technicznej projektu

Roboty zamienne - wystarczy kosztorys powykonawczy czy należy sporządzić również aneks?

Na podstawie zawartej umowy o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej.

Energooszczędne domy przyszłości

Miesięcznik "Murator" rozstrzygnął właśnie konkurs architektoniczny na "Dom Dostępny", który spełnia wymogi techniczne i energetyczne mające obowiązywać od... 2021 r. Prezentujemy trzy najlepsze projekty spośród 64, które zgłosiły do tego konkursu zespoły architektów

Prokuratura: Śledztwo w sprawie Transtronika

Chodzi o unijny projekt "Transgraniczny mechatronik". W skrócie nauczyciele nazywają go "transtronikiem". W całe przedsięwzięcie zaangażowane są dwie placówki: Zespół Szkół Technicznych oraz Bildungszentrum we Frankfurcie nad Odrą. Projekt szkoleniowy miał trwać trzy lata, a

Senat wprowadził ograniczenia co do postępowania legalizacyjnego ws. samowoli

, dopuszczają możliwość utrwalania projektu technicznego w formie elektronicznej. Celem nowelizacji jest uproszczenie i przyśpieszenie procesu inwestycyjnego w budownictwie. Zgodnie z nowymi przepisami, projekt techniczny będzie mógł być wykonany po uzyskaniu pozwolenia na budowę, ale przed rozpoczęciem prac

Czy dostawę oprogramowania i usługę szkoleniową dotyczącą tego programu należy szacować łącznie?

Czy dostawę oprogramowania i usługę szkoleniową dotyczącą tego programu należy szacować łącznie?

Pytanie:  Zamawiający realizuje projekt finansowany ze środków UE. W projekcie zaplanowano zakup usługi wsparcia technicznego dla specjalistycznego oprogramowania ANSYS dla jednej jednostki organizacyjnej zamawiającego oraz kursy ANSYS dla innej jednostki. Obie usługi można zrealizować

Sejm za poprawką do ustawy prawo budowlane

prawo budowlane ma przyśpieszyć i uprościć proces inwestycyjny w budownictwie. Zgodnie z nowymi przepisami, projekt techniczny będzie mógł być wykonany po uzyskaniu pozwolenia na budowę, ale przed rozpoczęciem prac budowlanych. Nowelizacja ogranicza liczbę dokumentów, niezbędnych przy składaniu

MR: Nowela prawa budowlanego umożliwi przyśpieszenie procesu inwestycyjnego

przy zmianie sposobu ich użytkowania.  "Obecnie organ, który wydaje pozwolenie na budowę, nie weryfikuje projektu pod kątem technicznym, a jedynie sprawdza kompletność dokumentów. Projekt techniczny, który stanowi około 35 procent całej dokumentacji, często zmienia się on w procesie

Energa: Prace nad konwersją projektu Ostrołęka C są na wstępnym etapie

Warszawa, 30.07.2020 (ISBnews) - Projekt Ostrołęka C jest na wstępnym etapie, jeśli chodzi o techniczny aspekt konwersji na projekt gazowy, poinformował wiceprezes Energi Dominik Wadecki. "Trwają prace nad przygotowaniem nowej umowy wspólników. W wymiarze technicznym projekt jest na

MI: Filar techniczny IV pakietu kolejowego trafił do konsultacji publicznych

również badanie zgodności z siecią oraz krajowymi przepisami technicznymi w procesie wydawanie przez Agencję zezwolenia na wprowadzenie pojazdu do obrotu, dodano. Projekt ustawy powstał w ścisłej współpracy Ministerstwa Infrastruktury z zainteresowanymi podmiotami rynku kolejowego, które czynnie

PKN Orlen ogłosił postępowanie na projekt morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku

Warszawa, 13.01.2020 (ISBnews) - PKN Orlen rozpoczął proces wyboru projektanta morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku, podała spółka. W ramach postępowania wyłoniony zostanie doradca techniczny, który przygotuje wstępny projekt morskiej farmy wiatrowej, projekt budowlany, analizy produktywności

Rząd przyjął nowelę Prawa budowlanego upraszczając proces inwestycyjno-budowlany

rozwiązania techniczne i materiałowe), - projektu technicznego (opis konstrukcji, instalacji, charakterystyka energetyczna), podano w materiale. "Osoby budujące będą składać mniej dokumentów. Dotyczyć to będzie etapu składania wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie. Po

MR: Nowelizacja prawa budowlanego trafi do podpisu prezydenta

wydaje pozwolenie na budowę, nie weryfikuje projektu budowlanego pod kątem technicznym, a jedynie sprawdza kompletność dokumentów. Projekt techniczny, który stanowi około 35% całej dokumentacji, to szczególne warunki techniczne i bardzo szczegółowe opisy dla danego obiektu budowlanego. Często zmienia się

KIGEiT: Projekt resortu ws. zmiany zasad sieci 5G wymaga ponownych konsultacji

Warszawa, 21.04.2020 (ISBnews) - Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) ocenia, że przyjęty przez Ministerstwo Cyfryzacji projekt w sprawie minimalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz metod, jakie przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani stosować w celu

Microsoft, Operator Chmury Krajowej, T-Mobile oferują platformę zdalnej nauki

zapotrzebowanie szkół, uczelni i edukatorów na narzędzia do nauczania zdalnego, konkretną techniczną wiedzę oraz scenariusze prowadzenia zajęć online, postanowiły udzielić technicznego i merytorycznego wsparcia placówkom edukacyjnym i nauczycielom" - czytamy w komunikacie. Wspólny projekt zakłada

MFiPR: Sześć projektów otrzymało łącznie ok. 722 mln zł dofinansowania z POIiŚ

podpisano umowy na dofinansowanie projektów: 'Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu'. Całkowita wartość projektu to 118,29 mln zł, a dofinansowanie z UE wyniesie 57,6 mln zł. 'Poprawa dostępu do Portu w Szczecinie w rejonie Kanału

MFPR: Polsko-norweskie projekty otrzymają zostaną dofinansowane kwotą 156 mln zł

polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, cytowana w komunikacie. W konkursie GRIEG naukowcy złożyli 305 wniosków na łączną kwotę ponad 1,6 miliarda złotych. Eksperci wybrali 28 projektów: 12 z zakresu nauk ścisłych i technicznych oraz po 8 z zakresu nauk o życiu i nauk humanistycznych

Rząd przyjął nowelizację ws. uproszczenia procesu inwestycyjno-budowlanego

techniczne i materiałowe), §  projektu technicznego (opis konstrukcji, instalacji, charakterystyka energetyczna), - osoby budujące będą składać mniej dokumentów. Dotyczyć to będzie etapu składania wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie. Po zmianach, do wniosku trzeba będzie dołączać

Konsorcjum Vigo otrzymało 14,57 mln zł dofinansowania z NCBR

Warszawa, 03.12.2019 (ISBnews) - Konsorcjum Vigo System (lider) i Wojskowej Akademii Technicznej podpisało z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) umowę o dofinansowanie projektu badawczego pt: "Sensory dla przemysłu 4.0 i IoT" w ramach konkursu "Ścieżka dla Mazowsza" kwotą

Rząd przyjął projekt noweli o transporcie kolejowym w zakresie notyfikacji

Warszawa, 07.08.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym, dot. wdrożenia dyrektywy unijnej w zakresie jednostek notyfikowanych i wyznaczonych, która stanowi element tzw. filaru technicznego IV pakietu kolejowego, podało Centrum Informacyjne Rządu

Rząd przyjął nowelizację umożliwiającą kontrole drogowe w mobilnych stacjach

Warszawa, 07.05.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym, przedłożony przez ministra infrastruktury. Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnej dyrektywy w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej

NCBR rozpoczęło nabór w XI konkursie programu Lider o budżecie 100 mln zł

-inżynieryjnych, a co za tym idzie wzmocnieniu uległa pozycja uczelni technicznych jako miejsc, w których prowadzone są badania w ramach programu. Najlepiej oceniony został projekt innowacyjnej lekarki z Warszawy dr n. med. Elizy Głodkowskiej-Mrówki, która we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym

PKN Orlen:W przetargu na koncepcję dot. morskich farm zgłosiło się ponad 20 firm

Warszawa, 10.05.2018 (ISBnews) - Ponad 20 firm zgłosiło się do przetargu PKN Orlen na wykonanie koncepcji  technicznej projektu budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku, poinformowała spółka. Łączna moc inwestycji może wynieść nawet 1200 MW, przypomniano. "Koncepcja techniczna

MK: Konsultacje rozporządzeń ws. prosumentów i spółdzielni energet. do 29 V

: - projekt rozporządzenia ministra klimatu w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączenia oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym, - projekt rozporządzenia ministra klimatu w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń

Spółki Orlenu i Energi wspólnie zrealizują zamówienia w obszarze energetyki

Warszawa, 28.07.2020 (ISBnews) - Orlen Projekt i Energa Invest - spółki z grupy kapitałowej Orlen, należące do PKN Orlen i Energi - w ramach zawartej umowy ramowej, wspólnie realizują zamówienia m.in. z zakresu energetyki, podał PKN Orlen. Jednym z nich jest opracowanie koncepcji

Games Operators złożył prospekt emisyjny do KNF

gier. Angażuje się w projekty na różnych etapach rozwoju – od etapu koncepcji po niemal gotowe produkcje. Oferuje wsparcie merytoryczne i techniczne, które zapewnia developerski zespół spółki – Jutsu Games, odpowiedzialny za grę 911 Operator. Inwestorem spółki jest giełdowy PlayWay

Gaz-System:Ruszyły konsultacje ws. projektu zdolności przyrostowej Polska-Czechy

, podano także. "Opracowany dokument konsultacyjny zawiera m.in. opis projektu zdolności przyrostowej, w tym proponowane rozwiązanie techniczne, oszacowanie kosztów, wstępny harmonogram, poziom oferty dla produktu z zakresu zdolności powiązanej oraz ogólne zasady i warunki udziału i uzyskania

MIiR: KSRM przyjął tzw. pakiet wolnościowy w prawie budowlanym

rozwiązania techniczne i materiałowe) i projektu technicznego (opis konstrukcji, instalacji, charakterystyka energetyczna). Projekt techniczny będzie trzeba złożyć w urzędzie razem z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszeniem zakończenia robót, czytamy dalej. "Likwidujemy absurdy

PZPO, TÜV Rheinland ruszają z projektem certyfikatu oponiarskiego dla warsztatów

Warszawa, 11.03.2019 (ISBnews) - Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego (PZPO) wraz z TÜV Rheinland rozpoczyna projekt certyfikatu oponiarskiego ogólnodostępnego dla wszystkich warsztatów, poinformował dyrektor generalny PZPO Piotr Sarnecki. "W Polsce jest ok. 13 tysięcy serwisów

Enea i Energa zawiesiły finansowanie projektu Ostrołęka C

połączeniu z trudnością pozyskania zewnętrznego finansowania. Zmienne warunki wymagają przeprowadzenia szeregu dalszych analiz w tym parametrów technicznych oraz ekonomicznych" - czytamy w komunikacie. Istotnymi okolicznościami znacząco wpływającymi na decyzję o zawieszeniu finansowania projektu

Sescom ma pozytywną rekomendację NCBR dot. 2,2 mln zł dofinansowania

Warszawa, 02.08.2019 (ISBnews) - Sescom otrzymał rekomendację Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) dotyczącą dofinansowania dla projektu "Platforma Business Intelligence firmy Sescom do inteligentnego zarządzania nieruchomościami i oszczędzania energii" na kwotę 2 199 575 zł w

Polskie LNG przekazało teren wykonawcy rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu

Warszawa, 01.07.2020 (ISBnews) - Polskie LNG przekazało wykonawcy (konsorcjum PORR i TGE) część terenu Terminalu LNG w Świnoujściu, na potrzeby organizacji zaplecza budowy dla Projektu SCV, podał Gaz-System. Spółka deklaruje, że pomimo pandemii koronawirusa termin realizacji I etapu rozbudowy

Ekopark rozpocznie projekt o wartości 12,5 mln zł do końca września br.

Warszawa, 11.08.2020 (ISBnews) - Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Ekopark, pomimo spowodowanego przez pandemię koronawirusa opóźnienia w rozpoczęciu realizacji kilku dużych zleceń, planuje rozpocząć swój największy projekt, o wartości 12,5 mln zł netto, do końca września 2020 r., podała

KE zaprasza do składania wniosków dot. nowowczesnych technologii niskoemisyjnych

innowacyjnego, dojrzałości finansowej i technicznej oraz potencjału w zakresie zwiększania skali i opłacalności. Termin składania wniosków upływa 29 października 2020 r. Projekty można zgłaszać za pośrednictwem unijnego portalu dotyczącego finansowania i przetargów. Celem funduszu innowacyjnego jest

Plaza Centers: Kwota sprzedaży centrum handlowego w Belgradzie to 830 tys. euro

otrzymała opracowany przez firmę doradczą przegląd techniczny, w którym szczegółowo opisano proponowane do realizacji inwestycje w ramach projektu. Po zawarciu ugody wszelkie prawa i/lub roszczenia i/lub żądania, jakie nabywca może mieć wobec spółki i/lub jej podmiotów powiązanych w odniesieniu do aneksu do

PGE otrzymała pozwolenie środowiskowe dla morskich farm wiatrowych Baltica

spółka. Wydanie decyzji daje PGE zielone światło do rozpoczęcia prac nad projektem technicznym dla obu farm. Pierwsza energia elektryczna wyprodukowana  z farm na Bałtyku może popłynąć w 2026 roku. "Poprzez dywersyfikację źródeł energii i nasze inwestycje m.in. w morskie farmy wiatrowe Polska

Jacek Lech został powołany na prezesa Mostostalu Kraków z Grupy Budimex

Stalowych w Kleszczowie, utworzenie działu odpowiedzialnego za realizacje w branży gazociągów przesyłowych oraz własnego działu projektowo-technicznego odpowiedzialnego za opracowanie projektów na wszystkich etapach. Rok 2019 spółka zakończyła przychodami ze sprzedaży na poziomie powyżej 400 mln zł

Dekpol ma umowę na budowę bazy logistycznej dla Express Car Rental

Warszawa, 12.11.2019 (ISBnews) - Dekpol podpisał umowę na budowę bazy logistycznej dla firmy Express Car Rental w Gdańsku, podała spółka. "Dekpol, jako generalny wykonawca inwestycji, będzie odpowiedzialny za powstanie bazy logistycznej Express Car Rental. Projekt zakłada budowę

PGE ma warunki przyłączenia dla projektu Elektrowni Wiatrowej Baltica-1

Warszawa, 08.06.2020 (ISBnews) - Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) wydały na wniosek spółki projektowej Elektrownia Wiatrowa Baltica - 1, należącej do Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), warunki przyłączenia dla projektu morskiej farmy wiatrowej o mocy 896 MW, podała grupa. Techniczne

PSPA i TÜV SÜD Polska podpisały porozumienie o współpracy w obszarze wodoru

, certyfikacji i ekspertyz technicznych, a także projektów legislacyjnych w obszarze elektromobilności i ogniw paliwowych, poinformowano w komunikacie. Umowę w formie zdalnej podpisali prezes SÜD Polska Mieczysław Obiedziński i dyrektor zarządzający PSPA Maciej Mazur. "Doświadczenie ekspertów

Nomad Electric ma umowy na budowę 13 elektrowni PV na terenie całego kraju

kompleksowo wdraża projekty fotowoltaiczne w formule EPC (engineering, procurement, construction), czyli od etapu projektowania, przez dostawę komponentów, aż po budowę. Drugim obszarem działań Nomad Electric są usługi O&M (operations and maintenance). Obejmują one serwis techniczny i administracyjny dla

Energa zrealizuje projekt wodorowy mogący wpłynąć na efektywność OZE

, instalacje tego typu pojawią się w kolejnych obiektach, podkreślono. "Celem projektu jest opracowanie i konstrukcja układu wytwarzającego wodór z użyciem pary technicznej - power-to-gas (P2G). Taka instalacja może być kluczowym elementem układów do magazynowania energii, z wykorzystaniem nadmiarowej

Budimex ukończył biurowiec TDT z częścią hotelową w Warszawie

szczególną uwagę zasługują ciekawe rozwiązania zastosowane podczas realizacji inwestycji, wśród nich m.in. wykorzystanie betonu architektonicznego. Podczas gdy standardowo, elementy z betonu podlegają dalszemu wykończeniu, w przypadku obiektu Transportowego Dozoru Technicznego, projekt zakładał, iż ściany

Rząd planuje przyjąć projekt ustawy dot. morskich farm wiatrowych w I kw. 2020

, dopasowanego do jej uwarunkowań technicznych i ekonomicznych, a także wprowadzenie szeregu usprawnień w zakresie procedur administracyjnych w zakresie wydawania decyzji koniecznych dla realizacji projektów" - czytamy w informacji. Jednocześnie zwrócono uwagę, że niecelowe jest powtarzanie regulacji

J.W. Construction ma przedwst. umowy na sprzedaż 2 nieruchomości za 27,8 mln zł

Warszawa, 02.06.2020 (ISBnews) - J.W. Construction Holding zawarł z 7R Projekt 36 umowę przedwstępną sprzedaży oraz przedwstępną do warunkowej umowy sprzedaży dwóch nieruchomości w Szczecinie o łącznej wartości 27,84 mln zł netto, podała spółka. Nieruchomości położone w Szczecinie w rejonie

Konsorcjum Budimeksu i KZN Rail ma umowę na zaplecze Kolei Małopolskich

Warszawa, 08.07.2020 (ISBnews) - Konsorcjum firm Budimex i KZN Rail podpisało umowę z Kolejami Małopolskimi na budowę i wyposażenie zaplecza technicznego do obsługi taboru kolejowego w Krakowie, podał Budimex. Termin realizacji zaplanowano na 18 miesięcy od dnia podpisania kontraktu. "

PKN Orlen ma umowę z firmą Fluor na doradztwo przy rozbudowie kompleksu olefin

Warszawa, 27.11.2019 (ISBnews) - PKN Orlen podpisał umowę z firmą Fluor na usługę doradztwa technicznego i zarządzania projektem rozbudowy kompleksu olefin w Płocku w formule PMC+ (Project Management Contractor), podała spółka. Ma to pozwolić optymalnie przygotować się do realizacji

PKN Orlen rozpoczął badanie dna Bałtyku na terenie przyszłej farmy wiatrowej

Warszawa, 29.10.2019 (ISBnews) - Z portu w Gdańsku wypłynął statek, który zbada parametry geologiczne dna Bałtyku na terenie koncesji morskiej farmy wiatrowej PKN Orlen, podała spółka. Na bazie pozyskanych informacji koncern przygotuje wstępny projekt techniczny morskiej farmy wiatrowej

Oferta Elektrotimu warta 10,65 mln zł wybrana w przetargu Taurona

dniu 16.10.2019r. od Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie informację o wyborze Elektrotim S.A. jako wykonawcy zadania nr 2 w postępowaniu przetargowym na realizację projektu pn. 'Rozbudowa infrastruktury technicznej Systemu Łączności Dyspozytorskiej na obszarze Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w

Emitel przeprowadził drugi etap refarmingu pasma 700 MHz

. "Przygotowania i realizacja projektu prowadzone były przez wiele miesięcy. Ostatnio tak złożone technicznie przedsięwzięcie nasi specjaliści zrealizowali 10 lat temu, kiedy zmieniany był standard nadawania telewizji z analogowego na cyfrowy. Jestem dumny z naszych inżynierów i specjalistów

Prezydent podpisał ustawę dot. przebudowy i finansowania sił zbrojnych

Warszawa, 13.12.2018 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał projekt ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zakładający m.in. wydłużenie z 10 do 15 lat okresu planistycznego przy określaniu szczegółowych

MIR: Trzy wnioski z Polski otrzymały wsparcie z CEF w wysokości 6,6 mln euro

zgłoszony przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. 2. Studium wykonalności wraz z dokumentacją techniczną inteligentnego systemu zarządzania ruchem drogowym w Porcie Gdynia - projekt zgłoszony przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. 3. Rozbudowa i modernizacja węzłów sieci bazowej w Porcie

Lotos Lab i Lotos Kolej realizują projekt budowy dwóch lokomotyw hybrydowych

; "Obecnie prowadzone są analizy, które mają doprowadzić do opracowania najbardziej optymalnego kształtu technicznego i finansowego projektu. W przypadku potwierdzenia założeń technicznych i ekonomicznych projekt będzie można rozszerzyć na większą skalę" - powiedział wiceprezes Grupy Lotos

Mostostal Zabrze ma zlecenie offshore od MH Wirth warte szac. 19,7 mln zł netto

wież wiertniczych to nie tylko dostawy konstrukcji stalowych, rur czy blach pod zabudowę, ale także tworzenie dokumentacji wykonawczej. Z każdym kolejnym projektem udowadniamy, że jesteśmy firmą z solidnym zapleczem technicznym i kadrowym, dzięki czemu zdobywamy referencje od najbardziej wymagających

Grupa Lotos przesunęła termin gotowości do rozruchu DCU w Proj. EFRA o 30 dni

Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Lotos Asfalt, spółka zależna Grupy Lotos, podpisała z generalnym wykonawcą Projektu EFRA, firmą Kinetics Technology (KT), aneks do umowy na projektowanie techniczne, dostawy oraz budowę Kompleksu Koksowania (DCU) wraz z instalacjami towarzyszącymi) oraz Kompleksu

Huawei liczy, że Polska wprowadzi rozwiązania budowy sieci podobne do Niemczech

Warszawa, 12.08.2020 (ISBnews) - Huawei ocenia, że przygotowany przez niemieckie organy dokument warunków technicznych, jakie muszą spełnić m.in. dostawcy sprzętu telekomunikacyjnego, aby zostać dopuszczonymi do budowy sieci jest oparty na jasnych kryteriach i jednakowych dla wszystkich zasadach

Portfel zamówień Torpolu ma obecnie wartość ok. 3,75 mld zł

projekty infrastrukturalne na rynku tramwajowym w Polsce. Grupa będzie koncentrować się na selektywnym wyborze rentownych projektów, również w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne, których realizacja będzie odbywać się z wykorzystaniem własnej doświadczonej kadry inżynieryjno-technicznej i posiadanego

PGE EO będzie monitorować łopaty wiatraków przy użyciu technik laserowych

Warszawa, 04.12.2019 (ISBnews) - PGE Energia Odnawialna (PGE EO) - spółka z Grupy PGE - uruchomiła pionierski projekt badawczo-rozwojowy, który dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technik laserowych umożliwi ocenę stanu technicznego łopat turbin wiatrowych, podała spółka. Projekt jest realizowany

Grupa PKO BP rusza z platformą Automarket, liczy na 4-cyfrową sprzedaż aut w br.

chcieliśmy nimi zainteresować klientów zarówno naszego banku, jak i nowych klientów" - powiedział Pach w rozmowie z ISBnews. "Rok 2020 chcielibyśmy zamknąć 4-cyfrową liczbą sprzedanych pojazdów. Mamy jeszcze jeden duży projekt leasingowy, ale potrzebujemy kilku miesięcy na jego wdrożenie. Liczę

Grupa Azoty zapowiada znaczący wzrost nakładów inwestycyjnych w latach 2020-2022

efektywności, modernizacje instalacji produkcyjnych i infrastruktury technicznej oraz projekty informatyczne, łączna kwota ok. 200 mln zł, wymieniono. Po 2022 roku planowana wartość inwestycji powróci do poziomu ok. 1 mld zł, zastrzegła spółka. Jednocześnie Grupa Azoty poinformowała, że nie

PKP PLK mają umowę o 211 mln zł dofinansowania zakupów pojazdów technicznych

Warszawa, 28.09.2018 (ISBnews) - Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) podpisało z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PKP PLK) jako beneficjentem umowę na 211 mln zł dofinansowania zakupu specjalistycznego sprzętu technicznego, podały PLK. Wartość całego projektu to 250 mln zł netto

PGE Obrót oferuje pakiet usług technicznych dla przedsiębiorstw

względzie i konkretne inwestycje. Klient, który skorzysta z oferty, otrzyma konkretny projekt techniczny (w tym również gotowe rozwiązania od wykona­nia takiego projektu, poprzez uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń, aż po realizację robót budowlanych i serwisowanie urządzeń) uwzględniający

PKN Orlen: Na budynku Orlen Projekt zamontowano instalację fotowoltaiczną

Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - Na budynku Orlen Projekt - spółki zależnej PKN Orlen - w Płocku zamontowana została mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy blisko 50 kWp, podała spółka. To największa mikroinstalacja fotowoltaiczna w Grupie Orlen. Instalacja umożliwi Orlen Projekt zmniejszenie do

Przegląd informacji ze spółek

(NCBR). Wśród dofinansowanych firm są m.in.: Moonlit, Artifex Mundi (dwa projekty), Carbon Studio (dwa projekty), T-Bull, Boombit, Techland i Klabater. Konsorcjum firm Budimex i KZN Rail podpisało umowę z Kolejami Małopolskimi na budowę i wyposażenie zaplecza technicznego do obsługi taboru kolejowego

CD Projekt RED będzie współpracował z Digital Scapes rozwijając Cyberpunk 2077

Warszawa, 09.10.2018 (ISBnews) - CD Projekt RED – spółka z grupy CD Projektu - nawiązał strategiczną współpracę z kanadyjskim studiem deweloperskim Digital Scapes, której celem jest dalszy rozwój produkcji Cyberpunk 2077, podała spółka. "Cyberpunk 2077 to najambitniejszy projekt w

Scope Fluidics chce warunkowo rozszerzyć model rozwoju realizowanych projektów

projektu (poza PCR|ONE oraz BacterOMIC) polegałyby na merytorycznym i technicznym opisie rozwiązania, wskazaniu jego unikalności, analizie konkurencyjnej, analizie potencjału IP oraz opracowaniu całościowego harmonogramu i budżetu projektu. Zarząd informował już wcześniej, że intencją spółki jest

ML System ma umowę o strategicznej współpracy z Guardian Glass

Warszawa, 01.07.2020 (ISBnews) - ML System podpisał umowę o strategicznej współpracy z Guardian Glass, dzięki czemu produkty ML System będą oferowane w sieci sprzedaży partnera na całym świecie, podała spółka. "Współpraca pozwoli na stworzenie symbiozy produktowej i koordynację projektów

Rząd chce, by Agencja Żeglugi Powietrznej mogła nabywać akcje, powoływać spółki

świadczących usługi na rzecz bezzałogowych statków powietrznych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych przez Radę Ministrów zaplanowane jest na II kwartał

MFPR: Wnioski o wsparcie inwestycji B+R będą przyjmowane do końca VI

służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Przedmiotem dofinansowania mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu

PGE: 13 podmiotów zainteresowanych projektem budowy morskich farm wiatrowych

technicznych i kontraktowaniu wykonawców, a także dzielić się know-how w tym zakresie z PGE, wskazano również. „Morskie farmy wiatrowe są jedną ze strategicznych opcji rozwoju Grupy PGE po 2020 r. W obecnej fazie projektu pozyskiwane są niezbędne zgody środowiskowe, prowadzone są badania wietrzności

Sejm skierował projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych do prac w Komisji

Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Sejm skierował  projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych, zakładający wprowadzenie rozwiązań, zapewniających obywatelom i przedsiębiorcom załatwienie sprawy urzędowej bez konieczności wychodzenia z domu czy miejsca pracy, do dalszych prac w Komisji

Wolf Theiss: Zasada 10h może być zmieniona w tym roku, pomoże orzeczenie TSUE

Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w tej sprawie, uważa Konrad Kosicki, który w warszawskim biurze Wolf Theiss kieruje Zespołem Energii. "Zasada bliskości w zasadzie uniemożliwiła realizację jakichkolwiek nowych projektów. Doprowadziło to do niezamierzonych i nieefektywnych zmian w rozwoju OZE

Rząd przyjął projekt ustawy o systemach homologacji typu UE

Warszawa, 18.02.2020 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach, przedłożony przez ministra infrastruktury, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR

Gaz-System będzie współpracować z Subsea Engineering Associates przy Baltic Pipe

Warszawa, 14.11.2017 (ISBnews) - Gaz-System będzie współpracować z australijską firmą Subsea Engineering Associates Pty Ltd (SEA) przy realizacji podmorskiej części projektu Baltic Pipe, podała spółka. SEA odpowiadać będzie za nadzór techniczny, wsparcie planowania i zarządzanie ryzykiem. "

innogy Stoen Operator zrealizuje projekt z zakresu smart grid w Warszawie

, realizacja projektu pozwoli na zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej o ponad 129 GJ, tj. równowartość rocznego zużycia energii w 12 gospodarstwach domowych. "Rozwiązania techniczne smart grid powinny wspierać realizację strategii przedsiębiorstwa w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i

PKN Orlen ogłosił przetarg na koncepcję morskich farm wiatr. o mocy do 1 200 MW

Warszawa, 22.03.2018 (ISBnews) - PKN Orlen ogłosił postępowanie przetargowe na zakup wstępnej koncepcji technicznej, która określi możliwości przygotowania i realizacji projektu budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku, podała spółka. W ramach posiadanej koncesji maksymalna moc farm to 1 200 MW

Grupa PGNiG wspiera edukację dzieci w okresie pandemii

Warszawa, 30.03.2020 (ISBnews) - Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza została wyłącznym sponsorem programu „Szkoła z TVP" - projektu, który ułatwi uczniom kontynuowanie nauki w trakcie epidemii koronawirusa, podała spółka. "Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak ogromnym

Prezes PKN Orlen: Zawieszenie finansowania Ostrołęki C to słuszna decyzja

Warszawa, 14.02.2020 (ISBnews) - PKN Orlen ocenia, że decyzja o zawieszeniu przez Energę i Eneę finansowania projektu Ostrołęka C jest słuszna, poinformował prezes Daniel Obajtek. "Spółki Energa i Enea podjęły słuszną decyzję biznesową. Przyjmujemy ją z zadowoleniem. Jako podmiot

PGNiG: Nabór do konkursu INGA przedłużony do 9 X, budżet wynosi 311 mln zł

nowatorskich projektów z sektora gazownictwa wynosi 311 mln zł. Inicjatywę realizują Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), PGNiG oraz Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System. Zakres tematyczny przedsięwzięcia obejmuje takie obszary jak poszukiwanie, wydobycie węglowodorów oraz produkcja paliw gazowych

MIB ma projekt rozporządzenia dot. zwiększenia prędkości na kolei do 250 km/h

Warszawa, 28.12.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (MIB) skierowało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. Potrzeba zmiany przedmiotowego

Software Development Academy z Bankiem Pekao tworzy Pekao TechLab

branży IT. Program zakłada czteromiesięczny kurs programowania finansowany przez Bank. Po jego zakończeniu uczestnicy projektu będą mieli możliwość zatrudnienia w Centrum IT" – czytamy w komunikacie. W programie mogą wziąć udział osoby, które mają wykształcenie wyższe techniczne lub są w

PG Dutch i Marvipol Logistics wnioskują do UOKiK ws. wspólnego przedsiębiorcy

Warszawa, 04.06.2019 (ISBnews) - PG Dutch Holding I B.V., Marvipol Logistics, Hermes Platinum i Hermes Logistics złożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek ws. utworzenia wspólnego przedsiębiorcy w celu realizacji wspólnego projektu, polegającego na budowie

Rząd przyjął nowelizację ustawy dot. przebudowy i finansowania sił zbrojnych

Warszawa, 18.09.2018 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). W projekcie ustawy przewidziano wydłużenie z 10 do 15 lat okresu

Enea Operator opracuje system szkolenia wykorzystujący rzeczywistość wirtualną

kompetencji pracowników służb technicznych Enei Operator przy zastosowaniu gogli wirtualnych, podała spółka. Łączny budżet projektu wynosi 6,4mln zł, w tym 3 mln zł dotacji. "Nowoczesna technologia umożliwi szkolenie pracowników poprzez specjalną aplikację VR. Oprogramowanie będzie stworzone i

Robaczyński z MF: Nowelizację budżetu przedstawimy prawdopodobnie w czerwcu

Warszawa, 05.05.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów rozpoczęło już prace nad nowelizacją tegorocznej ustawy budżetowej i prawdopodobnie przedstawi jej projekt w czerwcu, zapowiedział wiceminister finansów Tomasz Robaczyński. Podkreślił, że nie uda się zrealizować dochodów podatkowych

Figene Capital ma list intencyjny z KGHM ws. sprzedaży energii

Purchase Agreement), w ramach którego spółki należące do grupy kapitałowej KGHM byłyby odbiorcą energii elektrycznej wytwarzanej w ramach wybranych projektów wiatrowych należących do Figene Capital, podała spółka. "Ponadto, emitent wyraził intencję podjęcia współpracy polegającej na dedykowaniu

Eiffage PB ma umowę z Ferrero Polska na rozbudowę fabryki słodyczy pod Grójcem

, łącznikami komunikacyjnymi, estakadami technicznymi" - czytamy w komunikacie. Fabryka Ferrero w Belsku Dużym działa nieprzerwanie od 1997 roku. Zakład produkuje i konfekcjonuje słodycze sprzedawane w ponad 70 krajach świata. Odpowiada między innymi za globalną produkcję batonów Kinder Bueno White

Rząd zajmie się we wtorek m.in. projektem dot. Funduszu Dróg Samorządowych

i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, projektem ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, projektem ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu

Port Gdynia zawarł umowę z doradcami w projekcie nowego terminala kontenerowego

, finansowo-ekonomicznych, technicznych oraz rynkowych, podano także. Postępowanie na wybór partnera prywatnego ma być formalnie ogłoszone w 2020 roku. Projekt rozbudowy Portu Gdynia będzie tym samym jedną z inwestycji realizujących zobowiązanie przyjęte w "Polityce Rządu w zakresie rozwoju rynku PPP

Sejmowa komisja przyjęła projekt koryg. ustawę o Funduszu Niskoem. Transportu

zmiana ma charakter wyłącznie techniczny i nie spowoduje żadnych dodatkowych obciążeń po stronie podatników, podano w uzasadnieniu projektu ustawy. Wcześniej przyjęta nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw tworzy Fundusz Niskoemisyjnego Transportu

MI: PKP PLK rozpoczęły nabór wniosków do programu Kolej+

przez PKP PLK nabór składa się z dwóch etapów. W pierwszym - przez okres 90 dni - przyjmowane będą od jednostek samorządu terytorialnego w formie formularza, zgłoszenia projektu, pomysły inwestycyjne. Następnie zgłoszenia będą oceniane pod względem formalnym i kwalifikowane do etapu drugiego. W etapie

PGNiG Termika EP ma 17 mln zł dofinansowania na inwestycje w kogenerację

Katowicach do projektów modernizacji oraz budowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji, podała spółka. "Pierwszy projekt pn. 'Modernizacja instalacji kogeneracyjnych w Oddziale Pniówek' dofinansowany zostanie kwotą 8 700 576 zł przy całkowitej wartości

Siemens Gamesa dostarczy 63 turbiny wiatrowe dzięki aukcji OZE z 2019 r.

Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - Siemens Gamesa Renewable Energy zainstaluje w Polsce 63 turbiny wiatrowe składające się na 3 projekty o łącznej mocy 184 MW, których realizacja wynika z przeprowadzonej w 2019 r. aukcji na zakup energii ze źródeł odnawialnych (OZE), podała spółka. Wolumen

Artifex Mundi zamknął wybrane projekty i dokonał odpisów w wysokości 8,5 mln zł

podjęciu decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego zmniejszającego wartość projektu 'Bladebound' o kwotę 3,9 mln zł. Przedmiotem odpisu są starsze komponenty gry, które w wyniku aktualizacji (Update 0) zmieniającej od podstaw warstwę techniczną gry, nie będą dalej wykorzystywane przez obecną wersję

RE przyjęła rozporządzenie dot. platform crowdfundingowych

mechanizm rozstrzygania sporów i opracowywanie norm technicznych. Finansowanie społecznościowe to nowa alternatywna forma finansowania, która bezpośrednio łączy, najczęściej poprzez internet, osoby mogące przekazać, pożyczyć lub zainwestować pieniądze z osobami potrzebującymi środków na konkretny projekt

Beiersdorf rozbuduje zakład w Poznaniu za ok. 700 mln zł

mocy produkcyjnej zakład będzie produkował rocznie około 400 mln sztuk wyrobów z portfolio Beiersdorf" - czytamy dalej. W ramach projektu rozbudowy na terenie zakładu przy ul. Gnieźnieńskiej powstaną nowe hale produkcyjne, nowoczesne budynki techniczne, magazyn wysokiego składowania oraz budynki

Grupa Azoty nawiązała współpracę z AGH w Krakowie m.in. dot. ochrony klimatu

Warszawa, 18.06.2020 (ISBnews) - Grupa Azoty i Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie zawarły porozumienie w sprawie nawiązania długoterminowej współpracy, podała spółka. Wspólne projekty będą dotyczyły m.in. technologii związanych z ochroną klimatu. Współpraca będzie

Konsorcjum Aldesa z umową na informację pasażerską na 133 stacjach za 181 mln zł

wizyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na dworcach, stacjach i przystankach kolejowych" jest planowane do zakończenia w połowie 2022 r. Projekt współfinansowany jest z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. (ISBnews)  

Photon Energy nawiązał partnerstwo z RayGen Resources ws. energii odnawialnej

) umowę finansowania technicznego i komercyjnego studium wykonalności tego projektu na kwotę 3 mln dolarów australijskich. RayGen Resources Pty Ltd. to australijska firma technologiczna, specjalizująca się w zakresie magazynowania energii słonecznej i energii elektrycznej nowej generacji. Photon

Piotr Markowski i Maciej Zengel obejmą stanowiska członków zarządu NetWorkS!

obejmował m.in. stanowisko członka zarządu T-Mobile odpowiedzialnego za rynek B2B oraz szefa projektu wdrożenia Agile w firmie, podano również. Skład zarządu uzupełni członek zarządu ds. technicznych odpowiedzialny za operacyjne działanie spółki i nadzór nad obszarami planowania i rozwoju, budowy i