transeuropejskiej sieci

CUPT przekaże 1,88 mld zł z UE na budowę dróg w Lubelskim, Podkarpackim, Śląskim

ekspresowej S19 na odcinku Lublin Węglin - Kraśnik Południe o długości 41,93 km. Droga ekspresowa stanowi element transeuropejskich sieci transportowych i jest zlokalizowana w bazowym korytarzu TEN-T. Całkowita wartość budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku Kraśnik Południe - Lasy Janowskie wynosi 992 166

Gaz-System zainaugurował budowę połączenia gazowego Polska-Słowacja

Warszawa, 06.09.2019 (ISBnews) - Gaz-System zainaugurował budowę połączenia gazowego Polska-Słowacja, podało Ministerstwo Energii. "Dzięki inwestycjom takim, jak ta, materializuje się wieloletni cel polskiej polityki energetycznej, którym jest powstanie w naszym kraju transeuropejskiego

GDDKiA rozpoczęła procedurę przetargową na 16 km autostrady A18

okresów zimowych, trwających od 15 grudnia do 15 marca, liczonych jako trzy miesiące. Zakończenie robót planowane jest w 2023 r. Celem całego przedsięwzięcia jest dostosowanie drogi krajowej nr 18 (na odcinku Olszyna - Golnice o długości ponad 70 km) do standardów sieci drogowej o parametrach

KE zaleca, by wewnętrzne przejścia w UE były 'zielonymi korytarzami'

24.03.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska zwróciła się o niezwłoczne oznaczenie wszystkich właściwych wewnętrznych przejść granicznych w ramach transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) jako przejść granicznych dla "zielonych korytarzy", aby zapewnić funkcjonowanie ogólnounijnych

PORR ma umowę na dostosowanie 12 km DK18 do parametrów autostrady za 185 mln zł

. Zakończenie robót planowane jest w II połowie 2023 roku, podano również. "Celem całego przedsięwzięcia jest dostosowanie drogi krajowej nr 18 (na odcinku Olszyna-Golnice o długości 70 km) do standardów sieci drogowej o parametrach autostradowych. Inwestycja stanowi drugi etap budowy autostrady A18

ETO: Niemal 40% sieci drogowej w Polsce wymaga napraw

Warszawa, 22.04.2020 (ISBnews) - Chociaż bazowa transeuropejska sieć transportowa (sieć TEN-T) dróg szybkiego ruchu rozrasta się, to większość państw członkowskich z Europy Środkowej i Wschodniej wciąż pozostaje w tyle. Od 2014 r. dzięki wsparciu unijnemu ukończono budowę jedynie około 400 km

Polska i Ukraina podpisały memorandum o współpracy przy budowie Via Carpatia

projektu Via Carpatia ze strony naszego ukraińskiego partnera. To droga życia dla wszystkich państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej" - powiedział Adamczyk, cytowany w komunikacie. Minister podkreślił, że poparcie ze strony Ukrainy umożliwi wpisanie trasy Via Carpatia do sieci transeuropejskich

KE przyjęła 3 projekty modernizacji infrastruktury w Polsce na sumę 676 mln euro

obwodnica, która od wschodu omijać będzie Nowe Miasto Lubawskie w województwie warmińsko-mazurskim. W ciągu drogi krajowej nr 15, która łączy lokalne ośrodki miejskie z transeuropejską siecią transportową, obwodnica powinna zmniejszyć ruch w mieście i poprawić jakość życia mieszkańców. Obwodnica połączy

KE przyjęła 2 projekty dofinansowania inwestycji kolej. w Polsce na 880 mln euro

korytarza kolejowego o długości 214,5 km na odcinku Chorzów Batory - Zduńska Wola Karsznice, między województwem śląskim a łódzkim, w ramach transeuropejskiej sieci transportowej. Poprawi to jakość usług w zakresie przewozów towarowych i pasażerskich, przy czym zwiększy się bezpieczeństwo, a osoby o

Komisja PE chce przeglądu zasad wyboru projektów energetycznych na listę PCI

Polski. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie transeuropejskiej sieci energetycznej (TEN-E), przyjętym w 2013 r., Komisja określa najważniejsze PCI w całej UE, aby projekty te mogły korzystać z uproszczonych zezwoleń i prawa do ubiegania się o fundusze UE z połączenia Instrument europejski. Większość

Konsorcjum z udziałem MOL ma grant na budowę stacji ładowania aut w 6 krajach

, podała spółka. Wartość grantu to 18,84 mln euro. "Środki te pokryją część kosztów budowy 222 szybkich (50kW) oraz 30 ultra-szybkich (150-300 kW) stacji ładowania wzdłuż najważniejszych szlaków drogowych transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Dzięki projektowi, po raz pierwszy w historii

PKP PLK zleciły opracowanie projektu linii Podłęże - Piekiełko

towarowe Górnego Śląska. Wypełni także lukę w sieci komplementarnej TEN-T (Transeuropejskiej Sieci Transportowej), będzie stanowić fragment korytarza AGTC C30/1 oraz nowo projektowanego kolejowego korytarza transportu towarowego RFC11 "Amber", podkreśliło MI. Zadanie pn. "Budowa nowej

Spółka zależna Trakcji ma umowę o wartości 134,7 mln zł netto

Warszawa, 28.08.2015 (ISBnews) –  AB Kauno tiltai, spółka zależna od Trakcji PRKiL, podpisała z litewskim zarządem dróg przy Ministerstwie Komunikacji umowę, której przedmiotem jest rozbudowa drogi E67 (Via Baltica) sieci transeuropejskiej na odcinku Kowno-Marijampole, 

Morawiecki podpisał z EBI umowę ws. 650 mln euro kredytu na projekty kolejowe

dla gospodarki oraz jakości życia wszystkich Polaków" - powiedział Morawiecki, cytowany w komunikacie. Projekt obejmuje zadania realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe w latach 2016-2023. Wpisuje się on w budowę Transeuropejskich Sieci Transportowych - TEN-T na terenie Polski, m.in

EBI ma umowy na 300 mln euro kredytu na A1 i 400 mln euro na linię kolej. E59

jest częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, wspieranej przez Unię Europejską. EBI od ponad 10 lat finansuje projekty modernizacji dróg w Polsce w ramach sieci TEN-T i już zaangażował się w finansowanie zarówno północnego, jak i południowego odcinka autostrady A1, podano także. Linia

GDDKiA ma 1,3 mld zł dofinansowania z UE na budowę odcinków S6 i A2

ten należy do kluczowych na naszej sieci drogowej. Jest to element transeuropejskiej sieci TEN-T oraz korytarza Bałtyk - Morze Północne. W ramach obecnie realizowanego Programu Budowy Dróg Krajowych A2 zostanie przedłużona aż do Białej Podlaskiej, gdzie połączy się priorytetową dla obecnego rządu

Budimex ma umowę na przebudowę drogi krajowej nr 12 za 96,33 mln zł netto

będzie dofinansowany z unijnych funduszy w ramach konkursu ogłoszonego przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Główną ideą jest zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w Transeuropejskiej Sieci Drogowej (TEN - T). Chełm na remont swojego odcinka 'dwunastki' otrzyma 170

Konsorcjum Mirbudu ma umowę na przebudowę odcinka A18 za 254 mln zł

-Golnice o długości 70 km) do standardów sieci drogowej o parametrach autostradowych. Inwestycja stanowi drugi etap budowy autostrady A18 (pierwszy to budowa jezdni północnej), przypomina GDDKiA. Inwestycja podzielona jest na następujące odcinki realizacyjne: - od granicy państwa do km 11,86 (ponad

PKP SA, PKP PLK i GDDKiA otrzymały łącznie ok. 1,2 mld zł dofinansowania z POIiŚ

nr 93 oraz jej dostosowanie do wymogów interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolejowego wchodzącej w skład transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Odcinki objęte inwestycją przebiegają przez województwa małopolskie i śląskie. Inwestycja obejmuje gminy: Trzebinia, Chrzanów, Libiąż

MIB ukończyło i przekazało KE plan wdrażania ERTMS w Polsce, wartego 6 mld zł

liniach kolejowych wchodzących w skład transeuropejskiej sieci kolejowej TEN-T" - czytamy w komunikacie. Wyposażenie polskiej sieci kolejowej w urządzenia ERTMS przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa ruchu kolejowego, dzięki stałemu nadzorowaniu pracy maszynisty. Dla pasażerów najbardziej

Rząd zmienił rozporządzenie dot. dróg S16 i S52

międzynarodowy w kierunku Białorusi; - dostosowania autostrad i dróg ekspresowych do wymogów rozporządzenia 1315/2013, dotyczącego rozwoju transeuropejskiej sieci drogowej, co oznacza wpisanie do wykazu nowej drogi ekspresowej S52 na odcinku: granica państwa-Cieszyn- Bielsko-Biała - S7 (Głogoczów

KE przyjęła pakiet finansujący duże projekty infrastrukturalne, także w Polsce

obwodnicą Warszawy a Mińskiem Mazowieckim (ponad 78 mln euro), odcinka drogi ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku prowadzącego do granicy czeskiej (105 mln euro) oraz odcinka obwodnicy Olsztyna w województwie warmińsko-mazurskim (87 mln euro). Wszystkie te projekty wchodzą w skład transeuropejskiej sieci

KE przyznała wstępnie 13,1 mld euro dotacji w ramach 'Łącząc Europę'

zrównoważonych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie mobilności. Ta bezprecedensowa inwestycja wniesie znaczny wkład w realizację programu Komisji na rzecz wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Realizacja transeuropejskiej sieci transportowej mogłaby umożliwić stworzenie nawet 10 mln miejsc pracy i

Budimex weźmie udział w projekcie na rzecz bezpieczeństwa transportu - Safeway

Safeway (ang. bezpieczna droga) ma ścisły związek z Transeuropejską Siecią Transportową (TEN-T), która została zaplanowana dla dopełnienia obsługi i utrzymania inwestycji infrastrukturalnych w kluczowych korytarzach transportowych w Europie. W realizacji projektów dotyczących TEN-T, duży nacisk kładziony

Buximex ma umowę na odcinek S61 Wysokie-Raczki za 393,73 mln zł netto

Baltica jest elementem transeuropejskiego korytarza transportowego i została zakwalifikowana do sieci bazowej TEN-T. Trasa Via Baltica na terenie Polski przebiega wzdłuż drogi ekspresowej S8 na odcinku od Warszawy do Ostrowi Mazowieckiej i dalej drogą ekspresową S61 na odcinku od Ostrowi Mazowieckiej do

Backlog Trakcji to 698 mln zł na 30 czerwca, później doszły umowy na 717 mln zł

wykonawczych i realizacja robót dla LCS Warszawa Okęcie w ramach Projektu POIiŚ 7.1-19.1.a. pn. Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie" (Trakcja PRKiI, 376 mln zł) oraz "Budowa Węzła sieci transeuropejskiej - III etap zachodniej obwodnicy miasta Wilno – od ul. Ozo do ul

Konsorcjum spółki zal. Trakcji ma umowę na Litwie o wartości 271,6 mln zł netto

Warszawa, 15.07.2015 (ISBnews) - Konsorcjum z AB Kauno tiltai w Kownie (Litwa) - spółką zależną Trakcja PRKiI - jako liderem, podpisała z Urzędem Miasta Wilno umowę na budowę węzła sieci transeuropejskiej - III etap zachodniej obwodnicy miasta Wilno - od ul. Ozo do ul. Ukmerg?s, podała Trakcja

Konsorcjum Rubau ma umowę na odcinek S61 pod Ostrowią Maz. za 479,1 mln zł

najważniejszego połączenia drogowego pomiędzy krajami bałtyckimi. Via Baltica wraz z Rail Baltica jest elementem transeuropejskiego korytarza transportowego i została zakwalifikowana do sieci bazowej TEN-T. Trasa Via Baltica na terenie Polski przebiega wzdłuż drogi ekspresowej S8 na odcinku od Warszawy do Ostrowi

Tysiąc nowych miejsc pracy. Zalando zbuduje swoje magazyny koło Szczecina

w sieć transeuropejskich korytarzy transportowych oraz stworzona atrakcyjna oferta inwestycyjna przynoszą efekty - komentuje Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego. Władze Gryfina twierdzą, że są gotowi spełnić wymagania firmy. - Rozwój Zalando oznaczać będzie również rozwój

Rząd podwyższył limit dla Programu Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 do 135 mld zł

o wpisanie go na całym przebiegu w bazową sieć TEN-T. Via Carpatia to kluczowy transeuropejski korytarz transportowy, który może stać się nowym połączeniem Europy Północnej i Południowej, integrującym systemy transportowe Litwy, Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii i Grecji. Zaletami

Rząd przyspiesza budowę ekspresowej Via Baltica

trasy, zapowiadając podpisanie kontraktów w III kw. 2017 r. Arteria transeuropejska Via Baltica będzie częścią drogi szybkiego ruchu, łączącą państwa bałtyckie za pośrednictwem Polski z europejską siecią dróg szybkiego ruchu. Za dwa lata ma się zakończyć budową drogi ekspresowej S8 od Warszawy do

NIK: W I etapie budowy mostu energ. Polska-Litwa błędnie rozliczono koszty

-Litwa wyniósł 2 139 758,4 tys. zł (planowano 2 706 709 tys. zł), a kwota dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz Programu Transeuropejskie Sieci Energetyczne wyniosła 904 409,5 tys. zł. W toku 14 postępowań o udzielenie zamówień publicznych PSE zawarły

EBI udzielił do 163,5 mln zł kredytu dla zespołu portów Szczecin-Świnoujście

strukturalnymi i inwestycyjnymi oraz Instrumentem "Łącząc Europę", kilka priorytetowych inwestycji morskich w ramach infrastruktury Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) w Polsce w okresie 2014-2020. Celem tych inwestycji jest poprawa dostępu do portów morskich i infrastruktury nabrzeża

Rozbudowa torów wokół Katowic ma kosztować 4 mld zł

. Takim właśnie elementem bazowym transeuropejskiej sieci jest szlak prowadzący aż do południowej granicy - mówi Kaczorek. Dodaje, że mimo iż perspektywa finansowania kończy się w 2020 roku, to projekty mogą być realizowane i dofinansowywane do 2023 i w tym okresie projekt zostanie zakończony. Wartość

Rząd przyjął projekt dot. elektromobilności, m.in. tańsze będą auta elektryczne

transeuropejskich korytarzy transportowych. "Rozbudowa sieci bazowej pozwoli na swobodne przemieszczanie się samochodów wykorzystujących paliwa alternatywne – bez obawy braku możliwości doładowania. Planuje się, że do końca 2020 r. sieć bazową stworzy 6 tys. punktów ładowania energią elektryczną o 

MIB: Cała trasa Via Baltica zostanie ukończona w 2021 r.

ona rolę najważniejszego połączenia drogowego pomiędzy krajami bałtyckimi. Via Baltica wraz z Rail Baltica jest elementem transeuropejskiego korytarza transportowego, została zakwalifikowana do sieci bazowej TEN-T.  Trasa Via Baltica na terenie Polski przebiega wzdłuż drogi ekspresowej S8 na

MIB oczekuje na uzasadnienie skargi KE na ograniczenia dla ciężarówek w Polsce

tranzytowych wymienionych w załączniku I do decyzji 1692/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 lipca 1996 r. w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej. Nie było zatem konieczne dostosowanie wszystkich dróg publicznych w kraju - ok. 400 tys. km, z czego

KE uznała projekty Gaz-Systemu za kluczowe dla integracji energetycznej UE

raz kolejny znalazły się strategiczne inwestycje Gaz-Systemu, podała spółka. "Publikacja listy PCI stanowi jeden z kluczowych etapów w ramach implementacji Rozporządzenia (WE) nr 347/2013 w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskich sieci energetycznych. Celem listy jest wsparcie

Prezydent Chin daje sygnał do inwestowania w Polsce

Road, zakłada utworzenie sieci korytarzy transportowych, które połączyłyby Chiny z krajami Unii Europejskiej. Oznacza to budowę bądź modernizację infrastruktury transportowej - kolejowej, drogowej, portów lądowych i morskich oraz lotnisk, a także tworzenie infrastruktury przesyłowej (ropociągi

40 umów handlowych i porozumień Polski z Chinami

inwestycje, kiedy skończą się już unijne fundusze. W sieci Jedwabnego Szlaku Fora ekonomiczne zdominował temat Nowego Jedwabnego Szlaku. Ta koncepcja ogłoszona przez Xi Jinpinga w 2013 r. to dziecko prezydenta Chin. Zakłada utworzenie sieci korytarzy transportowych, które połączyłyby Chiny z krajami Unii

Hurra! Via Baltica z Warszawy przez Łomżę

Po latach sporów i przepychanek rząd podjął w końcu decyzję. Transeuropejski korytarz drogowy łączący Warszawę z krajami bałtyckimi i Finlandią - Via Baltica - pobiegnie najkrótszą i najmniej kolizyjną z terenami chronionymi trasą: przez Łomżę. Przyjęta właśnie przez Radę Ministrów nowelizacja

Specjalny zastrzyk euro na kolej nadbałtycką

Unijny komisarz ds. transportu Jacques Barrot przedstawił wczoraj w Brukseli swoją propozycję podziału 5 mld euro z budżetu TEN (skrót od Trans European Networks - sieci transeuropejskie), czyli specjalnej unijnej "koperty", która służy finansowaniu budowy kluczowych dla Unii Europejskiej

Przegląd informacji ze spółek

Konsorcjum z AB Kauno tiltai w Kownie (Litwa) - spółką zależną Trakcja PRKiI - jako liderem, podpisała z Urzędem Miasta Wilno umowę na budowę węzła sieci transeuropejskiej - III etap zachodniej obwodnicy miasta Wilno - od ul. Ozo do ul. Ukmerg?s, podała Trakcja. Wartość umowy to 271,59 mln zł

Wreszcie płyną euro na drogi i koleje

Rozpraszają się głośne w zeszłym roku obawy, że Polska nie wykorzysta funduszy na inwestycje drogowe i kolejowe, które dostaliśmy z budżetu UE na lata 2000-06. W ramach Funduszu Spójności na rozwój transeuropejskiej sieci transportowej Komisja Europejska zatwierdziła projekty o wartości prawie 3,9

Przegląd informacji ze spółek

(Via Baltica) sieci transeuropejskiej na odcinku Kowno-Marijampole, podała spółka.  PZ Cormay przydzielił 31 861 977 akcji serii K tj. wszystkie akcje oferowane w ramach oferty publicznej po cenie emisyjnej 1,50 zł za akcję. Tym samym spółka ma zapewnioną kwotę 47,8 mln zł na dokończenie

Polskie inwestycje mają kłopot z Naturą

miliarda euro) mają być finansowane z funduszy unijnych. Są częścią strategicznych europejskich "kanałów komunikacyjnych" znanych jako Sieć Transeuropejska. Ale są zablokowane. Powód? Bruksela nie jest pewna, czy te projekty nie kolidują z zasadami, jakie obowiązują na obszarach należących do

Maystadt: Dałem Polsce kolejny miliard

finansowanie inwestycji promujących spójność gospodarczą i społeczną Unii Europejskiej, które przyczyniają się do rozwoju transeuropejskich sieci transportowych - zwłaszcza w ramach europejskiej inicjatywy na rzecz wzrostu, przyczyniają się do ochrony środowiska, wspierają inwestycje małych i średnich