testy knf

PAP

KNF: ćwiczenie europejskiego nadzoru potwierdza stabilność polskich banków

KNF: ćwiczenie europejskiego nadzoru potwierdza stabilność polskich banków

Wyniki europejskiego ćwiczenia ujawniającego, zainicjowanego i koordynowanego przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) potwierdzają stabilność i wiarygodność polskiego sektora bankowego - poinformowała we wtorek Komisja Nadzoru Finansowego.

Czy banki są odporne na kryzys? Dwa polskie mają mały kłopot

Czy banki są odporne na kryzys? Dwa polskie mają mały kłopot

wiarygodny - mówił na konferencji prasowej Andrzej Jakubiak, przewodniczący KNF. Prawie wszystkie badane banki przekroczyły oczekiwane w ćwiczeniu poziomy współczynnika kapitału podstawowego Tier 1 (CET1). Tzw. Tier 1 to kapitały najwyżej jakości. W uproszczeniu: by pomyślnie zdać stress testy, poziom

PZ Cormay złożył prospekt emisyjny w KNF w zw. z ofertą akcji serii K

Warszawa,29.05.2015 (ISBnews) - PZ Cormay złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt emisyjny w związku z ofertą publiczną akcji serii K oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu praw poboru, praw do akcji i akcji spółki serii K, podała spółka. "Zarząd spółki PZ

KNF: Akcjonariusze banków w 2013 r. zarobili 7,5 mld zł

KNF: Akcjonariusze banków w 2013 r. zarobili 7,5 mld zł

warunkach kryzysowych - napisano w komunikacie. KNF podała, że zakres tegorocznych stress testów europejskich, czyli odporności banków na ewentualne kryzysy, pozwala na porównanie krajowego sektora bankowego z innymi uczestnikami tego badania. W osobnym komunikacie Komisja podała, że wyniki przeglądu

KNF zaleca, aby zakłady ubezpieczeń wypłaciły maks. 75% zysku w formie dywidendy

Warszawa, 01.12.2015 (ISBnews) – Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła stanowisko, zgodnie z którym zaleca, aby dywidendę z zysku za 2015 r. wypłaciły tylko te zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, które spełniają kryteria oceny ryzyka i wypłacalności, podała Komisja. Zakłady

KNF chce mocno ograniczyć pożyczki "na dowód" w SKOK-ach

KNF chce mocno ograniczyć pożyczki "na dowód" w SKOK-ach

Choć od przejęcia przez Komisję Nadzoru Finansowego "opieki" nad Spółdzielczymi Kasami Oszczędnościowo-Kredytowymi (lokuje w nich oszczędności ponad 3 mln Polaków) upłynęły już ponad dwa lata, to do tej pory inspektorzy KNF zajmowali się głównie diagnozowaniem sytuacji finansowej systemu

KNF ukarała właściciela wydawcy "Wprost" za sprawozdania z 2009 i 2010 r.

poinformowała we wtorek w komunikacie KNF, nałożenie kary nastąpiło w związku ze stwierdzeniem szeregu naruszeń ustawy o ofercie. Komisja przypomniała, że na emitentów (spółki giełdowe) nałożony jest obowiązek prezentowania skonsolidowanych raportów finansowych zgodnie z tzw. zapisami Międzynarodowych

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny PZ Cormay w związku z ofertą akcji serii K

Warszawa, 23.07.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny PZ Cormay w związku z ofertą publiczną akcji serii K,  podała Komisja. "Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny w formie jednolitego dokumentu

KNF ukarała właściciela wydawcy "Wprost" za sprawozdania z 2009 i 2010 r.

Jak poinformowała we wtorek w komunikacie KNF, nałożenie kary nastąpiło w związku ze stwierdzeniem szeregu naruszeń ustawy o ofercie. Komisja przypomniała, że na emitentów (spółki giełdowe) nałożony jest obowiązek prezentowania skonsolidowanych raportów finansowych zgodnie z tzw. zapisami

KNF: przygotowujemy odpowiedź dla premier Kopacz

zwróciła się do szefa KNF z pytaniem, jak wyglądałyby ewentualnie stress testy dot. reakcji na umocnienie się franka szwajcarskiego. KNF zapewniła, że przekaże premier pełną informację. Temat zadłużonych we frankach szwajcarskich polskich kredytobiorców pojawił się w związku ze zbliżającym się referendum

Bielecki: Kopacz chce informacji od szefa KNF ws. ewentualnego umocnienia franka

29.10. Warszawa (PAP) - Szef Rady Gospodarczej Jan Krzysztof Bielecki poinformował, że premier Ewa Kopacz zwróciła się do szefa KNF z pytaniem, jak wyglądałyby ewentualnie stress testy dot. reakcji na umocnienie się franka szwajcarskiego. KNF zapewnia, że przekaże premier pełną informację

KNF: polskie banki odporne na decyzję SNB

"Wyniki testów warunków skrajnych przeprowadzanych przez UKNF, NBP (Narodowy Bank Polski), EBA (European Banking Authority - Europejski Urząd Nadzoru Bankowego) wskazują, że polski sektor bankowy jest odporny nawet na znaczące osłabienie się złotego względem franka, jak też ewentualne silne i

KNF umorzyła postępowanie ws. zatwierdzenie prospektu akcji serii K PZ Cormay

Warszawa, 18.05.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) umorzyła postępowanie w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego PZ Cormay w związku z ofertą publiczną akcji serii K, w związku z uchyleniem uchwał nadzwyczajnych walnych zgromadzeń spółki, podał PZ Cormay. "Spółka

Kto będzie mógł wypłacić dywidendę w przyszłym roku

Kto będzie mógł wypłacić dywidendę w przyszłym roku

Pismo adresowane jest do banków, firm ubezpieczeniowych, powszechnych towarzystw emerytalnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych i domów maklerskich. KNF tłumaczy, że prognozy wzrostu gospodarczego nadal są słabe. Dlatego w 2013 r., podobnie jak w tym, na luksus wypłaty dywidendy będą mogły

ABW ostrzega przed hakerami. Jest się czego bać?

ABW ostrzega przed hakerami. Jest się czego bać?

W związku z ostrzeżeniami ABW KNF zaleca instytucjom rynku finansowego wzmożoną czujność i przygotowanie się na taką ewentualność. Posługuje się przy tym rekomendacjami z raportu CERT o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w 2015 r. Czytaj też: Jak hakerzy atakowali polskie telekomy. Test dla

Komisja Nadzoru Finansowego punktuje usługi Forex

Komisja Nadzoru Finansowego punktuje usługi Forex

To pierwsze takie pismo w historii KNF. Adresowane bezpośrednio do prezesów działających w Polsce biur maklerskich i oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych. Czytaj dokument KNF W ponad dwudziestostronicowym dokumencie podpisanym przez przewodniczącego Komisji Andrzeja Jakubiaka urząd zwraca

Przegląd prasy

się od obecnego właściciela wydzielenia z banku ryzykownych aktywów wg gazety --Kwaśniak: KNF niechętnie patrzy na jeden z dwóch typów zrzeszeń banków spółdzielczych, wprowadzanych ostatnią nowelizacją; tzw. zrzeszenia zintegrowane są dla banków mniej bezpieczne i powodują ich mniejszą

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 15

PKO BP, BNP PARIBAS, KNF KNF może wydać decyzję ws. zgody na przejęcie przez PKO BP aktywów Nordei do końca I kwartału 2014 r. - poinformował Andrzej Jakubiak, przewodniczący KNF. Dodał, że KNF podejmując decyzję ws. zgody na przejęcie BGŻ przez BNP Paribas będzie brała pod uwagę wyniki testów

Notowania giełdowe czterech firm wstrzymane na żądanie KNF

Notowania giełdowe czterech firm wstrzymane na żądanie KNF

Notowane na warszawskim parkiecie firmy muszą regularnie dzielić informacjami z posiadaczami akcji. - Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach notowanych na rynku regulowanym - uzasadniła swoją decyzję Komisja Nadzoru Finansowego. Jak zaznacza KNF PZ

Kopacz chce informacji od szefa KNF ws. ewentualnego umocnienia franka

Kopacz chce informacji od szefa KNF ws. ewentualnego umocnienia franka

zapewnił, że KNF przekaże pani premier pełną informację. Przypomniał zarazem, że "w ogłoszonych w ostatnią niedzielę stress testach w scenariuszu szokowym założono osłabienie się polskiego złotego o 25 proc., a wyniki ćwiczenia potwierdziły dużą odporność polskiego rynku na negatywne scenariusze"

KNF wskazuje, które instytucje będę mogły wypłacić dywidendę

KNF wskazuje, które instytucje będę mogły wypłacić dywidendę

chwilę jednak dodała, że "wciąż utrzymuje się podwyższone ryzyko w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki" i dlatego zaleca instytucjom finansowym utrzymanie silnej bazy kapitałowej, a nawet jej dalsze wzmacnianie. Jednym ze sposób wzmacniania kapitałów jest zatrzymanie części zysków. KNF

25 banków oblało stress testy. Najwięcej we Włoszech. W Polsce Getin Bank i BNP Paribas

zaliczono do kapitału - za zgodą KNF - zysk roku bieżącego, co dodatkowo wzmocniło ich pozycję kapitałową" - podkreślił polski nadzorca - KNF. Zastępca przewodniczącego KNF Wojciech Kwaśniak zaznaczył, że bez uwzględnienia AQR Getin przeszedł stress testy i dopiero po uwzględnieniu metodologii EBC miał

Polskie banki-córki bezpieczniejsze od ich zagranicznych matek

bankowych, uczestniczących w europejskim stress teście. Symulacja KNF oparta została na założeniach makroekonomiczno-finansowych przyjętych w europejskim teście, ale scenariusz tak został zmodyfikowany, by odzwierciedlał bieżącą sytuację w polskiej gospodarce. W polskim badaniu wzięło udział 16 banków

Fitch: Dopłaty na gwarant. depozytów spowodują kwartalne straty części banków

Bank jest pierwszym polskim bankiem, który upada w ciągu ostatnich 15 lat. Sytuacja ta stanowić będzie test mechanizmu gwarantowania depozytów, wskazuje Fitch. Wcześniej Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zawiesiła z dniem 21 listopada 2015 r. działalność Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w

Czy pieniądze w bankach są bezpieczne? Odpowiadamy na wasze pytania

wprowadzenie czas do końca 2014. Obecnie KNF weryfikuje, czy wszystkie zastosowały się do tych zaleceń. W październiku zeszłego roku KNF ogłosił wyniki stress testów w 15 bankach. Sprawdzano m.in. kwestie bezpieczeństwa IT, ale też bezpieczeństwa i stabilności instytucji w ogóle. Wyniki tych testów dostępne są

KNF poluzuje dostęp do kredytów?

Szef KNF Andrzej Jakubiak zapowiedział podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy, że nadzór chce zrezygnować ze wskaźnika maksymalnej sumy rat od dochodu - informuje "Rzeczpospolita". Łatwiejszy dostęp do kredytów mógłby rozruszać spowalniającą gospodarkę - PKB w II kwartale

Przegląd prasy

UE spadł o 47,6% r/r w I-II --KGHM zrefinansuje w II kw. obligacje KGHM International warte 500 mln USD --Produkcja aut osobowych i dostawczych wzrosła o 17,14% r/r w kwietniu --Serinus: Wstępne testy odwiertu Winstar-13 w Tunezji poniżej oczekiwań --KNF: Wartość kredytów wzrosła o 7,8% r/r

Przegląd prasy

przewartościuje rolę PZL-Świdnik w grupie po decyzji MON --Akcjonariusze Polwaksu zdecydowali o wypłacie 1,22 zł dywidendy na akcję --Akcjonariusze Pelionu zdecydowali o wypłacie 2,0 zł dywidendy na akcję --PEManagers wyemituje obligacje zamienne warte 5,85 mln euro dla AMC III MOON BV --MON wybrało do testów

Frank - bomba z opóźnionym zapłonem

). Fakt, że przed rokiem 2009 Polacy (w dodatku na ogół młodzi i dobrze wykształceni) na masową skalę wpadli w pułapkę kredytów walutowych, jest dowodem, że państwo (przede wszystkim KNF) nie dopełniło swoich obowiązków. Istnienie tak dużego portfela kredytów walutowych, niedostosowanych do warunków rynku

Od 1 lipca już nie dostaniesz kredytu walutowego. Ani na 50 lat

Większość zaleceń KNF banki musiały zacząć stosować już 1 stycznia 2014 r. Nadzorca zrezygnował m.in. ze sztywnego uzależniania wysokości rat kredytowych od zarobków. Przed wejściem w życie rekomendacji na wszystkie spłacane raty kredytowe (nie tylko kredytu hipotecznego) klient nie mógł

Kredyty mieszkaniowe: bez wkładu pożyczki już nie dostaniesz

Polaków zdeponowanych w bankach - mówi Wojciech Kwaśniak, wiceszef Komisji Nadzoru Finansowego. 10 proc. na wkład własny W nowej rekomendacji S KNF proponuje kilka zmian - część oznacza przykręcenie regulacyjnej śruby, inne rozluźniają zasady udzielania kredytów lub mają być dla banków neutralne

Przegląd prasy

stacjach benzynowych są najniższe od początku dekady Cashless.pl --Z danych Visy wynika, że 23 grudnia tylko kartami tej organizacji płaciliście prawie 6 mln razy ISBnews --KGHM: Zaistniały przesłanki do przeprowadzenia testów na utratę wartości --Indeks WIG20 spadł o 1,8% na zamknięciu w środę

Po testach EBC wyprzedaż akcji najstarszego banku świata

, że wynik testu EBC będzie kiepski. Bank zamierza poprosić rząd Portugalii o... wydłużenie terminu zapłaty podatków. Pomysł nie wzbudza wielkiego entuzjazmu - w poniedziałek akcje banku na giełdzie w Lizbonie spadły o niecałe 4 proc. A akcje kontrolowanego przez niego polskiego Banku Millennium w

PiS chciał, żeby było więcej frankowiczów

kredytów. Klient, żeby zaciągnąć kredyt walutowy, musiał zdać test. Bank, badając jego sytuację finansową, musiał m.in. sztucznie podwyższyć wnioskowaną kwotę kredytu o 20 proc. oraz przy kalkulacji raty uwzględnić takie oprocentowanie, jakby zaciągał on kredyt złotowy (oprocentowanie kredytów hipotecznych

Przegląd prasy

--Indeks WIG20 spadł o 0,03% na zamknięciu w poniedziałek --Vistal ma umowę w Norwegii o wartości 75,5 mln zł --Czerwiński, Zembala i Korol nowymi ministrami w rządzie Ewy Kopacz --MG: Deflacja pogłębi się do 1% r/r w czerwcu --Orbis rozpoczął emisję obligacji o łącznej wartości do 300 mln zł --KNF

Przegląd informacji ze spółek

Vistal Gdynia podpisał umowę z Aibel AS z siedzibą w Norwegii na wykonanie elementów platformy wiertniczej zlokalizowanej na polu Johan Sverdrup, podała spółka. Wartość umowy wynosi 75,5 mln zł. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Enter Air, największej

Przegląd informacji ze spółek

branży outsourcingu i specjalizujących się w kontroli jakości dla przemysłu motoryzacyjnego, podał Work Service. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Pekabex, sporządzony w związku z planowaną publiczną ofertą akcji oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i

Sprawa Amber Gold: to tylko czubek góry lodowej

. Prokuratura przesłuchała - a jakże - prezesa PCF, który zeznał, iż reklama obligacji była jedynie "testem rynku". A oferta miała trafić do zamkniętego kręgu osób (czyli nie wymagałaby zgody KNF). Prokuratorowi nie udało się ustalić, czy to prawda, bo z firmowych komputerów PCF... ktoś usunął

Łatwiej o pożyczkę w banku? KNF zmienia rekomendację T

. Prawdopodobnie zniknie z niej zapis, który mówi, że zdolność kredytową bank musi badać tak, jakby klient zaciągał kredyt na 25 lat (jeśli ten test zda, może rozłożyć spłatę na dłużej). - Rozważamy zastąpienie tej zasady innym, bardziej elastycznym narzędziem - mówi Wojciech Kwaśniak, wiceszef KNF. Komisja liczy

Egzamin z Amber Gold oblali jak złoto. Wszyscy

ograniczone. Zresztą sprawy gospodarcze to dla prokuratury piąte koło u wozu. Ile razy słyszałem: próbuje się na nas przerzucić spory cywilne. Niech idą do sądu. KNF składa zażalenie. Sąd karny - pewnie nie lepiej w sprawach gospodarczych wyedukowany - jedno chwyta w lot, że prokurator/policjant przed decyzją

Przegląd prasy

deweloperski w Porcie Rybackim w Gdyni --Grupa Lotos: Decyzje ws debiutu Lotos Kolej mogą być podjęte wiosną --Nickel Development rozpoczął ofertę publiczną obligacji o wartości 10 mln zł --Grupa Lotos może w tym roku wykonać testy na utratę wartości aktywów --Newag ma umowę na 7 EZT typu Impuls dla

PKO BP wystarczająco dokapitalizowany, pozytywnie przeszedł stress testy

; czytamy dalej. Testy warunków skrajnych były organizowane przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) we współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF), Europejskim Bankiem Centralnym (ECB), Komisją Europejską oraz Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego (ESRB). Testy zostały przeprowadzone na grupie 91

Sensacyjny ruch Bogdanki. Rada Nadzorcza broni spółki przed przejęciem

zakup Bogdanki od miesięcy, to wypowiedzenie umowy było skuteczną grą na obniżkę kursu spółki, co przełożyłoby się na mniejsze koszty przejęcia. KNF najpierw błyskawicznie uznała, że nie doszło do manipulacji, ale potem stwierdziła, że przyjrzy się sprawie. - Takie działania rujnują reputację naszego

Przegląd informacji ze spółek

KGHM Polska Miedź stwierdził, że zaistniały przesłanki do przeprowadzenia testów na utratę wartości bilansowej aktywów, podała spółka. Prospekt emisyjny Everest Investments, sporządzony w związku z dopuszczeniem do obrotu akcji stanowiących łącznie 85,52% kapitału i głosów, został złożony w

Szczurek: W propozycjach ZBP dotyczących kredytów hip. kluczowe są parametry

podmioty, uważa minister finansów Mateusz Szczurek. Na razie trudno oszacować te koszty, podkreślił. "Wszystko zależy od wyceny i warunków. Parametry są w każdej propozycji kluczowe. Będziemy prowadzili dyskusje z NBP, UKNF, KNF, BFG. Jest o wiele za wcześnie, aby deklarować poparcie dla tej

Agent Firmy Inwestycyjnej

przypomina testy egzaminacyjne na maklera. Należy odpowiedzieć na 80 pytań obejmujących zagadnienia związane z matematyką finansową oraz część prawną. Głównie z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego oraz ustaw związanych z rynkiem kapitałowym. Przygotowanie do egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej może

Przegląd informacji ze spółek

, poinfomował prezes Łukasz Tylec. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) umieściła na liście ostrzeżeń publicznych podmiot TJB Trading Ltd z siedzibą w Luksemburgu. Sygnity uruchomiło produkcyjną wersję Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD) w ramach realizacji Systemu e-Podatki, poinformował wiceprezes Sygnity

Kto wesprze SKOK im. św. Jana z Kęt?

jest jednak precedensowa. Do tej pory nie było programu naprawczego kasy w warunkach nowej ustawy, w której nadzór sprawują KNF i Kasa Krajowa. Przypadek z Rumi to test nowych rozwiązań ustawowych. Co będzie, jeśli Kasa Krajowa się uprze i nie nie pomoże SKOK z Rumi? - Ustawodawca wyznaczył Kasie

Nieoficjalne trzyletnie zestawienie osiągnięć OFE

, gdyby nie zarobiły dla swoich klientów wyliczanego przez KNF minimalnego zysku. W dziesięcioletniej historii funduszy dwukrotnie robił tak Bankowy. W kwietniu (KNF bada wyniki OFE dwa razy w roku) kara groziła Polsatowi, ale dzięki dobrym inwestycjom w ostatnich tygodniach poprzedzających test, udało mu

Przegląd informacji ze spółek

w tym roku przeprowadzić testy na utratę wartości aktywów, poinformował wiceprezes Mariusz Machajewski.Newag zawarł z województwem opolskim umowę na dostawę 5 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) typu Impuls za 51,3 mln zł netto. Umowa przewiduje prawo opcji do zamówienia 2 dodatkowych EZT, co

Przegląd informacji ze spółek

wypłatę premii rocznej w wysokości 34 mln zł. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW) przeprowadził ostatnie testy i odebrał prace czwartego, przedostatniego etapu budowy systemu informatycznego ISOK, który ma chronić mieszkańców Polski przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. Wykonawca, firma Qumak

Zawód maklera nie będzie uwolniony. Gowin przesuwa deregulację

. ankietowanych w badaniu PERK, portalu Wyborcza.biz oraz TVN CNBC Biznes uważa, że egzamin KNF dobrze weryfikuje umiejętności kandydatów do zawodu maklera. Z badania wynika, że zarówno inwestorzy, jak i aspirujący do zawodu maklera są przeciwko pomysłom Ministerstwa Sprawiedliwości, które chce znieść obowiązkowy

Przegląd prasy

partnerskich relacji --Od stycznia do kwietnia wwieziono o 50% mniej węgla ze Wschodu niż przed rokiem --Poczta Polska negocjuje z właścicielem sieci sklepów Żabka i Freshmarket umowę o współpracy Parkiet --Prospekt Banku Pocztowego jeszcze w lipcu trafi do KNF Dziennik Gazeta Prawna --Prezes BGK

KNF: Brali franki, wiedzieli, czym to grozi [WYWIAD]

MACIEJ SAMCIK: Czy dla osób, które wzięły kredyty we frankach szwajcarskich, należy przygotować rozwiązania na wypadek pogorszenia się ich sytuacji finansowej? Politycy prawicy mówią nawet o zagwarantowaniu im możliwości przewalutowania kredytów... ANDRZEJ JAKUBIAK, przewodniczący KNF: Nie zdarzyło

Przegląd prasy

wycenę Puław do 218,5 zł, nadal rekomenduje 'kupuj' --Ronson: Sprzedaż mieszkań spadła r/r do 186 lokali w I kwartale --PiLab rozpocznie testy w USA w II półroczu, komercyjne wejście w 2016 r. --Strata netto Ronsona to 2,74 mln zł w I kw. 2015 wobec zysku rok wcześniej --PKN Orlen może rozważyć

Przegląd informacji ze spółek

całym roku Ronson chce sprzedać ponad 800 lokali. PiLab rozpocznie testy swojego produktu w Stanach Zjednoczonych w II połowie br., a w 2016 r. chce rozpocząć tam komercyjną sprzedaż i docelowo osiągnąć "znaczącą" pozycję na rynku Business Intelligence, poinformował agencję ISBnews Bob

Przegląd prasy

Warszawa, 01.04.2015 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --CCC: Biorąc pod uwagę niesprzyjającą pogodę w I kwartale, czyli niskie temperatury w marcu i późniejsze nadejście wiosny, wyniki w tym okresie będą dość dobre --KNF rozpoczęła

Będzie megaoferta! Prospekt emisyjny PKO BP gotowy

- wciąż zamierza jesienią przeprowadzić sprzedaż części swoich udziałów w PKO BP. Prospekt największego polskiego banku właśnie został złożony w KNF. Nie wiadomo kiedy Komisja podejmie decyzję w sprawie jego zatwierdzenia bądź odrzucenia, ale doświadczenie pokazuje, że w przypadku dużych ofert państwowych

Uwolnienie zawodu maklera? Chętnych nie widać

. Szczegółowa lista na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości. Jak odpowiedziało nam Ministerstwo Sprawiedliwości, projekt ustawy został już przesłany do konsultacji społecznych i międzyresortowych - w sumie dostało go 400 podmiotów, nie tylko KNF, ale też UOKiK, Krajowa Izba Gospodarcza czy Rzecznik Praw

Frankowcy: wykształceni zadłużeni. Analiza Polityki Insight

elektoratu przez PiS wydaje się jednak mało prawdopodobne ze względu na jego - w dużej części - liberalny światopogląd. Tekst pochodzi z serwisu analitycznego Polityka Insight. Obliczenia wykonano na podstawie danych "Diagnozy społecznej" i KNF *Piotr Żakowiecki, Piotr Arak, Adam Czerniak

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15

" - napisano w komunikacie. Grupa Carlo Tassara zadeklarowała wcześniej, że po ofercie publicznej Alior Banku będzie chciała sprzedać posiadany pakiet akcji inwestorowi strategicznemu do końca 2013 roku. Według wcześniejszych zapowiedzi KNF, ocena nowego inwestora będzie uwzględniać między innymi

Nadzór znów sprawdza banki w Europie. I w Polsce też!

José Manuel Barroso, szef Komisji Europejskiej, zamierza dziś ogłosić szczegóły unijnej operacji rekapitalizacji banków. To skutek szoku z ubiegłego tygodnia, gdy okazało się, że belgijsko-francuski bank Dexia, który śpiewająco przeszedł lipcowe stress testy, jest bankrutem i musi być

Przegląd prasy

analityków --KUKE: Liczba upadłości spadła o 32,1% r/r w X, prognoza na 2015 r.: -6,5% r/r --KNF czeka na zgłoszenia banków do udziału w restrukturyzacji SBRzR w Wołominie --Monnari planuje zwiększyć powierzchnię sklepów o 3-4 tys. m2 w 2016 r. --Inflacja może pojawić się dopiero pod koniec br. lub na

Naukowcy i przedsiębiorcy rozmawiają o współpracy

perspektywie wydaliśmy ponad 10 mld zł na badania stosowane. Niech, w pesymistycznym wariancie, tylko 10 proc. ma potencjał rynkowy. Będziemy mieć 300 polskich technologii na rynku - zachęcała minister. Testem dla tego pomysłu jest pilotażowy projekt BRIdge VC, gdzie pieniądze na przełożenie wyników badań na

Przegląd informacji ze spółek

Polsce, tj: Nordea Bank Polska, Nordea Finance Polska i Nordea Polska TUnŻ. W ramach zakończonej dziś fuzji operacyjnej, dane ponad 300 tys. klientów przejętego banku zostały przeniesione do systemów informatycznych PKO BP, podał bank. Pomimo rekomendacji Komisji Nadzoru Bankowego (KNF), Ministerstwo

(DE)REGULOWANE ZAWODY

, każda z tych licencji wymaga poświęcenia sporej ilości wolnego czasu, a także pewnej gotówki. Egzamin na maklera organizowany jest przez KNF obowiązkowo raz na wiosnę, a zwyczajowo, przy odpowiedniej liczbie chętnych, dwa razy w roku (także jesienią). Kandydaci na doradców muszą stresować się trzy razy

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

2015 r. Ma wycofać walory z obrotu 28 IX. Źródło: ISBnews ASM Group: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, podał Urząd. Źródło: ISBnews PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Banki nie rezygnują z kredytów walutowych, choć to ułamek ich oferty

Bank, BZ WBK i Pekao. Od lipca zmieniają się także na bardziej restrykcyjne rekomendacje dla samych banków. Dyrektor w Związku Banków Polskich Przemysław Barbrich wyjaśnił PAP, że muszą prowadzić tzw. testy warunków skrajnych, czyli sprawdzać, czy kredytobiorca będzie w stanie wywiązać się z warunków

Czy po załamaniu giełd dojdzie do oferty PKO BP?

! Prospekt emisyjny PKO BP od 18 lipca jest już w Komisji Nadzoru Finansowego. Czy w obecnej sytuacji resort skarbu nadal chce przeprowadzić sprzedaż akcji? - Obserwujemy uważnie rynek. Przygotowania do oferty cały czas trwają. Nie wnioskujemy do KNF o zawieszenie prac nad prospektem - powiedział nam

Wysyp banków na sprzedaż? Właściciela mogą zmienić Alior, BPH, Raiffeisen

transakcji - tym razem sprzedaży pakietu kontrolnego. Na razie Alior sam próbuje nabrać tłuszczyku, kupując niewielki Meritum Bank. Od kilku lat mówi się o tym, że swojej perły w koronie pozbędą się Portugalczycy z BCP Millennium. Największy portugalski bank nie zdał stress testów i musi znaleźć ponad

Cena nowej rekomendacji KNF - trzy metry mieszkania mniej

Rozmowa z twórcami rekomendacji Pawłem Sawickim i Maciejem Brzozowskim, dyrektorami w KNF Mamy rekomendację S, która każe bankom ostrożnie udzielać kredytów walutowych. Mamy rekomendację T, która mówi, że raty kredytowe nie mogą być wyższe niż połowa zarobków. Za kilka miesięcy w życie wchodzą

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

7 różnych systemów informatycznych. Planuje kolejne wdrożenia w sektorze bankowym i oczekuje, że pierwsze testy w USA rozpocznie w II półroczu, poinformował prezes Paweł Wieczyński. Źródło: ISBnews   Orange Polska: Wprowadza nową ofertę cenową i pakiety łączące usługi stacjonarne i

Komu zaszkodzi rekomendacja T?

Poza tym Rekomendacja T mówi, że bank, zanim udzieli klientowi kredytu, powinien przeprowadzić tzw. stress test, czyli sprawdzić czy klient będzie sobie radził z jego spłatą przy niekorzystnych warunkach rynkowych - np. gdy stopy procentowe wzrosną o 4 pkt. procentowe. W przypadku kredytów

Pekao obrasta w hipoteki. W I półroczu zarobił 1,2 mld zł

wystawiony na sprzedaż BZ WBK ogłosił 483 mln zł zysku wobec 369 mln zł przed rokiem. Szósty co do wielkości bank Millennium zarobił 138 mln zł. Dobrą sytuację polskiego sektora bankowego potwierdza KNF, który przy okazji publikacji tzw. stress-testów ocenił, że Polski system finansowy pozostaje jednym z

Jak ukręcić bat na oszustów? Władza powinna spójnie działać

podejrzane urządzenia. W internecie? Takie ostrzeżenia nie dotrą do ludzi starszych. - Nie tylko przez internet, ale także poprzez teletekst w telewizji, komunikaty radiowe i prasowe. Od jakiegoś czasu apeluję do KNF, by rozszerzyła swoje ostrzeżenia publiczne, przeniosła je do gazet, poradnictwa

Winni są wszyscy: banki, resort finansów i klienci

kredytu o 20 proc. Oraz zbadać, czy klient byłby w stanie spłacać droższy kredyt złotowy. Ta rekomendacja była wówczas bardzo potrzebna, ale niewystarczająca, i już wówczas wymagała dalszego doprecyzowania. W 2008 r. Nadzór bankowy wszedł do kierowanego przeze mnie knf. W 2008 r., a potem w 2011 r

Unia bankowa: ratunek, fikcja czy ryzyko?

Wojciech Kwaśniak, wiceszef Komisji Nadzoru Finansowego. Jego zdaniem ewentualne ogołocenie z kompetencji polskiego nadzoru nad bankami mogłoby mieć fatalne skutki. Unijny nadzór nie uwzględniałby interesu deponentów z Polski w takim stopniu, jak dziś robi to KNF. Kwaśniak przestrzega przed poglądem, iż na

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Warszawa, 06.02.2015 (ISBnews) - Mindshare Polska spodziewa się ok. 3% wzrostu rynku reklamy TV, Netia ma sojusz z Play, a ten namawia klientów, aby nie płacili za rozmowy i SMS wewnątrz sieci, ARTnews na liście ostrzeżeń publicznych KNF, wyniki TVN w obliczu coraz bliższego wejścia nowego

Siedem plag spadnie na banki. Czy mamy się trzymać za kieszenie?

czy rzeczywiście tak jest, przekonamy się dopiero w 2015 r., kiedy menedżerów polskich banków czeka wyjątkowo trudny test. Z jakimi plagami będą musieli się zmierzyć bankowcy? 1 | Najniższe w historii stopy procentowe. W październiku Rada Polityki Pieniężnej obniżyła główną stopę do 2 proc. i zanosi

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

. "To jest finalne dostosowanie naszej oferty. Wcześniej wprowadziliśmy Jump Family, Internet Family, T-Mobile Na karte/MIX" - przypomniał Matejov. Źródło: ISBnews   T-Mobile Polska: KNF wpisała na listę ostrzeżeń publicznych w związku z oferowaniem przez operatora usługi

O kredyt hipoteczny coraz trudniej

, jakie zafundował kredytobiorcom KNF. Od początku roku bank musi sprawdzić, czy klient byłby w stanie spłacić kredyt hipoteczny w 25 lat. Jeśli nie (bo rata przy takim okresie kredytowania jest za wysoka), to kredytu nie dostanie. Jeżeli kredytobiorca zda ten 25-letni test, bank będzie mógł mu rozłożyć

Bezradna GPW, a złoty najmocniejszy od wakacji

Nadzoru Finansowego chce, by bank powstały z połączenia BZ WBK z Kredyt Bankiem pozostał na GPW, a udział akcji pozostających w wolnym obrocie wynosił co najmniej 25 proc. - poinformował PAP Wojciech Kwaśniak, zastępca przewodniczącego KNF. Czytaj więcej: KNF chce, by połączony BZ WBK-Kredyt Bank pozostał

Węgrzy zamrażają kurs franka. Polska też powinna ratować kredytobiorców?

kolejnymi zaleceniami nadzoru - mówi Marta Chmielewska-Racławska z KNF. Co zmieniła rekomendacja S? Zanim Polak skuszony niższą ratą dostał kredyt we frankach, musiał poddać się testowi. Bank musiał sprawdzić, czy klienta stać na spłatę droższego kredytu w złotych, dodatkowo powiększonego o 20 proc. - to

Banki udomowione czy upolitycznione?

z kręgów rządowych, ale także prezes NBP oraz KNF, aczkolwiek bez podania przekonujących argumentów. Dobrze, że prezes KNF przyjął później w tej sprawie wyważone stanowisko ("Gazeta" z 21 listopada). Kilka słabych punktów propozycji Stefana Kawalca trafnie wytknął Maciej Samcik ("

Jak się ma kryzys - mówią: Orłowski, Rybiński, Morawiecki, Petru, Kawalec

wydawać pieniądze na pobudzanie gospodarki. Czy gdy Niemcy przestaną dopłacać do wymiany samochodów, nie skończy się cud na rynku motoryzacyjnym? To będzie prawdziwy test, czy rzeczywiście nastąpił koniec recesji. Krzysztof Rybiński: Gospodarka światowa płonęła ogniem wzrostu, aż nagle spadł potężny

Kalendarium kryzysu finansowego

, że nasz ING Bank Śląski trzyma u holenderskiej spółki-matki kilka miliardów złotych lokat. KNF zapowiada, że będzie monitorować transakcje zagranicznych banków ze swoimi polskimi spółkami-córkami. 22 | 10 | 2008 Węgry stają na krawędzi bankructwa. Węgierski rząd prosi o pożyczkę Międzynarodowy

Bielecki: Kopacz chce informacji od szefa KNF ws. ewentualnego umocnienia franka

świecie oraz znacznie umocnić szwajcarską walutę. "Premier Ewa Kopacz zwróciła się we wtorek do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z pytaniem, jak wyglądałyby ewentualnie stress testy dotyczące reakcji na umocnienie się franka i wpływ tego na kredyt hipoteczny, nominowany we franku

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Zdjęcia - testy knf

Bestsellery