techników górniczych

sprawdź też:

technik

KGHM: Nowo wprowadzone zawody górnicze to przełom w kształceniu kadr dla grupy

. Ministerstwo Edukacji Narodowej rozszerzyło listę zawodów górniczych o "górnika podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny" oraz "technika podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny". Zmiany wprowadzone przez resort edukacji przyczynią się do znaczącej

Oferta Bumechu na 41,66 mln zł najkorzystniejsza na prace w KWK Pniówek

przetargu nieograniczonego [...] pn: 'Drążenie przecinki W-4 pokład 362/1, chodnika W-4 pokład 362/1, dowierzchni W-3a pokład 362/1 oraz chodnika W-3a/S pokład 362/1 w JSW S.A. KWK Pniówek' doszło do wyboru najkorzystniejszej oferty konsorcjum złożonego z: Bumech Mining Sp. z o.o. oraz Bumech - Technika

Oferta konsorcjum Bumech na 47,45 mln zł brutto wybrana w przetargu dla PGG

Warszawa, 12.06.2019 (ISBnews) - Oferta konsorcjum w składzie: Bumech Mining (lider) oraz Bumech - Technika Górnicza została wybrana przez Polską Grupę Górniczą w przetargu na prace o wartości 47,45 mln zł, podał Bumech. Przetarg dotyczył drążenia wyrobisk wentylacyjnych z pokładu 414

Tauron uruchomił stację demineralizacji wody w Elektrowni Łagisza za 40 mln zł

oparte jest w całości na nowoczesnych technikach membranowych. Oznacza to minimalne zużycie chemikaliów w procesie uzdatniania wody, co sprawia, że cały proces jest bezpieczny dla środowiska naturalnego. W części procesów uzdatniania zamiast agresywnych chemikaliów wykorzystywany jest prąd elektryczny

Bumech wznowił realizację kontraktów drążeniowych

, po miesięcznej przerwie, nastąpiło wznowienie realizacji kontraktu na KWK Ruda Ruch Halemba zawartego przez konsorcjum złożone z Bumech Mining Sp. z o. o i Bumech - Technika Górnicza Sp. z o.o. Do czasu podjęcia wiążących decyzji przez Zarząd PGG S.A., prace na ww. kopalni będą najprawdopodobniej

NCBR ogłosiło konkurs Techmatstrateg, wsparcie wynosi 197 mln zł

. Ignacego Łukasiewicza, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, FAM - Technika Odlewnicza, ION Galenica, przypomniano.   (ISBnews)  

Bumech powołał spółkę odpowiedzialną za zagranicę - Bumech International

Warszawa, 12.10.2017 (ISBnews) - Bumech, w ramach strategii rozwoju grupy kapitałowej na lata 2016 – 2020 w aspekcie działalności na rynkach międzynarodowych, podjął uchwałę o powołaniu Bumech International (BI). Uchwała przewiduje zmiany umowy spółki zależnej Bumech – Technika

Piotr Litwa został nowym członkiem zarządu spółki Kopex – PBSz

specjalnością technika eksploatacji złóż. W 2000 roku ukończył studia doktoranckie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył też podyplomowe studia problemów prawnych górnictwa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, podano także. "Kopex-PBSz to jedna z kluczowych spółek Grupy Kopex

PGE podpisała porozumienia o współpracy ze szkołami w Bełchatowie i Kleszczowie

techników elektryków z 3 tys. do 1,2 tys. rocznie. Dlatego, by zmienić te niepokojące statystyki, należy jak najszybciej wdrażać projekty, wpływające na wizerunek szkół branżowych, tak aby stały się one atrakcyjnym celem dla młodzieży. Dzięki podpisanym porozumieniom uczniowie będą mieli możliwość zdobycia

KGHM poszerzył współpracę ze szkołami w programie dot. szkolenia zawodowego

Warszawa, 18.07.2019 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź podpisał list intencyjny ze Starostwem Powiatowym w Polkowicach i szkołami z Chocianowa i Polkowic dotyczący poszerzenia współpracy w ramach programu "Kompetentni w branży górniczo-hutniczej. KGHM - kluczowy partner w kształceniu

JSW powołała konsorcjum w celu realizacji Samodzielnej Obudowy Kotwiowej

; Dodał, że zaangażowanie w nowoczesne, przydatne górnictwu rozwiązania, jak np. technika kotwienia, to pragmatyczne działanie pozwalające zwiększyć produkcję, obniżyć jej koszty, a w efekcie poprawić wyniki finansowe całej grupy kapitałowej. "W ramach wspólnego przedsięwzięcia zostanie opracowana

PGNiG i PGG mają umowę dot. przedeksploatacyjnego ujęcia metanu z pokładów węgla

Kraków, 27.02.2019 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) oraz Polska Grupa Górnicza (PGG) podpisały umowę w sprawie przedeksploatacyjnego ujęcia metanu z pokładów węgla kamiennego. Prace będą prowadzone na terenie KWK Ruda Ruch Bielszowice, podało PGNiG. Umowa

Polityka surowcowa obejmie wyznaczenie surowców strateg. i weryfikację podatków

surowców ze złóż. - Rozwój pozyskiwania surowców z odpadów, rozwój zamienników surowców mineralnych i kopalin oraz doskonalenie technik rekultywacji i remediacji. - Określenie istniejących i innych potencjalnych źródeł importu surowców deficytowych, z uwzględnieniem surowców na potrzeby bezpieczeństwa

Tauron podpisał umowy ws. 21 nowych klas patronackich

dopasowanych do potrzeb grupy" - podkreślił prezes Taurona Filip Grzegorczyk.  W klasach patronackich Taurona odbywa się kształcenie w takich zawodach, jak m.in.: technik górnictwa podziemnego, technik energetyk, technik elektryk, technik mechatronik, technik elektronik i technik przeróbki kopalin

Tomasz Cudny przejmuje stery w Katowickim Holdingu Węglowym

Tomasz Cudny przejmuje stery w Katowickim Holdingu Węglowym

Katowickiego Holdingu Węglowego nie można odmówić kompetencji i wiedzy dotyczącej kierowania spółką górniczą. Ukończył krakowską Akademię Górniczo-Hutniczą, zdobywając wykształcenie technika podziemnej eksploatacji złóż. Jak informuje portal Nettg.pl Cudny skończył również studia podyplomowe związane z

Fundusz Kvarko zainwestował w firmę teledetekcyjną Hyperlab Solution

fundusz, który docenia zaawansowane i przełomowe technologie, nad którymi obecnie pracujemy. Rejestracja obrazów za pomocą sensorów hiperspektralnych umożliwia zdalne, czyli bez bezpośredniego kontaktu z obiektem, uzyskanie krzywych spektralnych dla każdego miejsca na Ziemi. Zdalna technika pozyskiwania

ME: Ruszył nabór do IV edycji programu stażowego Energia dla Przyszłości

Elektryczny; Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych; Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej; Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska; Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych; Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii; Politechnika Wrocławska: Wydział Mechaniczny

PGNiG i JSW mają umowę na realizację programu Geo-Metan w kopalni Budryk

Instytutu Badawczego, na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego może znajdować się nawet 193 mld m3 metanu. "Metan w pokładach węgla, który dla spółek górniczych jest kłopotem, dla PGNiG jest szansą na dodatkowe źródło gazu. Rocznie możemy w ten sposób pozyskać nawet do 1,5 mld m3 surowca. Dzięki

Przegląd informacji ze spółek

terytorium Chin Kontynentalnych, Hongkongu, Makau i Tajwanu, podała spółka. Konsorcjum Bumechu, jego spółki zależnej Bumech Technika Górnicza, Przedsiębiorstwa Robót Specjalistycznych Wschód i Lubelskich Zakładów Remontowych zawarło umowę z Jastrzębską Spółką Węglową (JSW) na drążenie pochylni w Kopalni

Przegląd informacji ze spółek

Polskiego powołała zarząd na kolejną kadencję, rozpoczynającą się 3 lipca br., ze Zbigniewem Jagiełłą na stanowisku prezesa, podał bank. Oferta konsorcjum Bumechu, jego spółki zależnej Bumech - Technika Górnicza, Przedsiębiorstwa Robót Specjalistycznych Wschód i Lubelskich Zakładów Remontowych, warta

LW Bogdanka: W polu Bogdanka pobito rekord wydobycia dobowego - 33 612 ton węgla

strugowego, którego praca przyczyniła się do udoskonalenia efektywności techniki strugowej wykorzystywanej w Bogdance" - powiedział prezes LW Bogdanka Artur Wasil, cytowany w materiale. Oddział G-1 to jeden z trzech oddziałów ścianowych bazujący przy wydobyciu węgla na technice strugowej. Od początku

PGNiG wierci w węglu jak w łupkach. Szansa dla gazowników i górników

mieszanina kruszy skały, uwalniając uwięziony w nich gaz. PGNiG nie wyjaśniło, czy w przypadku węgla ta technika wymagała modyfikacji, a jeśli tak, to jakich. Technika ta jest stosowana od kilkudziesięciu lat. Ale sławę zyskała dopiero w tym wieku, gdy amerykańscy gazownicy i nafciarze zastosowali ją do

Przegląd informacji ze spółek

do project finance, a umowa ma zostać podpisana w przeciągu najbliższych 3 miesięcy. Przychody Vigo System wyniosły 11,46 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 9,06 mln zł rok wcześniej, podała spółka. Oferta konsorcjum firm REMA - GAD i Bumech - Technika Górnicza (spółka zależna Bumechu), warta 14 mln zł

PGNiG udostępni do sieci gaz wydobywany w Gilowicach na Śląsku w II poł. 2020 r.

horyzontalnego. PGNiG wykonało je w ramach programu Geo-Metan, którego zadaniem jest rozwój metod i technik wydobycia metanu z pokładów węgla. Wiercenia zakończono w 2018 roku, a od lutego tego roku spółka prowadzi testy produkcyjne, które mają określić potencjał produkcji metanu. Wstępne wyniki są na tyle

Przegląd informacji ze spółek

Projekt, podał Polwax. Oferta konsorcjum w składzie: Bumech Mining (lider) oraz Bumech - Technika Górnicza została wybrana przez Polską Grupę Górniczą w przetargu na prace o wartości 47,45 mln zł, podał Bumech. Kruk podjął decyzję w sprawie zwiększenia emisji niezabezpieczonych obligacji serii

Godło 'Teraz Polska' otrzymało m.in. 13 produktów i 7 usług

zarazem potwierdzeniem tego, że idziemy w dobrym kierunku" - powiedział prezes Janusz Kozłowski, cytowany w komunikacie. Technika przedeksploatacyjnego pozyskiwania metanu z pokładów węgla za pomocą szczelinowania hydraulicznego również otrzymała prestiżowe godło "Teraz Polska" w XII

Tauron rozwija program Power by rozwiązać braki kadrowe na rynku energetycznym

Górniczo-Hutniczą, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, Politechniką Opolską czy Politechniką Warszawską" - czytamy dalej. Tauron przeprowadził pilotażowy program dla zawodu technik elektryk w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu, Zespole Szkół Mechaniczno

KGHM i MCKK mają list intencyjny ws. kształcenia zawodowego

eksploatacji podziemnej, technik górnictwa podziemnego, mechanik monter maszyn urządzeń, elektryk oraz technik elektryk w Zespole Szkół Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie.  "W ramach patronatu, począwszy od roku szkolnego  2018/2019, KGHM zobowiązał się między innymi do organizacji

Premier Szydło odwołała prezesa WUG

, solanki, wody lecznicze i termalne. Urząd sprawuje również kontrolę nad zakładami wykonującymi roboty podziemne z zastosowaniem techniki górniczej, prowadzącymi podziemne składowanie odpadów oraz podmiotami zawodowo trudniącymi się ratownictwem górniczym. Do zadań WUG należy również m.in. kontrola

Trzy firmy zainwestują ponad 170 mln zł w Katowickiej SSE

zadeklarowano ponad 330 nowych miejsc pracy) i w 25% zrealizować plan dotyczący wartości inwestycji (łącznie zadeklarowano ponad 260 mln zł nakładów inwestycyjnych), wskazano w materiale.  Wcześniej w tym roku nowymi inwestorami zostały firmy Bito Technika Magazynowa w Ujeździe, Pomarez w Bytomiu oraz

Katowicka SSE wydała 24 zezwolenia na inwestycje za ok. 1,66 mld zł w I półr.

wymienionymi firmami, inwestorami zostały niemieckie Bito Technika Magazynowa i Hengst w Ujeździe, belgijski Epco w Bytomiu, dwaj polscy przedstawiciele sektora MŚP z Częstochowy: PMS4i i Promatek Media Julia Pogorzelska. Projekty w KSSE będą realizować także włoskie: Brembo w Dąbrowie Górniczej oraz Sest-Luve

Rusza wspólny program badawczy AGH i JSW

Warszawa, 20.11.2017 (ISBnews) - W Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) startuje program badawczy realizowany przy współpracy z Wydziałem Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, poinformowała JSW. Program potrwa dwa lata i będzie koordynowany przez JSW Innowacje. W tym

Symbol polskiego górnictwa hitem turystycznym. Turyści w zabrzańskiej kopalni m.in. pracują

W kaskach i odzieży ochronnej turyści zjeżdżają prawdziwą szolą (górnicza winda) do zabytkowej kopalni Guido, poznają historię górnictwa i na własne oczy przekonują się, jak wygląda praca pod ziemią. Szlakiem zabytków techniki Zabrzańska kopalnia Guido mieści się na istniejącym od 2006 r. Szlaku

PGNiG podłączyło blok gazowy 0,9 MW na odwiercie metanowym w Gilowicach

do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa. "Celem projektu, realizowanego przez PGNiG wspólnie z PIG, jest przede wszystkim zbadanie możliwości produkcji metanu z pokładów węgla, przy użyciu techniki szczelinowania hydraulicznego. W trakcie testów, przeprowadzonych od czerwca do

ARP: Współpraca z samorządami pomoże firmom z SSE znaleźć pracowników

specjalnych strefach ekonomicznych zmagają się z deficytem kadr, brakuje techników i fachowców. Rezygnacja z zawodówek i promowanie liceów ogólnokształcących spowodowało, że pojawiły się problemy ze znalezieniem pracowników.  W ostatnich latach Agencja Rozwoju Przemysłu we współpracy z samorządami

Wykształcenie nie jest warunkiem osiągnięcia sukcesu w biznesie

także Polkomtel, operator sieci telefonii komórkowej Plus oraz platforma satelitarna Cyfrowy Polsat. Do stworzenia tak potężnej grupy mediowej nie potrzebował dyplomu. Posiada wykształcenie średnie techniczne. Ukończył wieczorowe technikum mechaniczne. Potęga obuwnicza Wykształcenia wyższego

PZU i AGH mają list intencyjny dot. wspólnych projektów badawczo-rozwojowych

Warszawa, 19.02.2018 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) podpisał list intencyjny z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH) w sprawie nawiązania długoterminowej współpracy w obszarze projektów badawczo-rozwojowych, w tym m.in. ścisłego partnerstwa

Przegląd prasy

2016 – 2020 w aspekcie działalności na rynkach międzynarodowych, podjął uchwałę o powołaniu Bumech International (BI). Uchwała przewiduje zmiany umowy spółki zależnej Bumech – Technika Górnicza, w tym jej dokapitalizowanie oraz zmianę nazwy na Bumech International. --GetBack skrócił do 11

Przegląd informacji ze spółek

Bumech, w ramach strategii rozwoju grupy kapitałowej na lata 2016 – 2020 w aspekcie działalności na rynkach międzynarodowych, podjął uchwałę o powołaniu Bumech International (BI). Uchwała przewiduje zmiany umowy spółki zależnej Bumech – Technika Górnicza, w tym jej dokapitalizowanie

Przegląd prasy

akcji bez pp --PKN Orlen zakończył badanie dna Bałtyku w ramach prac nad morską farmą wiatrową --UOKiK wszczął postępowanie przeciwko Allegro ws wykorzystywania pozycji rynkowej --Przychody Solar Company wzrosły r/r do 12,3 mln zł w listopadzie --innogy: Foton Technik zaoferuje pompy ciepła

Rosnące płace nadal wpływają pozytywnie na konsumpcję wg analityków

oraz procesy restrukturyzacyjne w niektórych branżach (oddziałujące w kierunku zmniejszenia liczby etatów). Procesy te będą realizowane w celu zwiększenia mocy wytwórczych poprzez zastępowanie pracochłonnych technik produkcji technikami kapitałochłonnymi, co umożliwi wzrost produktywności. Oczekujemy

Powstająca w Polsce przekładnia pozwoli zaoszczędzić paliwo w boeingach 737

parametry. Wypróbujemy również nowe techniki odlewnicze, które pozwolą uzyskać strukturę materiału o większej wytrzymałości, ale równolegle doskonalimy technologię obrabiania takiego korpusu z jednolitego kawałka metalu. To alternatywne rozwiązania, wybierzemy takie, które zapewni lepszy efekt - mówi

Rząd będzie rozdawał premie na remonty bloków z wielkiej płyty. Średnio ponad 80 tys. zł na budynek

- To mit, że okres trwałości budynków z wielkiej płyty to 50 lat - zapewnia Robert Geryło, dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej. Ale wcześniej dokładnie się im przyjrzał. ITB zakończył właśnie pilotażowe badania stanu technicznego 300 budynków w czterech regionach, w których stanowią one sporą

PGNiG rozpoczęło szczelinowanie hydrauliczne w pokładach węgla w Gilowicach

krajowym kopalniach - metodami podziemnymi. Drugim równie ważnym celem przedsięwzięcia jest ocena poprawy tempa robót górniczych na skutek odmetanowania pokładów węgla otworami powierzchniowymi przed rozpoczęciem eksploatacji podziemnej. "Przedeksploatacyjne odmetanowanie powinno znacznie poprawić

W energetyce czeka praca bez napięć

garnie się już młodzież W sektorze praca jest nie tylko dla magistrów, ale też dla absolwentów techników. O tych drugich jest nawet trudniej. - Starań wymaga znalezienie pracowników z wykształceniem średnim technicznym oraz zawodowym, dlatego nawiązujemy współpracę już ze szkołami i kierujemy naszą

PGNiG: Projekt Geo-Metan, kosztujący 300 mln zł, może dać 1,5 mld m3 metanu/rok

Polskim Funduszem Rozwoju (PFR), ale zakłada, że fundusz mógłby się zaangażować dopiero na biznesowym etapie projektu. Na temat potencjalnych przyszłych lokalizacji spółka rozmawia natomiast z Polską Grupą Górniczą (PGG), Jastrzębską Spółką Węglową (JSW) i Tauronem. "Cały projekt jest obliczony na

Przegląd prasy

; -- Branża górnicza kurczy się - w I półroczu 2019 rok do roku wydobycie było mniejsze o 1 mln ton, sprzedaż niższa o 1,24 mln ton, a niesprzedane zapasy większe o 1,74 mln ton  -- Do końca tygodnia premier ma zatwierdzić listy projektów drogowych, które gminy i powiaty chcą zrealizować w ramach

Przegląd informacji ze spółek

Taurona Wydobycie może powstać w perspektywie kwartału, poinformował wiceprezes Taurona Polskiej Energii Marek Wadowski. Tauron Polska Energia jest wciąż w trakcie procesów, które mogłyby doprowadzić do zbycia aktywów ciepłowniczych i Zakładu Górniczego Janina, poinformował wiceprezes Marek Wadowski

Przegląd informacji ze spółek

dostępu strony trzeciej, poinformował prezes PGNiG Piotr Woźniak. Energa Elektrownie Ostrołęka, spółka zależna Energi, zawarła umowę na dostawy węgla do elektrowni Ostrołęka B z Polską Grupą Górniczą (PGG), podała Energa. Szacunkowa wartość umowy, która uwzględnia cenę węgla wraz z transportem, wynosi

Nowe życie starej kopalni

także na www.wnp.pl: Pamiętajmy o korzeniach. Rozmowa z prezydent Zabrza Małgorzatą Mańką-Szulik Na Szlaku zabytków techniki woj. śląskiego turysta napotka m.in. Zabytkową Kopalnię Rud Srebrnonośnych w Tarnowskich Górach, stuletnie osiedle górnicze Nikiszowiec w Katowicach, Radiostację Gliwicką z 80

Industrialne obiekty zyskują nowe życie i dają zarobić

zrewitalizowanych, np. na Śląsku i Pomorzu. Szlakiem zabytków techniki W 2006 r. śląski urząd marszałkowski stworzył Szlak Zabytków Techniki (SZT). To 470 km turystyczno-kulturowego szlaku łączącego obiekty związane z kulturą dziedzictwa przemysłowego, pokazujące najważniejsze i najciekawsze pod względem

Janusz Steinhoff: górniczy krajobraz po tragedii

bowiem do czynienia z siłami natury, z którymi nie jest sobie w stanie poradzić nawet najnowocześniejsza technika. Jeśli jednak obiektywnie popatrzeć na stan bezpieczeństwa w polskim górnictwie, to przez 15 lat transformacji znacząco się on poprawił. Wskaźniki wypadkowości w polskich kopalniach

Uczelnie stawiają na zawody przyszłości

Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Na tyle gorący, że w tym roku uczelnia zdecydowała się na uruchomienie studiów podyplomowych - zastosowanie bezzałogowych statków latających (BSL) w rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich. To tylko jeden z pomysłów uczelni wyższych na to, jak pomóc absolwentom znaleźć

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

, nowoczesnych technik projektowania i selekcji związków, regulacji i rejestracji nowoczesnych rozwiązań w obszarze biofarmacji.  Projekt jest realizowany w Warszawie, Gdańsku i Barcelonie. Jego liderem jest Celon Pharma S.A., a partnerami Uniwersytet Medyczny w Łodzi, IESE Business School University

Przegląd prasy

Warszawa, 20.04.2016 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Tobiszewki z ME: Konwersja na akcje Polskiej Grupy Górniczej (PGG) obejmie 0,5 mld zł z ok. 1,5 mld zł zadłużenia bankowego Kompanii Węglowej (KW) - obligacje 5 banków: BGK, PKO

Na jakie emerytury mogą liczyć przedsiębiorcy?

przepisów o ryczałtach podatkowych, np.: lekarze, technicy dentystyczni, felczerzy, położne, pielęgniarki, tłumacze, nauczyciele udzielający lekcji na godziny. Nowy biznesmen z ulgą Niższe składki na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze dwa lata mogą opłacać przedsiębiorcy dopiero rozpoczynający

Elektronika w ulu od krakowskiego studenta z AGH

dość naturalnie pojawiła się w naszej rodzinie. Oczywiście pojawiły się też nierozwiązane dotąd w pszczelarstwie problemy - opowiada Wojciech. - Stwierdziłem, że wiele z nich da się rozwiązać za pomocą techniki, i zacząłem w tym kierunku kombinować. Przekształcić system w gotowy produkt Prace rozpoczął

Rok 2007 w najważniejszych branżach przemysłu

sobie natomiast spółki górnicze. Wynik finansowy netto górnictwa węgla kamiennego, który wynosi teraz 85,7 mln zł, jest przeszło czterokrotnie słabszy od wyniku sprzed roku (374,6 mln zł). Drastycznie pogorszyła się opłacalność wydobycia. Po trzech kwartałach roku 2007 kopalnie są zmuszone dopłacać do