transferów socjalnych

Alior Bank: Kredyty hipoteczne w Polsce wzrosną średniorocznie o ok. 10% do 2022

wzrost kredytów dla przedsiębiorstw wyniesie w tym okresie ok. 5% (wobec CAGR wynoszącego 6,2% w l. 2016-2019). "Rosnące zarobki i niskie bezrobocie będą wspierać popyt na kredyty konsumpcyjne i hipoteczne oraz zdolność kredytową kredytobiorców. Dodatkowym impulsem pozostaną transfery socjalne i

Eksperci EKF: Wzrost PKB będzie spowalniać do 2022, inflacja nie zagrozi celowi

nastrojach konsumentów wspomaganych przez rosnące transfery socjalne oraz szybko rosnące płace (w tempie 6,5% rocznie). Większość ekonomistów jest jednak zgodna, że nie należy spodziewać się tempa wzrostu konsumpcji na obecnym poziomie w ciągu następnych lat (ponad 4% rocznie) i, że od roku 2021 tempo to

Kurs złotego powinien pozostać stabilny w oczekiwaniu na decyzję RPP

dziś emocje na rynku walutowym i co będzie odróżniać dzisiejszą konferencję RPP od pozostałych, jest publikacja najnowszych prognoz inflacji i polskiego PKB, jak również komentarze członków Rady do przygotowywanych przez rząd dużych transferów socjalnych i ich przyszłego wpływu na inflację i wzrost

KE: Deficyt general government Polski wyniesie 1,6% PKB w 2019, 1,4% PKB w 2020

wdrożeniu rozwiązań mających na celu kontrolowanie cen energii elektrycznej na początku 2019 r. oraz znaczący wzrost transferów socjalnych dla emerytów i rencistów oraz średnio- i zamożnych gospodarstw domowych posiadających dzieci. Jednocześnie dynamika dochodów z podatków bezpośrednich i składek

OECD podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski do 4,3% w br. do 3,8% w 2020

prywatnej będzie spowalniać stopniowo, gdy wpływ nowych socjalnych transferów i obniżek podatków straci na sile" - czytamy w komunikacie. OECD spodziewa się, że "pomimo solidnego wzrostu gospodarczego, silna ekspansja fiskalna w 2019 i 2020 popchnie deficyt budżetowy z 0,2% PKB w 2018 roku do

BOŚ: Deficyt sektora 'general government' przekroczy 2% PKB w 2019 r.

skutkowały dalszym wzrostem deficytu SFP, choć nadal uważamy, że poziom deficytu nie przekroczy 3% PKB, przy prawdopodobnym ograniczeniu po wyborach parlamentarnych transferów socjalnych (np. rezygnacja z wypłat tzw. 'trzynastych' emerytur). Ponadto kwotowy poziom świadczenia w ramach programu 'Rodzina 500

BIK: Banki wydały o 29,6% więcej r/r kart kredytowych w lutym

odnotowały karty o limitach w przedziale 1-2 tys. zł. W ujęciu liczbowym dynamika wyniosła aż 31,3%. Czyżby na rynek kart kredytowych weszły osoby o niższych dochodach, co może być konsekwencją wzrostu ich dochodów wynikających zarówno ze wzrostu wynagrodzeń, jak i transferów socjalnych. Wcześniejsze dochody

Atradius: Wzrost PKB spowolni do 3% w 2020, inflacja wyniesie 2,7% r/r

przewidujemy spadek inwestycji oraz słabszy wzrost eksportu, to jednak konsumpcja prywatna powinna pozostać na stabilnym poziomie, głównie dzięki wzroście zatrudnienia, płac i transferów socjalnych, w tym programowi 500 plus. W efekcie możemy prognozować wzrost PKB o 3%" - powiedział dyrektor zarządzający

Prezes PTE: Wzrost PKB wyniesie ok. 4,4% w 2019 r., poniżej 4% w 2020 r.

gospodarki. Obecnie czynnik ten przybierze na sile, ze względu na wzmożone transfery socjalne - od lipca działa rozszerzony program 500+, którego efekty zobaczymy w IV kwartale. Konsumpcję wspierać będzie również zmiana zasad PIT dla młodych" - oceniła prezes PTE. Jednocześnie podkreśliła, że

Po danych za II kw. analitycy podtrzymują prognozy 4,4-4,6% wzrostu PKB w 2019r.

się do tego głównie: wkład eksportu netto, związany z dekoniunkturą w światowym handlu i strefie euro oraz wygasanie ożywienia inwestycyjnego. Transfery socjalne podbiją dynamikę spożycia gospodarstw domowych, tym samym ograniczając skalę spowolnienia gospodarczego w Polsce. Poniżej przedstawiamy

Glapiński, Gatnar: Inflacja w pobliżu 3% pod koniec br.; Sura - na pocz. 2020

regionu, które nie należą do strefy euro. Według niego, być może dzieje się tak dlatego, że transfery socjalne mogą tłumić żądania płacowe. Ponadto być może zbyt niska jest reprezentacja w statystykach gospodarstw domowych o niższych dochodach. "Inflacja odczuwana przez gospodarstwa domowe jest o

BIK: Banki wydały o 25,7% więcej r/r kart kredytowych w marcu

wynikających zarówno ze wzrostu wynagrodzeń, jak i transferów socjalnych? Wcześniejsze dochody uniemożliwiały im korzystanie z tego produktu kredytowego. Drugą najwyższą dynamiką w ujęciu wartościowym charakteryzowały się limity wysokokwotowe > 10 tys. zł. W ich przypadku dynamika marzec 2019 r. do marca

Fitch: Deficyt 'general government' Polski wzrośnie do 2,8% PKB w 2020 r.

proc. i 0,6 pkt proc. "Przedwyborczy pakiet fiskalny, ogłoszony w lutym 2019 r., spowoduje pogorszenie wyników [w zakresie general government]. Zaproponowane rozwiązania obejmują m.in. różne transfery socjalne, jak również cięcia podatków dochodowych dla niektórych pracowników i według

Santander: Piątka PiS doda do konsumpcji 0,5 pkt w II kw., po 1,4 w III, IV kw.

o ok. 19 mld zł w 2019 r. i 33 mld zł w 2020 roku (w tym koszty dla budżetu centralnego to odpowiednio 19 i 27,5 mld zł). "Warto jednak pamiętać, że powyższe kalkulacje dotyczą kosztów brutto. Wyższe transfery socjalne częściowo wrócą do budżetu w formie podatków, więc efekt netto dla budżetu

Złoty słabszy przez gorsze nastroje na świecie

. Zostaną natomiast opublikowane najnowsze prognozy inflacji i PKB dla polskiej gospodarki. Ciekawe będzie też jak Rada odniesie się do zaplanowanych na ten rok przez rząd dużych transfer socjalnych. Marcin Kiepas analityk niezależny (ISBnews)  

FPP: Zwolnieni z przemysłu, a także cudzoziemcy, mogą powiększać szarą strefę

. Zarówno dla młodych Polaków, jak i dla cudzoziemców - głównie obywateli Indii ze statusem studenta - taka praca jest sposobem na uzyskanie niezależności finansowej. Z drugiej strony wiąże się ona z wieloma rodzajami ryzyka, w tym ekonomicznym - np. niestabilny dochód i brak ochrony socjalnej - oraz

HSBC Polska: Polska gospodarka urośnie o 4,3% w tym roku i o 4% w 2020 r.

, konsumpcja dzięki transferom socjalnym powinna się utrzymać na obecnym poziomie. "Eksport również powinien utrzymać się na dobrym poziomie, na co wskazują dane z I połowy roku, gdzie pomimo spowolnienia w Niemczech nadal widzimy dobrą dynamikę polskiego eksportu na ten rynek, ale także do Francji i

Strumień pieniędzy od polskich emigrantów nadal płynie

Strumień pieniędzy od polskich emigrantów nadal płynie

ilości transferów, jakie przekazują do kraju. Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że w 2017 roku emigranci przysłali do Polski środki w wysokości 16,3 mld zł. Najwięcej pieniędzy, jak co roku, pochodziło od rodaków pracujących w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Holandii. Całościowych danych za 2018

Prezes Citi Handlowy: Pakiet socjalny wpłynie również na oszczędności

". Agencja ISBnews była patronem medialnym Forum. Partnerem strategicznym konferencji był Bain & Company Poland/CEE. Prezes Sikora podkreślił, że pakiet socjalny był jednym z powodów podwyższenia przez Citi Handlowy prognozy wzrostu PKB Polski na ten rok do 4,1% z wcześniej oczekiwanych 3,8

BIK: Banki wydały o 10,9% więcej r/r kart kredytowych w czerwcu

osoby o niższych dochodach (co może być konsekwencją wzrostu ich dochodów wynikających zarówno ze wzrostu wynagrodzeń, jak i z transferów socjalnych), które wcześniej nie korzystały z kart kredytowych, ponieważ niższe dochody w przeszłości uniemożliwiały im korzystanie z tego produktu kredytowego

BIK: Banki wydały o 29,3% więcej r/r kart kredytowych w kwietniu

weszły osoby o niższych dochodach, co może być konsekwencją wzrostu ich dochodów wynikających zarówno ze wzrostu wynagrodzeń, jak i transferów socjalnych. [Osoby te] wcześniej nie korzystały z kart kredytowych, ponieważ niższe dochody w przeszłości uniemożliwiały im korzystanie z tego produktu

BIK: Banki i SKOK-i udzieliły o 0,1% więcej r/r kredytów konsumpcyjnych w IV

kredyty te są w całości spłacane. Rzeczywisty okres spłaty przeciętnie jest o połowę krótszy od okresu umownego. Może to wynikać z faktu spłaty kredytów z dochodów gospodarstw domowych nieuwzględnianych przy liczeniu zdolności kredytowej, w tym pochodzących z transferów socjalnych" - powiedział 

Wzrost PKB spowolnił do 2,8-3,1% w IV kwartale 2019 r. wg analityków

skłonność do zakupów była mniejsza niż sugerował to wzrost dochodów gospodarstw domowych, napędzany wysoką dynamiką płac i transferami socjalnymi dostarczonymi w ramach kampanii wyborczej. Konsumenci zwiększali swoje oszczędności - zanotowano najwyższy przyrost depozytów od 2011 roku – około 10% r/r

OECD podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2018 r. o 0,7 pkt do 4,2%

PKB Polski wyniesie 3,5% w 2018 r. "Wzrost gospodarczy pozostaje silny. Rosnące transfery socjalne i boom na rynku pracy wspierają szybki wzrost konsumpcji. Stopa bezrobocia jest na rekordowo niskim poziomie, rosną braki siły roboczej, pojawiają się też oznaki przyspieszania wzrostu płac

FPP i CALPE: Prostota stanowionego prawa powinna być priorytetem 

(CALPE), które opracowały program gospodarczy, zabezpieczający zarówno transfery socjalne, jak i wpływy do budżetu państwa.  "Większa prostota systemu prawnego będzie mogła być osiągnięta, gdy radykalnie zostanie ograniczana liczba i częstotliwość nowelizacji. W tym celu należy rozważyć

Ankieta EKF: PKB spadnie o ok. 4,5% w tym roku, po czym wzrośnie o ok. 4% w 2021

transferami socjalnymi jako podstawowe wewnętrzne zagrożenie dla harmonijnego rozwoju gospodarczego. Obecnie zagrożenie to jest znacznie większe" - czytamy dalej. W badaniu eksperci wskazali pewne szanse dla dalszego rozwoju polskiej gospodarki, w wyniku których może poprawić się pozycja konkurencyjna

Union Investment TFI: Spółki z sWIG80 rosną dzięki zaskakującej poprawie wyników

różne propozycje polityków związane np. z pakietami socjalnymi, których celem jest transfer znaczących środków finansowych do obywateli. Zapowiadane przez polityków dodatkowe pieniądze w portfelu Polaków pomogą spółkom, których głównymi klientami są konsumenci detaliczni, takie jak np. branża spożywcza

EuroRating nadał Dino Polska ratinrating na poziomie BBB-, perspektywa stabilna

makroekonomiczne, a w szczególności rosnący popyt konsumpcyjny wspierany przez szybki spadek bezrobocia oraz wzrost transferów socjalnych. Ewentualne spowolnienie gospodarcze może negatywnie wpłynąć na dalszy rozwój spółki i generowane wyniki finansowe. Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych

Funt najdroższy od 22 miesięcy, złoty stabilny do euro i dolara

zapowiedzi dużych transferów socjalnych, co dodatkowo zwiększy konsumpcję, ograniczy skalę spowolnienia gospodarczego i podniesie inflację. Sytuacja na wykresie dziennym EUR/PLN sugeruje, że poziomy powyżej 4,34 zł, które wyhamowały wzrosty z pierwszej połowy lutego, stanowić powinny potencjalny punkt

Deficyt sektora 'general government' wzrośnie do 2,1% PKB w tym roku - prasa

wprost, ale można zakładać, że stoi za tym utrzymujący się wysoki poziom transferów socjalnych. Głównie wydatków na emerytury - w tym roku mają one stanowić 10,4% PKB, o 0,3 pkt proc. więcej niż w 2017 r. Autorzy dokumentu podkreślają, że szacunki uwzględniają obniżenie wieku emerytalnego kobiet do 60

Jaka będzie waloryzacja emerytur i rent w 2021 r.?

, wątpliwości musi budzić przede wszystkim sam cel tego świadczenia, krąg adresatów, a także zasady, na jakich zostaje ono wprowadzone. – Można powiedzieć, że w sumie 14. emerytura nie ma żadnego związku z naszym systemem emerytalnym, a jest jakiegoś rodzaju celowanym transferem socjalnym, będącym raczej

BGK obniżył prognozę wzrostu PKB w Polsce do 4,4% w 2019 r.

perspektywie solidy wzrost spożycia gospodarstw domowych jest niezagrożony.  "Impuls do tego zapewnia poprawa kondycji finansowej gospodarstw domowych. Szybki wzrost realnego funduszu płac jest połączony z transferami socjalnymi (program 500 plus na pierwsze dziecko, 13. emerytura). Do tego

FPP, CALPE: Pandemia uwydatniła patologie związane z pracą na 'śmieciówkach'

. niestabilny dochód i brak ochrony socjalnej - oraz zdrowotnym, co jeszcze bardziej uwidoczniła pandemia COVID-19" powiedział ekspert FPP oraz CALPE Grażyna Spytek-Bandurska, cytowana w komunikacie. W świetle prawa pracodawcy nie są zobligowani do zagwarantowania swoim pracownikom odpowiednich

ING BSK: Budżet na 2020 r. oparty na nadmiernie optymistycznych założeniach

impuls fiskalny w mniejszej skali (trzy kwartały 500+), limit wydatków wzrósł o 30 mld zł, dwukrotnie więcej niż zaplanowano na 2020. Zamrożenie wydatków na usługi publiczne w przyszłym roku byłoby rozwiązaniem nieoptymalnym, gdyż większe transfery społeczne obiecane w kampanii oznaczałyby

OECD podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2017 r. o 0,7 pkt do 4,3%

wzrost PKB Polski wyniesie 3,6% w 2017 r. i 3,1% w 2018 r. Na 2019 r. OECD prognozuje wzrost PKB Polski na poziomie 3,2%. "Oczekujemy, że wzrost PKB przekroczy 4% w 2017 r., ale nieco spowolni w latach 2018-2019. Siłą napędową wzrostu jest popyt krajowy, wspierany przez rosnące transfery socjalne

Konsumpcja prywatna utrzyma silny wkład do PKB w tym roku wg analityków

utrzymanie się solidnego wkładu konsumpcji prywatnej w dalszych miesiącach roku dzięki bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy, wypłaty transferów socjalnych i utrzymującemu się optymizmowi konsumentów. Perspektywy dla krajowej konsumpcji pozostają wciąż bardzo dobre w nadchodzących miesiącach i pozostanie

Bank Pekao podniósł prognozę wzrostu PKB na 2019 r. do 4,5% z 4%

(wzrost o 12,6% r/r, po 6,1% r/r w ostatnim kwartale 2018), w tym w sektorze przedsiębiorstw. Oczekujemy, że wzrostowi konsumpcji w najbliższych kwartałach będzie sprzyjała nadal korzystna sytuacja na rynku pracy oraz wzrost transferów socjalnych (w II kw. 2019 'trzynasta emerytura', w IV kw. 19

APK: Deficyt 'general gov't' to 8,4% PKB, dług sektora - 55,2% PKB w 2020 r.

polegającej na przekształceniu otwartych funduszy emerytalnych (OFE) w indywidualne konta emerytalne nie zostały uwzględnione jednorazowe dochody z opłaty przekształceniowej oraz wpływ tych działań na dochody FUS, zaznaczono. Transfery socjalne w 2020 r. wynikają z utrzymania wcześniejszej polityki

IBRiS: Rodziny objęte programem 500+ wydadzą na prezenty więcej o 70% r/r

jest największy. Poprawiająca się sytuacja na rynku pracy oraz transfery socjalne pozwalają na zwiększenie konsumpcji także w tych grupach społecznych, które dotychczas dysponowały skromnymi środkami" - powiedział prezes Marcin Duma, cytowany w komunikacie. Łączne wydatki gospodarstw domowych na

APK: Skutki finansowe działań zw. z podatkami to szacunkowo 7,4 mld zł w br.

jednorazowych szacuje się w ujęciu kasowym na 5,7 mld zł w 2019 r., 17,8 mld zł w 2020 r. i dodatkowe 12,0 mld zł w 2021 r." - podano także. Poziom transferów socjalnych w 2019 r. i kolejnych latach prognozy będzie zdeterminowany zmianami w dotychczasowych programach oraz wprowadzeniem nowych

BIEC: WWK nadal rósł w III, ale konsumpcja nie zapewni utrzymania wzrostu PKB

konsekwencją zwiększonego spożycia gospodarstw domowych. Według badań NBP dochody gospodarstw wzrosły do końca III kwartału ub. roku o blisko 6%, zaś ponad połowa tego wzrostu była konsekwencją zwiększonych transferów socjalnych. Kolejne miesiące zapewne przyniosły utrwalenie i wzmocnienie tej tendencji"

Zubelewicz z RPP: Dla rynku pracy ważna Białoruś, napływ z Ukrainy zmaleje

56,2%. "W Polsce, w przeciwieństwie np. do USA, nie ma zwyczaju wczesnego rozpoczynania aktywności zawodowej przez młodzież. Historycznie wraz z postępującą urbanizacją kraju młodzież przestawała pracować. Równocześnie kolejne grupy ludności obejmowano rozmaitymi transferami socjalnymi. W

Dynamika wzrostu PKB w II kw. br. może być zbliżona do 5% r/r wg analityków

dobrą sytuację na rynku pracy, optymizm konsumentów oraz wypłaty transferów socjalnych w kolejnych miesiącach. Ekonomiści prognozują utrzymanie się wysokiego tempa wzrostu PKB w II kw. bliskiego 5% r/r. Analitycy wskazują, że struktura sprzedaży detalicznej tj. utrzymujący się solidny wzrost w

Monetia rozpoczyna obsługę przekazów na indywidualne konta bankowe

;Począwszy od bieżącego miesiąca obsługujemy świadczenia socjalne w województwie warmińsko-mazurskim. Naszym klientem jest ubezpieczyciel społeczny, który przekazuje Monetii pulę środków na wypłatę rent i emerytur. Jest ona następnie dzielona wg dyspozycji klienta a podzielone środki trafiają bezpośrednio na

Starus z Euler Hermes: Wzrost PKB Polski spowolni do 3,2% w 2020 r.

przejściowy skok inflacji na początku bieżącego roku, można odnieść wrażenie, że konsumpcja ta będzie nieco mniej dynamicznie rosła niż dotychczas, szczególnie, że spada pozytywny wpływ transferów socjalnych na dynamikę wzrostu poziomu konsumpcji. "W związku z przedłużającym się spowolnieniem w

Kluza: Gospodarce będzie towarzyszył w tym roku 'efekt gorącego pieniądza'

zabezpieczeniem wartości pieniądza w czasie oraz znaczący wzrost kosztów konsumpcji podstawowej przy jednoczesnym realnym spadku siły nabywczej transferów socjalnych będzie kreować wzrost niezadowolenia społecznego w licznych grupach gospodarstw domowych niezamożnych i średniozamożnych. Analizy wskazują na kilka

ZBP/WIB: Z e-bankowości korzysta 80% seniorów aktywnych w sieci

również transfery socjalne kierowane do osób starszych, np. w postaci dodatkowej 13. emerytury w ciągu roku" - czytamy w raporcie.  Z drugiej jednak strony zestawiając grudniowe dane z 2018 r. i 2019 r. można dostrzec, że wzrósł odsetek seniorów, których nie stać na pomoc finansową swoim

Wkład konsumpcji gospod. domowych we wzrost PKB pozostanie wysoki wg analityków

utrzymującego się optymizmu konsumentów, który wynika z bardzo dobrej sytuacji dochodowej gospodarstw domowych (rosnące płace, transfery socjalne) oraz niskiego ryzyka utraty pracy. Wg opublikowanego przez GUS badania nastrojów konsumentów, ocena bieżącego dokonywania ważnych zakupów wzrosła w sierpniu do

KE obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2016 r. o 0,6 pkt do 3,1%

oraz wzrost transferów publicznych, w szczególności nowe świadczenia na dzieci, zwiększą dochody rozporządzalne i poprawią zaufanie konsumentów. Konsumpcja prywatna powinna spowolnić, gdy tymczasowe efekty nowych transferów socjalnych osłabną" - czytamy w raporcie z listopadowymi prognozami

Przegląd prasy

podmiotów. W piątek, 29 maja, minął termin składania ofert, ale nikt tego nie zrobił --Prezes OncoArendi: Staliśmy się narzędziem większej gry politycznej -- Transfery socjalne podczas epidemii przyciągnęły do Polski dostawcę kart i terminali płatniczych Loyaltek --Marek Lusztyn, wiceprezes ds. ryzyka

OECD obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2016 r. o 0,4 pkt do 2,6%

prognozuje też, że wzrost PKB Polski wyniesie 3,1% w 2018 r. "Oczekuje się, że wzrost PKB umocni się do ok. 3% rocznie w 2017-2018 dzięki wyższym transferom socjalnym, niskim stopom procentowym i rosnącym wpływom ze środków unijnych. Wzrost dochodów rozporządzalnych i konsumpcji, przejście do nowego

Wzrost prognoz dla Polski. Mocny złoty

tylko transfery do społeczeństwa w ramach pakietów socjalnych ale również wciąż spadające bezrobocie i rosnące wynagrodzenia. Konsumpcja prywatna to 60% PKB w związku z tym obecna sytuacja na rynku pracy oraz polityka społeczna skutecznie zwiększają ten parametr. Strona rządowa od razu zwróciła uwagę

?500 plus" podpisane. Ani nie spełni celu socjalnego, ani nie zwiększy dzietności

Cel socjalny sprowadza się do tego - jak tłumaczy pani premier - że znacząco poprawi się sytuacja materialna biednych polskich rodzin. Tylko że ustawa daje prawo do pieniężnego świadczenia od państwa adwokatowi z dwójką dzieci zarabiającemu kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie, a nie daje tego

BIK: Banki wydały o 4,6% mniej r/r kart kredytowych w VIII

transferów socjalnych, zaś wysokokwotowego ze wzrostu dochodów gospodarstw domowych" - podsumował główny analityk BIK. (ISBnews)  

KE obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2017 r. o 0,2 pkt do 3,2%

odbicie tempo wzrostu PKB do 3,2% w 2017 r., by następnie ustabilizować się na poziomie 3,1% w 2018 r. Odbicie będzie napędzane popytem wewnętrznym. W szczególności przewidywany jest silny wzrost konsumpcji prywatnej w 2017 r., by osiągnąć umiarkowane wzrosty w 2018 r., gdy przejściowy wpływ transferów

BIK: Banki wydały o 0,3% mniej r/r kart kredytowych w VII

kredytowych finansujących bieżące potrzeby konsumpcyjne gospodarstw domowych. Można zaryzykować tezę, że wzrosty w przypadku finansowania niskokwotowego wynikają z transferów socjalnych, zaś wysokokwotowego ze wzrostów wynagrodzeń" - podsumował Grzybek. (ISBnews)  

Credit Agricole obniżył prognozę wzrostu PKB na 2020 r. do 3,5% z 3,8%

. Według banku, tempo wzrostu inwestycji ogółem będzie równe 8,5% r/r średniorocznie w 2019 r. i 4,7% w 2020 r. wobec 8,7% w 2018 r. "Czynnikiem stabilizującym tempo wzrostu gospodarczego będzie konsumpcja wspierana przez wypłaty transferów socjalnych. Oprócz pakietu fiskalnego, wsparciem dla

Dynamika wzrostu konsumpcji prywatnej wyhamuje w 2020 roku wg analityków

wzrostu sprzedaży detalicznej w granicach 5-6%. Sytuacja finansowa gospodarstw domowych nie powinna się pogarszać ze względu na wciąż sprzyjający pracownikom rynek pracy (w tym wzrost płacy minimalnej) oraz transfery socjalne. Tym, co może nieco zmniejszyć skłonność do zakupów, jest dość wysoka i

Wzrost wynagrodzeń będzie bliski 7-8% r/r w kolejnych miesiącach wg analityków

uwzględnić dodatkowe transfery socjalne w maju (13. emerytura) i kolejne, które ruszą latem" - ekonomista Santander Bank Polska Grzegorz Ogonek "Majowa dynamika zatrudnienia może niepokoić, biorąc pod uwagę generalnie bardzo niewielkie jej zmiany z miesiąca na miesiąc, nawet przy generalnym

PKB za I kw. sugeruje wzrost ponad 4,5% w całym 2019 r. wg analityków

oraz wzrost dochodów związany z wypłatą transferów socjalnych. W kierunku wzrostu gospodarczego oddziaływał również wyższy wkład spożycia publicznego (o 0,2 pkt. proc.) związany m.in. z podwyżkami wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej. Do spowolnienia wzrostu gospodarczego przyczyniły się inwestycje

Euler Hermes: Wzrost PKB Polski powinien wynieść 3,6-3,8% w 2018 r.

adresujące produkt do konsumenta będą rosły, bo rosną również pensje, wysokie są transfery socjalne i ruszyła inflacja. "W szczególności dobrze powinna się mieć żywność. Trochę gorzej będzie z dobrami konsumpcyjnymi, ale nie pierwszej potrzeby, bo wolne niedziele z pewnością odbiją się negatywnie na

Dane za IV kw. 2018 dają szansę na 4% wzrostu PKB w całym 2019 r. wg analityków

najwolniejszy wzrost konsumpcji na przestrzeni całego 2018 r., to ma szansę utrzymać się na podobnym poziomie w pierwszym kwartale br., a potem znowu przyspieszyć. Wspiera ją wciąż korzystna z punktu widzenia pracownika (i konsumenta) sytuacja na rynku pracy, dotychczasowe transfery socjalne, a już od drugiego

Przejęcie władzy, a nie rozwój. Rząd rozda pieniądze, których nie ma

. Rozdawnictwo albo wzrost Program socjalny PiS jest także wyjątkowo szkodliwy dla wzrostu gospodarczego Polski. Nie jest tak, jak utrzymują niektórzy, że wzrost wydatków konsumpcyjnych finansowanych transferami spowoduje wzrost produkcji i przyspieszenie tempa wzrostu. Będzie dokładnie odwrotnie. Ponieważ

Marek Belka w funduszu nieruchomościowym inwestującym m.in. w Warszawie

wzrost zatrudnienia i płac, wyższe transfery socjalne oraz niskie ceny energii będą wspierać szybszy wzrost konsumpcji, co z kolei przekłada się na potencjał wzrostu rynku nieruchomości komercyjnych" - dowodził. "Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, mogąc mieć Marka Belkę w naszym zespole. Jestem

Tysiąc złotych emerytury za miesiąc pracy

nam odebrać transfery socjalne to źle, a jak my chcemy ograniczyć je Ukraińcom, to dobrze – uważa Wiktor Wojciechowski, główny ekonomista Plus Banku. – Większość Ukraińców pracujących w Polsce to osoby relatywnie młode, które mają jeszcze wiele lat do osiągnięcia wieku emerytalnego

Prezes PTE: RPP nie powinna zmieniać stóp proc., choć możliwe CPI powyżej 3% r/r

nie zagraża gospodarce, a przeciwnie - okazuje się dla niej korzystny, ocenia w rozmowie z ISBnews prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) Elżbieta Mączyńska. Pytana przez ISBnews, w jakim stopniu transfery socjalne, w tym głównie rozszerzenie programu 500+ przełożą się na dynamikę wzrostu

PKB za III kw. sugeruje wzrost na poziomie 4,1-4,3% w całym 2019 wg analityków

korzystną z punktu widzenia pracowników sytuację na rynku pracy (rekordowo niskie bezrobocie, wzrost płac, transfery socjalne) oraz niskie stopy procentowe. Wysokie wzrost zanotowała także konsumpcja publiczna, o 4.7%r/r. Zgodnie z oczekiwaniami dalszemu wyhamowaniu uległy natomiast w trzecim kwartale br

Popyt konsumpcyjny nadal będzie silnie wspierać wzrost PKB wg analityków

wskazują na utrzymujący się silny popyt konsumpcyjny w marcu wspierany przez dobrą sytuację na rynku pracy, rekordowy optymizm gospodarstw domowych oraz oczekiwany wzrost transferów socjalnych. O sile popytu konsumpcyjnego świadczy również wyraźne przyspieszenie wzrostu sprzedaży detalicznej w kategorii

BIEC: WPI wzrósł w marcu; inflacja będzie się nasilać przynajmniej w I półroczu

może być zneutralizowane przez inne czynniki. Dług zaciągany na poczet transferów socjalnych, które bezpośrednio zwiększają wielkość spożycia indywidualnego, w znacznie krótszym czasie przyczynia się do wzrostu inflacji" - czytamy dalej. Równie silnie w kierunku przyspieszenia inflacji działały

Brexit. Trzeba na nowo przemyśleć Unię

Wielkiej Brytanii. W najgorszym wypadku część z nich wróci do kraju, czego skutkiem będzie czasowy wzrost bezrobocia. Wielka Brytania była - mimo rabatu wywalczonego przez Margaret Thatcher - płatnikiem netto do unijnego budżetu. Jeśli brytyjski rząd zdecyduje się wstrzymać transfery do Brukseli, budżet

Przegląd prasy

końcem lutego --PKO BP i PGNiG mają umowę o strategicznej współpracy w bankowości transakcyjnej --Spółdzielcza Grupa Bankowa wdraża nowy zintegrowany system IT --Tempo wzrostu PKB spowolniło do ok. 2,7% r/r w 2016 r. wg analityków --Morawiecki: Transfery socjalne finansowane będą głównie z

PKB w I poł. może być pod negatywnym wpływem epidemii koronawirusa wg analityków

2019 r., ale także najniższą od drugiego kwartału 2016 r. Z danych można zatem wnioskować, że w końcu 2019 r. wygasł pozytywny wpływ programów socjalnych na wydatki gospodarstw domowych. Pomimo miliardowych transferów i jednocześnie korzystnej z punktu widzenia pracowników sytuacji na rynku pracy

Konsumpcja gosp. domowych może przyspieszyć w III kwartale wg analityków

podwyższone tempo wzrostu dochodów gospodarstw domowych. W części może to wynikać z dużo większej skali kumulacji wydatków pod koniec II kw. (maj i czerwiec), kiedy miesięczna kumulacja transferów społecznych była największa (wypłata tzw. 13-emerytury). Być może także na nastroje gospodarstw domowych wpływa

Popyt konsumpcyjny pozostanie głównym motorem wzrostu PKB wg analityków

(ubiegłoroczny kwiecień był miesiącem z najniższym wzrostem sprzedaży detalicznej na przestrzeni całego 2018 r.). Czynnikiem wspierającym sprzedaż jest ogólnie rzecz biorąc poprawiająca się sytuacja finansowa gospodarstw domowych, które w najbliższym czasie będą dodatkowo wsparte kolejnymi transferami socjalnymi

Fitch pozostawił rating Polski bez zmian

poprzez zwiększone transfery socjalne. Ryzyka: Brexit, który może uderzyć polskie firmy eksportujące towary na Wyspy. Fitch zwrócił uwagę na wzrost zadłużenia - do poziomu 52,3 proc. PKB, mniejszą przewidywalność w gospodarce po wyborach w październiku 2015 r. i niebezpieczeństwo zachwiania stabilności

Przegląd prasy

: Przynajmniej raz w miesiącu placówki bankowe odwiedza ponad jedna trzecia społeczeństwa Gazeta Wyborcza --Rozłucki: Przedsiębiorcy i inwestorzy giełdowi zachowują ostrożność - firmy czują, że priorytetem rządu jest zwiększanie konsumpcji, głównie poprzez transfery socjalne ISBnews --Zysk netto

GUS potwierdza: Mamy zapaść w inwestycjach. I to mimo ogromnych depozytów firm

detalicznej. Pokazują to, ile konsumenci kupują w sklepach. W październiku sprzedaż wzrosła o 3,7 proc. wobec wzrostu o 4,8 proc. we wrześniu. Ale i te wyniki nie w pełni usatysfakcjonowały analityków. - Mimo korzystnej sytuacji na rynku pracy oraz wyższego poziomu transferów socjalnych w ramach programu

500 zł na dziecko: Ziobro nie chce dawać gotówką. Karta do speckonta?

postrzegany jako niewystarczający do osiągnięcia celu, jakim jest znaczna poprawa sytuacji demograficznej Polski" - czytamy w piśmie Gowina. Gowin kwestionuje sam sens nowej ustawy. "Trzeba też dostrzec, że proponowany w projekcie transfer socjalny niekoniecznie musi być najlepszą metodą

Presja płacowa może narastać w 2019 r. wg analityków

fiskalnego (w tym transferów socjalnych rzędu 20 mld zł), wspierać będą skłonność do konsumpcji polskiego społeczeństwa. Pomagać będzie także niższa, jak wszystko na to wskazuje, w porównaniu do ubiegłego roku, inflacja. Wzrost konsumpcji może zatem ograniczyć skalę wyhamowania polskiej gospodarki. Według

"Rz": Bezrobotni z wyboru

bezpłatną opiekę medyczną. Czesława Ostrowska, wiceminister pracy podaje, że w tym roku w Funduszu Pracy na składki zdrowotne za bezrobotnych przeznaczonych jest ok. 500 mln zł. - A sam transfer dokumentów pomiędzy urzędami pracy, samorządami lokalnymi i pomocą socjalną o rejestracji i udzielaniu

PKB za III kw. sugeruje wzrost 4,2-4,4% w całym 2019 r. wg analityków

% lub niżej, podobnie jak w 2kw19. Dane o sprzedaży detalicznej (pokrywające głównie sprzedaż towarów a nie usług, które notują znacznie szybszy wzrost) wskazują, że 3kw19 nie przyniósł dalszego wzrostu tempa wydatków konsumpcyjnych, pomimo silnego wzrostu wyborczych świadczeń socjalnych (w 2kw19

Tempo wzrostu wynagrodzeń utrzyma się na poziomie sprzed roku wg analityków

wynagrodzenia, a po trzecie kolejne programy socjalne (jak np. rozszerzenie Programu 500+ na pierwsze dziecko) także nakładają na pracodawców większą presję jeśli chodzi o wysokość wynagrodzeń. Wyhamowanie dynamiki bardziej prawdopodobne wydaje się w przypadku zatrudnienia. W tym roku rośnie ono wyraźnie

OECD podnosi prognozy. Czy świat wyrwie się z pułapki niskiego wzrostu?

. - Przewidywane wzmocnienie wzrostu PKB do około 3 proc. w latach 2017-18 nastąpi dzięki większym transferom socjalnym, niskim stopom procentowym i rosnącym wypłatom funduszy unijnych - oceniają ekonomiści OECD.

Prawnicy czytelnikom, odc. 1. Jak mocno szef może obniżyć mi pensję? Co z podatkiem za niewypłacane pensje moich pracowników?

. Ponad 400 osób z warszawskiego biura Dentons wspiera klientów, także pro bono, dbając o zrównoważony rozwój gospodarki i transfer wiedzy na światowym poziomie. Czytaj też: Na co możesz liczyć, gdy nie masz pieniędzy na czynsz lub wynajem mieszkania? 3. Prowadzę firmę i jestem płatnikiem. Zatrudniam

Chłoń-Domińczak: Program 500+ ograniczy kobietom wybór. A do rodzenia nie zachęci

różnego rodzaju zachęt, nie tylko prostych transferów. 500+ ma tę zaletę, że zmniejsza ubóstwo rodzin wielodzietnych. Tutaj te pieniądze są dobrze ukierunkowane. Czy 500+ "przywraca godność Polakom"? - Nie. Przywracanie godności to jest pokazywanie wkładu rodzin w rozwój społeczeństwa i

Dane z przemysłu wskazują na 4,3-4,5% r/r wzrostu PKB w I kw. wg analityków

widzenia pracownika sytuacji na rynku pracy oraz planowanym kolejnym transferom socjalnym, pozostanie w najbliższych kwartałach wciąż silny. Na spowolnienie tempa wzrostu PKB wpływać będzie głównie pogorszenie koniunktury zagranicą, zwłaszcza u naszego głównego partnera handlowego, czyli w Niemczech. Choć

Dane za lutym sugerują wyższy wzrost PKB w I kw. br. wg analityków

pozytywnie oddziałujący na produkcję przemysłową. Z kolei w następnych miesiącach dodatkowe transfery socjalne (w tym roku rzędu 20 mld zł) napędzać powinny konsumpcję, która także podtrzymywać będzie wyniki przemysłu. Po dwóch miesiącach pierwszego kwartału br. widać, że tempo wzrostu produkcji przemysłowej

Dynamika PKB w IV kw. poniżej 5%, w tym roku spadnie poniżej 4% wg analityków

będzie na polskiej gospodarce, o tyle silny popyt wewnętrzny powinien pozwolić na utrzymanie tempa wzrostu w całym 2019 r. w okolicach 4.0%. Prym nadal będzie wiodła konsumpcja gospodarstw domowych, wspierana stabilizacją na rynku pracy i kontynuowanymi transferami socjalnymi, a także inwestycje

Sprzedaż detaliczna powoli spada, nadal istotna dla wzrostu wg analityków

na zagraniczne wakacje. W czerwcu i lipcu prawie 45 proc. turystów więcej niż w 2017 roku wyjechało na wakacje z biurem podróży. Konsumpcji sprzyjać będą transfery socjalne, czyli m.in. program „Rodzina 500 plus", czy wyprawka szkolna 300 plus., bardzo dobra sytuacja na rynku pracy

Tempo wzrostu PKB w może sięgnąć 5% r/r w 2018 r. wg analityków

roku, ale na pewno nadal solidnie utrzymało się powyżej 4.5%r/r. Siłą napędową konsumpcji pozostają rosnące wynagrodzenia, również w ujęciu realnym, spadające bezrobocie oraz transfery socjalne. Także wciąż rekordowo niskie stopy procentowe raczej zachęcają gospodarstwa domowe do konsumpcji niż

Dane za X sugerują spowolnienie wzrostu PKB do ok. 2-2,5% w IV kw. wg analityków

poziomu transferów socjalnych (Rodzina 500+) aktywność zakupowa gospodarstw domowych jest niższa od wcześniejszych oczekiwań. Szacujemy, że w IV kw. 2016 wzrost PKB wyniesie ok. 2,2-2,4% r/r, a w całym roku wzrost gospodarczy ukształtuje się w okolicach 2,7%" - starszy ekonomista Banku Pekao Adam

Wzrost PKB w I kw. pomimo wysokiego tempa rozczarowuje strukturą wg analityków

wynagrodzenia i zatrudnienie, transfery socjalne w postaci programu Rodzina 500+ oraz ogólnie dobre nastroje konsumentów. Początek br. to także przyspieszenie w inwestycjach, głównie publicznych, choć także inwestycje sektora prywatnego mają się lepiej. Dynamika inwestycji nie była jeszcze dwucyfrowa i jest

Dynamika PKB może sięgnąć 4,4-4,8% r/r w I kw. br. wg analityków

uwzględniając dodatkowe transfery socjalne (ok. 10 mld zł już w maju i co najmniej kolejne 10 mld zł w drugiej połowie br.) może się okazać że nie będą one dużo słabsze od notowanych na przestrzeni 2018 r. Konsumpcja z całą pewnością pozostanie w 2019 r. głównym motorem wzrostu gospodarczego, który w mojej

Dynamika wzrostu PKB spowolni do 3,7-4,5% w I kw. wg analityków

polskiej gospodarce. Popyt konsumpcyjny pozostaje relatywnie silny, czemu sprzyja wciąż korzystna – z punktu widzenia pracownika – sytuacja na rynku pracy, trafiające do rodzin posiadających dzieci transfery socjalne, podwyżka płacy minimalnej, czy też obniżająca się inflacja. Raczej

OFEnsywa w Sejmie

miesiąc to prawie dwa miliardy, które budżet musi pożyczyć na transfery do OFE - przypomina Tomczykiewicz. W sprawie OFE Platforma może liczyć na PSL. - Skoro nie możemy pójść drogą Wielkiej Brytanii, która zarządziła wielkie zwolnienia w policji, urzędach i cięcia wydatków socjalnych, to musimy szukać

Wzrost PKB będzie wyhamowywać w II półr., w całym 2018 r. - ok. 5% wg analityków

poprawił się wkład eksportu netto. Z opublikowanych dziś danych wynika że konsumpcja była, jest i będzie filarem polskiej gospodarki, czemu sprzyja korzystny z punktu widzenia pracowników rynek pracy oraz transfery socjalne. Inwestycje w gospodarce natomiast są wciąż zbyt niskie, co coraz bardziej niepokoi

Tempo wzrostu PKB może oscylować w granicach 4,3-4,6% w 2018 r. wg analityków

końcu maja, niemniej jednak z dużym prawdopodobieństwem można orzec, że siłą wiodącą pozostała na początku br. konsumpcja gospodarstw domowych. Rosnące wynagrodzenia i zatrudnienie, transfery socjalne, umiarkowana inflacja oraz dobre nastroje sprzyjają zwiększaniu wydatków konsumpcyjnych. Również