tauron rozwiązanie umowy

Tauron: Spółka zależna PKH odwoła się od wyroku sądu dot. umów z Amon

wypowiedzeniu umów długoterminowych zawartych pomiędzy PKH i Amon na zakup energii elektrycznej i praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia są bezskuteczne i nie wywołują skutku prawnego w postaci rozwiązania obu umów, podał Tauron. Zgodnie z wyrokiem, skutkiem tego umowy te po okresie

Tauron: Wszystkie ładowarki aut elektrycznych zasilane OZE od początku roku

Warszawa, 31.01.2020 (ISBnews) - Wszystkie stacje ładowania samochodów elektrycznych Taurona są zasilane energią pochodzącą wyłącznie z odnawialnych źródeł, tj. elektrowni wodnych i farm wiatrowych, od początku 2020 r., podała spółka. "Jest to rezultat umowy podpisanej przez Tauron

Elektrobudowa i Tauron Ciepło uzgodnią warunki ugody kończącej spór

wypracowanie rozwiązania kończącego spór pomiędzy stronami. "Na posiedzeniu obie strony wyraziły wolę zawarcia ugody, której warunki będą uzgadniane do nowego terminu posiedzenia" - czytamy dalej. Pod koniec lipca Elektrobudowa otrzymała wniosek od Tauron Ciepło o zawezwanie do próby ugodowej w

Tauron:Koszt bloku 910 MW w Jaworznie wzrósł o 52,3 mln zł, oddanie do 31 I 2020

pozytywnie wpłynie na parametry techniczno-środowiskowe bloku oraz umożliwi optymalizację kosztową jego eksploatacji. Takie rozwiązanie pozwoli na dodatkowe obniżenie poziomu emisji szkodliwych substancji do środowiska, a rozszerzone pole paliwowe umożliwi Grupie Tauron większą elastyczność kontraktacji

Tauron liczy, że aplikacja wybrana w GovTech Polska zwiększy liczbę instal. PV

Warszawa, 05.02.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia liczy, że wdrożenie rozwiązania, jakie zwycięży w konkursie w ramach programu GovTech Polska, wpłynie na zwiększenie liczby instalacji fotowoltaicznych (PV) na prywatnych nieruchomościach, poinformował p.o. dyrektora wykonawczego ds. badań i

Tauron zaoferował klientom biznes. rozwiązania efektywnego zarządzania energią

; - czytamy dalej. Z kolei Redukcja Mocy polega na tym, że przedsiębiorstwo otrzymuje zapłatę za ograniczenie - w odpowiedzi na zapytanie Taurona - zużycia energii elektrycznej w określonym czasie. Szczegóły funkcjonowania tego mechanizmu określane są w dwustronnej umowie. Tauron Polska Energia jest

Tauron Wytwarzanie rozwiązał rezerwy w łącznej wysokości 229 mln zł

;Dodatkowo emitent informuje, że Tauron Wytwarzanie zawarł z pracownikami porozumienia zmieniające umowy o pracę, na mocy których nie będą wypłacane nagrody jubileuszowe. W związku z powyższym Tauron Wytwarzanie wypłacił pracownikom stosowne odszkodowania i rozwiązał rezerwę, co w efekcie podwyższy EBIT

Tauron uruchomił własny program akceleracyjny 'Tauron Progres'

warunkach rzeczywistych, jego dalszy rozwój, dają szansę na wdrożenie i wykorzystanie sprawdzonego rozwiązania w Grupie Tauron. "Selekcja przedstawianych pomysłów odbywa się w kilku następujących po sobie etapach: ocena i analiza formularza zgłoszeniowego przez ekspertów, prezentacja rozwiązania

Tauron Dystrybucja przeznaczył 1,78 mld zł na inwestycje w sieć w 2019 r.

Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews) - Tauron Dystrybucja - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - zrealizował 70 tys. zadań na sieci w 2019 r. Inwestycje te kosztowały 1,78 mld zł, podała spółka. "Dzięki tym inwestycjom Tauron jest krajowym liderem pod względem rozwoju sieci dystrybucyjnej

Tauron chce wystawić blok gazowo-parowy w Łagiszy w aukcji rynku mocy

zawieszoną przez nas inwestycją - blokiem parowo-gazowym w Łagiszy. Zobaczymy, jakie będzie zapotrzebowanie zgłoszone przez operatora na nowe moce" - powiedział Broda podczas panelu na kongresie Powerpol. W połowie 2017 r. Tauron rozwiązał umowę inwestycyjną z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR), której

Tauron miał 10,91 mln zł straty netto, 3,6 mld zł EBITDA w 2019 r.

kapitałowa Tauron ujęła odpisy aktualizujące w Segmentach Wytwarzanie i Wydobycie oraz rozwiązała w części utworzone wcześniej odpisy w Segmencie Wytwarzanie. Łączny wpływ na wynik finansowy grupy kapitałowej Tauron w 2019 r. wyniósł 854,6 mln zł (nadwyżka utworzenia nad rozwiązaniem), z czego kwota 815,8

Tauron Dystrybucja pozyskał łącznie 160 mln zł dotacji UE na modernizację sieci

energii elektrycznej, ale również, aby infrastruktura ta stała się platformą do kreowania nowych usług dla naszych klientów. Takie rozwiązania przewiduje nasza 'mapa drogowa' dla innowacji, czyli Strategiczna Agenda Badawcza. Pozyskane dofinansowanie uzupełnią nakłady inwestycyjne Grupy Tauron w obszarze

Tauron Wydobycie ma umowę na II etap budowy poziomu 800 w ZG Janina

Warszawa, 11.12.2017 (ISBnews) - Tauron Wydobycie podpisał umowę z Mostostal - Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego SA Gliwice, Siemag Tecberg Polska Sp. z o.o. Katowice dotyczącą drugiego etapu realizacji strategicznego projektu inwestycyjnego spółki pn. "Budowa

Tauron planuje ograniczyć wydatki o 1,4 mld zł w br. wobec zgłoszonych planów

przyszłe wyniki finansowe grupy i efektywność jej działania pozytywny wpływ będą miały także środki pochodzące z rynku mocy. "Grupa Tauron z sukcesem uczestniczyła w trzech aukcjach głównych rynku mocy, w ramach których zawarliśmy umowy mocowe na lata 2021-2023. Łączne przychody Grupy Tauron z

Tauron ma umowy na 33 mln zł dofinansowania z UE na modernizację sieci dystr.

rozdzielniach sieciowych zasilających obszary miejskie. "Grupa Tauron stale unowocześnia swoją sieć dystrybucyjną, tak aby prócz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej móc wdrażać innowacyjne rozwiązania dla klientów oraz rozwijać nowe, perspektywiczne przedsięwzięcia. Kompleksowy

KGHM i Tauron nie będą budować bloku gazowo-parowego w Elektrowni Blachownia

komunikacie.  W osobnych komunikach spółki podały, że zgodnie postanawiają odstąpić od realizacji projektu budowy bloku gazowo-parowego w "Elektrowni Blachownia Nowa" sp. z o.o. i rozwiązać łączącą KGHM Polska Miedź S.A. oraz Tauron Wytwarzanie S.A. umowę wspólników, co oznacza

HSH Nordbank wniósł pozew przeciwko Tauronowi Sprzedaż, domaga się 232,88 mln zł

rozwiązania umów miało być uniknięcie przez spółkę zależną straty stanowiącej różnicę między cenami umownymi, a ceną rynkową zielonych certyfikatów, która wyniosłaby ok. 343 mln zł netto, podano wówczas. Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem

Tauron testuje blockchain przy handlu emisjami CO2

podzielą się także swoimi doświadczeniami wspierając zespoły podczas tworzenia prototypowych rozwiązań, które mogą zostać wykorzystane przy handlu emisjami CO2, podano także. Tauron zapewnił, że wykorzystanie technologii blockchain to inicjatywy wpisane w strategiczną agendę badawczą Tauron, czyli

Tauron zbuduje pilotażową mikrosieć w ramach umowy z NCBiR

Warszawa, 20.12.2017 (ISBnews) - Tauron zbuduje instalację pilotażową tj. małą sieć elektroenergetyczną pozwalającą na zagwarantowanie dostaw energii elektrycznej dla odbiorców do niej przyłączonych, w ramach umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), podała spółka. "W naszych

Zysk netto Taurona wzrósł r/r do 188 mln zł w IV kw. 2017 r.

EBITDA) istotny wpływ miało rozwiązanie w I półroczu 2017 r. rezerwy dotyczącej projektu bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli (203 mln zł) oraz wypowiedzenie, niekorzystnych dla grupy, umów długoterminowych na zakup zielonych certyfikatów" - czytamy dalej. Realizowany w grupie Program Poprawy

Spółka zależna Tauronu wypowiedziała umowy na zakup zielonych certyfikatów

Warszawa, 28.02.2017 (ISBnews) - Tauron Sprzedaż, spółka zależna Tauron Polska Energia, złożyła oświadczenia o wypowiedzeniu długoterminowych umów na zakup praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii z odnawialnych źródeł (tzw. zielonych certyfikatów, PM OZE), podał Tauron

Tauron rozpoczął współpracę w zakresie innowacji z EPRI z USA

Warszawa, 08.03.2018 (ISBnews) - Tauron Polska Energa podpisał dziś umowę w sprawie współpracy w zakresie innowacji z amerykańskim Electric Power Research Institute (EPRI), podała spółka. Zakres pierwszych wspólnych programów badawczych to magazynowanie energii i identyfikacja potrzeb

Tauron ma umowę z PIR zapewniającą do 750 mln zł finansowania bloku w Łagiszy

Warszawa, 13.07.2015 (ISBnews) - Tauron Wytwarzanie - spółka zależna Tauron Polska Energia - zawarł umowę z Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi (PIR) o wspólnej realizacji i finansowaniu projektu budowy bloku gazowo-parowego klasy 413 MWe w Elektrowni Łagisza, podał Tauron. PIR zainwestuje w

Tauron szacuje 2,094 mld zł EBITDA i 1 mld zł zysku netto w I półroczu

rozwiązanie rezerw na umowy rodzące obciążenia związane ze wspólnym przedsięwzięciem Elektrociepłownią Stalowa Wola. Rozwiązanie rezerw jest skutkiem wejścia w życie porozumienia w sprawie ustalenia podstawowych warunków brzegowych restrukturyzacji projektu budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli oraz

PGNiG, PGG, JSW i Tauron podpisały list intencyjny ws. programu Geo-Metan

Warszawa, 11.01.2018 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), Polska Grupa Górnicza (PGG), Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) i Tauron Polska Energia podpisały list intencyjny w sprawie rozwoju programu Geo-Metan dotyczącego wydobycia metanu z pokładów węgla, podał Tauron

Tauron chce uzgodnienia w tym miesiącu standstill ws. finansowania Stalowej Woli

Warszawa, 12.05.2016 (ISBnews) - Tauron Polska Energia chce w tym miesiącu dopiąć umowę standstill z bankami finansującymi wspólną z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem (PGNiG) inwestycję w elektrociepłownię Stalowa Wola, by potem uzgodnić z nimi restrukturyzację finansowania, poinformował

Tauron miał szacunkowo 641 mln zł zysku netto, 4 590 mln zł przychodów w I kw.

.: - w wynikach I kwartału 2017 r. ujęto rozwiązanie rezerw na umowy rodzące obciążenia związane ze wspólnym przedsięwzięciem Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. Rozwiązanie rezerw jest skutkiem wejścia w życie porozumienia w sprawie ustalenia podstawowych warunków brzegowych restrukturyzacji projektu

Elektrobudowa ma umowę zmieniającą do umowy w sprawie finansowania spółki

podstawie którego przedmiotem zabezpieczenia będą również wszelkie wierzytelności sporne spółki względem Tauron Ciepło S.A. związane z umową z dnia 20 czerwca 2013 roku, o której mowa w raporcie bieżącym 63/2019, oświadczenie Banku PKO BP S.A. wygaśnie z początkiem dnia 8 sierpnia 2019 roku. D. najpóźniej w

Zysk netto Taurona spadł r/r do 188,03 mln zł w III kw. 2017 r.

rozwiązanie w I półroczu 2017 r. rezerwy dotyczącej projektu bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli oraz wypowiedzenie umów długoterminowych na zakup zielonych certyfikatów, wskazano. "Pierwsze trzy kwartały 2017 r. były dla Grupy Tauron okresem znaczącej poprawy podstawowych wskaźników operacyjnych i

Z Tauron Wydobycie odejdzie 129 pracowników w ramach PDO

głównie do pracowników w wieku przedemerytalnym. W jego ramach chętni mogli wnioskować o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, w zamian za co przysługuje im świadczenie w wysokości uzależnionej od daty nabycia uprawnień emerytalnych oraz terminu złożenia wniosku. Do programu zgłosiło się 65

Tauron: Nie ma potrzeby tworzenia rezerw w zw. z roszczeniami Invenergy

Karty Energetycznej (TKE) w związku ze szkodą w wysokości 700 mln USD. Grupa skieruje sprawę do arbitrażu, jeśli w ciągu sześciu miesięcy nie dojdzie do rozwiązania sporu. Zawiadomienie oskarża polskie organy rządowe o zaaranżowanie niezgodnego z prawem rozwiązania długoterminowych umów handlowych. W

Przegląd informacji ze spółek

/m). Spółka Ciech Salz Deutschland (CSD) - spółka zależna od Ciechu - podpisała ze spółką Adamietz umowę, w ramach której Adamietz wybuduje zakład do produkcji soli warzonej w Stassfurcie w Niemczech, podał Ciech. Łączna wartość umowy wynosi 44,1 mln euro. Lokum Deweloper sprzedał

Tauron miał 69 mln zł straty netto, 902 mln zł EBITDA w II kw. 2018 r.

wcześniej (365 mln zł) głównie z uwagi na rozwiązanie rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych o wartości 230 mln zł, które miało miejsce w I kwartale 2018 r." - czytamy dalej. "W pierwszym półroczu Grupa Tauron osiągnęła dobre wyniki finansowe. Zwiększyliśmy zarówno przychody ze sprzedaży, jak i

Przegląd informacji ze spółek

Unibep rozwiązał umowę ze Służbą Drogową w Obwodzie Lwowskim na realizację inwestycji drogowej na Ukrainie, podała spółka. Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex osiągnął wstępne porozumienie w rozmowach zmierzających do nabycia 100% udziałów w potencjalnym celu przejęcia za 12,25 mln

Tauron zainwestował ok. 2 mld zł w infrastrukturę sieciową w 2018 r.

klientów oraz możliwość przyłączania do sieci nowych podmiotów, w tym z obszaru OZE. Z jednej strony zwiększamy więc finansowanie, z drugiej aplikujemy tam nowe rozwiązania" - powiedział wiceprezes ds. zarządzania majątkiem i rozwoju Jarosław Broda, cytowany w komunikacie. Zrealizowane projekty

Przegląd informacji ze spółek

wypowiedzeniu umów długoterminowych zawartych pomiędzy PKH i Amon na zakup energii elektrycznej i praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia są bezskuteczne i nie wywołują skutku prawnego w postaci rozwiązania obu umów, podał Tauron. Spółka zależna Arctic Paper - Rottneros AB, notowany na

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka. Nakłady marketingowe wyniosły w tym okresie łącznie 4,7 mln zł (wzrost o 4% m/m). Rafako zawarło z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) przedwstępną umowę sprzedaży 100% udziałów w spółce Rafako EBUS za cenę 15 tys. zł, a także przedwstępną umowę sprzedaży zorganizowanej części

Przegląd prasy

cieplarnianych --Getin Holding ma 2 niewiążące oferty dotyczące zakupu Idea Bank Białoruś --Groclin ma przedwstępną umowę na sprzedaż aktywów produk. za 2,28 mln zł netto --PZPM: Rejestracje nowych przyczep i naczep wzrosły o 29,2% r/r w czerwcu --Ardanowski: Nie zabraknie środków na pomoc dla

Przegląd informacji ze spółek

zależnej - i w związku z tym podjął decyzję o przystąpieniu do działań mających na celu potencjalną sprzedaż wszystkich posiadanych akcji Idea Banku Białoruś, podał Getin. Groclin podpisał z osobą fizyczną przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości zlokalizowanych w Karpicku przy ul. Jeziornej 3, podała

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Tauron Polska Energia przyjął aktualizację kierunków strategicznych będących uzupełnieniem strategii Grupy Tauron na lata 2016-2025, podała spółka. Dzięki realizacji planowanych działań możliwe będzie zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w strukturze wytwórczej Grupy

Przegląd informacji ze spółek

poufną. Tauron podpisał umowę kredytową z bankiem Intesa Sanpaolo na pięć lat o wartości 750 mln zł, podała spółka. Kredyt posłuży na finansowanie wydatków związanych z energetyką odnawialną, inwestycjami w sieci dystrybucyjne oraz refinansowaniem istniejącego zadłużenia. KGHM Polska Miedź zawrze

Przegląd prasy

; ISBnews --Konsalnet: Dzięki Seris będziemy liderem najnowocześniejszych rozwiązań w branży --Bank Pekao planuje zwolnienia grupowe maks. 950 pracowników do 31 X br. --MI liczy, że prace nad pakietem mobilności nie zakończą się w tej kadencji PE --Indeks WIG20 spadł o 0,79% na zamknięciu w czwartek

Przegląd informacji ze spółek

2020, podała spółka. Łączna szacunkowa wartość świadczeń w ramach umowy wynosi ok. 13,07 mln zł netto. Tauron Dystrybucja i Tauron Dystrybucja Pomiary - spółki zależne Taurona Polskiej Energii - podpisały z organizacjami związkowymi porozumienia dotyczące zmian w zakresie wypłat ekwiwalentu

Przegląd informacji ze spółek

Arabskich (ZEA) w grudniu br., podała spółka. Dekpol, w ramach umowy generalnego wykonawstwa ze spółką Inter Metal, rozpoczął prace budowlane hali produkcyjno-magazynowej o całkowitej powierzchni ponad 6 000 m2, podała spółka. Dzięki zaprojektowanym rozwiązaniom będzie to najbardziej zaawansowana

Przegląd prasy

szukać wśród płodów rolnych ISBnews --Indykpol: Piotr Kulikowski ponownie powołany na prezesa zarządu --JSW dostało koncesję na wydobycie ze złoża 'Bzie Dębina 1-Zachód' --Getin Noble Bank rozwiązał warunkową umowę zbycia akcji Noble Securities --Indeks WIG20 wzrósł o 0,15% na zamknięciu we

Przegląd informacji ze spółek

Rawlplug nabył 1 500 000 sztuk akcji własnych po cenie jednostkowej 8,3 zł za akcję w wyniku zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji, podała spółka. Mercator Medical Thailand (MMT), spółka zależna Mercator Medical, zawarł z Unispace Health Pty Limited dwie umowy dostawy rękawic swojej

Przegląd prasy

208,86 mln zł straty netto, 50,5 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r. --Indeks WIG20 spadł o 0,9% na zamknięciu we czwartek --Introl miał 4,02 mln zł zysku netto, 7,86 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r. --Atal miał 22,36 mln zł zysku netto, 28,88 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r. --Unibep ma umowę na budowę

Proximus z Grupy Indata ma kontrakt dla spółki z Grupy Tauron o wartości 27 mln

Warszawa, 31.03.2016 (ISBnews) - Proximus z Grupy Indata dostarczy sprzęt komputerowy dla spółki z Grupy Tauron o wartości 27 mln zł, poinformowała spółka. "Umowa została podpisana na sukcesywne dostawy sprzętu w ciągu 36 miesięcy, jednak istnieje możliwość przedłużenia wykonania kontraktu

Przegląd prasy

. przedłużenia terminu sprzedaży zakładu w Opalenicy --Polwax nie będzie kontynuował inwestycji instalacji odolejania --Polnord wydał zgodę na przeprowadzenie due diligence przez Cordię --Tauron ma umowę kredytową z bankiem Intesa Sanpaolo o wartości 750 mln zł --KGHM ma zawrzeć dziś umowę kredytu

Przegląd informacji ze spółek

podpisał umowę inwestycyjną, na podstawie której obejmie 43 tys. akcji nowej emisji iPOS S.A., stanowiących 51% w podwyższonym kapitale spółki za 6 mln zł, podała spółka. Portfel zamówień Newagu na lata 2020-2021 przekracza w spółce 2,4 mld zł, poinformował ISBnews prezes Zbigniew Konieczek. ATM

Przegląd informacji ze spółek

podwyżki. Grupa Kęty zaprezentuje założenia nowej strategii po wakacjach, poinformował prezes Dariusz Mańko. Tauron Polska Energia zawarł z Santander Bank Polska umowę programową, na podstawie której został ustanowiony program emisji obligacji, podała spółka. W ramach programu spółka może wyemitować

Tauron zredukował capex planowany na lata 2016-2020 do ok. 18 mld zł

, rozwiązania Smart Home, Smart City oraz usługi okołoenergetyczne). Spółka zakłada, że w latach 2020-2025 będzie dysponowała potencjałem inwestycyjnym szacowanym na ponad 6 mld zł. Spółka podkreśla, że 75% planu inwestycyjnego do 2020 r. to zadania kontynuowane lub będące realizacją podjętych zobowiązań

Tauron zredukował capex planowany na lata 2016-2020 do ok. 18 mld zł

wszystkim obszar energetyki regulowanej (tj. m.in. dystrybucja energii elektrycznej, wytwarzanie i dystrybucja ciepła, udział w energetyce jądrowej oraz regulowane wytwarzanie konwencjonalne) oraz nowa energetyka (tj. e-mobility, rozproszone wytwarzanie ciepła i energii, energetyka prosumencka, rozwiązania

Firma prywatna, decyzja państwowa. Rząd ingeruje w sprzedaż polskich spółek

zgromadzeniu wspólników) podlegało ochronie i wymagało zgody organów kontrolnych. Za niewywiązanie się z tego obowiązku grożą sankcje. To nieważność umowy, kara do 10 mln zł czy nawet pięć lat więzienia. Polski rząd postanowił te regulacje poszerzyć inspirowany rozwiązaniami zza Odry. W ślad za Niemcami Nasi

Przegląd informacji ze spółek

Bank Pekao planuje przeprowadzenie zwolnień grupowych, w ramach których rozwiąże umowę o pracę z maksymalnie 950 pracownikami. Bank zamierza także zmienić warunki zatrudnienia maksymalnie 620 pracownikom. Proces ma potrwać od 25 kwietnia do 31 października br., podał bank.  Ten Square

Przegląd prasy

na 10. miejscu w UE --W czerwcu saldo wpłat i wypłat z rodzimych TFI wyniosło 2,2 mld zł, wynika ze wstępnych, niepełnych danych, zgromadzonych przez serwis analizy.pl ISBnews --Unibep rozwiązał umowę na prace drogowe na Ukrainie --Pekabex ma wstępne porozumienie i wyłączność ws. przejęcia za

BGK, ARP uruchamiają program koinnowacji z Izraelem, partnerami Asseco i Tauron

współpracy z  młodymi innowatorami z Polski i Izraela - a w efekcie zwiększenie skali ich działania. Do programu przystąpiły jako pierwsze Asseco Poland i Tauron.  "To pierwsza umowa międzynarodowa BGK, która otworzy okno na świat dla polskich innowatorów.  Chcemy wspierać naszych

Wind Invest uważa wypowiedzenie umów przez spółkę Taurona za bezpodstawne

Warszawa, 23.03.2015 (ISBnews) - Grupa Wind Invest uważa, że wypowiedzenie długoterminowych umów na zakup energii elektrycznej i świadectw pochodzenia przez Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa w likwidacji, spółki zależnej Tauron Polska Energia, nie ma "żadnych podstaw prawnych

Przegląd prasy

serwisie --Jamf - specjalizujący się we wdrażaniu rozwiązań Apple'a dla biznesu - rozwinie swoje centrum technologiczne w Katowicach wg gazety Parkiet --Newag rozpocznie w tym roku homologację dwusystemowej lokomotywy Dragon, liczy też na pierwszą umowę dostawy pojazdu hybrydowego Dziennik Gazeta

PGNiG i Tauron: Dokończenie bloku w Stalowej Woli będzie kosztować do 400 mln zł

drogę do wznowienia prac w projekcie. "Projekt w Stalowej Woli był szalenie zaniedbany przez ostatnie trzy lata. Starania o jego uratowanie kosztowały nas dużo pracy. Bardzo się cieszę, że dzięki współpracy doszliśmy do dobrego rozwiązania. Umowa standstill będzie obowiązywała do końca marca

Przegląd informacji ze spółek

Automotive Holding (BAH) wystosowała do Aston Martin Lagonda Limited oświadczenia o rozwiązaniu, z zachowaniem dwuletniego okresu wypowiedzenia, umowy dilerskiej i umowy serwisowej, podał BAH. Zarząd Libetu podjął uchwałę o złożeniu zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wniosku, aby zysk spółki za

Przegląd informacji ze spółek

- zawarły porozumienia o rozwiązaniu wszystkich umów o subpartycypację, łączących jednostki zależne z funduszami Lumen (wcześniej Lartiq, dawniej Trigon), których zarządzającym jest obecnie Ipopema TFI, podał Kredyt Inkaso. Wszystkie stacje ładowania samochodów elektrycznych Taurona są zasilane energią

Tauron rozwiązał porozumienia ze wspólnikami RSG, dalej stara się o Brzeszcze

Warszawa, 08.10.2015 (ISBnews) - Tauron Polska Energia rozwiązał porozumienia z potencjalnymi wspólnikami spółki celowej RSG, biorącej udział w rozmowach w sprawie nabycia części kopalni Brzeszcze, podał Tauron. RSG już jako spółka Taurona będzie dalej negocjować przejęcie kopalni Brzeszcze

Przegląd informacji ze spółek

przetargowym na zadanie pn. "Utrzymanie, konserwacja i naprawy infrastruktury tramwajowej w zakresie elektroenergetyki trakcyjnej w Krakowie w latach 2019-2022". Wartość brutto złożonej przez spółkę oferty wynosi 50,2 mln zł.  Tauron Dystrybucja - spółka zależna Taurona Polskiej Energii

Przegląd informacji ze spółek

Administracja Skarbowa zatwierdziła warunki umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej przez Tauron Polska Energia i spółkę celową Nowe Jaworzno Grupa Tauron, podała spółka. Tym samym spełnił się ostatni warunek określony w umowie w sprawie zaangażowania finansowego funduszy zarządzanych przez Polski Fundusz

Koronawirus zamyka firmy i zabiera pracę. Jak sobie radzić, gdy zaczyna nam brakować pieniędzy na regulowanie zobowiązań?

czy gazu generuje dodatkowe koszty. Warto dokładnie przeanalizować domowy budżet i sprawdzić, z czego można zrezygnować. Może z telewizji kablowej lub monitoringu? Trzeba jednak pamiętać o tym, że przedwczesne rozwiązanie umowy może się wiązać z koniecznością zwrotu przyznanych w promocji wartości

Przegląd informacji ze spółek

akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 16 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe (MZRP) - spółka zależna Mostostalu Zabrze i lider konsorcjum realizującego umowę na zaprojektowanie, prefabrykację i instalację nowej linii

Przegląd informacji ze spółek

wartości nominalnej do 97 939,4 zł zł, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie, zwołane na 19 września br.  Prime Bit Games, w ramach realizacji umowy ramowej z Fintech, zawarł dwie umowy na realizację gier mobilnych, podała spółka. Bank Ochrony Środowiska podpisał z Laude

Węgiel idzie w odstawkę? Podczas pandemii Polacy postawili na energię słoneczną

prąd Co ma robić reszta? Polaków nie stać, żeby płacić wysokie rachunki za energię, więc inwestują we własne źródła prądu - dla przeciętnego Kowalskiego najlepszym rozwiązaniem jest własna instalacja fotowoltaiczna, czyli montowane na dachu lub w ogródku panele, które zamieniają energię promieni

Przegląd prasy

Onkologicznej pojawił się zapis, aby do końca 2025 r. wprowadzić rozwiązania legislacyjne umożliwiające pacjentom onkologicznym  i wyleczonym dostęp do powszechnych ubezpieczeń na życie, szczególnie determinujących możliwość uzyskania kredytów --Na terenach PKP powstaną m.in. farmy fotowoltaiczne 

Przegląd informacji ze spółek

transakcję połączenia z Grupą Lotos w ciągu 14-15 miesięcy, poinformował prezes Daniel Obajtek. Silvair podpisał umowy z międzynarodowym dostawcą całościowych i profesjonalnych rozwiązań w zakresie oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego Zumtobel Group AG, podała spółka. W ramach umów Silvair udzieli

Przegląd informacji ze spółek

roku, podała spółka, powołując się na wstępne dane.  Elektrotim podpisał z Tauron Dystrybucja umowę na prace przy rozbudowie infrastruktury technicznej Systemu Łączności Dyspozytorskiej, podała spółka. Wartość umowy to 10,65 mln zł netto. PKO Bank Polski wprowadził na rynek innowacyjną usługę

PGNiG i PGG mają umowę dot. przedeksploatacyjnego ujęcia metanu z pokładów węgla

rozwiązań i jednym z nich może być metan z kopalni. Wydaje się, że poziom 1-1,5 mld m3 rocznie jest realny do osiągnięcia" - powiedział prezes PGNiG Piotr Woźniak podczas uroczystości podpisania umowy w Krakowie. Prezes zaznaczył, że prowadzono także rozmowy z innymi podmiotami, np. JSW i Tauronem

Przegląd informacji ze spółek

. euro. Od momentu podpisania umowy z GBF Infoscan otrzymał zamówienia na łącznie 120 urządzeń, co oznacza to, że dzięki współpracy z kontrahentem spółka odnotowała do tej pory ponad 800 tys. zł przychodów. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zawarła porozumienie z organizacjami związkowymi

Przegląd informacji ze spółek

528 akcji własnych za maksymalnie (wraz z kosztami nabycia) 15 mln zł, podała spółka. Nowe Jaworzno Grupa Tauron - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - przystąpi do negocjacji z konsorcjum Rafako i Mostostalu Warszawa w sprawie rozszerzenia zakresu prac określonych w umowie na budowę bloku

Przegląd informacji ze spółek

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu umowę w postępowaniu przetargowym na "Kontrakt 1C.2 Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czarny Kanał i Racza Struga" za 102,1 mln zł netto, podała spółka.  Mercator Medical chciałby wypłacić dywidendę za 2020 r. Nie wyklucza także

Przegląd informacji ze spółek

zarządzania funduszem do Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) z Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) zaplanowane na 11 grudnia nie jest możliwe, podał Altus TFI.  Bank BGŻ BNP Paribas zawarł z BNP Paribas S.A., francuską spółką akcyjną (societe anonyme), umowę

Przegląd informacji ze spółek

Tauron Polska Energia odnotował 1 mln zł straty netto w II kw. 2019 r. według szacunkowych danych, podała spółka. Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych według stanu na dzień wyceny 30 sierpnia 2019 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny

Przegląd informacji ze spółek

funkcjonował w ramach sieci Holiday Inn Express oraz Staybridge Suites dzięki podpisaniu dwóch umów franczyzowych z InterContinental Hotels Group (IHG). Zakończenie inwestycji i oddanie do użytkowania planowane jest w maju 2021 r. Studio CD Projekt Red wdrożyło rozwiązanie Veeam Backup & Replication

Przegląd informacji ze spółek

Dębina 1-Zachód", podała spółka. Koncesja została udzielona na okres do 31 grudnia 2051 r. Getin Noble Bank zawarł z Mercurius Dom Maklerski porozumienie w przedmiocie rozwiązania warunkowej umowy zlecenia zbycia akcji imiennych domu maklerskiego Noble Securities na rzecz Leszka Czarneckiego

Tauron miał 1,8 mld zł straty w 2015 r. 130 mln zł do zwrotu za Brzeszcze

ostatnich dwóch latach Tauron ściął koszty o 1,1 mld zł, z czego 58 proc. z tej kwoty udało się wypracować dzięki zmniejszeniu zatrudnienia. W latach 2013-15 umowy o pracę rozwiązano z 1,9 tys. osobami. Chodzi o ludzi odchodzących na emeryturę, na których miejsce nie zatrudniano następców, a także o osoby

PGE Ventures i ValueTech zainwestowały w spółkę Lerta

wychodzi ze swoimi inteligentnymi rozwiązaniami na ten specyficzny rynek" - dodał Paweł Bochniarz, partner w funduszu ValueTech. Rozwiązaniem stworzonym przez Lertę zainteresowały się także m.in. Enea i Tauron, które nawiązały komercyjną współpracę ze spółką, podano także. W 2017 roku spółka

Przegląd informacji ze spółek

Orbis i spółka Cube (nabywca) zawarły przyrzeczoną umowę sprzedaży nieruchomości w Toruniu, zabudowanej niedokończonym budynkiem hotelowym za cenę 4,55 mln zł netto. W związku z tym, uzyskana przez Orbis cena sprzedaży nieruchomości oraz cena sprzedanej 28 lutego 2019 r. zorganizowanej części

Przegląd informacji ze spółek

Wing - węgierska spółka działająca w sektorze nieruchomości, która podpisała przedwstępną umowę zakupu pakietu większościowego Echo Investment, zamierza kontynuować rozwój spółki zgodnie ze "Strategią rentownego wzrostu" ogłoszoną w 2016 r., podało Echo. Jednocześnie podkreśliło, że

Przegląd prasy

-- Enterprise Investors obejmie 38% akcji spółki Unilink, multiagencji pośrednictwa ubezpieczeniowego  --Wraca pomysł blokowania przez KNF stron internetowych firm działających bez licencji, głównie na rynku forex   Dziennik Gazeta Prawna --Rząd będzie monitorować funkcjonowanie nowych rozwiązań

Przegląd informacji ze spółek

;Marcin Szewczykowski. Cognor SA, spółka zależna Cognor Holding, zawarła z Bs-Tech Rolling Mill umową na dostawę i montaż urządzeń w celu modernizacji walcowni zakładu Cognor SA w Krakowie za 10,6 mln euro, podała spółka. Tauron Polska Energia i firma Ericsson zainicjowały wrocławski projekt

Przegląd informacji ze spółek

kontaktów w telefonie prośby o przelew. Nowa usługa ułatwia i przyśpiesza rozliczenia między znajomymi. Operacje realizowane są w systemie BLIK, podał bank. Tauron Polska Energia liczy, że wdrożenie rozwiązania, jakie zwycięży w konkursie w ramach programu GovTech Polska, wpłynie na zwiększenie liczby

Przegląd informacji ze spółek

dwustronne umowy o ochronie inwestycji podpisane przez Polskę z Wielką Brytanią i Australią, podała spółka. Prairie liczy na polubowne rozwiązanie sporu, lecz bierze pod uwagę arbitraż. Grupa Żywiec odnotowała 324,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w

Przegląd prasy

ratalne --Tauron Ciepło: Moc przyłączeniowa z umów zawartych w 2019 r. to ponad 50 MW --ZUS rozwiązał układ ratalny z Work Service dot. spłat zaległych składek --PKN Orlen zaprezentuje aktualizację strategii do końca 2020 r. --PKN Orlen spodziewa się decyzji UOKiK ws. Ruchu do końca I kw. br

Przegląd prasy

podziale środków w ramach FST.  Pracujemy nad projektem umowy partnerstwa. Cel jest taki, by w II kw. umowę przedstawić do konsultacji  -- Lekarze różnych specjalizacji są uciszani, zwłaszcza jeśli sygnalizują braki w sprzęcie ochronnym dla pracowników służby zdrowia. Część dyrektorów i

Przegląd informacji ze spółek

Benefit Systems oraz jego spółka zależna Fitness Place, jako kupująca, zawarły z Platinium Wellness umowę sprzedaży zorganizowanych części przedsiębiorstwa w postaci dwóch klubów fitness w Krakowie, za 11,25 mln zł, podała spółka. Akcjonariusze Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG

Przegląd prasy

parlamentu ISBnews --Forte obniżyło wstępny EBIT do 8 mln zł i EBITDA do 22 mln zł za II kwartał --Kogeneracja miała 51,57 mln zł zysku netto, 65,1 mln zł EBIT w I poł. 2019r. --Indeks WIG20 spadł o 0,84% na zamknięciu we wtorek --PKP Intercity w najbliższych tygodniach podpisze kolejne umowy na

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

;FindFunds.    Źródło: ISBnews PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE Ultimate Games: Ustaliło premierę gry "Grave Keeper" na PC Steam na 29 marca 2019 r., podała spółka.  Źródło: ISBnews Tauron i Ericsson: Przy współpracy z miastem Wrocław wdrożą rozwiązania z zakresu Internetu Rzeczy

Przegląd informacji ze spółek

-Bull gra Top Speed 2 zadebiutowała na urządzeniach z systemem operacyjnym Android, podała spółka. H88 Hosting, spółka z grupy technologicznej R22, zawarła umowę z osobami fizycznymi, obywatelami chorwackimi umowę sprzedaży 100% udziałów Avalon d.o.o. z siedzibą w Chorwacji za cenę 1,85 mln euro

Przegląd informacji ze spółek

w I- IV kw. 2019 r. wobec 63,73 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Umowa BoomBit z Beijing Ocean Engine Network Technology Co., Ltd z grupy ByteDance na dystrybucję gry "Idle Coffee Corp" na rynku chińskim została rozwiązana za porozumieniem stron, podał BoomBit. Powodem

NBP będzie kupował na platformie elektronicznej Marketplanet OnePlace

Warszawa, 10.11.2015 (ISBnews) - Marketplanet podpisał umowę na wdrożenie swojej platformy zakupowej w Narodowym Banku Polskim (NBP), poinformował prezes Marketplanet Piotr Matysik. "Narodowy Bank Polski to obok mBanku kolejny klient z sektora finansowego, który zdecydował się na

Przegląd prasy

segmencie omnichannel communication w listopadzie br., podała spółka. Wynik jest wyższy o ok. 25% niż średnie miesięczne przychody w pierwszym kwartale 2018/2019 roku finansowego. --Tauron Polska Energia podpisał z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowy zwiększające wartość emisji