transakcji swap

MF wymieniło równowartość 2,2 mld euro na rynku walutowym w 2016 r.

: 1) transakcje wymiany płatności odsetkowych (IRS) w walucie krajowej, 2) transakcje typu cross currency swap, 3) transakcje wymiany walut na złote. "Zawarte transakcje wymiany płatności odsetkowych miały zapadalność do 1 roku i wartość nominalną 27 mld zł. Celem zawartych transakcji było

BNP Paribas BP rezygnuje z marki Rkantor.com, rozwija platformę FX Pl@net

ceny na rynku walutowym: terminowe transakcje FX Forward z możliwością ich skrócenia (Rollback) czy transakcje FX Swap"-  wyjaśnił Hojowski. W FX Pl@net użytkownik może składać oferty na zakup lub sprzedaż danej waluty nawet na 60 dni do przodu po określonym przez siebie kursie. Zawieranie

BOŚ Bank obniżył prognozę wzrostu PKB do 1,9% w 2020 r.

, NBP zapewne przypomni o możliwości zawarcia transakcji FX swap przez banki komercyjne z bankiem centralnym" - podsumowano. W materiale wskazano na politykę fiskalną, która pozostawia w warunkach polskich wiele przestrzeni do wykorzystania jako przeciwdziałanie spadkowi aktywności gospodarczej

MF wymieniło równowartość 2,3 mld euro na rynku walutowym w 2017 r.

zł. Celem zawartych transakcji było rozłożenie w czasie wydatków na obsługę długu publicznego w latach 2017-2018 r. W wyniku zawartych transakcji o 2,1 mld zł zwiększono koszty 2017 r. i zmniejszono koszty w 2018 r." - czytamy dalej. Transakcje swap zawierane były w sposób niegenerujący ryzyka

MF pozyskało na rynku 4,71 mld zł, 0,92 mld CHF i 6,39 mld euro w 2015 r.

Warszawa, 16.05.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów przeprowadziło w ubiegłym roku transakcje typu FX SWAP, cross currency swap i wymiany walut na złote, pozyskując odpowiednio: 4,71 mld zł, 0,92 mld franków szwajcarskich i 6,39 mld euro, podał resort. Transakcje typu FX SWAP

EBI uplasował na rynku polskim emisję obligacji o wartości 750 mln zł

została wyceniona na mid-swap + 10 punktów bazowych, co odpowiada rentowności na poziomie 2,332%. Dzisiejsza emisja zwiększa całkowity wolumen pozostających w obrocie obligacji banku na polskim rynku do kwoty 7,7 mld zł, podano w komunikacie. "Tą emisją podnosimy całkowity wolumen obligacji w

DM TMS Brokers uruchomił kantor internetowy -TMS Kantor

, a rozliczenia transakcji w przeciągu następnych dwóch dni roboczych. Klient może skorzystać także ze zlecenia oczekującego, określając satysfakcjonujący kurs wymiany waluty w przyszłości. Dodatkowymi usługami są rozliczenia NETTO i SWAP. W pierwszym przypadku klient otrzymuje możliwość otrzymania

MF dokonało wyceny obligacji w ramach private placement o wartości 300 mln euro

emisji obligacji średnioterminowych na rynku europejskim (EMTN). Jej organizatorem był Barclays Bank PLC. "Przeprowadzona transakcja (emisja obligacji w euro + swap zabezpieczający) potwierdza bardzo wysoką wiarygodność kredytową Polski jako emitenta obligacji na rynkach międzynarodowych. Uzyskany

NBP: Średnie dzienne obroty na krajowym rynku walutowym to 9,12 mld USD w IV

). Zgodnie z terminologią stosowaną przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych rynek walutowy obejmuje transakcje kasowe (spot), transakcje outright forward (w tym transakcje z rozliczeniem różnicowym), swapy walutowe, transakcje CIRS oraz opcje walutowe. "Średnie dzienne obroty netto na krajowym rynku

EBI przeprowadził emisję 10-letnich obligacji o wartości 1,1 mld zł

. Obligacja została wyceniona na poziomie +67,7 pb powyżej mid-swap, co odpowiada rentowności re-offer 2,964%. Po udanej emisji 5-letniego benchmarku w kwietniu 2016 roku, niniejsza transakcja wydłuża krzywą benchmarkową EBI w złotówce, zwiększając znaczenie banku, jako emitenta w segmencie papierów

"PB": Jacek Rostowski też kupuje swapy

transakcji typu swap: walutową i procentową. Resort przekonuje, że były to działania zgodne z obowiązującymi w Unii zasadami rachunkowości. Ministerstwo jednak nie chce ujawnić szczegółów transakcji, tłumacząc, że mogłoby to pogorszyć warunki tych operacji. "Puls Biznesu" przypomina, że korzystanie

Kredyt wygasł, bank kazał płacić dalej. Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego

Kredyt wygasł, bank kazał płacić dalej. Przełomowy wyrok Sądu Najwyższego

IRS (Interest Rate Swap) to podstawowy instrument zarządzania ryzykiem zmian stóp procentowych. Kredytobiorca (w tym przypadku są to najczęściej spółki) podpisuje umowę z bankiem, na podstawie której zamieniane jest oprocentowanie kredytu. Jedna strona spłaca wówczas raty na podstawie

PKO BP uplasował euroobligacje o wartości nominalnej 400 mln CHF

, których emitentem jest PKO Bank Polski SA, o następujących parametrach: 1)           data rozliczenia transakcji (data emisji): 2 listopada 2017 r., 2)           łączna wartość nominalna: 400 000 000

HB Reavis pozyskał 220 mln zł w II transzy programu emisji obligacji

uplasował 4,5-letnie obligacje ze zmiennym kuponem 4,2 p.p. powyżej 6-miesięcznej stawki WIBOR. Po dokonaniu transakcji swap, w której środki pozyskane w walucie polskiej zostały wymienione na euro, koszt pozyskania kapitału dłużnego wyniósł 4,05% w skali roku. Obligacje cieszyły się wysokim popytem ze

Ukraina chce wysłać komornika do Gazpromu

Ukraina chce wysłać komornika do Gazpromu

2012 r. firma Lietuvos Energija zwróciła się do Gazpromu o zgodę na przeprowadzenie transakcji wymiany (swap). Gazprom dostarczyłby litewskiej firmie surowiec za pośrednictwem gazociągu jamalskiego, który transportuje tranzytem rosyjski gaz przez Białoruś i Polskę do Niemiec. Ta w zamian dostarczyłaby

Osłabienie złotego do euro może nabrać tempa w piątek przez dane z USA

zakresie wahań z dwóch ostatnich dni. W mojej ocenie poziomy EUR/PLN powyżej 4,00 to atrakcyjne pułapy dla firm zabezpieczających przepływy w walucie i tego typu transakcje mogą aktualnie dominować. Technicznie przełamanie 4,06 w górę mogłoby stworzyć silniejszy impuls do wzrostów w stronę 4,10, natomiast

X-Trade Brokers udostępnia klientom nową platformę transakcyjną

, dyrektor XTB na Polskę, cytowany w komunikacie. xStation 5 to platforma transakcyjna on-line w technologii HTML5, dostępna na również na urządzenia mobilne, przez dowolną przeglądarkę internetową. Umożliwia pełny dostęp do portfela inwestycyjnego i optymalne zarządzanie transakcjami. Platforma ma bardzo

Przywódcy UE chcą lepszego nadzoru nad ryzykownymi instrumentami

rozumieją problemu i działają tak, żeby przypodobać się wyborcom. Czy rzeczywiście jest tak, że swapy przyczyniły się do tak dużych problemów Grecji? - Za mało wiemy o tym, kto i na jakich zasadach zawierał transakcje, ale jeśli ten czynnik odegrał jakąś rolę, była ona drugo- lub trzeciorzędna. Praprzyczyną

Frankowy plan minimum

Frankowy plan minimum

- czego też można się było spodziewać - zakwestionowali raport KNF, zauważając, iż nie odpowiada na wszystkie pytania. Między innymi na te wynikające z tego, że banki częściowo finansowały kredyty walutowe instrumentami pochodnymi, swapami i CIRS-ami. Straty zaś wynikające z "odkręcenia" tych

Czy banki musiały mieć franki? Wystarczyły depozyty w złotych

Czy banki musiały mieć franki? Wystarczyły depozyty w złotych

kredyt we frankach, a zagranicznym bankiem, który miał depozyty we frankach. - Środki pochodziły z transakcji walutowej, CIRS, a depozyty złotowe były tylko zabezpieczeniem pożyczki frankowej branej od międzynarodowych kontrahentów banku - tłumaczy nam osoba z branży, która prosi o anonimowość. W skrócie

Goldman Sachs tłumaczy się z transakcji maskujących zadłużenie Grecji

głos w sprawie oskarżeń o udział w fałszowaniu statystyk na temat greckiego deficytu finansów publicznych. Chodzi o transakcje z 2002 r., gdy bank inwestycyjny miał dokonywać dla Grecji operacji walutowych typu swap. Grecki rząd emitował obligacje denominowane w dolarach lub jenach. Zgodnie z umową z

HSBC: Emisja obligacji skarbowych w Chinach otwiera drogę dla emitentów z Polski

zadłużenia zagranicznego. Istotne było też uzyskanie dostępu do grupy inwestorów, którzy wcześniej nie mieli innych możliwości inwestowania w Polskie aktywa i to się udało" - wskazał. Według niego, Polska postąpiła bardzo rozważnie, gdyż od razu zabezpieczyła się poprzez swap i dzięki temu wie, jakie

Kluza: Wykup obligacji wartych 250 mln euro to szansa na tańsze finansowanie

. prezesa wykup euroobligacji ze stałym oprocentowaniem w wysokości 6% pozwoli na obniżenie kosztu finansowania działalności. Wynika to z faktu, że dziś depozyty pozyskuje się na poziomie poniżej 3% i to nawet po dołożeniu kosztów związanych z transakcjami typu swap. "Nie oznacza to, że już

BOŚ miał 12,9 mln zł straty w I kw., liczy na poprawę w kolejnych kwartałach

nawet po dołożeniu dodatkowych wydatków związanych z transakcjami typu swap" - powiedział p.o, prezesa Stanisław Kluza, cytowany w komunikacie. Intencją zarządu banku jest pozyskanie kapitału na poziomie nie niższym niż 400 mln zł, co umożliwi BOŚ dalszy, bezpieczny rozwój oraz generowanie

Czy banki miały franki?

rachunkowości (MSR39), tylko fragment realnej ekspozycji może być ujęty w rachunkowości zabezpieczeń. Reszta ekspozycji zabezpieczana jest transakcjami FX Swap, bezpośrednimi pożyczkami we frankach bądź innymi nieujętymi w rachunkowości zabezpieczeń instrumentami. Niemniej jednak mechanizm i sposób

"PB:" Po opcjach w firmach tyka kolejna bomba

"Puls Biznesu" ostrzega, że przyczyną poważnych kłopotów firm jest tzw. CIRS (Currency Interest Rate Swap), czyli instrumenty pozwalające na zamianę drogiego kredytu złotowego na tanie denominowane w japońskich jenach. Teraz transakcje, które miały obniżyć ratę kredytową, pogrążają wiele

KNF: Opcje walutowe o połowę lżejsze

transakcję walutą po określonym z góry kursie i w określonym terminie) spadła z 7 ok. 3,6 mld zł, a tzw. swapów (umów dotyczących np. zmiany walut kredytu lub oprocentowania) - do 1,1 z 2 mld zł. Komisja podkreśla, że ujemna wycena transakcji nie oznacza, że firmy faktycznie poniosły już takie straty. Jej

Polska na liście potencjalnych bankrutów. Jesteśmy w niezbyt elitarnym klubie

Credit default swap (CDS) to instrument pochodny, dzięki któremu można przenieść ryzyko niewypłacalności wystawcy danego instrumentu bazowego, np. obligacji czy innych papierów dłużnych. Oznacza to, że jedna ze stron transakcji w zamian za uzgodnione wynagrodzenie zgadza się na spłatę długu

Na opcjach stracą głównie spekulanci

KNF podliczyła, że na 13 lutego (przy kursie euro 4,64 zł) negatywna wycena z powodu zaangażowania w opcje sięgała 9 mld zł, z transakcji forward - 7 mld zł (to umowy bank - firma dotyczące transakcji walutą po określonym z góry kursie i w określonym terminie), ze swapów - 2 mld zł (to umowy np

Firmy muszą oddać z opcji już tylko 2,21 mld zł

kapitałowego podliczył, że na 31 lipca (przy kursie euro 4,16 zł) negatywna wycena z powodu zaangażowania w opcje sięgała 2,21 mld zł, transakcji forward - 2,24 mld zł (umowy bank-firma dotyczące transakcji walutą po określonym z góry kursie i w określonym terminie) oraz swapów - 1,06 mld zł (zamiany walut

Europa traci zaufanie do bankierów z Goldman Sachs

statystyki i obniżać bieżącą wartość zadłużenia, wykorzystując do tego swapy walutowe. Media donosiły też, że podobne operacje Goldman Sachs wykonywał z Włochami. Oba kraje odcięły się od współpracy z Goldmanem, a oprócz nich na liście są też m.in. Francja i Hiszpania. Hiszpanie zrezygnowali z usług

Warszawa słono płaci za swoje obligacje

zmienne oprocentowanie. Dzisiaj, przy tak niskich stopach, należałoby brać kredyt na stały procent, bo szansa na dalsze obniżki jest mniejsza niż na podwyżki - uważa Tomasz Stadnik. Podpowiada, że zadłużając się na stały procent, można się zabezpieczyć przed ryzykiem zmiany stóp tzw. transakcjami SWAP. W

Wielka polska inwestycja w... uczelnię w Angoli. Uczą gospodarki morskiej

poznałem wszystkie podstawowe transakcje typu forward, futures, opcje, swapy, akredytywy, zasady finansowania żeglugi. Kolejnym bardzo ważnym przedmiotem był marketing prowadzony przez dr. Macieja Rydla. Wiedza, którą wtedy otrzymaliśmy, jest do dziś aktualna i to mimo że cała rzeczywistość wokół nas się

Europejscy finansiści obiecują współpracę. Co z podatkiem bankowym?

finansową banków komercyjnych na Starym Kontynencie, oferując im tzw. transakcje SWAP-owe (czyli zasilając w dolary). Czytaj też: Czy to bank inny niż wszystkie? Lubi(ł) franka, nie ma złych kredytów, kryzys finansowy ma w nosie Czytaj też: Bank Szwajcarii zagrał va banque. W strefie euro zaskoczenie Jest

Poranny komentarz rynkowy XTB - dane nie pozwoliły na korektę, ropa coraz wyżej

, iż mógłby zostać uzgodniony swap długu prywatnego, ale Grecy do czasu powołania nowego rządu dostaliby jedynie krótkoterminową pożyczkę). Jest to zatem gest pojednawczy, który rzeczywiście może uspokoić na chwilę sytuację. Na chwilę, gdyż ryzyko następstw wyborów parlamentarnych w Grecji jest nadal