tauron elektrowni

Tauron: Modernizacja elektrowni wodnej Pilchowice zwiększyła jej moc do 14 MW

Warszawa, 12.05.2020 (ISBnews) - Tauron Ekoenergia - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - przeprowadził I etap przebudowy stopnia wodnego w Pilchowicach, dzięki czemu moc elektrowni wzrosła prawie dwukrotnie do ponad 14 MW, podała spółka. "Modernizacje infrastruktury

Tauron pracuje nad projektem wirtualnej elektrowni

Warszawa, 08.01.2019 (ISBnews) - Tauron Ekonergia - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - pracuje nad projektem wirtualnej elektrowni, do której będzie można przyłączyć dowolną elektrownię OZE bez względu na jej położenie geograficzne, podał Tauron. "Projektowane rozwiązania opierają

Tauron dostosuje EW Lubachów do pracy w układzie wirtualnej elektrowni

Warszawa, 19.02.2019 (ISBnews) - Tauron Ekoenergia - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - dostosuje Elektrownię Wodną Lubachów do pracy w układzie wirtualnej elektrowni, podała spółka. Zakończenie prac modernizacyjnych planowane jest na maj 2019 r. "Modernizacji zostaną poddane m.in

Rafako, Mostostal Warszawa i Tauron mają aneks do umowy dot. Elektrowni Jaworzno

Warszawa, 19.12.2019 (ISBnews) - Konsorcjum Rafako i Mostostal Warszawa zawarło ze spółką Nowe Jaworzno Grupa Tauron aneks nr 7 do kontraktu na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, na warunkach ustalonych w połowie października 2019 r., co oznacza, że cena netto

Tauron: W Elektrowni Łagisza zburzono pierwszą chłodnię kominową 

Warszawa, 20.09.2018 (ISBnews) -  Pierwsza z trzech przeznaczonych do likwidacji chłodni kominowych została wyburzona na terenie Elektrowni Łagisza, podał Tauron. "Wyłączenie z eksploatacji pięciu bloków energetycznych o mocy 120 MW każdy, które nastąpiło z uwagi na

Tauron podtrzymuje termin zakończenia budowy Elektrowni Jaworzno III

Warszawa, 23.08.2018 (ISBnews) - Grupa Tauron podtrzymuje zakończenie budowy Elektrowni Jaworzno III na IV kw. 2019 r., poinformował prezes Filip Grzegorczyk.  "Zaawansowanie prac przy Elektrowni Jaworzno wynosi 71%. W IV kw. 2019 r. oczekujemy zakończenia prac i ten termin

Tauron: Modernizowany blok w Elektrowni Łagisza będzie dostarczał także ciepło

Warszawa, 19.06.2017 (ISBnews) - Tauron rozpoczął przygotowania do modernizacji bloku 460 MW w Elektrowni Łagisza, podała spółka. W jej wyniku jednostka w Łagiszy, oprócz produkcji energii elektrycznej, będzie obsługiwała rynek dostaw ciepła dla mieszkańców Będzina i Sosnowca o mocy około 250 MWt

Tauron zbuduje pierwszą w Polsce elektrownię hybrydową

Warszawa, 01.02.2016 (ISBnews) - Tauron Polska Energia chce rozpocząć budowę pierwszej w Polsce elektrowni hybrydowej o mocy 410 KW w tym roku, wynika z informacji spółki. "Projekt przewiduje m.in. budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 100 kW z wykorzystaniem polikrystalicznych (50

KGHM i Tauron nie będą budować bloku gazowo-parowego w Elektrowni Blachownia

Warszawa, 28.07.2016 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź oraz Tauron Wytwarzanie - spółka zależna od Tauron Polska Energia - odstąpiły od realizacji projektu budowy bloku gazowo-parowego i przystąpią do likwidacji spółki "Elektrownia Blachownia Nowa", podały Tauron i KGHM. 

Tauron: Blok 910 MW w Elektrowni Jaworzno III zaawansowny w 17%

Warszawa, 06.04.2016 (ISBnews) - Budowa bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III jest zaawansowana w ok. 17%, poinformował prezes Tauron Polska Energia Remigiusz Nowakowski. Roboty aktualnie obejmują budynek maszynowni i kotłowni, budynek nastawni elektrycznej oraz chłodnię kominową. "

Tauron ogłosił przetarg na wykonawcę bloku gazowo-parowego w Elektrowni Łagisza

Warszawa, 21.11.2014 (ISBnews) - Tauron Wytwarzanie ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy bloku gazowo-parowego w Elektrowni Łagisza o mocy 400-500 MWe i ok. 250 MWt, podał Tauron. "Zadaniem przyszłego wykonawcy będzie zaprojektowanie, wybudowanie, uruchomienie i przekazanie do

Tauron przygotowuje się na chude lata

Tauron przygotowuje się na chude lata

pokazuje swoją strategię. Grupy energetyczne takie jak Tauron, które dysponują wieloma elektrowniami konwencjonalnymi, muszą się zmieniać tak, aby dostosować się do nowych warunków: spadających hurtowych cen energii i rosnących kosztów spalania węgla. W tym ostatnim przypadku chodzi o konieczne, liczone w

Tauron miał 1,8 mld zł straty w 2015 r. 130 mln zł do zwrotu za Brzeszcze

Tauron, czyli drugi największy producent prądu w Polsce i największy dystrybutor energii (ma 38 proc. udziału w rynku), opublikował wyniki finansowe. Spółka zaraportowała 1,8 mld zł straty, co nie jest jednak zaskoczeniem. Tauron informował wcześniej, że musiał spisać na straty swoje elektrownie i

Tauron Dystrybucja przyłączył 8,7 tys. mikroinstalacji OZE w I poł. 2019 r.

Warszawa, 12.08.2019 (ISBnews) - Tauron Dystrybucja - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - przyłączył do sieci energetycznej 8,7 tys. odnawialnych źródeł energii o mocy ponad 108 MW w I poł. 2019 r., tj. prawie trzykrotnie więcej r/r, podała spółka. "Spośród wszystkich przyłączonych w

Tauron przyłączył łącznie ok. 30 tys. odnawialnych źródeł energii

elektrownie PV. Łączna moc instalacji wyniosła ponad 158 MW" - czytamy w komunikacie. Dla porównania, w całym 2018 r. do sieci spółki zostało przyłączonych ponad 8 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 75 MW. Natomiast w trzech kwartałach ubiegłego roku Tauron przyłączył 4,9 tys. odnawialnych źródeł

Tauron: Sezon grzewczy 2018/2019 był o 10 dni dłuższy niż rok wcześniej

wyprodukował w swoich elektrociepłowniach w Katowicach, Tychach, Bielsku- Białej, ciepłowniach lokalnych oraz w elektrowniach w Jaworznie, Stalowej Woli, Łaziskach, Będzinie i Trzebini łącznie prawie 10 mln GJ ciepła" - czytamy w komunikacie. W Grupie Tauron producentami ciepła są nie tylko

Tauron nadal analizuje możliwości zbycia aktywów węglowych

Katowice, 15.07.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia nadal prowadzi analizy dotyczące możliwości zbycia aktywów węglowych, poinformował wiceprezes ds. finansowych Marek Wadowski. "Cały czas prowadzimy analizy dotyczące możliwości zbycia aktywów węglowych" - powiedział Wadowski

Tauron ma 500 mln zł kredytu z SMBC Bank EU na cele inne niż energetyka węglowa

Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia zawarł z bankiem SMBC Bank EU AG umowę kredytu na kwotę 500 mln zł, z której środki mogą zostać przeznaczone na finansowanie ogólnych celów korporacyjnych z wyłączeniem budowy, nabywania, rozbudowy jakichkolwiek elektrowni węglowych oraz

Santander BP będzie korzystał z prądu z elektrowni wodnych Taurona do końca 2021

oferowana w ramach tego produktu pochodzi przede wszystkim z jednostek wytwórczych Grupy Tauron - 9 farm wiatrowych i 34 elektrowni wodnych. 5 farm wiatrowych o łącznej mocy 180 MW Tauron kupił w 2019 roku.   Na zakup energii produkowanej w elektrowniach wodnych Taurona zdecydował się również

Tauron nabył pierwsze aktywo fotowoltaiczne - projektowaną farmę k/Choszczna

Warszawa, 16.12.2019 (ISBnews) - Tauron Ekoenergia podpisał umowę na zakup projektu farmy fotowoltaicznej w gminie Choszczno w zachodniopomorskim, od spółki Aval-1, podał Tauron. Elektrownia słoneczna Choszczno to pierwszy obiekt w grupie, który będzie produkował energię elektryczną ze słońca

Tauron ma umowę z WFOŚiGW na współfinansowanie pierwszej farmy PV - w Jaworznie

Warszawa, 17.04.2020 (ISBnews) - Pierwsza farma fotowoltaiczna Taurona o mocy 5 MW powstanie w Jaworznie na terenach, na których w przeszłości zlokalizowana była Elektrownia Jaworzno I. Projekt będzie współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Elektrociepłownie Taurona dostarczyły ponad 10 mln GJ ciepła od września do maja

około 1 000 km. Spółka obsługuje łącznie około 3 300 klientów - spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych itp. W Grupie Tauron ciepło produkują nie tylko elektrociepłownie, ale też elektrownie. Elektrownia Stalowa Wola jest głównym dostawcą ciepła dla Stalowej Woli i Niska, Elektrownia Jaworzno III

Tauron Dystrybucja przyłączył ok. 2,5 tys. mikroinstalacji OZE w I kw. 2019 r.

Warszawa, 19.06.2019 (ISBnews) - Tauron Dystrybucja przyłączył do sieci energetycznej blisko 2,5 tys. odnawialnych źródeł energii (OZE) o mocy blisko 35 MW w I kw. 2019 r., tj. ponad dwa razy więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, podała spółka.  "Spośród wszystkich

Tauron rozpocznie rozmowy ws. rozszerzenia prac na budowie bloku w Jaworznie

Warszawa, 17.09.2019 (ISBnews) - Nowe Jaworzno Grupa Tauron - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - przystąpi do negocjacji z konsorcjum Rafako i Mostostalu Warszawa w sprawie rozszerzenia zakresu prac określonych w umowie na budowę bloku energetycznego 910 MWe w Jaworznie, podała spółka

Tauron podpisał z Lotte Wedel umowę na sprzedaż energii wyłącznie z OZE

Maciej Herman, cytowany w komunikacie. Największa ilość energii, która jest przedmiotem sprzedaży w ramach Eko Premium, pochodzi z elektrowni wodnych i farm wiatrowych należących do Grupy Tauron. Produkt jest całkowicie niezależny od funkcjonującego Systemu Świadectw Pochodzenia. Przy zakupie Eko

Tauron: Wszystkie ładowarki aut elektrycznych zasilane OZE od początku roku

Warszawa, 31.01.2020 (ISBnews) - Wszystkie stacje ładowania samochodów elektrycznych Taurona są zasilane energią pochodzącą wyłącznie z odnawialnych źródeł, tj. elektrowni wodnych i farm wiatrowych, od początku 2020 r., podała spółka. "Jest to rezultat umowy podpisanej przez Tauron

Tauron przystosował pierwszy z bloków 200 MW w Jaworznie do konkluzji BAT

Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - W Elektrowni Jaworzno zakończono przystosowanie pierwszego z bloków klasy 200 MW do warunków konkluzji BAT, podał Tauron Polska Energia. Łącznie do listopada br. zmodernizowane zostaną trzy bloki, w których montowane są instalacje katalitycznego odazotowania

Szydło: górnicy mają gwarancję pracy na kilkadziesiąt lat

węgiel kamienny w Polsce. Jak podkreślił Remigiusz Nowakowski, prezes Grupy Tauron, wykorzystana technologia zapewni zbyt na 2 do 3 mln ton węgla rocznie, przez ok. 30 lat. Zapowiedź Beaty Szydło i nadzieje związane z nowymi blokami to jedne z nielicznych ostatnio dobrych wieści dla polskich górników

Tauron 'rozgląda się' za kolejnymi farmami wiatrowymi do przejęcia

portfela źródeł odnawialnych eksploatuje 34 elektrownie wodne oraz cztery farmy wiatrowe, w których energię elektryczną wytwarza 100 turbin wiatrowych o łącznej mocy 200,75 MW. Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją

Tauron Dystrybucja przyłączył 30,4 tys. mikroinstalacji w 2019 r.

Grzegorczyk, cytowany w komunikacie. Spośród wszystkich mikroinstalacji przyłączonych w 2019 r., zdecydowana większość została wykonana w technologii fotowoltaicznej. Oprócz tego Tauron przyłączył pięć elektrowni wodnych i trzy wiatrowe. Spółka przyłączyła także 64 odnawialne źródła energii inne niż

Tauron: Oddanie do eksploatacji bloku 910 MW w Jaworznie nastąpi do 15 lutego

Warszawa, 31.01.2020 (ISBnews) - Budowany w Elektrowni Jaworzno blok energetyczny 910 MW osiągnie gotowość do przejęcia do eksploatacji 4 lutego 2020 r., a oddanie bloku do eksploatacji powinno nastąpić do 15 lutego 2020 r., podał Tauron Polska Energia. Wykonawca bloku, tj. konsorcjum Rafako

Tauron przyłączył 34,6 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 235 MW w I poł. 2020

br. spółka przyłączyła także 23 odnawialne źródła energii inne niż mikroinstalacje, z których tylko jedna nie została wykonana w technologii fotowoltaicznej. Była to elektrownia wodna. Łączna moc instalacji OZE przyłączonych w pierwszym półroczu do sieci Tauron Dystrybucja wyniosła 254 MW. W 2017

Tauron dostosował blok 460 MWe w El. Łagisza do wytwarzania ciepła grzewczego

Warszawa, 20.01.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia przeprowadził dostosowanie bloku 460 MWe w Elektrowni Łagisza do wytwarzania ciepła grzewczego dla Zagłębia Dąbrowskiego, podała spółka. Koszt inwestycji wyniósł ponad 120 mln zł. "Modernizacja bloku 460 MWe to proekologiczny projekt

Tauron przyłączył ok. 12 tys. mikroinstalacji o mocy ok. 81 MW w I kw. 2020 r.

innych niż mikroinstalacje, z których tylko jedna nie została wykonane w technologii fotowoltaicznej - była to elektrownia wodna. W sumie łączna moc instalacji OZE przyłączonych w pierwszym kwartale wyniosła 94 MW. W marcu Tauron Dystrybucja nie wstrzymał wymiany liczników na dwukierunkowe. Jeśli

Tauron nabył farmy wiatrowe in.ventus o mocy 180 MW za 137 mln euro

aktywów w obszarze, w którym możliwości akwizycyjne są ograniczone" - dodał prezes Taurona Filip Grzegorczyk. Dzięki przejęciu Tauron znalazł się na drugim miejscu wśród polskich grup energetycznych pod względem zainstalowanej mocy wytwórczej z lądowych wiatrowych elektrowni zawodowych. Wszystkie

Rafako: Zakończył się kolejny etap prac rozruchowych bloku 910 MW w El. Jaworzno

Warszawa, 28.07.2020 (ISBnews) -  Etap rozpalania kotła paliwem węglowym na realizowanej przez spółkę E003B7 z Grupy Rafako budowie nowego bloku 910 MW w należącej do spółki Tauron Wytwarzanie Elektrowni Jaworzno III zakończył się na miesiąc przed terminem, podało Rafako

Tauron zaoszczędzi ok. 100 mln zł przy dostosowaniu bloku w Łagiszy do norm BAT

Warszawa, 22.05.2019 (ISBnews) - Grupa Tauron zaoszczędzi ponad 100 mln zł przy dostosowaniu bloku 460 MW w Łagiszy do zaostrzonych norm emisji, tzw. konkluzji BAT (Best Available Techniques), podała spółka. Będzie to możliwe dzięki zrealizowaniu  projektu badawczo-rozwojowego dotyczącego

Sasin: Ewentualny stan suszy nie zagrozi funkcjonowaniu elektrowni

znajdujących się w Energa S.A., Enea S.A., Tauron PE S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Zespole Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. Podmioty te deklarują odpowiednie przygotowane na możliwość wystąpienia suszy i na bieżąco monitorują sytuację w poszczególnych obiektach" - napisał Sasin w

Tauron przyjął warunki nabycia 5 farm wiatrowych od in.ventus za 137 mln euro

. Obecnie  w ramach portfela źródeł odnawialnych Tauron eksploatuje 34 elektrownie wodne oraz cztery farmy wiatrowe, w których energię elektryczną wytwarza 100 turbin wiatrowych o łącznej mocy 200,75 MW. Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem

Tauron przyłączył do sieci blisko 2,5 tys. OZE o mocy blisko 35 MW w I kw. 2019

Warszawa, 25.04.2019 (ISBnews) - Tauron Dystrybucja - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - przyłączył do sieci energetycznej blisko 2,5 tys. odnawialnych źródeł energii (OZE) o mocy blisko 35 MW w I kw. 2019 r., tj. o ponad dwa razy więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, podała

Rafako: Odbiór bloku w Jaworznie opóźni się, trwa ustalanie zakresu napraw

Warszawa, 13.02.2020 (ISBnews) - E003B7 - spółka zależna Rafako - poinformowała, że prace związane z realizacją bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno zostaną przedłużone na skutek okoliczności, za które strony kontraktu nie ponoszą odpowiedzialności, tj. wyłączenie dostępu dla

PFR wesprze inwestycje Taurona w OZE; przekaże co najmniej 50 mln zł na każdą

Warszawa, 23.03.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia podpisał porozumienie z funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, których częścią portfela inwestycyjnego zarządza Polski Fundusz Rozwoju (PFR). W ramach porozumienia podjęte zostaną wspólne działania w zakresie inwestycji w odnawialne

Tauron miał 162,07 mln zł zysku netto, 957,4 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

Warszawa, 13.05.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia odnotował 162,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 535,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 474,05 mln zł wobec 744,67 mln

Tauron: EEC Magenta zainwestował 13 mln zł w Reliability Solutions

Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - EEC Magenta, największy w Polsce fundusz corporate venture capital, zainwestował 13 mln zł w firmę Reliability Solutions (RS) specjalizującą się w przewidywaniu i minimalizowaniu skutków awarii, podał Tauron. W przypadku Taurona rozwiązania RS posłużą poprawie

Tauron przyłączył ponad 8 tys. mikroinstalacji OZE w 2018 r.

wykorzystujące biogaz inny niż biogaz rolniczy.  Pozostałą część stanowią elektrownie PV. W sumie łączna moc instalacji przyłączonych w ubiegłym roku przekroczyła 75 MW" - czytamy w komunikacie. Największy przyrost przyłączonych instalacji Tauron Dystrybucja zanotował w IV kwartale 2018 r. - ponad 3

Tauron: Spełnił się ostatni warunek dofinansowania bloku w Jaworznie przez PFR

Warszawa, 19.10.2018 (ISBnews) - Krajowa Administracja Skarbowa zatwierdziła warunki umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej przez Tauron Polska Energia i spółkę celową Nowe Jaworzno Grupa Tauron, podała spółka. Tym samym spełnił się ostatni warunek określony w umowie w sprawie

Mostostal Warszawa ma umowę z Tauronem na prace w El. Łagisza za 66,1 mln zł 

Warszawa, 05.09.2018 (ISBnews) - Mostostal Warszawa podpisał umowę z Tauron Wytwarzanie na realizację zadania pn.: "Uciepłownienie bloku 10 wraz z dostosowaniem układu wyprowadzenia ciepła w Tauron Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie", podał Mostostal

Tauron rozwiązał umowę z PFR ws. budowy bloku gazowo-parowego w Łagiszy

Warszawa, 01.06.2017 (ISBnews) - Tauron Polska Energia rozwiązał umowę inwestycyjną z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR), której celem była wspólna realizacja projektu "Budowa Bloku Gazowo-Parowego klasy 413 Mwe" w Elektrowni Łagisza, podał Tauron. "Rozwiązanie umowy inwestycyjnej

Tauron ogłosił przetarg na budowę farmy fotowoltaicznej w Jaworznie

Warszawa, 21.08.2019 (ISBnews) - Tauron ogłosił przetarg na kompleksową realizację budowy pierwszej farmy fotowoltaicznej o mocy od 3,1 do 5 MW zlokalizowanej w Jaworznie, podała spółka. Termin składania ofert wyznaczony został na 13 września. "Tauron prowadzi obecnie program budowy farm

Tauron miał 478,11 mln zł straty netto, 709,84 mln zł EBITDA w II kw. 2020 r.

5% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r., dzięki m.in. uciepłownieniu bloku 460 MW w Elektrowni Łagisza. "W I półroczu 2020 r. nakłady inwestycyjne Grupy Tauron wyniosły 1 812 mln zł i były wyższe o 170 mln zł (10%) w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku. Wzrost ten wynika z

Tauron uruchomił instalację przetwarzającą CO2 w syntetyczny gaz ziemny

Warszawa, 18.10.2018 (ISBnews) - Tauron Wytwarzanie uruchomił instalację przetwarzającą CO2 w syntetyczny gaz ziemny przy udziale nadmiarowej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) w elektrowni w Łaziskach, podał Tauron Polska Energia.  Spółki grupy Tauron prowadzą

Tauron Dystrybucja przeznaczył 1,78 mld zł na inwestycje w sieć w 2019 r.

Śląsku było to ponad 9,1 tys., a na Opolszczyźnie 4 tys. przyłączonych mikroinstalacji. "Spośród wszystkich mikroinstalacji, zdecydowana większość została wykonana w technologii fotowoltaicznej. Oprócz tego Tauron przyłączył pięć elektrowni wodnych i trzy wiatrowe. Drugi ważny obszar z zakresu

Instal Kraków odtworzy stację przygotowania wody dla Taurona za 49 mln zł brutto

Warszawa, 23.07.2018 (ISBnews) - Tauron Polska Energia podpisał umowę z Instal Kraków na odtworzenie stacji przygotowania wody zdemineralizowanej SDW w Tauron Wytwarzanie - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie, podał Instal Kraków. Wartość umowy to 49 mln zł brutto. Termin realizacji umowy

Rafako prowadzi proces uzgodnień dot. zmiany umowy na realizację proj. Jaworzno

Warszawa, 21.11.2019 (ISBnews) - Rafako wraz ze spółką zależną E003B7 w dalszym ciągu prowadzą w dobrej wierze proces uzgodnień ze spółką Nowe Jaworzno Grupa Tauron dotyczących zmiany treści postanowień umowy z 17 kwietnia 2014 r. na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry

Tauron chce wystawić blok gazowo-parowy w Łagiszy w aukcji rynku mocy

celem była wspólna realizacja projektu "Budowa Bloku Gazowo-Parowego klasy 413 Mwe" w Elektrowni Łagisza. Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest

Tauron: Capex wzrośnie do ponad 4 mld zł w 2018 r.

Warszawa, 14.03.2018 (ISBnews) - Tauron Polska Energia planuje zwiększyć nakłady inwestycyjne do ponad 4 mld zł w tym roku z 3,5 mld zł z ub.r., podała spółka.  "Wzrost capeksu na skutek realizowanego projektu 910 MW e El. Jaworzno III oraz wyższych nakładów w segmencie

Tauron nie widzi zagrożenia przekroczenia budżetu bloku 910 MW w Jaworznie

Jaworzno, 12.03.2019 (ISBnews) - Tauron Polska Energia nie zakłada przekroczenia budżetu budowy bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno i podtrzymuje IV kwartał br. jako termin jego oddania, poinformował prezes spółki Nowe Jaworzno Grupa Tauron Adam Kampa. "Budżet jest nieprzekraczalny i

Tauron: Budowa bloku w Jaworznie zaawansowana w 40%

Warszawa, 28.08.2017 (ISBnews) - Stopień zaawansowania budowy bloku energetycznego 910 MW w elektrowni Jaworzno III osiągnął 40%, podał Tauron Polska Energia. "Budowa nowego bloku Tauron 910 MW w Jaworznie jest zaawansowana w 40%" - czytamy na Twitterze spółki. Na początku czerwca

Tauron Dystrybucja buduje magazyn energii w Cieszanowicach w opolskim

Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - Tauron Dystrybucja realizuje stacjonarny system magazynowania energii, którego zadaniem będzie efektywniejsze gospodarowanie energią odbieraną z farm wiatrowych, poprawa parametrów energii i stabilizacja pracy sieci elektroenergetycznej. Inwestycja powstaje w

Tauron: Decyzje dot. modernizacji bloków będą zależały od kształtu rynku mocy

remontów w branży. Tauron wcześniej wskazywał, że szacuje łączny koszt dostosowania swoich elektrowni do konkluzji BAT na poziomie 500-800 mln zł. "To jest 50-90 mln zł na jeden blok. Pytanie, ile będziemy modernizować bloków" - powiedział wiceprezes. Wskazał też, że grupa jest

Wszystkie elektrownie wodne Taurona wygrały aukcję OZE

Warszawa, 06.07.2017 (ISBnews) - Wszystkie elektrownie wodne zgłoszone przez Tauron Ekoenergia wygrały aukcję OZE przeprowadzoną 30 czerwca br., podała spółka. "Wszystkie zgłoszone elektrownie wodne Tauron Ekoenergia wygrały aukcję OZE i uzyskały gwarantowaną cenę sprzedaży energii

Tauron oczekuje szczegółów dot. zaangażowania PFR w Jaworzno III w kwietniu

; - dodał prezes. Podkreślił także, iż nie podlega dyskusji, że udział PFR będzie mniejszościowy. W lutym prezes PFR Paweł Borys poinformował, że Polski Fundusz Rozwoju prowadzi wstępne rozmowy z Tauronem Polską Energią na temat finansowania Elektrowni Jaworzno III. W październiku ub. roku Tauron

Torpol ma umowę z Tauronem na układ torowy dla budowanej Elektrowni Jaworzno III

Warszawa, 07.12.2017 (ISBnews) - Tauron Polska Energia podpisał umowę z Torpolem na wykonanie układu torowego dla budowanego nowego bloku w Elektrowni Jaworzno za 367,28 mln zł netto, podały spółki. Stan zaawansowania prac na budowie nowego bloku to 50%. "Zarząd emitenta informuje o

PFR zaangażuje 880 mln zł w blok Taurona w Jaworznie III

zakłada zachowanie kontroli nad projektem. Tauron podał w swojej strategii, że planuje realizację projektu budowy bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III w nowej formule finansowania, zakładającej wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i sprzedaż udziałów partnerom zewnętrznym, pod warunkiem

Tauron jest wstępnie zainteresowany sprzedażą swoich udziałów w PGE EJ1 

Warszawa, 30.11.2018 (ISBnews) - Tauron Polska Energia wyraził wstępne zainteresowanie sprzedażą wszystkich posiadanych udziałów w PGE EJ1 sp. z o.o., podała spółka. Tauron posiada 10% udziałów w PGE EJ1 sp. z o.o. Polska Grupa Energetyczna (PGE)  wcześniej w tym tygodniu

Tauron rozważa udział trzeciego inwestora w projekcie Jaworzno III

Katowice, 10.05.2017 (ISBnews) - Tauron Polska Energia zakłada, że wkrótce może podpisać umowę z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) ws. finansowania budowy Elektrowni Jaworzno III. Możliwy jest udział kolejnego inwestora, jednak obecnie Tauron zakłada zachowanie kontroli nad projektem, poinformował

Rafako szacuje obecnie planowaną marżę na projekcie Jaworzno na ok. 5%

AKPiA bloku dla Grupy Tauron. W połowie grudnia Konsorcjum Rafako i Mostostal Warszawa zawarło ze spółką Nowe Jaworzno Grupa Tauron aneks nr 7 do kontraktu na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, na warunkach ustalonych w połowie października 2019 r., co oznacza

Tauron Wydobycie ma umowę na II etap budowy poziomu 800 w ZG Janina

. Budowa nowego poziomu 800 m w Zakładzie Górniczym Janina jest realizowana z myślą o stabilnym i długofalowym zaopatrzeniu naszych elektrowni i elektrociepłowni" - powiedział prezes Tauron Polska Energia Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie.  Tauron podał, że projektowany górniczy wyciąg

Tauron przedłużył termin porozumienia z PFR dot. bloku w Jaworznie do 28 lutego

ISBnews, że PFR liczy na sfinalizowanie umowy z Tauronem na temat bloku w Jaworznie na początku 2018 r. Tauron podał w swojej strategii, że planuje realizację projektu budowy bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III w nowej formule finansowania, zakładającej wydzielenie zorganizowanej części

Tauron rozmawia z potencjalnymi inwestorami dla Jaworzna III

Warszawa, 10.11.2016 (ISBnews) - Tauron Polska Energia chce w I połowie 2017 r. wydzielić do odrębnej spółki Elektrownię Jaworzno III. Rozpoczął także rozmowy w sprawie pozyskania inwestora do projektu, poinformował wiceprezes Jarosław Broda. "Postępują prace związane z wydzieleniem

Erbud Industry ma umowę z Tauronem na remont kotła w Sierszy za 21 mln zł netto

października 2018 r. do 1 czerwca 2019 r., czytamy w komunikacie. Spółki z Grupy Erbud Industry kilkukrotnie współpracowały w przeszłości z Tauron Wytwarzanie S.A., m.in. przy okazji robót inżynieryjnych w Elektrowni Łagisza w Będzinie, a także budowy i remontu dróg zakładowych w Elektrowni

Tauron liczy na uzgodnienie z PFR szczegółów dot. Jaworzna do końca roku

informował, że zaangażowanie Funduszu w budowę bloku energetycznego Taurona w Jaworznie wyniesie 880 mln zł (czyli ok. 14% wartej 6,2 mld zł inwestycji) na co najmniej 8 lat. Tauron podał w swojej strategii, że planuje realizację projektu budowy bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III w nowej formule

ME nadal chce zapisu o bezpieczeństwie energetycznym w statucie Taurona

bezpieczeństwa energetycznego państwa, spółki mogą w przyszłości np. podejmować decyzje o budowie nowych elektrowni. W poniedziałek walne zgromadzenie Taurona nie przegłosowało zmian w statucie spółki wprowadzających zapis o bezpieczeństwie energetycznym państwa. Zapytany o możliwe zwiększenie zaangażowania

Tauron nadal negocjuje z PFR przystąpienie do spółki celowej Nowe Jaworzno

(czyli ok. 14% wartej 6,2 mld zł inwestycji) na co najmniej 8 lat. W listopadzie powiedział ISBnews, że PFR liczy na sfinalizowanie umowy z Tauronem na temat bloku w Jaworznie na początku 2018 r. Tauron podał w swojej strategii, że planuje realizację projektu budowy bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno

SA KIG zobowiązał EC Stalowa Wola do zapłaty 333,8 mln zł

Warszawa, 02.05.2019 (ISBnews) - Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej zobowiązał Elektrociepłownię Stalowa Wola Elektrociepłownia Stalowa Wola - spółka celowa Tauron Wytwarzanie oraz PGNiG Termika do zapłaty na rzecz Abener Energia 333,8 mln zł z odsetkami, podał PGNiG i Tauron

Tauron i PGNiG: Warunki zawieszające dla kredytu dla EC Stalowa Wola spełnione

Naftowego i Gazownictwa, obejmuje budowę bloku gazowo-parowego o mocy elektrycznej 450 MWe i cieplnej 240 MWt. Blok gazowo-parowy pracujący w wysokosprawnej kogeneracji jest budowany na terenie istniejącej już elektrowni w Stalowej Woli. Blok ma zostać przekazany do eksploatacji na koniec 2019 r. Tauron

BGK i PGNiG udzielą pożyczki wys. po 450 mln zł Elektrociepłowni Stalowa Wola

już elektrowni w Stalowej Woli. Blok ma zostać przekazany do eksploatacji na koniec 2019 r. Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010

Tauron: Umowa z PFR ws. Jaworzna będzie 'bardzo, bardzo szybko'

Warszawa, 14.03.2018 (ISBnews) - Tauron Polska Energia spodziewa się podpisania umowy z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) w sprawie finansowania Elektrowni Jaworzno III w bardzo niedługim czasie, poinformował prezes Filip Grzegorczyk.  "Co do umowy z PFR, to zakładamy, że

Borys: PFR sfinalizuje umowę z Tauronem dot. Jaworzna na początku 2018 r.

Taurona w Jaworznie wyniesie 880 mln zł (czyli ok. 14% wartej 6,2 mld zł inwestycji) na co najmniej 8 lat. Tauron podał w swojej strategii, że planuje realizację projektu budowy bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III w nowej formule finansowania, zakładającej wydzielenie zorganizowanej części

Capex Taurona może wzrosnąć do 2,5 mld zł w II połowie roku

Warszawa, 18.08.2017 (ISBnews) - Tauron Polska Energia podtrzymał poziom inwestycji w br. w wysokości 4 mld zł, co oznacza, że w II połowie roku nakłady inwestycyjne mogą wzrosnąć do 2,5 mld zł, poinformował wiceprezes Marek Wadowski "Podtrzymujemy nasze deklaracje dotyczące nakładów

PKN Orlen: Angażujemy się w inne projekty inwestycyjne, niż elektrownia atomowa

PGE EJ1, która ma w przyszłości zostać także operatorem elektrowni. Został ona założona w 2010 r. 70% udziałów w niej posiada PGE, a po 10% KGHM, Enea oraz Tauron. Zarząd PKN Orlen, za kadencji Wojciecha Jasińskiego, prowadził rozmowy z tymi podmiotami w celu objęcia udziałów w spółce. Jednak żadne

Tauron: Konsorcjum z Budimeksem dostosuje El. Łaziska do BAT za ponad 58 mln zł

Warszawa, 21.02.2019 (ISBnews) - Tauron Polska Energia podpisał z konsorcjum Budimeksu i Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe umowę o wartości ponad 58 mln zł brutto na dostosowanie Elektrowni Łaziskach do konkluzji BAT, podała spółka. "Opracowaliśmy szeroko zakrojony program, którego

PGE EJ1 wydała 447 mln zł na projekt elektrowni jądrowej do końca 2018 r.

Warszawa, 28.03.2019 (ISBnews) - PGE EJ1 - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - poniosła nakłady finansowe w wysokości 447 mln zł na projekt budowy elektrowni jądrowej do końca 2018 r., poinformował wiceminister energii Tadeusz Skobel. "Nakłady finansowe (wydatki) PGE EJ 1

Rafako: Negocjacje i prace w projekcie Jaworzno idą zgodnie z planem

Warszawa, 26.05.2020 (ISBnews) - Rafako intensywnie pracuje nad zawarciem z Grupą Tauron aneksu nr 8 do kontraktu na budowę bloku 910 MW w elektrowni Jaworzno III i oczekuje, że zostanie on podpisany w zakładanym terminie, tj. do 4 czerwca, poinformowała ISBnews p.o. prezesa Agnieszka Wasilewska

Tauron: Zaawansowanie projektu Jaworzno przekroczyło 33%

prawie 30% oraz w zakresie tlenków siarki i azotu o ponad 50%. W ramach wymagań polityki klimatycznej, blok będzie spełniał rygory emisyjne wynikające z konkluzji BAT. Tauron podał w swojej strategii, że planuje realizację projektu budowy bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III w nowej formule

Tauron może wydzielić projekt Jaworzno III i pozyskać partnera do inwestycji

Warszawa, 12.05.2016 (ISBnews) - Tauron chce wzmocnić nadzór nad inwestycją w elektrownię Jaworzno III, analizuje wydzielenie jej poza bilans, możliwość ewentualnego podniesienia kapitału i pozyskania inwestora, poinformowali przedstawiciele spółki. "Będziemy wzmacniać nadzór nad

Tauron: Wskaźnik długu netto/EBITDA będzie niższy niż 3x na koniec roku

bloku w Elektrowni Jaworzno wkraczają w decydującą fazę" - dodał Wadowski. Dług denominowany w euro stanowi 16,6% długu ogółem, dodano. Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii

Tauron: Wskaźnik długu netto/EBITDA spadł do 2,17x na koniec I półrocza br.

. wyniosła 71 miesiące, podano także. "Dzięki emisji obligacji hybrydowych przeprowadzonej w grudniu ubiegłego, wskaźnik długu netto do EBITDA znajduje się na bezpiecznym poziomie 2,17x, czyli niższym niż w ubiegłym roku, mimo że wydatki na budowę bloku w Elektrowni Jaworzno wkraczają w decydującą

Tauron przekazał teren pod budowę Szybu Grzegorz w ZG Sobieski

robót. Wydobycie węgla przy wykorzystaniu nowego Szybu Grzegorz w Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie rozpocznie się w 2023 roki. Węgiel z ZG Sobieski zasili m.in. nowy blok o mocy 910 MW w elektrowni w Jaworznie, który zacznie pracę w 2019 r., podano także. Tauron Polska Energia S.A. jest

Tauron: Produkcja energii spadła o 2% r/r do 4,31 TWh w I kw. 2016 r.

efektem braku współspalania biomasy i niższej produkcji w elektrowniach wodnych oraz utrzymującej się niekorzystnej sytuacji na rynku energii ze źródeł odnawialnych (niższy wolumen produkcji z OZE, niższa cena zielonych certyfikatów, brak wsparcia dla elektrowni wodnych o mocy powyżej 5 MWe, obniżenie o

SNC-Lavalin i Hitachi nic nie wskórali ws. bloku w Jaworznie

Odwołujący wskazywał, że zamawiający dokonał istotnych zmian w ostatecznej specyfikacji istotnych warunków zamówienia już zamknięciu etapu negocjacji z zakwalifikowanymi wykonawcami. Konsorcjum podnosiło też, że stawianie dodatkowych wymagań oraz oczekiwanie dodatkowych referencji na tym etapie jes

PFR wstępnie rozmawia z Tauronem nt. finansowania Jaworzna III

. Ostateczna decyzja zależy też m.in. od rozstrzygnięć nt. rynku mocy" - powiedział Borys. W październiku ub. roku Tauron Polska Energia poinformował, że chce w I połowie 2017 r. wydzielić do odrębnej spółki Elektrownię Jaworzno III i rozpoczął już rozmowy w sprawie pozyskania inwestora do projektu

Tauron zrealizował capex w wysokości 1,45 mld zł w I półr., spadek o 18% r/r

w Elektrowni Jaworzno III wyniosły 361 mln zł. 107 mln zł przeznaczono na budowę nowych mocy w kogeneracji w ZW Tychy (50 MW), podano także. Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii

Tauron: Budowa bloku w Jaworznie zaawansowana w 11%

Warszawa, 20.08.2015 (ISBnews) - Tauron Polska Energia osiągnął stopień zaawansowania budowy bloku węglowego 910 MWe w Elektrowni Jaworzno III na poziomie 11%, zgodnie z harmonogramem, poinformował prezes Dariusz Lubera. Wybór wykonawcy bloku parowo-gazowego 413 MWe (266 MWt) w Elektrowni

Tauron uruchomił pilotażową instalacje do przekształcania CO2 w synt. gaz ziemny

Warszawa, 19.09.2018 (ISBnews) - Tauron Polska Energia uruchomiła pilotażową instalację w elektrowni w Łaziskach, której celem jest przekształcenie dwutlenku węgla, wychwyconego z bloków energetycznych, w syntetyczny gaz ziemny do napędzania samochodów (SNG), podała spółka.  "

Tauron: Produkcja energii spadła o 4% r/r do 8,45 TWh w I poł. 2016 r.

zbliżony do ubiegłorocznego. Znaczny spadek produkcji odnotowano w segmencie OZE (o 21%), co wynikało z ograniczenia spalania biomasy (nieopłacalność ze względu na niskie ceny zielonych certyfikatów) oraz niższej produkcji w elektrowniach wodnych i farmach wiatrowych ze względu na gorsze warunki

Prezes PGE: Przyglądamy się wszystkim potencjalnym akwizycjom

, kiedy te oficjalnie "trafią na rynek". Wczoraj przedstawiciele Taurona mówili, że chcą poszukać partnerów dla takich aktywów, jak Zakład Górniczy Janina czy spółka Tauron Ciepło. Oprócz nich, w ramach opcji Tauron będzie analizował zbycie udziałów w EC Stalowa Wola i spółce PGE EJ1. Z