transparentność działania

DB Energy zadebiutuje na NewConnect we wtorek

rynku głównym. Członkowie zarządu ocenili w rozmowie z ISBnews, że spółka ma w tym momencie zapewnione wszystkie potrzeby kapitałowe i uruchomiła środki pozyskane z emisji prywatnej. Wyjaśniali, że dzięki obecności na giełdzie zwiększy się transparentność firmy. Nie bez znaczenia jest też, że chce ona

MPiT: Siedzibą Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości będzie Radom

przemysłu, podał także. Jego zdaniem, korzyścią z tego, że Fundacja jest powoływana na mocy ustawy jest jej podleganie zasadom funkcjonowania instytucji publicznych umożliwia transparentność działań oraz kontrole przez odpowiednie organy państwa. Jak tłumaczył wiceminister, Fundacja, w dużym

KNF wpisała Assay Management do rejestru zarządzających ASI

będące na wczesnym etapie rozwoju, a preferowane branże to: elektromobilność, medycyna i software. "Wpis do rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi to potwierdzenie najwyższych standardów obsługi, pełnej transparentność i wysokiego poziomu bezpieczeństwa, jaki oferujemy

EBOR i GPW będą wspierać spółki w procesie raportowania czynników ESG

opracowanie dokumentu określającego spójne ramy raportowania, które pomogą spółkom w procesie udostępniania informacji o swoich działaniach i danych w zakresie ESG, posiadających walory użytkowe w procesie inwestycji na rynku kapitałowym, podano. Skrót ESG (ang. Environmental, Social and Corporate

Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

szczególności: - wprowadzenie uproszczeń proceduralnych, w szczególności w odniesieniu do zamówień o wartości poniżej progów unijnych; - zwiększenie konkurencyjności i dostępu do rynku zamówień publicznych dla firm z sektora małej i średniej przedsiębiorczości ; - dążenie do zwiększenia  transparentność

Ociepa z MPiT: Platforma Przemysłu Przyszłości zostanie wpisana do KRS do 8 maja

funkcjonowania instytucji publicznych umożliwia transparentność działań oraz kontrole przez odpowiednie organy państwa. "Fundacja, oczywiście w dużym uproszczeniu, ma łączyć świat biznesu i świat nauki oraz pomóc w transformacji polskiej gospodarki w kierunku przemysłu 4.0. Chcemy podwyższyć wskaźniki

Elektroniczny sąd Ultima Ratio liczy na kilka tys. wyroków miesięcznie

także testy symulowanych spraw" - dodał członek zarządu Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Paweł Orłowski. "Liczymy się z tym, że działanie naszego e-arbitrażu może odciążyć sądy powszechne. Obecnie rozstrzygają one około miliona spraw gospodarczych rocznie, np. o zapłatę za wykonane

KGHM przedłużył kontrakt na dostawę walcówki miedzianej dla Tele-Foniki Kable

wyniosła ponad 70%. Transparentność oraz przejrzystość działań KGHM, a także jakość oferowanych produktów umacniają pozycję spółki na tle konkurencji. Lojalność klientów oraz długofalowe relacje biznesowe przekładają się na długoterminową rentowność przedsiębiorstwa" - dodał prezes. KGHM Polska

Spółki Grupy Azoty z Tarnowa, Polic, Puław i Kędzierzyna zacieśnią współpracę

Grupy i jej efektywnego funkcjonowania na konkurencyjnym rynku chemicznym. Umowa pozwoli Grupie m.in. na wykorzystanie synergii i wzmocnienie pozycji poprzez zintegrowane zarządzenie obszarem handlu. Już dziś Grupa Azoty w wielu obszarach działa w sposób wspólny, jednolity i sprawny. Dziękuję zarządom

Accenture: Polacy mogliby zaoszczędzić blisko 1 mld zł na wymianie walut

Director, Accenture Karol Mazurek, cytowany w komunikacie Jego zdaniem, aby rynek walutowy prężnie się rozwijał, dostawcy usług wymiany walut powinni wziąć sobie do serca wnioski płynące z badania. "Wśród klientów indywidualnych ogromne znaczenie mają działania edukacyjne oraz marketingowe, które

Fortum zakończyło prace nad inteligentną siecią ciepłowniczą warte ok. 13 mln zł

cieplną do klientów. "Równocześnie firma stawia na transparentność w zakresie parametrów dostaw ciepła i daje odbiorcom narzędzia do samodzielnej optymalizacji zużycia. W ramach projektu działa usługa, która pozwala na odczyt parametrów dostawy ciepła w trybie online. Klienci mają dostęp do danych

Sescom zadebiutuje na głównym rynku GPW we wtorek

Warszawie wzmocni naszą pozycję, ale też podkreśli transparentność i otwartą komunikację - to ważne w budowaniu dobrych, wieloletnich relacji biznesowych, także na arenie międzynarodowej. Obecność na GPW to także możliwość pozyskania w przyszłości nowych, stabilnych i długoterminowych inwestorów

Alior Bank jako pierwszy krajowy bank wykorzystuje blockchain publiczny 

, co znacznie ograniczy niepotrzebne zużycie papieru, a jednocześnie może przynieść bankowi milionowe oszczędności, podał Alior.  "Wybór technologii blockchain publiczny jest nieprzypadkowy. Transparentność rozwiązania w połączeniu z odpornością na wszelkie manipulacje wychodzi naprzeciw

DB Energy chce znaleźć się na rynku głównym GPW w ciągu 3-5 lat

połowie lipca. "Dzięki obecności na giełdzie zwiększymy transparentność naszej firmy. Nie bez znaczenia jest, że chcemy edukować rynek w zagadnieniach efektywności energetycznej, a bycie spółką publiczną zwiększa wiarygodność" - wyjaśnił Piontek. "Jest plan, by na rynku głównym GPW

Rząd przyjął projekt ws. obowiązkowego split payment, ma wejść w życie 1 IX

założenia utrudnia lub wręcz uniemożliwia powstawanie nadużyć już na etapie samej transakcji, a jednocześnie zapewnia lepszą transparentność rozliczeń VAT-owskich, wyjaśnia CIR. Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności pozwoli z jednej strony na zabezpieczenie budżetu państwa przed ryzykiem

Tauron pozytywnie ocenia pomysł zwiększenia obligo giełdowego do 100%

ceny energii na rynku oraz zwiększyć transparentność obrotu energią, co przyniesie korzyści dla producentów energii oraz klientów. "Zadaniem Tauron Polska Energia jest dbanie o zrównoważony rozwój firmy i zaspokajanie potrzeb klientów. W naszym portfelu mamy prawie 5,5 mln klientów, w tym blisko

VIII Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG odbędzie się w Jachrance 23-24 X

podejmować trafniejsze decyzje, a także zapewnia transparentność i rozliczalność działań. Nie tylko pozwala sprostać wymogom stawianym przez regulacje prawne, ale pomaga również lepiej realizować cele biznesowe i zyskać przewagę konkurencyjną. Współcześnie pytanie nie brzmi już: czy powinniśmy wdrażać nowe

Everest Capital przydzielił obligacje serii J o wartości 20 mln zł

sytuacja finansowa grupy Everest Finanse oraz strategia obrana przez zarząd spółki przekonały inwestorów do inwestycji w kolejną serię obligacji spółki. Inwestorzy docenili również pełną transparentność grupy, w tym kwartalną weryfikację sprawozdań finansowym przez biegłego rewidenta, co jest niezwykle

Ubezpieczyciel Inter zmienia logo. Ma podkreślać innowacyjność

Nowe logo podkreśla transparentność marki oraz nowoczesny charakter usług - mówi Janusz Szulik, prezes zarządu TU Inter. Oferta Grupy INTER Polska obejmuje ubezpieczenia medyczne, zdrowotne, majątkowe oraz ubezpieczenia na życie, które kierujemy zarówno do klientów indywidualnych, jak i

MIB przyjęło Krajowy Program Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym

- według MIB - transparentność działań prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Dzięki zaplanowanej publikacji Krajowego Planu Bezpieczeństwa wraz z obszarami zagrożeń na kolejne lata, każdy z podmiotów lotniczych będzie posiadał wiedzę, jaki obszar jego działalności jest obecnie priorytetem Prezesa Urzędu

IS: Proponowane przepisy dot. papierosów typu slim to przykład nadregulacji

wszelkich regulacji odnoszących się do informacji czy komunikatów jest otwartość, transparentność i unikanie jakiegokolwiek wprowadzania w błąd konsumentów" - podkreślił Piekarz.  Podczas debaty zwrócono uwagę, że Polska jest drugim największym producentem wyrobów tytoniowych w Unii Europejskiej

Rząd przyjął projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

cyfrowych - przez osiągnięcie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa  systemów informacyjnych służących do świadczenia tych usług, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). "Podjęte działania mają spowodować, że Polska w sposób bardziej skoordynowany będzie przeciwdziałać zagrożeniom płynącym z

Prezydent podpisał nowelę ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

ich dokonaniu. W obu przypadkach firma inwestycyjna będzie zobowiązana do podjęcia określonych w przepisach ustawy działań. Ustawa nakłada na podmioty rynku finansowego dodatkowe obowiązki, wdraża nowe zasady komunikacji z klientem, poszerza wymogi informacyjne, zapewnia większą transparentność

EY: REIT-y mogą się przyczynić do rozwoju sektora budowlanego o ok. 10%

wskazała ponadto, że wymóg notowania REIT na giełdzie jest korzystny, jako dający poczucie bezpieczeństwa inwestorom i transparentność, jednak powinno być dopuszczalne połączenie z notowaniem na innych giełdach. Skomentowała także, że przeznaczanie na dywidendę 80-85% zysku zamiast zakładanych pierwotnie

Projekt dot. split payment zwiększy dochody podatkowe o ok. 1 mld zł rocznie

, eliminując ryzyko znikania podatników wraz z zapłaconym im przez kontrahentów, a nieodprowadzonym podatkiem. System ten z założenia utrudnia lub wręcz uniemożliwia powstawanie nadużyć już na etapie samej transakcji, a jednocześnie zapewnia lepszą transparentność rozliczeń VAT-owskich. "Stosowanie

Getin Noble Bank miał 14 mln zł straty netto, 55 mld zł aktywów w III kw. 2018r.

przychodowej, stabilizacji kosztu ryzyka oraz kontynuacji działań w zakresie realizacji strategii kapitałowej banku. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, od początku roku główny akcjonariusz zasilił bank kwotą 390 mln zł, co w połączeniu z obniżeniem minimalnych wymogów kapitałowych przyczyniło się to do

Cloud Technologies miało 1,02 mln zł straty netto w IV kw. 2018 r.

działalności grupy kapitałowej. Wprowadzone zmiany mają na celu budowanie strategicznej pozycji na rynku globalnym, ale tak jak zakładaliśmy istotnie wpłynęły na wyniki finansowe osiągnięte w 2018 roku. Podejmując te działania wiedzieliśmy, że na pozytywne efekty będziemy musieli poczekać, ale jest to typowe

LPP chce przeznaczać blisko 200 mln zł rocznie na B+R

w tą pracę 40 architektów i koordynatorów. Zespół ten wymyśla i testuje średnio 100 eksperymentalnych rozwiązań rocznie, wydatkując na ten cel około 10 mln zł. Trzecie pole działania firmy to nowe technologie i rozwój form sprzedaży, głównie e-commerce. 250 programistów testuje i wdraża rozwiązania

Chwilówki wpadną do rejestru. Za mało

transparentność rynku pożyczkowego? Czego nowego dowiemy się o rynku pożyczkowym? Chyba tylko, ile takich firm legalnie (czyli z licencją) działa w Polsce. Pisanie po omacku Pomysłodawca mógłby się chociaż wysilić i zażądać - oprócz zaświadczenia o niekaralności - potwierdzenia, że firma ma co najmniej 200 tys

Ile kosztuje faktoring, czyli cena za płynność finansową firmy

W cyklu "Finanse małej firmy" przybliżamy usługę faktoringu. Pozwala ona zachować firmie płynność finansową i jest receptą na tzw. zatory płatnicze – jedną z największych bolączek biznesu. Jak to działa? Załóżmy, że przedsiębiorca wystawia fakturę swojemu kontrahentowi z 30

IJ: Nadzór nad przetargami IT należy przenieść do Ministerstwa Cyfryzacji

. Wcześniej potrzebne jest przeprowadzenie gruntownej, całościowej analizy, która wskaże na najważniejsze problemy, pojawiające się przy okazji postępowań na projekty informatyczne oraz audyt postępowań w minionych latach" - czytamy dalej. Według Instytutu, działania władzy powinny być nakierowane na

Posłowie opozycji w KFP opowiadają się za komisją śledczą ws. GetBacku

. "GetBack działa na rynku regulowanym i dla wielu nie jest zrozumiałe, szczególnie dla posiadaczy obligacji tej instytucji, co się faktycznie stało. Wiele instytucji uwiarygadniało działalność tej firmy na rynku. Możemy mieć poważne wątpliwości, czy posiadacze obligacji będą w stanie odzyskać swoje

Forum Przyszłości: Czy budzik obudzi Ryszarda Petru?

spora część społeczeństwa nie widzi w nich problemu. Młodzi ludzie nie ufają instytucjom państwa. Związki zawodowe powinny więc położyć nacisk na transparentność działań państwa, na budowę kapitału społecznego. Obrona praw pracowniczych to także walka o państwo, które nie marnotrawi ciężko zarobionych

XTPL chce zadebiutować na NewConnect w I półr., chce pozyskać z emisji 10 mln zł

słoneczna stanie się największym źródłem energii elektrycznej na świecie, a jej znaczna część będzie pochodziła właśnie z ogniw fotowoltaicznych. Spółka XTPL działa więc na bardzo perspektywicznym rynku, a nasze szanse na globalny sukces potwierdza zainteresowanie międzynarodowych firm i instytutów, od

"Łowcy nieszczęść" pod lupą prokuratury. W nowej ustawie zabrakło regulacji działalności firm odszkodowawczych

Finansowego. Z firmami współpracują adwokaci i radcowie prawni. Jesteśmy spółką giełdową notowaną na GPW w Warszawie, co oznacza poddanie się restrykcyjnym przepisom zapewniającym pełną transparentność naszego działania - tłumaczy Śmiałkowski z EUCO. Czy i jak ucywilizować branżę? Że trzeba to zrobić

Linetech złożył prospekt do KNF, liczy na debiut jeszcze w I kw.

. "Złożyliśmy dziś prospekt emisyjny do KNF. Mam nadzieję, że nie będzie wielu uwag i w pierwszym kwartale będziemy już notowaną spółką. Nie planujemy emisji, chcemy być bardziej rozpoznawalni i transparentni" - powiedział w rozmowie z ISBnews Kaczor. Linetech działa w branży obsługi dużych

CVC dokapitalizuje swoją polską spółkę 2 mld zł przed przejęciem PKP Energetyka

pozwala zachować transparentność każdej transakcji i ułatwia śledzenie inwestorom losu pieniędzy powierzonych np. CVC" - dodał partner CVC. Wcześniej Polskie Koleje Państwowe S.A. i fundusz CVC Capital Partners podpisały umowę sprzedaży akcji PKP Energetyka. Zaproponowana wartość przedsiębiorstwa

Rewolucja w ochronie danych już obowiązuje. Nakłada kaganiec na firmy, sklepy, urzędy, a nawet Kościół

takie można wysłać np. mailem. RODO wymusi też większą transparentność firm w przypadku naruszenia przepisów. Jeśli dojdzie do wycieku danych, będą one musiały to zgłosić do państwowego organu odpowiadającego za ochronę danych osobowych. Co więcej, będą musiały poinformować o tym wszystkie osoby

Mniej przegranych na rynku forex. Działania KNF dają efekty

. inwestorów na rynku forex w Polsce. Skąd poprawa? - Izba Domów Maklerskich oraz zrzeszone domy maklerskie kładą duży nacisk na rzetelną i systematyczną edukację swoich klientów oraz transparentność działania. Kolejne już wyniki inwestycji, wyraźnie wyższe od dostępnych danych z lat 2013-15, wskazują, że

Mikrokasa: Redukcja na obligacje serii L1 to 57%, seria J wchodzi na Catalyst

internetową platformę sprzedaży, która zwiększy skalę biznesu. "Zainteresowanie ofertą obligacji serii L1 Mikrokasy przerosło nasze oczekiwania. Mamy przekonanie, że to zasługa konserwatywnego i skutecznego modelu biznesowego naszej spółki. Nie bez znaczenia jest transparentność i rzetelne

Sawicki z TelForceOne: Wezwanie daje szansę wyjścia w obliczu trudnego rynku

giełdowym obowiązkom informacyjnym. Sądzę, że właśnie transparentność giełdowa i związane z tym informacje płynące z TelForceOne spowodowały wcześniej zwiększone zainteresowanie naszą branżą obecnych konkurentów. Teraz marże są coraz niższe, a konkurencja - w tym zagraniczna - coraz ostrzejsza"

Grecja minimalizuje straty

pieniędzy podjęto szereg działań. Najważniejsze to zamknięcie dla klientów banków do 6 lipca. Jest to spowodowane problemami z płynnością jakie mają te instytucje. Drugą ważną informacją jest dzienny limit wypłat z bankomatów wynoszący 60 euro na osobę. Dotyczy oczywiście tylko tych maszyn, które w ogóle

Cyberprzestępczość: najsłabszym punktem w sieci są prywatni użytkownicy

Mikko Hyppönen jest szefem działu analiz w fińskiej firmie F-Secure. Pracuje w niej od 1991 r., jest światowej sławy ekspertem w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i prywatności w sieci. Wielokrotnie stawał publicznie w obronie prywatności zwykłych obywateli i apelował o transparentność działań

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

zadaniami. AI może w dużej mierze wspomóc działanie sektora finansowego poprzez udoskonalanie logowania i identyfikacji klienta, upraszczanie procesów, wykrywanie fraudów czy pomoc w ułożeniu spersonalizowanego planu finansowego" - komentuje Marcin Sikora, chief sales officer w Grupie Loando.  

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

w raporcie. Źródło: ISBnews ATM: Odnotował 0,81 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 0,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews R22: Chce na jesieni zaprezentować markę, pod którą będzie działać w całej Europie, poinformował prezes Jakub

Bat na chwilówki, kolejny projekt resortu finansów

. Firma musi mieć kapitał o wartości co najmniej 200 tys. zł pochodzący z udokumentowanego źródła, ale nie z pożyczki lub kredytu. Musi też działać w formie spółki kapitałowej, bo to zdaniem resortu finansów zapewnia transparentność (chodzi np. o rozdział funkcji zarządzających od kontrolnych). Członkowie

Nogę z gazu, Wysoki Sejmie! Niewielka poprawka PiS - wielka klęska firm

ustawodawca poszedł po linii najmniejszego oporu. Zamiast rozwiązań systemowych, wykorzystania w szerszym zakresie narzędzi informatycznych, lepszej koordynacji działania poszczególnych służb, chce osiągnąć cel, przerzucając całą odpowiedzialność na przedsiębiorców, wprowadzając nadmiernie rygorystyczne

Panama Papers. Ucieczka z raju do innego raju

pojechali z Ryszardem. Właśnie po to, żeby zabezpieczyć się przed takimi działaniami, szlachta zaczęła przekazywać majątki do trustów. To nie jest przypadek, że w języku angielskim "trust" oznacza "zaufanie". Rycerze mówili swoim powiernikom: Przekazuję ci ten oto dom i ziemię, na której

Za przywileje dostawców zapłacimy wszyscy

stanowić pole do działania UOKiK. Teoretycznie? - Teoretycznie, ponieważ opłaty półkowe są wynikiem relacji biznesowych między podmiotami gospodarczymi. Należy pamiętać, że Urząd może zająć się takimi relacjami tylko w dwóch przypadkach - kiedy przedsiębiorca nadużywa pozycji dominującej lub doszło do

Marek Drac-Tatoń: w chemii najpierw fuzja, potem giełda

Transparentność, rynkowa wycena akcji i możliwość uzyskania znaczących przychodów z ich sprzedaży, to powód do prywatyzacji Zakładów Azotowych Kędzierzyn i Tarnów poprzez Giełdę Papierów Wartościowych - uważa Marek Drac-Tatoń, prezes Nafty Polskiej. Co czeka Zakłady Azotowe w Kędzierzynie i

Etyczne banki rosną w kryzysie. Nie ryzykują, nikt nie zalega ze spłatą

jest transparentność. W założeniu banki etyczne mają być jak najbardziej przejrzyste. Niemiecki GSL Bank wydaje własny magazyn, w którym opisuje swoje wszystkie inwestycje. Zarząd Banca Etica organizuje w różnych miastach spotkania ze swoimi klientami i udziałowcami, na których przedstawia działania

Główny ekonomista BŚ: Polsko, uważaj na swój dług!

Mariusz Piotrowski: Czy Bank Światowy ma przygotowane jakieś scenariusze działania na wypadek rozpadu strefy euro? - Nie jesteśmy bezpośrednio zaangażowani w żadnym kraju strefy euro, tylko w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Uważnie obserwujemy jednak sytuację, ponieważ kryzys euro uderza w całą

Zasady sporządzania planów zamówień publicznych

ekonomicznej w celu osiągania korzystniejszych dla siebie warunków kontraktowania. Po drugie, przekazanie do publicznej informacji swoich planów, zamawiający dba w najwyższym stopniu o transparentność swoich działań budując tym samym swój pozytywny wizerunek w oczach potencjalnych wykonawców. Podstawa prawna

Nowa wojna o handel. Ludowcy kontra wielkie sklepy

stronie ma UOKiK. Zdaniem Urzędu nasz sektor handlowy jest bardzo konkurencyjny. I nadmierna transparentność opłat może tu tylko zaszkodzić. - Każdy dostawca dąży do jednego celu: chcę dostać tyle co mój konkurent. Czyli znów działania protekcjonistyczne przełożą się prędzej czy później na wyższą, a

Rok Ubera w Polsce. Kim są osoby korzystające z usług firmy?

największa zaletą usługi. Co ciekawe, konkurencyjne ceny nie są najczęściej wskazywaną przez nich zaletą aplikacji. Użytkownicy wybierają Ubera, bo cenią jego transparentność (27 proc. użytkowników docenia fakt, że może sprawdzić cenę kursu przed jego rozpoczęciem) oraz możliwość łatwego i szybkiego