transfery budżetowe

OECD podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski do 4,3% w br. do 3,8% w 2020

prywatnej będzie spowalniać stopniowo, gdy wpływ nowych socjalnych transferów i obniżek podatków straci na sile" - czytamy w komunikacie. OECD spodziewa się, że "pomimo solidnego wzrostu gospodarczego, silna ekspansja fiskalna w 2019 i 2020 popchnie deficyt budżetowy z 0,2% PKB w 2018 roku do

Bank Millennium: Wzrost dochodów z VAT w budżecie na 2020 r. zbyt optymistyczny

roku 429,5 mld zł. Dochody z podatku VAT założono na poziomie 200,2 mld zł, tj. 11,5% więcej niż plan budżetowy na ten rok (179,6 mld zł), choć premier Mateusz Morawiecki poinformował, iż realizacja wyniesie w tym roku 184-186 mld zł, czytamy w komentarzu ekonomistów.  "W naszej ocenie, to

Fitch potwierdził ratingi BBB i A+(pol) Torunia, perspektywa stabilna

. "Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmienioną opinię Fitch, że Miasto utrzyma dobre wyniki budżetowe, które będą wspierane przez dobre zarządzanie finansowe i strategiczne. Ratingi biorą również pod uwagę dość wysokie zadłużenie ogółem i zobowiązania pośrednie netto, które jest następstwem

Kryzys obniżył nasze wpływy z OFE do ZUS. Chodzi o suwak bezpieczeństwa

Kryzys obniżył nasze wpływy z OFE do ZUS. Chodzi o suwak bezpieczeństwa

zaszkodziła oszczędnościom w OFE ulokowanym w ponad 70 proc. na warszawskiej giełdzie. Giełda już odbiła i można mieć nadzieję, że OFE nadrobią straty. ale wpływy z suwaka w tym roku są znacznie niższe niż rok wcześniej. W maju transfery z OFE do ZUS z tytułu suwaka wyniosły 430 mln zł, od początku roku było

MR: Wzrost PKB spowolni w 2020 roku, ale przekroczy 3% r/r

jego tempa, to w dalszym ciągu będzie ono zbliżone do potencjału gospodarki. Polska pozostanie w gronie liderów wzrostu w UE z PKB na poziomie przekraczającym 3% r/r (za Maltą, Rumunią i Irlandią)" - czytamy dalej. Projekt tegorocznej ustawy budżetowej zakłada wzrost PKB w 2020 r. w wysokości

Fitch podtrzymał ratingi Bydgoszczy na poziomie BBB+, perspektywa stabilna

wzrostu dochodów operacyjnych o 5,7% (po wyłączeniu transferów na program Rodzina 500+ dla porównywalności danych). Wzrost dochodów był spowodowany rosnącymi wpływami z podatków, w tym PIT (o 7%) oraz podatku od nieruchomości (o 4%), z których oba mają największy udział w strukturze dochodów miasta. W

Deloitte: Rynek europejskiej piłki nożnej był wart 28,9 mld euro w 2018/2019

% do 935 mln euro. To wciąż trzeci najwyższy poziom w historii. Kluby Premier League odnotowały jednak stratę przed opodatkowaniem w wysokości 187 mln euro w sezonie 2018/2019. Było to o ok. 670 mln euro mniej rok do roku. Był to efekt spadających zysków z transferów i rosnących kosztów

Jaka będzie waloryzacja emerytur i rent w 2021 r.?

Jaka będzie waloryzacja emerytur i rent w 2021 r.?

wskaźnika inflacji), stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok następny, uzgadnia wysokość tego zwiększenia. Jeżeli komisja nie uzgodni wspólnego stanowiska, wówczas Rada Ministrów określa w terminie 21 dni od dnia zakończenia negocjacji, w drodze rozporządzenia, wysokość

Cichoń z PO za zwiększeniem dochodów z dywidend w budżecie na 2018 r.

Warszawa, 25.10.2017 (ISBnews) - Poziom dochodów budżetowych z dywidend założony w projekcie budżetu na 2018 r. na poziomie 2,25 mld zł powinien być wyższy, biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą kraju, uważa poseł Platformy Obywatelskiej (PO) Janusz Cichoń. "Gospodarka się rozwija, a

MF: Polska wpłaci ok. 18 mld zł składki do UE w 2017, otrzyma ponad 50 mld zł

Warszawa, 17.11.2016 (ISBnews) - Polska składka do budżetu Unii Europejskiej (UE) w 2017 r. wyniesie ok. 18 mld zł, przy wyższych transferach z budżetu UE do Polski, wynoszących według wstępnego szacunku ponad 50 mld zł, skoncentrowanych w obszarach związanych z polityką spójności i Wspólną

APK: Deficyt 'general gov't' to 8,4% PKB, dług sektora - 55,2% PKB w 2020 r.

polegającej na przekształceniu otwartych funduszy emerytalnych (OFE) w indywidualne konta emerytalne nie zostały uwzględnione jednorazowe dochody z opłaty przekształceniowej oraz wpływ tych działań na dochody FUS, zaznaczono. Transfery socjalne w 2020 r. wynikają z utrzymania wcześniejszej polityki

PIE szacuje lukę w CIT na nawet 21,4 mld zł, tj. 1,08% PKB w 2017 roku

). "Z wyliczeń Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że w 2017 r. luka w podatku dochodowym od osób prawnych mieści się w przedziale 11-21,4 mld zł, tj. od 0,55 do 1,08% PKB. Porównując ją do teoretycznych przychodów z podatku (luka + rzeczywiste przychody budżetowe tytułem CIT) mieści się ona w

Węgry: Ambitny projekt ustawy budżetowej

Minister gospodarki Georgy Matolcy podkreślił, że propozycja ustawy budżetowej opiera się na 26-punktowym planie ożywienia gospodarki bez pomocy Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Ustawa budżetowa zakłada 3 proc. wzrost gospodarki i ponad 3 proc. wzrost inflacji. Zdaniem ministra gospodarki

Projekt budżetu: Inwestycje wzrosną realnie o 7,2% w 2017 r. i 7,6% w 2018 r.

Warszawa, 30.09.2017 (ISBnews) - Realne tempo wzrostu inwestycji ogółem wyniesie 7,2% w 2017 r. i 7,6% w 2018 r., podano w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na 2018 r., przesłanego do Sejmu. W projekcie założono, że podstawowym czynnikiem wzrostu gospodarczego, który ma wynieść 3,6% w

MF nie wydało pozytywnej oceny projektu 500+, ma wątpliwości co do finansowania

projektu ustawy w latach 2016-2026, wydatki ogółem wyniosą 245 588 mln zł. W 2016 r. wydatki z budżetu państwa wyniosą 17 272 mln zł. W projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zostały zaplanowane wydatki w łącznej wysokości 17 055 090 tys. zł

Fitch podtrzymał ratingi A- Polski ze stabilną perspektywą

;Koszty zwiększonych transferów na rzecz rodzin (+0,3% PKB w 2017 r.) oraz wprowadzenie obniżki wieku emerytalnego od października 2017 r. (+0,1% w 2017 r. i 0,5% w 2018) zostaną w dużym stopniu zrównoważone przez większy wzrost przychodów, odzwierciedlający mocniejszą gospodarkę i poprawę ściągalności

KE obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2016 r. o 0,6 pkt do 3,1%

oraz wzrost transferów publicznych, w szczególności nowe świadczenia na dzieci, zwiększą dochody rozporządzalne i poprawią zaufanie konsumentów. Konsumpcja prywatna powinna spowolnić, gdy tymczasowe efekty nowych transferów socjalnych osłabną" - czytamy w raporcie z listopadowymi prognozami

OECD obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2016 r. o 0,4 pkt do 2,6%

prognozuje też, że wzrost PKB Polski wyniesie 3,1% w 2018 r. "Oczekuje się, że wzrost PKB umocni się do ok. 3% rocznie w 2017-2018 dzięki wyższym transferom socjalnym, niskim stopom procentowym i rosnącym wpływom ze środków unijnych. Wzrost dochodów rozporządzalnych i konsumpcji, przejście do nowego

MF: Potrzeby pożyczkowe brutto wzrosną do 181,7 mld zł w 2018 r.

Warszawa, 29.08.2017 (ISBnews) - W 2018 r. zakładany jest deficyt budżetu państwa w wysokości 41 492 mln zł, deficyt budżetu środków europejskich w wysokości 15 460,2 mln zł oraz pozostałe potrzeby pożyczkowe netto w kwocie 6 371,1 mln zł,  wynika z uzasadnienia do ustawy budżetowej na 2018

Wzrost prognoz dla Polski. Mocny złoty

tylko transfery do społeczeństwa w ramach pakietów socjalnych ale również wciąż spadające bezrobocie i rosnące wynagrodzenia. Konsumpcja prywatna to 60% PKB w związku z tym obecna sytuacja na rynku pracy oraz polityka społeczna skutecznie zwiększają ten parametr. Strona rządowa od razu zwróciła uwagę

ZUS pod kroplówką państwa. "Jak nie zaczniemy oszczędzać, trzeba będzie ciąć emerytury"

koniunktury było zresztą widać już w 2017 r. Początkowy plan zakładał, że budżet dopłaci do FUS blisko 47 mld zł. W listopadzie ub.r., gdy nowelizowano ustawę budżetową, przewidywano już, że dotacja wyniesie 43 mld zł. Ostatecznie FUS otrzymał z budżetu 41 mld zł, czyli o blisko 5 mld zł mniej, niż pierwotnie

KE obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2017 r. o 0,2 pkt do 3,2%

odbicie tempo wzrostu PKB do 3,2% w 2017 r., by następnie ustabilizować się na poziomie 3,1% w 2018 r. Odbicie będzie napędzane popytem wewnętrznym. W szczególności przewidywany jest silny wzrost konsumpcji prywatnej w 2017 r., by osiągnąć umiarkowane wzrosty w 2018 r., gdy przejściowy wpływ transferów

PKB za I kw. sugeruje wzrost ponad 4,5% w całym 2019 r. wg analityków

oraz wzrost dochodów związany z wypłatą transferów socjalnych. W kierunku wzrostu gospodarczego oddziaływał również wyższy wkład spożycia publicznego (o 0,2 pkt. proc.) związany m.in. z podwyżkami wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej. Do spowolnienia wzrostu gospodarczego przyczyniły się inwestycje

KE podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2017 r. o 0,3 pkt do 3,5%

transferów społecznych, zaś w 2018 r. jej wzrost będzie umiarkowany" - czytamy w raporcie z wiosennymi prognozami Komisji. KE oczekuje odmiennych tendencji w zakresie inwestycji publicznych i prywatnych w Polsce. "Oczekiwane jest szybkie odbicie inwestycji publicznych po ich spowolnieniu w 2016

Instytut Millenials, PFR TFI: 65% osób z pokolenia Y nie słyszało o PPK

; "Najważniejsza jest wyczerpująca informacja. Nie foldery i ulotki, nie puste obietnice, ale pokazanie konkretnych korzyści i wskazanie różnic pomiędzy tym, co było, a tym, jak będzie. Wyraźne mówienie, że o ile w przypadku OFE mieliśmy do czynienia z transferem części środków z obowiązkowej składki

Kropiwnicki: Podatek w handlu detal. zależny od obrotów to słuszne rozwiązanie

handlu detalicznego. "Z podatkiem bankowym mam pewien problem, gdyż w mediach pojawił się list, w którym m.in. czytamy, że Draghi jako szef EBC uważa, że po wprowadzeniu podatku nastąpi transfer aktywów za granicę i może mieć on znaczenie do pogłębienia problemów słabszych instytucji finansowych

Coface: Impas w relacjach Polska-UE najprawdopodobniej skończy się kompromisem

powiązania transferów budżetowych z praworządnością (w kolejnej perspektywie finansowej UE). Coface przypomina, że Polska uzyskuje najwięcej środków w unijnego budżetu - w perspektywie finansowej 2014-2020 alokacja dla naszego kraju to 82,5 mld euro, tj. ok. 20% całości unijnego budżetu. Środki te stanowią

Minister środowiska przedstawi 'Białą księgę ochrony złóż kopalin' w połowie X

rozporządzeń i na poziomie samorządowym, gminnym. Otwartą kwestią pozostaje na razie finansowanie. "To jest poważny problem, z tym, że ja tu nie widzę środków budżetowych, tylko transfery, być może z rąk inwestorów, być może z 'janosikowego'" - powiedział Brodziński Biała księga ma służyć poddaniu

Czy stać nas na 500+?

mamy 17 mld zł, tylko 300 mld, a na co je wydamy, jest kwestią politycznego wyboru. No nie do końca, bo ok. 80 proc. wydatków budżetowych jest z góry podzielone. To są tak zwane wydatki sztywne, których wielkość jest zdeterminowana obowiązującymi ustawami. Są dopłaty do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

KE podniosła prognozę wzrostu PKB Polski na 2016 r. o 0,2 pkt do 3,7%

pozostają korzystne, z wzrostem PKB prognozowanym na 3,7% w 2016 r. i następnie 3,6% w 2017 r. Konsumpcja prywatna pozostanie dominującym czynnikiem wzrostu. Oczekujemy, że dalsza poprawa na rynku pracy oraz wzrost transferów rządowych, w szczególności nowe świadczenia na dzieci, zwiększą dochody

PKB za III kw. sugeruje wzrost na poziomie 4,1-4,3% w całym 2019 wg analityków

; - główny ekonomista BOŚ Banku Łukasz Tarnawa. "W 2019 r. szacujemy wzrost gospodarczy na 4,3%, a w 2020 r. prognozujemy spowolnienie do 3,4%. W pierwszej połowie 2020 r. skala spowolnienia gospodarczego będzie ograniczana przez pozytywny wpływ wzrostu transferów społecznych (rozszerzenie programu

Sprawozdanie KE: W Polsce pojawiło się ryzyko wewnętrzne

państw członkowskich oraz odpowiedzialną politykę budżetową. Sprawozdanie Komisji nie stanowi jednak oficjalnego stanowiska KE, ani nie przesądza o takim stanowisku. Jak wypadła Polska? Za mało kobiet na rynku pracy Zdaniem KE polska gospodarka rozwija się stabilnie. Według prognoz w bieżącym i przyszłym

Morawiecki: Dane o PKB za I kw. potwierdzają, że wzrost przyspieszy już w br.

społeczeństwa mogą dziś korzystać z owoców wzrostu gospodarczego" - wskazał Morawiecki. Dodał, że odbywa się to w sytuacji, kiedy znaczące transfery społeczne nie spowodowały przyrostu deficytu budżetowego powyżej ustalonych parametrów finansowych. "Jest to możliwe dzięki coraz bardziej skutecznym

Ustawa o działalności innowacyjnej zmniejszy dochody finans. publ. o 1 mld zł/r.

państwa szacowany jest na 777 mln zł rocznie, a jednostek samorządu terytorialnego - na 230 mln zł rocznie. " Powyższe szacunki dochodów i wydatków sektora finansów publicznych mają ostrożny charakter (reprezentują raczej maksymalny możliwy ubytek dochodów budżetowych)" - czytamy w OSR. "

Dane za IV kw. 2018 dają szansę na 4% wzrostu PKB w całym 2019 r. wg analityków

;Banku Peako Adam Antoniak. "Jeżeli MinFin będzie 'dociskał śrubę podatkową, a dodatkowo eksporterzy będą widzieli, że w strefie euro jest słaba koniunktura, inwestycje będą wciąż słabe, a wpływ impulsu budżetowego mniejszy. Rozbujanie koniunktury przez mocną konsumpcję to słaby prognostyk na

Gajewski: Wielkie holdingi realizują w Polsce agresywną optymalizację podatkową, nawet 46 mld zł strat

w Polsce tak duży wymiar, że nie tylko zagraża interesom budżetowym, ale także wpływa negatywnie na pozycję polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Taka sytuacja może w sposób zasadniczy obniżać rozwój państwa. Unikanie CIT stosowane przez holdingi międzynarodowe dotyka zdecydowaną większość

EY: Przychody klubów Ekstraklasy wzrosły o 13,5% r/r do 511,2 mln zł w 2015 r.

historii raportów Ekstraklasa Piłkarskiego Biznesu" - głosi raport. W raporcie podkreślono też, że dzięki lepszej dyscyplinie budżetowej poprawia się płynność finansowa klubów Ekstraklasy. Ubiegły rok przyniósł także wyższe przychody z dnia meczu. „Sezon 2015/2016 był rekordowy, jeśli

Grecki rząd szuka pieniędzy, gdzie się da

względu na wprowadzone ograniczenia kapitałowe (bankowe transfery zagraniczne podlegają restrykcjom). Od wielu miesięcy banki także wstrzymały udzielanie kredytów firmom. Z tego powodu rynek z niecierpliwością oczekuje na wynik rozmów UE z Atenami w sprawie wypłaty kolejnej pożyczki, która w dużej mierze

Bank Światowy: Europa kuleje, nasz wzrost PKB też ucierpi

nieco trudniejszy, bo głównym naszym partnerem handlowym są Niemcy, a trzy czwarte eksportu trafia na wspólny rynek europejski. "W 2016 roku konsumpcja prywatna stanie się jeszcze bardziej dominującym motorem wzrostu, wspieranym przez dalszą poprawę na rynku pracy i zwiększenie transferów rządowych

Sąd konstytucyjny nad zmianami w OFE

wstecznym działaniem prawa, bo obligacje zostały unieważnione bez ich wykupu. Bez świadczenia, które może mieć charakter pieniężny lub niepieniężny. Rząd bronił cięcia Przeprowadzonego cięcia OFE broniła strona rządowa. - Równowaga budżetowa nie jest dla MF wartością samą w sobie, jest istotna dlatego, że

Popyt konsumpcyjny pozostanie głównym motorem wzrostu PKB wg analityków

(ubiegłoroczny kwiecień był miesiącem z najniższym wzrostem sprzedaży detalicznej na przestrzeni całego 2018 r.). Czynnikiem wspierającym sprzedaż jest ogólnie rzecz biorąc poprawiająca się sytuacja finansowa gospodarstw domowych, które w najbliższym czasie będą dodatkowo wsparte kolejnymi transferami socjalnymi

Grabowski: Uśmiercajmy OFE, ale powoli i bezboleśnie

ANNA POPIOŁEK: Ludzie mają pretensje, że rządowe propozycje zmian w OFE to zwykły skok na kasę. BOGUSŁAW GRABOWSKI: Spójrzmy na to szerzej. Dla ludzi nieograniczanie transferów do OFE oznaczałoby albo podwyższenie płaconych podatków, albo cięcie wydatków z budżetu. Ale wydatków nie ma jak obniżać

Strefa euro do rozbiórki. Rozmowa o tym, jak uratować Unię Europejską

Południa własnej waluty nie miały. Zaproponowano im kurację, zwaną wewnętrzną dewaluacją, czyli politykę deflacyjną mającą spowodować obniżenie krajowych cen i płac. Głównym instrumentem tej polityki jest zacieśnienie fiskalne: podatki poszły w górę, a wydatki budżetowe zostały obcięte. Ale płace w

Janusz Steinhoff: budżet - lustro naszych problemów

decyzji - obniżce wydatków budżetowych. Dziś potrzebujemy umowy społecznej - zawierającej zgodę na redukcję niektórych, nieracjonalnych transferów społecznych. Bez tej operacji nie możemy myśleć o reformie finansów publicznych, a bez ich naprawy nie będzie rozwoju gospodarczego, inwestycji, lepszej

Rząd przyjął projekt ustawy o podatku od handlu

franczyzowymi (sklepy w nich zrzeszone w znakomitej części też go nie zapłacą). Zmienił się jego cel. Podatek miał "przeciwdziałać ekspansji zagranicznych sieci handlowych" oraz "ograniczyć potencjalny transfer zysków przez duże koncerny". Teraz resort pisze, że chodzi o pieniądze na program

Jankowiak z PRB: PKB przyspieszy do 3,8% w 2017 r., spowolni do 2,9% w 2018 r.

, a nie spadać" - dodał Jankowiak.   Główny ekonomista PRB zwrócił też uwagę, że w planie konwergencji nie liczy się deficyt budżetowy, ani deficyt sektora finansów publicznych, tylko to, jaki jest pokazany wynik strukturalny sektora finansów publicznych. "Rząd nie może tłumaczyć

Budżet 2011 gotowy

Sejm uchwalił budżet na 2011 r. Deficyt w kasie państwa nie będzie mógł przekroczyć 40,2 mld zł. Za ustawą budżetową opowiedziało się w czasie piątkowych głosowań 235 posłów koalicji PO-PSL. Przeciw było 187 posłów opozycji, trzech wstrzymało się od głosu. Ustawa budżetowa zakłada, że w 2011

Spadek dynamiki wzrostu wynagrodzeń to jednorazowe zdarzenie wg analityków

sytuacja na rynku pracy wciąż pozostaje wsparciem dla silnej konsumpcji, pomimo słabnącej presji płacowej, choć efekt transferów społecznych odczuwany na poziomie konsumpcji będzie słabł. Analitycy są zgodni, że dzisiejsze dane nie wpłyną na zmianę przekazu Rady Polityki Pieniężnej i spodziewają się

Korporacje kontra państwa. Czy arbitraże inwestycyjne zagrażają krajom?

zagrożenie dla pozwanych państw. Bo nawet jeśli kraje biedniejsze statystycznie częściej wygrywają, niż przegrywają, to każdy pozew stanowi dla nich ogromne ryzyko. Dlaczego? W ich przypadku nawet kilka pozwów może zagrozić budżetowi państwa. Z przeanalizowanych przez Nunnenkampa 739 sporów do września 2016

Sklep, jego dostawca czy klient. Kto zapłaci sklepowy podatek?

;Podatek ma przeciwdziałać ekspansji zagranicznych sieci handlowych". Ma też "ograniczyć potencjalny transfer zysków osiąganych ze sprzedaży detalicznej na terenie kraju przez duże koncerny". Ile wyniesie? PiS zastanawia się nad dwoma wariantami. Pierwszy to 2 proc. od obrotu. Drugi zakłada

Grabowski: trzeba połączyć drugi filar emerytalny z trzecim

podstaw tego projektu. Twórcy reformy - zdając sobie sprawę, że Polsce przez najbliższe 40 lat nie grozi nadwyżka budżetowa, z której moglibyśmy finansować transfery do OFE - postanowili wykorzystać do tego przychody ze sprzedaży państwowych przedsiębiorstw. Inaczej niż np. w Chile, które były dla nas

Lewandowski: Podatek od transakcji jest wydajny i publicznie akceptowalny

wyglądać. We wrześniu w ramach tzw. przeglądu budżetowego wyjdziemy poza ogólniki, którymi się zwykle operuje w tej dyskusji i obliczymy, które "źródła własne" dochodów budżetu UE mogłyby wyręczyć wpłaty z budżetów narodowych. Ale dlaczego tym dochodem własnym ma być podatek od transakcji

Kilka powodów, dla których PZU nie powinno kupować Pekao

atrakcyjna, to znalazłoby się wielu chętnych, a ich, jak widać, nie ma. Zarzuty, że sektor bankowy w rękach "obcych" służy transferowi kapitału za granicę, nie znajduje potwierdzenia, jest więc propagandowym chwytem mającym udowodnić tezę o interesie społecznym przyświecającym tej transakcji. Myślę

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

, sprzedażą, kupnem i transferem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, b) obrotem papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa, c) obsługą zarządzania długiem krajowym i zadłużeniem zagranicznym, d) emisją znaków pieniężnych i gospodarką tymi znakami, e) gromadzeniem rezerw

US... E?

drastycznych oszczędności budżetowych. Cięcia, których ciężar społeczny (bezrobocie, obniżki pensji) ponosili wyłącznie obywatele Grecji i innych peryferii eurolandu, miały zdusić kryzysowy pożar w zarodku, a zarazem uratować unijne status quo. Ocalić unię walutową bez naruszania niezależności państw w

Ukraińska gospodarka nad przepaścią. Czy da się ją uzdrowić? [ANALIZA]

podatków i praw własności powoduje, że duża część gospodarki (są szacunki, że nawet 50 proc.) działa w szarej, nierejestrowanej i nieopodatkowanej strefie. Szacuje się, że 5 mln Ukraińców pracuje za granicą, w tym znaczna liczba w Polsce. W 2012 r. przesłali oni do swej ojczyzny transfery bankowe o

21 czerwca, czyli ciągle późne święto podatników

Sadowski. I tłumaczył, że pod koniec maja 2012 r. rząd podał ostatecznie dane, z których wynika, że wydatki sektora finansów publicznych w zeszłym roku wyniosły 774 mld zł (do tego doszło 15 mld zł transferów do OFE), były wyższe, niż założono w ustawie budżetowej, i stanowiły blisko 51 proc. PKB. Centrum

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

związane z emisją, sprzedażą, kupnem i transferem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, b) obrotem papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa, c) obsługą zarządzania długiem krajowym i zadłużeniem zagranicznym, d) emisją znaków pieniężnych i gospodarką tymi znakami, e

Paryż i Berlin znów spierają się o euroland

François Hollande głosił w kampanii wyborczej odejście od "przesadnego rygoryzmu" budżetowego na rzecz pobudzania wzrostu gospodarczego oraz krytykował Nicolasa Sarkozy'ego za zbyt częste oddawanie pola kanclerz Angeli Merkel. Teraz Hollande jest już prezydentem, ale nadal nie może

Dolar na zakręcie. Czy główny winowajca wyjdzie cało?

Ostatnie 30 lat to najbardziej burzliwy okres w historii finansów. Czy główny winowajca - dolar - wyjdzie z niego cało? Sekretarz skarbu USA Timothy Geithner w zeszłym tygodniu przez trzy dni przekonywał Chińczyków, że dolar jest bezpieczny, a deficyt budżetowy USA pod kontrolą. Trudno powiedzieć

Jak Viktor Orbán kupuje zaufanie Węgrów

funduszach emerytalnych do instytucji budżetowej. Ci, którzy pozostaną w funduszach, stracą jednak emeryturę z węgierskiego ZUS-u. Transfer pieniędzy do budżetu został przeprowadzony w I kwartale 2011 roku. Do państwowej kasy trafiło ok. 2,8 bln forintów (około 9 mld euro, które poszły m.in. na pokrycie

Po co oszczędzać w OFE?

. Jakich? Gdy ubezpieczony nie dożyje wieku emerytalnego, połowę zgromadzonego w OFE kapitału otrzymuje jego małżonek. Nie w formie wypłaty pieniężnej, lecz transferu pieniędzy (składek) na jego konto w OFE. Jeśli małżonek nie ma konta w OFE, zakłada mu je fundusz zmarłego u siebie. I tam przelewa składki

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

." (UKE).Źródło: ISBnews Legislacja: Podatek od przedsiębiorstw cyfrowych ma przynieść budżetowi ok. 0,5 mld zł dochodu, przy czym zostanie on nałożony na duże przedsiębiorstwa cyfrowe, oferujące usługi dla biznesu, zapowiedział wiceminister finansów Leszek Skiba. Źródło: ISBnews Sztuczna

Główny ekonomista ING: Wyjść z błędnego koła oszczędności

latach. Co można zrobić na krótką metę? - Można przeprowadzić reflację, czyli napompowanie inflacji, i w ten sposób pobudzić wzrost. Jedną metodą na reflację gospodarki jest zwiększenie wydatków publicznych. Ale wiele osób powie, że to niemożliwe, bo deficyty budżetowe i tak są wysokie. Innym sposobem

OFEnsywa w Sejmie

życzeń, które za 20 lat może się spełnią. Premier miał ponad trzy lata, żeby przygotować poważną reformę finansów publicznych. Przespał ten czas, brakło mu odwagi. Teraz, żeby łatać dziurę budżetową, sięga po pieniądze z OFE. PiS i PJN protestują przeciw ekspresowemu tempu prac. Po pierwszym czytaniu

Patriota płaci podatki w Polsce. Wiceminister finansów zapowiada kontrole

fundusze, międzynarodowe transfery praw do znaków towarowych, fikcyjne spółki do wypłaty dywidendy, jeśli mają na celu jedynie ucieczkę przed polskim fiskusem. Ci, którzy z nich korzystają, muszą mieć świadomość, że kiedy ich na tym przyłapiemy, zapłacą normalny podatek. To poważna groźba? - Oczywiście, że

Wywożenie kapitału, czyli złe czytanie bilansu płatniczego

Polsce bilans płatniczy jest publikowany przez Narodowy Bank Polski. To właśnie na jego podstawie GFI wskazuje na rzekomy nielegalny transfer (choć korzysta z danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego - ten jednak zbiera dane od NBP). Nie można mówić więc w tym wypadku o przeprowadzeniu jakichkolwiek

Przejęcie władzy, a nie rozwój. Rząd rozda pieniądze, których nie ma

Jego głównym elementem jest znaczący wzrost wydatków socjalnych mających realizować hojne obietnice złożone przez PiS w kampanii wyborczej. W sytuacji, gdy deficyt budżetowy na 2016 r. ma wynieść 54,7 mld zł, program skokowego powiększenia wydatków socjalnych oznacza po prostu rozdawanie pieniędzy

Może OFE przestraszą się ZUS-u

pieniądze. Teraz słyszymy ze strony rządu, że cały system jest zły. Bo transfery naszych składek do OFE kosztują państwo bardzo drogo. Gdyby te pieniądze zostały w ZUS, to byłoby więcej pieniędzy na bieżące wypłaty emerytur i państwo nie musiałoby się tak potężnie zadłużać. Majstrowanie przy OFE ma być

Wzrost PKB w I kw. pomimo wysokiego tempa rozczarowuje strukturą wg analityków

wynagrodzenia i zatrudnienie, transfery socjalne w postaci programu Rodzina 500+ oraz ogólnie dobre nastroje konsumentów. Początek br. to także przyspieszenie w inwestycjach, głównie publicznych, choć także inwestycje sektora prywatnego mają się lepiej. Dynamika inwestycji nie była jeszcze dwucyfrowa i jest

czy rynek pracy pomoże Obamie

te dane należą do bardzo zmiennych. Restrukturyzacja tylnymi drzwiami Grecki rząd przedstawił parlamentowi projekcje budżetowe zakładające, iż w przyszłym roku relacja długu do PKB wyniesie 189%, a w 2014 wzrośnie jeszcze do 192%. Dla porównania jeszcze wiosną MFW zakładało, iż w najgorszym

Prezydent Argentyny kontra bank centralny

publiczny rząd musi płacić z bieżących dochodów budżetowych. Prezydent kolejnym dekretem wyrzuciła więc w czwartek prezesa banku. I mianowała na jego miejsce wiceprezesa, który od razu zarządził przelanie pieniędzy na specjalny fundusz utworzony w celu spłaty 13 mld dol. długu państwowego. Prezes Redrado

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

portfolio ciągle się poszerza zarówno o sprzęt z wysokiej i średniej półki, ale sukcesywnie wprowadzamy też modele budżetowe. Mimo bardzo agresywnej konkurencji cenowej ze strony B-brandów nasza marka powiększa swoje udziały również w tym segmencie Dużo większa dynamika wzrostu wolumenu sprzedaży naszych

Dane za cały 2016 wskazują na wzrost PKB za IV kw. w wys. 2,4-2,7% wg analityków

chodzi o tempo wzrostu konsumpcji, a jednocześnie duże nadzieje związane są z inwestycjami. Gospodarstwa domowe posiadające dzieci i kwalifikujące się do programu Rodzina 500+ otrzymają w tym roku ponad PLN23mld transferów (wobec około PLN17.0mld w 2016 r.), wzrosła od 1 stycznia płaca minimalna

Unijny szczyt pod znakiem wzrostu, Grecji i euroobligacji

Środowy szczyt UE to brukselski debiut francuskiego prezydenta François Hollande'a, który wygrał majowe wybory pod - głoszonymi dla Francji oraz całej UE - hasłami odejścia od zbytniego rygoryzmu budżetowego na rzecz wspierania wzrostu gospodarczego. Berlin przekonuje, że wzrost przyjedzie

Europa zarażona przez Grecję? Finanse publiczne w katastrofalnym stanie

, poza Grecją, mają szansę zrównoważyć w ciągu kilku lat finanse i obniżyć dług. Grecja w ciągu dwóch ubiegłych lat zmniejszyła swój deficyt budżetowy o 6,5 punktu procentowego. Był to wysiłek większy niż w jakimkolwiek innym kraju strefy euro, ale niewystarczający dla ustabilizowania finansów, gdyż dług

Dane za 2017 pozwalają liczyć na ponad 4% wzrostu PKB w 2018 r. wg analityków

gospodarczego był popyt konsumpcyjny gospodarstw domowych, który wzrósł w całym roku o 4,8%, czemu sprzyjała ich dobra sytuacja finansowa (związana z poprawą sytuacji na rynku pracy i transferami w ramach programu Rodzina 500 plus) oraz historycznie dobre nastroje konsumenckie. Ożywienie gospodarcze w ub. roku

Rząd wymyślił obowiązkowy samorząd gospodarczy. Bochniarz: Czy kolejnym krokiem będzie jedna partia?

siebie załatwi. Nowe podatki nakładane na przedsiębiorców oznaczają mniej inwestycji i brak nowych miejsc pracy. W efekcie - niezadowolenie Polaków i kłopoty budżetowe. Ostatecznie mamy sądy oraz unijne instytucje, które poważnie mogą ograniczać zapędy władzy. Jakoś rząd się nimi nie przejmuje. Parlament

Łotwa ma problem. Na bank

, że kolejne mniejsze łotewskie banki mogą mieć problemy finansowe i będą musiały szukać pomocy państwa. Nacjonalizacja Parex Bank oznacza zamknięcie dla Rosjan jednego z kanałów transferu pieniędzy do rajów podatkowych - ocenia dziennik "Kommiersant". - Dwie trzecie pieniędzy na kontach

Czynniki wpływające na koniunkturę giełdową

, biorąc pod uwagę wzrost transferów z Unii oraz dalszą poprawę bilansu handlowego. Piotr Wiśniewski, analityk DM AmerBrokers SA: Ryzyko spowolnienia wzrostu gospodarczego, które już zaczęliśmy odczuwać. Proces umacniania złotego względem euro i dolara to raczej już trwała tendencja. Obserwowane

Dziś na posiedzeniu rządu rozstrzygnie się los OFE

Rady Gospodarczej. Za są również twórcy reformy emerytalnej, w tym prof. Marek Góra. Niższa składka do OFE ograniczy deficyt budżetowy i skalę zadłużania się państwa. W zależności od tego, o ile spadnie składka przekazywana funduszom w gotówce, rząd zaoszczędzi od 8 do prawie 13 mld zł. Ale tylko

Gdyśmy pieklili się i ostrzegali, nikt nas nie słuchał

przyszłych emerytów, ale z tego, że jako państwo żyliśmy na kredyt i rząd boi się przekroczenia progu 55 proc. długu względem PKB. Uczestnicy nowego systemu oszczędzają na emeryturę na dwóch kontach - w ZUS i w otwartym funduszu emerytalnym. Transfery naszych składek emerytalnych do OFE są dla ZUS kosztowną

Jacek Rostowski: Nikomu nic nie zabieramy

państwa. - Podatnik wspomaga ZUS na dwa sposoby: dotacją budżetową, w przyszłym roku będzie to 38 mld zł, bo składki wciąż nie starczają na pokrycie bieżących wypłat. I to się nie zmieni. Po drugie podatnik "refunduje" ZUS składki przekazywane przez ZUS do OFE. To wynika z reformy emerytalnej. W

Piątka na kryzys: Trzeba było dać upaść Grecji

przypadku efektem będzie spowolnienie wzrostu na skutek tłumienia popytu lub stagflacja - połączenie inflacji ze stagnacją. To niejedyny problem. W długim okresie kraje zadłużone powinny generować nadwyżki budżetowe, które pozwolą im spłacać zobowiązania, ale na krótką metę konieczna jest dodatkowa

EBC: podatek bankowy zachętą do transferu aktywów za granicę

wdrażanych w Polsce i w Unii. W szczególności należy dogłębnie przeanalizować sytuację słabszych banków, które mogą w wyniku wprowadzenia proponowanego podatku ponieść straty" - podkreślono w opinii. Finansowanie wydatków budżetowych Draghi zauważył, że celem podatku jest zwiększenie środków

Unijne pieniądze szybciej popłyną do firm

zaliczki były dostępne tylko dla wybranych odbiorców. Wprowadzenie możliwości zaliczkowego wypłacania pieniędzy ma znacznie przyspieszyć transfer unijnych pieniędzy do gospodarki. A jest co wydawać - do końca marca Komisja Europejska przekaże Polsce awansem sześć miliardów euro. Ministerstwo Rozwoju

Przyszłość unijnej polityki regionalnej: wilk syty, owca cała

zbliżyli się do pierwszego (czyli gorszego) stanowiska, ale jeszcze go na szczęście oficjalnie nie przyjęli. Otóż podczas konferencji rządowej w Rzymie polska delegacja zaproponowała, żeby w nowej polityce regionalnej umieścić klauzulę zabezpieczającą, na mocy której wielkość transferów pieniężnych dla

Konsumpcja nadal będzie wspierać PKB, inwestycje się poprawią wg analityków

. "Niższy odczyt był spowodowany przez: (1) gwałtowne spowolnienie inwestycji (z 4,4% r/r do -1,8% r/r) ze względu na niższe inwestycje publicznej w okresie przejściowym pomiędzy dwoma perspektywami budżetowymi UE, (2) spowolnienie konsumpcji publicznej z 8,7% r/r do 4% r/r, (3) negatywnym wkładem

Przetargi: (względnie) dobry początek roku

inwestycyjne rozpoczęte w ubiegłym roku utrzyma się również i w roku bieżącym. Styczniowa liczba ogłoszonych postępowań przetargowych na prace budowlane jest wprawdzie nieco wyższa niż rok temu, ale na tle lat poprzednich nie wygląda imponująco. Oszczędności budżetowe – i to zarówno budżetu centralnego

Kiedy warto rozważyć możliwość partnerstwa publiczno - prywatnego?

podmiotu publicznego wynikających z konieczności realizacji zadań publicznych w kolejnych latach budżetowych można bowiem tym sposobem znacznie obniżyć. Podmiot publiczny chcąc zrealizować swój cel np. budowa ośrodka sportu i rekreacji na zasadach ogólnych tj. wyłącznie ze środków publicznych, musi przed

Cięcie OFE dzieli polityków i ekonomistów

potrzeb budżetowych państwa" - napisała w oświadczeniu rada główna BCC. BCC zapowiada, że będzie przekonywać posłów w całej Polsce do głosowania za odrzuceniem rządowego projektu. Jeśli mimo to parlament przyjmie ustawę, BCC poprze pozew zbiorowy Rybińskiego. Zapowiada też zaskarżenie ustawy do

Kto zasiada w zarządzie Europejskiego Banku Centralnego - sylwetki sześciu euro-bankierów

szarą eminencją, de facto człowiek nr 2. Gdy wybrano go na stanowisko głównego ekonomisty banku, jeden z ekspertów frankfurckiego Paribas Capital Markets powiedział: "To najlepszy transfer wiarygodności z Bundesbanku rodem do instytucji, która jej potrzebuje jak powietrza". Koła finansowe

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

budżetowe w działach IT to już przeszłość. Tylko 23 proc. menedżerów odpowiedzialnych za IT na świecie i 21 proc. w Polsce ocenia, że tegoroczne budżety ich działów są niższe niż rok wcześniej. Jednocześnie, ponad połowa badanych deklaruje, że na ten cel przeznaczanych jest wciąż zbyt mało funduszy. Wraz z

Jak upolować tani wyjazd jesienią? Radzi podróżnik

niepotrzebny na tak krótki wyjazd) i transfer na lotnisko. Jak zwiedzić Mediolan za grosze? Kilka przydatnych porad» Katedra Duomo w Mediolanie Ciekawsza jest ofertamniejszych serwisów, np. Fru.pl. Tu możemy znaleźć np. czterodniową wyprawę do Florencji - za 3 noclegi w trzygwiazdkowym hotelu Jane w

Partnerstwo Publiczno-Prywatne - sposób na unijne fundusze?

wykorzystywania PPP - wyróżnia jego trzy podstawowe rodzaje. Najłagodniejszy jest BOT (ang. Build, Operate and Transfer). Model ten zakłada, że udział inwestora prywatnego jest ograniczony do budowy i eksploatowania inwestycji (np. drogi) przez określony czas, a następnie przekazania jej (wraz z prawami do

J.K.Bielecki: Polskie spółki dla Polaków

. Jedną z wytycznych była etapowa prywatyzacja do 30 proc. sektora. A potem nastąpiła większa prywatyzacja wymuszona przez deficyt budżetowy. Były to spółki notowane na polskiej giełdzie, co przyczyniło się bardzo do rozwoju rynku kapitałowego. Ale kontynuowanie tego procesu nie jest rozsądne. Tym

14 sierpnia 2001 - Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2002

gospodarczej widać to szczególnie jaskrawo. Przejawem tej tendencji była konieczność nowelizacji budżetu na rok 2001. Statyczne odzwierciedlenie wydatków, dochodów i deficytu budżetu państwa w roku 2002 w porównaniu do znowelizowanej ustawy budżetowej w roku 2001, zostało zaprezentowane w Tabeli 1