tomasz boduszek

Zysk netto Pragma Inkaso wzrósł r/r do 1,26 mln zł w I kw. 2016 r.

Faktoring" - napisał prezes Tomasz Boduszek w liście do akcjonariuszy.  Wynik netto Grupy za pierwszy kwartał br. (przypadający na akcjonariuszy Pragma Inkaso) stanowi 118% wyniku rocznego za 2015 r., co pozwala zakładać, że Grupa w 2016 r. istotnie poprawi poziom wypracowanego zysku, czytamy