testy knf

PAP

KNF - wyniki stress testów potwierdzają słuszność konserwatywnej polityki

KNF - wyniki stress testów potwierdzają słuszność konserwatywnej polityki

Wyniki stress testów potwierdzają słuszność konserwatywnej polityki nadzorczej i wydanych wcześniej zaleceń KNF" - mówił podczas niedzielnej konferencji prasowej dyrektor departamentu inspekcji bankowych Komisji Nadzoru Finansowego Tomasz Piwowarski.

KNF: dwa z badanych banków miały problem z zaliczeniem stress testów

Wyniki tzw. stress testów pokazują, że polski sektor bankowy w jest stabilny i wiarygodny, choć dwa z badanych banków miały problem z ich zaliczeniem - poinformowano na konferencji Komisji Nadzoru Finansowego

KNF: Wyniki stress-testów TU potwierdziły odporność na ryzyko niskich stóp proc.

stresu wyniósł 330% (wobec ustawowego minimum na poziomie 100%), poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). W ramach europejskich testów stresu koordynowanych w 2014 r. przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA), we współpracy z nadzorami krajowymi

KNF: polskie banki odporne na ewentualne perturbacja w gospodarce

badania jakości aktywów, jak i testów warunków skrajnych (w scenariuszy bazowym i szokowym)" - ocenił KNF. Dyrektor departamentu inspekcji bankowych KNF Tomasz Piwowarski podczas konferencji prasowej poinformował że dwa banki miały problemy z zaliczeniem testów. Chodzi o Getin Noble Bank oraz BNP

Pietraszkiewicz: polskie banki wypadły w stress testach bardzo dobrze

W kwietniu europejski nadzór bankowy (EBA) rozpoczął tzw. stress testy europejskich banków. Ich wyniki miały zobrazować, czy poradziłyby sobie one w przypadku załamania gospodarki, czy też potrzebują dodatkowego kapitału. Operacja polega na sprawdzeniu, jak banki radzą sobie w skrajnych

KNF: polskie banki są stabilne i bezpieczne

istotnie przekroczyła oczekiwane w ćwiczeniu poziomy współczynnika kapitału podstawowego Tier 1 (CET1), zarówno z uwzględnieniem badania jakości aktywów, jak i testów warunków skrajnych (w scenariuszy bazowym i szokowym) - napisano na stronie internetowej KNF.

Inno-Gene złoży w II półr. prospekt do KNF wz. z przejściem na GPW z NC

Warszawa, 27.02.2015 (ISBnews) - Inno-Gene planuje złożenie w II półroczu prospektu emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w związku z planowanym przeniesieniem notowań na rynek główmy GPW z NewConnect, poinformował agencję ISBnews członek zarządu i dyrektor operacyjny Cezary

Kwaśniak z KNF: Dobre banki będą mogły wypłacić dywidendę z zysku za 2014 r.

Warszawa, 29.09.2014 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) po zakończeniu stress-testów banków europejskich oraz wynikach banków działających w Polsce po trzech kwartałach tego roku przedstawi rekomendację w zakresie polityki dywidendy dotyczącej zysków za 2014 rok, poinformował

Czy banki są odporne na kryzys? Dwa polskie mają mały kłopot

Czy banki są odporne na kryzys? Dwa polskie mają mały kłopot

wiarygodny - mówił na konferencji prasowej Andrzej Jakubiak, przewodniczący KNF. Prawie wszystkie badane banki przekroczyły oczekiwane w ćwiczeniu poziomy współczynnika kapitału podstawowego Tier 1 (CET1). Tzw. Tier 1 to kapitały najwyżej jakości. W uproszczeniu: by pomyślnie zdać stress testy, poziom

KNF: Akcjonariusze banków w 2013 r. zarobili 7,5 mld zł

KNF: Akcjonariusze banków w 2013 r. zarobili 7,5 mld zł

warunkach kryzysowych - napisano w komunikacie. KNF podała, że zakres tegorocznych stress testów europejskich, czyli odporności banków na ewentualne kryzysy, pozwala na porównanie krajowego sektora bankowego z innymi uczestnikami tego badania. W osobnym komunikacie Komisja podała, że wyniki przeglądu

KNF: akcjonariusze banków w 2013 r. zarobili 7,5 mld zł

przetrwania w warunkach kryzysowych" - napisano w komunikacie. KNF podała, że zakres tegorocznych stress testów europejskich, czyli odporności banków na ewentualne kryzysy, pozwala na porównanie krajowego sektora bankowego z innymi uczestnikami tego badania. W osobnym komunikacie Komisja podała, że

BNP Paribas Bank Polska: Sytuacja kapitałowa banku jest bezpieczna

uzyskał tylko 4,71%. Niedobór CET1 w wyniku AQR i stress testów w Paribas Bank Polska sięgnął 135,38 mln zł. W maju 2014 roku bank pozyskał nowy kapitał w kwocie 228,5 mln zł, który zgodnie z opinią KNF z nadmiarem pokrywa ten teoretyczny niedobór kapitału. Ponadto planowane jest połączenie BNP Paribas

KNF ukarała właściciela wydawcy "Wprost" za sprawozdania z 2009 i 2010 r.

poinformowała we wtorek w komunikacie KNF, nałożenie kary nastąpiło w związku ze stwierdzeniem szeregu naruszeń ustawy o ofercie. Komisja przypomniała, że na emitentów (spółki giełdowe) nałożony jest obowiązek prezentowania skonsolidowanych raportów finansowych zgodnie z tzw. zapisami Międzynarodowych

KNF ukarała właściciela wydawcy "Wprost" za sprawozdania z 2009 i 2010 r.

Jak poinformowała we wtorek w komunikacie KNF, nałożenie kary nastąpiło w związku ze stwierdzeniem szeregu naruszeń ustawy o ofercie. Komisja przypomniała, że na emitentów (spółki giełdowe) nałożony jest obowiązek prezentowania skonsolidowanych raportów finansowych zgodnie z tzw. zapisami

KNF: przygotowujemy odpowiedź dla premier Kopacz

zwróciła się do szefa KNF z pytaniem, jak wyglądałyby ewentualnie stress testy dot. reakcji na umocnienie się franka szwajcarskiego. KNF zapewniła, że przekaże premier pełną informację. Temat zadłużonych we frankach szwajcarskich polskich kredytobiorców pojawił się w związku ze zbliżającym się referendum

Jakubiak z KNF: Banki mają utrzymać Tier 1 pow. 9%, współcz. wypłac. - pow. 12%

następującym po nim stress teście - mimo, iż sytuacja gospodarcza na świecie od czasu wydania pierwszej rekomendacji ESA w 2011 r. uległa poprawie. Podkreślił też, że to stanowisko KNF będzie brane pod uwagę podczas nadawania ocen BION (badanie i ocena nadzorcza) w tym roku. (ISBnews)  

Bank Millennium chce nadal przeznaczać 35-50% zysku na dywidendy

zysku netto, z uwzględnieniem rekomendacji nadzorczej KNF i otoczenia regulacyjnego" - czytamy w komunikacie. Jesienią prezes Joao Bras Jorge deklarował, że po wynikach badania jakości aktywów (AQR) oraz stress-testach Bank Millennium jest bliższy wypłaty dywidendy na poziomie 50% zysku za 2014

Ekonomista BCC: wyniki stress testów w strefie euro i w Polsce - optymistyczne

kontroli wiarygodności banków zadziałał prawidłowo" - podkreślił Gomułka. Oceniając sytuację w portugalskim banku BCP, który w Polsce kontroluje bank Millenium - który przeszedł stress test KNF - Gomułka podkreślił, że to dobrze świadczy o dyrekcji polskiego banku. "Banki zagraniczne działające

KNF: polskie banki odporne na decyzję SNB

"Wyniki testów warunków skrajnych przeprowadzanych przez UKNF, NBP (Narodowy Bank Polski), EBA (European Banking Authority - Europejski Urząd Nadzoru Bankowego) wskazują, że polski sektor bankowy jest odporny nawet na znaczące osłabienie się złotego względem franka, jak też ewentualne silne i

Bielecki: Kopacz chce informacji od szefa KNF ws. ewentualnego umocnienia franka

29.10. Warszawa (PAP) - Szef Rady Gospodarczej Jan Krzysztof Bielecki poinformował, że premier Ewa Kopacz zwróciła się do szefa KNF z pytaniem, jak wyglądałyby ewentualnie stress testy dot. reakcji na umocnienie się franka szwajcarskiego. KNF zapewnia, że przekaże premier pełną informację

Bank Millennium czeka na zalecenia KNF dot. dywidendy, nie zmienia polityki

Warszawa, 02.02.2015 (ISBnews) - Bank Millennium czeka na wytyczne od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczące podziału zysku netto banków za 2014 rok. Bank w znowelizowanej strategii podtrzymał dotychczasową politykę dywidendy, zakładającą wypłatę 35-50% z rocznego zysku, poinformował

KNF: Kredytobiorcy zaabsorbują CHF/PLN nawet po 5,0 przy obecnym LIBOR CHF

Warszawa, 15.01.2015 (ISBnews) – Polski sektor bankowy jest odporny nawet na znaczące osłabienie się PLN względem CHF, jak też ewentualne silne i skumulowane w jednym momencie pogorszenie spłacalności kredytów CHF, poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Jednocześnie przy

W niedzielę okaże się, jaka jest odporność europejskich banków na kryzys

Raport będzie dotyczył wyników tzw. stress testów obrazujących, czy banki Starego Kontynentu poradziłyby sobie w przypadku załamania gospodarki. Operacja polega na sprawdzeniu, jak banki radzą sobie w skrajnych scenariuszach rozwoju sytuacji gospodarczej: recesji, wzrostu bezrobocia, spadków na

Komisja Nadzoru Finansowego punktuje usługi Forex

To pierwsze takie pismo w historii KNF. Adresowane bezpośrednio do prezesów działających w Polsce biur maklerskich i oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych. Czytaj dokument KNF W ponad dwudziestostronicowym dokumencie podpisanym przez przewodniczącego Komisji Andrzeja Jakubiaka urząd zwraca

Kopacz chce informacji od szefa KNF ws. ewentualnego umocnienia franka

zapewnił, że KNF przekaże pani premier pełną informację. Przypomniał zarazem, że "w ogłoszonych w ostatnią niedzielę stress testach w scenariuszu szokowym założono osłabienie się polskiego złotego o 25 proc., a wyniki ćwiczenia potwierdziły dużą odporność polskiego rynku na negatywne scenariusze"

Getin Noble Bank uzupełnił już niedobór CET1, nie potrzebuje dokapitalizowania

Warszawa, 26.10.2014 (ISBnews) - Getin Noble Bank ocenia, że nie potrzebuje dokapitalizowania, pomimo, że wyniki stress-testów i badania aktywów (AQR) wykazały niedobór współczynnika CET1 na poziomie 262,5 mln zł. Historyczny niewielki niedobór kapitałowy wskazany w scenariuszu bazowym (0,1

Notowania giełdowe czterech firm wstrzymane na żądanie KNF

Notowane na warszawskim parkiecie firmy muszą regularnie dzielić informacjami z posiadaczami akcji. - Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach notowanych na rynku regulowanym - uzasadniła swoją decyzję Komisja Nadzoru Finansowego. Jak zaznacza KNF PZ

Kto będzie mógł wypłacić dywidendę w przyszłym roku

Pismo adresowane jest do banków, firm ubezpieczeniowych, powszechnych towarzystw emerytalnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych i domów maklerskich. KNF tłumaczy, że prognozy wzrostu gospodarczego nadal są słabe. Dlatego w 2013 r., podobnie jak w tym, na luksus wypłaty dywidendy będą mogły

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 15

PKO BP, BNP PARIBAS, KNF KNF może wydać decyzję ws. zgody na przejęcie przez PKO BP aktywów Nordei do końca I kwartału 2014 r. - poinformował Andrzej Jakubiak, przewodniczący KNF. Dodał, że KNF podejmując decyzję ws. zgody na przejęcie BGŻ przez BNP Paribas będzie brała pod uwagę wyniki testów

KNF: Sytuacja w zakresie bazy kapitałowej banków jest zadowalająca

zasadnym jest utrzymywanie odpowiednich kapitałów, a w przypadku niektórych banków - dalsze wzmacnianie i powiększanie bufora kapitałowego, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Wypracowany w 2013 r. zysk banków został w ponad połowie (54,7%) przeznaczony na wypłatę dywidendy (7,5 mld zł), a pozostała

25 banków oblało stress testy. Najwięcej we Włoszech. W Polsce Getin Bank i BNP Paribas

zaliczono do kapitału - za zgodą KNF - zysk roku bieżącego, co dodatkowo wzmocniło ich pozycję kapitałową" - podkreślił polski nadzorca - KNF. Zastępca przewodniczącego KNF Wojciech Kwaśniak zaznaczył, że bez uwzględnienia AQR Getin przeszedł stress testy i dopiero po uwzględnieniu metodologii EBC miał

Bank Millennium nie spodziewa się pogorszenia jakości portfela kredytowego

, kiedy to kurs CHF przekroczył 4 zł, zakładamy, że analogicznie nie nastąpi pogorszenie jakości naszego portfele kredytów hipotecznych, a więc nie zamierzamy utworzyć dodatkowych rezerw na ten portfel" - poinformował Kaczorowski. Zgodnie z wyliczeniem KNF dla całego systemu bankowego kurs 5,2 zł

Pietraszkiewicz: jestem spokojny o stress testy polskich banków

Raport EBA będzie dotyczył wyników tzw. stress testów obrazujących, czy banki Starego Kontynentu poradziłyby sobie w przypadku załamania gospodarki. Operacja polega na sprawdzeniu, jak banki radzą sobie w skrajnych scenariuszach rozwoju sytuacji gospodarczej: recesji, wzrostu bezrobocia, spadków na

Kalendarium ISBnews

  NIEDZIELA, 26 października  --12:00: Briefing prasowy KNF nt. wyników europejskiego przeglądu jakości aktywów (AQR) oraz testów warunków skrajnych banków   PONIEDZIAŁEK, 27 października  --09:30: Konferencja PZU i Toyoty dot.  prezentacji innowacyjnego

Kalendarium ISBnews

; NIEDZIELA, 26 października  --12:00: Briefing prasowy KNF nt. wyników europejskiego przeglądu jakości aktywów (AQR) oraz testów warunków skrajnych banków   PONIEDZIAŁEK, 27 października  --09:30: Konferencja PZU i Toyoty dot.  prezentacji innowacyjnego programu floty

Polskie banki-córki bezpieczniejsze od ich zagranicznych matek

bankowych, uczestniczących w europejskim stress teście. Symulacja KNF oparta została na założeniach makroekonomiczno-finansowych przyjętych w europejskim teście, ale scenariusz tak został zmodyfikowany, by odzwierciedlał bieżącą sytuację w polskiej gospodarce. W polskim badaniu wzięło udział 16 banków

Kalendarium ISBnews

października  --12:00: Briefing prasowy KNF nt. wyników europejskiego przeglądu jakości aktywów (AQR) oraz testów warunków skrajnych banków   PONIEDZIAŁEK, 27 października  --09:30: Konferencja PZU i Toyoty dot.  prezentacji innowacyjnego programu floty hybrydowych aut

Kalendarium ISBnews

; --14:00: GUS opublikuje dane o koniunktorze konsumenckiej w październiku    NIEDZIELA, 26 października  --12:00: Briefing prasowy KNF nt. wyników europejskiego przeglądu jakości aktywów (AQR) oraz testów warunków skrajnych banków   PONIEDZIAŁEK, 27 października

Kalendarium ISBnews

. 2014 r.  --14:00: GUS opublikuje dane o koniunktorze konsumenckiej w październiku    NIEDZIELA, 26 października  --12:00: Briefing prasowy KNF nt. wyników europejskiego przeglądu jakości aktywów (AQR) oraz testów warunków skrajnych banków   PONIEDZIAŁEK

Od 1 lipca już nie dostaniesz kredytu walutowego. Ani na 50 lat

Większość zaleceń KNF banki musiały zacząć stosować już 1 stycznia 2014 r. Nadzorca zrezygnował m.in. ze sztywnego uzależniania wysokości rat kredytowych od zarobków. Przed wejściem w życie rekomendacji na wszystkie spłacane raty kredytowe (nie tylko kredytu hipotecznego) klient nie mógł

KNF poluzuje dostęp do kredytów?

Szef KNF Andrzej Jakubiak zapowiedział podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy, że nadzór chce zrezygnować ze wskaźnika maksymalnej sumy rat od dochodu - informuje "Rzeczpospolita". Łatwiejszy dostęp do kredytów mógłby rozruszać spowalniającą gospodarkę - PKB w II kwartale

S&P potwierdził rating PZU na poziomie 'A', perspektywa stabilna

bezpieczeństwa nakładane na niego przez ustawę o działalności ubezpieczeniowej i KNF. „We wczorajszym komunikacie agencja S&P poinformowała o pomyślnym przejściu przez PZU testów stresu zgodnie z nowymi kryteriami oceny dla firm ubezpieczeniowych i tym samym zdjęła PZU z listy Credit Watch" &ndash

KNF wskazuje, które instytucje będę mogły wypłacić dywidendę

pełnej dywidendy, co najmniej takie same współczynniki banki muszą osiągnąć na koniec 2014 r. W tym celu banki muszą pozytywne zdać tzw. testy warunków skrajnych. W ten sposób sprawdza się, jak na kondycję banku wpłynąłby np. wzrost bezrobocia, a tym samym liczba niespłacanych kredytów.W przypadku

Po testach EBC wyprzedaż akcji najstarszego banku świata

, że wynik testu EBC będzie kiepski. Bank zamierza poprosić rząd Portugalii o... wydłużenie terminu zapłaty podatków. Pomysł nie wzbudza wielkiego entuzjazmu - w poniedziałek akcje banku na giełdzie w Lizbonie spadły o niecałe 4 proc. A akcje kontrolowanego przez niego polskiego Banku Millennium w

Kredyty mieszkaniowe: bez wkładu pożyczki już nie dostaniesz

Polaków zdeponowanych w bankach - mówi Wojciech Kwaśniak, wiceszef Komisji Nadzoru Finansowego. 10 proc. na wkład własny W nowej rekomendacji S KNF proponuje kilka zmian - część oznacza przykręcenie regulacyjnej śruby, inne rozluźniają zasady udzielania kredytów lub mają być dla banków neutralne

Przegląd prasy

planuje sprzedaż 4 kopalń na rzecz Węglokoksu za 2,5 mld zł wg gazety Gazeta Wyborcza --Litwa inauguruje dziś uruchomienie terminalu LNG, dzięki któremu chce się uniezależnić od Gazpromu ISBnews --KNF nie oczekuje zmian w akcjonariacie B.Millennium, BCP nie sprzedaje aktywów --KNF: Sektor bankowy

Przegląd prasy

mln zł --Analizy Online: Aktywa TFI wzrosły o 1,9% m/m do 209,8 mld zł we wrześniu --KNF: Sytuacja w zakresie bazy kapitałowej banków jest zadowalająca --Strabag ma umowę na prace przy Nabrzeżu Rumuńskim w Gdyni za 45 mln zł netto --Ceny importu w USA spadły o 0,5% m/m we wrześniu --KNF: Wyniki

PiS chciał, żeby było więcej frankowiczów

kredytów. Klient, żeby zaciągnąć kredyt walutowy, musiał zdać test. Bank, badając jego sytuację finansową, musiał m.in. sztucznie podwyższyć wnioskowaną kwotę kredytu o 20 proc. oraz przy kalkulacji raty uwzględnić takie oprocentowanie, jakby zaciągał on kredyt złotowy (oprocentowanie kredytów hipotecznych

Sprawa Amber Gold: to tylko czubek góry lodowej

. Prokuratura przesłuchała - a jakże - prezesa PCF, który zeznał, iż reklama obligacji była jedynie "testem rynku". A oferta miała trafić do zamkniętego kręgu osób (czyli nie wymagałaby zgody KNF). Prokuratorowi nie udało się ustalić, czy to prawda, bo z firmowych komputerów PCF... ktoś usunął

Łatwiej o pożyczkę w banku? KNF zmienia rekomendację T

. Prawdopodobnie zniknie z niej zapis, który mówi, że zdolność kredytową bank musi badać tak, jakby klient zaciągał kredyt na 25 lat (jeśli ten test zda, może rozłożyć spłatę na dłużej). - Rozważamy zastąpienie tej zasady innym, bardziej elastycznym narzędziem - mówi Wojciech Kwaśniak, wiceszef KNF. Komisja liczy

Przegląd informacji ze spółek

, poinfomował prezes Łukasz Tylec. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) umieściła na liście ostrzeżeń publicznych podmiot TJB Trading Ltd z siedzibą w Luksemburgu. Sygnity uruchomiło produkcyjną wersję Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD) w ramach realizacji Systemu e-Podatki, poinformował wiceprezes Sygnity

Przegląd prasy

każdy scenariusz na rynku rosyjskim --Eurostat: Deflacja HICP w Polsce wyniosła 0,1% r/r w sierpniu --Eurostat: Inflacja HICP w strefie euro utrzymała się na poziomie 0,4% r/r w VIII --KNF: Wyniki stress-testów TU potwierdziły odporność na ryzyko niskich stóp proc. --DB: Coraz więcej Polaków kieruje

MSP potwierdza chęć objęcia akcji Grupy Lotos nowej emisji za max. 530 mln zł

. Każdorazowo przedsiębiorca występujący o wsparcie niebędące pomocą publiczną składa w MSP wniosek wraz z biznesplanem i testem prywatnego inwestora. Wsparcie jest udzielane na podstawie rozporządzenia ministra skarbu z 11 sierpnia 2011 r. w sprawie wsparcia niebędącego pomocą publiczną, tłumaczy resort. Na

Kredyty walutowe i kryzys w Europie mogą zaszkodzić bankom

oaza stabilności. Nie tylko nie sprawiają kłopotów, ale są też maszynką do zarabiania pieniędzy. Z danych KNF wynika, że po maju tego roku zysk sektora wyniósł rekordowe 6,6 mld zł. To o 400 mln zł mniej niż przed rokiem. - Cały rok może nie być tak dobry jak rekordowy 2011, ale porównywalny z 2010 r

Agent Firmy Inwestycyjnej

przypomina testy egzaminacyjne na maklera. Należy odpowiedzieć na 80 pytań obejmujących zagadnienia związane z matematyką finansową oraz część prawną. Głównie z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego oraz ustaw związanych z rynkiem kapitałowym. Przygotowanie do egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej może

Przegląd prasy

plany przejścia na główny rynek GPW, ale obecnie bez emisji akcji Dziennik Gazeta Prawna --J.K. Bielecki: Premier zwróciła się do szefa KNF, by ten przeprowadził tzw. testy wytrzymałościowe banków na wypadek umocnienia się szwajcarskiego franka Puls Biznesu --Średnio wyceny banków spadły o 4% w

PKO BP wystarczająco dokapitalizowany, pozytywnie przeszedł stress testy

; czytamy dalej. Testy warunków skrajnych były organizowane przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) we współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF), Europejskim Bankiem Centralnym (ECB), Komisją Europejską oraz Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego (ESRB). Testy zostały przeprowadzone na grupie 91

Nieoficjalne trzyletnie zestawienie osiągnięć OFE

, gdyby nie zarobiły dla swoich klientów wyliczanego przez KNF minimalnego zysku.W dziesięcioletniej historii funduszy dwukrotnie robił tak Bankowy. W kwietniu (KNF bada wyniki OFE dwa razy w roku) kara groziła Polsatowi, ale dzięki dobrym inwestycjom w ostatnich tygodniach poprzedzających test, udało mu

Przegląd prasy

tygodniu przejąć sieć Matras za ok. 40 mln zł wg gazety    Gazeta Wyborcza --PLL LOT uruchomił spółkę LOT Travel sprzedającą pakiety wakacyjne    ISBnews --Biedronka rozpoczęła testy płatności kartami w 3 sklepach w Warszawie --Indeks WIG30 spadł o 0,49% na zamknięciu w

Egzamin z Amber Gold oblali jak złoto. Wszyscy

za sąd - o wyrokach. W sprawie Finroyal prokuratura zapytała biegłych o prawo: czy spółka, której centrala mieści się w Londynie, w ogóle podlega naszej ustawie bankowej? Skąd miał to wiedzieć Kowalski, który założył lokatę.W listopadzie 2011 r. przewodniczący KNF domaga się wyjaśnień od prokuratora

Zawód maklera nie będzie uwolniony. Gowin przesuwa deregulację

. ankietowanych w badaniu PERK, portalu Wyborcza.biz oraz TVN CNBC Biznes uważa, że egzamin KNF dobrze weryfikuje umiejętności kandydatów do zawodu maklera. Z badania wynika, że zarówno inwestorzy, jak i aspirujący do zawodu maklera są przeciwko pomysłom Ministerstwa Sprawiedliwości, które chce znieść obowiązkowy

Frankowcy: wykształceni zadłużeni. Analiza Polityki Insight

elektoratu przez PiS wydaje się jednak mało prawdopodobne ze względu na jego - w dużej części - liberalny światopogląd. Tekst pochodzi z serwisu analitycznego Polityka Insight. Obliczenia wykonano na podstawie danych "Diagnozy społecznej" i KNF *Piotr Żakowiecki, Piotr Arak, Adam Czerniak

KNF: Brali franki, wiedzieli, czym to grozi [WYWIAD]

MACIEJ SAMCIK: Czy dla osób, które wzięły kredyty we frankach szwajcarskich, należy przygotować rozwiązania na wypadek pogorszenia się ich sytuacji finansowej? Politycy prawicy mówią nawet o zagwarantowaniu im możliwości przewalutowania kredytów...ANDRZEJ JAKUBIAK, przewodniczący KNF: Nie zdarzyło

Cormay chce odzyskać władzę w Orphee, później nowa strategia i emisja akcji

Płocica. W jego ocenie jest to najbardziej wyraźny z alternatywnych scenariuszy, ale decyzji jeszcze nie podjęto. "Koncentrujemy się jednocześnie na emisji i prospekcie Cormaya. Naszą intencją jest zatwierdzenie dokumentu w KNF w I kw. 2015. Emisja wykorzystana byłaby na intensywny program

Przegląd prasy

100 mld zł do 2020 r. jest całkiem realny wg ekspertów ISBnews --Moody's podtrzymał ratingi Banku BGŻ z perspektywą stabilną --Belvedere chce zawrzeć umowę o współpracy z Diana Holding --Indeks WIG20 wzrósł o 0,78% na zamknięciu we wtorek --KNF zatwierdziła memorandum Bumechu w związku z ofertą

Przegląd prasy

półtora roku sprzedano w Polsce 63 auta elektryczne wszelkich marek Gazeta Wyborcza --Koleje Mazowieckie kupią od firmy Newag 12 pociągów za ponad 250 mln zł; składy wyjadą w trasę najpóźniej pod koniec przyszłego roku ISBnews --KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Synektik --Indeks WIG20 spadł o

Uwolnienie zawodu maklera? Chętnych nie widać

. Szczegółowa lista na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości. Jak odpowiedziało nam Ministerstwo Sprawiedliwości, projekt ustawy został już przesłany do konsultacji społecznych i międzyresortowych - w sumie dostało go 400 podmiotów, nie tylko KNF, ale też UOKiK, Krajowa Izba Gospodarcza czy Rzecznik Praw

Kto wesprze SKOK im. św. Jana z Kęt?

precedensowa. Do tej pory nie było programu naprawczego kasy w warunkach nowej ustawy, w której nadzór sprawują KNF i Kasa Krajowa. Przypadek z Rumi to test nowych rozwiązań ustawowych. Co będzie, jeśli Kasa Krajowa się uprze i nie nie pomoże SKOK z Rumi?- Ustawodawca wyznaczył Kasie Krajowej szczególną rolę

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15

" - napisano w komunikacie. Grupa Carlo Tassara zadeklarowała wcześniej, że po ofercie publicznej Alior Banku będzie chciała sprzedać posiadany pakiet akcji inwestorowi strategicznemu do końca 2013 roku. Według wcześniejszych zapowiedzi KNF, ocena nowego inwestora będzie uwzględniać między innymi

Będzie megaoferta! Prospekt emisyjny PKO BP gotowy

- wciąż zamierza jesienią przeprowadzić sprzedaż części swoich udziałów w PKO BP. Prospekt największego polskiego banku właśnie został złożony w KNF. Nie wiadomo kiedy Komisja podejmie decyzję w sprawie jego zatwierdzenia bądź odrzucenia, ale doświadczenie pokazuje, że w przypadku dużych ofert państwowych

Wysyp banków na sprzedaż? Właściciela mogą zmienić Alior, BPH, Raiffeisen

transakcji - tym razem sprzedaży pakietu kontrolnego. Na razie Alior sam próbuje nabrać tłuszczyku, kupując niewielki Meritum Bank. Od kilku lat mówi się o tym, że swojej perły w koronie pozbędą się Portugalczycy z BCP Millennium. Największy portugalski bank nie zdał stress testów i musi znaleźć ponad

Banki nie rezygnują z kredytów walutowych, choć to ułamek ich oferty

Bank, BZ WBK i Pekao. Od lipca zmieniają się także na bardziej restrykcyjne rekomendacje dla samych banków. Dyrektor w Związku Banków Polskich Przemysław Barbrich wyjaśnił PAP, że muszą prowadzić tzw. testy warunków skrajnych, czyli sprawdzać, czy kredytobiorca będzie w stanie wywiązać się z warunków

Naukowcy i przedsiębiorcy rozmawiają o współpracy

perspektywie wydaliśmy ponad 10 mld zł na badania stosowane. Niech, w pesymistycznym wariancie, tylko 10 proc. ma potencjał rynkowy. Będziemy mieć 300 polskich technologii na rynku - zachęcała minister. Testem dla tego pomysłu jest pilotażowy projekt BRIdge VC, gdzie pieniądze na przełożenie wyników badań na

(DE)REGULOWANE ZAWODY

, każda z tych licencji wymaga poświęcenia sporej ilości wolnego czasu, a także pewnej gotówki. Egzamin na maklera organizowany jest przez KNF obowiązkowo raz na wiosnę, a zwyczajowo, przy odpowiedniej liczbie chętnych, dwa razy w roku (także jesienią). Kandydaci na doradców muszą stresować się trzy razy

Nadzór znów sprawdza banki w Europie. I w Polsce też!

José Manuel Barroso, szef Komisji Europejskiej, zamierza dziś ogłosić szczegóły unijnej operacji rekapitalizacji banków. To skutek szoku z ubiegłego tygodnia, gdy okazało się, że belgijsko-francuski bank Dexia, który śpiewająco przeszedł lipcowe stress testy, jest bankrutem i musi być

Jak ukręcić bat na oszustów? Władza powinna spójnie działać

podejrzane urządzenia. W internecie? Takie ostrzeżenia nie dotrą do ludzi starszych. - Nie tylko przez internet, ale także poprzez teletekst w telewizji, komunikaty radiowe i prasowe. Od jakiegoś czasu apeluję do KNF, by rozszerzyła swoje ostrzeżenia publiczne, przeniosła je do gazet, poradnictwa

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

, dlatego firma podtrzymuje prognozę całorocznego popytu w bieżącym roku na poziomie 1 mln m2.   Qumak stworzy centrum danych dla KNF, jego portfel zamówień wzrósł do 280 mln zł Qumak podpisał z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) umowę na zaprojektowanie i wyposażenie centrum przetwarzania

Pekao obrasta w hipoteki. W I półroczu zarobił 1,2 mld zł

sprzedaż BZ WBK ogłosił 483 mln zł zysku wobec 369 mln zł przed rokiem. Szósty co do wielkości bank Millennium zarobił 138 mln zł. Dobrą sytuację polskiego sektora bankowego potwierdza KNF, który przy okazji publikacji tzw. stress-testów ocenił, że Polski system finansowy pozostaje jednym z najbardziej

Czy po załamaniu giełd dojdzie do oferty PKO BP?

! Prospekt emisyjny PKO BP od 18 lipca jest już w Komisji Nadzoru Finansowego. Czy w obecnej sytuacji resort skarbu nadal chce przeprowadzić sprzedaż akcji? - Obserwujemy uważnie rynek. Przygotowania do oferty cały czas trwają. Nie wnioskujemy do KNF o zawieszenie prac nad prospektem - powiedział nam

Cena nowej rekomendacji KNF - trzy metry mieszkania mniej

Rozmowa z twórcami rekomendacji Pawłem Sawickim i Maciejem Brzozowskim, dyrektorami w KNF Mamy rekomendację S, która każe bankom ostrożnie udzielać kredytów walutowych. Mamy rekomendację T, która mówi, że raty kredytowe nie mogą być wyższe niż połowa zarobków. Za kilka miesięcy w życie wchodzą

Przegląd informacji ze spółek

Gospodarki Wodnej umowę na dofinansowanie projektu pn. "Przebudowa kotła K1 celem dostosowania do spalania biomasy w EC Siekierki". Pozyskana wielkość dofinansowania  wyniesie 20 mln zł, podała spółka. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny CUBE.ITG w związku z

Winni są wszyscy: banki, resort finansów i klienci

kredytu o 20 proc. Oraz zbadać, czy klient byłby w stanie spłacać droższy kredyt złotowy. Ta rekomendacja była wówczas bardzo potrzebna, ale niewystarczająca, i już wówczas wymagała dalszego doprecyzowania. W 2008 r. Nadzór bankowy wszedł do kierowanego przeze mnie knf. W 2008 r., a potem w 2011 r

Komu zaszkodzi rekomendacja T?

Poza tym Rekomendacja T mówi, że bank, zanim udzieli klientowi kredytu, powinien przeprowadzić tzw. stress test, czyli sprawdzić czy klient będzie sobie radził z jego spłatą przy niekorzystnych warunkach rynkowych - np. gdy stopy procentowe wzrosną o 4 pkt. procentowe. W przypadku kredytów

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Warszawa, 06.02.2015 (ISBnews) - Mindshare Polska spodziewa się ok. 3% wzrostu rynku reklamy TV, Netia ma sojusz z Play, a ten namawia klientów, aby nie płacili za rozmowy i SMS wewnątrz sieci, ARTnews na liście ostrzeżeń publicznych KNF, wyniki TVN w obliczu coraz bliższego wejścia nowego

Unia bankowa: ratunek, fikcja czy ryzyko?

Wojciech Kwaśniak, wiceszef Komisji Nadzoru Finansowego. Jego zdaniem ewentualne ogołocenie z kompetencji polskiego nadzoru nad bankami mogłoby mieć fatalne skutki. Unijny nadzór nie uwzględniałby interesu deponentów z Polski w takim stopniu, jak dziś robi to KNF. Kwaśniak przestrzega przed poglądem, iż na

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

obszarze bezprzewodowej łączności miliardów urządzeń domowych. Comarch był odpowiedzialny za ulepszenie narzędzia do prowadzenia testów certyfikacyjnych  poprzez dodanie do niego nowych funkcji wspierających urządzenia współpracujące ze sobą w chmurze. Źródło: spółka   T-Mobile Polska

Siedem plag spadnie na banki. Czy mamy się trzymać za kieszenie?

czy rzeczywiście tak jest, przekonamy się dopiero w 2015 r., kiedy menedżerów polskich banków czeka wyjątkowo trudny test. Z jakimi plagami będą musieli się zmierzyć bankowcy? 1 | Najniższe w historii stopy procentowe. W październiku Rada Polityki Pieniężnej obniżyła główną stopę do 2 proc. i zanosi

Przegląd informacji ze spółek

Spółka Kulczyk Oil Ventures (KOV) wkrótce rozpocznie program testów odwiertów Lempuyang-1 oraz Lukut-1 w ramach projektu joint venture na obszarze Bloku L w Brunei, poinformowała firma w czwartek. Notowany na GPW czeski producent włóknin Pegas Nonwovens, podwyższył kapitał zakładowy spółki

Węgrzy zamrażają kurs franka. Polska też powinna ratować kredytobiorców?

kolejnymi zaleceniami nadzoru - mówi Marta Chmielewska-Racławska z KNF. Co zmieniła rekomendacja S? Zanim Polak skuszony niższą ratą dostał kredyt we frankach, musiał poddać się testowi. Bank musiał sprawdzić, czy klienta stać na spłatę droższego kredytu w złotych, dodatkowo powiększonego o 20 proc. - to

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

, stanowiącego kluczowy element Zintegrowanej Platformy do Sprzedaży Usług, podały spółki. Źródło: ISBnews   Wind Mobile: Złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) część rejestracyjną prospektu emisyjnego, co umożliwiać będzie przeniesienie notowań z NewConnect na rynek regulowany GPW

Banki udomowione czy upolitycznione?

z kręgów rządowych, ale także prezes NBP oraz KNF, aczkolwiek bez podania przekonujących argumentów. Dobrze, że prezes KNF przyjął później w tej sprawie wyważone stanowisko ("Gazeta" z 21 listopada). Kilka słabych punktów propozycji Stefana Kawalca trafnie wytknął Maciej Samcik ("

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

systemu płatności mobilnych i testów płatności kartami. „Sieciom handlowym opłaca się inwestować w profesjonalną komunikację. Ekwiwalent reklamowy, czyli szacunkowa kwota potrzebna do zakupu powierzchni reklamowej odpowiadającej artykułom analizowanym w rankingu, w przypadku Biedronki wyniósł

Przegląd mediów

zagrożone   ISB --KOV rozpocznie program testów 2 odwiertów na Bloku L w Brunei --Na GPW kontynuacja wzmocnienia w czwartek --Pegas podwyższył kapitał zakładowy spólki zależnej o 100 mln CZK --Zadłużenie Polaków wzrosło o 14% w ciągu 3 miesięcy do 25,06 mld zł w XI --Alstom Power wybrał Energomontaż

Grozi nam zapaść sektora budowlanego

. Na pierwszym etapie oceny Komisja sprawdza, czy dany program stanowi w ogóle pomoc publiczną. Wykorzystuje przy tym test prywatnego inwestora, zwanego również "rozsądnym inwestorem". Kluczowe jest dokonanie oceny, czy działając w normalnych warunkach rynkowych, taki prywatny inwestor

Bezradna GPW, a złoty najmocniejszy od wakacji

połączenia BZ WBK z Kredyt Bankiem pozostał na GPW, a udział akcji pozostających w wolnym obrocie wynosił co najmniej 25 proc. - poinformował PAP Wojciech Kwaśniak, zastępca przewodniczącego KNF.Czytaj więcej: KNF chce, by połączony BZ WBK-Kredyt Bank pozostał na GPW"Od 2000 r. prowadzimy politykę, aby

Przegląd informacji ze spółek

spółki na GPW w poniedziałek. Nie wyklucza on, że instrumenty dłużne spółki mogłyby trafić do obrotu na rynku Catalyst. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny spółki chemicznej Boryszew przygotowany w związku z emisją akcji serii F o wartości 75,2 mln zł, podała Komisja w

Jak się ma kryzys - mówią: Orłowski, Rybiński, Morawiecki, Petru, Kawalec

wydawać pieniądze na pobudzanie gospodarki. Czy gdy Niemcy przestaną dopłacać do wymiany samochodów, nie skończy się cud na rynku motoryzacyjnym? To będzie prawdziwy test, czy rzeczywiście nastąpił koniec recesji. Krzysztof Rybiński: Gospodarka światowa płonęła ogniem wzrostu, aż nagle spadł potężny

Kalendarium kryzysu finansowego

, że nasz ING Bank Śląski trzyma u holenderskiej spółki-matki kilka miliardów złotych lokat. KNF zapowiada, że będzie monitorować transakcje zagranicznych banków ze swoimi polskimi spółkami-córkami. 22 | 10 | 2008 Węgry stają na krawędzi bankructwa. Węgierski rząd prosi o pożyczkę Międzynarodowy

Bielecki: Kopacz chce informacji od szefa KNF ws. ewentualnego umocnienia franka

świecie oraz znacznie umocnić szwajcarską walutę. "Premier Ewa Kopacz zwróciła się we wtorek do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z pytaniem, jak wyglądałyby ewentualnie stress testy dotyczące reakcji na umocnienie się franka i wpływ tego na kredyt hipoteczny, nominowany we franku

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Opcja walutowa

dywidendy.Model GK ustala poziom zmienności instrumentu bazowego na jednym z góry przyjętym poziomie. Testy statystyczne serii danych historycznych dowiodły, że założenie to nie jest rzeczywistością. W odpowiedzi na te zarzuty Heston w 1993 przedstawił alternatywne podejście, które do modelowania dynamiki zmian

Produkcja seryjna samolotu F-16

System) niemal całkowicie odporne na zjawisko pompażu (na silnikach tych pompaż występował z częstotliwością 0,15 na 1000 godzin lotu). Ciąg tego silnika bez dopalania wynosił 65,21 kN (tyle samo co w wersji -200) a z dopalaniem wzrósł do 118,32 kN.F-16A/B Block 15 OCU były pierwszymi odmiany F-16A/B

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Zdjęcia - testy knf