tauron wykup akcji

Przegląd informacji ze spółek

W związku z brakiem kworum wymaganego do ważności zgromadzenia obligatariuszy i podjęcia uchwały o zmianie warunków emisji obligacji serii A, Vivid Games podtrzymuje, że wykup tych obligacji w terminie przewidzianym w warunkach emisji nie będzie możliwy, podała spółka. Hubert Staszewski

Przegląd informacji ze spółek

wysokości 2,4 zł na akcję, podała spółka.  Akcjonariusze Huckleberry Games na najbliższym walnym zgromadzaniu mają podjąć decyzję o zmianie nazwy spółki oraz ogłoszą nową strategię rozwoju, podała spółka. Nowa strategia m.in. zakłada kompletne odcięcie się od wcześniejszej działalności Huckleberry

Przegląd prasy

do 30 VI --innogy go! ma specjalną ofertę w cenie biletu komunikacji na czas epidemii --Forte przedłużyło przestój ekonomiczny spółki na kwiecień --PKN Orlen: Użytkownicy programu Vitay mogą przekazać środki na walkę z COVID-19 --JHM Development złożył wniosek do KNF ws. wycofania akcji z

Przegląd informacji ze spółek

ogłosił przymusowy wykup od akcjonariuszy mniejszościowych wszystkich posiadanych przez nich akcji Gino Rossi pod cenie 0,55 zł za sztukę, podał Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jako podmiot pośredniczący. W odpowiedzi na ogłoszenie Mirbudu o skupie złożono oferty sprzedaży akcji JHM Development

Przegląd prasy

całości zobowiązania wobec obligatariuszy --Eurocash: Sprzedaż w kanałach elektronicznych sięgnie 3,5 mld zł do końca 2019r. --Rząd rozpatrzy we wtorek m.in. projekt ustawy budżetowej na rok 2020 --Przymusowy wykup akcji Hollywood został rozliczony --MPiT: Produkcja budowalno-montażowej wzrośnie o

Przegląd informacji ze spółek

działającymi w spółce organizacjami związkowymi, podjęły decyzję o przestoju ekonomicznym spółki w kwietniu 2020 r., podało Forte. PKN Orlen rozpoczął akcję charytatywną w ramach programu Vitay, wspierającą placówki zdrowia. Za każde 1000 punktów Vitay przekazane przez użytkowników programu, Fundacja Orlen

Przegląd informacji ze spółek

półroczu, poinformowała prezes Aneta Raczek. Zarząd GPW zawiesił obrót akcjami Banku BPH, podała giełda. Wcześniej Alior Bank ogłosił przymusowy wykup 442 923 akcji Banku BPH, stanowiących 0,58% kapitału, które znajdują się w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych po cenie 31,19 zł za sztukę

Przegląd informacji ze spółek

Ergis miał 403,91 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w I półroczu 2019 r., co oznacza wzrost o 1,4% r/r oraz 8,02 mln zł zysku netto (spadek o 28,9% r/r), podała spółka, prezentując wstępne dane. Hollywood spodziewa się, że procedura wykupu przymusowego akcji oraz formalne

Przegląd prasy

spółka. --Przedsiębiorstwa energetyczne wycofają złożone wnioski taryfowe zgodnie z poleceniem prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski. --TIM ogłosił przymusowy wykup 87 249 akcji zwykłych na okaziciela Rotopino.pl, które stanowią 0,87% kapitału

Przegląd prasy

Rafako to 2,8 mld zł na 1 IV, cel na br. to 0,8-1 mld zł zleceń --GetBack dokonał przedterminowego wykupu wszystkich obligacji serii G i H --Akcjonariusze Benefit System zdecydują 25 czerwca o niewypłacaniu dywidendy --Ferro rekomenduje wypłatę 1,12 zł dywidendy na akcję --Zarząd PKP Cargo z Cz

Przegląd informacji ze spółek

szacowany w Grupie Eurocash na 20-30 mln zł rocznie. Przymusowy wykup niemal 4,5 mln akcji Hollywood, reprezentujących 7,43% kapitału zakładowego i 5,76% ogólnej liczby głosów, został rozliczony, podała spółka. Akcje po 1 zł za walor nabyła spółka z grupy inwestycyjnej 21 Concordia, największy pojedynczy

Przegląd informacji ze spółek

osiągnął 10,9 mln euro obrotów w grudniu 2018 r., tj. o 31% więcej licząc rok do roku, podała spółka. Narastająco od stycznia obroty zwiększyły się o 29% r/r do 181,7 mln euro. Murapol ogłosił przymusowy wykup 1 549 274 akcji Abadon Real Estate, reprezentujących 5,52% ogólnej liczby głosów w spółce, po

Przegląd informacji ze spółek

złożone wnioski taryfowe zgodnie z poleceniem prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski. TIM ogłosił przymusowy wykup 87 249 akcji zwykłych na okaziciela Rotopino.pl, które stanowią 0,87% kapitału zakładowego spółki, podał TIM. Cena wykupu wynosi 3,3

Przegląd prasy

, podała spółka. Jednocześnie zaznaczono, że Tauron ma porozumienia zabezpieczające przed ryzykiem żądania wcześniejszego wykupu obligacji, posiada środki pieniężne na wykup obligacji, a jego sytuacja finansowa i płynnościowa jest stabilna.  --Famur ma umowę z JSC ArcelorMittal Temirtauna na

Przegląd prasy

, magazynować lub sprzedawać ISBnews --Ten Square Games miał 18,15 mln zł zysku netto, 22,1 mln zł EBITDA w III kw. --Mirbud ogłosi przymusowy wykup ok. 4,37% akcji JHM Development --Archicom zaktualizował cel sprzedaży do 1400-1500 mieszkań w 2019 roku --Archicom miał 20,22 mln zł zysku netto, 32,33

Przegląd informacji ze spółek

Ten Square Games odnotował 18,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 10,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Mirbud zamierza ogłosić przymusowy wykup ok. 4,37% akcji JHM Development, podała spółka. Archicom doprecyzował cele sprzedażowe

Zysk netto Tauronu wzrósł r/r do 132,19 mln zł w IV kw. 2014 r.

, że dzięki systematycznemu procesowi wykupu udziałów mniejszościowych, w tym 47,5 proc. pakietu akcji Południowego Koncernu Węglowego (obecnie Tauron Wydobycie) od Kompanii Węglowej, zwiększył się poziom zysku przypadającego udziałowcom większościowym. Obecnie prawie cały zysk netto grupy jest

Przegląd prasy

zobowiązania za 2013, strata podatkowa je zniweluje --KNF zaleca bankom utrzymanie mocnej bazy kapitałowej, niektórym jej wzmocnienie --Mirbud ma umowę na budowę budynku biurowego w Warszawie za 26,4 mln zł brutto --CCC nabył 17,05 mln akcji Gino Rossi w ramach przymusowego wykupu (sprostowanie) --Michał

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd spółki Kruk podjął uchwałę w sprawie wniosku dotyczącego podziału zysku netto spółki za 2019 rok oraz rekomendacji walnemu zgromadzeniu spółki przeznaczenia części zysku netto za 2019 r. na skup akcji własnych za ok. 95 mln zł lub na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 5 zł na

Przegląd prasy

zarządu Biotonu --Akcjonariusze OT Logistics zdecydowali o emisji do 2,3 mln akcji serii E bez pp --Indeks WIG20 spadł o 0,54% na zamknięciu w poniedziałek --Polnord chce wykupić przedterminowo część obligacji serii NS4 wart. 6,7 mln zł --MPiT chce uszczelnić rynek obrotu kotłami na paliwa stałe

Przegląd informacji ze spółek

Amsterdamie ustaliła cenę przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych Globalworth Poland Real Estate na 1,6 euro za jedną akcję, podała spółka. Tracy Heck, pełniąca funkcję CFO oraz dyrektora w radzie dyrektorów Serinusa, złożyła rezygnację z zajmowanych stanowisk z powodów osobistych

Przegląd informacji ze spółek

przychody ze sprzedaży grupy Briju osiągnięte od stycznia do marca wyniosły 35,9 mln zł i były niższe o 78,2% od wyniku osiągniętego rok wcześniej, podała spółka. Unidevelopment ogłosił przymusowy wykup akcji od akcjonariuszy mniejszościowych Monday Development po 0,81 zł za akcję, podała spółka. Dzień

Przegląd prasy

do 10,9 mln euro w grudniu --BIEC: WPI spadł o 0,7 pkt m/m w XII, nastąpi zahamowanie presji inflacyjnej --Murapol ogłosił przymusowy wykup 5,52% akcji Abadon RE po 4,44 zł szt. --Stock Polska z 7-proc. dynamiką wzrostu, szykuje kolejne nowości w portfolio --Sąd zabezpieczył majątek Qumaka i

Przegląd informacji ze spółek

jako pośrednik handlowy pomiędzy Miraculum a dystrybutorem. Umowa obejmuje dystrybucję i promocję produktów marki Paloma na terytorium Arabii Saudyjskiej na zasadzie wyłączności, podało Miraculum.  Spółki Grupy Tauron, które wzięły udział w aukcji głównej rynku mocy na okres dostaw przypadający

Przegląd informacji ze spółek

Marek Dziki złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu Biotonu ze skutkiem natychmiastowym. Powodem rezygnacji są przyczyny osobiste, podała spółka.  Polnord zdecydował o dokonaniu przedterminowego wykupu 6,7 tys. szt. obligacji serii NS4 o łącznej wartości nominalnej 6,7 mln zł

Przegląd prasy

, 7,03 mln zł zysku EBIT w 2018 r. --Impexmetal ogłosił przymusowy wykup 2,62 mln akcji Alchemii po 4,8 zł za szt. --PAIH: Dziś w Baku Forum Biznesowe Polska-Azerbejdżan z udziałem kilkunastu firm --Arteria miała 0,37 mln zł zysku netto, 0,8 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r. --Sfinks Polska miał

Przegląd prasy

zdecydowali o wypłacie 2,4 zł dywidendy na akcję za 2019 r.  --Morawiecki: Mamy szansę na szybkie wyjście z kryzysu, w kształcie litery V --Huckleberry Games przeprowadzi całkowity rebranding działalności --Po danych o sprzedaży detal. analitycy obniżają prognozy spadku PKB w II kw. --MR: Tempo

Przegląd informacji ze spółek

;Piksel" będą wspólnie ubiegać się o koncesję na rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze uniwersalnym, oraz w przypadku uzyskania koncesji, wspólnie rozwijać taki kanał, podała spółka. Fundusz MCI.EuroVentures - należący do MCI Management - ogłosił przymusowy wykup akcji eCardu po 4

Przegląd prasy

kredytów i spadku kosztów finansowania r/r w br. --PKN Orlen oczekuje spadku r/r średniej marży downstream w tym roku --PKN Orlen rozważa dalszy wykup akcji Unipetrolu, by osiągnąć 100% --PKN Orlen chce zakończyć prace nad aktualizacją strategii do października --Dom Development: W obecnej sytuacji

Przegląd informacji ze spółek

Dębina 1-Zachód", podała spółka. Koncesja została udzielona na okres do 31 grudnia 2051 r. Getin Noble Bank zawarł z Mercurius Dom Maklerski porozumienie w przedmiocie rozwiązania warunkowej umowy zlecenia zbycia akcji imiennych domu maklerskiego Noble Securities na rzecz Leszka Czarneckiego

Przegląd informacji ze spółek

netto, poinformował wiceprezes Fernando Bicho. Krockella s.r.o. ogłosiła przymusowy wykup 1 368 994 akcji Empik Media & Fashion (EMF), stanowiących 1,3% kapitału zakładowego, po 4,35 zł za sztukę, podała spółka. Dzień wykupu to 29 lipca br. Millennium Bank ma ambicję docelowego odzyskania

Przegląd informacji ze spółek

Zakłady Mięsne Henryk Kania w restrukturyzacji nie wykupią w terminie obligacji serii F o wartości nominalnej 50 mln zł, podała spółka. Spółka nie wypłaci również odsetek od obligacji serii F i H.  Nastąpiło rozliczenie wezwania na 46 776 642 akcji Impexmetalu w cenie 4,25 zł za

Przegląd informacji ze spółek

spadła o 15,5% r/r do 147,8 mln zł. Spółki Grupy Tauron wzięły udział w aukcji głównej rynku mocy na okres dostaw 2022 r., podał Tauron Polska Energia. Według szacunków spółki, cena zamknięcia aukcji ukształtuje się w przedziale od 195,28 do 219,66 zł/kW/rok, a przychody Grupy Tauron z rynku mocy

Przegląd informacji ze spółek

. Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze (PPL) ogłosiło zamiar nabycia akcji Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona (PHZ Baltona) w drodze przymusowego wykupu, podało PPL. W związku z tym GPW zawiesiła od dziś notowania akcji spółki. P.A. Nova szacuje, że spadek wpływów czynszowych w okresie ograniczenia

Przegląd informacji ze spółek

analogicznym okresie 2019 roku było ich nieco ponad tysiąc. Moc zainstalowanych w tym roku źródeł to prawie 177 MW, co jest niemal siedmiokrotnością mocy z I kwartału 2019 roku. AR Packaging Sweden AB ogłosił zamiar nabycia akcji BSC Drukarnia Opakowań w drodze przymusowego wykupu, podał podmiot

Przegląd prasy

skarbowe o łącznej wartości 2-4 mld zł --Akcjonariusze Orbisu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW --Członkowie PZPTS przekazali szpitalom pierwsze 100 tys. przyłbic medycznych --PKO BP wykupi obligacje o wart. 250 mln euro i 194,41 mln USD --C&W: Sektor biur i magazynów odporny na

Przegląd prasy

na zwiększenie tygodniowego pensum do 24 godz. z 18 godz. ISBnews --Indeks WIG20 spadł o 0,49% na zamknięciu w piątek --ZM Kania nie wykupi w terminie obligacji serii F o wartości nom. 50 mln zł --MF: Zadłużenie SP spadło o 0,03% m/m do 978,716 mld zł w kwietniu --MF: Zadłużenie Skarbu

Przegląd prasy

, nadal rekomenduje 'trzymaj' --Gruza z MF: Dobrowolny split payment VAT wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r. --Przychody Briju spadły o 78,2% r/r do 35,9 mln zł w I-III wg szacunków --Unidevelopment ogłosił przymusowy wykup akcji Monday Development po 0,81 zł/szt. --i2 Development rekomenduje 1,9

Przegląd prasy

zmniejsza nierówności i zapobiega nadużyciom ISBnews --PKO BP wyemitował euroobligacje warte łącznie 750 mln euro --GPW wykluczy akcje Monday Development z obrotu na rynku NewConnect od 19 VII --KBC TFI zażądał od Sygnity wykupu obligacji na 6,8 mln zł --KNF udzieliła pozwolenia PGE TFI na

Przegląd prasy

z epidemią COVID-19 w Polsce --Konsorcjum ZUE ma umowę na prace w Gorzowie Wlkp. za 69 mln zł --PCC Rokita zdecydowało o wcześniejszym wykupie obligacji o wartości 20 mln zł --PayU: 78% konsumentów wraca do korzystania z rat podczas zakupów internetowych --PLL LOT zaproponuje cięcia

Przegląd informacji ze spółek

przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 3,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Impexmetal - w ramach porozumienia akcjonariuszy, do którego należą także Roman i Grażyna Karkosikowie oraz Boryszew - ogłosił przymusowy wykup 2 618 926 akcji Alchemii po 4,8 zł za

Przegląd prasy

sierpniu --Eurostat: Produkcja przemysłowa w strefie euro spadła o 1,1% m/m w lipcu --Minister środowiska proponuje utworzenie Państwowej Służby Geologicznej --Zortax umożliwi wykup akcji z powodu opóźnienia debiutu na GPW --Sejm powołał Marcina Cichego na prezesa UKE --Enterprise Inv. inwestuje

Przegląd prasy

, podał właściciel centrum. Otwarcie obiektu przewidziane jest na drugą połowę 2017 r. Millennium Bank widzi przestrzeń do dalszej "lekkiej" poprawy marży odsetkowej netto, poinformował wiceprezes Fernando Bicho. Krockella s.r.o. ogłosiła przymusowy wykup 1 368 994 akcji Empik Media

Przegląd informacji ze spółek

AH1, podała spółka. Emisja obejmie nie więcej niż 50 tys. obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda, z terminem wykupu przypadającym na 72 miesiące licząc od daty przydziału obligacji. Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości ok. 30,9 mln zł w maju 2019 r., co oznacza spadek o 3% r/r

Przegląd informacji ze spółek

Abadon Real Estate podjął decyzję o dokonaniu przedterminowego całkowitego wykupu obligacji na okaziciela serii 012 oraz serii 013 na własne żądanie i skierował do obligatariuszy stosowne żądania w tym przedmiocie, podała spółka. Łączna wartość nominalna obu serii to 25 mln zł. CCC wezwało 

Przegląd informacji ze spółek

Medicalgrithmics wyemitowało 3-letnie obligacje serii A o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł i wykupiło obligacje serii A0 na łącznie 48 mln zł, podała spółka. Miraculum dokonało wykupu ostatniej pozostającej do spłaty części obligacji serii BB w liczbie 1 100 szt. o łącznej wartości 1,1 mln

Przegląd prasy

ws. wykupu pozostałych akcji Impexmetalu --JLL: W I półroczu przybyło 215 tys. m2 powierzchni handlowej --Bank Pekao umożliwi założenie konta firmowego 'na selfie' --Sejm skierował nowelę dotycząca split payment do dalszych prac w komisji --HM Inwest przejdzie jutro na rynek główny GPW z

Przegląd informacji ze spółek

) oraz do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) dokumentację związaną z zamiarem nabycia przez Impexmetal oraz Boryszew akcji Impexmetalu, należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy w drodze przymusowego wykupu, podał Boryszew. Bank Pekao jako pierwszy w Polsce wdrożył prosty, wygodny

Przegląd prasy

maksymalną akcji w ofercie publicznej na 47 zł --Neuca Med kupiła NZOZ Wola-Med, powiększyła sieć do 56 przychodni --Przychody Grupy Baltona wzrosły o 20% r/r do 28,3 mln zł w styczniu br. --BOŚ planuje przedterminowy wykup obligacji o wart. 100 mln zł na 28 lutego br. --Trzech dotychczasowych

Przegląd informacji ze spółek

Mex Polska zawarł z Grupą Żywiec umowę o współpracy, która dotyczy sprzedaży piw Grupy Żywiec w lokalach Mex Polska. Szacunkowa wartość umowy wynosi 16 mln zł, a jej ostateczna wartość zależna będzie od wolumenu zakupionego piwa, podała spółka. Liczba akcji zaoferowanych do nabycia w ramach

Przegląd prasy

--Dzisiejsza sesja na GPW pozostanie pod wpływem sytuacji na zachodnich rynkach --Alior Bank ogłosił przymusowy wykup 0,58% akcji Banku BPH --KNF zatwierdziła prospekt Setanty w związku z przejściem na rynek główny GPW --Zysk netto Grupy AB spadł r/r do 64,6 mln zł w r.fin. 2015/2016 --Zysk netto

Przegląd informacji ze spółek

Work Service ponownie wydłużył okres wyłączności w sprawie sprzedaży akcji Exact Systems, do 14 sierpnia, podała spółka.  Oferty Famuru, warte łącznie 124,58 mln zł netto, zostały uznane przez Polską Grupę Górniczą (PGG) jako najkorzystniejsze w postępowaniu pn. "Dzierżawa kombajnów

Przegląd informacji ze spółek

. oraz Polskim Domem Maklerskim S.A. w sprawie opracowania koncepcji "wykupu akcji spółki od zainteresowanych akcjonariuszy wraz z zapewnieniem finansowania tego wykupu", poinformowała spółka. MLP Group podpisał umowę z siecią hurtowni Makro Polska na długoterminowy najem magazynu

Przegląd informacji ze spółek

komunikacie Jujubee podało, że akcje zostały objęte i spółka pozyska w wyniku emisji 500 tys. zł. Feerum podpisało z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę wykupu wierzytelności, podała spółka. Na podstawie umowy Feerum przeniosło na bank wierzytelności pieniężne z tytułu umowy sprzedaży pięciu

Przegląd informacji ze spółek

wzrosła do 16 z 10. Ich wdrożenie powinno umożliwić wypracowanie w 2022 roku wyniku EBITDA na poziomie ok. 7,4 mld zł, podała spółka. Fortum Holding ogłosił przymusowy wykup akcji Grupy Duon od akcjonariuszy mniejszościowych, którzy posiadają jeszcze 6,65% walorów tej spółki. Cena wykupu wynosi 3,85 zł

Przegląd informacji ze spółek

dla III etapu inwestycji Atal Marina Apartamenty na warszawskiej Białołęce, podała spółka.  Immofinanz zamierza dokonać wykupu do 15 mln akcji własnych, odpowiadających ok. 1,34% kapitału, po cenie w przedziale 1 - 2,81 euro za sztukę, podała spółka. Elpis, podmiot zależny od PCC Rokita i PCC

Przegląd prasy

    Puls Biznesu  -- Konieczny jest plan, który pozwoli odbudować potencjał wydobywczy i wyprowadzi Tauron Wydobycie  z bardzo głębokiej recesji finansowej, mówi wiceminister energii Adam Gawęda --Polska jest unijnym liderem w eksporcie akumulatorów litowo-jonowych. Na

Przegląd informacji ze spółek

komunikacie. Tauron Polska Energia, wobec zakończenia głównych prac związanych z testami na utratę wartości aktywów na dzień 30 czerwca 2018 r., podjął decyzję o rozpoznaniu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości bilansowej jednostek wytwórczych w segmencie Wydobycie a także odwrócenia wcześniej

Przegląd informacji ze spółek

prezesa zarządu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU, podało PZU. Enea, po spełnieniu ostatniego z czterech warunków zawieszających umowy warunkowej, jest "o krok" od finalizacji przejęcia 100% akcji spółki Engie Energia Polska, która jest właścicielem Elektrowni Połaniec

Przegląd prasy

LPP, które zamierzamy zainwestować w Polsce; inwestycje w branżę hotelową wydały się ciekawą opcją ISBnews --Abadon RE zdecydował o przedterminowym wykupie obligacji na łącznie 25 mln zł --CCC wezwał do sprzedaży 50,33 mln akcji Gino Rossi po cenie 0,55 zł/szt. --KNF obniżyła bufor na ryzyko

Przegląd informacji ze spółek

dwa projekty związane z inwestycjami w infrastrukturę energetyczną, podał Tauron. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Brastera w związku z emisją akcji serii I, podała Komisja. City Inspire, realizująca przedsięwzięcia w obszarze e-turystyki, planuje wejście

Przegląd prasy

ogłosiły przetarg na modernizację linii Poznań-Piła --PGNiG Termika rozważy objęcie udziałów w TF Silesia --Akcjonariusze Komputronika zdecydowali o 0,5 zł dywidendy na akcję --Akcjonariusze Tell zdecydowali o zmianie nazwy na OEX --Tauron zlikwiduje spółkę Tauron Wytwarzanie GZE --GDDKiA ogłosiła

Przegląd informacji ze spółek

półrocznego za I półrocze 2015 roku, podała spółka Spółka zależna Plaza Centers N.V. wygrała przetarg na wykup pożyczki o wartości 20,4 mln euro dla czeskiego centrum handlowego Liberec Plaza za 8,5 mln euro, czyli z 58-proc. dyskontem, podała spółka. Plaza oczekuje wygenerowania na operacji ok. 12 mln

Przegląd informacji ze spółek

PKO Bank Polski wyemitował w ramach programu EMTN euroobligacje o łącznej wartości nominalnej 750 mln euro, podał bank. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zażądało od Sygnity wcześniejszego wykupu obligacji o łącznej wartości nominalnej 6,8 mln zł, poinformowała spółka. Ergis miał 373,45

Przegląd informacji ze spółek

. Lux Med, jako akcjonariusz posiadający 6 885 427 akcji Swissmed Prywatny Serwis Medyczny, stanowiących 93,12% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, ma zamiar przeprowadzić procedurę przymusowego wykupu, podał Lux Med.  Wiceprezes Inter Cars Robert Kierzek złożył

Przegląd informacji ze spółek

platformy grupy służącej do hazardu zdalnego.  Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesza obrót akcjami spółki Hutmen od dziś w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji spółki, podała GPW. Olympic Entertainment Group (OEG) odnotowała 43 mln euro

Przegląd informacji ze spółek

1,104 mln kart rok wcześniej, podała spółka. Finergis Investments Ltd. (wzywający 1) oraz Marek Górski (wzywający 2), ogłosili wezwanie na 20 083 783 akcji Ergisu, reprezentujących 53,15% ogólnej liczby akcji spółki i głosów na WZA, podała spółka. Pośredniczącym w wezwaniu jest mBank. 

Przegląd prasy

--DM PKO BP podniósł rekomendację dla Pekao do 'kupuj', wycenę do 145 zł --GetBack ogłosił przymusowy wykup 81 158 akcji EGB Investments po 16 zł/szt. --Zysk netto Griffin Premium RE.. wzrósł r/r do 25,39 mln euro w II kw. 2017 r. --Archicom kupuje grunt we Wrocławiu za 47,5 mln zł netto pod ok

Przegląd prasy

spółka.  --Immofinanz zamierza dokonać wykupu do 15 mln akcji własnych, odpowiadających ok. 1,34% kapitału, po cenie w przedziale 1 - 2,81 euro za sztukę, podała spółka. --Elpis, podmiot zależny od PCC Rokita i PCC Exol, kupił 100% udziałów w spółce PCC Oxyalkylates Malaysia Sdn. Bhd. z siedzibą

Przegląd informacji ze spółek

wskaźnika dług netto/EBITDA wg LIFO r/r na poziomie 0.9x, poinformowała spółka. Orbis planuje capex bez zdarzeń jednorazowych - takich jak wykup hoteli, czy ewentualne akwizycje - w przedziale 150-170 mln zł w latach 2018-2019, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Marcin Szewczykowski. Pomimo

Przegląd prasy

będą lata 2019-2021; nasz błąd, że wszystko rzuciliśmy na rynek w jednym momencie Parkiet --Mabion nie rezygnuje z planu notowania akcji na zagranicznym parkiecie --Drożejący gaz pogrąża biznes nawozowy; producenci ratują spadające marże podwyżkami cen swoich produktów i wzmożonym eksportem na

Przegląd prasy

, podobnej do tej na rynku handlu detalicznego ISBnews --KNF sprawdza ewent. naruszenia Altusa przy nadzorze nad GetBack --Indeks WIG20 spadł o 0,6% na zamknięciu w piątek --Próchnik: Postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości uprawomocniło się --Tauron dokonał odpisów, które obciążą skons. wynik

Przegląd informacji ze spółek

. Wcześniejsze loty są niemożliwe ze względu na ograniczenia UE dla spółek korzystających z pomocy publicznej. Wratislavia-BIO skorzystała z opcji przedterminowego wykupu 33 tys. obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 33 mln zł, podała spółka. Przedterminowy wykup nastąpi 21 maja. mBank i Allegro

Przegląd informacji ze spółek

pociągów kursujących w barwach przewoźnika jest nowa lub zmodernizowana. Do 2018 roku spółka planuje wydać 1,8 mld zł netto na modernizacje ok. 400 wagonów, 60 lokomotyw i nowoczesne zaplecza do ich serwisowania, podało PKP Intercity. Tauron Polska Energia jest w stanie skutecznie zrestrukturyzować

Przegląd informacji ze spółek

rozmawia z bankami na temat rolowania lub refinansowania obligacji o wartości 3 mld zł, których termin wykupu przypada na IV kw. 2016 r., poinformował wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych Krzysztof Zawadzki. Tauron Polska Energia będzie rekomendował wypłatę dywidendy, której ostateczny poziom będzie

Przegląd prasy

--Grupa Robyg zwiększyła zakontraktowanie r/r do 727 lokali netto w I kw. 2016 r. --PGNiG oczekuje ok. 7,4 mld EBITDA zł w 2022 r. w aktualizacji strategii --Fortum ogłosił przymusowy wykup akcji Grupy Duon od dziś do 8 kwietnia --Zamówienia w przemyśle Niemiec spadły o 1,2% m/m w lutym (ISBnews

Przegląd prasy

wykup akcji e-Cardu po 4 zł za sztukę --Rzońca z RPP: Nowa RPP powinna jak najszybciej zająć się normalizacją stóp --Wskaźnik Dobrobytu wzrósł o 0,6 pkt w październiku po 2 miesiącach stagnacji --Dzisiejsze dane makro pozostaną w tle doniesień z zagranicy i krajowej polityki --Maspex planuje

Przegląd informacji ze spółek

) zatwierdziła prospekt emisyjny Miraculum w związku z ofertą publiczną akcji serii W, poinformował urząd. Apator zawarł umowę z Tauron Dystrybucja na dostawę liczników energii elektrycznej o wartości 19,1 mln zł netto w 2018 r. z opcją dostaw na 2019 r. o wartości 5,7 mln zł. LC Corp sprzedał 1084 lokale, a

Przegląd informacji ze spółek

3,1 zł za sztukę, podał żądający. W związku z planowanym wykupem giełda zawiesiła obrót akcjami TelForceOne od 9 grudnia. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) chce dzięki otwarciu 1 stycznia 2017 r. biura w Londynie zostać znaczącym traderem na międzynarodowym rynku LNG, poinformował

Przegląd informacji ze spółek

potencjalnego leku przeciwmiażdżycowego oraz potwierdzenia braku działań niepożądanych. Ciech Group Financing AB - spółka zależna Ciechu - dokona 30 listopada br. wcześniejszego wykupu i umorzenia obligacji o wartości nominalnej 245 mln euro, podała spółka. Kwota wykupu to 263,43 mln euro. Konsorcjum

Przegląd prasy

--Tauron Dystrybucja ma 21,9 mln zł dofinansowania z POIiŚ na dwa projekty --KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Brastera w zw. z emisją akcji serii I --City Inspire planuje wejście na rynek NewConnect --Spółki Marvipolu mają dwie ramowe umowy na sprzedaż 348 samochodów --Sławomir Koszołko został

Przegląd prasy

listopadzie --Tauron: Przychody z rynku mocy mogą sięgnąć 82,5-92,8 mln zł w 2022 r. --Polenergia zaoferowała łącznie 113,8 MW obowiązku mocowego w aukcji na 2022 r. --PGE zakontraktowała w aukcji rynku mocy min. 7 062 MW na 2022 r. --RPP utrzymała stopy proc. bez zmian; inflacja pozostanie w pobliżu

Przegląd informacji ze spółek

mln euro w ramach kapitału docelowego w okresie 5 lat, wynika z komunikatu spółki. Admiral Boats przesunął spłatę zobowiązań z tytułu wykupu 3 270 sztuk obligacji serii D do 19 stycznia, podała spółka. Zapadające jednocześnie obligacje serii E zostaną wykupione zgodnie z warunkami emisji. Glovis

Przegląd informacji ze spółek

Vistula Group przeprowadziła wcześniejszy wykup 140 tys. obligacji serii D o wartości nominalnej 850 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 119 mln zł, podała spółka. Netia połączy się ze swoją spółką zależną Netia Brand Management, w celu uproszczenia struktury grupy i obniżenia kosztów

Przegląd informacji ze spółek

Finansowego (KNF) na realizację wcześniejszego wykupu obligacji podporządkowanych (opcja call) - dokona 14 września br. wykupu wszystkich obligacji podporządkowanych serii OP0922, o łącznej wartości nominalnej 1 600,7 mln zł, wyemitowanych przez bank 14 września 2012 r., podał PKO BP.  Famur liczy, że

Przegląd prasy

. Przewoźnicy po korekcie prognoz zysku na razie rezygnują z transakcji. Lufthansa odkłada w czasie wykupienie Brussels Airlines, a Alitalia już nie jest zainteresowana Air Malta. Mniej prawdopodobne jest też przejęcie skandynawskich linii SAS i Finnair przez konkurencję - odpowiednio Lufthansę i International

Przegląd prasy

dla sektora usług USA spadł do 53 pkt w VI wg wst. danych --Wskaźnik PMI dla przemysłu USA spadł do 52,1 pkt w VI wg wst. danych --Stopa bezrobocia rejestrowanego spadła do 7,4% w maju wg analityków --Akcjonariusze Groclinu uchwalili wypłatę 0,2 zł dywidendy na akcję --Tauron otrzymał 19,4 mln

Przegląd prasy

--KNF zatwierdziła prospekt Rafako w zw. z emisją akcji serii J --Victoria Dom wykupi obligacje na 10 mln zł, kolejna emisja wesprze rozwój --Akcjonariusze Gorenje zdecydowali o wypłacie 0,06 euro dywidendy na akcję --BM Reflex: Ryzyko podwyżek cen na stacjach zależne od sytuacji na rynku hurtowym

Przegląd prasy

powiększy sieć do 1713 w tym roku --Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 294 tys. w USA --Tauron chce uzgodnienia w tym miesiącu standstill ws. finansowania Stalowej Woli --Akcjonariusze Grupy Kęty zdecydowali o wypłacie 18 zł na akcję dywidendy --GUS: Deflacja wyniosła 1,1% r/r w

Przegląd prasy

od zakładanych na 2016 rok i wynieść 2 mld zł --BZ WBK i BGŻ BNP Paribas nie zgadzają się na przekształcenie długu zaciągniętego przez Kompanię Węglową na akcje Polskiej Grupy Górniczej wg Reutersa Parkiet --W KNF czeka na akceptację 12 wniosków dotyczących chęci prowadzenia lub rozszerzenia

Przegląd informacji ze spółek

. Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) Alior Banku wyniósł 49,8% na koniec I półrocza, co oznacza spadek o 1 pkt proc. w skali roku, podał bank. Zysk grupy wzrósł w I półroczu o 18% r/r głównie dzięki dynamicznej akcji kredytowej, jak i fuzji z Meritum Bankiem. Tauron Polska Energia odnotował 

Przegląd prasy

. --Tauron wyemitował euroobligacje o wartości nominalnej 500 mln euro --RPP utrzymała stopy proc. bez zmian, inflacja pozostanie umiarkowana --EuroRating podwyższył perspektywę ratingu KGHM do stabilnej --Sprzedaż Murapolu wzrosła do 1 609 mieszkań w I półr., plan roczny - 4 000 --ME: Scen. bazowy

Przegląd informacji ze spółek

plus akcje należące do Rafała Brzoski) i 92,44% akcji InPostu (34,44% nabyte w wezwaniu plus akcje należące do Integer Inwestycje), podał Advent. AIP przeprowadzi wkrótce przymusowy wykup akcji w celu pozyskania pozostałej części walorów Integera i InPostu. Mercator Medical pozostaje spółką

Przegląd informacji ze spółek

emisji obligacji w drodze oferty prywatnej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych o wartości do 60 mln zł, podała spółka.  Tauron Polska Energia wyemitował dziesięcioletnie euroobligacje o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro z kuponem 2,375% w skali roku, podała spółka. Murapol

Przegląd prasy

prawa pierwokupu akcji Krajowej Spółki Cukrowej --Przybywa instytucji otoczenia biznesu, które pomagają małym graczom realizować projekty od pomysłu do wdrożenia Gazeta Wyborcza  --Za godzinę parkowania w centrum miast kierowcy zapłacą nie 3 zł, ale nawet 9 zł - przewiduje projekt resortu

Przegląd prasy

Gazeta Wyborcza --Posiadający obecnie 49 proc. akcji Canal+ koncern medialny Vivendi chce przejąć pełną kontrolę nad francuską telewizją wg mediów ISBnews --Indeks WIG20 spadł o 1,05% na zamknięciu w czwartek --Inflacja bazowa wyniosła 0,2% r/r w kwietniu wg analityków --Saldo obrotów bieżących

Przegląd prasy

Warszawa, 27.03.2015 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Pilotaż "Cyfrowej szkoły" nie wpłynął na umiejętności i osiągnięcia uczniów --PGE, Tauron, Enea i Energa są na krótkiej liście chętnych na PKP Energetykę wg gazety