transakcje wyrobami

ml

"Rz": Soraya i Dermika łączą się. Będą trzecim graczem na rynku

"Rz": Soraya i Dermika łączą się. Będą trzecim graczem na rynku

Szwedzki Cederroth, właściciel Sorai, przejął Dermikę, czołową markę wyrobów premium. To największa od dekady transakcja w branży. Grupa Soraya-Dermika znajdzie się w pierwszej trójce firm na rynku kosmetyków do twarzy - pisze "Rzeczpospolita"

Impexmetal: W II etapie wezwania zawarto transakcje na 7,14 mln akcji

Warszawa, 11.07.2019 (ISBnews) - W ramach drugiego etapu wezwania na akcje Impexmetalu zawarto transakcje, których przedmiotem było 7 142 741 akcji, podało pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie. "Spółka Impexmetal S.A., jako podmiot nabywający akcje w wezwaniu, nabędzie prawa

Zmiany w rozliczeniach z fiskusem. "Rzadsze kontrole, szybszy zwrot podatku"

Zmiany w rozliczeniach z fiskusem. "Rzadsze kontrole, szybszy zwrot podatku"

dane o wszystkich transakcjach zakupu i sprzedaży - z wyszczególnieniem wartości, kwot i stawek podatku VAT. Znajdą się też tam wszystkie dane dotyczące poszczególnych kontrahentów. W systemie wprowadzone zostały oznaczenia dla różnego rodzaju transakcji, w szczególności tych wrażliwych, narażonych na

Panathea ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad Dolnośląską Grupą Apteczną

ustaleń wynikało, że planowana transakcja może mieć negatywny wpływ na niektóre z lokalnych rynków detalicznej sprzedaży wyrobów farmaceutycznych w województwie dolnośląskim i opolskim. Dlatego po analizie wniosku urząd skierował postępowanie do drugiego etapu. "Nasze postępowanie wykazało, że

Resort finansów wprowadza dla firm program 500 minus. Od 1 października nowe obowiązki VAT

Resort finansów wprowadza dla firm program 500 minus. Od 1 października nowe obowiązki VAT

oznaczania nowymi kodami GTU oraz innymi symbolami faktur dotyczących sprzedaży wybranych towarów oraz usług – mówi Łukasz Kacprzyk, senior konsultant w zespole doradztwa podatkowego w Grant Thornton. I tak sprzedawcy w ramach obowiązków rozliczania VAT muszą zaklasyfikować transakcję do jednej z 13

Panathea złożyła wniosek do UOKiK ws. przejęcia Dolnośląskiej Grupy Aptecznej

uczestnika koncentracji - Dolnośląskiej Grupy Aptecznej S.A - jest prowadzenie aptek, w szczególności prowadzona w nich sprzedaż detaliczna produktów farmaceutycznych, a w ubocznym zakresie prowadzenie sprzedaży detalicznej produktów tradycyjnie sprzedawanych w aptece, takich jak wyroby medyczne (włączając

Konsorcjum Stali miało wstępnie 19,31 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw.

nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Traktorzystów wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i budowli, o czym emitent informował raportem bieżącym nr 45/2019 z dnia 31.12.2019 r. - szacunkowy zysk netto z tej transakcji wyniósł 9 200 tys. zł" - czytamy także. Zarząd zastrzegł, że

Stalprodukt zamknął transakcję nabycia GO Steel Frydek Mistek

Warszawa, 28.02.2018 (ISBnews) - Stalprodukt zamknął transakcję zakupu 100% akcji czeskiej spółki GO Steel Frydek Mistek za 40 mln euro od ArcelorMittal, poinformowała spółka.  "W ramach procedury zamknięcia transakcji, emitent dokonał płatności części gotówkowej wynagrodzenia w

UOKiK: Nowe przepisy dot. kontroli inwestycji wejdą w życie 24 lipca br.

wyjaśnienia ułatwią przedsiębiorcom złożenie wniosku o zgodę na transakcję" - powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie. Nowe prawo dotyczące kontroli inwestycji to część rządowej Tarczy antykryzysowej 4.0. Przyjęcie tych przepisów wynika z sytuacji związanej z pandemią COVID-19 i

Ursus ma list intencyjny dot. sprzedaży działalności w Dobrym Mieście

spółka. Planowana transakcja wchodzi w zakres realizowanego planu restrukturyzacyjnego. "Wstępnie przyjęto, iż transakcja będzie dotyczyła sprzedaży nieruchomości, zapasów, praw własności intelektualnej związanych z dobromiejskimi wyrobami oraz innych istotnych elementów będących integralną

transakcje wyrobami

zostały złożone zapisy na łączną liczbę 46 776 642 akcji po 4,25 zł za akcję. Rozliczenie transakcji nastąpiło 21 czerwca br. "Transakcja nabycia w II terminie wezwania akcji Impexmetal S.A. przez spółkę Impexmetal S.A. (działającą jako nabywający) jest planowana w dniu 11 lipca 2019 roku

Browar Brodacz postanowił stworzyć agregator cateringowy

Warszawa, 24.03.2020 (ISBnews) - Browar Brodacz postanowił stworzyć agregator cateringowy, który w pierwszej kolejności będzie obsługiwał Trójmiasto, a docelowo będzie działał również w innych miastach wojewódzkich, poinformował prezes Tomasz Brzostowski. Jednocześnie 2% z każdej transakcji

Master Pharm odstąpił od negocjacji ws. zakupu podmiotu z branży farmaceutycznej

Warszawa, 21.12.2017 (ISBnews) - Master Pharm odstąpił od negocjacji w sprawie przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa z branży farmaceutycznej, podała spółka.  "Odstąpienie nastąpiło ze względu na brak porozumienia w zakresie modelu i wartości transakcji" - czytamy w

Stalprodukt ma zgodę urzędu antymonopolowego na przejęcie GO Steel Frydek Mistek

Warszawa, 16.02.2018 (ISBnews) - Stalprodukt otrzymał zgodę urzędu antymonopolowego w Turcji na przejęcie GO Steel Frydek Mistek, poinformowała spółka. Tym samym spełniony został warunek zawieszający wejście w życie umowy, dodano. "Zarząd emitenta informuje także, że zamknięcie transakcji

Tarczyński sprzedaje zakład produkcji mięsnej w Sławie za 28 mln zł

Warszawa, 17.05.2018 (ISBnews) - Tarczyński zawarł umowę przedwstępną sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa - zakładu produkcji mięsnej w Sławie na rzecz Zakładu Przetwórstwa Mięsnego "Sława", podał Tarczyński. Wartość transakcji sprzedaży ustalona została na 28 mln zł. 

Miraculum odwołało prognozę wyników na 2016 r.

Warszawa, 23.12.2016 (ISBnews) - Miraculum odwołuje prognozę wyników za rok 2016, podała spółka. "Głównym powodem niezrealizowania prognozy jest brak zawarcia transakcji, […] to jest niedojścia w terminie do 31.12.2016 roku transakcji udzielenia podmiotowi trzeciemu licencji ( w tym

Akcjonariusze Master Pharm wzywają do sprzedaży 7 028 494 akcji po 4,2 zł/szt.

. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji to 30 września, a przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji to 1 października 2020 r. We wcześniejszym komunikacie Master Pharm poinformował o zawarciu porozumienia akcjonariuszy przez Master Pharm, Max Welt Holdings LP, Pawła Klitę oraz Rafała

Wawel miał 13,73 mln zł zysku netto, 16,53 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

ekspozycja walutowa z tytułu zakupów importowych jest kalkulowana w cenie wyrobu gotowego. Niemniej jednak emitent dopuszcza możliwość zawierania walutowych transakcji terminowych związanych z zakupem waluty w zakresie niezbędnym na pokrycie bieżących zakupów surowcowych" - czytamy dalej. Spółka

Tarczyński złożył warunkową ofertę nabycia zorgan. części ZM Henryk Kania

celu zaspokojenie jej interesariuszy, w tym głównie jej pracowników i wierzycieli" - czytamy dalej. Złożona oferta ma charakter wstępny i warunkowy, tzn. jest uzależniona od spełnienia szeregu warunków zewnętrznych (niezależnych od spółki), typowych dla tego typu transakcji. Ewentualna

Eurocash wydłużył okres wyłączności dla transakcji przejęcia sieci Mila do 15 IX

Warszawa, 11.09.2017 (ISBnews) - Eurocash przedłużył ze sprzedającymi okres wyłączności na sfinalizowanie transakcji nabycia 100% udziałów spółki prawa cypryjskiego Domelius Limited, a także przejęcia kontroli nad spółkami zależnymi Mila Holding S.A., Mila S.A., Investpol 700 Mila oraz Koja-Mila

Ursus zawarł z Trioliet Polska przyrzeczoną umowę sprzedaży zakładu w Opalenicy

. Transakcja sprzedaży obejmuje w szczególności: (i) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości określonych umową oraz własność posadowionych na nich budynków; (ii) ruchomości określone odrębnym załącznikiem; (iii) produkcję w toku oraz inwentarz (w tym podzespoły, materiały, towary i wyroby) określone

Przyjęcie przez rząd projektu noweli ustawy o VAT planowane jest na III kw.

transakcji. Zmienione mają zostać przepisy, dotyczące faktur korygujących in plus (rozliczenie ma być dokonywane na bieżąco w momencie wystawienia faktury) Wprowadzone mają zostać ułatwienia dla eksporterów dla zastosowania stawki 0%. Obecnie przedsiębiorcy mają trudności (wiele towarów, m.in. do

Przegląd zmian prawnych wchodzących w życie w 2020 roku

dotychczasowych zasadach, czyli np. na ROR PRAWO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 1 stycznia 2020 r. wejdzie w życie ustawa, która ma ograniczyć zatory płatnicze. Nastąpi skrócenie (do maks. 30 dni od dnia doręczenia faktury) terminów zapłaty w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny (z

Master Pharm przedłuża ważność listu intencyjnego ws. akwizycji do końca X 2016

Warszawa, 10.10.2016 (ISBnews) - Master Pharm zawarł porozumienie dotyczące zmiany terminu negocjacji warunków przeprowadzenia transakcji nabycia do 50% udziałów w spółce działającej w obszarze farmacji i kosmetologii maksymalnie do końca 31 października 2016 roku, poinformowała spółka

Master Pharm ma list intencyjny ws. akwizycji z obszaru farmacji i kosmetologii

Warszawa, 23.09.2016 (ISBnews) - Master Pharm zawarł list intencyjny w sprawie określenia warunków objęcia 50% udziałów w spółce działającej w obszarze farmacji i kosmetologii, podała firma. "Warunkiem realizacji transakcji jest przeprowadzenie badania due diligence spółki, brak

Eurocash ma list intencyjny ws. przejęcia sieci Mila

sfinalizowanie transakcji do dnia 8 września 2017 r. (okres wyłączności). Powyższe oznacza, że sprzedający nie będą prowadzić w okresie wyłączności jakichkolwiek rozmów dot. transakcji z podmiotami innymi niż emitent. W okresie wyłączności sprzedający i emitent zamierzają zawrzeć przedwstępną umowę sprzedaży

Navigator/Fordata: Liczba transakcji M&A wzrosła r/r do 42 w III kw. 2017 r.

Warszawa, 03.10.2017 (ISBnews) - Liczba transakcji fuzji i przejęć (M&A) w Polsce wzrosła do 42 w III kw. 2017 r. z 33 transakcji rok wcześniej, wynika z raportu M&A Index Poland przygotowanego przez Fordata i Navigator Capital. W ujęciu sektorowym dominowały branże FMCG (21%), media/IT

MF: MPP będzie obowiązkowy dla wybranych transakcji od 1 listopada br.

zabezpieczenie budżetu państwa przed ryzykiem nieodprowadzenia VAT przez dostawcę, z drugiej zaś strony uwolni kontrahentów od ryzyka uwikłania w schematy, które zmierzają do wyłudzenia tego podatku i podniesie bezpieczeństwo podatkowe transakcji" - czytamy także. Chodzi w szczególności o płatności za

ARP odkupiła od syndyka dawne Zakłady Wyrobów Kamionkowych 'Marywil'

Warszawa, 29.07.2019 (ISBnews) - Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) odkupiła od syndyka dawne Zakłady Wyrobów Kamionkowych "Marywil"w Suchedniowie, podała Agencja. Wartość transakcji to niecałe 2 mln zł. "Inwestycja w Suchedniowie doskonale wpisuje się w nasze plany związane z

Master Pharm przedłuża negocjacje ws. zakupu podmiotu z branży farmacutycznej

Warszawa, 27.02.2017 (ISBnews) - Master Pharm zakończył proces due diligence podmiotu z branży farmaceutycznej w celu zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jednak obie strony na razie nie podjęły decyzji o sfinalizowaniu transakcji, podała spółka.  "Master Pharm [...] w

Grupa Kęty zakończyła przegląd opcji strategicznych

procesów dezinwestycyjnych lub dokonania transakcji o innej strukturze właścicielskiej" - czytamy w komunikacie. Ponadto grupa poddała analizie potencjalne cele - inwestycje rzeczowe i/lub kapitałowe, biorąc pod uwagę możliwość: "- pozyskania nowych kompetencji w segmencie wyrobów

Neuca kupiła spółkę realizującą badania kliniczne Clinmed Pharma

Warszawa, 09.04.2018 (ISBnews) - Neuca nabyła 100% udziałów Clinmed Pharma, spółki działającej w segmencie badań klinicznych, poinformowała Neuca.  "Przejęta spółka od 13 lat działa w segmencie badań klinicznych i jest wyspecjalizowania w zarządzaniu badaniami klinicznymi wyrobów

Grupa Eurocash nabyła pozostałe 56% akcji Frisco za 132,5 mln zł.

Eurocash Jacek Owczarek, cytowany w komunikacie. Transakcja nabycia akcji Frisco została sfinansowana z kredytu udzielonego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) w kwocie stanowiącej w złotych ekwiwalent 50 mln euro, przypomniano. Środki te, poza nabyciem Frisco, zostaną wykorzystane również

Anna Sobkowiak zbyła w wezwaniu wszystkie swoje akcje Pani Teresa Medica

Warszawa, 04.12.2015 (ISBnews) - Anna Sobkowiak zbyła wszystkie 1,96 mln dotychczas posiadanych akcji spółki Pani Teresa Medica, podała spółka. "Zbycie ww. akcji nastąpiło w związku z rozliczeniem przez dom maklerski (…) transakcji zbycia przedmiotowych akcji, (…), w

Sokołów złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia kontroli nad Gzellą

transakcja stanowi koncentrację w rozumieniu art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów" - czytamy w komunikacie.  Sokołów należy do grupy kapitałowej Danish Crown, działającej na różnych szczeblach sektora mięsnego (od szczebla uboju i rozbioru trzody chlewnej i bydła

Stalprodukt ma umowę nabycia GO Steel Frydek Mistek za 40 mln euro

odpowiednich urzędów antymonopolowych w Niemczech, Austrii oraz Turcji. Ostateczne wynagrodzenie, na które składa się płatność gotówkowa, płatność warunkowa oraz wartość przypisana do zawartej umowy handlowej, wyniesie do 40 mln euro" - czytamy w komunikacie. Powyższa transakcja pozwoli wzmocnić pozycję

UOKiK przedłużył postępowanie ws. przejęcia spółki Intra przez Neukę

przeprowadził badanie rynku, którym objęci zostali konkurenci uczestników transakcji. Wykazało ono, że po przejęciu może dojść do wzmocnienia pozycji spółki Neuca na lokalnym rynku hurtowej sprzedaży wyrobów farmaceutycznych do aptek. Dlatego postępowanie zostało przedłużone" – czytamy w komunikacie

Stalprofil zawarł z ArcelorMittal umowy na ponad 50 mln zł w ciągu miesiąca

Warszawa, 01.06.2016 (ISBnews) - Stalprofil zawarł kolejne transakcje zakupu wyrobów hutniczych o wartości 27,28 mln zł z ArcelorMittal Commercial Sections, poinformowała spółka. Łączna wartość umów zawartych przez Stalprofil z podmiotami z Grupy ArcelorMittal od 6 kwietnia 2016 r. wyniosła 50,99

NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 5,1% r/r, import - o 8,3% r/r w I kw.

mld zł, zaś wartość importu w wysokości 219,4 mld zł. O wzroście eksportu towarów o 3,4 mld zł, tj. o 1,6% zadecydowała głównie sprzedaż za granicę towarów konsumpcyjnych - trwałego użytku (głównie odbiorników telewizyjnych i mebli) oraz nietrwałych (wyrobów tytoniowych i środków higieny). Utrzymała

Rząd przyjmie w I kw. nowelę o odejściu od PKWiU 2008 w raportowaniu VAT

od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 2008 oraz wprowadzenie instytucji wiążącej informacji stawkowej (WIS), podano w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. "Projekt przewiduje: 1) Zmianę sposobu identyfikowania towarów i usług na

Gino Rossi ocenia wezwanie CCC za zgodne z interesem spółki, cenę jako godziwą

wzywający może umożliwić spółce sprzedaż jej wyrobów na rynkach zagranicznych, na których spółka do tej pory nie była obecna. W ocenie zarządu przeprowadzenie transakcji [...] jest rozwiązaniem uzasadnionym z punktu widzenia ekonomicznego interesu spółki oraz może pozwolić korzystać obu podmiotom z

Colian kupił 100% udziałów irlandzkiej Lily OBriens za wstępnie 33,82 mln euro

Warszawa, 27.12.2017 (ISBnews) - Colian Holding podpisał umowę nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym irlandzkiej spółki pod firmą Lily O'Brien's Holding Limited (LOBH) za 33,82 mln euro, podała spółka. Kupowany podmiot zajmuje się m.in. produkcją i dystrybucją wyrobów czekoladowych oraz

Cognor spłacił obligacje m.in. dzięki kredytowi w kwocie 60 mln euro

organiczny" - wyjaśnił Zoła. Oprocentowanie kredytu obrotowego i terminowego oparte jest na stawce WIBOR lub EURIBOR plus marża na poziomie rynkowym dla tego typu transakcji. Dla porównania, oprocentowanie spłaconych obligacji wynosiło 12,5% w skali roku. "Grupa Cognor jest wieloletnim klientem

Śnieżka ma umowę przejęcia węgierskiej spółki Poli-Farbe

działalności Poli-Farbe. Śnieżka ma także utrzymać zatrudnienie w Poli-Farbe do końca I połowy 2023 r., na poziomie co najmniej 70% zatrudnienia z dnia podpisania umowy. Będzie też prowadzić sprzedaż wyrobów pod markami należącymi do Poli-Farbe przez co najmniej 10 lat od zamknięcia I etapu transakcji

Advent International może przejąć wybrane aktywa Boryszewa i Impexmetalu - prasa

niezależnych źródłach udało się nam potwierdzić, że negocjacje weszły w finalną fazę. W styczniu miało się zacząć due diligence wybranych spółek, a gdy jego wynik będzie pozytywny, do transakcji dojdzie bardzo szybko" - czytamy w dzienniku. Boryszew poinformował w środę, że powziął od współpracującego

Czy mikropożyczka przysługuje każdemu ze wspólników, czy jednak na spółkę? Prawnicy Czytelnikom odc. 33

otrzymać pożyczkę trzeba być mikroprzedsiębiorcą, czyli przedsiębiorcą, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: · zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz · osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów

Impexmetal zdecydował o przeglądzie opcji strategicznych

rozważy poszukiwanie inwestora, zawarcie aliansu strategicznego, zmianę struktury grupy lub dokonanie innej transakcji. Przegląd opcji strategicznych ma na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowych celów biznesowych grupy" - czytamy dalej. Boryszew poinformował dziś o

Stalprodukt złożył wiążącą ofertę na zakup GO Steel Frydek Mistek z Czech

zorientowanym (blach transformatorowych) oraz blach walcowanych na zimno, podano także. "Ewentualna akwizycja pozwoli spółce na osiągniecie efektu synergii oraz poprawę efektu skali działalności. W wyniku transakcji łączne zdolności produkcyjne obu podmiotów w zakresie blach transformatorowych

UCS naliczył Konsorcjum Stali 20,5 mln zł zaległego podatku, 11,3 mln zł odsetek

. "W uzasadnieniu decyzji naczelnik, pomimo wniesionych przez emitenta zastrzeżeń, podtrzymał ustalenia wskazane w Protokole z badania ksiąg, o którym emitent informował w raporcie bieżącym nr 18/2016 z dnia 03.10.2016 r. Naczelnik zarzucił spółce, że transakcje z trzema kontrahentami mają charakter

Libet chce sfinalizować akwizycję Gerwing Sachsen w II kw.

przedmiotem transakcji, zlokalizowany jest w Saksonii, ok. 650 km od Warszawy. Fabryka dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym. Wchodząca w spółkę z Libetem firma Gerwing to znaczący niemiecki prywatny producent wyrobów z betonu, posiadający sześć fabryk na terenie Niemiec. Łączna ich powierzchnia

Przegląd informacji ze spółek

, poinformował prezes koncernu Daniel Obajtek. Gra "The Great Perhaps" zadebiutuje na konsoli Xbox 10 lipca br., podał Drageus Games. Celon Pharma złożył wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o udzielenie zgody na rozpoczęcie badania

Mercor zakłada utrzymanie ROE na poziomie 13% w strategii na lata 2020-2023

powiększonego o amortyzację, podkreślono. "Przez ostatnie 6 lat pracowaliśmy intensywnie, by wzmocnić naszą pozycję lidera w Polsce i jednocześnie wrócić do poziomu przychodów sprzed historycznej transakcji sprzedaży połowy biznesu pod koniec 2013 roku. Dziś, po zrealizowaniu tego celu, chcemy wdrażać

Biomed-Lublin ma list intencyjny ws kupna nieruchomości od PKO Leasing

Warszawa, 01.09.2017 (ISBnews) - Biomed-Lublin podpisał list intencyjny w sprawie zakupu nieruchomości zabudowanej w Mielcu od PKO Leasing, poinformowała spółka. W transakcji, Biomed-Lublin obniży koszty związane z leasingiem i dzierżawą nieruchomości w Mielcu, oraz z utrzymaniem jej. "W

Bowim kupi 1 286 548 akcji własnych od Konsorcjum Stali za 18 mln zł

jedynie techniczna, gdyż treść umowy została zaakceptowana przez DM BOŚ, podano także. Akcje, których dotyczy transakcja stanowią 6,59% udział w kapitale akcyjnym spółki. Bowim posiada obecnie 1 184 040 akcji własnych stanowiących 6,07% udziału w kapitale akcyjnym. Konsorcjum Stali S.A

Kalendarium ISBnews

styczeń-maj 2018 roku, produkcja wyrobów przemysłowych w 2017 roku --11:00: Spotkanie prasowe UOKiK 'Problemy rolników – wspólne działania UOKiK, Ministerstwa Rolnictwa i KOWR --12:00: Konferencja prasowa ws. ogłoszenia największej polskiej transakcji w ramach Programu COSME i Planu

Kalendarium ISBnews

: Główny Urząd Statystyczny opublikuje obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-maj 2018 roku, produkcja wyrobów przemysłowych w 2017 roku --12:00: Konferencja prasowa ws. ogłoszenia największej polskiej transakcji w ramach Programu COSME i Planu Inwestycyjnego dla

Kalendarium ISBnews

Urząd Statystyczny opublikuje obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-maj 2018 roku, produkcja wyrobów przemysłowych w 2017 roku --12:00: Konferencja prasowa ws. ogłoszenia największej polskiej transakcji w ramach Programu COSME i Planu Inwestycyjnego dla Europy

Kalendarium ISBnews

: Konferencja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej   CZWARTEK, 12 lipca --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-maj 2018 roku, produkcja wyrobów przemysłowych w 2017 roku --12:00: Konferencja prasowa ws

Kalendarium ISBnews

PIĄTEK, 25 maja --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje Biuletyn Statystyczny Nr 4/2018 - stopę bezrobocia w kwietniu 2018 r, BAEL w I kw. 2018 roku, Informację o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w kwietniu 2018 r., produkcję ważniejszych wyrobów przemysłowych w kwietniu 2018 roku

BIG InfoMonitor: Split payment pogarsza płynność co szóstej firmy

, przy transakcjach o wartości powyżej 15 tys. zł brutto - w przypadku 150 pozycji ujętych w załączniku nr 15 do ustawy o podatku VAT. Różnego rodzaju kategorie towarów i usług obejmują m.in. węgiel, koks, wyroby ze stali, komputery, procesory, telefony komórkowe, konsole do gier, części i akcesoria do

Strata netto Stalprofilu zwiększyła się r/r do 10,28 mln zł w III kw. 2016 r.

" – czytamy w raporcie. W związku z okresem korekty cen stali grupa kontynuowała działania, mające na celu ochronę wypracowywanej marży handlowej poprzez koncentrację na sprzedaży wyrobów charakteryzujących się wyższymi marżami oraz realizowanie transakcji handlowych objętych ubezpieczeniem

Stalprodukt miał 60,92 mln zł zysku netto, 73,51 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

Segmentu Profili, emitent podkreśla, że utrzymanie negatywnej relacji cen wsadu do cen wyrobów gotowych oraz znaczący wzrost importu negatywnie wpłynął na wynik segmentu. Emitent podkreśla znaczną zmienność rynku, która związana jest z nakładającymi się na siebie różnymi często sprzecznymi czynnikami

Biomed-Lublin sprzeda nieprodukcyjną nieruchomość w Lublinie

upoważniła zarząd do przeprowadzenia transakcji sprzedaży nieruchomości" – czytamy w komunikacie. Nieruchomość nie jest wykorzystywana w procesie produkcyjnym i stanowi element majątku trwałego przewidzianego w planie restrukturyzacyjnym do sprzedaży, jako zbędnego spółce. "Sprzedaż

Impexmetal ma umowę z Valeo na dostawę wyrobów za ok. 398 mln zł w l. 2017-19

Warszawa, 16.06.2016 (ISBnews) - Impexmetal podpisał z Valeo Systemes Thermiques umowę na dostawę wyrobów aluminiowych dla zakładów Grupy Valeo w latach 2017-19, podała spółka. Szacunkowa wartość umowy to ok. 398 mln zł. "Zarząd Impexmetal S.A. informuje, że w dniu 16 czerwca 2016 r

Bowim odwoła się od decyzji o naliczeniu dodatkowych 5,57 mln zł VAT

się od jego decyzji. "Decyzja naczelnika opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego jest naszym zdaniem niezasadna, ponieważ nie mieliśmy pojęcia o jakichkolwiek nieprawidłowościach. Z naszej strony dochowaliśmy należytej staranności i prawidłowo udokumentowaliśmy wszystkie transakcje. Dlatego też

Aflofarm nabył 100% udziałow Trec Nutrition, nie wyklucza dalszych akwizycji 

Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Aflofarm sfinalizował transakcję nabycia 100% udziałów Trec Nutrition. Spółka nie wyklucza kolejnych akwizycji firm działających w szeroko rozumianej branży zdrowotnej, poinformował prezes Aflofarmu Jacek Furman.  "Finalizacja transakcji jest

Prezydent podpisał nowelę dotycząca split payment i WIS

dodanym załączniku nr 15 do przedmiotowej ustawy. Wyłączone z obowiązku stosowania MPP będą należności wynikające z faktur dokumentujących transakcje realizowane w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, jeżeli podmiot, na rzecz którego dokonywana jest płatność, na dzień dokonania dostawy był

Work Service rozważa różne opcje ws. Exact Systems, m.in. pozyskanie inwestora

Warszawa, 05.07.2017 (ISBnews) - Work Service rozważa różne opcje strategiczne w zakresie przyszłości spółki zależnej Exact Systems, w tym m.in. transakcje typu M&A i transakcje związane z potencjalnym pozyskaniem inwestora strategicznego dla tego podmiotu, podał Work Service. "Emitent

Grupa Kęty szacuje wzrost sprzedaży na 5-15%, capex na ok. 140 mln zł w IV kw.

Warszawa, 24.10.2018 (ISBnews) - Grupa Kęty spodziewa się, że sprzedaż Segmentu Wyrobów Wyciskanych w IV kw. 2018 r. wzrośnie o ok. 10-15% r/r, Segmentu Systemów Aluminiowych - o ok. 10-15% r/r, a Segmentu Opakowań Giętkich - o ok. 5-10% r/r, podała spółka. Wydatki inwestycyjne mają w tym

CDRL obejmie 70% udziałów w spółce Broel produkującej czapki i dodatki dziecięce

transakcji jest poszerzenie asortymentu oferowanych przez emitenta wyrobów dziecięcych i zwiększenie poziomu jego dywersyfikacji. Produkcja spółki będzie kierowana także do sprzedaży na rynkach zagranicznych, w tym poprzez działającą na terenie Białorusi sieć Buslik, którą emitent nabył z dniem 1 stycznia

Bowim: Dodatkowo naliczony VAT nie wpłynie na naszą bieżącą działalność

roszczeń nie wpłynie na bieżącą działalność Grupy. "W przeszłości mieliśmy już podobną sytuację, która została rozstrzygnięta na naszą korzyść. Jesteśmy pewni swego - dochowaliśmy należytej staranności i prawidłowo udokumentowaliśmy wszystkie transakcje. Dodatkowo posiadamy oświadczenia dostawcy o

Bowim: Decyzja UC-S ws. 5,58 mln zł VAT ma rygor natychmiastowej wykonalności

nieprawidłowościach i prawidłowo dokumentowała wszystkie transakcje. "Spółka jest także w posiadaniu oświadczenia dostawcy o braku jego uczestnictwa w transakcjach karuzeli podatkowej. W związku z powyższym spółka będzie nadal podejmowała działania prawne zmierzające do uchylenia decyzji Urzędu. W przypadku

Główny akcjonariusz Pol-Mot Holding przejął 29,26% akcji Ursus Bus

elektrycznych autobusów, co przynosi korzyści nie tylko gospodarce i branży, ale przede wszystkim społeczeństwu" - powiedział Zarajczyk, cytowany w komunikacie. Zrealizowana transakcja jest zgodna ze strategią właściciela, która zakłada m.in. dywersyfikację oferty produktowej Ursus SA oraz dalsze

UOKiK ma zastrzeżenia wobec przejęcia Intry przez Neukę

postępowania antymonopolowego w sprawie przedmiotowej koncentracji wynika, że po przeprowadzeniu planowej transakcji na lokalnym rynku hurtowej sprzedaży wyrobów farmaceutycznych do aptek obejmującym obszar położony w promieniu do 110 km od hurtowni Intra zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Odrowąża dojdzie do

Zapisy w wezwaniu na akcje Pani Teresa Medica zostały przedłużone do 27 XI

Warszawa, 21.10.2015 (ISBnews) - Zapisy w wezwaniu Sigvaris Holding AG na akcje spółki Pani Teresa Medica zostały przedłużone do 27 listopada, podał pośredniczący w wezwaniu DM BZ WBK. Planowana data realizacji transakcji na GPW to 2 grudnia, a planowana data rozliczenia to 4 grudnia. "

Master Pharm ma list intencyjny w sprawie przejęcia w branży farmaceutycznej

farmaceutycznej" – czytamy w komunikacie. Warunkiem realizacji transakcji jest przeprowadzenie badania due diligence, brak wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności lub zdiagnozowania nieujawnionych faktów dotyczących przedsiębiorstwa, a w konsekwencji określenie przez strony ostatecznych warunków

Mercor: Środki z emisji akcji zainwestujemy w produkcję i sprzedaż mcr Silboard

w zakładzie produkcyjnym w Mirosławiu koło Płocka. Wartość transakcji wyniosła 3 mln zł netto. Jak podała wtedy spółka, linia technologiczna pozwoli grupie na dokończenie rozpoczętej inwestycji w płytę mcr Silboard i przejście od produkcji demonstracyjnej do produkcji przemysłowej tego wyrobu

Eurocash ma warunkową zgodę UOKiK na przejęcie PDA

obowiązku wyłączenia z transakcji pomiędzy Eurocash, a KJD Investment (udziałowca PDA) hurtowni napojów alkoholowych należącej do PDA, zlokalizowanej w Pabianicach" - czytamy w komunikacie. W październiku br. UOKiK wydał zastrzeżenia do koncentracji polegającej na przejęciu przez Eurocash

Neuca odstąpiła od nabycia 100% udziałów w Intra

zostali konkurenci uczestników transakcji wykazało, że po przejęciu może dojść do wzmocnienia pozycji Neuki na lokalnym rynku hurtowej sprzedaży wyrobów farmaceutycznych do aptek. Dlatego postępowanie zostało przedłużone. UOKiK wyraził ostatecznie zgodę na przejęcie kontroli nad Intra na

Neuca ma zgodę UOKiK na przejęcie 100% udziałów w Intra

przejęcia przez Neuca kontroli nad Intra. Urząd podał wówczas, że badanie rynku, którym objęci zostali konkurenci uczestników transakcji wykazało, że po przejęciu może dojść do wzmocnienia pozycji Neuki na lokalnym rynku hurtowej sprzedaży wyrobów farmaceutycznych do aptek. Dlatego postępowanie zostało

Kolporter sfinalizował umowę zakupu 25% + 1 udział w KDWT należącej do Eurocash

. Kolporter objął 25% + 1 udział w KDWT w zamian za aport w postaci wszystkich udziałów w nowo utworzonej firmie Service FMCG, do której Kolporter wniósł działalność w zakresie dystrybucji wyrobów tytoniowych oraz artykułów spożywczych, napojów oraz pozostałych artykułów szybkozbywalnych. Z zakresu transakcji

Master Pharm odstąpił od nabycia udziałów w spółce z obszaru farmacji, kosmetykó

Warszawa, 27.10.2016 (ISBnews) - Master Pharm odstąpił od zamiaru przeprowadzenia transakcji nabycia do 50% udziałów w spółce działającej w obszarze farmacji i kosmetologii po przeprowadzeniu jej due diligence, podała spółka. "Zarząd Master Pharm S.A. informuje, w że po przeprowadzeniu

Karo wnioskuje do UOKiK o zgodę na przejęcie Walcowni Dziedzice z grupy Hutmena

wpłynął 18 grudnia, sprawa jest w toku. "Koncentracja ma nastąpić w formie przejęcia kontroli na skutek transakcji nabycia akcji spółki. Spółka KARO - Biuro Handlu Zagranicznego sp. z o.o. planuje dokonanie zakupu 100% akcji w spółce Walcownia Metali 'Dziedzice' S.A., finansując transakcję

Mercor kupił linię technologiczną do produkcji płyt mcr Silboard za 3 mln zł

Warszawa, 22.05.2019 (ISBnews) - Grupa Mercor kupiła kompletną linię technologiczną, która służyć będzie do produkcji płyt ogniochronnych mcr Silboard w zakładzie produkcyjnym w Mirosławiu koło Płocka, podała spółka. Wartość transakcji wynosi 3 mln zł netto. Grupa zawarła już umowę kredytu

UOKiK skierował postępowanie dot. przejęcia sieci Mila przez Eurocash do II fazy

połowie września br., przypomniano. "Transakcja wpisuje się w strategię budowy przez Grupę Eurocash ogólnopolskiej sieci supermarketów opartej zarówno na współpracy z partnerami prowadzącymi sklepy franczyzowe, jak i na prowadzeniu własnych placówek wspierających rozwój sieci w nowych regionach

UOKiK rozpoczął II etap postępowania ws. przejęcia przez Eurocash spółki Partner

Warszawa, 13.08.2018 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) skierował do drugiego etapu postępowanie w sprawie przejęcia przez Eurocash kontroli nad spółką Partner, podał urząd. W tej sprawie konieczne jest przeprowadzenie badań rynku "Transakcja dotycząca przejęcia

Zysk netto FFiL Śnieżka wzrósł r/r do 15,31 mln zł w I kw. 2017 r.

osiągnięte wyniki finansowe grupy kapitałowej w ciągu pierwszego kwartału 2017 roku była wyższa sprzedaż zrealizowana na wszystkich najważniejszych rynkach. Na zrealizowany zysk netto wpłynęły nieco wyższe ceny surowców, podwyżka cen wyrobów oraz wyższe koszty finansowe w porównaniu do analogicznego okresu

CPU: Przedświąteczna liczba wizyt w małych sklepach spadła o 30% r/r

liderem wzrostu w zakresie średniej wartości koszyka (+53%), bardzo wyraźnie odzwierciedla też umacniający się trend rzadszych i większych zakupów. Od 4 tygodni notuje on narastające wzrosty obrotów, przy równoczesnej obniżonej liczbie transakcji. Podobnie zachowują się napoje bezalkoholowe oraz słodkie i

Biomed-Lublin sprzedał ZF Polpharma prawa do marki Lakcid za 17 mln zł netto

Farmaceutyczne Polpharma (ZF Polpharma), za łączną cenę 17 mln zł netto, poinformowała spółka. "Transakcja obejmuje m.in.: • Sprzedaż rejestrów wszystkich wariantów marki Lakcid, Lakcid Forte i Lakcid L – obejmujące wszystkie SKUs marki parasolowej Lakcid (transfer praw i obowiązków podmiotu

Skarbówka zaciska legislacyjną garotę na szyjach przedsiębiorców [NOWE OBOWIĄZKI]

sprawdzenie, czy rachunek jego kontrahenta znajduje się w wykazie. Kto zapłaci za transakcję o wartości ponad 15 tys. zł na rachunek, którego na białej liście nie ma, to... ma problem. - W pierwszej kolejności taki podatnik nie zaliczy takiego wydatku do kosztów uzyskania przychodów oraz będzie solidarnie

Aluform z Grupy Kęty nabył spółkę w Słowenii za 2,5 mln euro

Wyrobów Wyciskanych (SWW). "Dzięki zawartej transakcji SWW zwiększy sprzedaż do odbiorców działających w kluczowych dla AHA EMMI obszarach sprzedaży" - czytamy dalej. W lutym br. Grupa Kęty podała, że rozważa dwa kierunki potencjalnych akwizycji: w Segmencie Wyrobów Wyciskanych przedmiotem

Kalendarium ISBnews

2018 roku, produkcja wyrobów przemysłowych w 2017 r. --10:00: Konferencja prasowa Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju nt. aktualnych działań w ramach programu Dostępność Plus --11:00: Konferencja prasowa Elektrowni Ostrołęka --11:00: Spotkanie prasowe UOKiK pt

Bounty Brands przejmuje Unitop, polskiego producenta wyrobów z sezamu i słodyczy

Warszawa, 13.11.2017 (ISBnews) - Bounty Brands Holdings Limited przejmuje Unitop, polskiego producenta wyrobów sezamowych i innych słodyczy, poinformowała spółka. Transakcja podlega zwyczajowo przyjętym warunkom finalizacji, a jej zamknięcie spodziewane jest w grudniu 2017 r. "Przejęcie

Eurocash ma przedwstępną umowę przejęcia właściciela sieci Mila za 350 mln zł

Warszawa, 15.09.2017 (ISBnews) - Eurocash zawarł przedwstępną umowę dotyczącą przejęcia 100% udziałów w spółkach kontrolujących Mila S.A. – właściciela sieci 188 supermarketów zlokalizowanych głównie w centralnej Polsce. Wartość transakcji, która musi uzyskać zgodę Urzędu Ochrony

MOL przejmuje niemiecką spółkę Aurora, zajmującą się recyklingiem plastiku

. W ocenie MOL transakcja wzmocni pozycję spółki jako dostawcy komponentów dla sektora motoryzacyjnego i jest zgodna z założeniami strategii do 2030 roku, by rozszerzać portfolio petrochemiczne o produkty o większej wartości dodanej. "Zgodnie z założeniami strategii MOL 2030, chcemy stać się

Impexmetal ma list intencyjny ws. sprzedaży spółek segmentu handlowego 

spółce FŁT Polska, stanowiących 98,35% kapitału i głosów na WZA, podał Impexmetal. "Intencją stron jest uzgodnienie szczegółowych warunków (w tym cenowych) przeprowadzenia potencjalnej transakcji zbycia udziałów na rzecz kupującego w oparciu m.in. o rezultaty weryfikacji sytuacji prawnej oraz

Eurocash zadowolony z decyzji UOKiK, liczy na szybkie przejęcie Eko Holding

Warszawa, 13.12.2016 (ISBnews) - Eurocash jest zadowolony z decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), który stwierdził, że transakcja przejęcia Eko Holding przez Eurocash może doprowadzić do istotnego ograniczenia konkurencji na trzech lokalnych rynkach. Eurocash uważa, że ta

Miraculum negocjuje z Rubid 1 warunki leasingu zwrotnego marek Gracja i Wars

Warszawa, 12.08.2015 (ISBnews) - Miraculum rozpoczęło negocjacje z Rubid 1 w sprawie porozumienia o kształcie leasingu zwrotnego marek Gracja i Wars, podała spółka. Strony ustaliły orientacyjny termin zakończenia negocjacji na 30 września 2015 roku. "Podstawą tego typu transakcji jest