transakcje eksportowe

jar

Euler Hermes przestał ubezpieczać eksport do Grecji

Euler Hermes przestał ubezpieczać eksport do Grecji

Największy na świecie ubezpieczyciel transakcji handlowych Euler Hermes zawiesił ubezpieczanie transakcji eksportowych do Grecji - informuje ?Daily Telegraph?

Zarząd KUKE Finance z prezesem Konradem Klimkiem powołany na kolejną kadencję

ryzyka niewypłacalności kontrahenta. Jest członkiem Polskiego Związku Faktorów, gdzie Konrad Klimek pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Wykonawczego PZF. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Jako jedyna firma w Polsce

Janusz Władyczak ma zgodę KNF na objęcie funkcji prezesa KUKE

zarządu KUKE SA" – czytamy w komunikacie. Pod koniec stycznia nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy KUKE powołało Janusza Władyczaka na prezesa. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Jako jedyna firma w Polsce prowadzi

Zarząd KUKE powołany w tym samym składzie na nową kadencję

zakresie ubezpieczeń eksportowych gwarantowanych przez Skarb Państwa, gdzie KUKE jest jedynym podmiotem oferującym takie instrumenty w kraju, wartość udzielonej ochrony w przypadku średnio- i długoterminowych transakcji wyniosła 2,07 mld zł, czyli była aż o 58,2% wyższa niż rok wcześniej" - czytamy

Janusz Władyczak został powołany na prezesa KUKE

Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Jako jedyna firma w Polsce prowadzi także ubezpieczenia eksportowe oraz gwarancje ubezpieczeniowe gwarantowane przez Skarb Państwa. (ISBnews)

Pesa ma finansowanie Santandera i ubezpieczenie KUKE w białoruskim kontrakcie

Santander wsparliśmy sprzedaż eksportową Pesy. Dodatkowo jest to dla Grupy Santander szczególnie istotna transakcja pod względem obecności na nowym rynku, jakim jest dla nas Białoruś. Jesteśmy przekonani, że ten rok będzie owocny w podobne transakcje, w których Grupa Santander weźmie udział"

KUKE ma nowe ubezpieczenie dla eksporterów do UE i OECD na czas kryzysu

, że odbiorca doceni to i będzie chętniej współpracował również w dobrych czasach" – podkreślił Władyczak. Zawarcie umowy i zarządzanie nią będzie odbywać się w formie elektronicznej, podało KUKE. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) ubezpiecza transakcje handlowe

Bank Pekao z gwarancjami KUKE otwiera linię gwarancyjną stoczni Crist

Warszawa, 03.01.2019 (ISBnews) - Bank Pekao podpisał umowę udzielenia linii gwarancyjnej stoczni Crist - niezbędną do dalszej ekspansji zagranicznej - zabezpieczonej regwarancją przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), podało KUKE. Jest to pierwsza transakcja o takiej

KNF wyraziła zgodę na powołanie Marka Czerskiego na prezesa KUKE

Warszawa, 30.08.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na powołanie Marka Czerskiego na prezesa Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), podał urząd. KUKE od 1991 roku ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców, oferując usługi zapewniające

BGK udzielił kredytu Unibepowi wys. 53,6 mln euro na projekt w Charkowie

% produktów i usług dostarczanych i realizowanych z kontraktu eksportowego będzie pochodzić bezpośrednio z Polski, podano także. "Polscy eksporterzy w BGK szukają przede wszystkim finansowania sprzedaży eksportowej na rynkach tzw. podwyższonego ryzyka. Poprzez realizację transakcji dajemy szansę

KUKE: Wartość ubezpiecz. obrotu i gwarancji wzrosła o 20% do 48,9 mld zł w 2018

KUKE) w 2018 roku ubezpieczyły transakcje handlowe i inwestycje na kwotę 2,48 bln USD, co oznacza wzrost o 7% r/r. "Unia Berneńska poinformowała, że agencje ubezpieczeń kredytów eksportowych w niej zrzeszone w 2018 roku ubezpieczyły transakcje handlowe i inwestycje na kwotę 2,48 bln USD. To aż

KUKE: Liczba upadłości firm spadła o 45,5% r/r do 30 w kwietniu

znaleźć na rynku odpowiedniej ochrony. O produkty aplikują firmy z wielu branż, które pomimo niesprzyjającego otoczenia są w stanie kontynuować, a nawet zwiększać eksport na rynki rozwinięte" - powiedział Ślagórski. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) ubezpiecza transakcje handlowe

KUKE zabezpieczy wierzytelności zw. z kontraktem PMG z Grupy Famur w Rosji

Warszawa, 19.01.2017 (ISBnews) - Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) zabezpieczy wierzytelności eksportowe spółki Polskie Maszyny Górnicze (PMG) z Grupy Famur w kontrakcie na dostawę maszyn górniczych do Rosji, podała KUKE. "Polska spółka PMG SA (Grupa Famur) jest dostawcą

KUKE: Liczba upadłości firm wzrosła o 31,8% r/r do 58 w lipcu

pandemii, widać już wzrost niewypłacalności wśród producentów materiałów budowlanych" - podsumował Ślagórski. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Jako jedyna firma w Polsce prowadzi także ubezpieczenia długoterminowych

KUKE: Liczba upadłości firm wzrosła o 50% r/r do 57 w czerwcu

Eksportowych (KUKE) ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Jako jedyna firma w Polsce prowadzi także ubezpieczenia długoterminowych projektów eksportowych o charakterze inwestycyjnym oraz produkty z gwarancjami Skarbu Państwa. Należy do Grupy PFR. (ISBnews)

KUKE: Zatory płatnicze mogą okazać się kłopotem, jeśli nastąpi spowolnione gosp.

materiale. Według cytowanych przez KUKE danych Krajowego Rejestru Długów, aż 15% przedsiębiorstw ponosi koszty opóźnień w płatnościach na poziomie 10-19% ogółu kosztów, rośnie też odsetek firm, gdzie poziom ten przekracza 30%. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych ubezpiecza transakcje handlowe

Prezes KUKE: Wartość dodana branży ubezpieczeń wyniesie ok. 2% PKB w 2018 r.

Korporacja. "Widoczne tendencje dotyczące ubezpieczeń wskazują, że ich udział w kształtowaniu i stabilizowaniu gospodarki będzie się zwiększał wraz ze wzrostem świadomości społecznej" - podsumowano w materiale. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) ubezpiecza transakcje handlowe

Rząd chce umożliwić ubezpieczycielom scedowanie części ryzyka na Skarb Państwa

COVID-19" - czytamy w informacji. Cesja ryzyka ma objąć ubezpieczenia należności zarówno w obrocie krajowym, jak i z transakcji eksportowych z Polski. Udział Skarbu Państwa w ryzyku, w zakresie wypłaty odszkodowań, wynosił będzie 80% do momentu, gdy kwota wypłaconych przez zakład ubezpieczeń

Pekao i KUKE podpisały umowę ws. wspólnej oferty dla eksporterów

rozliczania prowadzonych transakcji handlowych na rynki większości krajów świata. Akredytywy eksportowe dedykowane będą polskim eksporterom, którzy planują bądź prowadzą już ekspansję zagraniczną w formie eksportu towarów lub usług na rynki krajów o podwyższonym poziomie ryzyka, w szczególności do krajów

KUKE: Liczba upadłości firm wzrosła o 16,7% r/r do 49 w maju

. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Jako jedyna firma w Polsce prowadzi także ubezpieczenia długoterminowych projektów eksportowych o charakterze inwestycyjnym oraz produkty z gwarancjami Skarbu Państwa. Należy do Grupy PFR. (ISBnews

BGK: Wielton ma umowę z bankiem dot. kontraktu eksportowego z firmą Binke z Mali

długoterminowego zobowiązania handlowego, które w porównaniu z kredytem jest rozwiązaniem prostszym i bardziej korzystnym. Wartość nowych transakcji zrealizowanych dzięki wykupowi przez BGK wierzytelności kontraktów eksportowych w 2019 r. wyniosła ponad 160 mln zł. To kwoty, które realnie wspierają polski eksport

Control Process otrzymała wsparcie KUKE i Pekao przy estońskim kontrakcie

Warszawa, 25.02.2019 (ISBnews) - Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) wraz z Bankiem Pekao udostępniły nowe rozwiązanie finansowe wspierające polskich eksporterów. Składa się na nie gwarancja kontraktowa zwrotu zaliczki oraz prefinansowanie kontraktu eksportowego połączone z

KUKE oczekuje dalszego ożywienia eksportu branży jachtowej

Eksportowych (KUKE) ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Jako jedyna firma w Polsce prowadzi także ubezpieczenia długoterminowych projektów eksportowych o charakterze inwestycyjnym oraz produkty z gwarancjami Skarbu Państwa. Należy do Grupy PFR. (ISBnews)  

KUKE ubezpieczyła należności handlowe o wartości 43,5 mld zł w 2018 r.

przedsiębiorstwa odczują niższe tempo rozwoju strefy euro, a w przypadku ryzyk krajowych najistotniejszym wydaje się spadek rentowności części podmiotów wynikający z rosnących kosztów operacyjnych, podano także. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) ubezpiecza transakcje handlowe polskich

KUKE: Polski eksport do Azji wzrósł o 341% w ciągu ostatnich 13 lat

programu obejmie konferencje w 10 miastach Polski, podano także w materiale. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Jako jedyna firma w Polsce prowadzi także ubezpieczenia długoterminowych projektów eksportowych o charakterze inwestycyjnym

KUKE: RPA, Kenia i Nigeria wśród najlepszych rynków dla eksportu w Afryce

jesiennej edycji Programu Handlu Zagranicznego - będziemy dzielić się naszą wiedzą na temat rynków afrykańskich, by wspomóc polskie przedsiębiorstwa w skutecznej ekspansji, nawet w tak egzotyczne rejony" - wskazał Władyczak. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) ubezpiecza transakcje

KUKE uruchomiła ubezpieczenia kredytów eksportowych do Iranu

Warszawa, 04.03.2016 (ISBnews) - Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) od marca br. umożliwiła polskim przedsiębiorcom możliwość ubezpieczania kredytów eksportowych do Iranu, podała Korporacja. Prezes KUKE w ramach rozpoznania możliwości ekspansji polskiego

KUKE: Liczba upadłości spadła o 2,1% r/r do 47 w lutym 2019 r.

transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Jako jedyna firma w Polsce prowadzi także ubezpieczenia długoterminowych projektów eksportowych o charakterze inwestycyjnym oraz produkty z gwarancjami Skarbu Państwa. Należy do Grupy PFR. (ISBnews)

KUKE: Ekspansja zagraniczna może być szansą na rozwój MŚP

;Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich" organizowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, podano też w materiale. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Jako jedyna firma w Polsce prowadzi także

KUKE: Eksport wzrósł o 11,7% r/r w sierpniu, w całym 2017 r. wzrośnie o 10,4%

KUKE w zakresie ochrony transakcji eksportowych szacujemy, że w sierpniu eksport z Polski wyniósł 15,596 mld euro. Był więc o 5,1% większy od notowanego w lipcu i jednocześnie o 11,7% większy niż w sierpniu 2016 r. Liczony w złotych eksport wyniósł 66,525 mld, tj. o 4,4% więcej niż w lipcu i

KUKE spodziewa się spowolnienia wzrostu eksportu do 7-7,5% r/r w 2018 r.

) ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Jako jedyna firma w Polsce prowadzi także ubezpieczenia długoterminowych projektów eksportowych o charakterze inwestycyjnym oraz produkty z gwarancjami Skarbu Państwa. Należy do Grupy PFR. (ISBnews)  

BGK finansuje kontrakt eksportowy Unibep na Białorusi warty 34,3 mln euro

komunalnym Akwa-Minsk, podano również. "Środki na realizację kontraktu eksportowego zapewnia w pełnej wysokości BGK. W ramach programu rządowego Finansowe Wspieranie Eksportu pokryte zostanie 85% wartości kontraktu w formule kredytu dla banku lokalnego z pięcioletnim okresem spłaty. Kredyt

KUKE: Eksport wzrósł o 12,1% r/r w lipcu, w całym 2017 r. wzrośnie o 10%

KUKE w zakresie ochrony transakcji eksportowych szacujemy, że w lipcu eksport z Polski wyniósł 15,129 mld euro. Był więc o 9% mniejszy od notowanego w czerwcu i jednocześnie o 12,1% większy niż w lipcu 2016 r. Liczony w złotych eksport wyniósł 64,097 mld, tj. o 8,4% mniej niż w czerwcu i równocześnie o

KUKE: Liczba upadłości firm wzrosła o 3,8% r/r do 55 w marcu

restrukturyzacji, który zakończył marzec z wartością 0,39% w porównaniu z 0,36% w lutym (przed rokiem 0,46%). Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Jako jedyna firma w Polsce prowadzi także ubezpieczenia długoterminowych projektów

KUKE: Eksport wzrósł o 8,3% r/r w VI 2017, w całym roku wzrośnie o 10%

Korporacji w zakresie ochrony transakcji eksportowych szacujemy, że w czerwcu eksport z Polski wyniósł 16,572 mld euro. Był więc o 1,9% większy od notowanego w maju i jednocześnie o 8,3% większy niż w czerwcu 2016r. Liczony w złotych, eksport wyniósł 69,767 mld, tj. o 2,1% więcej niż w maju i równocześnie o

KUKE i BGK są gotowi wspierać zachodnich importerów polskich towarów

działalność na nowe rynki i podnosi atrakcyjność oraz konkurencyjność krajowych ofert eksportowych. Warunkiem skorzystania z Programu DOKE jest ubezpieczenie kredytu eksportowego w KUKE, podsumowano. KUKE od ponad 25 lat ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Oferuje usługi zapewniające

KUKE: Eksport wzrósł o 3% r/r w IV 2017, w całym roku wzrośnie o 10%

zakresie ochrony transakcji eksportowych szacujemy, że w kwietniu eksport z Polski wyniósł 15,534 mld euro. Był więc o 12,7% mniejszy od notowanego w marcu i jednocześnie o 3,0% większy niż w kwietniu 2016 r. Liczony w złotych eksport wyniósł 65,874 mld, tj. o 13,8% mniej niż w marcu i równocześnie o 1,4

KUKE: Liczba upadłości wzrosła o 28% r/r do 44 w październiku 2018 r.

- mamy raczej do czynienia ze stabilnym rosnącym trendem w tym obszarze" - podsumował wiceprezes. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Jako jedyna firma w Polsce prowadzi także ubezpieczenia długoterminowych projektów

KUKE udzieliła wsparcia dla Pesy dla realizacji dostaw dla białoruskich kolei

Warszawa, 11.05.2016 (ISBnews) - Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) udzieliła wsparcia dla spółki Pesa Bydgoszcz w ramach ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa w związku z kontraktem z białoruskimi kolejami o wartości ponad 90 mln zł, podała Korporacja. "Pesa

Piotr Antkiewicz został powołany na stanowisko prezesa KUKE

Eksportowych ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Jako jedyna firma w Polsce prowadzi także ubezpieczenia eksportowe oraz gwarancje ubezpieczeniowe gwarantowane przez Skarb Państwa. (ISBnews)

Rząd przyjął projekt ustawy zabezpieczającej kredyty kupieckie

większym niż dotychczas zakresie, poinformowało Ministerstwo Rozwoju (MR). Proponowane rozwiązania służą docelowo ograniczeniu ryzyka odmowy funkcjonującym w Polsce firmom ubezpieczania należności z transakcji handlowych, co przełożyłoby się na pogorszenie ich sytuacji finansowej, a w dalszej

Senat poparł ustawę, umożliwiającą scedowanie części ryzyka na SP bez poprawek

podniesieniem ryzyka transakcji, a tym samym doprowadziło do spowolnienia wymiany handlowej i całej gospodarki. Natychmiastowym skutkiem byłoby pogorszenie płynności finansowej, w tym znaczny wzrost ryzyka niewypłacalności. Dla Skarbu Państwa spadek liczby transakcji handlowych oznaczałby zaś pogorszenie się

KUKE: Firmy ubezpieczają ok. 15% eksportu na Białoruś i ponad 3% na Ukrainę

rynkach są coraz korzystniejsze" - dodała Kowalska. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Jako jedyna firma w Polsce prowadzi także ubezpieczenia długoterminowych projektów eksportowych o charakterze inwestycyjnym oraz produkty

Wojas ma warunkową umowę objęcia 56% spółki Bartek

umowy zobowiązały się też do podjęcia negocjacji wobec PKO BP zmierzających do ustalenia finalnych warunków transakcji, dodano także. "Strony umowy zawarły niniejszą umowę celem osiągnięcia lepszych efektów synergii poprzez wzajemną współpracę w obszarach: sprzedaży e-commerce, poszerzeniu oferty

PAIH: II edycja Programu Partnerskiego dla firm dot. Expo 2020 ruszy w lipcu

promocyjno-gospodarczego na świecie. Wydaje się zatem, że nie ma lepszego czasu i miejsca na promocję polskich firm z potencjałem eksportowym na rynki Bliskiego Wschodu niż Expo 2020 Dubai" - powiedziała p.o. prezesa PAIH Grażyna Ciurzyńska, cytowana w komunikacie. Cele obecności Polski na Expo w

Składka przypisana brutto KUKE wzrosła o 41% r/r do 192 mln zł w 2017 r.

transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Jako jedyna firma w Polsce prowadzi także ubezpieczenia eksportowe oraz gwarancje ubezpieczeniowe gwarantowane przez Skarb Państwa. (ISBnews)  

Coface: Opóźnienia płatności za towary sięgają średnio ponad 57 dni

ostatnim badaniu Coface zrealizowanym w Niemczech średnie opóźnienia płatności wyniosły 35,5 dni, a w Turcji 40,7 dni w transakcjach na rynku krajowym oraz 58,1 dni w sprzedaży na rynki zagraniczne)" - czytamy w komunikacie poświęconym badaniu. W podziale sektorowym najlepiej wypada branża rolno

Jerzy Bielewicz został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu KUKE

Warszawa, 26.01.2016 (ISBnews) - Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy KorporacjI Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) powołało Jerzego Bielewicza na stanowisko wiceprezesa, podała KUKE. "Jerzy Bielewicz jest menadżerem z rozległym doświadczeniem w dziedzinach

PGNiG odbierze 3 IV spotową dostawę ok. 73 tys. ton LNG z USA

Warszawa, 01.04.2019 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) kupiło w transakcji spot ładunek ok. 73 tys. ton skroplonego gazu ziemnego (LNG) ze Stanów Zjednoczonych od firmy Total, podała spółka. Odbiór dostawy zaplanowano na 3 kwietnia 2019 roku w Terminalu LNG im

KUKE: Wzrost eksportu spowolni w tym roku do 6-7%

Kredytów Eksportowych ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Jako jedyna firma w Polsce prowadzi także ubezpieczenia długoterminowych projektów eksportowych o charakterze inwestycyjnym oraz produkty z gwarancjami Skarbu Państwa. Marek Knitter (ISBnews)  

KUKE: Liczba upadłości spadła o 14,5% r/r do 53 w marcu 2019 r.

%, podsumowano. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Jako jedyna firma w Polsce prowadzi także ubezpieczenia długoterminowych projektów eksportowych o charakterze inwestycyjnym oraz produkty z gwarancjami Skarbu Państwa. Należy do Grupy

KUKE: Liczba upadłości przedsiębiorstw wzrośnie o ok. 3% r/r do ok. 598 w 2018

skutecznymi eksporterami, dzięki czemu będą umacniać swoją pozycję na rynku. Potrzebne jest tylko odpowiednie dobranie narzędzi zabezpieczających i wspierających biznes, podsumowała Korporacja. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Jako jedyna

KUKE: Liczba upadłości wzrosła o 14% r/r do 64 w styczniu 2019 r.

rynkach zagranicznych, jednak obserwowane osłabienie aktywności inwestycyjnej w skali kontynentu nie daje dużej przestrzeni do ekspansji" - powiedział wiceprezes. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Jako jedyna firma w Polsce

KUKE liczy na dynamiczny wzrost ubezpieczanych transakcji wobec 30 mld zł w 2015

Warszawa, 12.05.2016 (ISBnews) - Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) ubezpieczyła transakcje o wartości ponad 30 mld zł i planuje dynamiczny wzrost liczby i wartości ubezpieczanych kontraktów, poinformował prezes KUKE Marek Czerski.  "KUKE będzie pełnić

Rawlplug miał 20,51 mln zł zysku netto, 33,27 mln zł zysku EBIT w I poł. 2019 r.

dalszy rozwój rynków strategicznej marki Rawlplug, przede wszystkim na rynkach eksportowych. Potwierdzeniem realizowanej strategii był m.in. dalszy rozwój spółek handlowych w Singapurze, Chinach oraz Indiach, jak również spółki produkcyjnej w Tajlandii. "W I półroczu 2019 roku prowadzone były

KUKE: Eksport wzrósł o 12,6% r/r w III 2017, w całym roku wzrośnie o 8%

zakresie ochrony transakcji eksportowych szacujemy, że w marcu eksport z Polski wyniósł 17,435 mld euro. Był więc o 15,9% większy od notowanego w lutym i jednocześnie o 12,6% większy niż w marcu 2016 r. Liczony w złotych eksport wyniósł 74,782 mld, tj. o 15,3% więcej niż w lutym i równocześnie o 12,5

KUKE: Handel z UK i Turcją musi 'toczyć się' dalej, niezależnie od problemów

ochronę ubezpieczeniową dostosowaną do działalności na rynkach podwyższonego ryzyka. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Jako jedyna firma w Polsce prowadzi także ubezpieczenia długoterminowych projektów eksportowych o charakterze

KUKE: Eksport wzrósł o 8% r/r we wrześniu, w całym 2017 r. wzrośnie o 10,4%

oraz o 8,4% do 212,4 mld euro w 2018 roku. Miesiąc temu Korporacja oczekiwała wzrostu eksportu o 10,4% r/r do 195,5 mld euro w całym 2017. "Na podstawie analizy opublikowanych danych o stanie gospodarki we wrześniu oraz zapotrzebowania na usługi KUKE w zakresie ochrony transakcji eksportowych

Famur ma umowę z KUKE Finance na zarządzanie wierzytelnościami

transakcje Famuru w Rosji, Białorusi, Meksyku, Bośni i Hercegowiny oraz Indonezji. KUKE Finance to firma faktoringowa należąca do Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Zajmuje się przede wszystkim finansowaniem należności zagranicznych i krajowych w ramach wszystkich dostępnych na rynku rodzajów

KUKE: Liczba upadłości spadła o 42,7% r/r do 33 we wrześniu 2018 r.

sierpniu i 43,8% mniej niż we wrześniu 2017 roku, czytamy dalej. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Jako jedyna firma w Polsce prowadzi także ubezpieczenia długoterminowych projektów eksportowych o charakterze inwestycyjnym

KPMG: 18% firm rolno-spożywczych planuje przejęcia, by zwiększyć eksport

celu dalszej ekspansji eksportowej w ciągu najbliższych trzech lat. Dla co czwartego badanego przedsiębiorstwa fuzje i przejęcia stanowią ważny element budowania eksportu. Zdecydowana większość transakcji koncentruje się głównie w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej. "Prawie 8 na 10

Śnieżka ma umowę przejęcia węgierskiej spółki Poli-Farbe

Társaság z siedzibą w Bócsa, Węgry, podała Śnieżka. "Transakcja została zawarta na opisanych poniżej warunkach: Umowa przewiduje dwa etapy - w I etapie Śnieżka nabędzie 80% udziałów Poli-Farbe. "Według najlepszej wiedzy Śnieżki na dzień publikacji niniejszego raportu

BGK podpisał memorandum dotyczące strategicznego partnerstwa z ICBC z Chin

infrastrukturalnych, rozwoju parków przemysłowych, wystawianiu gwarancji dla dużych przedsiębiorstw oraz w obszarze portfela transakcji, podał BGK. "Strony zadeklarowały także, że będą szukać możliwości współpracy w obszarze finansowania handlu, włączając w to wydawanie akredytyw importowych i eksportowych

Euler Hermes: Brexit do 2018 r. zmniejszył polski eksport o 3,2 mld euro

). Zabezpieczanie transakcji eksportowych zawsze było istotne ze względu na większe niż w transakcjach krajowych prawdopodobieństwo braku płatności, a teraz jest to jeszcze bardziej aktualne niż kiedykolwiek wcześniej" - powiedział członek zarządu Euler Hermes odpowiedzialny za ocenę ryzyka Tomasz Starus

Innova Capital obejmie niemal 75% udziałów w spółce Profim

Warszawa, 17.05.2017 (ISBnews) - Innova Capital podpisała umowę nabycia ok. 75% udziałów w spółce Profim i liczy na finalizację transakcji na przełomie II i III kw. br., podała spółka. "Jesteśmy bardzo dumni, że staliśmy się większościowym udziałowcem w tak nowoczesnej i perspektywicznej

LUG miał 1,3 mln zł zysku netto, 3,46 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

;mogę zaliczyć do udanych. Nasze przychody wzrosły o 20,1% w stosunku do i tak wysokich wartości wypracowanych w I kwartale minionego roku. Nastąpił też znaczący wzrost sprzedaży eksportowej, przekroczyliśmy próg 66%, osiągając 28,05 mln zł przychodów z transakcji zagranicznych. Tym samym

PFR nabył od Banku Gospodarstwa Krajowego 100% w TFI BGK

Borys, cytowany w komunikacie. W efekcie transakcji TFI BGK zmieni nawę na PFR TFI i przyjmie identyfikację wizualną Polskiego Funduszu Rozwoju, podano także. TFI BGK zarządza 14 funduszami inwestycyjnymi o wartości aktywów netto ok. 2,1 mld zł (wg stanu na koniec 2016 r.). Grupa Polskiego

Euler Hermes: W Polsce utrzyma się zwiększona liczba upadłości w 2020 r.

zakresie Brazylia (-3% w ujęciu rocznym) i Francja (0%)" - czytamy dalej. W 2019 roku wzrost niewypłacalności - jego tempo był większe, jednak zwiększenie liczby upadłości nie było aż tak powszechne, dotknęło bowiem dwa na trzy kraje. Obecnie ryzyko eksportowe wzrasta niemalże wszędzie, wskazano

Celon Pharma miał 29,7 mln zł zysku netto, 35,61 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

liczy na wzrost sprzedaży eksportowej leku Salmex począwszy od 2018r na podstawie uzyskanych w 2017 i 2018 r. rejestracji. W latach 2018 – 2019 spółka oczekuje dodatkowo na płatności typu 'milestones' od podpisanych umów dystrybucyjnych leku Salmex. W 2019r i w kolejnych latach spółka oczekuje na

Zysk netto ABC Data wzrósł r/r do 8,85 mln zł w III kw. 2017 r.

niższa o 21% sprzedaż eksportowa. Udział sprzedaży krajowej w stosunku do sprzedaży ogółem w pierwszych trzech kwartałach 2017 roku wzrósł do 69% z poziomu 64% w analogicznym okresie 2016 roku" - czytamy w raporcie. Poimo mniejszej sprzedaży, skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży był wyższy o

KUKE: Eksport wzrósł o 3,1% r/r w II 2017, w całym roku wzrośnie o 8%

Warszawa, 05.04.2017 (ISBnews) -  Eksport z Polski w lutym wyniósł 14,94 mld euro, co oznacza wzrost o 3,1% w skali roku i spadek o 0,3% m/m, wynika z szacunków Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). Korporacja oczekuje wzrostu eksportu o 8% r/r do 190,6 mld euro w całym 2017

Coface: Liczba upadłości i restrukturyzacji w Polsce wzrośnie o 20,2% w 2018 r.

przedsiębiorstw w regionie, podsumowano w materiale. Grupa Coface, światowy lider w ubezpieczeniach należności, oferuje 50 000 firm na całym świecie rozwiązania w zakresie ochrony przed ryzykiem niewypłacalności ich klientów, zarówno w transakcjach krajowych jak i eksportowych. Grupa, obecna w 100 krajach

KUKE: Eksport wzrósł o 12,2% r/r w I 2017, w całym roku wzrośnie o 8%

Warszawa, 02.03.2017 (ISBnews) - Eksport z Polski w styczniu wyniósł 14,77 mld euro, co oznacza wzrost o 12,2% w skali roku i o 1% m/m, wynika z szacunków Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). Korporacja oczekuje wzrostu eksportu o 8% r/r do 190,6 mld euro w całym 2017 oraz o 9,3

DM BOŚ podniósł wycenę Famuru do 8 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

. Zważywszy na oczekiwane ożywienie inwestycji na globalnym rynku maszyn górniczych w latach 2017-2019 w połączeniu z ewentualną poprawą pod względem kontraktów eksportowych jesteśmy przekonani, że połączony podmiot będzie w stanie wygenerować średnio 600 mln zł powtarzalnej EBITDA w latach 2018-2024 w

PFR ma zgodę KNF na przekroczenie 50% udziałów i głosów w TFI BGK

% udziałów i głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa, podała KNF.  PFR złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek ws. przejęcia kontroli nad Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych BGK w grudniu ub. roku. Po dokonaniu transakcji, jedynym akcjonariuszem BGK TFI, który

Przegląd informacji ze spółek

maksymalna wartość dofinansowania to ok. 16,4 mln zł, podał Arctic. Wartość transakcji sekurytyzacji, których współorganizatorem w tym roku był Citi Handlowy, wyniosła 4,5 mld zł, co odpowiadało niemal 80% wartości wszystkich transakcji tego typu na polskim rynku, podał bank.  Węglokoks będzie

Forum Ekonomiczne w Krynicy. Aplikacje i fintechy nie zabiorą bankom klientów. "Nie mają tu czego szukać"

- Technologia w bankowości to nasz towar eksportowy. Polskie banki są inspiracją dla Zachodu, są nowoczesne. W Europie Zachodniej wniosek kredytowy ma 120 stron, a konto kosztuje kilkanaście funtów. W Polsce klient ma wszystko zaoferowane w bankach, fintechy nie mają czego tu szukać - przekonywał

Przegląd informacji ze spółek

Feerum podpisało z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) umowę dotyczącą ubezpieczenia należności z tytułu dwóch kontraktów ukraińskich o łącznej wartości 34,9 mln euro (ok. 149 mln zł) zawartych 20 grudnia br. oraz kontraktu o wartości 3,1 mln euro (ok. 13,3 mln zł) zawartego przez

BGK i KUKE sfinansują kontrakt Unibepu na centrum handl.w Grodnie za 55 mln euro

Warszawa, 16.12.2016 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał z Trinity Invest umowę kredytową o wartości 245 mln zł (55 mln EUR) na sfinansowanie kontraktu eksportowego zawartego przez Trinity z polskim eksporterem - firmą Unibep, poinformował bank. Finansowanie

Produkt ubezpieczeniowy KUKE, PKO BP i PFR wesprze konkurencyjność eksportu MŚP

Warszawa, 26.06.2017 (ISBnews) - Wspólny produkt Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), PKO Banku Polskiego oraz Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) wesprze eksport polskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) dzięki ograniczeniu ryzyka utraty ich płynności finansowej w

Strategia TDJ zakłada inwestycje w nowe spółki i utrzymanie kontroli w obecnych

ekspozycji branżowej, ekspozycji geograficznej w zakresie rynków, na których działają nasze spółki czy też ekspozycji na cykle koniunkturalne. Dywersyfikacja odbędzie się poprzez: - Inwestycje w spółki z nowych branż; - Inwestycje w spółki skalowalne, o wysokim potencjale eksportowym" &ndash

KUKE: Eksport wzrósł o 0,3% r/r w styczniu, zwiększy się o 8,6% w całym roku

danych o stanie gospodarki w sierpniu oraz zapotrzebowania na usługi Korporacji w zakresie ochrony transakcji eksportowych. Korporacja oczekuje wzrostu eksportu o 8,6% r/r do 186,4 mld euro w całym 2016 roku. "Liczony w złotych, eksport wyniósł 58,945 mld, tj. o 0,8% mniej niż w grudniu i

Coface: Impas w relacjach Polska-UE najprawdopodobniej skończy się kompromisem

Zachodniej, stopy bezrobocia uległy znacznemu obniżeniu, a inflacja pozostaje na umiarkowanym poziomie. Grupa Coface, światowy lider w ubezpieczeniach należności, oferuje 50 000 firm na całym świecie rozwiązania w zakresie ochrony przed ryzykiem niewypłacalności ich klientów, zarówno w transakcjach

KUKE: Eksport wzrósł o 5,7% r/r we wrześniu, zwiększy się o 8,7% w całym roku

gospodarki w sierpniu oraz zapotrzebowania na usługi Korporacji w zakresie ochrony transakcji eksportowych. Korporacja oczekuje wzrostu eksportu o 8,7% r/r do 172,4 mld euro w całym roku. Miesiąc temu KUKE oczekiwało wzrostu o 10% w całym 2015 r. "Liczony w złotych eksport wyniósł 64,472 mld, tj. o

KUKE: Eksport wzrósł o 2,4% r/r w XII 2016, w 2017 r. wzrośnie o 8%

euro w całym 2017 roku (miesiąc temu oczekiwała wzrostu eksportu w 2017 r. o 8% r/r do 188,9 mld euro).  "Na podstawie analizy opublikowanych danych o stanie gospodarki w grudniu oraz zapotrzebowania na usługi Korporacji w zakresie ochrony transakcji eksportowych szacujemy, że w grudniu

Coface: Opóźnienia płatności o ponad 3 miesiące zgłasza 28% firm

świecie rozwiązania w zakresie ochrony przed ryzykiem niewypłacalności ich klientów, zarówno w transakcjach krajowych jak i eksportowych. Grupa, obecna w 100 krajach, wspierana przez 4 300 pracowników, osiągnęła w 2016 r. skonsolidowane przychody w wysokości 1 411 mln euro. W Polsce Coface jest obecny

KUKE: Eksport wzrósł o 6,3% r/r w lipcu, zwiększy się o 10,8% w całym roku

ub. miesiącu 12,3%. "Na podstawie analizy opublikowanych danych o stanie gospodarki w lipcu oraz zapotrzebowania na usługi Korporacji w zakresie ochrony transakcji eksportowych szacujemy, że w lipcu eksport z Polski wyniósł 14,255 mld euro. Był więc zbliżony do notowanego w czerwcu i

Dziś dla rynku walutowego najważniejsze będzie wystąpienie szefa Fed

odległa, co niepokoi rynki finansowe. Optymistyczny może być natomiast odbiór prezentowanych w tym tygodniu, wstępnych danych z europejskich gospodarek, zgodnie z którymi dynamika wzrostu wreszcie przyspieszyła. Po raz pierwszy od grudnia zamówienia eksportowe w Niemczech poszły w górę, a tamtejsza

Abris nabył pakiet większościowy udziałów Velvet Care od funduszu Avallon

Warszawa, 01.03.2018 (ISBnews) -  VLET Holdings S. a. r. l., spółka zależna funduszu Abris CEE Mid-Market III LP, zarządzanego przez Abris Capital Partners Ltd., podpisała z funduszem Avallon umowę nabycia większościowego pakietu udziałów Velvet Care, poinformowały spółki. Transakcja będzie

Ursus miał 1,47 mln zł straty netto, 2,49 mln zł EBIT w I kw. 2018 r.

wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 43,51 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 72,28 mln zł rok wcześniej. Ursus podał, że sprzedaż krajowa wyniosła 29 562 tys. zł, co stanowiło spadek o 11%, natomiast sprzedaż eksportowa wyniosła 13 948 tys. zł i tym samym obniżyła się o 64% w stosunku do

Przegląd informacji ze spółek

niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok, podał bank. Mercor zdecydował o zakończeniu procesu przeglądu opcji strategicznych, podała spółka. ING bank Śląski zwiększył wysokość limitu dla transakcji zbliżeniowych bez PIN do 100 zł, podał bank. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) ogłosiła

KUKE: Eksport spadł o 0,6% r/r w październiku, zwiększy się o 1,9% w całym roku

całym 2016 roku. " Na podstawie analizy opublikowanych danych o stanie gospodarki w październiku oraz zapotrzebowania na usługi KUKE w zakresie ochrony transakcji eksportowych szacujemy, że w październiku eksport z Polski wyniósł 15,583 mld euro. Był więc o 1,8% większy od notowanego we wrześniu

KRD: Dwie trzecie polskich eksporterów nie ma problemów z egzekwowaniem należnoś

Polsce nie ma żadnego problemu z egzekwowaniem należności od swoich klientów. W przypadku zagranicznych kontrahentów odsetek ten jest ponad 3-krotnie wyższy. Z jednej strony jest to wynik znacznie większej liczby transakcji zawieranych z krajowymi podmiotami. Z drugiej jednak, dane te sugerują wyraźnie

PFR i PZU chcą sfinalizować zakup akcji Pekao przed dniem dywidendy za 2016 r.

. "Po zgodzie Komisji Nadzoru Finansowego zgodnie z planem zakładamy finalizację nabycia akcji Pekao SA z początkiem czerwca br. Finalizacja transakcji powinna nastąpić przed dniem dywidendy, co pozwoli na otrzymanie przez Polski Fundusz Rozwoju i PZU dywidendy za 2016 rok" - powiedział Borys

Przegląd informacji ze spółek

wstępnych wyników skonsolidowanych. OEX zrealizował transakcję nabycia akcji Archidoc, podała spółka. Łączna cena transakcji wraz z dopłatami nie przekroczy 52 mln zł. Energa Obrót złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu na dostarczanie energii elektrycznej dla Telewizji Polskiej (TVP) - zarówno w

Przychody Pharmeny spadły r/r do 16,9 mln zł, zysk netto - do 1,7 mln zł w 2016

. Szczególnie pozytywny wpływ na perspektywy mają nowe umowy eksportowe, które podpisaliśmy w IV kwartale oraz te, które planujemy zawrzeć w kolejnych miesiącach. Liczymy też, że w tym roku zrealizujemy transakcję dot. naszego leku. Wierzymy również, że uda się nam w II półroczu wprowadzić do sprzedaży

Przegląd informacji ze spółek

gwarancyjnej stoczni Crist - niezbędną do dalszej ekspansji zagranicznej - zabezpieczonej regwarancją przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), podało KUKE. Jest to pierwsza transakcja o takiej konstrukcji na polskim rynku bankowym, podkreślono. J.W. Construction Holding zbuduje w

Zysk netto ABC Daty wzrósł r/r do 3,59 mln zł w II kw. 2017 r.

, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 914,04 mln zł w porównaniu z 2 223,89 mln zł rok wcześniej. "W pierwszym półroczu 2017 roku sprzedaż spadła o 14% (310 mln zł) w porównaniu do ubiegłego roku. Powodem spadku jest głównie mniejsza o 30% sprzedaż eksportowa. Udział sprzedaży krajowej w