tauron zwiększył

Tauron chce zwiększyć sprzedaż energii elektrycznej w 2017 r.

Warszawa, 16.03.2017 (ISBnews) - Tauron Polska Energia chce zwiększyć wolumen sprzedanej energii elektrycznej w 2017 r., poinformował prezes Filip Grzegorczyk. "Naszym celem na ten rok jest wzrost wolumenu sprzedanej energii poprzez poszerzenie oferty i rozwijanie usług dodatkowych

Tauron wydłużył program emisji obligacji o 2 lata i zwiększył dostępne kwoty

Warszawa, 09.03.2018 (ISBnews) - Tauron Polska Energia zawarł z bankami aneksy, których efektem jest przedłużenie programu emisji obligacji o dwa lata i zwiększenie w jego ramach dostępnych wartości finansowania, podała spółka. "W Grupie Tauron wdrożyliśmy szereg inicjatyw, dzięki którym

Tauron zwiększył produkcję energii o 8,2% r/r do 16,6 TWh w 2015 r.

Warszawa, 09.03.2016 (ISBnews) - Tauron Polska Energia zwiększył produkcję energii elektrycznej o 8,2% w skali roku do 16,6 TWh w 2015 r., podała spółka. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych spadła o 10,9% do 1,59 TWh. "Grupa zwiększyła produkcję energii elektrycznej o 8,2% dzięki

Tauron zwiększył produkcję energii o 20,6% r/r do 4,54 TWh w III kw.

Warszawa, 10.11.2015 (ISBnews) – Tauron Polska Energia zwiększył produkcję energii elektrycznej o 20,6% w skali roku  do 4,54 TWh w III kw., podała spółka. W okresie I-III kw. produkcja energii elektrycznej w całej grupie wzrosła o 9,9% do 12,38 TWh. "W odpowiedzi na rosnący

Tauron chce zwiększyć dopuszczalny w kowenantach dług netto/EBITDA do 3,5x

Warszawa, 12.11.2015 (ISBnews) - Tauron Polska Energia chce zwiększyć dopuszczalny poziom długu netto do EBITDA w kowenantach umów z obligatariuszami bankowymi do 3,5x, poinformowała wiceprezes ds. finansowych Anna Striżyk. Rozmowy w sprawie refinansowania powinny zakończyć się w ciągu miesiąca

Tauron: W ZG Brzeszcze docelowo będą cztery silniki kogeneracyjne o mocy 11 MW

Warszawa, 22.06.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia zakłada, że w Zakładzie Górniczym Brzeszcze docelowo będą pracować cztery silniki kogeneracyjne na metan pozyskiwany z kopalni o łącznej mocy 11 MW, podała spółka. Pierwsze dwa silniki mają zacząć pracę w 2021 r. "W celu zwiększenia

Tauron Blok CCGT elektrociepłowni w Stalowej Woli o mocy 450 MW rozpoczął pracę

Warszawa, 24.08.2020 (ISBnews) - Blok gazowo-parowy (CCGT) elektrociepłowni w Stalowej Woli o mocy 450 MW rozpoczął pracę, podał Tauron. Jednostka będzie mogła zasilić w energię elektryczną 1,2 mln gospodarstw domowych. "Blok gazowo-parowy w Stalowej Woli zapewni 400 MW mocy elektrycznej

Spółki Taurona, PGE, Enei roztrzygnęły przetarg na ponad 235 tys. liczników

Zasina, cytowany w komunikacie. W ramach zamówienia podstawowego wolumen dostaw dla Tauron Dystrybucja wyniesie 120 tys. liczników, dla PGE Dystrybucja - 70 tys. liczników, a dla Enea Operator - 45 tys. liczników. W warunkach zamówienia zawarty został zapis o możliwości zwiększenia zamówienia o 54 tys

Tauron: Inwestycje w OZE będą wyłączone z wskaźników w umowach kredytowych

. Realizowany od czerwca 2019 r. Zielony Zwrot Taurona przewiduje zwiększenie do 65% udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w miksie wytwórczym Grupy Tauron w perspektywie 2030 roku. Inwestycje w odnawialne źródła energii oraz zastąpienie wyeksploatowanych źródeł konwencjonalnych nowoczesnymi, ma pozwolić na

Tauron nabył pierwsze aktywo fotowoltaiczne - projektowaną farmę k/Choszczna

Grupy Tauron. Do 2025 roku planowane są inwestycje w farmy wiatrowe na lądzie (dodatkowe 900 MW), farmy fotowoltaiczne (dodatkowe 300 MW) oraz zaangażowanie w budowę morskich farm wiatrowych" - przypomniano w materiale. Dzięki realizacji planowanych działań możliwe będzie zwiększenie udziału

Tauron zakończy rozbudowę sieci DWDM do końca II kwartału br.

składać się z 33 węzłów i będzie wykorzystywać ok. 2 100 km światłowodów. Po zakończeniu projektu Tauron będzie dysponować siecią o najwyższych parametrach, gotową do obsługi obecnych i przyszłych potrzeb transmisyjnych. Dzięki temu zwiększą się możliwości przepustowości sieci światłowodowych Taurona

Tauron ma umowę kredytową z bankiem Intesa Sanpaolo o wartości 750 mln zł

długofalową strategię grupy, której celem jest zwiększenie do ponad 65% udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w miksie wytwórczym Taurona, podkreślono. Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii

Tauron Wydobycie uruchomił dwie kolejne ściany w zakładach Sobieski i Janina

wykorzystania istniejącego parku maszynowego, wskazano. "Działania restrukturyzacyjne realizowane w Tauron Wydobycie w wielu obszarach w połączeniu ze zwiększonym postępem robót przygotowawczych to dobry prognostyk dla osiągnięcia efektywności ekonomicznej. Każda realizowana przez nas inicjatywa jest

Tauron: Blok 910 MW w Jaworznie został zsynchronizowany z siecią

Warszawa, 20.08.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia w ramach prac rozruchowych bloku 910 MW w Jaworznie dokonał synchronizacji jednostki z krajową siecią elektroenergetyczną, podała spółka. Nowy blok 910 MW, zgodnie z deklaracją wykonawcy, do eksploatacji zostanie przekazany w połowie

Tauron: Kwota dostępnego finansowania to obecnie ponad 2 mld zł

pierwszym kwartale tego roku zwiększyliśmy prawie dwukrotnie wynik EBITDA z OZE, co doceniają inwestorzy" - powiedział także wiceprezes. Fitch Ratings podał dziś, że obniżył długoterminowe ratingi IDR Taurona Polskiej Energii do BBB- z BBB. Perspektywa ratingów jest stabilna. Grupa Tauron obejmuje

Tauron będzie pracować nad refinansowaniem obligacji zapadających w 2022 r.

koniec czerwca. "On powinien nieco się zwiększyć, oczywiście, nie przekraczając poziomu maksymalnego, wynika to z postępujących inwestycji. Niemniej jednak zakładamy, że w dłuższym okresie ten wskaźnik będzie na bezpiecznym poziomie, poniżej 3x" - wskazał także Wadowski. Tauron Polska

Tauron miał szacunkowo 479 mln zł straty netto, 1450 mln zł EBITDA w II kw. 2020

mln zł, co wpłynęło na zwiększenie EBITDA Grupy Tauron, d) wystąpienie kosztów finansowych z tytułu ujemnych różnic kursowych od zadłużenia denominowanego w euro, co wpłynęło na zmniejszenie wyniku finansowego brutto Grupy Tauron w I półroczu 2020 r. o 149 mln zł (brak wpływu na EBITDA). W II

Tauron Wydobycie uruchomił 3 nowe ściany, o zdolności 10-13 tys. ton węgla/ dobę

kopalniom grupy na zwiększenie produkcji węgla handlowego. W zakładach górniczych Tauron Wydobycie działa tym samym obecnie łącznie pięć ścian wydobywczych, poinformowano. "Wielkość zasobów w trzech nowych ścianach wydobywczych szacujemy na ponad 2 mln ton. To pokłady o dobrych parametrach

Tauron planuje przebudowę ponad 22 tys. km linii SN na kablowe do 2040 r.

pozyskania dokumentacji projektowej" - wskazał wiceprezes Taurona Dystrybucji Jerzy Topolski. Dla dystrybutora energii zwiększenie udziału linii kablowych SN powoduje zmianę warunków technicznych funkcjonowania sieci. Przy planowaniu przebudowy linii napowietrznych na linie kablowe, Tauron Dystrybucja

Tauron: Oddanie do eksploatacji bloku 910 MW w Jaworznie nastąpi do 15 lutego

% głosów i udziałów w NJGT. W połowie października 2019 r. Tauron podał, że Nowe Jaworzno Grupa Tauron - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - ustaliła w negocjacjach z konsorcjum Rafako i Mostostalu Warszawa rozszerzenie zakresu prac przy budowie bloku energetycznego 910 MW, które zwiększy cenę

Tauron nabył farmy wiatrowe in.ventus o mocy 180 MW za 137 mln euro

. Całkowita moc zainstalowana z OZE zwiększy się natomiast do poziomu 619 MW. Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni

Tauron przyłączył 34,6 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 235 MW w I poł. 2020

Warszawa, 31.07.2020 (ISBnews) - Tauron Dystrybucja - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - przyłączył do sieci energetycznej 34 632 mikroinstalacji o łącznej mocy 235 MW w I połowie 2020 r., podała spółka. Grupa szacuje, że do końca roku przyłączy ok. 70 tys. mikroinstalacji

Apator ma umowę z Tauronem Dystrybucją na dostawę liczników za 39,5 mln zł

zgodnie z ustawą o rynku mocy, podała spółka. Wartość umowy to 39,5 mln zł, a realizacja dostaw nastąpi w ciągu 28 tygodni. "Warunki umowy przewidują prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia zamówienia o maksymalnie 24 tys. sztuk w terminie dwóch lat od zawarcia umowy. W związku z powyższym

PFR wesprze inwestycje Taurona w OZE; przekaże co najmniej 50 mln zł na każdą

wspierały realizację transformacji energetycznej grupy, w tym zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w strukturze wytwórczej, podano. Realizowany od czerwca 2019 r. zielony zwrot Taurona przewiduje zwiększenie do 65% udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych miksie wytwórczym Grupy Tauron w

Tauron buduje szerkopasmową sieć dostępową w 7 regionach południowej Polski

. Spółka planuje także zwiększyć dostępność swojej infrastruktury dla Operatorów Telekomunikacyjnych, udostępniając informację o zasięgu sieci Tauron za pomocą dedykowanej strony internetowej, podsumowano w materiale.  Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje

Tauron przeznaczy 5-6 mld zł na inwestycje w OZE do 2025 roku

-2025. Dzięki realizacji planowanych działań możliwe będzie zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w strukturze wytwórczej Grupy Tauron z 10% w 2018 r. do 28% w 2025 r. i 66% w 2030 r. "Po roku 2025 dalszy rozwój OZE będzie oparty częściowo na inwestycjach w offshore, a częściowo na

Tauron zakończył realizację strategicznego programu w segmencie dystrybucji

obszar to zwiększenie pewności dostaw energii elektrycznej do klientów oraz możliwość przyłączania do sieci nowych podmiotów, w tym z obszaru OZE. Ważnym kierunkiem działań jest także automatyzacja sieci, pozwalająca przyspieszać reakcje w sytuacjach kryzysowych, podsumowano. Tauron Polska Energia jest

Tauron uruchomi pierwszą ścianę na poziomie 800 m w ZG Janina w I kwartale

. 2020 r., podał Tauron Polska Energia. "Tauron Wydobycie realizuje inwestycje, które umożliwią kopalniom spółki dostęp do nowych zasobów dobrej jakości węgla kamiennego, przez co otworzą drogę do rentownego wydobycia tego surowca. Ukończenie budowy wieży szybowej i górniczego wyciągu szybowego w

Rafako: Zakończył się kolejny etap prac rozruchowych bloku 910 MW w El. Jaworzno

Warszawa, 28.07.2020 (ISBnews) -  Etap rozpalania kotła paliwem węglowym na realizowanej przez spółkę E003B7 z Grupy Rafako budowie nowego bloku 910 MW w należącej do spółki Tauron Wytwarzanie Elektrowni Jaworzno III zakończył się na miesiąc przed terminem, podało Rafako

Tauron:Koszt bloku 910 MW w Jaworznie wzrósł o 52,3 mln zł, oddanie do 31 I 2020

Warszawa, 17.10.2019 (ISBnews) - Nowe Jaworzno Grupa Tauron - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - ustaliła w negocjacjach z konsorcjum Rafako i Mostostalu Warszawa rozszerzenie zakresu prac przy budowie bloku energetycznego 910 MW, które zwiększy cenę netto o 52,3 mln zł do 4 537,8 mln zł i

Tauron dostosował blok 460 MWe w El. Łagisza do wytwarzania ciepła grzewczego

Warszawa, 20.01.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia przeprowadził dostosowanie bloku 460 MWe w Elektrowni Łagisza do wytwarzania ciepła grzewczego dla Zagłębia Dąbrowskiego, podała spółka. Koszt inwestycji wyniósł ponad 120 mln zł. "Modernizacja bloku 460 MWe to proekologiczny projekt

Rafako: Odbiór bloku w Jaworznie opóźni się, trwa ustalanie zakresu napraw

oddania bloku emitent przekaże tę informację w formie raportu bieżącego" - czytamy dalej. W połowie października 2019 r. Tauron podał, że Nowe Jaworzno Grupa Tauron - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - ustaliła w negocjacjach z konsorcjum Rafako i Mostostalu Warszawa rozszerzenie zakresu

Tauron przyjął warunki nabycia 5 farm wiatrowych od in.ventus za 137 mln euro

(dodatkowe 300 MW) oraz zaangażowanie w budowę morskich farm wiatrowych, czytamy dalej. Dzięki realizacji planowanych działań możliwe będzie zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w strukturze wytwórczej Grupy Tauron do blisko 30% w 2025 r. i ponad 65% w 2030 r., podano również

Tauron Wydobycie uruchomił kompleks technologiczny zwiększający wydajność

Warszawa, 04.12.2019 (ISBnews) - Tauron Wydobycie uruchomił nowoczesny kompleks technologiczny umożliwiający produkcję najlepszych jakościowo paliw węglowych m.in. do produkcji ekologicznych produktów grzewczych, podała spółka. Warta 20 mln zł modernizacja rozpoczęła się trzy lata temu. "

Tauron Wydobycie uruchomi kompleks technologiczny podwyższający jakość paliw

Warszawa, 26.09.2019 (ISBnews) - Tauron Wydobycie jeszcze w tym roku uruchomi nowoczesny kompleks technologiczny umożliwiający produkcję najlepszych jakościowo paliw węglowych m.in. do produkcji ekologicznych produktów grzewczych, podała spółka. Projekt jest realizowany od 2016 roku, a nakłady

Tauron ma porozumienie ws. bloku w Jaworznie, termin oddania - do 15 XI

realizacji projektu" - skomentował wiceprezes Taurona Jarosław Broda, cytowany w komunikacie. W połowie października 2019 r. Tauron podał, że NJGT ustaliła w negocjacjach z konsorcjum Rafako i Mostostalu Warszawa rozszerzenie zakresu prac przy budowie bloku energetycznego 910 MW, które zwiększy cenę

Tauron Polska Energia przyjął aktualizację kierunków strategicznych

Warszawa, 27.05.2019 (ISBnews) - Zarząd Tauron Polska Energia przyjął aktualizację kierunków strategicznych będących uzupełnieniem strategii Grupy Tauron na lata 2016-2025, podała spółka. Dzięki realizacji planowanych działań możliwe będzie zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych

Tauron zamawia aplikację do oceny inwestycji w fotowoltaikę przez klienta

Warszawa, 24.05.2019 (ISBnews) - Tauron chce stworzyć aplikację, która po wpisaniu danych teleadresowych nieruchomości wyliczy, ile można zyskać na zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej na podstawie danych meteorologicznych, GIS (system informacji geograficznej) czy zdjęć satelitarnych, podała

Tauron Dystrybucja przeznaczył 1,78 mld zł na inwestycje w sieć w 2019 r.

, która miała na celu zwiększenie niezawodności pracy stacji oraz poprawę warunków ruchowych pracy sieci 110 kV, gwarantującej zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej" - czytamy dalej. W 2019 roku Tauron Dystrybucja zanotował rekord w liczbie mikroinstalacji przyłączonych do sieci

Tauron: Zaawansowanie budowy poziomu 800 m w ZG Janina przekroczyło 67%

modernizację Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla. Działania w tym zakresie obejmują modernizacje ciągów technologicznych urobku i produktów wzbogacania, infrastruktury kolejowej oraz załadunku i sprzedaży produktów handlowych. "Realizacja inwestycji pozwoli m.in. na zwiększenie koncentracji wydobycia

Tauron zakończył modernizację Elektrowni Wodnej Lubachów

Warszawa, 03.10.2019 (ISBnews) - Tauron zakończył gruntowną modernizację Elektrowni Wodnej Lubachów, a jej ważnym etapem było uruchomienie magazynu energii, podała spółka. To oznacza, że projekt Wirtualnej Elektrowni Taurona wkroczył w kolejną fazę. "Magazyn energii o mocy 500kW zwiększył

Tauron miał 10,91 mln zł straty netto, 3,6 mld zł EBITDA w 2019 r.

węgla o 3% głównie z uwagi na zwiększenie udziału tańszych miałów w ogólnej sprzedaży węgla" - czytamy dalej. Ponadto w 2019 r. Tauron otrzymał rekompensaty z tytułu zamrożenia cen energii elektrycznej w wysokości 952,7 mln zł. W 2019 r. spółki grupy kapitałowej Tauron wyprodukowały 13,9 TWh

Tauron: EEC Magenta zainwestował 13 mln zł w Reliability Solutions

Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - EEC Magenta, największy w Polsce fundusz corporate venture capital, zainwestował 13 mln zł w firmę Reliability Solutions (RS) specjalizującą się w przewidywaniu i minimalizowaniu skutków awarii, podał Tauron. W przypadku Taurona rozwiązania RS posłużą poprawie

Tauron: Zaawansowanie budowy poziomu 800 m w ZG Janina przekroczyło 75%

Warszawa, 06.09.2019 (ISBnews) - Zaawansowanie projektu budowy poziomu 800 m w Zakładzie Górniczym Janina należącym do Taurona Wydobycie przekroczyło 75%, podał Tauron Polska Energia. "Naszym priorytetem jest ukończenie zaplanowanych inwestycji w każdym z zakładów górniczych Tauron

Tauron: Na budowie Szybu Grzegorz rozpoczęto drążenie szybu głębinowego

Warszawa, 09.07.2019 (ISBnews) - W ramach realizowanej przez Tauron Wydobycie inwestycji w budowę Szybu Grzegorz w Zakładzie Górniczym Sobieski rozpoczęło się drążenie szybu głębinowego, podał Tauron Polska Energia. "Szyb jest głębiony przy zastosowaniu technologii mrożenia górotworu. Po

Tauron ma umowę kredytu na 6,07 mld zł zastępującą program emisji obligacji

realizację działań wynikających z aktualizacji kierunków strategicznych, będących uzupełnieniem strategii Grupy Tauron na lata 2016-2025, zakładających zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w aktywach wytwórczych. "W związku z zawarciem umowy kredytu anulowane zostało zobowiązanie banków do

Tauron: Capex wzrośnie do ponad 4 mld zł w 2018 r.

Warszawa, 14.03.2018 (ISBnews) - Tauron Polska Energia planuje zwiększyć nakłady inwestycyjne do ponad 4 mld zł w tym roku z 3,5 mld zł z ub.r., podała spółka.  "Wzrost capeksu na skutek realizowanego projektu 910 MW e El. Jaworzno III oraz wyższych nakładów w segmencie

Tauron miał szacunkowo 161 mln zł zysku netto, 957 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

-19, wpłynęły na zwiększenie kosztów grupy o 61 mln zł, z czego 9 mln zł obciążyło wynik operacyjny i EBITDA, a 52 mln zł obciążyło koszty finansowe grupy, podsumowano. Przedstawione powyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie, podkreślono. Tauron Polska Energia jest

Tauron uruchomił instalację przetwarzającą CO2 w syntetyczny gaz ziemny

Warszawa, 18.10.2018 (ISBnews) - Tauron Wytwarzanie uruchomił instalację przetwarzającą CO2 w syntetyczny gaz ziemny przy udziale nadmiarowej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) w elektrowni w Łaziskach, podał Tauron Polska Energia.  Spółki grupy Tauron prowadzą

Tauron Dystrybucja ma 213 punktów pomiarowych monitorujących linie wys. napięcia

Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Tauron Dystrybucja zainstalował 213 punktów pomiarowych, które wspomagają monitorowanie zdolności przesyłowych ponad 800 linii wysokiego napięcia, podała spółka. System dynamicznej obciążalności linii (DOL) ma zapewnić przede wszystkim bezpieczną eksploatację

Tauron spodziewa sie wzrostu cen węgla o kilkanaście procent w 2018 r.

Warszawa, 09.11.2017 (ISBnews) - Tauron Polska Energia spodziewa się wzrostu cen węgla o kilkanaście procent w przyszłym roku, poinformował wiceprezes Marek Wadowski. "Spodziewamy się wzrostu cen węgla o kilkanaście procent" - powiedział Wadowski dziennikarzom. Dodał, że chodzi o

Tauron: Zaawansowanie inwestycji w ZG Brzeszcze przekroczyło 50%

kopalni. Przyczynią się one nie tylko do bardziej efektywnego wykorzystania energii chemicznej zawartej w metanie skupionym w górotworze, ale również do zwiększenia udziału Grupy Tauron w rynku mocy - projektowany przychód z instalacji, jako jednostek wytwórczych JW1 to ok. 19 mln zł w

Tauron otrzymał 19,4 mln z POIiŚ na sieci elektroenergetyczne

Warszawa, 23.06.2017 (ISBnews) - Tauron Polska Energia otrzymał 19,4 mln zł finansowania na rozwój systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia oraz wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym z Programu

Tauron miał wstępnie 1 mln zł straty netto, 795 mln zł EBITDA w II kw.

zostały przedstawione w raporcie bieżącym nr 30/2019 z 19 sierpnia 2019 r., b) przychody finansowe z tytułu dodatnich różnic kursowych od zadłużenia denominowanego w euro, co wpłynęło na zwiększenie wyniku finansowego brutto Grupy Tauron w II kwartale 2019 r. o 42 mln zł (brak wpływu na EBITDA), c) w

Tauron: ME i operatorzy energ. podpisali porozumienie ws. cyberbezpieczeństwa

Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Energii podpisało z Tauron Dystrybucja, PGE Dystrybucja, Enea Operator i Energa Operator porozumienie dotyczące współpracy sektora energetycznego na rzecz zwiększenia cyberbezpieczeństwa kraju, poinformował Tauron. "Cyberatak na systemy

Tauron Dystrybucja pozyskał łącznie 160 mln zł dotacji UE na modernizację sieci

Warszawa, 11.12.2017 (ISBnews) - Tauron Dystrybucja pozyskał kolejne 4 mln zł dofinansowania UE na budowę i modernizację sieci średniego i niskiego napięcia, w szczególności budowę i modernizację sieci elektroenergetycznej pozwalającej na jej dostosowanie do funkcjonalności sieci inteligentnej

Tauron miał 188,25 mln zł zysku netto, 808 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.

. - zyskiem generowanym przez nowy blok w Jaworznie" - skomentował wiceprezes Marek Wadowski, cytowany w komunikacie. Nakłady inwestycyjne Grupy Tauron w okresie trzech kwartałów 2019 r. wyniosły 2,74 mld zł i były o 12% wyższe r/r. Było to konsekwencją przede wszystkim zwiększonych nakładów w

Tauron planuje ograniczyć wydatki o 1,4 mld zł w br. wobec zgłoszonych planów

będzie neutralny dla kondycji Grupy Tauron" – dodał Kamiński. W przyszłości Tauron będzie kontynuował transformację w kierunku zwiększenia udziału OZE w miksie wytwórczym, poszerzenia zakresu usług oferowanych klientom, m.in. o nowoczesne rozwiązania smart home, a także rozwój

Tauron miał 524,19 mln zł zysku netto, 727,97 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

zapotrzebowanie odbiorców na ciepło, czytamy dalej. Grupa Tauron poinformowała również, że odnotowała 1% wzrostu wolumenu dystrybucji energii elektrycznej. Liczba klientów przyłączonych do sieci wzrosła o 66 tys. (do 5,6 mln). Zwiększenie wolumenu dostawy energii do klientów końcowych było wynikiem korzystnej

Rafako, Mostostal Warszawa i Tauron mają aneks do umowy dot. Elektrowni Jaworzno

Warszawa, 19.12.2019 (ISBnews) - Konsorcjum Rafako i Mostostal Warszawa zawarło ze spółką Nowe Jaworzno Grupa Tauron aneks nr 7 do kontraktu na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, na warunkach ustalonych w połowie października 2019 r., co oznacza, że cena netto

Tauron: W ZG Brzeszcze zbudowano stację produkującą sprężone powietrze

odmetanowania kopalni. Przyczynią się one nie tylko do bardziej efektywnego wykorzystania energii chemicznej zawartej w metanie skupionym w górotworze, ale również do zwiększenia udziału Grupy Tauron w rynku mocy - projektowany przychód z instalacji, jako jednostek wytwórczych JW1 to ok. 19 mln zł w

Tauron ma umowy na 33 mln zł dofinansowania z UE na modernizację sieci dystr.

Warszawa, 30.10.2017 (ISBnews) - Tauron Dystrybucja - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - pozyskał 33 mln zł ze środków unijnych na projekty inwestycyjne związane z modernizacją sieci elektroenergetycznej, podał Tauron. "Z otrzymanych środków unijnych będą współfinansowane zadania

Rafako prowadzi proces uzgodnień dot. zmiany umowy na realizację proj. Jaworzno

Warszawa, 21.11.2019 (ISBnews) - Rafako wraz ze spółką zależną E003B7 w dalszym ciągu prowadzą w dobrej wierze proces uzgodnień ze spółką Nowe Jaworzno Grupa Tauron dotyczących zmiany treści postanowień umowy z 17 kwietnia 2014 r. na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry

Tauron zakończył proces integracji kopalni Brzeszcze

się na efektywność operacyjną i inwestycyjną Obszaru Wydobycie zmierzającą do poziomu najlepszych praktyk. W rezultacie zwiększeniu ulegnie przejrzystość struktury Grupy dla inwestorów, jak również łatwiejszym będzie wdrożenie nowego Modelu Biznesowego Grupy Tauron" - dodał wiceprezes ds

Tauron miał wstępnie 637 mln zł zysku netto w I kw. 2018 r.

zadłużenia denominowanego w euro wpłynęło na zwiększenie wyniku finansowego brutto Grupy Tauron o 74 mln zł (brak wpływu na EBITDA), - koszty finansowe w wysokości 30 mln zł z tytułu wyceny pożyczek udzielonych Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. przez Tauron Polska Energia S.A. (skutek podpisania

ME nadal chce zapisu o bezpieczeństwie energetycznym w statucie Taurona

bezpieczeństwa energetycznego państwa, spółki mogą w przyszłości np. podejmować decyzje o budowie nowych elektrowni. W poniedziałek walne zgromadzenie Taurona nie przegłosowało zmian w statucie spółki wprowadzających zapis o bezpieczeństwie energetycznym państwa. Zapytany o możliwe zwiększenie zaangażowania

Tauron miał 141,9 mln zł zysku netto, 996 mln zł EBITDA w II kw. 2019 r.

warto podkreślić, że dzięki tej transakcji istotnie zwiększymy produkcję zielonej energii elektrycznej, a nowe aktywa przyniosą ponad 100 mln zł EBITDA rocznie" - powiedział wiceprezes ds. finansów Marek Wadowski, cytowany w komunikacie. Produkcja energii elektrycznej Grupy Tauron wyniosła 7,2

Tauron miał szacunkowo 12 mln zł straty netto, 3 599 mln zł EBITDA w 2019

Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia wypracował 12 mln zł skonsolidowanej straty netto i 3 599 mln zł zysku EBITDA w 2019 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. "Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za: (a) 2019 r. Przychody ze sprzedaży i

Tauron szacuje, że miał 194 mln zł zysku netto w IV kw. 2017 r.

;Istotne czynniki mające wpływ na wyniki IV kwartału 2017 r. (w porównaniu z IV kwartałem 2016 r.): przychody finansowe z tytułu dodatnich różnic kursowych od zadłużenia denominowanego w euro, co wpłynęło na zwiększenie wyniku finansowego brutto Grupy Tauron w IV kwartale 2017 r. o 120 mln zł"

Tauron miał wstępnie 188 mln zł zysku netto, 808 mln zł EBITDA w III kw.

Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - Tauron Polska Energia wypracował w III kwartale skonsolidowany zysk netto wysokości 188 mln zł, zaś w I-III kw. br. zysk wyniósł 854 mln zł, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. "Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za 

Apator ma umowy z Tauronem, PGE i Eneą na dostawę liczników za 77,4 mln zł

ustawą o rynku mocy, podała spółka. Łączna wartość zawartych umów to 77,4 mln zł. "Łączna wartość zawartych umów wynosi 77,4 mln zł, w tym: - 39,5 mln zł dla Tauron Dystrybucja SA, - 23,1 mln zł dla PGE Dystrybucja SA, - 14,8 mln zł dla Enea Operator Sp. z o.o." - czytamy w komunikacie

Produkcja energii Taurona wzrosła o 13% r/r do 14,03 TWh w I-III kw. 2017 r.

handlowego w grupie była wyższa o 11% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego i wyniosła 4,68 mln ton. Sprzedaż węgla handlowego wzrosła o 22% r/r do 5,01 mln ton. "Przyrost wolumenu produkcji węgla był związany przede wszystkim ze zwiększeniem zdolności wydobywczych w Zakładzie Górniczym

Tauron Ciepło uruchomił nowe kotły w ZW Katowice kosztem ok. 66 mln zł

zwiększonego zapotrzebowania na ciepło lub w okresie awarii jednostki podstawowej, podała także spółka. Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje

Tauron postawi 2 instalacje kogeneracyjne na metan o mocy 2,7 MWe w ZG Brzeszcze

. "Dwie instalacje kogeneracyjne o mocy 2,7 MWe każda przyczynią się nie tylko do bardziej efektywnego wykorzystania energii chemicznej zawartej w gazie z odmetanowania pokładów węgla, ale również do zwiększenia udziału Grupy Tauron w Rynku Mocy - projektowany przychód z instalacji, jako jednostek

Tauron chce mieć 50-60% energii z własnego węgla, m.in. dzięki Brzeszczom

Warszawa, 18.12.2015 (ISBnews) - Tauron Polska Energia liczy na poprawę rentowności w kopalni Brzeszcze i docelowo pokrycie własną produkcją węgla ok. 50-60% łącznej produkcji energii, poinformował prezes Remigiusz Nowakowski. "Naszym celem będzie jak najszybsza integracja kopalni i

Tauron pozyskał 39,5 mln zł z UE na przebudowę sieci w woj. dolnośląskim

dofinansowania, które otrzymamy z Unii Europejskiej na modernizację sieci średniego i niskiego napięcia, pozwoli na zwiększenie zdolności przyłączeniowej sieci elektroenergetycznej dla nowych instalacji OZE" – powiedziała Izabela Gajecka, kierownik Biura Zarządzania Inwestycjami w Tauron Dystrybucja

Produkcja energii Taurona wzrosła o 12% r/r do 9,46 TWh w I poł. 2017 r.

odbiorców. "W segmencie Dystrybucja Grupa Tauron odnotowała 4-proc. wzrost wolumenu, dostarczając klientom 25,7 TWh energii elektrycznej. Wzrost wolumenu dostaw do odbiorców końcowych jest przede wszystkim efektem dobrej koniunktury gospodarczej oraz zwiększonego poboru energii elektrycznej przez

Tauron rozpoczął testy inteligentnych stacji energetycznych niskiego napięcia

dystrybucyjne coraz częściej stają również przed wyzwaniem zwiększenia zdolności przesyłowych linii energetycznych" - powiedział prezes Tauron Polska Energia Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie. Pierwszą z inteligentnych stacji spółka zainstalowała w miejscowości Sobin na Dolnym Śląsku. W stacji

Tauron i Ericsson wdrożą pilotażowo Internet Rzeczy we Wrocławiu

Warszawa, 26.10.2018 (ISBnews) - Tauron Polska Energia i firma Ericsson zainicjowały wrocławski projekt, którego celem jest wdrożenie usług na potrzeby inteligentnego miasta z wykorzystaniem technologii Internetu Rzeczy, podał Tauron. Będzie to pierwsze w Polsce przedsięwzięcie

Tauron: Produkcja energii spadła o 4% r/r do 8,45 TWh w I poł. 2016 r.

hydrologiczne oraz mniejszą wietrzność" - czytamy w komunikacie. Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wzrósł o 1% r/r do 24,77 TWh, a liczba klientów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej zwiększyła się o 1% r/r do 5 446 tys. "W I półroczu 2016 r. Grupa Tauron wyprodukowała 2,48 mln ton węgla

Tauron przeznaczy prawie 1,8 mld zł na inwestycje w dystrybucję w 2017 r.

w komunikacie. Celem inwestycji jest zwiększenie efektywności i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, w tym zwiększenie automatyzacji pracy sieci oraz wprowadzanie i rozwój nowych technologii. W ramach planowanej kwoty Tauron Dystrybucja zrealizuje zadania mające na celu przyłączenie nowych

Spółki dystryb. Taurona, PGE, Enei ogłosiły przetarg na ponad 235 tys. liczników

Warszawa, 22.02.2019 (ISBnews) - Tauron Dystrybucja, PGE Dystrybucja i Enea Operator ogłosiły przetarg na zakup ponad 235 tys. liczników energii elektrycznej, podał Tauron. "W ramach zamówienia podstawowego wolumen dostaw dla Tauron Dystrybucja ma wynieść 120 tys. liczników, dla PGE

Tauron ma aneks zwiększający kwotę programu obligacji do 1,7 mld zł

Warszawa, 10.07.2015 (ISBnews) – Tauron Polska Energia podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) aneks do umowy, zwiększający kwotę programu obligacji do 1,7 mld zł z 1 mld zł, podał BGK. Celem emisji obligacji jest finansowanie wydatków inwestycyjnych grupy Tauron, przede

Tauron: Pierwsza w Polsce cyfrowa stacja elektroenerget. powstanie w XI 2018 r.

Warszawa, 21.09.2017 (ISBnews) - Tauron Dystrybucja – spółka zależna Taurona Polskiej Energii – zmodernizuje rozdzielnię 110 kV w stacji elektroenergetycznej Oborniki Śląskie z wykorzystaniem komunikacji cyfrowej, podała spółka. Zakończenie projektu, w wyniku którego powstanie

Tauron: Produkcja energii spadła o 2% r/r do 4,31 TWh w I kw. 2016 r.

50% poziomu wsparcia dla współspalania)" - czytamy w komunikacie. Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wzrósł o 1,8% r/r do 12,73 TWh, a liczba klientów przyłączonych do sieci dystrybucyjnej zwiększyła się o 0,9% r/r do 5 431 tys. "W I kwartale 2016 r. Grupa Tauron wyprodukowała i

Tauron miał 189 mln zł zysku netto w III kw. wg wstępnych danych

kursowych od zadłużenia denominowanego w euro wpłynęło na zwiększenie wyniku finansowego brutto Grupy Tauron o 20 mln zł" - podsumowano. Narastająco po III kwartałach Tauron miał przychody ze sprzedaży w wysokośxci 12 875 mln zł; EBITDA: 2 877 mln zł; EBIT: 1 580 mln zł; zysk netto: 1 194 mln zł

Tauron uruchomił program KPT ScaleUp dla start-upów

Warszawa, 04.02.2019 (ISBnews) - Tauron Polska Energia uruchomił program KPT ScaleUp, w którym poszukuje chętnych do współpracy młodych firm, aktywnych w obszarach projektowania inteligentnej energetyki domowej, zastosowań internetu rzeczy w smart city i przemyśle 4.0, podała spółka. Start-upy

Tauron: W kopalni Brzeszcze uruchomiono pierwszą ścianą w nowych strukturach

odbudowy pełnych zdolności wydobywczych zakładu górniczego w Brzeszczach. Zgodnie z przyjętym przez zarząd Tauron Polska Energia planem, do końca roku zakład ten zostanie w pełni zintegrowany z Obszarem Wydobycie Grupy Tauron. To pozwoli na wykorzystanie efektów synergii, zwiększenie sprawności

Tauron zakłada wzrost EBITDA w wytwarzaniu i wydobyciu, spadek w sprzedaży w br.

Warszawa, 04.04.2019 (ISBnews) - Tauron Polska Energia spodziewa się w tym roku wzrostu EBITDA w ujęciu rocznym w segmentach Wytwarzania i Wydobycia przy spadku w Sprzedaży i stabilnym poziomie w Dystrybucji, podała spółka. W Wytwarzaniu podstawowe czynniki wpływające na EBITDA w 2019 r. to

Tauron miał wstępnie 286 mln zł zysku netto, 778 mln zł EBITDA w III kw.

uprawnień oraz wyższe jednostkowe koszty zużycia węgla kamiennego (segment Wytwarzanie), c) przychody finansowe z tytułu dodatnich różnic kursowych od zadłużenia denominowanego w euro, co wpłynęło na zwiększenie wyniku finansowego brutto Grupy Tauron w III kwartale 2018 r. o 85 mln zł. W III kwartale 2017

W ramach Pilot Makera 12 startupów prowadzi testy na infrastrukturze Taurona

produkty i rozwiązania optymalnie dopasowane do potrzeb działalności grupy Tauron i naszych klientów" - powiedział wiceprezes Taurona ds. zarządzania majątkiem i rozwoju Jarosław Broda, cytowany w komunikacie. Od początku roku w całym programie Tauron przeanalizował blisko 130 rozwiązań

Produkcja energii Taurona wzrosła o 13,5% r/r do 4,89 TWh w I kw. 2017 r.

elektrycznej, zwłaszcza przez małe i średnie przedsiębiorstwa" - skomentowała spółka. "Segment Sprzedaż zanotował 9-procentowy wzrost wolumenu sprzedaży detalicznej energii, co wynikało z przyjętej strategii handlowej, atrakcyjnej oferty produktowej i zwiększonego zapotrzebowania ze strony klientów

Rafako szacuje obecnie planowaną marżę na projekcie Jaworzno na ok. 5%

ograniczenie szacowanego negatywnego wyniku. Działania te, będą przede wszystkim polegały na dochodzeniu roszczeń z tytułu nadzwyczajnego wzrostu cen od spółki pod firmą Nowe Jaworzno Grupa Tauron (zamawiający) w kwocie nie niższej niż 67 800 000 zł po oszacowaniu i dochodzeniu roszczeń od podwykonawców oraz

Strategia Taurona zakłada wzrost EBITDA do ponad 5 mld zł w 2025 r.

[powtórzenie] Warszawa, 05.09.2016 (ISBnews) - Strategia Taurona Polskiej Energii zakłada wzrost skonsolidowanego wyniku EBITDA do powyżej 4 mld zł w 2020 r. i powyżej 5 mld zł w 2025 r. wobec 3,5 mld zł w 2015 r., podała spółka. "Wdrożenie strategii pozwoli na zwiększenie EBITDA z 3,5

Tauron: Wartość umowy na Jaworzno III wzrosła do 4,47 mld zł, termin to XI 2019

termin wykonania o 8 miesięcy - do listopada 2019 r., podał Tauron. Zaawansowanie budowy wynosi obecnie ok. 31,8%. "Na mocy aneksu cena umowy netto zostanie zwiększona o kwotę 71,05 mln zł (tj. do kwoty 4 470 mln zł), a termin na wykonanie przedmiotu umowy zostanie wydłużony o 8 miesięcy (tj

Strategia Taurona zakłada wzrost EBITDA do ponad 5 mld zł w 2025 r.

wzrostu w każdym ogniwie łańcucha wartości. Sprzedaż i rozwój nowych produktów i usług mają stanowić silną bazę wzrostu grupy. W tym segmencie grupa planuje dynamiczny rozwój oferty dla klientów, co pozwoli na utrzymanie obecnej bazy klientów kupujących produkty Tauron oraz zwiększenie rentowności

PGNiG, PGG, JSW i Tauron podpisały list intencyjny ws. programu Geo-Metan

Warszawa, 11.01.2018 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), Polska Grupa Górnicza (PGG), Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) i Tauron Polska Energia podpisały list intencyjny w sprawie rozwoju programu Geo-Metan dotyczącego wydobycia metanu z pokładów węgla, podał Tauron