tauron ciepło akcje

PFR wesprze inwestycje Taurona w OZE; przekaże co najmniej 50 mln zł na każdą

warmińsko-mazurskim, gdzie energię elektryczną wytwarzają 182 turbiny wiatrowe o łącznej mocy 380,75 MW, podsumowano. Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron

M. Michałek powołany na prezesa, a K. Kwiecień na wiceprezesa Kogeneracji

zawodowe w zakresie kreowania, kierowania i zarządzania podległym mu obszarem w przemyśle i energetyce zarówno w międzynarodowych koncernach jak i spółkach z udziałem Skarbu Państwa. W trakcie kariery zawodowej ponad 2 lata pracował na stanowisku dyrektora oddziału nr 1 w Krakowie PGE Energia Ciepła, 6 lat

ME nadal chce zapisu o bezpieczeństwie energetycznym w statucie Taurona

Skarbu Państwa w Tauronie, Tchórzewski odparł: "Na to pytanie nie potrafię w tej chwili odpowiedzieć". Według informacji ze strony Taurona (stan na koniec grudnia 2016 r.), Skarb Państwa ma 30,06% akcji spółki, KGHM - kolejne 10,39%. Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w

SA KIG zobowiązał EC Stalowa Wola do zapłaty 333,8 mln zł

Stalowej Woli (ECSW), w której PGNiG posiada, pośrednio przez spółkę zależną PGNiG Termika 50% akcji w kapitale zakładowym, a kolejne 50% posiada spółka zależna Tauronu - Tauron Wytwarzanie.  "Postępowanie przed Sądem Arbitrażowym dotyczyło roszczenia o zapłatę, ustalenie stosunku prawnego oraz

ZWZ Taurona nie zgodziło się na 0,1 zł na akcję dywidendy z kapitału zapasowego

wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w 2015 r. wyniosła 3 453,91 mln zł wobec 1 146,44 mln zł zysku rok wcześniej. Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła

Tauron nie widzi ryzyka płynnościowego w związku z brakiem emisji akcji

uprzywilejowanych akcji serii C po cenie emisyjnej 5 zł za akcję. Emisja miała zostać przeprowadzona z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i

Akcjonariusze Taurona zdecydowali o 0,15 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

Warszawa, 23.04.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Tauron Polska Energia zdecydowali dziś o przeznaczeniu 262,88 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,15 zł na akcję, podała spółka. "Zgodnie z uchwałą, zwyczajne walne zgromadzenie przeznaczyło na wypłatę

Tauron dokonał odpisów, które obciążą skons. wynik za 2016 r. na 62 mln zł

sprawozdaniu finansowym Tauron Polska Energia S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2016 r. (dotyczą spółek segmentu Wytwarzanie) dokonano następujących odpisów: - wartość utworzonych odpisów z tytułu utraty bilansowej wartości posiadanych akcji i udziałów oraz pożyczki wewnątrzgrupowej: ok. 613 mln zł

Tauron chce w przyszłości nadal wypłacać dywidendę

ujęciu jednostkowym strata netto w 2015 r. wyniosła 3 453,91 mln zł wobec 1 146,44 mln zł zysku rok wcześniej. Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron

Tauron podpisał z wojewodą małopolskim list intencyjny ws. elektromobilności

przez Tauron. Celem projektu jest przekazywanie wiedzy na temat przyczyn i skutków niskiej emisji oraz dostarczanie nowoczesnych systemów grzewczych, które nie szkodzą środowisku. W ramach programu prowadzone są akcje edukacyjne oraz zbierane są dane do badań dotyczących wiedzy nt. problemów

Tauron: Zmiany odpisów obniżą skons. wynik finansowy za 2018 r. o 377,9 mln zł

wyniku finansowego netto wyniesie 377,9 mln zł" - czytamy dalej. W odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego przeprowadzone analizy wykazały: - zasadność utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości akcji w Tauron Wydobycie S.A. w wysokości 54,1 mln zł. - zasadność utworzenia

Tauron przedstawi rekomendację dot. poziomu dywidendy w najbliższych tygodniach

dywidendy z zysku za 2013 r., co dało 0,19 zł na jedną akcję. Rok wcześniej na dywidendę przeznaczono 350,5 mln zł, co dało 0,20 zł na jedną akcję. Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii

Odpisy Tauronu w segmencie Wytwarzanie obniżą wynik jedn. o 1 mld zł w I półr.

około 1 mld zł, podał Tauron. "W odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego Tauron Polska Energia S.A. za I półrocze 2016 r. zakończone 30 czerwca 2016 r. przeprowadzone testy wskazały zasadność ujęcia odpisów z tytułu utraty bilansowej wartości akcji i udziałów w spółkach Tauron

Tauron rekomenduje wypłatę 0,1 zł dywidendy na akcję z kapitału zapasowego

oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja

Tauron dokonał odpisów, które obciążą skons. wynik netto za I półr. o 303 mln zł

sierpnia 2018 r." - czytamy także.  Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18

Tauron rekomenduje 0,15 zł dywidendy za akcję z zysku za 2014 r.

Warszawa, 16.03.2015 (ISBnews) - Zarząd Tauron Polska Energia zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom wypłaty dywidendy w wysokości 262,88 mln z zysku netto za 2014 ok, co oznacza wypłatę 0,15 zł za jedną akcję, podała spółka. "Równocześnie zarząd postanowił przedłożyć zwyczajnemu

1,8 mld zł straty netto Tauronu w 2015 roku

. ujęto odpis w wysokości 4,9 mld zł z tytułu utraty wartości aktywów trwałych oraz utraty bilansowej wartości akcji i udziałów w spółkach Tauron Wytwarzanie SA i Tauron Ciepło sp. z o.o. W związku z ujęciem odpisów aktualizacyjnych i rezerw strata netto grupy Tauron w 2015 r. wyniosła 1,8 mld zł, a

Przegląd informacji ze spółek

sprawie sprzedaży Taurona Ciepło, podały spółki. Tauron zakłada, że ewentualne przejęcie kontroli PGNiG nad Tauron Ciepło nastąpi nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r. Lotos Kolej - spółka zależna Grupy Lotos - podpisał czteroletni kontrakt na przewozy paliwa lotniczego F-34 dla Sił Zbrojnych

Odpisy Tauronu w segmencie Wytwarzanie obniżą wynik jedn. o 4,93 mld zł w 2015 r

mln zł, podał Tauron. "W odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego Tauron Polska Energia S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. przeprowadzone testy wskazały zasadność ujęcia odpisów z tytułu utraty bilansowej wartości akcji i udziałów w spółkach Tauron Wytwarzanie S.A

Przegląd prasy

netto w I poł. 2020 r. --Tauron utworzy odpisy w segmentach Wydobycie, Wytwarzanie, Tauron Ciepło --Zatrudnienie w USA wg ADP wzrosło o 167 tys. osób w lipcu --PKO BP nie spodziewa się istotnego wzrostu rezerw w 2021 roku --Asseco udostępniło aplikację do monitorowania zdrowia przez pacjentów

Saski Partners: Rynek M&A w Polsce najgorsze ma już za sobą, nadchodzi ożywienie

paliw eMila przez spółkę Anwim, do której należy marka Moya. Ponadto, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo rozpoczęło negocjacje w trybie wyłączności ze spółką Tauron Polska Energia na kupno 100% udziałów w spółce Tauron Ciepło. "Podmioty, które były do tej pory skłonne do inwestowania w

Przegląd informacji ze spółek

Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych według stanu na dzień wyceny 30 czerwca br. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych wyniosła 4 289,5 mln zł, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 3 996,3 mln zł. Gaming Factory przydzieliło wszystkie akcje

Tauron liczy na decyzję akcjonariuszy o podwyższeniu kapitału

do Tauron Polska Energia do 1,01% akcji PKO BP w zamian za objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki. Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła

Walne zgromadzenie Taurona nt. emisji akcji zostanie wznowione 8 grudnia

Warszawa, 23.11.2015 (ISBnews) - Nadzwyczajne walne zgromadzenie Tauron Polska Energia, na którym akcjonariusze mieli zdecydować m.in. o emisji akcji o wartości 400 mln zł, zostało ponownie przerwane i będzie wznowione 8 grudnia, podała spółka. "Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki

Walne zgromadzenie Taurona nt. emisji akcji zostanie wznowione 23 listopada

Warszawa, 09.11.2015 (ISBnews) - Nadzwyczajne walne zgromadzenie Tauron Polska Energia, na którym akcjonariusze mieli zdecydować m.in. o emisji akcji o wartości 400 mln zł, zostało przerwane i będzie wznowione 23 listopada, podała spółka. "Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki w dniu 9

Przegląd informacji ze spółek

35,5 mln zł netto. Nakłady finansowe zaplanowane na remonty i modernizacje w obrębie źródeł wytwarzania w Tauron Ciepło - spółce zależnej Taurona Polskiej Energii - wyniosą blisko 35 mln zł w 2020 r., podała grupa. LPP wdrożyło nową formę płatności za zakupy przez internet - odroczone

Do Tauronu trafi 1,01% akcji PKO BP w zamian za nowe akcje spółki

Warszawa, 22.10.2015 (ISBnews) - Rząd przyjął wniosek ministra skarbu, dotyczący wniesienia do Tauron Polska Energia do 1,01% akcji PKO BP w zamian za objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki, podała spółka. "Rada ministrów w dniu 20 października 2015 r. przyjęła

Akcjonariusze Taurona nie podjęli uchwały o podwyższeniu kapitału

zarządzano przerwę w obradach NWZ. Rząd zgodził się wcześniej na wniesienie do Tauron Polska Energia do 1,01% akcji PKO BP w zamian za objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki. Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla

Przegląd informacji ze spółek

biznesu, podała spółka. Prairie Mining Limited opublikowała memorandum informacyjne i rozpoczyna ofertę akcji skierowaną do dotychczasowych akcjonariuszy w Polsce. Uprawnieni akcjonariusze będą mieli możliwość złożenia zapisu na maksymalnie 120 000 nowych akcji po cenie emisyjnej 0,69 zł, podała spółka

Zysk netto Tauronu wzrósł r/r do 132,19 mln zł w IV kw. 2014 r.

, że dzięki systematycznemu procesowi wykupu udziałów mniejszościowych, w tym 47,5 proc. pakietu akcji Południowego Koncernu Węglowego (obecnie Tauron Wydobycie) od Kompanii Węglowej, zwiększył się poziom zysku przypadającego udziałowcom większościowym. Obecnie prawie cały zysk netto grupy jest

Przeglad informacji ze spółek

) wniosek o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji), podała spółka. Zarząd Tauron Wydobycie podpisał z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi porozumienie, którego głównym postanowieniem jest uruchomienie środków pieniężnych dla pracowników Tauron

Minister skarbu powołał czterech nowych członków RN Taurona

%.  Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce

Przegląd informacji ze spółek

zależną Tauron Ciepło mogą wynieść 0,8 mld zł. PKO Bank Polski nie spodziewa się istotnego wzrostu rezerw w 2021 roku i chce utrzymać pozytywny trend w zakresie kosztu ryzyka. Bank jest gotowy na "nowe otwarcie" - tj. bezpieczną sprzedaż kredytów we wszystkich segmentach, co powinno być już

Przegląd informacji ze spółek

730 tys. akcji po 3,7 zł za sztukę w ramach IX transzy programu skupu akcji własnych, podała spółka.  Famur rozpoznał w segmencie powierzchniowym (surface) dodatkowe ryzyka w wysokości ok. 18 mln zł, nie ujęte w wyniku III kw. Spółka zakłada możliwość ich ograniczenia lub całkowitej

Przegląd prasy

--Tauron Ciepło przeznaczy blisko 35 mln zł na remonty i modernizacje w 2020 r. --W e-sklepach LPP wdrożono odroczone płatności PayPo --FPP, CALPE: Pandemia uwydatniła patologie związane z pracą na 'śmieciówkach' --Sejm przyjął wykonanie budżetu państwa za 2019 r. --PGNiG zakończyło wiercenie

Przegląd informacji ze spółek

778,50 euro plus VAT, podało MLP Group. Elektrobudowa ma umowę zmieniającą i ujednolicającą w sprawie finansowania spółki  z dnia 28 maja 2019 r, podała spółka. Elektrobudowa otrzymała wniosek od Tauron Ciepło o zawezwanie do próby ugodowej, podała spółka. Posiedzenie co do próby ugodowej

Tauron kontynuuje rozmowy z obligatariuszami nt. długu zapadającego w 2016 r.

elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. (ISBnews)  

Emisja Taurona korzystna dla spółki, konieczna dla inwestycji wg analityków

Warszawa, 05.11.2015 (ISBnews) - Emisja akcji Tauron Polska Energia, o której akcjonariusze mają zadecydować w najbliższy poniedziałek, jest konieczna ze względu na ambitny program inwestycyjny Grupy Tauron w nadchodzących latach, uważają analitycy. Nadzwyczajne walne Tauronu 9 listopada

Przegląd prasy

WIG20 spadł o 1,13% na zamknięciu we wtorek --FPP/CALPE: Brak waloryzacji kontraktów budowlanych to 8 mld zł strat dla budżetu --Elektrobudowa i Tauron Ciepło uzgodnią warunki ugody kończącej spór --AB chce skupić do 3,24 mln akcji własnych za maks. 15 mln zł --PORR ma umowę na prace na

Przegląd informacji ze spółek

zarządu, podała spółka. PZ Cormay ogłosił wezwanie na 992 283 akcji Orphee o wartości nominalnej 0,1 CHF każda, stanowiących 2,57% kapitału i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu po cenie 1,96 zł za sztukę, podał pośredniczący w wezwaniu Trigon Dom Maklerski. Unimot zaktualizował

Przegląd prasy

wniosek od Tauron Ciepło o zawezwanie do próby ugodowej --Tauron: Spółka zależna PKH odwoła się od wyroku sądu dot. umów z Amon --Arctic Papers: Rottneros odnotowało 76 mln zł zysku netto w I poł. 2019 r. --Przychody AmRestu wzrosły wstępnie o 32,5% r/r do 483 mln euro w II kw. br. --Tauron ma zgodę UOKiK

Przegląd prasy

--MI skierowało do realizacji obwodnice Siedlec i Zambrowa --KGHM otworzyło Centrum Analityki w Zielonej Górze --PGNiG chce przejąć Tauron Ciepło do końca roku --Przychody Grupy CDRL spadły o 21% r/r do 85,22 mln zł w II kw. 2020 r. --Prezes PGNiG: Na krajowy program biometanu potrzeba wstępnie

Przegląd prasy

Krakowem a Tarnowem na autostradzie A4 --Po deklaracji Polski i USA dot. technologii 5G kursy akcji telekomów na GPW spadały --W zakładach Toyoty w Laskowicach ruszyła produkcja 2-litrowych silników do napędów hybrydowych --Prezes BOŚ Banku: Nie wykluczamy udziału w konsorcjum banków finansujących

Przegląd informacji ze spółek

widzi potrzeby aktualizacji prognozy produkcji molibdenu w Sierra Gorda, ani produkcji srebra w Polsce, poinformowali członkowie zarządu. Perspektywy produkcji w KGHM International są analizowane. Zainteresowani inwestorzy prowadzą due diligence w spółce Tauron Ciepło, poinformował prezes Tauron

Przegląd informacji ze spółek

zarządu, z powierzeniem mu obowiązków prezesa, podała spółka. Powyższa uchwała wchodzi w życie z dniem 16 lipca 2019 roku. Tauron Ciepło złożył żądania niezwłocznej (w terminie 7 dni) zapłaty przez PKO BP kwoty ok. 12,6 mln zł na podstawie gwarancji bankowej dobrego wykonania umowy z 20 czerwca

Przegląd informacji ze spółek

" na urządzenia z systemem operacyjnym Android, podała spółka. Wiceprezes Alior Banku Maciej Surdyk złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu Alior Banku ze skutkiem na 1 lipca 2019 r., podał bank. Elektrobudowa otrzymała od Tauron Ciepło pismo zawierające wezwanie obniżenia

Przegląd prasy

widzi zagrożenia przekroczenia budżetu bloku 910 MW w Jaworznie --Tauron: Podejmujemy działania, aby pozostać firmą stabilną finansowo --Akcjonariusze Introlu zdecydują 9 IV o 0,08 zł dywidendy na akcję --Tauron: OZE będą odgrywać ważną rolę w zaktualizowanej strategii --Wybrana przez PKP PLK

Spadające wyniki Taurona są efektem niższych cen energii i rosnącej konkurencji

. Po 3 kwartałach 2014 r. grupa Tauron osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 13,6 mld zł, co oznacza spadek o 4,3% r/r. Spadek przychodów wynika przede wszystkim z niższych wolumenów sprzedaży energii elektrycznej i ciepła, niższych cen sprzedaży energii oraz mniejszych wolumenów sprzedaży węgla

Przegląd informacji ze spółek

Energetycznej i Redukcja Mocy, które mają pozwolić efektywniej zarządzać energią elektryczną i ciepłem, podała spółka. PZU TFI we współpracy z Goldman Sachs Asset Management uruchomiło sprzedaż dwóch funduszy pasywnych typu feeder: inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykańskich Dużych Spółek i inPZU

Przegląd prasy

kopalniach PGG to ok. 5 mld zł --MZ: 502 nowe przypadki COVID-19, liczba zarażonych sięgnęła 43 904 --Tauron przedłużył PGNiG wyłączność negocjacyjną ws. Taurona Ciepło o 8 tygodni --Aplikacja Banku Pekao PeoPay KIDS jest dostępna w Huawei AppGallery --Alior Bank: 3 startupy z RBL_START będą pracować

Przegląd informacji ze spółek

przedsięwzięcia z Liberty Motorcycles (wcześniej Liberty Motors) i nie planuje obecnie jego realizacji, podała spółka. Elektrobudowa i Tauron Ciepło - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - będą uzgadniać warunki ugody kończącej spór między nimi, podała Elektrobudowa. AB uchwaliło programu skupu do 3 237

Przegląd prasy

. --Tauron miał wstępnie 1 mln zł straty netto, 795 mln zł EBITDA w II kw. --Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI spadły m/m do 3,8 mld zł w sierpniu --Indeks WIG20 wzrósł o 0,75% na zamknięciu w piątek --Heiztechnik złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia kilku przedsiębiorstw --ZE PAK ma umowę na

Przegląd prasy

ratalne --Tauron Ciepło: Moc przyłączeniowa z umów zawartych w 2019 r. to ponad 50 MW --ZUS rozwiązał układ ratalny z Work Service dot. spłat zaległych składek --PKN Orlen zaprezentuje aktualizację strategii do końca 2020 r. --PKN Orlen spodziewa się decyzji UOKiK ws. Ruchu do końca I kw. br

Przegląd prasy

akcji bez pp --PKN Orlen zakończył badanie dna Bałtyku w ramach prac nad morską farmą wiatrową --UOKiK wszczął postępowanie przeciwko Allegro ws wykorzystywania pozycji rynkowej --Przychody Solar Company wzrosły r/r do 12,3 mln zł w listopadzie --innogy: Foton Technik zaoferuje pompy ciepła

Przegląd prasy

fotoniczną szybę zespoloną --T-Mobile: Magenta1 staje się podstawowym produktem, kluczowe partnerstwa z OTT --Henryk Sobierajski został oddelegowany do pełnienia funkcji prezesa ZE PAK --Elektrobudowa: Tauron Ciepło zażądał wypłaty środków z gwarancji bankowej --Immofinanz oczekuje wzrostu dochodów z

Przegląd prasy

netto w III kw. r.obr. 2019/2020 --Adam Szczepanik został powołany do pełnienia funkcji prezesa Brastera --Tauron dostosował blok 460 MWe w El. Łagisza do wytwarzania ciepła grzewczego --Borys z PFR: W nowej strategii w III zaprezentujemy cele grupy na najbliższe lata --PEX PharmaSequence: Rynek

Przegląd informacji ze spółek

prezesa powołany został Adam Szczepanik. Tauron Polska Energia przeprowadził dostosowanie bloku 460 MWe w Elektrowni Łagisza do wytwarzania ciepła grzewczego dla Zagłębia Dąbrowskiego, podała spółka. Koszt inwestycji wyniósł ponad 120 mln zł. T-Bull wchodzi w segment premium gier mobilnych z nową

Przegląd prasy

. --GUS: Liczba nowych bezrobotnych spadła m/m do 137 tys. osób w październiku --GUS: Stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła 5% w październiku --Tauron Wydobycie uruchomił 3 nowe ściany, o zdolności 10-13 tys. ton węgla/ dobę --The Dust pozyskał 1,8 mln zł brutto dzięki emisji 225 tys. akcji

Przegląd prasy

  --To ma być lepszy rok dla akcji, uważają zarządzający strategiami skierowanymi do zamożnych klientów  -- Wzrost kosztów będzie w tym roku wyzwaniem dla Bogdanki, mówi prezes Artur Wasil. Spółka chce w tym roku poprawić wyniki  --Grzegorz Zawada, były wiceprezes GPW będzie

Przegląd prasy

dematerializacji akcji --Tauron Wydobycie ma porozumienie ze związkami ws. wypłaty w VII z funduszu płac --Capex PKN Orlen wyniósł 1,7 mld zł w I półroczu 2019 roku --PKN Orlen spodziewa się porównywalnej marży downstream r/r w II poł. 2019 --XTPL pozyskał 10,14 mln zł z emisji akcji serii S, inwestorzy

Przegląd informacji ze spółek

wszystkich jej zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego oraz ZUS i złożył pismo w tej sprawie w ZUS, podano w komunikacie. Tauron Ciepło - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - zawarł umowy przyłączeniowe na łączną moc ponad 50 MW w 2019 r., podała spółka. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS

Apator miał 16,88 mln zł zysku netto z dz. kont. w IV kw. 2018 r.

. "W IV kw. 2018 r. Grupa Apator kontynuowała działania w zakresie poprawy efektywności operacyjnej, kontroli kosztów oraz optymalizacji portfela produktowego pod kątem obniżania TKW. Był to okres intensyfikacji sprzedaży (szczególnie w segmentach Energii Elektrycznej oraz Wody i Ciepła). W 

Przegląd prasy

zakupu Legacy Tower do połowy listopada --Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 218 tys. w USA --Elektrobudowa i Tauron Ciepło nadal prowadzą rozmowy ugodowe --ING BSK: Audytorzy idą w stronę portfelowego podejścia do rezerw na kredyty CHF --Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z

Przegląd prasy

--Tauron Ciepło wezwał Elektrobudowę do zapłaty odszkodowania i obniżył honorarium --PHN kupił dwa biurowce od grupy Polnord za łącznie 30,8 mln euro --Andrzej Lis zastąpił Ilonę Weiss na stanowisku prezesa ABC Data --Przychody CCC wzrosły o 60% r/r do 621 mln zł w czerwcu --ABC Data sprzedała grupie ALSO

Przegląd prasy

października 2019 r. --Emilewicz: Wzrost PKB przekroczy 4% w całym 2019 r. --Erbud ma umowę na instalację oczyszcz. spalin dla Tauron Ciepło za 72,5 mln zł --AHK: 21% firm działających w Niemczech ocenia koniunkturę jako bardzo dobrą --CI Games: Dokonujemy poprawek do nowego 'Snajpera' na bazie

Przegląd informacji ze spółek

spółki zależnej Erbud Industry podpisało umowę na budowę półsuchej instalacji oczyszczania spalin dla bloku BC 50 i bloku rezerwowego WR-40 w Tauron Ciepło Zakład Wytwarzania Tychy, podał Erbud. Wartość kontraktu wynosi 72,5 mln zł netto (w tym 71 593 750 zł - Erbud Industry; 906 250 zł - Erbud). CI

Akcjonariusze Taurona zdecydują 9 XI o emisji akcji serii C wartych 400 mln zł

holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. (ISBnews

Przegląd informacji ze spółek

dopuszczeniu oferentów do badania due diligence spółki zależnej Tauron Ciepło, które może zakończyć się złożeniem ofert wiążących, podała spółka. W wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Ergisu, ogłoszonego przez Finergis Investments oraz Marka Górskiego, 22 listopada 2019 roku zostały

Przegląd informacji ze spółek

Medicalgorithmics odnotowało 1,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 2,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Pierwsze notowanie na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW akcji spółki Selvita CRO, która

Przegląd informacji ze spółek

umożliwiającą produkcję ciepła zarówno do celów grzewczych, jak i chłodzenia podziemnych wyrobisk, podał Tauron. Energooszczędna stacja produkująca sprężone powietrze zasili wiele urządzeń w kopalni, które poprawiają bezpieczeństwo oraz ułatwiają pracę załogi. Unimot uruchomił w Kijowie pierwszą stację paliw

Przegląd prasy

pobudzić gospodarkę UE --Sun & Snow Real Estate uruchamia sprzedaż apartamentów w Szklarskiej Porębie --Unibep rekomenduje wypłatę 0,22 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r. --Konferencje online 'KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii' ruszą od 21 maja --Kopeć z MEN: Będzie rozporządzenie ws

Przegląd prasy

: Firmy pożyczkowe udzieliły pożyczek na 7,2 mld zł w 2018 r. (aktualizacja) --Fundusz Pollen Street Capital ogłosił wezwanie na 100% akcji PCM po 20 zł/szt. --Immobile złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia kontroli nad Atrem --Stalprodukt miał 47,15 mln zł zysku netto w IV kw. 2018 r. --Agora ma

Przegląd informacji ze spółek

dywidendy, czyli 0,3 zł dywidendy na akcję, z zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wysokości 11,6 mln zł, wypracowanego w roku obrotowym, zakończonym 30 czerwca br., podała spółka. Atal uzna w  przychodach III kwartału br. łącznie 174 lokale mieszkalne i usługowe przekazane

Przegląd informacji ze spółek

globalnej i polskiej gospodarki, poinformowało PZU. T-Bull odnotował w grudniu 4 miliony ściągnięć swoich gier, kończąc rok 2018 wynikiem ponad 380 milionów pobrań, z czego ponad 86 milionów w ubiegłym roku, podała spółka. Tauron Ciepło - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - przeznaczył blisko 45

Przegląd informacji ze spółek

termin dokonywania wpłat na pokrycie akcji serii P do 28 marca 2019 r., podała spółka. W należącej do bydgoskiego oddziału PGE Energia Ciepła - spółki zależnej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - elektrociepłowni przekazano do eksploatacji instalacje odazotowania i odsiarczania spalin. Łączny koszt

Przegląd informacji ze spółek

Tauron Polska Energia odnotował 1 mln zł straty netto w II kw. 2019 r. według szacunkowych danych, podała spółka. Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych według stanu na dzień wyceny 30 sierpnia 2019 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny

Przegląd informacji ze spółek

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła aneks do prospektu emisyjnego GetBack, w którym cena maksymalna akcji w pierwotnej ofercie publicznej akcji została ustalona na 27 zł, podała spółka.  Rada nadzorcza Getin Noble Banku powołała Dariusza Szkaradka na stanowisko wiceprezesa 

Przegląd informacji ze spółek

instalacji fotowoltaicznych w budynkach prywatnych o łącznej wartość 14,25 mln zł brutto, podała spółka. Mostostal Warszawa podpisał umowę z Tauron Wytwarzanie na realizację zadania pn.: "Uciepłownienie bloku 10 wraz z dostosowaniem układu wyprowadzenia ciepła w Tauron Wytwarzanie

Przegląd prasy

--ML System ma 16,9 mln zł dofinansowania z PARP na produkcję szyby zespolonej --Tauron dopuścił oferentów do due diligence Taurona Ciepło --Borys: W bardzo dużej liczbie firm partycypacja w PPK wynosi co najmniej 50% --W wyniku wezwania zawarto transakcje na 17 254 934 akcji Ergisu --LW

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kongeneracja, należący do PGE Energia Ciepła, uruchomi nową sieć ciepłowniczą w północnej części Wrocławia na osiedlu Zawidawie za ponad 11 mln zł, podała Polska Grupa Energetyczna (PGE).  PKN Orlen i Tauron Polska Energia podpisały list

Przegląd informacji ze spółek

kompleksową w ramach programu "Ciepła woda bez piecyka". Bank Millennium dokonał zakupu akcji stanowiących około 99,787% kapitału zakładowego Euro Banku od SG Financial Services Holdings za 1,833 mld zł podlegające korekcie, podał bank. Po zakończeniu kolejnych etapów połączenia powstanie

Przegląd prasy

;odnotowało 35,77 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I- III kw. 2018 r. wobec 63,91 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. --Tauron Polska Energia wyraził wstępne zainteresowanie sprzedażą wszystkich posiadanych udziałów w PGE EJ1 sp. z

Przegląd informacji ze spółek

Orco Property Group odnotowało 35,77 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I- III kw. 2018 r. wobec 63,91 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Tauron Polska Energia wyraził wstępne zainteresowanie sprzedażą wszystkich

Przegląd prasy

. --PGE Energia Ciepła ma umowę na przyłączenie 8 MWt w budynkach mieszk. w Krakowie --Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT --Bank Millennium kupił ok. 99,8% akcji Euro Banku za 1,833 mld zł --Przewoźnik z włoskiego Bolzano zamówił 12 wodorowych Solarisów --KIR: Wystartował pilotaż

Przegląd informacji ze spółek

wyniósł 44,4 zł, zaś kurs praw do akcji (PDA) spadł o 5,6% do 47,2 zł.  W wyniku odwołania złożonego w Krajowej Izbie Odwoławczej (KIO) oferta Mostostalu Warszawa została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu pn. "Uciepłownienie bloku 10 wraz z dostosowanie układu wyprowadzenia ciepła

Przegląd prasy

uległy termin na zawarcie umów o objęciu akcji serii P do 25 lutego 2019 r. oraz termin dokonywania wpłat na pokrycie akcji serii P do 28 marca 2019 r., podała spółka. --W należącej do bydgoskiego oddziału PGE Energia Ciepła - spółki zależnej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - elektrociepłowni

Przegląd prasy

rekomenduje 'kupuj' dla Wawela z wyceną w wysokości 1368 na akcję --Tauron: Modernizowany blok w Elektrowni Łagisza będzie dostarczał także ciepło --Noble Securities podniósł wycenę Budimeksu do 224,8 zł, nadal zaleca 'trzymaj' --Strategia Tower Investments zakłada wzrost liczby projektów i powołanie

Przegląd prasy

;14,25 mln zł brutto, podała spółka. --Mostostal Warszawa podpisał umowę z Tauron Wytwarzanie na realizację zadania pn.: "Uciepłownienie bloku 10 wraz z dostosowaniem układu wyprowadzenia ciepła w Tauron Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie", podał Mostostal

Przegląd prasy

wyłączność negocjacyjną na sprzedaż energetycznego biznesu. Prawo pierwokupu ma zależny od katowickiej grupy Tauron Ciepło -- Od początku roku na GPW zadebiutowały trzy spółki. Jeszcze w tym tygodniu prawdopodobnie dołączy do nich Ten Square Games - debiut planowany jest na 11 maja Dziennik Gazeta Prawna

Firmy przeznaczają pieniądze i wsparcie rzeczowe na walkę z koronawirusem

Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Oprócz działań rządu i banku centralnego, wiele polskich firm - państwowych i prywatnych - włącza się w działania mające na celu złagodzenie skutków pandemii koronawirusa. Specjalne fundusze na walkę z pandemią uruchomiły m.in. PKN Orlen, Grupa Lotos, PGE, Tauron

Przegląd informacji ze spółek

Proces negocjacji nabycia przez Monnari akcji Simple Creative Products jest kontynuowany, poinformowało Gino Rossi.  Zakłady Azotowe Chorzów, spółka zależna od Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) dokonały odpisu aktualizującego wartość majątku instalacji przerobu tłuszczów w

Przegląd prasy

nadzwyczajną zapisaną w programie PiS Puls Biznesu --Po fiasku chińskiej transakcji Konsalnet znów szuka nabywcy --W 2022 r. Polska będzie zaopatrywana w gaz z innych źródeł niż dotychczas uważa Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej -- Ceny ciepła w tym

830 mld zł zebrały firmy z rankingu Forbesa. Oto lista największych z Polski. Zaskoczenia?

? portugalskiego przedsiębiorstwa Jeronimo Martins . Akcje spółki notowane są od 2005 r. na GPW w Warszawie. Miejsce w rankingu: 8 ( awans o jedno miejsce) Przychód firmy: 16 538 mln zł Tauron Polska Energia wytwarza, dystrybuuje i sprzedaje energię elektryczną oraz ciepło, zajmuje się także

Przegląd informacji ze spółek

zatwierdzeniu wyników za IV kw. ub.r., podała spółka. Sadovaya Group odnotowało 50,07 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 31,75 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Tauron Ciepło uruchomił nowe kotły

Przegląd prasy

bierze pod uwagę warszawskie Okęcie ISBnews --Proces negocjacji nabycia przez Monnari akcji Simple Creative Products jest kontynuowany, poinformowało Gino Rossi.  --Zakłady Azotowe Chorzów, spółka zależna od Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) dokonały odpisu aktualizującego wartość

Przegląd informacji ze spółek

mln SEK (ok. 12 mln zł) w roku 2017, a także poprawa wydajności produkcji fabryki w Grycksbo, podał Arctic Paper. Tauron Ciepło przeprowadził pierwszą synchronizację nowego bloku ciepłowniczego w Zakładzie Wytwarzania Tychy z krajową siecią elektroenergetyczną. Tym samym po raz pierwszy energia

Przegląd prasy

korekty kosztów osieroconych dla EC Opole --KNF: Banki zainteresowane przejęciem Twojej SKOK mogą zgłaszać się do 28 III --Indeks WIG20 spadł o 0,19% na zamknięciu we wtorek --Grupa IMS miała szacunkowo 43,2 mln zł przychodów i 5,7 mln zł zysku w 2016r. --Enea kupiła 100% akcji Engie Energia