transakcji bezpośrednia

Elemental Holding ma warunkową umowę nabycia 49% udziałów w ERM

w komunikacie. Po transakcji spółka będzie posiadała bezpośrednio lub pośrednio w sumie 100% udziałów w ERM, podano także. Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka jest notowana na rynku

New Balance Poland przejmuje swojego wyłącznego dystrybutora w Polsce

przejęciach Grant Thornton Legal, zarządzający przedmiotowym projektem Karol Guździoł, cytowany w komunikacie. Realizacja transakcji wpisuje się w strategicznego cele rozwoju grupy kapitałowej New Balance. W rezultacie bowiem dokonanej transakcji, grupa kapitałowa New Balance uzyskała bezpośredni dostęp do

KNF zgodziła się na przejęcie PayPro przez Dotcard

regulator. "Zawiadomienia te złożone zostały w związku z planowaną transakcją, której celem jest nabycie przez spółkę bezpośrednio zależną od Nets Denmark, tj. Dotcard (Nets Denmark posiada obecnie 100% udziałów Dotcard) 100% akcji PayPro. W następstwie tej transakcji zarówno H&F Corporate (jednostka

PKN Orlen ma porozumienie ze Skarbem Państwa dot. realizacji kupna akcji Lotosu

akcji Grupy Lotos przez spółkę od Skarbu Państwa, która to transakcja ma skutkować przejęciem przez spółkę, bezpośrednio lub pośrednio, kontroli kapitałowej nad Grupą Lotos" - czytamy w komunikacie. Skarb Państwa oraz spółka potwierdzili intencję przeprowadzenia transakcji, wskazując, że na dzień

JLL: Inwestycje na polskim rynku nieruchomości wyniosły 2,9 mld euro w I półr.

Warszawa, 01.07.2020 (ISBnews) - Transakcje inwestycyjne na polskim rynku nieruchomości z wynikiem prawie 2,9 mld euro odnotowały drugi najlepszy wynik w historii, jeśli chodzi o pierwsze półrocze, wynika z analiz aktywności inwestorów na rynku nieruchomości w Polsce w I połowie 2020 roku

Skinwallet może zadebiutować na NewConnect na przełomie lipca i sierpnia

może nastąpić na przełomie lipca i sierpnia" - powiedział Szwaja podczas wideokonferencji. Prezes podkreślił, że spółka obecnie koncentruje się na budowie własnej platformy marketplace dla dóbr cyfrowych (np. przedmiotów z gier), która umożliwi graczom dokonywanie bezpośrednich transakcji

Libet ma dwie oferty nabycia niektórych aktywów za łącznie 33,5 mln zł netto

elementów betonowych, potwierdzające zainteresowanie nabyciem aktywów, podała spółka. Oferty dotyczą dwóch jednostek produkcyjnych. Proponowana spółce, wstępna sumaryczna cena netto za aktywa w ramach dwóch transakcji zamyka się kwotą 33,5 mln zł. "Oferty zostały złożone przez dwa odrębne i

KNF zezwoliła na nabycie 50% akcji Oney Polska przez BPCE Société Anonyme

; Anonyme z siedzibą w Croix (Francja) 50,1% akcji spółki Oney Bank Société Anonyme z siedzibą w Croix, Francja, posiadającej aktualnie bezpośrednio 100% akcji Oney. W następstwie tej transakcji BPCE stanie się jednostką pierwotnie dominującą wobec Oney. Oney Bank pozostanie jednostką

GI International ogłosiło wezwanie na 15,29% akcji Work Service po 0,62 zł/szt.

Warszawa, 25.08.2020 (ISBnews) - GI International ogłosiło wezwanie na 15,29% akcji Work Service, tj. 10 029 311 walorów spółki po cenie 0,62 zł za sztukę, podał wzywający. "Podmiot nabywający akcje, tj. wzywający zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu wezwania łącznie - bezpośrednio oraz w

Work Service dokona korekty rozliczenia podatku, łączna kwota to 8,57 mln zł

kwestii właściwego rozpoznania skutków podatkowych transakcji sprzedaży przez emitenta 100% udziałów w spółce ProService Worldwide (Cyprus) Limited (...) przeprowadzonych w roku 2017 i 2018, podjęta została w dniu 3 sierpnia 2020 r. decyzja o dokonaniu korekty rozliczenia rocznego podatku CIT za lata 2017

MF: Odbyło się pierwsze posiedzenie Grupy Roboczej ds. wdrożenia SRRK

zasad licencjonowania banków w zakresie działalności maklerskiej. "Uprawnienie banków do bezpośredniego dostępu do rynku regulowanego w pełnym zakresie, mogłoby wpłynąć na istotne zwiększenie płynności tego rynku, co z kolei zwiększyłoby jego atrakcyjność zarówno wśród inwestorów jak i emitentów

Work Service ma umowę zbycia Antal na rzecz Książek Holding za ok. 11,64 mln zł

emitenta, a częściowo zostanie bezpośrednio przekazana na spłatę innych (niż bankowe) zobowiązań. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków stosowanych w umowach tego typu. Emitent, również w nawiązaniu do raportu 88/2019, informuje, że w ramach zamykania transakcji sprzedaży udziałów, doszło do

Revolut: Użytkownicy kart Standard i Premium mogą handlować akcjami bez prowizji

amerykańskiej giełdy. Użytkownicy mogą pobierać miesięczne sprawozdanie ze zrealizowanych transakcji bezpośrednio z aplikacji, podano. "Użytkownicy kart Standard będą mieli do dyspozycji 3 bezprowizyjne transakcje w miesiącu, a użytkownicy kart Premium 8 takich transakcji. W przypadku użytkowników kart

Glamox zawarł umowy nabycia 42,1 mln akcji ES-System w wyniku wezwania

Warszawa, 09.12.2019 (ISBnews) - W wyniku wezwania na sprzedaż akcji ES-System zostały zawarte dziś transakcje nabycia 42 096 603 akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, podał pośredniczący w transakcji Dom Maklerski mBanku. "Rozliczenie zawartych transakcji nastąpi w dniu

NBP: Napływ polskich inwestycji bezp. za granicę spadł do 10,43 mld zł w 2017 r.

transakcji z tytułu akcji i innych formy udziałów kapitałowych wyniosła 3,1 mld zł, reinwestycji zysków (3,3 mld zł), a z tytułu dłużnych instrumentów finansowych (4,1 mld zł)" - czytamy w raporcie. Największe transakcje polskich rezydentów z tytułu inwestycji bezpośrednich za granicą miały miejsce w

PKN Orlen ma zgodę UOKiK na przejęcie spółki Ruch

punktach sprzedaży przedsiębiorców nie można uznać za bezpośrednich konkurentów. Nie ulega również wątpliwości, że po przejęciu Ruchu Orlen nadal będzie się spotykał z konkurencją innych sprzedawców prasy i AKCU, wskazano również. "Przeprowadzone postępowanie wykazało, że transakcja nie doprowadzi

ING Bank Śląski sfinalizował zakup 45% akcji NN TFI za 166,3 mln zł  

Warszawa, 31.07.2019 (ISBnews) - W związku ze spełnieniem się wszystkich warunków zawieszających przewidzianych w umowie, ING Bank Śląski zamknął traksakcję nabycia 45% akcji NN Investment Partners TFI (NN TFI) przez ING Investment Holding (Polska), spółkę bezpośrednio zależną od banku, od

Impexmetal: W II etapie wezwania zawarto transakcje na 7,14 mln akcji

Warszawa, 11.07.2019 (ISBnews) - W ramach drugiego etapu wezwania na akcje Impexmetalu zawarto transakcje, których przedmiotem było 7 142 741 akcji, podało pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie. "Spółka Impexmetal S.A., jako podmiot nabywający akcje w wezwaniu, nabędzie prawa

OT Logistics rozpoczęło negocjacje z zainteresowanymi akcjami C.Hartwig Gdynia

transakcji, podała spółka. OT Logistics podało w opóźnionej informacji poufnej, że 2 marca br. zawarło umowę z KPMG Advisory o świadczenie usług doradczych o charakterze finansowym w procesie poszukiwania potencjalnych inwestorów zainteresowanych nabyciem posiadanych przez spółkę akcji w spółce zależnej

Prezes Pekao liczy na dobry rok dla finansowania transakcji M&A przez bank

Warszawa, 09.01.2019 (ISBnews) - Rok 2019 zapowiada się pozytywnie z punktu widzenia fuzji i przejęć oraz możliwości udziału Banku Pekao w finansowaniu tego rodzaju transakcji, uważa prezes Pekao Michał Krupiński.  "Mamy dużą liczbę potencjalnych projektów. Jesteśmy

Play sfinalizował transakcję przejęcia Grupy 3S

. Wszystkie warunki zawieszające w związku z transakcją zostały spełnione, a zatem transakcja została zamknięta. "Stronami sprzedającymi były Ambrosia CEE Holding S.à r.l. (część Polish Enterprise Fund VII, funduszu private equity zarządzanego przez Enterprise Investors) i trzech założycieli

W ramach wezwania na akcje Primetech zawarto transakcje na 31 781 akcji

Warszawa, 25.07.2019 (ISBnews) - W wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Primetech, ogłoszonym 14 czerwca 2019 r. przez Famur, 25 lipca br. zawarto transakcje, których przedmiotem było 31 781 akcji Primetechu, podało Santander Biuro Maklerskie, jako podmiot pośredniczący w

Ipopema miała 0,15 mln zł straty netto, 1,13 mln zł straty EBIT w I kw. 2020 r.

wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 49,05 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 25,92 mln zł rok wcześniej. "Zdecydowanie najistotniejszym i dominującym czynnikiem mającym bezpośredni wpływ na działalność niemal wszystkich podmiotów gospodarczych jest ogólnoświatowa pandemia

Akcjonariusze Echo Investment rozpoczęli przegląd opcji strategicznych

Warszawa, 15.03.2019 (ISBnews) - Lisala i Echo Partners, akcjonariusze bezpośrednio i pośrednio dominujący Echo Investment, rozpoczęli przegląd potencjalnych opcji strategicznych związanych z ich inwestycją w spółkę i dalszym rozwojem działalności spółki, podało Echo Investment. "W ramach

Spółka zal. Elemental Holding przejmie 49% udziałów Evciler Kimya z Turcji

Ticaret Anonim Şirketi (Evciler Kimya), podała spółka. Wartość transakcji to 3,63 mln euro. "Po transakcji i przejściu własności udziałów, zgodnie z prawem tureckim, emitent będzie posiadał w sumie 100% udziałów w Evciler Kimya - 49% udziałów pośrednio poprzez spółkę zależną Tesla oraz 51% udziałów

BGK udzielił kredytu Unibepowi wys. 53,6 mln euro na projekt w Charkowie

% produktów i usług dostarczanych i realizowanych z kontraktu eksportowego będzie pochodzić bezpośrednio z Polski, podano także. "Polscy eksporterzy w BGK szukają przede wszystkim finansowania sprzedaży eksportowej na rynkach tzw. podwyższonego ryzyka. Poprzez realizację transakcji dajemy szansę

Adyen udostępnia BLIK-a globalnym platformom e-commerce

Warszawa, 02.03.2020 (ISBnews) - Klienci Adyen, wśród których są takie podmioty, jak Spotify, Uber, Booking.com, eBay czy Linkedin mogą dodawać płatność BLIK-iem bezpośrednio na swoich stronach, bez przekierowań na strony dostawców płatności, poinformował Polski Standard Płatności (PSP). "

Liczba kart płatniczych w portfelach klientów PKO BP przekroczyła 9 mln sztuk

rozliczenia transakcji bezpośrednio w 10 walutach - trzy nowe waluty: czeska korona (CZK), chorwacka kuna (HRK) i forint węgierski (HUF) dołączyły do już obsługiwanych EUR, GBP, USD, CHF, DKK, NOK i SEK, wszystkie są dostępne w kantorze internetowym banku" - czytamy w komunikacie. Ponadto od 15 czerwca

DM TMS Brokers uruchomił kantor internetowy -TMS Kantor

partnera biznesowego do wymiany walutowej, płatności międzynarodowych oraz doradztwa w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym w firmie, podano.  "Mając na uwadze sygnały dochodzące z rynku, jak i bezpośrednio od naszych klientów, postanowiliśmy stworzyć rozwiązanie, które maksymalnie

Skinwallet złożył dokument informacyjny na GPW wz. z debiutem na NewConnect

planuje wdrożyć funkcjonalności umożliwiające graczom dokonywanie bezpośrednich transakcji pomiędzy sobą oraz wprowadzić do oferty możliwość świadczenia przez graczy usług wspomagających innych graczy. (ISBnews)  

W wezwaniu na Impexmetal zawarto transakcje na 46,78 mln akcji

transakcji jest planowane do dnia 21 czerwca 2019 roku)" - czytamy w komunikacie.  Po nabyciu akcji, Boryszew S.A. będzie posiadała łącznie bezpośrednio i pośrednio poprzez spółki Impexmetal i SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. 172 156 642 akcje Impexmetal, co stanowi 90,61% kapitału zakładowego i

Action rozpoczął likwidację spółki zależnej w Chinach

; - czytamy w komunikacie. Na decyzję o likwidacji spółki zależnej miała też wpływ aktualna sytuacja ekonomiczna i gospodarcza na świecie spowodowana wirusem COVID-19 oraz związane z tym ograniczenia w możliwości handlu z Chinami, transakcje jakie były przeprowadzane głównie na linii Action oraz Action

Termin zapisów w wezwaniu na ABC Data został wydłużony do 17 kwietnia

Warszawa, 18.03.2019 (ISBnews) - Termin zakończenia zapisów w wezwaniu na sprzedaż akcji ABC Data został wydłużony do 17 kwietnia z 18 marca, podało Santander BM jako podmiot pośredniczący "Termin zakończenia przyjmowania zapisów na akcje: 17 kwietnia 2019 r. Przewidywany dzień transakcji

KNF zezwoliła na połączenie Banku Millennium i Euro Banku

przejęcia Euro Banku przez Bank Millennium. Pierwszym etapem transakcji było wykonanie umowy sprzedaży akcji z dnia 5 listopada 2018 r. zawartej pomiędzy Bankiem Millennium i SG Financial Services Holding SA, w wyniku której Bank Millennium bezpośrednio nabył w dniu  31 maja 2019 r. od SG Financial

PKO BP rozwija działalność zagraniczną, uruchomi oddział na Słowacji do końca br

Warszawa, 24.10.2019 (ISBnews) - PKO Bank Polski planuje do końca roku uruchomić oddział korporacyjny na Słowacji i analizuje kolejne rynki pod kątem uruchomienia takiej placówki. Bank nawiązuje także bezpośrednie relacje z zagranicznymi instytucjami finansowymi, dzięki czemu transakcje

Bank Millennium ma umowę zakupu ok. 99,79% akcji Euro Banku za 1,83 mld zł 

się Euro Bankiem pod warunkiem uzyskania stosownych zgód regulacyjnych w tym względzie.  "Istotą transakcji przewidzianej w umowie jest bezpośrednie nabycie przez Bank Millennium akcji od sprzedającego za cenę wynoszącą 1 833 000 000 zł, która będzie podlegała mechanizmowi korekty ceny po

Develia ma przedwstępne umowy sprzedaży Wola Center za 101,9 mln euro

Warszawa, 24.10.2019 (ISBnews) - Develia podpisała ze spółką Gisla, kontrolowaną przez Hines European Value Fund, przedwstępne umowy sprzedaży warszawskiego biurowca Wola Center, podała spółka. Wartość transakcji została ustalona na 101,9 mln euro, a podpisanie umów przyrzeczonych zaplanowano do

Klienci PKO BP dokonali transakcji na ponad 100 mln zł w kantorze internetowym

z wymiany walut nie tylko na złotówki, ale też bezpośrednio pomiędzy zagranicznymi walutami, np. EUR na USD" - powiedziała Monika Cieplak z departamentu skarbu PKO BP, cytowana w komunikacie.  Kantor internetowy daje możliwość zawierania transakcji dla 28 par walutowych w następujących

Liczba klientów aplikacji Orlen Pay wzrosła o 500% do 200 tys. osób w ciągu roku

Warszawa, 26.05.2020 (ISBnews) - Licvzba klientów aplikacji Orlen Pay, umożliwiającej płatność za paliwo bezpośrednio przy dystrybutorze, wzrosła w ciągu ostatniego roku o 500%, do ok. 200 tys. użytkowników, poinformował dyrektor wykonawczy ds. sprzedaży detalicznej w PKN Orlen Wojciech Muszyński

Członek zarządu Libetu kupił 520 tys. akcji spółki za 676 tys. zł

Warszawa, 06.02.2019 (ISBnews) - Członek zarządu Libetu Ireneusz Gronostaj zwiększył swoje zaangażowane w akcje spółki. W transakcji pakietowej kupił 520 tys. akcji po cenie 1,3 zł, przy kursie oscylującym wokół 1,14 zł, podała spółka. "Libet od początku był dla

TSG jest gotów kontynuować rozmowy nt. akwizycji w Europie w czasie pandemii

ewentualnym sposobie finansowania, nie mniej kilka takich transakcji na rynku już widzieliśmy" - dodał prezes. W kwietniu spółka poinformował, że przygląda się około 70 podmiotom, z których część mogłaby znaleźć się na krótkiej liście. "Ze względu na pandemię, tam, gdzie mogliśmy rozpocząć

transakcji bezpośrednia

zostały złożone zapisy na łączną liczbę 46 776 642 akcji po 4,25 zł za akcję. Rozliczenie transakcji nastąpiło 21 czerwca br. "Transakcja nabycia w II terminie wezwania akcji Impexmetal S.A. przez spółkę Impexmetal S.A. (działającą jako nabywający) jest planowana w dniu 11 lipca 2019 roku

CBRE Global Investors kupił Aquarius Business House we Wrocławiu

doskonały dostęp do komunikacji miejskiej zarówno tramwajowej jak i autobusowej. Bezpośrednie sąsiedztwo dworca kolejowego Wrocław Główny oraz dworca autobusowego umożliwia dogodny dojazd spoza Wrocławia. "Sprzedaż Aquarius Business House to kolejna transakcja zrealizowana w 2019 roku w prężnie

Atrium sfinalizowało kupno Wars Sawa Junior w Warszawie za 301,5 mln euro

Warszawa, 24.10.2018 (ISBnews) - Atrium sfinalizowało kupno Wars Sawa Junior w Warszawie za 301,5 mln euro, podała spółka.  "Nawiązując do komunikatu z dnia 28 sierpnia 2018 roku Atrium European Real Estate Limited ogłasza sfinalizowanie transakcji nabycia kompleksu

KNF zgodziła się na przejęcie Union Investment TFI przez Generali CEE Holding

Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego nabycia przez Generali CEE Holding B.V. oraz pośredniego nabycia przez Assicurazioni Generali S.p.A. akcji Union Investment Towarzystwa

GPW: TGE wprowadziła handel żytem na Rynku Towarów Rolno-Spożywczych

. Wszystkie transakcje na danej sesji, w danym magazynie, zawierane będą po jednym kursie. Z kolei system aukcyjny polega na organizacji i prowadzeniu przez TGE doraźnych aukcji sprzedaży towaru bezpośrednio od jego właściciela dysponującego własnym magazynem autoryzowanym. Na etapie autoryzacji każdy magazyn

PKO BP: Kantor walutowy w iPKO jest już dostępny przez całą dobę

bezpośrednio w walutach transakcje kartowe. Konto walutowe można zasilić np. w kantorze online w IKO lub iPKO, wówczas transakcje rozliczane są automatycznie na właściwym rachunku walutowym, a klient nie musi ponosić kosztów przewalutowania. Za rachunek walutowy nie jest pobierana miesięczna opłata, gdy jest

PKO BP: Przed nami wzrost stóp kapitalizacji na rynku nieruchomości inwestyc.

. Epidemia Covid-19 miała bezpośredni wpływ jedynie na 2 ostatnie z 13 tygodni kwartału, ale to wystarczyło, aby obraz rynku na koniec marca był zupełnie inny niż w styczniu. W I kw. 2020 r. wyjątkowo silny był rynek magazynowy. Ze względu na zamknięcie transakcji portfelowych wolumen wyniósł 1 mld euro

NBP: Wpływ hard Brexitu na polski sektor bankowy i ubezpieczeniowy - marginalny 

Warszawa, 30.11.2018 (ISBnews) - Najważniejsze wyzwania wynikające z ewentualnego "hard Brexitu" dla podmiotów finansowych z Polski będą dotyczyły ich aktywności na rynku transakcji instrumentami pochodnymi. Natomiast, wpływ na sektor bankowy i ubezpieczeniowy poprzez bezpośrednie

ZBP: Liczba aktywnych klientów indyw. e-bankowości sięgnęła 16,3 mln po I kw.

bezpośrednia realizacja przelewu, niezawodność systemu czy wysoki limit transakcji. Liczba wykonywanych w ten sposób przelewów wynosi już niespełna 2,2 mln o łącznej wartości 5,9 mld zł. Stanowi to istotny wzrost liczby transakcji (o ponad 1,2 mln) oraz wartości (o 2,6 mld) w porównaniu do analogicznych

Rząd chce ustalić max. kwotę transakcji dla Biur Usług Płatniczych na 2500 euro

Warszawa, 28.01.2020 (ISBnews) - Rząd chce wprowadzić ograniczenie kwoty pojedynczej transakcji lub transakcji z tego samego tytułu, realizowanej przez Biura Usług Płatniczych (BUP) do 2500 euro, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Według wykazu, rząd powinien

PGNiG ma wyłączność negocjacyjną ws. przejęcia Taurona Ciepło

due dilligence to istotny krok w procesie sprzedaży aktywów Tauron Ciepło. Udzielenie wyłączności umożliwia rozpoczęcie bezpośrednich negocjacji z PGNiG mających na celu określenie warunków potencjalnej transakcji" - powiedział prezes Taurona Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie spółki

Porty Lotnicze wydłużyły zapisy w wezwaniu na 100% akcji Baltony do 24 stycznia

na przejęciu przez wzywającego bezpośredniej kontroli nad spółką poprzez nabycie nie mniej niż 66% akcji lub upływu ustawowego terminu na wydanie decyzji w przedmiocie powyższej koncentracji" - czytamy w komunikacie. W związku z powyższym wzywający postanowił wydłużyć okres przyjmowania

PZU i PFR bezpośrednio nabędą 32,8% akcji Banku Pekao

Warszawa, 29.03.2017 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU), Polski Fundusz Rozwoju (PFR) i UniCredit podpisały aneks upraszczający strukturę transakcji nabycia Banku Pekao, w wyniku czego PZU i PFR bezpośrednio nabędą akcje banku, podał PZU. 29 marca 2017 r., PZU, PFR oraz UniCredit

W wezwaniu na ES-System złożono zapisy na 42,1 mln akcji

Warszawa, 05.12.2019 (ISBnews) - W wezwaniu na sprzedaż akcji ES-System złożone zostały zapisy na łącznie 42 096 603 akcje, stanowiące 98,21% kapitału, po cenie 3,5 zł za sztukę, podał pośredniczący w transakcji Dom Maklerski mBanku. "Do końca okresu przyjmowania zapisów na akcje w

Rossmann otworzy regionalny hub dystrybucyjny w Jankach pod Warszawą

Warszawa, 10.03.2020 (ISBnews) - Rossmann wynajął 3 600 m2 powierzchni magazynowo-biurowej w parku dystrybucyjnym Panattoni Park Warsaw South Janki, podała firma Axi Immo, która w transakcji doradzała najemcy. Sieć drogeryjna otworzy tam regionalny hub dystrybucyjny. "Rossmann posiada

Prezes BAH sprzedał 25% akcji BAH, po transakcji ma 46,01% udziału w kapitale

Warszawa, 15.01.2018 (ISBnews) - Prezes British Automotive Holding (BAH) Mariusz Książek poprzez swoją spółkę zależną Książek Holding sprzedał w transakcjach pakietowych łącznie 10 387 963 akcji British Automotive Holding (BAH), stanowiących 25% kapitału, po cenie 9,5 zł za sztukę, podała

Glamox ogłosił wezwanie na 100% akcji ES-System po 3,5 zł za akcję

. Zapisy na akcje zaplanowano na okres 4 listopada - 4 grudnia 2019 r. o godz. 12:00 czasu środkowoeuropejskiego. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 9 grudnia a przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji przez KDPW to 10 grudnia 2019 r. Podmiotem bezpośrednio dominującym

W wezwaniu na Alchemię złożono zapisy na 23,44 mln akcji

marca 2019 roku (rozliczenie transakcji nastąpi w dniu 12 marca 2019 roku). Po nabyciu akcji, Impexmetal S.A. będzie posiadała łącznie bezpośrednio i pośrednio poprzez spółkę Eastside-Bis Sp. z o.o. 98 881 074 akcje Alchemia S.A., co stanowi 49,44% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 98 881

W wezwaniu na Pfleiderer Group zawarto transakcje na 15,05 mln akcji

Warszawa, 20.08.2019 (ISBnews) - W ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Pfleiderer Group, ogłoszonego 11 lipca br. przez Volantis Bidco B.V., 20 sierpnia br. zawarto transakcje, których przedmiotem było 15 054 481 akcji, podał Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, jako podmiot

Pracuję w różnych krajach UE. Jak uniknąć kwarantanny? Prawnicy Czytelnikom, odc. 65

obowiązywać w poszczególnych krajach UE. Marek Kanczew, radca prawny, doradca podatkowy i counsel w departamencie podatkowym Kancelarii Rymarz Zdort. Piotr Stawowski, aplikant radcowski i associate w departamencie podatkowym kancelarii Rymarz Zdort. Kancelaria Rymarz Zdort jest bezpośrednim następcą Weil

Czy do obowiązku noszenia maseczek jest również zobowiązany personel pracujący w sklepie? Prawnicy Czytelnikom, odc. 64

. w przypadku osób, które wykonują swoje czynności zawodowe np. w sklepach, za wyjątkiem jednak osób wykonujących bezpośrednią obsługę klientów (w czasie jej wykonywania). Oznacza to, że personel pracujący w sklepie jest, co do zasady, zobowiązany do zakrywania ust i nosa przynajmniej w trakcie

PKO BP: Wszystkie detaliczne karty debetowe PKO BP z funkcją wielowalutową

odpowiednią ilość posiadanej gotówki i jej wymianę w kantorze.  Oferta adresowana jest do osób podróżujących za granicę i dokonujących operacji kartą w walutach obcych lub korzystających z płatności walutowych przez internet. Dzięki nowej funkcji, transakcje mogą być rozliczane bezpośrednio z kont

Wawel miał 13,73 mln zł zysku netto, 16,53 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

COVID-19 na wyniki spółki, w tym za kolejny kwartał. Wszystko jest uzależnione od stopnia 'otwierania się gospodarki', znoszenia związanych z epidemią zakazów i ograniczeń dotyczących bezpośrednio sfery handlu detalicznego jak również aktywności społeczeństwa" - podano także. Spółka nie planuje w

Bank Pekao wdraża rozwiązanie SmartCity w Białymstoku

weryfikuje rodzaj i inne parametry zakupionego biletu. Co ważne, rozwiązanie to jest całkowicie bezpieczne. Kontroler nie ma dostępu do danych karty płatniczej pasażera. Jest ona wyłącznie potwierdzeniem dokonania transakcji, podano także. "Dzięki przetwarzaniu danych wrażliwych całkowicie poza

Mam firmę. Otrzymuję postojowe. Czy mam prawo do zasiłku na opiekę nad dzieckiem? Prawnicy Czytelnikom odc. 47

bezpośrednim następcą Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz sp.k., warszawskiego biura międzynarodowej kancelarii prawnej z siedzibą w Nowym Jorku. Ponad osiemdziesięcioosobowy zespół prawników znany jest przede wszystkim z udziału w największych fuzjach i przejęciach oraz transakcjach na udziałowych

Libet: Prognoza wyników finansowych na 2019 r. jest niezagrożona

82,9 mln zł skonsolidowanych przychodów, 30,7 mln zł EBITDA i 17,9 mln zł zysku netto w I poł. 2019 r. Znaczący wpływ na wynik EBITDA - w kwocie 15,6 mln zł - mają dokonane na początku 2019 r. w ramach przeglądu opcji strategicznych transakcje sprzedaży aktywów. W ramach przeglądu, na początku 2019 r

R22 kupi pozostałe 28,48% akcji spółki H88 od TCEE Fund III S.C.A.

816 516,70 euro, zamknięcie transakcji planowane jest do dnia 30 czerwca 2019 r. oraz druga w ramach udzielenia przez TCEE Fund III S.C.A. Sicar opcji zakupu pozostałych należących do niego 30,646 akcji za kwotę 6 816 516,70 euro bezpośrednio emitentowi lub spółce od niego zależnej z grupy kapitałowej

Hitachi Capital Polska ogłosił wezwanie na 100% akcji PCM po 12,09 zł za sztukę

Warszawa, 28.12.2018 (ISBnews) - Hitachi Capital Polska ogłosił wezwanie do sprzedaży 11 908 840 akcji Prime Car Management (PCM), stanowiących 100% głosów, po 12,09 zł za akcję, podał pośredniczący w wezwaniu Santander Bank Polska - Santander Biuro Maklerskie. Podmiotem bezpośrednio

Abadon RE ma 50,49% udziału w kapitale akcyjnym Awbudu

Warszawa, 15.05.2017 (ISBnews) - Abadon Real Estate (Abadon RE) sfinalizował transakcję zakupu 100% udziałów spółki Petrofox, co oznacza, że posiada teraz bezpośrednio i pośrednio 50,49% udziału w kapitale akcyjnym Awbudu, podał Abadon RE. "Abadon Real Estate S.A. posiada bezpośrednio i

Agrifirm złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia PPP Bacutil

polegała na bezpośrednim przejęciu kontroli przez Agrifirm Polska [...] nad spółką pod firmą Przedsiębiorstwo Przemysłu Paszowego Bacutil [...] poprzez nabycie przez Agrifirm w ramach jednej transakcji 100% udziałów w kapitale zakładowym Bacutil [...]. W konsekwencji realizacji transakcji, Agrifirm będzie

Warimpex miał 61,47 mln euro zysku netto, 44,73 mln euro zysku EBIT w 2019 r.

transakcje sprzedaży nieruchomości – przede wszystkim obu hoteli w Paryżu, poza tym zyski bilansowe oraz ukończenie realizacji biurowców w Polsce, które w 2019 roku były źródłem stabilnych przepływów pieniężnych. W efekcie przychody ze sprzedaży wypracowane przez hotele uległy zmniejszeniu (-20

Volantis Bidco ogłosił wezwanie na 36,35% akcji Pfleiderer Group po 25,17 zł

. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 20 sierpnia, a przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji to 21 sierpnia. Podmiotem pośredniczącym w wezwaniu jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec wzywającego jest Rathcoole S.a r.l., a podmiotem

Wielki rosyjski bank ukarany za manipulacje na giełdzie w Chicago

VTB i jego brytyjska spółka VTB Capital zawarły 100 transakcji pakietowych kupna/sprzedaży kontraktów terminowych wymiany rubli na dolary. Transakcje te miały wartość łącznie 36 mld dol. Ale amerykański nadzór ustalił, że były to transakcje fikcyjne ustalane po cenach niezgodnych z cenami rynkowymi

Zarząd Ergisu ocenił cenę akcji w wezwaniu jako godziwą

od ceny minimalnej ustalonej zgodnie z wymogami określonymi w art. 79 ustawy. Cena akcji zaproponowana w wezwaniu jest o 7,1% wyższa od średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu akcjami spółki na GPW w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających ogłoszenie

PKO BP wprowadzi w br. kartę wielowalutową dla wszystkich dorosłych klientów

Platinium II w fazie startu oferty mogły zostać podpięte – poza rachunkiem konta osobistego w złotych – do rachunków w Euro, USD, GBP i CHF. Obecnie mogą równocześnie obsługiwać transakcje na 8 rachunkach, poza wspomnianymi również w koronach duńskich, norweskich i szwedzkich. Tym samym

KNF: Zielone światło dla przejęcia podst.dz. Raiffeisen BP przez BGŻ BNP Paribas

wzmocni również pozycję spółek Grupy BNP Paribas działających w Polsce poprzez wykorzystanie nowych możliwości cross-sellingu" - dodał Gdański. Łączną cenę transakcji ustalono na 3,25 mld zł. Ponadto, KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego

Altus TFI: Rockbridge TFI sprzedało 5,85% akcji FO Dębica za 79,19 mln zł

. "Łączna cena akcji określona w Umowie wynosi 79 190 272 zł (jednostkowa cena za akcję wynosi 98 zł). W wyniku wykonania niniejszej transakcji fundusze inwestycyjne zarządzane przez Rockbridge TFI w istotny sposób zwiększą współczynnik płynnych aktywów, co stanowi realizację działania w najlepszym

Orbis sfinalizował sprzedaż hotelowej działalności serwisowej za ok. 1,22 mld zł

Warszawa, 31.10.2019 (ISBnews) - Orbis sfinalizował dziś sprzedaż całej hotelowej działalności serwisowej (tzw. light asset business) i wybrane spółki zależne na rzecz spółek zależnych od Accor S.A. za łączną kwotę 1 218 360 000 mln zł netto, z czego 579 624 000 zł netto należne bezpośrednio

MF pozyskało na rynku 4,71 mld zł, 0,92 mld CHF i 6,39 mld euro w 2015 r.

transakcje pozwoliły pozyskać CHF na korzystniejszych warunkach niż poprzez bezpośrednią emisję obligacji na rynku szwajcarskim. "Pozyskane CHF zostały wykorzystane do wykupu zapadających w 2015 r. obligacji wyemitowanych na rynku szwajcarskim. Duża różnica w oprocentowaniu dwóch walut pozwoli na

KIR: Najwięcej transakcji w euro jest rozliczanych z Niemcami i Holandią

, co ma bezpośredni wpływ na dynamikę liczby transakcji przetwarzanych w Euro Elixir" - powiedział dyrektor linii biznesowej rozliczenia sesyjne w KIR, odpowiedzialny za rozwój systemu Euro Elixir Tomasz Jończyk, cytowany w komunikacie. Liczba rozliczeń dokonywanych w unijnej walucie przez

PKN Orlen złożył wniosek do KE w zw. z planowanym przejęciem Grupy Lotos

Warszawa, 03.07.2019 (ISBnews) - PKN Orlen złożył dziś do Komisji Europejskiej wniosek stanowiący zgłoszenie koncentracji w związku z planowanym przejęciem przez spółkę, bezpośrednio lub pośrednio, kontroli kapitałowej nad Grupą Lotos, podał koncern. Złożony dzisiaj przez wniosek

AccorInvest ogłosił przymusowy wykup pozostałych akcji Orbisu po 115 zł/szt.

11 marca 2020 roku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Orbis [...] ogłoszonego przez AccorInvest Group S.A. z siedzibą w Luksemburgu w dniu 17 grudnia 2019 roku, AccorInvest Group obecnie posiada bezpośrednio 45 412 352 akcje spółki, stanowiące 98,56% kapitału zakładowego spółki

PKN Orlen przystępuje do rządowego programu GovTech

biznesowym na łatwe i przejrzyste zarządzanie transakcjami flotowymi. Nowym standardem była również - wprowadzona w ubiegłym roku - aplikacja mobilna, pozwalająca klientom indywidualnym na dokonywanie płatności bezpośrednio przy dystrybutorze. Przez cały czas chcemy rozwijać ten obszar, ponieważ wiemy, że

GK Immobile sprzedała udziały w dwóch spółkach pozyskując łącznie 21 mln zł

Warszawa, 29.06.2018 (ISBnews) - GK Immobile sprzedała udziały w dwóch spółkach, pozyskując łącznie 21 mln zł na dalszy rozwój, podała firma. GK Immobile nie wyklucza w najbliższej przyszłości sfinalizowania kolejnych transakcji związanych ze sprzedażą aktywów nieoperacyjnych. "GK Immobile

Libet oczekuje, że 2019 r. będzie dla spółki znacznie lepszy niż ostatnie okresy

;Dokonane transakcje nie powinny wpłynąć na wyniki – produkcję przenosimy do innych zakładów w regionie. Jednocześnie unikniemy istotnych nakładów, które musielibyśmy ponieść w związku z niezbędnymi inwestycjami w modernizację linii produkcyjnych, jakich musielibyśmy dokonać gdybyśmy pozostali ich

Libet przyznał potencjalnemu inwestorowi wyłączność negocjacyjną na 6 tygodni

przedstawienia spółce, a następnie walnemu zgromadzeniu wiążącej oferty. "Jednocześnie spółka - kierując się wytycznymi rady nadzorczej - zawnioskowała do oferenta o przedstawienie potwierdzenia dysponowania środkami wystarczającymi na sfinalizowanie transakcji, będącej przedmiotem oferty oraz szczegółów

OT Logistics kupi w wezwaniu 2,7% akcji Luka Rijeka

364 115 akcji Luka Rijeka, co stanowi 2,70% kapitału zakładowego spółki. Emitent nabędzie ww. akcje po cenie 50,00 HRK za jedną akcję. Łączna wartość transakcji wyniesie ok. 18,2 mln HRK (tj. ok. 10,2 mln zł na dzień 13.12.2017 r.). Rozliczenie transakcji nabycia akcji Luka Rijeka w wyniku ogłoszonego

Cordia International ogłosił wezwanie na akcje Polnordu po 3,55 zł/szt.

okresu przyjmowania zapisów: 3 kwietnia 2020 r. Planowana data zawarcia transakcji nabycia akcji zdematerializowanych na GPW: 8 kwietnia 2020 r. Planowana data transakcji nabycia akcji niezdematerializowanych: 8 kwietnia 2020 r. Planowana data rozliczenia transakcji nabycia akcji: 9 kwietnia 2020 r

PKN Orlen chce zakończyć fuzję z Grupą Lotos w 14-15 miesięcy

Warszawa, 21.12.2018 (ISBnews) - PKN Orlen chce zakończyć transakcję połączenia z Grupą Lotos w ciągu 14-15 miesięcy, poinformował prezes Daniel Obajtek. "Takie transakcje trwają nawet dwa, trzy lata. My wyjątkowo mocno zaangażowaliśmy się w ten proces i chcemy go zakończyć w 14-15

Libet ma ofertę nabycia przedsiębiorstwa od inwestora branżowego za 94,23 mln zł

, którą zamierza alokować na poczet transakcji na kwotę 140 000 000 zł. Jednocześnie w ofercie wskazana została cena w kwocie 94 230 000 zł wyliczona w oparciu o założenia jednostronnie przyjęte przez oferta (z uwzględnieniem zobowiązań przedsiębiorstwa) z zastrzeżeniem, że jej ostateczna wysokość

CDRL złożyło ofertę nabycia zagranicznej sieci sklepów z art. dla dzieci

posiadającej sieć sklepów z artykułami dla dzieci oferty nabycia większościowego pakietu udziałów tej spółki. Nabywcą udziałów będzie bezpośrednio emitent lub wskazana przez emitenta spółka zależna. W przypadku przyjęcia oferty przez sprzedających strony przystąpią do uzgodnienia szczegółowych warunków

Mastercard, eService: Konsumenci pozytywnie oceniają 'terminal w telefonie'

skracanie kolejek do kas. Już ponad 85% transakcji kartami Mastercard w Polsce stanowią płatności zbliżeniowe, co stawia nas w ścisłej, europejskiej czołówce. To właśnie dlatego Polska jest jednym z pierwszych krajów na świecie, gdzie testujemy terminale aplikacyjne" - powiedziała dyrektor ds. rozwoju

MCI i ALSO przedłużyli zapisy w wezwaniu na akcje ABC Data do 13 maja

przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 16 maja, przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji przez KDPW - 21 maja 2019r., podano także. Poprzednio termin zakończenia zapisów w wezwaniu na sprzedaż akcji ABC Data został wydłużony do 17 kwietnia z 18 marca. 21 grudnia 2018 roku

BIK ma umowę przedwstępną na zakup nieruchomości w Kątach Wrocławskich

Warszawa, 07.12.2018 (ISBnews) - Biuro Inwestycji Kapitałowych (BIK) podpisało umowę przedwstępną na zakup nieruchomości w Kątach Wrocławskich o powierzchni blisko 120 tys. m2, na której planowana jest budowa nowego centrum logistycznego. Wartość transakcji, która powinna zostać sfinalizowana do

Asseco wdrożyło cyfrowy proces podpisywania umów w Echo Investment

kwalifikowanego i biometrycznego podpisu elektronicznego. Podpisywanie dokumentów bezpośrednio na smartfonie umożliwia specjalna aplikacja, dzięki której można złożyć zarówno odręczny e-podpis biometryczny, jak i e-podpis kwalifikowany. Proces jest dodatkowo zabezpieczony kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną. To

KIR: W Black Friday Polacy wydali na e-zakupy o 176% więcej niż średnio w X

ciągłym i dostępny przez 24 godziny na dobę. Dzięki usłudze pieniądze przekazywane są bezpośrednio z konta klienta na konto e-sklepu. Każde zamówienie i płatność przez Paybynet stanowi osobną transakcję, co znacznie ułatwia księgowanie i usprawnia obsługę klientów. Paybynet świadczy również usługę bramek