transgraniczne fundusze

Rząd przyjął nowęlę dot. m.in. pracowniczych funduszy emerytalnych

;pracownicze fundusze emerytalne będą mogły m.in. podjąć działalność transgraniczną. "Projekt dostosowuje polskie prawo do wymogów dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami (tzw. dyrektywa IORP2

Sejm przyjął nowelę dot. m.in. pracowniczych funduszy emerytalnych

Europejskiej w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami (tzw. dyrektywa IORP2), a dzięki proponowanym rozwiązaniom pracownicze fundusze emerytalne będą mogły podjąć działalność transgraniczną, co ma znaczenie w kontekście wzrastającej mobilności

Prezes BGK: Pierwsze potencjalne inwestycje Funduszu Trójmorza ogłosimy w 2020r.

Londyn, 13.03.2020 (ISBnews) - Wybrany pod koniec lutego br. investment advisor przygotowuje listę prawdopodobnych inwestycji do zrealizowania przez Fundusz Trójmorza i w tym roku przedstawi pierwsze 3-4 projekty, które mogą być realizowane w pierwszej kolejności, zapowiedziała w rozmowie z

Work Service spodziewa się pogłębienia spadku zamówień w IV i kolejnych tyg.

drugiej połowie marca b.r., jednak według przewidywań spółki może on pogłębiać się w kwietniu, a następnie w kolejnych tygodniach, jeśli spowolnienie gospodarcze będzie się utrzymywać. W szczególności spowolnieniem dotknięte mogą być obszary działalności transgranicznej, działalność dla sektora

Santander BP: Fundusze własne i zobowiązania kwalifikowane to 18,1% po I półr.

Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Poziom funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych Santander Bank Polska na 30 czerwca 2019 roku w odniesieniu do aktywów ważonych ryzykiem wyniósł 18,1%, tj. powyżej wskaźnika minimalnego określonego na poziomie 16%, podał bank w publicznym raporcie. "

RE przyjęła rozporządzenie dot. platform crowdfundingowych

Warszawa, 20.07.2020 (ISBnews) - Rada Europejska (RE) przyjęła dziś nowe rozporządzenie, umożliwiające platformom finansowania społecznościowego oferowanie usług transgranicznych w całej Unii, poinformowała Rada. Dotyczyć mają kampanii, nieprzekraczających 5 mln euro w ciągu 12 miesięcy. Nowe

Work Service oczekuje silnego wzrostu zapotrzebowania na pracę tymczasową w br.

Warszawa, 09.04.2018 (ISBnews) - Work Service szacuje, że w tym roku zapotrzebowanie na pracę tymczasową dynamicznie wzrośnie i firma oczekuje także podwojenia liczby wyrekrutowanych pracowników w ramach działalności transgranicznej, wynika z wypowiedzi prezesa Macieja Wituckiego. "

Nowela dot. m.in. pracow. funduszy emerytalnych skierowana do sejmowej komisji

prawo do wymogów dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami (tzw. dyrektywa IORP2), a dzięki proponowanym rozwiązaniom pracownicze fundusze emerytalne będą mogły podjąć działalność transgraniczną

CPK otrzymało dofinansowanie UE na projekt linii kolejowej do czeskiej granicy

prowadzących do portu i Warszawy z różnych kierunków. Dziś fundusze unijne dofinansowują pierwszy krok tej inwestycji, czyli przygotowanie dokumentacji. Zabiegamy o to, by w przyszłości wsparły również inne połączenia kolejowe prowadzące do Portu Lotniczego Solidarność" - powiedziała minister funduszy i

MCI Capital miało 113,39 mln zł zysku netto, 123,58 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

. wobec 187,54 mln zł rok wcześniej. "Zysk netto w roku 2019 to przede wszystkim zasługa zysku z inwestycji w wysokości 128 mln zł. Na te wyniki najsilniej wpłynął wynik funduszu MCI.EuroVentures w wysokości 165 mln zł (20,2% IRR), skompensowany przez ujemny wynik funduszu MCI.TechVentures w

Work Service rozpoczął przegląd opcji strategicznych

działalność na rodzimym rynku usług personalnych oraz transgranicznej wymianie pracowników do i z Polski. W ramach aktualizacji strategii emitent planuje analizę w następujących obszarach: - działalności inwestycyjnej, w szczególności dalszych dezinwestycji oraz potencjalnych nowych inwestycji

Premier przedstawił źródła finansowania programu Nowa Piątka PiS

przemyt i oszustwa transgraniczne mają przynieść ok. 14-24 mld zł w ciągu 2-3 lat. "Z myślą o wszystkich Polakach przygotowaliśmy nasz nowy program - na następne lata. Mam nadzieję, że na następne dziesięciolecia. […] Mamy ten główny podstawowy cel - lepsze, zasobne, europejskie życie

ETO: Niemal 40% sieci drogowej w Polsce wymaga napraw

względu na nieukończone odcinki transgraniczne i niedostateczną koordynację, jeśli chodzi o miejsca parkingowe i infrastrukturę paliw ekologicznych, a niedostateczne wysiłki na rzecz utrzymania sieci oznaczają, że jej stan może się pogorszyć w perspektywie długoterminowej" - czytamy w sprawozdaniu

INC w nowej strategii celuje w 6-krotny wzrost wartości firmy do IX 2022 r.

podpisało list intencyjny o współpracy z Tar Heel Capital Pathfinder, dzięki któremu INC będzie podmiotem pierwszego wyboru w zakresie pozyskania finansowaniu lub upublicznienia spółek portfelowych funduszu. Z sukcesem udało się przeprowadzić pierwszy taki projekt, jakim było pozyskanie 3,4 mln zł dla

CMS/ EMIS: Wartość polskiego rynku M&A wzrosła do 10,93 mld euro w 2019 r.

na rynku pozostaną fundusze private equity i ich spółki portfelowe, które z jednej strony wciąż dysponują znacznymi środkami na nowe inwestycje, z drugiej zaś będą kontynuować proces wyjść z inwestycji. Widzimy również zainteresowanie polskim rynkiem M&A ze strony inwestorów branżowych

Strategia Work Service zakłada rentowność wyższą niż średnia branży do 2020 r.

transgranicznej wymiany pracowników i rekrutacji zagranicznych, - realizowanie dużych projektów HR przy wykorzystaniu własnych kanałów pozyskiwania pracowników poza granicami kraju, - wykorzystywanie czynników przyspieszających budowanie wartości (stabilny wzrost przychodów, zrównoważone zwiększanie marży

RE zwiększyła zobowiązania budżetu UE o 3,57 mld euro na 2020 r.

Warszawa, 14.04.2020 (ISBnews) - Rada Europejska (RE) wprowadziła poprawki do budżetu UE na rok 2020, zwiększając zobowiązania o 3,57 mld euro, a płatności o 1,6 mld euro w celu uwolnienia funduszy na reakcję na kryzys gospodarczy, spowodowany epidemią koronawirusa, poinformowano. Tym samym

Waterland zamierza ogłosić swoją drugą inwestycję w Polsce w przyszłym tygodniu

pierwszej polskiej 'platformy' [spółki, na bazie której fundusz zakłada konsolidację]. Nie mamy wydzielonej puli środków do zainwestowania na dany region Unii Europejskiej. Nasze inwestycje są często transgraniczne. Prowadzimy rozmowy w Polsce z firmami, które to doceniają. Coraz więcej z nich rozgląda się

Nowa polityka kredytowa EBI wykluczy finansowanie paliw kopalnych od końca 2021

, nieciągłych źródeł energii, takich jak wiatr i energia słoneczna, a także wzmocnienie transgranicznych połączeń międzysystemowych; - zwiększenie wpływu inwestycji wspierających transformację energetyczną poza UE. "Emisje dwutlenku węgla w światowym przemyśle energetycznym osiągnęły w 2018 r. nowy

Work Service miał 0,62 mln zł straty netto, 10,46 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

personalne nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach. Oznacza to, że źródła naszych dochodów z rodzimego rynku i zagranicznej działalności, po raz pierwszy w historii się wyrównały i zapewniły odpowiednią dywersyfikację.  W wyniku rosnącego popytu na transgraniczne wymiany pracowników

Plany NIK na 2020 r. obejmują m.in. kontrolę finansów NBP za lata 2015-2020

mobilizacyjną i bojową w wypadku zagrożeń zewnętrznych. Kontrolerzy zaplanowali również audyt stanu przygotowania Służby Ochrony Państwa do wypełniania ustawowych zadań. "Polski system ochrony zdrowia od lat wywołuje publiczne dyskusje. NIK sprawdzi, jak Narodowy Fundusz Zdrowia realizował postawione mu

MG: Zrealizowano ostatni polski etap budowy mostu energetycznego z Litwą

Ministerstwo Gospodarki. "Realizacja projektu przyczyni się jednocześnie do poprawy warunków pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz zwiększenia zdolności przesyłowych na połączeniach transgranicznych. Ma również zwiększyć udział krajów bałtyckich (Litwy, Łotwy i Estonii) w europejskim rynku

17. Banking Forum i 13. Insurance Forum o open banking, analizie danych, AI i ML

tegorocznym kongresie wzięło udział 648 osób.  "Przez kolejne dwa panele, bankowość i ubezpieczenia szły w parze, poruszając tematy takie jak brexit, podmioty transgraniczne czy bezpieczeństwo. Następnie kongres rozdzielił się na dwie ścieżki, w której jedna traktowała o tematach bliższych

BGK kupił od PKO BP udziały w funduszu Marguerite I

Warszawa, 27.04.2018 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) kupił od PKO Banku Polskiego (PKO BP) udziały w europejskim funduszu inwestycyjnym Marguerite I, jest pierwszym w historii Unii Europejskiej przykładem paneuropejskiego modelu finansowania projektów infrastrukturalnych

Przegląd informacji ze spółek

zł w całości na kapitał zapasowy, podała spółka. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) chciałaby otrzymać środki, o które wnioskowała do Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) na jesieni tego roku, poinformował wiceprezes Radosław Załoziński. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) będzie pracować na odrobieniem

Santander BP miał 304,85 mln zł zysku netto, 221,61 mld zł aktywów w II kw.

tytułu prowizji obniżył się o 1,2% r/r, w dużej mierze pod wpływem uwarunkowań zewnętrznych. W okresie zamknięcia się gospodarek odnotowano słabszą transakcyjność klientów, co w połączeniu ze zmianą zasad realizacji płatności transgranicznych w euro (zgodnie z regulacjami unijnymi), przełożyło się na

KE zatwierdzila polski program pomocy dla przedsiębiorstw o wartości 3,5 mld zł

trudnych czasach" – dodała. Po zatwierdzeniu przez Komisję polskiego programu gwarancji, Polska zgłosiła KE nowy program pomocy dla przedsiębiorstw narażonych na straty z powodu epidemii koronawirusa. Ma być współfinansowany w ramach zarządzania dzielonego, z funduszy Unii Europejskiej

Komisja PE chce przeglądu zasad wyboru projektów energetycznych na listę PCI

Polski. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie transeuropejskiej sieci energetycznej (TEN-E), przyjętym w 2013 r., Komisja określa najważniejsze PCI w całej UE, aby projekty te mogły korzystać z uproszczonych zezwoleń i prawa do ubiegania się o fundusze UE z połączenia Instrument europejski. Większość

Zgłoszenia do polskiej edycji programu CEE-Released przyjmowane do 6 czerwca

menedżerowie - pomogą najlepszym firmom skalować swoją działalność w Polsce i na rynkach zagranicznych. Jest to pierwszy w historii program transgraniczny w 18 krajach Europy Środkowo-Wschodniej, który zapewni firmom na wczesnym etapie rozwoju zwiększenie skali i możliwości wzrostu dzięki wsparciu uznanych

Colliers: Polski rynek nieruchomości inwest. miał 58% udziału w CEE-6 w I półr.

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży" - czytamy w komunikacie. Łącznie 26% środków finansowych w pierwszym półroczu pochodziło od źródeł lokalnych w krajach CEE-6 lub z przepływów transgranicznych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W analizowanym okresie fundusze USA, Wielkiej Brytanii i Europy

Przegląd informacji ze spółek

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła utrzymywanie przez Bank Millennium dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie grupy w zakresie funduszy własnych w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych w wysokości 4,87 pkt proc. dla łącznego współczynnika

Rząd przyjął projekt ustawy dot. utworzenia Instytutu Europy Środkowej

komunikacie.  Przychodami Instytutu będą m.in. dotacje z budżetu państwa (na realizację zadań i pokrycie bieżących kosztów działalności), środki pochodzące z funduszy unijnych oraz przychody z prowadzonej działalności gospodarczej i innej, podano także. Zadania Instytutu to: - prowadzenie

VI Wschodni Kongres Gospodarczy odbędzie się 25-26 września w Białymstoku

materiale. "Kolejne panele dyskusyjne zaplanowane na 25 września br. dotyczyć będą funduszy unijnych po roku 2020, strategii w rozwoju regionów, inwestycji samorządowych i ich finansowania, współpracy transgranicznej, połączenia biznesu i nauki, cyfryzacji i nowych technologii, rynku pracy

PwC: Inicjatywa Trójmorze może wesprzeć rozwój transportu w regionie CEE

nowych źródeł finansowania infrastruktury transportowej. "Inicjatywa Trójmorza - to jest szukanie punktów wspólnych w interesach poszczególnych państw. Projekty infrastrukturalne w ramach tej inicjatywy powinny być dofinansowane z funduszy UE z nowej perspektywy po 2020 roku - to jest podstawa

Przegląd informacji ze spółek

Walaszczyk oraz fundusz współzarządzany przez CVI Dom Maklerski Sp. z o.o. posiadają udziały, przedwstępną warunkową umowę sprzedaży akcji spółki Exact Systems, podała spółka.  PKP Cargo, w związku z planowanym zakupem nowych lokomotywy elektrycznych, opublikowało za pośrednictwem platformy zakupowej

Planowany roczny budżet Polskiego Funduszu Audiowizualnego to min. 100 mln zł

Warszawa, 29.12.2016 (ISBnews) - Projekt ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej trafił do uzgodnień międzyresortowych, poinformowało Rządowe Centrum Legislacji. Planowane jest powołanie Polskiego Funduszu Audiowizualnego (PFA) z minimalnym rocznym budżetem na poziomie ok

"PB": Polskie szpitale zarobią na "medycznej strefie Schengen"

Gazeta wyjaśnia, że w październiku 2013 roku zacznie działać unijna dyrektywa w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej, dzięki której na leczenie nad Wisłą bez problemów będą mogli przyjeżdżać chorzy z całej Unii. Pacjenci z krajów zachodnich będą mogli zapukać nie tylko do publicznych, ale

BGK rozpoczął współpracę z bankami rozwoju z Egiptu i Rwandy

formule postfinansowania akredytywy lub kredytu dla banku nabywcy. Porozumienie z Development Bank of Rwanda ułatwi obsługę płatności transgranicznych i współpracę pomiędzy polskim a rwandyjskim biznesem, podano. "Jednym z filarów działalności BGK jest wspieranie eksportu i ekspansji

Przegląd prasy

PGE spotkali się wczoraj z ekipą z chińskiego funduszu CEE Equity Partners, który kontroluje prawie 16% akcji Polenergii i usłyszeli, że fundusz nie sprzeda akcji Polenergii w wezwaniu wg gazety ISBnews --Fed prognozuje wzrost PKB w USA na 2,7-3% w 2018 i 2,2-2,6% w 2019 --Fed podniósł główną

EIM: PEP 2040 powinna w większym stopniu uwzględnić inwestycje w sieci

400 kV nie pozwalają na aktywną działalność Polski na międzynarodowym rynku energii elektrycznej. Dla przyszłego bezpieczeństwa naszego kraju należy więc zwiększyć liczbę i przepustowość połączeń transgranicznych, zaś harmonogram tych działań powinien zostać włączony do PEP 2040" - napisano także

Przegląd prasy

polskim rynku i transgranicznej wymianie pracowników do i z Polski Dziennik Gazeta Prawna --Polska odrzuca wypłatę odszkodowania na rzecz Abris, dopóki naszej skargi nie rozpatrzy Sąd Najwyższy w Sztokholmie wg gazety --W wyznaczaniu gospodarczego kursu kraju rośnie rola otoczenia premiera

Synektik zrealizuje kontrakty dla dwóch szpitali o łącznej wartości 9,1 mln zł

ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na łączną kwotę ponad 9,1 mln zł,  poinformował prezes Cezary Kozanecki. "Dostrzegamy wyraźnie pozytywny trend w wydatkowaniu środków Ministerstwa Zdrowia na poprawę

KE: UE kończy przygotowania na wypadek 'twardego Brexitu', możliwego 12 IV

r. Komisja zaproponowała już, w ramach swoich wniosków dotyczących kolejnych wieloletnich ram finansowych, kontynuowanie i wzmocnienie transgranicznego wsparcia na rzecz pokoju i pojednania w przygranicznych hrabstwach Irlandii i Irlandii Północnej. - Budżet UE (trwa proces ostatecznego

Polskie kłopoty podatkowe z unijnym prawem

Zgodnie z dyrektywą unijną przewoźnicy międzynarodowi płacą w danym państwie członkowskim VAT wyliczony na podstawie odległości, jaką pokonują na jego terenie. Polska stosuje jednak odmienny system naliczania podatku od usług transgranicznego transportu pasażerskiego. Kierowca autokaru, wjeżdżając

KE proponuje budżet UE na 2019 r. zakładający wzrost zobowiązań o 3%

;inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych mieszkających w regionach o wysokiej stopie bezrobocia młodzieży, połączone ze środkami Europejskiego Funduszu Społecznego, podano także. "Komisja spodziewa się, że w 2019 r. programy polityki spójności na lata 2014-2020 będą nadal realizowane na

Rząd przyjął założenia do projektu budżetu na 2020 r. m.in. z niższą stawką PIT

wykorzystaniem funduszy z bieżącej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). "Najbardziej istotnym składnikiem wzrostu pozostanie konsumpcja prywatna, wspierana optymistycznymi oczekiwaniami polskich konsumentów i dobrą sytuacją na rynku pracy. W najbliższych

KE przyznała wstępnie 13,1 mld euro dotacji w ramach 'Łącząc Europę'

Warszawa, 30.06.2015 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) zaproponowała, by przyznać unijne fundusze w wysokości 13,1 mld euro 276 projektom w dziedzinie transportu wybranym w pierwszym zaproszeniu do składania wniosków w ramach instrumentu "Łącząc Europę" (CEF), podała KE. "Z

Przegląd prasy

zł straty EBIT w I poł. 2018 r. --Indeks WIG20 wzrósł o 1,05% na zamknięciu w czwartek --Konsorcjum Comp rozbuduje system kryptograficzny CZI MON za max. 59,3 mln zł --PGE GiEK sprzeda PSE energię elektryczną za 410 mln zł na pokrycie strat w sieci --IK: Fundusz Trójmorza powinien wspierać

Coraz bliżej gazowego połączenia Polski i Słowacji

Słowacji, w której znajduje się największy na Słowacji kompleks tłoczni gazu, dotąd wykorzystywanych do tranzytu rosyjskiego gazu do Europy Zachodniej. Transgraniczną rurą będzie można dostarczać do Polski początkowo 5,7 mld m sześc. gazu, czyli jedną trzecią zużycia tego surowca w naszym kraju. Po

Przegląd prasy

Fintech with PKO Bank Polski!' --MIR: Wartość umów na dofinansowanie z UE wzrosła do 187,3 mld zł --Akcjonariusze Comarch zdecydują 27 VI o wypłacie 1,5 zł dywidendy na akcję --ASM Group i fundusz PFR TFI zawarły umowę ws. inwestycji na rynku DACH --Pesa dostarczy warszawskiej SKM pociągi za 310,5

Przegląd prasy

kilku latach dynamicznego rozwoju polska branża meblarska zaczęła odczuwać wyraźne spowolnienie --Nowe obostrzenia prawne oraz instytucjonalne mają zapewnić większe bezpieczeństwo płatności elektronicznych, także transgranicznych. Parkiet  --Publikowane w 2017 r. wskaźniki makroekonomiczne i

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Warszawa, 14.09.2018 (ISBnews/ISBtech) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu  10-14 września br. BIZNES I FINANSE: RYNEK Cyfryzacja: Fundusz Trójmorza, którego oficjalna prezentacja nastąpi podczas szczytu

Przegląd informacji ze spółek

szacuje, że w tym roku zapotrzebowanie na pracę tymczasową dynamicznie wzrośnie i firma oczekuje także podwojenia liczby wyrekrutowanych pracowników w ramach działalności transgranicznej, wynika z wypowiedzi prezesa Macieja Wituckiego. Cyfrowy Polsat zdecydował o przedłużeniu do 14 maja 2018 r. włącznie

Wyścig z czasem w zamówieniach

wdrożenie nowych przepisów w kilkunastu obszarach, tak abyśmy nie narazili się na zarzuty niewdrażania prawa europejskiego i nie groziło nam wstrzymanie finansowania w ramach funduszy europejskich - mówi "Wyborczej" Wojciech Hartung, ekspert ds. zamówień publicznych z kancelarii DZP. Najpierw

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

, szukaj ofert pracy". Źródło: spółka E-commerce: E-handel transgraniczny jest potężną i dynamiczną branżą rosnącą w tempie ok. 25% rocznie – czyli na poziomie rzadko dostępnym dla większości rynków detalicznych – wynika z raportu DHL Express. W efekcie wartość e-handlu transgranicznego

Plan Junckera potrzebny Europie Wschodniej

, mieszczący się w Luksemburgu. Jest własnością wszystkich państw należących do Unii Europejskiej, przy czym udziały w banku zależą od wielkości poszczególnych gospodarek. Polska ma nieco ponad 2 proc. udziałów. Juncker proponuje, by fundusz, który EBI przeznacza na gwarancje kredytowe, został powiększony o 21

Czy S3 dotrze do Czech? Optymizm rządu studzi Komisja Europejska

Komisję Europejską liście? - Projekt dotyczący budowy drogi ekspresowej S3 po polskiej lub R11 po stronie czeskiej nie został złożony w ramach naboru projektów CEF, który właśnie się zakończył. Z tego względu nie mógł on otrzymać dofinansowania, pomimo że jest to transgraniczny odcinek położony w sieci

Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

transgraniczny poprzez budowanie łańcucha wartości, zapewnienie bezpieczeństwa płatności, zarządzanie przepływem pieniężnym i uproszczenie obsługi back-office, podano. "Rozwiązanie Mastercard Trade Solution uwzględnia najnowocześniejszą, opartą na chmurze platformę handlu B2B firmy Octet Europe, która

Europejski Kongres Gospodarczy: Miliardy na kolej z UE, ale czy wykorzystamy?

PKP PLK ma problem z wydawaniem unijnych funduszy przeznaczonych na modernizację kolei - do końca ub. roku wykorzystano tylko jedna trzecią dostępnych funduszy. - Na teraz wykorzystaliśmy 45 proc. dostępnej alokacji na kolej. Reszta pieniędzy nie przepadnie, bo choć zostało mało czasu, chcemy w pełni

Allen & Overy: Polski rynek M&A jest poniżej potencjału

opublikowanymi w tegorocznym "M&A Insights", w 2015 r. globalnie wartość transakcji wzrosła o 22% r/r, osiągając bezprecedensową sumę 4 bilionów USD, przy dalszym spadku ich liczby o niemal 13% r/r. Mniej więcej jedna trzecia wszystkich transakcji w 2015 roku miała charakter transgraniczny, podobnie

Gazoport w Świnoujściu ma dotację z UE i liczy na więcej

W połowie zeszłego tygodnia Komisja Europejska dała zielone światło rządowi na przekazanie 925,5 mln zł z funduszy unijnych na budowę gazoportu w Świnoujściu. Już wczoraj przyznano z tej puli 456 mln zł dotacji. Umowę w tej sprawie podpisały państwowa firma Polskie LNG oraz krakowski Instytut Nafty

Przegląd prasy

wtorek podjęli wstępnie decyzję o przedłużeniu unijnych sankcji gospodarczych wobec Rosji o pół roku - podały unijne źródła Parkiet --Rada nadzorcza PZU Życie, której szefem jest prezes ubezpieczeniowej grupy Michał Krupiński zleca audyt w swojej życiowej spółce oraz w firmie zarządzającej funduszem

30 tys. firm założonych przez Polaków w Wielkiej Brytanii. Jak Brexit może im zaszkodzić?

funduszami unijnymi dla polskich przedsiębiorców? Po 2019 r. Wielka Brytanii może przestać płacić składkę do unijnego budżetu (ok. 9 mld funtów rocznie). Czy transza funduszy dla Polski, wybiegająca poza 2020 r., zostanie obcięta? - Musimy nauczyć się funkcjonować w zupełnie zmienionych warunkach

Przegląd informacji ze spółek

mBank wyemitował obligacje podporządkowane o łącznej wartości nominalnej 750 mln zł z terminem zapadalności w 2025 r., poinformował bank. Gaz-System i PJSC Ukrtransgaz - operator systemu przesyłowego Ukrainy - podpisali umowę o współpracy ws. rozwoju transgranicznych zdolności przesyłowych

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

; Visa, Currencycloud: Ogłosiły zawarcie partnerstwa mającego na celu tworzenie kolejnych innowacji w obszarze płatności transgranicznych oraz płatności realizowanych podczas podróży zagranicznych. Dzięki nowemu partnerstwu klienci i partnerzy Visa zyskają możliwość

Przegląd informacji ze spółek

o zakończeniu działalności w zakresie obsługi przesyłek listowych tradycyjnych, tj. przesyłek innych niż przesyłki e-commerce, podała spółka.   Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) kontynuuje negocjacje w sprawie zakupu 100% akcji BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) od GE

Przegląd prasy

dwóch źródeł: składka powitalna oraz dopłata roczna dla uczestników będą płacone ze środków Funduszu Pracy, a składki płacone przez pracodawcę będącego jednostką sektora nansów publicznych będą ponoszone z budżetu danej jednostki Puls Biznesu --KGHM zamierza pożyczyć w EBI 900 mln zł na projekty

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

koniec maja br. 2 mln, z czego 200 tys. to Polacy, podała spółka. Okres pandemii zaowocował skokowym wzrostem zainteresowania przelewami transgranicznymi. Źródło: ISBnews TCO Development: Opublikował nowy raport "Skutki i spostrzeżenia: obieg zamknięty sprzętu IT w praktyce", (tłum. Impacts

Przegląd informacji ze spółek

podjęcia działalności transgranicznej na terytorium Królestwa Hiszpanii, podał urząd. Spółka zależna Murapolu -  Murapol Projekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 sp. k. - kupiła od Banku Zachodniego WBK nieruchomość zlokalizowaną w Wieliczce o powierzchni

Suwalski szpital idzie do prokuratury

procedur z prawem. Przypomnijmy, że szpital w Suwałkach z funduszy unijnych otrzymał 12 mln zł na remont dwóch oddziałów: spornej chirurgii i intensywnej terapii. - Są to środki z dwóch projektów w ramach programu współpracy transgranicznej Polska - Litwa. Pierwszy, we współpracy ze szpitalem w Mariampolu

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

, wynikających z rozporządzenia unijnego w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek. Sankcje nakładane będą za nieprzekazywanie Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (UKE) informacji wskazanych w rozporządzeniu oraz publicznych cenników opłat za doręczanie pojedynczych paczek.Źródło: ISBnews Informatyka

Tygodniowy oprzegląd informacji ISBtech z sektora TMT

i przelewów transgranicznych.  Źródło: ISBnews Orange Polska: Wraz z przedstawicielami gminy Wołów powołali Dolnośląską Unię Światłowodową, której celem  jest zapewnienie szerokopasmowego internetu mieszkańcom Dolnego Śląska, likwidacja "białych plam" w województwie oraz

Mińsk nie dostanie miliarda euro kredytu z EBI

transgranicznych linii energetycznych. Remontem niedziałającego łącznika Białystok - Roś bardzo zainteresowany jest białoruski państwowy monopolista Biełenergo oraz polski PSE Operator zawiadujący naszymi sieciami. Gajęcka dodaje, że część pożyczek EBI mogłaby też trafić do białoruskich banków, by kredytowały

UE: liberalizacja energetyki z oporami

limitów międzynarodowej wymiany energii doprowadzi do bardzo wysokich kosztów wymiany transgranicznej i opłat przesyłowych. - Jeżeli nie będzie działań Unii Europejskiej i wyodrębnionych funduszy oraz poszerzenia transgranicznych zdolności przesyłowych, to konkurencyjność na rynku energii będzie

Unia zmienia politykę transportową. W Polsce skorzysta na tym kolej

krwionośny wspólnego rynku umożliwiający swobodny przepływ towarów i ludzi w ramach UE". Sieć połączeń tworzących te korytarze ma powstać do 2030 r. Obejmie 94 porty morskie, 38 portów lotniczych, 15 tys. km linii kolejowych dużej szybkości oraz 35 przejść transgranicznych, które stanowią wąskie gardła

40 umów handlowych i porozumień Polski z Chinami

inwestycje, kiedy skończą się już unijne fundusze. W sieci Jedwabnego Szlaku Fora ekonomiczne zdominował temat Nowego Jedwabnego Szlaku. Ta koncepcja ogłoszona przez Xi Jinpinga w 2013 r. to dziecko prezydenta Chin. Zakłada utworzenie sieci korytarzy transportowych, które połączyłyby Chiny z krajami Unii

Przegląd informacji ze spółek

Wojciech Derda. Aktywa zgromadzone w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Raiffeisen Polbank wyniosły ponad 300 mln zł na koniec grudnia 2014 roku, poinformował bank. PKP Cargo ogłosiło przetarg na zakup 20 lokomotyw wielosystemowych do obsługi połączeń transgranicznych, z czego pięć

Trudne usprawnianie energetyki

pytanie, co trzeba zrobić, aby zwiększyć ilość energii w obrocie międzynarodowym - trzeba przede wszystkim zwiększyć transgraniczne moce przesyłowe. Zdaniem Szymona Duńca, prezesa Atel Polska, PSE Operator, który udostępnia moce przesyłowe za pomocą aukcji, zarabia na tym duże pieniądze, które powinien

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

. Firmę wsparły m.in.: Vostok Emerging Finance, Hard Yaka (fundusze z Doliny Krzemowej), Revo Capital, U-Start Club i Practica Capital. Platforma do realizacji przelewów transgranicznych wykorzysta finansowanie w celu zwiększenia międzynarodowej ekspansji i innowacyjności swoich produktów.   

Czesi mają nadwyżkę budżetową. Na ile ich gospodarka góruje nad polską?

obowiązuje dyrektywa transgraniczna, zgodnie z którą państwa Unii Europejskiej są zobowiązane do zwrotu ubezpieczonym chorym kosztów leczenia w innych krajach UE. Jak informuje NFZ, do funduszu wpłynęło 4227 wniosków o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej od Polaków, którzy w 2015 roku korzystali z

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Warszawa, 21.06.2019 (ISBnews/ISBtech) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora telekomunikacja-media-technologie z okresu  17-21 czerwca br. BIZNES I FINANSE: RYNEK Cyfryzacja: Private Equity Managers (PEM) uważa, że powstanie funduszu typu commitment

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBtech z sektora TMT

o wypłacie dywidendy w wysokości 0,05 USD na akcję, tj. łącznie 2 775 000 USD, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.  Źródło: ISBnews Grupa Pracuj: Wraz z częścią udziałowców uruchomiła fundusz Pracuj Ventures, który ma wspierać startupy HRTech i EduTech, podano w komunikacie. Źródło: ISBnews

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

; KnowledgeHub Starter ASI: PFR Starter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (PFR Starter FIZ), KnowledgeHub Starter, Knowledge Hub, oraz 8 osób fizycznych: Marcin Woźniak, Marcin Gaworski, Daniel Kaczmarek, Adrian Radomski, Damian Rutkowski, Konrad Spoczyński, Adrian Tureniec, Adam Dyba złożyli do Urzędu Ochrony

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

: Instytucja Zarządzająca MRPO - Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przekazał do Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej (MSS), spółki zależnej Hyperiona, pozytywny raport z wykonania kontroli infrastruktury telekomunikacyjnej i infrastruktury towarzyszącej MSS

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

, dokonujący zakupów w zagranicznych sklepach internetowych, szukają lepszych cen (73% podaje ten aspekt jako powód dokonywania zakupów transgranicznych) oraz dostępu do przedmiotów niedostępnych w ich kraju (55%). Dla sprzedawców zainteresowanych pozyskaniem klientów z zagranicy kluczem do sukcesu jest

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

, który posiada obecnie 46% udziału w Movie Games.  Źródło: ISBnews TelForceOne: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na zniesienie dematerializacji akcji od 21 lutego br., podała Komisja. Źródło: ISBnews ATM: MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty złożył wniosek do Urzędu

Prezes BGK: różnimy się od banków komercyjnych

Otóż oprócz typowej działalności bankowej, jaką prowadzą banki komercyjne, BGK ma też całą gamę zadań zleconych przez państwo, związanych z umiejscowionymi w banku funduszami celowymi - mówi Wojciech Kuryłek, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego w rozmowie z "Nowym Przemysłem". Bank

Albo zapłacisz 3 tys. zł, albo oślepniesz

z centrum okulistycznego Agel w Ostrawie. Od prawie roku obowiązuje w całej Unii Europejskiej dyrektywa o transgranicznej opiece medycznej. Umożliwia ona leczenie się za granicą za pieniądze krajowego ubezpieczyciela. Najpierw płacimy z własnej kieszeni, a potem przedstawiamy rachunek

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

. Jego wartość zwiększy się w tym roku aż trzykrotnie.   Źródło: ISBnews E-commerce: Parlament Europejski przyjął przepisy ułatwiające transgraniczne zakupy w internecie, zapewniające  konsumentom m.in. większą możliwość wyboru strony internetowej, na której chcą kupować towary lub usługi

Unia bankowa: ratunek, fikcja czy ryzyko?

Międzynarodowego Funduszu Walutowego. A i wcześniej bankierzy - nie tylko zresztą w Europie, ale też po drugiej stronie Atlantyku - się nie popisali. Amerykańskie banki oraz wielkie instytucje parabankowe (jak Fannie Mae czy Freddie Mac) przez lata uprawiały rozdawnictwo kredytów hipotecznych, pompując bańki na

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

rozwoju tego rynku. Obecnie jedynie 15% Europejczyków dokonuje zakupów internetowych w innym państwie UE i tylko 7%. MŚP prowadzi sprzedaż transgraniczną" - czytamy w komunikacie. Źródło: ISBnews   BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI    Comarch: Odnotował 18,77 mln zł skonsolidowanego

Leasing jedzie na koniunkturze

WNP Wielki popyt na środki transportu zaskoczył branżę leasingową. Nawet sprzęt poleasingowy sprzedaje się wyśmienicie. Gorzej jest z nieruchomościami, którymi interesują się fundusze. Wzrost gospodarczy oznacza nowe inwestycje, a te przekładają się na poszukiwania różnych źródeł finansowania

Przyszłość unijnej polityki regionalnej: wilk syty, owca cała

partnerów Unijny komisarz ds. polityki regionalnej Michel Barnier, odpowiedzialny za unijne fundusze strukturalne i spójnościowe, ma temat do rozmyślań na świąteczno-noworoczną przerwę w pracach Komisji. Krótko przed świętami sześciu szefów rządów unijnych państw - Austrii, Francji, Niemiec, Holandii

Jakie koszty wprowadzenia unijnych norm ekologicznych poniosą firmy

Dzięki wynegocjowanym okresom przejściowym i unijnym funduszom strukturalnym polskie firmy podołają kosztom wdrożenia unijnych norm ekologicznych Na pierwszy rzut oka koszty wdrożenia prawa Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska wydają się astronomicznie, katastrofalnie duże: 20-30 mld

Strzelają do banków z trzech stron. Czy nowy podatek ma sens?

finansowych do Polski. Należałoby także dbać o rozwój sektora bankowego w Polsce, a nie zachęcać banki do transgranicznego kredytowania. To może osłabiać krajowy system finansowy. Długookresowo Polska potrzebuje nowego kapitału, aby szybko się rozwijać. Regulacje powinny zatem odpowiadać celom strategicznym

J.K.Bielecki: Polskie spółki dla Polaków

. Wzmocni to fundusze emerytalne, które obok państwa są znaczącymi udziałowcami wielu tych firm. Te rozwiązania, które proponujemy w programie, są oparte na doświadczeniach biznesowych i działaniach państwowych funduszy inwestycyjnych (Sovereign Wealth Funds) oraz wnioskami z zarządzania spółkami

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Labudek. "Nowelizacja ustawy przeszła przez komisję senacką i po przegłosowaniu w Senacie pójdzie do podpisu prezydenta. Najważniejsze modyfikacje ustawy zmierzają w kierunku ułatwienia prowadzenia w Polsce (w formie usług transgranicznych) działalności w zakresie gier hazardowych podmiotom