transakcja giełdowa

Angela Merkel ograniczy szybkie transakcje giełdowe

Niemiecki rząd przyjmie dziś projekt ustawy, która może spowolnić handel na giełdzie. Chodzi o bardzo szybkie transakcje zawierane przez komputery. To przez automaty dochodzi do niekontrolowanych i niespodziewanych spadków na giełdach.

Jeden z najbogatszych Polaków manipulował akcjami? "Fundamentalnie się nie zgadzam"

O sprawie poinformowało Radio ZET . Prokuratura zajęła się sprawą po informacjach uzyskanych od KNF. Podejrzenia Komisji wzbudziło to, że pod koniec kwietnia 2013 obrót akcjami jednej ze spółek giełdowych wzrósł o 567 proc. Urzędnicy sprawdzili, kto i jakie transakcje zawierał w tym czasie. Okazało

Hurtowa transakcja w Złotej 44: niemiecki fundusz kupił aż 72 apartamenty

Hurtowa transakcja w Złotej 44: niemiecki fundusz kupił aż 72 apartamenty

transakcji nie ujawniono. "Umówiona przez strony cena sprzedaży nie odbiega od wartości rynkowych dla powierzchni typu premium o porównywalnej lokalizacji i standardzie" - podano w komunikacie giełdowym. Wcześniej inwestorzy Złotej 44 podali, że ceny mieszkań wahają się od 24 do blisko 40 tys. zł

Ile to kosztuje i dlaczego tak drogo. Zlecenie maklerskie

Depozyt Papierów Wartościowych, który zajmuje się techniczną stroną rozliczania transakcji. Żadna z tych instytucji nie jest organizacją charytatywną i każe sobie za swoje usługi płacić. Przykładowo przychody naszej giełdy w dużej mierze "wiszą" na opłacalności obsługi obrotu, bo stanowi z

PrzePiS na gospodarkę

Pewnie mało kto pamięta, ale opodatkowanie obrotów giełdowych wprowadził, bodajże w 1994 r., ówczesny minister finansów Grzegorz Kołodko. I jak łatwo było przewidzieć, giełda przez wiele miesięcy spadała, aż wreszcie rząd poszedł po rozum do głowy i podatek wycofał. Pod rządami PiS czeka nas

DM BOŚ został pierwszym członkiem giełdowego rynku rolnego

autoryzowanych magazynów, pokrywająca docelowo obszar całego kraju, umożliwi fizyczne rozliczenie transakcji z dostawą towaru. Na giełdowym rynku rolnym magazyny autoryzowane będą odpowiedzialne za weryfikowanie i jakość przechowywanego towaru będącego w obrocie giełdowym, ewidencjonowanie towaru, rozliczenie

Grupa GPW planuje uruchomić giełdową Platformę Żywnościową w marcu

Warszawa, 26.02.2020 (ISBnews) - Platforma Żywnościowa Giełdowego Rynku Towarów Rolno-Spożywczych zostanie uruchomiony w marcu br., zapowiedział prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) Marek Dietl. Na początku dostępne będą transakcje spotowe na zboża. "Uruchomienie

Konsorcjum GPW ma memorandum z Elewarr na magazyny dla Platformy Żywnościowej

szczególności na bazie magazynów zbożowych będących w posiadaniu Elewarr i spółek zależnych, podała GPW. "Magazyny autoryzowane są gwarantem i wykonawcą rozliczenia transakcji w towarze zawieranych na giełdowym rynku rolnym. Uruchomienie Platformy Żywnościowej jest kluczowym projektem strategicznym

PZ Cormay kupił w wezwaniu 188 983 akcji Orphee

transakcji giełdowej zawartej w ramach wezwania w dniu 11 lutego 2019r., było 188 983 akcji spółki" -czytamy w komunikacie. Rozliczenie transakcji nastąpi 14 lutego.  W grudniu ub. r. PZ Cormay ogłosił wezwanie na 992 283 akcji Orphee o wartości nominalnej 0,1 CHF każda, stanowiących 2,57

Sfinks Polska rozpoczął negocjacje z inwestorem dot. zaangażowania kapitałowego

przy tym uzależniona od bieżącej płynności oraz wyceny akcji spółki w obrocie giełdowym. Proces inwestycji realizowany byłby w etapach, w ramach serii transakcji, w oczekiwanym horyzoncie czasowym przypadającym na okres min. 3 lat" - czytamy w komunikacie. Wskazane powyżej graniczne parametry

GPW: Zmiana harmonogramu sesji niesie ze sobą zbyt duże ryzyko operacyjne

GPW jest przeciwna takiemu rozwiązaniu, podano w komentarzu do propozycji skrócenia sesji giełdowej. "Zmiana harmonogramu sesji nie jest jedynie zmianą godzin w jakim przeprowadzane są transakcje. Konieczne jest zsynchronizowanie wielu systemów informatycznych, zmiana parametrów generowania

GPW: Skrócenie godzin sesji to ryzyko istotnego spadku obrotów oraz płynności  

więcej. "Priorytetem GPW jest zagwarantowanie inwestorom możliwości bezpiecznego zawierania transakcji w dogodnych dla nich godzinach. W Europie największa wartość obrotu ma miejsce pod koniec trwania sesji giełdowej. Podobnie do innych giełd europejskich na GPW odnotowujemy wzmożoną aktywność

TGE wprowadziła obrót gazem w SGT na Rynku Dnia Bieżącego

oznaczenie SGT_RDB_DD-MM-RR. Za rozliczenie i rozrachunek transakcji odpowiada Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych, w ramach pełnionej przez nią funkcji Giełdowej Izby Rozrachunkowej, podano także. Towarowa Giełda Energii (TGE) to spółka zależna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. GPW prowadzi rynek

Ardanowski: Na rozwoju rynku rolnego GPW skorzystają również sami rolnicy

Warszawa, 19.06.2020 (ISBnews/ ISBnews.TV) - Giełdowy Rynek Towarów Rolno-Spożywczych ma szansę rozwijać się w kraju rolniczym, jakim jest Polska i będzie przynosił korzyści m.in. samym rolnikom, np. jako punkt odniesienia w zakresie cen ich produktów, ocenia w rozmowie z ISBnews.TV minister

Zapisy w wezwaniu Famuru na sprzedaż akcji Primetechu ruszą w piątek

poprzedzający ogłoszenie wezwania. Famur wezwał do sprzedaży wszystkich akcji Primetechu (dawniej Kopex), niebędących w jego posiadaniu, tj. na 5 335 474 akcji, stanowiących 34,18% kapitału spółki, podano. "W ocenie zarządu Famuru, utrzymywanie na parkiecie giełdowym Primetechu, przy jego obecnej

GPW wykluczyła z obrotu giełdowego akcje Qumak w upadłości

Warszawa, 16.08.2019 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podjął uchwałę w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na głównym rynku GPW akcji spółki Qumak w upadłości, podała giełda. "W związku z wykluczeniem, o którym mowa w § 1, ostatnim dniem

Polenergia: Segment obrotu miał 20,3 mln zł straty na trans. giełdowych w II kw.

Warszawa, 09.08.2018 (ISBnews) - Segment obrotu Polenergii odnotował 20,3 mln zł straty na części transakcji giełdowych energią elektryczną w II kw. 2018 r., podała spółka. Strata została częściowo pokryta na innych rynkach. "W rezultacie zaistniałej wyjątkowej sytuacji na rynku energii

Best chce skupić obligacje własne po 100 zł za szt., łączna wartość do 5 mln zł

Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Best planuje skupić obligacje własne o wartości nominalnej 100 zł za sztukę, podała spółka. Łączna wartość przeprowadzonych transakcji skupu obligacji nie przekroczy 5 mln zł. "Zarząd Best [...] podjął uchwałę w przedmiocie rozpoczęcia skupu własnych

Sfinks nabędzie wszystkie udziały w Fabryce Pizzy za 8 mln zł

inwestycyjna, przypadającym na 31 marca 2021 r., oznacza także korzyści finansowe dla Sfinksa szacowane na ok. 3 mln zł. Dzięki przyspieszeniu transakcji giełdowa spółka zapłaci niższą cenę za udziały w Fabryce Pizzy oraz zyska na przychodach generowanych przez przejęte restauracje w tym okresie, podano

GPW: Nasze procedury pozwalają zapewnić nieprzerwane działanie giełdy

zagwarantowanie inwestorom możliwości zawierania transakcji, podała GPW. "GPW dokłada wszelkich starań, aby dostępność świadczonych przez GPW usług przebiegała bez zakłóceń i w sposób ciągły. Jako organizator obrotu, w ramach planu ciągłości działania, GPW posiada szereg narzędzi, procedur i mechanizmów

Bain & Co: Liczba transakcji PE spadła w I-IV, inwestorzy czekają z przejęciami

Warszawa, 04.06.2020 (ISBnews) - Liczba nowych inwestycji dokonanych na świecie przez fundusze private equity (PE) spadła o 60% w okresie styczeń-kwiecień, liczba transakcji spadła także w Polsce, wynika z analiz Bain & Company. Jednak, jak podkreśla partner zarządzający Bain & Company Poland/CEE

GPW zmienia zasady kwalifikacji do Listy Alertów i Strefy Niższej Płynności

podlegać będą akcje spółek, których obrót charakteryzuje się niskim poziomem płynności, tzn. gdy na więcej niż połowie sesji giełdowych w ostatnim kwartale przed dniem okresowej weryfikacji liczba transakcji akcjami danej spółki będzie niższa niż pięć transakcji na sesję. Celem

Best skupi obligacje własne warte nom. 100 zł za szt., wyda do 5 mln zł (aktual)

wartość przeprowadzonych transakcji skupu obligacji nie przekroczy 5 mln zł. "Zarząd Best [...] podjął uchwałę w przedmiocie rozpoczęcia skupu własnych, zdematerializowanych obligacji o wartości nominalnej dla jednej obligacji wynoszącej 100 zł, wyemitowanych przez emitenta na podstawie uchwał

Famur ogłosi wezwanie na sprzedaż 34,18% akcji Primetech po 1,45 zł sztuka

zawarł umowę z Santander Bank Polska - Santander Biuro Maklerskie. Celem transakcji jest osiągnięcie przez wzywającego 100% akcji Primetechu oraz wycofanie spółki z obrotu giełdowego. "W wyniku planowanego wezwania Famur, jako podmiot nabywający akcje, zamierza nabyć 5 335 474 akcji uprawniających

Uniwheels: W wezwaniu Superior Industries zawarto transakcje na 109,9 tys. akcji

Warszawa, 03.08.2017 (ISBnews) - W wezwaniu Superior Industries International Germany AG na akcje Uniwheels AG zawarto transakcje na 109 959 walorów, podał Dom Maklerski Banku Handlowego "Przedmiotem transakcji giełdowej zawartej w ramach wezwania w dniu 3 sierpnia, było 109 959 akcji

Skinwallet liczy na debiut na NewConnect w przeciągu najbliższych tygodni

Warszawa, 18.06.2020 (ISBnews) - Skinwallet finalizuje prace nad dopuszczeniem akcji do obrotu giełdowego i liczy na debiut w przeciągu najbliższych tygodni, podała spółka. Skinwallet pozyskał także nowych inwestorów finansowych. "Skinwallet finalizuje prace nad dopuszczeniem akcji do

GPW: TGE wprowadziła handel żytem na Rynku Towarów Rolno-Spożywczych

obrocie na RTRS od 24 lipca br. Obrót drugim po pszenicy produktem na rynku rolnym będzie prowadzony w formule rynku kasowego (tzw. rynek spot), co oznacza, że zawarte transakcje podlegają natychmiastowemu wykonaniu" - czytamy w komunikacie. Obrót żytem, podobnie jak pszenicą, będzie odbywał się w

Acciona podniosła cenę w wezwaniu na akcje Mostostalu Warszawa do 4,5 zł za szt.

Warszawa, 30.07.2019 (ISBnews) - Acciona Construcción podniosła cenę w wezwaniu na 100% akcji Mostostalu Warszawa do 4,5 zł za akcję (poprzednio 3,45 zł za jedną akcję), podała spółka. Wydłużony został także pierwszy etap przyjmowania zapisów pozwalający na szybkie rozliczenie transakcji, który

W wezwaniu na BSC Drukarnia Opakowań zawarto transakcje na 3 662 227 akcji

Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Spółki z grupy AR Packaging nabędą w ramach wezwania 3 662 227 akcji BSC Drukarnia Opakowań, podał pośredniczący w transakcji Santander Bank Polska - Santander Biuro Maklerskie. "Santander Biuro Maklerskie, jako podmiot pośredniczący w wezwaniu do

W ramach wezwania sprzedano 1,499 mln akcji Sare

Warszawa, 20.02.2018 (ISBnews) - W ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Sare przedmiotem transakcji giełdowej było 1 499 720 akcji, podał Millennium Dom Maklerski, występujący w wezwaniu jako podmiot pośredniczący. Rozliczenie transakcji w ramach wezwania zostanie

MCI sfinalizował inwestycję w IAI przez objęcie 51% spółki kontrolującej

oraz Sebastian Muliński 14% udziałów.  W ramach transakcji, akcje spółki IAI zostaną wycofane z obrotu giełdowego NewConnect. Pierwsza umowa pomiędzy stronami została zawarta w połowie października bieżącego roku. MCI Capital to utworzona w 1999 r., to jedna z wiodących w regionie CEE

Na GPW zadebiutowały certyfikaty bazujące na indeksie WIG-ESG

ofertą wpisuje się w ten trend, a zainteresowanie wśród instytucji finansowych indeksem WIG-ESG potwierdza ten kierunek działań" - powiedziała członek zarządu GPW Izabela Olszewska, cytowana w komunikacie. Od dzisiaj w obrocie giełdowym znalazły się nowe certyfikaty strukturyzowane - dwie serie

Idea Bank: Nie ma fundamentalnych przesłanek dla znacznych wahań kursu na GPW

Warszawa, 25.04.2018 (ISBnews) - Sytuacja Idea Banku pozostaje stabilna, strategia jest nadal realizowana i nie zachodzą fundamentalne przesłanki uzasadniające znaczące wahania kursu giełdowego, podała instytucja. "W związku ze znaczącą zmiennością notowań giełdowych Idea Bank S.A

Goldman Sachs został nowym emitentem certyfikatów strukturyzowanych na GPW

instrumenty ze względu na płynność, bieżącą wycenę i możliwość zamknięcia pozycji podczas każdej sesji giełdowej" - powiedział członek zarządu GPW Piotr Borowski, cytowany w komunikacie. Dodał, że giełdowy rynek instrumentów strukturyzowanych stanowi bardzo interesującą propozycję, szczególnie dla

Akcjonariusze Master Pharm wzywają do sprzedaży 7 028 494 akcji po 4,2 zł/szt.

giełdowym, a które nie znajdują się w posiadaniu wzywających po cenie 4,2 zł za każdą akcję, podała spółka. "Przedmiotem wezwania są 7 028 494 akcje zwykłe na okaziciela spółki Master Pharm [...] o wartości nominalnej 0,01 zł każda [...], z których każda uprawnia do jednego głosu na walnym

Wielki rosyjski bank ukarany za manipulacje na giełdzie w Chicago

Amerykańska Komisja ds. Handlu Towarowymi Kontraktami Terminowymi (CFTC) przyłapała jeden z największych rosyjskich banków VTB na manipulacjach giełdowych na wielką skalę. Według ustaleń amerykańskiego nadzoru od grudnia 2010 r. do czerwca 2013 r. za pośrednictwem giełdy towarowej w Chicago bank

Certyfikaty na akcje Jeronimo Martins zadebiutowały na GPW

Warszawa, 16.07.2019 (ISBnews) - Certyfikaty strukturyzowane na akcje Jeronimo Martins, wyemitowane przez Raiffeisen Centrobank, zadebiutowały na GPW, podała giełda. "16 lipca tego roku w obrocie giełdowym znalazły się nowe certyfikaty strukturyzowane - dwie serie typu Faktor oraz

Cerrad ma zgodę UOKiK na przejęcie Ceramiki Nowej Gali

postępowanie antymonopolowe zostało przeprowadzone tak sprawnie i zakończyło się wydaniem zgody prezesa UOKiK na planowaną transakcję. W przypadku powodzenia wezwania, pozwoli nam to płynnie przejść do kolejnego etapu, jakim jest wycofanie Ceramiki Nowej Gali z obrotu giełdowego, a następnie przeprowadzenie

PGNiG dokupi własnych akcji. Ich cena spadła

W piątek zarząd PGNiG zdecydował, że odkupi od inwestorów giełdowych 37,1 mln akcji własnych w cenie 5 zł za sztukę. Oferty od inwestorów zainteresowanych tych tą transakcją będą przyjmowane od najbliższego poniedziałku do godziny 16 we wtorek. Sfinalizowanie transakcji zaplanowano na najbliższy

AB chce skupić do 3,24 mln akcji własnych za maks. 15 mln zł

akcji nie może przekraczać wartości wyższej spośród ceny akcji z ostatniej niezależnej transakcji giełdowej i najwyższej bieżącej niezależnej oferty kupna w systemie obrotu, b) liczba akcji nabywanych w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 25% średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami emitenta

Próchnik nie porozumiał się ws. zakupu sklepu internetowego E-Lady

Warszawa, 31.03.2017 (ISBnews) - Próchnik nie porozumiał się z Anną Marynowską w sprawie nabycia sklepu internetowego przedsiębiorcy (www.e-lady.pl) w wyniku upływu uzgodnionego pomiędzy stronami terminu zakończenia ustaleń dotyczących warunków planowanej transakcji, podała spółka. "

Optymizm może pomóc indeksowi WIG20 pokonać barierę 1855 pkt

Warszawa, 11.08.2020 (ISBnews/ CMC Markets) - Zagraniczne indeksy giełdowe, takie jak niemiecki DAX czy amerykański S&P500, podchodzą pod szczyty notowań. Nadzieję inwestorów budzą perspektywy porozumienia politycznego w sprawie stymulowania gospodarki w USA. Międzynarodowy optymizm sprzyja też

GPW prowadzi analizy dotyczące wykorzystania technologii opartej na blockchain

poszczególnymi grupami uczestników obrotu giełdowego. Tu synergia jest potencjalnie duża" - dodał wiceprezes. Technologia blockchain, czyli łańcuch bloków, służy do przechowywania i przesyłania informacji o transakcjach zawartych w internecie, które ułożone są w postaci następujących po sobie bloków

PZ Cormay ogłosił wezwanie na 992 283 akcji Orphee po cenie 1,96 zł/ szt.

, przy czym spółka, jako podmiot zależny wzywającego nie będzie mogła wykonywać prawa głosu z akcji własnych, posiadanych przez spółkę, zaznaczono w informacji. Zapisy potrwają od 7 stycznia 2020 roku do 6 lutego 2020 roku. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 11 lutego, a przewidywany

Murapol nabył 1,63 mln akcji Polnordu, zwiększając udział do 9,87% kapitału

zwiększył udział w Polnordzie do 9,87%. "Umowy zostały zawarte poza rynkiem giełdowym. Transakcja została rozliczona w dniu dzisiejszym" - czytamy w komunikacie. Przed transakcją Murapol posiadał 1 597 000 akcji, które stanowiły 4,88% kapitału zakładowego Polnord. Po rozliczeniu transakcji ma

J. Wojciechowski nabył w wezwaniu 17,416 mln akcji JW Construction

Warszawa, 17.03.2017 (ISBnews) - Józef Wojciechowski w ramach wezwania na J.W. Construction Holding nabył 17,416 mln akcji, podał podmiot pośredniczący Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. "Przedmiotem transakcji giełdowych wynikających z realizacji ww. wezwania było 17 416 894

NBP: Spadło ryzyko dot. tempa dostosowania stawek WIBOR do wymogów UE

Benchmark planuje złożyć ww. wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego jako właściwego organu w grudniu 2019 roku. Na początku sierpnia prezes GPW Benchmark Zbigniew Minda, poinformował, że spółka szykuje się do przejęcia administrowania indeksami giełdowymi od Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) i chce

Libet będzie kontynuował przegląd opcji strategicznych

Warszawa, 11.03.2019 (ISBnews) - Po sprzedaży wybranych aktywów, Libet będzie kontynuował przegląd opcji strategicznych, wynika z komunikatu spółki. Libet rozważa różne rozwiązania, w tym zaangażowanie nowego inwestora bądź sprzedaż kolejnych aktywów. "Rada nadzorcza giełdowej spółki

Fortuna: W ramach wezwania sprzedano 68 504 akcji

Warszawa, 01.03.2018 (ISBnews) - Przedmiotem transakcji giełdowych zawartych w ramach wezwania było 68 504 akcji spółki Fortuna Entertainment Group N.V., podał Erste Securities Polska. Na początku stycznia br. Fortbet Holdings Limited z grupy Penta Investments Limited ogłosił wezwanie do

Henderson Park przejął od 70% w portfolio nieruchomości biur. o pow. 105 tys. m2

spółką giełdową, przy zarządzaniu portfolio wysokiej jakości nieruchomości biurowych, jak i rozwoju naszych relacji w przyszłości" - powiedział współzałożyciel Henderson Park Nick Weber, cytowany w komunikacie. Transakcja pozwala Henderson Park na uzyskanie strategicznej pozycji na

Tauron miał szacunkowo 161 mln zł zysku netto, 957 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

marcu 2021 r. Decyzja o zmianie strategii została podjęta w związku z sytuacją rynkową, a w szczególności rosnącymi kosztami utrzymania pozycji na rynku giełdowym, zmianą warunków prawnych i rynkowych w obszarze handlu uprawnieniami do emisji CO2 związanych z Brexitem oraz pandemią COVID-19. Transakcje

Fortbet z grupy Penta wzywa do sprzedaży akcji Fortuny po 15,43 zł/szt.(aktual.)

;], reprezentujących 31,75% kapitału i głosów" - czytamy w komunikacie. Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów to 21 kwietnia. Zakończenie przyjmowania zapisów ustalono na 20 czerwca. Przewidywane daty transakcji nabycia akcji na GPW w okresie przyjmowania zapisów to 9 czerwca. Przewidywane daty rozliczenia

Forbet wzywa do sprzedaży akcji Fortuny po 15,43 zł/szt., chce ją wycofać z GPW

ustalono na 20 czerwca. Przewidywane daty transakcji nabycia akcji na GPW w okresie przyjmowania zapisów to 9 czerwca. Przewidywane daty rozliczenia transakcji nabycia akcji w okresie przyjmowania zapisów przez KDPW to 13 czerwca. Przewidywana data ostatecznej transakcji nabycia akcji na GPW to 23 czerwca

Wickel z SSW: Zobowiązania z tytułu VAT mogą dalej obciążać wyniki spółek

Warszawa, 10.04.2019 (ISBnews) - Spółki giełdowe, których rozliczenia VAT były kwestionowane przez służby skarbowe muszą liczyć się z tym, że mogą być przedmiotem zwiększonego zainteresowania ze strony aparatu skarbowego. W efekcie zobowiązania z tytułu VAT mogą obciążać wyniki tych podmiotów

GPW Benchmark szykuje się do przejęcia indeksów i wniosku o przejęcie WIBOR

Warszawa, 08.08.2019 (ISBnews) - GPW Benchmark szykuje się do przejęcia administrowania indeksami giełdowymi od Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) i chce złożyć do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zgodę na przejęcie stawek WIBOR i WIBID do końca 2019 r., tak aby

Emilewicz o wrogich przejęciach: "Polska gospodarka nie jest na sprzedaż"

zgodę na transakcję. Pierwotnie było to pół roku, ale sprzeciwiła się temu Konfederacja Lewiatan.– To w biznesie zabójstwo. Sprawdzenie, czy działalność jest strategiczna z punktu widzenia rynku przez pół roku, to szaleństwo, przecież wystarczy na to miesiąc – przekonywał Maciej Witucki

GPW chce jak najszybciej wprowadzać kolejne produkty na rynek rolny

pilotażu" - powiedziała Olszewska. Rynek Towarów Rolno-Spożywczych (RTRS) funkcjonuje w ramach Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii (TGE) w ramach projektu Platformy Żywnościowej, prowadzonego wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Wczoraj na RTRS odbyła się pierwsza

Uniwheels: W ramach wezwania zawarto transakcje na 11,445 mln akcji

Warszawa, 25.05.2017 (ISBnews) - W ramach wezwania na akcje Uniwheels zawarto transakcje na 11,445 mln akcji, podał pośredniczący Dom Maklerski Banku Handlowego. "Przedmiotem transakcji giełdowej zawartej w ramach wezwania było 11 445 080 akcji spółki Uniwheels AG. Rozliczenie transakcji w

PZ Cormay ma zgodę rady nadzorczej na nabycie pozostałych akcji Orphee

m.in. eliminację statusu spółki publicznej / giełdowej podmiotu (Orphée) z tej grupy innego niż jednostka dominująca, jest jednym z elementów strategii rozwojowej spółki, podano również. W osobnym komunikacie Orphee poinformowało, że zawarło kolejną umowę pożyczki z PZ Cormay, na mocy której

CCC rozpoczyna budowę księgi popytu w ramach emisji do 13,7 mln nowych akcji

inni niż Ultro mogą nabyć nie więcej niż 8 912 535 płynnych akcji (nie więcej niż 6 850 000 akcji serii I przeznaczonych do notowania giełdowego po przeprowadzeniu transakcji oraz nie więcej niż 2 062 535 akcji sprzedawanych od Ultro, które, zgodnie z umową plasowania, Ultro zobowiązała się zaoferować

Maxcom kupi udziały w spółce produkującej elektryczne napędy do rowerów

Warszawa, 05.02.2019 (ISBnews) - Maxcom podpisał term sheet w sprawie zakupu 20,1% udziałów litewskiej firmie Rubbee zajmującej się rozwojem i produkcją elektrycznych napędów do rowerów, podała spółka. Wartość transakcji, która ma być zawarta do 31 marca 2019 r. wyniesie 280 tys. euro

Groclin sprzedał nieruchomości w Grodzisku, część kadry przejmie nowy właściciel

transakcji towarzyszył transfer części kadry pracowniczej zaangażowanej w produkcję. Łączna wartość transakcji wyniosła 18 200 000 zł netto" - czytamy w raporcie. Groclin podał w osobnym komunikacie, że nabywca przejmie też znaczną część lokalnej załogi dzięki czemu Groclin uniknie kosztownych

Zbigniew Jakubas chce kupić Radio ZET

wystawiony na sprzedaż kilka miesięcy po kupnie go przez Czech Media Invest od francuskiego koncernu Lagardère. Czeska firma przejęła Eurozet razem z aktywami radiowymi Lagardère w Czechach, Rumunii i na Słowacji, płacąc 73 mln euro. Transakcję ogłoszono w kwietniu 2018 r., a w czerwcu zgodę na

Bricks Acquisitions Limited nabędzie w wezwaniu ponad 98% akcji Robyg

Warszawa, 05.02.2018 (ISBnews) - W wezwaniu na Robyg, ogłoszonym przez Bricks Acquisitions Limited, złożono zapisy na sprzedaż ponad 98% akcji. Transakcje zostaną zawarte 7 lutego, a rozliczone 9 lutego 2018 r., podano w komunikacie. "Bardzo się cieszymy, że w wezwaniu przekroczyliśmy

DNB: W polskich M&A dominować będą transakcje ze średniego segmentu

dużą swobodę w zarządzaniu przejmowanymi aktywami. Banki finansujące takie transakcje sprawują kontrolę nad przejmowanymi aktywami w niewielkim stopniu, ale przez to ich marże są dość wysokie, wskazano także. "W polskich realiach - z uwagi na to, że od kilku lat mamy stagnację na rynku giełdowym

TDJ nabył 395 akcji Kopeksu w ramach wezwania

Warszawa, 22.03.2017 (ISBnews) - TDJ nabył 395 akcji Kopeksu w ramach wezwania, poinformował pośredniczący w wezwaniu Millennium Dom Maklerski. "Przedmiotem transakcji giełdowej zawartej w dniu 22 marca 2017 r. w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż 127 855 akcji spółki Kopex S.A

Fundusz Reino Capital i RF CorVal ma przedwstęp. umowy zakupu nieruchomości Bumy

łącznej powierzchni najmu (GLA) ponad 80 tys. m2 oraz projektów mieszkaniowych o powierzchni (PUM) ponad 100 tys. m2" - czytamy w komunikacie. Transakcja zawarta w wykonaniu listu intencyjnego, będzie obejmować ponadto wspólne nabycie przez Reino Capital i Grupę RF CorVal udziałów we wszystkich

Euvic zainwestował w szwedzki fintech i polską firmę programistyczną

; - powiedział architekt transakcji, który w Euvic odpowiada za rynek szwedzki, Ola Hesselroth, cytowany w komunikacie. Kolejna inwestycja, jaką Euvic zrealizuje przed końcem 2018 roku, dotyczy Edge One Solutions. Firma ta prowadzi działalność w zakresie outsourcingu IT, a także jest założycielem inkubatora

KNF: GetBack musi dokonać odpisu aktualizującego wartość EGB Investments

Warszawa, 29.05.2018 (ISBnews) - Transakcja przejęcia przez GetBack za 209 mln zł spółki EGB Investments nie przyniesie przyszłych korzyści ekonomicznych i niezbędny jest odpis aktualizujący w skonsolidowanych aktywach, podała Komisja Nadzoru Finansowej (KNF).  "Ustalono, że

Katar i szwajcarska firma kupiły akcje rosyjskiego giganta naftowego Rosnieft. Transakcja za 10,5 mld euro

handlem surowcami. Po tej transakcji rząd Rosji zachował kontrolny pakiet ponad 50 proc. akcji Rosnieft - największego pod względem wydobycia i zapasów giełdowego koncernu naftowego świata. Sprzedaż Rosnieftu w cieniu sankcji O sprzedaży 19,5 proc. akcji Rosnieftu Kreml zdecydował wiosną. Jednak

CFI zwiększył udział w Work Service, chce wesprzeć proces restrukturyzacji

się w proces restrukturyzacji Worl Service. "Zmiana stanu posiadania nastąpiła wskutek dokonania transakcji giełdowych w dniu 2 maja 2019 r., łącznie na 749 275 akcjach zwykłych na okaziciela spółki, stanowiących około 1,14% kapitału zakładowego spółki" - czytamy w komunikacie. Po

MCI.EuroVentures sprzedał pakiet akcji tureckiego Indeksu za ponad 36 mln zł

;Fundusz z Grupy MCI zrealizował częściowe wyjście ze spółki Index, lidera rynku IT w Turcji. Za pakiet ok. 7% akcji uzyskał 36,2 mln zł. Po transakcji nadal pozostaje drugim największym inwestorem giełdowej spółki" - czytamy w komunikacie. W ramach transakcji pakietowych fundusz sprzedał inwestorom

Nowy fundusz Beta ETF na indeks WIG20short zadebiutował na GPW

oferują możliwość zarabiania na wzrostach indeksów giełdowych. Jest to trzeci debiut ETF-a na GPW w tym roku, po funduszach Beta ETF na indeks WIG20TR oraz na indeks mWIG40TR. Fundusze typu ETF to bardzo interesujące instrumenty dla inwestorów, ze względu na niskie koszty zarządzania oraz płynność, czyli

GK Immobile finalizuje przejęcie spółki Atrem

Warszawa, 10.05.2019 (ISBnews) - Grupa Kapitałowa Immobile oficjalnie zakończyła proces akwizycji przemysłowej spółki Atrem S.A., która nastąpiła w wyniku transakcji nabycia akcji uprawniających do 66% głosów na walnym zgromadzeniu Atremu, podała spółka. "Widzimy wartościowe synergie

Wielka fuzja giełdowa. Frankfurt i Londyn łączą siły

O połączeniu dwóch największych parkietów giełdowych w Europie - niemieckiego i brytyjskiego - mówiło się od lat. To już trzecie podejście Deutsche Boerse do fuzji z LSE. Wcześniej Niemcom nie udało się to w 2000 i 2005 r. Tym razem transakcja ma ogromne szanse na powodzenie. - Obie spółki połączą

CCC poda więcej szczegółów dot. nabycia udziałów HR Group do końca roku

do ustalenia finalnych warunków przedmiotowej transakcji. Finalne warunki przedmiotowej transakcji, w przypadku jej realizacji (podpisania i zamknięcia), mogą się różnić od wskazanych poniżej wstępnych warunków, podano także. CCC miałoby objąć 32,84% akcji spółki, która jest spółką właścicielską w

Janusz Palikot stworzy holding alkoholowy z Doctor Brew

właścicielem m.in. Browaru Tenczynek. W rezultacie planowanej transakcji Doctor Brew obejmie 25-proc. udział w holdingu, zaś pozostałe 75% przypadnie dotychczasowym akcjonariuszom MPWiW, podano. "Doctor Brew jest częścią kraftowej rewolucji w Polsce. Przy zachowaniu rzemieślniczych metod warzenia piwa

Wysokie obroty na GPW potwierdzają wagę wzrostów WIG20

ich wartość przekroczyła bowiem miliard złotych, co w połączeniu z siłą wzrostów może dawać nadzieję na kontynuację tego ruchu w kolejnych dniach. Giełdowym „bykom" nie przeszkodziły nawet słabe wyniki PMI dla polskiego przemysłu, które po raz pierwszy od ponad dekady znalazły się na

Prezes Marvipolu sprzedał 4,66% akcji spółki, liczy na wzrost płynności i wyceny

Warszawa, 21.09.2016 (ISBnews) - Książek Holding - wehikuł inwestycyjny, którego właścicielem jest prezes i główny akcjonariusz Marvipolu Mariusz Książek - sprzedał pakiet 4,66% akcji Marvipolu. Prezes podkreśla, że zbywając pakiet akcji liczy na wzrost obrotów na akcjach spółki i jej giełdowej

PGNiG miało 5 141 mln zł zysku netto, 7 274 mln zł EBITDA w II kw. 2020 r.

kwocie 853 mln zł. Segment Obrót i Magazynowanie zanotował w I półroczu 2020 roku spadek przychodów ze sprzedaży o 8% r/r do poziomu 16,48 mld zł mimo wzrostu sprzedaży gazu ziemnego ogółem o 6% do 16,9 mld m3. "Średnia cena gazu ziemnego z transakcji giełdowych na TGE spadła w tym okresie o 21

Obroty na rynku głównym GPW wzrosły o 28,9% r/r do 261 mld zł w 2017 r. 

akcjami w ramach arkusza zleceń w 2017 r. wzrosła o 24,7% r/r do poziomu 236,44 mld zł. W grudniu wartość ta spadła o 23,8% r/r, do poziomu 16,42 mld zł.  Liczba transakcji w ramach arkusza zleceń w całym 2017 r. wyniosła 20,04 mln (wzrost o 14% r/r). W grudniu liczba transakcji sięgnęła 1,51

Wyniki wyborów nie zaskoczyły inwestorów na GPW

kwartalne tamtejszych spółek.  Inwestorzy, którzy spodziewali sią wyborczego roller-coastera na warszawskim parkiecie, mogą się czuć zawiedzeni. Zdyskontowany przez rynek z dużym wyprzedzeniem wynik wyborów parlamentarnych nie wpłynął w najmniejszym stopniu na giełdowe notowania. Nie należy również

Notowania na GPW pod wpływem raportów finansowych spółek z USA

, że scenariusz reelekcji Andrzeja Dudy był już w cenach i jednocześnie potwierdza, że kwestia prezydentury nie jest kluczowa dla inwestorów giełdowych. Główne indeksy warszawskiej giełdy zachowywały się podobnie do tych na giełdach zachodnich, choć tam wzrosty były silniejsze – niemiecki DAX i

EuroRating potwierdził rating PKN Orlen na poziomie BBB, perspektywa stabilna

minimum jej giełdowych notowań (i jednocześnie odpowiadającej zaledwie 27% jej wartości księgowej netto) na rzecz spółki, w której Skarb Państwa posiada tylko 27,5% akcji. Agencja oceniła zatem tę transakcję jako niekorzystną dla obecnego głównego akcjonariusza Energi. EuroRating nie

NBP: GPW Benchmark powinna dostosować metodykę dot. WIBOR i WIBID do końca roku

Benchmark Zbigniew Minda, poinformował, że spółka szykuje się do przejęcia administrowania indeksami giełdowymi od Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) i chce złożyć do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zgodę na przejęcie stawek WIBOR i WIBID do końca 2019 r., tak aby administrować nimi od początku

inviPay ocenia, że mógłby wejść na GPW w perspektywie od trzech do pięciu lat

parkiecie warszawskiej giełdy. To jest raczej perspektywa trzech do pięciu lat" - powiedział ISBnews.tv Więcław. Zaznaczył, że spółka najpierw chce osiągnąć efekt skali, aby pokazać że jej biznes jest skalowalny międzynarodowo, dochodowy, a także stabilny z perspektywy inwestorów giełdowych. "

TGE uruchomi jutro notowania instrumentów Systemu Gazociągów Przesyłowych

na giełdzie towarowej prowadzonej przez TGE" - czytamy w komunikacie. Do obrotu giełdowego zostanie wprowadzony nowy instrument, SGT_BASE_DD-MM-RRRR. Zawierane transakcje będą dotyczyły realizacji dostaw gazu ziemnego wysokometanowego przesyłanego w obszarze polskiego odcinka Systemu

Notowania na GPW pod wpływem raportów finansowych z USA

scenariusz reelekcji Andrzeja Dudy był już w cenach i jednocześnie potwierdza, że kwestia prezydentury nie jest kluczowa dla inwestorów giełdowych. Główne indeksy warszawskiej giełdy zachowywały się podobnie do tych na giełdach zachodnich, choć tam wzrosty były silniejsze – niemiecki DAX i brytyjski

Bioton sprzeda wszystkie posiadane akcje w SciGen za 26,76 mln USD

emitent zobowiąże się do sprzedaży wszystkich posiadanych przez siebie akcji SciGen. Sprzedaż zostanie dokonana w trybie wezwania na zakup wszystkich akcji SciGen, ogłoszonego przez Inwestora. Stosowna umowa została zawarta w dniu 15 maja 2018 roku. W ramach transakcji warunkiem inwestora było, aby część

Famur zawarł umowę doyczącą zakupu 65,83% akcji Kopeksu za 204,05 mln zł

akcji Kopex zostało zrealizowane w transakcjach pakietowych na sesji giełdowej w dniu 26 czerwca 2017r., z terminem realizacji następnego dnia roboczego, tj. 27 czerwca 2017 r. oraz ze względu na małą wartość jednego z pakietów, w formie umowy cywilnoprawnej" - czytamy w komunikacie. Nabycie

Murapol sprzedał 3,23 mln akcji Polnordu za ok. 29 mln zł

. Uzyskana w transakcjach sprzedaży cena jest jednak wyższa niż średnia giełdowa kursu za ostatni miesiąc, 3, 6 i 9 miesięcy, które wyniosły odpowiednio: 7,96 zł, 8,09 zł, 8,79 zł i 8,61 zł. Zarząd Murapolu uznaje warunki tych transakcji za korzystne, także ze strategicznego punktu widzenia, wychodzi bowiem

GPW ma do końca roku przeprowadzić analizy ws. dezinwestycji nieruchomości

Warszawa, 30.10.2015 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) ma do końca roku przeprowadzić analizy i negocjacje dotyczące ewentualnej dezinwestycji przez GPW pakietu 24,79% akcji w spółce Centrum Giełdowe SA (CGSA), nieruchomości będących odrębną własnością GPW w budynku Centrum

Biernacki z SEG: Rozporządzenie MAR będzie zmienione prawdopodobnie w 2020 r.

Komisji Europejskiej dotyczący zmiany przepisów, poinformował ISBnews.TV Piotr Biernacki, wiceprezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych (SEG), prezes Fundacji Standardów Raportowania. "Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) rozpoczął proces rewizji i przygotowuje raport

Grupa R22 przejmuje Kei.pl za ok. 22 mln zł

Warszawa, 28.12.2017 (ISBnews) - Spółka zależna z segmentu hostingowego grupy R22 przejmuje 100% Kei.pl za ok. 22 mln zł, podało R22. "Na dzień przed giełdowym debiutem, poznańska spółka R22, poprzez spółkę zależną ze swojego segmentu hostingowego, podpisała umowę inwestycyjną na zakup 100

Konsorcjum GPW zakłada start Platformy Żywnościowej na przełomie II/III kw. 2020

; „Następne etapy obejmują stworzenie regulacji giełdowych, a także współpracy z laboratoriami i magazynami. Architektura technologiczna istnieje, w ramach TGE i IRGiT, ale trzeba ją parametryzować. Wykorzystamy istniejące technologie i dobudujemy system optymalizacji dostaw fizycznych. Finalnie plan

GPW zaproszona do przetargu na pakiet kontrolny giełdy w Tel Awiwie - prasa

Warszawa, 06.03.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) otrzymała zaproszenie do udziału w przetargu na zakup prawie 72% akcji głównej giełdy izraelskiej - TASE w Tel Awiwie, dowiedziała się "Rzeczpospolita". Wartość potencjalnej transakcji to co najmniej

Unidevelopment sprzedaje III etap Osiedla Czarnieckiego za 40,7 mln zł

Czarnieckiego w ramach, której wybudowanych zostanie ponad 500 mieszkań. Transakcja, polegająca na sprzedaży całego budynku mieszkalnego wielorodzinnego jednemu podmiotowi, jest pierwszą tego typu transakcją w grupie kapitałowej emitenta, podkreślono w informacji. Unidevelopment S.A. jest deweloperem z

Piotr Listwoń ma zgodę KNF na objęcie funkcji wiceprezesa TGE

Listwoń związany jest z grupą kapitałową TGE od 2008 r., początkowo jako pracownik Departamentu Notowań, następnie jako członek zespołu, którego zadaniem było uruchomienie działalności operacyjnej giełdowej izby rozrachunkowej oraz izby rozliczeniowej i rozrachunkowej. W latach 2010-2014 obejmował