transakcji wynosił

ark

Marek Tymiński, prezes CI Games, sprzedaje akcje spółki. Za 9 milionów

Marek Tymiński, prezes CI Games, sprzedaje akcje spółki. Za 9 milionów

CI Games, polska firma produkująca gry, poinformowała, że jej prezes sprzedał pakiet akcji spółki. Wartość transakcji zdumiewa, bo wynosi aż 9 mln zł. Tymiński zachowa nadal ponad 40 proc. akcji spółki.

Podatek od transakcji - koszty, zyski, ryzyka

Według wyliczeń Komisji Europejskiej nowy podatek od transakcji finansowych uszczupli PKB UE nawet o 216 mld euro. To nie zrekompensuje rocznych wpływów z jego wprowadzenia, które miałyby wynosić do 57 mld euro. Są jednak kraje, w których podobne rozwiązanie zostało już wprowadzone.

Spóźniony zwrot VAT - czy US mają do tego prawo?

dokumentów dotyczących transportu, zamówień, płatności, korespondencji handlowej (w tym mailowej) i innej posiadanej dokumentacji w zakresie dokonywanych nabyć i dostaw, dotyczących także WDT oraz umów handlowych zawartych z kontrahentami na okoliczność dokonywanych transakcji za luty 2014 r.W opinii organu

Rawlplug podniósł cenę w wezwaniu na akcje własne do 8,3 zł/ szt.

Warszawa, 20.07.2020 (ISBnews) - Rawlplug podniósł cenę w zaproszeniu do składania ofert sprzedaży nie więcej niż 1,5 mln akcji własnych Rawlplug do 8,3 zł za sztukę, podała spółka. Poprzednio proponowana cena zakupu ustalona przez zarząd spółki wynosiła 7,5 zł za jedną akcję. Terminy nie

NBP: Wartość transakcji kartami wzrosła o 12,2% r/r do 208,6 mld zł w III kw.

poprzedniego kwartału (1,155 mld) liczba transakcji uległa zwiększeniu o 86,5 mln, co stanowi wzrost o 8%. W III kwartale 2019 r. udział płatności zbliżeniowych w ogólnej liczbie bezgotówkowych płatności kartowych wynosił 88,8% (w poprzednim okresie wynosił 86,3%)" - czytamy dalej. Łączna wartość

Bank Pekao umożliwił płatności zbliżeniowe do kwoty 100 zł bez PIN-u

wynosił 50 zł, a każda transakcja powyżej tej kwoty wymagała zatwierdzenia PIN-em, podano. "Bezpieczeństwo naszych klientów zawsze było dla nas najważniejsze. Dzięki podwyższeniu limitu kwoty transakcji zbliżeniowych bez podawania kodu PIN realnie ograniczamy bezpośredni kontakt naszych klientów z

Work Service ma przedwstępną umowę zbycia Antal za ok. 11,64 mln zł

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Work Service zawarł z Książek Holding przedwstępną warunkową umowę sprzedaży udziałów w spółce zależnej Antal, podała spółka. Łączna wartość transakcji wyniesie ok. 11,64 mln zł "Na podstawie umowy, emitent zobowiązał się do sprzedaży wszystkich posiadanych

NBP: Wartość transakcji kartami wzrosła o 11,8% r/r do 200,8 mld zł w II kw.

porównaniu do poprzedniego kwartału (983 mln) liczba transakcji uległa zwiększeniu o 172 mln, co stanowi wzrost o 17%. W II kwartale 2019 r. udział płatności zbliżeniowych w ogólnej liczbie bezgotówkowych płatności kartowych wynosił 86,3% (w poprzednim okresie wynosił 84,6%)" - czytamy dalej. Łączna

NBP: Wartość transakcji kartami wzrosła o 10% r/r do 211 mld zł w IV kw. 2019

kwartału (1,243 mld) liczba transakcji uległa zwiększeniu o 27,4 mln, co stanowi wzrost o 2,2%. W IV kwartale 2019 r. udział płatności zbliżeniowych w ogólnej liczbie bezgotówkowych płatności kartowych wynosił 89,4% (w poprzednim okresie wynosił 88,8%)" - czytamy dalej. "Na koniec IV kwartału

NBP: Udział kart zbliżeniowych osiągnął rekordowe 84,1% rynku w IV kw. 2018 r.

. Wskaźnik udziału terminali zbliżeniowych do wszystkich urządzeń typu POS był osiągnął poziom 100%, podano także. "Warto podkreślić, iż w IV kwartale 2018 r. średnia wartość pojedynczej transakcji zbliżeniowej wyniosła 56 zł. W poprzednim kwartale wskaźnik wynosił 52 zł, czyli po raz kolejny

NBP: Wartość transakcji kartami wzrosła o 9% r/r do 175,7 mld zł w I kw.

% (w poprzednim kwartale wynosił 84,1%)" - podał bank centralny.  Według raportu, w I kw. br. kartami płatniczymi w internecie zrealizowano 24 mln transakcji, co oznaczało spadek o 1% kw/kw. Wartość łączna transakcji w internecie opiewała na kwotę 3,2 mld zł, czyli była o 65 mln zł mniejsza

Comarch kupił francuską spółkę 2 CSI za ponad 9,5 mln zł

dotychczasowych akcjonariuszy spółki 500 000 akcji 2CSI o wartości nominalnej 1 euro każda. Akcje 2CSI zostaną nabyte po cenie jednostkowej 4,20 euro tj. 19,09 zł za akcję, a łączna wartość transakcji wynosi 2 100 000 euro tj. 9 543 240 zł, podano także. "Podana informacja została uznana przez zarząd

W wezwaniu PKN Orlen na akcje Energi zawarto transakcje na 331 313 082 akcji

Warszawa, 27.04.2020 (ISBnews) - W wezwaniu PKN Orlen na akcje Energi zawarto transakcje na łącznie 331 313 082 akcji, uprawniających do 476 241 082 głosów na walnym zgromadzeniu, wynika z komunikatu pośredniczącego w wezwaniu Biura Maklerskiego PKO BP. "Przedmiotem transakcji zawieranych

Idea Bank: Idea Money musi skorygować deklarację podatkową za 2018 r.

2018 r. transakcją połączenia transgranicznego spółki ze spółką Idea Investment Sarl. "W wyniku dokonanych w toku kontroli ustaleń, w ocenie organu różnica w podatku należnym do zapłaty przez spółkę za rok podatkowy 2018 wynosi 150 492 160 zł. Spółce przysługuje prawo złożenia korekty uprzednio

Ciech ma wstępną umowę sprzedaży 100% Ciech Żywice spółce LERG za 160 mln zł

transakcji wynosi 160 mln zł, a mnożnik transakcji EV/EBITDA liczony dla ostatnich dwunastu miesięcy wynosi 7,6. Do sfinalizowania transakcji sprzedaży niezbędne jest uzyskanie zgód regulacyjnych. Ciech rozpoczął przegląd opcji strategicznych dla biznesu Żywice jesienią 2019 roku, ogłaszając jednocześnie

Rawlplug zaprosił do sprzedaży max. 1,5 mln akcji własnych po 7,5 zł/sztuka

Warszawa, 10.07.2020 (ISBnews) - Rawlplug zaprosił do składania ofert sprzedaży nie więcej niż 1,5 mln akcji własnych Rawlplug po 7,5 zł za sztukę, podała spółka. "Przedmiotem skupu realizowanego poprzez zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki w transakcjach poza obrotem

KE zatwierdziła przejęcie AXA w Polsce, Czechach i na Słowacji przez Uniqa

. Austriacki koncern Uniqa Österreich Versicherungen AG ogłosił w 2020 r. przejęcie od francuskiej spółki AXA jej działalności w Polsce, Czechach i na Słowacji. Kwota transakcji wynosiła 1,002 mld euro, co stanowiło 12,4-krotność zysku sprzedawanych firm w ub.r. AXA w Czechach, Słowacji i Polsce

PSP: Liczba transakcji BLIK-iem wzrosła do 97,4 mln w II kw. 2020 r.

kwartału roku wzrosła średnia kwota transakcji i wynosiła 135 zł (o 5 zł więcej niż w poprzednim kwartale). "Na koniec drugiego kwartału z BLIK-a korzystało aktywnie 5,42 mln osób co oznacza wzrost o 67% r/r. Już w I kwartale ten wzrost był znaczący" - podkreślił prezes. Według niego, BLIK

BGK i Bank Pekao wesprą kontrakt Trasko Inwest na Białorusi kwotą 57 mln euro

eksportowy wart 49 mln euro na budowę centrum handlowego z białoruską firmą Silver Capital LLC. Udział we współfinansowaniu projektu ma BGK i Bank Pekao SA. Łączne wsparcie banków dla tej inwestycji wynosi 57 mln euro" - czytamy w komunikacie. "Transakcja jest realizowana z rządowego programu

Libet ma dwie oferty nabycia niektórych aktywów za łącznie 33,5 mln zł netto

przeznaczone na spłatę zadłużenia, w szczególności zadłużenia wobec banków, które na ostatni dzień trzeciego kwartału roku obrotowego 2019 r. wynosiło 66,6 mln zł oraz zadłużenia wobec kontrahentów, podano także. Zarząd wskazuje, iż oferty i ewentualne podjęcie działań celem przeprowadzenia transakcji nie

Inovo VP: Liczba inwestycji VC to 21, łączna wartość - 103,3 mln zł w I kw.

Tomasz Swieboda, cytowany w komunikacie. Z analizy wynika, że polskie fundusze są bardziej skłonne do inwestowania w rodzime startupy. Kwota takich inwestycji przekroczyła 50 mln zł, co stanowi ponad połowę wszystkich transakcji VC w I kw. Zagraniczne inwestycje polskich funduszy wynoszą 8,96 mln zł, z

Benefit Systems szacuje wpływ rozliczenia transakcji zw. z NewCo2 na 21,5 mln zł

pozytywny wpływ rozliczenia całej transakcji na skonsolidowany zysk przed opodatkowaniem grupy kapitałowej Benefit Systems wynosi około 21,5 mln zł i ma charakter niepieniężny. Zgodnie z wymogami standardu MSSF 3 w połączeniu jednostek realizowanym etapami jednostka przejmująca ponownie wycenia uprzednio

Filipiński ISOC został właścicielem Silesia Business Park w Katowicach

Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Filipińska grupa ISOC kupiła dwa budynki (A i B) wchodzące w skład Silesia Business Park w Katowicach, podał Colliers International, który doradzał kupującemu w transakcji. Sprzedający to fundusz zarządzany przez NIAM, jeden z największych skandynawskich

Erbud zakończył skup 412,5 tys. akcji własnych za łączną cenę 16,5 mln zł

, podała spółka. Planowany dzień zawarcia i rozliczenia transakcji nabycia akcji własnych to 22 lipca 2020 r. Łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych wynosi 41 250 zł, podano.  "Nabywane przez emitenta akcje własne stanowią 3,22% udziału w kapitale zakładowym spółki i ogólnej

NBP: Wartość transakcji kartami wzrosła o 9,3% r/r do 179,15 mld zł w II kw.

Warszawa, 04.10.2018 (ISBnews) -  Wartość transakcji dokonanych kartami wyniosła 179,15 mld zł w II kw. 2018 r., co oznacza wzrost o 9,3% r/r i o 11,3% w ujęciu kwartalnym, podał Narodowy Bank Polski (NBP). W II kwartale 2018 r. udział wartości transakcji bezgotówkowych (76,03 mld zł

CD Projekt zakończył skup akcji własnych; skupił 0,54% kapitału zakładowego

Warszawa, 18.08.2020 (ISBnews) - CD Projekt zakończył skup akcji własnych na podstawie uchwały zarządu z 29 lipca, w ramach którego skupił 516 700 akcji, stanowiących ok. 0,54% kapitału zakładowego, podała spółka.  "W wyniku przeprowadzonej transakcji emitent posiada 516 700

Play sfinalizował transakcję przejęcia Grupy 3S

. Wszystkie warunki zawieszające w związku z transakcją zostały spełnione, a zatem transakcja została zamknięta. "Stronami sprzedającymi były Ambrosia CEE Holding S.à r.l. (część Polish Enterprise Fund VII, funduszu private equity zarządzanego przez Enterprise Investors) i trzech założycieli

Accenture: Polacy mogliby zaoszczędzić blisko 1 mld zł na wymianie walut

Warszawa, 27.05.2020 (ISBnews) - Brak wiedzy wśród klientów indywidualnych na temat dostępnych opcji wymiany walut, zbyt wysokie koszty i długi czas realizacji transakcji w kantorze bankowym w ocenie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) to główne wnioski płynące z najnowszego badania pt. "

Atende wychodzi z inwestycji w Sputnik Software, zanotuje 9,7 mln zł zysku

zarządu Sputnik Software, posiadała 40% udziałów, podano także. "Celem transakcji jest realizacja przez emitenta zysku z inwestycji w Sputnik Software. Wartość księgowa udziałów będących przedmiotem sprzedaży wynosi 6,5 mln zł. W wyniku transakcji Spółka zanotuje 9,7 mln zł zysku" - czytamy

Groclin ma przedwstępną umowę na sprzedaż aktywów produk. za 2,28 mln zł netto

Warszawa, 08.07.2020 (ISBnews) - Groclin podpisał z osobą fizyczną przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości zlokalizowanych w Karpicku przy ul. Jeziornej 3, podała spółka. Wartość transakcji wynosi 2,28 mln zł netto. "Przyrzeczona umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie do dnia 31

Santander BP podniósł limit transakcji zbliżeniowych bez PIN-u do 100 zł

gotowe do płatności zbliżeniowych do 100 zł bez podawania kodu PIN. Do tej pory limit wynosił 50 zł" - czytamy w komunikacie. Z płatności z nowym limitem będzie można korzystać w punktach usługowo-handlowych, w których terminale płatnicze zostaną zaktualizowane, dzięki czemu będą akceptowały

BAH ma list intencyjny ws. nabycia SsangYong Polska

koncentrację przedsiębiorców, składu organów i sposobu reprezentacji SS1 czy finansowania transakcji" - czytamy w komunikacie. Dokonanie transakcji jest uzależnione od spełnienia m.in. następujących warunków: 1) jedynym wspólnikiem SS1 będzie sprzedający, 2) kapitał zakładowy SS1 będzie wynosił

PHZ Baltona sprzedała wszystkie udziały w dwóch spółkach zależnych

transakcji, o którym mowa w ww. umowie inwestycyjnej" - czytamy także. Udział aktywów CDD w sumie bilansowej grupy kapitałowej na koniec września 2019 roku wynosił ok. 1,4%, a LAS ok. 0,1%. CDD i LAS nie prowadziły działalności operacyjnej w 2019 r., podsumowano w materiale. Grupa kapitałowa

MF wymieniło równowartość 2,2 mld euro na rynku walutowym w 2016 r.

. "Zapadalność zawartych w 2016 r. transakcji wynosiła od 3 do 10 lat. W wyniku zawartych transakcji Ministerstwo Finansów zamieniło środki posiadane w USD (1,8 mld USD) pozyskując środki w EUR (1,5 mld euro) oraz przez okres trwania transakcji będzie raz na pół roku otrzymywało odsetki według stałej

Introl planuje nabyć do 434 782 akcji własnych po 2,3 zł/szt. w celu umorzenia

Warszawa, 11.03.2020 (ISBnews) - Introl planuje nabyć do 434 782 akcji własnych w celu umorzenia Oferowana cena zakupu akcji wynosi 2,3 zł za sztukę, podała spółka. Wysokość środków przeznaczonych na nabycie akcji będzie nie większa niż 1 mln zł, przy czym będą one pochodziły ze

P.A. Nova ma umowę sprzedaży parku handlowego w Kamiennej Górze

. wynosi 1 228 617,00 euro" - czytamy dalej. Wartość transakcji obejmuje wartość rynkową nieruchomości powiększoną o wartość pozostałych aktywów i pomniejszoną o saldo zobowiązań spółki P.A. Nova Invest Kamienna Góra, w tym o zobowiązania z tytułu kredytów bankowych jak i o pożyczki udzielone przez

Fundusz ASI przejmie od R.Power farmy fotowoltaiczne o mocy 122 MWp

cieszymy, że przeprowadziliśmy największą w historii transakcję sprzedaży projektów słonecznych w Polsce. To nasza trzecia umowa z ASI na polskim rynku. Ich łączna moc fotowoltaiczna wynosi aż 168 MWp. Wolumen przeprowadzonej przez nas transakcji oraz najszybszy w Europie wzrost mocy pochodzącej ze słońca

Enterprise Investors sprzedał FW Skoczykłody na rzecz PGE za 50 mln euro

Warszawa, 31.07.2020 (ISBnews) - Polish Enterprise Fund VI, fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors, sprzedał farmę wiatrową Skoczykłody na rzez PGE Energia Odnawialna - spółki zależnej Polskiej Grupy Energetycznej. Wartość transakcji (enterprise value) wyniosła 50 mln euro

P.A. Nova sprzedała Kaufland Polska nieruchomość za 38 mln zł

kredytu zaciągniętego w Santander Bank Polska. Saldo zobowiązań z tytułu ww umowy kredytowej na dzień zawarcia transakcji wynosiło 24 641 893,93 zł, podano także. P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych i zarządzającą portfelem obiektów własnych

M/platform: Część konsumentów powraca do płatności gotówką w małych sklepach

płatniczych korzystali mieszkańcy województw zachodniopomorskiego (24%), lubelskiego (25%) i wielkopolskiego (27%). "Warto wspomnieć, że średnia z ostatniego półrocza dla całego kraju to 30% transakcji wykonanych bez udziału gotówki. W szczytowym momencie różnica pomiędzy województwami wynosiła aż 15

MetLife OFE zmniejszył udział w PKP Cargo do poniżej 5% głosów na WZ

zakładowego spółki i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu, podano. "Po zawarciu transakcji liczba posiadanych akcji spółki wynosiła 2 083 859, co stanowiło 4,6528% kapitału zakładowego spółki i były uprawnione do 2 083 859 głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w komunikacie. PKP

Marvipol ma przedwstępne umowy zbycia 3 proj. magazynowych za ok. 15,3 mln euro

. 6,03 mln euro (ok. 25,81 mln zł), ok. 7,13 mln euro (ok. 30,5 mln zł) i ok. 2,18 mln euro (ok. 9,31 mln zł), podał Marvipol. W trzech osobnych komunikatach podano, że chodzi o projekty: Central Silesia, Szczecin East II i Warsaw Airport V. We wszystkich udział Marvipol Logistics wynosi 68

Tauron rozpoczął negocjacje ws. nabycia farm wiatrowych w północnej Polsce

Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Tauron Polska Energia otrzymał zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji w sprawie nabycia należących do grupy in.ventus farm wiatrowych zlokalizowanych w północnej Polsce, podał Tauron. Łączna moc zainstalowana farm wiatrowych, o których mowa, wynosi około 200 MW

Introl nabył 434 782 akcji własnych w ofercie, redukcja zapisów: 92,54%

Warszawa, 27.03.2020 (ISBnews) - Introl nabył 434 782 akcji własnych, podał pośredniczący w ofercie Dom Maklerski BDM. Redukcja zapisów wyniosła 92,54%. "W wyniku realizacji w/w oferty zawarto w dniu 27 marca 2020 r. transakcje, których przedmiotem było 434 782 akcji. Ilość akcji na jaką

EFL ma zgodę KE na przejęcie części udziałów w Hama Polska

Polska wynosi prawie 500 mln zł, a wielkość finansowanej floty to ponad 3 100 pojazdów. Transakcja nabycia udziałów oraz dokapitalizowania DBK Rental przez EFL przewiduje wieloletnią współpracę pomiędzy przyszłymi udziałowcami. Nawiązanie strategicznego partnerstwa to także mocne zaangażowanie dla

BZ WBK otrzyma 49,97 mln euro oraz 18 tys. akcji z transakcji Visa

Warszawa, 17.06.2016 (ISBnews) - Udział Banku Zachodniego WBK w rozliczeniu transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc. wynosi 49,97 mln euro w gotówce oraz 18 092 uprzywilejowanych akcji Visa Inc. serii C, podała instytucja. "Rozliczenie powyższej części transakcji nastąpi do

PGE przejmie aktywa EDF 13 XI po spełnieniu się warunków zawieszających

Warszawa, 31.10.2017 (ISBnews) - Spełnione zostały wszystkie warunki zawieszające transakcję sprzedaży aktywów EDF w Polsce na rzecz Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), poinformowała spółka. "Spełnione zostały wszystkie warunki zawieszające transakcji sprzedaży aktywów EDF w Polsce na

Orbis sprzedał ostatecznie projekt hotelowy w Toruniu za 11 mln zł netto

2019 r. zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci hotelu ibis budget Toruń, która wynosiła 6,45 mln zł netto, wynosi łącznie 11 mln zł netto, co jest zgodne z pierwotnymi ustaleniami stron, podał Orbis. "Emitent informuje również, że na podstawie długoterminowej umowy franczyzy, po

MCI Capital otrzymał oferty sprzedaży łącznie 945 259 akcji

Warszawa, 14.02.2020 (ISBnews) - MCI Capital otrzymał od akcjonariuszy oferty sprzedaży 945 259 akcji, podała spółka, powołując się na dane Noble Securities. "Rozliczenie transakcji sprzedaży powyższych akcji na rzecz spółki zaplanowane jest na dzień 14 lutego 2020 r. Podmiotem

Spółka zal. Elemental Holding przejmie 49% udziałów Evciler Kimya z Turcji

Ticaret Anonim Şirketi (Evciler Kimya), podała spółka. Wartość transakcji to 3,63 mln euro. "Po transakcji i przejściu własności udziałów, zgodnie z prawem tureckim, emitent będzie posiadał w sumie 100% udziałów w Evciler Kimya - 49% udziałów pośrednio poprzez spółkę zależną Tesla oraz 51% udziałów

JLL: Transakcje na rynku nieruchomości handlowych mogą sięgnąć 3 mld euro w br.

Warszawa, 24.04.2018 (ISBnews) - Wartość transakcji inwestycyjnych w sektorze nieruchomości handlowych ma szansę osiągnąć 3 mld euro w 2018 r., po tym jak w I kw. br. przekroczyła 1,7 mld euro, poinformowała dyrektor w dziale rynków kapitałowych nieruchomości handlowych w Europie Środkowo

CI Games pomniejszy aktywo z tytułu podatku odroczonego o 12,49 mln zł

Warszawa, 22.10.2019 (ISBnews) - Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy stwierdził, że CI Games zaniżyło dochód za 2013 r. o 7,01 mln zł, w wyniku czego dochód podatkowy powinien wynosić 1,5 mln zł, podała spółka. Korekta deklaracji podatkowej za 2013 r. nie spowoduje powstania dodatkowego zobowiązania

Grupa EBI ma umowę z Santander BP na finansowanie MŚP wartą łącznie ok. 2 mld zł

Teresa Czerwińska, cytowana w komunikacie. Nowa pula finansowania, którego ma udzielić Santander, wynosi w sumie 10,3 mld zł i wesprze ok. 110 tys. małych i średnich przedsiębiorstw oraz ok. 1,7 mln miejsc pracy w Polsce, podano także. Kapitał uwolniony dzięki transakcji pozwoli Santander Leasing

MOL kupi aktywa koncernu Chevron w Azerbejdżanie za 1,57 mld USD

(Baku-Tbilisi-Ceyhan), podała spółka. Łączna wartość tych umów to 1,57 mld USD, a efektywna data ich wejścia w życie to 1 stycznia 2019 roku. Po finalizacji transakcji MOL będzie trzecim największym udziałowcem złoża ACG. Należące do tzw. supergigantów pole naftowe zlokalizowane jest na Morzu

Energa: MAP w odpowiedzi na wezwanie Orlenu zbył posiadane akcje spółki

Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Skarb Państwa reprezentowany przez ministra aktywów państwowych, w wyniku odpowiedzi na ogłoszone przez PKN Orlen wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji wyemitowanych przez Energę oraz rozliczenia transakcji nabycia akcji objętych zapisami, zbył

Globalworth Poland RE przystąpiła do nabycia Quattro Business Park w Krakowie

, zakontraktowany roczny dochód z najmu generowany przez aktualne obłożenie nieruchomości na poziomie 99% wynosi 10,7 mln euro, a średnia ważona okresu najmu wynosi 3 lata" - czytamy dalej. Kredyt udzielony spółce przejmowanej przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. został spłacony w ramach transakcji, podano

Grupy WP: Spółka zal. nabędzie 10% udziałów w Nocowanie.pl, będzie miała ok. 85%

i uprawniających do wykonywania 10% głosów na zgromadzeniu wspólników Nocowanie.pl. Cena sprzedaży za wszystkie nabywane Udziały w ramach Transakcji wynosi 13 466 776 zł. Przed dokonaniem transakcji Wirtualna Polska Media posiadała pakiet kontrolny około 75% udziałów w spółce Nocowanie.pl. W

Rząd chce umożliwić ubezpieczycielom scedowanie części ryzyka na Skarb Państwa

COVID-19" - czytamy w informacji. Cesja ryzyka ma objąć ubezpieczenia należności zarówno w obrocie krajowym, jak i z transakcji eksportowych z Polski. Udział Skarbu Państwa w ryzyku, w zakresie wypłaty odszkodowań, wynosił będzie 80% do momentu, gdy kwota wypłaconych przez zakład ubezpieczeń

mBank szacuje maks. wynagrodzenie ze sprzedaży części mFinanse na 435 mln zł

Warszawa, 05.10.2018 (ISBnews) - mBank w związku z ostatecznym rozliczeniem transakcji sprzedaży spółki Latona szacuje, że maksymalne łączne wynagrodzenie z tytułu transakcji wyniesie około 435 mln zł, podał bank. "W efekcie transakcji, w I połowie 2018 roku grupa mBanku rozpoznała zysk

mBank rozpozna 177 mln zł zysku w I kw. zw ze sprzedażą części mFinanse

Warszawa, 27.03.2018 (ISBnews) - mFinanse – spółka zależna mBanku – sprzedały zorganizowaną część przedsiębiorstwa na rzecz Latona SA w związku ze sprzedażą tej spółki na rzecz Phoebe IVS, podał mBank. Grupa mBanku rozpozna 177 mln zł zysku na transakcji w I kw. 2018 r. "27

No Gravity Games sprzedał udziały w No Gravity Development planującej debiut

i planuje debiut na NewConnect. "Zarząd No Gravity Games zbył łącznie 93 udziały w kapitale zakładowym No Gravity Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w zamian za łączną cenę w wysokości 269 400 zł. Uzyskana wycena rynkowa No Gravity Development wynosi 7 630 000 zł. Emitent zwraca

Libet ma dwie wstępne oferty nabycia aktywów za min. 40 mln zł

brukowej i innych elementów betonowych, podała spółka. Oferty dotyczą aktywów zlokalizowanych w dwóch jednostkach produkcyjnych spółki, a ich łączna wartość wynosi minimum 40 mln zł brutto, podała spółka. "Po zapoznaniu się z treścią oferty zarząd spółki wyraził wolę prowadzenia dalszych negocjacji

Acciona podniosła cenę w wezwaniu na akcje Mostostalu Warszawa do 4,5 zł za szt.

potrwa do 5 sierpnia. "Pierwotna cena ogłoszona w wezwaniu na akcje Mostostalu Warszawa wynosiła 3,45 zł za akcję, obecna cena jest wyższa od niej o 30,4%. Pierwszy etap przyjmowania zapisów przewiduje rozliczenie transakcji 12 sierpnia. Przewidywany dzień transakcji na GPW to 8 sierpnia"

PKN Orlen chce mieć docelowo 100% udziałów w Enerdze

;Maklerskie PKO BP poinformowało dziś, że w wezwaniu PKN Orlen na akcje Energi zawarto transakcje na łącznie 331 313 082 akcji, uprawniających do 476 241 082 głosów na walnym zgromadzeniu. Tym samym przedmiotem transakcji zawieranych w ramach wezwania były akcje Energi stanowiące ok. 

Prezes PKN Orlen: Decyzja ws. sposobu realizacji Ostrołęki C - w ciągu miesiąca

; - dodał. Pośredniczące w wezwaniu, Biuro Maklerskie PKO BP poinformowało dziś, że w wezwaniu PKN Orlen na akcje Energi zawarto transakcje na łącznie 331 313 082 akcji, uprawniających do 476 241 082 głosów na walnym zgromadzeniu. Tym samym przedmiotem transakcji zawieranych w

Prezes PKN Orlen: W ciągu 2 miesięcy przedstawimy plan synergii z Energą

całkowitym błędzie" - dodał. Pośredniczące w wezwaniu, Biuro Maklerskie PKO BP poinformowało dziś, że w wezwaniu PKN Orlen na akcje Energi zawarto transakcje na łącznie 331 313 082 akcji, uprawniających do 476 241 082 głosów na walnym zgromadzeniu.  Tym samym przedmiotem

UOKiK nałożył karę na Dino Polska ws. przejęcia Domex-Kuśnierek

zgłosił do UOKiK zamiar nabycia części mienia należącego do Domex-Kuśnierek - 12 sklepów. We wniosku spółka poinformowała, że przewidziała trzy etapy tej transakcji: nabycie nieruchomości, wynajęcie jej spółce Domex-Kuśnierek oraz po uzyskaniu zgody prezesa UOKiK przejęcie materialnych i niematerialnych

W Warszawie powstaje salon złota inwestycyjnego

także monety i sztaby palladowe. Salony ASCOIN będą również skupowały metale szlachetne. Spółka będzie oferować również usługę przechowywania metali szlachetnych w bankowych skrytkach depozytowych w Polsce za granicą. Mniejsze transakcje kupna kruszcu można będzie realizować za pośrednictwem strony

Prezes B. Handlowego: Spodziewam się kolejnej transakcji M&A w bankowości w br. 

Deutsche Bank Polska S.A. (DBPL) w skład, której wchodzi bankowość detaliczna, private banking, business banking (MŚP), a także 100% akcji w DB Securities. Wstępna cena za wydzielony biznes DBPL wynosi 1,29 mld zł. Plan zakłada zakończenie transakcji w IV kw. 2018 r.  Citi Handlowy powstał

Skarbiec: Ewentualne przejęcie Trigon TFI niegotówkowe wz.z polityką dywidendową

lata 2017-2020, zakładająca wypłatę do 100% jednostkowego zysku Skarbiec Holding. To właśnie w celu jej realizacji rozważana transakcja ma mieć charakter niegotówkowy. Potencjał dywidendowy spółki na dzień 31 marca 2018 wynosi 29,1 mln zł. Decyzja o wypłacie dywidendy zapadnie na zwyczajnym walnym

Asseco Poland uzgodniło sprzedaż 16% Formula Systems, rozmawia o kolejnych 4%

kapitale zakładowym Formula Systems wynosi 30,33%" - czytamy w komunikacie.  Po transakcji udział Asseco Poland w kapitale zakładowym Formula Systems wynosi 30,33%.  "Ponadto spółka informuje, iż kontynuuje negocjacje zbycia 4-procentowego pakietu akcji zgodnie z informacją zawartą

Agora sprzedała spółce Kino Polska TV wszystkie posiadane akcje w Stopklatce

posiadane akcje w Stopklatce (tj. 4 596 203 akcji zwykłych, stanowiących 41,14% kapitału zakładowego Stopklatki). Cena za jedną akcję wynosi 7 zł, a wartość transakcji to około 32 mln zł" - czytamy w komunikacie. W konsekwencji transakcji wygaśnie umowa inwestycyjna dotycząca Stopklatki zawarta

Płatność kartą do 100 zł bez PIN-u już działa. System wdrożony z dużym wyprzedzeniem

Do tej pory limit dla pojedynczej transakcji bezstykowej bez konieczności wpisywania kodu wynosił 50 zł. O jego dwukrotnym zwiększeniu mówiło się już od dawna. Zanim wybuchła epidemia koronawirusa, wdrożenie wyższego limitu przełożono na koniec roku.  Czytaj też: Koronawirus. Zaczęły się

Raiffeisen Bank otrzyma 13,44 mln euro i 4,88 tys. akcji z transakcji Visa

r. Łączna wysokość odroczonej płatności przypadającej na wszystkich beneficjentów transakcji wynosi 1,12 mld euro. Udział banku w tej kwocie wynosi 0,1035487037%. Odroczona płatność może zostać skorygowana w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w warunkach transakcji" - czytamy dalej

ZBP: Liczba aktywnych klientów indyw. e-bankowości sięgnęła 16,3 mln po I kw.

bezpośrednia realizacja przelewu, niezawodność systemu czy wysoki limit transakcji. Liczba wykonywanych w ten sposób przelewów wynosi już niespełna 2,2 mln o łącznej wartości 5,9 mld zł. Stanowi to istotny wzrost liczby transakcji (o ponad 1,2 mln) oraz wartości (o 2,6 mld) w porównaniu do analogicznych

OT Logistics m warunkową umowę sprzedaży nieruchomości we Wrocławiu za 54 mln zł

naprawczego grupy oraz umożliwi wyraźne zmniejszenie zadłużenia grupy kapitałowej wobec wierzycieli finansowych, zabezpieczonych na tych nieruchomościach, zaznaczono. Po sfinalizowaniu transakcji zobowiązania grupy spadną docelowo o ponad 50 mln zł. Sprzedaż terenów we Wrocławiu nie wpłynie

Litewska spółka z grupy Trakcja PRKiI sprzedaje spółkę Pletros za 12,8 mln zł

Warszawa, 29.04.2019 (ISBnews) - AB Kauno Tiltai, należąca do grupy kapitałowej Trakcja PRKiI zawarła umowę sprzedaży na rzecz SPV-39 UAB wszystkich 100% udziałów w spółce UAB Pletros investicijos, podał Trakcja. Łączna kwota transakcji wynosi 2,97 mln euro (tj. ok. 12,8 mln zł). "Do

KIR rozliczył 154,96 mln transakcji o wartości 437,31 mld zł w grudniu

kwotę 760,46 mln euro.  KIR poinformował, że w grudniu 2017 r. łączna liczba rozliczonych transakcji w systemie Euro Elixir wyniosła 27,21 mln, a ich wartość osiągnęła 156 mld euro. W stosunku do 2016 r. liczba transakcji wzrosła o 23% (wynosiła 22,04 mln), a obroty o 34% z poziomu 116,3 mld euro

Wikana zaprosiła do sprzedaży do 1,5 mln akcji po 1 zł sztuka

Warszawa, 19.09.2019 (ISBnews) - Wikana zaprosiła do sprzedaży nie więcej niż 1 500 000 akcji spółki, stanowiących nie więcej niż 7,5% kapitału zakładowego, które zamierza nabyć w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego, podała Wikana. Oferowana cena zakupu wynosi 1 zł za sztukę

Immofinanz kupi Warsaw Spire Tower za uzgodnioną wartość ok. 386 mln euro

Warszawa, 13.06.2019 (ISBnews) - Immofinanz nabywa od Ghelamco Group i Madison International Realty budynek biurowy Warsaw Spire Tower o łącznej powierzchni ok. 71 600 m2 za uzgodnioną wartość nieruchomości ok. 386 mln euro, podała spółka. Transakcja podlega zatwierdzeniu przez polski organ

Bioton: Środki ze zbycia SciGen na poprawę płynności i analogi insuliny

Warszawa, 17.07.2018 (ISBnews) - Bioton ocenia, że pozyskane z transakcji sprzedaży SciGen środki w wysokości ok. 100 mln zł pozwolą na zdecydowaną poprawę płynności finansowej, umożliwiając istotną restrukturyzację zadłużenia w bankach, a przede wszystkim przyspieszenie prac nad

Getin Holding ma warunkową umowę sprzedaży Carcade za ok. 181,45 mln zł

angielskiemu, podał Getin Holding. Łączna wartość transakcji będzie wynosić 2 960 000 000 RUB (ok. 181 448 000 zł). Carcade to rosyjska spółka leasingowa specjalizująca się w leasingu samochodów oraz lekkich pojazdów dla małych i średnich przedsiębiorstw. Na dzień 30 września 2019 r. suma bilansowa grupy

Robyg sfinalizował zakup gruntu pod 190 mieszkań na warszawskiej Pradze

Warszawa, 15.07.2020 (ISBnews) - Grupa Robyg sfinalizowała transakcję zakupu gruntu na warszawskiej Pradze, w sąsiedztwie osiedla Praga Arte. Powierzchnia nieruchomości wynosi 0,7 ha i umożliwia realizację 190 mieszkań, łącznie 9300 PUM, podała spółka. Robyg buduje obecnie w ramach Praga Arte

PGE zamknęła transakcję nabycia aktywów EDF w Polsce

Warszawa, 13.11.2017 (ISBnews) - Transakcja pomiędzy Polską Grupą Energetyczną (PGE) a EDF International SAS i EDF Investment II B.V. (EDF) dotycząca sprzedaży aktywów EDF w Polsce została zakończona, poinformowała spółka. Wartość Transakcji wyniosła ok. 4,27 mld złotych, dodano. " W

Fedha, Polska Nutit i Trade Bridge Czechy wezwą do sprzedaży akcji Vantage

się na sprzedaż akcji w kapitale zakładowym emitenta będzie wynosiła 11,5 zł, łączna cena transakcji wynosić będzie zatem ok. 131 mln euro, z czego wartość wydzielanej działalności w zakresie nieruchomości komercyjnych wynosi ok 46 mln euro, czytamy także. "Wezwanie, o którym mowa powyżej

Członek zarządu Libetu kupił 520 tys. akcji spółki za 676 tys. zł

Warszawa, 06.02.2019 (ISBnews) - Członek zarządu Libetu Ireneusz Gronostaj zwiększył swoje zaangażowane w akcje spółki. W transakcji pakietowej kupił 520 tys. akcji po cenie 1,3 zł, przy kursie oscylującym wokół 1,14 zł, podała spółka. "Libet od początku był dla

Ringier Axel Springer Media ogłosi wezwanie na akcje MZN Property po 1,97 zł/szt

. "Na podstawie postanowień umowy inwestycyjnej RASM zobowiązał się do ogłoszenia wezwania do nabycia akcji emitenta, stanowiących 100% kapitału zakładowego emitenta. Zgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej cena za jedną akcję oferowana w wezwaniu będzie wynosić 1,97 zł" - czytamy w

PGE ma umowę nabycia aktywów EDF w Polsce, wartość transakcji to 4,51 mld zł

przejmowanych aktywów" - powiedział prezes PGE Henryk Baranowski, cytowany w komunikacie. Wartość transakcji (enterprise value – wartość przedsiębiorstwa) dla wszystkich aktywów nabywanych od EDF została ustalona wg formuły locked-box date (data ustalenia ceny) na dzień 31 grudnia 2016 r. i wynosi

Neuca nabyła 150 tys. akcji własnych po 310 zł/ szt.

zakładowego. Oferowana cena zakupu akcji wynosiła 310 zł za jedną akcję. Oferty sprzedaży akcji były przyjmowane od 19 czerwca do 3 lipca 2018 r. Rozliczenie wszystkich transakcji planowano na 6 lipca 2018 r. Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w

Santander BP: Nastolatkowie nachętniej wybierają BLIK-a jako metodę płatności

Warszawa, 01.06.2020 (ISBnews) - Klienci Santander Bank Polska w wieku 13-17 lat są aktywnymi użytkownikami bankowości zdalnej - w skali roku realizują oni ponad 0,5 mln transakcji zakupów przy użyciu BLIK-a, ponad 100 tys. przelewów BLIK na telefon oraz ponad 340 tys. tradycyjnych przelewów

Skąd wziąć pieniądze na wakacje? Wielu Polakom znów grozi spirala zadłużenia

metod oszczędzania jest odkładanie końcówek transakcji. W bankach można złożyć odpowiednią dyspozycję i wtedy zaokrąglenie transakcji do pełnej kwoty, określona kwota albo procent po każdej transakcji zasili specjalny rachunek. Na takie oszczędzanie jednak nie jest za późno tylko wtedy, gdy planujemy

Tauron dopuścił oferentów do due diligence Taurona Ciepło

, niewiążących ofert nabycia Tauron Ciepło" - czytamy w komunikacie. Zawarcie ewentualnej transakcji będzie wymagało w szczególności uzyskania stosownych zgód korporacyjnych oraz zgód instytucji finansujących działalność grupy. Tauron dopuszcza możliwość anulowania procesu zmierzającego do zawarcia

Acciona nabyła łącznie ok. 2,41 mln akcji Mostostalu Warszawa w wezwaniu

kolejny krok w kierunku integracji Mostostalu Warszawa z Grupą Acciona, która jest niezbędna do zapewnienia stabilnej przyszłości tej spółki. Po przeprowadzeniu transakcji pozycja wzywającego w akcjonariacie Mostostalu Warszawa umocniła się, co daje mu większą elastyczność w zakresie kontroli

BGŻ BNP Paribas otrzyma 6,9 mln euro gotówki i 2,5 tys. akcji z transakcji Visa

Warszawa, 17.06.2016 (ISBnews) - Udział Banku BGŻ BNP Paribas, w rozliczeniu transakcji przejęcia Visa Europe Limited (Visa Europe) przez Visa Inc. wynosi 6,9 mln euro w gotówce (30,9 mln zł) i 2 521 uprzywilejowanych akcji Visa Inc. serii C, podał bank. "Rozliczenie transakcji nastąpi do

Getin Holding ma zgodę rosyjskiego organu antymonopolowego na sprzedaż Carcade

Rosyjskiej - z Gazprombank Leasing JSC oraz Novfintekh LLC jako kupującymi. Łączna wartość transakcji będzie wynosić 2 960 000 000 RUB (ok. 181 448 000 zł). GH podał wówczas, że warunkami przeniesienia własności udziału są: uzyskanie zgody właściwego rosyjskiego organu antymonopolowego, zbycie przez

Globalworth Poland RE ma przedwstępną umowę dot. kupna budynków Skylight i Lumen

Warszawa, 31.10.2018 (ISBnews) - Globalworth Poland Real Estate zawarł z Unibail-Rodamco-Westfield umowę przedwstępną na zakup dwóch warszawskich biurowców Lumen i Skylight, stanowiących część wielofunkcyjnego kompleksu Złote Tarasy. Transakcja wyceniona na 190 mln euro jest jednocześnie

Spółka zależna Baltony sprzedała udziały w RAS i NAS za ok. 1,51 mln euro

kwartału 2019 roku. Udział aktywów RAS & NAS w sumie bilansowej grupy kapitałowej na koniec marca 2019 roku wynosił 1,7%, podano również. "Powyższa transakcja została przeprowadzona w związku z dokonaną przez emitenta oceną dotyczącą spadku atrakcyjności lokalizacji, których dotyczą aktywa

Rząd nie lubi gotówki. Transakcje od 15 tys. zł pod kontrolą

. 42 tys. zł. Wcześniej ten limit wynosił 15 tys. euro. Unia robi wyjątek, Polska wykorzystuje Unijna dyrektywa pozwala jednak wprowadzić państwom członkowskim przepisy nakazujące informowanie o transakcjach poniżej tego progu, jeśli z jakichś powodów mogą być one uznane za podejrzane. – Kraje UE

Asseco Poland sprzedało dalsze 4% akcji Formula Systems za 73,14 mln NIS

poprzez zdeponowanie nieopłaconych akcji u powiernika" - czytamy w komunikacie. Po transakcji udział Asseco Poland w kapitale zakładowym Formula Systems wynosi 26,33%. Transakcja zbycia akcji została zawarta w Izraelu, poza rynkiem regulowanym, na rzecz podmiotu kontrolowanego przez CEO spółki