tauron polska energia cena

Przychody Taurona z rynku mocy mogą wynieść 135,3-154,6 mln zł w 2024 r.

zostaną ogłoszone przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w pierwszym dniu roboczym następującym po 21 dniu od dnia zakończenia aukcji, przypomina Tauron. Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą

Tauron utworzy odpisy w segmentach Wydobycie, Wytwarzanie, Tauron Ciepło

Warszawa, 05.08.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia dokona odpisów w segmentach Wydobycie i Wytwarzanie na łącznie 227 mln zł - ich szacunkowy wpływ na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto wyniesie 184 mln zł, podała grupa. Z kolei odpisy aktualizujące związane ze spółką zależną

Tauron: Oddanie do eksploatacji bloku 910 MW w Jaworznie nastąpi do 15 lutego

Warszawa, 31.01.2020 (ISBnews) - Budowany w Elektrowni Jaworzno blok energetyczny 910 MW osiągnie gotowość do przejęcia do eksploatacji 4 lutego 2020 r., a oddanie bloku do eksploatacji powinno nastąpić do 15 lutego 2020 r., podał Tauron Polska Energia. Wykonawca bloku, tj. konsorcjum Rafako

Tauron przeznaczy 5-6 mld zł na inwestycje w OZE do 2025 roku

Warszawa, 28.05.2019 (ISBnews) - Tauron Polska Energia szacuje, że dodatkowe 900 MW farm wiatrowych na lądzie i 300 MW fotowoltaiki do 2025 roku to nakłady rzędu 5-6 mld zł, poinformował wiceprezes Taurona ds. zarządzania majątkiem i rozwoju Jarosław Broda. "Zakładamy, że będą to wydatki

Tauron nabył farmy wiatrowe in.ventus o mocy 180 MW za 137 mln euro

Krynica-Zdrój, 03.09.2019 (ISBnews) - Tauron Polska Energia podpisał umowę nabycia pięciu farm wiatrowych o łącznej mocy 180 MW należących do grupy in.ventus i wierzytelności przysługujących Hamburg Commercial Bank AG wobec spółek zarządzających farmami wiatrowymi. Wartość transakcji to 137 mln

Tauron zakończył modernizację Elektrowni Wodnej Lubachów

energii odnawialnej o łącznej mocy zainstalowanej ok. 375 MW i potencjale regulacyjnym ok. 100 MW. Projekt Wirtualnej Elektrowni realizowany jest ze wsparciem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badawczego Sektora Elektroenergetycznego (PBSE). Tauron Polska Energia jest spółką

Tauron: Podejmujemy działania, aby pozostać firmą stabilną finansowo

Jaworzno, 12.03.2019 (ISBnews) - Tauron Polska Energia podejmuje działania na rzecz utrzymania obecnej stabilności finansowej, niezależnie od ostatecznego kształtu rozporządzenia do ustawy dotyczącej cen energii, poinformował wiceprezes Jarosław Broda. "Tauron jest stabilną finansowo firmą

Tauron planuje przebudowę ponad 22 tys. km linii SN na kablowe do 2040 r.

Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia planuje przebudowę ponad 22 tys. km istniejących linii napowietrznych średniego napięcia (SN) na linie kablowe do 2040 r., podała spółka. Łącznie z już przebudowanymi liniami będzie to oznaczało 75% udziału sieci kablowych. "Na koniec

Tauron ma umowę na dostawę energii dla Górn.-Zagłęb. Metropolii za 192,4 mln zł

energii elektrycznej w trudnym otoczeniu rynkowym" - powiedział prezes Tauron Polska Energia Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie. Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii

Rafako: Odbiór bloku w Jaworznie opóźni się, trwa ustalanie zakresu napraw

generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1,27 mld zł w 2018 r. Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla

Tauron:Koszt bloku 910 MW w Jaworznie wzrósł o 52,3 mln zł, oddanie do 31 I 2020

Warszawa, 17.10.2019 (ISBnews) - Nowe Jaworzno Grupa Tauron - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - ustaliła w negocjacjach z konsorcjum Rafako i Mostostalu Warszawa rozszerzenie zakresu prac przy budowie bloku energetycznego 910 MW, które zwiększy cenę netto o 52,3 mln zł do 4 537,8 mln zł i

Tauron przyjął warunki nabycia 5 farm wiatrowych od in.ventus za 137 mln euro

. Obecnie  w ramach portfela źródeł odnawialnych Tauron eksploatuje 34 elektrownie wodne oraz cztery farmy wiatrowe, w których energię elektryczną wytwarza 100 turbin wiatrowych o łącznej mocy 200,75 MW. Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem

Tauron szacuje przychody z rynku mocy na 149,04 mln zł w 2024 r.

. Z mocy wskazanej ustawy, do czasu ogłoszenia ostatecznych wyników aukcji, umowy mocowe spółek Grupy Tauron są zawarte pod warunkiem zawieszającym" - wskazano także. Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją

Tauron ogłosił przetarg na budowę farmy fotowoltaicznej w Jaworznie

uprawnień do emisji CO2, podsumowano. Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem

Tauron miał wst. 142 mln zł zysku netto w II kw. z uwzgl. ustawy o cenach prądu

Warszawa, 23.09.2019 (ISBnews) - Tauron Polska Energia szacuje, że po uwzględnieniu wpływu ustawy z 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawy o cenach energii) odnotował 142 mln zł zysku netto w II kw. 2019 r. wobec wcześniej szacowanej

Tauron miał 10,91 mln zł straty netto, 3,6 mld zł EBITDA w 2019 r.

Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia odnotował 10,91 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 204,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2019 r. grupa

Tauron miał szacunkowo 161 mln zł zysku netto, 957 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia wypracował 161 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 957 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2020 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. "Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I kwartał 2020 r.: Przychody ze sprzedaży

Tauron: Ceny energii mogą wzrosnąć w przyszłym roku

bieżącym" - dodał wiceprezes. Wskazał, że z drugiej strony wzrost cen ogranicza większa dostępność energii na rynku, w szczególności planowane oddanie do użytku nowych bloków energetycznych. Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla

Tauron ma porozumienie ws. bloku w Jaworznie, termin oddania - do 15 XI

. Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z

Tauron Polska Energia przyjął aktualizację kierunków strategicznych

Warszawa, 27.05.2019 (ISBnews) - Zarząd Tauron Polska Energia przyjął aktualizację kierunków strategicznych będących uzupełnieniem strategii Grupy Tauron na lata 2016-2025, podała spółka. Dzięki realizacji planowanych działań możliwe będzie zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych

Tauron wygrał najwięcej przetargów ogłoszonych przez podmioty publiczne w 2017r.

Warszawa, 01.02.2018 (ISBnews) - Tauron Polska Energia wygrał największą liczbę przetargów ogłoszonych przez podmioty zobligowane do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych w 2017 r., podała spółka "Sukces osiągnięty przez Tauron w zakresie największej ilości wygranych przetargów na

Tauron miał wstępnie 1 mln zł straty netto, 795 mln zł EBITDA w II kw.

mające na celu obliczenie wpływu zamrożenia cen energii w 2019 r. na wyniki finansowe Grupy Tauron. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2019 r., którego publikację zaplanowano na 30 września 2019 r., podano także. Tauron Polska Energia jest spółką

Tauron spodziewa sie wzrostu cen węgla o kilkanaście procent w 2018 r.

Warszawa, 09.11.2017 (ISBnews) - Tauron Polska Energia spodziewa się wzrostu cen węgla o kilkanaście procent w przyszłym roku, poinformował wiceprezes Marek Wadowski. "Spodziewamy się wzrostu cen węgla o kilkanaście procent" - powiedział Wadowski dziennikarzom. Dodał, że chodzi o

Tauron liczy, że rozporządzenie dot. cen w nowym brzmieniu będzie neutralne

Warszawa, 04.04.2019 (ISBnews) - Tauron Polska Energia liczy, że rozporządzenie ministra energii do ustawy ws. cen energii w nowym brzmieniu będzie neutralne dla grupy, poinformował wiceprezes Marek Wadowski. "Liczymy na to, że rozporządzenie w nowym brzmieniu, że zmiana cen w 2019 r. będą

Tauron skoryguje rezerwę po wydaniu rozporządzenia dot. cen energii

Warszawa, 04.04.2019 (ISBnews) - Tauron Polska Energia dokona korekty utworzonej rezerwy w Segmencie Sprzedaży na kontrakty rodzące obciążenia po wydaniu przez ministra energii rozporządzenia do ustawy ws. cen energii, poinformował wiceprezes Marek Wadowski. "Jak zostanie wydane

Tauron pozytywnie ocenia pomysł zwiększenia obligo giełdowego do 100%

ceny energii na rynku oraz zwiększyć transparentność obrotu energią, co przyniesie korzyści dla producentów energii oraz klientów. "Zadaniem Tauron Polska Energia jest dbanie o zrównoważony rozwój firmy i zaspokajanie potrzeb klientów. W naszym portfelu mamy prawie 5,5 mln klientów, w tym blisko

URE zatwierdził taryfy dla Enei i Energi Obrót z podwyżką o ok. 9 zł/mies.

najczęściej stosowanym okresie rozliczeniowym; średnie zużycie w grupie G11  w Polsce wynosi 1773 kWh). Dla Tauron łączne skutki dla obiorców podano w przedziałach ze względu na istniejące jeszcze zróżnicowanie stawek opłat w poszczególnych obszarach" - czytamy dalej

Tauron: Przychody z rynku mocy mogą sięgnąć 82,5-92,8 mln zł w 2022 r.

Warszawa, 05.12.2018 (ISBnews) - Spółki Grupy Tauron wzięły udział w aukcji głównej rynku mocy na okres dostaw 2022 r., podał Tauron Polska Energia. Według szacunków spółki, cena zamknięcia aukcji ukształtuje się w przedziale od 195,28 do 219,66 zł/kW/rok, a przychody Grupy Tauron z rynku

Tauron zakłada wzrost EBITDA w wytwarzaniu i wydobyciu, spadek w sprzedaży w br.

spadek wolumenu sprzedaży do odbiorców końcowych, - spadek marży w związku z rosnącą ceną sprzedaży energii, - wynik finansowy uzależniony od regulacji dotyczących cen energii dla klientów w 2019 r. Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem

Tauron miał wstępnie 188 mln zł zysku netto, 808 mln zł EBITDA w III kw.

Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - Tauron Polska Energia wypracował w III kwartale skonsolidowany zysk netto wysokości 188 mln zł, zaś w I-III kw. br. zysk wyniósł 854 mln zł, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. "Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za 

Tauron miał szacunkowo 12 mln zł straty netto, 3 599 mln zł EBITDA w 2019

Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia wypracował 12 mln zł skonsolidowanej straty netto i 3 599 mln zł zysku EBITDA w 2019 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. "Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za: (a) 2019 r. Przychody ze sprzedaży i

Tauron planuje ograniczyć wydatki o 1,4 mld zł w br. wobec zgłoszonych planów

Warszawa, 13.02.2019 (ISBnews) - Tauron Polska Energia planuje ograniczenie wydatków w 2019 r. o 1,4 mld zł wobec potrzeb zgłoszonych przez spółki zależne, podała grupa. Spółka podkreśla, że mimo dyscypliny kosztowej, nie zmieni się kierunek i tempo transformacji, a ustawa dotycząca cen energii

Tauron ma umowę z PGG na zakup węgla za szacunkową kwotę 2,15 mld zł

Warszawa, 18.01.2018 (ISBnews) - Tauron Polska Energia zawarł umowę zakupu węgla z Polską Grupą Górniczą (PGG), poinformowała spółka. Wartość dostaw w latach 2018-2021, przy założeniu ceny węgla ustalonej na rok 2018, szacowana jest na ok. 2,15 mld zł netto.  "Przedmiotem umowy

Tauron szacuje przychody z rynku mocy na ok. 79,82 mln zł w 2023 r.

zakończyła się w piątek w 8. rundzie. Zgodnie z rozporządzeniem ministra energii, zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej na rok dostaw 2023 miało sięgnąć 10 708,181 MW. Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i

Tauron wyemituje 10-letnie euroobligacje o wartości 500 mln euro

Warszawa, 29.06.2017 (ISBnews) - Tauron Polska Energia zdecydował, że wyemituje dziesięcioletnie euroobligacje o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro z kuponem 2,375% w skali roku, podała spółka. "28 czerwca 2017 r. zostały ustalone następujące parametry euroobligacji, które zostaną

Tauron miał 141,9 mln zł zysku netto, 996 mln zł EBITDA w II kw. 2019 r.

Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Tauron Polska Energia odnotował 141,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 69,12 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 260,66 mln zł wobec 79,4 mln zł

Wszystkie elektrownie wodne Taurona wygrały aukcję OZE

elektrycznej w OZE. Jak podał wcześniej Urząd Regulacji Energetyki (URE), w aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł (OZE) przeprowadzonej 29 czerwca wybrano 352 oferty na łącznie 4,72 TWh, a w aukcji 30 czerwca - 44 oferty na łącznie 0,31 Twh. Tauron Polska Energia S.A. jest spółką

PKN Orlen i Tauron mają list intencyjny ws. budowy elektrociepłowni w Czechach

Warszawa, 10.10.2018 (ISBnews) - PKN Orlen i Tauron Polska Energia podpisały list intencyjny dotyczący warunków udostępnienia gruntu pod budowę elektrociepłowni w Czechach, podał Orlen. "W ramach podpisanego listu intencyjnego Tauron i PKN Orlen zadeklarowały powołanie zespołu

URE zatwierdził taryfę PGE Obrót - ostatniego z 4 sprzedawców z urzędu

systemu przesyłowego, tj. Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE), pięciu największych dystrybutorów energii elektrycznej (tj. PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, Enea Operator, Energa Operator, innogy Stoen Operator) oraz taryfę na sprzedaż energii sprzedawcy z urzędu – Tauron Sprzedaż. 30

HSH Nordbank wniósł pozew przeciwko Tauronowi Sprzedaż, domaga się 232,88 mln zł

rozwiązania umów miało być uniknięcie przez spółkę zależną straty stanowiącej różnicę między cenami umownymi, a ceną rynkową zielonych certyfikatów, która wyniosłaby ok. 343 mln zł netto, podano wówczas. Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem

Rafako, Mostostal Warszawa i Tauron mają aneks do umowy dot. Elektrowni Jaworzno

umowy wzrośnie o 52,3 mln zł, a termin oddania bloku do eksploatacji to maksymalnie 31 stycznia 2020 r., podało Rafako. W połowie października br. Tauron podał, że Nowe Jaworzno Grupa Tauron - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - ustaliła w negocjacjach z konsorcjum Rafako i Mostostalu Warszawa

Tauron liczy na wynik EBITDA w tym roku podobny do ubiegłorocznego

elementem, który może się pojawić pod koniec roku jest ewentualne wprowadzenie rynku mocy" - wskazał Wadowski. Dodał, że - jego zdaniem - presja na rynku węgla może mieć wpływ na ceny energii ale dopiero w 2018 r.  Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która

Spółki zależne Polenergii złożyły pozew przeciwko Tauronowi, chcą ok. 343 mln zł

Warszawa, 02.05.2018 (ISBnews) - Dwie spółki zależne Polenergii, tj. Amon oraz Talia wniosły do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIII Wydział Gospodarczy, pozew przeciwko Tauron Polska Energia w związku z zerwaniem długoterminowych umów sprzedaży energii i praw majątkowych zawartych przez spółkę

Tauron: Przychody z rynku mocy mogą sięgnąć 584,1-642,5 mln zł w 2021 r.

-2037), podał Tauron Polska Energia. "W aukcji spółki Grupy Tauron oferowały tzw. obowiązek mocowy, tj. zobowiązanie do: 1) pozostawania w okresie dostaw w gotowości do dostarczania określonej mocy elektrycznej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego przez poszczególne Jednostki Rynku Mocy

Produkcja energii Taurona spadła o 9,5% r/r do 16,8 TWh w 2016 r.

wzrost o 29,7% r/r. Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest

Tauron poszerzył ofertę Smart Home o systemy sterowania

Warszawa, 14.02.2019 (ISBnews) - Tauron Polska Energia poszerzył ofertę Smart Home o systemy sterowania oświetleniem, ogrzewaniem, klimatyzacją czy roletami okiennymi, podał spółka. Produkty te dostępne są pod nazwą Smart Home Professional. "Oferowane technologie inteligentnego domu

Tauron nie oczekuje spadku cen uprawnień do emisji CO2 w średnim terminie

takich, które zapewnią rentowność produkcji, umożliwiając klientom rozwój. Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron

Tauron przeznaczy 1,5 mld zł na dokończenie bloku 910 MW w Jaworznie

budowy bloku gazowego w Łagiszy. "Przy rosnących cenach uprawnień do emisji CO2 opłacalność takiego bloku się poprawia i analizujemy, czy to już jest ten poziom, żeby kontynuować projekt. Jednak na dziś projekt jest wciąż w fazie zawieszenia" - wskazał Wadowski. Tauron Polska Energia S.A

URE zatwierdził taryfę Taurona Sprzedaż dot. cen energii w 2020 r. (aktual.)

chodzi o koszty własne, koszty zakupu świadectw pochodzenia i koszty energii elektrycznej. "Ustalając cenę uzasadnioną braliśmy pod uwagę wszystkie okoliczności" - zapewnił prezes. Od 1 stycznia trzy przedsiębiorstwa, których taryfy nie zostały zatwierdzone, muszą stosować taryfy

URE zatwierdził taryfę Taurona Sprzedaż dot. cen energii w 2019 r.

Tauron. Natomiast koszty przedstawione w pozostałych wnioskach taryfowych zostały uznane za nieuzasadnione" - powiedział prezes URE Rafał Gawin podczas konferencji prasowej. Wyjaśnił, że chodzi o koszty własne, koszty zakupu świadectw pochodzenia i koszty energii elektrycznej. "

Produkcja energii Taurona wzrosła o 12% r/r do 9,46 TWh w I poł. 2017 r.

Tauron. Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym

Tauron: Zmiany odpisów obniżą skons. wynik finansowy za 2018 r. o 377,9 mln zł

, zaznaczono. Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym

Tauron może niedługo zakończyć rozmowy w sprawie sprzedaży farm wiatrowych

Warszawa, 14.05.2015 (ISBnews) - Tauron Polska Energia może niedługo zakończyć rozmowy w sprawie sprzedaży spółki Marselwind, do której wniesiono farmy wiatrowe, poinformował wiceprezes Krzysztof Zawadzki. "Ja myślę, że w najbliższym czasie będziemy powoli kończyć te rozmowy"

Tauron zwiększył produkcję energii o 8,2% r/r do 16,6 TWh w 2015 r.

Warszawa, 09.03.2016 (ISBnews) - Tauron Polska Energia zwiększył produkcję energii elektrycznej o 8,2% w skali roku do 16,6 TWh w 2015 r., podała spółka. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych spadła o 10,9% do 1,59 TWh. "Grupa zwiększyła produkcję energii elektrycznej o 8,2% dzięki

Produkcja energii Taurona wzrosła o 13,5% r/r do 4,89 TWh w I kw. 2017 r.

korzystniejszy układ ścian wydobywczych, skutkujący wyższą produkcją w każdym z zakładów górniczych Grupy Tauron" - napisano dalej w materiale. Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii

URE jest w trakcie analizowania wniosków taryfowych sprzedawców energii na 2020

Warszawa, 19.11.2019 (ISBnews) -  Do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) 15 listopada br. wpłynęły wnioski taryfowe na 2020 rok od spółek obrotu (sprzedawców): Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), Enei, Energi i Tauron Polska Energia, podał Urząd. URE analizuje wnioski złożone

Tauron: Produkcja energii spadła o 4% r/r do 8,45 TWh w I poł. 2016 r.

. Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z

Rafako prowadzi proces uzgodnień dot. zmiany umowy na realizację proj. Jaworzno

do kontraktu" - czytamy w komunikacie. W połowie października br. Tauron podał, że Nowe Jaworzno Grupa Tauron - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - ustaliła w negocjacjach z konsorcjum Rafako i Mostostalu Warszawa rozszerzenie zakresu prac przy budowie bloku energetycznego 910 MW, które

Tauron i Enea podpisały list intencyjny ws. strategii w OZE

bieżący poziom cen tzw. zielonych certyfikatów i energii elektrycznej oraz przewidywania co do wysokości tych cen w przyszłości, przypomniano. Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii

Tauron wygrał przetarg na dostawy energii dla samorządów Górnego Śląska

elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego z Górnego Śląska swoje oferty złożyły oprócz Taurona firmy Energa Obrót SA oraz Corrente sp. z o.o. O wygranej w przetargu decydowało kryterium najniższej ceny, podano w komunikacie. Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej

Tauron zaktualizuje strategię, przyjrzy się OZE i Stalowej Woli

projektem, któremu szczególnie się przyglądamy. Kluczowe czynniki sukcesu dla tego projektu to możliwość sprzedania usług systemowych PSE oraz zapewnienie możliwie najlepszej relacji ceny gazu do energii elektrycznej (clean spark spread)" - powiedział Nowakowski. Tauron Polska Energia S.A. jest

Tauron: Produkcja energii spadła o 2% r/r do 4,31 TWh w I kw. 2016 r.

. Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z

Tauron zakłada ujemną EBITDA w wydobyciu, EBITDA ogółem poniżej 2015 r.

Warszawa, 18.08.2016 (ISBnews) - Tauron Polska Energia zakłada, że na koniec roku w segmencie wydobycia utrzyma się ujemny wynik EBITDA, poinformował wiceprezes Marek Wadowski. Całoroczne wyniki EBITDA Grupy mogą być słabsze niż w 2015 r. "Cały rok może się zamknąć EBITDA na poziomie

URE: Spółki dystrybucji i przesyłu energii zainwestują prawie 52 mld zł do 2025

Warszawa, 10.06.2020 (ISBnews) - Operatorzy systemów dystrybucyjnych energii elektrycznej (OSD: Enea Operator, Energa Operator, PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja oraz innogy Stoen Operator) oraz operator systemu przesyłowego - Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) - przeznaczą prawie 52 mld

Węgiel idzie w odstawkę? Podczas pandemii Polacy postawili na energię słoneczną

słonecznych w energię elektryczną. W Polsce trwa prawdziwy boom na właśnie ten rodzaj energii odnawialnej. Mówią o tym liczby Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE), instytucji, która zarządza pracą całej polskiej sieci energetycznej. Według PSE w październiku mieliśmy 2,6 GW zainstalowanej mocy w

Tauron miał 189 mln zł zysku netto w III kw. wg wstępnych danych

Warszawa, 25.10.2017 (ISBnews) - Tauron Polska Energia odnotował 189 mln zł zysku netto w III kwartale oraz 343 mln zł zysku operacyjnego, poinformowała spółka, prezentując wstępne dane. "Wybrane szacunkowe dane finansowe za III kwartał 2017 r.: Przychody ze sprzedaży: 4 120 mln zł EBITDA

Tauron wyemitował euroobligacje o wartości nominalnej 500 mln euro

Warszawa, 05.07.2017 (ISBnews) - Tauron Polska Energia wyemitował dziesięcioletnie euroobligacje o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro z kuponem 2,375% w skali roku, podała spółka. "Spółka wyemitowała euroobligacje o następujących parametrach: 1. Łączna wartość nominalna: 500 000

Tauron miał wstępnie 286 mln zł zysku netto, 778 mln zł EBITDA w III kw.

Warszawa, 25.10.2018 (ISBnews) - Tauron Polska Energia odnotował 286 mln zł skonsolidowanego zysku netto oraz 778 mln zł EBITDA w III kw. 2018 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.  "Szacunkowa EBITDA wyniosła 778 mln zł, w tym: - EBITDA segmentu Wydobycie: - 29 mln

Tauron dokonał odpisów, które obciążą skons. wynik za 2016 r. na 62 mln zł

Warszawa, 14.02.2017 (ISBnews) - Tauron Polska Energia, wobec zakończenia głównych prac związanych z testami na utratę wartości aktywów na dzień 31 grudnia 2016 r., podjął decyzję o rozpoznaniu w segmencie Wytwarzanie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości bilansowej jednostek

Tauron liczy na wzrost EBITDA w dystrybucji w 2018 r., stabilizację w wydobyciu

produkcji węgla handlowego zbliżony do osiągniętego w 2017 r.; - znaczący wzrost kosztów usług obcych, materiałów, maszyn i urządzeń górniczych; - średnia cena sprzedaży węgla wyższa o ok. 10%; - kontynuacja programu poprawy efektywności, podano także. Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w

Tauron wciąż liczy na porozumienie ws. sprzedaży farm wiatrowych

Poznań, 26.05.2015 (ISBnews) - Tauron Polska Energia nadal liczy, że rozmowy w sprawie sprzedaży spółki Marselwind, do której wniesiono farmy wiatrowe, mogą zakończyć się sukcesem, poinformował prezes Taurona Dariusz Lubera. "W dalszym ciągu rozmawiamy w sprawie sprzedaży farm

Tauron nie widzi ryzyka płynnościowego w związku z brakiem emisji akcji

uprzywilejowanych akcji serii C po cenie emisyjnej 5 zł za akcję. Emisja miała zostać przeprowadzona z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i

Tauron miał wstępnie 459 mln zł straty netto w IV kw. 2018 r.

Warszawa, 26.02.2019 (ISBnews) - Tauron Polska Energia miał 4 820 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 459 mln zł straty netto w IV kw. 2018 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. "Emitent informuje, że na wyniki finansowe IV kwartału 2018 r. istotny wpływ miały

Tauron oczekuje poprawy wolumenów wydobycia węgla i wyników segmentu w IV kw.

Warszawa, 09.11.2017 (ISBnews) - Tauron Polska Energia spodziewa się poprawy w odniesieniu do wolumenu wydobytego węgla, jak i wyników finansowych segmentu w IV kw. tego roku. Segment wydobycia Taurona poprawi EBITDA r/r w 2017 r., ale dodatni wynik na tym poziomie odnotuje dopiero w 2018 r

Societe Generale: Tauron może skutecznie zrestrukturyzować kopalnię Brzeszcze

Warszawa, 31.12.2015 (ISBnews) - Tauron Polska Energia jest w stanie skutecznie zrestrukturyzować przejmowane właśnie aktywa kopalni Brzeszcze. Reakcja rynku na informację o finalizacji transakcji powinna być neutralna, uważa analityk Societe Generale Bartłomiej Kubicki. "Skuteczna

Odpisy Tauronu w segmencie Wytwarzanie obniżą wynik jedn. o 1 mld zł w I półr.

około 1 mld zł, podał Tauron. "W odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego Tauron Polska Energia S.A. za I półrocze 2016 r. zakończone 30 czerwca 2016 r. przeprowadzone testy wskazały zasadność ujęcia odpisów z tytułu utraty bilansowej wartości akcji i udziałów w spółkach Tauron

Tauron miał wstępnie 525 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r.

Warszawa, 30.04.2019 (ISBnews) - Tauron Polska Energia miał 5 313 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 525 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. "Spółka wskazuje, że w IV kwartale 2018 r., po dokonaniu szacunku

Tauron szacuje 2,094 mld zł EBITDA i 1 mld zł zysku netto w I półroczu

Warszawa, 01.08.2017 (ISBnews) - Tauron Polska Energia szacuje 2,094 mld zł EBITDA i 1 mld zł zysku netto w I półroczu, podała spółka. "Wybrane szacunkowe dane finansowe za I półrocze 2017 r.: przychody ze sprzedaży: 8 755 mln zł; EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy

Spółka zależna Tauronu wypowiedziała umowy na zakup zielonych certyfikatów

Warszawa, 28.02.2017 (ISBnews) - Tauron Sprzedaż, spółka zależna Tauron Polska Energia, złożyła oświadczenia o wypowiedzeniu długoterminowych umów na zakup praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii z odnawialnych źródeł (tzw. zielonych certyfikatów, PM OZE), podał Tauron

Tauron uruchomił drugą ścianę wydobywczą w kopalni Brzeszcze

Warszawa, 27.06.2016 (ISBnews) - Tauron Polska Energia uruchomił drugą ścianę w Zakładzie Górniczym Brzeszcze, należącym do spółki Nowe Brzeszcze Grupa Tauron, podała spółka. Podstawowe parametry ściany to 5 tys. ton na dobę wydobycia i zasoby węgla szacowane na 400 tys. ton. Ściana zazbrojona

Tauron odnotował spadki EBITDA w czterech kluczowych segmentach

Warszawa, 18.08.2016 (ISBnews) - Tauron Polska Energia odnotował spadki EBITDA w segmentach Dystrybucja, Sprzedaż, Wytwarzanie i Wydobycie w I poł. 2016 r., podała spółka. "Grupa Tauron uzyskała EBITDA na poziomie 1 653,4 mln zł, co oznacza spadek o ok. 13% w stosunku do ubiegłego roku

Przegląd informacji ze spółek

, wynika ze słów przedstawicieli spółki. Tauron Polska Energia zakłada dalszy spadek zużycia energii elektrycznej w kraju w 2020 r., poinformował szef Biura Analiz Rynku Energii Elektrycznej i Produktów Powiązanych Sebastian Gola. Tauron Polska Energia rozważy możliwość wypłaty dywidendy w przyszłym

Zysk netto Taurona spadł r/r do 323,25 mln zł w I kw. 2016 r.

Warszawa, 12.05.2016 (ISBnews) - Tauron Polska Energia odnotował 323,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 502,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 455,98 mln zł wobec 585,57 mln

Tauron miał 204,88 mln zł zysku netto, 790,73 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

. Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem

Tauron miał 636,15 mln zł zysku netto, 1 292 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r.

Warszawa, 16.05.2018 (ISBnews) - Tauron Polska Energia odnotował 636,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 639,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 875,49 mln zł wobec 810,79 mln

Tauron miał szacunkowo 641 mln zł zysku netto, 4 590 mln zł przychodów w I kw.

Warszawa, 27.04.2017 (ISBnews) - Tauron Polska Energia odnotował 641 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2017 r. przy 4 590 mln zł przychodów, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. EBIT (zysk operacyjny) wyniósł 774 mln zł. "EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i

Rafako szacuje obecnie planowaną marżę na projekcie Jaworzno na ok. 5%

, że cena netto umowy wzrośnie o 52,3 mln zł, a termin oddania bloku do eksploatacji to maksymalnie 31 stycznia 2020 r. W połowie października br. Tauron podał, że Nowe Jaworzno Grupa Tauron - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - ustaliła w negocjacjach z konsorcjum Rafako i Mostostalu Warszawa

Tauron miał 285,83 mln zł zysku netto, 350,72 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

Warszawa, 07.11.2018 (ISBnews) - Tauron Polska Energia odnotował 285,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 188,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 350,72 mln zł wobec 353,75

Grupa Tauron wyemitowała na rynku niemieckim obligacje o wartości 158 mln euro

, spółkę w 100 proc. zależną od Tauron Polska Energia i objęta została gwarancją Taurona" - czytamy w komunikacie. Emisja NSV objęta została przede wszystkim przez niemieckich inwestorów, wśród których znajdują się fundusze ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne oraz niemieckie banki. Środki uzyskane

Tauron: Wartość umowy na Jaworzno III wzrosła do 4,47 mld zł, termin to XI 2019

chłodzącej" - podano także. W listopadzie ub.r. Rafako rozpoczęło uzgodnienia z Tauronem Wytwarzanie w sprawie zwiększenia kwoty kontraktu na budowę bloku o 127 mln zł i wydłużenia terminu realizacji o 10 miesięcy. Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która

Tauron liczy na decyzję akcjonariuszy o podwyższeniu kapitału

kapitał zakładowy" - powiedział prezes. W poniedziałek nadzwyczajne walne zgromadzenie Tauron Polska Energia, na którym akcjonariusze mieli zdecydować m.in. o emisji akcji o wartości 400 mln zł, zostało przerwane i będzie wznowione 23 listopada. Nadzwyczajne walne Tauronu ma zdecydować o

Przegląd informacji ze spółek

ramach prowadzonych procedur konsolidacyjnych. Tauron Polska Energia dokona odpisów w segmentach Wydobycie i Wytwarzanie na łącznie 227 mln zł - ich szacunkowy wpływ na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto wyniesie 184 mln zł, podała grupa. Z kolei odpisy aktualizujące związane ze spółką

Przegląd prasy

--KGHM zakłada, że w 2021 roku nie będzie już finansować projektu Sierra Gorda --Słabsze perspektywy złotego pomimo dobrych danych z polskiej gospodarki --Aktywność gospodarcza silnie odbije w III kw. wg analityków --Ceny złota znajdują się wciąż powyżej poziomu 1950 USD za uncję --Castorama

Przegląd prasy

powodu koronawirusa są mniejsze od zakładanych --Tauron rozważy rekomendowanie wypłaty dywidendy w 2021 r. --MFPR przeznacza 200 mln zł na prace B+R dot. koronawirusa, nabór startuje 6 V --TSUE: Nie stosując się do mechanizmu relokacji, Polska naruszyła unijne przepisy --Tauron: Pozytywna EBITDA

Odpisy Tauronu w segmencie Wytwarzanie obniżą wynik jedn. o 4,93 mld zł w 2015 r

mln zł, podał Tauron. "W odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego Tauron Polska Energia S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. przeprowadzone testy wskazały zasadność ujęcia odpisów z tytułu utraty bilansowej wartości akcji i udziałów w spółkach Tauron Wytwarzanie S.A

Tauron: Nie ma potrzeby tworzenia rezerw w zw. z roszczeniami Invenergy

Siedlce, 19.10.2017 (ISBnews) - Na podstawie opinii kancelarii prawnej Tauron Polska Energia ocenia, że ryzyko wygrania sprawy przez Invenergy jest na poziomie niewymagającym utworzenia rezerwy, poinformował prezes Filip Grzegorczyk. "Ryzyko wygrania przez Invenergy sprawy zostało przez

Rafako rozmawia z Tauronem ws. zwiększ. kwoty na blok w Jaworznie o 127 mln zł

. "Emitent oraz podmiot zależny emitenta - spółka pod firmą E003B7 Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (SPV) rozpoczęli w dniu 14-09-2016 roku proces uzgodnień ze spółkami Tauron Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Jaworznie oraz Tauron Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, dotyczący zmiany treści