transakcje papierami

lko, ToP, ISB

Znamy listę 36 spółek i 40 serii obligacji zakwalifikowanych do krótkiej sprzedaży

Znamy listę 36 spółek i 40 serii obligacji zakwalifikowanych do krótkiej sprzedaży

Zgodę na wprowadzenie na warszawskiej giełdzie nowych regulacji tzw. krótkiej sprzedaży, umożliwiającej zarabianie na spadkach kursów papierów wartościowych, KNF udzieliła już w kwietniu. W regulaminie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych pojawiły się zmiany, które mają na celu wzmocnienie bezpieczeństwa takich transakcji.

Ile to kosztuje i dlaczego tak drogo. Zlecenie maklerskie

Inwestor giełdowy, zanim cokolwiek zarobi albo straci na transakcji, jest pewien jednego - musi zapłacić prowizję maklerską za przekazanie zlecenia na giełdę. Płaci po trochu domowi maklerskiemu, giełdzie i Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych.

Afera w Credit Suisse: Maklerzy zawyżali wartość obligacji

Branża bankowa znów w szoku. Szwajcarski gigant Credit Suisse odkrył, że kilku jego maklerów, by ukryć nieudane transakcje, nielegalnie zawyżyło wartość kupionych papierów wartościowych o prawie 2 mld euro!

GNB ma list intencyjny z Idea Bankiem ws. zakupu wierzytelności wys. do 2 mld zł

Warszawa, 14.08.2020 (ISBnews) - Getin Noble Bank (GNB) zawarł z Idea Bank list intencyjny dotyczący podjęcia działań zmierzających do zawarcia transakcji zakupu od Idea Bank nabytych wcześniej przez tę spółkę wierzytelności leasingowych oraz pożyczkowych o wartości nominalnej nie większej niż 2

MF zaoferuje obligacje na jedynym przetargu zamiany w sierpniu

Warszawa, 31.07.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) zaoferuje obligacje na jedynym przetargu zamiany – 6 sierpnia. Przetargi sprzedaży bonów skarbowych nie są planowane, poinformował resort. Na przetargu zamiany resort będzie chciał odkupić papiery serii DS1020, WZ0121, PS0421 i

Citi Handlowy współorganizował transakcje sekurytyzacji wart. 4,5 mld zł w br.

papierów zabezpieczonych aktywami w Europie wyniosła 74,3 mld euro w 2018 roku i była o 17% wyższa niż rok wcześniej. Najwięcej transakcji zostało przeprowadzonych przez podmioty z Wielkiej Brytanii, na drugim i trzecim miejscu plasowały się odpowiednio podmioty z Niemiec i Holandii. 

MF sprzedało na przetargu zamiany obligacje za 3,54 mld zł

Warszawa, 06.08.2020 (ISBnews) - Na przetargu zamiany Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje skarbowe sześciu serii o łącznej wartości 3 539,911 mln zł, odkupując w zamian (w operacji bezgotówkowej) papiery zapadające w październiku 2020 r. oraz styczniu, kwietniu i maju 2021 r. o łącznej

W wezwaniu PKN Orlen na akcje Energi zawarto transakcje na 331 313 082 akcji

w ramach wezwania było: *· 33 533 320 akcji zdematerializowanych spółki, uprawniających do 33 533 320 głosów. Transakcja zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 21 kwietnia 2020 r., dotyczyła akcji objętych zapisami złożonymi w dniach od 31 stycznia 2020 r. do 9

Grupa GPW planuje uruchomić giełdową Platformę Żywnościową w marcu

Warszawa, 26.02.2020 (ISBnews) - Platforma Żywnościowa Giełdowego Rynku Towarów Rolno-Spożywczych zostanie uruchomiony w marcu br., zapowiedział prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) Marek Dietl. Na początku dostępne będą transakcje spotowe na zboża. "Uruchomienie

MF zaoferuje obligacje 6 serii na przetargu zamiany w czwartek

, oferując w zamian (w transakcji bezgotówkowej) obligacje serii: OK0521, PS0424, WZ0525, WZ1129, DS1029 i WS0447, podał resort. Wcześniej MF poinformowało, że w jedynym przetargu obligacji zaplanowanym na 26 lipca zostaną zaoferowane papiery serii OK0521 / PS0424 / WZ0525 / WZ1129 / DS1029 możliwe inne

Best nabył 100 tys. sztuk obligacji własnych za ok. 10 mln zł w celu umorzenia

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach platformy Catalyst. 23 kwietnia br. Best informował, że planuje skupić obligacje własne o wartości nominalnej 100 zł za sztukę. Łączna wartość przeprowadzonych transakcji skupu obligacji nie przekroczy 5 mln zł. Skup obligacji nastąpi w

Bank Pekao umożliwił płatności zbliżeniowe do kwoty 100 zł bez PIN-u

Warszawa, 20.03.2020 (ISBnews) - Bank Pekao zwiększył wysokość limitu dla transakcji zbliżeniowych bez PIN do 100 zł, podał bank. Ograniczenie korzystania z gotówki oraz dotykania ogólnodostępnych powierzchni w miejscach publicznych może realnie zminimalizować ryzyko zachorowania na COVID-19

Idea Bank ma list intencyjny dot. sprzedaży 25% akcji Idea Getin Leasing

Warszawa, 28.07.2020 (ISBnews) - Idea Bank zawarł z Getin Holding (GH) oraz LC Corp list intencyjny dotyczący podjęcia działań zmierzających do zawarcia transakcji sprzedaży przez bank na rzecz GH i przy udziale LC Corp 25% posiadanych akcji Idea Getin Leasing (IGL), podał bank. Idea Bank

MF sprzedało na przetargu zamiany obligacje za 1,94 mld zł

Warszawa, 09.07.2020 (ISBnews) - Na przetargu zamiany Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje skarbowe pięciu serii o łącznej wartości 1 942,135 mln zł, odkupując w zamian (w operacji bezgotówkowej) papiery zapadające w październiku 2020 r. oraz styczniu, kwietniu i maju 2021 r. o łącznej

MF zaoferuje obligacje za 3-6 mld zł na jedynym przetargu sprzedaży w lipcu

i konsultacji z inwestorami, dodał resort. Na przetargu zamiany resort będzie chciał odkupić papiery serii DS1020, WZ0121, PS0421 i OK0521, oferując w zamian (w transakcji bezgotówkowej) obligacje serii OK0722 / PS0425 / WZ0525 / WZ1129 / DS1030 oraz ewentualnie inne obligacje typu WS albo IZ

MF sprzedało na przetargu zamiany obligacje za 3,58 mld zł

Warszawa, 25.06.2020 (ISBnews) - Na przetargu zamiany Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje skarbowe pięciu serii o łącznej wartości 3 582,494 mln zł, odkupując w zamian (w operacji bezgotówkowej) papiery zapadające w październiku 2020 r. oraz styczniu, kwietniu i maju 2021 r. o łącznej

Idea Bank usunął awarię, która powodowała podwójne księgowania części transakcji

zaksięgowanych transakcji" - podano także. Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 20,47 mld zł na koniec 2018 r. (ISBnews)

MF odwołało przetarg zamiany obligacji planowany na czwartek

; OK0419, oferując w zamian (w transakcji bezgotówkowej) obligacje serii OK0720 / PS0123 / WZ0524/ WS0428 / WZ0528. Na ostatnim przetargu zamiany obligacji w sierpniu br. sprzedano papiery za 4,76 mld zł. (ISBnews)  

Fundusz PE zrezygnował z potencjalnej transakcji nabycia akcji Idea Banku

Warszawa, 29.10.2019 (ISBnews) - Po przeprowadzeniu badania due diligence fundusz typu private equity zrezygnował z udziału w potencjalnej transakcji nabycia akcji Idea Banku, podał bank. "Zarząd Idea Bank S.A. informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym od doradcy transakcyjnego

MF sprzedało na przetargu zamiany obligacje za 6,28 mld zł

Warszawa, 06.02.2020 (ISBnews) - Na przetargu zamiany Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje skarbowe pięciu serii o łącznej wartości 6 284,764 mln zł, odkupując w zamian (w operacji bezgotówkowej) papiery zapadające w kwietniu, lipcu i październiku 2020 r. oraz w styczniu 2021 r. o łącznej

RPP obniżyła stopy proc., NBP będzie dalej prowadzić transakcje repo

- prowadził operacje zasilające sektor bankowy w płynność poprzez transakcje repo. "Jednocześnie NBP będzie prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych oraz dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego

Idea Bank: Idea Money musi skorygować deklarację podatkową za 2018 r.

2018 r. transakcją połączenia transgranicznego spółki ze spółką Idea Investment Sarl. "W wyniku dokonanych w toku kontroli ustaleń, w ocenie organu różnica w podatku należnym do zapłaty przez spółkę za rok podatkowy 2018 wynosi 150 492 160 zł. Spółce przysługuje prawo złożenia korekty uprzednio

Artur Cieślik został powołany na wiceprezesa zarządu Grupy Lotos

2000 do roku 2005. Od roku 2018 związany z PKN Orlen, gdzie wykonywał obowiązki doradcy zarządu oraz dyrektora wykonawczego ds. strategii, podano w komunikacie. Specjalizuje się w prawie papierów wartościowych oraz prawie handlowym. Doradzał przy transakcjach dotyczących nabywania spółek i

W wezwaniu ogłoszonym przez PPL nabyto 10 543 286 akcji Baltony

Warszawa, 02.03.2020 (ISBnews) - W wezwaniu ogłoszonym na akcje Baltony przez Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze przedmiotem transakcji nabycia przez wzywającego, w dniu 2 marca 2020 r., na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie było 10 543 286 akcji spółki, podał 

MF sprzedało na przetargu zamiany obligacje za 2,21 mld zł

Warszawa, 13.12.2019 (ISBnews) - Na przetargu zamiany Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje skarbowe pięciu serii o łącznej wartości 2 207,551 mln zł, odkupując w zamian (w operacji bezgotówkowej) papiery zapadające w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku 2020 r. o łącznej wartości  2

MF sprzedało na przetargu zamiany obligacje za 4,14 mld zł

170,27 mln zł, podał resort. Resort odkupił obligacje serii WZ0120 o wartości 416,2 mln zł, serii PS0420 za 1 124,225 mln zł, serii OK0720 o wartości 2 095,301 mln zł oraz serii DS1020 o wartości 534,544 mln zł. W transakcji bezgotówkowej resort sprzedał papiery serii OK0722 za 236,123 mln zł

MF sprzedało na przetargu zamiany obligacje za 2,66 mld zł

648,58 mln zł, podał resort. Resort odkupił obligacje serii WZ0120 o wartości 315 mln zł, serii PS0420 za 737,912 mln zł, serii OK0720 o wartości 807,525 mln zł oraz serii DS1020 o wartości 788,143 mln zł. W transakcji bezgotówkowej resort sprzedał papiery serii OK0722 za 503,48 mln zł, PS1024

MF sprzedało na przetargu zamiany obligacje za 8,04 mld zł

978,514 mln zł, podał resort. Resort odkupił obligacje serii WZ0120 o wartości 2 165,089 mln zł, serii PS0420 za 2 116,31 mln zł, serii OK0720 o wartości  1 391,441 mln zł oraz serii DS1020 o wartości 2 305,674 mln zł. W transakcji bezgotówkowej resort sprzedał papiery serii OK0722 za 1

Silvair rozpoczął przygotowania do nowej emisji papierów wartościowych

, podała spółka. "Emisja papierów wartościowych ma być przeprowadzona w formie oferty prywatnej […] skierowanej do inwestorów instytucjonalnych poza Stanami Zjednoczonymi w oparciu o Regulację S wydaną na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi

MF sprzedało na przetargu zamiany obligacje za 4,79 mld zł

Warszawa, 19.09.2019 (ISBnews) - Na przetargu zamiany Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje skarbowe sześciu serii o łącznej wartości 4 786,452 mln zł, odkupując w zamian (w operacji bezgotówkowej) papiery zapadające w październiku 2019 r. oraz w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku 2020

KNF przyjęła projekt nowelizacji Rekomendacji A

Warszawa, 05.03.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie przyjęła projekt założeń nowelizacji Rekomendacji A, dotyczącej zarządzania ryzykiem towarzyszącym zawieraniu przez banki transakcji na rynku instrumentów pochodnych, podała KNF.  Komisja przypomniała, że

MF sprzedało na przetargu zamiany obligacje za 5,7 mld zł

Warszawa, 05.09.2019 (ISBnews) - Na przetargu zamiany Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje skarbowe sześciu serii o łącznej wartości 5 702,592 mln zł, odkupując w zamian (w operacji bezgotówkowej) papiery zapadające w październiku 2019 r. oraz w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku 2020

Glamox zawarł umowy nabycia 42,1 mln akcji ES-System w wyniku wezwania

Warszawa, 09.12.2019 (ISBnews) - W wyniku wezwania na sprzedaż akcji ES-System zostały zawarte dziś transakcje nabycia 42 096 603 akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, podał pośredniczący w transakcji Dom Maklerski mBanku. "Rozliczenie zawartych transakcji nastąpi w dniu

MF zaoferuje obligacje za 4-8 mld zł na jedynym przetargu sprzedaży w kwietniu

, podano także. Na przetargu 25 kwietnia zostaną zaoferowane papiery serii OK0521 / PS0424 / WZ0524 / WZ0528 / DS1029 możliwe inne obligacje typu WS albo IZ o łącznej wartości 4 000 - 8 000 mln zł, podano w komunikacie. Na przetargu zamiany resort będzie chciał odkupić papiery serii OK0419, PS0719

Pekao: UniCredit zamknął pozycję w akcjonariacie banku

technicznym akcjonariuszem Banku Pekao. "W ramach transakcji M&A pomiędzy UniCredit a PZU oraz Polskim Funduszem Rozwoju ogłoszonej w grudniu 2016 roku, UniCredit sprzedał strategiczny pakiet 32,8% akcji Banku Pekao. W rękach UniCredit pozostał wówczas mniejszościowy pakiet akcji Banku Pekao, na

Termin wezwania na akcje BSC Drukarni Opakowań przedłużony do 26 marca

transakcji nabycia akcji na GPW: 31 marca 2020 r. Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji: 3 kwietnia 2020 r." - czytamy w komunikacie. Pierwotnie zapisy na sprzedaż akcji w wezwaniu przyjmowane miały być od 12 lutego do 12 marca br. Rozliczenie transakcji sprzedaży akcji miało

A&R Carton uzgodnił przejęcie akcji BSC Drukarni Opakowań od 2 akcjonariuszy

r. ze spółką A&R Carton AB główne warunki potencjalnej transakcji zmierzającej do przejęcia przez A&R Carton kontroli nad spółkami JS Holding sp. z o.o. oraz Green Place S.A., posiadającymi akcje emitenta, czyli prowadzącej do pośredniego nabycia akcji emitenta przez A&R Carton" - czytamy w

Vantage Development złożył do KNF wniosek o wycofanie z obrotu na GPW

Warszawa, 16.01.2020 (ISBnews) - Vantage Development złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o udzielenie zezwolenia na wycofanie wszystkich swoich akcji z obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podała spółka. Jak podano, spółka

MF zaoferuje obligacje za 3-6 mld zł na 1 przetargu sprzedaży w lutym

WZ0120 oferując w zamian (w transakcji bezgotówkowej) obligacje serii OK0521 / PS0424 / WZ0524/ WZ0528 / DS1029, podano także.  Pod koniec grudnia MF podało, że zorganizuje 4-6 przetargów sprzedaży obligacji skarbowych w I kw. 2019 r., oferując papiery o łącznej wartości 20-30 mld zł i

MF sprzedało na przetargu zamiany obligacje za 5,52 mld zł

wartości 5 605,688 mln zł, podał resort. Resort odkupił obligacje serii DS1019 za 1 106,563 mln zł, serii WZ0120 o wartości 115 mln zł, serii PS0420 za  1 082,000 mln zł oraz serii  OK0720 o wartości 3 302,125 mln zł. W transakcji bezgotówkowej resort sprzedał papiery serii OK0521

Globalworth Holding skupił 1 075 178 akcji Globalworth Poland Real Estate N.V.

wezwaniu. "W wyniku wezwania zawarto w dniu 25 czerwca 2019 r. transakcje, których przedmiotem było łącznie 1 075 178 akcji spółki Globalworth Poland Real Estate N.V." - czytamy w komunikacie. W dniu rozliczenia transakcji, tj. 28 czerwca 2019 r., wzywający nabędzie prawa z wszystkich akcji

MF zaoferuje obligacje za 3-5 mld zł na jedynym przetargu sprzedaży w marcu

, podano także. Na przetargu 8 marca zostaną zaoferowane papiery serii OK0521 / PS0424 / WZ0524/ WZ0528 / DS1029 / możliwe inne obligacje typu WS albo IZ o łącznej wartości 3 000- 5 000 mln zł, podano w komunikacie. Na przetargu zamiany resort będzie chciał odkupić papiery serii OK0419, PS0719, DS1019

Ergis złożył do KNF i GPW wnioski o wycofanie akcji z obrotu giełdowego

Warszawa, 24.12.2019 (ISBnews) - Ergis złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wnioski o wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym, podała spółka. "W związku z podjęciem przez nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki w dniu 19

MF sprzedało na przetargu zamiany obligacje za 4,74 mld zł

łącznej wartości 4 676,137 mln zł, podał resort. Resort odkupił obligacje serii PS0719 za 734,343 mln zł, serii DS1019 o wartości 1 424,471 mln zł, serii WZ0120 za 585,308 mln zł oraz serii PS0420 o wartości 1 932,015 mln zł. W transakcji bezgotówkowej resort sprzedał papiery serii OK0521 za 530,519

MF sprzedało na przetargu zamiany obligacje za 4,6 mld zł

łącznej wartości 4 550,328 mln zł, podał resort. Resort odkupił obligacje serii PS0719 za 2 280,392 mln zł, serii DS1019 o wartości 466,717 mln zł, serii WZ0120 za 556,619 mln zł oraz serii PS0420 o wartości 1 246,6 mln zł. W transakcji bezgotówkowej resort sprzedał papiery serii OK0521 za 205,554 mln

MZN Property złożył wniosek do KNF o zgodę na wycofanie akcji z obrotu na GPW

MZN Property S.A. z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." - czytamy w komunikacie. W czerwcu zarząd GPW zdecydował o zawieszeniu obrotu na głównym rynku akcjami spółki MZN Property

MF sprzedało na przetargu zamiany obligacje za 5,71 mld zł

łącznej wartości 5 701,389 mln zł, podał resort. Resort odkupił obligacje serii PS0719 za 1 395,495 mln zł, serii DS1019 o wartości  278,296 mln zł, serii WZ0120 za 2 190,207 mln zł oraz serii PS0420 o wartości 1 837,391 mln zł. W transakcji bezgotówkowej resort sprzedał papiery serii OK0521 za

Pekao przedłużyło umowę na obsługę terminali z Biedronką i Hebe

właśnie kontraktu na obsługę terminali. Zgodnie z porozumieniem, Pekao będzie wdrażać w sklepach sieci najnowsze rozwiązania z zakresu transakcji bezgotówkowych" - czytamy w komunikacie. Biedronka i Hebe postanowiły kontynuować dotychczasową współpracę z Bankiem Pekao, który zaproponował

MF zaoferuje obligacje 5 serii na przetargu zamiany w czwartek

. Na przetargu zamiany zaplanowanym na 10 maja resort będzie chciał odkupić papiery serii PS0718, OK1018 i WZ0119 , oferując w zamian (w transakcji bezgotówkowej) obligacje serii OK0720 / PS0123 / WZ0524/ WS0428 / WZ0528. Wcześniej pod koniec kwietnia, resort finansów poinformował, że na zaplanowanym

MCI Capital otrzymał oferty sprzedaży łącznie 945 259 akcji

Warszawa, 14.02.2020 (ISBnews) - MCI Capital otrzymał od akcjonariuszy oferty sprzedaży 945 259 akcji, podała spółka, powołując się na dane Noble Securities. "Rozliczenie transakcji sprzedaży powyższych akcji na rzecz spółki zaplanowane jest na dzień 14 lutego 2020 r. Podmiotem

MF sprzedało na przetargu zamiany obligacje za 4,21 mld zł

wartości 4 114,148 mln zł, podał resort. Resort odkupił obligacje serii PS0719 za 1 158,725 mln zł, serii DS1019 o wartości 658,719 mln zł, serii WZ0120 za 781,5 mln zł oraz serii PS0420 o wartości 1 515,204 mln zł. W transakcji bezgotówkowej resort sprzedał papiery serii OK0521 za 96,28 mln zł, PS1024

Akcjonariusze Ergisu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW

Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Ergisu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), wynika z uchwał podjętych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu. "Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Ergis S.A. z siedzibą w Warszawie

Prezes Pekao liczy na dobry rok dla finansowania transakcji M&A przez bank

Warszawa, 09.01.2019 (ISBnews) - Rok 2019 zapowiada się pozytywnie z punktu widzenia fuzji i przejęć oraz możliwości udziału Banku Pekao w finansowaniu tego rodzaju transakcji, uważa prezes Pekao Michał Krupiński.  "Mamy dużą liczbę potencjalnych projektów. Jesteśmy

Play sfinalizował transakcję przejęcia Grupy 3S

. Wszystkie warunki zawieszające w związku z transakcją zostały spełnione, a zatem transakcja została zamknięta. "Stronami sprzedającymi były Ambrosia CEE Holding S.à r.l. (część Polish Enterprise Fund VII, funduszu private equity zarządzanego przez Enterprise Investors) i trzech założycieli

MF sprzedało na przetargu zamiany obligacje za 4,07 mld zł

wartości 3 980,571 mln zł, podał resort. Resort odkupił obligacje serii PS0719 za 1 493,618 mln zł, serii DS1019 o wartości 642,68 mln zł, serii WZ0120 za 458,65 mln zł oraz serii PS0420 o wartości 1 385,623. W transakcji bezgotówkowej resort sprzedał papiery serii OK0521 za 371,071 mln zł, WZ0524 za

CMR/PIH: Sprzedaż w sklepach małoformatowych wzrosła o 5,7% r/r w maju

wartość sprzedaży w sklepach małoformatowych do 300 m2 była o 5,7% wyższa niż w maju 2019 r., natomiast liczba transakcji obniżyła się w tym czasie o 20%. W maju 2020 r. klienci odwiedzali pobliskie placówki rzadziej niż przed rokiem, ale robili większe zakupy - średnia wartość transakcji w maju 2020 r

GPW: Skrócenie godzin sesji to ryzyko istotnego spadku obrotów oraz płynności  

Warszawa, 01.07.2020 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podziela stanowisko Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (FESE), że ewentualne skrócenie godzin sesji mogłoby wywołać negatywne skutki dla polskiego rynku kapitałowego oraz wpłynąć niekorzystnie

MF sprzedało na przetargu zamiany obligacje za 4,56 mld zł

wartości 4 463,802 mln zł, podał resort. Resort odkupił obligacje serii OK0419 za 1 163,662 mln zł, serii PS0719 za 628,6 mln zł, serii DS1019 o wartości 784,79 mln zł oraz serii WZ0120 za 1 886,75 mln zł. W transakcji bezgotówkowej resort sprzedał papiery serii OK0521 za 217,896 mln zł, PS0424 za 1

Spółka zależna TAG Immobilien posiada 100% akcji Vantage Development

Warszawa, 13.01.2020 (ISBnews) - TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs rozliczył transakcje nabycia akcji w wezwaniu na Vantage Development i posiada obecnie 100% kapitału spółki, podało Santander Biuro Maklerskie jako podmiot pośredniczący. "Zgodnie z warunkami wezwania, w dniu 13

Bank Pekao umożliwia podłączenie kart Visa do płatności Garmin Pay i Fitbit Pay

dostęp do pieniędzy, nawet gdy nie mają przy sobie portfela. Innym powodem, który skłania konsumentów do korzystania z telefonu bądź zegarka do płacenia jest bezpieczeństwo transakcji. Na urządzeniach mobilnych z funkcją płatności nie są bowiem przechowywane żadne wrażliwe dane karty. Ponadto każda

MF sprzedało na przetargu zamiany obligacje za 9,49 mld zł

wartości 7 123,883 mln zł, podał resort. Resort odkupił obligacje serii OK0419 za 2 083,8 mln zł, serii PS0719 za 1 509 mln zł, serii DS1019 o wartości 1 762 mln zł oraz serii WZ0120 za 1 769,083 mln zł. W transakcji bezgotówkowej resort sprzedał papiery serii OK0521 za 456,668 mln zł, PS0424 za 2

A&R Carton przejął akcje BSC Drukarni Opakowań od dwóch akcjonariuszy

Warszawa, 22.01.2020 (ISBnews) - Janusz Schwark i Arkadiusz Czysz - akcjonariusze BSC Drukarni Opakowań poprzez spółki JS Holding i Green Place - zawarli umowy realizujące przejęcie tych spółek przez A&R Carton AB, podała BSC Drukarnia Opakowań. "Na podstawie umów realizujących transakcję

PwC: Na GPW odnotowano 5 IPO, w Europie - 28 w I poł. 2020 r.

Warszawa, 06.08.2020 (ISBnews) - Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowano 5 IPO w I połowie 2020 r. wobec 9 w analogicznym okresie ubiegłego roku. Łączna wartość przeprowadzonych ofert na GPW w pierwszych dwóch kwartałach (łącznie na rynku regulowanym oraz NewConnect

KNF skierowała do GPW żądanie zawieszenia obrotu akcjami Krezusa

Warszawa, 06.08.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami Krezusa z powodu okoliczności wskazujących na możliwość dokonywania obrotu akcjami spółki z naruszeniem interesów inwestorów, podała

MF sprzedało na przetargu zamiany obligacje za 9,49 mld zł

9 337,586 mln zł, podał resort. Resort odkupił obligacje serii OK0419 za 2 106,314 mln zł, serii PS0719 za 4 346,040 mln zł, serii DS1019 o wartości 812,835 mln zł oraz serii WZ0120 za 2 072,397 mln zł. W transakcji bezgotówkowej resort sprzedał papiery serii OK0521 za 1 302,380 mln zł, PS0424

Bain & Co: Liczba transakcji PE spadła w I-IV, inwestorzy czekają z przejęciami

fundusze zainwestowały 8,6 mld USD w papiery wartościowe spółek publicznych, które mają trudności z szybkim pozyskaniem finansowania od banków" - czytamy dalej w komunikacie. Jak wynika z wyliczeń Bain & Company, fundusze private equity mniej chętnie w tym roku angażowały się w transakcje sprzedaży

GPW: Wycofanie akcji Vantage Development z obrotu nastąpi z dniem 9 kwietnia

Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) ustaliła, że dniem wycofania akcji Vantage Development z obrotu na rynku głównym GPW będzie 9 kwietnia 2020 r., podała spółka. "W związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia spółce

mBank wykupi obligacje trzech serii o łącznej wartości nom. 147,57 mln euro

euro z terminem wykupu w 2022 roku, podał bank w podsumowaniu wyników oferty wykupu papierów wyemitowanych przez mBank oraz mFinance France. Przewidywana data rozliczenia oferty wykupu to 10 czerwca 2020 r. "Bank informuje, że przyjmie do wykupu wszystkie obligacje prawidłowo przedstawione do

Idea Bank udostępnił płatności zbliżeniowe Google Pay

niej kartę debetową Idea Banku. W celu dokonania transakcji wystarczy odblokować telefon i zbliżyć go do czytnika zbliżeniowego bankomatu lub terminalu płatniczego. Realizowane w ten sposób płatności do wysokości 100 zł nie wymagają podania kodu PIN. Do działania usługi niepotrzebne jest połączenie

Prezes GPW: Notowania na giełdzie nie zostaną zawieszone

Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - Notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) nie zostaną zawieszone, zapewnił prezes GPW Marek Dietl. "Obecnie nie widzimy żadnych przesłanek do zawieszenia obrotu. GPW, jak i cały rynek pod względem operacyjnym działają w sposób

PZU Życie ma zgody na nabycie koronaobligacji PFR w kwocie do 2 mld zł

właściwej ocenie informacji przez opinię publiczną w związku z tym, że decyzja o realizacji transakcji wymaga uzyskania pozytywnej opinii innego organu, tj. rady nadzorczej PZU Życie SA. Natychmiastowe podanie informacji do publicznej wiadomości po podjęciu uchwały jedynie przez zarząd PZU Życie SA mogłoby

Idea Bank: Sprzedaż non core business to uznawany sposób rekapitalizacji

Warszawa, 20.08.2020 (ISBnews) - Planowana przez Idea Bank sprzedaż spółki Idea Money, którą oprotestował Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), to sposób na rekapitalizację banku za pośrednictwem transakcji, które zmniejszają aktywa ważone ryzykiem - a jest to działanie, które Międzynarodowy Fundusz

MF zaoferuje obligacje za 4-8 mld zł na 1 przetargu sprzedaży w lipcu

przetargu 27 lipca zostaną zaoferowane papiery serii OK0720 / PS0123 / WZ0524/ WS0428 / WZ0528, możliwe inne obligacje typu WS albo IZ, podano w komunikacie. Na przetargu zamiany resort będzie chciał odkupić papiery serii PS0718, OK1018 i WZ0119 , oferując w zamian (w transakcji bezgotówkowej) obligacje

MF sprzedało na przetargu zamiany obligacje za 4,35 mld zł

wartości 4 318,1 mln zł, podał resort. Resort odkupił obligacje serii WZ0119 za 1 096,5 mln zł, serii OK0419 za  2 399,6 mln zł, serii PS0719 za 528 mln zł oraz serii DS1019 o wartości 294 mln zł. W transakcji bezgotówkowej resort sprzedał papiery serii OK0521 za 250,81 mln zł, PS0424 za 1

NBP planuje m.in. operacje strukturalne outright buy 13 i 27 maja

Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Narodowy Bank Polski (NBP) planuje przeprowadzić w maju br. operacje podstawowe w postaci cotygodniowych emisji 7-dniowych bonów pieniężnych, a także dwie operacje strukturalne, w postaci transakcji typu outright buy - 13 i 27 maja, podał bank centralny. "

MOL przeprowadził ofertę obligacji na kwotę 28,4 mld HUF

Węgier. MOL zamierza doprowadzić do notowania obligacje na XBond, platformie obrotu prowadzonej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Budapeszcie. "Dzięki sfinalizowaniu tej transakcji MOL osiągnął wysoce konkurencyjne warunki finansowania" - czytamy dalej. Węgierski koncern MOL prowadzi

PKN Orlen chce mieć docelowo 100% udziałów w Enerdze

Gdańsk, 27.04.2020 (ISBnews) - PKN Orlen docelowo będzie chciał mieć 100% udziałów w Enerdze i wycofać tę spółkę z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), zapowiedział prezes Daniel Obajtek. "Orlen zawsze ma zasadę, by docelowo mieć 100% udziałów w przejmowanych spółkach. Tak

Bank Pekao umożliwił korporacjom oraz MŚP zdalne założenie rachunku

obywatelstwo polskie oraz ważny dowód osobisty i drugi dokument ze zdjęciem. Dla kont założonych w sposób zdalny przez firmy z segmentu MŚP obowiązuje limit dzienny dla transakcji wynoszący 100 tys. zł i miesięczny w kwocie 1 mln zł. W przypadku korporacji warunki są zapisane w umowie rachunku. Zniesienie

MF sprzedało na przetargu zamiany obligacje za 6,97 mld zł

798,664 mln zł, podał resort. Resort odkupił obligacje serii WZ0119 za 1 965 mln zł, serii OK0419 za 1 948,1 mln zł, serii PS0719 za 1 144,564 mln zł oraz serii DS1019 o wartości 1 741 mln zł. W transakcji bezgotówkowej resort sprzedał papiery serii OK0721 za 519,674 mln zł, PS0424 za 2 964,322 mln zł

Akcjonariusze Ergisu zdecydowali o zniesieniu dematerializacji akcji

Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Ergisu postanowiłi o zniesieniu dematerializacji wszystkich akcji spółki, to jest 37 789 941 akcji , oraz o wycofaniu ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, wynika z 

MF sprzedało na przetargu zamiany obligacje za 8,22 mld zł

, podał resort. Resort odkupił obligacje serii WZ0119 za 4 522,522 mln zł, serii OK0419 za 1 912,036 mln zł oraz PS0719 za 1 630,000 mln zł. W transakcji bezgotówkowej resort sprzedał papiery serii OK0721 za 834,941 mln zł, PS0424 za 2 350,230 mln zł, WZ0524 za 2 208,781 mln zł, WS0428 za 2 499,390

Termin zapisów w wezwaniu na ABC Data został wydłużony do 17 kwietnia

Warszawa, 18.03.2019 (ISBnews) - Termin zakończenia zapisów w wezwaniu na sprzedaż akcji ABC Data został wydłużony do 17 kwietnia z 18 marca, podało Santander BM jako podmiot pośredniczący "Termin zakończenia przyjmowania zapisów na akcje: 17 kwietnia 2019 r. Przewidywany dzień transakcji

Hitachi Capital Polska podniósł cenę w wezwaniu na PCM do 22,25 zł za akcję

ramach wezwania trwającego do 22 lutego br. Hitachi Capital Polska chce nabyć 100% akcji PCM i wycofać spółkę z Giełdy Papierów Wartościowych. Przewidywanym dniem zawarcia transakcji na GPW jest 27 lutego br., a dniem rozliczenia transakcji przez KDPW jest 4 marca br., przypomniano w komunikacie. 6

Wikana zaprosiła do sprzedaży do 1,5 mln akcji po 1 zł sztuka

. "Przedmiotem oferty zakupu są akcje wyemitowane przez spółkę, w tym: a) akcje notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oznaczone kodem PLELPO000016, b) akcje zwykłe na okaziciela serii H mające formę materialną, nienotowane na rynku regulowanym

GPW wykluczyła z obrotu giełdowego akcje Qumak w upadłości

Warszawa, 16.08.2019 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podjął uchwałę w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na głównym rynku GPW akcji spółki Qumak w upadłości, podała giełda. "W związku z wykluczeniem, o którym mowa w § 1, ostatnim dniem

MF: Sześć banków ma mandat na przygotowanie emisji 10- i 30-letnich Green Bonds

. Morgan, PKO BP, Santander oraz Societe Generale otrzymały mandat na zorganizowanie emisji 10- i 30-letnich obligacji nominowanych w euro tzw. Green Bonds. Termin przeprowadzenia transakcji uzależniony jest od warunków rynkowych" - czytamy w komunikacie. Na początku 2018 r. Ministerstwo Finansów

GPW zawiesiła obrót akcjami MZN Property w związku ze squeeze outem

Warszawa, 05.06.2020 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydował o zawieszeniu obrotu na głównym rynku akcjami spółki MZN Property, w związku z przekazanym zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji, podała Giełda. "Zarząd Giełdy

Mercator Medical chce skupić do 567 000 akcji własnych po cenie 50 zł/szt.

, wyemitowanych przez spółkę, zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLMRCTR00015, co stanowi około 5,35% kapitału zakładowego spółki i uprawnia do wykonywania około 3,86% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w zaproszeniu do składania

MF sprzedało na przetargu zamiany obligacje za 7,22 mld zł (aktualizacja)

wartości 1 762 mln zł oraz serii WZ0120 za 1 769,083 mln zł. W transakcji bezgotówkowej resort sprzedał papiery serii OK0521 za 456,668 mln zł, PS0424 za 2 726,07 mln zł, WZ0524 za 2 234,867 mln zł, WZ0528 za 1 021,283 mln zł oraz DS1029 o wartości 780,736 mln zł. Na poprzednim przetargu zamiany - w

Aplisens ogłosił skup 7,25% akcji po 12 zł za szt.

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Aplisens S.A. o jednostkowej wartości nominalnej 0,2 zł, będących zdematerializowanymi akcjami zwykłymi na okaziciela, oznaczonymi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLAPLS000016, w liczbie nie większej niż 913 250 co stanowi nie

MF może zaoferować obligacje za max. 5 mld zł na 1 przetargu sprzedaży w IV kw.

informacji o podaży papierów skarbowych. Na przetargu 25 października zostaną zaoferowane papiery serii OK0722 / PS1024 / WZ0525 / DS1029/ WZ1129, możliwe są też inne obligacje typu WS albo IZ. Na przetargu zamiany resort będzie chciał odkupić (w transakcji bezgotówkowej) papiery serii: WZ0120, PS0420

MF sprzedało na przetargu zamiany obligacje za 4,76 mld zł

wartości 4 753,478 mln zł, podał resort. Resort odkupił obligacje serii OK1018 za 1 821,051 mln zł, WZ0119 za 1 864,044 mln zł oraz OK0419 za 1 068,383 mln zł.  W transakcji bezgotówkowej resort sprzedał papiery serii OK0720 za 874,682 mln zł, PS0123 za 1 2 046,609 mln zł, WZ0524 za 934,418 mln zł

MCI.TechVentures sprzedaje cały posiadany pakiet akcji w Geewa

optymalnego właściciela dla spółki. Applovin to strategiczny inwestor, który może zapewnić spółce dalszy dynamiczny wzrost, będąc jedną z największych platform akwizycji użytkowników gier mobilnych na świecie" - powiedział dyrektor Inwestycyjny w MCI odpowiedzialny za transakcję Maciej Bogaczyk, cytowany

W wezwaniu na akcje Gekoplastu zawarto transakcje na 6 008 801 walorów

Warszawa, 25.01.2018 (ISBnews) - W wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Gekoplast zawarto transakcje, których przedmiotem było 6 008 801 akcji, poinformował Trigon Dom Maklerski. "Rozliczenie transakcji nastąpi w dniu 26 stycznia 2018 r." - czytamy w komunikacie

Bank Pekao przygotował ofertę Pożyczki Ekspresowej online dla klientów MŚP

banku wybrani na podstawie zaawansowanych metod oceny zdolności kredytowej opartych na rozwiniętej analityce danych i sztucznej inteligencji. Pożyczka jest skierowana do klientów, którzy dokonują transakcji za pośrednictwem banku i do tej pory nie korzystali z finansowania, podano również. Klient ma

TGE wprowadziła obrót gazem w SGT na Rynku Dnia Bieżącego

oznaczenie SGT_RDB_DD-MM-RR. Za rozliczenie i rozrachunek transakcji odpowiada Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych, w ramach pełnionej przez nią funkcji Giełdowej Izby Rozrachunkowej, podano także. Towarowa Giełda Energii (TGE) to spółka zależna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. GPW prowadzi rynek

Fortuna: W ramach II okresu zapisów w wezwaniu Fortbet nie zawarto transakcji

Warszawa, 09.06.2017 (ISBnews) - W ramach drugiego okresu przyjmowania zapisów w wezwaniu Fortbet Holdings Limited na 467 028 akcji spółki Fortuna Entertainment Group N.V. nie zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) żadne transakcje kupna imiennych akcji zwykłych spółki

MF sprzedało na przetargu zamiany obligacje za 5,9 mld zł

wartości 5 728,039 mln zł, podał resort. Resort odkupił obligacje serii PS0718 za 2 343,267 mln zł, OK1018 za 1 767,216 mln zł oraz WZ0119 za 1 617,556 mln zł.  W transakcji bezgotówkowej resort sprzedał papiery serii OK0720 za 1 493,033 mln zł, PS0123 za 1 203,465 mln zł, WZ0524 za 803,975

Akcja kredytowa Banku Pekao wzrosła o 7,8% r/r w I kw., wskaźnik NPL: 5,2%

korporacyjnych łącznie z nieskarbowymi papierami dłużnymi wzrosły o 7,8% r/r dzięki silnej dynamice w segmencie średnich przedsiębiorstw (15,7% r/r) oraz rosnącym istotnie należnościom leasingowym" - czytamy w raporcie. Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) wyniósł 5,2% na koniec I kw. wobec 5,4% rok

Mercor chce pozyskać inwestora finansowego w zamian za nowe akcje

prowadzić rozmowy z potencjalnymi inwestorami. Zamiarem spółki jest zakończenie negocjacji i doprowadzenie do zawarcia umów dotyczących rozważanej transakcji na początku III kwartału 2019 r. "Po przeprowadzeniu analizy możliwych struktur transakcji dotyczących spółki i jej grupy kapitałowej za