tauron udziały

Polska z węglem rozwodu i tak nie weźmie

jesteśmy ewenementem europejskim, bo większość krajów jest uzależnionych od dostaw surowców i energii spoza Unii. To jest coś, co powinno być naszą siłą i wartością - powiedział Baranowski. Zostajemy przy węglu Remigiusz Nowakowski, prezes innej, kontrolowanej przez skarb państwa grupy energetycznej Tauron

Tauron: Do sprzedaży Taurona Ciepło może dojść na przełomie 2020 i 2021 r.

jeżeli uzgodnimy warunki transakcji, to transakcja będzie miała miejsce na przełomie roku 2020 i 2021" - powiedział Wadowski podczas telekonferencji. Pod koniec lipca Tauron przedłużył wyłączność negocjacyjną przyznaną PGNiG w sprawie nabycia 100% udziałów w Tauronie Ciepło o osiem tygodni. W

Tauron sprzedaje gaz ziemny 100 tys. gospodarstwom domowym

" - powiedział prezes Taurona Wojciech Ignacok, cytowany w komunikacie. W 2019 roku udział firmy w rynku zmiany sprzedawcy gazu na rynku masowym sięgnął niemal 40% w grupach taryfowych W 1-4, podano także. Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się

Tauron Blok CCGT elektrociepłowni w Stalowej Woli o mocy 450 MW rozpoczął pracę

Warszawa, 24.08.2020 (ISBnews) - Blok gazowo-parowy (CCGT) elektrociepłowni w Stalowej Woli o mocy 450 MW rozpoczął pracę, podał Tauron. Jednostka będzie mogła zasilić w energię elektryczną 1,2 mln gospodarstw domowych. "Blok gazowo-parowy w Stalowej Woli zapewni 400 MW mocy elektrycznej

Tauron: W ZG Brzeszcze docelowo będą cztery silniki kogeneracyjne o mocy 11 MW

pokładów węgla, ale również do zwiększenia udziału Grupy Tauron w rynku mocy" - powiedział prezes Taurona Wydobycie Tomasz Cudny, cytowany w komunikacie. Długookresowe prognozy metanowości eksploatowanych pokładów ZG Brzeszcze wskazują na znaczące zwiększenie wolumenu i ustabilizowanie składu

Tauron: Inwestycje w OZE będą wyłączone z wskaźników w umowach kredytowych

. Realizowany od czerwca 2019 r. Zielony Zwrot Taurona przewiduje zwiększenie do 65% udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w miksie wytwórczym Grupy Tauron w perspektywie 2030 roku. Inwestycje w odnawialne źródła energii oraz zastąpienie wyeksploatowanych źródeł konwencjonalnych nowoczesnymi, ma pozwolić na

Przychody Taurona z rynku mocy mogą wynieść 135,3-154,6 mln zł w 2024 r.

Warszawa, 06.12.2019 (ISBnews) - Spółki Grupy Tauron, które wzięły udział w aukcji głównej rynku mocy na okres dostaw przypadający na rok 2024, mogą mieć od 135,29 mln zł do 154,6 mln zł przychodów z tego tytułu w 2024 r., podał Tauron. "Według szacunków spółki, cena zamknięcia aukcji

Tauron ma umowę kredytową z bankiem Intesa Sanpaolo o wartości 750 mln zł

długofalową strategię grupy, której celem jest zwiększenie do ponad 65% udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w miksie wytwórczym Taurona, podkreślono. Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii

Tauron ma 500 mln zł kredytu konsorcjalnego na cele inne niż nowe proj. węglowe

proekologicznych warunków umownych, tj. redukcji emisyjności oraz zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w strukturze wytwórczej grupy, podano także. Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii

Tauron nabył pierwsze aktywo fotowoltaiczne - projektowaną farmę k/Choszczna

Grupy Tauron. Do 2025 roku planowane są inwestycje w farmy wiatrowe na lądzie (dodatkowe 900 MW), farmy fotowoltaiczne (dodatkowe 300 MW) oraz zaangażowanie w budowę morskich farm wiatrowych" - przypomniano w materiale. Dzięki realizacji planowanych działań możliwe będzie zwiększenie udziału

Tauron utworzy odpisy w segmentach Wydobycie, Wytwarzanie, Tauron Ciepło

udziałów w Tauron Ciepło Sp. z o.o. [...] w ocenie emitenta na dzień bilansowy 30 czerwca 2020 r. zostały spełnione warunki ujęcia udziałów w Tauron Ciepło jako aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży w jednostkowym sprawozdaniu finansowym emitenta oraz aktywów netto Tauron Ciepło jako grupy do zbycia

Tauron miał szacunkowo 479 mln zł straty netto, 1450 mln zł EBITDA w II kw. 2020

kontynuowanej i zaniechanej Dług netto na 30 czerwca 2020 r.: 10 098 mln zł Wskaźnik dług netto/EBITDA na 30 czerwca 2020 r.: 2,66x, podano także. Spółka wskazała, że w związku z trwającym procesem zbycia udziałów w Tauron Ciepło oraz zgodnie z MSSF 5 na dzień bilansowy 30 czerwca 2020 r. zostały

Tauron: Bez dezinwestycji plany inwestycji w OZE będą musiały zostać skorygowane

sprzedaży tylko części udziałów w spółce Tauron Ciepło lub sprzedaży etapami" - powiedział. Oprócz ZG Janina i Tauron Ciepło w ramach opcji Tauron będzie analizował zbycie udziałów w EC Stalowa Wola i spółce PGE EJ1. Przedstawiciele zarządu spółki nie chcieli ujawnić, jakiej kwoty spodziewają się

Tauron: Oddanie do eksploatacji bloku 910 MW w Jaworznie nastąpi do 15 lutego

% głosów i udziałów w NJGT. W połowie października 2019 r. Tauron podał, że Nowe Jaworzno Grupa Tauron - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - ustaliła w negocjacjach z konsorcjum Rafako i Mostostalu Warszawa rozszerzenie zakresu prac przy budowie bloku energetycznego 910 MW, które zwiększy cenę

Tauron przeznaczy 5-6 mld zł na inwestycje w OZE do 2025 roku

-2025. Dzięki realizacji planowanych działań możliwe będzie zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w strukturze wytwórczej Grupy Tauron z 10% w 2018 r. do 28% w 2025 r. i 66% w 2030 r. "Po roku 2025 dalszy rozwój OZE będzie oparty częściowo na inwestycjach w offshore, a częściowo na

Tauron nabył farmy wiatrowe in.ventus o mocy 180 MW za 137 mln euro

Krynica-Zdrój, 03.09.2019 (ISBnews) - Tauron Polska Energia podpisał umowę nabycia pięciu farm wiatrowych o łącznej mocy 180 MW należących do grupy in.ventus i wierzytelności przysługujących Hamburg Commercial Bank AG wobec spółek zarządzających farmami wiatrowymi. Wartość transakcji to 137 mln

PFR wesprze inwestycje Taurona w OZE; przekaże co najmniej 50 mln zł na każdą

źródła energii będą mogły uzyskać finansowanie od PFR w kwocie co najmniej 50 mln zł każda. Wsparcie PFR będzie realizowane poprzez kolejne dokapitalizowania na potrzeby realizacji inwestycji. Finansowanie PFR przy każdej inwestycji będą modelowane tak, by zapewnić Grupie Tauron docelowy udział na

Tauron planuje przebudowę ponad 22 tys. km linii SN na kablowe do 2040 r.

Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia planuje przebudowę ponad 22 tys. km istniejących linii napowietrznych średniego napięcia (SN) na linie kablowe do 2040 r., podała spółka. Łącznie z już przebudowanymi liniami będzie to oznaczało 75% udziału sieci kablowych. "Na koniec

Tauron: Opracowano metodę wspólnego przetw. odpadów pogórniczych i elektron.

wspólnego przetwarzania odpadów pogórniczych i elektronicznych, która umożliwi odzysk metali szlachetnych z odpadów elektronicznych na dużą skalę, podał Tauron. Celem Taurona Wydobycie było wypracowanie metodologii przekształcania tzw. skały płonnej, towarzyszącej wydobyciu węgla, w stabilny materiał do

Tauron miał 478,11 mln zł straty netto, 709,84 mln zł EBITDA w II kw. 2020 r.

Warszawa, 19.08.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia odnotował 478,11 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 136,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 709,84 mln zł wobec 257,5 mln

Tauron rozwija program Power by rozwiązać braki kadrowe na rynku energetycznym

Warszawa, 12.06.2019 (ISBnews) - Tauron Polska Energia wspiera we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej program Power, by wyedukować kolejnych fachowców sektorze energetycznym. Projekt, kładąc nacisk na kształcenie zawodowe, ma na celu zasypanie luki kompetencyjnej i pokoleniowej

Tauron ma porozumienie ws. bloku w Jaworznie, termin oddania - do 15 XI

Rafako podało, że oddanie bloku przesunie się ze względu na wyłączenie dostępu bloku do sieci przez Okręgową Dyspozycję Mocy. Na początku marca br. Rafako szacowało termin oddania bloku energetycznego o mocy 910 MWe w Jaworznie do 31 lipca 2020 r. Tauron posiada 84,76% głosów i udziałów w NJGT

Tauron liczy, że aplikacja wybrana w GovTech Polska zwiększy liczbę instal. PV

Warszawa, 05.02.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia liczy, że wdrożenie rozwiązania, jakie zwycięży w konkursie w ramach programu GovTech Polska, wpłynie na zwiększenie liczby instalacji fotowoltaicznych (PV) na prywatnych nieruchomościach, poinformował p.o. dyrektora wykonawczego ds. badań i

Tauron przyjął warunki nabycia 5 farm wiatrowych od in.ventus za 137 mln euro

(dodatkowe 300 MW) oraz zaangażowanie w budowę morskich farm wiatrowych, czytamy dalej. Dzięki realizacji planowanych działań możliwe będzie zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w strukturze wytwórczej Grupy Tauron do blisko 30% w 2025 r. i ponad 65% w 2030 r., podano również

Tauron zamawia aplikację do oceny inwestycji w fotowoltaikę przez klienta

związane z instalacją paneli fotowoltaicznych. Temu celowi służy nasze zaangażowanie w program GovTech, który daje szansę na udział w tworzeniu tego rozwiązania także polskim innowacyjnym firmom" - powiedział wiceprezes Jarosław Broda, cytowany w komunikacie. Tauron w ramach programu zamawia

Tauron Polska Energia przyjął aktualizację kierunków strategicznych

Warszawa, 27.05.2019 (ISBnews) - Zarząd Tauron Polska Energia przyjął aktualizację kierunków strategicznych będących uzupełnieniem strategii Grupy Tauron na lata 2016-2025, podała spółka. Dzięki realizacji planowanych działań możliwe będzie zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych

Tauron Wydobycie złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia Katowickiego Węgla

dotyczy zamiaru przejęcia przez Tauron Wydobycie S.A. wyłącznej kontroli nad Katowicki Węgiel Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach poprzez nabycie wszystkich udziałów w jej kapitale zakładowym" - czytamy w komunikacie. Tauron Wydobycie S.A. jest spółką zależną, ostatecznie w pełni kontrolowaną przez

Tauron miał 10,91 mln zł straty netto, 3,6 mld zł EBITDA w 2019 r.

węgla o 3% głównie z uwagi na zwiększenie udziału tańszych miałów w ogólnej sprzedaży węgla" - czytamy dalej. Ponadto w 2019 r. Tauron otrzymał rekompensaty z tytułu zamrożenia cen energii elektrycznej w wysokości 952,7 mln zł. W 2019 r. spółki grupy kapitałowej Tauron wyprodukowały 13,9 TWh

Tauron uruchomił własny program akceleracyjny 'Tauron Progres'

projekcie" - powiedział wiceprezes ds. zarządzania majątkiem i rozwoju Jarosław Broda. Tauron może zapewnić wieloetapowe wsparcie dla innowacyjnych firm - od udziału w programach akceleracyjnych po inwestycje w przedsiębiorstwa. To ostanie umożliwia fundusz inwestycyjny CVC Magenta, który może

Tauron uruchomił instalację przetwarzającą CO2 w syntetyczny gaz ziemny

Warszawa, 18.10.2018 (ISBnews) - Tauron Wytwarzanie uruchomił instalację przetwarzającą CO2 w syntetyczny gaz ziemny przy udziale nadmiarowej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) w elektrowni w Łaziskach, podał Tauron Polska Energia.  Spółki grupy Tauron prowadzą

Tauron ma umowę kredytu na 6,07 mld zł zastępującą program emisji obligacji

realizację działań wynikających z aktualizacji kierunków strategicznych, będących uzupełnieniem strategii Grupy Tauron na lata 2016-2025, zakładających zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w aktywach wytwórczych. "W związku z zawarciem umowy kredytu anulowane zostało zobowiązanie banków do

PKP Cargo ma umowę na przewóz węgla dla Taurona Wydobycie za 227 mln zł brutto

towarów, intermodalnych, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (47,8% udziału w rynku według masy i 55,9%% według pracy przewozowej w 2015 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. Tauron

PGNiG chce przejąć Tauron Ciepło do końca roku

ziemny, tak by wytwarzały nie tylko ciepło, ale również energię elektryczną. "Udział naszego segmentu wytwarzanie systematycznie rośnie i przynosi nam stabilne dochody" - podkreślił prezes. W połowie czerwca br. PGNiG i Tauron Polska Energa poinformowały, że PGNiG uzyskało wyłączność

Tauron Dystrybucja buduje magazyn energii w Cieszanowicach w opolskim

Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - Tauron Dystrybucja realizuje stacjonarny system magazynowania energii, którego zadaniem będzie efektywniejsze gospodarowanie energią odbieraną z farm wiatrowych, poprawa parametrów energii i stabilizacja pracy sieci elektroenergetycznej. Inwestycja powstaje w

PFR zaangażuje 880 mln zł w blok Taurona w Jaworznie III

porozumienie, które ustala już wszystkie warunki finansowania. My jesteśmy po wszystkich zgodach, Tauron jest po wszystkich zgodach. My wnosimy kapitał, który będzie stanowił mniej więcej 14% udziału w tej spółce. To pozwoli Tauronowi poprawić strukturę bilansu" - powiedział Borys dziennikarzom w

Tauron zaoszczędził już ponad 500 mln zł dzięki aukcjom elektronicznym

, cytowany w komunikacie.  Tauron rozpoczyna drugi cykl spotkań dla potencjalnych wykonawców dostawców i producentów chcących współpracować ze spółkami grupy. W 2017 r. w spotkaniach wzięło udział 800 firm. "Dzięki spotkaniom z rynkiem w nowej formule komunikacji zaobserwowaliśmy poprawę

Tauron: Decyzje dot. modernizacji bloków będą zależały od kształtu rynku mocy

zainteresowana udziałem w ogłoszonym przez NCBR programie modernizacji bloków 200 MW. Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron

Tauron: Zaawansowanie inwestycji w ZG Brzeszcze przekroczyło 50%

kopalni. Przyczynią się one nie tylko do bardziej efektywnego wykorzystania energii chemicznej zawartej w metanie skupionym w górotworze, ale również do zwiększenia udziału Grupy Tauron w rynku mocy - projektowany przychód z instalacji, jako jednostek wytwórczych JW1 to ok. 19 mln zł w

Tauron miał 188,25 mln zł zysku netto, 808 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.

mld zł [i wyniósł 3 057 mln zł]. Największy udział w EBITDA Grupy Tauron mają: Segment Dystrybucja (66% udziału) z EBITDA w wysokości 2 mld zł oraz Segment Wytwarzanie (22% udziału) z EBITDA na poziomie 666 mln zł" - czytamy w komunikacie. Po trzech kwartałach 2019 r. marże EBITDA i zysku netto

Tauron planuje ograniczyć wydatki o 1,4 mld zł w br. wobec zgłoszonych planów

będzie neutralny dla kondycji Grupy Tauron" – dodał Kamiński. W przyszłości Tauron będzie kontynuował transformację w kierunku zwiększenia udziału OZE w miksie wytwórczym, poszerzenia zakresu usług oferowanych klientom, m.in. o nowoczesne rozwiązania smart home, a także rozwój

Tauron zlikwiduje spółkę Tauron Wytwarzanie GZE

;          Tauron posiada 99,998% udział w kapitale zakładowym Tauron Wytwarzanie GZE i w ogólnej liczbie głosów na zgromadzenia wspólników w sposób bezpośredni oraz 0,002% udział pośrednio poprzez spółkę zależną – Tauron Dystrybucja Serwis S.A

Tauron nadal negocjuje z PFR przystąpienie do spółki celowej Nowe Jaworzno

III w nowej formule finansowania, zakładającej wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i sprzedaż udziałów partnerom zewnętrznym, pod warunkiem objęcia przez nich pakietu niedającego kontroli. Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się

Tauron ma umowę z PGG na zakup węgla za szacunkową kwotę 2,15 mld zł

Warszawa, 18.01.2018 (ISBnews) - Tauron Polska Energia zawarł umowę zakupu węgla z Polską Grupą Górniczą (PGG), poinformowała spółka. Wartość dostaw w latach 2018-2021, przy założeniu ceny węgla ustalonej na rok 2018, szacowana jest na ok. 2,15 mld zł netto.  "Przedmiotem umowy

Tauron: Fundusz PFR przystąpił do spółki budującej blok 910 MW w Jaworznie

. Udział dwóch funduszy w kapitale zakładowym NJGT na dzień oddania bloku energetycznego do eksploatacji powinien wynosić ok. 14%, a udział Tauron Polska Energia S.A. co najmniej 50% + 1 udział, podano także. Spółka Nowe Jaworzno Grupa Tauron powstała poprzez wydzielenie zorganizowanej części

Tauron przedłużył termin porozumienia z PFR dot. bloku w Jaworznie do 28 lutego

przedsiębiorstwa i sprzedaż udziałów partnerom zewnętrznym, pod warunkiem objęcia przez nich pakietu niedającego kontroli. Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest

Tauron: W ZG Brzeszcze zbudowano stację produkującą sprężone powietrze

odmetanowania kopalni. Przyczynią się one nie tylko do bardziej efektywnego wykorzystania energii chemicznej zawartej w metanie skupionym w górotworze, ale również do zwiększenia udziału Grupy Tauron w rynku mocy - projektowany przychód z instalacji, jako jednostek wytwórczych JW1 to ok. 19 mln zł w

Tauron miał 141,9 mln zł zysku netto, 996 mln zł EBITDA w II kw. 2019 r.

ze sprzedaży. Było to konsekwencją głównie wyższych przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej, będących pochodną wyższych cen energii na rynku hurtowym i detalicznym" - czytamy w komunikacie. Grupa Tauron wypracowała w I półroczu EBITDA na poziomie 2,2 mld zł. Największy udział w EBITDA

Tauron liczy na uzgodnienie z PFR szczegółów dot. Jaworzna do końca roku

finansowania, zakładającej wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i sprzedaż udziałów partnerom zewnętrznym, pod warunkiem objęcia przez nich pakietu niedającego kontroli. Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem

Tauron i PGNiG: Warunki zawieszające dla kredytu dla EC Stalowa Wola spełnione

mają pośrednio po 50% udziałów zostały spełnione, poinformowały PGNiG oraz Tauron Polska Energia. "Zarząd PGNiG informuje, że otrzymał z BGK informację, że zostały spełnione wszystkie warunki zawieszające określone w umowie pożyczki zawartej pomiędzy Elektrociepłownią Stalowa Wola (podmiot

Tauron: Przychody z rynku mocy mogą sięgnąć 82,5-92,8 mln zł w 2022 r.

Warszawa, 05.12.2018 (ISBnews) - Spółki Grupy Tauron wzięły udział w aukcji głównej rynku mocy na okres dostaw 2022 r., podał Tauron Polska Energia. Według szacunków spółki, cena zamknięcia aukcji ukształtuje się w przedziale od 195,28 do 219,66 zł/kW/rok, a przychody Grupy Tauron z rynku

Tauron oczekuje szczegółów dot. zaangażowania PFR w Jaworzno III w kwietniu

; - dodał prezes. Podkreślił także, iż nie podlega dyskusji, że udział PFR będzie mniejszościowy. W lutym prezes PFR Paweł Borys poinformował, że Polski Fundusz Rozwoju prowadzi wstępne rozmowy z Tauronem Polską Energią na temat finansowania Elektrowni Jaworzno III. W październiku ub. roku Tauron

Tauron: Efekty programu poprawy efektywności przekroczą planowane 1,3 mld zł

Warszawa, 18.08.2017 (ISBnews) - Tauron Polska Energia zakłada, że efekty programu poprawy efektywności przekroczą planowane 1 303 mln zł, poinformował wiceprezes Marek Wadowski. "Zakładamy, że oszczędności będą większe niż zakładane 1 303 mln zł. Zwracam jednak uwagę, że jest to

BGK i PGNiG udzielą pożyczki wys. po 450 mln zł Elektrociepłowni Stalowa Wola

Polska Energia w łącznej wysokości 600 mln zł oraz 300 mln zł na pokrycie jej dalszych wydatków inwestycyjnych. Data ostatecznej spłaty pożyczki przypada na 14 czerwca 2030 r." - czytamy w komunikatach. Tauron oraz PGNiG posiadają pośrednio po 50% udziału w kapitale zakładowym Elektrociepłowni

Tauron wydłużył program emisji obligacji o 2 lata i zwiększył dostępne kwoty

Warszawa, 09.03.2018 (ISBnews) - Tauron Polska Energia zawarł z bankami aneksy, których efektem jest przedłużenie programu emisji obligacji o dwa lata i zwiększenie w jego ramach dostępnych wartości finansowania, podała spółka. "W Grupie Tauron wdrożyliśmy szereg inicjatyw, dzięki którym

Borys: PFR sfinalizuje umowę z Tauronem dot. Jaworzna na początku 2018 r.

przedsiębiorstwa i sprzedaż udziałów partnerom zewnętrznym, pod warunkiem objęcia przez nich pakietu niedającego kontroli. Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest

Minister energii żąda zwołania nadzwyczajnego walnego Tauronu ws. wynagrodzeń

Warszawa, 04.11.2016 (ISBnews) - Tauron Polska Energia na żądanie ministra energii zwoła nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki, podczas którego mają zostać rozpatrzone uchwały dotyczące wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej, poinformował Tauron.  "Zarząd Tauron

M. Michałek powołany na prezesa, a K. Kwiecień na wiceprezesa Kogeneracji

zawodowe w zakresie kreowania, kierowania i zarządzania podległym mu obszarem w przemyśle i energetyce zarówno w międzynarodowych koncernach jak i spółkach z udziałem Skarbu Państwa. W trakcie kariery zawodowej ponad 2 lata pracował na stanowisku dyrektora oddziału nr 1 w Krakowie PGE Energia Ciepła, 6 lat

Tauron liczy na 432 mln zł oszczędności z PPE i 273 mln zł z inicjatyw strateg.

Warszawa, 16.03.2017 (ISBnews) - Tauron Polska Energia chce osiągnąć 432 mln zł oszczędności z tytułu realizacji Programu Poprawy Efektywności (PPE) w 2017 r. oraz 273 mln zł dzięki realizacji inicjatyw strategicznych, podała spółka. "Z tytułu realizacji Programu Poprawy Efektywności grupa

Tauron dostarczy prąd instytucjom rządowym za 60 mln zł

ambitnych planów sprzedażowych Taurona" - dodał wiceprezes Kamil Kamiński. W 2016 r. Tauron brał udział w 1 236 postępowaniach publicznych, co stanowi największą ilość złożonych ofert na tle konkurencji. Tauron uzyskał również najwyższy odsetek wygranych przetargów. Od stycznia do maja 2017 r. Tauron

Fitch potwierdził rating Tauronu na poziomie BBB, perspektywa stabilna

Warszawa, 16.07.2015 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził długookresowy rating Tauronu w walucie zagranicznej i lokalnej (IDR) na poziomie 'BBB' z perspektywą stabilną, podała agencja. "Potwierdzenie ratingu odzwierciedla wysoki udział regulowanej działalności dystrybucyjnej w wyniku

Tauron rozmawia z potencjalnymi inwestorami dla Jaworzna III

Warszawa, 10.11.2016 (ISBnews) - Tauron Polska Energia chce w I połowie 2017 r. wydzielić do odrębnej spółki Elektrownię Jaworzno III. Rozpoczął także rozmowy w sprawie pozyskania inwestora do projektu, poinformował wiceprezes Jarosław Broda. "Postępują prace związane z wydzieleniem

Tauron ma umowy z PFR na finansowanie budowy bloku 910 MW w Jaworznie

Polska Energia Filip Grzegorczyk, także cytowany w komunikacie.  Na podstawie zawartych umów fundusze zainwestują w budowę bloku łącznie do 880 mln zł, w drodze obejmowania przez nie nowych udziałów w spółce celowej NJGT będącej obecnie jednoosobową spółką Tauron Polska Energia, która realizuje

Tauron liczy na 191 mln zł oszczędności do 2026 r. dzięki reorganizacji usług

, wzmocnienie i pozyskanie nowych kompetencji specjalistycznych oraz zatrzymanie środków finansowych w Grupie Tauron. Program przyniósł już pierwsze rezultaty finansowe - w ciągu dwóch lat uzyskaliśmy 19 mln zł korzyści, a udział Tauron Serwis w budżetach remontowych w obszarach wytwarzania i ciepła Grupy

Tauron: Przychody z rynku mocy mogą sięgnąć 584,1-642,5 mln zł w 2021 r.

Warszawa, 15.11.2018 (ISBnews) - Spółki Grupy Tauron wzięły udział w pierwszej aukcji głównej mocy zorganizowanej w ramach mechanizmu rynku mocy i szacuje, że roczne przychody grupy z rynku mocy mogą sięgnąć 584,1-642,5 mln zł w 2021 r. (kolejne przychody byłyby realizowane w latach 2022

Tauron: Zaawansowanie projektu Jaworzno przekroczyło 33%

długoterminowy, finansowanie będzie co najmniej 8-10 - letnie" - powiedział prezes PFR Paweł Borys. Inwestycja polega na objęciu przez zarządzane przez PFR fundusze udziałów w spółce celowej Nowe Jaworzno Grupa Tauron Sp. z o.o., która została wydzielona ze spółki Tauron Wytwarzanie S.A. i jest

Zysk netto Taurona wzrósł r/r do 188 mln zł w IV kw. 2017 r.

Warszawa, 14.03.2018 (ISBnews) - Tauron Polska Energia odnotował 188 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 227 mln zł wobec 276 mln zł zysku rok

Tauron postawi 2 instalacje kogeneracyjne na metan o mocy 2,7 MWe w ZG Brzeszcze

. "Dwie instalacje kogeneracyjne o mocy 2,7 MWe każda przyczynią się nie tylko do bardziej efektywnego wykorzystania energii chemicznej zawartej w gazie z odmetanowania pokładów węgla, ale również do zwiększenia udziału Grupy Tauron w Rynku Mocy - projektowany przychód z instalacji, jako jednostek

Tauron i ING BSK rozpoczynają pilotaż carsharingu aut elektrycznych w Katowicach

Warszawa, 26.11.2018 (ISBnews) - Tauron i ING Bank Śląski uruchamiają pilotażowo w Katowicach system carsharingu pojazdów elektrycznych, podał Tauron. "23 stacje ładowania i 20 samochodów elektrycznych to podstawa uruchamianego w Katowicach przez Tauron i ING Bank Śląski systemu

PKN Orlen i Tauron mają list intencyjny ws. budowy elektrociepłowni w Czechach

Warszawa, 10.10.2018 (ISBnews) - PKN Orlen i Tauron Polska Energia podpisały list intencyjny dotyczący warunków udostępnienia gruntu pod budowę elektrociepłowni w Czechach, podał Orlen. "W ramach podpisanego listu intencyjnego Tauron i PKN Orlen zadeklarowały powołanie zespołu

Sąd zarejestrował wydzielenie majątku spółek Taurona i ArcelorMittal do Tameh

rejestracji podziału, spółka Tameh Polska posiada trzech wspólników – Tauron Polska Energia (96,83% udziału w kapitale zakładowym), AM Global Holding Bis sarl (2,38% udziału w kapitale zakładowym) oraz AMO Holding 11 (0,79% w kapitale zakładowym). Tameh Polska, zgodnie z założeniami zawartej umowy

Tauron: Umowa z PFR ws. Jaworzna będzie 'bardzo, bardzo szybko'

części przedsiębiorstwa i sprzedaż udziałów partnerom zewnętrznym, pod warunkiem objęcia przez nich pakietu niedającego kontroli. Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz

Tauron i ArcelorMittal mają zgodę UOKiK na utworzenia wspólnej spółki

. udziałów w dwóch podmiotach operacyjnych: polskim – Tameh Polska i czeskim – TAMEH Czech. W skład polskiej spółki operacyjnej wejdą: wydzielony z Tauron Ciepło – Zakład Wytwarzania w Dąbrowie Górniczej (ZW Nowa)  i należąca do Tauron Wytwarzanie – Elektrownia Blachownia

Tauron podpisał z wojewodą małopolskim list intencyjny ws. elektromobilności

Warszawa, 28.06.2017 (ISBnews) - Tauron Polska Energia podpisał z wojewodą małopolskim list intencyjny w zakresie rozwoju elektromobilności, zakładający wdrażanie rozwiązań służących rozwojowi pojazdów elektrycznych oraz infrastruktury do ich ładowania w województwie małopolskim, podała spółka

Spółki dystryb. Taurona, PGE, Enei ogłosiły przetarg na ponad 235 tys. liczników

Warszawa, 22.02.2019 (ISBnews) - Tauron Dystrybucja, PGE Dystrybucja i Enea Operator ogłosiły przetarg na zakup ponad 235 tys. liczników energii elektrycznej, podał Tauron. "W ramach zamówienia podstawowego wolumen dostaw dla Tauron Dystrybucja ma wynieść 120 tys. liczników, dla PGE

Tauron rozpoczął współpracę w zakresie innowacji z EPRI z USA

wykorzystania narzędzi analitycznych do identyfikacji potrzeb klientów. "Udział w programie umożliwi Grupie Tauron szybszą i precyzyjną identyfikację potrzeb klientów, a co za tym idzie budowę portfolio usług i produktów energetycznych, dostosowanych do zmieniających się trendów rynkowych. Program

Grupa Azoty chce wybrać model inwestycji w zgazowanie węgla w tym roku

syntetycznego z instalacji - metanolu lub amoniaku. Grupa Azoty i Tauron biorą także pod uwagę udział innych partnerów w inwestycji, jednak rozmowy w tej sprawie nie są jeszcze prowadzone. Wskazał na takie instytucje, jak np. PFR i NFOŚiGW. "Mogą to być różni partnerzy, także finansowi"

Tauron zrealizuje projekt POWER z Ministerstwem Edukacji Narodowej

Warszawa, 10.12.2018 (ISBnews) - Tauron Polska Energia zrealizuje wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej projekt POWER, w ramach którego ma powstać innowacyjny model kształcenia, dzięki współpracy całego otoczenia biznesowego i społecznego Grupy Tauron, podała spółka. W projekt włączyło

Tauron ma umowę z PIR zapewniającą do 750 mln zł finansowania bloku w Łagiszy

Warszawa, 13.07.2015 (ISBnews) - Tauron Wytwarzanie - spółka zależna Tauron Polska Energia - zawarł umowę z Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi (PIR) o wspólnej realizacji i finansowaniu projektu budowy bloku gazowo-parowego klasy 413 MWe w Elektrowni Łagisza, podał Tauron. PIR zainwestuje w

Tauron i ING Bank Śląski inicjują współpracę w zakresie elektromobilności

Katowice, 15.05.2018 (ISBnews) - Tauron Polska Energia oraz ING Bank Śląski podpisały list intencyjny w sprawie wspólnych działań dotyczących budowy infrastruktury dla elektromobilności i rozwoju carsharingu samochodów elektrycznych, podały spółki.  Celem nawiązanej współpracy jest

Zarząd Taurona chce dalszych rozmów w sprawie nabycia kopalni Brzeszcze

- spółką celową, w której udziały mają objąć Tauron Polska Energia, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego i Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica. Zgodnie z podpisanym w ub. tygodniu porozumieniem, FTF Columbus - spółka z grupy kapitałowej Sołowowa - może także przystąpić do RSG. Na początku maja br

Zysk netto Tauronu spadł r/r do 270,85 mln zł w III kw. 2016 r.

rynku oraz niższa o 3,6% stawka za usługi dystrybucyjne do odbiorców końcowych" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom. Grupa Tauron uzyskała w I-III kw. br. EBITDA na poziomie 2,5 mld zł, co oznacza spadek o prawie 14% r/r. Największy udział w strukturze EBITDA niezmiennie ma segment

Tauron zdecyduje o przyszłej formie projektu Jaworzno na początku 2017 r.

branżowy, prezes wskazał, że "pewnie pierwszym typem jest inwestor finansowy". Pytany, czy partnerów może być więcej niż jeden, odpowiedział, że ważniejsze jest, by Tauron utrzymał w tym projekcie 50%, a partner lub partnerzy nie mogą przekroczyć tego udziału. "Jaworzno powinno być

Enea jest wstępnie zainteresowana zbyciem udziałów w PGE EJ1

zależnej PGE EJ1. Wstępne zainstalowanie zbyciem udziałów tej spółki wyraziły już KGHM Polska Miedź i Tauron Polska Energia. PGE EJ1 to spółka odpowiedzialna za przygotowanie i realizację inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Aktualnie PGE jest

Tauron ma aneks zwiększający kwotę programu obligacji do 1,7 mld zł

Warszawa, 10.07.2015 (ISBnews) – Tauron Polska Energia podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) aneks do umowy, zwiększający kwotę programu obligacji do 1,7 mld zł z 1 mld zł, podał BGK. Celem emisji obligacji jest finansowanie wydatków inwestycyjnych grupy Tauron, przede

Tauron: Zmiany odpisów obniżą skons. wynik finansowy za 2018 r. o 377,9 mln zł

odpisów z tytułu utraty wartości akcji w Tauron Wytwarzanie S.A. w wysokości 1 814,3 mln zł, - zasadność odwrócenia odpisów z tytułu utraty wartości udziałów w Tauron Ekoenergia sp. z o.o. w wysokości 402,4 mln zł. "Nadwyżka odpisów tworzonych nad odwróconymi w jednostkowym sprawozdaniu

Tauron odnotował spadki EBITDA w czterech kluczowych segmentach

Warszawa, 18.08.2016 (ISBnews) - Tauron Polska Energia odnotował spadki EBITDA w segmentach Dystrybucja, Sprzedaż, Wytwarzanie i Wydobycie w I poł. 2016 r., podała spółka. "Grupa Tauron uzyskała EBITDA na poziomie 1 653,4 mln zł, co oznacza spadek o ok. 13% w stosunku do ubiegłego roku

PGNiG, PGG, JSW i Tauron podpisały list intencyjny ws. programu Geo-Metan

Warszawa, 11.01.2018 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), Polska Grupa Górnicza (PGG), Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) i Tauron Polska Energia podpisały list intencyjny w sprawie rozwoju programu Geo-Metan dotyczącego wydobycia metanu z pokładów węgla, podał Tauron

Tauron uruchomił program KPT ScaleUp dla start-upów

Warszawa, 04.02.2019 (ISBnews) - Tauron Polska Energia uruchomił program KPT ScaleUp, w którym poszukuje chętnych do współpracy młodych firm, aktywnych w obszarach projektowania inteligentnej energetyki domowej, zastosowań internetu rzeczy w smart city i przemyśle 4.0, podała spółka. Start-upy

Tauron dokonał odpisów, które obciążą skons. wynik za 2016 r. na 62 mln zł

sprawozdaniu finansowym Tauron Polska Energia S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2016 r. (dotyczą spółek segmentu Wytwarzanie) dokonano następujących odpisów: - wartość utworzonych odpisów z tytułu utraty bilansowej wartości posiadanych akcji i udziałów oraz pożyczki wewnątrzgrupowej: ok. 613 mln zł

Marek Wadowski został wiceprezesem Tauronu ds. ekonomiczno-finansowych

Warszawa, 29.01.2016 (ISBnews) - Rada nadzorcza Tauron Polska Energia powołała z dniem 29 stycznia br. Marka Wadowskiego na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. ekonomiczno-finansowych, podała spółka. "Przed grupą Tauron jest wiele wyzwań - pracujemy nad nową strategią biznesową, wkrótce

Odpisy Tauronu w segmencie Wytwarzanie obniżą wynik jedn. o 1 mld zł w I półr.

około 1 mld zł, podał Tauron. "W odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego Tauron Polska Energia S.A. za I półrocze 2016 r. zakończone 30 czerwca 2016 r. przeprowadzone testy wskazały zasadność ujęcia odpisów z tytułu utraty bilansowej wartości akcji i udziałów w spółkach Tauron

PFR wstępnie rozmawia z Tauronem nt. finansowania Jaworzna III

. Tauron podał w strategii, że zakłada realizację projektu budowy bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III w nowej formule finansowania zakładającej wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i sprzedaż udziałów partnerom zewnętrznym, pod warunkiem objęcia przez nich pakietu niedającego kontroli

Tauron dokonał odpisów, które obciążą skons. wynik netto za I półr. o 303 mln zł

Warszawa, 27.07.2018 (ISBnews) - Tauron Polska Energia, wobec zakończenia głównych prac związanych z testami na utratę wartości aktywów na dzień 30 czerwca 2018 r., podjął decyzję o rozpoznaniu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości bilansowej jednostek wytwórczych w segmencie Wydobycie

PGZ i Autosan mają porozumienie z PGE, Tauronem i Eneą ws. rozwoju e-mobilności

porozumienia między spółkami z sektora energetycznego: PGE Polską Grupą Energetyczną, Eneą, Tauron Polska Energia a PGZ i Autosan jest ustalenie zasad współpracy w zakresie elektryfikacji floty pojazdów wykorzystywanych przez spółki energetyczne lub też przedsiębiorstwa z ich grup kapitałowych w działalności

Zysk netto Taurona spadł r/r do 188,03 mln zł w III kw. 2017 r.

Warszawa, 09.11.2017 (ISBnews) - Tauron Polska Energia odnotował 188,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 271,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 342,55 mln zł wobec 382,54

Tauron ogłosił przetarg na wykonawcę bloku gazowo-parowego w Elektrowni Łagisza

Warszawa, 21.11.2014 (ISBnews) - Tauron Wytwarzanie ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy bloku gazowo-parowego w Elektrowni Łagisza o mocy 400-500 MWe i ok. 250 MWt, podał Tauron. "Zadaniem przyszłego wykonawcy będzie zaprojektowanie, wybudowanie, uruchomienie i przekazanie do

TFI PZU przejęło spółkę Elvita Jaworzno III od grupy Tauron

Warszawa, 02.12.2014 (ISBnews) - TFI PZU i Tauron podpisały - po zrealizowaniu warunków zawieszających - dokumenty zamykające transakcję sprzedaży udziałów Przedsiębiorstwa Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia Elvita Jaworzno III - jednej z największych sieci nowoczesnych gabinetów