tauron zainwestuje

Tauron zainwestował ok. 2 mld zł w infrastrukturę sieciową w 2018 r.

, na które składa się prawie 70 tysięcy zadań inwestycyjnych, pozwalają na rozwój sieci na wszystkich poziomach napięć i na całym obszarze działania Tauron Dystrybucja. Wpływa to bezpośrednio na stabilność dostaw energii dla klientów spółki. Ważnym kierunkiem działań była także automatyzacja sieci

Tauron zainwestował ok. 45 mln zł w sieci ciepłownicze Śląska i Zagłębia w 2018

Warszawa, 15.01.2019 (ISBnews) - Tauron Ciepło - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - przeznaczył blisko 45 mln zł na inwestycje liniowe i infrastrukturę przesyłową w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej w 2018 r., podała spółka. "Do grona odbiorców największego dostawcy ciepła sieciowego w

Państwowe giganty energii inwestują w auta na prąd

Państwowe giganty energii inwestują w auta na prąd

Powstała spółka ElectroMobility Poland, która ma się przyczynić do rozwoju w Polsce rynku samochodów o napędzie elektrycznym. Kontrolowane przez rząd giganty poinformowały, że wydadzą po 2,5 mln zł na opłacenie jej kapitału zakładowego i każdy z czwórki obejmie po 25 proc. akcji spółki ElectroMobili

Blok Taurona o mocy 910 MW zyskał synchronizację z siecią elektroenergetyczną

dotychczasowego modelu finansowania budowy bloku 910 MW. W marcu 2018 r. Tauron podpisał z funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) umowę inwestycyjną. PFR zainwestował w projekt 880 mln zł. Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się

Tauron zakończył realizację strategicznego programu w segmencie dystrybucji

roku Tauron zainwestował w infrastrukturę sieciową ponad 2 mld zł. Zrealizowane projekty, na które składa się prawie 70 tysięcy zadań inwestycyjnych, pozwalają na rozwój sieci na wszystkich poziomach napięć i na całym obszarze działania Tauron Dystrybucja, wskazano. Podstawowy cel inwestycji w ten

Tauron: Spełnił się ostatni warunek dofinansowania bloku w Jaworznie przez PFR

br. Tauron Polska Energia podpisał z funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) umowę inwestycyjną i umowę wspólników określające warunki zaangażowania w realizację budowy bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie. PFR zainwestuje w budowę do 880 mln zł. Tauron Polska

Tauron rozwiązał umowę z PFR ws. budowy bloku gazowo-parowego w Łagiszy

zawarł umowę z Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi (PIR) – obecnie PFR - o wspólnej realizacji i finansowaniu projektu budowy bloku gazowo-parowego klasy 413 MWe w Elektrowni Łagisz. Fundusz miał zainwestować w projekt do 750 mln zł. Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie

Tauron przygotowuje się do emisji euroobligacji o wartości max. 500 mln euro

, która "trochę energii zielonej produkuje" i zainwestowała w ten obszar.  Dodał, że do emisji mogłoby dojść w tym roku. Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej

Tauron: Fundusz PFR przystąpił do spółki budującej blok 910 MW w Jaworznie

Warszawa, 27.12.2018 (ISBnews) - Zarządzany przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) Kapitałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych przystąpił do spółki Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT), realizującej budowę bloku o mocy 910 MW w Jaworznie, oraz opłacił pierwszą transzę kapitału w

Tauron ma umowy z PFR na finansowanie budowy bloku 910 MW w Jaworznie

. PFR zainwestuje w budowę do 880 mln zł. Dokumentacja transakcyjna obejmuje umowę inwestycyjną oraz umowę wspólników wraz z załącznikami, w tym projektami wieloletniej umowy sprzedaży energii elektrycznej i wieloletniej umowy sprzedaży węgla, które mają zostać zawarte przez Tauron Polska Energia

Tauron i PFR złożyły do UOKiK wniosek ws. utworzenia wspólnego przedsiębiorcy

inwestycyjną i umowę wspólników określające warunki zaangażowania w realizację budowy bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie. PFR zainwestuje w budowę do 880 mln zł. Tauron jest polskim przedsiębiorstwem energetycznym grupującym spółki z branży energetycznej. Jego podstawową działalność stanowi działalność

Tauron rozważa emisję obligacji o wartości ok. 500 mln euro w tym roku

konferencji prasowej.  Wyjaśnił, że Tauron chce osiągnąć dwa efekty: zmniejszenie "słupków" zapadalności długu na lata 2019 i 2020 oraz rozpropagowanie Taurona jako firmy, która "trochę energii zielonej produkuje" i zainwestowała w ten obszar.   Dodał, że spółka zakłada, iż

Tauron chce mieć 50-60% energii z własnego węgla, m.in. dzięki Brzeszczom

Kurella mówił, że spółka zainwestuje w kopalnię Brzeszcze około 200 mln zł w ciągu dwóch lat i liczy na zwrot z inwestycji w ciągu siedmiu lat. Wskazywał, że celem jest wydobycie 1,7-1,8 mln ton węgla rocznie. 19 października RSG Tauron zawarł ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń (SRK) przedwstępną

Tauron ma umowę z PIR zapewniającą do 750 mln zł finansowania bloku w Łagiszy

Warszawa, 13.07.2015 (ISBnews) - Tauron Wytwarzanie - spółka zależna Tauron Polska Energia - zawarł umowę z Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi (PIR) o wspólnej realizacji i finansowaniu projektu budowy bloku gazowo-parowego klasy 413 MWe w Elektrowni Łagisza, podał Tauron. PIR zainwestuje w

Tauron: Inwestycja w Jaworznie zgodnie z harmonogramem, test technol. zaliczony

. PFR zainwestuje w budowę do 880 mln zł. Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18

URE: Spółki dystrybucji i przesyłu energii zainwestują prawie 52 mld zł do 2025

Warszawa, 10.06.2020 (ISBnews) - Operatorzy systemów dystrybucyjnych energii elektrycznej (OSD: Enea Operator, Energa Operator, PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja oraz innogy Stoen Operator) oraz operator systemu przesyłowego - Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) - przeznaczą prawie 52 mld

Fundusz Icos zainwestuje 20 mln euro w sektor spożywczy i biochemikaliów

Warszawa, 24.02.2020 (ISBnews) - Icos Capital Fund III zainwestuje 20 mln euro w scale-upy, skupiające się na rozwijaniu oprogramowania oraz technologii na potrzeby produkcji w przemyśle: rolno-spożywczym, biochemikaliów i nowoczesnych materiałów, poinformowało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Tauron podtrzymuje termin zakończenia budowy Elektrowni Jaworzno III

Warszawa, 23.08.2018 (ISBnews) - Grupa Tauron podtrzymuje zakończenie budowy Elektrowni Jaworzno III na IV kw. 2019 r., poinformował prezes Filip Grzegorczyk.  "Zaawansowanie prac przy Elektrowni Jaworzno wynosi 71%. W IV kw. 2019 r. oczekujemy zakończenia prac i ten termin

Tauron przygotowuje się na chude lata

Tauron przygotowuje się na chude lata

krajowe instytucje finansowe. Dzięki temu Tauron nie musiałby finansować inwestycji pieniędzmi z kredytów. Na nowych blokach chce zaoszczędzić, ale jednocześnie do 2020 r. spółka zamierza zainwestować 1,2 mld zł w górnictwo, m.in. w nierentowną obecnie kopalnię Brzeszcze, a także w budowę nowego szybu

Billon pozyskał niemal 6 mln USD w ramach rundy inwestycyjnej A

rundzie był FIS, wiodący światowy producent bankowych systemów IT. Amerykańska firma wdraża już technologię Billona w swoim nowym systemie, służącym do natychmiastowych transakcji między oddziałami banku w różnych krajach. Ponadto w Billona zainwestowały fundusze Rising Tide, Mencey Capital, VCF III, a

Przegląd prasy

fabryce w Rumunii --Kruk miał szacunkowo 304 mln zł zysku netto w 2019 r. --Kruk zainwestował 389 mln zł w portfele wierzytelności w IV kw. 2019 r. --ABB w Polsce zmienia strukturę i zarząd; Tomasz Wolanowski prezesem --IV edycja konferencji UCL Leaders: Poland in a Global World w Londynie 17-18 I

Brzeszcze trafią pod skrzydła spółki Tauron. UOKiK wydał zgodę na koncentrację

Brzeszcze zakłady wydobywcze Grupy Tauron w ponad 50 proc. będą pokrywać zapotrzebowanie na paliwo jednostek wytwórczych skupionych w holdingu. Obecnie wskaźnik ten wynosi ok. 40 proc. - wyjaśniają władze spółki. Aby zakład w Brzeszczach stał się rentowny, Tauron chce zainwestować w niego 200 mln zł w ciągu

Przegląd informacji ze spółek

. W oczekiwaniu na uspokojenie sytuacji rynkowej w związku z epidemią COVID-19 Grupa zainwestowała w tym okresie zaledwie 1,5 mln zł w nowe portfele wierzytelności o nominalnej wartości 8,4 mln zł, przy czym w samym II kwartale nie dokonywano żadnych nowych inwestycji. Polskie Górnictwo Naftowe i

Przegląd prasy

początkowo na EBITDA wys. ok. 16,8 mln zł  --Budimex ma umowę na obwodnicę Wałbrzycha za 249,6 mln zł netto --PAIH zachęca do uruchomienia w Senegalu składu autoczęści na Afrykę Zachodnią --Black Pearls VC zainwestował w spółkę Xopero działającą w branży ochrony danych --Rafał Weber został

Emisja Taurona korzystna dla spółki, konieczna dla inwestycji wg analityków

Tauron zainwestował 5 mld zł. Inwestycje koncentrują się na segmentach dystrybucji i wytwarzania. Kupując Kopalnię Węgla Kamiennego Brzeszcze, Tauron chce zwiększyć udział własnego paliwa do 50%. Już dziś Grupa Tauron posiada 20% krajowych zasobów węgla energetycznego, a po zakupie Brzeszcz będzie to

Przegląd prasy

--Rząd przyjął projekt ustawy Ordynacja podatkowa, która wejdzie w życie w 2021 r. --Akcjonariusze Polwaksu zdecydują 24 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2018 r. --Atal może przeprowadzić w br. jeszcze jedną emisję obligacji na ok. 100 mln zł --Tauron: Termin oddania bloku w Jaworznie nie jest

Przegląd prasy

--Akcjonariusze Brastera zdecydowali o emisji akcji serii O bez pp --Debata w Sejmie: Nie stwierdzono przypadku koronawirusa, wskazana ostrożność --UOKiK: Pożyczkodawcy powinni stosować metodę liniową przy zwrocie opłat klientom --BIK: Firmy pożyczkowe udzieliły 604 mln zł finansowania w styczniu --Tauron

Przegląd informacji ze spółek

mógł zakomunikować kolejny krok w procesie potencjalnej akwizycji, poinformował prezes Mirosław Bendzera. PGE Energia Ciepła - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - we współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Rzeszowie zainwestuje 9,5 mln zł w rozwój ciepła

Przegląd prasy

wzrosła o 0,3% m/m w październiku --MF: Sprzedaż obligacji detalicznych wzrosła m/m do 1 972 mln zł w październiku --Tauron: Zmiana polityki EBI skłania do zwrotu w kierunku źródeł zeroemisyjnych --NBP: Inflacja bazowa wyniosła 2,4% r/r w październiku; konsensus: 2,5% r/r --BM Reflex: Należy się

Przegląd prasy

indeks śledzący aktywność gospodarczą --Aplikacja mBanku jest już dostępna w Huawei AppGallery --Scope Fludics przesuwa terminy zakończenia realizacji etapów w 2 projektach --Tauron wymieni 120 tys. liczników energii elektrycznej do końca września --POPiHN: Zużycie paliw w Polsce nie zmieniło się

Przegląd prasy

w II kw. 2019 --Getin Holding miał 36,24 mln zł zysku netto, 25,75 mld zł aktywów w II kw. 2019 --Tauron miał wst. 142 mln zł zysku netto w II kw. z uwzgl. ustawy o cenach prądu --Indeks WIG20 spadł o 1,12% na zamknięciu w poniedziałek --Celon Pharma uzyskał patent w Japonii na inhibitory

Przegląd prasy

i Millennium --Prezes ZPC Otmuchów: W najbliższym czasie planujemy rozwój naszego portfolio pod marką Odra Dziennik Gazeta Prawna --Woźny: Widzę gigantyczny potencjał wsparcia walki ze smogiem przez domowe OZE, a szczególnie instalacje fotowoltaiczne Puls Biznesu --Velvet Care zainwestuje

Schneider Electric Polska chce pozostać liderem automatyki elektroenergetycznej

mierze z bardzo starej, przestarzałej wręcz bazy - co najmniej połowa urządzeń ma czterdzieści lat. Technologicznie dawno powinny być wymienione. Z drugiej strony wchodzą nowe technologie. Jeśli polska energetyka chce dalej być konkurencyjna, to powinna w te nowe technologie zainwestować"

PGE Ventures i ValueTech zainwestowały w spółkę Lerta

Warszawa, 24.07.2018 (ISBnews) - Fundusze PGE Ventures – należący do grupy kapitałowej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - i ValueTech zainwestowały 2,5 mln zł w spółkę Lerta, która opracowała automatycznie samobilansującą się wirtualną elektrownię, podała firma. Finansowanie zostanie

Przegląd informacji ze spółek

spadła o 15,5% r/r do 147,8 mln zł. Spółki Grupy Tauron wzięły udział w aukcji głównej rynku mocy na okres dostaw 2022 r., podał Tauron Polska Energia. Według szacunków spółki, cena zamknięcia aukcji ukształtuje się w przedziale od 195,28 do 219,66 zł/kW/rok, a przychody Grupy Tauron z rynku mocy

Marketplanet zainwestował w aplikację SaldeoSMART

Warszawa, 12.04.2016 (ISBnews) - Marketplanet zainwestował w aplikację do odczytywania dokumentów SaldeoSMART, która umożliwia odczytywanie papierowych i elektronicznych dokumentów oraz przekazywanie danych do programów zewnętrznych, z którymi jest zintegrowana, poinformowała spółka. "

Przegląd prasy

Paribas: Cele finansowe do 2018 r. mogą zostać oddalone w czasie --Liczba rozpoczętych budów domów w USA wzrosła do 1288 tys. w lutym --Pozwolenia na budowę domów w USA spadły do 1213 tys. w lutym --Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 241 tys. w USA --Tauron szacuje przychody z ORM

Przegląd informacji ze spółek

najbliższych 6 lat planuje zainwestować w nie ok. 100 mln zł. British Automotive Polska - spółka zależna British Automotive Holding (BAH) - zawarła umowę dilerską i serwisową Jaguar i Land Rover z Nord Auto z Białegostoku, podał BAH. MedApp otrzymał Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE (NATO

Przegląd prasy

organizują Dom Polski podczas Forum Ekonomicznego w Davos --T-Bull odnotował ponad 86 mln pobrań swoich gier w 2018 r. --PIE: Po 'twardym Brexicie' średnia ważona stawka celna w eksporcie do UK to 8,5% --ZBP: Wszystkie banki za przedłużeniem tzw. 'sześciopaku' na 2019 r. --Tauron zainwestował ok. 45

Przegląd prasy

podatkowej na 3,4 mln zł --Next Road Ventures zainwestował w startup TrustMate --Analizy.pl: Aktywa TFI spadła o 0,7% m/m do 268,4 mld zł w lutym --NCBR przekaże uczelniom 40 mln zł na zajęcia zwiększające dostępność --EuroRating podniósł rating Santander BP do A-, perspektywę obniżył do stabilnej

Przegląd prasy

budowę aliansu z czeską firmą Zetor Tractors --BOŚ rozpoczął współpracę z Pomorskim Funduszem Rozwoju dot. inicjatywy Jessica --Lotos Petrobaltic kontynuuje prace przy gazociągu ze złoża B8 do Władysławowa --Qumak wnioskuje do KNF o postępowanie dot. emisji akcji serii L --Tauron rozpoczął

Przegląd informacji ze spółek

Tauron Polska Energia odnotował 162,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 535,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Mostostal Zabrze odnotowało 2,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego

Przegląd prasy

Ekspansji Zagranicznej zainwestował łącznie 329 mln zł od 2015 --X-Trade Brokers miał wstępnie 37,2 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r. --AOC Health wzywa do sprzedaży 10,6% akcji PBKM po 66,4 zł za sztukę --LPP miało wstępnie 3,49 mld zł przychodów, 412 mln zysku EBIT w IV kw. --Indeks WIG20 wzrósł

Rządowe plany dla kolei i energetyki już z kredytem EBI

Wartość inwestycji obu firm to ponad 2,1 mld zł, z czego 1 mld zł pożyczy Europejski Bank Inwestycyjny, który finansuje projekty w ramach planu Junckera (plan inwestycyjny dla Europy, który ma rozruszać unijną gospodarkę). Hybryda po raz pierwszy Tauron zainwestuje 1,7 mld zł w infrastrukturę

Przegląd prasy

spółki; cena jest godziwa --MF: Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych w lutym na poziomie ze stycznia --Fundusz Kvarko zainwestował w platformę machine learning Deepstributed --Gaz-System: Baltic Pipe z kolejnym pozwoleniem dla części lądowej gazociągu --Fitch podniósł rating krajowy Alior

Przegląd informacji ze spółek

wyniósł 304 mln zł w 2019 roku, co oznacza spadek o 8% w skali roku, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Kruk zainwestował 389 mln zł w portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 4,25 mld zł w IV kw. 2019 r., (wzrost odpowiednio o 14% i 63% r/r), poinformowała spółka. W tym samym

Tauron i Przewozy Regionalny mają umowy na środki z EBI w ramach Planu Junckera

komercyjnych. Potrzebujemy jak najwięcej inwestycji - jak tu w sektorze kolejowym i energetycznym. Dobrze się wpisujemy w zmiany finansowania w UE" - dodał wicepremier. Tauron zainwestuje 1,7 mld zł w infrastrukturę energetyczną, która pozwoli przyłączyć nowych odbiorców do sieci dystrybucyjnej. Środki

Przegląd prasy

--Unibep ma umowę na budynek mieszkalny w Warszawie za 19,5 mln zł netto --DM mBanku obniżył rekomendację Grupy Azoty do 'trzymaj', wycenę do 65,5 zł --SRK ogłosiła przetarg na sprzedaż KWK Makoszowy w Zabrzu --Value FIZ Subfundusz 1 skupił w wezwaniu 0,05% akcji Wikany, zgodnie z intencją --Tauron

Przegląd informacji ze spółek

(PGE), podpisała umowę z konsorcjum firm Elemont i Armański na zabudowę klap szczelnych obejściowych dla instalacji odsiarczania spalin (IOS) bloków nr 1-4, podała PGE GiEK. Wartość kontraktu to ok. 24 mln zł. Kruk zainwestował 341 mln zł w portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 2,6

Przegląd prasy

; Puls Biznesu --PGNiG powołało fundusz venture capital, żeby finansować nowe technologie dla energetyki. PGNiG Ventures w ciągu 6 lat zainwestuje blisko 100 mln zł --Samorządy nie mówią 'nie' rządowym pomysłom rozruszania partnerstwa publiczno-prywatnego w mieszkaniówce, ale chcą  realnych

Przegląd prasy

etap os. Mój Ursus w Warszawie ze 185 lokalami --Złoty nieco mocniejszy, inwestorzy czekają na RPP --Kool2Play pozyskał 1 mln zł na rozwój swoich gier --Tauron Wydobycie uruchomił kompleks technologiczny zwiększający wydajność --Jujubee pozyska 300 tys. zł w wyniku objęcia akcji serii I --KRD

Przegląd prasy

, ucierpią na tym przede wszystkim drogi i miejskie obiekty --Wybór firm, które przeprowadzą inwentaryzację środowiskową linii kolejowych szykowanych do CPK nastąpi do końca listopada Puls Biznesu --Startup, w który zainwestował Naspers, pod szyldem 321sprzedane.pl będzie skupował w Polsce auta i

Przegląd prasy

ISBnews --Tauron miał 162,07 mln zł zysku netto, 957,4 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r. --KGHM miał 692 mln zł zysku netto, 1,13 mld zł skoryg. EBITDA w I kw. 2020 r. --Indeks WIG20 spadł o 0,5% na zamknięciu w środę --Mostostal Zabrze miał 2,07 mln zł zysku netto, 5,7 mln zł zysku EBIT w I kw

Przegląd prasy

na sprzedaż portfeli wierzytelności wg szacunków branży Puls Biznesu --Vectra nie kupi Multimedia Polska --AstraZeneca zwiększyło zatrudnienie w Polsce i zamierza dalej zatrudniać; w ciągu pięciu lat ma zainwestować ponad 1,5 mld zł --Google: Prawie połowa Polaków deklaruje, że tegoroczne

Przegląd prasy

ukończyło Biura przy Willi w ramach inwestycji Browary Warszawskie --Golub GetHouse chce rozpocząć budowę akademika w Warszawie pod koniec br. --EBOR zainwestuje 15 mln euro w fundusz private equity Avia Capital I --Bank Pekao objął koronaobligacje PFR na kwotę 6 mld zł --IAB Polska: 87% firm z

Przegląd prasy

--Resort infrastruktury zamierza zwiększyć wartość i zakres Programu Budowy Dróg Krajowych (PBDK), realizowanego w latach 2014-25; planuje zainwestować w sumie 142,2 mln zł --Siemens: Po liberalizacji rynku w Polsce pojawi się 150 lokomotyw ciągnących zagraniczne pociągi towarowe ISBnews

Przegląd prasy

terminowe na akcje spółek hi-tech --Medinice zadebiutuje na NewConnect we wtorek, 25 września --Gino Rossi podpisał list intencyjny z OTCF ws. sprzedaży 100% akcji Simple CP --R4R przejął od Echo Investment 4 projekty na miekszania na wynajem za 340 mln zł --Tauron zainteresowany projektami OZE

Przegląd prasy

za karty ISBnews --NBP: Konsumenci oczekują inflacji wynoszącej 0,21% w najbliższych 12 miesiącach --Przewozy PKP Cargo w Polsce spadły o 2,9% r/r wg masy w listopadzie --PKP Intercity zrealizowało 10 projektów za 5,5 mld zł w 2015r., planuje kolejne --Societe Generale: Tauron może skutecznie

Za ratowanie kopalń pieniędzmi spółek prezesi mogą mieć procesy

;przy obecnych cenach energii budowa elektrowni węglowych jest nieopłacalna". Za swój upór zapłacił stanowiskiem, a jego następca Marek Woszczyk kontynuował projekt. Podobnie było z kopalnią Brzeszcze, w którą zainwestował Tauron. Zarząd z Dariuszem Luberą na czele nie widział ekonomicznego sensu

Przegląd informacji ze spółek

petrochemicznych, na licencję i projekt bazowy w ramach rozbudowy zdolności produkcyjnych fenolu, jednej z kluczowych inwestycji wchodzących w skład programu rozwoju petrochemii o wartości ponad 8 mld zł, podała spółka. Vigo Ventures, wehikuł inwestycyjny Vigo System, wraz z Warsaw Equity Group, zainwestowały

Przegląd prasy

    Puls Biznesu  -- Konieczny jest plan, który pozwoli odbudować potencjał wydobywczy i wyprowadzi Tauron Wydobycie  z bardzo głębokiej recesji finansowej, mówi wiceminister energii Adam Gawęda --Polska jest unijnym liderem w eksporcie akumulatorów litowo-jonowych. Na

tauron zainwestuje

II kw. --Action ma porozumienie z częścią wierzycieli dot. treści propozycji układowych --Tauron: EEC Magenta zainwestował 13 mln zł w Reliability Solutions --GPW miała 42,55 mln zł zysku netto, 48,17 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r. (ISBnews)    

Przegląd prasy

Solutions zainwestują w Akcelerator Inteligentnych Miast --Tauron: W ZG Brzeszcze zbudowano stację produkującą sprężone powietrze --Unimot uruchomił pierwszą stację paliw Avia na Ukrainie --Wskaźnik nastrojów inwestorów Sentix w strefie euro spadł do -3,3 pkt w czerwcu --KNF: Zysk netto sektora bankowego

Przegląd prasy

decyzji o dalszym zwiększaniu zaangażowania w spółkę daje nam możliwość nabywania akcji do poziomu 66% bez konieczności ogłaszania po raz kolejny wezwania Dziennik Gazeta Prawna --Chińczycy w offsecie za wybudowanie elektrowni jądrowej mieliby zainwestować w Polsce nawet 220-250 mld zł, np. w fabrykę

Przegląd prasy

tygodniach --DM TMS Brokers uruchomił kantor internetowy -TMS Kantor --Dino wyemituje zabezpieczone obligacje o wartości nominalnej do 170 mln zł --Alior Bank jako pierwszy krajowy bank wykorzystuje blockchain publiczny --PGNiG chce rozpocząć prace 'w terenie' w ZEA we wrześniu --Tauron: Sezon

Przegląd informacji ze spółek

% akcji Simple Creative Products, podała spółka. Ponadto OTCF wpłaci zaliczkę na poczet ceny nabycia akcji w wysokości 1 mln zł. Resi-for-Rent (R4R) zainwestował w cztery projekty mieszkaniowe będące już w budowie, składające się z 1 200 lokali, podała spółka. Wartość transakcji netto wyniosła 340 mln

Przegląd prasy

rynku --PKP Cargo spodziewa się stabilnego rynku przewozów w tym roku --Sygnity: Ponad 1 mln PIT-11 złożonych z wykorzystaniem UBD --Tauron zainwestuje rekordowe ok. 4,5 mld zł w tym roku --MF zaoferuje obligacje za 700 mln zł na przetargu uzupełniającym --Fitch nadał rating BB-(EXP) planowanej

Przegląd prasy

Gazeta Wyborcza --Chińscy inwestorzy wykupują Europę. W ciągu 10 ostatnich lat firmy zainwestowały 318 mld dolarów -- Centra handlowe mają kłopoty. Cierpią przez zakaz handlu w niedziele, a PiS dociska je dodatkowym podatkiem Puls Biznesu --Podkomisja sejmowa naniosła raczej kosmetyczne poprawki w

Przegląd prasy

z konsorcjum firm Elemont i Armański na zabudowę klap szczelnych obejściowych dla instalacji odsiarczania spalin (IOS) bloków nr 1-4, podała PGE GiEK. Wartość kontraktu to ok. 24 mln zł. --Kruk zainwestował 341 mln zł w portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 2,6 mld zł w IV kw. 2018

Przegląd prasy

konsultacji projekt ustawy dot. programu Kolej+ --Pięć funduszy venture capital PFR Ventures zainwestowało pierwsze 40 mln zł --Millennium TFI zostało wpisane do ewidencji PPK --QubicGames ustalił premierę gry 'Geki Yaba Runner AE' na Nintendo Switch na 31 V --Tauron zaoszczędzi ok. 100 mln zł przy

Przegląd prasy

linii z Lotniska Chopina w Warszawie i z Modlina do Radomia byłoby  bolesną decyzją, która wielu by zniechęciła - mówi prezes Neckermann Polska i szef Polskiego Związku Organizatorów Turystyki Parkiet --Mining Equipment Finance (MEF) - spółka, w którą pod koniec 2017 r. zainwestowały

Przegląd prasy

% kredytów mieszkaniowych w III kw. --Arctic Paper: Warunki zakupu celulozy powinny być sprzyjające w I połowie 2020 --Tauron powołał radę naukową celem wsparcia obszaru badań, rozwoju i innowacji --Arctic Paper liczy na utrzymanie wysokiego wykorzystania mocy w IV kw. 2019 --ZUE ma 20 mln zł

Przegląd prasy

wzrósł o 0,2% kw/kw w strefie euro i w UE w II kw. 2019 r. --Accolade zainwestuje ok. 30 mln euro w Panattoni Park w Częstochowie --Cena złota sięga okolic 1465-1470 USD za uncję --MedApp przygotowuje się do wejścia na rynki skandynawskie --Devire: Dla 67% Polaków pochodzenie kapitału pracodawcy

Przegląd informacji ze spółek

wyłącznym przedmiotem głosowania nad układem, podała spółka. EEC Magenta, największy w Polsce fundusz corporate venture capital, zainwestował 13 mln zł w firmę Reliability Solutions (RS) specjalizującą się w przewidywaniu i minimalizowaniu skutków awarii, podał Tauron. W przypadku Taurona rozwiązania RS

Przegląd prasy

dotyczące Polish API - banki i fintechy wypracują wspólne techniczne standardy dzielenia się danymi klientów --Od marca klienci chcący zrobić zakupy w niedzielę będą mogli dokonać tego za pośrednictwem platform e-commerce --Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zainwestował w Polsce o 15% mniej niż

Przegląd prasy

skusiła wizja zysków z centrów handlowych stracili niemal wszystko z zainwestowanych 227 mln zł na funduszu Saturn, którego współtwórcą był Marek Falenta -- Mark Barnett, nowy szef Mastercarda w Europie: Cel udostępnienia sieci 50 mln punktów akceptacji płatności na całym świecie jest niezmienny i może

Przegląd prasy

Drawie w Borowie --RN Sescom powołała zarząd na kolejną kadencję z S.Halbrytem jako prezesem --Credit Agricole udostępnił płatności Google Pay --ABB trzecim dostawcą ładowarek na stacje PKN Orlen --Fundusz z Grupy PFR zainwestuje w spółkę zależną Rainbow Tours --Ghelamco Invest wyemituje

Przegląd prasy

naprawczego --Tauron nie zmienia warunków brzegowych nabycia KWK Brzeszcze --PEManagers zainwestował 400 mln zł w tym roku, pracuje nad kolejnymi projektami --LW Bogdanka pracuje nad zwiększeniem sprzedaży w 2016 mimo niepewności na rynku --ZUS przekazał do OFE 95,33 mln zł --LPP oczekuje osiągnięcie

Przegląd prasy

napoje owocowe i warzywne pozbawiłoby budżet ok. 800 mln zł dochodów albo przekreśliłoby prace nad uproszczeniem poboru daniny --Polskie kopalnie nie są w stanie pokryć zapotrzebowania, więc nawet kontrolowane przez państwo PGE i Tauron wykorzystują już węgiel z Rosji wg gazety Puls Biznesu

Przegląd prasy

wyprzedzających Conference Board spadł o 0,2% m/m w IX --JSW chce wybrać TFI zarządzające funduszem stabilizacyjnym w ciągu 2 tygodni --JSW: Strategia czeka na akceptację wszystkich wierzycieli --Tauron liczy na uzgodnienie z PFR szczegółów dot. Jaworzna do końca roku --Solaris dostarczy 40 autobusów do

Haitong Bank rekomenduje: "sprzedaj" dla polskich spółek energetycznych

zagrożeniem dla spółki jest "ryzyko inwestycji w polski sektor węglowy", a w szczególności w Polską Grupę Górniczą, czyli dawną Kompanię Węglową. Haitong Bank uważa, że kluczowe będzie, czy już po tym gdy PGE zainwestuje w górnictwo, kopalnie podejmą trud redukcji kosztów. Zagadką pozostaje też

Przegląd prasy

LPP, które zamierzamy zainwestować w Polsce; inwestycje w branżę hotelową wydały się ciekawą opcją ISBnews --Abadon RE zdecydował o przedterminowym wykupie obligacji na łącznie 25 mln zł --CCC wezwał do sprzedaży 50,33 mln akcji Gino Rossi po cenie 0,55 zł/szt. --KNF obniżyła bufor na ryzyko

Przegląd prasy

listopadzie --Tauron: Przychody z rynku mocy mogą sięgnąć 82,5-92,8 mln zł w 2022 r. --Polenergia zaoferowała łącznie 113,8 MW obowiązku mocowego w aukcji na 2022 r. --PGE zakontraktowała w aukcji rynku mocy min. 7 062 MW na 2022 r. --RPP utrzymała stopy proc. bez zmian; inflacja pozostanie w pobliżu

WALLSTREET 2016: Wiesław Rozłucki: Trwa kampania nienawiści wobec giełdy

Grupa Tauron kupiła nierentowną kopalnię Brzeszcze, a Grupa Enea przejęła spółkę Lubelski Węgiel Bogdanka. W ostatnich miesiącach PGE, Energa i PGNiG zainwestowały 1,5 mld zł w Polską Grupę Górniczą. - Nie możemy uznać, że to jest nowe otoczenie, do którego mamy się dostosować. Wpływ władz giełdy na

Przegląd prasy

Economic Hub odbędzie się 14 grudnia --Tauron i ING BSK rozpoczynają pilotaż carsharingu aut elektrycznych w Katowicach --NWZ Brastera nie podjęło decyzji dot. emisji akcji serii K z powodu braku kworum --MF utrzymało w XII oprocentowanie obligacji detalicznych na poziomie z XI --Black Pearls VC

Przegląd prasy

zadłużonych w walucie obcej Puls Biznesu --Invenergy, amerykański gigant zainwestował w Polsce 2,2 mld zł; więcej nie dołoży, dopóki nie będzie pewien, że jego inwestycje są bezpieczne --Prezes Energi: Dziś w grupie jest 48 spółek, do końca roku będzie ich około 22 ISBnews --Tauron szacuje 2,094 mld

Przegląd prasy

% uprzywilejowanych akcji w II transzy programu --Wskaźnik C/I BZ WBK wzrósł r/r do 48,4% w 2015 r. --Marża odsetkowa netto BZWBK utrzymywała się kwartalnie na poziomie 3,5-3,6% --Zysk netto Santander wzrósł r/r do 1 460 mln euro w IV kw. 2015 r. --Fundusz PEManagers zainwestował w Prowly.com --Zysk netto BZ WBK

Przegląd informacji ze spółek

deklaracji PIT- 11 zakończył się 28 lutego. Grupa Tauron zainwestuje ok. 4,5 mld zł w 2015 roku, poinformował prezes Dariusz Lubera. Fitch Ratings nadał planowanej emisji obligacji spółki Play Finance 2 S.A. o wartości 125 mln euro z terminem zapadalności w 2019 r. rating BB-(EXP), podała agencja

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kongeneracja, należący do PGE Energia Ciepła, uruchomi nową sieć ciepłowniczą w północnej części Wrocławia na osiedlu Zawidawie za ponad 11 mln zł, podała Polska Grupa Energetyczna (PGE).  PKN Orlen i Tauron Polska Energia podpisały list

Plany Enei wystraszyły inwestorów. Kurs akcji na dnie

Już trzy największe kontrolowane przez państwo grupy energetyczne, czyli PGE, Tauron i Enea, ogłosiły swoje strategiczne plany na najbliższe lata. Enea podała w poniedziałek szczegóły swojej strategii - zapowiedziała budowę kolejnych elektrowni, by zwiększyć ich moc z obecnych 3,2 GW do nawet 6,3

Przetarg na nowy blok w Blachowni w przyszłym roku

inwestycji w nowe moce wytwórcze. Te nakłady w I półroczu 2009 roku wyniosły około 51 mln zł, a minionym półroczu 122 mln zł. W I półroczu Tauron zainwestował łącznie 789 mln zł, ale naprawdę duże wydatki inwestycyjne ciągle są przed grupą. Tauron ocenia, że ma do tego dobrą pozycję wyjściową, bo jest nisko

Przegląd prasy

dywidendy na akcję za 2016 r. --Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 248 tys. w USA --Tauron: Zaawansowanie projektu Jaworzno przekroczyło 33% --Zatrudnienie w USA wg ADP wzrosło o 253 tys. osób w maju --'Minutes' RPP: Wzrost PKB w 2017 r. powinien być znacząco wyższy niż w 2016 r

Przegląd prasy

: Bankowcy oczekują, że kurs euro wobec złotego sięgnie 4,3 w V --Fundusz KnowledgeHub zainwestuje 62 mln zł w ponad 40 startupów w ciągu 4 lat --Pengab wzrósł o 1,8 pkt m/m do 30,6 pkt w kwietniu --Orange Światłowód o prędkości 1Gb/s. dostępny dla ponad 3,5 mln gosp. domowych --Movie Games traktuje

Przegląd prasy

zastawnych --Konsorcjum Porr PI i Unibep z najtańszą ofertą na odcinek S8 za 404,5 mln zł --Neuca spodziewa się spowolnienia wzrostu rynku hurtu aptecznego do 2-3% w IV kw. --Tauron: Rozmowy nt. współpracy w energetyce wiatrowej możliwe po analizach --LPP wprowadzi na rynek nową markę w I kw. 2016 r

Przegląd prasy

złożył KNF prospekt dot. oferty publicznej akcji --Bank Pocztowy chce być liderem bankowości detalicznej w Polsce regionalnej --Tauron podpisał z wojewodą małopolskim list intencyjny ws. elektromobilności --KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Raiffeisen Bank Polska --Akcjonariusze Bumechu

KGHM ma problemy z kopalnią w Chile i wielką stratę

sprzedaż konkurencji. Druga - dalsza rozbudowa kopalni. - KGHM ma pieniądze na rozbudowę, ale inwestycja wiąże się z ryzykiem. To trochę sytuacja pokerzysty, który ma słabą kartę. Może albo spasować, sprzedając kopalnię, albo zalicytować wyżej - zainwestować w drugą fazę projektu, licząc na to, że ceny

Przegląd informacji ze spółek

gastronomicznych, które będą zlokalizowane w Polsce, w centrach handlowych lub jako samodzielne lokale, podała Agora. Helios zainwestuje w spółkę do 10 mln zł. Zamet Budowa Maszyn – spółka zależna Zametu - zawarł umowę z polskim kontrahentem z branży automatyki i robotyki, na podstawie której zobowiązał