transparentności rynku

Marek Wielgo

Indeks Transparentności Rynku Nieruchomości. Polska oceniona lepiej od... Szwajcarii

Indeks Transparentności Rynku Nieruchomości. Polska oceniona lepiej od... Szwajcarii

Polska awansowała z miejsca 17 na 13 w Globalnym Indeksie Transparentności Rynku Nieruchomości.

JLL: Rynek nieruchomości w Polsce najbardziej transparenty wśród krajów CEE

Warszawa, 09.08.2018 (ISBnews) - Polski rynek nieruchomości jest najwyżej ocenianym w Europie Środkowo-Wschodniej, a wśród krajów transparentnych wyprzedza jednocześnie m.n. Austrię czy Norwegię, wynika z Globalnego Indeksu Transparentności Rynku Nieruchomości (Global Real Estate Transparency

Akcjonariusze SimFabric zdecydują 26 czerwca o przejściu na rynek główny GPW

transparentności naszej firmy w oczach obecnych i przyszłych inwestorów. To z kolei będzie miało pozytywny wpływ na nasz dalszy, dynamiczny rozwój i wzrost pozycji spółki na konkurencyjnym rynku gier wideo" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej SimFabric Emil Leszczyński, cytowany w komunikacie

Artifex Mundi miał szacunkowo 5,6 mln zł przychodów w I kw., wzrost o 29% r/r

większej transparentności w omawianym obszarze, zarząd spółki podjął przywołaną wyżej decyzję o regularnym publikowaniu finansowych raportów bieżących" - podsumowano. Artifex Mundi jest wydawcą oraz producentem gier przygodowych. Zadebiutował na rynku głównym GPW w listopadzie 2016 r. Skonsolidowane

SimFabric: Premiera 'Lust for Darkness' na PS4 planowana na VI/VII 2020 r.

zgromadzenie SimFabric zdecyduje o przejściu spółki na rynek regulowany GPW. "Potwierdzamy pełną gotowość, aby rozpocząć proces zmiany parkietu. Wejście na GPW da nam lepszą możliwości pozyskiwania kapitału w przyszłości i z pewnością przełoży się na zwiększenie transparentności naszej firmy w oczach

Prezydent podpisał ustawę o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami

porównywalności i transparentności ofert kredytodawców oraz wzmocnienia pozycji konsumentów na rynku kredytów konsumenckich oraz kredytów związanych z nieruchomościami mieszkalnymi.  "Z uwagi na fakt, że dyrektywa reguluje jednocześnie kwestie związane z dopuszczeniem do działalności i nadzorem nad

PGE Energia Ciepła ogłosiła postępowanie na dostawę odpadów do ITPOE

tzw. regionalizację (status regionalnej instalacji do przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych), podano w komunikacie. "Ogłaszając postępowanie zależy nam przede wszystkim na transparentności i równym traktowaniu wszystkich potencjalnych kontrahentów. Przeanalizowaliśmy

Sąd otworzył przyspieszone postępowanie układowe Brastera

samym nie sposób przewidzieć czy zostanie dotrzymany. Zarząd Braster zapewnia jednak, że podejmie wszelkie możliwe działania, pozwalające na maksymalnie sprawne przeprowadzenie postępowania, nadto w warunkach jego pełnej transparentności" - czytamy także.  Otwarcie postępowania

KNF wpisała Assay Management do rejestru zarządzających ASI

. Preferowane przez Assay branże to: elektromobilność, medycyna i software. Grupa jednak nie ogranicza się do ww. sektorów gospodarki, poszukując innowacyjnych projektów na całym rynku. Aktualnie w portfelu Assay znajdują się 22 spółki, których bieżąca wycena to 34,3 mln zł. Średnia rentowność wyjścia z

Zmiana progu publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych

Zmiana progu publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych

się przede wszystkim do zapewnienia efektywności i transparentności udzielanych zamówień publicznych oraz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt zmiany Prawa zamówień publicznych przewiduje zmniejszenie progu obligatoryjnej publikacji ogłoszenia o przetargu w Biuletynie Zamówień

Pozbud T&R wydzielił produkcję okienno-drzwiową do osobnej spółki

aktywami i zobowiązaniami, poinformowano także. "Powyższe działania mają na celu osiągnięcie docelowego modelu biznesowego poprzez uporządkowanie struktury biznesowej i zapewnienie spójnego podziału funkcji biznesowych, alokacji ryzyk z nimi związanych, jak również transparentności wyników

Konsorcjum GPW ma memorandum z Elewarr na magazyny dla Platformy Żywnościowej

szczególności na bazie magazynów zbożowych będących w posiadaniu Elewarr i spółek zależnych, podała GPW. "Magazyny autoryzowane są gwarantem i wykonawcą rozliczenia transakcji w towarze zawieranych na giełdowym rynku rolnym. Uruchomienie Platformy Żywnościowej jest kluczowym projektem strategicznym

PZPPF postuluje o włączenie RTR do projektu tworzącego Fundusz Medyczny

i dla których Polska nie jest jedynie rynkiem zbytu. "Jeśli Fundusz Medyczny będzie kolejnym mechanizmem zwiększającym nakłady na terapie lekowe, należy ocenić tę koncepcję zdecydowanie pozytywnie. Jednocześnie uważamy, że wzrost nakładów państwa na leki należy powiązać z mechanizmami

IZFiA będzie udostępniać raporty stóp zwrotu FIZ-ów niepublicznych

publikowane z częstotliwością miesięczną w serwisie internetowym Izby i będą zawierały stopy zwrotu funduszy niepublicznych w różnych okresach (od początku działalności, od początku roku, za ostanie 1, 3, 6, 12, 24, 36 i 60 miesięcy). Będzie to krok w kierunku zapewnienia transparentności rynku

R22 widzi szanse na kontynuację tempa wzrostu wyników w r.obr. 2018/2019

Stasik podczas konferencji prasowej. "Tak, rynek na to pozwala, są na to szanse" - dodał prezes Jakub Dwernicki, pytany, czy oznacza to możliwość powtórzenia solidnych, dwucyfrowych wzrostów wyników na wszystkich poziomach. W r.obr. 2017/2018 R22 miała 110,6 mln zł przychodów (+49,2% r/r

Rząd przyjął nowelizację dot. sprzedawcy rezerwowego gazu i obligo giełdowego

, dzięki poprawie płynności i transparentności na Towarowej Giełdzie Energii i ograniczeniu możliwości wpływania na cenę przez uczestników posiadających silną pozycję. Nowe przepisy powinny długoterminowo poprawić pozycję odbiorców na krajowym rynku energii elektrycznej" - czytamy dalej. W projekcie

Ryszard Krauze ukarany przez KNF. 400 tys. zł za brak informacji

- Ryszard Krauze, nie zawiadamiając KNF i spółki o zmianie zamiaru zaangażowania w akcjonariacie spółki, naruszył art. 69 ust. 5 ustawy o ofercie oraz przyczynił się do naruszenia zasady transparentności rynku kapitałowego, która stanowi fundament jego funkcjonowania - podaje Komisja Nadzoru

Huawei planuje centrum R&D w Warszawie i centrum techniczne w Katowicach

komunikacie. Wśród planowanych przez Huawei inwestycji jest także utworzenie w bieżącym roku Centrum Technicznego w Katowicach. Tonny Bao ogłosił również gotowość Huawei do wsparcia polskiego rządu i współpracy z operatorami w tworzeniu Centrum Transparentności i Cyberbezpieczeństwa, którego celem byłoby

TGE wydłuża notowania na rynkach energii i gazu od 1 października br.

dla Rynku Dnia Bieżącego gazu. Wyznaczy on średnią cenę gazu dla danej doby gazowej z zachowaniem zasad transparentności, podano także. "Nowy indeks dla rynku gazu to ważna informacja rynkowa, która będzie mieć znaczenie w rozwoju hubu gazowego" - powiedział Łazor. Jak podała giełda

Abadon RE przydzielił obligacje serii 011 o wartości 15 mln zł

instytucjonalnych w drodze oferty prywatnej, podano także. "Holding Murapol aktywnie korzysta z możliwości finansowania wzrostu swojej działalności jakie stwarza rynek instrumentów dłużnych. Bazując na wiarygodności wypracowanej w ciągu 8 lat aktywności w tym obszarze oraz na transparentności działalności

GPW przegląda strategię i swoje cele, chce odpowiedzieć na plan gosp. rządu

adresuje duże agregaty finansowania i chcemy odpowiedzieć swoimi propozycjami w tej kwestii" - powiedział Dziekoński podczas konferencji wynikowej. Zwrócił uwagę m.in. na adresowanie kwestii transparentności, potrzeb inwestorów indywidualnych, płynności, pozyskiwania emitentów i inwestorów, a także

GPW zapowiada aktywne uczestnictwo w konsultacjach dot. Unii Rynków Kapitałowych

opinii, należy skoncentrować się przede wszystkim na inicjatywach ułatwiających dostęp do rynku, podnoszących poziom jego transparentności oraz zachęcających do średnio- i długoterminowego inwestowania" - powiedział Tamborski, cytowany w komunikacie. Zwrócił jednak uwagę, że przy dopracowywaniu

Indos zadebiutuje na NewConnect we wtorek

rygory transparentności, jakie niesie za sobą obecność na giełdzie, wzmocnienie wizerunku spółki godnej zaufania. Kolejnym etapem rozwoju spółki będzie przygotowywanie jej do zmiany rynku notowań na GPW" - powiedział Glensczyk, cytowany w komunikacie.   Na NewConnect będą notowane akcje

KNF chce wprowadzenia wytycznych dotyczących usług na rynku OTC do 30 IX br.  

indywidualnych, w tym zapewnienie należytego sposobu promowania i reklamowania usług maklerskich, transparentności zasad świadczenia tych usług, zapewnienie wiedzy o realnym ryzyku towarzyszącym inwestycjom na rynku Forex oraz wyeliminowanie nierównowagi w prawach i obowiązkach stron umowy. "Treść

LUG rekomenduje akcjonariuszom podjęcie uchwały ws. przejścia na GPW

" - powiedział prezes Ryszard Wtorkowski, cytowany w komunikacie. Celem zmiany rynku notowań emitenta z alternatywnego systemu obrotu NewConnect, na rynek regulowany jest zwiększenie możliwości pozyskiwania kapitału na rozwój spółki, a także zwiększenie jej transparentności, podano także. "

Fortum: Ponad połowa Polaków nie wie, jak zmienić dostawcę energii i gazu

badania pt. "Rynek energii elektrycznej w Polsce - co Polacy wiedzą o zmianie sprzedawcy?" przeprowadzonego na zlecenie Fortum. "Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej i gazu jest bardzo prosta. Co do zasady, cały proces wygląda podobnie, jak w przypadku zmiany operatora sieci komórkowej

KNF nałożyła kary m.in. na IndygoTech Minerals, Mebis TFI i N-N OFE

transparentności rynku kapitałowego. Nieprawidłowości dotyczyły przekazania Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2014 roku z naruszeniem terminu, wynoszącym 29 dni" - czytamy w komunikacie. Komisja nałożyła też na Mebis

Sąd otworzył przyspieszone postępowanie układowe TXM

może się wydłużyć. Zarząd TXM będzie dążył do zapewnienia maksymalnie sprawnego przebiegu postępowania i pełnej jego transparentności, podano także. "Jesteśmy przekonani, że efektem naszych działań w horyzoncie 2-3 lat będzie przywrócenie rentowności TXM" - podsumował prezes Bogusz

GPW wprowadza zmiany w Regulaminie NewConnect od 3 lipca m.in. wz. z MAR

), podała giełda. "Zmiany w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu stanowią realizację kolejnego etapu projektu 'NewConnect 2.0', mającego na celu poprawę bezpieczeństwa obrotu i zwiększenie transparentności tego rynku. Zmiany w Regulaminie ASO wynikają także z konieczności dostosowania

Akcjonariusze LUG zdecydowali o dywidendzie i przejściu na GPW z NewConnect

z największych firm notowanych na NewConnect. Celem zmiany rynku notowań jest zwiększenie transparentności i wzmocnienie wizerunku firmy wśród kontrahentów i partnerów międzynarodowych.  Zamianie rynku notowań nie będzie towarzyszyć emisja akcji, choć zarząd spółki nie wyklucza, że w

IS: Walka z 'lichwą' może przynieść odwrotne skutki do zamierzonych przez MS

pożyczek pozabankowych powinny być - według ekspertów Instytutu - skierowane jedynie na zmniejszenie rozdrobnienia rynku oraz poprawę transparentności sektora. "Tymczasem przedstawiony projekt nowej ustawy antylichwiarskiej, przekazany do konsultacji publicznych, zawiera wiele istotnych, ale i

Prezes GPW: Rozpoczynamy konkurencję z 24 najbardziej rozwiniętymi rynkami

, zapewnienie przejrzystych i stabilnych metod kalkulacji wskaźników opartych na danych z systemów obrotu, wspieranie transparentności transakcyjnej na rynku finansowym, zapewnienie zgodności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego o Wskaźnikach Referencyjnych ("BMR") nr 2016/1011 z dnia 8 czerwca

Prairie Mining - 1. australijska spółka - zadebiutowała na rynku głównym GPW

Warszawa, 04.09.2015 (ISBnews) - Spółka Prairie Mining Limited (PML) zadebiutowała dziś na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jest to 14. debiut na rynku głównym w 2015 roku, a PML jest 53. zagraniczną spółką notowaną na tym rynku i 477. spółką notowaną na GPW.  Wartość

Prezes GPW: Nowe 14 inicjatyw strategicznych podnosi capex o 22 mln zł w 2018

systemów obrotu, wspieranie transparentności transakcyjnej na rynku finansowym, zapewnienie zgodności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego o Wskaźnikach Referencyjnych ("BMR") nr 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r.; 8.    Instytut Analiz i Ratingu - upowszechnienie

GPW zakłada, że nowe inicjatywy strateg. przyniosą 31% przychodów grupy w 2022

wskaźników referencyjnych dla rynku obligacji i rynku pieniężnego, zapewnienie przejrzystych i stabilnych metod kalkulacji wskaźników opartych na danych z systemów obrotu, wspieranie transparentności transakcyjnej na rynku finansowym, zapewnienie zgodności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego o

Huckleberry Games zadebiutuje w czwartek na rynku NewConnect

, konsole i urządzenia mobilne. Cena emisyjna akcji serii E wynosiła 20,0 zł. Zarząd Huckleberry Games przewiduje, że debiut na rynku NewConnect pozwoli na zwiększenie transparentności i rozpoznawalności spółki, co powinno się przełożyć na jej dynamiczny rozwój w kolejnych latach, podano także

KNF nałożyła na spółkę PBG karę w wysokości 800 tys. zł

. Prawidłowe wykonywanie obowiązków informacyjnych, których naruszenie stwierdziła Komisja, ma znaczenie dla zachowania transparentności rynku kapitałowego" - czytamy dalej.   Kilkukrotne naruszenia dotyczyły niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków informacyjnych wynikających z art

Deloitte: Rośnie liczba obszarów umożliwiających atak cyberprzestępców na firmy

, wynika z raportu Deloitte. "Przypadki, które wychodzą na światło dzienne stanowią wierzchołek góry lodowej. Dlatego należy docenić te instytucje i firmy, które publicznie przyznały się, że stały się obiektem cyberataku. To świadczy o dojrzałości ich i rynków, na których funkcjonują"

Rząd przyjął projekt ustawy dot. kredytów hipotecznych i o nadzorze

transparentności ofert kredytodawców.  "Zaproponowano kompleksową regulację problematyki kredytów związanych z nieruchomościami. Nowe przepisy powinny przyczynić się do zwiększenia porównywalności i transparentności ofert kredytodawców oraz wzmocnienia pozycji konsumenta zarówno na rynku kredytów

KNF utrzymała karę pieniężną wys. 60 tys. zł dla Romana Karkosika

, które w sposób istotny wpłynęło na interes uczestników rynku kapitałowego oraz poziom transparentności tego rynku" - czytamy także. Według KNF, kara administracyjna ma także pełnić funkcję prewencyjną, która jest rozumiana dwojako: jako prewencja generalna oraz jako prewencja indywidualna. "

PKP Energetyka wydziela spółkę dystrybucyjną, może ona docelowo trafić na giełdę

której spółka posiadałaby wydzielony podmiot, którego przychody, plany inwestycyjne i stawki taryfowe byłyby w pełni uzgodnione z Urzędem Regulacji Energetyki (URE). Według Orzecha, zwiększyłoby to poziom transparentności i "ostudziło emocje towarzyszące prywatyzacji PKP Energetyki". "

Geotrans liczy na debiut na NewConnect w ciągu miesiąca

Warszawa, 15.07.2015 (ISBnews) - Geotrans planuje debiut na rynku NewConnect i liczy, że GPW dopuści jego akcje do obrotu w ciągu miesiąca, poinformował prezes Przemysław Weremczuk. "W ubiegłym tygodniu złożyliśmy dokument informacyjny na GPW. Liczymy, że w ciągu miesiąca lub najpóźniej

Pozbud T&R przeprowadzi reorganizację grupy w latach 2015-2017

oraz zakładane działania wykonawcze mają na celu uporządkowanie struktury biznesowej grupy kapitałowej emitenta w celu zapewnienia spójnego podziału funkcji biznesowych, alokacji ryzyk z nimi związanych, jak również transparentności wyników finansowych realizowanych przez poszczególne segmenty

KPMG: Z ponad 230 polskojęzycznych stacji TV jedynie 17 ma ponad 1% oglądalności

2016 r., +1,4% w 2017 r. "W przypadku dobrej koniunktury gospodarczej główne ryzyka zahamowania rozwoju rynku reklamy TV są związane z zaburzeniami naturalnych mechanizmów popytu i podaży. Takie zaburzenia mogą wynikać głównie z braku transparentności rynku. Aby zapobiec takiej sytuacji, gracze

KNF: 80 tys. zł kary dla biznesmena za wywiad w telewizji

. (...) Strona była świadoma, iż kwestia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez zarząd CR Media Consulting jest przesądzona, co stało w sprzeczności z jej przytoczoną wcześniej wypowiedzią" - czytamy w decyzji KNF. To według Komisji jest naruszeniem fundamentalnej zasady transparentności rynku

PKP Energetyka wstrzymała wydzielenie spółki dystrybucyjnej

uzgodnione z Urzędem Regulacji Energetyki (URE). Według Orzecha, zwiększyłoby to poziom transparentności i "ostudziło emocje towarzyszące prywatyzacji PKP Energetyki". Prezes przypomniał także wtedy, że PKP Energetyka wystosowała do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa zapytanie, czy strona

Zadłużenie 62 spółek giełdowych wpisanych do KRD sięga niemal 29 mln zł

regulowaniem należności. Po drugie, od spółek publicznych należy oczekiwać więcej, nie tylko transparentności, ale także etycznego traktowania kontrahentów. Po trzecie, 175 wierzycieli nie dostało pieniędzy. A wśród nich są mniejsze firmy, na których niezapłacone w terminie zobowiązania nawet na kwotę

KNF nałożyła 400 tys. zł kary na W Investments

jest publiczny obrót papierami wartościowymi - zasadę transparentności rynku" - czytamy w komunikacie. KNF ukarała spółkę za następujące naruszenia: - nieprzekazanie równocześnie KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości informacji poufnej o podjęciu w dniu 5

KNF nałożyła 400 tys. zł kary na R. Krauzego za naruszenie obowiązków informac.

wypełnione. "Ryszard Krauze, nie zawiadamiając KNF i spółki o zmianie zamiaru zaangażowania w akcjonariacie spółki, naruszył art. 69 ust. 5 ustawy o ofercie oraz przyczynił się do naruszenia zasady transparentności rynku kapitałowego, która stanowi fundament jego funkcjonowania" - napisała

KNF nałożyła 250 tys. zł kary na spółkę Mewa za naruszenie obowiązków inform.

spółkę, której papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, a których prawidłowe wykonywanie ma znaczenie dla zachowania transparentności rynku kapitałowego. Pierwsza dotyczy przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2009 r

KNF nałożyła 800 tys. zł kary na spółkę Acronu w zw. z akcjami Grupy Azoty

znacznych pakietów akcji w przypadku posiadania akcji za pośrednictwem innej osoby oraz osiągnięcie większej transparentności rynku kapitałowego poprzez dostarczenie inwestorom informacji o tym, kto faktycznie jest posiadaczem znaczącego pakietu akcji danej spółki, wskazała także Komisja. "Z uwagi

Fiskus zastawia sidła. Od 1 maja ustawa, która zmusi mechaników, kosmetyczki i dentystów do nabijania transakcji na kasę

, mają czas do 1 stycznia 2021 roku. A od stycznia 2023 kasy online będą jednymi, które będą dostępne w sprzedaży.  - Oznacza to, że kasy starego typu będą mogły być wprowadzane przez producenta do obrotu na rynek tylko do wyznaczonych terminów. Terminy te nie ograniczają możliwości stosowania tych

Chwilówki wpadną do rejestru. Za mało

prowadzeniem rejestru. I nagle cud - chwilówkowy rejestr jednak powstanie. "Przyczyni się do większej transparentności na rynku kredytów konsumenckich" - przekonuje rząd. Za wpis do rejestru trzeba zapłacić 600 zł, za wszelkie zmiany bądź wykreślenie - 200 zł. Jakie informacje do niego trafią? Nazwa

Wynagrodzenie z uzasadnieniem. Niemcy walczą z niższymi płacami kobiet

W czwartek 6 czerwca w Niemczech w życie weszła ustawa o transparentności wynagrodzeń (Entgelttransparenzgesetz). Firmy, które zatrudniają 200 osób i więcej, muszą od teraz uzasadnić na żądanie pracownika lub pracownicy wysokość wypłacanego wynagrodzenia, a więc wręczyć mu listę kryteriów, którymi

Japonia znów zwalnia

niespodziewanie poinformowano o wzroście o 60%. Była to wtedy pierwsza oficjalna informacja od ponad 6 lat. Obecnie kraj ten wyraźnie stara się przejść na znacznie wyższy poziom transparentności. Nie wiadomo czy jest to efektem zwalniającej gospodarki, czy chęci spełnienia oczekiwań Międzynarodowego Funduszu

EBOR zamierza nabyć pakiet akcji PKP Energetyka o wartości ok. 210 mln zł

komunikacie. "Od początku podkreślaliśmy, że zależy nam na pełnej transparentności procesu. Biała Księga w sposób przejrzysty pokazuje, że PKP konsekwentnie realizowała założenia ustawowe oraz te zawarte w przyjętej strategii. Współpracowaliśmy z renomowanymi doradcami, a cały proces zakończył się

TTIP i CETA: Niemcy będą protestować, Austriacy zbierają podpisy

dotyczące wielkości boksów, w których trzyma się zwierzęta rzeźne. W Europie takie przepisy istnieją i są dość restrykcyjne. Z kolei zniesienie niemal wszystkich ceł na produkty rolne i otwarcie europejskiego rynku na nieskrępowany import mięsa i ryb z Kanady i USA może uderzyć w mniej konkurencyjne

NIK krytycznie o LOT. "Bez inwestora raczej nie przetrwa"

mała, by przywrócić jej długookresową zdolność do konkurowania na rynku i zapewnić środki niezbędne dla sfinansowania rozwoju oraz kontynuacji działalności, co było celem udzielonej pomocy publicznej" - czytamy w raporcie. Najpoważniejszym problemem przewoźnika ma być niewystarczający w

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

kraju, misją No Fluff Jobs na rynku węgierskim jest promowanie transparentności w procesach rekrutacji w branży IT. Źródło: ISBnews   Ministerstwo Energii: Podpisało z Tauron Dystrybucja, PGE Dystrybucja, Enea Operator i Energa Operator porozumienie dotyczące współpracy sektora

Szwajcarskie banki publikują wyniki pierwszy raz po ponad 200 latach

Szwajcarskie banki mocno ograniczyły tajemnicę bankową, z której do tej pory słynęły, pod naciskiem USA, Niemiec i międzynarodowych rynków finansowych, które domagały się od nich większej transparentności. Przez dziesiątki lat szwajcarskie banki, zasłaniając się tajemnicą, kusiły wielu bogatych

Syndyk FagorMastercook na cenzurowanym. Kara za zwłokę

FagorMastercook upadł rok temu z powodu bankructwa swojego większościowego udziałowca - hiszpańskiej spółki Fagor Electrodomésticos. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce ze względu na markę producentów m.in. kuchenek (ok. 30 proc. rynku). Znalezienie inwestora oznaczałoby szansę

MC: Cyfryzacja ma dać do 80% relacji z administracją przez internet w 5 lat

, które z kolei pomogą osiągnąć inne kluczowe cele dla państwa i gospodarki, w tym: zwiększenie ściągalności podatków, transparentności działania i wydatków jednostek finansów publicznych oraz obniżenie kosztów administracji i gospodarki oraz uczestnictwo polskich przedsiębiorstw w transgranicznym rynku

Przegląd informacji ze spółek

. Best domaga się również większej transparentności działań podejmowanych przez zarząd Kredyt Inkaso.  Erbud Operations - spółka w 100% zależna Erbudu - podpisała umowę ze Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydgiera w Krakowie na wykonanie prac termomodernizacyjnych. Wartość kontraktu wynosi

Wolny handel z Ukrainą. Co na tym zyska Polska?

;Wejście w życie umowy DCFTA wreszcie pozwoli polskim przedsiębiorstwom korzystać z redukcji celnych oraz innych zabezpieczeń dotyczących równego traktowania na rynku ukraińskim, transparentności oraz ogólnej ochrony praw. Te kwestie pozacelne są bardzo ważne, gdyż wielu przedsiębiorców zagranicznych na

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Warszawa, 26.07.2019 (ISBnews/ISBtech) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu 22-26 lipca br. BIZNES I FINANSE: RYNEK E-administracja: Ministerstwo Cyfryzacji (MC) chce upowszechniać aplikację mObywatel, która

Prezes TVP Jacek Kurski grozi firmie badającej oglądalność TVP. Konflikt z Nielsenem się zaostrza

nie łapię. A przecież moja siła nabywcza jest wielokrotnie większa niż moich dzieci. Nie mówiąc już, że 20 proc. rynku reklam to leki, co wręcz powinno premiować grupę senioralną, która jest wierna TVP, a dzieje się odwrotnie. Kto się zgodził na tak absurdalne rozwiązanie, korzystne dla nadawców

NIK: Restrukturyzacja PLL LOT uratowała spółkę, ale bez inwestora nie przetrwa

. Sytuacja spółki jest jednak w dalszym ciągu poważna i bez znalezienia inwestora szanse spółki na przetrwanie na niezwykle konkurencyjnym rynku lotniczym są niewielkie" - czytamy w komunikacie. NIK zakończyła kontrolę "Restrukturyzacji i prywatyzacji Polskich Linii Lotniczych LOT S.A."

Zmiana Prawa zamówień publicznych - czy na korzyść przedsiębiorcy?

. Zasadnicze cele nowelizacji to między innymi: - zapewnienie większej elastyczności zamawiającym przy udzielaniu zamówień publicznych, - zwiększenie transparentności udzielania zamówień publicznych, - korekta dotychczasowych przepisów będąca konsekwencją przeprowadzonych analiz i przeglądu Prawa zamówień

Wielka szansa i wielki bałagan. Jak polskie firmy inwestują na Ukrainie

zdecydowanym liderem na rynku soków, nektarów i napojów w Polsce, w Czechach, na Słowacji, czołowym producentem na Węgrzech, w Rumunii, Bułgarii i na Litwie. Należą do nich takie marki jak np. Tymbark, Kubuś, Lubella i Puchatek. Na Ukrainę grupa wchodziła z wielkimi nadziejami. Obecnie ma tam 80 proc. rynku

Kolejne zmiany prawa zamówień publicznych

m.in. zwiększenie transparentności i konkurencyjności rynku zamówień publicznych, a także wsparcie rozwiązań innowacyjnych. Poniżej przedstawiamy niektóre projektowane zmiany zawarte w tej części założeń. Jedna ze zmian dotyczyć będzie zasad ogólnych prowadzenia postępowań o udzielanie zamówień

Żółwie, króliki i gepardy. Prezes Microsoft o polskich zdolnych

konkurentów na rynku. Dobre dla firm jest to, że nie trzeba w tym celu być geniuszem IT, nie trzeba zatrudniać armii informatyków. Kiedy prowadzi się małą lub średnią firmę, nie trzeba się na tym znać, ale trzeba rozumieć korzyści z technologii. Można wtedy wykorzystać możliwości chmury, na przykład przy

Banki na cało zło czy całym złem?

walutowych. Druga nieprzyjemna rysa to wyniki ankiety NBP wśród przewodniczących komitetów kredytowych, z pierwszego kwartału 2009 r.: "we wszystkich segmentach rynku kredytowego doszło do silnego ograniczenia podaży kredytu. Banki silnie zaostrzyły kryteria udzielania wszystkich rodzajów kredytu oraz