozuje, że wzrost PKB w 2018 r. nie przekroczy 3,5%

;, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte. Poprzednie edycje badania pokazały, że dyrektorzy finansowi wiarygodnie przewidują rozwój polskiej gospodarki. Ich wcześniejsze prognozy wzrostu PKB dla Polski na rok 2013 (około 1,5% PKB), rok 2014 (około 3%), rok 2015 (około 3%) i rok 2016 (około 3%) sprawdziły