tauron komunikaty

Tauron Blok CCGT elektrociepłowni w Stalowej Woli o mocy 450 MW rozpoczął pracę

: gazowej i parowej. Przed jednostką etap optymalizacji, strojenia i regulacji oraz testów" - powiedział prezes Tauron Polska Energia Wojciech Ignacok, cytowany w komunikacie. W Elektrociepłowni Stalowa Wola budowane jest także rezerwowe źródło ciepła, na które składają się kotłownia oraz instalacje

Tauron: W ZG Brzeszcze docelowo będą cztery silniki kogeneracyjne o mocy 11 MW

pokładów węgla, ale również do zwiększenia udziału Grupy Tauron w rynku mocy" - powiedział prezes Taurona Wydobycie Tomasz Cudny, cytowany w komunikacie. Długookresowe prognozy metanowości eksploatowanych pokładów ZG Brzeszcze wskazują na znaczące zwiększenie wolumenu i ustabilizowanie składu

Tauron Wydobycie ma porozumienie ze związkami ws. wypłaty w VII z funduszu płac

pieniężne z funduszu płac spółki - naliczone na podstawie 'Porozumienia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń w Spółkach Zależnych Grupy TAURON w latach 2017 -2019'" - czytamy w komunikacie. Wysokość indywidualnej wypłaty będzie uzależniona od liczby przepracowanych dni roboczych w pierwszym

PGNiG ma wyłączność negocjacyjną ws. przejęcia Taurona Ciepło

due dilligence to istotny krok w procesie sprzedaży aktywów Tauron Ciepło. Udzielenie wyłączności umożliwia rozpoczęcie bezpośrednich negocjacji z PGNiG mających na celu określenie warunków potencjalnej transakcji" - powiedział prezes Taurona Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie spółki

Tauron: Inwestycje w OZE będą wyłączone z wskaźników w umowach kredytowych

finansowanie spółkom celowym, które będą odpowiedzialne za konkretne inwestycje w odnawialne źródła energii. Co istotne, zadłużenie tych spółek nie będzie obciążało wskaźnika zadłużenia Grupy Tauron" - powiedział prezes Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie. Zgodnie z porozumieniem, finansowanie

Tauron nie otrzymał ofert zakupu Zakładu Górniczego Janina

paliwo" - czytamy w komunikacie. W połowie listopada br. Tauron podawał, że jest w trakcie procesów, które mogłyby doprowadzić do zbycia aktywów ciepłowniczych i Zakładu Górniczego Janina. Spółka zadeklarowała wcześniej w tym roku, że chce poszukać partnerów dla aktywów ciepłowniczych i ZG Janina

Spółki Taurona mają porozumienie, dzięki któremu rozwiążą 350 mln zł rezerw

Taurona Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie. Zmiany wejdą w życie z chwilą wpisu do rejestru zakładowych układów pracy, prowadzonego przez Państwową Inspekcję Pracy. W kwietniu Tauron Wydobycie podpisał ze związkami zawodowymi porozumienie, na mocy którego obniżono wymiar czasu pracy o 20%. W

Zarząd Taurona Dystrybucji z prezesem R. Zasiną powołany na nową kadencję

składzie: Robert Zasina - prezes zarządu, Jerzy Topolski - wiceprezes zarządu ds. operatora, Krzysztof Durkalec - wiceprezes zarządu ds. utrzymania sieci i logistyki, Tomasz Jachna - wiceprezes zarządu ds. finansowych i reorganizacji" - czytamy w komunikacie. Tauron Polska Energia jest spółką

Tauron: Odpisy obniżą skonsolidowany wynik netto o 838 mln zł

Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia przeprowadził dodatkowe analizy w ramach testów na utratę wartości aktywów w związku z przesunięciem terminu oddania do eksploatacji bloku o mocy 910 MW w Jaworznie, które wykazały zasadność utworzenia dla segmentu wytwarzania dodatkowego

Tauron ma 500 mln zł kredytu z SMBC Bank EU na cele inne niż energetyka węglowa

zawieszających)" - czytamy w komunikacie. Spłata kredytu nastąpi w terminie pięciu lat od daty zawarcia umowy. Oprocentowanie będzie obliczane w oparciu o stałą stopę procentową, podano także. Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla

Spółki Taurona, PGE, Enei roztrzygnęły przetarg na ponad 235 tys. liczników

Zasina, cytowany w komunikacie. W ramach zamówienia podstawowego wolumen dostaw dla Tauron Dystrybucja wyniesie 120 tys. liczników, dla PGE Dystrybucja - 70 tys. liczników, a dla Enea Operator - 45 tys. liczników. W warunkach zamówienia zawarty został zapis o możliwości zwiększenia zamówienia o 54 tys

Elektrobudowa i Tauron Ciepło nadal prowadzą rozmowy ugodowe

Rejonowym w Katowicach z wniosku Tauron Ciepło sp. z o.o. nie doszło do zawarcia ugody" - czytamy w komunikacie. Niezależnie od powyższego Elektrobudowa i Tauron Ciepło pozostają w trakcie rozmów ugodowych, których celem jest wypracowanie rozwiązania kończącego spór, podano także. Pod koniec lipca

Tauron uruchomił stację demineralizacji wody w Elektrowni Łagisza za 40 mln zł

uzupełnienia jej obiegów ciepłowniczych" - powiedział prezes Tauron Wytwarzanie Kazimierz Szynol, cytowany w komunikacie. Inwestycja o wartości ponad 40 mln zł została zrealizowana przez polsko-węgierskie konsorcjum firm Instal Kraków oraz Hidrofilt Water Treatment.   Działanie nowej instalacji

Tauron rozbuduje elektrownię PV Choszczno I o kolejne 4 MW

Warszawa, 20.07.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia rozbuduje elektrownię fotowoltaiczną Choszczno I, składającą się z sześciu farm o łącznej mocy 6 MW, o kolejne 4 farmy o mocy 4 MW. W 2021 roku możliwa będzie rozbudowa o dodatkowe 2 MW, podała spółka. Elektrownia Choszczno I jest już na

Przychody Taurona z rynku mocy mogą wynieść 135,3-154,6 mln zł w 2024 r.

Warszawa, 06.12.2019 (ISBnews) - Spółki Grupy Tauron, które wzięły udział w aukcji głównej rynku mocy na okres dostaw przypadający na rok 2024, mogą mieć od 135,29 mln zł do 154,6 mln zł przychodów z tego tytułu w 2024 r., podał Tauron. "Według szacunków spółki, cena zamknięcia aukcji

Tauron podpisał z Lotte Wedel umowę na sprzedaż energii wyłącznie z OZE

, decydują się na zawieranie umów wieloletnich" - powiedział wiceprezes Tauron Sprzedaż ds. sprzedaży na rynku biznesowym Tomasz Lender, cytowany w komunikacie. Wedel skorzystał z gwarantowanej w ramach oferty Eko Premium możliwości wyboru rodzaju odnawialnego źródła i postawił na energię

Tauron: Wszystkie ładowarki aut elektrycznych zasilane OZE od początku roku

Dystrybucja Serwis z Tauron Sprzedaż na produkt Eco Premium. To ekologiczna energia pozyskiwana z odnawialnych źródeł, której pochodzenie potwierdza Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii (PTCE) w Poznaniu. - czytamy w komunikacie. "Tauron stawia na rozwiązania proekologiczne. Czysta zielona energia

Tauron dopuścił oferentów do due diligence Taurona Ciepło

, niewiążących ofert nabycia Tauron Ciepło" - czytamy w komunikacie. Zawarcie ewentualnej transakcji będzie wymagało w szczególności uzyskania stosownych zgód korporacyjnych oraz zgód instytucji finansujących działalność grupy. Tauron dopuszcza możliwość anulowania procesu zmierzającego do zawarcia

Tauron ma 500 mln zł kredytu konsorcjalnego na cele inne niż nowe proj. węglowe

Warszawa, 25.03.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia zawarł umowę kredytu konsorcjalnego na kwotę 500 mln zł, podała spółka. Środki mogą zostać przeznaczone na finansowanie ogólnych celów korporacyjnych z wyłączeniem finansowania wszelkich nowych projektów związanych z aktywami węglowymi

Blok Taurona o mocy 910 MW zyskał synchronizację z siecią elektroenergetyczną

Warszawa, 31.12.2019 (ISBnews) - Tauron poddał pierwszej synchronizacji nowy blok energetyczny o mocy 910 MW z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym (KSE), podała spółka. "Rozpalenie kotła stanowiło wejście w etap gorącego rozruchu bloku, finał tego procesu to

Tauron ma umowę kredytową z bankiem Intesa Sanpaolo o wartości 750 mln zł

Warszawa, 20.12.2019 (ISBnews) - Tauron podpisał umowę kredytową z bankiem Intesa Sanpaolo na pięć lat o wartości 750 mln zł, podała spółka. Kredyt posłuży na finansowanie wydatków związanych z energetyką odnawialną, inwestycjami w sieci dystrybucyjne oraz refinansowaniem istniejącego

Tauron utworzy ok. 230-280 mln zł rezerwy w zw. z zatwierdzeniem taryfy

Warszawa, 17.12.2019 (ISBnews) - Tauron utworzy rezerwę na umowy rodzące obciążenia w Segmencie Sprzedaży, wynoszącą wstępnie od 230 mln zł do 280 mln zł w związku z zatwierdzeniem taryfy Taurona Sprzedaż przez Urząd Regulacji Energetyki (URE). "Biorąc pod uwagę zatwierdzoną cenę sprzedaży

Tauron nabył pierwsze aktywo fotowoltaiczne - projektowaną farmę k/Choszczna

; - powiedział prezes grupy Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie. Za realizację inwestycji odpowiadać będzie spółka Tauron Ekoenergia. Całkowity koszt budowy szacowany jest na 15 mln złotych za 6 MW. Farma fotowoltaiczna będzie produkowała 6GWh (gigawatogodzin) rocznie i będzie działać od 2021 do 2045

Tauron: Blok 910 MW w Jaworznie został zsynchronizowany z siecią

jednostki do eksploatacji, będzie tym ostatecznym" - powiedział prezes Nowe Jaworzno Grupa Tauron Adam Kampa, cytowany w komunikacie. Zgodnie z zapisami aneksu, zmodernizowane i zoptymalizowane zostały palniki węglowe. Zainstalowane zostało także dodatkowe opomiarowanie i oprzyrządowania dysz

Tauron ma umowę z WFOŚiGW na współfinansowanie pierwszej farmy PV - w Jaworznie

Grzegorczyk, cytowany w komunikacie. Podpisana w Katowicach przez Tauron Wytwarzanie i WFOŚiGW umowa zakłada udzielenie pożyczki preferencyjnej na budowę farmy fotowoltaicznej z możliwością umorzenia do 3 mln zł. Po spełnieniu warunków umowy, Tauron Wytwarzanie będzie mógł wykorzystać umorzoną kwotę na

Tauron: Z ekologicznych produktów skorzystało już 100 tys. klientów indywid.

dopasowania naszej oferty do współczesnych trendów jest to, że z różnych ekologicznych produktów Taurona skorzystało już 100 tysięcy klientów indywidualnych" - powiedział Grzegorczyk, cytowany w komunikacie. Klienci, który skorzystają z oferty Prąd Eko, dostaną certyfikat pochodzenia energii wystawiony

EC Stalowa Wola rozważa wykorzystywanie bloku OZE Taurona

to także dowód na to, że poważnie traktujemy nasze deklaracje dotyczące obecności i rozwoju działalności w Stalowej Woli" - powiedział prezes Tauron Polska Energia Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie. ECSW - spółka, w której Tauron Wytwarzanie oraz PGNiG Termika mają po 50% - buduje w

Tauron Ciepło przeznaczy blisko 35 mln zł na remonty i modernizacje w 2020 r.

wykrycie ewentualnych ognisk potencjalnych awarii. Wszystko to ma na celu maksymalne ograniczenie ryzyka przerwy w dostawach ciepła do mieszkańców podczas okresu grzewczego" - czytamy w komunikacie. Kampania remontowa w elektrociepłowni Tauron Ciepło w Katowicach zakończy się z końcem lipca i

Tauron Wydobycie uruchomił dwie kolejne ściany w zakładach Sobieski i Janina

na dobę. Obecnie możliwości Spółki pozwalają na stałe utrzymanie takiego poziomu wydobycia" - powiedział prezes Tauron Wydobycie Tomasz Cudny, cytowany w komunikacie. Znaczna część produkcji pochodzi ze ścian, z których każda zapewnia wydobycie na poziomie ponad 5 tys. ton na dobę. Obecnie

Tauron: Abener Energia żąda zapłaty 156,45 mln zł i 0,54 mln euro przez ECSW

Warszawa, 20.12.2019 (ISBnews) - Elektrociepłownia Stalowa Wola (ECSW), w której 50% akcji posiada Tauron Wytwarzanie - spółka zależna Taurona Polskiej Energii, otrzymała pozew wniesiony do Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie przez Abener Energia, w którym zawarto

Elektrociepłownie Taurona dostarczyły ponad 10 mln GJ ciepła od września do maja

powietrza wciąż nie pozwalają na rezygnację z ogrzewania mieszkań. Ponadto pandemia koronawirusa spowodowała, że wiele osób spędza więcej czasu w domach. Z tych względów okres grzewczy trwa tym razem wyjątkowo długo" - czytamy w komunikacie. "Do terminu zakończenia sezonu grzewczego podchodzimy

Tauron zakończy rozbudowę sieci DWDM do końca II kwartału br.

Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia prowadzi rozbudowę istniejącej sieci DWDM (dense wavelength division multiplexing), która ma zakończyć się do końca II kwartału 2020 r., podała spółka. Wykonawcą jest spółka Excelter - partner firmy Nokia. "Tauron rozbudowuje

Tauron zakończył testy na utratę wartości aktywów, wpływ na wynik: 218 mln zł

Warszawa, 20.08.2019 (ISBnews) - Tauron Polska Energia zakończył główne analizy przeprowadzane w ramach testów na utratę wartości aktywów grupy kapitałowej Tauron 30 czerwca 2019 r., podała spółka. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ujmie utworzenie odpisów z tytułu utraty wartości

Tauron: Sezon grzewczy 2018/2019 był o 10 dni dłuższy niż rok wcześniej

wyprodukował w swoich elektrociepłowniach w Katowicach, Tychach, Bielsku- Białej, ciepłowniach lokalnych oraz w elektrowniach w Jaworznie, Stalowej Woli, Łaziskach, Będzinie i Trzebini łącznie prawie 10 mln GJ ciepła" - czytamy w komunikacie. W Grupie Tauron producentami ciepła są nie tylko

Tauron: Oddanie do eksploatacji bloku 910 MW w Jaworznie nastąpi do 15 lutego

- Mostostal Warszawa, poinformował Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT) - spółkę zależną Taurona, że blok osiągnie gotowość do przejęcia do eksploatacji 4 lutego 2020 r., podano w komunikacie "Biorąc pod uwagę otrzymaną od konsorcjum informację, NJGT przeprowadziło wewnętrzną analizę wykonalności

Tauron Dystrybucja przyłączył 8,7 tys. mikroinstalacji OZE w I poł. 2019 r.

Warszawa, 12.08.2019 (ISBnews) - Tauron Dystrybucja - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - przyłączył do sieci energetycznej 8,7 tys. odnawialnych źródeł energii o mocy ponad 108 MW w I poł. 2019 r., tj. prawie trzykrotnie więcej r/r, podała spółka. "Spośród wszystkich przyłączonych w

Tauron przyłączył łącznie ok. 30 tys. odnawialnych źródeł energii

elektrownie PV. Łączna moc instalacji wyniosła ponad 158 MW" - czytamy w komunikacie. Dla porównania, w całym 2018 r. do sieci spółki zostało przyłączonych ponad 8 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 75 MW. Natomiast w trzech kwartałach ubiegłego roku Tauron przyłączył 4,9 tys. odnawialnych źródeł

Tauron miał szacunkowo 479 mln zł straty netto, 1450 mln zł EBITDA w II kw. 2020

aktualizującego aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego spółki Tauron Wydobycie S.A. w wysokości 249 mln zł, w związku z szacowanym brakiem możliwości jego realizacji w możliwej do przewidzenia przyszłości. Powyższy odpis nie miał wpływu na EBITDA Grupy Tauron" - napisano także w komunikacie

Tauron rozpocznie rozmowy ws. rozszerzenia prac na budowie bloku w Jaworznie

Warszawa, 17.09.2019 (ISBnews) - Nowe Jaworzno Grupa Tauron - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - przystąpi do negocjacji z konsorcjum Rafako i Mostostalu Warszawa w sprawie rozszerzenia zakresu prac określonych w umowie na budowę bloku energetycznego 910 MWe w Jaworznie, podała spółka

Elektrobudowa i Tauron Ciepło uzgodnią warunki ugody kończącej spór

Warszawa, 17.09.2019 (ISBnews) - Elektrobudowa i Tauron Ciepło - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - będą uzgadniać warunki ugody kończącej spór między nimi, podała Elektrobudowa. "17 września 2019 r. na posiedzeniu wyznaczonym w sprawie zawezwania do próby ugodowej przed Sądem

Tauron Ciepło: Moc przyłączeniowa z umów zawartych w 2019 r. to ponad 50 MW

prasowa Taurona Ciepło Małgorzata Kuś, cytowana w komunikacie. Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i

Tauron i KGHM mają list intencyjny dot. stacji ładowania pojazdów elektrycznych

infrastruktury ładowania, która ma zapewnić komfort poruszania się samochodem elektrycznym po południowej Polsce. Ponadto liczymy na uzyskanie efektu synergii z dotychczasowych działań obu firm" - powiedział prezes Tauron Polska Energia Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie. W grudniu Tauron

Elektrotim ma umowę z Tauronem Dystrybucją na 10,65 mln zł netto

Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - Elektrotim podpisał z Tauron Dystrybucja umowę na prace przy rozbudowie infrastruktury technicznej Systemu Łączności Dyspozytorskiej, podała spółka. Wartość umowy to 10,65 mln zł netto. "Przedmiotem umowy jest wykonanie na rzecz Tauron Dystrybucja S.A

Spółka Taurona ma kontrakt na zasilanie wew. w fabryce LG Chem pod Wrocławiem

Kaźmierski, cytowany w komunikacie. Tauron Dystrybucja Serwis, po zrealizowaniu tego kontraktu, rozpoczął współpracę przy przygotowaniu zasilania placu budowy oraz infrastruktury podziemnej dla trzeciego etapu rozbudowy. W zakresie głównych aspektów nowy kontrakt jest niemalże identyczny, jak poprzedni

Tauron Wydobycie uruchomił 3 nowe ściany, o zdolności 10-13 tys. ton węgla/ dobę

i poziomu 800 m w ZG Janina" - powiedział prezes Tauron Wydobycie Tomasz Cudny, cytowany w komunikacie. Wartość całego realizowanego programu inwestycyjnego w Tauron Wydobycie na lata 2016-2020 wynosi 1,3 mld zł. Tylko w tym roku nakłady na inwestycje w tym segmencie wyniosą ponad 300 mln zł

Elektrotim ma umowę z Tauronem Dystrybucją na 10,23 mln zł netto

pn. 'Rozbudowa infrastruktury technicznej Systemu Łączności Dyspozytorskiej na obszarze Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie', obejmującego opracowanie kompletnej dokumentacji wykonawczej i techniczno-prawnej na podstawie założeń technicznych inwestycji wskazanych w umowie oraz wybudowanie lub

Santander BP będzie korzystał z prądu z elektrowni wodnych Taurona do końca 2021

nasza oferta produktowa odpowiada na ich potrzeby w zakresie wprowadzania konkretnych i wymiernych rozwiązań ekologicznych" - powiedział prezes Taurona Wojciech Ignacok, cytowany w komunikacie. EKO Premium to produkt chętnie wybierany przez klientów biznesowych Taurona. Energia elektryczna

Ewa Palarczyk została powołana na prezesa Taurona Ekoenergii

powołano Rolanda Makiełę, pełniącego dotychczas w spółce stanowisko dyrektora wykonawczego ds. controllingu" - czytamy w komunikacie. Zarząd Tauron Ekoenergia będzie pracował w składzie: - Ewa Palarczyk - prezes, - Roland Makieła - wiceprezes, - Przemysław Mandelt - wiceprezes. Ewa Palarczyk

Tauron buduje szerkopasmową sieć dostępową w 7 regionach południowej Polski

planuje wybudować 259 węzłów dostępowych sieci szerokopasmowej, zapewniając dostęp do szybkiego Internetu ponad 102 tysiącom gospodarstw domowych oraz 601 placówkom edukacyjnym" - czytamy dalej w komunikacie. W drugim kwartale 2020 roku Tauron Obsługa Klienta poszerzy swoją ofertę o nowe usługi

Projekt Taurona Operator II chce mieć ponad 150 stacji ładowania aut elektr.

sprostać zmieniającym się potrzebom klientów" - powiedział prezes Tauron Polska Energia Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie. W III kw. 2019 roku Tauron rozpocznie świadczenie odpłatnych usług ładowania, podano także. "W budowanej ofercie z obszaru elektromobilności pojawi się

Tauron utworzy odpisy w segmentach Wydobycie, Wytwarzanie, Tauron Ciepło

Warszawa, 05.08.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia dokona odpisów w segmentach Wydobycie i Wytwarzanie na łącznie 227 mln zł - ich szacunkowy wpływ na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto wyniesie 184 mln zł, podała grupa. Z kolei odpisy aktualizujące związane ze spółką zależną

Tauron: W ZG Sobieski uruchomiono nowoczesną infrastr. zagospodarowania wody

funkcjonującą w Grupie Tauron Gospodarkę Obiegu Zamkniętego" - powiedział prezes Taurona Wydobycie Tomasz Cudny, cytowany w komunikacie. Woda dołowa jest wykorzystywana do produkcji ciepła. Zasila ona kaskadową Stację Pomp Ciepła, która osiąga moc 420kW. Pompy produkują rocznie ok 6 000 GJ ciepła

Tauron zakończył realizację strategicznego programu w segmencie dystrybucji

osiągnięte cele projektów optymalizacyjnych stanowią solidną podstawę dalszego rozwoju segmentu dystrybucji oraz całej Grupy Tauron" - podkreślił wiceprezes ds. klienta i wsparcia korporacyjnego w Tauron Polska Energia Kamil Kamiński, cytowany w komunikacie. Celem programu było stworzenie jednej

Tauron: Spółka zależna PKH odwoła się od wyroku sądu dot. umów z Amon

komunikacie. Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz

Tauron przyłączył 34,6 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 235 MW w I poł. 2020

Warszawa, 31.07.2020 (ISBnews) - Tauron Dystrybucja - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - przyłączył do sieci energetycznej 34 632 mikroinstalacji o łącznej mocy 235 MW w I połowie 2020 r., podała spółka. Grupa szacuje, że do końca roku przyłączy ok. 70 tys. mikroinstalacji

Apator ma umowę z Tauronem Dystrybucją na dostawę liczników za 39,5 mln zł

, potencjalna maksymalna wartość umowy wynosi 47,5 mln zł" - czytamy w komunikacie. W połowie grudnia 2019 r. Apator poinformował, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu ogłoszonym wspólnie przez Tauron Dystrybucję, PGE Dystrybucję i Eneę Operator na dostawę statycznych

Tauron wymieni 120 tys. liczników energii elektrycznej do końca września

Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia rozpoczął akcję wymiany liczników u przedsiębiorców, w ramach której wymieni 120 tys. urządzeń na umożliwiające bezprzewodowe odczytywanie danych, podała spółka. Prace potrwają do 31 września br. "Nowoczesne liczniki zdalnego odczytu

Tauron przyłączył ok. 12 tys. mikroinstalacji o mocy ok. 81 MW w I kw. 2020 r.

rozwijamy Tauron w kierunku koncernu multienergetycznego" - powiedział prezes Taurona Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie. Wszystkie mikroinstalacje przyłączone w pierwszym kwartale 2020 r. zostały wykonane w technologii fotowoltaicznej. Spółka przyłączyła także 15 odnawialnych źródeł energii

Tauron przystosował pierwszy z bloków 200 MW w Jaworznie do konkluzji BAT

zadanie. Jego zakończenie oznaczać będzie gotowość jednostek wytwórczych Tauron Wytwarzanie do działania w nowych rygorach środowiskowych" - powiedział prezes Taurona Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie. Umowa z wykonawcą obejmuje zakres prac od dokumentacji projektowej przez wykonawstwo po

Tauron ma umowę z PSE dot. zastosowania mechanizmu DSR

Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia podpisał z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE) umowę, zgodnie z którą przy wzmożonym w Polsce zapotrzebowaniu na energię elektryczną zredukuje o 14 MW pobór mocy w ramach mechanizmu DSR (Demand Side Response).  "DSR

Tauron: Modernizacja elektrowni wodnej Pilchowice zwiększyła jej moc do 14 MW

Warszawa, 12.05.2020 (ISBnews) - Tauron Ekoenergia - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - przeprowadził I etap przebudowy stopnia wodnego w Pilchowicach, dzięki czemu moc elektrowni wzrosła prawie dwukrotnie do ponad 14 MW, podała spółka. "Modernizacje infrastruktury

Spółka Taurona otrzymała pozew dot. zapłaty ok. 29 mln zł na rzecz spółki Amon

27 432 713,94 zł) z tytułu niewykonania przez PE-PKH umowy sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii – farmie wiatrowej w miejscowości Łukaszów w okresie od 25 września 2017 r. do 31 lipca 2019 r." - czytamy w komunikacieTauron podał, że PE-PKH

Wojciech Ignacok zastąpił Filipa Grzegorczyka na stanowisku prezesa Taurona

Warszawa, 15.07.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Tauron Polska Energia odwołała ze skutkiem na koniec dnia 14 lipca 2020 r. wszystkich członków zarządu V wspólnej kadencji, na czele z prezesem zarządu Filipem Grzegorczykiem, i jednocześnie powołała na VI wspólną, 3-letnią kadencję nowy zarząd na

EC Stalowa Wola ma umowę z GE GS na serwis turbiny gazowej

dyspozycyjności jednostki produkcyjnej" - powiedział prezes Tauron Polska Energia Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie. Długoterminowa umowa serwisowa (ang. LTSA - Long-Term Service Agreement) obejmuje m.in. ciągłe monitorowanie urządzenia, okresowe przeglądy, a także dostarczanie i montaż części

Tauron ma zgodę UOKiK na nabycie farm wiatrowych grupy in.ventus

zgody jest warunkiem koniecznym nabycia przez spółki zależne od emitenta części farm wiatrowych należących do grupy in.ventus zlokalizowanych w północnej Polsce" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie Tauron poinformował, że trwają negocjacje w zakresie nabycia farm wiatrowych należących do grupy

Tauron ma list intencyjny ws. współpracy przy modernizacji Parku Śląskiego

Warszawa, 19.06.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia, Fundusz Górnośląski i Zarząd Parku Śląskiego podpisały list intencyjny, dzięki któremu przygotują plan parku, zakładający m.in. instalację inteligentnych ławek z ładowarkami, uruchomienie sieci elektrycznych rowerów i hulajnóg, a także nowej

Tauron: Opracowano metodę wspólnego przetw. odpadów pogórniczych i elektron.

wspólnego przetwarzania odpadów pogórniczych i elektronicznych, która umożliwi odzysk metali szlachetnych z odpadów elektronicznych na dużą skalę, podał Tauron. Celem Taurona Wydobycie było wypracowanie metodologii przekształcania tzw. skały płonnej, towarzyszącej wydobyciu węgla, w stabilny materiał do

Tauron nabył farmy wiatrowe in.ventus o mocy 180 MW za 137 mln euro

;Zakup farm wiatrowych przez Tauron wpisuje się  w projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku. Jest to realizacja przyjętego przez Tauron nowego kierunku zielonej polityki" - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski, cytowany w komunikacie. "Nasz 'Zielony Zwrot' nabiera

Tauron: Ponad 0,5 mln klientów załatwiło sprawy zdalnie w ciągu ost. miesiąca

, czat online, formularze kontaktowe czy infolinie obsługowe i sprzedażowe" - powiedział prezes Taurona Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie. Uniwersalnym narzędziem jest serwis obsługowy Mój Tauron, który można założyć poprzez stronę internetowa www.tauron.pl lub aplikację mobilną

Tauron planuje przebudowę ponad 22 tys. km linii SN na kablowe do 2040 r.

" - powiedział prezes Taurona Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie. Tauron Dystrybucja w pierwszej kolejności prowadzi przebudowy istniejących linii napowietrznych zlokalizowanych w terenach zadrzewionych, sadziowych i zasilających duże liczby klientów. Uszkodzenia linii napowietrznych

Tauron uruchomi pierwszą ścianę na poziomie 800 m w ZG Janina w I kwartale

. 2020 r., podał Tauron Polska Energia. "Tauron Wydobycie realizuje inwestycje, które umożliwią kopalniom spółki dostęp do nowych zasobów dobrej jakości węgla kamiennego, przez co otworzą drogę do rentownego wydobycia tego surowca. Ukończenie budowy wieży szybowej i górniczego wyciągu szybowego w

PKP Intercity opracowuje z Tauronem program modernizacyjny wykorzystujący OZE

zakresie, co udowadnia nawiązana właśnie współpraca z PKP Intercity" - dodał prezes Taurona Filip Grzegorczyk, również cytowany w komunikacie. Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii

PFR wesprze inwestycje Taurona w OZE; przekaże co najmniej 50 mln zł na każdą

; - powiedział prezes PFR Paweł Borys, również cytowany w komunikacie. Zgodnie z porozumieniem, szczegółowe warunki finansowania kolejnych projektów będą ustalane oddzielnie przy każdej inwestycji. PFR i Tauron dopuszczają też możliwość zaangażowania w poszczególne inwestycje dodatkowych podmiotów, podkreślono

Tauron Dystrybucja przyłączył ok. 2,5 tys. mikroinstalacji OZE w I kw. 2019 r.

Warszawa, 19.06.2019 (ISBnews) - Tauron Dystrybucja przyłączył do sieci energetycznej blisko 2,5 tys. odnawialnych źródeł energii (OZE) o mocy blisko 35 MW w I kw. 2019 r., tj. ponad dwa razy więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, podała spółka.  "Spośród wszystkich

Tauron miał 162,07 mln zł zysku netto, 957,4 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

, cytowany w komunikacie. W I kwartale 2020 r. Grupa Tauron dostarczyła łącznie 13,25 TWh energii elektrycznej wobec 13,54 TWh rok wcześniej. Liczba klientów, na rzecz których świadczone były usługi dystrybucyjne wzrosła o 63 tys. i wyniosła 5,68 mln. "W analizowanym okresie jednostki wytwórcze

Tauron ma list intencyjny ws. budowy instalacji spalania RDF w Stalowej Woli

, cytowany w komunikacie. "Ten projekt pozwoli nam wykonać ruch w kierunku rozwoju w zakresie energetyki spełniającej najwyższe standardy, to także dowód, że Tauron jest otwarty na lokalne potrzeby mieszkańców Stalowej Woli, a dla miasta jest partnerem odpowiedzialnym społecznie" - skomentował

Tauron szacuje przychody z rynku mocy na 149,04 mln zł w 2024 r.

Warszawa, 11.12.2019 (ISBnews) - Spółki Grupy Tauron zawarły w ramach aukcji umowy mocowe na całkowity wolumen obowiązków mocowych wynoszący 573,5 MW, podał Tauron. Szacowane przychody Grupy wynikające z aukcji wyniosą w 2024 r.: 149,04 mln zł, w 2025: 138,77 mln zł r, w

Tauron zaoferował klientom biznes. rozwiązania efektywnego zarządzania energią

Warszawa, 23.01.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia wprowadził do oferty dla klientów biznesowych produkty pod nazwami Zarządzanie Energią, Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa, Audyt Efektywności Energetycznej i Redukcja Mocy, które mają pozwolić efektywniej zarządzać energią elektryczną i

Tauron powołał radę naukową celem wsparcia obszaru badań, rozwoju i innowacji

Warszawa, 19.11.2019 (ISBnews) - Tauron Polska Energia powołał radę naukową, której głównym zadaniem będzie wsparcie w określaniu kierunków działań innowacyjnych grupy. Rada będzie organem doradczym i opiniotwórczym przede wszystkim dla prac z obszaru badań, rozwoju i innowacji, podała spółka

Rafako: Zakończył się kolejny etap prac rozruchowych bloku 910 MW w El. Jaworzno

Warszawa, 28.07.2020 (ISBnews) -  Etap rozpalania kotła paliwem węglowym na realizowanej przez spółkę E003B7 z Grupy Rafako budowie nowego bloku 910 MW w należącej do spółki Tauron Wytwarzanie Elektrowni Jaworzno III zakończył się na miesiąc przed terminem, podało Rafako

Tauron:Koszt bloku 910 MW w Jaworznie wzrósł o 52,3 mln zł, oddanie do 31 I 2020

węgla" - skomentował wiceprezes Taurona Jarosław Broda, cytowany w komunikacie. Tauron podał jednocześnie, że zmiana warunków umowy nie spowoduje przekroczenia zakładanego łącznego poziomu nakładów, jakie przewidziano na realizację tej inwestycji, tj. 6,2 mld zł. Zaawansowanie projektu wynosi

Tauron: Rozpoczęto nabór startupów w czwartej edycji Programu KPT ScaleUp

ideę czwartej rewolucji przemysłowej" - czytamy w komunikacie. "Jesteśmy zdeterminowani, aby Tauron pozostał liderem transformacji energetycznej w Polsce. Kluczowymi obszarami zmian są energetyka rozproszona, innowacje z przewodnią rolą digitalizacji oraz klientocentryczność. Dlatego w

Tauron:Katowice jako pierwsze miasto wypełniły zapisy ustawy o elektromobilności

Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Katowice są pierwszym polskim miastem, które wypełniło zapisy ustawy o elektromobilności, gdyż działa już tam 115 punktów ładowania z których 86 zbudował Tauron, poinformował Tauron Polska Energia. Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych przewiduje

Tauron Dystrybucja przyłączył 30,4 tys. mikroinstalacji w 2019 r.

Grzegorczyk, cytowany w komunikacie. Spośród wszystkich mikroinstalacji przyłączonych w 2019 r., zdecydowana większość została wykonana w technologii fotowoltaicznej. Oprócz tego Tauron przyłączył pięć elektrowni wodnych i trzy wiatrowe. Spółka przyłączyła także 64 odnawialne źródła energii inne niż

Tauron ma porozumienie ws. bloku w Jaworznie, termin oddania - do 15 XI

realizacji projektu" - skomentował wiceprezes Taurona Jarosław Broda, cytowany w komunikacie. W połowie października 2019 r. Tauron podał, że NJGT ustaliła w negocjacjach z konsorcjum Rafako i Mostostalu Warszawa rozszerzenie zakresu prac przy budowie bloku energetycznego 910 MW, które zwiększy cenę

Tauron miał 478,11 mln zł straty netto, 709,84 mln zł EBITDA w II kw. 2020 r.

analogicznym okresie 2019 r., podano w komunikacie dotyczącym wyników. "Grupa Tauron wypracowała w pierwszym półroczu 2020 r. dobre wyniki finansowe, czego potwierdzeniem jest uzyskana EBITDA w wysokości ponad 2,4 mld zł. Cieszę się z dobrych wyników produkcji energii ze źródeł odnawialnych, co jest

Tauron dostosował blok 460 MWe w El. Łagisza do wytwarzania ciepła grzewczego

Warszawa, 20.01.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia przeprowadził dostosowanie bloku 460 MWe w Elektrowni Łagisza do wytwarzania ciepła grzewczego dla Zagłębia Dąbrowskiego, podała spółka. Koszt inwestycji wyniósł ponad 120 mln zł. "Modernizacja bloku 460 MWe to proekologiczny projekt

Rafako: Odbiór bloku w Jaworznie opóźni się, trwa ustalanie zakresu napraw

jednego z elementów kotła" - czytamy w komunikacie. Obecnie trwają analizy zespołu składającego się z przedstawicieli wykonawcy oraz zamawiającego w celu ustalenia zakresu prac i czasu niezbędnego do wymiany uszkodzonych elementów. "Niezwłocznie po ustaleniu nowego przewidywanego terminu

Tauron Wytwarzanie rozwiązał rezerwy w łącznej wysokości 229 mln zł

2018 r.)" - czytamy w komunikacie. Według spółki uchwała została podjęta w oparciu o osiągnięte porozumienie zarządu Tauron Wytwarzanie ze stroną społeczną oraz zarejestrowany w Państwowej Inspekcji Pracy protokół dodatkowy do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Tauron Wytwarzanie. "

Tauron rozwija program Power by rozwiązać braki kadrowe na rynku energetycznym

kończący edukację byli gotowi do sprostania wymogom, jakie stawia Tauron.  W zamian oferujemy stabilne zajęcie w firmie gotowej stawiać czoła wyzwaniom współczesności" - powiedział wiceprezes ds. klienta i wsparcia korporacyjnego Kamil Kamiński, cytowany w komunikacie. W ramach programu

Tauron Polska Energia przyjął aktualizację kierunków strategicznych

tymi aktywami przez Grupę" - dodał wiceprezes Marek Wadowski, cytowany w komunikacie. Tauron, zgodnie z założeniami nowych kierunków strategicznych, przeprowadzi rynkową weryfikację możliwości optymalizacji portfela inwestycji kapitałowych oraz ograniczenia działalności w segmentach górniczym i

Tauron planuje prace na 80 km sieci dystryb. pod kątem OZE do połowy 2020 r.

Warszawa, 15.10.2019 (ISBnews) - Tauron Dystrybucja - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - planuje budowę lub modernizację kolejnych 80 km sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia celem ułatwienia podłączania odnawialnych źródeł energii (OZE) do połowy 2020 r., podała spółka

Tauron: Spełnił się ostatni warunek dofinansowania bloku w Jaworznie przez PFR

niezależne. Decyzja APA obowiązuje przez okres pięciu lat, licząc od 1 listopada 2019 r." - czytamy w komunikacie. Decyzja APA jest ostatnim dokumentem, który Tauron był zobowiązany otrzymać w ramach realizacji warunków zawieszających przystąpienia funduszy zarządzanych przez PFR do spółki Nowe

Tauron liczy, że aplikacja wybrana w GovTech Polska zwiększy liczbę instal. PV

Warszawa, 05.02.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia liczy, że wdrożenie rozwiązania, jakie zwycięży w konkursie w ramach programu GovTech Polska, wpłynie na zwiększenie liczby instalacji fotowoltaicznych (PV) na prywatnych nieruchomościach, poinformował p.o. dyrektora wykonawczego ds. badań i

Tauron ogłosił przetarg na budowę farmy fotowoltaicznej w Jaworznie

fotowoltaicznych na niewykorzystanych gospodarczo terenach. Program jest jedną z inicjatyw wpisujących się w przyjęte kierunki strategiczne, opierające się na rozwoju czystej energii, które będą podstawą budowy wartości Grupy Tauron do 2030 r." - powiedział prezes Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie

Sławomir Obidziński został powołany na prezesa Taurona Wydobycie

-finansowych spółki powołano Jacka Pytla, pełniącego dotychczas w spółce stanowisko dyrektora zarządzającego ds. ekonomiczno-finansowych" - czytamy w komunikacie. Zarząd Taurona Wydobycie będzie pracował w składzie: - Sławomir Obidziński - prezes zarządu, dyrektor naczelny, - Andrzej Okoń

Tauron Wydobycie uruchomił kompleks technologiczny zwiększający wydajność

Warszawa, 04.12.2019 (ISBnews) - Tauron Wydobycie uruchomił nowoczesny kompleks technologiczny umożliwiający produkcję najlepszych jakościowo paliw węglowych m.in. do produkcji ekologicznych produktów grzewczych, podała spółka. Warta 20 mln zł modernizacja rozpoczęła się trzy lata temu. "