traktaty rzymskie

Krzysztof Hodt

Wymóg dostawy wyłącznie oryginalnych tonerów do drukarek może naruszać zasadę uczciwej konkurencji

Wymóg dostawy wyłącznie oryginalnych tonerów do drukarek może naruszać zasadę uczciwej konkurencji

Zażądanie w opisie przedmiotu zamówienia wyłącznie oryginalnych tuszy i tonerów może być potraktowane jako naruszenie uczciwej konkurencji.

Co innego mówi PiS Polakom, a co innego na szczycie UE

27 krajów Unii zgadza się, że nie potrzeba zmian traktatowych. PiS mówi o "nowym traktacie UE", ale tylko w Polsce. Na szczycie Unii premier Beata Szydło nie zająknęła się o tym.

Wpływ wyroków ETS na system zamówień publicznych

Wpływ wyroków ETS na system zamówień publicznych

Zadaniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ang. Cort of Justice) jest zapewnienie przestrzegania prawa w zakresie interpretacji i stosowania Traktatu Rzymskiego z 25 marca 1957 r. o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej. W skład ETS wchodzi po jednym sędzim z każdego państwa członkowskiego UE

Morawiecki w Londynie: zachęcamy inwestorów zagranicznych

Morawiecki w Londynie: zachęcamy inwestorów zagranicznych

im kolejnych dyrektyw będzie krępować przedsiębiorczość - powiedział. Morawiecki deklaruje też, że będzie działał na rzecz większej swobody świadczenia usług. - Zgodnie z traktatami rzymskimi obowiązują cztery swobody przepływu: kapitału, ludzi, towarów i usług. Trzy pierwsze, korzystne dla bogatych

Historia Unii Europejskiej - Od końca II wojny światowej do 1995 r.

Cesarstwo Rzymskie czy imperium Karola Wielkiego? Wspólne korzenie czy dobry interes? Jakie są źródła integracji naszego kontynentu? Oto opowieść o burzliwych dziejach jednoczącej się Europy, które zaczęły się na dobre wraz z zakończeniem II wojny światowej 1950 Koniec wojny. Europa w ruinie

Jak rolnicy lobbują w Brukseli

Polityki Rolnej? - Mniejsze dochody dla rolników, bo wyizolowane państwa członkowskie nie mogłyby przeznaczać na wsparcie tyle, ile otrzymują od Unii. No i wzrost cen żywności. Nie zapominajmy, że w 39. artykule traktatu rzymskiego była zasadnicza sprzeczność, którą rozwiązała właśnie Wspólna Polityka

traktaty rzymskie

Traktaty rzymskie - ogólna nazwa dwóch umów międzynarodowych, podpisanych przez Francję, Republikę Federalną Niemiec, Włochy, Belgię, Holandię i Luksemburg 25 marca 1957. Uroczystość miała miejsce w sali Horacjuszy i Kuracjuszy w Palazzo dei Conservatori na Kapitolu w Rzymie.Pełna nazwa pierwszego z dokumentów brzmi: Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W latach 1958 - 1992, umowa nosiła

więcej o traktaty rzymskie na pl.wikipedia.org