transakcja pakietowa

Prezes BAH sprzedał 25% akcji BAH, po transakcji ma 46,01% udziału w kapitale

Warszawa, 15.01.2018 (ISBnews) - Prezes British Automotive Holding (BAH) Mariusz Książek poprzez swoją spółkę zależną Książek Holding sprzedał w transakcjach pakietowych łącznie 10 387 963 akcji British Automotive Holding (BAH), stanowiących 25% kapitału, po cenie 9,5 zł za sztukę, podała

I2 Development chce znacząco zwiększyć liczbę sprzedanych mieszkań w 2019 r.

minionym roku oraz brak tak dużych jak w 2017 r. transakcji pakietowych sprzedaży należy uznać za przyzwoity wynik. W 2019 r. chcemy ten wynik znacząco poprawić, w czym pomoże nam m.in. poszerzenie oferty o inwestycje zlokalizowane we wrocławskich dzielnicach Krzyki i Grabiszyn, otwierające naszą ofertę na

Creepy Jar szykuje program motywacyjny, nie planuje emisji akcji 'na rynek'

. Podkreślił także, że zarząd nie planuje sprzedawać swoich akcji w najbliższym czasie. "Nigdy nie ma dobrego momentu na sprzedaż akcji przez management. Zbyliśmy w transakcji pakietowej w sumie nieco ponad 2% akcji. Z samą transakcją czekaliśmy na wyniki premiery co-op. I dopiero po ich publikacji

Członek zarządu Libetu kupił 520 tys. akcji spółki za 676 tys. zł

Warszawa, 06.02.2019 (ISBnews) - Członek zarządu Libetu Ireneusz Gronostaj zwiększył swoje zaangażowane w akcje spółki. W transakcji pakietowej kupił 520 tys. akcji po cenie 1,3 zł, przy kursie oscylującym wokół 1,14 zł, podała spółka. "Libet od początku był dla

Akcjonariusze Trans Polonii przyjęli program nabywania akcji własnych

; b. transakcji zawartych na rynku regulowanym; c. zawierania transakcji pakietowych; d. zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, podano także. Według informacji spółki, akcje nabyte w ramach programu mogą zostać przeznaczone do: umorzenia, dalszej odsprzedaży lub w inny sposób

GPW zawiesiła obrót akcjami Krezusa 

sprzedaży akcji w transakcji pakietowej oraz kilku transakcjach na GPW. Spółka wskazała, że informacja przekazywana jest z opóźnieniem z powodu błędnej interpretacji przepisów prawa przez zarząd spółki Taleja Sp. z o.o. i została 'przekazana niezwłocznie po dostrzeżeniu błędu i uzyskaniu niezbędnych

MCI.EuroVentures sprzedał pakiet akcji tureckiego Indeksu za ponad 36 mln zł

;Fundusz z Grupy MCI zrealizował częściowe wyjście ze spółki Index, lidera rynku IT w Turcji. Za pakiet ok. 7% akcji uzyskał 36,2 mln zł. Po transakcji nadal pozostaje drugim największym inwestorem giełdowej spółki" - czytamy w komunikacie. W ramach transakcji pakietowych fundusz sprzedał inwestorom

CCC rozpoczyna budowę księgi popytu w ramach emisji do 13,7 mln nowych akcji

sprzedaż akcji sprzedawanych zostanie przeprowadzona około dnia 14 maja 2020 r. w trybie transakcji pakietowych z terminem rozliczenia przypadającym w dniu przewidywanego rozpoczęcia notowań PDA na rynku regulowanym GPW, podano także. "Na warunkach ustalonych w umowie plasowania: (1) inwestorzy

Total FIZ rozpoczął proces ABB na akcje Scope Fluidics po maks. 70 zł/szt. 

akcji oferowanych o wartości co najmniej 75 000 zł (minimalna wartość transakcji pakietowej dla spółki) i  zadeklaruje zakup część pakietu akcji oferowanych po cenie nie niższej niż ustalonej w procesie plasowania, podano także.  "Strony umowy plasowania ustaliły, że cena za jedną akcję

JLL: Sprzedaż mieszkań na 6 głównych rynkach wzrosła r/r do 16,1 tys. w III kw.

puli transakcji w nadchodzących latach z powodzeniem mogą wypełnić pakietowe transakcje realizowane przez podmioty instytucjonalne, które coraz aktywniej działają w Polsce" - powiedział dyrektor działu inwestycji mieszkaniowych JLL, Maximilian Mendel. (ISBnews)

Akcjonariusze Elektrobudowy zdecydowali o emisji akcji serii F

ceny rynkowej (tj. ceny będącej średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen akcji spółki ważonych wolumenem obrotu (z wyłączeniem transakcji pakietowych)) z okresu 30 dni poprzedzających dzień rozpoczęcia procesu budowy księgi popytu. "Dziękujemy akcjonariuszom za zrobienie kolejnego kroku

X-Trade Brokers: Wyjście Enterprise Investors bez wpływu na strategię rozwoju

chce sprzedać posiadany pakiet akcji XTB w trybie ABB. W środę przeprowadzono transakcje pakietowe w cenie 6 zł za akcję. "W czasach tak dużej dynamiki na rynkach finansowych, domy maklerskie muszą odpowiednio zarządzać ryzykiem. Historia pokazała, że zaniedbania w tym obszarze mogę się skończyć

Wielki rosyjski bank ukarany za manipulacje na giełdzie w Chicago

Wielki rosyjski bank ukarany za manipulacje na giełdzie w Chicago

VTB i jego brytyjska spółka VTB Capital zawarły 100 transakcji pakietowych kupna/sprzedaży kontraktów terminowych wymiany rubli na dolary. Transakcje te miały wartość łącznie 36 mld dol. Ale amerykański nadzór ustalił, że były to transakcje fikcyjne ustalane po cenach niezgodnych z cenami rynkowymi

Część zarządu Scope Fluidics weźmie udział w ABB organizowanym przez Total FIZ

zamierza sprzedać w ramach ABB część posiadanego przez siebie pakietu akcji akcjonariuszom Scope Fluidics określonym powyżej pod warunkiem, że: (i) dany uprawniony akcjonariusz podejmie decyzję o nabyciu pakietu akcji o wartości co najmniej 75.000 złotych (minimalna wartość transakcji pakietowej dla spółki

Famur zawarł umowę doyczącą zakupu 65,83% akcji Kopeksu za 204,05 mln zł

akcji Kopex zostało zrealizowane w transakcjach pakietowych na sesji giełdowej w dniu 26 czerwca 2017r., z terminem realizacji następnego dnia roboczego, tj. 27 czerwca 2017 r. oraz ze względu na małą wartość jednego z pakietów, w formie umowy cywilnoprawnej" - czytamy w komunikacie. Nabycie

Navigator/Fordata: Liczba transakcji M&A wzrosła r/r do 42 w III kw. 2017 r.

wyniosła około 481 mln zł, a zbycie nastąpiło w drodze transakcji pakietowych. Podmiotami nabywającymi akcje było konsorcjum instytucji rynku finansowego: Altus TFI, Quercus TFI, OFE PZU oraz NN PTE. "Sprzedaż większościowego pakietu akcji przez Leszka Czarneckiego to już trzecia transakcja na

Skanska sprzedała cztery budynki biurowe do funduszu Niam

Warszawa, 12.10.2015 (ISBnews) - Skanska Property Poland sprzedała cztery budynki o łącznej powierzchni 63 tys. m2, które trafiły do portfela nieruchomości Niam, poinformowała spółka. "Pakietowa sprzedaż budynków Axis, Kapelanka 42 oraz dwóch budynków Silesia Business Park to największa

PGNiG zdecydowało o nabyciu 37,1 mln akcji własnych po 5 zł sztuka

poza obrotem zorganizowanym i w drodze transakcji pakietowych 10 listopada. Przewidywany dzień przeniesienia akcji oraz rozliczenia transakcji nabycia to 14 listopada. Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu skupu akcji jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. PGNiG jest obecne na

G. Stulgis nie planuje dalszej sprzedaży akcji Alumetalu, nawet po lock-up'ie

. W przeprowadzonych w dniach 7-8 lutego br. transakcjach pakietowych około 20 podmiotów zakupiło 6,25% akcji Alumetalu po cenie 61 zł za walor (łącznie 58,6 mln zł). Grzegorz Stulgis, już po przeprowadzonych transakcjach, kontroluje obecnie 33,22% akcji Alumetalu, pozostając największym

PGNiG ogłosiło ofertę skupu do 92,76 mln akcji własnych od 29 sierpnia

transakcji pakietowych: 6 września 2016 r. - przewidywany dzień przeniesienia akcji nabywanych na spółkę poza obrotem zorganizowanym oraz rozliczenia transakcji nabycia przez spółkę akcji nabywanych w drodze transakcji pakietowych: 7 września 2016 r. Wczoraj spółka podała, że jej akcjonariusze zdecydowali

Trei Real Estate wybuduje 1 600 mieszkań w Polsce

długoterminowa. Z kolei projekty mieszkaniowe w USA mają być sprzedawane w formie umów pakietowych" - czytamy w komunikacie. "W pierwszym półroczu br. w ramach przyjętej strategii koncentrowaliśmy się przede wszystkim na rozwoju projektów mieszkaniowych. Na początku roku inwestycją mieszkaniową w

Open Finance również będzie sprzedawać akcje LC Corp

transakcji pakietowych po cenie sprzedaży nie niższej niż 2,05 zł za jedną akcję" - czytamy także. Na dzień sporządzenia raportu Open Finance posiada 8 971 099 akcji zwykłych na okaziciela LC Corp, co stanowi 2% w kapitale zakładowym oraz 2% w ogólnej liczbie głosów na walnym.  Open Finance

Oferta OT Logistics na zakup 11,75% akcji Luka Rijeka została zaakceptowana

o akceptacji oferty emitenta" - czytamy w komunikacie. Skuteczne nabycie akcji nastąpi 7 września 2017 r. poprzez rozliczenie w trybie transakcji pakietowej zawartej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Zagrzebiu, podano także. OT Logistics jest akcjonariuszem spółki Luka Rijeka od 2015 roku

OT Logistics złożył ofertę w przetargu ponad 11,75% akcji Luka Rijeka

formalna złożonej oferty i podjęcie decyzji dotyczącej akceptacji oferty bądź jej odrzucenia. W przypadku akceptacji oferty spółki sprzedaż akcji nastąpi w trybie transakcji pakietowej zawartej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Zagrzebiu, która zostanie rozliczona w dniu 7 września 2017 roku, podano

Akcjonariusze OT Logistics zdecydowali o przeznaczeniu do 18 mln zł na buy-back

upoważnić zarząd spółki do nabycia akcji własnych [...]. Spółka nabywać będzie akcje w pełni pokryte na warunkach opisanych poniżej: 1. Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje spółki. 2. Nabywanie akcji może nastąpić w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji

Benefit Systems ustalił cenę emisyjną akcji serii F na 1 035 zł za sztukę

, którzy złożyli deklaracje zainteresowania nabyciem akcji własnych, z uwzględnieniem postanowień uchwały o odsprzedaży akcji własnych, na 100 000" - czytamy także w komunikacie. Zarząd spółki zamierza dokonać sprzedaży akcji własnych 15 maja 2018 r. w formie transakcji pakietowych w ramach rynku

Orange będzie mieć do zbycia nieruchomości na ok. 800 mln zł na koniec 2015 r.

. Nie wyklucza w przyszłości większych pakietowych transakcji, ale zaznaczył, że"pojedyncze" są dla operatora bardziej marżowe. Podkreślił, że jest zadowolony z tempa przygotowań aktywów do zbycia. Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) dostarcza m.in. usługi telefonii stacjonarnej

Przegląd informacji ze spółek

zaoferuje możliwość założenia samego rachunku bieżącego, podał bank.  Prezes British Automotive Holding (BAH) Mariusz Książek poprzez swoją spółkę zależną Książek Holding sprzedał w transakcjach pakietowych łącznie 10 387 963 akcji British Automotive Holding (BAH), stanowiących 25% kapitału, po cenie

Mabion dostał ok. 175 mln zł z pożyczki od akcjonariusza po zbyciu akcji spółki

. "Sprzedaż akcji istniejących nastąpi poprzez przeprowadzenie transakcji pakietowych na GPW, co planowane jest na 23 marca 2018 r., a przewidywane rozliczenie tych transakcji i zamknięcie oferty prywatnej planowane jest na 27 marca 2018" - czytamy dalej. Spółka zamierza wykorzystać środki

Akcjonariusze CD Projekt zdecydują 24 V o skupie akcji do kwoty 250 mln zł

, transakcji pakietowych, wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji lub poza rynkiem regulowanym" - czytamy w projekcie uchwały. Przekazanie wypracowanego zysku spółki na poczet skupu akcji własnych w celu ich umorzenia stanowić może korzystny sposób jego dystrybucji, pozwalając jednocześnie na

Prezes BAH: Popyt na akcje w ABB potwierdził atrakcyjność inwestycyjną spółki

sprzedał w transakcjach pakietowych łącznie 10 387 963 akcji British Automotive Holding, stanowiących 25% kapitału, po cenie 9,5 zł za sztukę. Po transakcji Książek posiada wraz z podmiotami zależnymi 19 117 760 akcji BAH, stanowiących 46,01% kapitału zakładowego spółki i uprawniających do tyluż głosów na

Prezes Marvipolu sprzedał 4,66% akcji spółki, liczy na wzrost płynności i wyceny

wyceny. Książek Holding sprzedał w transakcji pakietowej 1 936 tys. akcji Marvipolu. Cena sprzedaży wyniosła 8,5 zł za akcję i była o 22% wyższa od średniego kursu akcji z ostatnich 3 miesięcy, podano w komunikacie. "Zdecydowałem się na sprzedaż akcji Marvipolu po cenie niższej od mojej

Tar Heel Capital zrealizował częściowe wyjście z inwestycji w LiveChat Software

Warszawa, 20.05.2015 (ISBnews) - Fundusz Tar Heel Capital (THC I) sprzedał - w szeregu transakcji pakietowych - ponad 2 mln akcji LiveChat Software, stanowiących 8% jej kapitału zakładowego. Akcje kupili polscy inwestorzy instytucjonalni, którzy w procesie budowy przyspieszonej książki popytu

Tchibo nie przedłużyło ważności atrakcyjnej domeny. Kto inny zarobi na niej duże pieniądze

2010 r. kupił na nią opcję, czyli mówiąc w uproszczeniu - zarezerwował ją. Dzięki temu nabył pierwszeństwo do jej zakupu w dniu, gdy obecny właściciel nie przedłuży jej wartości. W przypadku Kawa.pl nastąpiło to 11 stycznia. - Niestety nie mogę podać ceny transakcji, tym bardziej że był to zakup

Akcjonariusze PBKM zdecydują 23 listopada o emisji do 946,96 tys. akcji serii L

pierwszeństwo w objęciu akcji serii L.  "Zgodnie ze standardami rynkowymi zarząd proponuje, aby cena minimalna emisji akcji była nie niższa niż średnia cena akcji ważona wolumenem obrotu z wyłączeniem transakcji pakietowych z okresu miesiąca poprzedzającego walne zgromadzenie. Jednocześnie zarząd

Murapol nabył 32,99% akcji Skarbiec Holding za 75,23 mln zł

Warszawa, 02.06.2017 (ISBnews) - Murapol nabył 2 251 152 akcje Skarbiec Holding, stanowiące 32,99% w kapitale zakładowym, za łączną cenę 75 233 499,84 zł, podał Murapol. "Spółka nabyła w ramach transakcji pakietowej [...] 2 251 152 akcje w kapitale zakładowym spółki Skarbiec Holding

Sygnity rozpoczyna program skupu akcji własnych o max. wartości 6,24 mln zł

nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego na GPW. Dopuszcza się nabywanie akcji w transakcjach pakietowych, podano również. Na początku kwietnia akcjonariusze Sygnity zdecydowali o utworzeniu kapitału rezerwowego w kwocie 6,237 mln zł w celu nabycia akcji własnych, których łączna wartość

ŁKA dołączyła do oferty Pakietu Podróżnika jako pierwsza kolej samorządowa

wprowadzenia pełnego wspólnego biletu na kolei w Polsce, opartego na wspólnej taryfie przejazdowej, jest początek funkcjonowania rozkładu jazdy 2018/2019, czyli grudzień br. Pakiet Podróżnika pojawił się w sprzedaży we wrześniu 2017 roku. Dzięki Pakietowi Podróżnika pasażerowie z całej Polski mogą zakupić w

GPW obniża opłaty dotyczące transakcji na akcjach oraz danych giełdowych

bezterminowej promocji, którą zostaną objęte wszystkie zlecenia maklerskie realizowane podczas sesji oraz w transakcjach pakietowych na akcje, PDA i ETF. Najbardziej znacząca obniżka dotyczyć będzie zleceń małych, a więc zleceń składanych m.in. przez inwestorów detalicznych oraz poprzez DMA, podano również

OT Logistics zyskała realny wpływ na działalność operacyjną portu Luka Rijeka

; - powiedział prezes Zbigniew Nowik, cytowany w komunikacie. Nadal pozostaje aktualny nasz cel zwiększenia zaangażowania w kapitale chorwackiej spółki do poziomu 50% +1 akcja, podkreślił.  OT Logistics 7 września objęła 11,75% akcji Luka Rijeka d.d. w drodze transakcji pakietowej zawartej na Giełdzie

Prokom sprzedał 5,73 mln akcji Biotonu, środki przeznaczy na spłatę zobowiązań

Warszawa, 06.08.2015 (ISBnews) -  Prokom Investments zmniejszył swoje zaangażowanie w Biotonie do poziomu poniżej 10% poprzez sprzedaż na rynku regulowanym w drodze transakcji pakietowej, 5 730 054 akcji Biotonu. Wszystkie wpływy ze zbycia tych akcji przeznaczone są na spłatę zobowiązań

PZU, PFR sfinalizowali zakup 32,8% akcji Banku Pekao od UniCredit za 10,6 mld zł

czasowym" - czytamy w komunikacie. W ramach zamknięcia transakcji PZU i PFR złożyły zlecenia kupna akcji Banku Pekao w transakcjach pakietowych na sesji giełdowej z terminem realizacji tego samego dnia roboczego, tj. 7 czerwca 2017 r., a UniCredit złożył analogiczne zlecenia sprzedaży. "W

Strata netto BBI Development zwiększyła się r/r do 5,22 mln zł w 2016 r.

, czyli w luksusowej wieży apartamentowej Złota 44 w Warszawie, w którym odnotowano znaczący postęp, zarówno po stronie komercyjnej (zawarta pakietowa transakcja sprzedaży ok 23% powierzchni w budynku na rzecz niemieckiego funduszu nieruchomościowego) jak i po stronie budowlanej (zakończenie prac

Przegląd informacji ze spółek

pakietową lokali po zakończeniu realizacji. PZU Zdrowie otworzyło Centrum Medyczne PZU Zdrowie Wrocław Grabarska. To pierwsza placówka własna PZU Zdrowie we Wrocławiu i jedna z blisko 100 w Polsce, podało PZU. PZU Zdrowie finalizuje właśnie transakcję przejęcia sieci Tomma Diagnostyka Obrazowa. PKN

mDM: i2 Development zdecydowanie poprawi wyniki w l. 2018-2019

inwestycyjnym" - dodano. Analitycy prognozują dla spółki w 2018 r. m.in. "wyraźny wzrost oferty" oraz sprzedaż mieszkań na poziomie ok. 700 szt. Po oczyszczeniu o transakcje pakietowe oznaczałoby to 60-procentową dynamikę sprzedaży w stosunku do 2017 r. "W 2018 r. i2 Development zakończy

Książek o inwestycji w Synektik: Branża medyczna ma ogromny potencjał wzrostu

transakcji pakietowych, na podstawie których nabył 2 229 056 akcji Synektika, stanowiących 26,13% udziałów w kapitale zakładowym i głosach na WZA.  Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku

Przegląd informacji ze spółek

transakcji pakietowej kupił 520 tys. akcji po cenie 1,3 zł, przy kursie oscylującym wokół 1,14 zł, podała spółka. Gra Cherrypick Games pt. "Crime Stories" trafi do fazy soft-launch w lutym br., podała spółka. W styczniu "Crime Stories" została wydana na jednym rynku w 

Ursus sprzedał Bioenergia Invest za 22 mln zł, skupi się na podstawowym biznesie

filary rozwoju naszej grupy kapitałowej" - powiedział prezes Karol Zarajczyk, cytowany w komunikacie.   "Zarząd Ursusa dokonał sprzedaży akcji Bioenergii Invest za 22 036 000 zł. Cena ta jest pochodną obecnej sytuacji rynkowej w segmencie energii odnawialnej. Uwzględniając transakcje

Lokum Deweloper zawiąże aktywo podatkowe i dokona odpisu

wybranych nieruchomości pomiędzy spółkami grupy emitenta. Sprzedaż następuje do tych spółek grupy, które będą na ww. nieruchomościach przygotowywały kolejne inwestycje. Podstawą określenia cen sprzedaży nieruchomości gruntowych są operaty szacunkowe sporządzone przez uprawnionych rzeczoznawców. Transakcje

Wirtualna Polska przejmie Enovatis - właściciela m.in. wakacji.pl za 83,6 mln zł

zakończonych negocjacji doszło do zawarcia umowy, na podstawie której Grupa WP zobowiązała się do nabycia (po uruchomieniu finansowania na realizację transakcji z istniejących linii kredytowych Grupy WP nie później niż do 11 stycznia 2016 r.) od 7 (siedmiu) osób fizycznych oraz Talnet Holding Limited spółki

Przegląd prasy

procedowaniu art. 7 unijnego traktatu i formalne wysłuchanie Polski 26 czerwca --MCI Management nie planuje wycofania MCI Capital z obrotu na GPW --Hieronim Ruta sprzedał w transakcji pakietowej prawie wszystkie posiadane akcje Cyfrowego Polsatu Parkiet --Grupa Azoty przeprowadza konsolidację

Przegląd prasy

osobach uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Parkiet --Prezes i2 Development: Biorąc pod uwagę, że w 2017 r. niemal podwoiliśmy sprzedaż dzięki transakcjom pakietowym, utrzymanie w 2018 r. sprzedaży na poziomie 800 mieszkań uznamy za dobry wynik --PKN Orlen wkrótce wybierze firmę

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

. Nowy członek zarządu Polkomtela od 2010 roku związany z Asseco Poland., gdzie aktualnie pełni funkcję dyrektora pionu telekomunikacji i mediów. Nadal będzie pełnił funkcję w informatycznej firmie. Źródło: PB Play: Wzrost cen w pre-paid dla użytkowników, którzy nie aktywują oferty pakietowej

Prospekt PZU złożony w Komisji Nadzoru Finansowego

pakietowych, które nie wpływają na bieżący kurs giełdowy. Skarb państwa zarezerwował sobie prawo pierwokupu akcji w transakcjach pakietowych lub wskazania, komu mają być sprzedane.

Innova Capital wycofał się z Libetu, sprzedając ok. 30% akcji menedżerom spółki

Warszawa, 22.12.2014 (ISBnews) - Innova Capital sprzedał pozostałe posiadane akcje poprzez transakcje pakietowe na GPW, zamykając tym samym pełne wyjście z inwestycji w Libet, podała spółka. Nabywcami byli menedżerowie spółki. Libet zadebiutował na GPW 28 kwietnia 2011 roku. Wówczas Innova

Banki zaczną nam szyć konta na miarę

realizacją przelewów. Kolejnym etapem rozwoju podstawowych usług bankowych opartych o ROR-y będzie rozbudowa systemów CRM (Customer Relationship Management), które na podstawie historii rachunków pozwolą na tworzenie ciekawych, pakietowych rozwiązań usług i produktów bankowych opartych na preferencjach

Kurs PZU lekko w dół. Bank UBS wycenia je na 395 zł

w trakcie sesji giełdowych. Ale nie będzie mógł w ten sposób pozbyć się pakietu stanowiącego więcej niż 2 proc. wszystkich akcji spółki w ciągu następujących po sobie 12 miesiącach. Sprzedaż większej liczby może nastąpić tylko w transakcjach pakietowych, które nie wpływają na bieżący kurs. Skarb

Resort skarbu upublicznił ugodę z Eureko

następujących po sobie 12 miesięcy. Sprzedaż większej liczby może nastąpić tylko w transakcjach pakietowych, które nie wpływają na bieżący kurs giełdowy. Skarb państwa zarezerwował sobie prawo pierwokupu akcji w transakcjach pakietowych lub wskazania, komu mają być sprzedane.

Przegląd prasy

pakietowi zimowemu --GDDKiA przesunęła termin na składanie ofert w przetargu na e-myto do 31 stycznia z 20 stycznia Puls Biznesu --Grant Thornton: 38% dużych i średnich firm planuje podwyżki płac, żadna z nich nie zapowiada obniżek ISBnews --Aktywa Skarbiec TFI wzrosły m/m do 19,17 mld zł na

Przegląd informacji ze spółek

mln euro oraz teren w czeskim Brnie o wielkości 22,5 ha, podała spółka. Innova Capital sprzedał pozostałe posiadane akcje poprzez transakcje pakietowe na GPW, zamykając tym samym pełne wyjście z inwestycji w Libet, podała spółka. Nabywcami byli menedżerowie spółki.

Przegląd prasy

obecnych na polskim rynku komórkowym nie został zaproszony do udziału w transakcji, w ramach której Play może zmienić właściciela wg nieoficjalnych informacji Parkiet --Jerzy Mazgaj sprzedał część akcji Vistuli Dziennik Gazeta Prawna --Katowicki Holding Węglowy sprzedał 490 ton węgla przez internet

Przegląd informacji ze spółek

tytule egzekucyjnym mogą zostać zniwelowane bardzo szkodliwym zniesieniem obowiązku meldunkowego. Fundusz Tar Heel Capital (THC I) sprzedał - w szeregu transakcji pakietowych - ponad 2 mln akcji LiveChat Software, stanowiących 8% jej kapitału zakładowego. Akcje kupili polscy inwestorzy instytucjonalni

Przegląd prasy

wartości 300 mln euro --MF przekaże z budżetu na rynek 3,7 mld zł we wrześniu --Jackiewicz: Oczekujemy inwestycji zagranicznych 'z otwartymi ramionami' --Sprzedaż hurt. Grupy Lotos wzrosła o 22% r/r w VIII dzięki pakietowi paliwowemu --MRPiPS: Stopa bezrobocia rejestrowanego spadła do 8,5% w

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Sprzedaż hurtowa paliw Grupy Lotos wzrosła o 22% r/r w sierpniu, dzięki m.in. obowiązującemu od 1 sierpnia tzw. "pakietowi paliwowemu", regulującemu sprzedaż benzyny czy oleju napędowego, podała spółka. Polska Grupa Energetyczna (PGE) chce utrzymać pozycję lidera wytwarzania energii

Debiut PZU odbędzie się. Eureko rezygnuje z weta

stanowiącego więcej niż 2 proc. wszystkich akcji spółki w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy. Sprzedaż większej liczby może nastąpić tylko w transakcjach pakietowych, które nie wpływają na bieżący kurs giełdowy. Skarb państwa zarezerwował sobie prawo pierwokupu akcji w transakcjach pakietowych lub

Przegląd informacji ze spółek

porównaniu do I kw. br.,  podała spółka. Prokom Investments zmniejszył swoje zaangażowanie w Biotonie do poziomu poniżej 10% poprzez sprzedaż na rynku regulowanym w drodze transakcji pakietowej, 5 730 054 akcji Biotonu. Wszystkie wpływy ze zbycia tych akcji przeznaczone są na spłatę zobowiązań

Wieści ze spółek

We wtorkowych transakcjach pakietowych właściciela zmieniło 8,09 proc. akcji Unimilu. Sprzedawano je za 19 zł. Strony transakcji są nieznane. Rada nadzorcza Elektrimu-Kable powierzyła obowiązki prezesa zarządu członkowi rady nadzorczej Tuomo Hatakka i powołała na stanowisko wiceprezesa

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

października z obrotu giełdowego akcje spółki, podała giełda.    Źródło: ISBnews P4: Grecki udziałowiec operatora sieci Play ma planować sprzedaż swoich udziałów.   Źródło: TMT Finance 11 bit studios: W transakcjach pakietowych krajowe instytucje finansowe nabyły łącznie 119 tys

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech

; Źródło: ISBnews TIM: Kupił 2 499 111 akcji Rotopino.pl za cenę 2,6 zł za sztukę, zwiększając tym samym swój udział w kapitale spółki do 99,1% z 74,1%, podał TIM. Rozliczenie transakcji nastąpi 20 września br. Źródło: ISBnews XTPL: Grupa Deutsche Balaton AG podjęła decyzję o ponowieniu inwestycji w

Ponad jedna czwarta akcji BOŚ zmieniła właściciela

W poniedziałek na warszawskiej giełdzie sprzedano 27,49 proc. akcji Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). Wszystko wskazuje na to, że kupił je od Kredyt Banku szwedzki Skandinaviska Enskilda Banken W poniedziałek na warszawskiej giełdzie w transakcjach pakietowych sprzedano 27,49 proc. akcji Banku

Emeryci kupili kopalnię. Takiej prywatyzacji jeszcze w III RP nie było

, bo inwestorzy je wyprzedawali, licząc na to, że za chwilę kupią je taniej od państwa, jako że przy dużych, "pakietowych" transakcjach zawsze oferowany jest upust. W przypadku Bogdanki operację udało się przeprowadzić w tajemnicy. Nikt na rynku - poza kilkunastoma uczestnikami transakcji

Bankowa codzienność? "Wezwą na dywanik, jak nie będę wciskać kitu"

podstawowej oferty są pakiety produktowe. Takie rozwiązania są dla klientów tańsze niż kupowane osobno usługi. Zachęcamy klientów do korzystania z większej liczby produktów, konkurując z rynkiem parametrami poszczególnych rozwiązań i poziomem obsługi". "Oferta pakietowa jest kierowana wyłącznie do

Wieści ze spółek giełdowych

akcji Banku Komunalnego po 17,5 zł za każdą. Zapisy przyjmowane będą od 27 września do 4 grudnia. W transakcjach pakietowych sprzedano 47,9 proc. akcji Skotanu. Większość z nich kupił Mirosław Karkosik od NFI Jupiter. Cena emisyjna akcji serii D Wandaleksu wyniesie 3,5 zł. Publiczna subskrypcja

Recepta na wzrost? Większa integracja

możliwość przeprowadzania wszelkiego rodzaju transakcji online. Obecnie nawet 60 proc. transakcji, które ludzie chcą przeprowadzać pomiędzy krajami, nie może dojść do skutku np. z powodów prawnych. Ale takim krajom jak Grecja chyba nie w głowie teraz większa integracja. Mają poważniejsze kłopoty... - Grecja

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

dofinansowania i realizację wewnętrznych projektów, ekspansję zagraniczną - sprzedaż produktów i zwiększenie skali biznesu. Źródło: ISBnews   LiveChat: Fundusz Tar Heel Capital (THC I) sprzedał - w szeregu transakcji pakietowych - ponad 2 mln akcji LiveChat Software, stanowiących 8% jej kapitału

Czas na scalenie

średnia (zamiast dotychczasowej mediany) dzienna wartość obrotów będzie równa lub niższa niż 50 tys. zł, oraz jednocześnie średnia (zamiast dotychczasowej mediany) dzienna liczba transakcji będzie równa lub niższa niż 10. Do wyliczania powyższych wskaźników uwzględniane będą zarówno transakcje sesyjne

1884. sesja giełdy

kursu analitycy wiążą z zyskami Polkomtela (operator Plus GSM), w którym miedziowy koncern posiada pakiet udziałów. Ciekawe rzeczy działy się w transakcjach pakietowych, w których właściciela zmieniło ponad 6 proc. papierów BIG BG po cenie o ponad 10 proc. wyższej od kursu giełdowego. Zdaniem

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

przychodów związanych z reklamą - odpowiednio: o 5,4% i 5,1%. Skorygowana EBITDA wzrosła w IV kw. o 16,3% r/r do 184 mln zł, na skutek wyższych przychodów i w pełni utrzymanej bazy kosztów, wyłączając 5 mln zł jednorazowych kosztów związanych z transakcją zmiany kontroli. Skorygowana marża EBITDA w IV kw