tauron ciepło

Tauron dopuścił oferentów do due diligence Taurona Ciepło

Warszawa, 22.11.2019 (ISBnews) - Tauron Polska Energia podjął decyzję o dopuszczeniu oferentów do badania due diligence spółki zależnej Tauron Ciepło, które może zakończyć się złożeniem ofert wiążących, podała spółka. "Decyzja ta została podjęta m.in. na podstawie otrzymanych wstępnych

Elektrobudowa i Tauron Ciepło nadal prowadzą rozmowy ugodowe

Rejonowym w Katowicach z wniosku Tauron Ciepło sp. z o.o. nie doszło do zawarcia ugody" - czytamy w komunikacie. Niezależnie od powyższego Elektrobudowa i Tauron Ciepło pozostają w trakcie rozmów ugodowych, których celem jest wypracowanie rozwiązania kończącego spór, podano także. Pod koniec lipca

Tauron Ciepło przeznaczy blisko 35 mln zł na remonty i modernizacje w 2020 r.

Warszawa, 24.07.2020 (ISBnews) - Nakłady finansowe zaplanowane na remonty i modernizacje w obrębie źródeł wytwarzania w Tauron Ciepło - spółce zależnej Taurona Polskiej Energii - wyniosą blisko 35 mln zł w 2020 r., podała grupa. "Po długim okresie grzewczym, przyszedł czas na remonty w

Elektrobudowa i Tauron Ciepło uzgodnią warunki ugody kończącej spór

Warszawa, 17.09.2019 (ISBnews) - Elektrobudowa i Tauron Ciepło - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - będą uzgadniać warunki ugody kończącej spór między nimi, podała Elektrobudowa. "17 września 2019 r. na posiedzeniu wyznaczonym w sprawie zawezwania do próby ugodowej przed Sądem

Elektrobudowa: Tauron Ciepło zażądał wypłaty środków z gwarancji bankowej

Warszawa, 03.07.2019 (ISBnews) - Tauron Ciepło złożył żądania niezwłocznej (w terminie 7 dni) zapłaty przez PKO BP kwoty ok. 12,6 mln zł na podstawie gwarancji bankowej dobrego wykonania umowy z 20 czerwca 2013 r., wystawionej przez bank w związku z realizacją przez spółkę kontraktu

Tauron dostosował blok 460 MWe w El. Łagisza do wytwarzania ciepła grzewczego

Warszawa, 20.01.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia przeprowadził dostosowanie bloku 460 MWe w Elektrowni Łagisza do wytwarzania ciepła grzewczego dla Zagłębia Dąbrowskiego, podała spółka. Koszt inwestycji wyniósł ponad 120 mln zł. "Modernizacja bloku 460 MWe to proekologiczny projekt

Tauron Ciepło: Moc przyłączeniowa z umów zawartych w 2019 r. to ponad 50 MW

Warszawa, 30.01.2020 (ISBnews) - Tauron Ciepło - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - zawarł umowy przyłączeniowe na łączną moc ponad 50 MW w 2019 r., podała spółka. "W 2019 roku Tauron Ciepło podpisał jedną z największych umów przyłączeniowych w historii spółki. Global Office Park

Tauron Ciepło wezwał Elektrobudowę do zapłaty odszkodowania i obniżył honorarium

Warszawa, 02.07.2019 (ISBnews) - Elektrobudowa otrzymała od Tauron Ciepło pismo zawierające wezwanie obniżenia wynagrodzenia z tytułu realizacji kontraktu "Budowa nowego bloku ciepłowniczego z kotłem fluidalnym, turbiną ciepłowniczo-kondensacyjną wraz z gospodarkami towarzyszącymi w Tauron

Tauron Ciepło wezwał Erbud do wstrzymania prac w Zakładzie Wytwarzania Tychy

Warszawa, 10.01.2020 (ISBnews) - Konsorcjum firm w składzie Erbud oraz Erbud Industry zostało wezwane przez Tauron Ciepło do wstrzymania robót związanych z umową na budowę półsuchej instalacji oczyszczania spalin dla bloku BC 50 i rezerwowego kotła WR-40 w Zakładzie Wytwarzania Tychy, w

Erbud ma umowę na instalację oczyszcz. spalin dla Tauron Ciepło za 72,5 mln zł

Warszawa, 26.11.2019 (ISBnews) - Konsorcjum złożone z Erbudu i jego spółki zależnej Erbud Industry podpisało umowę na budowę półsuchej instalacji oczyszczania spalin dla bloku BC 50 i bloku rezerwowego WR-40 w Tauron Ciepło Zakład Wytwarzania Tychy, podał Erbud. Wartość kontraktu wynosi 72,5 mln

Elektrobudowa otrzymała wniosek od Tauron Ciepło o zawezwanie do próby ugodowej

Warszawa, 26.07.2019 (ISBnews) - Elektrobudowa otrzymała wniosek od Tauron Ciepło o zawezwanie do próby ugodowej, podała spółka. Posiedzenie co do próby ugodowej zostało wyznaczone na 17 września 2019 r. We wniosku "Tauron Ciepło wnosi o zawezwanie spółki do próby ugodowej w szczególności

Tauron: Modernizowany blok w Elektrowni Łagisza będzie dostarczał także ciepło

Warszawa, 19.06.2017 (ISBnews) - Tauron rozpoczął przygotowania do modernizacji bloku 460 MW w Elektrowni Łagisza, podała spółka. W jej wyniku jednostka w Łagiszy, oprócz produkcji energii elektrycznej, będzie obsługiwała rynek dostaw ciepła dla mieszkańców Będzina i Sosnowca o mocy około 250 MWt

Tauron Ciepło ma umowę z WFOŚiGW na dofinansowanie 8 projektów w wys. 141 mln zł

Warszawa, 30.08.2017 (ISBnews) - Tauron Ciepło zawarł umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Katowicach na dofinansowanie ośmiu projektów w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji (PLNE), podała spółka. Łączna wartość środków finansowych przewidzianych

Tauron Ciepło wyposażył nowy blok ZW Tychy w generator

Warszawa, 08.01.2015 (ISBnews) - Tauron Ciepło posadowił na fundamencie generator w budowanym bloku energetycznym 50 MWe i 86 MWt w Zakładzie Wytwarzania Tychy, podała spółka. Generator służyć będzie przetwarzaniu energii mechanicznej na elektryczną w wyniku indukcji elektromagnetycznej

Tauron Ciepło uruchomił nowe kotły w ZW Katowice kosztem ok. 66 mln zł

Warszawa, 16.02.2016 (ISBnews) - Tauron Ciepło uruchomił nowe kotły - o sumarycznej mocy cieplnej około 114 MWt - w Zakładzie Wytwarzania Katowice, kosztem ok. 66 mln zł, podał Tauron Polska Energia. "Kotły są przystosowane do pracy zgodnie z potrzebami sieci ciepłowniczej i z powodzeniem

Potencjalni inwestorzy prowadzą due diligence Taurona Ciepło

Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Zainteresowani inwestorzy prowadzą due diligence w spółce Tauron Ciepło, poinformował prezes Tauron Polska Energia Filip Grzegorczyk. "Obecnie trwa proces zgodny ze strategią rynkowej weryfikacji. Zainteresowani inwestorzy prowadzą due diligence

Tauron spodziewa się stabilnej sytuacji finansowej w 2020 r.

dług netto/EBITDA na 31 grudnia 2019 r. wynosił 2,8x. Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest

PGNiG ma wyłączność negocjacyjną ws. przejęcia Taurona Ciepło

Warszawa, 16.06.2020 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) uzyskało wyłączność negocjacyjną i rozpocznie z Tauronem Polską Energią negocjacje w sprawie sprzedaży Taurona Ciepło, podały spółki. Tauron zakłada, że ewentualne przejęcie kontroli PGNiG nad Tauron Ciepło nastąpi

Tauron planuje ograniczać produkcję węgla kamiennego w II poł. 2020 r.

oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja

Tauron spodziewa się wzrostu tempa przyłączeń mikroinstalacji OZE

wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie

Tauron Blok CCGT elektrociepłowni w Stalowej Woli o mocy 450 MW rozpoczął pracę

: gazowej i parowej. Przed jednostką etap optymalizacji, strojenia i regulacji oraz testów" - powiedział prezes Tauron Polska Energia Wojciech Ignacok, cytowany w komunikacie. W Elektrociepłowni Stalowa Wola budowane jest także rezerwowe źródło ciepła, na które składają się kotłownia oraz instalacje

Tauron sprzedaje gaz ziemny 100 tys. gospodarstwom domowym

wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie

Tauron Polska Energia został sponsorem Polskiej Ligi Siatkówki

jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów

Kamil Kamiński został odwołany z funkcji wiceprezesa Taurona

spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów

Tauron oczekuje wzrostu wydobycia węgla, widzi efekty optymalizacji segmentu

holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w

Tauron zakłada ujemny wynik EBITDA segmentu Wydobycie w 2020 r.

kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy

Tauron Wytwarzanie ma porozumienie dot. obniżki czasu pracy i płac do lipca

prezes. Podkreślił, że sytuacja z uwagi na COVID-19 jest bardzo zmienna i może rozwijać się w sposób inny niż obecnie zakładany. Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła

Elektrociepłownie Taurona dostarczyły ponad 10 mln GJ ciepła od września do maja

kaloryfery, podano także. Tauron Ciepło to największy dostawca ciepła sieciowego w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej i jedna z największych spółek ciepłowniczych w Polsce. W skład spółki wchodzą: Zakład Wytwarzania Katowice, Zakład Wytwarzania Tychy, Zakład Wytwarzania Bielsko-Biała oraz Obszar Ciepłowni

Rada nadzorcza Taurona ogłosiła konkurs na prezesa i członków zarządu

Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz

Fitch obniżył rating Taurona do BBB-, perspektywa stabilna

dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. (ISBnews)  

Tauron: Pozytywna EBITDA segmentu wydobycia 'sporym wyzwaniem' w br.

sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron

Tauron: Sezon grzewczy 2018/2019 był o 10 dni dłuższy niż rok wcześniej

wyprodukował w swoich elektrociepłowniach w Katowicach, Tychach, Bielsku- Białej, ciepłowniach lokalnych oraz w elektrowniach w Jaworznie, Stalowej Woli, Łaziskach, Będzinie i Trzebini łącznie prawie 10 mln GJ ciepła" - czytamy w komunikacie. W Grupie Tauron producentami ciepła są nie tylko

Tauron nie podjął decyzji ws. dalszych kroków w procesie zbycia aktywów

ciepłowniczych i ZG Janina. Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w

Tauron chce przedstawić oczekiwania dot. całego 2020 r. po wynikach I kw.

Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych

Tauron uruchomił stację demineralizacji wody w Elektrowni Łagisza za 40 mln zł

również w komunikacie. W ramach inwestycji wykonano również szereg prac niezbędnych do połączenia stacji z infrastrukturą elektrowni. Woda z nowej stacji pozwoli także na realizację kontraktu na dostawy wody zmiękczonej dla Tauron Ciepło, zaznaczono. Zlokalizowana w Będzinie Elektrownia Łagisza

Tauron nadal analizuje możliwości zbycia aktywów węglowych

sprawozdaniach finansowych. Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w

Tauron rozważy rekomendowanie wypłaty dywidendy w 2021 r.

wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie

Zarząd Taurona Dystrybucji z prezesem R. Zasiną powołany na nową kadencję

holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w

Tauron: Odpisy obniżą skonsolidowany wynik netto o 838 mln zł

finansowym" - zaznaczono. Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii

Tauron ma 500 mln zł kredytu z SMBC Bank EU na cele inne niż energetyka węglowa

, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie

Tauron nie otrzymał ofert zakupu Zakładu Górniczego Janina

. Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z

Spółki Taurona, PGE, Enei roztrzygnęły przetarg na ponad 235 tys. liczników

. liczników, podano także. Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w

Tauron: W ZG Brzeszcze docelowo będą cztery silniki kogeneracyjne o mocy 11 MW

działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta

Tauron Wydobycie ma porozumienie ze związkami ws. wypłaty w VII z funduszu płac

wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie

Przychody Taurona z rynku mocy mogą wynieść 135,3-154,6 mln zł w 2024 r.

energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło

Tauron ma 500 mln zł kredytu konsorcjalnego na cele inne niż nowe proj. węglowe

elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron

Tauron ma umowę kredytową z bankiem Intesa Sanpaolo o wartości 750 mln zł

elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron

Tauron utworzy ok. 230-280 mln zł rezerwy w zw. z zatwierdzeniem taryfy

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, zastrzeżono. Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym

Blok Taurona o mocy 910 MW zyskał synchronizację z siecią elektroenergetyczną

wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie

Spółki Taurona mają porozumienie, dzięki któremu rozwiążą 350 mln zł rezerw

kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. (ISBnews)  

Tauron: Abener Energia żąda zapłaty 156,45 mln zł i 0,54 mln euro przez ECSW

wytwarzał ciepło na potrzeby komunalne i parę technologiczną dla pobliskich zakładów przemysłowych. Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim

Tauron Wydobycie pracuje nad programem optymalizacji aktywów

; - wskazał z kolei wiceprezes Marek Wadowski. Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym

Tauron zakłada dalszy spadek zużycia energii elektrycznej w 2020 r.

kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy

Tauron miał szacunkowo 479 mln zł straty netto, 1450 mln zł EBITDA w II kw. 2020

kontynuowanej i zaniechanej Dług netto na 30 czerwca 2020 r.: 10 098 mln zł Wskaźnik dług netto/EBITDA na 30 czerwca 2020 r.: 2,66x, podano także. Spółka wskazała, że w związku z trwającym procesem zbycia udziałów w Tauron Ciepło oraz zgodnie z MSSF 5 na dzień bilansowy 30 czerwca 2020 r. zostały

Tauron: Bez dezinwestycji plany inwestycji w OZE będą musiały zostać skorygowane

Zakład Górniczy Janina czy spółka Tauron Ciepło, bo nawet po zmianie właściciela będziemy musieli utrzymywać z nimi ścisłe relacje, na przykład nadal będziemy potrzebowali węgla z Janiny" - powiedział Wadowski w kuluarach konferencji prasowej. Zaznaczył, że jeśli dezinwestycje nie dojdą do skutku

Tauron rozbuduje elektrownię PV Choszczno I o kolejne 4 MW

terenach, na których w przeszłości zlokalizowana była Elektrownia Jaworzno I" - czytamy dalej. Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim

EC Stalowa Wola rozważa wykorzystywanie bloku OZE Taurona

stać się wartościowym uzupełnieniem dla naszej dużej inwestycji w ECSW" - powiedział prezes PGNiG Piotr Woźniak. Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa

Tauron: Blok 910 MW w Jaworznie został zsynchronizowany z siecią

, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron

Tauron: Nowo nabyte farmy wiatrowe przyniosą ponad 100 mln zł EBITDA rocznie

, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie

Tauron nabył pierwsze aktywo fotowoltaiczne - projektowaną farmę k/Choszczna

źródeł nisko- i zeroemisyjnych w strukturze wytwórczej grupy do blisko 30% w 2025 roku i ponad 65% w 2030, dodano. Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron

Program dla Taurona Wydobycie może powstać w ciągu kwartału

konferencji prasowej prezes Filip Grzegorczyk mówił, że Tauron Wydobycie pracuje nad programem optymalizacji i urentownienia aktywów. Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła

Tauron: Inwestycje w OZE będą wyłączone z wskaźników w umowach kredytowych

swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa

Tauron: W ZG Sobieski uruchomiono nowoczesną infrastr. zagospodarowania wody

funkcjonującą w Grupie Tauron Gospodarkę Obiegu Zamkniętego" - powiedział prezes Taurona Wydobycie Tomasz Cudny, cytowany w komunikacie. Woda dołowa jest wykorzystywana do produkcji ciepła. Zasila ona kaskadową Stację Pomp Ciepła, która osiąga moc 420kW. Pompy produkują rocznie ok 6 000 GJ ciepła

Tauron ma umowę z WFOŚiGW na współfinansowanie pierwszej farmy PV - w Jaworznie

, podkreślono także. Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce

Tauron: Wszystkie ładowarki aut elektrycznych zasilane OZE od początku roku

na stacjach ładowania podlega stałej certyfikacji systemu Gwarancji Sprzedaży Energii Ekologicznej. Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje

Tauron podpisał z Lotte Wedel umowę na sprzedaż energii wyłącznie z OZE

Premium każdy klient ma możliwość skorzystania również z innych produktów oferowanych przez Tauron Sprzedaż, podsumowano. Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa

Tauron będzie pracować nad refinansowaniem obligacji zapadających w 2022 r.

Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych

Tauron: Segment wydobycia może 'złapać rentowność' od 2021 r.

w Jaworznie" - powiedział. Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym

Tauron Wydobycie uruchomił dwie kolejne ściany w zakładach Sobieski i Janina

możliwości technicznych zakładów górniczych oraz z prognozowanego zapotrzebowania rynkowego na węgiel energetyczny, podsumowano. Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła

EC Stalowa Wola ma umowę z GE GS na serwis turbiny gazowej

Warszawa, 07.10.2019 (ISBnews) - Elektrociepłownia Stalowa Wola (ECSW) podpisała 12-letnią umowę z GE GS na serwis turbiny gazowej w budowanym bloku gazowo-parowym o mocy 450 MW, podał Tauron. Inwestycja dostarczy źródło ciepła dla ok. 60 tys. okolicznych mieszkańców. Zakładana jest

Tauron Dystrybucja przyłączył 8,7 tys. mikroinstalacji OZE w I poł. 2019 r.

. mikroinstalacji o łącznej mocy 215 MW. Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem

Tauron zakończy rozbudowę sieci DWDM do końca II kwartału br.

ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron

Tauron: Z ekologicznych produktów skorzystało już 100 tys. klientów indywid.

wybiorą Prąd Eko za pośrednictwem platformy obsługowej Mój Tauron, otrzymają 50 zł zwrotu za prąd. Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim

Tauron przyłączył łącznie ok. 30 tys. odnawialnych źródeł energii

ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron

Tauron zakończył testy na utratę wartości aktywów, wpływ na wynik: 218 mln zł

spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów

Węglokoks może rozpocząć negocjacje z Tauronem ws. ZG Janina do końca IX

zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in

Tauron zaoferował klientom biznes. rozwiązania efektywnego zarządzania energią

spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów

Tauron rozpocznie rozmowy ws. rozszerzenia prac na budowie bloku w Jaworznie

%. Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z

Elektrotim ma umowę z Tauronem Dystrybucją na 10,23 mln zł netto

, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron

Elektrotim ma umowę z Tauronem Dystrybucją na 10,65 mln zł netto

przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2018 r. miał 310,5 mln zł skonsolidowanych przychodów. Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje

Tauron 'rozgląda się' za kolejnymi farmami wiatrowymi do przejęcia

i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia

Santander BP będzie korzystał z prądu z elektrowni wodnych Taurona do końca 2021

Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych

Ewa Palarczyk została powołana na prezesa Taurona Ekoenergii

i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia

Tauron: Kwota dostępnego finansowania to obecnie ponad 2 mld zł

swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa

Tauron i KGHM mają list intencyjny dot. stacji ładowania pojazdów elektrycznych

ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron

Wiceprezes Taurona: Decyzja dot. aktywów węglowych będzie ujęta w strategii

holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w

Tauron: Spółka zależna PKH odwoła się od wyroku sądu dot. umów z Amon

komunikacie. Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz

Tauron Wydobycie uruchomił 3 nowe ściany, o zdolności 10-13 tys. ton węgla/ dobę

produkcję lepszych jakościowo paliw węglowych m.in. do produkcji ekologicznych produktów grzewczych, podsumowano. Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron

Apator ma umowę z Tauronem Dystrybucją na dostawę liczników za 39,5 mln zł

, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron

Projekt Taurona Operator II chce mieć ponad 150 stacji ładowania aut elektr.

uruchomiła usługę carsharingu na terenie Katowic. Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest

Tauron: Oddanie do eksploatacji bloku 910 MW w Jaworznie nastąpi do 15 lutego

netto o 52,3 mln zł do 4 537,8 mln zł i przesunie termin oddania bloku do eksploatacji najdalej do 31 stycznia 2020 r. Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa

Tauron: Termin oddania bloku w Jaworznie nie jest zagrożony

; - powiedział. Na koniec I kw. 2019 r. stan zaawansowania inwestycji w Jaworznie wynosił 90%, a w Stalowej Woli - 86%. Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron

Tauron ma list intencyjny ws. budowy instalacji spalania RDF w Stalowej Woli

oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja

Tauron przyłączył 34,6 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 235 MW w I poł. 2020

ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron

Węglokoks chciałby wydłużyć okres due diligence ZG Janina o 3 tygodnie

Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych

Tauron: Modernizacja elektrowni wodnej Pilchowice zwiększyła jej moc do 14 MW

kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy

Spółka Taurona otrzymała pozew dot. zapłaty ok. 29 mln zł na rzecz spółki Amon

energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło