transporcie ładunków

Dariusz Dobosz

Bezpieczny ładunek - bezpieczny transport. Jak zorganizować przewozy w firmie

Bezpieczny ładunek - bezpieczny transport. Jak zorganizować przewozy w firmie

Odpowiednie rozmieszczenie i mocowanie ładunku oraz stały nadzór nad towarem to warunek bezpiecznego transportu. Niestety, często lekceważony.

PKP Cargo i partnerzy poprowadzili pilotażowy przewóz naczep z Niemiec na Litwę

ładunków z Litwy przez Polskę do Europy Zachodniej i w kierunku odwrotnym. Ta relacja jest zdominowana w tej chwili przez transport samochodowy, a my chcemy tę niekorzystną dla kolei strukturę zmienić. Dlatego wspólnie z naszymi partnerami pracujemy nad przygotowaniem konkurencyjnej oferty przewozowej

UTK: Największe wzrosty w przewozach węgla i gazu ziemnego w III kw. 2019

Warszawa, 16.12.2019 (ISBnews) - W transporcie kolejowym nadal dominuje przewóz ładunków, takich jak węgiel czy kruszywa, jednak dane za III kwartał br. wskazują na rosnące znaczenie pozostałych grup towarów. Największy wzrost masy przewiezionych ładunków w porównaniu z poprzednim kwartałem miał

GUS: Przeładunki w terminalach intermodalnych wzrosły r/r do 67,3 mln t w 2018 r

skonteneryzowanych, w tym przewiezionych transportem morskim – 27,6 mln ton (co stanowiło 41,0% ogółu ładunków przeładowanych w terminalach morskich i lądowych), transportem samochodowym – 22,4 mln ton (33,3%), a transportem kolejowym – 17,3 mln ton (25,7%)" - czytamy w raporcie. W ogólnej

Grupa MOL zakończyła transport rzeczny 65 modułów do Projektu Poliole

pokazują dane z ostatnich 15 lat - tylko przez część roku, poziom wody w Cisie jest wystarczająco wysoki, by zrealizować tego typu transport. Od listopada 2019 r., w sumie 65 elementów potrzebnych do budowy zakładu zostało przetransportowanych tą drogą. Masa ładunku wahała się pomiędzy 10 a 400 ton, a

Poczta Polska i WCBKT uruchomiły nowe linie technologiczne na Okęciu

ładunku pocztowego przechodzącego przez warszawskie lotnisko wynosi 15 tys. ton w skali roku. "Inwestycja pozwoli na poprawę jakości obsługi przesyłek naszych klientów. Zakup ten zbiegł się z przeprowadzką do nowej siedziby naszego działu zajmującego się wymianą ładunków lotniczych. Dzięki

GUS: Przewozy towarów wzrosły wg masy o 1,8% r/r, wg pracy przew. o 6,9% w 2016r

rodzajami transportu przewieziono 1 836,7 mln ton ładunków, tj. o 1,8% więcej niż przed rokiem i wykonano pracę przewozową w wysokości 385,7 mld tonokilometrów, tj. o 6,9% większą niż przed rokiem. Zanotowano wzrost przewozów ładunków w transporcie samochodowym, lotniczym i żegludze morskiej, przy spadku w

GUS: Przewozy ładunków wzrosły o 11,8% r/r wg masy w 2017 r.

Warszawa, 29.05.2018 (ISBnews) - Przewóz ładunków w Polsce wzrósł o 11,8% wg masy do 2 053,24 mln ton w 2017 r., a według pracy przewozowej wzrósł o 12,8% r/r do 434,93 mld tonokilometrów, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). "W 2017 r. dynamika przewozów ładunków wszystkimi rodzajami

GUS: Przeładunki w terminalach intermod. wzrosły o 26% r/r do 60,8 mln t w 2017

skonteneryzowanych, w tym przewiezionych transportem morskim - 37,8 mln ton (co stanowiło 38,0% ogółu ładunków przeładowanych w terminalach morskich i lądowych), transportem samochodowym - 11,9 mln ton (34,0%), a transportem kolejowym - 11,0 mln ton (28,0%). W ogólnej liczbie przeładowanych kontenerów w terminalach

PKP Cargo uruchamia transporty żywności koleją z Polski do Chin przez Rosję

Warszawa, 21.04.2020 (ISBnews) - PKP Cargo Connect - spółka zależna PKP Cargo - uzyskała możliwość transportu żywności koleją z Polski do Chin tranzytem przez Rosję. Transporty będą organizowane w taki sposób, aby zachować rosyjskie restrykcje dotyczące embarga na import żywności z Polski i

PKP Cargo zrealizowało pierwsze połączenie operatorskie Warszawa - Gdynia

/Brześć - Gliwice - Piacenza i Małaszewicze/Brześć - Gliwice - Gdańsk. W Grupie PKP Cargo transporty intermodalne stanowią już ponad 15% pracy przewozowej, czyli dwukrotnie więcej niż kilka lat temu. Ten udział będzie na pewno rósł kosztem ładunków masowych. Dotyczy to zarówno rynku krajowego, jak i

Pesa dostarczy Pol-Miedź Transowi lokomotywę elektryczną o wartości 14,39 mln zł

realizacji przedmiotu umowy ustalono na maximum 24 miesiące od podpisania umowy. Projekt dofinansowano z funduszy europejskich "Zakup nowych wagonów platform oraz lokomotywy do przewozu ładunków w transporcie intermodalnym przez Pol-Miedź Trans Sp. z o. o. w Lubinie" w ramach Programu

PKP Cargo: Wpływ pandemii na działalność jest niewielki, wracają przewozy z Chin

ustaniu pandemii będzie mogła ją pokazać w transporcie ładunków z Chin. "Na przejściu granicznym w Małaszewiczach już w marcu obserwujemy lekki wzrost przewozów [z Chin] i liczymy, że to będzie dynamizowane. Fabryki w Chinach już zaczynają pracować, a kolej ma wielką przewagę, bo o miesiąc szybciej

UTK: Kolejowe przewozy towarowe spadły wg masy o 5,5% r/r w 2019 r.

zainteresowanie wejściem na rynek przez nowych przewoźników. W 2019 r. ośmiu nowych przewoźników zrealizowało przewozy ładunków. Usługi transportu kolejowego zaczynają świadczyć operatorzy logistyczni, przewoźnicy należący do międzynarodowych przedsiębiorstw kolejowych, ale także do przedsiębiorstw i producentów

KGHM: Największy jednorazowy transport z pomocą medyczną wylądował w Warszawie

największy jednorazowy transport z pomocą medyczną do walki z epidemią choroby COVID-19. Realizacja transportu w rekordowo krótkim czasie była możliwa dzięki ogromnemu wysiłkowi organizacyjnemu i wsparciu przedstawicieli polskiej dyplomacji, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Aktywów Państwowych

PKP Cargo uruchomiło pociągi operatorskie Gdańsk/Małaszewicze - Gliwice - Włochy

, a Małaszewicze to główne miejsce przeładunku pociągów podążających Nowym Jedwabnym Szlakiem między Chinami a Unią Europejską. Dostęp do pociągów operatorskich mają wszyscy klienci, a zlecenia przewozu ładunków są realizowane w praktyce z dnia na dzień. W ramach usługi zapewniony jest także transport

UTK: Największe wzrosty w przewozach kruszyw, rud i w intermodalu w III kwartale

Warszawa, 07.12.2018 (ISBnews) - Największe wzrosty w III kwartale 2018 r. obserwowano w przewozie kruszyw i rud metali oraz w transporcie grup towarów najczęściej przewożonych jako ładunki w transporcie intermodalnym, podał Urząd Transportu Kolejowego (UTK), prezentując dane o przewozach według

UTK: Kolejowe przewozy towarowe spadły wg masy o 4,9% r/r w lutym

Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Kolejowe przewozy towarowe w Polsce spadły w ujęciu masy przewiezionych towarów o 4,9% r/r do 18,1 mln ton w lutym br. W ujęciu wykonanej pracy przewozowej spadły o 8,3% do 4,1 mld tonokilometrów, wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego (UTK). W

GUS: Przewozy żeglugą śródlądową spadły wg masy o 11,6% r/r w 2018 r.

wykonana praca przewozowa; spadek ten dotyczył głównie przewozów w transporcie międzynarodowym, w szczególności ładunków eksportowanych" - czytamy w komunikacie. W strukturze przewożonych ładunków w 2018 r., podobnie jak w latach poprzednich, dominowały towary z grupy rudy metali i inne produkty

UTK: W przewozach kolei mniej kruszyw, więcej elektroniki i samochodów w I kw.

r. spada udział dwóch największych grup: węgla kamiennego i rud metali, a zwiększa się rola transportu towarów mniej masowych: sprzętu elektronicznego, maszyn czy samochodów, wyliczył Urząd. "Ładunki z grup węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny stanowiły 40% wolumenu

GUS: Przychody transportu wzrosły o 8,6% r/r do 250 mld zł w 2018 r.

pracy w całym sektorze transportu w 2018 r. wyniosło 3 972,8 zł i było większe o 6% r/r. "W 2018 r. wszystkimi rodzajami transportu przewieziono 2 191,9 mln ton ładunków, tj. o 6,8% więcej niż przed rokiem i wykonano pracę przewozową na poziomie 466,9 mld tonokilometrów, tj. o 7,4% większą niż

PŻM złożyła wniosek do UOKiK ws. przejęcia Funduszu Rozwoju Spółek

dotyczy przejęcia kontroli poprzez ustanowienie zarządcy komisarycznego PŻM tj. Pawła Stanisława Brzezickiego członkiem zarządu FRS w jednoosobowym zarządzie FRS" - czytamy w komunikacie. Podmioty z grupy PŻM zajmują się morskim transportem ładunków masowych w trampingu światowym. Podmioty z Grupy

UTK: Przewozy kruszyw, węgla, rudy i wyrobów met. spadły w I półroczu 2019

infrastrukturalnych. Dlatego tak ważne dla rozwoju transportu kolejowego jest, by był coraz częściej wykorzystywany także przy realizacji przewozów ładunków innego rodzaju niż węgiel czy kruszywo. W przypadku takich ładunków, jak sprzęt transportowy, maszyny, sprzęt elektroniczny, meble czy ładunki intermodalne

UTK: W przewozach towarów najbardziej widoczny wzrost transportu kruszyw w 2018

;Ubiegły rok zakończył się wzrostami w zakresie przewozów towarów koleją. Przewieziono 250 mln ton ładunków - o ponad 4% więcej niż w 2017 r. Najwięcej towarów przewieziono w grupach węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny. Największy wpływ na wzrost przewozów miał transport kruszyw, których w 2018 r

PKP LHS ma zgodę na powołanie spółki PKP Linia Chełmska Szerokotorowa

ładunków, rozwoju gospodarczego jak i państwa, ponieważ wszystkie inwestycje realizujemy ze środków własnych. Obydwie linie mają podobny profil techniczny i przewozowy, dlatego chcemy wykorzystać dotychczasowe doświadczenia, żeby sprostać wyzwaniom nowej spółki związanym z pozyskaniem nowych klientów

UTK: Kolejowe przewozy towarowe spadły wg masy o 4,7% r/r we wrześniu

; - podsumował prezes Urzędu Transportu Kolejowego Ignacy Góra, cytowany w komunikacie. Średnia odległość przewozu 1 tony ładunków przez przewoźników wyniosła we wrześniu 234 kilometry i była niższa o blisko 10 km w porównaniu z wrześniem ubiegłego roku. (ISBnews)

GUS: Przewozy ładunków wzrosły o 1,8% r/r wg masy w 2016 r.

Warszawa, 30.05.2017 (ISBnews) - Przewóz ładunków w Polsce wzrósł o 1,8% wg masy do 1 836,65 mln ton w 2016 r., a według pracy przewozowej wzrósł o 6,9% do 385,68 mld tonokilometrów, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). "W 2016 r. wszystkimi rodzajami transportu przewieziono 1836,7 mln

PKP Cargo i partnerzy uruchomią przewozy naczep z Poznania do Duisburga od 1 IV

gestorzy ładunków i firmy transportowe muszą szukać alternatywnych możliwości przewożenia towarów. Korzystanie z kolei jest w tej chwili najlepszym rozwiązaniem, gdyż transportu szynowego nie dotyczą obostrzenia związane z epidemią COVID-19" - czytamy w komunikacie. Z tych powodów PKP Cargo, Clip

GUS: Przychody transportu wzrosły o 9,5% r/r do 250,2 mld zł w 2017 r.

. wyniosło 3 713,4 zł i w porównaniu z 2016 r. było większe o 4,4%. "W 2017 r. wszystkimi rodzajami transportu przewieziono 2 053,3 mln ton ładunków, tj. o 11,8% więcej niż przed rokiem i wykonano pracę przewozową w wysokości 434,9 mld tonokilometrów, tj. o 12,8% większą niż przed rokiem. Zanotowano

Lotos Kolej rozpoczął przewozy oleju napędowego do Czech

prowadzony przez lokomotywę Lotos Kolej skład dojechał do stacji Studenka. Następnie ładunek został podstawiony na bocznicę w Sedlnicach, zgodnie ze zleceniem czeskiego partnera" - czytamy w komunikacie. Lotos Kolej jest licencjonowanym przewoźnikiem w Polsce, Niemczech i Czechach. "

GUS: W terminalach intermodalnych przeładowano łącznie 48,2 mln ton w 2016 r.

Warszawa, 28.09.2017 (ISBnews) - W terminalach intermodalnych przeładowano łącznie 48,2 mln ton ładunków skonteneryzowanych w 2016 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Łączna roczna zdolność przeładunkowa terminali transportu intermodalnego wyniosła 8,3 mln TEU w 2016 r. "W 2016

ATC Cargo spodziewa się wpływu pandemii na wyniki, w tym za I kw. 2020 r.

w działalności wielu polskich i innych europejskich przedsiębiorstw z branż m.in. odzieżowej, obuwniczej, a także meblarskiej, artykułów wyposażania domowego, RTV oraz AGD" - czytamy w komunikacie. ATC Cargo specjalizuje się w obsłudze logistycznej ładunków, organizując przemieszczanie się

Trans Polonia miała 0,86 mln zł straty netto, 7,94 mln zł zysku EBITDA w I kw.

miał wzrost transportu płynnej chemii (+7,9%) mający największy udział w przychodach segmentu, przy jednoczesnym spadku transportu mas bitumicznych (-5,3%) oraz transportu płynnych ładunków spożywczych (-7,8%)" - czytamy także w raporcie. W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r

PGNiG odbierze 10 ładunków LNG tylko w I kwartale 2020 roku (aktual.)

Powtarzamy dzisiejszą depeszę zamieszczając - na prośbę spółki - poprawioną wielkość udziału Rosji w imporcie gazu w 2018 r. Pozostała część depeszy pozostaje bez zmian. Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odbierze 10 ładunków skroplonego gazu

PGNiG odbierze 10 ładunków LNG tylko w I kwartale 2020 roku

Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odbierze 10 ładunków skroplonego gazu ziemnego (LNG) tylko I kwartale 2020 roku, podała spółka. W 2019 roku udział Rosji w imporcie gazu ziemnego spadł do ok. 60%, w porównaniu do 69% w 2018 roku. Z kolei

UTK: Kolejowe przewozy towarowe spadły wg masy o 9,8% r/r w marcu

oznacza spadek o 15,2%, wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego (UTK). "Dobry wynik w marcu w porównaniu ze styczniem i lutym wskazuje, że sytuacja związana z epidemią SARS-CoV-2 ma mniejszy wpływu na ruch towarowy niż na przewóz pasażerów. Istotny jest tu brak ograniczeń w prowadzeniu ruchu

Spółka Anwimu sprowadziła do Polski pierwszy tankowiec z olejem napędowym

Warszawa, 17.04.2020 (ISBnews) - Esppol Trade - spółka zależna Anwimu - sprowadził do Polski pierwszy ładunek 10 tys. ton oleju napędowego drogą morską od momentu pozyskania koncesji na obrót paliwami z zagranicą, podał Anwim. 15 kwietnia br. do portu w Gdyni zawitał tankowiec Rystraum o

Lotnisko Chopina obsłużyło 0,51 mln pasażerów w marcu, o 61,7% mniej r/r

-Schengen. Duży wpływ na marcowy wynik miała akcja #LOTdoDomu, w ramach której tysiące Polaków wróciło do kraju" - czytamy w komunikacie. W pierwszym kwartale przewóz ładunków na pokładach wszystkich statków powietrznych wyniósł 22,25 tys. ton. Jest to wzrost o 3,7% r/r. Wpływ na to miała

GUS: Przewozy ładunków spadły o 2% r/r wg masy w 2015 r.

Warszawa, 24.05.2016 (ISBnews) - Przewóz ładunków w Polsce spadł o 2% wg masy do 1 803,8 mln ton w 2015 r., a według pracy przewozowej wzrósł o 3,6% do 360,6 mld tonokilometrów, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). "W 2015 r. wszystkimi rodzajami transportu przewieziono 1 803,8 mln ton

KGHM: 400 ton sprzętu medycznego do walki z koronawirusem przyleci 14 kwietnia

Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Kolejny samolot ze sprzętem medycznym kupionym w Chinach na zlecenie KGHM Polska Miedź wyląduje w Warszawie 14 kwietnia, podała spółka. Dostawy obejmą około 400 ton ładunku składającego się z 7 mln maseczek typu P2 , kilkaset tysięcy kombinezonów ochronnych i

PKP Cargo liczy na poprawę dynamiki przewozów w najbliższych tygodniach

ponad jedną trzecią pracy przewozowej spółki stanowią przewozy intermodalne (+23% r/r). Wydłużeniu uległy także średnie dystanse transportu ładunków m.in. dzięki wzrostowi przewozów w relacji Czechy - Węgry" - wskazał prezes. Warsewicz poinformował także, że praca przeładunkowa Terminalu

Grupa Lotos nie wyklucza kolejnych dostaw rosyjskiej ropy drogą morską

Katowice, 13.05.2019 (ISBnews) - Po zamknięciu rurociągu "Przyjaźń", Grupa Lotos będzie pozyskiwać kolejne ładunki ropy drogą morską, także z kierunku wschodniego, zapowiedział prezes Mateusz Bonca. "Od czasu zamknięcia rurociągu Przyjaźń bardziej dynamicznie korzystamy z

PKP Cargo i LG Cargo mają list intencyjny ws. przewozów intermodalnych na Litwę

. Prezes Czesław Warsewicz podkreśla, że współpraca polskich i litewskich kolejarzy przy przewozach intermodalnych jest bardzo perspektywiczna. "Rocznie między Polską a Litwą przewożonych jest 50 mln ton ładunków, ale tylko około 1% tej masy wozi się koleją. Monopol na te przewozy mają w praktyce

MIiR: KE wydała pozytywną decyzję ws. toru wodnego Świnoujście-Szczecin

zapewnia dostęp do portu w Szczecinie. Prace, które zostaną wykonane dzięki funduszom z POIiŚ, poprawią konkurencyjność portu, obniżą koszty przewozu ładunków transportem morskim, a także pozwolą na przewożenie tą drogą większej ilości ładunków, podano również. To 80. pozytywna decyzja KE dla projektów

Przewozy PKP Cargo w Polsce spadły wg masy o 5,1% r/r w styczniu 2019 r.

miesiącu pociągami PKP Cargo przetransportowano 686 tys. ton ładunków intermodalnych. W porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku przewozy te wzrosły o 16,4% i były wyższe o 26,5% w stosunku do stycznia 2017 roku. Wzrosty w tym sektorze wynikają m.in. ze zwiększonych transportów w tranzycie. Grupa

PGNiG odbierze dziś spotową dostawę 65 tys. ton LNG z USA

Woźniak, cytowany w komunikacie. Czwartkowy transport LNG będzie trzecią dostawą spotową w tym roku i siódmą tego typu od początku działania terminalu w Świnoujściu. Do tej pory PGNiG sprowadziło do niego 45 ładunków LNG z Kataru, Norwegii i USA. Niezależnie od najnowszej transakcji spotowej, spółka

UTK: Kolejowe przewozy towarowe wzrosły wg masy o 7,9% r/r w 2017 r.

Warszawa, 31.01.2018 (ISBnews) - Kolejowe przewozy towarowe w Polsce wzrosły w ujęciu masy przewiezionych ładunków o 7,9% r/r do 239,9 mln ton w 2017 r., przełamując tendencję spadkową występującą od 2014 r., podał Urząd Transportu Kolejowego (UTK). W ujęciu pracy przewozowej również odnotowano

Przewozy PKP Cargo w Polsce spadły wg masy o 2% r/r w lutym 2019 r.

wzrósł do niemal 44%. "Jednym z filarów strategii rozwoju przyjętej przez Grupę PKP Cargo jest intensywny rozwój grupy jako wiodącego operatora logistycznego specjalizującego się w transportach intermodalnych. Jak wynika z danych dotyczących przewozów ładunków intermodalnych realizowanych przez

PGNiG odsprzedało amerykańskie LNG ukraińskiej firmie ERU

Warszawa, 29.08.2019 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zakupiło ładunek skroplonego gazu ziemnego (LNG) z USA, a następnie - po regazyfikacji - odsprzedało gaz ziemny firmie Energy Resources of Ukraine (ERU), podała spółka. Metanowiec z zakupionym

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o transporcie drogowym ws. przewozu osób

Warszawa, 04.06.2019 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, podała Kancelaria Prezydenta. Celem nowelizacji jest wprowadzenie jednakowych dla wszystkich przedsiębiorców warunków prowadzenia pośrednictwa przy przewozie

Prezydent podpisał nowelę prawa o ruchu drogowym i ustawy o transporcie drogowym

Warszawa, 31.07.2019 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym, podała Kancelaria Prezydenta. "Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy

Rząd przyjął nowelizację umożliwiającą kontrole drogowe w mobilnych stacjach

ładunków o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t; - przyczep o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t; - ciągników kołowych, użytkowanych głównie na drogach publicznych, przeznaczonych do komercyjnego drogowego transportu towarów, których maksymalna prędkość przekracza 40 km/h

UTK: Kolejowe przewozy intermodalne wzrosły o 25% pod względem masy w 2016 r.

Warszawa, 02.03.2017 (ISBnews) - Kolejowe przewozy intermodalne wzrosły o ponad 2,4 mln ton do ponad 12,8 mln ton ładunków w 2016 r., podał Urząd Transportu Kolejowego (UTK). Pod względem masy przewiezionych ładunków 2016 rok był lepszy od 2015 prawie o 25%.  "Praca

Przewozy transportem wodnym wzrosły o 51,2% r/r w 2014 r. do 7,63 mln ton

Warszawa, 05.08.2015 (ISBnews) – Przewozy ładunków transportem wodnym śródlądowym w Polsce wzrosły według masy o 51,2% r/r do 7,63 mln ton w 2014 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu pracy przewozowej wzrost wyniósł 1,4% do 778,5 mln tonokilometrów. "Niedostateczne

Poczta Polska utworzyła zaplecze magazynowe dla Ministerstwa Zdrowia

. Magazyn o powierzchni kilku tysięcy metrów kwadratowych znajduje się w sortowni w Łodzi. Trafiły do niego nie tylko płyny dezynfekujące, ale też fartuchy (transport ze Szwecji na zlecenie Agencji Rozwoju Przemysłu). Z kolei z magazynu w Lubinie pocztowcy dystrybuowali gogle, wskazano również. Pierwsze

OT Logistics liczy na wzrost r/r przeładunków w swoich portach w 2019 r.

koniunktura na rynku ładunków masowych oraz rozwój współpracy w zakresie przeładunku i transportu węgla z naszymi dotychczasowymi kontrahentami powinny pozwolić portom OT Logistics na zwiększenie wolumenu przeładunków w tym roku. Cieszymy się, że wraz z nowym rokiem dla naszych terminali otworzyły się nowe

GUS: Przewozy żeglugą śródlądową spadły wg masy o 7% r/r w 2017 r.

śródlądowej i powoduje, że nie odgrywa znaczącej roli w polskim systemie transportowym. Udział transportu śródlądowego w przewozach ładunków ogółem w latach 2000-2017 zmniejszył się z 0,8% do 0,3%" - czytamy w opracowaniu. W strukturze przewożonych ładunków w 2017 r., podobnie jak w latach poprzednich

UTK: Kolejowe przewozy intermodalne wzrosły wg masy o 15% r/r w 2017 r.

, odpowiednio 46,4% i 50,2% udziału w rynku. "Są to najlepsze wyniki jakie osiągnął dotychczas ten segment rynku. Z danych zebranych przez Urząd Transportu Kolejowego wynika, że masa ładunkówtransporcie intermodalnym w 2017 roku wzrosła o 1,9 mln ton w porównaniu do roku 2016. Praca przewozowa

PKP Cargo odebrało kolejnych 21 platform kontenerowych

PKP Cargo, której istotnym elementem jest rozwój przewozów intermodalnych. Ten proces już widać w strukturze przewozów Grupy PKP Cargo, gdzie intermodal stanowi ponad 15% pracy przewozowej, czyli ponad dwa razy więcej niż 4-5 lat temu. Udział ten będzie z pewnością rósł kosztem ładunków masowych

PKP Cargo oczekuje poprawy w przewozach towarowych w ostatnich miesiącach br.

miesiące 2019 roku będą pokazywać poprawę sytuacji w sektorze kolejowych przewozów towarowych. Grupa PKP Cargo zwiększa przewozy i chcemy tę tendencję utrzymać w kolejnych miesiącach. Jesteśmy zadowoleni z tego, że rosną zarówno transporty towarów masowych, jak i sektora intermodalnego" - powiedział

OT Logistics uruchomił serwis transportu suchych towarów masowych

Warszawa, 29.11.2017 (ISBnews) - OT Logistics wraz ze spółką zależną C.Hartwig Gdynia uruchomił w ramach oferty serwis transportu towarów masowych, poinformowała spółka. Ma to usprawnić przewozy tego typu ładunków realizowanych przez spółki z grupy. Nowy serwis dla suchych produktów masowych ma

PGNiG szacuje, że w 2019 r. przeładuje 40 tys. ton LNG, o 27% więcej r/r.

potencjał, by częściowo zastąpić olej napędowy w transporcie drogowym, o czym świadczą podpisywane przez Grupę PGNiG kontrakty na dostawy LNG do autobusów miejskich czy flot ciężarówek. Szacujemy, że w całym 2019 roku przeładujemy 40 tys. ton LNG. To oznacza wzrost o 27% r/r. Jesteśmy przekonani, że dzięki

PKP LHS z partnerem organizuje testowy przewóz do Chin trasą transkaspijską

przetestowanie nowej trasy kolejowej pomiędzy krajami Europy i Azji. "Uruchamiamy trasę, która jest krótsza od szlaku morskiego i znacznie tańsza od transportu lotniczego. Wpisuje się w potrzeby spedytorów i gestorów ładunków, którzy chcą uniknąć długotrwałego transportu morskiego, ominąć kolejki do

PKP Cargo: Przewozy wzrosły wg masy o 3,2% r/r do ok. 111 mln ton w 2018 r.

przewiozły niemal 111 mln ton ładunków na polskim rynku, czyli o prawie 3,5 mln ton więcej niż w 2017 roku (+3,2%) i aż 12,7 mln ton więcej w porównaniu z rokiem 2016 (+13%)" - czytamy w komunikacie. GUS podał również, że w tym samym okresie wzrosła praca przewozowa zrealizowana przez grupę - z 28,3

UTK: Zatrudnienie w wielu zawodach na kolei wzrośnie, szkolnictwo musi nadążać

Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - Zatrudnienie w zawodach kolejowych wyniesie ok. 46 tys. osób w 2022 r., wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), opartych na prognozach przewoźników i zarządców infrastruktury, a zaprezentowanych w raporcie "Kolejowe szkolnictwo zawodowe w Polsce

UTK: Kolejowe przewozy towarowe wzrosły wg masy o 15,16% r/r w lutym

Warszawa, 29.03.2018 (ISBnews) - Kolejowe przewozy towarowe w Polsce wzrosły w ujęciu masy przewiezionych towarów o 15,16% r/r do 19,37 mln ton w lutym br. W ujęciu wykonanej pracy przewozowej wzrosły o 17,82% do 4,53 mld tonokilometrów, wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego (UTK

PKP Cargo Connect uruchomi pociągi operatorskie na 3 trasach od przełomu V/VI

Morzu Bałtyckim, czytamy w komunikacie. "Zaletą naszych pociągów operatorskich jest to, że klient wie, którego dnia i o której godzinie jego ładunek wyruszy ze stacji początkowej i o której godzinie dotrze do stacji końcowej. Jest w stanie zaplanować dostawę do miejsca przeznaczenia. To dlatego

UTK: Kolejowe przewozy towarowe wzrosły wg masy o 22,31% r/r w styczniu

Warszawa, 28.02.2018 (ISBnews) - Kolejowe przewozy towarowe w Polsce wzrosły w ujęciu masy przewiezionych towarów o 22,31% r/r do 20,87 mln ton w styczniu br. W ujęciu wykonanej pracy przewozowej wzrosły o 28,96% do 4,79 mld tonokilometrów, wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego (UTK). W

Wielton pracuje nad innowacyjnymi naczepami m.in. dla Amazona

dla Amazona. Dla niego przygotowujemy produkt, który będzie służył transportowi między dużymi hubami" - powiedział Golec podczas konferencji prasowej. "To ciekawy i perspektywiczny projekt. Jesteśmy w fazie oddawania pierwszych produktów" - dodał. Prezes wyjaśnił, że projekt zakłada

Przewozy PKP Cargo spadły o 27,1% r/r do 6,1 mln ton w kwietniu

jeszcze kilka lat temu ten wskaźnik wynosił nieco ponad 6% " - powiedział prezes Czesław Warsewicz, cytowany w komunikacie. Przez pierwsze cztery miesiące 2020 r. pociągi Grupy PKP Cargo przewiozły łącznie na krajowym rynku 26,8 mln ton ładunków (-21,8% r/r). Wykonana praca przewozowa wyniosła 6,8

ATC Cargo będzie odpowiedzialne za rozwój grupy WWL w krajach europejskich

lotniczy, transport kolejowy, logistykę kontraktową, w tym organizację transportu ładunków chemicznych, magazynowanie czy usługi e-commerce obejmujące swym zasięgiem 160 krajów. ATC Cargo jest operatorem logistycznym obsługującym ładunki "door to door" transportem morskim, lotniczym, drogowym

Przewozy PKP Cargo wzrosły według masy o 10,9% m/m w marcu

Warszawa, 29.04.2019 (ISBnews) - Przewozy PKP Cargo wzrosły według masy przewiezionych ładunków o 10,9% m/m w marcu 2019 r., podała spółka. "W marcu 2019 r. pociągi Grupy PKP Cargo przewiozły o 10,9% towarów więcej niż w poprzednim miesiącu. W porównaniu z lutym br. o 12,4% wzrosła także

UTK: Kolejowe przewozy towarowe wzrosły wg masy o 6,22% r/r w listopadzie

Warszawa, 28.12.2017 (ISBnews) - Kolejowe przewozy towarowe w Polsce wzrosły w ujęciu masy przewiezionych towarów o 6,22% r/r do 21,4 mln ton w listopadzie br. W ujęciu wykonanej pracy przewozowej wzrosły o 10,1% do 4,94 mld tonokilometrów, wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego (UTK

Przewozy PKP Cargo w Polsce wzrosły o 2,2% m/m wg masy w maju

przewpozy PKP Cargo w okresie pięciu miesięcy 2018 roku, to okazuje się, że grupa przewiozła niemal 45 mln ton ładunków - to o 5,8% więcej niż w analogicznym okresie 2017 roku i o 20,7% więcej w porównaniu z tym samym czasem 2016 roku. Z kolei praca przewozowa Grupy w ciągu pierwszych pięciu miesięcy br

UTK: Kolejowe przewozy intermodalne wzrosły wg masy o 15,6% r/r w 2018 r.

Warszawa, 11.03.2019 (ISBnews) - Kolejowe przewozy intermodalne w Polsce wzrosły w ujęciu masy do 17 mln ton w 2018 r., czyli o ok. 15,6% r/r. Tym samym udział przewozów intermodalnych w całym rynku przewozów kolejowych mierzony masą przewiezionych ładunków osiągnął poziom 6,8% i był wyższy o 0,7

USA zakupią ponad 20 tys. ton polskiego trotylu dla armii do końca 2022 r.

wybuchowe z Bydgoszczy przewożone są transportem kolejowym do portu w Gdańsku. Pojedynczy skład liczy ponad 70 kontenerów.  "Załadunek tego typu materiałów wiąże się ze ścisłymi procedurami bezpieczeństwa i zaangażowaniem określonych służb. Wszystkie kontenery na statku muszą się znaleźć w ciągu

UTK: Kolejowe przewozy towarowe wzrosły wg masy o 4,22% r/r we wrześniu

Warszawa, 31.10.2017 (ISBnews) - Kolejowe przewozy towarowe w Polsce wzrosły w ujęciu masy przewiezionych towarów o 4,22% r/r do 20,88 mln ton we wrześniu br. W ujęciu wykonanej pracy przewozowej wzrosły o 6,47% do 4,78 mld tonokilometrów, wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego (UTK

UTK: Kolejowe przewozy towarowe wzrosły wg masy o 9,69% r/r w sierpniu

Warszawa, 28.09.2017 (ISBnews) - Kolejowe przewozy towarowe w Polsce wzrosły w ujęciu masy przewiezionych towarów o 9,69% r/r do 21,05 mln ton w sierpniu br. W ujęciu wykonanej pracy przewozowej wzrosły o 10,34% do 4,83 mld tonokilometrów, wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego (UTK

OT Logistics: Oddanie stopnia w Malczycach zintensyfikuje nasze przewozy Odrą

inwestycji do użytku pozwoli flocie OT Logistics na żeglugę po Odrze na trasie pomiędzy Śląskiem i Morzem Bałtyckim nawet przez sześć miesięcy w roku, podkreślono. Już w dniu otwarcia stopnia wodnego w Malczycach przez śluzę przepłynął pchacz TUR-0-77 z floty OT Logistics, który przewoził ładunek

UTK: Kolejowe przewozy towarowe wzrosły wg masy o 8,97% r/r w lipcu

Warszawa, 31.08.2017 (ISBnews) - Kolejowe przewozy towarowe w Polsce wzrosły w ujęciu masy przewiezionych towarów o 8,97% r/r do 20,52 mln ton w lipcu br. W ujęciu wykonanej pracy przewozowej wzrosły o 12,72% do 4,75 mld tonokilometrów, wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego (UTK

UTK: Kolejowe przewozy towarowe wzrosły wg masy o 9,95% r/r w I poł. 2017 r.

Warszawa, 27.07.2017 (ISBnews) - Kolejowe przewozy towarowe w Polsce wzrosły w ujęciu masy przewiezionych towarów o 9,95% r/r do 114,1 mln ton w I półroczu br. W ujęciu wykonanej pracy przewozowej wzrosły o 7,19% do 25 665,12 mln tonokilometrów, wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego (UTK

OT Logistics rozpoczęło negocjacje z zainteresowanymi akcjami C.Hartwig Gdynia

transakcji" - czytamy w komunikacie. Spółka zależna C.Hartwig Gdynia prowadzi działalność spedycyjną, logistyczną i magazynową na rzecz ładunków będących przedmiotem międzynarodowej wymiany towarowej, zarówno w kraju, jak i za granicą, wykonywanych na podstawie zleceń polskich i zagranicznych klientów

PKP Cargo zwiększyło przewozy wg masy o 8,5% m/m w październiku

całego sektora kolejowego" - skomentował prezes Czesław Warsewicz, cytowany w materiale. W październiku 2019 r. rynek transportu kolejowego w Polsce ponownie skurczył się r/r, o 7% według masy towarowej i o 10,7% według pracy przewozowej. Jednocześnie październik 2019 roku był drugim z kolei

Przewozy PKP Cargo w Polsce wzrosły o 1,3% m/m wg masy w czerwcu

odniesieniu do wyników z czerwca 2017 roku, Grupa PKP Cargo zwiększyła przewozy m.in. węgla kamiennego i kamienia oraz ładunków intermodalnych" - czytamy w komunikacie. W pierwszych sześciu miesiącach tego roku grupa przewiozła ponad 54,2 mln ton ładunków, o 4,9% więcej niż w analogicznym okresie 2017

PKP PLK ogłosiły przetarg na prace na liniach w woj. podlaskim za ok. 455 mln zł

;Składy z ładunkami pojadą płynniej i szybciej do 80 km/h. Wzmocnienie torów umożliwi przejazd cięższych pociągów. Projekt pn. "Prace na linii kolejowej nr 6 na odcinku Białystok – Sokółka – Kuźnica Białostocka (granica państwa)" ma być zrealizowany do 2021 r. Sprawny transport

UTK: Kolejowe przewozy towarowe wzrosły wg masy o 16,37% r/r w maju

Warszawa, 29.06.2017 (ISBnews) - Kolejowe przewozy towarowe w Polsce wzrosły w ujęciu masy przewiezionych towarów o 16,37% r/r do 20,43 mln ton w maju br. W ujęciu wykonanej pracy przewozowej wzrosły o 6,7% do 4,43 mld tonokilometrów, wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego (UTK). Po

UTK: Kolejowe przewozy towarowe w Polsce wzrosły wg masy o 9,86% r/r w kwietniu

Warszawa, 31.05.2017 (ISBnews) - Kolejowe przewozy towarowe w Polsce wzrosły w ujęciu masy przewiezionych towarów o 9,86% r/r do 19,33 mln ton w kwietniu br. W ujęciu wykonanej pracy przewozowej wzrosły o 6,7% do 4,43 mld tonokilometrów, wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego (UTK). Po

ZPL: Branża leasingowa sfinansowała 15,9 mld zł aktywów inwestycyjnych w I kw.

roku. "Obszarem, który dotknie najgłębszy kryzys będzie sektor finansowania środków transportu drogowego, ze względu na spadek wolumenu przewożonych ładunków, obostrzenia w transporcie oraz bardzo słabe nastroje wśród firm. Także dla tej gałęzi rynku leasingu nasze prognozy nie są optymistyczne

UTK: Kolejowe przewozy towarowe w Polsce wzrosły wg masy o 13,97% r/r w marcu

Warszawa, 27.04.2017 (ISBnews) - Kolejowe przewozy towarowe w Polsce wzrosły w ujęciu masy przewiezionych towarów o 13,97% r/r do 20,28 mln ton w marcu br. W ujęciu wykonanej pracy przewozowej wzrosły o 8,15% do 4,56 mld tonokilometrów, wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego (UTK). Po

UTK: Kolejowe przewozy towarowe w Polsce wzrosły wg masy o 2,42% r/r w lutym

Warszawa, 30.03.2017 (ISBnews) - Kolejowe przewozy towarowe w Polsce wzrosły w ujęciu masy przewiezionych towarów o 2,42% r/r do 16,8 mln ton w lutym br. W ujęciu wykonanej pracy przewozowej wzrosły o 2,25% do 3,84 mld tonokilometrów, wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego (UTK). Po dwóch

UTK: Kolejowe przewozy towarowe w Polsce wzrosły wg masy o 8,64% r/r w styczniu

Warszawa, 28.02.2017 (ISBnews) - Kolejowe przewozy towarowe w Polsce wzrosły w ujęciu masy przewiezionych towarów o 8,64% r/r do 17,1 mln ton w styczniu br. W ujęciu wykonanej pracy przewozowej wzrosły o 8,34% do 3,71 mld tonokilometrów, wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego (UTK). Po

UTK: Przewóz węgla, ropy i gazu wg masy wzrósł o ponad 10% r/r w I kw. 2017 r.

Warszawa, 07.06.2017 (ISBnews) - Przewoźnicy przewieźli ponad 10% więcej r/r towarów z grupy węgla kamiennego, brunatnego, ropy naftowej i gazu ziemnego oraz prawie 9% r/r więcej z grupy rudy metali, produkty górnictwa i kopalnictwa w I kw. 2017 r., podał Urząd Transportu Kolejowego. Ponad trzy

ATC Cargo przedłużyło współpracę z IKEA Supply AG do kwietnia 2019 r.

ramową została przedłużona do dnia 15 kwietnia 2019 roku" - czytamy w komunikacie. Szacunkowa wartość kontraktu w okresie do 15 kwietnia 2019 roku wynosi: 65 mln zł, podano również. ATC Cargo jest operatorem logistycznym obsługującym ładunki "door to door" transportem morskim

PIE: Po 'twardym Brexicie' średnia ważona stawka celna w eksporcie do UK to 8,5%

Manche. "Wydłuży się bowiem czas transportu ładunków oraz wzrosną jego koszty. Większa część ładunków może docierać na rynek brytyjski drogą morską, co wykluczy polskie firmy przewozowe. Dodatkowo twardy Brexit może oznaczać dla transportu drogowego powrót do zezwoleń na wykonywanie przewozów"

PKP Cargo ograniczyło kradzieże o 46% r/r w 2016 r., m.in. dzięki dronom

innowacyjnym metodom wdrażanym przez PKP Cargo poprawia się bezpieczeństwo ładunków, ale także infrastruktury. Często podczas kradzieży następowało uszkodzenie linii kolejowej, które mogło być niebezpieczne dla transportu. Nowy system monitoringu eliminuje takie zagrożenia, przynosząc wymierne korzyści dla

Daimler powołał Mercedes-Benz Trucks Polska, odpowiedzialną za rynek ciężarówek

niezbędnych usług, podano także. "To naturalne i zdrowe rozwiązanie, jeśli przyjrzeć się takim zagadnieniom jak np. serwis. W przypadku pojazdów osobowych i dostawczych klienci poruszają się głównie w mieście, łatwo też zapewnić samochód zastępczy lub taksówkę w razie awarii. Tymczasem w transporcie

PCC Intermodal uruchomi nowy produkt na relacji Kutno-Duisburg od stycznia

spółka notowana na GPW od 2009 roku. Jej działalność obejmuje organizację transportu ładunków w kontenerach w oparciu o rozkład regularnych połączeń kolejowych pomiędzy terminalami intermodalnymi oraz zsynchronizowanych z nimi przewozami samochodowymi. Wiodącym akcjonariuszem spółki jest działająca w

EKG: Przewozy kolejowe na kierunku wschodnim mogą wzrosnąć do 500-600 tys. TEU

Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej Jany Pieriegud. "Pytanie czy Polska podoła temu, pod względem infrastrukturalnym, żeby te ładunki nie zostały przejęte przez korytarze transportowe położone bardziej na południe"