transakcje opcyjne

LC Corp B.V. nabył 25% akcji Idea Leasing za 107,54 mln zł (sprostowanie)

czasie pod warunkiem nabycia przez LC Corp B.V. akcji. Cena sprzedaży akcji opcyjnych w wykonaniu opcji call zostanie określona zgodnie z następującym wzorem: cena call = wartość godziwa IL na dzień wykonania opcji call / liczba wszystkich akcji IL x ilość akcji IL objęta opcją call, pomniejszona o

Western Union BS wprowadził usługę zarządzania ryzykiem walutowym dla firm

walutowe. Wykonują one bowiem transakcje tylko na rynku bieżącym i z reguły najgorzej radzą sobie z identyfikowaniem ryzyka walutowego występującego w czasach dużej zmienności.  "Małe i średnie przedsiębiorstwa zmagają się z wieloma wyzwaniami podczas dokonywania płatności międzynarodowych, co

OncoArendi Therapeutics: OATD-01 ma potencjał stać się 'miliardowym' lekiem

nami światowy rynek farmaceutyczny. Naszym celem strategicznym jest generowanie istotnych przychodów z umów partneringowych i licencyjnych, a w perspektywie 5-10 lat wprowadzenie pierwszego polskiego leku na rynek światowy" - wskazał Szumowski.  Według jego słów, analiza transakcji

Prezesi spółek mogą zapłacić milionowe kary z powodu opcji

- Sytuacja jest dynamiczna, a w kręgu zainteresowania komisji pojawiają się następne spółki - mówi Łukasz Dajnowicz z KNF. Postępowania wszczęte wobec nich mają wyjaśnić, czy firmy właściwie informowały inwestorów o ryzyku, na jakie się naraziły, zawierając feralne transakcje opcyjne. Jeśli nadzór

Ropczyce mają ekspertyzę potwierdzającą racjonalność zawartych opcji walutowych

transakcji opcyjnych uwzględniając ówczesne realia i stan wiedzy. "Z perspektywy czasu jakakolwiek ocena tych działań może być oczywiście diametralnie inna. Dlatego zarzut nieracjonalności tamtych decyzji uważamy za całkowicie bezpodstawny. Jesteśmy w stanie to udowodnić, w oparciu o ekspertyzę

Polski rząd podłożył nogę frankowiczom? Awantura o Trybunał

; unieważniać umowę. Jakie polski rząd ma argumenty? "W sekcji C załącznika I do dyrektywy 2004/39/WE wymieniono następujące instrumenty finansowe (instrumenty pochodne): transakcje opcyjne, transakcje typu futures, swaps, umowy terminowe na stopę procentową oraz inne kontrakty na instrumenty pochodne

Police chcą 71 milionów od Pekao SA

Police chcą 71 milionów od Pekao SA

zabezpieczenia swych transakcji, gdy euro kosztowało znacznie poniżej 4 zł. Tymczasem w ostatnich miesiącach 2008 r. kurs euro drastycznie rósł. Banki zażądały wówczas sprzedaży im walut po kursie ustalonym w umowach opcyjnych. Na koniec 2008 r. przyniosło to "Policom" stratę w kwocie 123 mln zł

Firmy znalazły sposób na opcje

, Zelmer i Ropczyce - informuje "Puls Biznesu". Podobno Zbigniew Przybysz, prezes i właściciel pomorskiej spółki Kram znalazł furtkę, żeby unieważnic opcyjne umowy z bankami. Chodzi o "bariery włączające i wyłączające opcje w umowach, ich definicję". Według Krama banki miały naciągać

Posypały się kary KNF na giełdowe spółki

Chemiczna spółka CIECh została ukarana za nieprzekazanie w terminie informacji o transakcjach opcyjnych, które groziły nieograniczonymi stratami. Wcześniej Komisja Nadzoru Finansowego za to samo przewinienie ukarała wiele innych spółek: Fabryki Mebli "Forte" (150 tys. zł), Fotę (150 tys

KNF: Opcje walutowe o połowę lżejsze

twierdzą, że spekulacji dopuszczało się nie więcej niż 10 proc. obsługiwanych przez nie firm. One też jednak ponoszą konsekwencje ryzykownych transakcji opcyjnych - od pół roku są zmuszone zawiązywać rezerwy na poczet potencjalnych strat.

Kolejna kara za opcje walutowe dla PKM Duda

Zdaniem KNF zawarcie transakcji walutowych przez Dudę niosło ryzyko nieograniczonej straty i spółka powinna o tym poinformować niezwłocznie w ciągu 24 godzin. Tymczasem upłynęło wiele miesięcy, zanim ta informacja poufna została podana przez spółkę. Kurs koncernu na giełdzie się załamał. To już

Firmy muszą oddać z opcji już tylko 2,21 mld zł

Najnowsze dane Komisji Nadzoru Finansowego wskazują, że zmniejsza się problem opcji w całej naszej gospodarce. Jego kumulacja nastąpiła na przełomie roku, gdy doszło do gigantycznego osłabienia złotego, co wpędziło w straty setki polskich przedsiębiorstw, które zawarły wcześniej umowy opcyjne z

-W 2010 Zelmer chce powtórzyć zysk z 2007 r.

producenta drobnego sprzętu AGD spadł do 25 milionów złotych, na co negatywny wpływ miały transakcje opcyjne zawierane w celu zabezpieczenia sprzedaży eksportowej. W 2009 roku był on zaś na poziomie prawie 12 milionów złotych, a obniżyły go odpisy na utratę wartości gruntów. -Planujemy istotne zwiększenie

"Kara dla Dudy to ostrzeżenie"

spekulacyjnych transakcji opcyjnych, a posiadane instrumenty pochodne nie stanowią zagrożenia dla wyniku finansowego. KNF uznał, że prezes Duda dopuścił się manipulacji informacją. - Będę się odwoływał od decyzji KNF, kiedy otrzymam jej uzasadnienie. Decyzja nie jest jeszcze prawomocna - zapowiedział nam Maciej

Czy bank ma sumienie?

? - Wypowiedziałem się przeciwko transakcjom, które są niedopasowane do sytuacji i chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że jeszcze w ubiegłym roku - kiedy ta sprawa nie była głośna - zachęcałem i banki, i przedsiębiorców, żeby na drodze negocjacji rozwiązali te problemy. Bardzo krytycznie oceniam sytuację, w której

Jak wyjść z opcji

koszty obsługi transakcji opcyjnych. Porozumienie z BRE Bankiem nie kończy procesu restrukturyzacji portfela opcji walutowych. Prowadzone będą negocjacje z pozostałymi bankami. Ale nie wszystkie spółki mogą się pochwalić takim wyjściem z pata opcji walutowych. Spółka Odlewnie Polskie ze Starachowic

Trzęsienie ziemi w bankowości

musi szukać źródeł dochodu gdzie indziej.Wymaga to jednak czasu i inwestycji. Do tego wszystkiego wreszcie wybuchła bomba opcyjna, która dotąd w sektorze banków tylko cichutko tykała. Wiadomo było, że na ryzyko wystawiony jest Bank Millennium, oraz że z opcjami do czynienia miało też m.in. ING. Nie

Koncern mięsny w dołku

beneficjentami zawieranych przez polskie firmy transakcji opcyjnych, z premedytacją rozegrały sytuację. Była to przemyślana strategia, która dała im olbrzymie zyski, a polskie przedsiębiorstwa wpędziła w tarapaty. Myślę, że zaplanowano spektakularny atak na złotówkę polegający na bardzo dużym jej wzmocnieniu, a