transakcji jednorazowych

Alior Bank przedstawi jednorazowe koszty przejęcia SKOK Jaworzno po II kw.

Warszawa, 28.02.2019 (ISBnews) - Alior Bank przedstawi informację na temat jednorazowych kosztów przejęcia SKOK Jaworzno po drugim kwartale br. Transakcja jest opłacalna ekonomicznie, poinformował ISBnews prezes Krzysztof Bachta.  "Dotychczasowe doświadczenia z restrukturyzacjami

KIR, PKO BP porozumiały się ws. darmowego e-podpisu mSzafir do końca czerwca

Warszawa, 27.04.2020 (ISBnews) - Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) i PKO Bank Polski podjęły decyzję o przedłużeniu do 30 czerwca 2020 r. porozumienia umożliwiającego darmowe korzystanie z jednorazowego kwalifikowanego podpisu elektronicznego mSzafir, poinformował KIR. Przedłużona będzie też

ING BSK umożliwił płatności zbliżeniowe do kwoty 100 zł bez PIN-u

Warszawa, 20.03.2020 (ISBnews) - ING bank Śląski zwiększył wysokość limitu dla transakcji zbliżeniowych bez PIN do 100 zł, podał bank. "Zmiana będzie automatyczna dla następujących kart z funkcją zbliżeniową: Mastercard, Visa z datą ważności do czerwca 2023 roku lub późniejszą

Mercator Medical podniósł cenę i wydłużył termin skupu akcji własnych do 15 VI

rozliczenia transakcji, zaproszenie nie ulega zmianie, podano. "Oferty sprzedaży dotychczas złożone przy cenie sprzedaży 50 zł za jedną akcję zostaną zrealizowane z uwzględnieniem aktualizacji zaproszenia, tj. po cenie 54 zł za akcję" - czytamy w komunikacie. 4 czerwca br. Mercator Medical

KNF zezwoliła spółkom Zrzutka i mElements na świadczenie usług płatniczych

następującym zakresie: - przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz podejmowanie wszelkich działań niezbędnych do prowadzenia rachunku, - wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u

Czy o mechanizmie podzielonej płatności trzeba napisać w siwz lub wzorze umowy?

Czy o mechanizmie podzielonej płatności trzeba napisać w siwz lub wzorze umowy?

udokumentowanej fakturą płatności: za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, której kwota należności ogółem stanowi sumę, o jakiej mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z 6 marca 2018 r. − Prawo przedsiębiorców tj. gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających

Asseco DS pracuje nad zdalną weryfikacją tożsamości i podpisami jednorazowymi

certyfikatu kwalifikowanego do e-podpisu. Druga kwestia to tzw. podpisy jednorazowe, które można porównać do transakcji SMS, którego podanie będzie jednocześnie elementem złożenia oświadczenia woli na danym dokumencie. To są dwa główne elementy, nad którymi teraz pracujemy i myślę, że w niedługim czasie

ING BSK udostępnił usługę Apple Pay posiadaczom kart Visa Zbliżeniowa

ani w pamięci urządzenia, ani na serwerach Apple. Jest zastępowany szyfrowanym cyfrowym odpowiednikiem, który jest przypisany do konkretnego urządzenia. Każda transakcja jest autoryzowana jednorazowym dynamicznym kodem bezpieczeństwa" - czytamy w komunikacie. ING Bank Śląski jest notowany na

Revolut udostępnił w Polsce aplikację dla dzieci i młodzieży Revolut Junior

tak, by dziecko mogło m.in. łatwo sprawdzić stan konta i otrzymywać powiadomienia o transakcjach, *    Nowej sekcji w aplikacji Revolut, która pozwoli rodzicowi kontrolować wydatki dziecka, *    Specjalnie zaprojektowanej karty Revolut Junior dla dziecka, podano

Prezes mBanku: 1,25 mld zł powtarzalnego zysku w br. 'jest w zasięgu możliwości'

Warszawa, 31.07.2018 (ISBnews) - Oczekiwany przez analityków skonsolidowany zysk netto mBanku - bez zdarzeń jednorazowych - na poziomie 1,25 mld zł w 2018 r. "jest w zasięgu możliwości", poinformował prezes Cezary Stypułkowski.  "Biorąc pod uwagę transakcje

Forte miało wstępnie 154 mln zł przychodów i 2,5 mln zł EBIT w II kw. 2020 r.

zdarzenia jednorazowe, niezwiązane z bieżącą działalnością operacyjną, a mające istotny wpływ na wyniki spółki. "W II kwartale 2020 roku ujęto w wyniku EBIT poniższe zdarzenia o charakterze jednorazowym: - w pozostałych przychodach operacyjnych ujęto dopłatę z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń

Mercator Medical chce skupić do 567 000 akcji własnych po cenie 50 zł/szt.

ofert sprzedaży akcji. Przyjmowanie ofert sprzedaży zaplanowano na 5-10 czerwca, a przewidywany dzień nabycia akcij i rozliczenia transakcji to 17 czerwca br. Podmiotem pośredniczącym w skupie akcji jest Trigon Dom Maklerski. Akcjonariusze Mercator Medical zdecydowali 3 czerwca, że na skup akcji

mBank rozpozna 177 mln zł zysku w I kw. zw ze sprzedażą części mFinanse

transakcji, Grupa mBanku rozpozna jednorazowo w I kwartale 2018 roku zysk netto na transakcji w wysokości 177 mln zł. Ze względu na charakter transakcji, rozpoznanie części wynagrodzenia w przyszłości będzie uzależnione od wyników sprzedanej części biznesu. Skutkiem tego może być rozpoznanie dodatkowego

Oczyszczony wynik EBITDA Grupy Lotos metodą LIFO wyniósł 632 mln zł w I kw.

; - czytamy w raporcie. Wynik operacyjny powiększony o amortyzację wg szacunkowej wyceny zapasów metodą LIFO (bez uwzględnienia teoretycznych odpisów wg LIFO, z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych oraz różnic kursowych z działalności operacyjnej (tzw. oczyszczony EBITDA LIFO), wyniósł 632 mln zł. Ujemny wynik

ZUS: Dotychczas aktywowano ok. 716,6 tys. bonów turystycznych

woj. lubelskim - 13,1%. Łącznie zrealizowano ponad 143 tys. transakcji za pomocą bonu na łączną kwotę ponad 100 mln zł, podano także Bon można aktywować Na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS) od 1 sierpnia. Do skorzystania z bonu turystycznego na

ING BSK wprowadził kartę przedpłaconą Mastercard dla dzieci poniżej 13. r.ż.

po każdej transakcji, podano także.  Karta jest ważna przez 3 lata, a za jej wydanie pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości 15 zł. Korzystanie z niej jest darmowe. Karta nie posiada miejsca na podpis posiadacza karty, imię i nazwisko dziecka jest nadrukowane na karcie, podsumowano. 

Airway Medix miał 0,2 mln zł straty netto w III kw. 2019 r.

rok wcześniej. "Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami zarządu, jednostka dominująca planuje w kolejnych miesiącach sfinalizowanie transakcji jednej lub wielu z rozwijanych technologii. W dniach 9-12 listopada portfolio spółki zaprezentowane zostało na kongresie American Association Respiratory

Cyfrowy Polsat: Zwiększenie odrocz. podatku o 162,6 mln zł obniży wynik za IV kw

Warszawa, 23.01.2019 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat dokonał wstępnej analizy wpływu jednorazowych transakcji między spółkami grupy w IV kw. 2018, która wykazała konieczność zwiększenia wartości zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego w skonsolidowanym bilansie o kwotę ok. 162,6 mln

Bank Pekao wdraża rozwiązanie SmartCity w Białymstoku

weryfikuje rodzaj i inne parametry zakupionego biletu. Co ważne, rozwiązanie to jest całkowicie bezpieczne. Kontroler nie ma dostępu do danych karty płatniczej pasażera. Jest ona wyłącznie potwierdzeniem dokonania transakcji, podano także. "Dzięki przetwarzaniu danych wrażliwych całkowicie poza

Mercator Medical rozważy powrót do większej produkcji rękawic medycznych

. Natomiast są ograniczenia w dystrybucji rękawic z Polski za granicę. Wymaga to zgłoszeń, zgód i wniosków do trzech instytucji - wojewody, ministra rozwoju i Głównego Inspektora Farmaceutycznego - w przypadku każdej transakcji. Ze słów Kruszewskiego wynika, że spółka na pierwsze takie transakcje na razie

MR: Obsługa bonu turystycznego będzie odbywać się na PUE ZUS

komórkowego). "Płatności bonem będą realizowane w oparciu o komunikację SMS. Chcąc zapłacić bonem za usługę turystyczną trzeba będzie okazać podmiotowi turystycznemu specjalny numer przypisany do bonu, a następnie jednorazowy kod autoryzacyjny otrzymany SMS" – podało MR. W ramach Platformy

PKO BP chce przejęć kolejne aktywo finansowe w 2020 r.

Warszawa, 21.10.2019 (ISBnews) - PKO Bank Polski jest zainteresowany przejęciami podmiotów o aktywach ponad 100 mld zł i planuje kolejną akwizycję w 2020 roku, poinformował prezes Zbigniew Jagiełło. PKO BP będzie przyglądał się mBankowi, ale nie oznacza to zrealizowania transakcji kupna tego

Alior Bank wprowadził wirtualne karty płatnicze wielowalutowe dla firm

ramach usługi Smart Data, która umożliwia klientowi samodzielne generowanie jednorazowego numeru karty do każdej transakcji, co zapewnia poufność danych i wysoki poziom bezpieczeństwa transakcji, podano.  "Wirtualne karty biznesowe w usłudze Smart Data ułatwiają również przedsiębiorcom

PKN Orlen: Zdarzenia księgowe powiększą EBITDA grupy o ok. 5,66 mld zł w II kw.

Warszawa, 28.07.2020 (ISBnews) - PKN Orlen zamierza ująć w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze zdarzenia księgowe o charakterze jednorazowym, co łącznie zwiększy skonsolidowany wynik EBITDA w II kw. o ok. 5 660 mln zł (ok. 4 764 mln zł wg LIFO), podała spółka. "PKN Orlen

mPay udostępnia weryfikację biometryczną z wykorzystaniem selfie

rozwiązania pomocne na co dzień. W tym roku przed nami jeszcze kilka innowacji, do skorzystania z których przyda się zweryfikowane konto" - powiedział prezes mPay Krzysztof Hejduk, cytowany w komunikacie. Po jednorazowym potwierdzeniu tożsamości z wykorzystaniem selfie klienci mPay mogą bezterminowo

Grupa Azoty kupi właściciela niemieckiej Grupy Compo Expert za max. 235 mln euro

Azoty limitów kredytowych. Umowa przewiduje przy jej podpisaniu wpłatę przez Grupę Azoty kwoty w wysokości 6 mln mln euro na rachunek escrow. Natomiast płatność ceny za udziały Goat TopCo, pomniejszona o kwotę wpłaconą na rachunek escrow, będzie jednorazowa i nastąpi dopiero na zamknięciu transakcji

Grupa Lotos miała 125,9 mln zł zysku netto, 723,1 mln zł EBITDA w III kw.

. Składa się on głównie z ujemnego salda różnic kursowych na poziomie -118,8 mln zł, ujemnego efektu wyceny i rozliczenia transakcji zabezpieczających w wysokości -138,2 mln zł oraz z ujemnego wyniku z tytułu skompensowania odsetek od zadłużenia, przychodów odsetkowych i prowizji na poziomie -76,6 mln zł

Airway Medix sprzedał część przedsiębiorstwa z technologią CSS za 10,5 mln euro

dniu zamknięcia transakcji kupujący dokonał płatności kwoty w wysokości 5,355 tys. euro na rzecz emitenta, jak również w tej dacie nastąpiło przejście tytułu własności do ZCP na rzecz kupującego. Zapłacona kwota jest równa pierwszej transzy ceny sprzedaży pomniejszonej o kwotę zatrzymaną przez

BoomBit ma umowę z zewnętrznymi partnerami dot. inwestycji w SuperScale

. SuperScale, podała spółka. Umowa inwestycyjna obejmuje m.in. warunki podwyższenia kapitału zakładowego w SuperScale, sprzedaży części udziałów posiadanych przez emitenta oraz spłaty pożyczek przez SuperScale na rzecz emitenta, poinformowano. "Celem transakcji było pozyskanie nowego

Airway Medix miał 1,36 mln zł straty netto w 2019 r.

. wobec 0,92 mln zł rok wcześniej. "W minionym okresie spółka kontynuowała działania związane z rozwojem poszczególnych technologii, które, jak szacujemy w perspektywie kolejnych miesięcy, umożliwią przeprowadzenie transakcji sprzedaży jednej lub więcej technologii" - czytamy w liście zarządu

Benefit Systems prognozuje spadek zysku EBIT o 5-10% r/r w 2019 r.

leasingu, tendencji spadkowej w przychodach generowanych przez kluby fitness oraz przeprowadzonych w 2018 roku jednorazowych transakcji nabycia aktywów, szacowany zysk na działalności operacyjnej (EBIT) grupy kapitałowej Benefit Systems może być niższy o od 5 do 10%, a zysk brutto - od 30% do 40%, w

ABC Data szacuje 69,5 mln zł skons. straty netto w 2018 r. po weryfikacji odpisu

transakcji sprzedaży. W konsekwencji, wartość aktywów netto na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 196 463 tys. zł, a nie 205 913 tys. zł, podano. "Zarząd spółki szacuje, że wyniki finansowe za rok 2018 mogą kształtować się w sposób zaprezentowany poniżej: Szacowane skonsolidowane wyniki za 2018 rok

PKO BP: Nabycie Raiffeisen-Leasing Polska da 121 mln zł do zysku netto w 2019 r.

Warszawa, 03.11.2016 (ISBnews) - PKO Bank Polski spodziewa się, że transakcja sprzedaży przez Raiffeisen Bank International (RBI) 100% akcji w Raiffeisen-Leasing Polska na rzecz PKO Leasing przyczyni się do wzrostu zysku netto o 62 mln zł w tym roku, 90 mln zł w 2017, 108 mln zł w 2018 i 121 mln

PMPG: Zakup akcji Orlego Pióra pomniejszy wynik grupy za 2017 o 11,9 mln zł

, skonsolidowany wynik finansowy emitenta za rok 2017 zostanie pomniejszony o kwotę około 11 900 tys. zł w związku z jednorazowym zdarzeniem, tj. skutkiem rozliczenia transakcji z dnia 22 grudnia 2017 roku w przedmiocie nabycia 501 udziałów zależnej spółce Orle Pióro Sp. z o.o., które nastąpiło poprzez zapłatę

Forte miało wstępnie 264 mln zł przychodów i 19 mln zł EBIT w III kw. 2019 r.

" - czytamy w komunikacie. Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBITDA grupy kapitałowej za III kw. 2019 r. wyniosła 33 mln zł, w stosunku do 27 mln zł w III kw. roku 2018 czyli + 22%, podano także. "Zarząd spółki informuje, że jednorazowy wpływ na obniżenie wyniku EBIT w III kw

Średnia liczba transakcji BLIK-iem w sklepach Biedronki wzrosła czterokrotnie

;Coraz wyższe są też kwoty pojedynczych transakcji BLIK-iem. W tej klasyfikacji 'wygrywa' Poznań przy ul. Czerwca 1956 - jednorazowo wydano tu 10,4 tys. zł. Na drugim miejscu znalazła się placówka przy ul. Niepodległości w Lesznie, a na trzecim - sklep w Olsztynku przy ul. Mrongowisza. W pierwszej

PKO BP udostępnił produkcyjne API i dodatkowe uwierzytelnianie operacji 

dodatkowe uwierzytelnienie niektórych operacji, maskowanie haseł jednorazowych czy skrócenie sesji w serwisie, podał PKO BP.  "Dzięki uruchomieniu platformy produkcyjnego API, każdy dostawca usług płatniczych zainteresowany współpracą z klientami PKO Banku Polskiego może podłączyć się do

Deutsche Bank zapłaci karę w USA i Wielkiej Brytanii za pranie pieniędzy z Rosji

natychmiast sprzedawali je za dolary na giełdzie w Londynie. Transakcjejednorazowo o wartości 2-3 mln dol. – były potem rozliczane przez oddział niemieckiego banku w Nowym Jorku, a zaangażowane były w nie także spółki z rajów podatkowych na Cyprze i Brytyjskich Wyspach Dziewiczych. Amerykański

Kruk jest gotów finansowo i operacyjnie przejąć wszystkie portfele GetBacku

nie zakłada emisji akcji, by taką potencjalną transakcję sfinansować, poinformował członek zarządu Kruka Michał Zasępa.  "Gdyby był na sprzedaż cały portfel, to jesteśmy w stanie kupić wszystko, oczywiście po uprzednim procesie due dilligence. Patrząc na bilans GetBacku, to jest ok. 1,8

SGB-Bank i banki spółdzielcze SGB udostępniły płatności Apple Pay

jest unikalny numer konta urządzenia, przypisany, zaszyfrowany i bezpiecznie przechowywany w urządzeniach klientów. Każda transakcja jest autoryzowana jednorazowym unikalnym dynamicznym kodem bezpieczeństwa, podano w materiale. Usługa Apple Pay jest łatwa w konfiguracji, a użytkownicy będą nadal

Przychody Asbisu spadły wstępnie o ok. 5% r/r do ok. 204 mln USD w grudniu

względem przychodów dla Asbis, grudzień był natomiast najlepszym miesiącem sprzedaży w całym roku. Pomimo tego, że nasze przychody w grudniu 2018 roku były nieznacznie niższe od wypracowanych w grudniu 2017 r., kiedy to zrealizowaliśmy dużą jednorazową transakcję sprzedaży kart graficznych, jesteśmy

Redan oczekuje wzrostu sprzedaży oraz marży handlowej w kolejnych miesiącach

perspektywie kolejnych miesięcy spodziewa się wzrostu sprzedaży oraz marży handlowej, a także dalszego ograniczenia kosztów centrali. Jednocześnie nie są planowane transakcje o charakterze jednorazowym, które w minionym roku miały negatywny wpływ na wyniki, czytamy w komunikacie.  "Oczekujemy, że w

Getin Holding miał 208,3 mln zł straty w I kw., bez one-off - 27,5 mln zł zysku

Holding przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej z działalności podstawowej, po eliminacji efektu zdarzeń jednorazowych (sprzedaż aktywów w Rosji), wyniósł w pierwszym kwartale 2020 roku 27,5 mln zł. Mimo presji ekonomicznej spowodowanej pandemią COVID-19 Holding odnotował zyski na wszystkich

Synektik sfinalizował przejęcie Monrol Poland kosztem ok. 15 mln zł

Warszawa, 29.03.2018 (ISBnews) - Synektik sfinalizował zakup 100% udziałów Monrol Poland od Eczacbaş Monrol i Monrol Europe, podała spółka. Całkowite zaangażowanie z tytułu transakcji wyniesie ok. 15 mln zł, podano także. "Realizujemy dziś zapowiedzi przedstawione inwestorom pod koniec

Orbis miał 219,28 mln zł zysku netto, 253,32 mln zł EBIT w II kw. 2018 r.

jednorazowych w wysokości 129,5 mln zł. Wysoki wynik zdarzeń jednorazowych powstał wskutek sfinalizowania w dniu 31 maja 2018 roku transakcji sprzedaży hotelu Sofitel Budapest Chain Bridge przez węgierską spółkę Accor Pannonia Hotels Zrt. Wynik na tej transakcji wyniósł 126,2 mln zł. Ponadto, w zdarzeniach

GNB chce wypracować zysk netto w całym 2018 roku

, by odpisy były niższe w II połowie roku. Nie chcemy się uzależniać w jakikolwiek sposób od transakcji jednorazowych. Aktualizacja programu nie zakłada żadnych takich transakcji. To będzie wzrost na core'owym biznesie. To nie znaczy, ze w ciągu kolejnych lat nie będziemy mieli transakcji

Śnieżka ma umowę przejęcia węgierskiej spółki Poli-Farbe

wiadomości osobnym raportem" - czytamy dalej. Sprzedającym przysługuje opcja put, w ramach której po 2 latach od zakończenia I etapu transakcji Śnieżka będzie zobowiązana do nabycia, na żądanie sprzedających, pozostałych 20% udziałów w Poli-Farbe w jednej lub kilku transakcjach - przy czym jednorazowo

Czy mikropożyczka przysługuje każdemu ze wspólników, czy jednak na spółkę? Prawnicy Czytelnikom odc. 33

;) starosta może udzielić mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Przedsiębiorców jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem, że przedsiębiorca ten prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. Aby więc

Rank Progress miał 10,65 mln zł straty netto, 1,53 mln zł EBIT w I poł. 2019

produktów) wobec 48,1 mln zł w tym samym okresie przed rokiem. Znacząca różnica przychodów wynika z zawartej w maju 2018 roku transakcji sprzedaży części nieruchomości gruntowej we Wrocławiu pod budowę osiedla mieszkaniowego Port Popowice. Największy udział w przychodach stanowiły przychody z tytułu najmu

Fundusz Reino Capital i RF CorVal ma przedwstęp. umowy zakupu nieruchomości Bumy

łącznej powierzchni najmu (GLA) ponad 80 tys. m2 oraz projektów mieszkaniowych o powierzchni (PUM) ponad 100 tys. m2" - czytamy w komunikacie. Transakcja zawarta w wykonaniu listu intencyjnego, będzie obejmować ponadto wspólne nabycie przez Reino Capital i Grupę RF CorVal udziałów we wszystkich

Benefit Systems wraz ze spółką zależną kupił 2 kluby fitness za 11,25 mln zł

w łącznej kwocie nieprzekraczającej 400 tys. zł, dodano. "Zawarcie umowy stanowi ostatni etap realizacji transakcji zakupu zorganizowanych części przedsiębiorstwa stanowiących 12 klubów fitness działających pod firmą Platinium Fitness, wynikającej z warunkowej umowy sprzedaży zorganizowanej

Akcjonariusze iAlbatros Group zgodzili się na sprzedaż iAlbatros Poland

, że kwota ta odpowiadać będzie parametrowi 'enterprise value' i podlegać będzie korekcie o zadłużenie finansowe, stan środków pieniężnych oraz saldo kapitału pracującego" - czytamy w uchwałach. Dalsze warunki udzielenia zgody na transakcje to m.in. wymóg, by nabywca nabył jednorazowo 100% akcji

Libet prognozuje 17 mln zł zysku netto, 40 mln zł EBITDA w 2019 r.

kosztów, poprawa płynności i częściowe oddłużenie. Zarząd jednocześnie wskazuje, iż znaczący wpływ na wielkość EBITDA w 2019 roku będą miały zdarzenia o charakterze jednorazowym dot. zbycia niektórych aktywów spółki w kwocie 15,6 mln zł" - czytamy w komunikacie. Przedstawione powyżej wielkości

ABC Data szacuje 78,9 mln zł skonsolid. straty netto w 2018 w wyniku odpisów

Warszawa, 23.04.2019 (ISBnews) - ABC Data szacuje 78,9 mln zł skonsolidowanej straty netto grupy w 2018 r., podała spółka. Skonsolidowany zysk netto skorygowany o zdarzenia jednorazowe wyniósł 9,75 mln zł. "Szacowane jednostkowe wyniki za 2018 rok dla spółki: Przychody 3 222

Komputronik miał 37,61 mln zł straty netto, 27 mln zł EBITDA w r.obr. 2017/2018

pominięciem wpływu zdarzeń jednorazowych zysk netto wypracowany przez grupę kapitałową Komputronik S.A. wyniósł 10 387 tys. zł(w tym 10 232 tys. zł przypadające akcjonariuszowi większościowemu)" - czytamy w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 9,56 mln zł wobec 23,79 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik

PKO BP udostępnił płatności Apple Pay 

nowszymi modelami oraz Apple Watch. "Podczas płatności Apple Pay kartą debetową lub kredytową, ich numery nie są zapisywane ani w pamięci urządzenia, ani na serwerach Apple, ale zastępowane cyfrowym odpowiednikiem, tzw. tokenem, przypisanym do konkretnego urządzenia. Każda transakcja autoryzowana

Koniec króla polis inwestycyjnych. Po 15 latach Aegon wychodzi z Polski

zdobyć dodatkowe pieniądze na przetrwanie koronakryzysu. Ile na tym zyska? Transakcja miałaby opiewać na ok. 650 mln euro. Z informacji Reutersa wynika również, że zainteresowani środkowo-wschodnimi aktywami mogliby być: belgijskie KBC, niemiecki Allianz albo - również holenderskie - NN. W tym kontekście

CMR: Sprzedaż w sklepach małoformatowych wzrosła o 5% r/r w sierpniu

liczba transakcji była nieznacznie wyższa niż w lipcu br. (kiedy wypadły 3 niedziele z zakazem handlu) i o 2% niższa niż w sierpniu 2017 r.  "Warto zauważyć, że klienci rzadziej przychodzili do sklepów małoformatowych niż rok wcześniej, robili jednak nieco większe zakupy i jednorazowo

Mastercard i 8 banków udostępniło płatności Apple Pay

przypisywany jest unikalny Numer Konta Urządzenia, który, po zaszyfrowaniu, przechowywany jest z wykorzystaniem tzw. bezpiecznego elementu (ang. secure element) urządzenia. Każda transakcja jest natomiast autoryzowana za pomocą unikalnego, generowanego dynamicznie, jednorazowego kodu bezpieczeństwa. Użyta w

Synektik miał 1,16 mln zł zysku netto w III kw. r. obr. 2019/2020

wzrost EBITDA są efektem wzrostu sprzedaży sprzętu medycznego wykorzystywanego w terapii (w tym sprzedażą kolejnego systemu robotycznego da Vinci); - 6% spadek w segmencie radiofarmaceutyków (do 5,71 mln zł z wyłączeniem transakcji wewnątrzgrupowych), związany ze spadkiem sprzedaży asortymentu

Prezes PKO BP: Zysk netto za 2017 rok będzie lepszy od ubiegłorocznego 

nasz wynik netto za rok 2017 będzie lepszy niż za 2016 r., nawet biorąc pod uwagę, że w 2016 r. wynik był znacznie poprawiony poprzez transakcję związaną z Visa Europe. Jeśli nie zdarzą się żadne sytuacja jednorazowe, to wynik za 2017 rok będzie lepszy niż za 2016" - powiedział Jagiełło podczas

Prowadzimy warsztaty. Jakie warunki musimy spełnić, żeby działać? Prawnicy Czytelnikom odc. 56

stanowiskami pracy zapewnimy uczestnikom maseczki i rękawiczki jednorazowe oraz płyny do dezynfekcji (prowadzący również będą zabezpieczeni środkami ochrony osobistej). Ponadto uczestnikom warsztatów udostępniamy sanitariaty i kuchnię. Kiedy możemy ruszyć z naszymi warsztatami? Od 6 czerwca, w ramach IV etapu

PKN Orlen: Zmiany w Układu Zbiorowego Pracy wejdą w życie 1 kwietnia 2019 r.

produkcji i straży pożarnej, podniesienie minimalnych i maksymalnych widełek płac czy wprowadzenie nowych stanowisk traderów, zajmujących się transakcjami na giełdach towarowych i finansowych, podano w komunikacie. "Uzgodnione ze związkami zawodowymi zmiany, traktuję jako inwestycję, która już w

PZU i PFR bezpośrednio nabędą 32,8% akcji Banku Pekao

umowy przewidują, że nabycie całego umówionego pakietu akcji Banku Pekao nastąpi jednorazowo w dniu zamknięcia transakcji, tj.: PZU nabędzie bezpośrednio akcje banku reprezentujące ok. 20% ogólnej liczby głosów a PFR jednocześnie nabędzie bezpośrednio akcje banku reprezentujące ok. 12,8% ogólnej liczby

Alior Bank spodziewa się spadku kosztu ryzyka w 2020 r. i w kolejnych latach

segmencie" - podkreślił Bachta.  Marża odsetkowa netto (NIM) wyniosła 4,63% na koniec III kw. (z uwzględnieniem rezerwy związanej z wyrokiem TSUE dot. zwrotu części prowizji) wobec 4,67% rok wcześniej.  "NIM jest zakłócony przez jednorazowe transakcje związane z obligacjami. NIM

Prezydent podpisał ustawę o dopłatach do oprocentowania (tzw. tarczę 4.0)

przejęciami przez inwestorów spoza Unii Europejskiej oraz spoza Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Transakcje nabycia znacznej liczby udziałów w firmach z tych branż będą kontrolowane przez UOKiK. Ustawa zawiera ponadto zmiany, które mają wesprzeć budżety jednostek samorząd terytorialnego

Magellan szacuje, że miał 30 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2016 r.

Warszawa, 08.02.2017 (ISBnews) - Magellan szacuje, że skonsolidowany zysk netto spółki za 2016 rok wyniósł 30 mln zł, przy przychodach ze sprzedaży wysokości 84 mln zł. Szacowany zysk netto skorygowany o jednorazowe koszty związane z transakcją z BFF Banking Group to 42 mln zł, podała spółka

Komputronik miał wstępnie 37,1 mln zł straty netto w r. obr. 2017/2018

. Spółka podała, że na wyniki miały wpływ czynniki o charakterze jednorazowym. Jednym z nich jest ujęcie transakcji wynikających z ugody z 7 listopada 2017. - łączny wpływ zaewidencjonowania wszystkich operacji na skonsolidowane wyniki finansowe grupy był ujemny i wyniósł ok. minus 42,3 mln

Przegląd informacji ze spółek

Construcción, zawarto transakcje, których przedmiotem było 1 834 137 akcji spółki, podało Santander Biuro Maklerskie, podmiot pośredniczący w wezwaniu. Grupa Kęty chce skierować ofertę do klientów indywidualnych w USA w ramach działalności segmentu systemów aluminiowych i jeszcze w tym roku może

Spółka zależna PBKM kupiła 95% akcji hiszpańskiej IVI Cordon

EBITDA gotówkowa (oczyszczona ze zdarzeń jednorazowych) 0,9 mln zł. Na 2019 rok prognozy sporządzone na potrzeby transakcji zakładają osiągnięcie przez spółkę IVI Cordon S.A. 8,1 mln zł przychodów i 1,0 mln zł EBITDA (gotówkowej)" - czytamy w komunikacie. "Transakcja, którą zrealizowaliśmy w

Strata netto Groclinu wyniosła 83,98 mln zł w 2017 r. wobec zysku rok wcześniej

poniesionej straty były mające charakter transakcji jednorazowych rezerwy i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości aktywów w segmencie poszyciowym. Rezerwy oraz odpisy o łącznej wartości 69 mln zł dotyczyły aktywów niematerialnych, rzeczowych aktywów trwałych oraz rezerwy związanej z realizowanymi

Allegro uruchomiło usługę zakupów z odroczoną płatnością

płatności. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji klient zobaczy indywidualny, aktualizowany przy każdej transakcji limit zakupów z odroczoną płatnością. Wartość jednorazowych zakupów z odroczoną płatnością wynosi do 500 zł" - czytamy dalej.   Według spółki, unikatowe przy zakupach z "

Wskaźnik C/I BZ WBK wyniósł 47% w I półr. 2016 r.

się o 4,3% r/r. "W ujęciu porównywalnym, tj. po wyłączeniu z obu okresów jednorazowych zysków z transakcji na rynku kapitałowym (316,1 mln zł z rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Ltd. przez Visa Inc. w I poł. 2016 r. oraz 523 mln zł z częściowego zbycia udziałów i utraty kontroli nad

Bank Pekao pokazał pierwsze nowości dla klientów po repolonizacji. Zaskakujące

potwierdzamy na ekranie transakcję, bank zaś ściąga pieniądze z konta. PeoPay nie jest tak popularnym systemem do płacenia telefonem jak konkurencyjny BLIK (chluba konkurencyjnego PKO BP), ale za to od zawsze był wygodniejszy w sklepach stacjonarnych - BLIK nie działa na zbliżenia, lecz na kody jednorazowe. W

Famur miał 50,47 mln zł zysku netto z działalności kont. w III kw. 2019 r.

tej transakcji zysk netto Grupy Famur za 9 miesięcy 2019 r. znacznie wzrósł i wyniósł ostatecznie (tj. skonsolidowany zysk netto ogółem z działalności kontynuowanej i zaniechanej) 335,1 mln zł. "Skonsolidowany zysk netto za 9 miesięcy 2019 skorygowany o wynik na transakcji sprzedaży PBSz SA

Fortuna chce sprzedać spółkę loteryjną w Czechach w II kwartale

warunki transakcji zostały poddane ocenie, podano także. "Ze względu na konieczne działania prawne oczekuje się, że transakcja zostanie sfinalizowana w II kw. 2017 r. W związku ze sprzedażą loterii, spółka Fortuna zdecydowała o częściowym osłabieniu swoich aktywów związanych z loterią w

W Biedronce każda niedziela handlowa? Nowy sposób na zakupy

sprzedawane w sklepach, z zachowaniem wszystkich obowiązujących w tym czasie promocji. Doliczany jest tylko koszt dostawy. Cena jednorazowej dostawy oferowanej klientom Biedronki przez Glovo wynosi 9,99 zł. Biedronka podkreśla, że nie ma konkretnych limitów wagowych, jednak waga zakupów nie powinna

Tauron miał szacunkowo 161 mln zł zysku netto, 957 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

. podjęto decyzję o zmianie strategii zabezpieczenia potrzeb umorzeniowych segmentu Wytwarzanie w zakresie uprawnień do emisji CO2. W konsekwencji jednorazowo dokonano zamiany giełdowych kontraktów na zakup uprawnień do emisji CO2 z datą dostawy w grudniu 2020 r. na kontrakty pozagiełdowe z datą dostawy w

Sprzedaż Carcade wpłynie negatywnie na wynik GH w IV kw., poprawi cash flow

Warszawa, 19.08.2015 (ISBnews) - Transakcja sprzedaży Carcade Rosja przez Getin Holding będzie miała negatywny wpływ na wynik netto w IV kwartale tego roku, ale wpłynie pozytywnie na cash flow holdingu, poinformował prezes Piotr Kaczmarek. "Transakcja ma dla nas kilka aspektów

Mastercard: 47% e-konsumentów za biometrycznym uwierzytelnianiem płatności kartą

preferowana 'zaledwie' przez 52%. Jeśli chodzi o kody SMS do potwierdzania transakcji, to obecnie korzysta z nich 46% ankietowanych, a jako metodę preferowaną wskazuje na nie 48%. Mimo, że biometria jest stosunkowo nową metodą uwierzytelniania i są inne, do których konsumenci są o wiele bardziej

Idea Bank nie spodziewa się jednorazowych rezerw w III i IV kw. 2018 r.

Warszawa, 21.09.2018 (ISBnews) - Idea Bank oczekuje, że w III i IV kw. tego roku nie będzie musiał zawiązywać jednorazowych rezerw, które nie są związane z bieżącą działalnością biznesową banku. W kolejnych kwartałach bank oczekuje wzrostu dochodowości i utrzymania całkowitej sprzedaży

Zysk netto Banku Millennium wyniósł 681,23 mln zł w 2017 r.

. Na początku lutego Bank Millennium podał, że jego zysk netto za rok 2017 osiągnął wg wstępnych danych poziom 681,2 mln zł i był niższy o 2,9% niż w 2016 roku. Bez uwzględnienia omówionych powyżej jednorazowych dochodów i opłat (w szczególności zysku z transakcji VISA w II kw. 2016r.), zysk netto

MCI Capital miało 113,39 mln zł zysku netto, 123,58 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

mln zł. "W perspektywie kolejnych kilku kwartałów spodziewamy się utrzymania perturbacji na rynkach kapitałowych i w realnej gospodarce, zmniejszenia aktywności w transakcjach M&A, Private Equity i IPO. Uważamy, że dzisiejsza sytuacja wpływa na zdecydowane przyspieszenie transformacji cyfrowe

Scope Fluidics rozpoczyna industrializację chipa w projekcie PCR|ONE

jednorazowych kartridży PCR|ONE pod kątem kosztowym, jak i technologii produkcji. System PCR|ONE ma zostać dopuszczony do komercyjnego obrotu do połowy 2020 r. "Zgodnie z harmonogramem działań wchodzimy w bardzo istotny etap rozwoju systemu PCR|ONE - etap przygotowania do produkcji pierwszych serii

Ministerstwo Finansów chce zmian w dokonywaniu (przyjmowania) płatności za pośrednictwem rachunku bankowego dla przedsiębiorców

której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz - jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca

DM BOŚ rekomenduje 'sprzedaj' mBank i wycenia jedną akcję na 312,6 zł

. "Oczekujemy, że w wynikach finansowych za 2Q16 mBank( publikacja zaplanowana na 28 lipca) widoczne będzie pogorszenie. Wśród najważniejszych wydarzeń uwzględnić należy bez wątpienia duży zysk z jednorazowej transakcji z Visa ( zakładamy 243 mln zł), jednak skorygowane wyniki powinny być słabe

TVN poniesie do ok. 70 mln zł kosztów przejęcia, jego finalizacja na pocz. III k

Warszawa, 05.05.2015 (ISBnews) - TVN spodziewa się zamknięcia transakcji przejęcia kontroli przez Scripps Networks na początku III kwartału, poinformował dyrektor finansowy TVN John Driscoll. Spółka poniesie łączne jednorazowe koszty zmiany kontroli właścicielskiej na poziomie do ok. 70 mln zł

Wskaźnik C/I BZ WBK wzrósł r/r do 48,4% w 2015 r.

Warszawa, 27.01.2016 (ISBnews) - Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) Banku Zachodniego WBK wyniósł 48,4%  na koniec IV kw. po wyłączeniu transakcji jednorazowych wobec 47,3% rok wcześniej. Koszty wzrosły o ponad 15% w skali roku, ale po wyłączeniu powtarzalnych obciążeń ustawowych, pozostały

Dobry kwartał Grupy BZ WBK: zysk wzrósł o 24 proc.

stowarzyszone, a nie zależne), zarobiła na czysto niemal 1,4 mld zł - o 18 proc. mniej niż w I połowie 2015 roku. W Grupie zmniejszyły się dochody ogółem, choć - co ważne - o ponad 9 proc. zwiększył się wynik z tytułu odsetek. Wpływ na wyniki Grupy miały transakcje jednorazowe - 316,1 mln zł z rozliczenia

Zysk netto Banku Zachodniego WBK spadł r/r do 425,93 mln zł w III kw. 2016 r.

zmniejszyły się o 0,9% r/r. "W ujęciu porównywalnym, tj. po  wyłączeniu z obu analizowanych okresów jednorazowych zysków z transakcji na rynku kapitałowym (316,1 mln zł z rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Ltd. przez Visa Inc. w 2016 r. oraz 523 mln zł z częściowego zbycia udziałów i

Fundusz Credo Ventures planuje zainwestować prawie 100 mln USD w CEE

. Credo Ventures inwestuje w perspektywiczne spółki technologiczne, dokonujące cyfrowej rewolucji przede wszystkim w modelu biznesowym B2B. Angażuje się w spółki na etapach seed i rundy A, inwestując w nie jednorazowo do 10 mln USD. Dotychczas w ramach trzech funduszy Credo zgromadziło 180 mln USD

Synektik miał 2,46 mln zł zysku netto, 3,29 mln zł EBIT w I kw. r.fin. 2019/2020

roku finansowego; rekordowy poziom kwartalnej sprzedaży w segmencie radiofarmaceutyków (8,1 mln zł z wyłączeniem transakcji wewnątrzgrupowych, 49% wzrost r/r), osiągnięty m.in. dzięki wzrostowi sprzedaży radiofarmaceutyków specjalnych (r/r +73%) oraz ponad dwukrotnie wyższej sprzedaży asortymentu

PIH złożyła propozycję nowelizacji ws. ustawy o Agencji Rynku Rolnego

nieadekwatną do charakteru transakcji np. konieczność uregulowania skutków siły wyższej, czasu trwania umowy i procedur ją rozwiązujących – nawet, jeśli jest to jednorazowa umowa sprzedaży produktów rolnych. Szczególnie uciążliwy, a wręcz często niemożliwy do spełnienia jest obowiązek ustalenia ceny w

Co zrobić z pieniędzmi z programu 500 plus? Dzień Dziecka to dobry moment na decyzję

jest: stała kwoty co miesiąc, zaokrąglanie kwot transakcji do pełnych sum, stała kwota z przedziału 3-10 zł do każdej transakcji albo wybrany procent z przedziału 1-15 proc. do każdej transakcji. Taka opcja pozwala na niemal niezauważalne tworzenie oszczędności, więc jest bardzo wygodna dla osób, które

Zysk netto Banku Millennium spadł r/r do 138,81 mln zł w III kw. 2016 r.

transakcji Visa Europe w wysokości 283 mln zł, co zostało zaksięgowane w II kw. 2016 r. i z nadwyżką zrekompensowało negatywny efekt nowego podatku bankowego oraz jednorazowych rezerw na koszty. Dla porównania, zysk netto za I-III kw. 2016 roku bez jednorazowych dochodów i kosztów oraz podatku bankowego

Asseco Poland miało 78 mln zł zysku netto, 88 mln zł zysku wg non-IFRS w III kw.

transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych (SBP) oraz o przychody i koszty finansowe związane z transakcjami nabycia (M&A) i sprzedaży spółek (oraz związane z nimi efekty podatkowe)" - czytamy w raporcie. W ujęciu non-IFRS skonsolidowany zysk netto przypisany

CEZ miał 388 mln CZK zysku netto, 2 278 mln CZK EBIT w II kw. 2018 r.

wpływa jednorazowy przychód w wysokości prawie 7 mld CZK w 2017 r., wynikający przede wszystkim ze sprzedaży akcji MOL. Dodatkowo, znaczący wzrost cen surowców niekorzystnie wpłynął za zysk w I poł. 2018 r. w związku z tymczasowym przeszacowaniem transakcji terminowych na dostawę energii elektrycznej z