tauron oddziały

Santander BP będzie korzystał z prądu z elektrowni wodnych Taurona do końca 2021

sprzedaż zielonej energii do 538 punktów poboru, czyli oddziałów banku i centrów wspierania biznesu Santander Bank Polska, podano. "Coraz więcej firm chce mieć wpływ na to, z jakich źródeł pochodzi wykorzystywana przez nie energia. Cieszę się, że Zielony Zwrot Taurona inspiruje naszych klientów, a

Sławomir Obidziński został powołany na prezesa Taurona Wydobycie

- wiceprezes zarządu, dyrektor ds. technicznych, - Jacek Pytel - wiceprezes zarządu, dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych, podano także. Sławomir Obidziński w latach 1988-1991 pracował na stanowisku inżynieryjno-technicznym w kopalni Czeczott w Woli. W latach 1992-2007 pracował w SGS Polska (oddział

Oferta Elektrotimu za 15,46 mln zł wybrana na rozbudowę infrastruktury Taurona

Warszawa, 05.08.2019 (ISBnews) - Oferta Elektrotimu, warta łącznie 15,46 mln zł brutto, została wybrana przez Tauron Dystrybucję jako najkorzystniejsza w postępowaniu na rozbudowę infrastruktury technicznej Systemu Łączności Dyspozytorskiej na obszarze Tauron Dystrybucja Oddział we Wrocławiu

Mostostal Warszawa ma umowę z Tauronem na prace w El. Łagisza za 66,1 mln zł 

Warszawa, 05.09.2018 (ISBnews) - Mostostal Warszawa podpisał umowę z Tauron Wytwarzanie na realizację zadania pn.: "Uciepłownienie bloku 10 wraz z dostosowaniem układu wyprowadzenia ciepła w Tauron Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie", podał Mostostal

Oferta Elektrotimu warta 10,65 mln zł wybrana w przetargu Taurona

dniu 16.10.2019r. od Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie informację o wyborze Elektrotim S.A. jako wykonawcy zadania nr 2 w postępowaniu przetargowym na realizację projektu pn. 'Rozbudowa infrastruktury technicznej Systemu Łączności Dyspozytorskiej na obszarze Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w

Tauron ma umowę kredytu na 6,07 mld zł zastępującą program emisji obligacji

Warszawa, 21.06.2019 (ISBnews) - Tauron Polska Energia zawarł umowę kredytu bankowego na 6,07 mld zł, która zastępuje program emisji obligacji do kwoty 6,27 mld zł z listopada 2015 r., podała spółka. "Została zawarta umowa kredytu na kwotę 6,07 mld zł, której stroną jest spółka jako

Tauron Dystrybucja przeznaczył 1,78 mld zł na inwestycje w sieć w 2019 r.

Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews) - Tauron Dystrybucja - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - zrealizował 70 tys. zadań na sieci w 2019 r. Inwestycje te kosztowały 1,78 mld zł, podała spółka. "Dzięki tym inwestycjom Tauron jest krajowym liderem pod względem rozwoju sieci dystrybucyjnej

Elektrotim ma umowy z Tauronem Dystrybucja na łącznie 12,7 mln zł netto

Warszawa, 08.08.2019 (ISBnews) - Elektrotim zawarł z oddziałami Taurona Dystrybucja we Wrocławiu i Legnicy umowy o łącznej wartości 12,68 mln zł netto, podała spółka. "Przedmiotem każdej z ww. umów jest wykonanie na rzecz poszczególnych Oddziałów Tauron Dystrybucja S.A. zadania pn

Instal Kraków odtworzy stację przygotowania wody dla Taurona za 49 mln zł brutto

Warszawa, 23.07.2018 (ISBnews) - Tauron Polska Energia podpisał umowę z Instal Kraków na odtworzenie stacji przygotowania wody zdemineralizowanej SDW w Tauron Wytwarzanie - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie, podał Instal Kraków. Wartość umowy to 49 mln zł brutto. Termin realizacji umowy

M. Michałek powołany na prezesa, a K. Kwiecień na wiceprezesa Kogeneracji

zawodowe w zakresie kreowania, kierowania i zarządzania podległym mu obszarem w przemyśle i energetyce zarówno w międzynarodowych koncernach jak i spółkach z udziałem Skarbu Państwa. W trakcie kariery zawodowej ponad 2 lata pracował na stanowisku dyrektora oddziału nr 1 w Krakowie PGE Energia Ciepła, 6 lat

Tauron wydłużył program emisji obligacji o 2 lata i zwiększył dostępne kwoty

: Bank Handlowy w Warszawie, Bank Zachodni WBK, CaixaBank Oddział w Polsce, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) Oddział w Polsce, ING Bank Śląski, mBank, MUFG Bank (Europe), MUFG Bank (Europe) Oddział w Polsce oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski. Tauron Polska Energia S.A. jest

Tauron Dystrybucja zakończył budowę stacji 110/15 kV w Chomranicach

Warszawa, 02.10.2017 (ISBnews) - Tauron Dystrybucja oddział w Krakowie zakończył budowę stacji 110/15 kV wraz z linią zasilającą 110 kV w miejscowości Chomranice (powiat nowosądecki), poinformowała spółka. Jest to już 64. Główny Punkt Zasilania (GPZ) pracujący na terenie oddziału w Krakowie, a

Torpol ma umowę z Tauronem na układ torowy dla budowanej Elektrowni Jaworzno III

technologiach węglowych w Tauron Wytwarzanie S.A. - budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Tauron Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie'" - czytamy w komunikacie Torpolu. Wartość umowy wynosi 367,28 mln zł netto (451,75 mln zł brutto). Termin

PKP Energetyka: Beata Górniak i Marek Kleszczewski weszli w skład zarządu

przedsiębiorstwach jak: Tauron, Vattenfall, Saint Gobain oraz Tesco. Natomiast Marek Kleszczewski jednocześnie z funkcją członka zarządu obejmie stanowisko dyrektora Oddziału Dystrybucja, kluczowego obszaru biznesowego firmy. Będzie odpowiadał m.in za kontynuację megaprojektu Modernizacja Układów Zasilania

Jacek Rawecki i Stefan Świątkowski zostali powołani do rady nadzorczej Taurona

, dyrektorem oddziału terenowego Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu oraz dyrektorem ds. marketingu i rozwoju PUH Brajt we Wrocławiu. W latach 2009-2013 był prezesem KGHM Metraco, a następnie członkiem zarządu Przedsiębiorstwa Budowlanego ARS Sp. z o.o. Jest wiceprzewodniczącym rady Izby Gospodarczej Metali

Sąd zarejestrował wydzielenie majątku spółek Taurona i ArcelorMittal do Tameh

wspólników, jest polskim podmiotem operacyjnym, powołanym do eksploatacji elektrociepłowni w krakowskim oddziale ArcelorMittal Poland, Zakładu Wytwarzania Nowa w Dąbrowie Górniczej oraz Elektrowni Blachownia w Kędzierzynie Koźlu" - czytamy w komunikacie. Podział spółek ArcelorMittal Poland, Tauron

Tauron Dystrybucja zbuduje nową stację elektroenergetyczną w Wałbrzyskiej SSE

wsparcie dla istniejącej sieci średniego napięcia zasilanej z GPZ Hermanowice w Brzegu" – powiedział dyrektor opolskiego oddziału Tauron Dystrybucja Roman Guła, cytowany w komunikacie. Inwestycja obejmuje budowę stacji elektroenergetycznej 110/15 kV z rozdzielnią 110 kV. W stacji zostaną

Tauron i ArcelorMittal mają zgodę UOKiK na utworzenia wspólnej spółki

Warszawa, 25.11.2014 (ISBnews) - Tauron Polska Energia oraz ArcelorMittal uzyskały zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy pod nazwą Tameh Holding, poinformował Tauron. "Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał 24

Tauron: GE wykona instalacje odsiarczania i odazotowania w ZW Nowa za 215 mln zł

- ZW Nowa w Dąbrowie Górniczej, podał Tauron. Wartość kontraktu to ok. 215 mln zł. Inwestycja ma zostać ukończona w ciągu najbliższych trzech lat. "Oczekujemy, że po uruchomieniu, instalacje IOS i SCR zagwarantują utrzymanie poziomu SO2, pyłów i NOx w spalinach odpowiednio poniżej 180 mg/Nm3

PGZ i Autosan mają porozumienie z PGE, Tauronem i Eneą ws. rozwoju e-mobilności

porozumienia między spółkami z sektora energetycznego: PGE Polską Grupą Energetyczną, Eneą, Tauron Polska Energia a PGZ i Autosan jest ustalenie zasad współpracy w zakresie elektryfikacji floty pojazdów wykorzystywanych przez spółki energetyczne lub też przedsiębiorstwa z ich grup kapitałowych w działalności

Oferta Mostostalu W-wa wybrana przez Tauron na prace w Łagiszy za 66 mln zł

Warszawa, 29.08.2018 (ISBnews) - W wyniku odwołania złożonego w Krajowej Izbie Odwoławczej (KIO) oferta Mostostalu Warszawa została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu pn. "Uciepłownienie bloku 10 wraz z dostosowanie układu wyprowadzenia ciepła w Tauron Wytwarzanie S.A. Oddział

Przegląd informacji ze spółek

Tauron Dystrybucję, PGE Dystrybucję i Eneę Operator na dostawę statycznych bezpośrednich liczników 3-fazowych energii elektrycznej przeznaczonych do opomiarowania klientów grup taryfowych C1 na potrzeby rozliczeń opłaty mocowej zgodnie z ustawą o rynku mocy, podała spółka. Wartość oferty wynosi 77 mln zł

Oferta Torpolu na układ torowy w Jaworznie III za 452 mln zł powyżej budżetu

ruchu próbnego oraz przekazanie do eksploatacji układu torowego w ramach projektu pn. Budowa nowych mocy w technologiach węglowych w Tauron Wytwarzanie S.A. - budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Tauron Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie"

Tauron zrefinansował obligacje o łącznej wartości 2,25 mld zł

Warszawa, 29.02.2016 (ISBnews) – Tauron Polska Energia wyemitował 22 500 szt. obligacji o łącznej wartości nominalnej 2,25 mld zł, podała spółka. Jednocześnie spółka nabyła w celu umorzenia 22 500 obligacji wyemitowanych w grudniu 2011 r. "W ramach nowego programu spółka wyemitowała

Przegląd prasy

walce z koronawirusem  --Miłek z CCC potwierdził udział w SPO, środki będą przeznaczone na zatowarowanie --MF sprzedało na przetargu obligacje za 5,15 mld zł, popyt sięgnął 7,76 mld zł --Tauron zakłada dalszy spadek zużycia energii elektrycznej w 2020 r. --POPiHN: Spadki sprzedaży paliw z

Przegląd informacji ze spółek

Dyspozytorskiej na obszarze Tauron Dystrybucja Oddział we Wrocławiu (pierwsze zamówienie) oraz na obszarze Tauron Dystrybucja Oddział w Tarnowie (drugie zamówienie), podał Mostostal. (ISBnews) -

Tauron ma umowy z bankami ws. programu emisji obligacji o wartości 6,27 mld zł

Warszawa, 24.11.2015 (ISBnews) – Tauron Polska Energia podpisał z Bankiem Handlowym w Warszawie, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland), Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska), Bankiem Zachodnim WBK, CaixaBank Oddziałem w Polsce, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) Oddziałem w

Billon pozyskał niemal 6 mln USD w ramach rundy inwestycyjnej A

rundzie był FIS, wiodący światowy producent bankowych systemów IT. Amerykańska firma wdraża już technologię Billona w swoim nowym systemie, służącym do natychmiastowych transakcji między oddziałami banku w różnych krajach. Ponadto w Billona zainwestowały fundusze Rising Tide, Mencey Capital, VCF III, a

Famur miał 52 mln zł zysku netto, 109 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2020 r.

kraju jak i na rynkach międzynarodowych. Negatywne skutki tej sytuacji obserwujemy również w oddziałach zagranicznych, gdzie na skutek wprowadzonego 'lockdown-u' nasze spółki zlokalizowane w Rosji czy RPA musiały ograniczyć swoją działalność. Dodatkowo PGG i Tauron Wydobycie zawieszają wykonywanie

Przegląd informacji ze spółek

przedsiębiorstwa (ZCP) - oddziału w Solcu Kujawskim z Rafako EBUS przy udziałe ARP za cenę 30,99 mln zł, podało Rafako. Action w restrukturyzacji podjął decyzję o rozwiązaniu i przeprowadzeniu likwidacji spółki zależnej Action (Guangzhou) Trading Co. Ltd., podała spółka. Echo Investment wyemitowało

Wszedł w życie aneks do umowy Kopex i Stal-Systems dla Tauron Wytwarzanie

konstrukcji stalowej budynku maszynowni, kotłowni, bunkrowni, LUVO, SCR, montaż bunkrów węglowych, podniesienie i ułożenie zdmuchiwaczy parowych" z przeznaczeniem dla Bloku energetycznego o mocy 910 MWe brutto realizowanego dla Tauron Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno III - Elektrownia II w

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka. Alior Bank pracuje nad udostępnieniem kolejnej metody weryfikacji tożsamości klientów, bez konieczności wizyty w oddziale. Bank podpisał z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych (PWPW) porozumienie dotyczące wykorzystania aplikacji eDO App. Dzięki aplikacji jego klienci potwierdzą e

Kalendarium ISBnews

nt. wyników finansowych za III kwartał 2018 r.  --10:00: Konferencja PwC pt. "Biznes kontra smog"  --11:00: Konferencja prasowa Grupy Tauron nt. wyników    —11:00: spotkanie OEX nt. innowacji   --11:00: Eurostat poda dane o sprzedaży

Kalendarium ISBnews

węgielnego pod osiedle Robyg Modern City    ŚRODA, 7 listopada --Konferencja PSEW, dzień II --10:00: Konferencja prasowa Asbis nt. wyników --10:00: Konferencja prasowa Ronson Development nt. wyników finansowych za III kwartał 2018 r. --11:00: Konferencja prasowa Grupy Tauron

Przegląd informacji ze spółek

165,6 mln zł została oceniona najwyżej w przetargu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Oddziału w Olsztynie na budowę drogi ekspresowej S-5 na odcinku Ornowo-Wirwajdy, podała spółka. 7Levels miało 448 tys. zł przychodów ze sprzedaży w IV kw. 2019 r. (wzrost o 698% r/r) oraz 16

Przegląd informacji ze spółek

. Elektrociepłownia Stalowa Wola (ECSW), w której 50% akcji posiada Tauron Wytwarzanie - spółka zależna Taurona Polskiej Energii, otrzymała pozew wniesiony do Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie przez Abener Energia, w którym zawarto żądanie zapłaty 156,45 mln zł i 0,54 mln euro, podał

Mostostal Zabrze ma umowę na prace dla bloku w Jaworznie za szac.52 mln zł netto

Warszawa, 17.02.2016 (ISBnews) - Mostostal Zabrze zawarł z Kopeksem jako zamawiającym umowę na zadanie inwestycyjne pn.: "Dostawa konstrukcji stalowej budynku kotłowni, LUVO oraz SCR" z przeznaczeniem dla bloku energetycznego realizowanego dla Tauron Wytwarzanie Oddział Elektrownia

Przegląd informacji ze spółek

, w tym jeden spełniający kryteria przemysłowej opłacalności, podała spółka. Tauron Ekonergia - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - pracuje nad projektem wirtualnej elektrowni, do której będzie można przyłączyć dowolną elektrownię OZE bez względu na jej położenie geograficzne, podał Tauron

Przegląd informacji ze spółek

, przedwstępnych umów sprzedaży lokali oraz płatnych rezerwacji wyniosła 280 sztuk w I kwartale 2019 r. wobec 426 sztuk rok wcześniej, podała spółka. Tauron Polska Energia w ramach tegorocznych nakładów inwestycyjnych przeznaczy 1,5 mld na dokończenie bloku 910 MW w Jaworznie, poinformował wiceprezes Marek

Przegląd informacji ze spółek

Ferrum w stanowisko dotyczącym ogłoszonego 3 października 2018 r. wezwania. Moody's podniósł ratingi depozytów Banku Millennium do Baa2/Prime-2 z Baa3/Prime-3, podała agencja.  Tauron i KGHM Polska Miedź podpisały list intencyjny w sprawie współpracy w obszarze budowania infrastruktury ładowania

Przegląd informacji ze spółek

podpisał umowę z Instal Kraków na odtworzenie stacji przygotowania wody zdemineralizowanej SDW w Tauron Wytwarzanie - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie, podał Instal Kraków. Wartość umowy to 49 mln zł brutto. Rada nadzorcza Benefit Systems podjęła uchwałę w sprawie powołania Wojciecha Szwarca do

Przegląd informacji ze spółek

 Hydrotechu, warta maksymalnie 66,89 mln zł netto, została wybrana przez Polską Grupę Górniczą (PGG) w przetargu pt. "Dostawa obudów ścianowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda w latach 2019 -2020", w zakresie realizacji zadania nr 2 objętego ww. postępowaniem

Przegląd informacji ze spółek

szacuje, że wpływ transakcji na wynik netto grupy wyniesie 27 mln zł. Akcjonariusze ML System zdecydowali o publicznej emisji do 729 999 akcji serii E w formie subskrypcji prywatnej, podała spółka. Należące do KGHM Polska Miedź oddziały Huta Miedzi Głogów i Huta Miedzi Legnica przystąpiły do programu

Przegląd prasy

Gazeta Wyborcza  -- Ministerstwo Zdrowia chce pozbawić dyrektorów wojewódzkich oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia wszystkich kompetencji. O kontraktach na leczenie będzie decydować prezes NFZ ISBnews --Indeks WIG20 wzrósł o 0,26% na zamknięciu we wtorek --PGNiG: Wolumen sprzedaży gazu

Kalendarium ISBnews

;wyników finansowych za III kwartał 2018 r. --10:00: Konferencja PwC pt. "Biznes kontra smog" --11:00: Konferencja prasowa Grupy Tauron nt. wyników —11:00: spotkanie OEX nt. innowacji --11:00: Eurostat poda dane o sprzedaży detalicznej za październik  --11:00: Oddanie

Mieszkańcy idą do sądu, bo kopalnia zmieniła właściciela

zakład, który trafił do SRK, znalazła inwestora. Kopalnię kupiła energetyczna spółka Tauron . Tauron przejął jednak tylko część kopalni, reszta została przeznaczona do likwidacji. Dlatego od stycznia br. na terenie gminy Brzeszcze działają dwa podmioty górnicze: Nowe Brzeszcze Grupa Tauron oraz

Przegląd prasy

budowę aliansu z czeską firmą Zetor Tractors --BOŚ rozpoczął współpracę z Pomorskim Funduszem Rozwoju dot. inicjatywy Jessica --Lotos Petrobaltic kontynuuje prace przy gazociągu ze złoża B8 do Władysławowa --Qumak wnioskuje do KNF o postępowanie dot. emisji akcji serii L --Tauron rozpoczął

Przegląd informacji ze spółek

wykonanie przeglądów, konserwacji i usług utrzymania ruchu urządzeń i instalacji elektroenergetycznych nn i SN w oddziale PGE Energia Ciepła w Rybniku, podała spółka. Szacowana wartość umowy to 36 mln zł netto. Rada nadzorcza Libetu powołała na kolejną wspólną kadencję dotychczasowych członków zarządu

Przegląd informacji ze spółek

wcześniej, podała spółka w raporcie. APS Energia miała wstępnie 6,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 123,9 mln zł skonsolidowanych przychodów w 2018 roku, podała spółka.  Tauron Polska Energia podejmuje działania na rzecz utrzymania obecnej stabilności finansowej, niezależnie od ostatecznego

Przegląd informacji ze spółek

kolejnej firmie w kraju w którym już działa, dodał.  PKO Bank Polski otworzy kolejny oddział korporacyjny za granicą - na Słowacji "w najbliższych dniach", poinformował prezes Zbigniew Jagiełło.  Tauron Dystrybucja w pierwszych trzech kwartałach 2019 roku przyłączył do sieci

Mostostal Zabrze miał 2,05 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r.

pilotażowej dla Wydziału Estrów w Zakładach Azotowych Kędzierzyn, S.A. (Grupa Azoty), prace mechaniczne w rafinerii w Niemczech dla Technip Zimmer GmbH oraz rozbudowa Instalacji Separacji Powietrza dla Air Liquide w Krakowie. Spółka uczestniczy także w modernizacji elektrofiltrów na blokach oddziału

Przegląd informacji ze spółek

wydobywanej spod dna Morza Bałtyckiego. Tauron zakończył gruntowną modernizację Elektrowni Wodnej Lubachów, a jej ważnym etapem było uruchomienie magazynu energii, podała spółka. To oznacza, że projekt Wirtualnej Elektrowni Taurona wkroczył w kolejną fazę. Mex Polska planuje opublikować do końca br

Przegląd informacji ze spółek

Orlen Daniel Obajtek. Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisała z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) list intencyjny o nawiązaniu współpracy, której celem ma być stworzenie sieci stacji ładowania samochodów elektrycznych zlokalizowanych przy oddziałach ZUS, podało PGE. Echo Investment rozpoczęło

Przegląd prasy

chce sprzedać do 2,5 tys. aut w nowym oddziale w Poznaniu w 2020 --Erbud ma umowę na realizację hotelu we Wrocławiu za 69,9 mln zł netto --BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi PMI w strefie euro --PSE: Moc zainstalowana fotowoltaiki zwiększyła się r/r do 1 472,5 MW --BGK: Kredyty objęte

Przegląd informacji ze spółek

złożył rezygnację ze stanowiska prezesa Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK), podała spółka. Rada nadzorcza powierzyła pełnienie obowiązków prezesa Marcinowi Ginelowi. Elektrownia Opole, oddział spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z grupy kapitałowej Polskiej Grupy Energetycznej

Bank Handlowy może objąć obligacje klienta o wartości 750 mln zł

; podano także. Tauron Polska Energia poinformował dziś, że podpisał z Bankiem Handlowym w Warszawie, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland), Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska), Bankiem Zachodnim WBK, CaixaBank Oddziałem w Polsce, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) Oddziałem w Polsce

Przegląd prasy

Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) złożu Bzie-Dębina 2-Zachód nawiercono pierwsze pokłady węgla, w tym jeden spełniający kryteria przemysłowej opłacalności, podała spółka. --Tauron Ekonergia - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - pracuje nad projektem wirtualnej elektrowni, do której będzie można

Przegląd informacji ze spółek

Sarzyna (ENS) oraz Mercury Energia - spółki zależne Polenergii - zaoferowały w aukcji mocy na rok dostaw 2023 obowiązek mocowy na rok 2023 w łącznej wysokości 113,6 MW, podała Polenergia. Spółki Grupy Tauron wzięły udział w aukcji głównej rynku mocy na okres dostaw 2022 r., podał Tauron. Według

Przegląd prasy

netto w III kw. r.obr. 2019/2020 --Adam Szczepanik został powołany do pełnienia funkcji prezesa Brastera --Tauron dostosował blok 460 MWe w El. Łagisza do wytwarzania ciepła grzewczego --Borys z PFR: W nowej strategii w III zaprezentujemy cele grupy na najbliższe lata --PEX PharmaSequence: Rynek

Przegląd prasy

dróg --Tauron udostępnił aplikację eMap do obsługi ładowania aut elektrycznych --Wojewoda wielkopolski wydał decyzję na budowę 20 km gazociągu Baltic Pipe --Inpro sprzedało 185 lokali w IV kw., w całym 2019 r. - 769 lokali --PIOT: Produkcja tekstylna rosła o ok. 10%, odzieżowa - o ok. 7% w 2019

Przegląd prasy

Energetyki Odnawialnej, wskazuje, że największe profity z ustawy poselskiej dot. OZE będą miały Tauron i PGE Dziennik Gazeta Prawna --Resorty rozwoju i pracy porozumiały się w sprawie zmian w systemie emerytalnym - mają mieć formę zaproponowaną przez ME wg gazety --Fabryka samochodów elektrycznych może

Przegląd prasy

Termika może finansować akwizycje ze środków własnych --PGNiG Termika uruchomiła blok energetyczny o mocy 80 MWe w oddziale 'Zofiówka' --NBP: Aktywa rezerwowe wzrosły o 3,3% r/r do 98,27 mld euro w październiku --Prezes PGNiG: Objęcie gazu podatkiem od kopalin nie zatrzyma inwestycji --RPP

Przegląd prasy

pozyskać 100 klientów w oddziale korporacyjnym na Słowacji w 2020 r. --The Dust ma umowę z inwestorem na realizację gry 'Projekt No. 5' --Erbud ma umowę na wykonawstwo bloku mieszkal. we Wrocławiu za 54,4 mln zł --UKE chce zwiększyć zasięg internetu min. 100 Mb/s do 64% gosp. domowych w 2020 --PKP

Przegląd informacji ze spółek

przedsięwzięcia z Liberty Motorcycles (wcześniej Liberty Motors) i nie planuje obecnie jego realizacji, podała spółka. Elektrobudowa i Tauron Ciepło - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - będą uzgadniać warunki ugody kończącej spór między nimi, podała Elektrobudowa. AB uchwaliło programu skupu do 3 237

Przegląd prasy

--Inno-Gene: CEGC ma umowę na realizację 'Genomicznej Mapy Polski' --R22 chce kontynuować akwizycje w 2020 r. głównie w segmencie hostingowym --PKO BP otworzy oddział korporacyjny na Słowacji w najbliższych dniach --Tauron przyłączył łącznie ok. 30 tys. odnawialnych źródeł energii --PSE: Krajowe

Przegląd informacji ze spółek

zakupu budynku administracyjno-produkcyjnego za 80 mln RUB netto (ok. 4,8 mln zł), podała APS Energia. Powierzchnia nieruchomości wynosi 2,5 tys. m2, z czego 1,8 m2 to przestrzeń produkcyjno-magazynowa. PKO Bank Polski otworzy oddział korporacyjny na Słowacji na początku przyszłego roku

Kalendarium ISBnews

;Biznes kontra smog" --10:00: Śniadanie prasowe Grant Thornton nt. raportu „Salary Catch Up Index. Kiedy polskie zarobki dogonią średnią unijną?" --11:00: Konferencja prasowa Grupy Tauron nt. wyników --11:00: Konferencja prasowa JSW  dot. podpisana umowy o współpracy pomiędzy

Kalendarium ISBnews

;  --11:00: Konferencja prasowa Grupy Tauron nt. wyników   --11:00: spotkanie OEX nt. innowacji    --11:00: Eurostat poda dane o sprzedaży detalicznej za październik  --11:00: Oddanie do eksploatacji  nowego bloku energetycznego  w Oddziale &bdquo

Przegląd prasy

2019 i 3,3% w 2020 --KE: Wzrost PKB strefy euro wyniesie 1,1% w 2019 r., po 1,2% w 2020 r. i 2021 --Tauron: W ZG Sobieski uruchomiono nowoczesną infrastr. zagospodarowania wody --Asseco wdroży w Rzeszowie pierwszy inteligentny miejski system parkingowy --Opóźnienie w podpisaniu porozumienia USA

Enea Operator zrealizowała inwestycje o wartości 900 mln zł w 2016 r.

, ponadregionalne znaczenie ma zakończona właśnie przebudowa ciągu linii napowietrznych wysokiego napięcia Leszno Gronowo – Włoszakowice oraz Włoszakowice – Wschowa. Obydwie linie Enei Operator powiązane są z linią należącą do Tauron Dystrybucja, i zasilą zakłady KGHM Polska Miedź" – czytamy

Przegląd prasy

rozbudowuje sieć ciepłowniczą we Wrocławiu za ponad 11 mln zł --BNP Paribas/ Arval: Ok. 25% firm planuje rozbudowę flot samochodowych --PKN Orlen i Tauron mają list intencyjny ws. budowy elektrociepłowni w Czechach --Indeks WIG20 spadł o 2,4% na zamknięciu w środę --Główny akcjonariusz Huckleberry

Przegląd informacji ze spółek

Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Oddział w Olsztynie jako najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko (gr. państwa) z podziałem na zadania: Zadanie Nr 1: m. Szczuczyn - w. Ełk Południe, podała spółka.  Akcjonariusze Emperia Holding zdecydowali o

Przegląd prasy

skutki dla obu stron --EuroRating utrzymał rating CC Idea Banku --Klabater: Premiera gry 'Big Pharma' zaplanowana na 4 grudnia 2019 r. --Sprzedaż spółek dystryb. Inter Cars wzrosła o 10,2% r/r do 737,7 mln zł we IX --Tauron i Grupa Azoty wnioskują do UOKiK ws. powołania spółki celowej

Przegląd prasy

Energia podpisał umowę z Instal Kraków na odtworzenie stacji przygotowania wody zdemineralizowanej SDW w Tauron Wytwarzanie - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie, podał Instal Kraków. Wartość umowy to 49 mln zł brutto. --Rada nadzorcza Benefit Systems podjęła uchwałę w sprawie powołania Wojciecha

Przegląd prasy

.  Puls Biznesu --BNP Paribas Bank Polska sprzedaje już ubezpieczenia Cardif w oddziałach i call center, w planach jest jednak dystrybucja w bankowości internetowej i mobilnej. Partnerzy liczą, że uda im się ruszyć jeszcze w tym roku  -- Firma CleverFrame, pracująca dla branży targowej

Przegląd prasy

stanowiska prezesa Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK), podała spółka. Rada nadzorcza powierzyła pełnienie obowiązków prezesa Marcinowi Ginelowi. --Elektrownia Opole, oddział spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z grupy kapitałowej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), podpisała umowę

Przegląd informacji ze spółek

i krótki proces otwierania konta online dla mikroprzedsiębiorców, bez konieczności wizyty w oddziale. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą otworzyć konto firmowe zdalnie, na swoim komputerze przez "selfie", poinformował bank. HM Inwest zadebiutuje na głównym rynku

Przegląd informacji ze spółek

, Polimex Mostostal i General Electric International Inc. na realizację w formule "pod klucz" budowy dwóch bloków gazowo-parowych o znamionowej mocy elektrycznej brutto 683 MWe każdy w PGE GiEK Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra (Blok 9 oraz Blok 10), podała grupa. Łączna wartość umowy na budowę

Przegląd prasy

;odnotowało 35,77 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I- III kw. 2018 r. wobec 63,91 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. --Tauron Polska Energia wyraził wstępne zainteresowanie sprzedażą wszystkich posiadanych udziałów w PGE EJ1 sp. z

Przegląd informacji ze spółek

Orco Property Group odnotowało 35,77 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I- III kw. 2018 r. wobec 63,91 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Tauron Polska Energia wyraził wstępne zainteresowanie sprzedażą wszystkich

Przegląd prasy

--GTC przeprowadzi we wrześniu emisję akcji, ma 8 celów akwizycji --GTC rozpoczyna rozmowy z bankami o refinansowaniu części zobowiązań --Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 277 tys. w USA --Tauron: Budowa bloku w Jaworznie zaawansowana w 11% --'Minutes': Część RPP nie wyklucza

Przegląd informacji ze spółek

kwocie po 450 mln zł każdy Elektrociepłowni Stalowa Wola na refinansowanie zadłużenia wobec PGNiG i Tauron Polska Energia w łącznej wysokości 600 mln zł i 300 mln zł na pokrycie jej dalszych wydatków inwestycyjnych, poinformowały spółki. Oferta Famuru na dostawę 102 szt

Przegląd informacji ze spółek

deklaruje jej "dowiezienie". LPP po otwarciu pierwszego sklepu Reserved w Izraelu przyspiesza prace nad otwarciem kolejnego salonu, a w Kazachstanie planuje uruchomić jeszcze 5 nowych sklepów w tym roku, poinformowali przedstawiciele spółki. Tauron Obsługa Klienta - spółka zależna Taurona

Przegląd informacji ze spółek

instalacji fotowoltaicznych w budynkach prywatnych o łącznej wartość 14,25 mln zł brutto, podała spółka. Mostostal Warszawa podpisał umowę z Tauron Wytwarzanie na realizację zadania pn.: "Uciepłownienie bloku 10 wraz z dostosowaniem układu wyprowadzenia ciepła w Tauron Wytwarzanie

Przegląd prasy

miał wstępnie 0,4 mln zł zysku netto w III kw. 2019 r. --Alior Bank: W oddziałach powstały iKioski uczące korzystania z e-bankowości --PZU Zdrowie złożyło wniosek do UOKiK ws. przejęcia kontroli nad spółką Tomma --AAA Auto: Rynek aut używanych w Polsce obejmował 309 tys. pojazdów w X --URE

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Grupy Kęty będzie rekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 22,5 zł na akcję z zysku za 2018 r. i z części kapitału zapasowego, podała spółka. Tauron odnotował 204,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r

Przegląd informacji ze spółek

pośredniczący Santander Bank Polska S.A.- Santander Biuro Maklerskie. LG Chem Energy zlecił Tauron Dystrybucji Serwis budowę zasilania wewnętrznego w fabryce LG Chem w Biskupicach Podgórnych, podał Tauron. Koniec prac jest zaplanowany na styczeń 2020 r. Nationale-Nederlanden OFE zmniejszyło stan 

Przegląd prasy

rozwiniętego działa na inwestorów --PKO BP jest zainteresowany oddziałem w Londynie, ale na paszporcie europejskim --Arctic Paper zarekomendował niewypłacenie dywidendy z zysku za 2018 rok --Arctic Paper miało 60,5 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej w 2018r. --Indeks WIG20 spadł o 0,02% na

Przegląd informacji ze spółek

potwierdzić dochód za pomocą logowania do innego banku za pośrednictwem bankowości internetowej Banku Millennium, podała instytucja. Jako pierwszy bank na rynku wprowadza tę usługę równolegle w trzech kanałach - w bankowości internetowej, oddziale i TeleMillennium, a w ciągu najbliższych tygodni zostanie ona

Przegląd informacji ze spółek

chodnikowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - dostawy planowane do realizacji do końca 2019 roku", podała spółka. Zarząd Kredyt Inkaso podjął uchwały w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii E1, podała spółka. Spółka m.in. podniosła marżę odsetkową do 490 pkt. bazowych z 430

Przegląd prasy

poziomie z ub.r. --PKO BP do końca roku otworzy oddział korporacyjny na Słowacji --Marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 9,7 USD/b w lutym --PKO BP zebrał 5 mld zł depozytów z 'Lokaty niepodległościowej' --PKO BP chce zaprezentować po wakacjach nowe cele ilościowe na kolejne lata --PwC: W

Przegląd informacji ze spółek

termin dokonywania wpłat na pokrycie akcji serii P do 28 marca 2019 r., podała spółka. W należącej do bydgoskiego oddziału PGE Energia Ciepła - spółki zależnej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - elektrociepłowni przekazano do eksploatacji instalacje odazotowania i odsiarczania spalin. Łączny koszt

Przegląd informacji ze spółek

jej przejęciu kapitałowym, które sfinalizowane zostanie 30 kwietnia br., zapowiedział prezes Orlenu Daniel Obajtek. Jak dodał, wdrożenie tego planu zajmie około roku. Tauron Dystrybucja - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - przyłączył do sieci energetycznej blisko 12 tys. mikroinstalacji o

Przegląd prasy

napoje owocowe i warzywne pozbawiłoby budżet ok. 800 mln zł dochodów albo przekreśliłoby prace nad uproszczeniem poboru daniny --Polskie kopalnie nie są w stanie pokryć zapotrzebowania, więc nawet kontrolowane przez państwo PGE i Tauron wykorzystują już węgiel z Rosji wg gazety Puls Biznesu

Przegląd informacji ze spółek

, bez wychodzenia z domu, podała instytucja. Oferta zawieszenia dotyczy pożyczek gotówkowych i kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych. Tauron Polska Energia wypracował 12 mln zł skonsolidowanej straty netto i 3 599 mln zł zysku EBITDA w 2019 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane

Przegląd informacji ze spółek

Center (GTC) rozpoczyna rozmowy z bankami dotyczące refinansowania części zobowiązań, które będą zapadać w kolejnych 2-3 latach, poinformował ISBnews dyrektor finansowy GTC Erez Boniel. Tauron Polska Energia osiągnął stopień zaawansowania budowy bloku węglowego 910 MWe w Elektrowni Jaworzno III na

Przegląd prasy

funkcji prezesa zarządu, podała spółka. --Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 12,7 mld zł w okresie styczeń-październik 2018 r. i był wyższy o 8,7% w skali roku, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). --R22 zanotował przychody wysokości 5,7 mln zł w