techniczny dialog

Marek Okniński

Dialog techniczny

Dialog techniczny

Dialog techniczny umożliwia zamawiającemu uzyskanie informacji lub doradztwo w procesie przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia. Szczegółowe informacje na temat dialogu technicznego znajdziesz poniżej.

Udział w dialogu technicznym nie uniemożliwia udziału w przetargu

Wstępne konsultacje rynkowe zastępują od 1 stycznia 2021 roku dialog techniczny.

Jak ogłosić dialog techniczny?

Dialog techniczny to nie tylko sposób uzyskania informacji, ale również skonfrontowanie potrzeb zamawiającego z możliwościami ich realizacji przez podlegający ciągłym zmianom rynek określonych usług, dostaw lub robót budowlanych.

Jawny charakter dialogu technicznego

Wobec powyższego wykonawca zainteresowany udziałem w dialogu technicznym może w odpowiedzi na ogłoszenie zgłosić swój udział w prowadzonej procedurze. Ustawa Prawo zamówień publicznych nie precyzuje terminów związanych z procedurą dialogu technicznego. Przyjąć należy, że gospodarzem procedury jest

Dialog konkurencyjny

Dialog konkurencyjny

maksymalnej liczby wykonawców których można zaprosić do udziału w dialogu (jak ma to miejsce w przypadku przetargu ograniczonego - gdzie zapraszamy max. 20 wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu ). Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp Pzp w pigułce Dialog techniczny Pzp w

PKN Orlen:W przetargu na koncepcję dot. morskich farm zgłosiło się ponad 20 firm

będzie obejmowała budowę infrastruktury technicznej, pomiarowo-badawczej i serwisowej związanej z etapem przygotowawczym, realizacyjnym i eksploatacyjnym. Obecnie prowadzony jest dialog techniczny z oferentami" - czytamy w komunikacie. W celu przygotowania i realizacji projektu, w PKN Orlen

Strona Społeczna Rady Dialogu Społecznego przeciwna podatkowi cukrowego

, napisali pracodawcy i związkowcy, że projekt ustawy, jako przepis techniczny, podlega notyfikacji, której brak może doprowadzić do jego unieważnienia i konieczności zwrotu pobranych opłat" - podano także. Strona społeczna Rady Dialogu Społecznego pozostaje jednak otwarta i gotowa do dialogu

Gaz-System ogłosił przetarg na rozbudowę i budowę tłoczni gazu zw. z Baltic Pipe

spółka. "Postępowanie na wybór wykonawcy prowadzone będzie w trybie dialogu konkurencyjnego i podzielone zostanie na trzy części. Roboty budowlane w zakresie każdej z inwestycji będą stanowiły oddzielną część zamówienia. Tryb dialogu konkurencyjnego pozwoli na wypracowanie optymalnych rozwiązań

Czy brak sekcji V w JEDZ należy uzupełnić?

Czy brak sekcji V w JEDZ należy uzupełnić?

siebie plik pdf – jak to zatem możliwe, że jedna z sekcji się nie wyświetliła? Czy jest to jakiś problem techniczny z narzędziem ESPD, czy wykonawca mógł w trakcie uzupełniania w jakiś sposób ukryć tę część? Czy JEDZ przesłany do nas bez tej części jest niekompletny i podlega uzupełnieniu

PKN Orlen ogłosił przetarg na koncepcję morskich farm wiatr. o mocy do 1 200 MW

otrzymaniu ofert, przeprowadzeniu dialogu technicznego i wyborze oferenta, spółka podpisze umowę na opracowanie wstępnej koncepcji zespołu morskich farm wiatrowych. Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej

Zmiana trybu otwarcia ofert

Zmiana trybu otwarcia ofert

technicznych, które spełniają nałożone przepisami Prawa zamówień publicznych obowiązki formalno – prawne. W zakresie jawnego otwarcia ofert przetargowyc h transmisja on-line spełnia wymogi art. 86 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych . Zamawiający decydując się na transmisję on-line nie są

Tauron Wydobycie ma porozumienie ze związkami ws. wypłaty w VII z funduszu płac

Tauron Wydobycie przykładają dużą wagę do spraw społecznych, czego wyrazem jest aktywny dialog ze reprezentatywnymi organizacjami związkowymi" - powiedział wiceprezes Tauron Wydobycie Andrzej Okoń, cytowany w komunikacie. Podpisane porozumienie odnosi się również do zgłaszanych kwestii

Gaz-System: Rozpoczęcie budowy Baltic Pipe ma nastąpić w II kw. 2020 r.

konsultacyjne nie były związane z prowadzonymi procedurami administracyjnym. Ich celem było podtrzymanie dialogu ze społecznościami lokalnymi i zapewnienie mieszkańcom oraz wszystkim zainteresowanym aktualnych informacji na temat przebiegu i realizacji projektu Baltic Pipe, podano. "Przedstawiciele Gaz

W. Dróżdż i P. Jaworski zostali powołani do zarządu Orange Polska

akcentujących społeczną odpowiedzialność naszej firmy oraz otwartość na dialog z partnerami publicznymi, społecznymi i gospodarczymi. Jestem przekonany, że nowi członkowie Zarządu zapewnią najlepszą realizację tych zadań" - powiedział prezes Jean-François Fallacher, cytowany w komunikacie. 

DM BOŚ obniżył wycenę Netii do 4,7 zł, nadal rekomenduje 'trzymaj'

zamknięciu kurs wynosił 4,58 zł. "Chociaż Netia jest wiodącym alternatywnym operatorem świadczącym usługi telefonii stacjonarnej i internetu szerokopasmowego w Polsce, któremu udało się znacząco wzmocnić swoją pozycję rynkową dzięki przejęciom spółek Tele2, Dialog, Crowley i TK Telekom, to wojna

T-Mobile Polska wygrał przetarg na kart SIM do liczników dla Energa-Operator

dyrektor Pionu Rynku Biznesowego T-Mobile Polska Piotr Markowski, cytowany w komunikacie. Przedmiotowe postępowanie na dostarczenie usług telekomunikacyjnych zostało poprzedzone dialogiem technicznym, w którym udział wzięli najwięksi w kraju operatorzy telekomunikacyjni. Ostatecznie oferta T

DM BOŚ obniżył wycenę Netii do 4,1 zł, nadal rekomenduje 'trzymaj'

telefonii stacjonarnej i internetu szerokopasmowego w Polsce, któremu udało się znacząco wzmocnić swoją pozycję rynkową dzięki przejęciom spółek Tele2, Dialog, Crowley i TK Telekom, to wojna cenowa na rynku ogranicza potencjał wzrostu organicznego spółki przyczyniając się do (i) szybszego odpływu abonentów

PGE pracuje nad projektami magazynowania energii o wst. szac. mocy ok. 40 MW

zintegrowaną z jednostką konwencjonalną) oraz możliwości świadczenia wybranych usług systemowych i arbitrażu cenowego" - czytamy dalej. W listopadzie 2018 r przeprowadzony został dialog techniczny, który miał na celu zdobycie niezbędnych informacji do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia

Leonardo Helicopters chce zacieśniać współpracę z PGZ i polskimi naukowcami

Lotniczych w dialogu technicznym na temat modernizacji śmigłowców Sokół do wersji śmigłowców wsparcia pola walki. "Mówimy o tak dalekiej modernizacji Sokoła, że będą tu zastosowane i nowe technologie związane z samym płatowcem, jak nowe łopaty kompozytowe, ale także są nowe wymagania co do awioniki

Ciech Soda Romania zwolni ponad 70% załogi w ramach dobrowolnych odejść (aktual)

sprawozdania jest planowana na 31 marca 2020 roku. Realizacja PDO oraz rozpoczęcie procedury zwolnień grupowych kończy okres bezrobocia technicznego (przestoju), który miał miejsce w CSR od początku 2020 roku" - czytamy dalej. Grupa Ciech nadal analizuje możliwość budowy efektywnego źródła pary, które

Ciech Soda Romania zwolni ponad 70% załogi 1 kwietnia w ramach programu odejść

zawierają się w rezerwie na PDO uwzględnionej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy CIECH za 2019 rok. Publikacja sprawozdania jest planowana na 31 marca 2020 roku. Realizacja PDO oraz rozpoczęcie procedury zwolnień grupowych kończy okres bezrobocia technicznego (przestoju), który miał miejsce w

Tchórzewski: W sprawie przesyłu ropy udało się wypracować porozumienie

Warszawa, 24.05.2019 (ISBnews) - Rozmowy w sprawie przesyłu ropy rurociągiem Przyjaźń, które odbyły się 23 maja w Warszawie, miały dobry przebieg. Dialog trwa, a do ustalenia pozostały jeszcze m.in. kwestie odszkodowań, ocenił minister energii Krzysztof Tchórzewski. "To były dobre i

Konsultacje Strategicznego Studium Lokalizacyjnego CPK rozpoczną się w lutym

orientacyjny. Ostateczny przebieg dla każdej z nich będzie zależał m.in. od wyników konsultacji społecznych, badań środowiskowych i szczegółowych uwarunkowań technicznych" - powiedział pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała, cytowany w komunikacie. Z nowym opracowaniem planistycznym CPK można zapoznać

Przetarg na nowe e-myto. Kto przejmie viaToll?

opłaty z e-myta wynoszą już ponad 1,5 mld zł rocznie. Przetarg dialogowy Przetarg na wybór nowego zarządcy viaToll jest prowadzony w dwóch etapach, w trybie dialogu konkurencyjnego. To znaczy, że GDDKiA nie określa z góry wymogów technicznych i ekonomicznych postępowania. Wybrana zostanie oferta, która

Forum Energii: Miasta powinny wdrożyć 'mapę drogową' na rzecz likwidacji smogu

ich o skuteczne narzędzia realizacji. 4. Prowadzenie otwartego dialogu z lokalną społecznością - edukacja, komunikacja planów i decyzji. 5. Wzmocnienie kadrowe w kluczowych instytucjach odpowiadających za niskoemisyjną transformację. 6. Powołanie punktu doradztwa technicznego, prawnego i

Wykluczenie wykonawcy z przetargu

, z wyłączeniem tych realizowanych podczas dialogu technicznego , lub - posługiwały się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji.

EBI udzielił MPK w Krakowie 376 mln zł kredytu na zakup 90 tramwajów

skutkom zmian klimatu" – dodał wiceprezes EBI Vazil Hudák. MPK w Krakowie prowadzi dialog techniczny w sprawie zamówienia nowych niskopodłogowych, przegubowych wagonów tramwajowych. W ciągu kilku najbliższych lat Kraków chce przeznaczyć na ten cel ok. 1 mld zł. Zamawiane niskopodłogowe

Kongres Nowej Mobilności 2019 odbędzie się 9-10 września br. w Lublinie

świadczonych przez miasta na rzecz mieszkańców" - powiedział dyrektor zarządzający PSPA Maciej Mazur, cytowany w materiale. Formuła Kongresu będzie otwarta - ograniczono panele i debaty, otwierając się na dialog w ramach ponad 30 warsztatów, spotkań okrągłego stołu, posiedzeń grup roboczych oraz sesji

Nowy lekki pojazd użytkowy Ursusa może trafić m.in. do Poczty Polskiej

Lublin, 16.09.2016 (ISBnews) - Ursus zaprezentował lekki użytkowy pojazd elektryczny, przeznaczony m.in. dla firm komunalnych. Może on także trafić do Poczty Polskiej, z którą producent rozpoczyna dialog techniczny, poinformował prezes Karol Zarajczyk. "Pojazdy mogą trafić do Poczty

Ustawa PZP - Rozdział 5: Dokumentowanie postępowań

sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu. 2a. Jeżeli przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny, informacja o przeprowadzeniu dialogu technicznego, o podmiotach, które uczestniczyły w dialogu technicznym, oraz o wpływie dialogu

Ambasada: Francja nie wycofała poparcia dla Naval ws. oferty dla programu Orka

intensywny i stały dialog na wysokim szczeblu pomiędzy polskim i francuskim resortem obrony, dotyczący zarówno tego programu, jak i wielu innych tematów, czego dowodzi ostatnie posiedzenie naszego komitetu ds. uzbrojenia, które odbyło się 5 grudnia w Warszawie. Natomiast wizyta francuskiej fregaty

Ustawa PZP - Rozdział 5: Dokumentowanie postępowań

przeprowadzono dialog techniczny, informacja o przeprowadzeniu dialogu technicznego, o podmiotach, które uczestniczyły w dialogu technicznym, oraz o wpływie dialogu technicznego na opis przedmiotu zamówienia, specyfikację istotnych warunków zamówienia lub warunki umowy stanowi element protokołu. 3. Protokół wraz

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

przewidują np. wprowadzenie procedury dialogu technicznego. Czym będzie dialog techniczny? W przypadku chwalenia przez Sejm nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z przedłożeniem Rządowym zamawiający będzie miał prawo przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwrócić

PKP IC nie wyklucza, że ogłosi w przyszłym roku przetargi na zakup lokomotyw

ogłosić w połowie przyszłego roku.  "W kwestii lokomotyw trwa dialog techniczny. Zgłosiło się kilkanaście podmiotów, w tym duże europejskie firmy. Oczywiście [producenci] przekonują nas, byśmy kupowali nowe [lokomotywy]. Być może rzeczywiście część taboru kupimy, np. do obsługi jednej linii

Piotrowski z ME: Rynek mocy może wrócić pod obrady Sejmu w przyszłym miesiącu

;Chcielibyśmy, żeby dokument przedstawiony w Sejmie był jak najbliższy wersji finalnej. To nie jest tak, że Komisja ma 'wajchę', którą może przesunąć, żeby uruchomić proces, ale chcielibyśmy mieć poczucie, że dialog techniczny doprowadził do konsensusu" - tłumaczył Piotrowski. Jego zdaniem, kluczem do

CPK otrzymało ok. 33 tys. wniosków w ramach konsultacji studium lokalizacyjnego

kontynuowali dialog z mieszkańcami w ramach kolejnych etapów konsultacji i procedur inwestycyjnych" - powiedział wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała, cytowany w komunikacie. Głównym celem SSL było wyznaczenie korytarzy inwestycji kolejowych i drogowych - o szerokości

FBSerwis miał 10,3 mln zł zysku netto w I poł. 2019 r.

. Według prezesa wszystko wskazuje na to, że FBSerwisowi uda się wypracować 400 mln zł przychodów ze sprzedaży w br. "Jeśli chodzi o pozostałe plany na ten rok, w zakresie infrastruktury drogowej chcielibyśmy kontynuować rozpoczęty już dialog z GDDKiA oraz Ministerstwem Infrastruktury w sprawie

BCG rozwija BCG Platinion i BCG Gamma, mające wspierać firmy w transformacji

oszczędności. "To znacznie głębsze podejście, które usprawnia procesy decyzyjne, wzmacnia pozycję negocjacyjną firmy, usprawnia autentyczny i skoncentrowany na realnych potrzebach dialog z klientami" - wskazał partner BCG i szef zespołu Digital Acceleration w Europie Środkowo-Wschodniej Robert

Emilewicz: Uczestnicy rynku mają 14 mies. na przygotowanie się do nowego PZP

wpisu od odwołania do KIO na trzykrotność), utworzenie jednego sądu ds. zamówień publicznych, Konsultacje rynkowe, by zwiększyć rolę dialogu między wykonawcami a zamawiającymi na etapie planowania i przygotowania postępowania. Zastąpią one dialog techniczny. - Zadbanie o interesy podwykonawców

Projekt ustawy o morskiej energetyce wiatrowej został przekazany do konsultacji

budowy i eksploatacji morskiej farmy wiatrowej, jak również obowiązek przeprowadzenia dialogu technicznego z zainteresowanymi uczestnikami rynku. "Morskie farmy wiatrowe nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości (którego uiszczanie jest obowiązkowe w przypadku technologii OZE

Analogowe Pendolino. Bez wi-fi i informacji na wyświetlaczach

dymisji w marcu) nie chodziło o przetarg, ale o "dialog techniczny". "Pytaliśmy rynek, jakie rozwiązanie techniczne mógłby nam zaproponować" - pisze Czemerajda.

Leonardo: Nie ma reindustrializacji bez innowacji, PZL Świdnik w awangardzie

marynarki zakończył się dialog techniczny i spodziewamy się do końca 2017 roku zaproszenia do składania ofert. W efekcie rozstrzygnięcie przetargu dla wojsk specjalnych powinno nastąpić na wiosnę, a dla marynarki - kilka miesięcy później" - ocenił Krystowski. "W naszym przekonaniu, AW101

BCC o propozycjach zmian Prawa zamówień publicznych

rozpoczęła prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi 11 lipca 2012. BCC jest za... Aprobatę BCC zdobyła propozycja wprowadzenia do Prawa zamówień publicznych dialogu technicznego (Dialog techniczny - poznaj definicję ) oraz

Grupa PKP i ARP ogłosiły konkurs na innowacje dla kolei

. podpisaliśmy z NCBiR list intencyjny o stworzeniu nowoczesnych pociągów w ramach partnerstwa innowacyjnego. Niedawno w tej sprawie ogłosiliśmy zaproszenie do dialogu technicznego, skierowane do producentów taboru. Jestem pewien, że wykorzystanie rozwiązań zaproponowanych w konkursie jeszcze bardziej

BCG: Nawet po Brexicie Polacy będą chętnie studiować w Wielkiej Brytanii

Polsce aktywnie prowadzi dialog tylko na Szkole Głównej Handlowej (SGH). Naturalnie Gamma i Platinion działają rekrutacyjnie na uczelniach technicznych w Polsce, poinformował także Rey. Według 66% ankietowanych, studia w Wielkiej Brytanii będą po Brexicie mniej popularne niż obecnie, a optymizm w tej

KPMG: 9 na 10 firm deklaruje wdrożenie PPK w minimalnej wersji

dla pracowników po wsparcie techniczne. Przy wyborze instytucji finansowej dla 60% badanych firm najważniejszym kryterium wyboru jest jej doświadczenie w zarządzaniu funduszami na polskim rynku. Dla 58% firm bardzo ważna pozostaje dodatkowo efektywność instytucji finansowej w zarządzaniu aktywami

KPMG: IFRS 17 będzie miał większy wpływ na ubezpieczycieli, niż zakładano

zmian zarówno operacyjnych, jak i w obszarach technicznych, wynika z raportu KPMG International. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 2021 r.  "W momencie publikacji standardu, 4-letni termin wdrożenia mógł się wydawać dla większości firm ubezpieczeniowych niezwykle odległy, ale obecnie

Newag oczekuje ogłoszenia przetargów na ok. 15 EZT w najbliższym kwartale

zespołów trakcyjnych" - czytamy w raporcie kwartalnym. W segmencie lokomotyw elektrycznych Grupa zgłosiła wniosek o przystąpienie do dialogu technicznego dla prowadzonego przez PKP Intercity a dotyczącego dostaw nowych lokomotyw elektrycznych przeznaczonych do obsługi ruchu pasażerskiego. Ilość

MG wybrało 12 branż, które otrzymają wsparcie finansowe z UE

organizacje działające na rzecz przedsiębiorczości. "Szczegółowy zakres grup produktowych bądź usługowych w ramach każdej z branż doprecyzowany zostanie w trakcie konsultacji społecznych. Zostaną one przeprowadzone w trybie dialogu technicznego zgodnie z art. 31 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień

Protest w UPC. Nie chcą zostać "wyoutsourcingowani"

Spór zbiorowy w UPC Polska trwa od grudnia. Powodem są plany firmy, która 1 kwietnia br. chce przenieść do zewnętrznej spółki Ericsson 166 pracowników działu technicznego. "Wyoutsourcingowani" pracownicy mieliby otrzymać gwarancję zatrudnienia na okres 12 miesięcy - na dotychczasowych

Przegląd informacji ze spółek

: "Froggy Adventure" i "Dark Tower 2", poinformowała spółka. Mimo podjętych prób dialogu z Uniprom Metali - podmiotem odbierającym rudę boksytów wydobywana przez Bumech w Czarnogórze - spółka i jej podmiot zależny Bumech Crna Gora - celem zabezpieczenia swoich należności - podjęli

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

funkcjonalno-użytkowego - mając na względzie rodzaj robót budowlanych, a także nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień. Art. 31a. 1. Zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, może przeprowadzić dialog techniczny, zwracając się o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

postępowania o udzielenie zamówienia, może przeprowadzić dialog techniczny, zwracając się o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy

Instytut Biznesu: E-myto powinno poczekać na przejęcie przez państwowy zarząd

Krajowego Systemu Poboru Opłat warto rozważyć przesunięcie terminu przejęcia systemu KSPO przez GITD, tak aby zapewnić profesjonalne przygotowanie tego procesu – zarówno pod względem technicznym, jak i instytucjonalnym. Konieczne wydaje się także pilne rozpoczęcie szerokiego, merytorycznego dialogu na

Zmiana Prawa zamówień publicznych - czy na korzyść przedsiębiorcy?

. Dialog techniczny - nowe możliwości wsparcia zamawiającego Dialog techniczny wprowadzany jest między innymi w celu uzyskania przez zamawiających korzyści w zakresie udzielania innowacyjnych zamówień. Istotne znaczenia ma również przesłanka celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania posiadanych

Co trapi polską kolej? Oto najważniejsze zadania dla nowego szefa PKP. Łatwo nie będzie

- Do zarządu wracają kolejarze. W ubiegłych latach pojawiła się świeża krew w postaci osób, które znają się na finansach [np. były prezes Jakub Karnowski był wcześniej prezesem PKO TFI], ale stracono, niestety, wielu fachowców związanych z koleją, czy to od ruchu pociągów, czy od spraw technicznych

PKP Intercity ogłosiło przetargi na 12 EZT, modernizację 14 ED74 oraz 10 wagonów

wykonawcy muszą złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeśli będą spełniali określone warunki, zostaną zaproszeni do dialogu technicznego, a następnie do złożenia oferty, podano także. "Wybór wykonawcy ma nastąpić w drugiej połowie 2018 roku. Po podpisaniu umowy wykonawca będzie

Krzysztof Mamiński będzie pełnił obowiązki prezesa Przewozów Regionalnych

wyłonienia nowego zarządu w konkursie. Rada nadzorcza odwołała jednocześnie ze stanowiska Dariusza Liszewskiego, członka zarządu i dyrektora ds. eksploatacyjno-technicznych. Pełnił tę funkcję od 31 marca 2014 roku. Rezygnacja poprzedniego prezesa Poprzedni prezes PR, Tomasz Pasikowski, zrezygnował ze

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

równych zasadach. 7. Prowadzony dialog ma charakter poufny i może dotyczyć wszelkich aspektów zamówienia. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z dialogiem. Art. 60e. 1. Zamawiający prowadzi dialog do momentu, gdy jest w stanie określić, w

Złoty wciąż relatywnie mocny. Analiza Techniczna 03-07-2017

była pod silnym wpływem słów Mario Draghiego. Włoch skrzętnie wykorzystał ubiegłotygodniową konferencję na temat bankowości centralnej, by poprowadzić dialog z rynkami. Jego jastrzębie uwagi wywindowały kurs EUR/USD na tegoroczne maksima. Euro w zeszłym tygodniu umacniało się wobec większości głównych

Przegląd prasy

inwestycyjnych w CEE w 2018 r. była w Polsce --Prokurator przedstawił 2 pracownikom KGHM zarzuty korupcji w latach 2014-2016 --mBank podtrzymuje chęć wypłaty dywidendy za 2018 r., jest w dialogu z KNF --mBank liczy na wzrost wyniku z opłat i prowizji do 1 mld zł w 2019 roku --KIR rozliczył 155,7 mln

Braster podpisze finalną umowę z partnerem w Irlandii w najbliższych dniach 

Japonii, poinformował ISBnews prezes Brastera Marcin Halicki.  "W najbliższych dniach chcemy podpisać finalną umowę z naszym partnerem w Irlandii. Odbyliśmy tam pilotaże medyczne i techniczne. Przeszkoliliśmy naszego partnera, sprzedawców oraz wielu lekarzy z korzystania z naszego systemu

IS: Nierealizowanie napraw przez PKP Energetyka może oznaczać paraliż kolei

poinformowała opinię publiczną o usunięciu siedmiu z dwunastu zastrzeżeń, które podczas kontroli wykrył UTK. Pozostałe pięć zastrzeżeń PKP Energetyka zobligowała się do uzupełnienia do końca 2016 roku. "Po prywatyzacji spółka wdrożyła wiele rozwiązań systemowych i technicznych, które pozwoliły jej

Lotnisko w Masłowie ciągle bez dokumentacji. "Nie rezygnujemy"

bardzo porządnie - zanim napisali specyfikację, przeprowadzili tzw. dialog techniczny z potencjalnymi wykonawcami. Ale do samego przetargu nikt nie przystąpił, chociaż zwycięzca mógł podpisać umowę na 560 tys. zł. - Ogłosimy kolejny przetarg. Nie rezygnujemy z tego postępowania, bo dzięki temu dowiemy

PKP Intercity liczy, że przewiezie 39,2 mln pasażerów w całym 2017 r.

ogłosiła m.in. dialog techniczny przed zakupem lekkich lokomotyw manewrowych, przetarg na dostawę 55 wagonów i modernizację 355. Ruszył również nowy projekt wielofunkcyjnych wagonów COMBO o podwyższonym standardzie podróżowania" - zaznaczono w informacji. W I półroczu 2017 r. w ramach napraw

Serinus będzie starać się o dopuszczenie gazu z Moftinu do systemu przesyłu

od dialogu z krajowym operatorem, spółka będzie mogła usunąć niewielkie pozostałości wody po instalacji modułów. Obecnie nie ma żadnych innych przeszkód dla rozpoczęcia etapu pełnej produkcji, podkreślił Serinus. "Najnowszy harmonogram prac, przedstawiony przez spółkę realizującą kontrakt

Carsharing. W Krakowie można już współdzielić się autem

Krakowscy urzędnicy niedawno ogłosili, że będą budować system carsharingu, czyli sieci miejskich wypożyczalni samochodów, z których może skorzystać każdy kierowca. Kraków planuje rozpocząć budowę systemu od 40 stacji z ok. setką samochodów. Jest już po dialogu technicznym z kilkoma firmami

Orange Polska i Huawei uruchomiły w Gliwicach stację obsługującą technologię 5G

, porządkujących sprawy takie jak częstotliwości, normy elektromagnetyczne czy proces inwestycyjny. Jesteśmy gotowi na dialog z rządem i regulatorem rynku, dotyczący uregulowania tych kwestii" - powiedział prezes Orange Polska Jean-François Fallacher, cytowany w materiale. "Aktualnie prowadzone

PKP Intercity ogłosi przetarg na modernizację EZT serii ED74 na przełomie roku

pomiędzy Wrocławiem a Lublinem pociągi będą kursować w stałym takcie co 2 godziny. Ich bazą macierzystą będzie stolica woj. dolnośląskiego. "PKP Intercity w październiku i listopadzie przeprowadzi dialog techniczny, który określi m. in. szacowaną wartość zamówienia. Postępowanie przetargowe

Randstad: Zwiększenie zatrudnienia planuje 35% firm wobec 32% kwartał temu

zawodowego- to jest dość widoczne. Popyt na pracę jest duży - zdecydowanie więcej firm zamierza zatrudniać. Mamy rosnący problem luk kompetencyjnych i widać go wyraźnie i występuje ona w przypadku wykwalifikowanych stanowisk technicznych i robotniczych" - skomentował dyrektor Departamentu Dialogu

PKP analizuje możliwości wdrożenia big data w perspektywie 3 lat

nieruchomości. Ponadto rozpoczęliśmy dialog w kwestii projektu systemu kolejowej geodezji, czy medycyny pracy (na te projekty przewidujemy pozyskanie dotacji)" - wskazał Starzyk. Inne duże inicjatywy technologiczne kolejowej grupy w trakcie wdrażania obejmują obszar bezpieczeństwa (np. monitoring GPS

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz licytacji elektronicznej. 2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym, z uwzględnieniem postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w

Polskie firmy zbrojeniowe chcą walczyć o zamówienie warte 11 mld zł

tarczy przeciwlotniczej, czy systemy radarowe i zintegrować cały system. O szczegółach Dąbrowski na razie mówić nie chce. W poniedziałek w Ministerstwie Obrony Narodowej rozpoczyna się dialog techniczny, od którego rezultatów będzie zależało zaproszenie PGZ do złożenia oferty w przetargu, który ma być

Zamówienia na dostawy oraz usługi powtarzające się okresowo

wycenę, za pomocą dialogu technicznego , lub także poprzez wiedzę będącą w posiadaniu zamawiającego - o kosztach tego typu usług realizowanych na rzecz zamawiającego. Tak oszacowany przedmiot zamówienia będzie spełniał normę wyrażoną w przepisie art. 32 ust. 1 ustawy Pzp. Prawo zamówień publicznych

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

ust. 1a i 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 1a. W postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców sprecyzowania i dopracowania treści ofert oraz przedstawienia informacji dodatkowych, z tym że niedopuszczalne

WB Electronics ma porozumienie z Thales ws. budowy polskiego bezzałogowca

, skonstruowany i przetestowany, który spełnia europejskie cywilne i wojskowe kryteria zdatności do lotu. Został certyfikowany przez brytyjski Inspektorat Lotnictwa Wojskowego w ramach brytyjskiego ministerstwa obrony. Thales jest głównym wykonawcą systemu. Po trzech latach dialogu technicznego Inspektorat

Morawiecki: Konstytucja Biznesu to przełom w relacjach firmy-administracja

i Przedsiębiorców. "Zadaniem komisji będzie m.in. opiniowanie aktów prawnych istotnych dla działalności gospodarczej i wypracowywanie wspólnych rozwiązań. Komisja nie będzie powielać kompetencji Rady Dialogu Społecznego" - czytamy w komunikacie resortu. "W ramach tej Konstytucji

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

dokonywać niektórych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w szczególności prowadzić dialog, dodatkowo również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane. Art. 9a. 1. Wyznaczając terminy składania wniosków o dopuszczenie

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

wszelkich aspektów zamówienia. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony ujawnić informacji technicznych i handlowych związanych z dialogiem. Art. 60e. 1. Zamawiający prowadzi dialog do momentu, gdy jest w stanie określić, w wyniku porównania rozwiązań proponowanych przez wykonawców, jeżeli jest to

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

postępowania o udzielenie zamówienia, może przeprowadzić dialog techniczny, zwracając się o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy. 2. Dialog techniczny prowadzi się w

Przegląd informacji ze spółek

także trafić do Poczty Polskiej, z którą producent rozpoczyna dialog techniczny, poinformował prezes Karol Zarajczyk. PBG otrzymała z Sądu Upadłościowego w Poznaniu potwierdzenie uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu postępowania układowego. Tym samym z nazwy znika dopisek "w upadłości

PZL-Świdnik może utworzyć 2 tys. nowych miejsc pracy w ciągu 7 lat

ważnym elementem dla nas będzie następny przetarg, zapowiadany przez Ministerstwo Obrony Narodowej, na śmigłowiec bojowy. Resortowi zależy na przyspieszeniu tego postępowania, trwa już dialog techniczny. PZL-Świdnik weźmie udział również w tym postępowaniu" - podsumował prezes. PZL-Świdnik, firma

Przetarg na program obsługujący wybory prezydenckie już jest spóźniony?

zdecydowanie ułatwiają składanie takich zamówień. - Prawo przewiduje procedurę tzw. dialogu technicznego, w której zamawiający z wykonawcami negocjuje opis przedmiotu zamówienia - przypomina Ziembiński. - To wykonawcy przynoszą zamawiającemu swoje rozwiązania technologiczne, z których może on sobie wybrać

Przegląd informacji ze spółek

wynik netto w sprawozdaniu jednostkowym wynosi około 1 mld zł, podał Tauron. Orange Polska uzgodnił z Telefonią Dialog - spółką 100% zależną od Netii - warunki umowy na komercyjny dostęp do infrastruktury sieciowej FTTH posiadanej przez Telefonię Dialog, podał Orange. ES-System podtrzymuje

Jeżeli wymóg postawiony przez zamawiającego jest nierealny do spełnienia, to ta część procedury powinna być unieważniona

przeprowadzenie procedury konkurencyjnej było realne. Zamawiający ma możliwość skorzystania na przykład z instytucji dialogu technicznego - zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy Pzp. Niezgodność oferty z siwz Wykonawca składając ofertę, która okazuje się niezgodna z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem albo dialogu konkurencyjnego. Przepisy art. 13 ust. 2 oraz art. 52 ust. 3 stosuje się odpowiednio. Szukasz zlecenia dla swojej firmy? Znajdź przetarg w naszej bazie 2. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, podaje się: 1) dla robót budowlanych

Będzie konkurencja na śląskich torach. Województwo ogłosi przetarg

- Oświęcim. Aby rozwiać wszystkie wątpliwości, ogłoszono tzw. dialog techniczny, czyli serię spotkań z przewoźnikami, którzy byliby zainteresowani śląskim zamówieniem. Jak ustaliliśmy, nie było wielkiego poruszenia, bo województwo chce znaleźć przewoźników do raczej mało atrakcyjnych linii w regionie, ale

Proteon Pharmaceuticals rozmawia z inwestorem, rozważa debiut na NewConnect

stosunku do przychodów dają potencjał dźwigni operacyjnej" - wskazał członek zarządu.   Dastych dodał, że Proteon Pharmaceuticals nie wyklucza pozyskiwania merytorycznych partnerów międzynarodowych. "Prowadzimy dialogi techniczne

Polaczek z PiS: Nowy rząd musi priorytetowo zająć się poborem opłat na drogach

zarządcami autostrad. Ministerstwo powinno dążyć do dialogu i porozumienia, które pozwoli ujednolicić sieć autostrad" - dodał poseł. Po wakacjach 2014 r. Donald Tusk zapowiadał wdrożenie e-myta i jego pierwsze testy na drogach do tegorocznych urlopów. W marcu 2015 r. rząd Ewy Kopacz zapowiedział

Weszła w życie nowelizacja Prawa zamówień publicznych

się wyroku (art. 24 ust. 1 pkt 11 Pzp). Jak informuje Urząd Zamówień Publicznych przesłanki wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 Prawo zamówień publicznych nie mają jednakże zastosowania do zamówień sektorowych (art. 133 ust. 3 Pzp). Dialog techniczny, kolejne przesłanki wykluczenia wykonawcy

Drogowcy zażyczyli sobie samochód. I to nie byle jaki

biletu metropolitarnego. To projekt Urzędu Marszałkowskiego, ale zaangażowane są w niego również Bydgoszcz i Toruń. Jego koordynatorem jest bydgoski Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Urzędnicy rozpoczynają właśnie tzw. dialog techniczny z firmami, które byłyby zainteresowane przyjęciem

Przegląd prasy

przeprowadzone przez Tauron w segmencie Wytwarzanie wykazały konieczność utworzenia odpisów wysokości około 1 mld zł na poziomie jednostkowym. Przewidywany wpływ tych odpisów na wynik netto w sprawozdaniu jednostkowym wynosi około 1 mld zł, podał Tauron. Orange Polska uzgodnił z Telefonią Dialog

Protesty przeciwko linii 400 kV. Decyzja PSE, która dzieli Polaków

. Specjalistów od planowania przestrzennego i energetyków. Jesteśmy otwarci na dialog i przekonujące argumenty. Chodzi o uzyskanie rzetelnych odpowiedzi. Na razie projektowanie w Polsce linii wysokiego napięcia wygląda w ten sposób, że tam, gdzie przyjdzie większy tłum, to przesuwamy linie drugiej stronie. W tej

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub partnerstwa innowacyjnego. Przepisów art. 55 i art. 60b nie stosuje się. 2

Nabino: Budowa oprogramowania wyborczego od podstaw to błąd

obywatelski obowiązek i chcemy traktować nasz potencjalny udział w przedsięwzięciu jako działanie o charakterze czysto społecznym - deklaruje Cetler. - Jesteśmy w pełni otwarci na dialog z wyszczególnionymi przez KBW uczelniami. Możemy zaprezentować techniczne możliwości działania systemu wyborczego

Aspekty środowiskowe w zamówieniach publicznych

negocjacyjne i dialogu konkurencyjnego, choć wymagają od zamawiającego spełnienia określonych przesłanek wymienionych w ustawie Prawo zamówień publicznych, to mogą okazać się bardziej odpowiednie. Dzięki bowiem prowadzonym z wykonawcami negocjacjom zamawiający może doprecyzować swoje wymagania co do przedmiotu

W Polsce brakuje pracowników. Firmy walczą o nich m.in. podwyżkami

więcej niż konkurencja - mówi "Wyborczej" Grzegorz Baczewski, dyrektor departamentu pracy, dialogu i spraw społecznych w Konfederacji Lewiatan. Potwierdzają to statystyki. Ostatnio płace rosną mimo deflacji, czyli spadku cen towarów i usług. To niekoniecznie dobra wiadomość dla przedsiębiorców

Przegląd informacji ze spółek

zgłosiło się do przetargu PKN Orlen na wykonanie koncepcji  technicznej projektu budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku, poinformowała spółka. Łączna moc inwestycji może wynieść nawet 1200 MW, przypomniano. PKN Orlen przydzielił 2 mln obligacji serii C 689 inwestorom, a średnia stopa redukcji

Komisja Europejska planuje modernizację podatku VAT w UE

związane z podatkiem VAT kosztują państwa członkowskie i podatników około 50 mld euro rocznie. Jednocześnie małe firmy ponoszą bardzo wysokie koszty obciążeń administracyjnych, a system poboru podatku VAT boryka się z wyzwaniem, jakie stanowią dla niego innowacje techniczne. Komisja zaproponowała już