transakcji zabezpieczających

Kancelaria Prawna Skarbiec

Resort finansów chce wprowadzenia klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

Resort finansów chce wprowadzenia klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

Ministerstwo Finansów chce wprowadzić klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania. Podatnik będzie mógł uzyskać od administracji podatkowej tzw. opinię zabezpieczającą w kwestii planowanych przez siebie transakcji, do których potencjalnie będzie miała zastosowanie klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Uzyskanie tej opinii będzie sporym wydatkiem dla podatników.

BNP Paribas BP rezygnuje z marki Rkantor.com, rozwija platformę FX Pl@net

. crossowe pary walutowe, dzięki którym możliwa jest wymiana bez przewalutowania na polskie złote, co jest bardziej korzystne i wygodne dla przedsiębiorców prowadzących wymianę handlową z podmiotami zagranicznymi. Dużym zainteresowaniem cieszą się też transakcje zabezpieczające przed niekorzystnymi zmianami

BGK i Bank Pekao wesprą kontrakt Trasko Inwest na Białorusi kwotą 57 mln euro

eksportowy wart 49 mln euro na budowę centrum handlowego z białoruską firmą Silver Capital LLC. Udział we współfinansowaniu projektu ma BGK i Bank Pekao SA. Łączne wsparcie banków dla tej inwestycji wynosi 57 mln euro" - czytamy w komunikacie. "Transakcja jest realizowana z rządowego programu

Grupa Lotos miała 125,9 mln zł zysku netto, 723,1 mln zł EBITDA w III kw.

. Składa się on głównie z ujemnego salda różnic kursowych na poziomie -118,8 mln zł, ujemnego efektu wyceny i rozliczenia transakcji zabezpieczających w wysokości -138,2 mln zł oraz z ujemnego wyniku z tytułu skompensowania odsetek od zadłużenia, przychodów odsetkowych i prowizji na poziomie -76,6 mln zł

MF dokonało wyceny obligacji w ramach private placement o wartości 300 mln euro

wykupu 27 listopada 2019 r. wyniosła 300 mln euro. Zmienny kupon w wysokości 3-miesięcznej stawki Euribor powiększonej o marże 45pb będzie płacony kwartalnie. Cena emisyjna wyniosła 100,723% wartości nominalnej. Równocześnie z emisją przeprowadzono zabezpieczającą transakcję swapową, zmieniającą stopę

CBRE: Są nowe transakcje w sektorze handlowym, głównie przedłużenia umów najmu

Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - W sektorze handlowym nowe transakcje są wciąż zawierane - głównie przedłużenia umów najmu, a perspektywa generowania oczekiwanych przez najemców obrotów w dobrych lokalizacjach zwiększa szansę danego centrum handlowego na powrót do poziomu sprzed pandemii COVID-19

Rząd planuje zaostrzyć przepisy dotyczące krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

telekomunikacyjnego zamiaru zbycia infrastruktury telekomunikacyjnej. W przypadku, kiedy zbycie infrastruktury telekomunikacyjnej mogłoby, w ocenie służb specjalnych, stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, prezes UKE będzie mógł złożyć sprzeciw wobec takiej transakcji. Do ustawy o krajowym systemie

Develia ujmie w raporcie za I kw. zdarzenia o znaczącym wpływie na wynik brutto

zabezpieczającego ryzyko stopy procentowej kredytu IRS. Koszt rozliczenia transakcji zabezpieczającej wyniósł 14 845 tys. zł i zostanie ujęty w pozycji "Koszty finansowe" Po trzecie, Develia ujęła w wynikach finansowych za I kwartał 2020 roku znaczące kwoty, które mają istotny wpływ na wynik finansowy

Bank Millennium ma umowę z BGK na wsparcie firm z Fund. Gwarancji Płynnościowych

codzienną działalność. W obecnej sytuacji w krótkim czasie udostępniliśmy przedsiębiorcom atrakcyjne propozycje pomagające w utrzymaniu płynności. Dzięki kolejnej umowie z BGK dotyczącej gwarancji płynnościowych zabezpieczających transakcje kredytowe po raz pierwszy również duże firmy mogą skorzystać ze

Idea Bank wdrożył oprogramowanie zabezpieczające IBM Trusteer Rapport

Warszawa, 25.03.2019 (ISBnews) - Klienci Idea Banku mogą już pobrać oprogramowanie zabezpieczające bankowość online - Trusteer Rapport firmy IBM. Jest ono polecane jako dodatkowa ochrona uzupełniająca standardowe programy antywirusowe na komputery, z których wykonywane są transakcje w internecie

Kruk przeprowadzi skup obligacji własnych za maksymalnie 25 mln zł

własnych, o wartości nominalnej dla jednej obligacji, w zależności od serii, wynoszącej 100 zł lub 1 000 zł" - czytamy w komunikacie. Skupione obligacje zostaną umorzone po ich wartości nominalnej, w terminie do 30 września 2020 r. Łączna wartość przeprowadzonych transakcji skupu nie przekroczy 25

Wawel miał 13,73 mln zł zysku netto, 16,53 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

najbliższym czasie znaczących operacji związanych z otwieraniem transakcji zabezpieczających ryzyko walutowe ze względu na jego ograniczony wpływ na jej wyniki. "Wpływy z tytułu eksportu produktów w istotnej części (w około 34%) zabezpieczają wydatki z tytułu importu towarów i usług. Pozostała otwarta

Prezydent podpisał nowelę ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

w stosunku do dużych firm, dlatego też najistotniejsze zmiany dotyczą przepisów ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych" - czytamy w komunikacie. Uchwalona ustawa przewiduje skrócenie terminów zapłaty w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny (z

Panattoni wynajęło w Polsce ok. 425 tys. m2 w I kw., w budowie ponad 1 mln m2

powierzchni magazynowej w Polsce była na wysokim poziomie. Wolumen transakcji osiągnął 425 715 m2 - o ponad 30% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego - z czego zaledwie 4,5% stanowiły ekspansje. Największym zainteresowaniem najemców cieszył się region Górnego Śląska, gdzie deweloper wynajął 145,5

IDM i SII są przeciw restrykcjom podatkowym w SRRK

świadomi, którzy traktują CFD jako niezbędny element uzupełniający prowadzoną przez nich działalność na wielu innych rynkach. Inwestorzy wykorzystują CFD do zawierania transakcji, których ważną rolą jest m.in. zapewnianie na rynkach płynności, jak również jako instrumenty zabezpieczające ryzyko czy też

KNF wprowadza dodatkowe wymogi przy oferowaniu kontraktów CFD

poniesieniem bardzo wysokich strat, które mogą znacznie przewyższać wysokość zainwestowanych środków.  "Wprowadzone przez KNF ograniczenia polegają na tym, że od dostawcy CFD wymaga się, aby zapewnił klientom detalicznym: 1. ochronę początkowego depozytu zabezpieczającego, czyli zastosował limity

IDM apeluje do KNF m.in. o zdefiniowanie 'klienta doświadczonego' na rynku CFD

stanowiskiem KNF, uzyskanie w Polsce statusu klienta profesjonalnego jest trudniejsze niż w innych krajach UE, m.in. z powodu traktowania wartości depozytu zabezpieczającego jako wartości transakcji. Tu także polskie rozwiązania są bardziej restrykcyjne niż w innych krajach, co działa ze szkodą dla krajowego

Pekao i KUKE podpisały umowę ws. wspólnej oferty dla eksporterów

zagraniczne - potwierdzanych, postfinansowanych lub dyskontowanych przez Pekao. "Większa dostępność narzędzi zabezpieczających firmę i jej finanse przekłada się na wzmożoną chęć i odwagę do rozszerzania skali działalności oraz eksplorowania nowych rynków. Dlatego konsekwentnie rozszerzamy

Nets Denmark złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia PayPro

Holding A/S z siedzibą w Danii. Nets wraz ze swoimi pozostałymi spółkami zależnymi działają jako dostawcy usług płatniczych, przede wszystkim w krajach skandynawskich i nadbałtyckich. Działalność Nets obejmuje głównie świadczenie usług acquiringu, rozwiązań w zakresie akceptacji transakcji płatniczych

Stalexport Autostrady miał 30,37 mln zł zysku netto, 40,65 mln zł zysku EBIT w I kw.

wystąpiły w I kwartale 2020 r. ze względu na całkowitą przedpłatę ww. umowy kredytowej oraz przedterminowe rozliczenie transakcji zabezpieczających płatności odsetkowe z niej wynikające. "W konsekwencji powyższych prowadzona przez Grupę działalność autostradowa przyniosła w I kwartale 2020 r. zysk

BOŚ Bank obniżył prognozę wzrostu PKB do 1,9% w 2020 r.

stabilna sytuacja rynkowa oraz potencjalne wyższe ryzyka dla gospodarki i sektora mogą skutkować wyprzedzającą i zabezpieczającą decyzją banku centralnego. "Gdyby skala stresu rynkowego wzrosła, skutkując ograniczeniem dostępności dla krajowych banków finansowania w walutach obcych w postaci FX swap

Trend Micro: Wdrożenie PSD2 zwiększy zagrożenia w e-bankowości

przeciwdziałaniu fraudom. Banki na takie zaufanie musiały pracować przez wiele lat, inwestując środki finansowe i olbrzymi nakład pracy w zabezpieczenia. Co również istotne, realizacja transakcji finansowych przez fintechy pozbawi banki istotnej wiedzy o działaniach klienta, która była wykorzystywana w uczeniu

Banki nie spieszą się z oddawaniem pieniędzy, które padły łupem złodziei

. To typowe przykłady nieautoryzowanych transakcji, gdy klienci banków ponieśli duże szkody. – Wkrótce minie rok od wejścia w życie przepisów wprowadzających między innymi nowe zasady odpowiedzialności dostawców usług płatniczych za nieautoryzowane transakcje płatnicze na rachunkach bankowych czy

Nets Denmark złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia spółki Dotcard

acquiringu, rozwiązań w zakresie akceptacji transakcji płatniczych, jak również usług dodatkowych w zakresie systemów zarządzania kartami, rozwiązań zabezpieczających przed oszustwami, technologii portfela mobilnego oraz platform do dokonywania płatności cyklicznych oraz polecenia przelewu dla klientów

DM BZWBK podwyższył wycenę Stalproduktu do 668 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

giełdzie LME wyniosła w III kw. 2017 r. 2960 USD, była więc o 14% wyższa niż w II kw. 2017 r. (2594 USD). EBIT wyniesie wg naszych prognoz 101,3 mln zł (marża 11,8%). Zysk netto (należny akcjonariuszom jednostki dominującej) szacujemy na 73,6 mln zł, a obciążenia z tytułu transakcji zabezpieczających na ok

Przegląd informacji ze spółek

- spółka zależna Agory - została sprzedana spółce Auto Centrum z Krosna, podała Agora. Cena transakcji pozostaje wartością nieistotną dla Grupy Agora. Akcjonariusze Quercus TFI zdecydowali na walnym zgromadzeniu o niewypłaceniu dywidendy z zysku netto za 2019 r. i przeznaczeniu go na kapitał rezerwowy w

MF: Udział długu w walutach obcych spadnie do 27,3% w 2021 r.

ryzyka, w szczególności ryzyka kredytowego i operacyjnego: - zawieranie transakcji z zastosowaniem instrumentów pochodnych z podmiotami o wysokiej wiarygodności kredytowej; - stosowanie rozwiązań ograniczających ryzyko kredytowe, w tym umów zabezpieczających, oraz pozwalających na jego dywersyfikację

KUKE oczekuje dalszego ożywienia eksportu branży jachtowej

instrumentów zabezpieczających transakcje. Doświadczenie KUKE pokazuje, że w tym przemyśle przydatne mogą być nie tylko gwarancje kontraktowe, ale także aranżowanie finansowania dla zagranicznych nabywców jachtów i ubezpieczanie tego rodzaju transakcji" - powiedziała Kowalska, cytowana w komunikacie

FPP i CALPE: Nowa ustawa o zatorach płatniczych zapewnia lepszą ochronę MŚP

sztywnego, ustawowego terminu 60 dni zapłaty - bez możliwości wydłużania - w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest duży przedsiębiorca, a wierzycielem MŚP. 3.           Wprowadzenie uproszczonej procedury zabezpieczającej w sprawach o

KUKE: Wzrost eksportu spowolni w tym roku do 6-7%

ubezpieczeniem transakcji handlowych, gdyż mają wyspecjalizowane działy, które są przeszkolone w zakresie wyboru nowoczesnych narzędzi zabezpieczających. "Małe firmy często nie znają ubezpieczeń w transakcjach handlowych, bo tam właściciel nie ma po prostu czasu na szukanie tego typu rozwiązań. Badania

Kredyt wygasł, bank kazał płacić dalej. Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego

oprocentowania zmiennego, a druga stałego. Rozliczają się potem zależnie od różnicy w poszczególnych transakcjach i spadku bądź wzrostu stóp procentowych. Produkt przeznaczony jest głównie dla firm, które mają pożyczki i boją się wzrostu oprocentowania. Transakcje IRS wiążą się jednak z ryzykiem, m.in

Tauron miał szacunkowo 161 mln zł zysku netto, 957 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

marcu 2021 r. Decyzja o zmianie strategii została podjęta w związku z sytuacją rynkową, a w szczególności rosnącymi kosztami utrzymania pozycji na rynku giełdowym, zmianą warunków prawnych i rynkowych w obszarze handlu uprawnieniami do emisji CO2 związanych z Brexitem oraz pandemią COVID-19. Transakcje

MR: Ustawa dot. ograniczenia zatorów płatniczych wpłynie pozytywnie m.in. na MŚP

dotychczasowym poziomie, czyli 9,5%. - Uproszczenie procedury zabezpieczającej przed sądem cywilnym w sprawach o roszczenia pieniężne z tytułu transakcji handlowych, w których wartość wynagrodzenia nie przekracza 75 tys. zł. Oznacza to, że nie trzeba będzie wykazywać interesu prawnego w udzieleniu

KUKE: Liczba upadłości przedsiębiorstw wzrośnie o ok. 3% r/r do ok. 598 w 2018

skutecznymi eksporterami, dzięki czemu będą umacniać swoją pozycję na rynku. Potrzebne jest tylko odpowiednie dobranie narzędzi zabezpieczających i wspierających biznes, podsumowała Korporacja. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Jako jedyna

Rank Progress: Utrzymano w mocy zobowiązanie w podatku doch. w wys. 5,02 mln zł

prawnych za rok podatkowy 2009 w wysokości 5 021 tys. zł, wraz z ewentualnymi odsetkami wynoszącymi obecnie ok 3 628 tys zł, podała spółka. Ponadto spółka otrzymała od Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu zawiadomienie o zajęciu zabezpieczającym przedmiotowej decyzji w kwocie 8 650 tys

KUKE: Wartość ubezpiecz. obrotu i gwarancji wzrosła o 20% do 48,9 mld zł w 2018

KUKE) w 2018 roku ubezpieczyły transakcje handlowe i inwestycje na kwotę 2,48 bln USD, co oznacza wzrost o 7% r/r. "Unia Berneńska poinformowała, że agencje ubezpieczeń kredytów eksportowych w niej zrzeszone w 2018 roku ubezpieczyły transakcje handlowe i inwestycje na kwotę 2,48 bln USD. To aż

Sąd dokonał wpisu zastawów na 100% udziałów Lotos Asfalt

umowy kredytowej, której celem jest pozyskanie uzupełniającej części środków niezbędnych do sfinansowania realizacji projektu EFRA - Efektywna Rafinacja oraz potencjalnych wierzytelności z tytułu transakcji zabezpieczających (hedgingowych), które zostaną zawarte w związku z projektem EFRA, zgodnie z

Orlen odkupił zapasy ropy za 2,67 mld zł

Warszawa, 12.08.2015 (ISBnews) - PKN Orlen wykonał opcję wcześniejszego odkupu zapasów obowiązkowych ropy naftowej od spółki Cranbell za ok. 1 137 mln zł, podała spółka. Wartość transakcji wyniosła około 2 673 mln zł, uwzględniając rozliczenie kontraktu terminowego zabezpieczającego cenę zakupu

PKN Orlen miał 2 244 mln zł straty netto, 1 607 mln zł EBITDA LIFO w I kw.

ograniczonego dodatnim wpływem makro, wyższych marż handlowych w hurcie i detalu oraz wynikiem na transakcjach zabezpieczających, podano w prezentacji wynikowej. Strata EBITDA wyniosła 465 mln zł wobec zysku 1 839 mln zł rok wcześniej. Efekt LIFO: (-) 2,1 mld zł wpływu spadku cen ropy na wycenę

MF wybrało 4 banki, które zorganizują emisję 6-letniej obligacji w euro

Warszawa, 07.10.2015 (ISBnews) - Banki Banco Santander, Barclays, Societe Generale i UniCredit otrzymały mandat na zorganizowanie emisji 6-letniej obligacji nominowanej w euro, poinformowało Ministerstwo Finansów. Transakcja zostanie przeprowadzona w najbliższym czasie. "Z uwagi dobrą

IDM: Interwencja produktowa ESMA nie poprawiła wyników inwestorów

jest trudniejsze niż w innych krajach UE. Krajowe firmy inwestycyjne, odwrotnie do zagranicznych, zobowiązane są do traktowania wartości depozytu zabezpieczającego jako wartość transakcji, podano dalej. Według Izby, krajowe domy maklerskie wiedzą, jakie znaczenie dla ochrony interesów klientów ma ich

Prawa majątkowe Altus TFI zostały zajęte z wniosku GetBack

majątkowych związane są z roszczeniami podniesionymi przez GetBack w pozwie złożonym przeciwko spółce i dwunastu funduszom inwestycyjnym w związku z transakcją sprzedaży akcji EGB Investments. Wartość dochodzonych przez GetBack roszczeń od spółki i pozwanych funduszy solidarnie wynosi 134 640 000 zł wraz z

Bank Millennium podtrzymuje, że nie planuje wypłacać dywidendy z zysku za 2018

ustalony na poziomie 5,64% ponad współczynnik TCR, z uwzględnieniem korekt regulacyjnych, z odliczeniem 2,5% (co odpowiada buforowi zabezpieczającemu) z powodu założenia stabilnego bilansu, co uniemożliwia reakcję na niekorzystny rozwój sytuacji zewnętrznej zakładany w tymże teście warunków skrajnych"

KUKE: RPA, Kenia i Nigeria wśród najlepszych rynków dla eksportu w Afryce

odpowiednią wiedzę, poznać dobrze specyfikę rynku oraz kontrahenta i na każdym kroku mitygować ryzyko używając dostępnych na rynku instrumentów zabezpieczających działalność. KUKE towarzyszy swoim klientom nawet na najtrudniejszych rynkach, ubezpieczając zarówno eksport dóbr, jak i projekty inwestycyjne - w

MPiT: Rząd przyjął projekt ustawy dot. zatorów płatniczych

%. - Uproszczenie procedury zabezpieczającej przed sądem cywilnym w sprawach o roszczenia pieniężne z tytułu transakcji handlowych, w których wartość wynagrodzenia nie przekracza 75 tys. zł. Oznacza to, że nie trzeba będzie wykazywać interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia przez sąd - wystarczy, że powód

Banki zablokowały TXM dostęp do limitów kredytowych

zastaw; (ii) domen internetowych; (iii) terminali płatniczych z wyszczególnieniem wartości zrealizowanych przy ich użyciu transakcji; (iv) znaków towarowych oraz (v) zobowiązań przeterminowanych wobec podmiotów powiązanych, a także ze złożeniem w dniu 31 lipca 2019 roku przez rumuńską spółkę zależną

Towarowa Giełda Energii wreszcie ma prezesa. Z bankowości [PRZEŚWIETLANIE KADR]

kapitałowym. Pracował w bankach Societe Generale, Deutsche Bank, KBC, BNP Paribas. Od września 2007 r. był dyrektorem sprzedaży w departamencie skarbu banku PKO BP. Uczestniczył m.in. w transakcji połączenia PKO BP z Nordea Bank Polska. Według komunikatu TGE specjalizuje się w sprzedaży produktów skarbowych

Harvest Legal House: Sprawdźmy, czy kredyty indeksowane to kredyty walutowe

transakcjami CIRS gwarantującymi bankom stawkę WIBOR. Zatem nie może być mowy o tym, że taki kredyt jest w walucie obcej, lecz powinien być traktowany jako kredyt w PLN. Powiązanie kredytów denominowanych z konkretnymi umowami zabezpieczającym - CIRS - dowodzi, że bank uzyskiwał realne oprocentowanie w

Action: UKS zabezpiecza ok. 9,12 mln zł wobec spółki zal. z tytułu VAT

Warszawa, 23.11.2016 (ISBnews) - SFK - spółka zależna Action w restrukturyzacji - otrzymała decyzję Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie zabezpieczającą ewentualne przyszłe zobowiązania podatkowe z tytułu podatku VAT za okres od września 2014 r. do maja 2015 r. w przybliżonej kwocie 5,98 mln zł

OPTeam i Innova podpsały prozumienie o współpracy przy zakupie 50% akcji PeP

będzie mogła przeprowadzić, na zasadzie wyłączności, prawne i biznesowe badanie PeP (duedilligence). Wcześniej podpisano trójstronne porozumienie między OPTeam, PeP i PWPW, które reguluje warunki współpracy i umożliwi PWPW poszukiwanie kupca, zabezpieczając równocześnie interesy PeP i OPTeam"

DNB Bank Polska miał 68,2 mln zł zysku netto w 2018 r.

korporacyjnego przy poprawie wskaźników efektywności i zachowaniu wysokiej jakości portfela kredytowego. "Celem banku jest udzielanie ponad 1 mld zł nowego finansowania średniorocznie, konkurowanie z dużymi bankami w obszarze finansowania znaczących transakcji, a także tworzenie z nimi partnerstw i

Przegląd informacji ze spółek

, wynika z komunikatu dotyczącego uchwał walnego. PKO Bank Polski przekroczył 4 mln aktywnych aplikacji IKO i szacuje, że do końca roku liczba ta sięgnie 4,25 mln, a liczba dokonanych transakcji wzrośnie do 172,6 mln, poinformowali przedstawiciele banku.  Moody's Investors Service podtrzymał 

KIR: Liczba klientów banków aktualizują programy zabezpieczające wzrosła do 22%

Warszawa, 11.10.2016 (ISBnews) - Liczba klientów banków, którzy regularnie aktualizują programy zabezpieczające przed złośliwym oprogramowaniem wzrosła w ciągu ostatniego roku do 22% z 7%, wynika z badania "Wizerunek polskiego sektora bankowego", zrealizowanego dla Związku

MF uplasowało obligacje w Chinach o wartości 3 mld juanów

stale się zwiększa" - dodał wiceminister. W osobnym komunikacie MF podał, że jednocześnie zawarta została zabezpieczająca transakcja swapowa, w której dokonano wymiany pozyskanych środków na euro oraz zabezpieczono przyszłe przepływy związane z obsługą i wykupem obligacji. Ostateczna rentowność

Klauzula obejścia prawa prawie gotowa

opodatkowaniem. Za 20 tys. zł podatnik będzie mógł wykupić u fiskusa opinię zabezpieczającą. Fiskus powie mu w niej, czy działanie, które planuje, nie jest unikaniem opodatkowania. Jeśli uzna, że nie, nie będzie już mógł użyć w tej sprawie klauzuli przeciwko podatnikowi. - Nie rozumiemy, dlaczego klauzula ma

Przegląd informacji ze spółek

Alior Bank ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 50 600 821 akcji, tj. 66% akcji Banku BPH po 31,18 zł za akcję. Zapisy będą przyjmowane od 1 do 16 sierpnia br., zaś przewidywany dzień transakcji nabycia akcji to 19 sierpnia, podał bank. Ogłoszone wezwanie jest jednym z elementów

Western Union BS wprowadził usługę zarządzania ryzykiem walutowym dla firm

nie tylko dla dużych firm, ale także dla tych, których obroty sięgają 4 mln zł rocznie" - powiedziała dyrektor sprzedaży WU BS Agnieszka Durlej podczas spotkania prasowego.  Według niej, właśnie małe i średnie firmy powinny być szczególnie zainteresowane produktami zabezpieczającymi ryzyko

Przegląd prasy

Alimentacyjnego --Gujski z WUM: Sądzę, że przed nami jeszcze miesiąc czy półtora fali zachorowań na koronawirusa --Rząd nie zdąży z przepisami, myśli więc o zwolnieniu kierowców z obowiązku posiadania kas fiskalnych pod warunkiem, że transakcje będą wyłącznie bezgotówkowe Puls Biznesu --Startup Ada

KUKE: Polski eksport do Azji wzrósł o 341% w ciągu ostatnich 13 lat

ożywić sprzedaż polskich produktów i usług do Azji" - czytamy w komunikacie. Kluczowe będzie zwiększenie świadomości rodzimych firm o możliwościach działania oraz instrumentach ułatwiających i zabezpieczających ekspansję zagraniczną, podkreśla KUKE. "W 2017 r. - według wstępnych szacunków

TMS Brokers rekomenduje ostrożność w transakcjach ze względu na wybory w USA

ostrożność w podejmowaniu decyzji dotyczących planowanych transakcji. Eksperci Domu Maklerskiego wskazują, że w momencie publikacji pierwszych wyników sondażowych na niektórych rynkach może wystąpić ograniczona płynność. W związku z tym zalecają ograniczenie aktywności inwestycyjnej oraz zmniejszenie

ING BSK miał 316,2 mln zł zysku netto, 180,64 mld zł aktywów w II kw. 2020 r.

przychodów z tytułu prowizji i opłat w I półoczu br. wystąpił w: • dystrybucji jednostek uczestnictwa, działalności maklerskiej i powierniczej - poprawa o 25,4 mln zł (42,9%), • marży na transakcjach wymiany walut - poprawa o 17,2 mln zł (9,2%) oraz • produktach ubezpieczeniowych

KUKE: Ekspansja zagraniczna może być szansą na rozwój MŚP

- pozwalające kompleksowo zabezpieczyć ich biznes w kraju oraz za granicą" - wskazała Kowalska. KUKE oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom narzędzia zabezpieczające prowadzoną działalność, ale także edukuje przedsiębiorców podczas szeregu spotkań, seminariów i konferencji. Przykładem jest cykl: "

Comarch miał 29,2 mln zł zysku netto, 49,91 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2018 r.

, będący następstwem presji płacowej występującej w sektorze IT – fundusz płac podstawowych w Grupie Comarch w raportowanym okresie wzrósł o 7,7% w porównaniu do 12 miesięcy 2018, ujemny wynik na działalności finansowej, spowodowany umocnieniem się PLN wobec EUR i USD w trakcie roku 2018. Transakcje

PKN Orlen odkupił zapasy obowiązkowe ropy za łącznie ok. 257 mln USD

, uwzględniając rozliczenie zabezpieczeń kontraktów terminowych ceny zakupu ropy i waluty. "W dniu zawarcia umowy, PKN zabezpieczył cenę zakupu ropy oraz waluty kontraktami terminowymi. Rozliczenie transakcji zabezpieczających powiększy cenę zakupu surowca o ok. 112 mln USD netto (czyli ok. 419 mln zł

Redan będzie zabezpieczał pozycje walutowe, celem ochrony wyników

zostały limity skarbowe umożliwiające zawierania transakcji zabezpieczających w Banku Zachodnim WBK oraz HSBC Bank Polska, 2) wykorzystywane będą powszechnie dostępne instrumenty inżynierii finansowej w szczególności kontrakty forward oraz opcje walutowe, 3) zabezpieczeniu podlegać będą płatności od

Rzeczpospolita: Pieniądze skradzione przez hakera nie do odzyskania

na dziesięciu okradzionych odzyskał wszystkie swoje pieniądze. Jak przypomina "Rz", blisko połowa (45 proc.) internautów jest przekonana, że ich transakcje elektroniczne są odpowiednio chronione. Również 45 proc. uważa, że to banki powinny dostarczać darmowych narzędzi zabezpieczających

Idea Bank miał 1,89 mld zł straty netto, 20,47 mld zł aktywów w 2018 r.

system zabezpieczający transakcje IBM Trusteer. "Ekipa, która dziś zarządza bankiem, to zespół, który podjął się przeprowadzenia niezwykle trudnego projektu. Naszym zadaniem jest przygotowanie Idea Banku do skomplikowanej transakcji, której celem jest wzmocnienie kapitałowe oraz odbudowa

EY: 71% firm e-commerce nie ma zabezpieczeń przed fraudem płatniczym

serwisów oferujących, np. VoD czy usługi transportowe. Niejednokrotnie umożliwiają one wyłącznie płatność za pomocą karty. W efekcie, Polacy stopniowo oswajają się z płaceniem kartą online. Potwierdzają to dane NBP - w ostatnim kwartale ubiegłego roku Polacy wykonali aż o 4,6 mln więcej transakcji

Przegląd informacji ze spółek

restrukturyzacji, postanowił o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego z wniosku Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski (PKO BP) na okres 3 miesięcy, podał Ursus. Klienci Idea Banku mogą już pobrać oprogramowanie zabezpieczające bankowość online - Trusteer Rapport firmy

KUKE spodziewa się spowolnienia wzrostu eksportu do 7-7,5% r/r w 2018 r.

zagranicznej potrzebują wsparcia ze strony państwa, skutecznych narzędzi zabezpieczających i wiedzy. KUKE wie, że rynki eksportowe są różne i na każdym czekają inne trudności czy zagrożenia, a opóźnienia płatności mogą znacząco osłabić pozycję polskich firm nie tylko za granicą, ale też i na rynku rodzimym

Polska wyemitowała obligacje w juanach. Pierwsze w Europie panda bonds

. - Jednocześnie zawarta została zabezpieczająca transakcja swapowa, w której dokonano wymiany pozyskanych środków na euro oraz zabezpieczono przyszłe przepływy związane z obsługą i wykupem obligacji. Ostateczna rentowność emisji po przeswapowaniu na euro ukształtowała się na ujemnym poziomie -0,173 proc. w skali

Stelmet miał wstępnie 16,42 mln zł zysku netto w I-III kw. r.obr. 2017/2018

wszystkim efekt niższego o 15,6 mln zł wyniku na działalności finansowej, związanego głównie z osłabieniem złotego wobec euro oraz funta brytyjskiego (na dzień bilansowy), co przełożyło się na wycenę zabezpieczających transakcji pochodnych oraz kredytów denominowanych w tych walutach" - podsumowano w

Przegląd informacji ze spółek

budowę nowych placówek i renowacje, podała spółka w prezentacji. W wezwaniu ogłoszonym na akcje Baltony przez Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze przedmiotem transakcji nabycia przez wzywającego, w dniu 2 marca 2020 r., na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie było 10 543 286 akcji spółki

ZPP postuluje jak najszybsze uproszczenie ustawy o VAT

porządku prawnego instytucję kuratora zabezpieczonego majątku. W wydanej decyzji zabezpieczającej wskazany byłby kurator, który sprawowałby nadzór nad wydatkowaniem środków przez przedsiębiorcę umożliwiając mu dalsze funkcjonowanie. To pozwoli funkcjonować firmie, realizować transakcje itd." - dodał

Banknot 500 zł już od 10 lutego. Ale nie tak łatwo będzie na niego trafić

zadecydowała już w latach 90. Chodzi o zachowanie ciągłości serii władców na polskich banknotach. Nowy banknot dostał najnowocześniejsze zabezpieczenia. Ma tzw. nitkę zabezpieczającą i zmienną optycznie farbę - podczas poruszania nim zobaczymy zmieniający się kolor z niebieskiego na zielony. Ze względów

Przegląd informacji ze spółek

, ogłoszonym 14 czerwca 2019 r. przez Famur, 25 lipca br. zawarto transakcje, których przedmiotem było 31 781 akcji Primetechu, podało Santander Biuro Maklerskie, jako podmiot pośredniczący w wezwaniu. Orange Polska zakłada duże inwestycje w technologię 5G w 2021 roku, poinformował prezes Jean Francois

DLA Piper: Korzyści z klauzuli obejścia prawa podatk. są trudne do oszacowania

maja temu tzw. opinie zabezpieczające, potwierdzającej że dana transakcja jest uzasadniona ekonomicznie. Biorąc pod uwagę koszt uzyskania tej opinii (według projektu 20 000 zł) oraz termin wydania opinii (według projektu 6 miesięcy), należy uznać, że nie będzie to instrument wykorzystywany często

PGNiG miało 0,69 mld zł zysku netto w IV kw. 2016 r. wg wstępnych danych

i sejsmiki wyniosły 0,24 mld zł (segment Poszukiwanie i Wydobycie), − ujemny wynik realizacji instrumentów zabezpieczających wyniósł ok. 0,11 mld zł, w tym dotyczące kosztów gazu 0,11 mld zł (segment Obrót i Magazynowanie), − w wyniku ostatecznego rozliczenia transakcji nabycia

X-Trade Brokers udostępnia klientom nową platformę transakcyjną

, dyrektor XTB na Polskę, cytowany w komunikacie. xStation 5 to platforma transakcyjna on-line w technologii HTML5, dostępna na również na urządzenia mobilne, przez dowolną przeglądarkę internetową. Umożliwia pełny dostęp do portfela inwestycyjnego i optymalne zarządzanie transakcjami. Platforma ma bardzo

Za miesiąc fiskus będzie miał nowy bat na podatników

nie podjął. Klauzula będzie mogła być stosowana w przypadkach, gdy korzyść związana z próbą uniknięcia podatku przekroczy 100 tys. zł. Będzie dotyczyła wszystkich podatków z wyjątkiem VAT. Za 20 tys. zł podatnik będzie mógł wykupić u fiskusa opinię zabezpieczającą. Fiskus powie mu w niej, czy

Fiskus dostanie bat na podatników. Trudniejsza ucieczka do raju

rozsądny by nie podjął. Klauzula będzie mogła być stosowana w przypadkach, gdy korzyść związana z próbą uniknięcia podatku przekroczy 100 tys. zł. Będzie dotyczyła wszystkich podatków z wyjątkiem VAT. Za 20 tys. zł podatnik będzie mógł wykupić u fiskusa opinię zabezpieczającą. Fiskus powie mu w niej, czy

Osłabienie złotego do euro może nabrać tempa w piątek przez dane z USA

zakresie wahań z dwóch ostatnich dni. W mojej ocenie poziomy EUR/PLN powyżej 4,00 to atrakcyjne pułapy dla firm zabezpieczających przepływy w walucie i tego typu transakcje mogą aktualnie dominować. Technicznie przełamanie 4,06 w górę mogłoby stworzyć silniejszy impuls do wzrostów w stronę 4,10, natomiast

IDM przeciwna wprowadzeniu zmian prawnych na krajowym rynku OTC/forex

zabezpieczającemu na poziomie nie mniejszym niż 2%). Natomiast inwestorzy posiadający udokumentowane, praktyczne doświadczenie rynkowe mogliby, po złożeniu stosownego wniosku i odpowiedniej dokumentacji, wykorzystać dźwignię na maksymalnym poziomie 1:100. Za klienta doświadczonego Izba proponuje uznać inwestora

Klauzula obejścia - nowy bat fiskusa na kręcących podatników

przekracza 100 tys. zł. Dotyczy wszystkich podatków z wyjątkiem VAT. Za 20 tys. zł podatnik może wykupić u fiskusa opinię zabezpieczającą. Dowie się z niej, czy działanie, które planuje, nie jest unikaniem opodatkowania. Jeśli fiskus uzna, że nie, to nie będzie już mógł użyć w tej sprawie klauzuli przeciwko

PZU ma zgodę KNF na nabycie akcji Alior Banku

zgromadzeniu, podała Komisja. "Oceniając rękojmię wykonywania obowiązków akcjonariusza w sposób należycie zabezpieczający interesy klientów banku i zapewniający bezpieczeństwo depozytów, KNF wzięła w szczególności pod uwagę jego stabilną sytuację finansową oraz przedłożony plan działalności banku, w

Zysk netto BZ WBK wyniósł 651,11 mln zł w II kw. 2017 r.

; - podał bank w sprawozdaniu.  Dochody ogółem Grupy BZ WBK za I połowę 2017 r. wyniosły 3 801,6 mln zł i zmniejszyły się w stosunku rocznym o 3,6%. W ujęciu porównywalnym, tj. po wyłączeniu z okresu porównywalnego zysku w wysokości 316,1 mln zł powstałego w ramach transakcji przejęcia Visa Europe

Stalprodukt miał 60,92 mln zł zysku netto, 73,51 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

roku ubiegłego cen cynku na LME, a także spadek wolumenu sprzedaży cynku oraz srebra sprawiły, iż przychody ze sprzedaży w III kwartale br. obniżyły się w stosunku do roku ubiegłego. Z kolei wzrost o 2% kursu dolara oraz korekta dotycząca transakcji zabezpieczających zniwelował nieco ten spadek. W

DNB Bank Polska miał 43,05 mln zł zysku netto w 2014 r.

dużych firm, w tym aktywnej polityki kredytowej. Zgodnie z deklaracjami, w minionym roku bank udzielił 1,5 mld zł nowego finansowania (głównie duże transakcje przekraczające 100 mln zł). Bank zapewnia też klientom produkty bankowości transakcyjnej, a także produkty skarbowe - transakcje walutowe czy

Przegląd informacji ze spółek

W związku z toczącym się postępowaniem sądowym i zabezpieczającym, związanym z roszczeniami spółki Orlen Projekt, Polwax otrzymał zawiadomienie o zajęciu rachunków bankowych, wobec czego spółka przekazała na rachunek komornika kwotę 6 701 217 zł, która w całości zabezpiecza roszczenia Orlen

Zysk netto KGHM Polska Miedź wzrósł r/r do 329 mln zł w III kw. 2016 r.

przyczynami zmniejszenia przychodów były: niższe o 17% notowania miedzi na LME, zmniejszenie wolumenu sprzedaży miedzi i srebra (odpowiednio o 7% i 3%) spowodowany gromadzeniem zapasu półfabrykatów w związku z postojem remontowym HM Głogów oraz zmniejszenie dodatniej korekty przychodów z tytułu transakcji

Historyczna nadwyżka w polskim handlu zagranicznym w 2015 roku

gospodarki. To dzięki nim od wyjścia z tzw. bloku wschodniego Polska przebyła długą drogę do mocnej pozycji na arenie handlu międzynarodowego - zwraca uwagę Radosław Jarema z instytucji płatniczej AKCENTA rozliczającej i zabezpieczającej transakcje walutowe. Wzrost eksportu do UE, spadek do Rosji Naszym

Wskaźnik C/I ING BSK spadł do 52,9% w I półr., zysk netto w górę o 12,8% r/r

własnych) wyniosły w I półroczu 2015 roku -378,5 mln zł w porównaniu z 1 103,3 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Istotnie mniejsza kwota całkowitych dochodów wynika przede wszystkim ze zmniejszenia się pozycji kapitałowych, tj. wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne (o 786

KUKE: Eksport polskiego drobiu do Chin ma realne szanse wzrostu

faktoring. Narzędzia nie tylko zweryfikują kontrahenta, zabezpieczając biznes, ale także pozwolą na utrzymanie płynności w razie wystąpienia nieoczekiwanego zdarzenia, które może mieć miejsce w relacji z chińskim kontrahentem" – stwierdził prezes KUKE Janusz Władyczak, cytowany w komunikacie

Rynek wynajmu pod lupą naukowców SGH

dużo bardziej rozwinięty niż u nas. Celem pierwszej części projektu badawczego jest ustalenie, co mogłoby doprowadzić do rozwoju rynku wynajmu mieszkań w naszym kraju. - Szczególną uwagę chcemy zwrócić na przepisy zabezpieczające obie strony transakcji, tj. regulujące prawa właścicieli do eksmisji

Grupa Kęty: Sprzedaż wyrobów wyciskanych spadnie o 5% r/r w IV kw. 2015 r.

transakcjach zabezpieczających), jednak ma to pozytywne odzwierciedlenie w kosztach surowca ponieważ fizycznie metal kupowany jest w niższych cenach. W przypadku wzrostu cen sytuacja jest odwrotna" - czytamy w komentarzu zarządu do sprawozdania za III kw. 2015 r. W III kw. 2015 r. segment wyrobów

Czy banki miały franki?

obcych. Dla przykładu weźmy pod lupę raport roczny za 2014 rok znajdujący się na stronach internetowych PKO BP. W kategorii Raport Roczny 2014/Finanse/Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego znajdujemy podkategorię: Pochodne Instrumenty Zabezpieczające. W punkcie 20.1 czytamy: "

Police chcą 71 milionów od Pekao SA

2006 r. różne firmy korzystały z tych instrumentów i przez dwa lata zarabiały. Dopiero w 2008 r. [po osłabieniu się złotego - red.] nastąpiły straty. ZCh Police zawarły umowy zabezpieczające transakcje o wartości ok. 50 mln euro. Mogły to robić firmy, które sprzedawały towary za granicę. ZCh dokonywały

NIK: Prywatyzacja PKP Energetyki była legalna, ale niesie ryzyka

Izby Kontroli (NIK) w raporcie. Według Izby, rzeczywiste następstwa tej transakcji, zarówno z punktu widzenia rynku usług kolejowych, samej spółki, jak i funkcjonowania spółek grupy PKP zostaną zweryfikowane dopiero przez przyszłe wydarzenia. "W świetle przepisów fundamentalnej w tym