technologiczny rozruch

Grupa Lotos: Kompleks koksowania w ramach Projektu EFRA gotowy do rozruchu

użytkownikowi - zakładowi EFRA należącym do spółki Lotos Asfalt, właściciela instalacji, podano. "Gotowość do rozruchu technologicznego głównej instalacji Projektu EFRA to bardzo dobra informacja dla Lotosu, który będzie dysponował jeszcze bardziej efektywną, innowacyjną, ekologiczną i dochodową

Konsorcjum Lotos Oil i Ecol ma umowę z Lotos Asfalt związaną z programem EFRA

środków smarnych w trakcie rozruchu oraz późniejszej eksploatacji instalacji. Umowa została zawarta na 3 lata. "EFRA to jedna z najnowocześniejszych instalacji w Europie, wymagająca równie nowoczesnych i wysoce zaawansowanych technologicznie rozwiązań. Podpisana umowa obejmuje zarówno

ZA Puławy rozpoczęły rozruch wytwórni nawozów granul. na bazie saletry amonowej

Warszawa, 01.07.2020 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) rozpoczęły rozruch mechaniczno-technologiczny wytwórni nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej. Zdolności produkcyjne dwóch nowych linii wynoszą łącznie 2,6 tys. ton nawozów na dobę (do 820 tys. ton

Erbud ma umowę na modernizację basenu w Toruniu za 41,9 mln zł netto

Rekreacji w Toruniu. Termin rozpoczęcia realizacji umowy przypada w dniu zawarcia umowy. Zakończenie budowy - 31.07.2020 r., a rozruch technologiczny, szkolenie i uruchomienie basenu - do 31.08.2020 r., czytamy w komunikacie. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie

Prace rozruchowe instalacji koksowania Grupy Lotos zgodne z harmonogramem

spółka. "Rozruch jest dość zaawansowany, realizowany zgodnie z harmonogramem i do tej pory nie stwierdziliśmy żadnych usterek czy wad, które mogłyby spowodować, że efekty ekonomiczne nie będą widoczne w wynikach za IV kwartał 2019 roku" - powiedział wiceprezes Lotosu ds. produkcji i

Grupa Recykl rozpoczyna instalację linii technologicznej w zakładzie w Chełmie

zakładu, tj. montaż instalacji technologicznej. Prace potrwają około 2 miesiące, a na przełomie III i IV kwartału chcemy zainicjować rozruch produkcji. IV kwartał to realny termin rozpoczęcia sprzedaży komercyjnej. [...] Potencjał biznesowy przedsięwzięcia pozwoli Grupie Recykl na wzrost

Rafako: Zakończył się kolejny etap prac rozruchowych bloku 910 MW w El. Jaworzno

podczas próbnego rozruchu, która zdaniem komisji wydarzyła się z przyczyn niezależnych od wykonawcy, poinformowano. "Bez ustaleń komisji co do przyczyn awarii i bez rekomendacji, jak w przyszłości uniknąć takiej sytuacji, kontynuowanie wielu prac technologicznych byłoby bezcelowe. Dlatego

Grupa Recykl rozpoczęła rozruch nowego zakładu w Chełmie, wartego 52 mln zł

Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Grupa Recykl zgodnie z założeniami zakończyła montaż linii technologicznej nowego zakładu w Chełmie i dzięki otrzymanej 30 września decyzji na użytkowanie hali produkcyjnej, mogła rozpocząć rozruch technologiczny, podała spółka. Inwestycja

Qatargas dostarczy gaz na schłodzenie i rozruch terminala LNG w Świnoujściu

- konsorcjum na czele z włoską firma Saipem - Polskie LNG ma zapewnić surowiec na cele technologiczne realizowanej inwestycji. Konsorcjum, zgodnie z warunkami kontraktowymi, odpowiedzialne jest natomiast za wykonanie rozruchu technologicznego, w skład którego wchodzą m.in. takie czynności, jak schłodzenie

PKN Orlen: Inwestycja w instalację metatezy w Płocku będzie ukończona w kwietniu

instalacji metatezy w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku, że zakończenie procesu inwestycyjnego, rozumiane jako przeprowadzenie testu gwarancyjnego i podpisanie dokumentów planowane jest w połowie kwietnia 2019 roku. Aktualnie, budowana instalacja znajduje się w końcowej fazie rozruchu technologicznego"

Wiceprezes Grupy Lotos: Projekt EFRA powinien działać pełną parą w listopadzie

ważny kamień milowy w procesie rozruchu, bo spółka zakłada, że od momentu wprowadzenia wsadu do uzyskania certyfikatu PAC (Provisional Acceptance Certificate), który potwierdzi, że instalacja nie tylko pracuje, ale też spełnia założenia technologiczne projektu, powinien upłynąć nie więcej niż miesiąc

Ostateczny koszt rozbudowy zakładu Alumetalu w Gorzycach to ok. 60 mln zł

do grona najbardziej zaawansowanych technologicznie producentów tego rodzaju stopów w postaci drutu, a nie tylko wafli. "Rozbudowa zakładu w Gorzycach jest wyrazem konsekwentnej realizacji strategii rozwoju Grupy Alumetal, która zakłada dywersyfikację produktową, szczególnie w kierunku wyrobów

Baranowski z MSP: Terminal LNG będzie gotowy do eksploatacji pod koniec maja

- rozruchu technologicznego, w skład którego wchodzą m.in. takie procesy, jak schłodzenie, stabilizacja pracy instalacji czy przeprowadzenie ruchu próbnego całego terminalu. Terminal LNG w Świnoujściu umożliwi odbiór gazu ziemnego drogą morską praktycznie z dowolnego kierunku na świecie. Początkowa

PKN Orlen: Rozpoczęto budowę instalacji visbreakingu w rafinerii w Płocku

S.A. (jako lider) oraz IDS-BUD S.A. (jako uczestnik). Spółka podpisała umowę, która obejmuje kompleksowe wykonanie prac w tzw. formule "pod klucz", czyli zaprojektowanie, dostawy, wykonanie robót budowalno-montażowych wraz z uruchomieniem oraz przeprowadzeniem rozruchu technologicznego

PORR i TGE Gas Engineering rozbudują Terminal LNG za ok. 1,9 mld zł

Szczecin i Świnoujście w formule 'zaprojektuj i wybuduj'. Zakres umów obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego), wykonanie prac budowlano-montażowych oraz rozruch instalacji i uzyskanie wymaganych pozwoleń" - czytamy w komunikacie. Inwestycja będzie

Orlen Aviation zbuduje 4 zbiorniki na paliwo lotnicze na lotnisku w Pyrzowicach

manewrowym, a także przeprowadzenie wszystkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień i odbiorów, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, przeprowadzenie rozruchu technologicznego i przekazanie nowych obiektów do eksploatacji, podano także. Termin wykonania prac wraz z przekazaniem instalacji do użytkowania

KGHM chce zrealizować 26 projektów dot. unieszkodliwiania arsenu do 2022 r.

realizacji części inwestycyjnej" - powiedział Pawełczak, cytowany w komunikacie. Jednym z pierwszych projektów, jakie wdraża KGHM jest nowoczesna technologia unieszkodliwiania arsenu w procesie technologicznym Huty Miedzi Głogów. Rozwiązanie pozwoli na przekształcenie arsenu w postać podobną do

Inwestorzy na GPW w oczekiwaniu na kontynuację wzrostów

też paraliż wywołany rozruchami nie wpływa na kursy akcji, pomimo, że cierpi, dotknięty już negatywnymi efektami pandemii, tradycyjny handel detaliczny. Inwestorów bardziej martwią wyjątkowo wysokie wyceny amerykańskich spółek i dalsze przeważanie w portfelach spółek technologicznych. Rosną

Enea: Wykonawcy chcą zmiany terminu oddania bloku w Kozienicach na 19 XII 2017

; wskazano również. Podanie napięcia otworzyło drogę do rozruchu testowego poszczególnych instalacji technologicznych nowego bloku. Rozruch pierwszych instalacji nastąpi jeszcze w tym roku. Ponadto do końca grudnia zakończone zostaną montaż i rozruch instalacji Stacji Przygotowania Wody

Vigo System uruchamia nową linię produkcyjną materiałów półprzewodnikowych

Warszawa, 18.09.2019 (ISBnews) - Vigo System zakończył rozruch technologiczny urządzeń do produkcji materiałów półprzewodnikowych przeznaczonych do masowego zastosowania w fotonice i elektronice, wartych 20 mln zł, podała spółka. Tym samym Vigo System uruchamia nowy segment działalności spółki o

Elektrobudowa miała 71,75 mln zł straty netto, 87,14 mln zł straty EBIT w 2018

. Na początku kwietnia br. roku na obiekcie pozytywnie zakończył się rozruch technologiczny, a w dn. 30 kwietnia podpisany został protokół przyjęcia instalacji do eksploatacji. Zakończenie budowy instalacji Metatezy otwiera drogę do końcowego rozliczenia kontraktu. Należy też podkreślić, że w

Prace przy terminalu LNG w Świnoujściu zakończone

pierwszą dostawę LNG w grudniu tego roku. Gaz z pierwszej dostawy posłuży do testów w warunkach rzeczywistych - rozruchu technologicznego, w skład którego wchodzą m.in. takie procesy, jak schłodzenie, stabilizacja pracy instalacji czy przeprowadzenie ruchu próbnego całego terminalu. Gaz z pierwszej dostawy

PGE przystąpiła do rozruchu bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Gorzów

zakończoną ciśnieniową próbą wodną, przystąpiono do etapu rozruchu technologicznego poszczególnych urządzeń i układów bloku gazowo-parowego. Dokonano pierwszego rozpalenia obu turbin gazowych bloku, co jest początkiem fazy tzw. rozruchu gorącego z użyciem mediów" – czytamy w komunikacie. Rozruch

PGE: Zaawansowanie budowy bloków 5 i 6 Elektrowni Opole przekroczyło 80%

Warszawa, 04.08.2017 (ISBnews) - Zaawansowanie budowy dwóch nowych bloków energetycznych 5 i 6 o łącznej mocy 1800 MW w Elektrowni Opole przekroczyło 80%, podała Polska Grupa Energetyczna (PGE). W najbliższym czasie planowana jest faza rozruchu bloku nr 5. "PGE odgrywa kluczową rolę w

Grupa Recykl ma wszystkie umowy na budowę zakładu produkcyjnego w Chełmie

Warszawa, 06.02.2019 (ISBnews) - Grupa Recykl podpisała ostatnie umowy w zakresie realizacji nowego zakładu produkcyjnego w Chełmie, podała spółka. Jednocześnie firma zaktualizowała oczekiwany termin rozruchu zakładu i start działalności operacyjnej na III kwartał 2019 r. i koszt inwestycji

Gaspol uruchomił terminal przeładunkowy LPG w Sędziszowie

technologicznych, w tym magazynowanie gazu, rozładunek i załadunek cystern kolejowych szerokotorowych i normalnotorowych, załadunki i rozładunki cystern drogowych, napełnianie butli i odsiarczanie gazu, podano również. "Rozpoczęcie działań w Sędziszowie to kolejny krok naszej firmy w rozwoju

Wawel zamierza dokonać w III kw. rozpoznania aktywa z tytułu odroczonego podatku

Warszawa, 10.08.2017 (ISBnews) - Wawel zamierza dokonać w III kw br. rozpoznania aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z działalnością prowadzoną na terenie specjalnej strefy ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny (SSE), podała spółka. "Emitent zamierza uwzględnić

Polskie LNG: Pierwsza dostawa do terminala w Świnoujściu w piątek

kluczowe procesy konieczne do przygotowania instalacji terminala LNG w Świnoujściu do pierwszej dostawy skroplonego gazu ziemnego. Gaz z pierwszej dostawy miał dotrzeć do Świnoujścia między 11 a 17 grudnia br. i posłużyć do testów w warunkach rzeczywistych - rozruchu technologicznego, w skład którego

PGE: Budowa bloku energetycznego w Elektrowni Turów zaawansowana w 89%

Warszawa, 08.05.2019 (ISBnews) - Budowa bloku o mocy 496 MW brutto w Elektrowni Turów realizowana przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółkę zależną Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - znajduje się w fazie rozruchu, a zaawansowanie realizacji prac objętych kontraktem

Gazoport w Świnoujściu z koncesją i statusem operatora

-System, która jest spółką-matką Polskiego LNG. Pod koniec kwietnia pozwolenie na użytkowanie terminalu podpisał wojewoda zachodniopomorski. Wcześniej przeprowadzono technologiczny rozruch i testy terminalu. Gazoport w Świnoujściu będzie mógł teraz odbierać w postaci skroplonej do 5 mld m sześc. gazu

Aktualizacja strategii PERN przewiduje 2,7 mld zł nakładów inwest. do 2022 r.

magazynowania paliw i jak najbardziej efektywnej logistyki. "Już dziś nastąpił rozruch technologiczny nowych zbiorników w Koluszkach, a do połowy 2019 roku do eksploatacji trafią dwa zbiorniki paliwowe w Nowej Wsi Wielkiej. Kluczowe będzie także wybudowanie rurociągu paliwowego z Boronowa do Trzebini

Kopacz: Terminal LNG uniezależni Polskę od dostaw gazu ze wschodu

surowiec na cele technologiczne realizowanej inwestycji. Konsorcjum, zgodnie z warunkami kontraktowymi, odpowiedzialne jest natomiast za wykonanie rozruchu technologicznego, w skład którego wchodzą m.in. takie czynności, jak schłodzenie, stabilizacja pracy instalacji oraz przeprowadzenie ruchu próbnego i

PKN Orlen uzgodnił przesunięcie oddania bloku we Włocławku na I kw. 2017 r.

Warszawa, 20.07.2016 (ISBnews) -  PKN Orlen zawarł z konsorcjum General Electric I SNC-Lavalin Polska aneks do umowy na budowę elektrowni gazowo-parowej we Włocławku. Aneks definiuje dalsze działania związane z usterkami zdiagnozowanymi podczas rozruchu. Termin oddania bloku przewidywany

Sco-Pak wyemitował obligacje serii H o wartości 25 mln zł

wartości nominalnej 25 000 000" - czytamy w komunikacie.  Podstawowym przedmiotem działalności spółki do listopada 2009 r. była produkcja i sprzedaż tektury oraz opakowań z tektury. Od początku grudnia 2009 r. tj. od daty zakończenia budowy i rozruchu technologicznego Fabryki Papieru w

Maspex zakończy w tym roku inwestycje o wartości 500 mln zł

Czechach i w Rumunii obejmują zakup nowoczesnych linii technologicznych. W zakładzie w Olsztynku rozruch nowego centrum logistycznego zaplanowano na konie I kw. br. Planowany jest też zakup nowoczesnej, dodatkowej linii produkcyjnej. W Lublinie centrum logistycznego rozpocznie działalność w marcu br

BSC Drukarnia Opakowań miała szacunkowo 25,78 mln zł EBITDA w I poł. 2019 r.

rentowności. W czerwcu uruchomiliśmy pierwszą linię produkcyjną w nowo wybudowanej fabryce. Aktualnie trwa wewnętrzny rozruch kolejnej linii, który powinien zakończyć się we wrześniu. Spodziewamy się, że w nowej hali docelowo pracować będzie pięć, a nawet sześć linii produkcyjnych, w zależności od potrzeb

Grupa Recykl miała 0,58 mln zł zysku netto, 2,58 mln zł EBITDA w II kw. 2019

okresem, na który wpłynęło kilka przejściowych czynników, rzutujących na nasze wyniki. Jednakże ostatni okres oceniamy pozytywnie z uwagi na sukcesywną realizację kluczowego projektu inwestycyjnego w Chełmie. Obecnie trwa montaż linii technologicznej o wartości ponad 5 mln EUR oraz mają miejsce prace

PKN Orlen: Sytuacja w zakładzie w Płocku została opanowana, dostawy niezagrożone

spowodowało zakłócenie w dostawie pary wysokoprężnej służącej do pracy systemów technologicznych. Jego przyczyną była nieszczelność na sieci parowej w zakładowej, funkcjonującej od lat, elektrociepłowni. Zdarzenie nie dotyczyło bloku gazowo-parowego CCGT w Płocku oddanego do użytku w połowie 2018 r. Zgodnie z

KGHM: Huta Miedzi Głogów I pracuje na pełnych zdolnościach produkcyjnych

procesowych z pieca zawiesinowego, przeszedł wszystkie próby ciśnieniowe przez Urząd Dozoru Technicznego. Uruchomiono także piec zawiesinowy podając nadawę koncentratu, podano w komunikacie. "Od 19 października trwa rozruch techniczny instalacji prażenia koncentratów miedzi, która jest niezbędnym

Tauron: Fundusz PFR przystąpił do spółki budującej blok 910 MW w Jaworznie

jest bez wątpienia dużym sukcesem. Jest również gwarantem zakończenia inwestycji, co nie byłoby możliwe bez efektywnej współpracy polskich podmiotów. Zaawansowanie budowy przekroczyło 85%. Obecnie trwają odbiory poszczególnych instalacji technologicznych do rozruchu oraz inne prace przygotowawcze do

Przygotowania terminala LNG do pierwszej dostawy zostały zakończone

metanowca. Gaz z pierwszej dostawy, która dotrze do Świnoujścia między 11 a 17 grudnia br., posłuży do testów w warunkach rzeczywistych - rozruchu technologicznego, w skład którego wchodzą m.in. takie procesy, jak schłodzenie, stabilizacja pracy instalacji czy przeprowadzenie ruchu próbnego całego

Rafako Engineering chce co najmniej utrzymać skalę z 2017, poszerzać kompetencje

Serwisu od PBG Oil&Gas oraz stworzyła komplet procedur kontroli jakości i uzupełniła sprzęt. W 2016 roku poszerzyła zakres usług o kompetencje serwisowe elektryczne oraz AKPiA. Rozbudowała także kompetencje w zakresie prowadzenia rozruchów technologicznych, przypomniał Damasiewicz.  "Tym samym

Gazoport w Świnoujściu rozpocznie działalność w czerwcu

. Będzie to statek An-Nuaman, który przywiezie 206 tys. m sześc. LNG, co stanowi odpowiednik 124 mln m sześc. gazu. Ten sam statek pod koniec zeszłego roku, a potem w lutym przywiózł już dwie partie skroplonego gazu z Kataru. Surowiec został wykorzystany do schłodzenia i rozruchu technologicznego oraz

Czerwiński liczy na zakończenie budowy terminala LNG do października

163 stopnie, stąd konieczność wcześniejszego schłodzenia instalacji. "Technologiczny rozruch może trwać nawet do drugiego kwartału przyszłego roku, zanim powiemy, że już płynie wartko gaz do naszych kuchenek czy do przemysłu. Ale w tym roku instalacja musi być zakończona i postawimy takie

W lipcu pierwsza komercyjna dostawa gazu LNG

skroplonym gazem przeznaczonym do schłodzenia instalacji i rozruchu technologicznego terminalu. Był to pierwszy gaz z Kataru, jaki dostała Polska. W tym miesiącu do Świnoujścia, również z Kataru, przypłynął kolejny statek ze skroplonym gazem przeznaczonym do testów terminalu. Dopiero po przeprowadzeniu tych

Przegląd informacji ze spółek

wprowadzą się tutaj w IV kwartale 2021 r. Polimex Mostostal zlecił Fabryce Kotłów SEFAKO w Sędziszowie zaprojektowanie i wykonanie kotła oraz części AKPiA na potrzeby "Budowy bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe w Puławach", a także nadzór nad montażem i rozruchem kotła, nadzór

PERN: Obrót paliwami wzrośnie do rekordowych ok. 14 mln m3 w 2018 r.

Koluszkach. Ich technologiczny rozruch właśnie się dokonuje. Podobny projekt jest realizowany w bazie paliw w Nowej Wsi Wielkiej. Zbiorniki w obu lokalizacjach będą przeznaczone do magazynowania oleju napędowego. Obie inwestycje oznaczają, że możliwości spółki w zakresie magazynowania paliw zwiększą się o

Perma-Fix Medical rozpocznie proces przejścia na GPW z NC przed końcem roku

inicjatywy marketingowe oraz komercyjny rozruch naszego nowego procesu produkcji Tc-99m w Europie. Ściśle współpracujemy z doradcami bankowymi, aby podjąć niezbędne kroki dla przeniesienia notowań" - powiedział Belcher w wywiadzie dla ISBnews. Podkreślił, że spółka planuje także dual-listing na

Wykonawca terminalu LNG zagwarantował koniec prac i pierwszą dostawę w tym roku

, w szczególności związane z dostawą LNG na potrzeby technologiczne terminalu" - powiedział prezes Polskiego LNG Jan Chadam, cytowany w komunikacie. Gaz z pierwszej dostawy, po schłodzeniu instalacji, jej rozruchu i przeprowadzeniu prób, zostanie wtłoczony do sieci przesyłowej i trafi do

Strata netto Global Cosmed wyniosła 10,49 mln zł w I poł br. wobec zysku w ub.r.

rozpoczęciem procesu uruchomienia nowej mieszalni w Radomiu. W toku rozruchu technologicznego wynikły błędy projektowe, których rozpoznanie i neutralizacja wymagały czasu oraz kosztów. Na chwilę obecną mogę potwierdzić, iż zasadnicze problemy zostały zdiagnozowane i sukcesywne uruchamiamy plan naprawczy"

Tauron rozpoczął prace rozruchowe bloku 910 MW w Jaworznie

wytwarzania energii, z której prąd popłynie do 2,5 miliona gospodarstw domowych. Realizacja inwestycji o budżecie 6 miliardów złotych, w niesprzyjających warunkach rynkowych, to ogromne wyzwanie finansowe, technologiczne i logistyczne. Tym bardziej jesteśmy zadowoleni, że kolejne etapy inwestycji są domykane

Przegląd informacji ze spółek

ISBnews wiceprezes Tomasz Przybyła.  Vigo System zakończył rozruch technologiczny urządzeń do produkcji materiałów półprzewodnikowych przeznaczonych do masowego zastosowania w fotonice i elektronice, wartych 20 mln zł, podała spółka. Tym samym Vigo System uruchamia nowy segment działalności spółki

Przegląd prasy

r. --Raiffeisen BI umożliwia zawieszenie rat kredytów hipotecznych --S&P: Większość banków w Europie powinna poradzić sobie z szokiem dot. COVID-19 --LPP wprowadza nową kolekcję w 100% z materiałów organicznych i recyklingowanych --Energa rozpoczęła rozruch technologiczny Farmy Wiatrowej

Przegląd informacji ze spółek

) przygotowaną w 100% z materiałów organicznych oraz recyklingowanych, poinformowała spółka. Do końca 2025 roku LPP zwiększy w swojej flagowej marce udział kolekcji bardziej przyjaznych środowisku do 50%. Energa rozpoczęła rozruch technologiczny Farmy Wiatrowej Przykona, podała spółka. Zakończenie budowy i

Czerwiński: Warunki dokończenia terminala LNG są dobre dla Polski

inwestycji, poinformowało dziś Polskie LNG. Gaz z pierwszej dostawy, po schłodzeniu instalacji, jej rozruchu i przeprowadzeniu prób, zostanie wtłoczony do sieci przesyłowej i trafi do polskich odbiorców. Druga dostawa, która zapewni surowiec na testy eksploatacyjne, zostanie zrealizowana w I kw. 2016 r

Tauron: EC Stalowa Wola ma umowę na dokończenie inwestycji do końca 2019 r.

pierwotnym zakresie projektu)" - czytamy dalej. Po wyborze EPCM planowana jest kontraktacja wykonawców i realizacja prac w ramach poszczególnych pakietów technologicznych oraz całościowy rozruch instalacji i przekazanie bloku do eksploatacji. Po odstąpieniu od realizacji kontraktu z generalnym

Gazoportowy kompromis. Polacy dogadali się z Włochami w kwestii gazoportu

w tym roku - a według naszych informacji w grudniu - do Świnoujścia ma przypłynąć pierwszy statek ze skroplonym gazem przeznaczonym do technologicznego rozruchu terminalu. W pierwszym kwartale przyszłego roku do Świnoujścia przypłynie drugi statek z gazem przeznaczonym do testów terminalu. "

Przegląd prasy

pomysłów na naprawę europejskiej gospodarki --PGNiG szuka armatora, od którego będzie czarterować zbiornikowce do transportu gazu kupowanego w USA Puls Biznesu --Prezes LiveChata: Ciągle myślimy o debiucie na Nasdaq lub NYSE; wierzymy, że przyszłość spółek technologicznych, takich jak nasza, jest w

Przegląd informacji ze spółek

kwantowej, podał ML System. Intersport Polska miał 35,23 mln zł przychodów netto w I kwartale roku obrotowego 2020/2021 (tj. od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r.), co oznacza spadek o 28,5% r/r, podała spółka. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) rozpoczęły rozruch mechaniczno-technologiczny

W przyszłym tygodniu w polskich gazociągach popłynie gaz z Norwegii

-Nuaman dostarczył do Świnoujścia partię LNG z Kataru, która została wykorzystana do schłodzenia instalacji i rozruchu technologicznego terminalu. Po tych operacjach katarski gaz trafił do polskich gazociągów. W lutym statek Al-Nuaman przywiózł z Kataru kolejną partię LNG, wykorzystaną do testów gazoportu

PERN Przyjaźń ma pozwolenie na użytkowanie Terminala Naftowego w Gdańsku

na użytkowanie oznacza, że zostały zrealizowane wszystkie prace budowalne i przeprowadzone niezbędne próby mechaniczne 'na sucho'. Obecnie trwają prace przygotowawcze do rozruchu technologicznego - już z ropą naftową - polegające na sprawdzeniu wszystkich funkcjonalności instalacji, aby pod koniec

Gazoport w Świnoujściu przekazany przez wykonawcę

eksploatacji w terminalu rozładowano już dwa statki ze skroplonym gazem z Kataru. Pierwszy z tych statków przypłynął pod koniec zeszłego roku z gazem, który wykorzystano do schłodzenia i rozruchu technologicznego terminalu. W lutym drugi statek przywiózł z Kataru ładunek LNG, wykorzystany do testów terminalu

Braster ukończył linię produkcyjną matryc urządzenia wykrywającego raka piersi

podwarszawskich Szeligach, umożliwi spółce wprowadzenie urządzenia do sprzedaży zgodnie z planem, tj. w II połowie 2016 r., podał Braster. Dzięki stworzeniu linii technologicznej oraz niezbędnej infrastruktury zakładu, spółka będzie mogła przeprowadzać cały proces produkcji ciekłokrystalicznych matryc. II etap

PGE: Budowa elektrociepłowni w Gorzowie Wlkp. zaawansowana w 70%

dostarczone najważniejsze urządzenia technologiczne nowej jednostki - turbiny gazowe, turbina parowa, kotły odzyskowe, generatory oraz transformatory. Na ukończeniu są prace budowlane i elektryczne wewnątrz budynku głównego, a także montaż konstrukcji chłodni wentylatorowych. Trwają prace instalacyjne oraz

PDH Polska zatwierdził wstępnie ofertę Hyundai Engineering na 'Polimery Police'

, w szczególności poniesione dotychczas nakłady inwestycyjne, przygotowanie terenu budowy, opłacenie licencji technologicznych oraz nabycie katalizatorów, wskazano również. "Całkowity budżet związany z realizacją projektu, łącznie m.in. z kosztami finansowania w okresie budowy wraz z rezerwami

Jest pozwolenie na użytkowanie gazoportu w Świnoujściu

schłodzenia i rozruchu technologicznego terminalu, a także do przeprowadzenia testów instalacji gazoportu. Gazowa niezależność Terminal LNG w Świnoujściu będzie obecnie mógł odbierać 5 mld m sześc. gazu w postaci skroplonej, co odpowiada niemal jednej trzeciej zużycia gazu w Polsce. Po planowanej w

KGHM liczy na neutralny wynik EBITDA Sierra Gorda w tym roku

i molibdenu" - czytamy w raporcie. W 2015 r. kopalnia nadal znajdowała się w trakcie rozruchu, co miało istotny wpływ na poziom wskaźników technologicznych produkcji, a tym samym również na poziom kosztów, podkreślił też KGHM. Polska spółka posiada 55% udziałów w chilijskiej kopalni

Master Pharm miał wstępnie 17,1 mln zł sprzedaży i 2,4 mln zł zysku w IVkw. 2016

czwartym kwartale nastąpił rozruch zakładu w Łodzi, odbyły się pierwsze produkcje próbne i próby technologiczne. Zakład do końca okresu sprawozdawczego nie był wykorzystywany do komercyjnych produkcji co miało wpływ na brak przychodów z tego tytułu w stosunku do planowanych przychodów, a przy tym na spadek

Grupa Lotos ma umowę na instalację destylacji hydrowaksu wartą ok. 150 mln zł

). Instalacja HVDU ma być przekazana do rozruchu i eksploatacji do końca stycznia 2018 roku. "Chcąc uzyskać jeszcze więcej wysokomarżowych produktów z każdej baryłki ropy, na każdym etapie jej przerobu musimy maksymalnie wykorzystywać i przetwarzać wszystkie powstające półprodukty i surowce. Dlatego

Przegląd prasy

: Nabór wniosków na kredyt na innowacje technologiczne dla MŚP od 15 X --Grafik Optymalny ma finansowanie od Impera Alfa ASI, wsparcie od M. Godlewskiego --Oczekiwanie na wyrok TSUE i rozczarowujące dane ciążą złotemu --Santander BP: Przychody sektora opakowań będą rosły średnio o 6,8% do 2025 r

Sco-Pak wyemituje obligacje serii H o wartości nominalnej do 25 mln zł

2009 r. była produkcja i sprzedaż tektury oraz opakowań z tektury. Od początku grudnia 2009 r. tj. od daty zakończenia budowy i rozruchu technologicznego Fabryki Papieru w Orchówku do chwili obecnej przedmiotem działalności spółki jest produkcja papieru, tektury i opakowań z tektury. W połowie czerwca

PCC Rokita: Kolejne inwestycje w elektrolizę obniżą koszty o 20 mln zł rocznie

, że właśnie zakończyła się ostatnia faza inwestycji elektrolizy membranowej - obecnie trwa rozruch po przełączeniu systemów. Proces przełączania spowodował niespełna miesięczny przestój instalacji. "Oczywiście, przestój miał wpływ na niższą produkcję i sprzedaż chloru, produktów pochodnych

Przegląd informacji ze spółek

linii technologicznej nowego zakładu w Chełmie i dzięki otrzymanej 30 września decyzji na użytkowanie hali produkcyjnej, mogła rozpocząć rozruch technologiczny, podała spółka. Hollywood odnotowało 1,56 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II

Mostostal nie wrócił na budowę spalarni. Szczecin zrywa kontrakt

i wykonawcą, co przejawiało się przede wszystkim brakiem dokumentów i rozwiązań technologicznych. Niespełnione ultimatum ZUO odrzuca te argumenty. W środę na konferencji prasowej Tomasz Lachowicz, prezes miejskiej spółki, wyznaczył Mostostalowi czas powrotu na budowę do czwartkowego południa

Grupa Lotos: Rozpoczęto prace ziemne na budowie instalacji Projektu EFRA

przerobu. Wprowadza na rynek dodatkowe ilości wysokiej jakości produktów naftowych. Wreszcie wprowadza do rafinerii nowoczesne, innowacyjne rozwiązania technologiczne i organizacyjne, budując potencjał polskiego przemysłu. Te technologie stanowią dla naszych inżynierów swoistą bazę do dalszych

Wärtsilä złożyła odwołanie do KIO ws. przetargu na modernizację EC Żerań

około 900 mln zł. Technologia fińskiej firmy pozwoliłaby także na krótszy czas budowy instalacji (16 miesięcy w porównaniu to ok. 3 lat dla bloku gazowo-parowego) oraz zapewniłaby m.in. możliwość szybszego rozruchu i wyłączenia instalacji czy większą odporność na awarie niż blok parowo-gazowy, przy

Zawarcie aneksu do umowy na terminal LNG to optymalne rozwiązanie wg ekspertów

ekspert Akademii im. Leona Koźmińskiego Marcin Gałczyński, Saipem zgodził się na przeprowadzenie dodatkowego audytu technologicznego całej instalacji przez niezależnego, międzynarodowego audytora. Kontrola ma potwierdzić najwyższą jakość instalacji, nad którą bieżący nadzór sprawują służby polskie i

PKN Orlen rozpoczął budowę bloku gazowo-parowego w Płocku za 1,65 mld zł

technologicznym wytwarzał ciepło w skojarzeniu z energią elektryczną. Nowoczesna technologia kogeneracji opartej o gaz ziemny czyli surowiec przyjazny dla środowiska i korzystny z punktu widzenia emisji CO2, będzie zbliżona do zastosowanej w bloku CCGT we Włocławku. Budowane jednostki będą cechowały się wysoką

Rząd PiS chce gazu z Norwegii i więcej LNG

technologicznego rozruchu i testów terminalu, który nie został jeszcze przekazany do normalnej eksploatacji. Jednak w poniedziałek minister Naimski stwierdził: - Mamy zbudowany terminal LNG w Świnoujściu. Naimski uchylił się od odpowiedzi, czy nadal rozważana jest - jak w exposé zapowiadała premier Beata

Zdrowe kieszonkowe. Uczą dzieci oszczędzać i zdrowo jeść

Młoda firma działa w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym. Początkowo projekt funkcjonował pilotażowo w jednej szkole. Prowadzono tam testy automatu i oprogramowania opartego na funkcjonalności płatności bezgotówkowej za pomocą kart. - System ten nie do końca spełniał moje oczekiwania. Pomyślałem

Przegląd prasy

zaawansowanych technologicznie kauczuków typu SSBR, rozruch planowany na początek sierpnia Puls Biznesu --Bankowcy pracują nad stworzeniem unii bankomatowej --Transza dla inwestorów indywidualnych w IPO Banku Pocztowego może wynieść od kilkunastu do 25% wg gazety ISBnews --MSP powołało swojego

Hutniczy boom na inwestycje

Sektor stalowy w Polsce, dzięki zaplanowanym inwestycjom, ma szansę stać się nowoczesnym przemysłem. Największe inwestycje realizuje Mittal Steel Poland. Pod koniec grudnia przeprowadzony zostanie rozruch zimny linii ciągłego odlewania stali w dąbrowskim oddziale spółki Mittal Steel Poland. W

Bogacze odziedziczyli kasę po rodzicach, są skąpi, a Chiny trzymają się mocno [8 MITÓW]

rozpowszechnione z technopreneur pracuje w jego / jej rozruchu, średnia wieku dla osoby UHNW z branży technologii jest 54, a wiele z tych osób są wykształconych. W rzeczywistości, przemyśle technologii stanowi jedynie 4,1% najbogatszych, zaskakująco mały wkład na świecie, biorąc pod uwagę duża ilość