transferów prywatnych

is

Kto zdążył zabrać z Cypru pieniądze? Wyciekła lista firm i osób

Kto zdążył zabrać z Cypru pieniądze? Wyciekła lista firm i osób

Serwis Protothema.gr opublikował listę 132 firm i osób prywatnych, które na dwa tygodnie przed zamrożeniem transferów zagranicznych dokonywały dużych przelewów z Cypru na zagraniczne konta

Sejm przyjął wykonanie budżetu państwa za 2019 r.

głównych komponentów PKB, tj. konsumpcji prywatnej i inwestycji pozostały na stosunkowo wysokim poziomie. Konsumpcji prywatnej sprzyjała dobra sytuacja na rynku pracy i nowe transfery społeczne, co wpłynęło na przyspieszenie tempa wzrostu realnych dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych" - czytamy

Bank Światowy podtrzymał prognozy wzrostu PKB Polski na lata 2019-2021

Polski na poziomie 3,1% w 2022 r. "W Europie Środkowej pobudzenie konsumpcji prywatnej na początku 2019 z uwagi na wzrost płac realnych i transfery rządowe pomogło podtrzymać ponad wzrost powyżej potencjału. Wpływ ten wygasł pod koniec roku, jednakże konsumpcja będzie kontrybuowała do spowolnienia

Eksperci EKF: Wzrost PKB będzie spowalniać do 2022, inflacja nie zagrozi celowi

% w 2022 r. "Eksperci EKF, podobnie jak w Programie konwergencji, prognozują, że konsumpcja prywatna pozostanie najbardziej istotnym czynnikiem wzrostu PKB. Będzie bazowała na niskim (3,5-3,7%) bezrobociu, optymistycznych nastrojach konsumentów wspomaganych przez rosnące transfery socjalne oraz

Poczta Polska otrzymała 500 tys. zł wsparcia z unijnego programu 'Horyzont 2020'

sensorycznej oraz zastosowanie standardu EPCIS - bazy wydarzeniowej, które ułatwiają transfer danych między partnerami publicznymi i prywatnymi zaangażowanymi w operacje logistyczne przesyłek w kanale e-commerce. Projekt badawczy PLANET to 36-miesięczny międzynarodowy projekt badawczy obejmujący konsorcjum

OECD podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski do 4,3% w br. do 3,8% w 2020

prywatnej będzie spowalniać stopniowo, gdy wpływ nowych socjalnych transferów i obniżek podatków straci na sile" - czytamy w komunikacie. OECD spodziewa się, że "pomimo solidnego wzrostu gospodarczego, silna ekspansja fiskalna w 2019 i 2020 popchnie deficyt budżetowy z 0,2% PKB w 2018 roku do

OECD podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski do 4,2% w br. i do 3,5% w 2020

eksporcie. Jednakże wzrost poziomu transferów socjalnych i cięcia podatkowe wzmocnią konsumpcję prywatną. Przyspieszenie płac podtrzyma podnoszenie się inflacji" - czytamy w raporcie. OECD spodziewa się, że bank centralny będzie "stopniowo podnosił stopy procentowe", aby przeciwdziałać

Atradius: Wzrost PKB spowolni do 3% w 2020, inflacja wyniesie 2,7% r/r

przewidujemy spadek inwestycji oraz słabszy wzrost eksportu, to jednak konsumpcja prywatna powinna pozostać na stabilnym poziomie, głównie dzięki wzroście zatrudnienia, płac i transferów socjalnych, w tym programowi 500 plus. W efekcie możemy prognozować wzrost PKB o 3%" - powiedział dyrektor zarządzający

Senat odesłał do Sejmu ustawę o przekształceniu OFE w IKE

będą prywatną własnością oszczędzającego i nie będą mogły stanowić przedmiotu transferu do budżetu państwa. W OFE pieniądze były publiczne - przesądził o tym, w orzeczeniu z 2015 r., Trybunał Konstytucyjny, utwierdzając ówczesny rząd w decyzji po przesunięciu do ZUS połowy środków zebranych przez

Samsung podpisał z Min. Cyfryzacji porozumienie na rzecz cyberbezpieczeństwa

Cyberbezpieczeństwie, realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji w formule partnerstwa z sektorem prywatnym w celu zwiększenia cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, podał Samsung. "Ponad 20 lat obecności marki Samsung w Polsce to szereg kluczowych dla firmy inwestycji i zaangażowanie w liczne obszary

Accenture, Pracodawcy RP: 5G może przynieść Polsce wzrost PKB o ponad 63 mld zł

98 tys. nowych miejsc pracy. Technologia 5G będzie trampoliną, która umożliwi kolejne innowacje w obszarze usług, produktów i administracji publicznej. Dzięki niej internet mobilny uzyska gigabitowy transfer danych o znacznie mniejszym opóźnieniu na poziomie zaledwie kilku milisekund. Istotną

Fitch: Podniósł prognozy PKB dla Polski do 4% w 2019 r. i 3,5% i 2020 r.

fiskalnego" - czytamy w raporcie " Global Economic Outlook - March 2019". Agencja wskazuje, że transfery dla emerytów i w zakresie programu 500+ pobudzą konsumpcję prywatną, jednak fakt, że ich wdrożenie będzie rozłożone w czasie sprawi, że efekty dla konsumpcji będą także zauważalne

MR: Wzrost PKB spowolni w 2020 roku, ale przekroczy 3% r/r

3,7%. Bazowy scenariusz resortu zakłada, że sektor prywatny podtrzyma rolę silnika inwestycyjnego krajowej gospodarki również w kolejnych kwartach 2020 roku. Według MR, głównym motorem wzrostu gospodarczego Polski pozostaje popyt krajowy. Dominującą rolę pełni tu w dalszym ciągu konsumpcja

MFPR: 7 nowych funduszy VC otrzymało ponad 305 mln zł wsparcia z POIR

rynki, podano także. Łączna kapitalizacja 7 nowych funduszy to 816 mln zł. Oprócz środków unijnych, zostały zaangażowanie pieniądze prywatnych inwestorów w wysokości 511 mln zł. Tym samym, PFR Ventures alokował już prawie 70% swoich środków. "Szacujemy, że w 2020 uruchomimy jeszcze około 10

Sejm za możliwością przeniesienia środków z OFE na IKE lub do ZUS

została już przekazana do ZUS. Środki na IKE mają stanowić prywatną własność oszczędzającego i nie będą podlegać transferowi na rzecz budżetu państwa (jedyne dozwolone prawnie transfery środków przeniesionych z OFE na IKE do systemu finansów publicznych będą dotyczyły emerytur branżowych – tak jak

mBank: Zmiany w OFE zmniejszą potrzeby pożyczkowe o ok. 8 mld zł w 2020-2021

;Jednocześnie, likwidacja suwaka i transferów pomiędzy FUS i OFE stanowi dla finansów publicznych ubytek w wysokości ok. 4,5 mld zł (obecnie suwak to ok. 7,5 mld zł wpływów, transfer składki - ok. 3 mld zł wydatków). Wpływ na sektor w latach 2020-2021 to ok. 8 mld zł i o tyle mniejsze powinny być potrzeby

Wzrost PKB spowolnił do 2,8-3,1% w IV kwartale 2019 r. wg analityków

zapasów, lekko dodatni był eksport netto. Gorsze wyniki konsumpcji prywatnej sugerują, że skłonność do zakupów była mniejsza niż sugerował to wzrost dochodów gospodarstw domowych, napędzany wysoką dynamiką płac i transferami socjalnymi dostarczonymi w ramach kampanii wyborczej. Konsumenci zwiększali swoje

Szef banku odchodzi, bo ukradli mu 100 mln dolarów

Szef banku odchodzi, bo ukradli mu 100 mln dolarów

w transferach zwróciły uwagę na ich bardzo dużą liczbę. Czujność bankowców wzbudziły ponadto literówki w zleceniach oraz to, że transfery były kierowane na prywatne konta. Tak było w przypadku pośredniczącego Deutsche Banku. Błąd w pisowni w nazwie jednego z odbiorców transferów skłonił go do prośby

Jak uzyskać pomoc publiczną [PORADNIK]

Jak uzyskać pomoc publiczną [PORADNIK]

przedsiębiorstw z zasobów prywatnych. Taka forma działania nie jest objęta wspólnotowym prawem subwencyjnym, bowiem jak wyjaśniał to Trybunał Sprawiedliwości UE: tam, gdzie nie ma transferu zasobów państwa, reguły pomocy państwa nie znajdują zastosowania – podkreśla mec. Karpiński. ** Pomoc stanowi korzyść

Kotłowski z NBP: Impuls fiskalny mocniej podbije PKB w 2020 r. niż w 2019 r.

fiskalnego. Zazwyczaj efekt jest silniejszy w przypadku inwestycji publicznych i spożycia zbiorowego, czyli środków mniej importochłonnych, w dużej mierze wydawanych w kraju. Natomiast impulsy związane z obniżeniem podatków, zmniejszeniem kwoty wolnej od opodatkowania, czy transfery społeczne mają nieco

Santander: Piątka PiS doda do konsumpcji 0,5 pkt w II kw., po 1,4 w III, IV kw.

Warszawa, 27.02.2019 (ISBnews) - Przedstawiony program "Nowa Piątka PiS" podniesie konsumpcję prywatną odpowiednio o 0,5 pkt proc. w II kw. br i po 1,4 pkt proc w III i IV kw. 2019 roku, wynika z analiz Santander Bank Polska. Ekonomiści szacują, że nowe programy mogłyby dodać do

W reformie OFE pierwszą transzę opłaty przekształceniowej zwiększono do 70%

30% tego zobowiązania" - czytamy w projekcie ustawy. Jak podano w uzasadnieniu, proponowane rozwiązanie wpisuje się w postulaty zgłaszane na etapie konsultacji projektu, aby transfer środków w ramach opłaty przekształceniowej był możliwie neutralny z punktu widzenia wpływu na rynek kapitałowy

Po danych za II kw. analitycy podtrzymują prognozy 4,4-4,6% wzrostu PKB w 2019r.

się do tego głównie: wkład eksportu netto, związany z dekoniunkturą w światowym handlu i strefie euro oraz wygasanie ożywienia inwestycyjnego. Transfery socjalne podbiją dynamikę spożycia gospodarstw domowych, tym samym ograniczając skalę spowolnienia gospodarczego w Polsce. Poniżej przedstawiamy

Capgemini otworzy centrum w Lublinie, gdzie zatrudni ponad 100 osób

podyplomowych czy certyfikatów, a także dostęp do baz wiedzy. Każda osoba otrzymuje szeroki pakiet dodatków pozapłacowych, w skład których wchodzą: prywatna opieka medyczna (również dla członków rodziny), dodatkowe ubezpieczenie, kwartalne bonusy, również za polecenie swoich znajomych do pracy w Capgemini, a

Pracodawcy RP: Inwestycje w biotechnologię potrzebują wsparcia rządu

, co ma wzmocnić znaczenie przemysłu farmaceutycznego w Polsce poprzez wzrost liczby prowadzonych badań, służących rozwojowi i stworzeniu nowych leków. Innowacyjne firmy farmaceutyczne, mogą przyczynić się również do komercjalizacji projektów naukowo-badawczych oraz transferu know-how" - czytamy

MF: Eurogrupa uzgodniła kolejne działania w reakcji na pandemię koronawirusa

szereg ułatwień w wykorzystaniu Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, w tym umożliwienie transferów niewykorzystanych środków między funduszami w celu sfinansowania działań w obszarach i sektorach najbardziej dotkniętych kryzysem. "Te propozycje idą w dobrym kierunku

PFR Ventures uruchomił fundusz funduszy o wartości ponad 300 mln zł

zostanie dostarczone przez inwestorów prywatnych, podał PFR.  „Do tej pory na polskim rynku brakowało instytucji wspierającej proces wzrostu młodych innowacyjnych firm, znajdujących się na późniejszym etapie rozwoju. Zadaniem funduszu PFR KOFFI FIZ jest przyspieszenie rozwoju segmentu &bdquo

Starus z Euler Hermes: Wzrost PKB Polski spowolni do 3,2% w 2020 r.

% w IV kw.) wskazuje na silne spowolnienie. "Gospodarkę nadal ciągnął w górę popyt wewnętrzny (+3,6 pkt proc.), zaś eksport wniósł do tego wzrostu niewiele (+0,4 pkt proc.). Nadal stosunkowo silna była konsumpcja prywatna (+3,9%), ale jej wzrost nieco spowolnił z +4,3% w 2018 r. Nieźle

OECD podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2018 r. o 0,7 pkt do 4,2%

PKB Polski wyniesie 3,5% w 2018 r. "Wzrost gospodarczy pozostaje silny. Rosnące transfery socjalne i boom na rynku pracy wspierają szybki wzrost konsumpcji. Stopa bezrobocia jest na rekordowo niskim poziomie, rosną braki siły roboczej, pojawiają się też oznaki przyspieszania wzrostu płac

Dynamika wzrostu konsumpcji prywatnej wyhamuje w 2020 roku wg analityków

sprzedaży detalicznej z początkiem 2020 r.,  a dalsze rozszerzenie zakazu handlu w niedziele w 2020 będzie również dodatkowo ograniczało dynamikę sprzedaży detalicznej. Ekonomiści podtrzymują, że filarem wzrostu PKB w 2019 roku była konsumpcja prywatna. Ekonomiści oczekują długiego okresu

KE obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2016 r. o 0,6 pkt do 3,1%

oraz wzrost transferów publicznych, w szczególności nowe świadczenia na dzieci, zwiększą dochody rozporządzalne i poprawią zaufanie konsumentów. Konsumpcja prywatna powinna spowolnić, gdy tymczasowe efekty nowych transferów socjalnych osłabną" - czytamy w raporcie z listopadowymi prognozami

AstraZeneca deklaruje 1,5 mld zł inwestycji w działalność B+R w Polsce w 5 lat

biotechnologii w Polsce" - powiedział niewykonawczy prezes AstraZeneca Leif Johansson, cytowany w komunikacie. Zwiększenie zaangażowania koncernu w działania B+R oznaczać też będzie m.in. szersze zaangażowanie kadry akademickiej oraz dalszy transfer know-how i technologii do Polski, dodano. 

Zrzutka.pl: Rynek crowdfundingowy w Polsce jest wart 200 mln zł

Warszawa, 21.09.2017 (ISBnews) - Rynek crowdfundingowy w Polsce, nie wliczając crowdfundingu udziałowego, wart jest rocznie ok. 200 mln zł. Zdecydowana większość - w ujęciu ilościowym - to zrzutki na różne prywatne cele, a tylko 10% ma charakter typowo charytatywny, poinformował 

Długie ręce Nowogrodzkiej, czyli kulisy zmian w PZU w środku pandemii

szpitala Marek Stefański szukał nabywcy i zaczął rozmowy z PZU. Stefański swoje spółki kontroluje m.in. przez holding DIM. W nim znajduje się firma Platinum Hospitals – to prywatna placówka opieki zdrowotnej utworzona w miejscu historycznego szpitala elżbietanek na warszawskim Mokotowie

KE podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2017 r. o 0,3 pkt do 3,5%

transferów społecznych, zaś w 2018 r. jej wzrost będzie umiarkowany" - czytamy w raporcie z wiosennymi prognozami Komisji. KE oczekuje odmiennych tendencji w zakresie inwestycji publicznych i prywatnych w Polsce. "Oczekiwane jest szybkie odbicie inwestycji publicznych po ich spowolnieniu w 2016

Global Cosmed miał 1,23 mln zł straty netto, 2,51 mln zł EBITDA w I kw. 2018

parametrów wydajnościowych i kosztowych. Zaplanowano modernizację instalacji mieszalni w celu zwiększenia jej wydajności. Zaplanowana modernizacja ma obejmować przede wszystkim wymianę mieszadeł w istniejących mieszalnikach oraz usprawnienie transferu surowców i półproduktów. Ponadto na wynik finansowy grupy

Fitch podtrzymał prognozę wzrostu PKB Polski na 2016 r., obniżył na 2017-2018

. 2016 r. W styczniu br. agencja prognozowała wzrost gospodarczy na 2017 i 2018 r. na poziomie 3,5%. "Fitch oczekuje, że realny PKB wzrośnie o 3,2% w 2016 r. i po 3,3% w 2017 i 2018 r. wobec 3,6% w 2015 r., napędzany głównie przez konsumpcję prywatną dzięki silnemu rynkowy pracy (bezrobocie spadło

IGTE: Ponad 2/3 Polaków popiera przekształcenie OFE w ich prywatną własność

Warszawa, 09.03.2017 (ISBnews) - Ponad połowa Polaków pozytywnie ocenia planowane przez rząd zmiany w kapitałowej części systemu emerytalnego. Dodatkowe oszczędzanie na emeryturę z dopłatą pracodawców popiera 57,4% z nich, a za transferem 75% aktywów OFE do IKE i przekształceniem ich w prywatną

Strategia Hornigold REIT zakłada m.in. realizację dwóch aparthoteli w Katowicach

, czytamy dalej. Ponadto spółka zamierza poszerzyć zakres prowadzonej działalności o usługi dodatkowe takie jak: śniadania, kolacje, bankiety w restauracji partnerskiej Śląska Prohibicja, a także usługi transferu z oraz na lotnisko (Pyrzowice/Balice). W 2019 r. spółka zamierza również istotnie skupić się

KE obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2017 r. o 0,2 pkt do 3,2%

odbicie tempo wzrostu PKB do 3,2% w 2017 r., by następnie ustabilizować się na poziomie 3,1% w 2018 r. Odbicie będzie napędzane popytem wewnętrznym. W szczególności przewidywany jest silny wzrost konsumpcji prywatnej w 2017 r., by osiągnąć umiarkowane wzrosty w 2018 r., gdy przejściowy wpływ transferów

Projekt budżetu: Inwestycje wzrosną realnie o 7,2% w 2017 r. i 7,6% w 2018 r.

. Sprzyja temu systematyczna poprawa na rynku pracy. Wraz ze wzrostem popytu na pracę stopa bezrobocia rejestruje historyczne minima przy stabilnym wzroście wynagrodzeń. Dochody do dyspozycji gospodarstw domowych są dodatkowo wspierane przez transfery wynikające z realizacji programu 'Rodzina 500+'"

PayUkraine pozyskało 4 mln zł na dalszy rozwój od MobiMedia Solution

kolejnych krajach oraz budowanie infrastruktury partnerskiej zostaną przeznaczone środki otrzymane od MobiMedia Solution. Spółka już od września wspiera PayUkraine, a łączna kwota ostatniej rundy inwestycyjnej wyniosła 4 mln zł. Wcześniej startup wspierany był przez grupę prywatnych inwestorów i aniołów

II Kongres Zdrowia Pracodawców RP odbędzie się 26 kwietnia w Warszawie

pozarządowych, a także podmiotów prywatnych" - czytamy w komunikacie organizatorów. Tylko szerokie "konsylium" ma szanse wypracować skuteczną „terapię" dla polskiej służby zdrowia i wskazać jej miejsce w nowoczesnej, zrównoważonej gospodarce, podkreślono. "Jako Pracodawcy RP

Konsumpcja prywatna utrzyma silny wkład do PKB w tym roku wg analityków

utrzymanie się solidnego wkładu konsumpcji prywatnej w dalszych miesiącach roku dzięki bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy, wypłaty transferów socjalnych i utrzymującemu się optymizmowi konsumentów. Perspektywy dla krajowej konsumpcji pozostają wciąż bardzo dobre w nadchodzących miesiącach i pozostanie

UKE: 91,1% Polaków korzystało z telefonu komórkowego, 64,5% z internetu w 2017r.

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). "Telefon komórkowy posiada 91,9% badanych, przy czym zdecydowana większość [97,2%] dysponuje jednym aktywnym numerem. Telefon służbowy posiada jedynie około 5% badanych. 4,6% respondentów posiada zarówno telefon prywatny, jak i służbowy, ale zdecydowanie

Spadek PKB w może sięgnąć ok. 4% r/r w całym 2020 r. wg analityków

Śląski Piotr Popławski. "Szczegółowa struktura spadku PKB będzie opublikowana pod koniec sierpnia i oczekujemy dwucyfrowego spadku (18-20% r/r) w inwestycjach, 9,6% spadku konsumpcji prywatnej. Oczekujemy, że gospodarka będzie się stopniowo poprawiać w II poł. 2020 w ujęciu kw/kw z umiarkowanym

OECD podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2017 r. o 0,7 pkt do 4,3%

wzrost PKB Polski wyniesie 3,6% w 2017 r. i 3,1% w 2018 r. Na 2019 r. OECD prognozuje wzrost PKB Polski na poziomie 3,2%. "Oczekujemy, że wzrost PKB przekroczy 4% w 2017 r., ale nieco spowolni w latach 2018-2019. Siłą napędową wzrostu jest popyt krajowy, wspierany przez rosnące transfery socjalne

PKB za III kw. sugeruje wzrost na poziomie 4,1-4,3% w całym 2019 wg analityków

; - główny ekonomista BOŚ Banku Łukasz Tarnawa. "W 2019 r. szacujemy wzrost gospodarczy na 4,3%, a w 2020 r. prognozujemy spowolnienie do 3,4%. W pierwszej połowie 2020 r. skala spowolnienia gospodarczego będzie ograniczana przez pozytywny wpływ wzrostu transferów społecznych (rozszerzenie programu

MFiPR: Rządowy projekt ustawy dot. przekształcenia OFE w IKE trafi do Sejmu

konieczne jest ustawowe zagwarantowanie, że środki wpłacane do OFE to oszczędności emerytalne Polaków. Dlatego pieniądze z OFE zostaną domyślnie przeniesione do instrumentu, jakim są indywidualne konta emerytalne. W projekcie ustawy zapisaliśmy wprost, że środki zgromadzone na IKE będą prywatną własnością

NBP: Stabilizacji dynamiki spożycia towarzyszy rosnąca ufność konsumencka

mogłyby sugerować groźbę pojawienia się spirali deflacyjnej. "Kolejny kwartał z rzędu spożycie prywatne rośnie w stabilnym tempie w ujęciu realnym. Spadki dynamiki konsumpcji dóbr nietrwałych skompensowane zostały przez wysoką dynamikę konsumpcji dóbr trwałych. Tendencjom tym towarzyszy relatywnie

Wzrost prognoz dla Polski. Mocny złoty

tylko transfery do społeczeństwa w ramach pakietów socjalnych ale również wciąż spadające bezrobocie i rosnące wynagrodzenia. Konsumpcja prywatna to 60% PKB w związku z tym obecna sytuacja na rynku pracy oraz polityka społeczna skutecznie zwiększają ten parametr. Strona rządowa od razu zwróciła uwagę

Credit Agricole obniżył prognozę wzrostu PKB na 2020 r. do 3,5% z 3,8%

. Według banku, tempo wzrostu inwestycji ogółem będzie równe 8,5% r/r średniorocznie w 2019 r. i 4,7% w 2020 r. wobec 8,7% w 2018 r. "Czynnikiem stabilizującym tempo wzrostu gospodarczego będzie konsumpcja wspierana przez wypłaty transferów socjalnych. Oprócz pakietu fiskalnego, wsparciem dla

PKB za I kw. sugeruje wzrost ponad 4,5% w całym 2019 r. wg analityków

odpowiada. Popyt krajowy jest silnie zdominowany przez spożycie i to zarówno spożycie gospodarstw domowych, jak i publiczne. Obserwujemy jednak trend spadkowy dynamiki spożycia prywatnego, pomimo nowej oferty transferów publicznych. Ich struktura (transfery regularne z wstecznym wyrównaniem i jednorazowe

Fitch podtrzymał ratingi Zabrza na poziomie BB+, BBB+(pol), perspektywa stabilna

na spodziewane dodatkowe dochody z podatku od nieruchomości po zakończeniu dwóch dużych inwestycji prywatnych, podano także. "W 2016 r. wyniki operacyjne Zabrza były umiarkowane. Marża operacyjna wyniosła 4,1% (lub 4,5%, po wyłączeniu transferów na program 'Rodzina 500+'), a obsługa zadłużenia

Dziedziczenie składek emerytalnych. OFE, ZUS, I filar, II filar... Które pieniądze mogą dostać najbliżsi po naszej śmierci?

„Masz problem z ZUS”, „Pomożemy przy wypłacie pieniędzy po zmarłym” – tak reklamują się prywatne firmy w internecie. Korzystają z naszej niewiedzy o tym, że po śmierci bliskiego mamy prawo do pieniędzy, które odłożył na emeryturę na subkoncie w ZUS. Czytaj też

Bank Światowy podtrzymał prognozę wzrostu PKB Polski na poziomie 3,7% w 2016 r.

, natomiast na kolejne dwa lata prognozował wzrost po 3,9%. "Perspektywy pozostają korzystne - prognozowany jest wzrost PKB o 3,7% w 2016 r. i 3,5% w 2017-2018, pomimo umiarkowanych perspektyw ekonomicznych dla strefy euro. W 2016 r. konsumpcja prywatna będzie jeszcze bardziej dominującym czynnikiem

Wzrost konsumpcji prywatnej będzie stopniowo spowalniać wg analityków

popytu na pracę oraz wzrost inflacji obniżający wzrost siły nabywczej gospodarstw domowych mogą hamować silniejsze wzrosty konsumpcji prywatnej. Jednocześnie jednak nowe transfery społeczne od II kw. br. cały czas powinny podtrzymywać podwyższoną dynamikę dochodów do dyspozycji. Z tego względu, 

Przegląd prasy

resortów i kilka zmian personalnych --  Dziś Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnie, czy transfer danych Europejczyków do USA i innych państw jest legalny Puls Biznesu  --Prezes Celon Pharma: W Polsce potrzebna jest hybrydowa strategia: z jednej strony wsparcie dla

Dynamika wzrostu PKB w II kw. br. może być zbliżona do 5% r/r wg analityków

transfery społeczne powinny te nastroje wspierać. Analizując dane dot. sprzedaży detalicznej z ostatnich miesięcy oraz wyniki spożycia gospodarstw domowych w I kw. br. zakładamy, że w II kw. dynamika konsumpcji prywatnej niewiele, ale mogła się jeszcze obniżyć, przy wskazywanym od wielu miesięcy efekcie

KE podniosła prognozę wzrostu PKB Polski na 2016 r. o 0,2 pkt do 3,7%

pozostają korzystne, z wzrostem PKB prognozowanym na 3,7% w 2016 r. i następnie 3,6% w 2017 r. Konsumpcja prywatna pozostanie dominującym czynnikiem wzrostu. Oczekujemy, że dalsza poprawa na rynku pracy oraz wzrost transferów rządowych, w szczególności nowe świadczenia na dzieci, zwiększą dochody

Wkład konsumpcji gospod. domowych we wzrost PKB pozostanie wysoki wg analityków

sezonowych, stąd nie zakładamy, aby lipcowe osłabienie miało trwały charakter. Przy wciąż solidnym – choć niższym niż w miesiącach minionych – wzroście dochodów z pracy najemnej, kumulacja dochodów z tytułu transferów społecznych (w III kw. uruchomienie wyższej skali wypłat świadczeń z tytułu

MFPR: Czas na decyzję ws. przekazania funduszy z OFE do ZUS: 1 VI do 1 VIII 2020

parlamencie, przypomniano w materiale. "W projekcie ustawy zapisano wprost, że środki zgromadzone na IKE będą prywatną własnością oszczędzającego i nie będą mogły stanowić przedmiotu transferu do budżetu państwa. Opcją domyślną będzie przejście z OFE na IKE. Stanie się to bez potrzeby wykonywania

Euler Hermes: Wzrost PKB Polski powinien wynieść 3,6-3,8% w 2018 r.

pozostają inwestycje prywatne. "W tym roku powinny w zasadzie przyspieszyć, bo rosnące koszty pracy wymuszają automatyzację i innowacyjność, ale z kolei czający się na horyzoncie „split payment" może zniechęcać do ponoszenia ryzyka" – dodał. Zdaniem Starusa w tym roku branże

OECD obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2016 r. o 0,4 pkt do 2,6%

prognozuje też, że wzrost PKB Polski wyniesie 3,1% w 2018 r. "Oczekuje się, że wzrost PKB umocni się do ok. 3% rocznie w 2017-2018 dzięki wyższym transferom socjalnym, niskim stopom procentowym i rosnącym wpływom ze środków unijnych. Wzrost dochodów rozporządzalnych i konsumpcji, przejście do nowego

PKB w I poł. może być pod negatywnym wpływem epidemii koronawirusa wg analityków

2019 r., ale także najniższą od drugiego kwartału 2016 r. Z danych można zatem wnioskować, że w końcu 2019 r. wygasł pozytywny wpływ programów socjalnych na wydatki gospodarstw domowych. Pomimo miliardowych transferów i jednocześnie korzystnej z punktu widzenia pracowników sytuacji na rynku pracy

Bank Pekao podniósł prognozę wzrostu PKB za I kw. br. do 4,8% r/r

inwestycyjnego, podczas gdy wkład konsumpcji prywatnej i popytu zagranicznego będzie się zmniejszał" - napisali w raporcie. Spodziewają się oni jednocześnie, że wzrost sprzedaży detalicznej zanotuje w tym roku umiarkowane spowolnienie - do średnio 6,6% z 7,3% w 2017 r. - w miarę coraz wyraźniejszego

Konsumpcja gosp. domowych może przyspieszyć w III kwartale wg analityków

słabszego wyniku sprzedaży w sierpniu, dalej spodziewamy się, wzrostu dynamiki konsumpcji prywatnej w 3kw z 4,4% do około 5%r/r. Rozszerzenie programu 500+ powinno utrzymać tendencje wzrostową także w 4kw" - ekonomista ING Banku Śląskiego Jakub Rybacki. „Sprzedaż detaliczna pokazała w sierpniu

EBOR udzieli 10 mln euro pożyczki na budowę szpitala w Żywcu

UE i będzie korzystał z transferu umiejętności i know-how" - powiedział dyrektor EBOR-u ds. produkcji i usług Frederic Lucenet, cytowany w komunikacie. W listopadzie ub.r. EBOR oraz FM Bank PBP zatwierdziły warunki finansowania, zaprojektowania, budowy, wyposażenia, działalności oraz

PKB za III kw. sugeruje wzrost 4,2-4,4% w całym 2019 r. wg analityków

okresowo silnie obniży tę dynamikę. Ponadto, wydaje się, że bardzo silny impuls prokonsumpcyjny w postaci wypłaty 13-tej emerytury dużo szybciej i silniej podbijał dynamikę konsumpcji prywatnej w porównaniu z bardziej rozłożonymi w czasie transferami z tytułu zwiększenia skali programu „Rodzina 500

Projekcja NBP: Wzrost PKB wyniesie 4,6% w 2018 r. i 3,8% w 2019 r.

z poprzedniej rundy prognostycznej ukształtuje się spożycie prywatne, na którego wysoki poziom wpływ będą miały optymistyczne nastroje gospodarstw domowych, raportowane w badaniach koniunktury konsumenckiej GUS " - czytamy w "Raporcie o inflacji". W 2018 r. zrewidowano również w

IGTE: Zmiany w III filarze to rozbudowa części kapitałowej systemu emerytalnego

Demograficznej - FRD) ze środków publicznych na prywatne "powinny przynieść pozytywne efekty przyszłym emerytom i polskiej gospodarce". Jednakże Rusewicz podkreśla, iż transfer 103 mld zł z OFE do IKE "nie może naruszać praw nabytych przez ubezpieczonych i powinno dotyczyć wartości indywidualnie

MF: Potrzeby pożyczkowe brutto wzrosną do 181,7 mld zł w 2018 r.

prywatnego sprzyjać będzie istotna poprawa w obszarze dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych, m. in. w związku z zakładanym scenariuszem utrzymania się bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy oraz transferami w ramach programu „Rodzina 500 plus"" - podał resort w dokumencie.  Na

Projekcja NBP: Wzrost PKB przyspieszy do 4% w 2017, spowolni do 3,5% w 2018 r.

. "W kolejnych latach perspektywy wzrostu inwestycji oraz spożycia prywatnego pozostaną korzystne, jednak transfery kapitałowe z Unii Europejskiej będą przyrastać coraz wolniej, a środki z programu 'Rodzina 500+' przestaną podwyższać dynamikę popytu konsumpcyjnego. Przełoży się to na stopniowe

Dane za IV kw. 2018 dają szansę na 4% wzrostu PKB w całym 2019 r. wg analityków

;spodziewają się, że dzięki poluzowaniu fiskalnemu w dalszym ciągu konsumpcja prywatna utrzyma się w 2019 i 2020 r. na solidnych poziomach. Analitycy wskazują, że w przypadku poziomu dynamiki inwestycji - przy spowolnieniu gospodarczym w Niemczech i eurolandzie utrzymanie dynamik w okolicach 7% podlega

Fundusz Fidiasz zainwestuje 200 mln zł w perspektywiczne start-upy

finansowania po całe know-how z zakresu rozwoju, logistyki, marketingu i sprzedaży, a nawet wejścia na zagraniczne rynki" - czytamy w komunikacie. Nowy FIZ Krzysztofa Domareckiego zakłada zainwestowanie po 4-50 mln zł w kilka starannie dobranych projektów. Wraz z transferem funduszy perspektywiczne

Wzrost wynagrodzeń będzie bliski 7-8% r/r w kolejnych miesiącach wg analityków

o 7,7% r/r wobec mediany oczekiwań 7,1% i naszej prognozy 7,0%. To trzeci najwyższy wynik w tym cyklu gospodarczym. Realny fundusz płac pozostał w pobliżu 8% r/r, podczas gdy średnia za 2018 r wyniosła 9%. Zanim przejdzie się jednak do wyciągania konkluzji dla konsumpcji prywatnej, trzeba też

Sprawozdanie KE: W Polsce pojawiło się ryzyko wewnętrzne

Polski są w dalszym ciągu pozytywne, chociaż "pojawia się ryzyko wewnętrzne". Głównym motorem wzrostu gospodarczego w najbliższym czasie pozostanie spożycie prywatne - ze względu na rosnące płace, zatrudnienie i transfery fiskalne. W związku z wysokim stopniem wykorzystania mocy produkcyjnych

UKE: Większość usług internetu mobilnego staniała w okresie III 2013 - IX 2014

Warszawa, 20.11.2014 (ISBnews) - Na rynku usług internetu mobilnego widoczny jest spadek cen zarówno w przypadku ofert abonamentowych dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Tylko w dwóch przedziałach limitów danych (do 2 GB i od 10 do 15 GB) dla użytkowników prywatnych doszło do

Dynamika PKB w IV kw. poniżej 5%, w tym roku spadnie poniżej 4% wg analityków

%. W związku z brakiem impulsów wzrostowych oczekujemy wyhamowania dynamiki konsumpcji. Wsparciem dla inwestycji pozostanie sektor publiczny, a wzrost inwestycji prywatnych będzie nadal umiarkowany" - analitycy banku PKO BP. Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso

Co z oszczędnościami z OFE? Jak podjąć decyzję, gdy koszty są nieznane?

kapitałowych w Polsce jest brak domknięcia systemu, czyli jasnego określenia, jak będzie wyglądał system wypłat, a zwłaszcza, jakie będą podatki i opłaty, jeśli to miałyby być instytucje rynkowe – zauważa Paweł Wojciechowski. Z deklaracji o prywatnym charakterze środków niewiele wynika. Pieniądze będą

ARP tworzy mechanizmy wsparcia firm również na okres po 2020 r.

Katowice, 21.04.2015 (ISBnews) - Poprzez Ekosystem, spółkę ARP Venture oraz Platformę Transferu Technologii, która ruszy w maju Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) tworzy mechanizmy wsparcia innowacyjności, które będą mogły funkcjonować także po 2020 roku, kiedy skończą się duże środki unijne

ARP i NCBR mają list intencyjny ws. wsparcia innowacyjnych projektów

realizowanych przez NCBR będą mogli także zgłaszać swoje innowacyjne projekty na Platformę Transferu Technologii. Platforma będzie oferowała pełne wsparcie brokerskie i eksperckie. "Chcemy, aby była to przestrzeń komunikacyjna ułatwiająca współpracę dawców technologii z biorcami" - podkreśliła

Popyt konsumpcyjny nadal będzie silnie wspierać wzrost PKB wg analityków

umiarkowanej skali spowolnienia wzrostu gospodarczego na początku 2019 r. – według naszych szacunków w okolice 4,3% r/r wobec 4,9% r/r w 4Q19" - starszy ekonomista Banku Pekao Piotr Piękoś Piotr Piękoś. "Marcowa sprzedaż detaliczna sugeruje, że konsumpcja prywatna będzie wyraźnie wspierać

Deutsche Bank prognozuje wzrost PKB Polski na poziomie 2,8% w 2016 r.

Warszawa, 14.12.2016 (ISBnews) - Wzrost gospodarczy w Polsce wyniesie w tym roku 2,8%, a w kolejnym ma wzrosnąć do 3,2%, prognozuje Deutsche Bank. "Oczekujemy, że w 2017 r. wzrost lekko przyspieszy do 3,2% r/r. Konsumpcja prywatna powinna pozostać głównym motorem wzrostu. Oczekiwane jest

PGZ podpisała z Microsoft porozumienie ws. cyberbezpieczeństwa

oraz rozwiązań dla centrów danych, podała spółka. "Celem porozumienia jest również rozwój kompetencji w zakresie analizy wielkich zbiorów danych (Big Data), internetu rzeczy oraz technologii mobilnych. Prowadzenie wspólnych działań będzie możliwe dzięki powołaniu ośrodka transferu wiedzy i

Deutsche Bank Polska: Wzrost PKB Polski spowolni do 3,8% w 2019 z 4,9% w 2018

konsumenta - realna siła nabywcza gospodarstw domowych będzie wysoka. Dynamika spożycia prywatnego w 2019 r. powinna utrzymać się na poziomie powyżej 4%. "Ożywienie inwestycyjne będzie kontynuowane, przy zwiększeniu udziału inwestycji mieszkaniowych, wspieranych niskimi stopami procentowymi i wzrostem

Presja płacowa może narastać w 2019 r. wg analityków

0,4% i wyniosło 4 949,42 zł.. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym wzrosło o 0,2% i wyniosło 6 378 tys. osób. Dane o płacach i zatrudnieniu odzwierciedlają dobrą sytuację na rynku pracy i dobre perspektywy dla krajowej konsumpcji prywatnej w 2019 roku. Część

BZ WBK, Fundusz INFINI i 4 polskie uczelnie będą wspierać krajowe start-upy

+R we wczesnych fazach rozwoju. Jego główne zadanie to wsparcie transferu wyników badań naukowych i prac rozwojowych do biznesu i gospodarki. INFINI oferuje firmom, naukowcom oraz uczelniom wyższym, które chcą wdrożyć innowacje, wsparcie analityczne w zakresie przyjętych założeń technicznych, analizę

Dane za II wskazują na przyspieszenie konsumpcji do ok. 5% w I kw. wg analityków

Warszawa, 21.03.2018 (ISBnews) - Lutowa dynamika sprzedaży detalicznej była zbliżona do tej sprzed miesiąca, choć nieco poniżej konsensusu rynkowego. Analitycy wskazują, że tempo wzrostu konsumpcji prywatnej przyspieszyło do 5% lub powyżej 5% w I kw. 2018 wobec 4,9% w IV kw. ub.r. 

Konsumpcja będzie wspierać wzrost gospodarki, ale dynamika słabsza wg analityków

Warszawa, 20.07.2018 (ISBnews) - Czerwcowa dynamika sprzedaży detalicznej nominalnie (w cenach bieżących) znalazła się powyżej konsensusu rynkowego. Analitycy podtrzymują, że konsumpcja prywatna nadal pozostanie głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w tym roku, choć jej dynamika może słabnąć w

Są tanie i położone w centrum. Najlepsze hostele w największych polskich miastach

. Na booking.com Five Point jest polecany ze względu na pyszne posiłki. Doba hotelowa kosztuje 40 zł za miejsce w pokoju wieloosobowym, 50 zł za miejsce w pokoju prywatnym. Ponad tysiąc użytkowników uznało, że The Secret Garden Hostel jest fantastyczny, przydzielając mu 8.8 punktu na 10. Na

FPP, CALPE: Przekształcenie OFE w IKE lub reforma OFE to najlepsze rozwiązania

zapisać na subkontach w ZUS." W przeciwieństwie do Programu Budowy Kapitału, nie było tutaj mowy o podziale środków na dwie części, spośród których prywatny status jednej z nich miałby zostać zabezpieczony w ramach III filaru. Oznaczałoby to przeniesienie całości aktywów OFE do FRD. Wdrożenie w życie

Dane za 2017 pozwalają liczyć na ponad 4% wzrostu PKB w 2018 r. wg analityków

nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 5,4% (wobec spadku odpowiednio o 1,9% oraz o 7,9% rok wcześniej). Stopa inwestycji w gospodarce narodowej w ub.r. wyniosła 18% wobec 18,1% w 2016 r.  Głównym motorem wzrostu pozostała konsumpcja prywatna, która w całym roku 2017 r. wzrosła o 4,8% oraz

Wzrost PKB w I kw. pomimo wysokiego tempa rozczarowuje strukturą wg analityków

wynagrodzenia i zatrudnienie, transfery socjalne w postaci programu Rodzina 500+ oraz ogólnie dobre nastroje konsumentów. Początek br. to także przyspieszenie w inwestycjach, głównie publicznych, choć także inwestycje sektora prywatnego mają się lepiej. Dynamika inwestycji nie była jeszcze dwucyfrowa i jest

Program 500+? Zamiast prokreacji będzie emigracja

zmiany demograficzne, jest romantycznym marzeniem. To rozdawanie pieniędzy, których rząd nie ma. Nowe podatki od handlu i instytucji finansowych pokryją zaledwie jedną trzecią z ponad 20 mld zł, które trzeba będzie na niego wydać. Te transfery społeczne zwiększą nieco dynamikę konsumpcji, ale nowe

Czynniki popytowe spowolnią tempo zatrudnienia w kolejnych mies. wg analityków

czasie spadało skorelowane z ww. dynamiką tempo wzrostu konsumpcji prywatnej. Wprost przeciwnie, uważamy, że stymulus fiskalny (Emerytura + w 2q19 i rozszerzenie programu 500+ na pierwsze dziecko w 3q19) wpłynie na przyspieszenie tempa wydatków gospodarstw domowych. Spodziewamy się, że jeszcze w tym roku

Sprzedaż detaliczna powoli spada, nadal istotna dla wzrostu wg analityków

gospodarczy w III kw. będzie jednak niższy od 5,1% zanotowanego wcześniej, choć konsumpcja prywatna pozostanie ważnym czynnikiem wzrostu. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), sprzedaż detaliczna (w cenach bieżących) wzrosła o 9,3% r/r w lipcu 2018 r. W ujęciu miesięcznym odnotowano