terminy składania deklaracji podatkowych

PAP

Sejm odłożył reformę administracji podatkowej o pół roku

Sejm odłożył reformę administracji podatkowej o pół roku

Przygotowana przez poprzedni rząd reforma służb podatkowych wejdzie w życie 1 lipca 2016 r., a nie 1 stycznia 2016 r., jak pierwotnie uchwalono - zdecydował w środę Sejm, nowelizując ustawę o administracji podatkowej.

Ekspertka: "Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika może pozostać martwym przepisem"

Klauzula o rozstrzyganiu wątpliwości na korzyść podatnika, która zacznie obowiązywać w ordynacji podatkowej od 1 stycznia 2016 r., może zostać przepisem martwym - ocenia menedżer w Crido Taxand Patrycja Kowalczyk.

Senat za odłożeniem reformy administracji podatkowej

Odłożenie do 1 lipca 2016 r. wejścia w życie najważniejszych przepisów ustawy o administracji podatkowej, zakłada nowela zaakceptowana w piątek bez poprawek przez Senat. Teraz trafi ona do podpisu prezydenta.

Ostatnie dni składania PITów. Ruch w urzędach

Ostatnie dni składania PITów. Ruch w urzędach

Ekspertka: rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika może zostać martwe

. Wyjaśniła, że chodzi o podatników, którzy złożą korektę deklaracji podatkowej w terminie sześciu miesięcy od upływu terminu na złożenie deklaracji i jednocześnie w ciągu siedmiu dni od złożenia takiej korekty dokonają zapłaty zaległego podatku. "Jednocześnie z drugiej strony podatnicy, którzy nie

PiS chce przesunąć o pół roku wejście w życie ustawy o administracji podatkowej

PiS chce przesunąć o pół roku wejście w życie ustawy o administracji podatkowej

mają pomagać przedsiębiorcom zaczynającym działalność gospodarczą w wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych przez pierwsze 18 miesięcy. Doradztwo to ma objąć m.in. pomoc w wypełnianiu dokumentów, przypominanie o terminach ich składania, zasadach korzystania z ulg itp. Ma też pomagać się zorientować w

PiS chce przesunąć o pół roku wejście w życie ustawy o administracji podatkowej

. Asystenci mają pomagać zaczynającym działalność gospodarczą przedsiębiorcom w wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych przez pierwsze 18 miesięcy działalności. Doradztwo to ma objąć m.in. pomoc w wypełnianiu dokumentów, przypominanie o terminach ich składania, zasadach korzystania z ulg itp. Ma też pomagać

MF uruchomiło Portal Podatkowy

wszelkie niezbędne informacje dotyczące podatków. Docelowo portal będzie składał się z dwóch elementów: części ogólnodostępnej i dostępnej po zalogowaniu. Od poniedziałku można korzystać z części ogólnodostępnej portalu, umożliwiającej składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną, zawierającej

Sejm odłożył reformę administracji podatkowej o pół roku

w wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych przez pierwsze 18 miesięcy działalności. Doradztwo ma objąć m.in. pomoc w wypełnianiu dokumentów, przypominanie o terminach ich składania, zasadach korzystania z ulg. Ma też pomagać zorientować się w rodzajach spraw załatwianych w innych instytucjach

Posłowie za dalszymi pracami nad odroczeniem wejścia w życie ustawy o administracji podatkowej

podatkowych przez pierwsze 18 miesięcy działalności. Doradztwo ma objąć m.in. pomoc w wypełnianiu dokumentów, przypominanie o terminach ich składania, zasadach korzystania z ulg. Ma też pomagać zorientować się w rodzajach spraw załatwianych w innych instytucjach. Oprócz nowego określenia zadań i organizacji

Zmiany w Ordynacji podatkowej

; złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji;2)     zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty. Powyższa zasada będzie także stosowana w razie zaliczenia nadpłaty lub

Kto chce, by PIT rozliczył pracodawca, musi poinformować o tym do 11 stycznia

Zeznania podatkowego nie musi samodzielnie składać w urzędzie skarbowym pracownik, który uzyskuje dochody ze stosunku pracy tylko u jednego pracodawcy. Jeżeli chce, aby to firma rozliczyła się za niego, powinien do 11 stycznia (przepisy mówią o 10 stycznia, ale w tym roku dzień ten wypada w

MF: PIT-28, PIT-16A oraz PIT-19A wyjątkowo można składać do 2 lutego

W tym terminie deklaracje podatkowe powinni złożyć także podatnicy opłacający zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej (PIT-16A) oraz podatnicy opłacający zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych (PIT-19A). Mogą to zrobić także w wersji elektronicznej. W

Kontrola krzyżowa - weryfikacja zasadności zwrotu VAT

Zgodnie z art. 272 Ordynacji podatkowej celem czynności sprawdzających jest: 1) sprawdzenie terminowości a) składania deklaracji, b) wpłacania zadeklarowanych podatków, w tym również pobieranych przez płatników oraz inkasentów; 2) stwierdzenie formalnej poprawności dokumentów wymienionych w

Kolejne uproszczenia dla podatników

podatkowego jest krótszy niż 3 miesiące. Ponadto zlikwidowany ma być obowiązek dołączania pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty do deklaracji. W rezultacie podatnicy będą mogli fakultatywnie składać uzasadnienie przyczyn złożenia korekty i uzyskać tym samym niższe odsetki za zwłokę. Omawiany projekt zmian w

W sobotę dzień otwarty w urzędach skarbowych

dochodowego od osób fizycznych muszą złożyć deklaracje i rozliczyć podatek do końca kwietnia. Termin ten dotyczy podatników wypełniających formularze PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Deklaracje można złożyć osobiście, wysłać pocztą lub za pomocą systemu e-Deklaracje. PIT-36 to zeznanie składane przez

Sejm za dalszą pracą nad odroczeniem wejścia w życie ustawy o administracji podatkowej

. Doradztwo ma objąć m.in. pomoc w wypełnianiu dokumentów, przypominanie o terminach ich składania, zasadach korzystania z ulg. Ma też pomagać zorientować się w rodzajach spraw załatwianych w innych instytucjach. Oprócz nowego określenia zadań i organizacji administracji podatkowej ustawa wprowadza też

Zmiany w skarbówce. Powstaną centra obsługi dla podatników

Zmiany w skarbówce. Powstaną centra obsługi dla podatników

Projekt zakłada m.in. utworzenie centrów obsługi. Podatnik będzie mógł w każdym centrum obsługi, niezależnie od jego terytorialnego zasięgu, składać podania i deklaracje podatkowe, otrzymywać zaświadczenia oraz wyjaśnienia w zakresie przepisów prawa podatkowego. Z usług centrów będą mogły korzystać

W czwartek pracownicy MF pomogą rozliczyć się z fiskusem

kwietnia. Termin ten dotyczy podatników wypełniających formularze PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Deklaracje można złożyć osobiście, wysłać pocztą lub za pomocą systemu e-Deklaracje. PIT-36 to zeznanie składane przez podatników, którzy uzyskali przychody (dochody) opodatkowane na ogólnych

Komisja sejmowa za odłożeniem reformy administracji podatkowej

miesięcy działalności. Doradztwo ma objąć m.in. pomoc w wypełnianiu dokumentów, przypominanie o terminach ich składania, zasadach korzystania z ulg. Ma też pomagać zorientować się w rodzajach spraw załatwianych w innych instytucjach. Oprócz nowego określenia zadań i organizacji administracji podatkowej

Komisja sejmowa za odłożeniem reformy administracji podatkowej

podatkowych przez pierwsze 18 miesięcy działalności. Doradztwo ma objąć m.in. pomoc w wypełnianiu dokumentów, przypominanie o terminach ich składania, zasadach korzystania z ulg. Ma też pomagać zorientować się w rodzajach spraw załatwianych w innych instytucjach. Oprócz nowego określenia zadań i organizacji

Komu dobrze zrobi reforma skarbówki: podatnikom czy fiskusowi?

Komu dobrze zrobi reforma skarbówki: podatnikom czy fiskusowi?

je ułatwić. Projekt zakłada więc m.in. utworzenie centrów obsługi. Podatnik będzie mógł w każdym centrum obsługi, niezależnie od jego terytorialnego zasięgu, składać podania i deklaracje podatkowe, otrzymywać zaświadczenia oraz wyjaśnienia w zakresie przepisów prawa podatkowego. Z usług centrów będą

PiS za odroczeniem wejścia w życie ustawy o administracji podatkowej; opozycja - przeciw

działalności. Doradztwo to ma objąć m.in. pomoc w wypełnianiu dokumentów, przypominanie o terminach ich składania, zasadach korzystania z ulg itp. Ma też pomagać zorientować się w rodzajach spraw załatwianych w innych instytucjach. Oprócz nowego określenia zadań i organizacji administracji podatkowej ustawa

Prezydent podpisał ustawę o podatku od niektórych instytucji finansowych

. Podstawę opodatkowania, w przypadku podatników z "sektora bankowego", obniża się o wartości wskazane w ustawie, w tym o wartość kapitałów własnych, podano także w informacji. "Podatnicy są obowiązani, bez wezwania właściwego organu podatkowego składać deklaracje podatkowe, obliczać i

Konta na Portalu Podatkowym z opóźnieniem - od marca 2015 r.

Miesiąc temu ministerstwu udało się jedynie udostępnić ogólnodostępną część portalu - witrynę, na której nie można się zalogować. - W związku z koniecznością renegocjacji kontraktu z Generalnym Wykonawcą (firma Sygnity) termin produkcyjnego uruchomienia Portalu Podatkowego musiał zostać przesunięty

MF: konta na Portalu Podatkowym z opóźnieniem - od marca 2015 r.

Miesiąc temu ministerstwu udało się jedynie udostępnić ogólnodostępną część portalu - witrynę, na której nie można się zalogować. "W związku z koniecznością renegocjacji kontraktu z Generalnym Wykonawcą (firma Sygnity - PAP) termin produkcyjnego uruchomienia Portalu Podatkowego musiał zostać

MF: Administracja podatkowa w 2016 r. weźmie pod lupę kilkanaście branż

działalność gospodarczą przedsiębiorcom w wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych przez pierwsze 18 miesięcy działalności. Doradztwo to ma objąć m.in. pomoc w wypełnianiu dokumentów, przypominanie o terminach ich składania, zasadach korzystania z ulg itp. Ma też pomagać zorientować się w rodzajach spraw

MF: administracja podatkowa w 2016 r. weźmie pod lupę kilkanaście branż

działalności. Doradztwo to ma objąć m.in. pomoc w wypełnianiu dokumentów, przypominanie o terminach ich składania, zasadach korzystania z ulg itp. Ma też pomagać zorientować się w rodzajach spraw załatwianych w innych instytucjach. Zgodnie z ustawą utworzone zostały (od września) centra obsługi podatnika, w

Ordynacja podatkowa zostanie dostosowana do zmian w innych ustawach

- upływa więc on w sobotę, niedzielę lub święto. Podobną procedurę wprowadzono w nowelizacji ustawy o VAT dotyczącej podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne. Podatnicy ci będą musieli składać deklaracje VAT drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do 20-tego dnia

Kapica: Krajowy Wyspecjalizowany US mógłby ściągać podatek bankowy

. Doradztwo to ma objąć m.in. pomoc w wypełnianiu dokumentów, przypominanie o terminach ich składania, zasadach korzystania z ulg itp. Ma też pomagać zorientować się w rodzajach spraw załatwianych w innych instytucjach. Zapewnieniu jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej ma służyć Baza

Będzie standardowa deklaracja VAT w UE? 15 mld euro oszczędności

Šemeta, komisarz ds. podatków. Co roku unijni podatnicy składają krajowym administracjom podatkowym 150 mln deklaracji VAT. Format krajowych deklaracji, wymagane w nich informacje oraz terminy sprawozdawczości różnią się znacznie w zależności od państwa członkowskiego. Z tego względu składanie deklaracji

Niezbędnik przedsiębiorcy

składają w urzędach skarbowych deklaracje o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, którą zapłaciły i odliczyły w poszczególnych miesiącach zeszłego roku + do 5 lutego - jednostki i zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze wpłacają składki na ZUS za styczeń + do 9 lutego - termin zapłaty

Eksperci: 15-proc. CIT powinien objąć też jednoosobowe firmy

Przygotowany przez PiS projekt nowelizacji ustawy o CIT przewiduje m.in. 15-proc. stawkę CIT (zamiast 19-proc.) dla małych podatników. Wprowadzony ma zostać obowiązek składania deklaracji w trakcie roku podatkowego, z podstawy opodatkowania mają zostać wyłączone wydatki inwestycyjne. Zaproponowano

Eksperci: 15-proc. CIT powinien objąć też jednoosobowe firmy

Przygotowany przez PiS projekt nowelizacji ustawy o CIT przewiduje m.in. 15-proc. stawkę CIT (zamiast 19 proc.) dla małych podatników. Wprowadzony ma zostać obowiązek składania deklaracji w trakcie roku podatkowego, z podstawy opodatkowania mają zostać wyłączone wydatki inwestycyjne. Zaproponowano

Fiskus wabi małe firmy rozliczeniem podatków przez internet

. - Mniejsze firmy nie będą miały obowiązku składania deklaracji przez internet, ale będziemy je zachęcać do takiej formy kontaktów i rozliczeń z urzędami - zapowiadał jakiś czas temu wiceminister finansów Jacek Kapica. Taką zachętą jest właśnie wydłużony aż o miesiąc termin składania dokumentów przez internet

Resort finansów chce wprowadzenia klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

uzasadnieniem nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu złożenia deklaracji, jak również zapłaci zaległość podatkową w ciągu 7 dni od złożenia korekty. Podwojona będzie stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych do 200 % dla podatników VAT oraz podatku akcyzowego

Król e-podatków? Nie PIT-37. I nie VAT-7. Przez internet najczęściej wysyłamy...

Ministerstwa Finansów na połowę maja 2014 r., jeśli wziąć pod uwagę dziesięć najczęściej wysyłanych przez internet deklaracji i zeznań podatkowych, uzbierało się ich w sumie już blisko 16 mln. Jeśli zliczyć wszystkie deklaracje i zeznania podatkowe wysłane fiskusowi siecią od początku roku, to już w pierwszych

MF pracuje nad projektem nowej ustawy o administracji podatkowej

szczególne znaczenie dla gospodarki i społeczności lokalnych. Będą oni mogli liczyć np. na krótsze terminy zwrotu podatków, szybsze wydawanie interpretacji indywidualnych czy możliwość składania korekt deklaracji w trakcie kontroli podatkowej. Wprowadzenie nowych rozwiązań ma zwolnić podatników z obowiązku

Ruszył rządowy portal podatkowy. Tu znajdziesz wypełniony przez fiskusa PIT

po prostu przepisy: ustawy i rozporządzenia związane z podatkami. Jest niezbędnik podatnika, w którym zebrano to co w poszczególnych podatkach jest najważniejsze m.in. informacje o stawkach i różnych limitach. Są też przewodniki podatkowe, zakładka z komunikatami, kalendarz z ważnymi terminami

Prezydent Komorowski podpisał ważne ustawy

mają pomagać zaczynającym działalność gospodarczą przedsiębiorcom w wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych przez pierwsze 18 miesięcy działalności. Doradztwo to ma objąć m.in. pomoc w wypełnianiu dokumentów, przypominanie o terminach ich składania, zasadach korzystania z ulg itp. Ma też pomagać się

MF: do końca stycznia trzeba rozliczyć podatek ryczałtowy za 2013 r.

dochodowy w formie karty podatkowej oraz opłacający zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych mogą również drogą elektroniczną przekazać roczną deklarację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od podatku (PIT-16A, PIT-19A) - w terminie do 31 stycznia

Jedna piąta Polaków została w OFE na złość rządowi

31 lipca, w czwartek o północy, upłynął termin składania deklaracji o chęci dalszego oszczędzania na emeryturę w OFE. Do dziś Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie otworzył jeszcze wszystkich kopert z deklaracjami. Podobnie jak z deklaracjami podatkowymi Polacy przypomnieli sobie o tym w ostatniej

ZUS skończył liczenie. Jedna piąta uprawnionych do wyboru została w OFE

31 lipca, w czwartek o północy, upłynął termin składania deklaracji o chęci dalszego oszczędzania na emeryturę w OFE. Podobnie jak z deklaracjami podatkowymi Polacy przypomnieli sobie o tym w ostatniej chwili. Ku zaskoczeniu i ekonomistów, i rządu lawina deklaracji napłynęła w szczycie sezonu

W czwartek były problemy z wysłaniem formularza PIT siecią

lutego e-Deklaracje też miały awarię. W związku z tym Ministerstwo Finansów przedłużyło firmom termin składania elektronicznych deklaracji podatkowych, których termin złożenia upływał 25 lutego do 3 marca. Chodziło o deklaracje VAT-7 oraz CIT i PIT, które powinny wpłynąć do końca lutego. Na nasze pytanie

Prezydent: Wątpliwości na korzyść podatników. Ale fiskus kręci na nich bat

dotyczące przedawniania się zobowiązań podatkowych. Dziś jest w nich bałagan. I choć generalna zasada jest taka, że termin płatność podatku przedawnia się po pięciu latach (licząc od końca roku na który przypada), to w praktyce dzięki różnym zabiegom fiskus może go przedłużać niemal dowolnie. Prezydent chce

MF poradzi podatnikom płacącym ryczałt jak się rozliczyć

podatkowym - czyli do 31 stycznia 2014 r., kierując je do urzędu skarbowego właściwego według naszego miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego" - wyjaśniło w komunikacie ministerstwo. Deklaracje można też złożyć w urzędzie skarbowym, gdzie otrzymamy potwierdzenie; nadać listem poleconym w

"Rz": Droga rewolucja śmieciowa. Będą wysokie kary za brak deklaracji

obowiązek odbierania i przetwarzania odpadów. Za to właściciele nieruchomości muszą zadeklarować, w jaki sposób zamierzają się ich pozbyć. Gminy wymagają takich deklaracji na piśmie. Deklaracja jak PIT - Te dokumenty traktowane są podobnie jak deklaracje podatkowe, więc ktoś, kto ich nie składa, popełnia

Zgrzyty w portalu podatkowym. Wykonawca zaskoczony komentarzem MF

mln zł. Projekt współfinansuje Unia Europejska. A termin zakończenia prac to 2021 r. W sierpniu Ministerstwo Finansów uruchomiło swój portal. Pod adresem www.portalpodatkowy.mf.gov.pl znajdziemy jednak przede wszystkim bazę wiedzy podatkowej, czyli po prostu przepisy. Do tego informacje o stawkach i

Kiedy termin do złożenia deklaracji uznaje się za zachowany?

Pytanie: Czy data zachowania terminu złożenia deklaracji to data nadania w placówce pocztowej, czy data otrzymania przez urząd skarbowy?Deklaracja zostanie uznana za złożoną w terminie, jeżeli przed jego upływem będzie nadana w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego (czyli w placówce

Pity 2013: Cztery miliony PIT-ów w sieci

złożono 13,03 proc. e-PIT-ów, oraz województwa mazowieckiego - 12,49 proc. Na kolejnych dwóch miejscach są województwa małopolskie i wielkopolskie. Na podatników z tych regionów przypada po 9 proc. deklaracji elektronicznych. Dane MF wskazują, że choć składanie deklaracji papierowych wciąż pozostaje

Eksperci z MF czekają na telefony od podatników płacących ryczałt

następującego po roku podatkowym - czyli do 31 stycznia 2014 r., kierując je do urzędu skarbowego właściwego według naszego miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego" - wyjaśniło w komunikacie ministerstwo. Deklaracje można też złożyć w urzędzie skarbowym, gdzie otrzymamy potwierdzenie; nadać

Sygnity: program e-Podatki realizowany zgodnie z ustaleniami z MF

termin produkcyjnego uruchomienia Portalu Podatkowego musiał zostać przesunięty na marzec 2015 roku. "To opóźnienie wynikło z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, który nie dostarczył na czas zamówionych produktów informatycznych" - poinformowało PAP Ministerstwo Finansów. Miesiąc temu

Podatnicy, do internetu! Będzie rekord e-PIT-ów?

roku przez "Wyborczą" program, który bardzo ułatwia wypełnianie formularzy podatkowych. "Rozwiązany" przy jego pomocy formularz można podpiąć do systemu e-Deklaracje i wysłać go fiskusowi siecią. Termin złożenia PIT-u za 2014 r. i ewentualnej dopłaty podatku upływa 30 kwietnia

Od 1 stycznia korzystne zmiany w VAT dla importujących przez porty

zatem możliwość korzystnego, z punktu widzenia przepływów pieniężnych, rozliczenia VAT z tytułu importu towarów, w oderwaniu od terminu płatności należności celnych w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów" - wyjaśnił partner w

Rząd zabił OFE? W funduszach zostanie garstka zdeterminowanych

składanie deklaracji OFE z deklaracjami podatkowymi i że to też zostawiamy na ostatnią chwilę. Podatki płacić musi każdy, inaczej grożą kary. Poza tym do składania zeznania podatkowego jesteśmy przyzwyczajeni, bo robimy to co roku. A rząd nie przypomina o upływającym terminie. - Zgodnie z życzeniem

Czy skusi nas e-PITowanie?

przekonywania podatników zabraliby się wolontariusze z 6,5 tys. organizacji, to efekt na pewno byłby lepszy. Mogę też podpowiedzieć ministrowi finansów bardziej perfidny sposób. Niech ustali termin składania deklaracji papierowych na 31 marca, a elektronicznych - na 30 kwietnia. Przy niefrasobliwości Polaków na

TK: przepis o stawkach opłaty śmieciowej jest niezgodny z konstytucją

artykułów 6h i 6m - nakładających na właścicieli nieruchomości obowiązek uiszczania opłaty za śmieci oraz składania deklaracji o wysokości tej opłaty, a także art. 6l ust. 1, który przekazuje radom gmin ustalenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za śmieci. W pozostałym zaskarżonym zakresie

Kiedy można uniknąć postępowania podatkowego po kontroli?

deklaracji. Ewentualne skorzystanie z tych uprawnień może bowiem pozwolić uniknąć postępowania podatkowego.Może zdarzyć się, że w związku z ustaleniami kontroli zostanie wszczęte postępowanie podatkowe. W sprawie, która była przedmiotem kontroli, urząd skarbowy ma 6 miesięcy na rozpoczęcie postępowania

Kto może składać kwartalne deklaracje VAT?

tych samych zasadach dokonuje się odliczenia podatku naliczonego. Różnica polega jedynie na tym, że deklarację VAT-7K składa za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy. Należy pamiętać, że możliwość kwartalnego rozliczania VAT

Nowa cyfrowa i urzędowa rzeczywistość. Teraz w Polsce

samodzielnie wypełnić PIT. O terminie zapłaty podatku urząd skarbowy przypomni nam SMS-em, e-mailem lub telefonicznie. Dane do zeznań rocznych przygotowywanych dla podatników administracja podatkowa będzie pobierała z informacji o dochodach, które otrzymuje od pracodawców. Resort finansów liczy na to, iż

Koniec z prognozami za prąd czy wodę? Nowe przepisy VAT mogą namieszać

termin płatności za prąd przez klienta, jaki dostawca wystawił na prognozie. Klient płaci w marcu, dostawca składa deklarację podatkową za marzec w kwietniu. Proste. Dziś za prąd dostajemy faktury prognozowe. Np. zużywamy prąd za 100 zł miesięcznie, dostawca wystawia prognozy na pół roku (a więc na 600

Ostatni dzień rozliczeń z fiskusem. Będzie rekord e-PIT-ów

PIT można też oczywiście wysłać do urzędu skarbowego pocztą listem poleconym. Data stempla na takim liście jest traktowana jako data złożenia PIT-u. Można go więc wysłać 30 kwietnia tuż przed północą, a i tak będzie złożony w terminie. Niemal do ostatniej chwili zeznania podatkowe można też składać

Rząd przyjął projekt o opodatkowaniu węglowodorów, w tym gazu z łupków

amortyzacyjnych. Okres amortyzacji nie będzie mógł być krótszy niż 5 lat. Podatnicy będą zobowiązani składać - bez wezwania - deklaracje miesięczne o wysokości zysku (straty) osiągniętego od początku roku podatkowego, wysokości przychodów i wydatków. Mają też wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki

Wiceminister finansów: Dobrze, że tylu Polaków postawiło na ZUS

W czwartek o północy upłynął termin składania wniosków w tej sprawie do ZUS. Według danych na koniec maja br. do OFE należało 16,6 mln osób osób, ale decyzję o tym, by część składek emerytalnych nadal trafiała do otwartych funduszy emerytalnych, mogło podjąć ok. 14 mln osób. Według szacunków

Kolejna transza deregulacji. Rząd przyjął m.in. pakiet portowy

rozliczyć VAT z tytułu importu w deklaracji składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy. Powinno to zwiększyć atrakcyjność odpraw dokonywanych w polskich portach. - Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą nie będzie musiał uzyskiwać w urzędzie skarbowym potwierdzenia

Eksperci: OFE muszą zmierzyć się z nową rzeczywistością

Z końcem lipca minął termin składania do ZUS deklaracji dotyczących funduszy emerytalnych. Polacy decydowali czy chcą, by część ich składki emerytalnej nadal była przekazywana do OFE, czy wyłącznie do ZUS. W poniedziałek ZUS poinformował o ostatecznych danych dotyczących zarejestrowanych deklaracji

Jest 5 milionów! Co czwarty podatnik rozliczył PIT przez internet

po złamaniu granicy 5 mln e-PIT-ów Ministerstwo Finansów. Ten wynik jeszcze trochę się poprawi, bo termin złożenia PIT za 2013 r. mija dziś o północy. Zeznania można składać osobiście w urzędach skarbowych, można je wysyłać pocztą (list polecony), wrzucać do urzędomatów, no i wysyłać przez internet

Nadwyżką VAT można regulować inne podatki

odpowiedniego terminu do złożenia takiego wniosku. Wynika to z tego, że deklarację VAT składa się w terminie do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, a przykładowo zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych musi zostać wpłacona w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym

Problemy techniczne z deklaracjami OFE. Oddziały ZUS popracują dłużej

do ZUS ze wszystkimi naszymi przyszłymi składkami. Ale z drugiej strony, jeszcze w czerwcu, patrząc na liczbę składanych oświadczeń, mało kto wierzył, że w OFE zostanie choćby 5 proc. przyszłych emerytów. Podobnie jak z deklaracjami podatkowymi Polacy przypomnieli sobie o tym w ostatniej chwili - ku

PIT od fiskusa, czyli rewolucja w rozliczeniach

" program, który bardzo ułatwia wypełnianie formularzy podatkowych. Uzupełniony za jego pomocą formularz można podpiąć do systemu e-Deklaracje. I wysłać go fiskusowi tą drogą. Można go też wydrukować i złożyć tradycyjnie, czyli w wersji papierowej. Tradycyjne PIT-owanie pewnie nigdy nie zniknie, bo

Krótsza droga do e-deklaracji

krytykowaliśmy, łagodnie rzecz ujmując, ciekawą procedurę, która póki co poprzedza składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną. Najpierw więc zamiar składania deklaracji w tej formie trzeba zgłosić do urzędu skarbowego. Przygotowany specjalnie w tym celu formularz zawiadomienia ZAW-E1 można pobrać przez

Awaria systemu e-Deklaracje. Problem z wysłaniem PIT-ów przez internet

- Ministerstwo Finansów informuje, że wystąpiła awaria usługi e-Deklaracje. Trwają intensywne prace mające na celu przywrócenie płynności działania usługi - napisało na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów. Podatnicy spieszą się na majówkę? Nie udało nam się uzyskać z ministerstwa

Podatkowe buble i hity 2010

złożenie korekt deklaracji w związku z postępowaniem kontrolnym. Co więcej, do tej pory podatnik przed złożeniem korekt deklaracji dysponował protokołem kontroli, dokładnie więc wiedział, na czym w ocenie kontrolerów polegają jego błędy. Teraz musi składać korektę, nie znając stanowiska kontrolerów

Kilka sposobów na złożenie zeznania podatkowego za 2010 r.

Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Wynika to z art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób

Pomoc dla powodzian wolna od podatku

spóźnia się z zapłatą podatku będą mogli wystąpić do urzędu skarbowego o umorzenie powstałych odsetek. Podatnik dotknięty powodzią może też poprosić fiskusa o odroczenie terminu składania deklaracji podatkowych, wtedy automatycznie dostanie też odroczenie terminu płatności podatku (bez odsetek). Są też

Za pięć dni mija termin na zapłacenie podatku od nieruchomości

Do 15 marca właściciele domów, mieszkań, garaży i innych nieruchomości muszą zapłacić pierwszą ratę podatku od nieruchomości. Nie muszą składać żadnej deklaracji podatkowej (obowiązek ten dotyczy tylko firm), muszą natomiast dostać decyzję ustalającą wysokość podatku na ten rok. Ustala ją wójt

Finanse według PiS. Rozmowa z Henrykiem Kowalczykiem

podatku, musi mieć możliwość zakwestionowania takich sztucznych działań. Wprowadzimy to. Firmy będą też musiały częściej składać deklaracje. Tak, żeby fiskus widział, co się w tych firmach dzieje. Będą też karne stawki podatków na przykład za zawyżanie strat. Zwiększenie deficytu sektora finansów

PIT 2011: Jedynie 37 proc. wypełnia zeznanie samodzielnie

proc. z nas wypełnienie formularza PIT jest łatwe bądź bardzo łatwe. Jedynie pięciu na 100 ankietowanych uważa, że przygotowanie rocznego zeznania podatkowego jest bardzo trudne. Jak łatwo się domyślić, wypełnienie deklaracji podatkowej PIT najmniej trudności sprawia osobom z wykształceniem wyższym

Jedna piąta przyszłych emerytów poszła do OFE, "zostanie 4-6 funduszy"

w funduszach. 31 lipca o północy upłynął termin składania deklaracji o chęci dalszego oszczędzania na emeryturę w OFE. Minęło ponad dwa tygodnie i ZUS-owi udało się w końcu pootwierać wszystkie koperty i podliczyć, ile osób zdecydowało się w ostatniej chwili . W OFE finalnie zostały 2 mln 564 tys

Zwrot nadwyżki VAT w terminie 25 dni

VAT na sprzedawane towary czy usługi.Jednak na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy jest obowiązany zwrócić nadwyżkę podatku VAT w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia.Może to nastąpić w przypadku, gdy kwoty podatku naliczonego wykazane w deklaracji

Grabowski: Nie mamy pomysłu na podwyżki podatków

; - powiedział Grabowski. Poinformował ponadto, że resort już pracuje nad zwiększeniem liczby elektronicznych deklaracji podatkowych, które od 1 stycznia 2010 roku można byłoby składać bez konieczności posiadania tzw. kwalifikowanego podpisu elektronicznego. "Chodzi na przykład o rozszerzenie tej możliwości

Rozliczenie VAT naliczonego, gdy nie ma sprzedaży

miesięczne (kwartalne) w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu (kwartale). Istotne jest przy tym, że obowiązek składania deklaracji nie zależy od tego, czy wykonywał on w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowane, lecz od samego statusu, jakim się legitymuje

Fiskus ma wreszcie polubić e-Podatki

zinformatyzowanie podatków zwiększy efektywność administracji skarbowej i poprawi ściągalność podatków. Resort chce upowszechnić możliwość składania deklaracji podatkowych przez internet. Wszystko wskazuje na to, że na przełomie marca i kwietnia zniknie obowiązek podpisywania tzw. bezpiecznym podpisem

Nowość: bank rozliczy za ciebie PIT-a! Za darmo

Alior Bank, wspólnie z zaprzyjaźnionym biurem rachunkowym, rozpoczął ogólnopolską akcję, w której pomaga ludziom rozliczenie rocznej deklaracji podatkowej, czyli popularnych PIT-ów. Wystarczy przyjść do banku z kompletem dokumentów, a po kilku dniach otrzymamy z powrotem wypełnionego PIT-a. Co

Czy warto być podatnikiem VAT?

związany z terminowym składaniem tych deklaracji. Jak bowiem wynika z art. 99 ustawy o VAT, podatnicy są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne bądź kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu

O czym przedsiębiorca powinien pamiętać na początku nowego roku?

podatkowym właściwym ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości oraz podatek leśny. Jednocześnie podmioty te zobowiązane są w tym terminie opłacić pierwszą ratę tych podatków. Z kolei osoby fizyczne pierwszą ratę podatku od nieruchomości oraz leśnego

Darowizna lub pożyczka dla osoby bliskiej

pożyczki, co oznacza, że podatkowi podlega cała pożyczka , jeżeli jej wartość jest wyższa niż 9.637 zł. 4) W terminie 14 dni od zawarcia umowy pożyczki ojciec powinien złożyć deklarację PCC-3 i wykazać w niej kwotę pożyczoną od syna. 5) W przypadku złożenia deklaracji PCC-3 w terminie 14 dni można było

Podatki na ostatnią chwilę. Jak wypełnić PIT? [Poradnik]

urządzeń przyjmujących formularze podatkowe. Tak jak przed rokiem wszystkie rodzaje formularzy można wysyłać fiskusowi za pomocą specjalnej aplikacji udostępnionej na stronie Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl (należy wejść w zakładkę e-Deklaracje) albo od razu wklepując adres www.e-deklaracje.gov.pl

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o VAT

przypadku jej zniszczenia, co nie zachęca do wspierania instytucji charytatywnych. Inna zmiana przewiduje wydłużenie do trzech miesięcy terminu na rozliczenie VAT bez konieczności składania deklaracji podatkowej. Obecnie firmy mają na to dwa miesiące. Nowela liberalizuje ponadto warunki korzystania z ulgi

W Grecji strajk generalny przeciwko zwolnieniom urzędników

deklaracja podatkowa. Dlatego też ministerstwo finansów przedłużyło termin składania zeznań o cztery miesiące (do końca sierpnia). Drugim, znacznie poważniejszym problemem jest nagminne unikanie płacenia podatków. Zwykli obywatele nie widzą powodu, by je uiszczać, skoro wiele zamożnych osób się od tego

Leszczyna: dobrze, że tylu Polaków postawiło na ZUS

W czwartek o północy upłynął termin składania wniosków w tej sprawie do ZUS. Według danych na koniec maja br. do OFE należało 16 mln 697,221 tys. osób, ale decyzję o tym, by część składek emerytalnych nadal trafiała do otwartych funduszy emerytalnych mogło podjąć ok. 14 mln osób. Z ostatnich

PCC, czyli kiedy od umowy płaci się fiskusowi?

otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy (lub konto w SKOK) albo przekazem pocztowym.W jakim terminie płaci się PCC?Termin zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych wynosi zawsze 14 dni, jednak różny może być moment, od którego należy go liczyć. Z reguły obowiązek podatkowy powstaje z 

Usługi transportu towarów a obowiązek składania informacji podsumowującej VAT-UE

jest składanie informacji podsumowujących za okresy kwartalne w terminie do 15. dnia miesiąca (25. dnia miesiąca w przypadku informacji podsumowujących VAT-UE składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej) następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania

PIT-37 będzie można rozliczyć przez internet bez podpisu

Uproszczenie systemu składania deklaracji podatkowych przez sieć resort finansów obiecuje od co najmniej kilku miesięcy. - Minister finansów planuje umożliwienie składania wybranych deklaracji za pomocą elektronicznych środków komunikacji bez konieczności podpisywania ich bezpiecznym podpisem

Kilkanaście poprawek Senatu do ustawy deregulacyjnej

, wydłuża termin składania deklaracji na podatek od nieruchomości z 15 stycznia do 31 stycznia, umożliwia też wszystkim podatnikom występowanie do ministra finansów o ogólną interpretację podatkową. Teraz poprawki Senatu musi ocenić Sejm.

Dziś koniec ryczałtowego PIT-owania za 2011 r.

i flisacy). Ich formularz to PIT-16A - roczna deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej i odliczonej od podatku. Koniec stycznia to także termin, w którym osoby płacące zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych składają w urzędach skarbowych PIT-19A

Lepsi urzędnicy, gorsze prawo - przedsiębiorcy o polskich podatkach

VAT z tytułu importu towarów w deklaracji VAT, mniej niż 10% korzysta z ulgi na złe długi lub magazynu konsygnacyjnego, albo też zwrotu VAT w przyspieszonym terminie. - Powyższe uproszczenia są bardzo korzystne, jednak ich użycie uzależnione jest od spełnienia szeregu warunków" - interpretuje

Korespondencyjne pułapki w kontaktach z fiskusem

Wizyta na poczcieW kontaktach z urzędem skarbowym terminowość jest bardzo ważna. Zazwyczaj bowiem niedotrzymanie terminu wiąże się dla podatnika z ujemnymi konsekwencjami. Za złożenie po czasie deklaracji czy zeznania podatkowego może on zostać ukarany grzywną. Jeśli spóźni się z wniesieniem

Konsekwencje powrotu do zwolnienia podmiotowego z VAT

. 91 ust. 1, ust. 2 zdanie trzecie i ust. 3. Oznacza to, że w przypadku zmiany prawa do odliczeń, korekta ma miejsce jednorazowo w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano odliczenia oraz nastąpiła zmiana prawa do takich

Zawieszenie działalności - skutki w VAT

września 2008 r. oraz 31 marca 2009 r., powstał problem od którego z tych terminów podatnicy mogą zawieszać działalność gospodarczą. Obowiązki podatnika VAT Podatnik VAT ma obowiązek składania deklaracji VAT. Wynika to z art. 99 ustawy o VAT (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.). Jak

Zwrot VAT w przypadku świadczenia usług poza krajem

 tytułu dostaw towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju. Podatnicy VAT zasadniczo mają obowiązek wykazywania kwot należnych w deklaracji składanej za miesiąc (kwartał), w którym powstał obowiązek podatkowy. Oznaczałoby to, że najwłaściwszym terminem na ujęcie należności z 

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery